Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2013"

Transkriptio

1 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 2, elokuu 2013 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti sitoutumattomina. Elämän iloa ja ystävän tukea

2 PUHEENJOHTAJA Pirjo Immonen-Räihä Potilasasiakirjoihin kirjoitetut asiat ovat salassa pidettäviä. Potilasasiakirjoissa on myös potilaan nimi. Lounais-Suomen aluehallintovirasto onkin lähettänyt ohjauskirjeen alueensa kuntien johtaville lääkäreille, sairaanhoitopiireille ja yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille muistuttamaan potilaslain mukaisesta käytännöstä, että jos potilaan kutsuu odotustiloista esim. vastaanotolle ym. sukunimeä käyttäen, siihen tarvitaan potilaan suostumus etukäteen. Käytännössä esitietolomakkeessa voisi pyytää suostumusta siihen, voiko potilasta kutsua vastaanotolle sukunimellä ja ilmeisesti peräti kirjallisena. Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimiehen Jaska Siikavirran mukaan ei voi olettaa, että potilas ymmärtäisi vaatia oma-aloitteisesti sukunimen käytön kieltämistä. Kysynpä vaan, että pitäisikö ymmärtää?? Sukunimellä kutsuminen on vallitseva käytäntö Suomessa ja sinänsä hyvä malli, sillä vuoronumeroiden seuraaminen voi olla haastavaa esimerkiksi iäkkäille. Entä, jos potilas kuitenkin ymmärtää kieltää jonkin koodinumeron tai vastaavan käyttämistä itsestään, vaikka joku toinen haluaa itselleen jonkin koodin, muun kuin syntymäajan sisältävä henkilötunnus? Onko siihen oikeus? Onko potilaalla oikeus siihen, että häntä kutsutaan hänen oikealla omalla nimellään? Potilasturvallisuudelle tulee todella suuria vaikeuksia, jos sukunimeä ei voi käyttää. Silloin esim. Kari Korhonen käyttäisi nimeä esimerkiksi koodia C9xxF, jolloin hänellä olisi suuri vastuu siitä, että kun Kari Korhonen olisi esim. sairaalassa nukutuksesta tokkuraisena ja laboratoriohoitaja kysyy hänen nimeään, hän muistaisi vastata potilashuoneessa, jossa on myös toisia potilaita, C9xxF, eikä Kari Korhonen. Tämä johtaisi kaaokseen, kun vääristä potilaista otettaisiin laboratoriokokeita ja röntgentutkimuksia. Jos väkisin pakotettaisiin vanhuksia luopumasta omasta nimestään terveydenhuollon rattaissa, tulee mieleen ajat, jolloin eräältä kansanosalta eräässä maassa poistettiin nimet käytöstä ja tatuoitiin numero käsivarteen. Olen hyvin huolestunut siitä, että ihmisillä ei olisi oikeutta tulla kutsutuksi ja asioida terveydenhuollossa omalla nimellään, johon sisältyy ihmisarvon kunnioittaminen. Oman nimen muistaa, vaikka kaikki muut nimet olisivat unohtuneet. Oman nimen käyttö ja sen esillä pitäminen myös lisää potilasturvallisuutta terveydenhuollossa. Pirjo Immonen-Räihä 2

3 KUTSU YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina kello 18 alkaen Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksessa, Puistokatu 11, Turku. Mikäli haluat tuoda esille jonkin asian kokouksessa, pyydämme sen kirjallisena mennessä osoitteella tai postitse toimitettuna yhdistyksen osoitteeseen. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. HUOMIO! Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat ne henkilöt joiden vuoden 2013 jäsenmaksu on suoritettu viimeistään Muista ottaa jäsenkorttisi mukaan! Tervetuloa! Turun Seudun Vanhustuki ry:n hallitus Välittömästi syyskokouksen jälkeen aloitamme jäsentilaisuuden, jossa on mahdollisuus kahvikupin ääressä keskustella yhdistyksen toimintaan liittyvistä asioista ja tutustua toisiin yhdistyksemme jäseniin. Turun Seudun Vanhustuki ry:n syyskokous 2013 Aika Paikka Asiat maanantai kello alkaen Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, Turku 1. Kokouksen avaus 2. Kokousvirkailijoiden valitseminen Puheenjohtaja Sihteeri 2 pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskijaa 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Asialistan hyväksyminen 5. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen 6. Yhdistyksen jäsenmaksujen korottaminen 7. Yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen vuodelle Yhdistyksen hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 9. Yhdistyksen toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen vuodelle Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen vuodelle Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen vuodelle Muut esille tulevat asiat 14. Kokouksen päättäminen 3

4 HUOMIONOSOITUKSET KEVÄTKOKOUKSESSA Yhdistyksemme pitkäaikaiselle puheenjohtajalle ja perustajajäsenelle Pirjo Immonen-Räihälle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki työstään vanhusten hyväksi. Kevätkokouksessa kunniamerkin luovutti yhdistyksen entinen puheenjohtaja ja perustajajäsen Sirkku Salomaa. Vuoden vapaaehtoisteko kunniamaininnan myönnettiin tänä vuonna yhdistyksen Tukiystävätoiminnalle. Kunniamaininnan luovutti hallituksen jäsen Minna Löppönen (vasemmalla) kukkaistyttönä yhdistyksen työntekijä Tuula Nuutinen. Kunniamaininnan kunniatauluineen ja kukkineen oli vastaanottamassa yhdistyksen pitkäaikainen vapaaehtoistyöntekijä, tukiystävä Hilkka Orrensalo ja tukiystävätoiminnan ohjaaja Tiina Wåg. Turun Seudun Vanhustuki ry:n kunniajäsenyyden myönnettiin yhdistyksen pitkäaikaisille vapaaehtoistyöntekijöille kahvinkeittäjä Aili Sjöroosille (vas) ja tuolijumpan ohjaajalle Anneli Virralle (oik). Kummatkin ovat olleet mukana toiminnassa ihan yhdistyksen perustamisesta lähtien ja edelleenkin hyvin aktiivisesti mukana. 4

5 EDUNVALVONTARYHMÄ Yhdistyksemme edunvalvontaryhmä kokoontuu kuukausittain. Vuoden aikana ryhmältä lähtenyt useita kirjoituksia lehtiin sekä esityksiä ja kannanottoja. Osan kirjoituksista julkaisemme myös Tukiviestissä. Kotisivuillamme on myös suora linkki lehdissä julkaistuihin kirjoituksiin. TEHDÄÄN TURUSTA HYVÄ KAUPUNKI VANHUKSILLE Turun Sanomat Turussa iäkkäiden vanhusten määrä on kasvussa. Palvelukotipaikkoja tarvitaan nopeasti. Monet sinnittelevät kodissaan lähes ilman palveluja. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit on nipistetty minimiin. Huonokuntoinen ja huonosti liikkuva vanhus joutuu usein tulemaan toimeen enintään kolmen päivittäisen kotipalvelukäynnin turvin. Käynnit ovat lyhyitä ja vain välttämättömien perustarpeiden hoitoa. Kotona tai palvelukodeissa kotihoitoa saavia vanhuksia on Turussa lähes Turussa ja muissa Suomen suurissa kaupunkikeskuksissa ongelmana on pääsy ympärivuorokautiseen hoitoon, kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen. Turussa jono on ollut jatkuvasti , kuten Turun kaupungin tarkastuslautakunta raportissaan on todennut. Monta tragediaa mahtuu tähän jonoon. Hyvä ympärivuorokautinen hoito on usein välttämätöntä vaikeasti muistisairaille ja monisairaille vaikeasti liikkuville vanhuksille. Sen toimiva järjestäminen vaatii varsinaisen laitoshoidon lisäksi riittävästi turvallisia palvelu- ja hoivakoteja. Vanhusten asuminen, perusturva ja hyvä hoito ovat ne pääasiat, joiden toteutumisesta uuden vanhuspalvelulain avulla pitää kantaa huolta. Yksilökohtaisilla hoitosuunnitelmilla ja oikein ajoitetulla kuntoutuksella ja kotisairaanhoidolla voidaan auttaa vanhuksia selviytymään pitempään kotonaan. Omaishoitajia, jotka tekevät työtuntejaan laskematta tärkeää hoitotyötä, ei saisi jättää yksin. Todellinen kustannussäästö Turussa löytyy toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen, tuetun kotona asumisen, kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen avulla. Muistisairaiden, dementiaa potevien, diabetesta sairastavien ja syöpään sairastuvien määrä kasvaa yli 80-vuotiaassa väestössä. Tämä johtaa väistämättä ympärivuorokautisen hoidon lisääntyvään tarpeeseen. Turussa on selvä puute kodinomaisista palveluja hoivakodeista. Uusia paikkoja syntyy vauhdilla suurten yksityisten yritysten hoiva- ja palvelukotitarjontana. Ne toimivat kannattavan liiketoiminnan periaatteilla ja ovat suurimmalle osalle vanhusväestöä liian kalliita. Turkukin kuitenkin kilpailuttaa ja ostaa suuren määrän tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja yksityisiltä palveluntuottajilta. Miksi Turun kaupunki ei itse rakenna uutta palvelukotia osana vanhuspoliittista toimintastrategiaa, joka huolehtii vanhusten ennaltaehkäisevästä terveyden- ja sairaanhoidosta, kuntoutuksesta ja omatoimisuuden säilymisestä mahdollisimman pitkään? Portsakoti valmistui jo vuonna 2006 ja se tarjoaa hoivaa lähes 120 ikäihmiselle. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 on pelkästään turkulaisten 90 vuotta täyttäneiden määrä noussut asukkaasta 1 523:een eli lisäystä oli 293. Yli 85- vuotiaiden määrä kasvaa noin 200:lla vuosittain. Portsakoti palvelee erinomaisesti. Myös uudet palvelukodit tulee suunnitella ja toteuttaa turkulaisia vanhuksia ajatellen lähelle muita palveluja. Kotona asumisen ja laitoshoidon jyrkkää rajaa tulisi häivyttää. Ympärivuorokautista hoitoa ja turvaa tarjoava palvelukoti on siellä asuvien vanhusten yhteinen koti ei makuutuslaitos tai pakollinen sijoituspaikka. Vanhukset ansaitsevat arvostuksen, asunnon ja hyvän hoidon. Toimiva palvelukoti parantaa elämän laatua ja omatoimisuuden säilymistä. 5

6 Vanhuksen tulisi voida asua palvelukodissa elämänsä viimeiset vuodet, jos hän ei tarvitse jatkuvaa sairaalahoitoa. Raskaan laitoshoidon ajan lyheneminen merkitsee monille vanhuksille inhimillisyyttä ja arvostusta elämän päättyessä. Jokainen päivä ja vuosi lisää kotona tai palvelukodissa on myös säästöä Turulle ja sen asukkaille. Risto Kapari, vastaava, edunvalvontaryhmä Turun Seudun Vanhustuki ry ROLLAATTOREILLA ILMAISEKSI LIN- JA-AUTOISSA, ESITYS TURUN KAU- PUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNE- LAUTAKUNNALLE Me Turun Seudun Vanhustuki ry:ssä olemme huolestuneita, että huonosti liikkuvilla vanhuksilla on vaikeuksia linja-autolla liikkumisessa. Rollaattori on oiva ikääntyvän apuväline. Se mahdollistaa monen huonosti liikkuvan toiminnan kodin ulkopuolella. Se myönnetään vain vaikeasti liikkuvalle apuvälineeksi, kun ei enää keppikään riitä. Kun tulee rollaattorin kanssa keskiovesta linja-autoon, sillä etuovesta ei mahdu, on huojuvassa ja nykivässä linja-autossa vaikea kapealla käytävällä käydä edessä maksamassa tai näyttämässä korttia. Tämän vuoksi moni vanhus jättää linja-autolla liikkumisen. Helsingissä matalalattialinja-autossa keskiovea käyttävän, pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle. Tarvittaessa voi pyytää kanssamatkustajien apua lipun ostossa tai matkakortin näyttämisessä. Jos pyörätuolin tai rollaattorin kanssa matkustavalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa matkaa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää lipun kortinlukijassa tai myy kertalipun. Käytännössä siis pyörätuolilla tai rollaattorilla kulkevan ei tarvitse maksaa kuin tarkastajalle kertalipun hintaisen tarkastusmaksun joskus. Pääkaupunkiseudulla pyörätuolilla liikkuva matkustaja ja hänen saattajansa voivat matkustaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ilman lippua, jos saatettavalla on "Oikeuttaa saattajaan" -kantakortti. Vantaan sisäisessä liikenteessä kaikki pyörätuolia käyttävät vammaiset henkilöt voivat matkustaa ilman lippua matalalattiakalustossa. Esitämme, että Turun kaupunki vihdoinkin myöntäisi rollaattorilla liikkuville vapautuksen linja-automaksuista. Tämä helpotus kannustaa vanhuksia liikkumaan ja osallistumaan. Tämä saattaisi taas pidentää tarvetta vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin taksilla. Lisäksi vanhus voisi harkita autosta luopumista, jos linjaautolla liikkuminen on helppoa. Turun Seudun Vanhustuki ry:n järjestämässä vaalipaneelissa Ruusukorttelissa esiintyneet turkulaiset kunnallisvaaliehdokkaat olivat kaikki sitä mieltä, että kaikki yli 80- vuotiaat pitäisi vapauttaa linja-automaksuista. Vetoan nyt teihin panelisteihin, että paikallislinja-automaksuista vapautettaisiin yli 80-vuotiaat ja kaikki pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuvat. Turku Pirjo Immonen-Räihä, yleislääket. dos, geriatri Turun Seudun Vanhustuki ry: n puheenjohtaja TURKU TARVITSEE OMAN KUNNAL- LISEN PALVELUKODIN VANHUKSIL- LE, ESITYS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUN- NALLE Turun Seudun Vanhustuki ry kantaa vakavaa huolta turkulaisten vanhusten hoitopaikkojen ja kotihoidon saannista. Tilanne on vuosi vuodelta huonontunut. Turku on maamme suurista kaupungeista ikärakenteeltaan vanhin. Etenkin iäkkäiden vanhusten määrä on kasvussa. Ympärivuorokautisen hoidon ja tehostetun palveluasumisen paikkoja tarvitaan nopeasti lisää. 6

7 Samanaikaisesti kotona asuvien vanhusten hoitotarve on jatkuvasti lisääntynyt. Kotihoidon käynnit on usein nipistetty minimiin. Huonokuntoiset ja huonosti liikkuvat vanhukset saavat usein vain välttämättömät perustarpeet kattavat kotikäynnit. Kuntoutus ja ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto on riittämätöntä. Jonotus ympärivuorokautisen hoidon paikoille on jatkuvaa. Turun kaupungin tarkastuslautakunta on raportissaan kiinnittänyt asiaan vakavaa huomiota todeten, että jono on ollut keskimäärin ja alimmillaan vähintään 100. Luolavuoren vanhainkoti lakkautettiin nopealla aikataululla, vaikka korvaavia hoitopaikkoja ei ollut tarjolla. Monissa palvelukodeissa on jatkuvaa yliasutusta ja on ollut pahoja vaikeuksia kotiuttaa tai saada hoitolaitoksiin sairaalassa kuntoutettuja vanhuksia.turun Sanomien uutisen (TS 7.3.) mukaan useat Turun kaupungin hoitoja palvelukodit ovat sisäilmaltaan ja rakenteiltaan niin puutteellisia, että ne tulisi välittömästi korvata uusilla tiloilla. Tämän asian jatkotoimet tulevat pian sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi. Turussa on tänä päivänä selvä puute kodinomaisista palvelu- ja hoivakodeista. Uusia paikkoja syntyy vauhdilla suurten yksityisten firmojen, mm. Attendon hoiva- ja palvelukotitarjontana. Nämä kodit ovat suurimmalle osalle vanhusväestöä liian kalliita. Turku kuitenkin ulkoistaa ja kilpailuttaa vanhuspalveluja. Yksityisiltä palvelutuottajilta ostetaan suuri määrä turkulaisten vanhusten tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja. Turun Seudun Vanhustuki ry. esittää Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että kunnallisia palvelu- ja hoivakotipaikkoja tulisi kiireesti rakentaa lisää. Portsakoti palvelee erinomaisesti turkulaisia vanhuksia. Se otettiin käyttöön jo vuonna Iäkkäiden vanhusten sekä muistija monisairaiden vaikeasti liikkuvien vanhusten määrän kasvu vaatii pikaisesti uusia palvelukoteja. Uudet palvelukodit tulee suunnitella ja toteuttaa turkulaisia vanhuksia ajatellen lähelle muita palveluja. Palvelukoti on siellä asuvien 7 vanhusten yhteinen koti ei makuutuslaitos tai pakollinen sijoituspaikka. Vanhuksen tulisi saada asua palvelukodissa elämänsä viimeiset vuodet, jos hän ei tarvitse jatkuvaa sairaalahoitoa. Viimeisten elinvuosien raskaan laitoshoidon ajan lyheneminen merkitsee monille vanhuksille inhimillisyyttä ja arvostusta elämän päättyessä. Jokainen päivä ja vuosi lisää kotona tai palvelukodissa on myös säästöä Turulle ja sen asukkaille. Tehdään uusia Portsakoteja ja turvataan turkulaisten ikäihmisten hyvän elämän mahdollisuudet! Pirjo Immonen-Räihä Geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Seudun Vanhustuki ry:n puheenjohtaja VANHUSPALVELULAIN PÄÄKOHDAT Lain tarkoitus on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lain tulee parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Laki koskee ikääntynyttä väestöä, joita ovat vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevat (63 vuotta täyttäneet). Iäkäs on (ikääntyneeseen väestöön kuuluva) henkilö, jonka toimintakyky heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Keinot lain tarkoituksen toteuttamiseksi Kunnan yleisiin velvollisuuksiin kuuluu huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin tukemisesta ja iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin edellytyksistä. Tämä edel-

8 lyttää suunnitelmia toimenpiteistä näiden edellytysten toteuttamiseksi valtuustokausittain yhteistyössä kunnan sisällä ja muiden kunnassa toimivien tahojen (mm. järjestöjen) kanssa. Palvelujen riittävyyttä ja laatua on arvioitava vuosittain kerättävä palaute asiakkailta ja henkilöstöltä. On varattava riittävät voimavarat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnan käytettävissä on oltava riittävästi monipuolista asiantuntemusta (tärkeimmät osaamisalueet on lueteltu laissa). Palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta huolehdittava ja asiakkaiden kielelliset oikeudet on turvattava. Vanhusneuvosto on asetettava joka kuntaan ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä sekä vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta. On järjestettävä neuvontapalveluja sekä hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti riskiryhmiin kuuluville ikääntyneille. Iäkkään henkilön palveluntarpeisiin vastaamisen yleiset periaatteet: Palvelujen on oltava laadukkaita, oikeaaikaisia ja riittäviä; ne on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta. Pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet: Hoito ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa (kuten omaishoitona, perhehoitona kotipalveluna/ kotisairaanhoitona tai palveluasumisena). Laitoshoitoa vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta. Iäkkään henkilön on voitava kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi; iäkkäille puolisoille järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä; hoitojärjestelyn pysyvyys on turvattava. Palveluntarpeet on selvitettävä viivytyksettä, monipuolisesti ja moniammatillisesti. 8 Palvelusuunnitelmaan iäkkään yksilöllisiä tarpeita vastaava palvelukokonaisuus: Sosiaalipalvelut järjestetään sosiaalihuoltolain ja terveyspalvelut terveydenhuoltolain mukaan. Vaihtoehdoista on neuvoteltava iäkkään henkilön kanssa ja hänen näkemyksensä kirjattava suunnitelmaan. Vastuutyöntekijä on nimettävä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa (esim. yksin asuva muistisairas, joka tarvitsee monenlaisia palveluja). Hakemus sosiaalipalvelujen saamiseksi voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Päätöksenteossa on otettava huomioon yleiset ja pitkäaikaishoidosta päätettäessä sitä koskevat periaatteet. Palvelujen riittävyyden perustana on palveluntarvearvio ja -suunnitelma. Jos niistä poiketaan, poikkeamisen syy pitäisi näkyä päätöksestä (tämä on todettu hallituksen esityksen perusteluissa). Sosiaalipalvelut on järjestettävä kiireellisessä tapauksessa viipymättä. Eikiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä (silloinkin kun palvelua ei myönnetä). Myönnetyt palvelut on toteutettava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. Velvollisuus ilmoittaa sosiaaliviranomaiselle havaitsemastaan iäkkään henkilön palveluntarpeesta on eräillä viranomaisilla ja terveydenhuollon henkilöstöllä. Terveydenhuollolla on aina velvollisuus ilmoittaa kun iäkäs henkilö aiotaan kotiuttaa terveydenhuollon toimintayksiköstä näin varmistetaan iäkkään henkilön palvelujen saanti kotiutuksen jälkeen. Palvelujen laatu toimintayksikössä, joka on kunnan tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämä toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sosiaali- tai terve-

9 yspalveluja pääasiassa iäkkäille siten, että palvelut toteutetaan joko palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön kotona. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta; ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa yksikössä oltava henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Johtamisen on tuettava laadukasta palvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, yhteistyötä ja toimintatapojen kehittämistä. Iäkkäiden käytössä olevien palveluntuottajan toimitilojen on oltava riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat ja sopivat asiakkaan tarpeisiin nähden. Omavalvonta on järjestettävä palvelujen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä. On kerättävä säännöllisesti palautetta asiakkailta ja henkilöstöltä. Palveluja on kehitettävä palautteen perusteella. Valvira antaa määräykset omavalvontasuunnitelmasta. Viranomaisvalvonnasta säädetään muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä. Laki tulee voimaan lukien se käsittää kunnan suunnitelman, palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnin sekä vanhusneuvoston lukien vastuutyöntekijän, omavalvonnan ja kunnan käytettävissä oltavien, laissa mainittujen osaamisalueita edustavan asiantuntemuksen. Alkuperäinen teksti lainsaadantohankkeet/ sosiaali_ja_terveydenhuolto/ikaantyneet. Alkuperäisen tekstin on referoinut Anna-Liisa Raunio VANHUSTEN VIIKKO Vanhustenpäivää on Suomessa vietetty jo vuodesta 1954 alkaen. Lokakuun ensimmäinen sunnuntai aloittaa vanhustenviikon tänäkin vuonna. Teemaksi on valittu: Hyviä vuosia Goda år! Valtakunnallinen pääjuhla järjestetään nyt Porvoossa, yhteistyössä Porvoon kaupungin, Porvoon vanhusneuvoston sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimintaa vanhusten viikon aikana: Maanantai SYYSRETKI Sinapin leirikeskukseen Maanatai YSTÄVÄPIIRI kokoontuu toimistolla kello 14 Maanantai kello 17. YLEISÖTILAISUUS VANHUSTEN VIIKON MERKEISSÄ, AIHEENA IKÄIHMISEN ASEMA JA KOHTELU SUOMESSA. Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Turku. Keskiviikko KÄSITYÖKERHO toimistolla kello 13 Keskiviikko kello 14. MUSIIKKI-ILOTTELUA ILTAPÄIVÄÄN, ESIINTYJINÄ ILONLÄHETTI- LÄÄT: DUO TRABAND eli Sirpa ja Oscar Vaitinen. Auran palvelukeskus, Aura. Torstai TUOLIJUMPPA Ruusukorttelissa kello 13 Torstai kello 17. PANEELIKESKUSTELU, AIHEENA VANHUSPALVELUJEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS TURUSSA. Ruusukorttelin Hyvinvointikeskus, Turku. 9

10 RUNOKILPAILU Kilpailuun osallistui kaikkiaan kahdeksan runoilijaa. Runoja kertyi kaikkiaan 52! Parhaan valitseminen ei ollut helppoa, yhdistyksen hallitus karsi ensin 12 parasta ja sen jälkeen valittiin parhaaksi runoksi Raili Kosken Ailin ja Martin yhteiset vuodet! Palkinnoksi Raili Koski valitsi Ruissalon kylpylän 120 euron lahjakortin 2:lle hengelle. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin vielä 30 euron Stockmannin lahjakortti ja onnetar suosi Anna-Liisa Rauniota. Onnea voittajille! Kuvassa onnellinen runokilpailun voittaja. Runoja tullaan julkaisemaan Tukiviestissä ja mikäli mahdollista kokoamme kaikki kilpailuun osallistuneet runot kansiin mutta se vie aikaa ja rahaa. Katsotaan miten onnistumme. JUTTUTUOKIO Istuimme Turun Seudun Vanhustyö ry:n ohjelmatyöryhmän palaverissa pari vuotta sitten, kun otettiin esille vanhuksille tarkoitetun keskusteluryhmän tarpeellisuus. Kirsti Saksa oli pitänyt jo pitkään eräänlaista "kulttuuripiiriä", jossa hän kertoi monipuolisen kokemuksensa ja tietämyksensä pohjalta mm. kirjailijoista ja heidän tuotannostaan. Osallistujia oli runsaasti, mutta kokoontumiset olivat loppumassa. Syntyi ajatus vähän toisenlaisesta kokoontumisesta, enemmän keskustelevasta ryhmästä. Kirsti Saksa toimisi vetäjänä ja minä ilmoittauduin toiseksi hänen rinnalleen. Kävi niin, että Kirstin ajankäyttöön tuli muutoksia, joten minä ja Irja Tiikkainen ryhdyimme keskusteluryhmän vetäjiksi. Kokoontumiset, kerran kuussa joka 3. tiistai klo 13 alkaen, ovat olleet koko ajan yhdistyksen toimistossa. Melko pian tapaamiset saivat uuden nimen, Juttutuokion. Osallistujia on keski määrin ollut yli kymmenen joskus jopa reilusti enemmän. Tuokio aloitetaan kahvin juonnilla, jonka aikana voi vaihtaa päällimmäiset kuulumiset. Sitten varsinaiseen keskusteluun. Usein olemme sopineet jo edellisellä kerralla aiheen, mistä puhumme. Niitä ovat olleet mm. kouluajan muistot, Jouluun ja Pääsiäiseen liittyvät asiat, vuorovaikutus ja iloa tuottavat asiat. Oma kokemukseni: Näen tällaisen toiminnan tärkeäksi. Ihmisellä, meillä kaikilla, on tarve olla yhteydessä toisiimme ja vaihtaa mielipiteitä, ja kaikilla ei ole esim. kotonaan puhekumppania. "Ihminen tarvitsee ihmistä, ollakseen ihminen itselleen ja toisille". Tämä ajatus on vapaasti lainattu eräältä runoilijalta. Kesälämpöisin terveisin Riitta Vasenkari 10

11 AILI JA MARTIN YHTEISET VUODET Vuosikymmentä jo kuusi takana on heillä. Alkaa kymmen tästä uusi, menneestä nyt kerron teille. Ala-Kurtinmaisemissa Martti oli toimehissa. Siellä myöskin lotta soma, josta voisi tulla oma. Aili hoiti muonitusta, salaa katsoi ihastusta. Sota-aikaan seurustelu, etähommaa riiustelu. Kävi Martti appilassa, vähän niin kuin pappilassa. Jännitti kai poikaa tovin, Hämeen tyttö ootti kovin. Martti sitten aikanaan joutui kihlat ostamaan. Tampereella Aili tahtoi, minkäs sille Martti mahtoi. Vihkimistä pari haikaa. Niinpä ennen jouluaikaa tuli Ailist' Martin vaimo, siihen aikaan vielä kaino. Kävi Aili Karjalassa kotitilaa katsomassa. Muutto tuli kohta sieltä, eipä ollut hyvää mieltä. Kauhava ja Kuohijoki, Kurun kurssin käynyt toki, Martti työtä voisi saada. Eihän oppi ojaan kaada. Lietoon muutti nuoripari, eipä ollut koti vari. Virran talon kammarista, koti saatiin kellarista. Heteka ja pieni hella lämpö tuskin lautehella. Kaikesta kai oli pulaa, ämpärissä jää vois' sulaa. Esikoinen ilmoitteli, tulostansa mainitteli. Maailmahan tyttö kiisi lokakuussa neljäviisi. Välimäki tilan paikka, peltoa ja metsää, vaikka koti oma vielä puuttui. Puut pian lautapinoks' muuttui. Aili auttoi miesten työssä. Vaihtui tahti yhdess' yössä, kun tyttö-lapsi maailmaan tahtoi tulla sukkelaan. Kului puolitoista vuotta, oottanut ei äiti suotta. Kasvoi perhe tyttärellä, lapsi äidin vierehellä Elo kanssa tytön kolmen, sekä muuten kolmen polven, vaati paljon joustavuutta. Oppia myös piti uutta. Satakuntaan sitten heitti isä- Martin työnsä reitti. Ostoslistaan kalusteita, pöytiä ja hetekoita. Lapsille kai sängyt pienet, tilat ahtaat; muistiss' lienet. Näinpä alkoi aika uusi, oli kaivo ja myös huusi, Äiti-Aili hoiti perheen, isä miettii: kotiin kerkeen. Äidin marttatouhu veti hyvään hommaan kiinni heti. Lasten koulu vuorollansa, alkoi yksi kerrallansa. Potra poika perheen lisä, ylpeä ol' myöskin isä. OIi muutto eessä meillä, isän työ nyt Turun teillä. Yläneellä varattuna, koti oli katsottuna. Nyt alkuvuonna viiskytkuus, näin alkoi meillä kausi uus'. Sinä vuonna yleislakko, elää silti oli pakko. Perheenlisäystä tuli, tyttö syksyyn ponnisteli. Nousi rantaan Pyhäjärven kesämökki suuren parven. Yllättävää väliin sattuu, mistähän se oikein johtuu. Martin hommat jälleen muuttui, kohtalo kun peliin puuttui. Muutto jälleen oli eessä, onneksi ei matkaa reessä. Poispäin Yläneeltä matka, sitten Mynämäkeen kokka. Pikkuhiljaa, vähitellen lähti lapset vuorotellen, maailmalle kulkemaan, kodin ovet sulkemaan. Tuli sitten uusi tahti, lastenlasten oma mahti. Ukin, mamman luona vietti yönsä joku piltti pieni. Eläkkeelle Martin mieli. Muuttoa se jälleen kieli Nättinummen kerrostaloon, Turun ikiomaan koloon. Eipä siellä paljon ehdi, oleskella pitkään tohdi: Kerho, jumppa, voimistelu, taikka vaikka jutustelu, hoituu talven ajan täällä, Liedon aika kesän säällä, touhua ja aherrusta, silloin tällöin vaikerrusta. Aika rientää sukkelasti, vuodet vierii nopeasti: Neljäs polvi kasvaa vielä. Monellako? Sit' ei tiedä. Kertynyt on tavaroita, menneen ajan muisteloita, kaapit täyteen ahdettuina, mielen koloon tungettuina. Vuosikymmentä jo kuusi, takana on heillä. Alkaa kymmen tästä uusi, menneestä näin kerroin teille. Raili Koski 11

12 YSTÄVÄNPÄIVÄ KUPLETTILAULAJAN MERKEISSÄ Yhdistyksemme perinteistä Ystävänpäivää vietettiin Satoi lumiräntää sakeana ryöppynä kastellen kadut ja kulkuväylät. Huonosta säästä huolimatta jo lähes tuntia ennen alkoi Ruusun Hyvinvointikeskuksen aula täyttyä. Malttamattomina odoteltiin, että arpajaisvoitot saatiin aseteltua pöydille. Arpojen myynnissä oli kiirettä, kun halukkaita ostajia ilmaantui useita, aina vain uusia. Päävoittona olleen hedelmäkorin lisäksi lähes kaikki voitot tuli lunastettua. Tasan viideltä aloitettiin valssin sävelmin hanurinsoitolla. Esiintyjät olivat vielä valmistautumassa ja pukeutumassa esiintymis-asuihinsa. Marimban laulujen teemana olivat J. Alfred Tannerin kuplettilaulut. Ritva esitti hienosti Tannerin tavaramerkkinä tunnetun Viheltäen, vaikkei viheltää osannutkaan. J. Alfred Tanner oli armoitettu viihdyttäjä yleisön edessä, ote oli huoletonta, mutta samalla lämpimän inhimillistä. Kupletit ovat iloisia ja eloisia, mukavaa kuultavaa ja nähtävää. Hänen laulelmansa ovat levinneet kansanlaulujen tavoin ja ovat aina yhtä ajankohtaisia. Ilta kului kevyissä tunnelmissa nopeasti. Ystävänlaulu laulettiin lopuksi harvemmin kuulluin sanoin. Kotiin lähdettiin kevyin askelin. Kiitos kaikille tämän ystävänpäiväjuhlan järjestämiseen osallistuneille. Terttu Raitanen MAALISRIEHA Veikko Lavin ja Hiski Salomaan jalanjäljillä Yleisötilaisuus Ruusukorttelissa Illan avaajana Sirkku Salomaa toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja kertoi mistä alkaen ystävänpäivää on vietetty. Ohjelmassa oli paljon musiikkia ja tanssia. Laulu se on ollut minun iltojeni ilo, laulu se on ollut minun työni. oli Marimba-ryhmän aloituslaulu. Ritva Ilmanen toivotti kaikille iloista iltaa kertoen, että vasta ystävät tekevät meistä ihmisiä. Ystävät eivät yksin pyyhi kyyneleitä, vaan jopa estävät niitä tulemasta, tuoden iloa ja valoa elämäämme, tehden elämästämme joka tavalla antoisan. Murheet puolittuvat ja ilot kaksinkertaistuvat. Vierailevina esiintyjinä olivat Föripolskaajien 12-jäseninen tanssiryhmä. Kyllä olivat taitavia tanssitähtiä, hyvin mahtuivat esittämään oikein vauhdikkaita piirileikkitansseja pienellä parketilla, tanssien niin kevyesti kauniit vanhat valssit hameitten helmat heiluen. Myös esittäen kevyen soljuvasti huivit heiluen vanhoja paritansseja ja lopuksi hyppien sekä polkat että jenkat. Tätä oli nautinto katsoa ja yleisö eläytyi mukaan kiittäen raikuvin taputuksin. 12 Liedon Lujan tytöt Maalisriehan monipuolisessa ohjelmatarjonnassa saimme kuulla Veikko Lavin ja Hiski Salomaan tuotantoa, tarinoita heidän elämästään ja laulujen syntytarinoista. Elämänmakuiset laulut ja yhteiskuntakritiikkiä sisältävät sanoitukset puhuttelevat yhä. Musiikista ja kerronnasta vastasivat Pelimanniyhtye Möttöläiset. Sketsejä esittivät Meeri ja Pirjo. (Romantiikka kadoksissa ja Kiinalaisessa ravintolassa). Liedon Lujan tytöt esiintyivät ohjaajanaan Meeri Krikke. Veikko Lavi ( ) kuvasi usein yhteiskunnan heikko-osaisempia, mutta hänen kynästään syntyi myös humoristisia tekstejä. Ehkä yksi hänen tunnetuimmista lauluistaan on jäänyt monelle mieleen, Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Hiski Salomaa ( ) kuplettilaulaja ja lauluntekijä kuvasi amerikansuomalaisten siirtolaiselämän työtä ja arkea. Sanoitukset olivat omalla ajallaan moderneja. Hiskin tuotannosta tunnetuimpia ovat mm. Lännen lokari ja Vapauden kaiho. Teksti Pirjo Varvikko ja kuva Anu Elovaara

13 KREIVITÄR MARIZA Teatterimatka lauantaina Matkanjohtaja Seppo Grönlund. Lähtö Ruusukorttelin edestä Grandellin tilausajolla kello 10.00, jonka jälkeen poimittiin vielä lisää ihmisiä keskustassa Venäläisen kirkon edestä, sitten päästiin matkaamaan kohti Tamperetta. Yksi paussi pidettiin Pentinkulmalla, jossa tauolla pystyi jaloittelemaan ja käymään vaikka kahvilla, tauko oli lyhyt. Ritva Ilmanen viihdytti meitä kertomalla hauskoja juttuja ja laulettiin yhdessä, Lea Kunnari lauloi mukavan Turun likka laulun. Kreivitär Mariza on yksi Emmerich Kálmánin suosituimmista opereteista, sävelletty vuonna Marizan musiikissa on samoja elementtejä kuin Mustalaisruhtinattaressa. Tampereen työväenteatterissa operetti sai ensi-iltansa jo tammikuussa vuonna Kreivitär Marizasta on tehty kaikkiaan kuutisenkymmentä tuotantoa yksin Suomessa. Mahtavaa musiikkia ja laulua, upeita pukuja kaikkiaan ilo katsella ja kuunnella, nauttia kaikesta ja kaikilla aisteilla, upea esitys. Linja-auto odotti teatterin edessä, päästiin kotimatkalle. Yksi pysähdys Lahdesmäen ABC asemalla jossa nautittiin päivällinen. Kotimatka Turkuun sujui iloisen rupattelun ja yhdessäolon merkeissä. Turussa olimme jo kello Kiitos mahdollisuudesta päästä mukaan ja kiitos järjestelyistä. Mervi Lempinen MINKÄ TANSSIN SINÄ HALUAT TANSSIA? Minähän tanssin sitä joka päivä. Sen tanssin nimi on elämä. Sitä ei voi opetella etukäteen. Teen sen luonnostaan hyvin - tai huonosti. Kun talvi valtaa luonnon, katselen lumisadetta. Painavat kinokset ovatkin tanssivia lumihiutaleita. Ja kun tuomi kukkii ja leivonen laulaa, liverrys saa jalkani hyppelemään. Minussa on linnun sielu. Tuuli pyörittää värikkäitä syksyn lehtiä vanhat sävelet muistoissani - jotakin oli - jotakin meni. Kanna hellästi sitä, mitä on vielä tallella! Irmeli Rytkönen (runokilpailun satoa) Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäseneksi voi liittyä yhdistyksen tilaisuuksissa, soittamalla toimistoon puh tai kotisivujen kautta Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna Jäsenetuja on paljon ja lisää on tulossa. Suosittele jäsenyyttä myös tuttavallesi. On tärkeää, että meitä on paljon. Tällä hetkellä jäsenmäärämme lähentelee jo 700! 13

14 LAKIASIAT - YLEISÖTILAISUUS Ruusukorttelissa Tilaisuuden avasi yhdistyksen puolesta Ulla Oksanen. Hän toivotti tervetulleeksi varatuomari Tuuli Sonckin, Lakitoimisto Sonck & Söderlund Oy:stä. Yleisöä oli kerääntynyt paikalle salin täydeltä ja kysymyksiä tehtiin ahkerasti luennon aikana. Seuraavassa Tukiviestissä asiaa lahjoituksista ja testamentista. EDUNVALVONTAVALTUUTUS Tämä vuonna 2007 laadittu laki lisää yksilön itsemääräämisoikeutta sitä tilannetta varten, jolloin toimintakyky ei ole enää riittävä sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvontavaltuutus eroaa edunvalvonnasta siten, että siinä valtuuttaja voi itse määritellä asiat, joita valtuutus koskee ja samalla päättää myös kenelle valtuutus annetaan. Edunvalvonnassa viranomainen päättää edunvalvojasta. Valtakirja tehdään määrämuodossa kahden esteettömän todistajan samanaikaisesti allekirjoittamana. Tekijän on oltava 18 vuotta täyttänyt. Valtakirja voidaan rajoittaa koskemaan vain määrättyä oikeustoimea, asiaa tai omaisuutta. Valtakirjassa voidaan nimetä varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, siltä varalta, että valtuutettu on estynyt hoitamaan tehtävää. Valtakirja on toimitettava maistraattiin, jolloin siihen on liitettävä myös lääkärinlausunto tai muu edellytys valtuutukseen. Vasta tällöin valtuutus on lainvoimainen. Valtuuttajan velvollisuuksiin kuuluu omaisuusluettelon laatiminen kolmen kuukauden kuluessa. Sen tulee sisältää luettelon varoista ja veloista. Myös tilinpito tuloista ja menoista on pidettävä ajan tasalla. Valtuutetulla on salassapitovelvollisuus valtuuttajan yksityisyyden suojaamiseksi. Valtuutuksen lakattua valtuutettu on velvollinen antamaan päätöstilin sekä siihen liittyvät tositteet sille, jolla on oikeus omaisuuden vastaanottamiseen. Pankkien lainopilliset palvelut auttavat edunvalvontavaltakirjan laatimisessa. Toimeksiannosta veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen palkkio. HOITOTAHTO Hoitotahto on henkilön tahdonilmaisu hänen omasta tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse kykene osallistumaan hoitoratkaisuihinsa. Sen laatiminen vielä täysissä voimissa onkin suositeltavaa, koska milloinkaan ei voi tietää, kuinka kauan terveyttä riittää puhumattakaan yllättävistä tapaturmista ja onnettomuuksista. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa nimetty henkilö tekemään hoitopäätökset laatijan puolesta. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta ja helpottaa lääkärien työtä. Hoitotahdon voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle. Kirjallisessa muodossa eli hoitotestamenttina se on yleensä oikeudellisesti pätevä tapa ilmoittaa hoidettavan tahto. Tekijän on se allekirjoitettava ja päivättävä, todistajia ei välttämättä tarvita, mutta kahden esteettömän todistajan käyttämistä suositellaan. Hoitotahto voidaan liittää potilaskansioon tai se voi kulkea potilaan mukana. Sairaskertomukseen on merkittävä hoitotahdon olemassaolosta. Hoitotahto voidaan ilmaista myös suullisesti. Apteekeista voi saada hoitotahtokortin, jossa asianomainen kirjoittaa nimensä ja kertoo hoitotahdon olemassaolosta. Hoitotahdossa henkilö ei voi edellyttää saavansa lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä, jotka eivät kuulu hänen sairautensa yleisesti hyväksyttyyn hoitoon. Henkilö voi etukäteen päättää onko hoitotestamentissa mainintaa elvytyskiellosta. Tällöin hoitohenkilökunta ei edes yritä elvytystä. On syytä keskustella hoitotahtoa tehtäessä hoitohenkilöstön kanssa, jos on epävarma sen laatimisessa. Hoitotahdolle läheistä sukua on elinluovutuskortti, jossa henkilö antaa luvan omien elintensä käyttöön kuolemansa jälkeen. Käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että aivokuolleen henkilön elintoimintoja ei keinotekoisesti ylläpidetä, jos henkilön elimiä voidaan käyttää toisen henkilön hyödyksi elimen siirrossa. 14

15 Hoitotahto on voimassa vain silloin, kun potilas ei itse kykene tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä. Sen voimassaoloajasta ei ole selkeitä määräyksiä, joten se on periaatteessa voimassa toistaiseksi. Sen sisältö on hyvä tarkistaa aika ajoin, vaikka vuoden välein. Hoitotahto voidaan milloin vain peruuttaa tai sitä voidaan muuttaa. Hoitotahdossa ilmaistu kieltäytyminen aktiivisesta hoidosta on lääkäriä ja muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä sitova sekä omaisia ohjaava, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että potilaan tahto olisi hoitotahdon laatimisen jälkeen muuttunut. Maarit Rintala KESÄLAULUT VETIVÄT VÄKEÄ RUUSUKORTTELIIN Ruusukorttelissa kello 17 alkaen. Innokkaita laulajia oli kerääntynyt Ruusukortteliin toukokuisena keskiviikkona viettämään Laulaen kesään tapahtumaa yhteislaulun merkeissä. Ennen tapahtumaa arpajaispöydän ympärillä kävi kova kuhina ja kuulumisia vaihdettiin ahkerasti. Laulattamisesta huolehti Naantalin Eläkeläisten kuoro, Kainot Pojat. Lauluvihot hupenivat nopeasti, kun Pojat aloittivat esiintymisensä. Ohjelmistossa oli useita kaikille tuttuja kappaleita, kuten Suvivirsi ja Uralin pihlaja. Kappaleiden väliin Pojat kertoilivat lauluihin liittyviä tarinoita ja naurattivat yleisöä jutuillaan. Kevät oli vahvasti läsnä tapahtumassa ja erityisesti Anttilan keväthuuma-kappale sai yleisön innostumaan ja kaikki yhtymään lauluun. Monesti Pojat meinasivat jo lopettaa, mutta totesivat aina: "Kai me vielä yksi laulu vedetään?" ja yleisö lähti mukaan. Tapahtumaan viihtymään tulleet ystävykset Terttu Raitanen, Anita Sorsimo ja Anneli Virta kehuivat tilaisuutta onnistuneeksi. Erityisesti Kainot Pojat saivat heiltä runsaasti kiitoksia. Tässä hoituu samalla sosiaalinen puoli, kun tapaa tuttuja, Raitanen totesi. Suurin osa lauluista oli tuttuja nuoruusvuosilta. Niitä oli ihana kuulla, tuli aivan nostalginen olo, Sorsimo jatkoi. Kuvat ja teksti Anni Pajari Terttu Raitanen (oik), Anita Sorsimo ja Anneli Virta olivat tulleet Ruusukortteliin tapaamaan tuttuja. Kainot Pojat toivat kesäistä tunnelmaa Ruusukortteliin. 15

16 YHTEISTYÖKUMPPANIMME TIEDOTTAA Turun SENIORIPYSÄKKI Tukenasi Senioripysäkki tarjoaa 60+ eläkeikäisille maksutonta, matalankynnyksen keskusteluapua ja keskusteluryhmätoimintaa. Uusia keskusteluryhmiä aloitetaan kautta vuoden. Ryhmästä kiinnostuneen kanssa sovitaan kiireetön ensihaastattelu. Keskusteluryhmissä käydään läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Ryhmät ovat suljettuja, teemallisia, luottamuksellisia, ammatillisesti ohjattuja pienryhmiä. Ryhmissä jaetaan vertaiskeskusteluin ajatuksia, kokemuksia ja tunteita sekä tutustutaan uusiin ihmisiin. Syksyllä 2013 Avoimet Ovet 60+ eläkeikäisille torstaina klo Avoimet Ovet 60+ miehille Miesten päivä maanantaina klo Uusia keskusteluryhmiä aloitetaan syyskuun aikana. RAKENNUSURAKOINTI SATA-TAITO OY HUONEISTOREMONTIT KEITTIÖ JA KYLPYHUONE- REMONTIT KOSTEUSVAURIOTYÖT YM. SANEERAUKSET HYÖDYNNÄ KAUTTAMME KOTITALOUSVÄHENNYS Puh URSININKATU TURKU Keskusteluryhmistä ja muusta toiminnasta saat lisätietoja arkisin ryhmäohjaajilta puh ja Ota rohkeasti yhteyttä! Lämpimästi tervetuloa! SENIORIPYSÄKKI Turun Kaupunkilähetys ry Puistokatu Turku Hoivaa ja huolenpitoa lämmöllä jo yli 10 v Siivouspalvelu Kotihoiva Kotisairaanhoito asiakaspalvelu: Läntinen Pitkäkatu 21-23C, Turku 16

17 kun jalkasi ovat sinulle tärkeät! Perus- ja erikoisjalkahoidot Sisään kasvaneen kynnen perushoito ja oikaisu Sienikynsien hoito ja korjaus Iskunvaimennuspohjalliset Silicon-orteesit Hyvä valikoima kevennys- ja hoitotuotteita, mm. hopeasukkia AquaDetox -kuonanpoisto Sokeri-depilaatio Parafiinihoidot käsille ja jaloille Ajanvaraus Yliopistonkatu 5 B, Turku Sirpa Roos, Jalkojenhoidon AT, laboratoriohoitaja Tarjous jäsenille: Jalkahoito 35 (sisältäen kilometrit) Hiusten leikkuu 20 (+kilometrikorvaus) Teen koti ja laitoskäyntejä! Osoite: Hiidenmaankuja 2 C 10, Turku, Perno. Puh: EDUNVALVONTAVALTUUTUS Edunvalvontavaltuutus on turva toimintakyvyn menetyksen varalle. Kyvyttömyys hoitaa omia asioita voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai vanhuudesta. Valtakirja kannattaa tehdä ajoissa, jotta taloudellisten ja terveyttä koskevien asioiden hoito onnistuu myös tulevaisuudessa turvallisesti ja joustavasti läheisen ihmisen avulla. Edun Turku on erikoistunut edunvalvontavaltuutuksien laadintaan viiden asiantuntijan voimin. Teemme myös kotikäyntejä. Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen! EDUN Turku Yliopistonkatu 26 B, 5.krs, Turku

18 PYSYTKÖ PYSTYSSÄ? Yhdistyksemme yhteistyö Turun kaupungin Ikääntyneiden liikuntapalveluvastaavan Pauliina Tienarin kanssa sai pontta tämän artikkelin kirjoittamiseen. Juteltuamme tasapainon ym. liikunnan merkityksestä mm. ikäihmisten tapaturmien ennaltaehkäisyssä, päätin haastatella häntä. Kokosin sen pohjalta tärkeimpiä asioita. Pauliina on ollut myös toimistollamme pitämässä aiheesta tilaisuuden vapaaehtoisillemme. Yli 80 % ikäihmisten tapaturmista liittyy kaatumisiin, putoamisiin ym. tasapainoon liittyviin tekijöihin. Kaatumiselle altistavat lihasvoiman ja tasapainon lisäksi mm. reaktiokyky, heikko näkö, huono valaistus, sairaudet, lääkitykset ym. Tasapainoa parantavat liikuntaohjelmat vähentävät kaatumisia oleellisesti. Tasapainon säilyttäminen on tärkeää kaatumisten ja tapaturmien ehkäisemiseksi, sekä monipuolisten toiminta- ja liikuntamahdollisuuksien edellytyksenä. Fyysisellä aktiivisuudella voidaan vähentää lonkkamurtumiakin jopa 50 %:lla. Tasapainon hallinnan merkittävin tekijä on hyvä lihaskunto, jota voidaan vahvistaa esim. kuntosaliharjoittelulla, kotivoimistelulla sekä erilaisissa liikuntaryhmissä. Lihaskuntoon sisältyy voiman lisäksi venyvyys. Esim. kireät pohjelihakset vaikuttavat tasapainoa heikentävästi. Huomaathan, että pelkkä käveleminen ei juurikaan lisää lihasvoimaa, vaan harjoituksen tulee olla voimakkaampaa. Portaiden nouseminen lisää jo huomattavasti tehokkuutta. Sama koskee myös erilaisiin voimisteluryhmiin osallistumista. Kannattaa valita omaan kuntoon sopiva riittävän tehokas ryhmä. Esim. tuolijumppa on jalkojen lihasvoiman ja tasapainon kannalta suurimmalle osalle kävelemään ja seisomaan pystyvistä liian kevyttä jumppaa. Helpoin ja sopivin tapa harjoittaa lihasvoimaa on kuntosaliharjoittelu. Jos kaipaat ohjausta, niin sitä varten löytyy esim. Turun kaupungin liikuntapalveluista tasapainoryhmä ja kuntosaliharjoittelun ABC- kursseja. Pauliinalta sekä yhdistyksemme toimistolta voit tiedustella myös liikuntaystävää, joka pystyy opastamaan sinut alkuun kuntosaliharjoittelussa. Olethan tietoinen yli 65-vuotiaille suunnatusta seniorirannekkeesta, jolla pääsee liikkumaan rajattomasti Turun kaupungin liikuntapaikoissa. Liikuntaystävä Hilkka opastamassa Impivaaran kuntosalilla. Lisätietoa saat Pauliina Tienarilta, Turun kaupungin liikuntatoimen paikoista sekä netistä -> liikunta ja ulkoilu. Lisäksi ympäri Turkua on ulkokuntoilulaitteita kaikkien vapaassa käytössä. Näistä paikoista saat myös tietoa soittamalla Pauliinalle. Turun kaupungin Ikääntyneiden liikuntapalveluvastaava Pauliina Tienari, p Teksti ja kuva Liisa Timgren KIITOS ARPAJAISVOITTOJEN LAHJOITTAJILLE! Yhdistys haluaa kiittää jäseniään ja yrityksiä arpajaisvoitoista, joita olemme saaneet mukavasti vuoden mittaan. Teidän tuellanne olemme saaneet tarpeellista rahoitusta toimintaamme. Arpajaiset ovat aina odotettuja ja arvat menevät mukavasti kaupaksi. Lämpimät kiitokset. Otamme arpajaisvoittoja edelleen mielellämme vastaan. Soita numeroon ! 18

19 SLAAVILAISIA SÄVELIÄ Turun Seudun Vanhustuen järjestämä Slaavilaisten sävelten ilta keräsi salin täydeltä kaihoisan ja tunteellisen slaavilaisen mollisointuisen musiikin ystäviä Ruusukortteliin, jossa esiintyivät Turun Rautatiehanuristit, joilla takanaan jo 46 toimintavuotta, sekä Duo Traband, joka tunnetaan myös Turun Seudun Vanhustuen Ilon lähettiläinä eli Sirpa ja Oscar Vaitinen. Illan juontajana toimi Sirpa Vaitinen. Kahvitarjoilusta ja käsityökerhon tuotteiden myynnistä huolehtivat Turun Seudun Vanhustuen vapaaehtoiset. Teksti ja kuvat Tiina Wåg Turun Rautatiehanuristit Solistina Sari Matarlahti Duo Traband AVOIMET OVET TOIMISTOLLA Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimistolla vietettiin Avointen ovien päivää Tupa täyttyi jo heti alkumetreillä. Iloisen puheensorinan lomassa nautittiin pullakahveista ja kokeiltiin arpaonnea. Vetonaulana oli ilmainen verenpaineen ja sokerin mittaus. Suuren suosin takia jouduimme jakamaan vuoronumeroita. Kiitokset Huolenpito Helenan lähihoitaja-sosionomi Selja Ylitalolle sekä erikoissairaanhoitaja Katriina Rantalalle, jotka mahdollistivat nämä mittaukset. Huolenpito Helena on Turun seudulla toimiva hoiva- ja kotihoidon palveluita tarjoava yritys. Teksti Liisa Timgren 19

20 UNELMASTA TULI TOTTA Turussa asuva Anneli on vetänyt erilaisia jumppia jo yli kymmenen vuoden ajan Ruusukorttelissa. Välillä on ollut puhetta pyhiinvaellusretkestä Espanjaan, mutta Annelin unelman toteutumiselle ei tuntunut löytyvän sopivaa hetkeä. Unelmia on hyvä olla, jotta ne voisivat toteutua. Annelin unelma vaelluksesta Espanjaan toteutui. Anneli perille päästyään Santiago de Compostelan katedraalin edessä Santiago de Compostelan katedraalin huippujen näkeminen viimeisen nousun jälkeen oli matkan mieleenpainuvin hetki 79-vuotiaan Anneli Virran mielestä. Tämä noin reilun 100 kilometrin pituinen vaellus ei ollut Annelin ensimmäinen vaellus, mutta hänen pitkäaikaisin unelma. Tätä ennen Anneli on ehtinyt tehdä useampia erilaisia vaelluksia elämänsä aikana mm. Huippuvuorilla. Lappi on tullut myös tutuksi hänelle ja Pyhätunturi on muodostunut rakkaimmaksi kohteeksi niin kesällä kuin talvella. Elämäntyönsä VR:n palveluksessa tehnyt Anneli innostui liikunnasta ensin omassa työyhteisössään vetämällä liikuntatuokioita niskakivuista kärsineille työtovereilleen. Vähitellen innostusta riitti tekemään ohjattuja retkiä niin nuorten kuin aikuistenkin oppaana. Anneli on ehtinyt olla mukana niin luonnonsuojelutalkoissa Lapissa kuin Turun Saaristossakin. Lisäksi hän on osallistunut myös erilaisiin vapaa-ajan koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Anneli lähti matkalle yhdessä tyttärensä ja tyttärentyttärensä kanssa. Ennen lähtöä matka suunniteltiin ja muut tarvittavat matkavalmistelut tehtiin. Suunniteltu reitti oli 115 km pituinen ja aikaa matkan kävelemiseen varattiin kuusi vuorokautta. Lähtöpaikaksi valittiin Sarria, josta vaellettiin Santiago de Compostelan kaupunkiin. Ennen vaellukselle lähtöä Anneli treenasi kestävyyttä kävelemällä mm. Ruissalossa noin 10 km:n matkaa ja näin varmisti itselleen hyvän pohjakunnon matkalle. Hyvä pohjakunto oli tarpeen vaativassa ja vaihtelevassa maastossa. Matkan aikana ilman lämpötila vaihteli viileästä helteeseen ja vettäkin satoi. Vaelluksen parhaita puolia oli muiden vaeltajien tapaaminen. Jokaisen vaeltajan motiivi lähteä pyhiinvaellukselle oli henkilökohtainen. Vaelluksella Anneli keskittyi itseensä ja omaan jaksamiseensa. Matkaan toi lisähaastetta ennen matkaa sattunut sairauskohtaus, mikä meinasi tyrmätä haaveen vaelluksesta. Anneli päätti kaikesta huolimatta lähteä vaellukselle, vaikka lääkäri ei sitä suositellut. Anneli ei antanut periksi vaan lähti toteuttamaan haavettaan vaelluksesta ja onnistui siinä. Todisteena matkasta on virallinen todistus, jossa on vaeltajan nimi ja kuljettu matka. Anneli kertoo vaelluksen olleen raskas mutta antoisa. Hyvä pohjakunto ja vahva motivaatio siivittivät hänen matkansa päämäärään heikollakin hetkellä. Maarit Rintala 20

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA -HANKE. SODANKYLÄN KEHITTÄMISJAKSO Anitta Kaisanlahti

IKÄIHMINEN TOIMIJANA -HANKE. SODANKYLÄN KEHITTÄMISJAKSO Anitta Kaisanlahti IKÄIHMINEN TOIMIJANA -HANKE SODANKYLÄN KEHITTÄMISJAKSO 1.12.2013-31.7.2014 Anitta Kaisanlahti VANHUSPALVELULAKI 1.7.2013 IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015

Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015 Palvelujohtaja Eeva-Liisa Saarman Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 5.2.2015 Lain tarkoitus on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa

EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO. Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTA JA HOITOTAHTO Osa ennakoivaa hoitoa ja potilaan oikeusturvaa EDUNVALVONTAVALTUUTUS * Edunvalvonta on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella. Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä vapaasti itseään koskevista asioista

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015 Riitta Husso LM, Valvira SISÄLTÖ EDUNVALVONTAVALTUUTUS HOITOTAHTO OMAVALVONTA 8.10.2015 2 EDUNVALVONNAN TAUSTAA Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Osa I 1 Ikääntymisen, vanhuuden ja vanhusten palvelujen nykytila 2 Vanhuus, haavoittuvuus ja hoidon eettisyys

Osa I 1 Ikääntymisen, vanhuuden ja vanhusten palvelujen nykytila 2 Vanhuus, haavoittuvuus ja hoidon eettisyys Sisällys Esipuhe 5 Osa I VANHUUS JA HAAVOITTUVUUS vanhustyön HAASTEENA 13 1 Ikääntymisen, 2 Vanhuus, vanhuuden ja vanhusten palvelujen nykytila 14 Ikääntyvä yhteiskunta 14 Elämänkulku, ikääntyminen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen hoitotahdolla ja edunvalvontavaltuutuksella Sari Elomaa-Siren, lakimies, varatuomari Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr Sanastoa Itsemääräämisoikeus - oikeus määrätä

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola

Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea. Sanna Ahola Itsemääräämisoikeuden käyttöön voi tarvita tukea Sanna Ahola 25.4.2017 Sanna Ahola 1 Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa? Oikeus päättää omista asioistaan kaikkia koskevien reunaehtojen rajoissa Missä

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia)

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) Tuotantolautakunta LIITTEET 12.6.2013 Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee?

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Sokos Hotel Presidentti Asiantuntija Jasmi Rekola Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2. Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3 Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.2015 Esityksen sisältö 1) Mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutuksella?

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

SYKSY 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

SYKSY 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Sovellettu kuntosali klo. 9-10 sekä klo.10-11. Ohjattua kuntosaliliikuntaa pienryhmässä. Eläkeliiton Jaalan yhdistyksen kerho klo. 12, parittoman viikon

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa?

Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Millaista vanhustenhoidon tulisi sinun mielestäsi olla tulevaisuudessa? Vastaa sen pohjalta, millaista Ruotsin paras vanhustenhoito sinun mielestäsi olisi. Yritä pohtia, miten haluaisit asioiden olevan

Lisätiedot