Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005"

Transkriptio

1 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus Tommi Berg Antti Linna Mari Valtonen

2 1. Tuotteen esittely ja käyttötarkoitus Tuotteen rakenne Valmistuksessa käytetyt materiaalit Fenolimuovit ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) Polyuretaanit Polybutadieeni Materiaalien tekniset ominaisuudet Palaminen Ulkokuori (hiili- tai lasikuituvahvisteinen) Suutin Materiaalien toiminta polttoaineessa Valmistustekniikka Suuttimen valu Ulkokuoren valmistus Polttoaineen valu Avaruusajan muotoilu Hinta Markkinat Patentointi Lähteet...10

3 2 1. Tuotteen esittely ja käyttötarkoitus Työssä käsiteltävä tuote on harrastajien ja yliopistojen projekteissa käytettävä rakettimoottori, joka perustuu niin sanottuun hybriditekniikkaan. Hybridirakettimoottorissa käytetään nestemäistä hapetinta ja kiinteätä polttoainetta. Tällä saavutetaan merkittäviä etuja verrattuna kiinteäpolttoainemoottoreihin (sekä hapetin että polttoaine kiinteässä olomuodossa valmiiksi sekoitettuna) ja nesterakettimoottoreihin (hapetin ja polttoaine nesteenä). Yksi tärkeimmistä hybridin eduista kiinteäpolttoaineisiin verrattuna on mahdollisuus moottorin työntövoiman säätelyyn ja mahdollisuus keskeyttää ja/tai uudelleen käynnistää poltto. Myöskin moottorin käsittely ja kuljetus on merkittävästi turvallisempaa ja helpompaa verrattuna kiinteäpolttoaineisiin moottoreihin, jotka on tarkasti suojattava esimerkiksi staattisen sähkön aiheuttamalta kipinöinniltä. Vastapainoksi hybridimoottorin laukaisuvalmistelut edellyttävät hieman monimutkaisempaa toimintaa ja laitteistoa kuin esimerkiksi olalta laukaistavissa ohjuksissa laajasti käytetyt kiinteän polttoaineen rakettimoottorit. Kiinteäpolttoaineinen rakettimoottori on käytettävistä vaihtoehdoista mekaanisesti yksinkertaisin vaikkakin hyötysuhteeltaan huonoin. Nestemäiseen polttoaineeseen ja hapettimeen perustuvassa moottorissa on puolestaan usein ongelmana erittäin kylmät, niin sanotut kryogeeniset hapettimet ja vedyn tapauksessa myös polttoaineet. Nestemäiset paloaineet ovat myös erittäin herkkiä reagoimaan ilmassa, muiden ympäristössä olevien rakenteiden kanssa ja erityisesti keskenään, mikä aiheuttaa suuret turvallisuusriskit ja sitä kautta suuret kustannukset massiivisten turvajärjestelyiden muodossa. Nesterakettimoottorin monimutkainen mekaaninen rakenne turbopumppuineen ja venttiileineen on myös yksi tämän tekniikan ongelma. Nestemoottoreiden hyvänä puolena on suurin saavutettavissa oleva (kemialliseen reaktioon perustuvan) rakettimoottorin hyötysuhde, melko halvat polttoaineet ja raketin keveä rakenne.

4 3 2. Tuotteen rakenne Tässä työssä keskitytään tutkimaan hallussamme olevaa HyperTEK-merkkistä hybridirakettimoottoria ja erityisesti sen muovirakenteista polttoaineosaa. Moottori on kooltaan J- luokkaa, eli se on valmistajan tuottamista malleista toiseksi pienin. Moottorin pituus on 645 mm, halkaisija 54 mm ja paino täytenä noin 1,7 kg. Hapettimena moottorissa on nestemäinen typpioksiduuli, eli ilokaasu ja polttoaineena synteettisen kumin (HTPB), uretaanin, risiiniöljyn ja hiilipölyn seos. Kuva 1. HyperTEK-moottorin osat. Tarkastelun kohteena olevassa moottorissa polttoaineosa kertakäyttöinen, eli se vaihdetaan jokaisen laukaisun jälkeen uuteen. Muut osat, eli hapetintankki ja hapetinsuutin säilyvät samoina laukaisusta toiseen. Polttoaine on valettu valmistuksen aikana moottorin muovisen ulkokuoren sisään, jolloin se muodostaa sisällä putkimaisen rakenteen koko palokammion pituudelta. Polttoaineosa sisältää myös fenolimuovista valetun suuttimen, jonka päällä on grafiittikerros antamassa suojaa kuumia palokaasuja vastaan. Suutin on upotettu inserttinä moottorin kuorirakenteeseen kuoren valuprosessin aikana, jolloin sen kiinnitys on saatu erittäin lujaksi Valmistuksessa käytetyt materiaalit Fenolimuovit Fenolihartsit (bakeliitti) ovat ensimmäisiä laajaan massatuotantoon päässeitä muoveja ja vanhat väriltään tummat ja kovat muoviosat ovat usein juuri PF-hartseista valmistettuja. Uudemmat materiaalit ja varsinkin kestomuovit ovat sittemmin syrjäyttäneet PF:n monissa

5 4 massatuotantosovelluksissa. Ominaisuuksiltaan PF-hartsit ovat silti kilpailukykyisiä monissa vähän vaativimmissa kohteissa. PF-hartsit ovat kovia, jäykkiä, muodon pitäviä, kestävät kulutusta ja iskuja sekä korkeita lämpötiloja ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) ABS on kolmikomponenttinen styreenimuovi, joka tuli markkinoille 1950-luvulla. Rakenteeltaan ABS voi olla seka- tai lohkopolymeerinä, jossa butadieenipartikkelit ovat palloiksi erkautuneina akryylinitriilipolystryreenimatriisissa. ABS:n eri kauppalajikkeiden välillä voi olla suuriakin ominaisuusvaihteluita, koska muovin eri komponenttien suhteelliset osuudet vaihtelevat. ABS:sää voidaan työstää kaikilla kestomuovien työstömenetelmillä. Huonoina ominaisuuksina voidaan pitää huonoa säänkestoa, rajallista liuotinkestoa ja että stabiloituja lajeja on vaikea työstää sekä pehmenemislämpötila on alhainen. Hyvinä ominaisuuksina sitkeys, pintakovuus ja pinnanlaatu, kohtuullinen hinta ja että lujittaminen onnistuu. Käytetään esimerkiksi ruiskuvalettaessa puhelimia, pölynimureita ja valaisimia. Tässä ratkaisussa on käytetty kuitulujitusta parantamaan kappaleen ominaisuuksia. Lasi- ja hiilikuidut ovat yleisimpiä kestomuoveille käytettyjä lujitteita, sillä niillä saadaan parhaat tulokset parantuneissa ominaisuuksissa. Ongelmia voi tosin aiheuttaa muovin ja kuitujen välinen adheesion puute Polyuretaanit Polyuretaaneiksi kutsutaan hartseja, jotka kovetuttuaan sisältävät uretaaniryhmän -NH-CO-O-O. Polyuretaanit ovat keskihintaisia teknisiä kertamuoveja. Tyypillistä polyuretaaneille on hyvin vaihtelevat ominaisuudet. Polyuretaaneja on olemassa pehmeistä elastomeereistä hyvin jäykkiin ja koviin muoveihin ja kiinteistä muoveista voimakkaasti solustettuihin muoveihin ja kuituihin. Yleisiä polyuretaanien ominaisuuksia ovat huono säänkesto, hyvä tarttuvuus, tiheys solustamattomana noin 1,25 g/cm 3. Polyuretaanit ovat joko termoelasteja tai kertamuoveja. Niitä käytetään esimerkiksi solumuoveissa, liimoissa, maaleissa, lakoissa, kengänpohjissa ja prototyyppisarjojen pikavalmistuksessa muoviteollisuudessa.

6 Polybutadieeni Polybutadieenielastomeerin valmistus tapahtuu nykyään yleisimmin osin liuospolymeroinnilla, jossa monomeerit ja katalyytti (Ziegler-Natta) ovat hiilivetyliuottimessa. Polymeraatiossa voi syntyä kolmea erilaista rakenneyksikköä, joiden määräsuhteisiin vaikuttavat katalyytin määrä sekä polymeroitumisolosuhteet. Nämä erilaiset rakenneyksiköt ja niiden suhteellinen osuus vaikuttavat huomattavasti elastomeerin ominaisuuksiin. Esimerkiksi tästä syystä polybutadieeni voi olla amorfinen tai osittain kiteinen. Butadieenikumien vahvuuksia ovat lämmön- ja pakkasenkesto, kimmoisuus ja kulumisenkestävyys. Näiden kumien heikkouksista mainittakoon huonot työstöominaisuudet ja heikot mekaaniset ominaisuudet. Koska butadieenikumien prosessoitavuus on niin huono, ei niitä juuri koskaan käytetä yksin, vaan seostetaan toisten kumien kanssa. Erilaisia käyttökohteita kyseessä olevalle kumille ovat autonrenkaat, kengän pohjat, tiivisteet, letkut ja lelut Materiaalien tekniset ominaisuudet Palaminen Lämmitettäessä muovia syttymispisteeseen asti, tapahtuu yleensä seuraavat peräkkäiset reaktiot: sulaminen (kestomuovit), lämpöhajoaminen, syttyminen ja palaminen. Muovilaadun lisäksi palaminen riippuu palamisolosuhteista, muovituotteen muodosta ja käytetyistä lisäaineista. Muovituotteen muodolla on ratkaiseva vaikutus sen palavuuteen: mitä ohuempi muovituote on, sitä helpommin se syttyy ja sitä nopeammin se palaa. Muovien palo-ominaisuuksia kuvataan happiindeksillä, syttymisherkkyydellä, liekin etenemisnopeudella ja syntyvien palokaasujen laadulla ja määrällä (toivottava ominaisuus, jotta raketin lentorata voidaan nähdä maasta paremmin) Ulkokuori (hiili- tai lasikuituvahvisteinen) Vaatimusprofiilin mukaan tuotteen on kestettävä sille suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset. ABS-kuoressa ei saa olla halkeamia eikä suuria naarmuja. ABS-kuoren tehtävänä on pitää polttoaine sisällään varastointi- ja käyttövaiheessa. Varastointivaiheessa ABS-kuori suoriutuu varsin helposti, koska polttoaine (HTPB, IPDI, hiili ja risiiniöljyseos) on täysin reagoimaton ABS:än kanssa. Polttoaine alkaa reagoimaan vasta kun se pääsee esilämmitettynä kosketuksiin hapettimen kanssa laukaisuvaiheessa. Valmistusvaiheessa se joutuu alttiiksi lämpökäsittelylle, mutta vaativimpana voidaan pitää käyttövaihetta, koska se toimii silloin myös palotilana. Kuoren tulee siis eristää lämpöä, kestää palokaasujen aiheuttamaa eroosiota ja lämpösokkia sekä painetta.

7 6 Käytön jälkeisinä hyvinä puolina voidaan pitää, että polttoainesäiliö voidaan vaihtaa siististi ilman puhdistuksia uuteen ja hävittää vanha Suutin Suutin on kvartsihiekka/fenolivalua, johon on upotettu grafiitti-insertti suuttimen kurkun kohdalle. Ideaalinen raketin suutin olisi kevyt, vähän lämpölaajeneva, hyvin lämpöä johtava ja tässä tapauksessa myös melko halpa. Suuttimen on kestettävä muutama sekunti suurta painetta, yliäänennopeudella liikkuvaa kuumaa palokaasua ja sen aiheuttamaa eroosiota. Fenolimuovin hyvä puoli tässä on ettei se juuri pala vaan ennemmin hiiltyy pinnaltaan Materiaalien toiminta polttoaineessa Polttoaine on kiinteää, räjähtämätöntä ja kumimaista polymeeriä. Pääkomponentteina polttoaineessa käytetään hydroksiterminoitua polybutadieenia (HTPB) ja uretaania (IPDI) sekä lisäaineina risiiniöljyä ja hiiltä. Nämä ovat hyvin yleisesti käytettyjä materiaaleja rakettien polttoaineissa. HTPB/IPDI- rakenteissa on huomattavaa tyydyttymättömyyttä, joten ne ovat hyvin alttiita hapettumiselle. Tämä vaikuttaa materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti polttoaineen suorituskykyyn. Eräitä ominaisuuksien arvoja taulukossa 1 HTPB/IPDI seokselle. Taulukko 1. HTPB/IPDI:n ominaisuuksia Vetolujuus 4-15 kg/cm2 Venymä % Kimmomoduli 0,5-12 kg/cm2 HTPB on inerttiä ja kirkasta kumimaista materiaalia. Sillä on alhainen lasittumislämpötila (75 C) ja alhainen lämmönjohtavuus. Se on hydrofobista ja vastustuskykyistä vesipohjaisille hapoille sekä emäksille ja sen adheesio-ominaisuudet ovat hyvät. Sitä käytetään adhesiivina, eristeenä, vedenpitävänä päällysteenä ja kalvona ja sideaineena monissa nykyaikaisissa räjähteissä. Hybridimoottorissa HTPB toimii palavana ainesosana usein yhdessä alumiinin kanssa. IPDI on väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on pistävä haju. Se polymeroituu lämmitettäessä, jolloin se myös alkaa erittää vaarallista kaasua, joka on huomioitava prosessoinnin aikana. Sen kiteytymislämpötila on 60 C ja leimahduspiste 155 C. IPDI:n ominaislämpö on 20 C:ssa

8 7 1.68kJ/kg ja se liukenee estereihin, ketoneihin ja aromaattisiin hiilivetyihin. Sitä käytetään vesipohjaisessa polyuretaanidispersiopäällystyksessä ja sillä voidaan päällystää tekstiilejä, nahkaa ja muoveja. Tässä polttoainesovelluksessa se mahdollistaa polttoaineen kovettumisen. Risiiniöljyn tarkoituksena on helpottaa sekoittumista. Sen leimahduspiste on 235 C. Hiilen tehtävänä on vähentää lämpösäteilyn etenemistä polttoaineessa käytön aikana Valmistustekniikka Muovien valamisessa muottiin kaadetaan hartseja, jotka polymeroituessaan jähmettyvät ja muodostavat tuotteen. Sulatilassa olevaa kestomuovia ei yleensä valeta, koska kestomuovisulatteet ovat viskositeetiltaan liian suuria valettaviksi ilman ulkoista painetta. Valaminen tapahtuu usein normaali-ilmanpaineessa avoimeen yksi- tai kaksiosaiseen muottiin. Myös vakuumin käyttö valussa on mahdollista, tällöin käytetään suljettuja muotteja. Valamisen ongelmakenttä muodostuu ilmakuplien poistosta ja polymeroitumisreaktion aiheuttamasta lämmönnoususta, joka saattaa johtaa edelleen nopeampaan polymeroitumiseen ja suuriin kutistumiin, jotka akryyleillä saattavat olla jopa 20 %. Ilmaa pääsee hartsien sekaan muun muassa sekoitusvaiheessa, tämän takia valaminen pyritään suorittamaan alipaineessa. Kestomuoveista yleisimmin valettuja ovat PMMA ja polyamidit. Yleisimmät kertamuovihartsit ovat polyuretaanihartsit (UR), tyydyttymättömät polyestertihartsit (UP), epoksihartsit (EP) ja silikonihartsit (SI). Valamalla valmistetaan muun muassa kirkkaita muovilevyjä optisesti vaativiin kohteisiin, prototyyppikappaleita, inserttejä sisältäviä ja massiivisia tuotteita. Kuva 2. Polttoainemodulin osat.

9 Suuttimen valu Suutin valetaan käyttäen aiemmin mainittua kvartsihiekka-fenolimuoviseosta. Valussa suuttimen kurkun kohdalle lisätään grafiittinen insertti, joka saadaan pysymään tiukasti paikallaan. Suuttimen muodosta on pääteltävissä että käytetty valumuotti on kaksiosainen ja valu suoritetaan luultavasti alipaineessa sulkeumien välttämiseksi Ulkokuoren valmistus Ulkokuori valmistetaan ruiskuvalamalla, sillä valmistusmenetelmä sopii hyvin yhteen kuoren materiaalin kanssa. Suutin lisätään valun aikana inserttinä mukaan Polttoaineen valu Polttoaine valmistetaan sekoittamalla HTPB 84,57 %, IPDI 10,34 %, hiili 5,00 % ja risiiniöljy 0,09 % erittäin tasalaatuiseksi seokseksi, jotta polttoaineen palaisi tasaisesti käytössä. Risiiniöljy on mukana lähinnä helpottamassa sekoitusta. Ongelmana on huokosten muodostuminen seokseen, mikä voidaan eliminoida suorittamalla sekoitus alipaineessa tai sitten hitaasti sekoittaen vain "pinnan alapuolella". Hiili lisätään seokseen viimeisenä, koska muuten on mahdoton nähdä onko sekoitus tarpeeksi homogeenista. Seos valetaan suoraan ABS-kuoren sisälle alipainevalumenetelmällä. Valusydäntä (mandrel) käyttäen saadaan rajattua tyhjä tila polttokammiolle. Moottorin turvallisen toiminnan kannalta tärkeimpänä seikkana voidaan pitää sitä, että seos saadaan pakattua mahdollisimman tiiviiksi ja kuplattomaksi. Kuplien syntymistä voidaan vähentää syöttämällä seos muotin alaosasta. Näin tehden polttoaineesta tulee tasalaatuinen ja tiivis, kun sulkeumat saadaan minimoitua. Valamisen jälkeen polttoaineseos polymeroidaan alipainekiertoilmauunissa, jotta siitä saadaan sopivan kovuinen ja kestävä tuote. Kovettumisen jälkeen tuote on valmis varastoitavaksi ja käytettäväksi.

10 Avaruusajan muotoilu Rakettimoottorin polttoaineosa muodostaa myös palokammion ja tästä syystä sen täytyy kestää suurta sisäpuolista painetta. Tämä on yksi tuotteen muotoilun tärkeimmistä kriteereistä. Siksi tuotteessa olevat kulmat tulee suunnitella pyöreiksi, jotta murtumien syntyminen olisi mahdollisimman epätodennäköistä. Kuva 3. Moottorin sisäinen rakenne Tuotteen pitäisi olla mahdollisimman edullinen ja toimiva. Yleensä yksinkertaiset ratkaisut ovat toimivia ja helposti toteutettavissa suhteellisen edullisesti. Vaatimusprofiili sanelee osaa kustannuksista, mutta toisaalta muotoilu on varsin vapaa. Polttoaine on valettu suoraan palotilaan, ettei mahdollista palokaasujen vuotoa tapahtuisi käytön aikana. Kierteet helpottavat polttoaineen vaihtamista ja tiiviys hapetinsäiliöön on varmistettu o-renkaalla Hinta Ostajan kannalta kiinteän polttoaineen moottorit ovat lyhyellä tähtäimellä edullisempia kuin hybridit, koska niitä käyttäessä ei tarvita monimutkaista laukaisujärjestelmää. Kiinteän polttoaineen lataussarja maksaa noin 55, kun vastaavan kokoinen hybridin polttoaine maksaa noin 23. Hybridimoottorin laukaisujärjestelmä maksaa kuitenkin jopa noin 700 ja tarvittavat kaasupullot (ilokaasu ja happi) noin 70 kumpikin. Hybridimoottorissa käytettävä muovipolttoaine voi antaa samat tai moottorin koon kasvaessa jopa vähän paremmat suoritusominaisuudet kuin kiinteä ammoniumperkloraattipohjainen komposiittpolttoaine. Polttoaineosassa käytettyjen raaka-aineiden hintoja ja toimittajia: HTPB -hartsi maksaa noin 2,5 /litra (Sartomer Corp.) IPDI noin 85 /litra (Rhodia Inc.) ABS noin 2 /kg (Borealis) Fenoli -hartsi noin 2 /kg (Borealis)

11 Markkinat Tuotteen tärkein markkina-alue on USA sekä Kanada ja tästä syystä myös suurin osa tämän kokoluokan rakettimoottoreiden valmistajista on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan. Suurimman osan moottoreista ostavat high power rakettiharrastajat. Pienempiä määriä kuluu myös erilaisissa tutkimusprojekteissa esimerkiksi yliopistoissa Patentointi Hybridirakettimoottorin polttoainemateriaalista on olemassa seuraavat patentit; US Patents , ja Patentit on annettu 1995 USA:laiselle keksijäjoukolle, joka työskenteli Environmental Aeroscience Corporationissa (eac). Patentti määriteltiin hybridirakettisysteemille ja moottorille, joihin kuuluu hapetintankki, joka on yhteydessä raketin polttokammioon, jossa on kiinteä polttoainepanos. Hapettimen kulkeutuminen polttokammioon on estetty täyttöputkella, joka täyttää hapetintankin ja samalla paineistaa sen. Kun tankki on täynnä, putki vedetään pois ja hapetin pääsee kosketuksiin polttoainepanoksen kanssa, jolloin palamisprosessi lähtee käyntiin. 3. Lähteet Blue Book 2003 Muovi & Kumi Osto-opas. TDC Hakemistot Oy Seppälä, J Polymeeriteknologian perusteet. Otatieto Oy Järvelä, P., Tervala, O., Valtatie, T Polymeerit luentomoniste. Syrjälä, S Polymeerimateriaalien prosessointi luentomoniste. Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset luentomoniste. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) IPDI ( ) ( )

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista Polystyreeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polytetrafluorieteeni tunnetaan paremmin nimellä Teflon. Amerikkalainen DuPont kehitti materiaalin toisen maailmansodan aikana ja siitä tuli strateginen

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille Tuoteluettelo Juottojärjestelmät eläimille Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen Yksinkertaiset juottojärjestelmät Altaat Energia säästävät juottojärjestelmät Monikäyttöinen juottolaite karjatiloille Juottojärjestelmät

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön aikuispotilaille (> 30 kg), joille on määrätty jatkuva hengitysteiden ylipaine- tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Maakauhat. Lumikauhat

Maakauhat. Lumikauhat Maakauhat Maakauha 400 400 1400 155 355B Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

Hinnat korjata maaliskuusta Kaikki hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Hinnat korjata maaliskuusta Kaikki hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. den hinnat Tuote Koko Paino Pakkaus Ovh Veroton ALV 0,35 gallona 0.81 gallona 3,25 gallona 6.43 gallona 70,74 gallona 1.37kg 3.13kg 12.53kg 24.82kg 273.06kg (1) 1 litran purkkiin ja (1) 1 pint voi (1)

Lisätiedot

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900

PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

PESUKARHU SUIHKUPUTKET

PESUKARHU SUIHKUPUTKET Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/15 C

Kompaktisarja HD 5/15 C Kompaktisarja HD 5/15 C Ammattilaisen tarpeisiin mitoitettu kevyesti liikkuva painepesuri sopii ominaisuuksiltaan säännölliseen, vaativaan käyttöön. Vakiovarusteet: Pesukahva Softgrip-pinnalla Korkeapaineletku

Lisätiedot

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet Betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit

Lisätiedot

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista.

Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sivu 1 / 5 Korroosionestomaalit Maalin koostumus Maalit koostuvat pääsääntöisesti sideaineista, pigmenteistä, täyteaineista, liuotteista ja apuaineista. Sideaineet Sideaine muodostaa alustaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää?

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää? Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää pölyräjähdykset sekä tulipalot havaitsemalla ja sammuttamalla kipinät automaattisesti. Pieni

Lisätiedot

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6

Päiväys Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE HARALDIT OY. AALTOTIE 6 Kauppanimi: HARDBIO Päiväys 01.02.1996 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy

Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet. Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy Muotoon valettujen kuitupohjaisten sovellusten mahdollisuudet Ari Henttonen, Ecopulp Finland Oy KUITUVALOS - arjessa päivittäin - Valmistustekniikka? Historia Valmistustekniikat Lisäaineistukset Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot

vink passion for plastics POM Tekniset tiedot vink passion for plastics POM Tekniset tiedot POM Tekniset tiedot POM polyasetaali asetaalimuovi. Amerikkalainen DuPont toi POM:n markkinoille 1958 tuotemerkillä DELRIN, joka oli homopolymeerimateriaali

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Uusilla rehuilla kohti ympäristöystävällisyyttä.

Uusilla rehuilla kohti ympäristöystävällisyyttä. Uusilla rehuilla kohti ympäristöystävällisyyttä. Erik Norrgård 4.9.2008 Esityksen sisältö lyhyesti. - Rehututkimus luo perustan ympäristöystävälliselle kalanviljelylle. - Rehun väkevöityminen vähentää

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT WAK Päiväys 29.11.2004 Edellinen päiväys 4.7.1997 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011

KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS

Lisätiedot

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan?

Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? 2.1 Kolme olomuotoa Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa ja miksi niiden välisiä olomuodon muutoksia kutsutaan? pieni energia suuri energia lämpöä sitoutuu = endoterminen lämpöä vapautuu = eksoterminen (endothermic/exothermic)

Lisätiedot

Snowblower 120 ATV TUOTE-ESITE 2014. Yhteystiedot: Rammy Oy Puh. 040 5574 999 www.rammy.fi rammy@rammy.fi 11.2.2014

Snowblower 120 ATV TUOTE-ESITE 2014. Yhteystiedot: Rammy Oy Puh. 040 5574 999 www.rammy.fi rammy@rammy.fi 11.2.2014 RAMMY Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TUOTE-ESITE 2014 Snowblower 120 ATV SISÄLTÖ: RAMMY Snowblower 120 ATV ominaisuudet Kauko-ohjain Tekniset tiedot Lumilinkopaketin sisältö Asennus mönkijään Varaosat

Lisätiedot

TYHJENNYS- JA LIETEPUMPUT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN

TYHJENNYS- JA LIETEPUMPUT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN GRINDEX PUMPUT TYHJENNYS JA LIETEPUMPUT VAATIVAAN KÄYTTÖÖN Grindex pumput on suunniteltu vaativaan ammattilaiskäyttöön, kuten kaivoksille, rakennusteollisuuteen, tunneli ja louhintatyömaille ja vuokrauskäyttöön.

Lisätiedot

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos

Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Stipendiaattityöt Jyväskylän yliopiston kemian laitos Juha Siitonen 14. Elokuuta 2011 Alkuaineita jos tunne sä et Niiden kykyjä vähättelet minaisuudet peittelet Turha sun on koittaa Sieluja voittaa Goethe

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Tiivistysaineet Ilmastointi

Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS l PUMPUT EOS 15-C25 EOS 30-C25 TEKNISET OMINISUUET LKUPERÄISEN KÄYTTÖOJEEN KÄÄNNÖS TÄRKEÄÄ: Lue kaikki asiakirjat huolellisesti ennen asianomaisen laitteiston varastointia, asennusta tai käyttöönottoa.

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt

muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt V U O T T A muotti- ja hydrauliöljyt muotti- ja hydrauliöljyt Puhelin (03) 780 2363 GREEN LINE SIVU 2 www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta Perinteinen perheyhtiö Solmaster Oy on Pohjoismaiden

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

PUSH YOURSELF FURTHER AWAY EDISTYKSELLISTÄ 4T TEKNIIKKAA

PUSH YOURSELF FURTHER AWAY EDISTYKSELLISTÄ 4T TEKNIIKKAA perämoottorit PUSH YOURSELF FURTHER AWAY EDISTYKSELLISTÄ 4T TEKNIIKKAA Blue Whale, Killer Whale, Narwhal, Kingfish kaikki merten valtiaita. Selva 4t-moottorit ovat nimiensä veroisia; vahvan persoonallisia

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 26/06/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Synonyymit: TP--9763-0108 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT

DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT DRYWITE FORMULA 3 TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: DRYWITE POTATO PREPARATION FORMULA 3 TUOTEKOODIT: DW3 1.5, DW3 6, DW3 25 VALMISTAJA: DRYWITE

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar

BUDERUS EDELSTAHL. Buderus Edelstahl GmbH l P.O. 1449 l D- 35576 Wetzlar PYÖRÖTERÄKSET BUDERUS EDELSTAHL Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu

2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2. Prosessikaavioiden yksityiskohtainen tarkastelu 2.1 Reaktorit Teolliset reaktorit voidaan toimintansa perusteella jakaa seuraavasti: panosreaktorit (batch) panosreaktorit (batch) 1 virtausreaktorit

Lisätiedot

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26

K 3 K 3, 1.601-812.0, 2016-01-26 K 3 Näppärä, pystymallinen painepesuri sopii peruskäyttöön kotioloissa. Kätevä varusteiden pikaliitäntä helpottaa käyttöä. Vakiovarusteena Vario Power-suihkuputki paineen säädöllä sekä Rotojet-turbosuutin,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden

Lisätiedot

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet.

Käyttöala. Sään ja UV-säteilyn kestävyys. Palaminen. Ominaispiirteitä. Lastuava työstö. Lämpömuovaus. Mekaaniset ominaisuudet. PSU Tekniset tiedot PSU Tekniset tiedot PSU - polysulfonin tuotannon aloitti 1965 Union Carbide. PSU on väriltään kellertävä., amorfinen materiaali ja sen kemiallinen kestävyys sekä mekaaniset ominaisuudet

Lisätiedot

Ident-No: ARALDITE BY 158

Ident-No: ARALDITE BY 158 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetiedot Tuotenimike : ARALDITE BY 158 Käyttö : Hartsi pinnoitusaineita varten Valmistaja : Vantico Limited

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN

EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN EY-KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EY-ASETUKSEN 1907/2006 MUKAAN O-RENGAS-/SILIKONIRASVA Päivämäärä: 4.3.2010 1. Tuotteen ja yrityksen nimi TUOTE: Tubman O-rengas-/silikonirasva, valkoinen peltituubi, 6 tai

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut -käsine on suunniteltu ja kehitetty hengittäväksi ja viillonkestäväksi kuivissa ympäristöissä. Siinä viiltosuoja yhdistyy käyttömukavuuteen, joustavuuteen ja näppäryyteen. Saatavana 6 koossa, 2 kastopinnoitelinjalla

Lisätiedot

Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Haraldit Oy. Aaltotie 6

Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Haraldit Oy. Aaltotie 6 HardTefly Päiväys 23.03.1995 Edellinen päiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC

Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC Copyrights and patents Lappset Group Ltd FINNO - ABC 1 FINNO - ABC UUSI LAPPSET TUOTESARJA PIENILLE LAPSILLE, ABC. KUTEN KAIKKI LAPPSETIN TUOTTEET, UUSI ABC TUOTESARJA TARJOAA TAAPEROILLE TURVALLISEN JA

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin

Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Trimeta PLUS KUVAUS: VAHVUUKSIA Ainutlaatuinen hapan yksivaihepesuaine panimoteollisuuden kiertopesuihin Puhdistaa tehokkaasti Soveltuu erinomaisesti olutkiven poistoon Hyvä huuhtoutuvuus Soveltuu ruostumattomalle

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot