Työsuojelupäällikkö työelämän kehittämisen osapuolena Työelämän haasteita ja niiden hallintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelupäällikkö työelämän kehittämisen osapuolena Työelämän haasteita ja niiden hallintaa"

Transkriptio

1 Työsuojelupäällikkö työelämän kehittämisen osapuolena Työelämän haasteita ja niiden hallintaa Asiantuntija Tarja Räty

2 Luennon sisältö työelämän haasteet ja niiden haitallisuus työssä työturvallisuusvelvoitteita fyysisten ja psykososiaalisten haasteiden hallinnassa välineitä, keinoja ja menetelmiä työssä esiintyvien haasteiden hallintaan

3 Työ Mieti sanaa työ. Mitä sinulle tulee sanasta työ mieleen?

4 Työn merkitys suomalaisille Työ merkitsee suomalaisille toimeentuloa, sosiaalisia suhteita sekä oman identiteetin ja osaamispääoman rakentamista Työsuhteen vakinaisuus ja varmuus sekä mielekkyys ovat tärkeämpiä kuin suuri palkka, korkea status tai urakehitysmahdollisuudet Tärkein työmotivaation lähde suomalaisille on työilmapiiri Elämän keskeisin sisältö miltei 60 % vuotiaista ja 75 % yli 65-vuotiaista - alle 36-vuotiaista lähes yhtä suuri enemmistö kiistää asian Työ on tärkeä elinvoiman lähde Vapaa-ajasta haaveilevia on runsaasti työelämässä vuotiaista 32 % toivoisi voivansa käyttää nykyistä vähemmän aikaa ansiotyöhön (Elinkeinoelämän valtuuskunta, Haavisto 2010, Suomalaisen Työn Liiton ja SAK:n teettämä tutkimus, 2010)

5 Synkkiä ajatuksia työelämästä Suomalaisten näkemykset työelämän tulevaisuudesta ovat synkät Suomalaista työyhteiskuntaa leimaa kohtuullisen voimakas polarisaatio - kuilu työelämän voittajien ja häviäjien välillä kasvaa ja kilpailu kiristyy edelleen Epätyypilliset työsuhteet yleistyvät, varmat työpaikat katoavat, työelämä muuttuu aina vain pahemmaksi rääkiksi ja eläkeikä nousee Liki 60 prosenttia suomalaista pitää globalisaatiota uhkana Työpaikat karkaavat Suomesta Juha Antila 2006, Evan asenneselvitys 2009)

6 Johtamisen monimuotoisuus Mahdollisuuksien ja puitteiden luominen Ihmisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen Kannustaminen Innostaminen Osaamisen johtaminen Yhteistyön edistäminen Strategiat Visiot Johtaminen Tavoitteet Resurssit Ohjeistaminen Suunnitelmat Organisaatioiden koon kasvu Ennustettavuuden heikkeneminen Lyhenevä suunnittelujänne Erikoistuminen Muutospaineet ja muuttumispaineet Arvot Toteutumisen seuranta

7 Työn kuormitustekijät ja sairastelevuus Sairauspoissaoloilla yhteys työpaikan psykososiaalisiin tekijöihin tyytymättömyys esimiehen johtamistapaan heikko työmotivaatio töiden kehno organisointi ja työpaikan huono ilmapiiri lisäsivät alttiutta jäädä pois työstä sairauden vuoksi (Ylitalo 2006) Oikeudenmukaisen pomon alaisilla psyykkisen rasittuneisuuden riski oli % pienempi kuin epäoikeudenmukaisesti johdetuilla alaisilla (Elovainio, Kivimäki ja Vahtera 2002)

8

9 Työssä kuormittuminen TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT TYÖNTEKIJÄ Yksilölliset ominaisuudet Kokemukset, osaaminen ja psyykkinen sietokyky Ratkaisuhakuisuus Fyysinen kunto Työn vaatimusten kokeminen Muilta saadun tuen riittävyys RIITTÄVÄ PALAUTUMINEN TYÖN VOIMAVARATEKIJÄT MOTIVAATIO TYÖN PALKITSEVUUS KUORMITTUNEISUUS (OIREET)

10 Työn kuormitustekijät Organisaatiokulttuuri ja toiminta Työympäristö ja työssä käytettävät välineet Työn sisältö Työn määrä ja työtahti Työaikamuoto Työn hallinta Työuran kehitys Rooli organisaatiossa Sosiaaliset suhteet Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

11 Haitallisen työssä kuormittumisen seurauksia yksilötasolla Ärsykkeitä eli stressin aiheuttajia Tunnereaktiot Fysiologiset reaktiot Oireita: Ärtyneisyys ja ahdistuneisuus Keskittymisvaikeudet ja muistiongelmat Vaikeudet oppia uusia asioita tai tehdä päätöksiä Päihteiden väärinkäyttö Selkävaivat Vastustuskyvyn heikkeneminen Vatsahaavat Sydänongelmat ja korkea verenpaine Stressimittari Holmesin ja Rahen stressimittari vuodelta 1967

12 Työuupumus ja masennus Pitkään jatkuvana työstressi voi johtaa työuupumukseen Kokonaisvaltainen ja voimakas pitkäaikainen väsymys Kyynistyneisyys Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen Joka toinen työuupunut masentuu Vakava ja pitkäkestoinen mielialan lasku mielenkiinnottomuus, voimakas väsymys, aiheettomatkin syyllisyydentunteet, ruokahalun muutokset, uniongelmat, itsetuhoiset ajatukset (Kirsi Ahola 2007)

13 Vaarojen selvittäminen ja arviointi Toimialalle tyypilliset vaarat Työstä ja työtiloista aiheutuvat vaarat 1. Kaikkien potentiaalisten vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen ja läpikäyminen 2. Vaaratekijöiden poistaminen, mikäli mahdollista 3. Riskien arvioiminen, jos vaaraa ei voida poistaa Suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä Tarvittaessa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa (Työturvallisuuslaki 10 1 momentti ja HE 59/2002 )

14 PK-yritysten riskienhallinta, PK-RH Haavoittuvuusanalyysi Tarkistuslistoihin on koottu joukko tiettyyn teemaan liittyviä tarkistettavia asioita Riskikartat ovat muistilistoja, jossa asiat on koottu ydinteeman ympärille Tunnistetut riskit ja sovitut toimenpiteet kootaan Riskienhallintatoimenpiteet -yhteenvetolomakkeelle. Toimenpiteille laaditaan aikataulu ja nimetään vastuuhenkilöt sekä jatkossa seurataan toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia.

15 TVR ARVI väkivaltariskien arviointiin Terveydenhuollon toimialoille suunniteltu riskienarviointimenetelmä Väkivaltariskien arviointimenetelmä (linkki Työsuojeluntietopankki-sivustolle) Työkalut Arviointitiedosto Vertailutiedosto Arviointi täytetty -tiedosto Tyhjä arviointilomake Ohjekirja menetelmän käyttöön

16

17 Perehdyttäminen Tietoa työpaikan vaara- ja haittatekijöistä Opetusta ja ohjausta vaarojen välttämiseksi Työ ja työpaikan olosuhteet Työ- ja tuotantomenetelmät Työvälineet Koneiden ja laitteiden turvallinen huolto Poikkeustilanteet Perehdytyksen riittävyys arvioitava ja sitä on tarvittaessa täydennettävä (Työturvallisuuslaki 14 ) Työn kuormitustekijöiden välttäminen

18 Työterveyshuollosta tukea ennakointiin Työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys työolojen terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen myös työn kuormittavuus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma työpaikan tarpeisiin perustuvaa toimintaa Jatkuva toiminta työpaikkakäynnit ja toimenpide-ehdotukset terveystarkastukset tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus vajaakuntoisten selviytymisen seuranta ja tukeminen osallistuminen työkykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan Työterveyshuoltotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta

19 Toimintavelvoitteet kuormitustilanteissa Työntekijällä velvollisuus kertoa työoloissa ilmenevistä puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle (TTurvL 19 ) Miten haitallisen kuormittumista voisi itse selvittää? Ja mitä asialle voisi itse tehdä? Työsuojeluhenkilöstö tukee asian esille tulossa ja käsittelyssä sekä tekee kehittämisehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi Työnantajalla velvollisuus puuttua ryhdyttävä toimiin tiedon saatuaan asian selvittäminen kuormituksen vaaran välttäminen tai vähentäminen (TTurvL 25 ) Ennalta sovitut toimintatavat, joiden mukaan esimies selvittää asiaa Esimies saa olla huolissaan työntekijän jaksamisesta työssä Työterveyshuollolla asiantuntemusta arvioida terveysvaara Kuormitusselvitys tehtävä työntekijän perustellusta pyynnöstä (TTervHL 12 ) Oman työhyvinvoinnin kuntokartoitus

20 Alaistaidot muuttuvassa työelämässä Alaistaidolla tarkoitetaan sellaista työntekijän käyttäytymistä, joka ei kuulu työn muodollisiin vaatimuksiin mutta vaikuttaa työyhteisön tehokkaaseen toimintaan. (Arvassalo 2006 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) Alaistaitojen perusta on ammattitaito, motivaatio, luottamus ja sitoutuminen Alaistaitoiselta löytyy myös asennetta, aktivoitumista ja ennakkoluulottomuutta työtä ja työyhteisön jäseniä sekä esimiestä kohtaan Henkilökohtainen taito - 10 %:lla ei ole alaistaitoja 60 % jokaisessa sisäänrakennettuna 30 % opittavissa - 10 % ryhmän vaikutusta Millaisia taitoja ja ominaisuuksia sinun työpaikallasi tarvitaan?

21 Kolme tärkeää kysymystä työstä Mitä työtä teet? Miten teet työsi? Miksi teet työsi?

22 Kolme tärkeää kysymystä työstä 1. Mitä työtä teet? Jos on selkeä käsitys työnsä tavoitteista, ei tee vääriä asioita eikä rönsyjä, vaan kykenee keskittymään oleelliseen. Nykypäivän työ on usein niin abstraktia, että sen jäsentäminen voi olla vaikeaa ja aiheuttaa tämän vuoksi turhia huolia. 2. Miten teet työsi? Vastauksen pitäisi sisältää työn vaatimat tiedot, taidot ja persoonallisen otteen. Työtä tulisi voida tehdä tehokkaasti, taitavasti ja itselle mahdollisimman hyvin sopivalla tavalla. Oma työtehtävä ja työrooli tulisi olla selkeä. 3. Miksi teet työsi? Hyvä olisi, jos työntekoon saataisiin mukaan oma sydän. Oman työn näkeminen oleellisena osana suurta kokonaisuutta antaa sille aivan uutta mielekkyyttä. Merkitykselliseksi koettu työ auttaa jaksamaan työssä ja koko elämässä. Jatkuvassa arvoristiriidassa pelkän rahan vuoksi työskentely kuluttaa voimia. (Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen, Varma).

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 1 (16) TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTALINJAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT -SUOSITUS KUNTA-ALALLE 1 Työhyvinvoinnin merkitys 2 Työhyvinvoinnin määrittelyä Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS

Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 1 Psykososiaalisen kuormittumisen hallinta LUONNOS 2 JOHDANTO Tämä ohje käsittelee psykososiaalista kuormittumista työyhteisössä. Työelämässä esiintyy aina jonkin verran stressiä eli työssä kuormittumista.

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Riskienarviointi tänään henkiset riskit

Riskienarviointi tänään henkiset riskit Riskienarviointi tänään henkiset riskit Lasikeraamisen teollisuuden ajankohtaispäivä 15.11.2012 Tampere Työympäristöasiantuntija Tarja Korkalainen 1 Työhyvinvointiongelmien mahdollisia seurauksia TYÖYHTEISÖN

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA

TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA TYÖHYVINVOINTI YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN TUOTTEENA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA Liiketaloustiede, markkinointi pro gradu -tutkielma Laatija: Elina Ravantti Ohjaajat: KTT Arja Lemmetyinen KTT Tuula Mittilä

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Tiina Koivisto Työterveyspsykologi

Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Tiina Koivisto Työterveyspsykologi Psykososiaalinen kuormitus työssä - mitä se on, miten se ilmenee, miten toimitaan? 30.10.2014 Työterveyspsykologi Tutkittua tietoa: Työn piirteet 2000 luvulla: Paikasta ja ajasta riippumaton työ lisääntyy

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot