Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2805840 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus 4.2.2005"

Transkriptio

1 Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus Tommi Berg Antti Linna Mari Valtonen

2 1. Tuotteen esittely ja käyttötarkoitus Tuotteen rakenne Valmistuksessa käytetyt materiaalit Fenolimuovit ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) Polyuretaanit Polybutadieeni Materiaalien tekniset ominaisuudet Palaminen Ulkokuori (hiili- tai lasikuituvahvisteinen) Suutin Materiaalien toiminta polttoaineessa Valmistustekniikka Suuttimen valu Ulkokuoren valmistus Polttoaineen valu Avaruusajan muotoilu Hinta Markkinat Patentointi Lähteet...10

3 2 1. Tuotteen esittely ja käyttötarkoitus Työssä käsiteltävä tuote on harrastajien ja yliopistojen projekteissa käytettävä rakettimoottori, joka perustuu niin sanottuun hybriditekniikkaan. Hybridirakettimoottorissa käytetään nestemäistä hapetinta ja kiinteätä polttoainetta. Tällä saavutetaan merkittäviä etuja verrattuna kiinteäpolttoainemoottoreihin (sekä hapetin että polttoaine kiinteässä olomuodossa valmiiksi sekoitettuna) ja nesterakettimoottoreihin (hapetin ja polttoaine nesteenä). Yksi tärkeimmistä hybridin eduista kiinteäpolttoaineisiin verrattuna on mahdollisuus moottorin työntövoiman säätelyyn ja mahdollisuus keskeyttää ja/tai uudelleen käynnistää poltto. Myöskin moottorin käsittely ja kuljetus on merkittävästi turvallisempaa ja helpompaa verrattuna kiinteäpolttoaineisiin moottoreihin, jotka on tarkasti suojattava esimerkiksi staattisen sähkön aiheuttamalta kipinöinniltä. Vastapainoksi hybridimoottorin laukaisuvalmistelut edellyttävät hieman monimutkaisempaa toimintaa ja laitteistoa kuin esimerkiksi olalta laukaistavissa ohjuksissa laajasti käytetyt kiinteän polttoaineen rakettimoottorit. Kiinteäpolttoaineinen rakettimoottori on käytettävistä vaihtoehdoista mekaanisesti yksinkertaisin vaikkakin hyötysuhteeltaan huonoin. Nestemäiseen polttoaineeseen ja hapettimeen perustuvassa moottorissa on puolestaan usein ongelmana erittäin kylmät, niin sanotut kryogeeniset hapettimet ja vedyn tapauksessa myös polttoaineet. Nestemäiset paloaineet ovat myös erittäin herkkiä reagoimaan ilmassa, muiden ympäristössä olevien rakenteiden kanssa ja erityisesti keskenään, mikä aiheuttaa suuret turvallisuusriskit ja sitä kautta suuret kustannukset massiivisten turvajärjestelyiden muodossa. Nesterakettimoottorin monimutkainen mekaaninen rakenne turbopumppuineen ja venttiileineen on myös yksi tämän tekniikan ongelma. Nestemoottoreiden hyvänä puolena on suurin saavutettavissa oleva (kemialliseen reaktioon perustuvan) rakettimoottorin hyötysuhde, melko halvat polttoaineet ja raketin keveä rakenne.

4 3 2. Tuotteen rakenne Tässä työssä keskitytään tutkimaan hallussamme olevaa HyperTEK-merkkistä hybridirakettimoottoria ja erityisesti sen muovirakenteista polttoaineosaa. Moottori on kooltaan J- luokkaa, eli se on valmistajan tuottamista malleista toiseksi pienin. Moottorin pituus on 645 mm, halkaisija 54 mm ja paino täytenä noin 1,7 kg. Hapettimena moottorissa on nestemäinen typpioksiduuli, eli ilokaasu ja polttoaineena synteettisen kumin (HTPB), uretaanin, risiiniöljyn ja hiilipölyn seos. Kuva 1. HyperTEK-moottorin osat. Tarkastelun kohteena olevassa moottorissa polttoaineosa kertakäyttöinen, eli se vaihdetaan jokaisen laukaisun jälkeen uuteen. Muut osat, eli hapetintankki ja hapetinsuutin säilyvät samoina laukaisusta toiseen. Polttoaine on valettu valmistuksen aikana moottorin muovisen ulkokuoren sisään, jolloin se muodostaa sisällä putkimaisen rakenteen koko palokammion pituudelta. Polttoaineosa sisältää myös fenolimuovista valetun suuttimen, jonka päällä on grafiittikerros antamassa suojaa kuumia palokaasuja vastaan. Suutin on upotettu inserttinä moottorin kuorirakenteeseen kuoren valuprosessin aikana, jolloin sen kiinnitys on saatu erittäin lujaksi Valmistuksessa käytetyt materiaalit Fenolimuovit Fenolihartsit (bakeliitti) ovat ensimmäisiä laajaan massatuotantoon päässeitä muoveja ja vanhat väriltään tummat ja kovat muoviosat ovat usein juuri PF-hartseista valmistettuja. Uudemmat materiaalit ja varsinkin kestomuovit ovat sittemmin syrjäyttäneet PF:n monissa

5 4 massatuotantosovelluksissa. Ominaisuuksiltaan PF-hartsit ovat silti kilpailukykyisiä monissa vähän vaativimmissa kohteissa. PF-hartsit ovat kovia, jäykkiä, muodon pitäviä, kestävät kulutusta ja iskuja sekä korkeita lämpötiloja ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni) ABS on kolmikomponenttinen styreenimuovi, joka tuli markkinoille 1950-luvulla. Rakenteeltaan ABS voi olla seka- tai lohkopolymeerinä, jossa butadieenipartikkelit ovat palloiksi erkautuneina akryylinitriilipolystryreenimatriisissa. ABS:n eri kauppalajikkeiden välillä voi olla suuriakin ominaisuusvaihteluita, koska muovin eri komponenttien suhteelliset osuudet vaihtelevat. ABS:sää voidaan työstää kaikilla kestomuovien työstömenetelmillä. Huonoina ominaisuuksina voidaan pitää huonoa säänkestoa, rajallista liuotinkestoa ja että stabiloituja lajeja on vaikea työstää sekä pehmenemislämpötila on alhainen. Hyvinä ominaisuuksina sitkeys, pintakovuus ja pinnanlaatu, kohtuullinen hinta ja että lujittaminen onnistuu. Käytetään esimerkiksi ruiskuvalettaessa puhelimia, pölynimureita ja valaisimia. Tässä ratkaisussa on käytetty kuitulujitusta parantamaan kappaleen ominaisuuksia. Lasi- ja hiilikuidut ovat yleisimpiä kestomuoveille käytettyjä lujitteita, sillä niillä saadaan parhaat tulokset parantuneissa ominaisuuksissa. Ongelmia voi tosin aiheuttaa muovin ja kuitujen välinen adheesion puute Polyuretaanit Polyuretaaneiksi kutsutaan hartseja, jotka kovetuttuaan sisältävät uretaaniryhmän -NH-CO-O-O. Polyuretaanit ovat keskihintaisia teknisiä kertamuoveja. Tyypillistä polyuretaaneille on hyvin vaihtelevat ominaisuudet. Polyuretaaneja on olemassa pehmeistä elastomeereistä hyvin jäykkiin ja koviin muoveihin ja kiinteistä muoveista voimakkaasti solustettuihin muoveihin ja kuituihin. Yleisiä polyuretaanien ominaisuuksia ovat huono säänkesto, hyvä tarttuvuus, tiheys solustamattomana noin 1,25 g/cm 3. Polyuretaanit ovat joko termoelasteja tai kertamuoveja. Niitä käytetään esimerkiksi solumuoveissa, liimoissa, maaleissa, lakoissa, kengänpohjissa ja prototyyppisarjojen pikavalmistuksessa muoviteollisuudessa.

6 Polybutadieeni Polybutadieenielastomeerin valmistus tapahtuu nykyään yleisimmin osin liuospolymeroinnilla, jossa monomeerit ja katalyytti (Ziegler-Natta) ovat hiilivetyliuottimessa. Polymeraatiossa voi syntyä kolmea erilaista rakenneyksikköä, joiden määräsuhteisiin vaikuttavat katalyytin määrä sekä polymeroitumisolosuhteet. Nämä erilaiset rakenneyksiköt ja niiden suhteellinen osuus vaikuttavat huomattavasti elastomeerin ominaisuuksiin. Esimerkiksi tästä syystä polybutadieeni voi olla amorfinen tai osittain kiteinen. Butadieenikumien vahvuuksia ovat lämmön- ja pakkasenkesto, kimmoisuus ja kulumisenkestävyys. Näiden kumien heikkouksista mainittakoon huonot työstöominaisuudet ja heikot mekaaniset ominaisuudet. Koska butadieenikumien prosessoitavuus on niin huono, ei niitä juuri koskaan käytetä yksin, vaan seostetaan toisten kumien kanssa. Erilaisia käyttökohteita kyseessä olevalle kumille ovat autonrenkaat, kengän pohjat, tiivisteet, letkut ja lelut Materiaalien tekniset ominaisuudet Palaminen Lämmitettäessä muovia syttymispisteeseen asti, tapahtuu yleensä seuraavat peräkkäiset reaktiot: sulaminen (kestomuovit), lämpöhajoaminen, syttyminen ja palaminen. Muovilaadun lisäksi palaminen riippuu palamisolosuhteista, muovituotteen muodosta ja käytetyistä lisäaineista. Muovituotteen muodolla on ratkaiseva vaikutus sen palavuuteen: mitä ohuempi muovituote on, sitä helpommin se syttyy ja sitä nopeammin se palaa. Muovien palo-ominaisuuksia kuvataan happiindeksillä, syttymisherkkyydellä, liekin etenemisnopeudella ja syntyvien palokaasujen laadulla ja määrällä (toivottava ominaisuus, jotta raketin lentorata voidaan nähdä maasta paremmin) Ulkokuori (hiili- tai lasikuituvahvisteinen) Vaatimusprofiilin mukaan tuotteen on kestettävä sille suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset. ABS-kuoressa ei saa olla halkeamia eikä suuria naarmuja. ABS-kuoren tehtävänä on pitää polttoaine sisällään varastointi- ja käyttövaiheessa. Varastointivaiheessa ABS-kuori suoriutuu varsin helposti, koska polttoaine (HTPB, IPDI, hiili ja risiiniöljyseos) on täysin reagoimaton ABS:än kanssa. Polttoaine alkaa reagoimaan vasta kun se pääsee esilämmitettynä kosketuksiin hapettimen kanssa laukaisuvaiheessa. Valmistusvaiheessa se joutuu alttiiksi lämpökäsittelylle, mutta vaativimpana voidaan pitää käyttövaihetta, koska se toimii silloin myös palotilana. Kuoren tulee siis eristää lämpöä, kestää palokaasujen aiheuttamaa eroosiota ja lämpösokkia sekä painetta.

7 6 Käytön jälkeisinä hyvinä puolina voidaan pitää, että polttoainesäiliö voidaan vaihtaa siististi ilman puhdistuksia uuteen ja hävittää vanha Suutin Suutin on kvartsihiekka/fenolivalua, johon on upotettu grafiitti-insertti suuttimen kurkun kohdalle. Ideaalinen raketin suutin olisi kevyt, vähän lämpölaajeneva, hyvin lämpöä johtava ja tässä tapauksessa myös melko halpa. Suuttimen on kestettävä muutama sekunti suurta painetta, yliäänennopeudella liikkuvaa kuumaa palokaasua ja sen aiheuttamaa eroosiota. Fenolimuovin hyvä puoli tässä on ettei se juuri pala vaan ennemmin hiiltyy pinnaltaan Materiaalien toiminta polttoaineessa Polttoaine on kiinteää, räjähtämätöntä ja kumimaista polymeeriä. Pääkomponentteina polttoaineessa käytetään hydroksiterminoitua polybutadieenia (HTPB) ja uretaania (IPDI) sekä lisäaineina risiiniöljyä ja hiiltä. Nämä ovat hyvin yleisesti käytettyjä materiaaleja rakettien polttoaineissa. HTPB/IPDI- rakenteissa on huomattavaa tyydyttymättömyyttä, joten ne ovat hyvin alttiita hapettumiselle. Tämä vaikuttaa materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti polttoaineen suorituskykyyn. Eräitä ominaisuuksien arvoja taulukossa 1 HTPB/IPDI seokselle. Taulukko 1. HTPB/IPDI:n ominaisuuksia Vetolujuus 4-15 kg/cm2 Venymä % Kimmomoduli 0,5-12 kg/cm2 HTPB on inerttiä ja kirkasta kumimaista materiaalia. Sillä on alhainen lasittumislämpötila (75 C) ja alhainen lämmönjohtavuus. Se on hydrofobista ja vastustuskykyistä vesipohjaisille hapoille sekä emäksille ja sen adheesio-ominaisuudet ovat hyvät. Sitä käytetään adhesiivina, eristeenä, vedenpitävänä päällysteenä ja kalvona ja sideaineena monissa nykyaikaisissa räjähteissä. Hybridimoottorissa HTPB toimii palavana ainesosana usein yhdessä alumiinin kanssa. IPDI on väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on pistävä haju. Se polymeroituu lämmitettäessä, jolloin se myös alkaa erittää vaarallista kaasua, joka on huomioitava prosessoinnin aikana. Sen kiteytymislämpötila on 60 C ja leimahduspiste 155 C. IPDI:n ominaislämpö on 20 C:ssa

8 7 1.68kJ/kg ja se liukenee estereihin, ketoneihin ja aromaattisiin hiilivetyihin. Sitä käytetään vesipohjaisessa polyuretaanidispersiopäällystyksessä ja sillä voidaan päällystää tekstiilejä, nahkaa ja muoveja. Tässä polttoainesovelluksessa se mahdollistaa polttoaineen kovettumisen. Risiiniöljyn tarkoituksena on helpottaa sekoittumista. Sen leimahduspiste on 235 C. Hiilen tehtävänä on vähentää lämpösäteilyn etenemistä polttoaineessa käytön aikana Valmistustekniikka Muovien valamisessa muottiin kaadetaan hartseja, jotka polymeroituessaan jähmettyvät ja muodostavat tuotteen. Sulatilassa olevaa kestomuovia ei yleensä valeta, koska kestomuovisulatteet ovat viskositeetiltaan liian suuria valettaviksi ilman ulkoista painetta. Valaminen tapahtuu usein normaali-ilmanpaineessa avoimeen yksi- tai kaksiosaiseen muottiin. Myös vakuumin käyttö valussa on mahdollista, tällöin käytetään suljettuja muotteja. Valamisen ongelmakenttä muodostuu ilmakuplien poistosta ja polymeroitumisreaktion aiheuttamasta lämmönnoususta, joka saattaa johtaa edelleen nopeampaan polymeroitumiseen ja suuriin kutistumiin, jotka akryyleillä saattavat olla jopa 20 %. Ilmaa pääsee hartsien sekaan muun muassa sekoitusvaiheessa, tämän takia valaminen pyritään suorittamaan alipaineessa. Kestomuoveista yleisimmin valettuja ovat PMMA ja polyamidit. Yleisimmät kertamuovihartsit ovat polyuretaanihartsit (UR), tyydyttymättömät polyestertihartsit (UP), epoksihartsit (EP) ja silikonihartsit (SI). Valamalla valmistetaan muun muassa kirkkaita muovilevyjä optisesti vaativiin kohteisiin, prototyyppikappaleita, inserttejä sisältäviä ja massiivisia tuotteita. Kuva 2. Polttoainemodulin osat.

9 Suuttimen valu Suutin valetaan käyttäen aiemmin mainittua kvartsihiekka-fenolimuoviseosta. Valussa suuttimen kurkun kohdalle lisätään grafiittinen insertti, joka saadaan pysymään tiukasti paikallaan. Suuttimen muodosta on pääteltävissä että käytetty valumuotti on kaksiosainen ja valu suoritetaan luultavasti alipaineessa sulkeumien välttämiseksi Ulkokuoren valmistus Ulkokuori valmistetaan ruiskuvalamalla, sillä valmistusmenetelmä sopii hyvin yhteen kuoren materiaalin kanssa. Suutin lisätään valun aikana inserttinä mukaan Polttoaineen valu Polttoaine valmistetaan sekoittamalla HTPB 84,57 %, IPDI 10,34 %, hiili 5,00 % ja risiiniöljy 0,09 % erittäin tasalaatuiseksi seokseksi, jotta polttoaineen palaisi tasaisesti käytössä. Risiiniöljy on mukana lähinnä helpottamassa sekoitusta. Ongelmana on huokosten muodostuminen seokseen, mikä voidaan eliminoida suorittamalla sekoitus alipaineessa tai sitten hitaasti sekoittaen vain "pinnan alapuolella". Hiili lisätään seokseen viimeisenä, koska muuten on mahdoton nähdä onko sekoitus tarpeeksi homogeenista. Seos valetaan suoraan ABS-kuoren sisälle alipainevalumenetelmällä. Valusydäntä (mandrel) käyttäen saadaan rajattua tyhjä tila polttokammiolle. Moottorin turvallisen toiminnan kannalta tärkeimpänä seikkana voidaan pitää sitä, että seos saadaan pakattua mahdollisimman tiiviiksi ja kuplattomaksi. Kuplien syntymistä voidaan vähentää syöttämällä seos muotin alaosasta. Näin tehden polttoaineesta tulee tasalaatuinen ja tiivis, kun sulkeumat saadaan minimoitua. Valamisen jälkeen polttoaineseos polymeroidaan alipainekiertoilmauunissa, jotta siitä saadaan sopivan kovuinen ja kestävä tuote. Kovettumisen jälkeen tuote on valmis varastoitavaksi ja käytettäväksi.

10 Avaruusajan muotoilu Rakettimoottorin polttoaineosa muodostaa myös palokammion ja tästä syystä sen täytyy kestää suurta sisäpuolista painetta. Tämä on yksi tuotteen muotoilun tärkeimmistä kriteereistä. Siksi tuotteessa olevat kulmat tulee suunnitella pyöreiksi, jotta murtumien syntyminen olisi mahdollisimman epätodennäköistä. Kuva 3. Moottorin sisäinen rakenne Tuotteen pitäisi olla mahdollisimman edullinen ja toimiva. Yleensä yksinkertaiset ratkaisut ovat toimivia ja helposti toteutettavissa suhteellisen edullisesti. Vaatimusprofiili sanelee osaa kustannuksista, mutta toisaalta muotoilu on varsin vapaa. Polttoaine on valettu suoraan palotilaan, ettei mahdollista palokaasujen vuotoa tapahtuisi käytön aikana. Kierteet helpottavat polttoaineen vaihtamista ja tiiviys hapetinsäiliöön on varmistettu o-renkaalla Hinta Ostajan kannalta kiinteän polttoaineen moottorit ovat lyhyellä tähtäimellä edullisempia kuin hybridit, koska niitä käyttäessä ei tarvita monimutkaista laukaisujärjestelmää. Kiinteän polttoaineen lataussarja maksaa noin 55, kun vastaavan kokoinen hybridin polttoaine maksaa noin 23. Hybridimoottorin laukaisujärjestelmä maksaa kuitenkin jopa noin 700 ja tarvittavat kaasupullot (ilokaasu ja happi) noin 70 kumpikin. Hybridimoottorissa käytettävä muovipolttoaine voi antaa samat tai moottorin koon kasvaessa jopa vähän paremmat suoritusominaisuudet kuin kiinteä ammoniumperkloraattipohjainen komposiittpolttoaine. Polttoaineosassa käytettyjen raaka-aineiden hintoja ja toimittajia: HTPB -hartsi maksaa noin 2,5 /litra (Sartomer Corp.) IPDI noin 85 /litra (Rhodia Inc.) ABS noin 2 /kg (Borealis) Fenoli -hartsi noin 2 /kg (Borealis)

11 Markkinat Tuotteen tärkein markkina-alue on USA sekä Kanada ja tästä syystä myös suurin osa tämän kokoluokan rakettimoottoreiden valmistajista on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan. Suurimman osan moottoreista ostavat high power rakettiharrastajat. Pienempiä määriä kuluu myös erilaisissa tutkimusprojekteissa esimerkiksi yliopistoissa Patentointi Hybridirakettimoottorin polttoainemateriaalista on olemassa seuraavat patentit; US Patents , ja Patentit on annettu 1995 USA:laiselle keksijäjoukolle, joka työskenteli Environmental Aeroscience Corporationissa (eac). Patentti määriteltiin hybridirakettisysteemille ja moottorille, joihin kuuluu hapetintankki, joka on yhteydessä raketin polttokammioon, jossa on kiinteä polttoainepanos. Hapettimen kulkeutuminen polttokammioon on estetty täyttöputkella, joka täyttää hapetintankin ja samalla paineistaa sen. Kun tankki on täynnä, putki vedetään pois ja hapetin pääsee kosketuksiin polttoainepanoksen kanssa, jolloin palamisprosessi lähtee käyntiin. 3. Lähteet Blue Book 2003 Muovi & Kumi Osto-opas. TDC Hakemistot Oy Seppälä, J Polymeeriteknologian perusteet. Otatieto Oy Järvelä, P., Tervala, O., Valtatie, T Polymeerit luentomoniste. Syrjälä, S Polymeerimateriaalien prosessointi luentomoniste. Muovimateriaalit ja niiden tekniset sovellukset luentomoniste. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) IPDI ( ) ( )

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö

Tekninen muovituote. Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus. Esityksen sisältö Tekninen muovituote Hybridimoottorin polttoaineosan valmistus TTY 2005 Tommi Berg Antti Linna Mari Valtonen Esityksen sisältö Rakettitekniikkaa, moottorityyppien vertailu Aiheena olevan moottorin tarkempi

Lisätiedot

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä:

Kolme lineaaristen polyamidien valmistusmenetelmistä on kaupallisesti merkittäviä: POLYAMIDIT (PA) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Yleistä Polyamidit ovat eniten käytettyjä teknisiä muoveja. Esimerkkinä yleisesti tunnettu nylon luokitellaan kemiallisesti polyamidiksi (PA66).

Lisätiedot

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET

KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET KOTELOIDEN VALMISTUSMENETELMÄT JA NIIHIN LIITTYVÄT SUUNNITTELUOHJEET TkT Harri Eskelinen Elektroniikkasuunnittelijan ei tarvitse osata itse valmistaa koteloita, mutta mitä enemmän tietää valmistusmenetelmistä

Lisätiedot

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti

Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti Termoplastiset polyesterit: Polyeteenitereftelaatti (PET) ja polybuteenitereftelaatti (PBT) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Polyeteenitereftelaatti (PET) Polyeteenitereftelaatti on eniten

Lisätiedot

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010

MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 MUOVIT VAATETUSTEKNIIKASSA 31.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 3. MUOVITUOTTEIDEN ERI VALMISTUSTEKNIIKAT 3.1 Yleistä muovituotteiden valmistuksesta 3.2 Kalvojen valmistus 3.2.1 Yleistä kalvojen valmistuksesta 3.2.2

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto Avaruustekniikan kurssin 72681 harjoitustyö: Hybridirakettimoottorit. Tommi Berg tommi.berg@tut.

Tampereen teknillinen yliopisto Avaruustekniikan kurssin 72681 harjoitustyö: Hybridirakettimoottorit. Tommi Berg tommi.berg@tut. Tampereen teknillinen yliopisto Avaruustekniikan kurssin 72681 harjoitustyö: Hybridirakettimoottorit Tommi Berg tommi.berg@tut.fi 190080 2004 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Historia... 3 Moottorin

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut

www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut www.teknikum.com Polymer solutions Polymeeriratkaisut Polymeeriratkaisut Polymeerisovellusten ammattilaiset palveluksessasi Teknikum tarjoaa asiakaskohtaisia polymeeripohjaisia tuotteita ja ratkaisuja.

Lisätiedot

Nestekidemuovit (LCP)

Nestekidemuovit (LCP) Nestekidemuovit (LCP) Tampereen teknillinen yliopisto Sanna Nykänen Nestekidemuovit voidaan luokitella kiteisiksi erikoismuoveiksi, jotka ovat suhteellisen kalliita materiaaleja. Niiden luokitteluperiaate

Lisätiedot

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista Polystyreeni () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polystyreeni on aromaattinen polymeeri, jota valmistetaan aromaattisesta styreenimonomeerista

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA

LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Pentti Järvelä TkT, professori TTY, Materiaalioppi Muovi-ja elastomeeritekniikka 1 LUONNON MATERIAALIT MUOVEISSA Tässä esityksessä keskitytään luonnon materiaalien käyttöön

Lisätiedot

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen

Lisätiedot

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET

NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää

Lisätiedot

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10

MUOVIN TYÖSTÖ HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA MUOTTIPUHALLUS, EKSTRUUSIO, KALVOPUHALLUS OSA 10 HYVÄ TIETÄÄ MUOVISTA OSA 10 MuoviPlast-lehti jatkaa tässä numerossa 10-osaista artikkelisarjaa Hyvä Tietää Muovista. Siinä esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista, kuten valtamuovit, tekniset

Lisätiedot

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET

LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET LUONNONMATERIAALIT/POLYMEE- RIT PUOLIVALMISTEET Pentti JÄRVELÄ TkT, professori Materiaalioppi Muoviryhmä 1 MIKSI LUONNON MATERIAALEJA Halutaan säästää fossiilisia materiaaleja (?) Biomateriaalien elinkaariarvio

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT keittiössä ja ravintolasalissa työskentelevän on tunnettava materiaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja tiedettävä mihin ja miten niitä käytetään väärillä valinnoilla

Lisätiedot

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot

vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot vink passion for plastics PUR Tekniset tiedot PUR Tekniset tiedot PUR - Polyuretaani - kuuluu materiaaliperheeseen, jossa kaikki sisältävät ureaattiryhmän (uretaani). Bayer aloitti polyuretaanin tuotannon

Lisätiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot

vink passion for plastics PTFE Tekniset tiedot vink passion for plastics Tekniset tiedot Tekniset tiedot polytetrafluorieteeni tunnetaan paremmin nimellä Teflon. Amerikkalainen DuPont kehitti materiaalin toisen maailmansodan aikana ja siitä tuli strateginen

Lisätiedot

Lukitteet, tiivisteet ja liimat

Lukitteet, tiivisteet ja liimat Lukitteet, tiivisteet ja liimat Kierrelukitteet ja tiivisteet Lukitteiden tehtävä on estää liitosta löystymästä. Samalla kovettunut aine pitää kosteuden ja esimerkiksi syövyttävät aineet poissa rakenteista.

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta PAALINKÄSITTELY www.mchale.net Ammattilaisen valinta 691 BH Yksinkertainen, monipuolinen ja luja paalinkantolaite etukuormaimeen käsiteltäessä lappeelleen pudotettuja paaleja. Piikkien ympärillä pyörivät

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin.

Tehtävä 2. Selvitä, ovatko seuraavat kovalenttiset sidokset poolisia vai poolittomia. Jos sidos on poolinen, merkitse osittaisvaraukset näkyviin. KERTAUSKOE, KE1, SYKSY 2013, VIE Tehtävä 1. Kirjoita kemiallisia kaavoja ja olomuodon symboleja käyttäen seuraavat olomuodon muutokset a) etanolin CH 3 CH 2 OH höyrystyminen b) salmiakin NH 4 Cl sublimoituminen

Lisätiedot

SUPIKOIRA-projekti. Tommi Berg Eero Alkkiomäki. (Tero Huttunen, Sami Kiiskilä, Ossi Mäkinen, Ilpo Suominen, Mikko Suominen, Asser Vuola)

SUPIKOIRA-projekti. Tommi Berg Eero Alkkiomäki. (Tero Huttunen, Sami Kiiskilä, Ossi Mäkinen, Ilpo Suominen, Mikko Suominen, Asser Vuola) SUPIKOIRA-projekti Tommi Berg Eero Alkkiomäki (Tero Huttunen, Sami Kiiskilä, Ossi Mäkinen, Ilpo Suominen, Mikko Suominen, Asser Vuola) Mistä on kyse? Pienoisrakettiharrastus heräämässä Suomessa (SATS,

Lisätiedot

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE

TONA. Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Taloudellinen ja ekologinen keraaminen savupiippujärjestelmä CERAMIC GUARANTEE TONA Johtava eurooppalainen keraamisten savupiippujen toimittaja TONA aloitti keraamisten tuotteiden valmistuksen vuonna

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin

TEKNIIKKA. Dieselmoottorit jaetaan kahteen ryhmään: - Apukammiomoottoreihin - Suoraruiskutusmoottoreihin TALOUDELLISUUS Dieselmoottori on vastaavaa ottomoottoria taloudellisempi vaihtoehto, koska tarvittava teho säädetään polttoaineen syöttömäärän avulla. Ottomoottorissa kuristetaan imuilman määrää kaasuläpän

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN. Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet

Betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN. Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet VARAUDU TALVEEN Meiltä saat tarvittavat betonirakentamisen talvituotteet - Pakkassuojamatot - Roudansulatusmatot - Led työvalot - Betoninkovetuskaapelit - Betonilämpömittarit - Lumennostopeitteet - Muottiöljyt

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot

vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot vink passion for plastics PMMA Tekniset tiedot PMMA Tekniset tiedot PMMA Polymetyylimetakrylaatti Akryyli on tunnettu jo 30luvulta lähtien. Saksalainen Röhm sekä englantilainen ICI toivat silloin markkinoille

Lisätiedot

Walk the Talk Metyleenikloridi

Walk the Talk Metyleenikloridi ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Metyleenikloridi 1 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP DSD Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335

Lisätiedot

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus METALLIN TYÖSTÖNESTEET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus MITÄ TYÖSTÖNESTEET OVAT Eri metallien koneellisessa työstössä käytettäviä nesteitä, joilla helpotetaan

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

Muovin ja elastomeerin liimausopas

Muovin ja elastomeerin liimausopas Muovin ja elastomeerin liimausopas 3 Miksi käyttää Loctite ja Teroson liimoja muiden liitosmenetelmien sijaan Tämä esite opastaa valitsemaan oikean Loctite ja Teroson liimat Henkelin tuotevalikoimista

Lisätiedot

Biomolekyylit ja biomeerit

Biomolekyylit ja biomeerit Biomolekyylit ja biomeerit Polymeerit ovat hyvin suurikokoisia, pitkäketjuisia molekyylejä, jotka muodostuvat monomeereista joko polyadditio- tai polykondensaatioreaktiolla. Polymeerit Synteettiset polymeerit

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa

Lisätiedot

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ

BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ BIOMUOVIA TÄRKKELYKSESTÄ KOHDERYHMÄ: Soveltuu peruskoulun 9.luokan kemian osioon Orgaaninen kemia. KESTO: 45 60 min. Kemian opetuksen keskus MOTIVAATIO: Muovituotteet kerääntyvät helposti luontoon ja saastuttavat

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN

TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN RAUTAKATU 10 21110 NAANTALI puh: 02-435 2011 fax: 02-435 2101 naasky@naasky.fi www.naasky.fi BETONILETKUT Meiltä saat laadukkaat pumppausletkut haluamillasi mitoilla. Naasky

Lisätiedot

SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain

SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain 1 SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain SUPER SHREDDER pienentää putkistoissa virtaavat kovat kiintoaineet. Se on erittäin tehokas murskain, jolla on virtaviivainen, helppohoitoinen rakenne ja vain

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016 Prof. Filip Tuomisto Fuusion perusteet, torstai 10.3.2016 Päivän aiheet Fuusioreaktio(t) Fuusion vaatimat olosuhteet Miten fuusiota voidaan

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA)

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) Polymetyylimetakrylaatti () Technical University of Gabrovo Milena Koleva Kääntänyt: Sanna Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto Polymetakrylaatit ovat metakrylaattihappojen estereitä. Yleisin näistä

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE

Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen

Hinnasto. Voimassa 8 / 2015 alkaen Hinnasto Voimassa 8 / 2015 alkaen MUITA VAHVUUKSIA JA KOKOJA TOIMITAMME SOPIMUKSEN MUKAAN 36220 KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO MATERIAALI SIVU PMMA XT 3-4 PMMA GS 4-5 PMMA -LIIMAT 5 PC 6-7 PC LIIMAT 7 PETG

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Simona AG TEKNISET MUOVIT 8/2012 TEKNISET MUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PE-HD (PEH, 300) korkeatiheyksinen polyeteeni 4 PE-HMW (PEH500) suurmolekyylinen polyeteeni

Lisätiedot

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550

KLINGER ramikro. Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 KLINGER ramikro Tinankuja 3, 02430 MASALA Puhelin 010 400 1 015 Fax 010 400 1 550 O-renkaita valmistetaan DIN 3770 ja DIN ISO 3601 mukaisesti. Lisäksi käytössä ovat amerikkalainen standardi MS 29513, ranskalainen

Lisätiedot

Takasin sisällysluetteloon

Takasin sisällysluetteloon Tässä esitteessä on taulukot eri materiaalien ominaisuuksista. Taulukoiden arvot ovat suunta-antavia. Tiedot on kerätty monista eri lähteistä, joissa on käytetty eri testausmenetelmiä, joten arvot eivät

Lisätiedot

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER

PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER PENOSIL GOLDGUN ja GOLDGUN WINTER Korkea- ja tasalaatuinen pistoolivaahto, joka sopii myös erittäin vaativalle käyttäjälle sekä erittäin ankariin olosuhteisiin. Hyvin tasainen ja tiheärakenteinen vahva

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

nopeampi helpompi ainutlaatuinen

nopeampi helpompi ainutlaatuinen Rapid Set Sementtiteknologia nopeampi helpompi ainutlaatuinen CEMENT ALL Monikäyttöinen MORTAR MIX CONCRETE MIX korjausbetoni KORODUR ja CTS Cement Kaksi vahvaa partneria Euroopan lisenssi yksinoikeudella!

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Laatua ja uusia ominaisuuksia käyttäjien toiveiden pohjalta

Laatua ja uusia ominaisuuksia käyttäjien toiveiden pohjalta UPPOPUMPUT Laatua ja uusia ominaisuuksia käyttäjien toiveiden pohjalta Grindex on suunnitellut ja valmistanut sähkökäyttöisiä uppopumppuja jo noin 5 vuoden ajan. yt Grindex tarjoaa täysin uuden uppo- ja

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30

SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 SÄHKÖKÄYTTÖISET UB 20 / UB 30 Sähkökäyttöinen moottori, 250 / 800W Erittäin kestävä korroosiosuojattu kotelo on käytännössä särkymätön pienikokoinen ja kevyt rakenne IP 65 kosteustestattu Paino 8 kg /

Lisätiedot

Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa. 5.2.2015 Riku Rusanen, Prenta Oy www.prenta.fi

Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa. 5.2.2015 Riku Rusanen, Prenta Oy www.prenta.fi Muovitulostuksen mahdollisuudet mallien ja keernalaatikoiden valmistuksessa. 5.2.2015 Riku Rusanen, Prenta Oy www.prenta.fi Esityksen rakenne Yritysesittely, Prenta Oy Tekniikan esittely, 3D-tulostaminen

Lisätiedot

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen. Tuoteluettelo. Juottojärjestelmät eläimille Tuoteluettelo Juottojärjestelmät eläimille Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen Yksinkertaiset juottojärjestelmät Altaat Energia säästävät juottojärjestelmät Monikäyttöinen juottolaite karjatiloille Juottojärjestelmät

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Päällinen: Ulkopohja: Välipohja: Pohjallinen:

Päällinen: Ulkopohja: Välipohja: Pohjallinen: TOE GUARD RUSH ART. TG80450 Toe Guard Rush on metallivapaa turvasandaali, joka on kevyt ja hengittävä. Ulkopohja on antistaattista ja öljynkestävää -muovia, kärjessä T-kulutussuoja. Irrotettava, antibakteerinen

Lisätiedot

Magnum 502 Thermoplastic

Magnum 502 Thermoplastic Magnum 502 Thermoplastic Kaksoisvesilukko Nyt myös taipuvalla ja venyvällä lattiaputkella Uudet Kartio ja laippatiivisteet Kuulaketju & Roskasihti vakiona Kaksi komponentti tiivisteissä on ulkoreuna kovaa

Lisätiedot

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Periaatteet. ValuAtlas Muotin valmistus Tuula Höök. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Periaatteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Onnistunut muotin suunnittelu tapahtuu muotin valmistajan, valuyrityksen ja valettavan tuotteen suunnittelijan välisenä yhteistyönä. Yhteistyön käytännön

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Suoraohjatut magneettiventtiilit

TEKNISET TIEDOT. Suoraohjatut magneettiventtiilit Yhdenmukainen laatu, hyvä hinta-laatusuhde ja laaja tuotevalikoima täyttävät kaikki loppukäyttäjän vaatimukset. Valmistusmateriaalien tarkka valinta vähentää jälkimagnetismin minimiin ja estää venttiilin

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja

Hienokiteinen ja pehmeä hunaja 1 Hienokiteinen ja pehmeä hunaja Hunajan kiteytyminen Hunaja on kemiallisesti ajateltuna sokerien ylikylläinen vesiliuos Hunajassa olevaan veteen on liuennut enemmän sokeria kuin siihen mahtuu. Ylimääräinen

Lisätiedot

Betonilattioiden pinnoitusohjeet

Betonilattioiden pinnoitusohjeet Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Hinnat korjata maaliskuusta Kaikki hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Hinnat korjata maaliskuusta Kaikki hinnat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. den hinnat Tuote Koko Paino Pakkaus Ovh Veroton ALV 0,35 gallona 0.81 gallona 3,25 gallona 6.43 gallona 70,74 gallona 1.37kg 3.13kg 12.53kg 24.82kg 273.06kg (1) 1 litran purkkiin ja (1) 1 pint voi (1)

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön

ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön ResMed-kokokasvomaski sairaalakäyttöön RESMED-KOKOKASVOMASKI SAIRAALAKÄYTTÖÖN on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön aikuispotilaille (> 30 kg), joille on määrätty jatkuva hengitysteiden ylipaine- tai

Lisätiedot

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Määritelmä, metallisidos, metallihila: ALKUAINEET KEMIAA KAIK- KIALLA, KE1 Metalleilla on tyypillisesti 1-3 valenssielektronia. Yksittäisten metalliatomien sitoutuessa toisiinsa jokaisen atomin valenssielektronit tulevat yhteiseen käyttöön

Lisätiedot

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS ZINGA-GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS - Suojauksen kesto vastaa kuumasinkityksen kestoa. - Kuivakalvosta 96 % puhdasta

Lisätiedot

Kuva. Upokasuunin öljypoltin

Kuva. Upokasuunin öljypoltin 4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

Entistä parempaa valoa

Entistä parempaa valoa vaikka Shell»valopetroli Entistä parempaa valoa»lamppuseuduilla» ollaan nyt tyytyväisiä, sillä enää ei tarvitse kärsiä huonosta valaistuksesta. Epäpuhtaan ja savuavan petrolin aika on ollut ja mennyt Shell»valopetroli

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot