Viksujen tapaaminen Workshopit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viksujen tapaaminen. 9.12.2013 Workshopit"

Transkriptio

1 Viksujen tapaaminen Workshopit

2 Workshopit Sisäisen viestinnän kanavat (Tarja) Kannatatko sähköpostitiedotteita vai verkkoviestintää? Miten sinun yksikössäsi viestitään? Sisällöt ja sisällön tuotanto (Asta) Tuotatko itse sisältöjä? Tarvitsetko tukea sisällöntuotantoon? Intranetin rakentaminen Unosta (Katri) Haluatko yliopistolle yhteisen intranetin? Mitä toivot intranetiltä? Viksujen rooli ja tehtävät (Hanna) Miten kehittäisit viksun roolia? Kaipaatko koulutusta? Viestinnän painopisteet 2014 (Miikka) Yliopistoviestinnän painopisteet 2014 Mihin yksikkösi viestinnässä keskitytään ensi vuonna?

3 Sisäisen viestinnän kanavat JY:n verkkosivut, tdk:n verkkosivut ja Uno vai sähköposti? molempia tarvitaan Unon muistilappu on hyvä On opittava vanhasta pois - sähköpostista verkkoon. Sähköposti henkilökohtaisempi. Sähköjyvän muoto ja toimitustapa on hyvä Vanhat Sähkikset paremmin tarjolle

4 Sisäisen viestinnän kanavat Miten yksiköissä toimitaan: JSBE:lla oma uutiskirje, plone-intranet ja sähköpostiviestit Agora Centerillä on oma kaksikielinen viikkotiedote kielten laitoksella oma aika uusi intranet plone-sivustossa, kirjautuminen on sinne jo kynnys, mutta sähköpostilla lähetetään vain kriittisin NSC laittaa viikkotiedotteen sähköpostilla ja verkkoon Norssi: sp, wilma ja jaettu verkkolevy Edu-tdk; sähköpostilla ja intranet (eduintra plone-sivustossa) ERPAKe, strategiset palvelut ja talouspalvelut viestii sähköpostilla, talouspalv. huutelemalla it-palveluilla on monta kanavaa (ohjekeskusta, jaettuja hakemistoja, yammer, lync jne.) viestintäpalvelut; yhteisen suunnittelun dokumentteja verkkolevyillä, muistioita ja materiaaleja intranet-sivulla plonesaitissa, kokeilussa Yammer, muistutus-tyyppistä asiaa sähköpostissa

5 Sisäisen viestinnän kanavat huomioita, sekalaista, muuta: ohjeet henkilöstölle: ohjekeskus hankala - hankalaa siinä hakusanat, sekä paluu ja siirtymät sivuille tapahtumakalenterit selkeämmiksi Hakukoneesta: hakusanojen vaikeus Viksujen lista: pääseekö kaikki viksut lähettämään viksujen listalle viestejä vai menevätkö aina vain tiedotuksen kautta perehdytys tärkeää: mitä käytetään ja miten Emme ehtineet keskustella esim. siitä, mikä olisi paras keino suhteuttaa tdk:n, yksikön ja JY:n intrat keskenään rinnakkaisiksi/sisäkkäisiksi/selkeiksi. Unon toimintamalli kuitenkin jo aika vakaa.

6 Sisällöt ja sisällöntuotanto Yliopiston www-sivut ja Plone sisällöntuotannon välineinä - Henkilökunnalla on käytössään eri päivitysversioita Plonesta, joka hankaloittaa sisällöntuotantoa: yhdenmukaisuus ja www-sivujen käytettävyys kärsii. - www-sivujen ohjekeskusta sekä hakutoimintoa tulisi kehittää ja asioiden ryhmittelyä selkeyttää. Nykyisin tietoa hakee mieluummin suoraan yksiköiden sivuilta ja tähän menee aikaa kun ei tiedä mille yksikölle mikäkin asia kuuluu. - Plonen käyttö helpottuu kun tekemiseen tulee rutiinia. Ohjelmassa on kuitenkin vielä joitain rajoitteita esim. kuvien ja videoiden upottamisessa sivuille. - www-sivujen tulisi antaa nopealla silmäykselläkin asiantunteva ja houkutteleva vaikutelma eri kohderyhmille. Sähköposti ja tiedotteiden jakelukanavat - Sähköpostilistojen käytössä näyttää olevan päällekkäisyyttä. Tiedotteiden lähettäjän olisi hyvä merkitä viestiin mille vastaanottajaryhmille tiedote menee, jotta turhilta päällekkäispostituksilta vältyttäisiin. - Viksut tekevät paljon myös omia tiedotekoosteita ja esim. yksiköiden omia viikkotiedotteita, uutisvirran suodattaminen tuo haasteita. - Tiedotettavissa asioissa on tärkeää kirjoittaa auki prosessien aikataulut ja ketä mikäkin vaihe asioiden etenemisessä koskee. - Avainsanojen käyttö helpottaa tiedotteiden hakemista ja löytämistä, avainsanat tulee olla sekä suomeksi että englanniksi.

7 Sisällöt ja sisällöntuotanto Kuvien ja videoiden käyttö osana sisällöntuotantoa - Viestinnän ylläpitämä kuvapankki löytyy osoitteesta: images.jyu.fi ja kuvien saatavuudesta tulikin kiitosta. Koska kuvien ja videoiden käyttö lisääntyy jatkuvasti, toivottiin että pankin kuvatarjontaa täydennetään säännöllisesti. - Toiminnalliset kuvat ovat kivoja ja kuvien valinnoissa on hyvä ottaa myös kulttuuriset erot huomioon, erityisesti kansainvälisissä esitteissä ja julkaisuissa. - Videotuotannolle on kova kysyntä, mutta aikaa ja resursseja videoiden käsikirjoitukselle ja toteutukselle on vaikea löytää. Videoiden avulla voitaisiin markkinoida yliopistoa ja monipuolista tutkimustoimintaa. Videot toimisivat myös tutkijoiden rekrytoinnin apuna sekä hankerahoitusten hakuprosesseissa. Kansainvälisyyden merkitys sisällöntuotannossa - Kansainvälinen yliopistoyhteisö edellyttää viestintää sekä suomeksi että englanniksi. Avainsanojen ja otsikoiden käyttö vähimmäisvaatimuksena. - Kaksikielisyys vaikuttaa myös sisällöntuotantoon. Mikä on tarpeeksi hyvä käännös? Mitä viestitään ja kenelle viestitään?

8 Intranetin rakentaminen Unosta Intranetin rakentamista kannatetaan. Erityisesti sisäisen tiedon siirtämistä pois ulkoisilta sivuilta pidettiin tärkeänä. Haku-toiminto Verkkosivuston hakutoimintoon ei olla tyytyväisiä. Se ei toimi hyvin. Vanhat materiaalit on siivottava pois osumista. Verkkosivustoille (ulkoiset sivut ja intra) toivottiin hyvää hakutoimintoa, koska se on keskeinen osa nykypäivän tiedonhakua eri laitteilla. Esim. sisältöhaku aakkosittain. Oltiin epävarmoja, pitäisikö ja miten käyttää asiasanoja esim. tiedotteita ja tapahtumia luotaessa. Yhteystietohaussa toivottiin että ihmisiä voisi etsiä myös roolin perusteella. Ohjekeskus Ohjekeskukseen ei olla tyytyväisiä. Idea on hyvä, mutta toteutus ei toimi. Uuteen intraan toivottiin uutta systeemiä ohjeille. Ohjeet loogiseen järjestykseen ja helppo navigointi. Laitosjohdolle toivottiin käytännön toiminnan ohjeistusta, vuosikellloa. Yksiköiden omille sivuille ohjeiden suodatus. Ohjeiden kopiointi ja versiointi eri yksiköiden sivuille koettiin ongelmalliseksi.

9 Intranetin rakentaminen Unosta Yliopistopalvelut Toivottiin yliopistopalveluiden helpompaa löydettävyyttä. Voisiko palvelurakenteen esittää palveluina ei yksikköinä? Onko hierarkian vähentäminen mahdollista? Tiedekunnat ja laitokset Tiedekuntien ja laitosten toiveet intrasta kerättävä pian ja otettava huomioon intraa kehitettäessä alusta alkaen. Mietittiin mikä on oman tiedekunnan intran suhde Uno-intraan. Toivottiin jatkossa sisäisten tiedotteiden feediä oman yksikön intraan. Sisäiset tiedotteet Toivottiin selkeää arkistoa tiedotteille. Tiedotteet selattavissa aikajärjestyksessä.

10 Intranetin rakentaminen Unosta Ulkoasu, käytettävyys, rakenne, kieli jne. Toivottiin että intranetin visuaalisuuteen panostetaan. Selkeä rakenne on tärkeä. Intran oltava responsiivinen eli taivuttava erilaisille laitteille ja näytöille. Unon päänavigaation alasvetovalikko ei nyt skaalaudu eri näytöille ja on siksi hankala käyttää. Mietittiin, rajataanko opiskelijat henkilökunnan intran ulkopuolelle. Toivottiin että kaikki sisältö on myös englanniksi. Ulkoiset sivut, opiskelijan sivut, hakijan sivut, Plone Mietittiin, olisiko opiskelijoiden sivut jatkossa oltava sisäiset vai ulos asti avoimet. Oltiin epävarmoja toimiiko Plone yhtä hyvin kaikilla selaimilla. Ulkoisesta verkkosivustosta toivottiin selkeämpää. Harkittava tarkkaan mitä siirretään sisäiseksi tiedoksi ja mitä tarvitaan myös ulkoisella sivustolla, esim. tieto tiloista. Hakijan näkökulmasta ulkoisella sivustolla on hurjasti tietoa ja navigointi voi olla vaikeaa.

11 Viksujen rooli ja tehtävät Tehtäville ei tarpeeksi aikaa Viksun rooli koettiin kiinnostavaksi, mutta oto-tehtäville on hyvin vähän aikaa. Työyhteisössä ei tiedetä, mitä viksu tekee, kuinka paljon tehtävä häntä työllistää eikä sitä, miten viksua kannattaisi hyödyntää esimerkiksi työyhteisön tutkimuksesta tiedottamisessa. Myös yksiköiden johto tarvitsisi tarkemman tiedon tehtävän sisällöstä sekä vaativuudesta. Viksun rooli on usein periytynyt, eikä välttämättä ole saatu kunnollista perehdyttämistä. Monessa yksikössä on vain yksi viksu eikä hänellä ole varahenkilöä. Joissain yksiköissä viksuja on useampia, ja työt on jaettu. Järjestelmässä on paljon potentiaalia ja tehtävä on mielekäs, mutta jää muun työn jalkoihin. Toiveissa olisi saada tiedekunnille ja kenties pienempiinkin yksiköihin oma tiedottaja tai edes henkilö, joka vastaisi pääasiassa vain nettitiedotuksesta, intrasta, somesta ja muista viksun töistä.

12 Viksujen rooli ja tehtävät Tiedotteiden teko vaikeaa Keskustelussa nousi esille tiedotteen tekemisen vaikeus. Viestintäkoulutukset auttaisivat ja olisivat kiinnostavia, mutta onko järkevää resurssien käyttöä käyttää työaikaa koulutukseen, jonka sisältö on aivan jotain muuta kuin omat varsinaiset työtehtävät? Kuinka mielekästä on tehdä viksun tehtäviä, jos ne tuntuvat liian vaikeilta eikä niille riitä aikaa? Esiin nousseita kysymyksiä: Mikä tiedote lähetetään ja kenelle? Jos lähettää kaikki tiedotteet sellaisenaan, tukkeutuvat sähköpostit. Jos taas etsii kutakin kiinnostavia asioita, menee paljon aikaa. Onko mielekästä lähteä erottelemaan viestin saajia? Eikö kaikki voisi mennä kaikille ilman luokittelua esimerkiksi suomen- ja englanninkielisiin työntekijöihin? Kuinka saadaan tietoa niiltä, joilla tietoa on? Kuinka tiedämme, mitä isosta yksiköstä kannattaisi tiedottaa? Moni tiedote tulee yhtä aikaa monesta eri kanavasta - täytyy seurata, että ei lähetä itse enää samoja asioita eteenpäin!

13 Viksujen rooli ja tehtävät Viksuille toivottiin kanssakäymistä ja yhteistyötä. Olisi hienoa keskustella tehtävistä viksut-listalla tai erityisessä Help deskissä, jossa olisi keskustelun lisäksi ohjeita tiedottamisesta. Tarvittaisiin siis yhteinen kanava ja ohjeet! Kaikkiin yksiköihin tarvitaan oma viestintäsuunnitelma! Käännöksistä huutava pula Tiedotteiden tulvaa toivottiin pienemmäksi. Olisi hienoa saada kaikki viestit Sähköjyvän mallilla: riittäisi tiivistetyt, parin virkkeen tiedotteet suomeksi ja englanniksi, ja linkin takana olisi pitempi tiedote suomeksi. Kaikki työyhteisön jäsenet eivät ole samassa asemassa, kun kaikki tiedotteet eivät tule englanniksi. Tiedotteiden kääntäminen herätti eniten keskustelua. Onko järkevää resurssien käyttöä, että suuri joukko viksuja kääntää tekstin, jonka voisi keskitetysti kääntää yksi ihminen vaikka jo rehtoraatissa? Viestinnän kääntäjän resurssit eivät riitä, mutta kun viksut kääntävät itse, ovat käännöksen tasot toisistaan poikkeavia. Erityisesti rehtorin ja hallintojohtajan viestit tulisi saada aina käännettynä.

14 Viestinnän painopisteet 2014 Verkkoviestintään liittyviä ajankohtaisia asioita Intran kehitystyössä ensiarvoisen tärkeää: käyttäjiltä kysyttävä ensin miten edetään Kielten laitoksen intran kehitys, ehdokkaaksi mukaan intranet-pilottiin Kauppakorkeakoulu haluaa pitää oman intran, Kauppakorkeakoulun intran sisällön kehittäminen Kielten laitoksella myös ulkoisten verkkosivujen uudistus Norssin sivujen uudistaminen alakoulu, yläkoulu, lukio Musiikin laitoksen nettisivut räjäytettävä uusiksi, siihen apua KV-intra ja verkkosivut, miten niiden tulevaisuus on mietitty? Kemian laitoksella konferenssi kesällä IT-tiedekunnalla uutiskirjeet henkilöstölle

15 Viestinnän painopisteet 2014 Tiedeviestintä Tutkimusprojektit ja julkaisut paremmin esille Tutkijoiden viestintäkoulutusta lisättävä (yhteensä neljä toivetta tästä) Tutkijoiden kanssa toimii parahiten se, että haastattelee itse Kasvatustieteiden tutkimushankkeet paremmin esille Kriittisen kirjoittamisen kurssi viksuille, miten saamme viestimme paremmin perille, me teemme tätä kuitenkin otona Horisontti hankkeen viestintä, erittäin tärkeä hanke, miten saamme sitä esille, haut alkavat pian Esitteet Esitteet paremmin esille ja helposti saataville, myös verkossa Printti vai ei? Myös printti pitää olla Hakijan opas ipadiin Opiskelijarekrytoinnin materiaalit, sosiaalinen media huomioitava

16 Viestinnän painopisteet 2014 Yleiset kommentit viestintään liittyen Englanninkielisen viestinnän tärkeys, materiaalit 2-kielisenä Oikeiden kanavien valinta oikeiden kohderyhmien tavoittamiseksi KV-viestintä: mietittävä mihin keskitytään Kauppakorkeakoulun viestintäsuunnitelma PR-tuotteiden uudistustyö, rehtoraatista Anna Rantanen mukaan suunnitteluun Avance täyttää vuotta Yhtenäinen tiedotuslinja ja viestintästrategia Kasvatustieteet ja koulutus on populääri aihe Huomio: opiskelijat tavoittaa Facebookin kautta

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008

viesti museosi näkyväksi VIESTI MUSEOSI NÄKYVÄKSI - SUOMEN MUSEOLIITTO 2008 Suomen museoliitto 2008 1 viesti museosi näkyväksi Jaana af Hällström 19.6.2008 Suomen museoliitto 2008 2 Viesti museo näkyväksi! SUUNNITTELE HYVIN JA OLE JOHDONMUKAINEN. Museokuva Museokuvaan vaikuttaa se, mitä museo tekee,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista

MINISTERIÖT VERKOSSA. Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslia Valtionhallinnon tiedotusta selvittävä työryhmä MINISTERIÖT VERKOSSA Selvitys ministeriöiden www-sivuista Valtioneuvoston kanslian raportteja 2000/3 Valtionhallinnon tiedotusta

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki.

LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki. 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Nykytilanteen kuvaus... 4 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet... 5 1.3. Lainsäädäntö, standardit ja suositukset...

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012 Agenda

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Kysely Innokylän hyödyntämisestä

Kysely Innokylän hyödyntämisestä Kysely Innokylän hyödyntämisestä. Missä tarkoituksessa ensisijaisesti vierailet Innokylän verkkopalvelussa? Vastaajien määrä: 38 Etsin tietoa kehittämishankkeista ja niiden tuloksista Käytän Innokylän

Lisätiedot

Oulun kaupungin Intranet Akkuna. Konsepti 23.10.2012, Valve

Oulun kaupungin Intranet Akkuna. Konsepti 23.10.2012, Valve Oulun kaupungin Intranet Akkuna Konsepti 23.10.2012, Valve Tätä on uusi Akkuna Sosiaalinen Akkuna Palveleva haku Vuosikello Mobiili-Akkuna Perustoiminnallisuudet Sosiaalinen Akkuna Sosiaalinen Akkuna Palveleva

Lisätiedot

Esittelytilaisuus Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke

Esittelytilaisuus Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke 1eLINKEI 1/6 Esittelytilaisuus Elinkeinopalvelut TornioHaparanda hanke Aika: Paikka: Läsnä: 13.2.2013 klo 18.30 21.00 suomen aikaa/kl 17.30 20.00 ruotsin aikaa VPK, Itäranta 6, 95400 Tornio 45 henkilöä

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS. B2Byrityksen. sisältömarkkinointi AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS B2Byrityksen sisältömarkkinointi MAALISKUU 2015 Sisältö Johdanto... 3 Miksi tämä opas kannattaa lukea?... 4 Kirjoittajat... 5 3 Hyvän sisältömarkkinoinnin lähtökohtia... 6 Mistä

Lisätiedot

Vätskäri 4/2006. Tässä numerossa mm. - Kotimainen laadunvalvonta menestyy. - Internet yrityksen käyntikorttina. - Lukijakyselyn tuloksia

Vätskäri 4/2006. Tässä numerossa mm. - Kotimainen laadunvalvonta menestyy. - Internet yrityksen käyntikorttina. - Lukijakyselyn tuloksia Vätskäri 4/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Helsingin kaupunki Päiväys: 16.11.2011 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS

SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS VERKKOPALVELU OPINTOPOLkU SISÄLLÖNTUOTTAJAN OPAS SISÄLTÖ 1 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Verkkopalvelu Opintopolku... 2 Opintopolun toimitettu sisältö... 2 Opintopolun kohderyhmät

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2014 Valkeakosken kaupunki Päiväys: 16.1.2015 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot