PÄÄTTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄALAN ARVOKETJUJEN MAHDOLLISUUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄALAN ARVOKETJUJEN MAHDOLLISUUKSISTA"

Transkriptio

1 PÄÄTTÄJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄALAN ARVOKETJUJEN MAHDOLLISUUKSISTA Eeva Hellström Päättäjien Metsäakatemia Suomen Metsäyhdistys ry. E.Hellström 2

2 KURSSILLA KOMMENTOITUA: Ihannemetsäsektori on kuin horisontti maan ja taivaan välinen näennäinen viiva, joka etääntyy koko ajan kun sitä lähestyy. E.Hellström 3 Ydinmetsä Ekometsä Ilometsä Innometsä Älymetsä Kotimetsä Biometsä Uusmetsä E.Hellström 4

3 GLOBALISAATIO Sellukestit keskittyvät. Prosessihommat menevät sinne, missäsellupuu levenee merkittävästi nopeammin kuin yli viisikymppisen selluliitti. PUUENERGIA Suomen sisäinen voima on voimassa, kasvavassa energiassa. Itsekin liikun eläkkeellä bioenergialla. Tämä on lupaus. Ei vuodesta, vaan tulevaisuudesta. OSAAMINEN Metsäala pyörittäämerkittävää tutkimustyötä, jonka sydän on Viikkiin perustettu VIT, Viikki Institute of Technology; sen rinnalla jenkkien maineikas MIT vaikuttaa teknologian terminaalihoidolta. ILMASTO Ilmastonmuutoksen rajuus sai jopa Yhdysvaltojen hallinnon myöntämään ympäristölliset tosiasiat, kun puoli Louisianaa katosi Atlantiksen tavoin kevään 2010 suurtulvissa. ÄLYTUOTTEET Kaupoissa on myyty Glorian irtonumeroa, jonka sivulla on maailman ensimmäinen animoitu lehtimainoskuva. DIPLOMATIA Metsädiplomatia kuuluu vahvuuksiimme. Asiantunteva ja kokonaisuuksia hallitseva metsäala on kysytty vaikuttaja erilaisissa kansainvälisissä E.Hellström 5 neuvotteluprosesseissa. Uusmetsä UUSIUTUVAT LUONNONVARAT PUU YMPÄRISTÖBUUMISSA Eurooppalainen metsäteollisuus mielletään uusiutuvaa raaka-ainetta tarkasti hyödyntäväksi ja ympäristötietoisten kuluttajien muuttuvia tarpeita palvelevaksi välttämättömäksi teollisuuden alaksi. Uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ja hinnannousu ovat muuttaneet ihmisten tuotanto- ja kulutustapoja sekä siirtäneet kulutuksen painopistettä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. VIHREÄ KULTA Siirrymme vähitellen öljypohjaisesta taloudesta biopohjaiseen talouteen. Tämä luo uusia mahdollisuuksia meille, joilla on hallussamme vihreä kulta. E.Hellström 6

4 Puu on uusiutuva luonnonvara. Hauki on kala. E.Hellström 7 Hauki on kala. Kotimainen Vähärasvainen Helppo pyytää Luonnossa kasvanut Isoruotoinen Asuu kaikissa vesissä Jne. Puu on luonnonvara. Uusiutuva Kotimainen Kasvava resurssi Sitoo hiiltä Kaunis Helppo työstää Monipuolinen Kierrätettävä Jne. Puu on erinomainen tulevaisuuden raaka-aine, mutta tulevaisuus pitää tehdä! Tutkimuksessa politiikassa - viestinnässä - bisneksessä E.Hellström 8

5 Viitekehys LUONNONVARAT Vesi Öljy Tuuli Hiekka RautaKaasu?? Puu Jäte DRAIVERIT: Ilmastonmuutos Väestönkasvu Globalisaatio Talouskasvu Teknologia Ymp.vaikutukset Kulutustavat Kv. tasa-arvo Jne.? Kemia Energia Maaseudun ARGUMENTIT Kehitt. Rakentaminen Metsäsektori Niukkuus, tehokkuus, elinkaari, riippuvuus, Irtikytkentä, Sektoripolitiikat Ympäristöpolitiikka Politiikan viitekehys Kilpailukyky & Kestävä kehitys SEKTORIT Luonnonvarapolitiikka Ilmastopolitiikka E.Hellström 10? POLITIIKKA

6 Luonnonvarat Energia Materiaalit Uusiutumaton Fossiiliset polttoaineet Mineraalit, metallit Uusiutuva Biopolttoaineet Biomateriaalit Ympäristöresurssit Tila Ilma, vesi, virrat (tuuli, maalämpö, jne.) Maa Uusiutuva Voidaan korvata luonnollisella ekologisella kierrolla tai kestävillä käsittelytavoilla Käyttö kestävää vain silloin kuin uusiutumiskyky säilytetään! Uusiutumaton Uusiutumiskierto on erittäin pitkä Käytännössä rajallinen ja peruuttamaton E.Hellström 11 Domestic material consumption (EU-15, ) Fossile fuels Metals, minerals Biofuels Biomass E.Hellström 12 Source: Eurostat

7 Total consumption of major natural resources (EU-15) Fossile fuels Metals, minerals Biofuels Biomass E.Hellström 13 Source: Eurostat World energy trends and projections Quadrillion btu History Fossile fuels Metals, minerals Projection Oil Coal Gas Biofuels Biomass 100 Renewable 50 Nuclear E.Hellström 14 Source: EIA

8 Energy trends in Europe Fossile fuels Metals, minerals Biofuels Biomass E.Hellström 15 Source: EEA Consumption of wood products in selected countries m3 / capita 1,2 1 Fossile fuels Metals, minerals Biofuels Biomass 0,8 0,6 Early 1990 s 0,4 0,2 0 Finland Sweden Norway Denmark Germany The Baltics Poland Russia SOURCE: Baltic 21 F05 project

9 Utilisation of different construction materials in Europe Fossile fuels Metals, minerals Biofuels Biomass Steel Concrete Wood Plastics Other?? E.Hellström 17 Epätasapaino energia- ja materiaalintuotannon edistämisen välillä Tieto Politiikka E.Hellström 18

10 Tutkimus-politiikka -vuoropuhelu Tutkijat Poliitikot Samanmielisyys Kestävä politiikka Erimielisyys Liian paljon toimintaa Present situation Sekasorto Liian vähän toimintaa E.Hellström 19 Puu on uusiutuva luonnonvara Tutkijat Poliitikot Samanmielisyys Yhteinen unelma Erimielisyys Riittämätön toimintaa Liian paljon tieto! Present situation E.Hellström 20

11 Luonnonvara-argumentit Ilmasto Niukkuus elinkaari Riippuvuus Ympäristö Päästöt Jäte Maaseudun Kehitt. Tuotantoprosessi Materiaalitehokkuus Jalanjäljet Varovaisuus Kustannukset Luonnonvaran alkuperä Kilpailukyky Kestävä kehitys Riippuvuus Niukkuus Tehokkuus Vaikutukset E.Hellström 21 Exports, imports and domestic consumption of non-renewables Dependency Scarcity Efficiency Impacts Fossile fuels (EU-25) Metal ores (EU-15) E.Hellström 22 Source: EEA

12 Forest products production / consumption in Europe (32 EEA member countries) Dependency Scarcity Efficiency Impacts Paper and paperboard Panels Sawnwood Roundwood Woodpulp Source: EFI Trends in Real Prices of Nonrenewable Natural Resources ( ) Oil Dependency Scarcity Aluminium Efficiency Impacts Gas Copper Coal Nickel Absolute scarcity Note: Iron Prices deflated by the vs. relative scarcity Consumer Price Index E.Hellström 24 SOURCE: Stephen Brown & Daniel Wolk, 2000

13 Development of growing stock in forests Dependency Scarcity Efficiency Impacts Source: EFI Decoupling in Europe (EU-15) Index (1990=100) Decoupling = Decoupling Decreased = dependence of GDP Decreased on resource dependence consumption of GDP on resource consumption Dependency Scarcity GDP Efficiency Impacts Energy consumption Material consumption Environmentally weighted material consumption Emissions of greenhouse gases E.Hellström Source: EEA 26

14 Felling and paper collection rates in Europe Dependency Scarcity Efficiency Impacts (Annual fellings / NAI) The fibre used in European paper is 49 % recycled and 51 % virgin (CEPI) Sources: EFI, Finnish Forest Industries Federation Ecological footprints by region (2003) Dependency Scarcity Efficiency Impacts E.Hellström 28 Source: Global footprint network

15 Net change in land cover (% / year) Dependency Scarcity Efficiency Impacts E.Hellström Source: EEA 29 Greenhouse gas emissions and sinks (EU-25) Dependency Scarcity Efficiency Impacts E.Hellström Source: EEA 30

16 Miten estetään luonnonvaratornin kaatuminen? STRATEGIAT Jätehuolto Tuotanto- ja kulutusketjujen kokonaisvaikutukset Luonnonvaran määrä ja alkuperä??? ARGUMENTIT TYÖKALUT Päästöt Jätteet Terveys Kierrätys Elinkaari Materiaalivirta Jalanjälki Materiaali-intensiteetti Resurssien tehokkuus Irtikytkentä Terveys Uusiutuminen Riippuvuus Substituutio Dematerialisaatio Hiilen sidonta Terveys??? Tekniset standardit Kierrätysvaatimukset Raaka-aine- Verot Jne.??? E.Hellström 31 Politiikan kohdentuminen EU:ssa Uusisutumaton Uusiutuva Energia Fossiiliset polttoaineet Biopolttoaineet Substituutio Materiaalit Mineraalit, metallit Biomateriaalit???? EU Luonnonvarastrategia (12/2005) Tehokkuus Vaikutukset EU Kestävän kehit. strategia (06/2006) Kokonaiskäytön vähentäminen Kestävä käyttö E.Hellström 32

17 RRSF osanottajien näkemykset luonnonvara-argumenttien osuvuudesta Biopolttoaineet Biomateriaalit Kilpailu- Kyky Kestävä kehitys Resurssit Riippumattomuus (kotimaisuus) Fossiiliset polttoaineet Metallit, mineraalit Fossiiliset polttoaineet Metallit, mineraalit Riittävyys (ei niukkuutta) Prosessit Tehokkuus Fossiiliset polttoaineet Metallit, mineraalit Vaikutukset Fossiiliset polttoaineet Metallit, mineraalit Pääosin Positiivinen Epävarma Pääosin negatiivinen E.Hellström 33 Raja-aidat hämärtyvät: Tiedolle, innovaatioille ja rakenteille tilausta LUONNONVARAT Fossiiliset polttoaineet Mineraalit, metallit ARGUMENTIT??? Energia Materiaalit (puu, paperi) Biopolttoaineet Biomateriaalit Biopolttoaineet Biomateriaalit Biopolttoaineet Biomateriaalit Biopolttoaineet Biomateriaalit Biojalostamo SEKTORIT Kemia DRAIVERIT??? Politiikka A Politiikka B Politiikka A? Politiikka a+b Politiikka B Politiikka A Politiikka B POLITIIKKA E.Hellström 34

18 Luonnonvaraviestinnässä dialogi ja proaktiivinen ote tarpeen Laajamittaisen luonnonvarakeskustelun tarve kasvaa koko ajan Aloite globaalista luonnonvarapaneelista tehty (vrt. ilmastopaneeli) Metsäsektorille on elintärkeää kyetä vaikuttamaan globaaliin luonnonvarakeskusteluun Metsäosaaminen ei yksin tee metsäsektorista merkittävää vaikuttajaa luonnonvarakysymyksissä; metsäosaamisen tulee kytkeytyä osaksi laajempaa luonnonvaraosaaminen Valmistauduttava globaaliin tulevaisuuden haasteisiin kehittämällä kansallisella tasolla luonnonvaraosaamista, - dialogia ja yhteistyötä Metsäsektorin on nähtävä metsä puilta; on tunnettava kilpailevat raaka-aineet ja kumppanit sekä tiedostettava omat vahvuudet ja heikkoudet. Puu on uusiutuva luonnonvara ei riitä! Tulevaisuuden toimiala TULEVAISUUDEN TUOTTOJA Vuonna 2015 eurooppalainen metsäteollisuus on kutkuttavan dynaaminen ala, jopa kiusallisen kiinnostavaa. Vuonna 2015 Tuomiojakin miettii kuumeisesti, kehtaisiko sittenkin ostaa metsäteollisuuden osakkeita, sillä niillä olisi paras tuotto ja innovatiivinen maine. TULEVAISUUDEN TYÖTÄ Olemme töissä tulevaisuuden toimialalla! E.Hellström 36

Kohti biotaloutta. Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena

Kohti biotaloutta. Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena Kohti biotaloutta Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 6/2011 juha kuisma Kohti biotaloutta Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SUOMEN SÄHKÖNTUOTANNON TALOUDELLISET JA BIOFYSIKAALISET KUSTANNUKSET JA SKENAARIOITA FOSSIILISISTA ENERGIALÄHTEISTÄ IRTAUTUMISELLE Kansantaloustieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

9 Energia. Energian kokonaiskulutus

9 Energia. Energian kokonaiskulutus 9 Energia Vuonna 2009 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1 336 petajoulea, 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensi maailmantalouden taantuman aiheuttama teollisuustuotannon supistuminen.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.12.2005 KOM(2005) 628 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma {SEC(2005) 1573} FI FI KOMISSION TIEDONANTO Biomassaa koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

Kohti kestävän kulutuksen mallintamista onko Suomen ekologinen jalanjälki numeroa liian suuri?

Kohti kestävän kulutuksen mallintamista onko Suomen ekologinen jalanjälki numeroa liian suuri? Kohti kestävän kulutuksen mallintamista onko Suomen ekologinen jalanjälki numeroa liian suuri? Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Teollinen ekologia kestävän tuotannon ja kulutuksen palveluksessa

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet

9 energia. Energian kokonaiskulutus. Puuperäiset polttoaineet 9 energia Vuonna 2007 energian kokonaiskulutus oli Suomessa 1476 petajoulea eli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusta pienensivät edellisvuotista lämpimämpi sää ja lauhdesähkön tuotannon korvautuminen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Olli Hietanen 1 Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Suomalaisen tietoyhteiskunnan ensimmäinen aalto on taittumassa.

Lisätiedot

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2008:2 Pekka Lahti, Jyri Nieminen, Markku Virtanen Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä Ekotehokkuuden arviointi

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.2.2006 KOM(2006) 34 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. BIOPOLTTOAINEIDEN TARJOAMIEN

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ

EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Reeta Lind EKOLOGINEN KESTÄVYYS SUOMEN INNOVAATIOJÄRJES- TELMÄSSÄ Tarkastajat: Professori Lassi Linnanen Laboratorioinsinööri

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW

ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD MARKET REVIEW 1 14 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ULRIKA ROMANTSCHUK Vastuullisuus on työtä pitkällä tähtäimellä TEEMA KESTÄVÄ KEHITYS ECHOES FROM THE WORLD KOHTI PAREMPAA HUOMISTA, SIVU 6 MARKET REVIEW RAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM

UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM UPM NÄKÖKULMA METSÄTEOLLISUUDEN TULEVAISUUTEEN Toimitusjohtaja Jussi Pesonen UPM Johdanto Metsäteollisuuden toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut Viimeisen viiden vuoden aikana yritykset tehneet monia

Lisätiedot

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa

Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 24/2012 JOHANNA KOHL TORSTI LOIKKANEN HANNU HERNESNIEMI

Lisätiedot

Alueellinen ympäristöohjelma kannustajana rohkeisiin toimiin

Alueellinen ympäristöohjelma kannustajana rohkeisiin toimiin Alueellinen ympäristöohjelma kannustajana rohkeisiin toimiin Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, Suomen ympäristökeskus, SYKE Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 15.10.2013 1 Sisältö Millaisessa maailmassa

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot