Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2013"

Transkriptio

1 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2013 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. Elämän iloa ja ystävän tukea

2 PUHEENJOHTAJA Pirjo Immonen-Räihä Potilasasiakirjoihin kirjoitetut asiat ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjoissa on myös potilaan nimi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto onkin lähettänyt ohjauskirjeen alueensa kuntien johtaville lääkäreille, sairaanhoitopiireille ja yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille muistuttamaan potilaslain mukaisesta käytännöstä, että jos potilaan kutsuu odotustiloista esim. vastaanotolle ym. sukunimeä käyttäen, siihen tarvitaan potilaan suostumus etukäteen. Käytännössä esitietolomakkeessa voisi pyytää suostumusta siihen, voiko potilasta kutsua vastaanotolle sukunimellä ja ilmeisesti peräti kirjallisena. Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimiehen Jaska Siikavirran mukaan ei voi olettaa, että potilas ymmärtäisi vaatia oma-aloitteisesti sukunimen käytön kieltämistä. Kysynpä vaan, että pitäisikö ymmärtää?? Sukunimellä kutsuminen on vallitseva käytäntö Suomessa ja sinänsä hyvä malli, sillä vuoronumeroiden seuraaminen voi olla haastavaa esimerkiksi iäkkäille. Entä, jos potilas kuitenkin ymmärtää kieltää jonkin koodinumeron tai vastaavan käyttämistä itsestään, vaikka joku toinen haluaa itselleen jonkin koodin, muun kuin syntymäajan sisältävä henkilötunnus? Onko siihen oikeus? Onko potilaalla oikeus siihen, että häntä kutsutaan hänen oikealla omalla nimellään? Potilasturvallisuudelle tulee todella suuria vaikeuksia, jos sukunimeä ei voi käyttää. Silloin esim. Kari Korhonen käyttäisi nimeä esimerkiksi koodia C9xxF, jolloin hänellä olisi suuri vastuu siitä, että kun Kari Korhonen olisi esim. sairaalassa nukutuksesta tokkuraisena ja laboratoriohoitaja kysyy hänen nimeään, hän muistaisi vastata potilashuoneessa, jossa on myös toisia potilaita, C9xxF, eikä Kari Korhonen. Tämä johtaisi kaaokseen, kun vääristä potilaista otettaisiin laboratoriokokeita ja röntgentutkimuksia. Jos väkisin pakotettaisiin vanhuksia luopumasta omasta nimestään terveydenhuollon rattaissa, tulee mieleen ajat, jolloin eräältä kansanosalta eräässä maassa poistettiin nimet käytöstä ja tatuoitiin numero käsivarteen. Olen hyvin huolestunut siitä, että ihmisillä ei olisi oikeutta tulla kutsutuksi ja asioida terveydenhuollossa omalla nimellään, johon sisältyy ihmisarvon kunnioittaminen. Oman nimen muistaa, vaikka kaikki muut nimet olisivat unohtuneet. Oman nimen käyttö ja sen esillä pitäminen myös lisää potilasturvallisuutta terveydenhuollossa. Pirjo Immonen-Räihä 2

3 KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina kello 18 alkaen Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksessa, Puistokatu 11, Turku. Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena mennessä osoitteella tai postitse toimitettuna yhdistyksen osoitteeseen. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. HUOMIO! Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ne henkilöt joiden vuoden 2013 jäsenmaksu on suoritettu viimeistään Muista ottaa jäsenkorttisi mukaan! Tervetuloa! Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus Välittömästi syyskokouksen jälkeen aloitamme jäsentilaisuuden, jossa on mahdollisuus kahvikupin ääressä keskustella yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista ja tutustua toisiin yhdistyksemme jäseniin. Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2013 Aika Paikka Asiat maanantai kello alkaen Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, Turku 1. Kokouksen avaus 2. Kokousvirkailijoiden valitseminen Puheenjohtaja Sihteeri 2 pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Asialistan hyväksyminen 5. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 6. Yhdistyksen jäsenmaksujen korottaminen 7. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 9. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle Muut esille tulevat asiat 14. Kokouksen päättäminen 3

4 HUOMIONOSOITUKSET KEVÄTKOKOUKSESSA Yhdistyksemme pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja perustajajäsenelle Pirjo Immonen-Räihälle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki työstään vanhusten hyväksi. Kevätkokouksessa kunniamerkin luovutti yhdistyksen entinen puheenjohtaja ja perustajajäsen Sirkku Salomaa. Vuoden vapaaehtoisteko kunniamaininnan myönnettiin tänä vuonna yhdistyksen Tukiystävätoiminnalle. Kunniamaininnan luovutti hallituksen jäsen Minna Löppönen (vasemmalla) kukkaistyttönä yhdistyksen työntekijä Tuula Nuutinen. Kunniamaininnan kunniatauluineen ja kukkineen oli vastaanottamassa yhdistyksen pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä, tukiystävä Hilkka Orrensalo ja tukiystävätoiminnan ohjaaja Tiina Wåg. Turun Seudun Vanhustuki ry:n kunniajäsenyyden myönnettiin yhdistyksen pitkäaikaisille vapaaehtoistyöntekijöille kahvinkeittäjä Aili Sjöroosille (vas) ja tuolijumpan ohjaajalle Anneli Virralle (oik). Kummatkin ovat olleet mukana toiminnassa ihan yhdistyksen perustamisesta lähtien ja edelleenkin hyvin aktiivisesti mukana. 4

5 EDUNVALVONTARYHMÄ Yhdistyksemme edunvalvontaryhmä kokoontuu kuukausittain. Vuoden aikana ryhmältä lähtenyt useita kirjoituksia lehtiin sekä esityksiä ja kannanottoja. Osan kirjoituksista julkaisemme myös Tukiviestissä. Kotisivuillamme on myös suora linkki lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin. TEHDÄÄN TURUSTA HYVÄ KAUPUNKI VANHUKSILLE Turun Sanomat Turussa iäkkäiden vanhusten määrä on kasvussa. Palvelukotipaikkoja tarvitaan nopeasti. Monet sinnittelevät kodissaan lähes ilman palveluja. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit on nipistetty minimiin. Huonokuntoinen ja huonosti liikkuva vanhus joutuu usein tulemaan toimeen enintään kolmen päivittäisen kotipalvelukäynnin turvin. Käynnit ovat lyhyitä ja vain välttämättömien perustarpeiden hoitoa. Kotona tai palvelukodeissa kotihoitoa saavia vanhuksia on Turussa lähes Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupunkikeskuksissa ongelmana on pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon, kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen. Turussa jono on ollut jatkuvasti , kuten Turun kaupungin tarkastuslautakunta raportissaan on todennut. Monta tragediaa mahtuu tähän jonoon. Hyvä ympärivuorokautinen hoito on usein välttämätöntä vaikeasti muistisairaille ja monisairaille vaikeasti liikkuville vanhuksille. Sen toimiva järjestäminen vaatii varsinaisen laitoshoidon lisäksi riittävästi turvallisia palvelu- ja hoivakoteja. Vanhusten asuminen, perusturva ja hyvä hoito ovat ne pääasiat, joiden toteutumisesta uuden vanhuspalvelulain avulla pitää kantaa huolta. Yksilökohtaisilla hoitosuunnitelmilla ja oikein ajoitetulla kuntoutuksella ja kotisairaanhoidolla voidaan auttaa vanhuksia selviytymään pitempään kotonaan. Omaishoitajia, jotka tekevät työtuntejaan laskematta tärkeää hoitotyötä, ei saisi jättää yksin. Todellinen kustannussäästö Turussa löytyy toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen, tuetun kotona asumisen, kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen avulla. Muistisairaiden, dementiaa potevien, diabetesta sairastavien ja syöpään sairastuvien määrä kasvaa yli 80-vuotiaassa väestössä. Tämä johtaa väistämättä ympärivuorokautisen hoidon lisääntyvään tarpeeseen. Turussa on selvä puute kodinomaisista palveluja hoivakodeista. Uusia paikkoja syntyy vauhdilla suurten yksityisten yritysten hoiva- ja palvelukotitarjontana. Ne toimivat kannattavan liiketoiminnan periaatteilla ja ovat suurimmalle osalle vanhusväestöä liian kalliita. Turkukin kuitenkin kilpailuttaa ja ostaa suuren määrän tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta. Miksi Turun kaupunki ei itse rakenna uutta palvelukotia osana vanhuspoliittista toimintastrategiaa, joka huolehtii vanhusten ennaltaehkäisevästä terveyden- ja sairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja omatoimisuuden säilymisestä mahdollisimman pitkään? Portsakoti valmistui jo vuonna 2006 ja se tarjoaa hoivaa lähes 120 ikäihmiselle. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 on pelkästään turkulaisten 90 vuotta täyttäneiden määrä noussut asukkaasta 1 523:een eli lisäystä oli 293. Yli 85- vuotiaiden määrä kasvaa noin 200:lla vuosittain. Portsakoti palvelee erinomaisesti. Myös uudet palvelukodit tulee suunnitella ja toteuttaa turkulaisia vanhuksia ajatellen lähelle muita palveluja. Kotona asumisen ja laitoshoidon jyrkkää rajaa tulisi häivyttää. Ympärivuorokautista hoitoa ja turvaa tarjoava palvelukoti on siellä asuvien vanhusten yhteinen koti ei makuutuslaitos tai pakollinen sijoituspaikka. Vanhukset ansaitsevat arvostuksen, asunnon ja hyvän hoidon. Toimiva palvelukoti parantaa elämän laatua ja omatoimisuuden säilymistä. 5

6 Vanhuksen tulisi voida asua palvelukodissa elämänsä viimeiset vuodet, jos hän ei tarvitse jatkuvaa sairaalahoitoa. Raskaan laitoshoidon ajan lyheneminen merkitsee monille vanhuksille inhimillisyyttä ja arvostusta elämän päättyessä. Jokainen päivä ja vuosi lisää kotona tai palvelukodissa on myös säästöä Turulle ja sen asukkaille. Risto Kapari, vastaava, edunvalvontaryhmä Turun Seudun Vanhustuki ry ROLLAATTOREILLA ILMAISEKSI LIN- JA-AUTOISSA, ESITYS TURUN KAU- PUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNE- LAUTAKUNNALLE Me Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä olemme huolestuneita, että huonosti liikkuvilla vanhuksilla on vaikeuksia linja-autolla liikkumisessa. Rollaattori on oiva ikääntyvän apuväline. Se mahdollistaa monen huonosti liikkuvan toiminnan kodin ulkopuolella. Se myönnetään vain vaikeasti liikkuvalle apuvälineeksi, kun ei enää keppikään riitä. Kun tulee rollaattorin kanssa keskiovesta linja-autoon, sillä etuovesta ei mahdu, on huojuvassa ja nykivässä linja-autossa vaikea kapealla käytävällä käydä edessä maksamassa tai näyttämässä korttia. Tämän vuoksi moni vanhus jättää linja-autolla liikkumisen. Helsingissä matalalattialinja-autossa keskiovea käyttävän, pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle. Tarvittaessa voi pyytää kanssamatkustajien apua lipun ostossa tai matkakortin näyttämisessä. Jos pyörätuolin tai rollaattorin kanssa matkustavalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa matkaa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää lipun kortinlukijassa tai myy kertalipun. Käytännössä siis pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkevan ei tarvitse maksaa kuin tarkastajalle kertalipun hintaisen tarkastusmaksun joskus. Pääkaupunkiseudulla pyörätuolilla liikkuva matkustaja ja hänen saattajansa voivat matkustaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ilman lippua, jos saatettavalla on "Oikeuttaa saattajaan" -kantakortti. Vantaan sisäisessä liikenteessä kaikki pyörätuolia käyttävät vammaiset henkilöt voivat matkustaa ilman lippua matalalattiakalustossa. Esitämme, että Turun kaupunki vihdoinkin myöntäisi rollaattorilla liikkuville vapautuksen linja-automaksuista. Tämä helpotus kannustaa vanhuksia liikkumaan ja osallistumaan. Tämä saattaisi taas pidentää tarvetta vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin taksilla. Lisäksi vanhus voisi harkita autosta luopumista, jos linjaautolla liikkuminen on helppoa. Turun Seudun Vanhustuki ry:n järjestämässä vaalipaneelissa Ruusukorttelissa esiintyneet turkulaiset kunnallisvaaliehdokkaat olivat kaikki sitä mieltä, että kaikki yli 80- vuotiaat pitäisi vapauttaa linja-automaksuista. Vetoan nyt teihin panelisteihin, että paikallislinja-automaksuista vapautettaisiin yli 80-vuotiaat ja kaikki pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvat. Turku Pirjo Immonen-Räihä, yleislääket. dos, geriatri Turun Seudun Vanhustuki ry: n puheenjohtaja TURKU TARVITSEE OMAN KUNNAL- LISEN PALVELUKODIN VANHUKSIL- LE, ESITYS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUN- NALLE Turun Seudun Vanhustuki ry kantaa vakavaa huolta turkulaisten vanhusten hoitopaikkojen ja kotihoidon saannista. Tilanne on vuosi vuodelta huonontunut. Turku on maamme suurista kaupungeista ikärakenteeltaan vanhin. Etenkin iäkkäiden vanhusten määrä on kasvussa. Ympärivuorokautisen hoidon ja tehostetun palveluasumisen paikkoja tarvitaan nopeasti lisää. 6

7 Samanaikaisesti kotona asuvien vanhusten hoitotarve on jatkuvasti lisääntynyt. Kotihoidon käynnit on usein nipistetty minimiin. Huonokuntoiset ja huonosti liikkuvat vanhukset saavat usein vain välttämättömät perustarpeet kattavat kotikäynnit. Kuntoutus ja ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto on riittämätöntä. Jonotus ympärivuorokautisen hoidon paikoille on jatkuvaa. Turun kaupungin tarkastuslautakunta on raportissaan kiinnittänyt asiaan vakavaa huomiota todeten, että jono on ollut keskimäärin ja alimmillaan vähintään 100. Luolavuoren vanhainkoti lakkautettiin nopealla aikataululla, vaikka korvaavia hoitopaikkoja ei ollut tarjolla. Monissa palvelukodeissa on jatkuvaa yliasutusta ja on ollut pahoja vaikeuksia kotiuttaa tai saada hoitolaitoksiin sairaalassa kuntoutettuja vanhuksia.turun Sanomien uutisen (TS 7.3.) mukaan useat Turun kaupungin hoitoja palvelukodit ovat sisäilmaltaan ja rakenteiltaan niin puutteellisia, että ne tulisi välittömästi korvata uusilla tiloilla. Tämän asian jatkotoimet tulevat pian sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi. Turussa on tänä päivänä selvä puute kodinomaisista palvelu- ja hoivakodeista. Uusia paikkoja syntyy vauhdilla suurten yksityisten firmojen, mm. Attendon hoiva- ja palvelukotitarjontana. Nämä kodit ovat suurimmalle osalle vanhusväestöä liian kalliita. Turku kuitenkin ulkoistaa ja kilpailuttaa vanhuspalveluja. Yksityisiltä palvelutuottajilta ostetaan suuri määrä turkulaisten vanhusten tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Turun Seudun Vanhustuki ry. esittää Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että kunnallisia palvelu- ja hoivakotipaikkoja tulisi kiireesti rakentaa lisää. Portsakoti palvelee erinomaisesti turkulaisia vanhuksia. Se otettiin käyttöön jo vuonna Iäkkäiden vanhusten sekä muistija monisairaiden vaikeasti liikkuvien vanhusten määrän kasvu vaatii pikaisesti uusia palvelukoteja. Uudet palvelukodit tulee suunnitella ja toteuttaa turkulaisia vanhuksia ajatellen lähelle muita palveluja. Palvelukoti on siellä asuvien 7 vanhusten yhteinen koti ei makuutuslaitos tai pakollinen sijoituspaikka. Vanhuksen tulisi saada asua palvelukodissa elämänsä viimeiset vuodet, jos hän ei tarvitse jatkuvaa sairaalahoitoa. Viimeisten elinvuosien raskaan laitoshoidon ajan lyheneminen merkitsee monille vanhuksille inhimillisyyttä ja arvostusta elämän päättyessä. Jokainen päivä ja vuosi lisää kotona tai palvelukodissa on myös säästöä Turulle ja sen asukkaille. Tehdään uusia Portsakoteja ja turvataan turkulaisten ikäihmisten hyvän elämän mahdollisuudet! Pirjo Immonen-Räihä Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Seudun Vanhustuki ry:n puheenjohtaja VANHUSPALVELULAIN PÄÄKOHDAT Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lain tulee parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Laki koskee ikääntynyttä väestöä, joita ovat vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevat (63 vuotta täyttäneet). Iäkäs on (ikääntyneeseen väestöön kuuluva) henkilö, jonka toimintakyky heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Keinot lain tarkoituksen toteuttamiseksi Kunnan yleisiin velvollisuuksiin kuuluu huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Tämä edel-

8 lyttää suunnitelmia toimenpiteistä näiden edellytysten toteuttamiseksi valtuustokausittain yhteistyössä kunnan sisällä ja muiden kunnassa toimivien tahojen (mm. järjestöjen) kanssa. Palvelujen riittävyyttä ja laatua on arvioitava vuosittain kerättävä palaute asiakkailta ja henkilöstöltä. On varattava riittävät voimavarat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnan käytettävissä on oltava riittävästi monipuolista asiantuntemusta (tärkeimmät osaamisalueet on lueteltu laissa). Palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehdittava ja asiakkaiden kielelliset oikeudet on turvattava. Vanhusneuvosto on asetettava joka kuntaan ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä sekä vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta. On järjestettävä neuvontapalveluja sekä hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti riskiryhmiin kuuluville ikääntyneille. Iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisen yleiset periaatteet: Palvelujen on oltava laadukkaita, oikeaaikaisia ja riittäviä; ne on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta. Pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet: Hoito ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa (kuten omaishoitona, perhehoitona kotipalveluna/ kotisairaanhoitona tai palveluasumisena). Laitoshoitoa vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta. Iäkkään henkilön on voitava kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi; iäkkäille puolisoille järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä; hoitojärjestelyn pysyvyys on turvattava. Palveluntarpeet on selvitettävä viivytyksettä, monipuolisesti ja moniammatillisesti. 8 Palvelusuunnitelmaan iäkkään yksilöllisiä tarpeita vastaava palvelukokonaisuus: Sosiaalipalvelut järjestetään sosiaalihuoltolain ja terveyspalvelut terveydenhuoltolain mukaan. Vaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön kanssa ja hänen näkemyksensä kirjattava suunnitelmaan. Vastuutyöntekijä on nimettävä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa (esim. yksin asuva muistisairas, joka tarvitsee monenlaisia palveluja). Hakemus sosiaalipalvelujen saamiseksi voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Päätöksenteossa on otettava huomioon yleiset ja pitkäaikaishoidosta päätettäessä sitä koskevat periaatteet. Palvelujen riittävyyden perustana on palveluntarvearvio ja -suunnitelma. Jos niistä poiketaan, poikkeamisen syy pitäisi näkyä päätöksestä (tämä on todettu hallituksen esityksen perusteluissa). Sosiaalipalvelut on järjestettävä kiireellisessä tapauksessa viipymättä. Eikiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä (silloinkin kun palvelua ei myönnetä). Myönnetyt palvelut on toteutettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Velvollisuus ilmoittaa sosiaaliviranomaiselle havaitsemastaan iäkkään henkilön palveluntarpeesta on eräillä viranomaisilla ja terveydenhuollon henkilöstöllä. Terveydenhuollolla on aina velvollisuus ilmoittaa kun iäkäs henkilö aiotaan kotiuttaa terveydenhuollon toimintayksiköstä näin varmistetaan iäkkään henkilön palvelujen saanti kotiutuksen jälkeen. Palvelujen laatu toimintayksikössä, joka on kunnan tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sosiaali- tai terve-

9 yspalveluja pääasiassa iäkkäille siten, että palvelut toteutetaan joko palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön kotona. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta; ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa yksikössä oltava henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Johtamisen on tuettava laadukasta palvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, yhteistyötä ja toimintatapojen kehittämistä. Iäkkäiden käytössä olevien palveluntuottajan toimitilojen on oltava riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat ja sopivat asiakkaan tarpeisiin nähden. Omavalvonta on järjestettävä palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. On kerättävä säännöllisesti palautetta asiakkailta ja henkilöstöltä. Palveluja on kehitettävä palautteen perusteella. Valvira antaa määräykset omavalvontasuunnitelmasta. Viranomaisvalvonnasta säädetään muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä. Laki tulee voimaan lukien se käsittää kunnan suunnitelman, palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnin sekä vanhusneuvoston lukien vastuutyöntekijän, omavalvonnan ja kunnan käytettävissä oltavien, laissa mainittujen osaamisalueita edustavan asiantuntemuksen. Alkuperäinen teksti lainsaadantohankkeet/ sosiaali_ja_terveydenhuolto/ikaantyneet. Alkuperäisen tekstin on referoinut Anna-Liisa Raunio VANHUSTEN VIIKKO Vanhustenpäivää on Suomessa vietetty jo vuodesta 1954 alkaen. Lokakuun ensimmäinen sunnuntai aloittaa vanhustenviikon tänäkin vuonna. Teemaksi on valittu: Hyviä vuosia Goda år! Valtakunnallinen pääjuhla järjestetään nyt Porvoossa, yhteistyössä Porvoon kaupungin, Porvoon vanhusneuvoston sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimintaa vanhusten viikon aikana: Maanantai SYYSRETKI Sinapin leirikeskukseen Maanatai YSTÄVÄPIIRI kokoontuu toimistolla kello 14 Maanantai kello 17. YLEISÖTILAISUUS VANHUSTEN VIIKON MERKEISSÄ, AIHEENA IKÄIHMISEN ASEMA JA KOHTELU SUOMESSA. Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Turku. Keskiviikko KÄSITYÖKERHO toimistolla kello 13 Keskiviikko kello 14. MUSIIKKI-ILOTTELUA ILTAPÄIVÄÄN, ESIINTYJINÄ ILONLÄHETTI- LÄÄT: DUO TRABAND eli Sirpa ja Oscar Vaitinen. Auran palvelukeskus, Aura. Torstai TUOLIJUMPPA Ruusukorttelissa kello 13 Torstai kello 17. PANEELIKESKUSTELU, AIHEENA VANHUSPALVELUJEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS TURUSSA. Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Turku. 9

10 RUNOKILPAILU Kilpailuun osallistui kaikkiaan kahdeksan runoilijaa. Runoja kertyi kaikkiaan 52! Parhaan valitseminen ei ollut helppoa, yhdistyksen hallitus karsi ensin 12 parasta ja sen jälkeen valittiin parhaaksi runoksi Raili Kosken Ailin ja Martin yhteiset vuodet! Palkinnoksi Raili Koski valitsi Ruissalon kylpylän 120 euron lahjakortin 2:lle hengelle. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin vielä 30 euron Stockmannin lahjakortti ja onnetar suosi Anna-Liisa Rauniota. Onnea voittajille! Kuvassa onnellinen runokilpailun voittaja. Runoja tullaan julkaisemaan Tukiviestissä ja mikäli mahdollista kokoamme kaikki kilpailuun osallistuneet runot kansiin mutta se vie aikaa ja rahaa. Katsotaan miten onnistumme. JUTTUTUOKIO Istuimme Turun Seudun Vanhustyö ry:n ohjelmatyöryhmän palaverissa pari vuotta sitten, kun otettiin esille vanhuksille tarkoitetun keskusteluryhmän tarpeellisuus. Kirsti Saksa oli pitänyt jo pitkään eräänlaista "kulttuuripiiriä", jossa hän kertoi monipuolisen kokemuksensa ja tietämyksensä pohjalta mm. kirjailijoista ja heidän tuotannostaan. Osallistujia oli runsaasti, mutta kokoontumiset olivat loppumassa. Syntyi ajatus vähän toisenlaisesta kokoontumisesta, enemmän keskustelevasta ryhmästä. Kirsti Saksa toimisi vetäjänä ja minä ilmoittauduin toiseksi hänen rinnalleen. Kävi niin, että Kirstin ajankäyttöön tuli muutoksia, joten minä ja Irja Tiikkainen ryhdyimme keskusteluryhmän vetäjiksi. Kokoontumiset, kerran kuussa joka 3. tiistai klo 13 alkaen, ovat olleet koko ajan yhdistyksen toimistossa. Melko pian tapaamiset saivat uuden nimen, Juttutuokion. Osallistujia on keski määrin ollut yli kymmenen joskus jopa reilusti enemmän. Tuokio aloitetaan kahvin juonnilla, jonka aikana voi vaihtaa päällimmäiset kuulumiset. Sitten varsinaiseen keskusteluun. Usein olemme sopineet jo edellisellä kerralla aiheen, mistä puhumme. Niitä ovat olleet mm. kouluajan muistot, Jouluun ja Pääsiäiseen liittyvät asiat, vuorovaikutus ja iloa tuottavat asiat. Oma kokemukseni: Näen tällaisen toiminnan tärkeäksi. Ihmisellä, meillä kaikilla, on tarve olla yhteydessä toisiimme ja vaihtaa mielipiteitä, ja kaikilla ei ole esim. kotonaan puhekumppania. "Ihminen tarvitsee ihmistä, ollakseen ihminen itselleen ja toisille". Tämä ajatus on vapaasti lainattu eräältä runoilijalta. Kesälämpöisin terveisin Riitta Vasenkari 10

11 AILI JA MARTIN YHTEISET VUODET Vuosikymmentä jo kuusi takana on heillä. Alkaa kymmen tästä uusi, menneestä nyt kerron teille. Ala-Kurtinmaisemissa Martti oli toimehissa. Siellä myöskin lotta soma, josta voisi tulla oma. Aili hoiti muonitusta, salaa katsoi ihastusta. Sota-aikaan seurustelu, etähommaa riiustelu. Kävi Martti appilassa, vähän niin kuin pappilassa. Jännitti kai poikaa tovin, Hämeen tyttö ootti kovin. Martti sitten aikanaan joutui kihlat ostamaan. Tampereella Aili tahtoi, minkäs sille Martti mahtoi. Vihkimistä pari haikaa. Niinpä ennen jouluaikaa tuli Ailist' Martin vaimo, siihen aikaan vielä kaino. Kävi Aili Karjalassa kotitilaa katsomassa. Muutto tuli kohta sieltä, eipä ollut hyvää mieltä. Kauhava ja Kuohijoki, Kurun kurssin käynyt toki, Martti työtä voisi saada. Eihän oppi ojaan kaada. Lietoon muutti nuoripari, eipä ollut koti vari. Virran talon kammarista, koti saatiin kellarista. Heteka ja pieni hella lämpö tuskin lautehella. Kaikesta kai oli pulaa, ämpärissä jää vois' sulaa. Esikoinen ilmoitteli, tulostansa mainitteli. Maailmahan tyttö kiisi lokakuussa neljäviisi. Välimäki tilan paikka, peltoa ja metsää, vaikka koti oma vielä puuttui. Puut pian lautapinoks' muuttui. Aili auttoi miesten työssä. Vaihtui tahti yhdess' yössä, kun tyttö-lapsi maailmaan tahtoi tulla sukkelaan. Kului puolitoista vuotta, oottanut ei äiti suotta. Kasvoi perhe tyttärellä, lapsi äidin vierehellä Elo kanssa tytön kolmen, sekä muuten kolmen polven, vaati paljon joustavuutta. Oppia myös piti uutta. Satakuntaan sitten heitti isä- Martin työnsä reitti. Ostoslistaan kalusteita, pöytiä ja hetekoita. Lapsille kai sängyt pienet, tilat ahtaat; muistiss' lienet. Näinpä alkoi aika uusi, oli kaivo ja myös huusi, Äiti-Aili hoiti perheen, isä miettii: kotiin kerkeen. Äidin marttatouhu veti hyvään hommaan kiinni heti. Lasten koulu vuorollansa, alkoi yksi kerrallansa. Potra poika perheen lisä, ylpeä ol' myöskin isä. OIi muutto eessä meillä, isän työ nyt Turun teillä. Yläneellä varattuna, koti oli katsottuna. Nyt alkuvuonna viiskytkuus, näin alkoi meillä kausi uus'. Sinä vuonna yleislakko, elää silti oli pakko. Perheenlisäystä tuli, tyttö syksyyn ponnisteli. Nousi rantaan Pyhäjärven kesämökki suuren parven. Yllättävää väliin sattuu, mistähän se oikein johtuu. Martin hommat jälleen muuttui, kohtalo kun peliin puuttui. Muutto jälleen oli eessä, onneksi ei matkaa reessä. Poispäin Yläneeltä matka, sitten Mynämäkeen kokka. Pikkuhiljaa, vähitellen lähti lapset vuorotellen, maailmalle kulkemaan, kodin ovet sulkemaan. Tuli sitten uusi tahti, lastenlasten oma mahti. Ukin, mamman luona vietti yönsä joku piltti pieni. Eläkkeelle Martin mieli. Muuttoa se jälleen kieli Nättinummen kerrostaloon, Turun ikiomaan koloon. Eipä siellä paljon ehdi, oleskella pitkään tohdi: Kerho, jumppa, voimistelu, taikka vaikka jutustelu, hoituu talven ajan täällä, Liedon aika kesän säällä, touhua ja aherrusta, silloin tällöin vaikerrusta. Aika rientää sukkelasti, vuodet vierii nopeasti: Neljäs polvi kasvaa vielä. Monellako? Sit' ei tiedä. Kertynyt on tavaroita, menneen ajan muisteloita, kaapit täyteen ahdettuina, mielen koloon tungettuina. Vuosikymmentä jo kuusi, takana on heillä. Alkaa kymmen tästä uusi, menneestä näin kerroin teille. Raili Koski 11

12 YSTÄVÄNPÄIVÄ KUPLETTILAULAJAN MERKEISSÄ Yhdistyksemme perinteistä Ystävänpäivää vietettiin Satoi lumiräntää sakeana ryöppynä kastellen kadut ja kulkuväylät. Huonosta säästä huolimatta jo lähes tuntia ennen alkoi Ruusun Hyvinvointikeskuksen aula täyttyä. Malttamattomina odoteltiin, että arpajaisvoitot saatiin aseteltua pöydille. Arpojen myynnissä oli kiirettä, kun halukkaita ostajia ilmaantui useita, aina vain uusia. Päävoittona olleen hedelmäkorin lisäksi lähes kaikki voitot tuli lunastettua. Tasan viideltä aloitettiin valssin sävelmin hanurinsoitolla. Esiintyjät olivat vielä valmistautumassa ja pukeutumassa esiintymis-asuihinsa. Marimban laulujen teemana olivat J. Alfred Tannerin kuplettilaulut. Ritva esitti hienosti Tannerin tavaramerkkinä tunnetun Viheltäen, vaikkei viheltää osannutkaan. J. Alfred Tanner oli armoitettu viihdyttäjä yleisön edessä, ote oli huoletonta, mutta samalla lämpimän inhimillistä. Kupletit ovat iloisia ja eloisia, mukavaa kuultavaa ja nähtävää. Hänen laulelmansa ovat levinneet kansanlaulujen tavoin ja ovat aina yhtä ajankohtaisia. Ilta kului kevyissä tunnelmissa nopeasti. Ystävänlaulu laulettiin lopuksi harvemmin kuulluin sanoin. Kotiin lähdettiin kevyin askelin. Kiitos kaikille tämän ystävänpäiväjuhlan järjestämiseen osallistuneille. Terttu Raitanen MAALISRIEHA Veikko Lavin ja Hiski Salomaan jalanjäljillä Yleisötilaisuus Ruusukorttelissa Illan avaajana Sirkku Salomaa toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja kertoi mistä alkaen ystävänpäivää on vietetty. Ohjelmassa oli paljon musiikkia ja tanssia. Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, laulu se on ollut minun työni. oli Marimba-ryhmän aloituslaulu. Ritva Ilmanen toivotti kaikille iloista iltaa kertoen, että vasta ystävät tekevät meistä ihmisiä. Ystävät eivät yksin pyyhi kyyneleitä, vaan jopa estävät niitä tulemasta, tuoden iloa ja valoa elämäämme, tehden elämästämme joka tavalla antoisan. Murheet puolittuvat ja ilot kaksinkertaistuvat. Vierailevina esiintyjinä olivat Föripolskaajien 12-jäseninen tanssiryhmä. Kyllä olivat taitavia tanssitähtiä, hyvin mahtuivat esittämään oikein vauhdikkaita piirileikkitansseja pienellä parketilla, tanssien niin kevyesti kauniit vanhat valssit hameitten helmat heiluen. Myös esittäen kevyen soljuvasti huivit heiluen vanhoja paritansseja ja lopuksi hyppien sekä polkat että jenkat. Tätä oli nautinto katsoa ja yleisö eläytyi mukaan kiittäen raikuvin taputuksin. 12 Liedon Lujan tytöt Maalisriehan monipuolisessa ohjelmatarjonnassa saimme kuulla Veikko Lavin ja Hiski Salomaan tuotantoa, tarinoita heidän elämästään ja laulujen syntytarinoista. Elämänmakuiset laulut ja yhteiskuntakritiikkiä sisältävät sanoitukset puhuttelevat yhä. Musiikista ja kerronnasta vastasivat Pelimanniyhtye Möttöläiset. Sketsejä esittivät Meeri ja Pirjo. (Romantiikka kadoksissa ja Kiinalaisessa ravintolassa). Liedon Lujan tytöt esiintyivät ohjaajanaan Meeri Krikke. Veikko Lavi ( ) kuvasi usein yhteiskunnan heikko-osaisempia, mutta hänen kynästään syntyi myös humoristisia tekstejä. Ehkä yksi hänen tunnetuimmista lauluistaan on jäänyt monelle mieleen, Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Hiski Salomaa ( ) kuplettilaulaja ja lauluntekijä kuvasi amerikansuomalaisten siirtolaiselämän työtä ja arkea. Sanoitukset olivat omalla ajallaan moderneja. Hiskin tuotannosta tunnetuimpia ovat mm. Lännen lokari ja Vapauden kaiho. Teksti Pirjo Varvikko ja kuva Anu Elovaara

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina.

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, marraskuu 2012

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, marraskuu 2012 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, marraskuu 2012 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, helmikuu 2015

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, helmikuu 2015 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, helmikuu 2015 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot

Joulun mieli kiertämään

Joulun mieli kiertämään Nro 4, joulukuu 2010 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. JOULUPUU Mitä kuiskailet tumma kuusi?

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, maaliskuu 2011

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, maaliskuu 2011 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 1, maaliskuu 2011 ENNUSTUS Talo ylitte lens joutsen see tiäs suve. Kurki tiäs onne korppi kotoikävä kana kyntömurhei sotka saret peippo keitto pirjosiappo

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2015

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2015 TUKIVIESTI :n jäsenlehti nro 2, elokuu 2015 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. Elämän iloa

Lisätiedot

TUKIVIESTI. Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2011

TUKIVIESTI. Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2011 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2011 1 PUHEENJOHTAJA 21 x LÄHIMMÄISYYS ON SÄHKÖINEN TUKIVIESTI läsnäoloa kuuntelua ystävällisiä sanoja elämän hetkien jakamista pyyteetöntä

Lisätiedot

Vanhukset pitävät koossa yhteiskuntaamme

Vanhukset pitävät koossa yhteiskuntaamme Nro 3, lokakuu 2010 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. Säihkettä syksyyn kaikille lukijoillemme!

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Dementian taudinkulku loppuvaiheessa

Dementian taudinkulku loppuvaiheessa Nro 1, maaliskuu 2010 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. Sisäsivuilla mm. seuraavia aiheita:

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Uusi Invalidi 3/2013 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 3/ 2 0 1 3 Kulttuuripäivät 2013 oiva näyte liiton väen

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015

Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Vanhustenpäivä 4.10.2015 Vanhustenviikko 4. 11.10.2015 Tulevaisuutta rakentamaan! Sisällys Pääkirjoitus: Tulevaisuutta rakentamaan varautuminen vanhuuden vuosiin...3 Kolumni: Keskiarvoinko kohti tulevaa?...4

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 2/2012 (kesä-syksy) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (5. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

12 / 2014. Kuntayhtymät. vastaavat sotepalvelujen. tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA

12 / 2014. Kuntayhtymät. vastaavat sotepalvelujen. tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA 12 / 2014 Kuntayhtymät vastaavat sotepalvelujen tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA SISÄLLYS 12/2014 Toni Pönkkä ja Sofia Kiuru leipovat yhdessä piparkakkuja 64Kuuselakeskuksessa. 28 Jokainen

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito

lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 2012 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Erityisvaatteet Kunnat ja omaishoito Lähellä 3 2012 sisältö Mikkelissä Valot-projektissa pyritään selkeyttämään omaishoitajan roolia terveydenhuollossa.

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

hyvän ja onnellisen elämän

hyvän ja onnellisen elämän Valtakunnallinen, puolueisiin ja uskonnollisiin yhteisöihin sitoutumaton asiantuntijalehti www.senioriliike.fi 1/2014 Suurin kasvava markkinapotentiaalimme ovat 65 vuotta täyttäneet ihmiset. Maamme tulevaisuus

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla

-liike on ihmisen muotoinen. Asukasisännöinti. Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla -liike on ihmisen muotoinen 2 2012 Asukasisännöinti Yhteiskunnalliset yritykset Vanhuspalvelulaki Jukka Poika Aikapankkitoiminta Pispalan poluilla 3 4 8 12 13 14 18 22 24 [ pääkirjoitus ] Inhimillisyys

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS 20-vuotisjuhlanumero 2011 www.talkoorengas.fi Kaupunginjohtaja käy vierailulla Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eläkeläisen pitkä taival Zazen

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit

Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit 3-4. 2009 Omenatarha on yhteisö Aira Samulin Sosiaalinen media Tässä numerossa teemana ikääntymisen resurssit Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Omenatarhassa jokainen vaikuttaa omalla tavallaan

Lisätiedot