-liike on ihmisen muotoinen. Poikien Talo Uusi paikallisuus. Viittakiven henki Vanhuus rokkaa Vuoden Isä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-liike on ihmisen muotoinen. Poikien Talo Uusi paikallisuus. Viittakiven henki Vanhuus rokkaa Vuoden Isä"

Transkriptio

1 -liike on ihmisen muotoinen Poikien Talo Uusi paikallisuus Viittakiven henki Vanhuus rokkaa Vuoden Isä

2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Positiivisen kansannousun merkkejä Paluu paikallisuuteen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke on käynnistynyt [ keskeltä kenttää ] Paikalliskulttuuria kehittämässä Hankejohtaja Helka Körkkö [ liikkeessä ] Illaksi kotiin Juha Kuisma Rokkia ikä kaikki Vanhuus Rokkaa -konserttisarja kiertää Setlementtiliiton vanhustyön hyväksi [ tässä ja nyt ] Ajankohtaista Jyvälää ympäröi hyvä tahto Jyvälä nousee tuhkasta Poikien Talossa on lupa tuntea Kalliolan Nuoret ry käynnisti Poikien Talo -toiminnan Mitä kuuluu? Setlementtien kuulumisia vuoden varrelta Viittakivihengen vannoutunut vaalija Vuokko Reponen kasvoi Hauholla yhteisöllisyyteen Setlementti Sana on suora lainaus englanninkielestä (settlement, to settle). Se tarkoittaa asutusta, asettumista asumaan, sopeutumista ja sovittamista. Setlementti-sana tarkoittaa myös Suomen Setlementtiliiton paikallista jäsenyhdistystä. Setlementtityö Setlementtityö Suomessa on osa kansainvälistä verkostoa. Setlementtityö käynnistyi 1880-luvulla Lontoossa, jolloin köyhien ihmisten asuinalueilla käynnistettiin sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä työmuotoja. Ensimmäiset toimijat olivat yliopistojen opiskelijoita ja opettajia. Setlementtityö Suomessa alkoi vuonna Ensimmäinen Lontoon-mallin mukainen Setlementtitalo perustettiin Helsingin Kallioon. Setlementtiliitto Suomen Setlementtiliitto on sosiaali- ja sivistystyötä tekevä elämänkulkujärjestö, jonka muodostavat liiton jäsenyhdistykset ja nuorten piirijärjestöt. Liittoa ja sen jäseniä kutsutaan setlementtiliikkeeksi. Setlementtiliiton toimisto on Helsingissä. Setlementtiyhtiöt Setlementtiliiton yhtiöihin kuuluvat sosiaalista asuntotuotantoa rakennuttava S-Asunnot Oy, Senioriasumisoikeus Oy ja päihdekuntoutujille tarkoitettu Oskelakoti. Setlementtiarvot Setlementtiliikkeen perusarvot ovat arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja erilaisten ihmisten välinen yhteistyö. Kristillisyys setlementissä Setlementin alkujuuri on kristillisen lähimmäisyyden ihanteessa tehdä toisille ihmisille niin kuin toivoisi heidän tekevän itselle. Setlementti ei julista eikä vaadi osallistujiaan ajattelemaan samalla tavalla. Eri tavoin ajattelevia ja uskovia ihmisiä yhdistää setlementeissä halu toimia toisten, varsinkin heikoimmassa asemassa olevien, ihmisten parhaaksi. Monikulttuuriset yhteisöt mahdollistavat eri uskontojen arvostavan kohtaamisen. Setlementti liike on ihmisen muotoinen on suomalaisen setlementtiliikkeen lehti, jota julkaisee Suomen Setlementtiliitto. O s o i t e Setlementti-lehti Läntinen Brahenkatu 2 (4.krs) Helsinki V a s t a a v a p ä ä t o i m i t t a j a Pentti Lemmetyinen p T o i m i t u s s i h t e e r i Helena Hyvärinen p M u u t o i m i t u s k u n t a Tiia Fredriksson, Heidi Liehu, Pirkko Ruuskanen-Parrukoski T i l a u k s e t, o s o i t t e e n m u u t o k s e t Olga Annala p U l k o a s u j a t a i t t o Jaakko Bashmakov p P a i n o Painokurki Oy, Helsinki, 2011 ISSN Positiivisen kansannousun merkkejä Setlementtiliikkeen historiallisessa kotimaassa Englannissa tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Aiemmin kahden keskusjärjestön varaan rakentunut setlementtiliike on koonnut rivinsä ja uudistunut. Nyt Britanniassa on yksi kaikki kokoava Locality-järjestö. Setlementtiliikkeen uudistuminen juuri nyt ei ole sattumaa, vaan se liittyy suureen yhteiskunnalliseen Big Society -kehittämishankkeeseen. Marraskuussa oli ensimmäinen Locality-konferenssi. Lähes 600 setlementtityöntekijää oli koolla Manchesterissa kolmen päivän ajan. Ilmassa oli innostusta ja voimaantumista, lähes positiivisen kansannousun merkkejä. Kyse on siitä, että julkinen valta haluaa antaa päätösvaltaa ihmisille ja lähiyhteisöille heitä koskevissa asioissa. Hanke on rohkea, sillä se voi onnistua vain jos ihmiset ja paikallisyhteisöt ovat oma-aloitteisia ja ottavat laajasti vastuuta hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisestä. Setlementtiliike Englannissa on päättänyt omalta osaltaan vastata haasteeseen uudistamalla oman rakenteensa ja strategiansa. Tiedämme nyt, että Euroopan ja sen yhteisvaluutan ongelmat tuntuvat oman maamme asioissa parhaassakin tapauksessa vielä pitkään. Talouskasvu jatkaa hiipumistaan, huoltosuhde vääristymistään ja julkisen vallan mahdollisuudet yksin pitää yhteiskunta toimivana ovat rajallisia. Se tarkoittaa väistämättä muun muassa kuntakoon kasvattamista ja keskusjohdon lisäämistä. Jos me kansalaiset annamme kaiken tämän rauhassa tapahtua, yhteiskuntamme köyhtyy peruuttamattomalla tavalla. Pahinta ei ole rahassa mitattava köyhyys vaan sivistyksellinen, yhteisöllinen, sosiaalinen ja eettinen köyhtyminen. Suurkunnat ovat varmastikin taloudellisia välttämättömyyksiä. Kansalaisten omasta vastuunotosta kuitenkin riippuu, miten eläviä ja hyviä paikallisyhteisöjä nämä kunnat muutosten jälkeen sisältävät. Setlementti-ihmiset ovat tottuneet käymään opintomatkalla Englannissa. Se on aina ollut hyödyllistä, mutta nyt meidän kannattaa tarkasti seurata Localityn taivalta yhtenä Big Society -uudistuksen toteuttajana. Olen ihan varma, että meillä on siitä paljon opittavaa. Oma Uusi paikallisuus -hankkeemme ja setlementtiliikkeen uudistunut strategia tavoittelevat samoja asioita. Olemme jälleen oman kansalaisliikkeemme historian syvässä ytimessä. Armorikasta Joulua ja toivontäyteistä vuotta 2012! [setlementtiliike] [pääkirjoitus] K a n n e n k u v a s i e m i l b o b y r e v. K u v a s s a y l ä - 2 a s t e t t a k ä y v ä t E l i n a Z i n t e c h e n k o j a D a r i a K o r o l e v a a s u v a t T a m p e r e e n H e r v a n n a s s a. P e n t t i L e m m e t y i n e n P ä ä s i h t e e r i 3

3 Uusi paikallisuus -hankkeen asiantuntijoina ovat en yliopiston sosiaalityön laitos, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti Hanketta johtaa HTM Helka Körkkö. Apuna hänellä on paikallisuuden asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Vaasan yliopiston aluetieteen professori Hannu Katajamäki. Paluu paikallisuuteen t e k s t i H e l e n a H y v ä r i n e n k u v a t N i n n a K u j a l a Setlementtiliiton Kemijärvellä, Vaasassa ja ella toteutettava laaja Uusi paikallisuus -hanke on professori Hannu Katajamäen mukaan vastavoima kehitykselle, jossa ihmisillä ei ole enää sananvaltaa omaa elinympäristönsä kehittämisessä. Miten paikalliset arvot saataisiin uudelleen kunniaan, jotta ihmiset voisivat tuntea yhteenkuuluvuutta ja saisivat vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon? Kysymys alkoi askarruttaa Vaasan yliopiston aluetieteen professoria Hannu Katajamäkeä, kun Suomessa alettiin omaksua 90-luvun laman jälkeen kansainvälisten vaikutteiden innoittamana yritysjohtamisen kaltainen hallintotapa, ja hyvinvointivaltiomme alkoi muuttua kilpailuvaltioksi. Katajamäen pohdiskelua ja tutkimustyötä seurasi tiivis yhteistyö Suomen Setlementtiliiton kanssa, ja tuloksena syntyi elokuun alussa käynnistynyt nelivuotinen Uusi paikallisuus -hanke. Hanketta rahoittaa RAY lähes kahdella miljoonalla eurolla. Tavoitteena on synnyttää toimintaa, jonka avulla kansalaiset voivat olla mukana kehittämässä omaa asuinaluettaan: päivähoito-, koulu- ja kirjastopalveluita, harrastusmahdollisuuksia, yleistä viihtyvyyttä ja maankäytön suunnittelua. Kansalaisten on voitava vaikuttaa oman paikallisyhteisönsä arkeen, jotta hyvä elämä ja kansakunnan paras toteutuvat. 5

4 Paluu... Katajamäki kritisoi hallintokeskeistä pakkouudistamista, jossa paikallisyhteisöjä koskevat päätökset tehdään niiden ulkopuolella. Sen seurauksena valtion ja kuntien palvelut on keskitetty ja etäännytetty kansalaisista, ja paikallisyhteisöt ovat jääneet onnensa varaan ne ovat orpoontuneet, kuten Katajamäki ilmiön ilmaisee. Uusi paikallisuus -hanke on vastavoima tälle kehitykselle. Suomi on historialliselta olemukseltaan paikkaperusteinen kansalaisyhteiskunta ja yhä edelleen merkittävä osa suomalaisista asuu pienissä paikallisyhteisöissä. Ihmisten arki on aina paikallista, niin meillä kuin muualla maailmassa. Globalisaatio ei muuta tätä tosiasiaa miksikään. Katajamäki korostaa. ja heillä on yhteiset näkemykset siitä, mikä on hyväksi heidän yhteisölleen, he motivoituvat toimimaan yhteiseksi hyväksi. Sosiaalinen pääoma kehittyy parhaiten paikallisissa yhteisöissä Se, että ihmiset lähtevät mukaan toimintaan, kertoo sosiaalisesta pääoman olemassaolosta. Katajamäki pitää sosiaalisen pääoman kasvattamista välttämättömänä, jotta Suomi pärjäisi globaalitaloudessa. Menestymme vain yhdessä tai muuten emme menesty ollenkaan. 6 Menestymme vain yhdessä Uusi paikallisuus-hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, jotka toteutetaan kolmessa toisistaan eroavassa paikallisyhteisössä: Vaasan Palosaarella, Kemijärvellä ja en Hervannassa. Tarkoitus on kehittää ja toteuttaa kunkin paikallisyhteisön lähtökohdista käsin kansalaisjärjestöjen välisiä yhteistyömuotoja ja kunnan ja paikallisyhteisön välistä vuorovaikutusta. Samalla kehitetään toimintatapoja, joiden avulla kansalaiset voivat yhteisyössä kunnan kanssa huolehtia omasta asuinalueestaan ja vaikuttaa sen kehitykseen. Hankkeessa pyritään luomaan toimintamalleja, jotka mahdollistavat kansalaisten osallisuuden ja osallistumisen omassa paikallisyhteisössään. Sen jälkeen kehitettyjä malleja voidaan soveltaa myös muiden paikallisyhteisöjen tarpeisiin. Oman paikallisyhteisön tärkeys on Katajamäen mukaan perusteltavissa sosiaalisen pääoman tarpeella. Sosiaalinen pääomamme on rapautumassa, koska yhteisölliset rakenteet ovat keskittämisen seurauksena ohenemassa. Uusi paikallisuus -hankkeen avulla pyritään siihen, että kansalaiset voivat kiinnittyä paikalliseen yhteisöönsä, joka on verkostoitunut valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Näin ihmiset voivat kokea läheisyyttä ja turvallisuutta, ja samalla heidän maailmansa avartuu. Sosiaalisen pääoman ydin on Katajamäen mukaan luottamus. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, Tarvitaan myös ruisleipää Projektipäälliköt Mikko Kellokumpu, Anne Majaneva- Virkola ja Maikki Rouvinen kehittävät omien paikallisyhteisöjensä tarpeisiin kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat kohdata toisensa kasvokkain. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tutkitaan laajasti kansalaisyhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä. Tutkijatohtori Tomi Kankainen, miten tärkeänä pidätte paikallisten arvojen palauttamista? Uusi paikallisuus -hankkeen kautta on mahdollista edistää paikallisesti hyvinvointia ja arjessa selviämistä. Samoin se voi auttaa luomaan uusia mahdollisuuksia niin yksilökuin paikallistasolla. Sosiaalinen pääoma ei kuitenkaan käy ruisleivästä, eikä se aina itsessään auta halukkaita esimerkiksi kouluttautumaan. Suomessa on ollut mahdollisuus tiettyyn määrään asti paikasta ja ajasta riippumattomasti opiskella, harrastaa ja pyrkiä elämässään eteenpäin - tai ainakin selviämään. Tätä ovat tukeneet koulutusjärjestelmän lisäksi esimerkiksi lukuisat yhdistykset ja epämuodolliset ryhmittymät. Paikallinen toiminta on erittäin tärkeää yksilöiden kannalta. Toisaalta voidaan kysyä, käyttääkö osa poliittisesta eliitistä tätä retorisena konstina sille, että mahdollisuudet paikallisuuteen kadotetaan taloudellisen pääoman uudelleensuuntauksen kautta. Rahoituspohjaa mahdollisesti murennetaan ja ihmisiä kehotetaan pitämään huolta toinen toisistaan vapaaehtoistyön hengessä. Seuraukset voivat olla kalliit, mikäli paikallistason toiminnan muodot, kuten lähikirjastot, yhdistykset ja kerhot tai suomalainen koulutusjärjestelmä rapautetaan. Jo nyt kymmenet tuhannet nuoret elävät yhteiskunnan ulkopuolella. Erilaiset harrastukset ovat erityisen tärkeitä syrjäytetyille/syrjäytyneille nuorille ja lapsille. Työttömyystutkimuksien mukaan sosiaalinen pääoma voi välittävänä tekijänä pelastaa jopa joiltakin terveyttä uhkaavilta seikoilta. Tunnetusti sosiaalinen pääoma auttaa usein myös työllistymisessä. Mahdollisuus astua likimain kotiovelta lähikirjastoon tai osallistua monimuotoiseen paikalliseen toimintaan hyödyttää niin tavallista kaduntallaajaa kuin tulevaisuuden huippumenestyjää. On myös tutkimuksia, joiden mukaan osa maahanmuuttajista on luonut sellaiset tuttuuteen tai sukulaisuuteen perustuvat verkostot, jotka toki auttavat työllistymisessä, mutta eivät välttämättä edistä pääsemään aloille, joihin verkostot eivät yltä. Tästä ehkä johtuu, että osa maahanmuuttajista ei työskentele koulutustaan vastaavassa työssä. Vaihtoehtoiset paikalliset kollektiivisen toiminnan muodot ovat tervetulleita. Kohtaamispaikkoja kansalaisille Toiveikkuutta toivottomuuden tilalle Kasvatustieteen maisteri Mikko Kellokumpu johtaa osahanketta 8400 asukkaan Kemijärvellä, joka on rakennemuutosta läpikäyvä teollinen paikallisyhteisö. Rakennemuutos on seurausta puu- ja kännykkäteollisuuden lakkauttamisesta paikkakunnalla, mikä on vienyt paikkakuntalaisilta paljon työpaikkoja. Uusi paikallisuus -hankeen käynnistyminen on synnyttänyt toiveikkuutta toivottomuuden ja periksi antamisen -tunnelman keskelle. Kemijärveläisten mielialalle teki hyvää jo aikaisemmin Taivaan tulet -televisiosarjan kuvaaminen Kemijärvellä, mistä kiitos lankeaa ohjaaja Kari Väänäselle. Kemijärven osahanke on ehtinyt synnyttää jo yhden uuden yhteistyömuodonkin, vaikka meneillään ovat vasta eri tahojen alkuhaastattelut. Paikallinen koirayhdistys on alkanut vierailla Setlementti Tunturilan Hoitokoti Hillassa vanhusten luona, ja siitä on ollut iloa molemmille osapuolille, Kellokumpu kertoo. Kotiseudustaan ylpeää Kellokumpua harmittaa, että media uutisoi komeista erämaamaisemistaan tunnetusta Kemijärvestä vain kielteisiä asioita. Kuitenkin täällä voi muhia kaikenlaista mielenkiintoista, ja siitä kaikesta olemme ottamassa nyt selvää. Palosaarelaisten ääni kuuluviin Vaasan Palosaaren osahanketta luotsaa arkkitehti Anne Majaneva-Virkola, jonka mukaan Palosaari on muuttunut työläiskaupunginosasta pääasiassa opiskelijoiden ja vanhuksien asuttamaksi keskiluokkaiseksi asuinalueeksi asukkaan Palosaareen on siirtynyt yliopisto ja siellä toimivat nykyään myös valtion virastotalo. Alueen yksi haaste on pientaloissa asuva vanhusväestö. Miten järjestää palvelut niin, ettei heidän tarvitse lähteä kodeistaan, Majaneva-Virkola pohtii. Majaneva-Virkolan mukaan palosaarelaiset ovat innoissaan päästyään mukaan Setlementtiliiton hankkeeseen, sillä he eivät luota kaupungin virkamiehiin. Haastatteluissa on tullut esille, että asukkaiden kokemusten mukaan heitä ei kuulla eikä heidän anneta oikeasti vaikuttaa alueen asioihin. Virkamiehet taas kokevat, että heidän työhönsä pyritään vaikuttamaan niin paljon, että se häiritsee heidän työskentelyään. He ovat myös sitä mieltä, että kuntalaisilla on jo paljon erilaisia vaikuttamiskanavia. Yhteistyötä etnisten järjestöjen kanssa Yhteisöpedagogi Maikki Rouvisen työmaana on tamperelainen asukkaan lähiö Hervanta, jossa on tavallista monipuolisempi palvelurakenne, ja jossa sijaitsee Tekninen yliopisto ja runsaasti korkean teknologian yrityksiä. Hervannalle on leimallista monikulttuurisuus, ja alue on kehittymässä maahanmuuton myötä kulttuurisesti yhä moni-ilmeisemmäksi Selvitämme parhaillaan, miten pystymme tukemaan kulttuurien monimuotoisuutta ja kohtaamista ja suunnitelmissamme on muun muassa erityinen kylätalo, jossa ihmiset voisivat kokoontua ja tavata toisiaan, Maikki Rouvinen kertoo. Hervannassa toimii erilaisten etnisten ryhmien omia yhteisöjä ja yhdistyksiä, joiden päätarkoitus on Rouvisen mukaan usein oman kulttuuriperinnön vaaliminen. Erään intialaisen järjestön edustajan mukaan he tekisivät mielellään yhteistyötä suomalaisten kanssa. Verkostoituminen on kuitenkin vaikeaa, jos ei tunne paikallisia käytäntöjä ja tiedä, miten tulee toimia. Siksi me yritämme löytää paikkoja, joilla voisimme tehdä järjestöjen kanssa yhteistyötä. 7

5 [keskeltä kenttää] 4 t e k s t i H e l e n a H y v ä r i n e n Uusi paikallisuus -hanketta johtava Helka Körkkö rakastaa kaupunkikulttuuria ja toivoo, että yleiseen ilmapiiriin saadaan lisää väriä, rohkeutta ja sallivuutta. Kaupunkikulttuuriin perehtyneen HTM Helkka Körkön valinta Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen vetäjäksi merkitsi sitä, että Berliini ja opiskelu Potsdamin yliopistossa saivat jäädä. Berliinin tuliaisina Körköllä on lämpimien muistojen lisäksi joukko ajatuksia siitä, miten kaupunkiasumisesta saadaan viihtyisää ja merkityksellistä. Körkön tehtävä on pitää Kemijärven, en Hervannan ja Vaasan Palosaaren osahankkeiden langat käsissään. Tukena on valtakunnallinen ohjausryhmä ja tiivis yhteistyö kolmen projektipäällikön kanssa, mikä takaa, että elokuussa käynnistynyt nelivuotinen hanke etenee. Olen nyt itseni näköisessä työssä. Koen vahvasti eri ympäristöjä, ja kaupunkikulttuurin tutkailu on ominta itseäni. Tekisin sitä, vaikka se ei olisi työtäni, Körkkö sanoo. 8 Paikalliskulttuuria kehittämässä Kuka? Helka Körkkö, 31 v. Koulutus: Hallintotieteiden maisteri, Vaasan yliopisto Työhistoria: Työskennellyt Pohjanmaan taidetoimikunnassa ja Vaasan kaupunkisuunnittelussa paikalliskulttuurin kehittämishankkeessa Kielitaito: englanti, saksa, ruotsi Vapaa-aika: koirat, amstaffi Marilyn, Helsingin kantakaupungin ilmiöiden etsiminen Kirja: Rosa Liksom, Unohdettu Vartti, Bernhard Schlink, Neuvoton sukupolvi, Lemipilainaus: Politiikasta emme puhuneet vielä pitkiin aikoihin. Kahdeksankymmentäluvun lopulla maailma oli rauhoittunut. Itä oli edelleen itä, mutta se oli nyt vanhentunut, väsynyt ja viisastunut, ja länsi, jonka ei enää tarvinnut pelätä eikä todistaa mitään oli kylläinen ja hyväntuulinen. Mitä siinä politiikasta puhumaan? - Bernhard Schlink, novellista Syrjähyppy Sielunmaisema: Kreuzberg, Berliini 9

6 [keskeltä kenttää] 4 [liikkeessä] Helka Körkkö 10 Setlementtityyliseen toimintaan Körkkö tutustui työskennellessään aiemmin Berliinin Kreuzbergissa sijaitsevassa Suomi-Keskuksessa, jossa järjestetään erilaista toimintaa saunomisesta myyjäisiin. Suomi-Keskus on ennen kaikkea ihmisten yhteinen kohtaamispaikka, muidenkin kuin suomalaisten. Näin se muistuttaa monessa suhteessa perinteistä Setlementtitaloa. Muutettuaan Berliinistä synnyinkaupunkiinsa Helsinkiin Körkkö kiinnitti huomiota ihmisten kohtaamattomuuteen ja kaupungin kylmyyteen. Työssä käyvät kansalaiset ja ne, jotka eivät ole työssä, elävät omaa elämäänsä toisistaan erillään. Suomessa kaupungeissa asuvat ihmiset ovat kaiken kaikkiaan vieraantuneet toisistaan ja omasta lähiympäristöstään. Tähän todellisuuteen ollaan kuitenkin heräämässä, ja Helsingissä on alkanut tapahtua. Kesällä Kallio oli jo hetken kuin Berliini. Liikkeelle hyvän puolesta Uusi paikallisuus -hankkeen tavoitteet liittyvät Helka Körkön mukaan pitkälle siihen, että ihmiset voisivat kokea osallisuutta, ja että heissä heräisi halu vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen. Pyrimme tähän innostamalla ihmisiä kiinnostumaan lähiympäristöstään. Hankkeeseen liittyy setlementtityölle ominaista ihmisten välistä vuorovaikutusta, joten kyse ei ole vain yhteiskunnallisen toiminnan kehittämisestä. Helka Körkkö haluaisi siirtää Suomeen jotain berliiniläisestä ilmapiiristä, jossa työttömien ei tarvitse tuntea itseään toisen luokan kansalaiseksi, ja monenlaiset tavat elää ovat hyväksyttyjä. Berliinin keskustan kuuluisien kaupunginosien monikulttuurinen yhteisö on ilmapiiriltään salliva. Ihmisten ei tarvitse pelätä, että he jäisivät yhteisön ulkopuolelle, vaikka työpaikka menisi. Kaupunki ei sulje ketään ulkopuolelleen. Tosin tämä ei päde koko Berliiniin, sillä sielläkin on erilaisia alueita, Körkkö sanoo. Vaasan Palosaareen Helka Körköllä on erityinen suhde. Vaasa oli kotikaupunki pitkälle aikuisuuteen. Yliopiston kampus Palosaarella antoi hyvät eväät maailmalle. Haasteellisena hän pitää Kemijärven osahankkeessa esille tullutta ilmiötä, jonka mukaan barrikadeille ollaan valmiit nousemaan vain negatiivisten asioiden, kuten tehtaiden sulkemisen tai junavuoron lopettamisuhkan takia. Me hankkeessa mukana olijat mietimme, mitä pitää tehdä, jotta ihmiset saadaan liikkeelle hyvän puolesta. Vastauksia etsitään ruohonjuuritasolta. Projektipäällikkömme tekevät parhaillaan haastatteluja, joissa selvitetään muun muassa, miten vastaaja kokee asuinalueensa, ja kysytään osallistuisiko hän, jos se olisi mahdollista. Haastattelujen jälkeen tiedämme enemmän ja lähdemme etsimään sellaista, mikä alueilla yhdistää ihmisiä myönteisesti. Körkkö on vakuuttunut, että aina löytyy yhteisiä intressejä. Jos ihmiset pääsevät oikeasti vaikuttamaan suunnitteluun, se ennaltaehkäisee sellaisia kielteisiä päätöksiä, joiden takia pitää ryhtyä taistelemaan. Uusi paikallisuus -hankkeen päätavoitteeksi nostettu ihmisen hyvä elämä vaati Körköltä alussa sulattamista. Hän on persoonana sen verran realisti, että hän mietti, onko se liikaa luvattu. Uskon päätavoitteeseemme sitä kautta, että jos kehitteillä olevat toiminnat saadaan juurrutettua yhteisöihin pysyvinä rakenteina, edellytykset hyvälle elämälle ovat olemassa. Illaksi kotiin - Jokainen paikka maailmassa on erilainen. (Alvar Aalto) - Jokainen paikka on maailman keskipiste. (Santeri Alkio) - Jokainen paikka on yhtä arvokas. (John Rawls) N ämä kolme ajatusta paikasta muodostavat yhdessä lähtökohdan sellaiselle kehitysajattelulle, joka ei itsetiedottomasti toista työnjakoisen logiikan väitettä, että maailma on loputtomiin skaalautuva. Eli lähtökohta kyseenalaistaa sen vallitsevan kehitysoletuksen, että pienen ja ison välillä ei olisi eroja. Maailmassa on funktioiltaan erilaisia toiminnan tasoja. Näitä ovat paikka, seutu, alue, maa ja valtioterritorio. Menestyvä hyvinvointivaltio ei mitenkään voi olla sellainen, joka olisi alue-näkökulmasta sokea tai tunnoton. Alueellisuuden unohtaminen taloudesta johtaa rakenteellisiin ristiriitoihin ja tarpeettomiin kustannuksiin. Itse asiassa markkinatalouden teoria tarvitsisi nykyisten oletusten päälle oletuksen, joka koskisi ihmisten ja yritysten paikkasidonnaisuutta. Mutta se kysymys on eri juttu eikä kuulu tähän. Paikallisuus vastaa ihmisen luonnollista, jokapäiväistä kokemusta maailmassaolosta. Se sitoo yhteen tiedonlajeja, joita yleistävä ja tilastoiva lähestymistapa ei lainkaan tunnista. Paikallisuus on samanlaista kaupungissa ja maalla. Kun ihminen tottuu ympäristöönsä ja oppii tuntemaan sen, hän samastuu siihen kotiseutuna ja on valmis toimimaan sen puolesta. Kotiseutu on täsmällisesti sanoen paikasto eli niiden paikkojen kokonaisuus, johon ihminen kokee kuuluvansa. Näin syntyy kaupungissa kokemus kaupunginosasta ja tutuista kulkureiteistä. Maalla paikasto kasvaa kyläksi, joka on lähellä ihmisen biologista reviiriä. On vanha Elisee Reclusin havainto, että Euroopassa muinaiset kylät sijoittuivat niin, että niiden väliä oli puolen päivän matka. Toisin sanoen kylän alueen määritteli illaksi kotiin -periaate. Eikä auto kulkuneuvona ole muuttanut tätä käyttäytymistä. Vaikka liikkumasäde on kasvanut, on autoilija useimmiten illalla kotonaan. Tästä voi edetä kysymykseen: kumman mukaan asiat yhteiskunnassa kannattaa järjestää? Auton mukaan vai kotopaikan mukaan? Kysymys kuntauudistuksesta on tämän kysymyksen muunnelma. Onko elämä järjestettävä työssäkäyntialueen vai paikallisen samastumisen mukaan? Ja edelleen: mitä demokratia menettää, jos paikallistieto ei enää kanavoidu päätöksentekoon? Ja vielä: mikä on se tiedonlaji ja käyttäytyminen, jonka työssäkäyntialue kokoaa päätöksentekoon? Samassa kylässä ja kaupunginosassa asuvat ihmiset kokevat kohtalonyhteyttä, koska heidän henkilökohtaiset kohtalonsa vaikuttavat toisiin ihmisiin. Usein nämä suhteet syntyvät koulun pihalla tai urheilukentällä. Tai erilaisissa yhdistyksissä ja harrastusyhteisöissä Tästä syntyy sosiaalista pääomaa, joka merkitsee eniten alueiden kehitykselle. Sosiaalinen pääoma jää heikoksi, jos yksikkökoko on sellainen, että se tuottaa vieraantumista ja vastakkain asettelua. Kokemus samojen paikkojen tärkeydestä voi johtaa kahdenlaiseen toimintaan. Kylätoiminnassa se purkautuu yhdessäolona ja kylän yleisenä kehittämisenä. Kaupunginosissa ihmisen kokemus on erilainen. Ulkoiset voimat kehittävät ja muuttavat kaupunkia, jolloin syntyy helposti kaikkea muutosta vastustava NIMBY-motivaatio. Milloin kaupungit ymmärtävät avata paikallisen osallistumisen kanavaksi viedä asioita eteenpäin? Olisiko tulevalla ohjelmakaudella aika laajentaa Leader -toimintaryhmätyö myös kaupunkeihin? J u h a K u i s m a K i r j o i t t a j a o n k y l i e n l i i k e t o i m i n t a - a s i a m i e s

7 T e k s t i M a r i a n n a L a i h o 12 Vanhuus ei ole taakka, vaan rikkaus, joka rokkaa. Tätä viestii Vanhuus Rokkaa -konserttisarja, joka kiertää Setlementtiliiton vanhustyön hyväksi. Rokkia ikä kaikki Kun K u v a : h e n k k a k ä m ä r ä i n e n mediassa puhutaan vanhuksista, se on usein negatiivista: Ikäih- Vuonna 85. ti. Se voi olla jotain muutakin mutta kuitenkin väenteatterin suositusta manserockmusikaalista Hankkeen ei tarvitse olla välttämättä konsertmisiä on liikaa, hoitopaikkoja Konsertteihin odotetaan kuulijaa iloisista lähtökohdista ponnistava, Lemmetyinen ei ole tarpeeksi tai vanhukset kuhunkin, paikkakunnan konserttisalista riippuen. sanoo. tulevat valtiolle kalliiksi. Vanhuus Rokkaa -konserteilla Lippuja saa 29 euron hintaan Lippupalvelusta, haluamme tuoda esiin ikääntymiseen liittyviä Avoimesti liikkeellä Lippupisteestä, Lipputoimistosta sekä Tiketistä. hyviä puolia, konsertin ideoija, markkinointiyritys Lisätietoja lipunmyynnistä Eventia Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nisonen sanoo. Ensi maaliskuussa alkavat konsertit ovat hyväntekeväisyyskonsertteja. Kampanjatuotolla tuetaan ikäihmisten elinikäistä oppimista, monikulttuurista seniori- ja vanhustyötä. Haluamme olla mahdollistamassa ikäihmisten aktiivista kansalaisuutta yhteiskunnassa, Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen Eventia huolehtii hyväntekeväisyyskonseptin kokonaisuudesta ja markkinoinnista. Järjestelyjä, jotka liittyvät esiintyjiin, konserttipaikkoihin, valoihin ja äänentoistoon, hoitaa lähinnä Juha Torvinen Akun Tehtaan Eppu Normaali Oy:stä. Setlementti päättää hyväntekeväisyyskohteista ja vastaa niihin liittyvistä kysymyksistä. Hyväntekeväisyyden halutaan olevan mahdollisimman avointa, ja siksi Setlementtiliiton Myynti on jo alkanut Oulu/Teatria Lahti/Sibeliustalo Jyväskylä/Paviljonki /talo Kuopio/Musiikkikeskus Helsinki/The Circus sanoo. internetsivuille ilmestyy tiedot kunkin paikka- K u v a : r i s t o v a u r a s Yksi avustuskohteista on myös marraskuun puolivälissä tuhopolton kohteeksi joutunut Jyvälän kartano Jyväskylässä. kunnan lipunmyynnistä ja mihin paikkakunnan konsertin tuotto ohjautuu. K u v a : w w w. e r i n. f i K u v a : h e i k k i S a u k k o m a a Uudenlaista yhteistyötä Setlementtiliitolle kyse on uudenlaisesta yhteistyömuodosta seniori- ja vanhustyön alueella. Emme ole tehneet juurikaan yhteistyössä kaupallisten yritysten kanssa. Julkiset varat kuitenkin hupenevat kaiken aikaa, joten järjestöjen on kehitettävä uusia yhteistyömuotoja, Lemmetyinen sanoo. Kun Eventiasta otettiin yhteyttä ja tarjottiin yhteistyötä, Setlementtiliitossa viehätyttiin vanhuksiin liittyvästä iloisesta ja positiivisesta puhetavasta. Vanhuus Rokkaa -hyväntekeväisyyskonsertit järjestetään kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Esiintyjinä on suomalaisen rockin huippuartisteja, kuten Mikko Kuustonen, Arttu Wiskari, Pelle Miljoona, Tumppi Varonen, Erin, Jonna Tervomaa ja Anssi Kela. Esiintyjät saattavat vaihdella paikkakunnittain, Nisonen sanoo. Heidän housebändinään toimii Hampaattomat, joka koostuu muusikoista en Työ- Yhteisöllisyyttä luomassa Yleisöksi tavoitellaan kaikkia yli 35-vuotiaita. Toki sitä nuoremmatkin ovat tervetulleita. Parasta on se, että sukupolvia yhdistävät artistit keräävät eri-ikäisiä ihmisiä yhteen. Nuoret näkevät, ettei ikääntyminen ole vain luopumista. Toisaalta osallistumalla nuoremmat voivat auttaa vanhoja, Lemmetyinen sanoo. Neljänkympin korvilla ihmiset alkavat pohtia omaa ikääntymistään. Monien isovanhemmat sairastuvat ja kuolevat usein juuri tässä vaiheessa. Elämän rajallisuus tulee monella tavalla näkyväksi, Nisonen sanoo. Hankkeeseen liittyy myös sponsoreita, jotka saavat konserttien aikana näkyvyyttä mainoksillaan. Esimerkiksi silmäkirurgiaa tekevä Medilaser Oy on yksi pääyhteistyökumppaneista. Tämän lisäksi mediayhteistyökumppanina on Suomipop sekä verkkomediakumppanina Tervemedia. Ajatuksena on, ettei Vanhuus Rokkaa hanke jää tähän, vaan hyväntekeväisyyskonseptista tulisi vuosittainen perinne positiivisen seniorityön tukemiseksi. K u v a : w w w. t u m p p i p r o b l e m s. c o m 13 K u v a : w w w. m i k k o k u u s t o n e n. f i

8 [tässä ja nyt] [tässä ja nyt] 14 Vestis palkittiin Valtakunnallinen sosiaalipoliittinen yhteistoimintajärjestö, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL myönsi tämän vuoden Kansalaistoiminnan palkinnon Vaasan Setlementtiyhdistyksen Vestikselle. Palkinto tuli ansiokkaasta kansalaistoiminnasta ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kerroimme Setlementti-lehden edellisessä numerossa Vestiksestä, joka edustaa Perhekahvilan kanssa Vaasan Setlementin Naisten keskuksen perusjalkaa. Gerbyn asuin alueella sijaitsevan Vestiksen toiminta lähti äitien ja lasten tapaamisista, ja nykyään se on laajentunut monimuotoiseksi, kieli- ja kansalaisuusrajat ylittäväksi kohtaamispaikaksi, jossa käy kaikenikäisiä ihmisiä. Puijola sai tunnustusta kaupungilta Kuopion kaupunki palkitsi perustamisensa vuosipäivänä ansioituneita kaupunkilaisiaan. Palkittujen joukossa oli Setlementti Puijola, joka sai kunniakirjan merkittävästä ja esimerkillisestä ryhmätyöstä kuopiolaisten ja Kuopion kaupungin hyväksi. Palkinnon vastaanottajiksi kaupunki oli nimennyt Puijolan puheenjohtajan Ilkka Ranisen, toiminnanjohtaja Eija Teerinevan, Kompassin vastaavan ohjaajan Tsega Kiflien, Kompassin ohjaajan Varsha Shurpalin, Kimppahankkeen koordinaattorin Raimo Tuuliaisen, Mahku-hankkeen koordinaattori Juha Immosen, nuorisotoiminnan koordinaattori Arja Airaksisen sekä lähiötyön koordinaattorin Hannele Nykäsen. Oikaisu. Kerroimme viime numerossa kahdesta tila-autosta, jotka Delta Auto antoi Tyttöjen Talojen käyttöön pariksi vuodeksi. Uutisessa mainittiin, että autoja käytetään vuorotellen Kuopiossa, Turussa ja Oulussa. Listasta puuttuivat Helsinki ja. Myös niissä sijaitsevat Tyttöjen Talot saavat käyttää autoja Tietokirjailijapalkinto taiteen moniosaajalle Helsinkiläinen taidehistorioitsija Satu Itkonen on saanut tämän vuoden Tietokirjailijapalkinnon laajasta ja ansiokkaasta tietokirjatuotannostaan. Palkinnon suuruus on 8000 euroa. Suomen Tietokirjailijoita edustaneen raadin mukaan Itkonen on käsitellyt tuotannossaan teemoja, jotka ovat jääneet valtavirran katveeseen. Itkosen erityisalaa on taiteesta kirjoittaminen selkokielellä. Hän on kirjoittanut ja toimittanut kolmisenkymmentä kirjaa, ja sen lisäksi lukuisia lehtiartikkeleita suomalaisesta kuvataiteesta. Itkonen tekee myös opetustyötä. Itkonen haluaa vakuuttaa ihmiset siitä, että taide kuuluu kaikille. Uusimmassa Kansanvalistusseuran kustantamassa kirjassaan Taidekuvan äärellä Katso, koe, jaa lukija löytää erilaisia tapaus- ja menetelmäesittelyitä, työkaluja taideteoksen tarkasteluun sekä vinkkejä ja tehtäviä. Kirja soveltuu muun muassa virikeohjaajille, toimintaterapeuteille, kuva- ja sanataideopettajille ja sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille. Itkosen mukaan taiteesta oppii parhaiten katsomalla tarkkaan ja tutustumalla monenlaiseen taiteeseen. Taidetta ja taideteosten kuvia voi käyttää monella tavoin, ja Itkosesta jokaisen ihmisen tulkinta teoksesta on mielenkiintoinen. Itkonen kuuluu Terveyttä kulttuurista -verkostoon, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä astua taiteen maailmaan. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 70 jäsentä, jotka edustavat kulttuurin ja taiteen sekä terveys- että sosiaalipuolen alueita. Verkosto sai alkunsa vuonna 1992 YK:n kulttuurivuosikymmenen osana käynnistetystä Arts in Hospital -toiminnasta. Verkosto syntyi eri alojen ammattilaisten henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, mikä onkin ollut koko kaksikymmenvuotisen taipaleen kantava voima. Toiminnan tukena ovat olleet varsinkin Suomen kansallinen Unesco-toimikunta, taiteen keskustoimikunta ja Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Mielenterveysseura, jotka ovat vuorotellen toimineet verkoston kotipesinä. Vuoden Isä Setlementti Omapolun toiminnanjohtaja ja Setlementtilehden taittaja Jaakko Bashmakov on yksi kolmesta isästä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö palkitsi marraskuun alussa Vuoden Isä -palkinnolla. Palkinnon saivat myös Seppo Äijälä Oulusta ja Risto Tervonen. Isyyden puolestapuhuja -kunniamaininnan sai kasvatustieteen tohtori Jouko Huttunen. Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilöille, jotka ovat edistäneet omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista. Kolmen isän palkitsemisella Vuoden Isä -tittelillä halutaan tuoda esiin isyyden monipuolisuutta. lainen Jaakko Bashmakov on alkuperäiseltä ammatiltaan graafikko ja kuvallisen viestinnän kouluttaja. Hän ryhtyi ideoimaan yhdessä toisten vanhempien kanssa OmaPolku ry:tä sen jälkeen, kun hänen esikoispoikansa vammautui 17 vuotta sitten. Motivoitunut joukko halusi uudistaa radikaalisti erityisesti nuoruusvaihetta elävien kehitysvammaisten ihmisten palvelujen sisältöjä, työskentelytapoja ja jalkautumista elämän kaikille osa-alueille. Bashmakovin luotsaama OmaPolku tuottaa nykyään muun muas [70 vuotta sitten] sa uudentyyppistä, lakisääteistä työ- ja päivätoimintaa. Mukana on tavoitteellisesti taidetyötä, taidekäsityötä, mediatyötä, ja erilaisia arjen hallintaa edistäviä työmuotoja sekä välineitä, joiden avulla nuorille löydetään omat yksilölliset elämänpolut. Bashmakovin perheeseen kuuluu lääkärivaimon lisäksi myös toinen, jalkapalloa aktiivisesti harrastava poika, ja Bashmakov on tuttu näky myös pelikenttien laidoilla. Omia ajatuksiaan isyydestä Jaakko on kuvannut vertaamalla isää toteemiin, joka on olemassa lapsilleen aina ja joka tilanteessa. Itse hän haluaa olla isä, johon voi turvautua aina, mutta jota saa ja pitää myös vastustaa ja haastaa. Näin on onneksi myös käynyt. 15

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito -liike on ihmisen muotoinen 2 2011 yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito välittäminen vastuullisuus inhimillisyys 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kuuntelemisen ja konsensuksen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti

-liike on ihmisen muotoinen. yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti -liike on ihmisen muotoinen 1 2010 yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti 1 10 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Yhteiskuntavastuuta kantamassa

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Kehitysyhteistyö nyt. Mjemat vievät Afrikkaan suomalaista osaamista

-liike on ihmisen muotoinen. Kehitysyhteistyö nyt. Mjemat vievät Afrikkaan suomalaista osaamista -liike on ihmisen muotoinen 2 2010 Kehitysyhteistyö nyt Mjemat vievät Afrikkaan suomalaista osaamista 2 10 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kenen käsissä on muutos? 4 8 9 12 16 19 20 21 24 27 Kehitysyhteistyö

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Osallistaminen. Asunnottomuus Sukupuolisensitiivisyys Vastuullinen vanheneminen Vastuuttava tukeminen Oma Kalaämpäri

-liike on ihmisen muotoinen. Osallistaminen. Asunnottomuus Sukupuolisensitiivisyys Vastuullinen vanheneminen Vastuuttava tukeminen Oma Kalaämpäri -liike on ihmisen muotoinen 3 2012 Osallistaminen Asunnottomuus Sukupuolisensitiivisyys Vastuullinen vanheneminen Vastuuttava tukeminen Oma Kalaämpäri 3 12 Setlementtiliitto 2 3 4 10 12 14 15 18 21 24

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus Rokkaa. Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus Rokkaa. Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona -liike on ihmisen muotoinen 1 2012 Vanhuus Rokkaa Mikko Kuustonen Erin Anssi Kela Arttu Wiskari Tumppi Varonen Jonna Tervomaa Pelle Miljoona 2 4 7 9 10 14 17 18 20 24 26 27 32 Elinikäisen oppimisen puolestapuhuja

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa Setlementti 2 2 0 1 5 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Yhteiskunnallinen yrittäjyys Pekka Haavisto Kalliola uudistuu Hyvinvointi murroksessa s i s Ä l T ö 2 2 0 1 5 04

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla -liike on ihmisen muotoinen 2 2012 Asukasisännöinti Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla 3 4 8 12 13 14 18 22 24 [ pääkirjoitus ] Inhimillisyys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

Rahalla arvomaailmaa muuttamaan puh. 0400 596 120 iikkaloytty@gmail.com

Rahalla arvomaailmaa muuttamaan puh. 0400 596 120 iikkaloytty@gmail.com 10. vuosikerta KUSTANTAJA Sisällys 6/2011 Faktapro Oy PL 4 3 Pääkirjoitus 02941 Espoo puh. (09) 54 79 74 10 fax (09) 512 20 33 4 Paul Cole kannusti miehiä info@faktapro.fi 6 Sillanpään Einoa tapaamassa

Lisätiedot

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy

Rajoja ylittävää vuoropuhelua. Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot Oy Setlementti 3 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Rajoja ylittävää vuoropuhelua Kunniakulttuuri näkyväksi Henkilökuvia setlementtikentältä Uudistunut Setlementtiasunnot

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSI- KERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TÖIHIN!-PALVELU OSANA ISOMPAA KOKONAISUUTTA. S. 3 4 1.1 Elinkeinopolitiikka on Jyväskylässä painopiste...4 2. TYÖN MERKITYS IHMISELLE. S. 5 6 2.1. Töihin!-palvelu

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Vuosikirja 2013 Osallisuus ja itsemäärääminen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena OY

Vuosikirja 2013 Osallisuus ja itsemäärääminen. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena OY Vuosikirja 2013 Osallisuus ja itsemäärääminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena OY Osallisuus ja itsemääräämisoikeus kehitysvamma-alan tulevaisuuden haasteina SISÄLTÖ 3 Osallisuus ja itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

2 3. 2013 JUHLANUMERO

2 3. 2013 JUHLANUMERO 2 3. 2013 JUHLANUMERO Teema: kulttuuri ja hyvinvointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Presidentin tervehdys 6 Kurkistus tulevaan 8 Suomi voisi olla loistava maa innovoida vanhuutta 10 Meillä

Lisätiedot

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat

Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Tiimitehtävä -Team Wimma Venäjänkieliset ikääntyneet maahanmuuttajat Teoria ja käytännön kokemukset työharjoittelusta Anne Kinnunen c12020 Taimi Manninen c12024 Susanna Johansson c12016 Tuija Virtanen

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta

1. 2011. Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni. Teema: vapaaehtoistoiminta 1. 2011 Taide kuuluu kaikille Kulttuuriluotsit Vapaaehtoisen ääni Teema: vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kansanedustajat vapaaehtois - työtä kirittämässä 6 Taide kuuluu

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot