Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke"

Transkriptio

1 Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon Tekaisu-hanke Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntamarkkinat 2013

2 Tausta TEKAISULLE VN:n päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Alueiden käytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen YVA lainsäädännön toimivuusarviointi 2010 Ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvat vaikutukset osataan huonommin, jolloin ne jäävät myös vähemmälle selvittämiselle Kaavamenettely terveyshaittojen arvioinnin osaamisen kehittäminen Kuntamarkkinat 2013

3 Kuntamarkkinat 2013

4 Osallistuuko (onko osallistunut) valvontayksikkönne peruskuntien kaavoitusprosesseihin? (N=39) kaikkien kuntien kanssa joidenkin kuntien kanssa ei ole osallistun ut Yhteensä lausunnonantajana ,74 Keskiarvo sidosryhmäneuvottel uissa kaavoittajien kanssa ohjausryhmätyösken telyyn muulla tavoin, miten? , , Yhteensä ,21 Kuntamarkkinat 2013

5 Osallistuuko (onko osallistunut) valvontayksikkönne alueen YVA-prosesseihin? (N=38) kaikkien kuntien kanssa joidenkin kuntien kanssa ei ole osallistun ut Yhteensä lausunnonantajana ,92 Keskiarvo jäsenenä YVAhankkeiden ohjausryhmissä osallistuu hankkeiden esittelytilaisuuksiin muulla tavoin, miten? , , ,56 Yhteensä ,44 Kuntamarkkinat 2013

6 Osallistuuko (onko osallistunut) valvontayksikkönne alueellanne käsiteltäviin ympäristölupaprosesseihin? (N=39) lausunnonantajana kunnan ympäristölupavirano maiselle lausunnonantajana aluehallintoviraston ympäristölupavirano maiselle sidosryhmäneuvottel ulla ympäristölupavirano maisen kanssa muulla tavoin, miten? kaikkien kuntien kanssa joidenkin kuntien kanssa ei ole osallistun ut Yhteensä , , , ,64 Yhteensä ,73 Keskiarvo Kuntamarkkinat 2013

7 Osallistuuko (onko osallistunut) valvontayksikkönne peruskunnissa käsiteltäviin rakennuslupaprosesseihin? (N=39) lausunnonantajana rakennuslupavirano maiselle sidosryhmäneuvottel ulla lupaviranomaisen kanssa muulla tavoin, miten? kaikkien kuntien kanssa joidenkin kuntien kanssa ei ole osallistun ut Yhteensä , , ,75 Yhteensä ,7 Keskiarvo Kuntamarkkinat 2013

8 Onko ympäristöterveydenhuollon kannanotot huomioitu? (N=39) Kaavoitusprosesseis sa Kiitettä västi Kohtal aisesti Huono sti Ei lainkaa n Ei pysty arvioi maan Yhteen sä Keskia rvo ,58 YVA-prosesseissa ,92 Ympäristölupaprose sseissa Rakennuslupaprose sseissa , ,54 Yhteensä ,23 Kuntamarkkinat 2013

9 Onko valvontayksikkönne osallistuminen em. käsittelyihin ja prosesseihin yhteistoiminta-alueen muodostumisen jälkeen? (N=31) Kuntamarkkinat 2013

10 Onko valvontayksikkönne ollut mukana vaikuttamassa edellä mainittujen lupa- /kaavoitusprosessien muotoon ja niiden kehittämiseen? (N=39) Kyllä Ei Yhteensä Keskiarvo Kaavoitusprosesseih in ,81 YVA-prosesseihin ,94 Ympäristölupaprose sseihin Rakennuslupaprose sseihin , ,59 Yhteensä ,75 Kuntamarkkinat 2013

11 STM:n strategia ja hallitusohjelma STM:n strategia tutkimukseen pohjautuva terveysriskien ja vaikutusten arviointi otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikessa alueiden käytön suunnittelussa Hallitusohjelma Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa. Laaditaan kansallinen terveydensuojeluohjelma, jonka tavoitteena on ympäristöterveyshaittojen arviointi ja vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on turvallisen talousveden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Kuntamarkkinat 2013

12 Mitä konkreettisia tavoitteita alueiden käyttöä (laajasti katsottuna) koskevaan päätöksentekoon mukaan paremmin terveydensuojeluviranomaiset (apparaatti kuntoon) Päätöksenteon pohjaksi parempia, laadukkaampia, helpompia välineitä ympäristöterveyshaittojen arviointiin (miten arvioidaan) Ympäristöterveyshaittojen merkityksen kirkastaminen päättäjille (kunta- ja valtiotaso), miksi arvioidaan Kuntamarkkinat 2013

13 YMPÄRISTÖTERVEYSHAITTOJEN ARVIOINTI OSAKSI KAIKKEA SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Terveydensuojeluohjelma kansallinen ympäristöterveyshaittojen arviointi kansallinen ympäristöterveyshaittojen vertailu ympäristöterveyshaittojen priorisointi Toimenpiteiden identifiointi Terveyshaittojen arviointi osana päätöksentekoprosessia päätöksentekoprosessien arviointi päätöksenteon ideaalimalli PILOT-projekti päätöksenteon menettelyiden parantamiseksi rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyön kehittäminen Lainsäädännön toimeenpanon kehittäminen Alueiden käyttöä koskevan lainsäädännön sisällön arviointi ympäristönsuojelulainsäädännön uudistaminen (YM) ympäristölupamenettelyn kehittäminen (YM) maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi (YM) Ympäristöterveyshaittojen arviointi nykyistä kiinteämmin osa kaikkea päätöksentekoa Ympäristöjo hdon neuvottelup äivät, Helsinki 2013

14 YMPÄRISTÖTERVEYSHAITTOJEN ARVIOINTI OSAKSI KAIKKEA SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA JOHTORYHMÄ STM, puh.joht. YM, MMM, TEM, LVM, Kuntaliitto THL, siht. Terveydensuojeluohjelma TYÖRYHMÄ THL Terveyshaittojen arviointi osana päätöksentekoprosessia TYÖRYHMÄ THL Lainsäädännön toimeenpanon kehittäminen YM:n työryhmät THL, puh. joht TTL STUK SYKE VTT EVIRA THL, puh. joht ELY-KESKUKSET / AVIT KUNTALIITTO VALVIRA KUNNAN TS-VIRANOMAINEN / YS-VIRANOMAINEN KUNNAN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Ympäristöjo hdon neuvottelup äivät, Helsinki 2013

15 Rauman yleiskaava ja ympäristöterveys Sataman sijainti ja liikenne: onko eroja terveysvaikutuksissa? Liikenteen ohjautuminen keskustan kautta tai ohi Liikennemäärien kasvu Asutuksen läheisyys ja suojavyöhykkeet Arviointi ja lausunto: en_vaikutus_terveyteen Pienhiukkasvaikutusten arviointi: Ympäristöjohdon neuvottelupäivät, Helsinki 2013

16 Rauman satamavaihtoehdot Ympäristöjohdon neuvottelupäivät, Helsinki 2013

17 Satamaliikenteen pienhiukkasten vaikutukset Ympäristöjohdon neuvottelupäivät, Helsinki 2013

18 Water Safety Plan (WSP) WHO:n vuonna 2003 lanseeraama juomaveden laatuun liittyvien riskien arviointi- ja hallintakonsepti. WSP-konsepti tarkoittaa juomaveden (lopputuotteen) keskeisten vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä niiden hallintaa kaikissa osissa juomaveden tuotantoketjua (muodostumisalueelta käyttäjän hanaan saakka) Ennakoituja vaaroja hallitaan kriittisissä valvontapisteissä, joiden ympärille rakennetaan reaaliaikainen seurantajärjestelmä EU:n komissio on sisällyttämässä WSP-konseptin uuteen juomavesidirektiiviesitykseen 2010 kesäkuussa 18 Ympäristöterveydenhuollon Tavoitteena turvallinen talousvesi valtakunnalliset -seminaari koulutuspäivät 2009

19 WSP:n sisältö Terveysperusteiset tavoitteet Käyttötarkkailu Terveysvaikutukset Järjestelmän arviointi Veden turvallisuussuunnitelma (WSP) Hallintasuunnitelma (WHO, 2003) Valvonta Tavoitteena turvallinen talousvesi -seminaari

20 Talousveteen liittyviä viranomaisia ja lakeja Vesipuitedirektiivi Juomavesidirektiiviivi Rakennustuoteasetus EU Maankäyttö- ja rakennuslaki Ympäristönsuojelulaki Laki vesienhoidon järjestämisestä Rakentamismääräykset Terveydensuojelulaki Valvira STM AVI THL Vesi laitos Kunnan - terveydensuojeluviranomainen - ympäristönsuojeluviranomainen - rakennusvalvonta Evira Laboratorio Vesihuoltolaki MMM ELY YM SYKE Standardisointi FINAS Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset päivät 2012

21 Ennaltaehkäisevä suunnittelu, toiminnan arviointi, riskien arviointi, toiminta normaalioloissa Pohjavesialueen suojelusuunnitelma TOIMINTAJÄRJESTEL MÄ/ LAATUJÄRJESTELMÄ (ESIM. ISO 9001) WATER SAFETY PLAN Valvontatutkimusohjelma ERITYISTILANNE- SUUNNITELMA HUOVI- JATKUVUUSANAL YYSI Normaaliolojen häiriötilanteet (veden laatu) VARAUTUMISSUUNNITELMA Normaaliolojen häiriötilanteet (kaikki) + poikkeusolot VALMIUS- SUUNNITELMA Poikkeusolot

22 VIEMÄRÖINTI JA VEDEN PUHDISTUS Maankäyttö ja kaavoitus Vesivarojen suojelu Veden käsittely ja johtaminen Rakentaminen ja saneeraus VEDENHANKINTA, KÄSITTELY JA JOHTAMINEN Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset päivät 2012

23 Mikä on SSP SSP = Sanitation Safety Plan eli viemäröinnin turvallisuussuunnitelma Sisarhanke WSP:lle SSP:lle ei ole olemassa mitään standardia tai määritettä kuinka se tehdään Mukaellaan WSP:n ideologiaa soveltaen se SSP maailmaan

24 SSP Hanke Hanke on valtakunnallinen HSY tekee hankkeen valmistelun, ulkopuolinen ohjausryhmä ohjaa Hanketta rahoittavat Sosiaali- ja terveysministeriö, Maatalousja metsäministeriö, Ympäristöministeriö sekä Vesihuollon Kehittämisrahasto (VVY) Hankkeen projektipäällikkönä Mari Heinonen ja projektiinsinöörinä Heidi Ekholm Jatkossa laitoksien on esitettävä riskienhallintasuunnitelma osana ympäristölupahakemusta

25 SSP:n rajaukset Keskitytään sanitaation ympäristövaikutuksiin ja yhtymäkohtiin WSP-hankkeessa esiin nouseviin toimintoihin SSP jakautuu verkosto-osaan ja puhdistamo-purkuputkiosaan Hankkeesta on rajattu ulkopuolelle Työturvallisuus Erillisviemäröidyt hulevedet Kiinteistöjen sisäiset jätevesijärjestelmät Lietteen jatkojalostus ja -sijoitus kuten kompostointi, terminen kuivaus Teollisuuden jätevesihuolto Alle 2000 AVL laitokset Koulutus-, auditointi- tai opasmateriaali

26 SSP:n perusetenemä

27 Laki YTH:n yhteistoiminta-alueista (410/2009) soveltamisala kansaterveyslaissa lueteltujen ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisten tehtävien järjestäminen kunnassa tai kuntien välisenä yhteistyönä YTH:n järjestämisen minimivaatimukset sama toimielin koko ympäristöterveydenhuollolle Yksikössä tulee olla käytettävissä 10 htv:tä vastaavat henkilöresurssit YTH:n tehtävien hoitamiseen Poikkeukset (pitkät etäisyydet, saaristoisuus, kieli ja kulttuuri sekä muut syyt toiminnan riittäväksi järjestämiseksi) Voimaan Pirkkala

28 Kuntamarkkinat 2013

29 Selvitysten ja suunnitelmien perusteella vuoden 2013 alussa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita on 64 kappaletta, Kuntamarkkinat 2013

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

Vesihuoltotietojärjestelmä. Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus

Vesihuoltotietojärjestelmä. Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus Vesihuoltotietojärjestelmä Esiselvitys / Toiminnan kehittämisehdotus 2012 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1 TERMIT JA LYHENTEET... 4 2 JOHDANTO... 7 3 NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS... 9 3.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA

RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA RISKIENHALLINNALLA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA (RISKY) OHJELMA ohjelmaseminaari 10.6.2015 koord. /STUK, esit. Otto Hänninen/THL edistää ympäristötekijöiden aiheuttamien riskien hallintaan liittyvän tutkimus-

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER

PRIZZTECH. Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi. Vesi-Instituutin raportteja 3. Vesi-Instituutti WANDER PRIZZTECH Lahti Heidi, Vieno Niina ja Kaunisto Tuija Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi Vesi-Instituutin raportteja 3 Tekijät: Heidi Lahti, Niina Vieno ja Tuija Kaunisto Raportin nimi:

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys

Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys Toiminta 2012 Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Yhteistyöseminaari: Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Keskiviikkona 8.10.2014 kello 8:45 14:00 Suuri luentosali, Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta

Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta FCG Finnish Consulting Group Oy Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta YLÄ-SAVON JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYN YMPÄ- RISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 18.10.2010 Ylä-Savon jätevesien

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit

Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017 Helsinki 2013 Työryhmämuistio mmm 2013:1 Eläinten ja ihmisten välillä tarttuvat taudit Suomen zoonoosistrategia 2013-2017

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Johtaja Jari Keinänen Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset m SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus (C-osaamiskeskus) -tausta ja toimintaperiaatteet päivitetty 2011 1 Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen toiminnassa ovat mukana: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Vesihuoltolain muutoksia

Vesihuoltolain muutoksia Vesihuoltolain muutoksia Orimattila, 16.9.2014 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Lainsäädännön velvoitteet vesihuoltotoiminnassa Osuuskuntamuotoisen vesihuoltolaitoksen toimintaa säätelee osuuskuntalaki

Lisätiedot