energiansäästöratkaisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.retermia.fi energiansäästöratkaisu"

Transkriptio

1 kustannustehokkain energiansäästöratkaisu

2

3 Contents Yritysesittely 5 Retermia teknologia 7 Toimintaperiaate 8 Esisuodatus 9 Sähkötehokkuus 11 Retcool -jäähdytys 12 Recal -laskentapalvelu 14 3D-mallinnus 15 Ympäristö 16 Mitoitustiedot 18 Esco-rahoitus 23 ESCO-toiminta 24 Retermia Esco Support Service 26 Case-esimerkkejä 27 Koulut ja oppilaitokset 28 Sairaalat ja terveyskeskukset 31 Uimahallit 34 Ravintolat ja ammattikeittiöt 36 Toimisto- ja virastotalot 37 Teollisuus 38 Tuotetyypit 39 Tuote-esittely 40 Laitevalmistajan väliosaan 42 Retermia runkoon 46 LTO-huippuimuri (LTOH) 50 LTO-katos 58 Ilmankäsittelykatos 64 Yhteystiedot 66

4

5 Yritysesittely Oy Retermia LTD Retermian tavoitteena on asiakkaan ilmastointiin ja lämmöntalteenottoon liittyvien ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen. tarjoamalla sekä asiantuntevaa palvelua että korkealuokkaisen tuotteen. Retermia Oy huolehtii asiakkaidensa energiansäästöstä, hyvästä sisäilmasta ja ilmanvaihtojärjestelmän käyttövarmuudesta. Retermia Oy on toiminut kotipaikkakunnallaan Heinolassa vuodesta 1982 lähtien. Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja siihen liittyvän valmistusmenetelmän. Tuotannon laatua kontrolloidaan ISO 9001-standardin mukaisen laatujärjestelmän avulla. Ympäristövaikutusten hallintaan käytetään ISO 14001: n mukaista järjestelmää. Elinkaariarviointia (LCA) hyödynnetään tuotesuunnittelussa. Myös yrityksen talous on vakaalla pohjalla: Retermia Oy kuuluu Dun & Bradstreet Oy:n ja Asiakastieto Oy:n korkeimpaan AAA-luottokelpoisuusluokkaan. Olemme Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen. fi

6

7 Retermia teknologia

8 Toimintaperiaate Toimintaperiaate Neulalämmönsiirrin on epäsuoraan rekuperatiiviseen lämmöntalteenottojärjestelmään suunniteltu lämmönsiirrin. Neulalämmönsiirrin ottaa poistoilman lämpöenergiaa talteen ja sitoo sen lämmönsiirtonesteeseen. Neste pumpataan liuospumpun avulla tulopuolen lämmönsiirtimeen, missä nesteen sisältämä lämpöenergia esilämmittää tuloilman. Neulalämmönsiirrin toimii lisäksi karkeasuodattimena, joten siitä käytetään myös nimitystä LTOesisuodatin.

9 Esisuodatus Esisuodatus Suodattimien kostuminen on yksi ilmastointijärjestelmien yleisimmistä ongelmista. Kun suodattimen pinnalla oleva orgaaninen pöly kostuu, se toimii kasvualustana erilaisille mikrobeille (Lysne ym. 1999, Halonen ym. 2000). Erityisen vakavia märkäsuodatinongelmia esiintyy rakennuksissa, joissa ilmastointijärjestelmän käyttö ei ole jatkuvaa (Seuri ja Palomäki 2000). Kuva. Retermia konesovitus, tulopuoli. N e u la lä m m ö n s iirrin e s tä ä k o s te u s va u rio ita Toinen yleinen ongelma ilmanvaihtolaitoksissa on lumen tunkeutuminen ilmanottosäleikön (A) läpi IV-kanavaan ja suodattimiin (B) (Kristiansen ym. 1999). Suodattimiin ja kanavaan kertynyt biologinen pöly kostuu ja olosuhteet muodostuvat otollisiksi mikro-organismeille. Lisäksi käyttöhäiriöitä saattaa aiheuttaa suodattimien jäätyminen ja repeytyminen sekä ilmavirran kuristumisesta aiheutuva painesuhteiden muuttuminen. K o s te u s va u rio t ilm a s to in tijä rje s te lm ä ss ä S a te e n, lu m e n ja k o ste ud e n tu nk e utu e ssa ilm a sto in tijärje ste lm ä ä n ta p a h tu u seura a va a : T o im ii tu lo p u o le lla L T O -esisuodattim e n a: e silä m m ittä ä ja k u iva a u lk o ilm a n e n n e n k u in se saavu tta a p ä ä suodattim e n S u o d a ttim e n k ä yttö ik ä kasva a n o in 3 -k e rta isek si H a ju -, m ikro b i- ja k o rro osio -o n g e lm ilta vä ltytä ä n S u o d a ttim e n to im in ta tu rva ttu m yö s lum ip yryje n a ik a n a T o im ii p o isto p u o le lla k ark e a suodattim e n a, m u ita suodattim ia e i n o rm a a listi ta rvita Neulalämmönsiirrin toimii tuloilmapuolella ns. LTO-esisuodattimena esilämmittäen ja kuivattaen ulkoilmaa sekä poistoilmapuolella karkeasuodattimena poistaen ilmasta karkean pölyn ja vaimentaen samalla myös ääniä. S u o d a ttim e n to im in ta h ä iriin tyy ta i e styy k ok o n a a n S u o d a tin vo i jä ä tyä ja rep e ytyä Ilm a sto in tijä rje ste lm ä ssä ta p a htu u k orro o sio va u rio ita M ik ro b ik a svu sto a ilm e styy suodattim iin ja m u ih in jä rje ste lm ä n o siin T ukk e utu n e e t suodattim e t a ih e u tta va t k ä yttö h ä iriö itä S u o d a tin k u sta n n uk set no u seva t k o rk e ik si Suodattimien kastumisen ja lumihaittojen estämiseksi tuloilman neulalämmönsiirrin tulisikin sijoittaa virtaussuunnassa ennen ensimmäistä suodatinta (Hakkila 1988, Halonen ym. 2003). Esisuodattimena toimivalla lämmönsiirtimellä on monia etuja: Lumi ja kosteus eivät tuki pääsuodattimia eikä suodatinpinnoilla esiinny haju- tai mikrobiongelmia. Pääsuodattimen käyttöikä pite-

10 nee moninkertaisesti. Käyttöhäiriöt vähenevät ja suodatusastetta voidaan nostaa esim. suosituksen mukaiselle EU-7 tasolle ja siten parantaa tulo- ja sisäilman laatua. Poistopuolella ei tarvita suodatinta ollenkaan, sillä neulalämmönsiirrin toimii ns. LTOsuodattimena. Retermian neulalämmönsiirtimen esisuodatuskyky on noin EU3 -luokkaa. LTO-esisuodatin ( I.) estää siten lumen, isokokoisen siitepölyn ja muiden vastaavien partikkelien pääsyn ilmanjakokanaviin. Puhdas tuloilma ja kuivana pysyvät suodattimet ( III.) takaavat korkean sisäilman laadun. Kuopion yliopiston ja Kuopion työterveyslaitoksen tutkijat selvittivät neulalämmönsiirtimen kyvyn estää suodattimen kosteutta ja mikrobivaurioita. Neulalämmönsiirrin sijoitettiin tutkimuksessa ennen tuloilmasuodatinta. Suodattimen suhteellista kosteutta ja lämpötilaa seurattiin jatkuvasti kolmessa pisteessä: 1) ulkoilma, 2) suodatin ja 3) sisäilma, noin vuoden ajan. Suodattimen suhteellinen kosteus pysyi kaikkina vuodenaikoina alle 70 %:ssa ja lämpötila yli 3 C:een. Suodatin pysyi kuivana koko käyttö-ikänsä, myös lumipyryjen aikana, mikä vähensi vaihtotarvetta. Kosteissa oloissa viihtyvien mikrobien pitoisuudet ja lajimäärä olivat suodatinkammiossa pienemmät kuin lämmönsiirtimessä, eli neulalämmönsiirrin esti ulkoilman mikrobien leviämistä pääsuodattimeen (Halonen ym. 2003). Suhteellisen kosteuden keskiarvot eri vuodenaikoina Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen (lasikuitu EU-7) suhteellisen kosteuden alle 70 prosentissa koko vuoden (piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1). Lämpötilan keskiarvot eri vuodenaikoina Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen (lasikuitu EU- 7) lämpötilan yli kolmessa asteessa koko vuoden (piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1). 10

11 Sähkötehokkuus Sähkötehokkuus Lämmöntalteenottolaitteiden elinkaarikustannuksista pääosa muodostuu käyttökustannuksista eli käytännössä puhaltimien sähkönkulutuksesta. Puhaltimen sähkönkulutuksen aiheuttamat kustannukset voivat olla moninkertaiset lämmityskustannuksiin verrattuna (Mäkinen 1999). Sähkötehokkaiden laitteiden valinta on ensiarvoisen tärkeää käyttökustannuksien kurissapitämiseksi. Pieni painehäviö (Pa) kertoo laitteen sähkötehokkuudesta. Vuotuiset käyttökustannukset ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa ja suodattimien kustannuksissa energian hinnalla 0,08 /kwh, kun laitoksen tulo- ja poistoilmavirta on 50 m3/s, käyttöaika 8760 h/vuosi ja puhallinhyötysuhde 0,5. Neulalämmönsiirtimen suuren lämmönvaihtopinta-alan ansiosta otsapintanopeudet pysyvät pieninä. Siksi neulalämmönsiirtimessä on alhainen ilmapuolen painehäviö, vain noin Pa. Koska ilmastointisaneerauksen yhteydessä ei tarvitse hankkia tehokkaampia puhaltimia, säästetään sähkökustannusten lisäksi myös investointikustannuksissa. Uudisrakentamisen yhteydessä SFP-arvo alenee prosentilla ( n. 1kW/(m 3 /s) ) perinteisiin lämmöntalteenottolaitteisiin verrattuna. Retermian kotisivuilla voit määrittää oman järjestelmäsi sähkötehokkuusluokan ja vertailla painehäviön vaikutusta käyttökustannuksiin. 11

12 Retcool -jäähdytys RETCOOL -jäähdytyksellä mukavuutta RETCOOL on Retermia Oy:n uniikki tapa suorittaa talviaikainen tuloilman lämmöntalteenotto ja kesäaikainen tuloilman jäähdytys samalla neulalämmönsiirtimellä. Sisäilman oikea lämpötila on tärkeä viihtyvyyden kannalta. Yhä useammassa rakennuksessa esiintyy ajoittaista jäähdytystarvetta. Retermian ratkaisussa lisäkustannuksilta ja ongelmilta vältytään. Retermian kehittämä lämmöntalteenottolaite toimii samalla (tai haluttaessa pelkästään) jäähdytyspatterina. Se voidaan sijoittaa esimerkiksi katolle, joten konehuoneen ahtaus ei ole ongelma. Neulalämmönsiirtimen ainutlaatuisen rakenteen vuoksi sen aiheuttama ilmanvastus on hyvin alhainen. Puhaltimia ei tarvitse vaihtaa, vaan vanhojen laitteiden teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen. Näin säästetään sähköä ja erillisten jäähdytyspattereiden sekä uusien puhaltimien hankintahinta. Samalla saavutetaan miellyttävä sisäilmasto ympäri vuoden. Retcool -jäähdytys toteutetaan taloudellisesti korkealla nesteen lämpötilatasolla, suurella nesteen lämpenemällä neulalämmönsiirtimessä ja pienellä nestevirtaamalla. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta jäähdytystehoa voidaan lisätä ensin ilmamääriä kasvattamalla ja seuraavana portaana laskea tulopatterille tulevan liuoksen lämpötilaa tai kasvattaa tulopatterille tulevaa nestevirtaa. Jäähdytys pystytään toteuttamaan mahdollisimman taloudellisesti suurella liuospuolen lämpötilaerolla, vaikka jäähdytyskuorman vaihtelu olisi suurta. Täten tuloilman kondensoinnin aiheuttamat tehohäviöt minimoituvat ja kylmän tuoton hyötysuhde paranee. Retcool -jäähdytyksessä sekä jäähdytystehon tarve pienenee, että kylmän tuoton hyötysuhde paranee. Edellä mainittujen seikkojen ansiosta Retcool on ideaalinen ratkaisu myös kaukokylmäjäähdytykseen. Sairaaloissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja monissa muissa rakennuksissa kärsitään tyypillisesti kesäisin liian korkeasta sisälämpötilasta. Toisaalta muina vuoden aikoina on tarvetta tuloilman lämmitykselle. Samaan rakennukseen tarvitaan sekä lämmön talteenotto että jäähdytys. Olemassa oleviin rakennuksiin on usein vaikea lisätä jäähdytyspatteria. Jäähdytyspatterin ilmanvastus lisää puhaltimen sähkötehon tarvetta niin paljon, että puhaltimet on vaihdettava tehokkaampiin. Jäähdytyskoneen käyttämän energian lisäksi syntyy siten ylimääräisiä epäsuoria kustannuksia: puhallininvestointi ja puhaltimen suurentuneen sähkönkulutuksen tuoma lisälasku. Kuvassa on esitetty neulalämmönsiirtimen jälkeisen tuloilman lämpötila siirtimelle tulevan liuoksen lämpötilan funktiona kun neula LTO- järjestelmän tulopuolen lämmönsiirtimellä toteutetaan kesäaikana tuloilman jäähdytys. Mittaukset on suoritettu kahdessa ulkoilman mitoituspisteessä. Lämmönsiirtonesteenä on käytetty etyleeniglykolia, jonka liuosvahvuus 45 painoprosenttia. 12

13 Nestejäähdytyskonekytkentä Kaukokylmä jäähdytyskytkentä Neulalämmönsiirrin on optimaalinen lämmönsiirrin kaukokylmäjäähdytykseen. Tuloilman jäähdytys voidaan toteuttaa perinteistä jäähdyspatteria merkittävästi suuremmalla nesteen lämpötilaerolla ( neulalämmönsiirtimeltä palaavan liuoksen lämpötila yli 20 C) ja korkealla tulevan liuoksen lämpötilalla. Esimerkiksi 11/21 C liuospuolen lämpötiloilla 27 C & 50 % RH ulkoilma voidaan jäähdyttää asteeseen ilmapuolen painehäviön ollessa vain 30 Pa. Kiinteistö Oy Saturnus, Kalevankatu 12 B, Helsinki. Kuvassa vasemmalla jäähdyskone, joka on kytketty Retermian neulalämmönsiirtimeen (oikealla). Neulalämmönsiirrin toimii sekä LTO- että jäähdytyspatterina. Järjestelmä sijoitettu katolle rakennuksen sisätilan säästämiseksi. Neulalämmönsiirtimen jäähdytys voidaan toteuttaa perinteistä jäähdytyspatteria ( 7/12 C mitoitus) merkittävästi suuremmalla nesteen lämpötilaerolla (nesteen lämpötilan nousu neulalämmönsiirtimessä C) ja pienemmällä nestevirtaamalla. Tämä johtaa alhaisempiin kaukokylmän vuosimaksuihin. Lisäksi jäähdytys on toteutettu minimaalisella puhallinsähkön kulutuksella. 13

14 Recal -laskentapalvelu RECAL - laskentapalvelu RECAL (REcovery CALculation) on Retermia Oy: n kehittämä tuntitason laskentaohjelma nestekiertoisten neula LTO- järjestelmien tarkkaan ja luotettavaan energiansäästö- ja vuosihyötysuhde laskentaan. RECAL- ohjelmalla pystytään huomioimaan mm. ilmastointijärjestelmän käyttöprofiilin (käyttöajat, muuttuvat ilmavirrat), sisäisten kuormien sekä kohteen maantieteellisen sijainnin vaikutus vuotuiseen energiansäästöön. RECAL- ohjelman laskennan tarkkuus on testattu laboratoriomittauksin. RECAL VS. perinteinen tapa laskea säästöt Perinteisesti LTO- järjestelmällä saavutettu vuotuinen energiansäästö perustuu LTO- järjestelmällä säästetyn energian laskentaan vuoden keskilämpötilassa ja painottamalla saatua tulosta puhaltimien käyntiaikasuhteella (h/vrk & vrk/vko). Perinteinen tapa laskea LTO- järjestelmällä saavutettuja energiansäästöjä johtaa liian suureen energiansäästö lukemiin ja liian lyhyeen takaisinmaksuaikaan. Perinteinen laskentatapa saattaa antaa jopa 1.5 kertaa suurempia tuloksia verrattuna tarkkaan, RECALohjelman, laskennan tuloksiin. ESCO- hankkeissa rahoittajan riskit pienenevät kun energiansäästö- ja takaisinmaksulaskelmat ovat tarkkoja. RECAL- ohjelman tuloste LTO- järjestelmällä saavutetusta lämmön säästöstä ulkoilman lämpötilan funktiona. RECAL - ohjelma RECAL- ohjelmalla saadaan luotettava kuva LTOjärjestelmän taloudellisista säästöistä sekä järjestelmän takaisinmaksuajasta. RECAL- ohjelma kertoo, kuinka paljon asiakkaan Retermia LTO- järjestelmä säästää energiaa juuri hänen kiinteistössään. RE- CAL- ohjelmalla saadaan luotettava ja totuudenmukainen kuva säästöistä, jotka LTO-järjestelmän avulla saavutetaan. RECAL- ohjelman laskennan ero verrattuna perinteiseen LTO- järjestelmien energiansäästölaskelmiin. Perinteisellä laskentatavalla saavutetun lämpöenergian säästö (vihreän) pylväs. RECAL- ohjelman avulla myös LTO- järjestelmän valvonta ja mahdollisten puuteiden löytyminen helpottuvat. RECAL- ohjelmalla saadaan luotettava ja totuudenmukainen kuva säästöistä, jotka LTO-järjestelmän avulla saavutetaan. ESCO- hankkeissa rahoittajan riskit pienenevät kun energiansäästö- ja takaisinmaksulaskelmat ovat tarkkoja. 14

15 3D-mallinnus 3D-mallinnus Retermia käyttää tuotesuunnittelussa Autodesk Inventor 3D-mallinnusohjelmistoa. Ohjelmiston avulla pystymme toimittamaan asiakkaillemme nopeasti tarkkoja ja havainnollisia tuotekuvia. Retermian 3D-malleja on mahdollista käyttää rautalankamalleina normaaleissa Autocad-piirrustuksissa (esim. DWG), jolloin Retermian tuotteet voidaan lisätä suoraan suunnittelijan piirtämiin pohjakuviin. 3D-mallinnuksen avulla voimme myös havainnollistaa eri asennus- ja sijoitusvaihtoehtoja toteuttamalla malleja ympäristöstä, johon Retermian tuotteet aiotaan sijoittaa. 15

16 Ympäristö Yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset Yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksia hallitaan ISO standardin mukaisen ympäristöhallintajärjestelmän avulla. Retermia Oy sai Hämeen ympäristökeskuksen kunniamaininnan (2003) energian säästön edistämisestä ja ympäristön kannalta vastuullisesta tuotannosta. Retermia Oy:ssa otetaan ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassa. Retermia panostaa erityisen paljon tuotekehittelyyn ja tuotteiden korkeaan laatuun. Osana tuotekehittelyä pyritään mahdollisimman materiaalitehokkaaseen toimintaan tuotteiden valmistamisessa. Uudet tuotantotavat suunnitellaan materiaaleja säästäviksi. Tästä seuraa kustannussäästön lisäksi myös vähentynyt ympäristörasitus: kun hukka minimoidaan, jätteen määrä vähenee. Toisaalta valmistettaessa vähemmästä enemmän edistetään kestävää kehitystä myös siten, että materiaalien valmistuksen ympäristökuormat vähenevät. Valmiit tuotteet pakataan puulavoille ja suojataan muovikalvolla. Vientiin menevät tuotteet suojataan lisäksi puuhäkein silloin, kun niiden rakenne sitä edellyttää. Pakkausten hyötykäytöstä on huolehdittu Pakkausalan ympäristörekisteri PYR:n jäsenyyden kautta. Hankintoja tehtäessä kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin. Kemikaalien tuotekehitystä seurataan aktiivisesti ja kemikaalit pyritään vaihtamaan vähemmän haitallisiksi sitä mukaa kun uusia tuotevaihtoehtoja tulee markkinoille. Ongelmajätteiden määrää pyritään näin vähentämään. Jätteet lajitellaan paperi-, pahvi-, energia-, kaatopaikka-, bio- ja ongelmajätteiksi sekä kukin metallijätelaji erikseen. Kaatopaikkajätettä syntyy erittäin vähän (alle 1 % kokonaisjätemäärästä). Lajittelusta on olemassa selkeät ohjetarrat, jotka on kiinnitetty kaikkien jäteastioiden välittömään läheisyyteen. Jätteiden määrää pyritään vähentämään. Hankintoja tehtäessä neuvotellaan toimittajien/ valmistajien kanssa turhan pakkaus- yms. materiaalin käytön vähentämisestä. Tuotantoprosessista ei synny jätevettä. Henkilöstölle järjestetään koulutusta ympäristöasioissa. Tavoitteena on, että henkilöstö tuntee omaan toimintaansa liittyvät ympäristövaikutukset ja tietää, miten niitä voidaan vähentää. Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ympäristöasioihin ja ympäristöjärjestelmään käytetään avuksi tätä tarkoitusta varten laadittua koulutusmateriaalia. Tuotteen ympäristövaikutukset Neulalämmönsiirrin vähentää ympäristön kuormitusta energian säästön kautta. Neulalämmönsiirtimen avulla poistoilman lämpöä voidaan käyttää tuloilman lämmittämiseen ja säästää siten lämmitysenergiaa, jolloin energiantuotannon päästöt vähenevät. Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta lämmön talteenotto tapahtuu sähkötehokkaasti. Neulalämmönsiirtimen toimii lisäksi tulopuolella esisuodattimena ja pidentää siten pääsuodattimen käyttöikää moninkertaisesti. Lämmönsiirtimien valmistus aiheuttaa päästöjä ympäristöön ja kuluttaa luonnonvaroja. Suurin osa valmistuksen ympäristökuormituksesta syntyy raaka-aineiden prosessoinnissa. Alumiinin ja teräksen valmistus ovat ympäristön kannalta erityisen merkittäviä elinkaaren vaiheita. Lämmöntalteenottolaitteen positiiviset ympäristövaikutukset ylittävät moninkertaisesti laitteen valmistuksen ja käytön ympäristörasitukset. Esimerkiksi ilmavirraltaan 11 kuutiometriä sekunnissa olevan neulalämmönsiirtimen (tyyppi: rakenneosa eristetty, käyntiaika 24 h/d, 7 d/ vko) elinkaaren aikainen energiansäästö, noin MWh, on yli 24 kertaa suurempi kuin laitteen elinkaaren aikainen energian kulutus. Käytönaikainen sähkönkulutus koostuu pääasiassa lisääntyneen painehäviön aiheuttamasta puhaltimen lisätehon tarpeesta sekä lämmönsiirtonesteen pumppauksesta. Ilmanvaihdon käyntiaika (tuntia päivässä ja päivää viikossa) vaikuttaa luonnollisesti hyvin paljon sähkönkulutukseen. Jos ilmanvaihto on jatkuvasti päällä (esim. sairaalat), sähkönkulutus 16

17 on suurimmillaan ja käytön osuus elinkaaren aikaisista päästöistä on usein yli 60 %. Toisaalta myös absoluuttinen lämmön säästö on suurimmillaan tässä tapauksessa. Lämmöntalteenottolaitteille voidaan laskea takaisinmaksuaika ympäristömielessä. Käyntiaika vaikuttaa takaisinmaksuaikaan huomattavasti: mitä pidempi ilmanvaihdon käyntiaika, sitä nopeammin valmistuksen ympäristökuormitus kompensoituu energian säästön positiivisilla ympäristövaikutuksilla. Neulalämmönsiirrin on helppo puhdistaa korkeapainepesurilla. Säännöllinen huolto pitää neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviön alhaisena ja sähkönkulutuksen pienenä. Neulalämmönsiirtimen komponenteista suurin osa on arvokasta kierrätyskelpoista metallia. Retermia Oy ottaa vastaan käytöstä poistetut neulalämmönsiirtimet ja huolehtii niiden kierrätyksestä. Elinkaariarviointi ja ympäristötuoteselosteet Retermia on suorittanut omasta tuotteestaan elinkaariarvioinnin yhteistyössä Hämeen TE-keskuksen, TKK Lahden keskuksen ja Proventia Oy: n kanssa. ISO standardin periaatteita noudattaneessa elinkaariarvioinnissa otettiin huomioon kaikki vaiheet raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen hävitykseen. Lisäksi laskettiin myös laitteen aikaansaaman energiansäästön hyödyt ympäristölle. Energiaa säästämällä vähennetään energiantuotannon päästöjä, kuten CO2, SO2, NOX ja hiukkaspäästöjä. Verrattaessa myönteisiä ympäristövaikutuksia kielteisiin ympäristövaikutuksiin Eco Indicator-menetelmän avulla selvisi, että noin neljän - viiden vuoden käytön jälkeen laitteen ympäristövelka oli maksettu. Seuraavien viidentoista vuoden ajan laite tuotti nettohyötyä ympäristölle. Tulos pätee ilmanvaihdon ollessa jatkuvassa käytössä. Elinkaariarvioinnin tuloksista ja muista Retermian ympäristöasioista on kerrottu tarkemmin Retermian kotisivuilla Elinkaariarviointia käytetään hyväksi tuotesuunnittelussa ja sen pohjalta annetaan asiakkaalle ympäristötuotetietoutta. Tilatuista neula-lto-järjestelmistä laaditaan yksilöllisiä ympäristötuoteselosteita asiakkaan niin toivoessa. Lähdeluettelo Hakkila, J. 1988: Hygieniasuosituksia sairaaloiden LVI -laitteille. - Teknisen huollon neuvottelupäivät , Rovaniemi. Sairaalaliitto. Halonen, R., Kokotti, H., Kujanpää, L., Keskikuru, T. ja Reiman, M. 2003: Tuloilmalaitteiston neulaputkipatterin kyky estää hienosuodattimen kosteus ja mikrobivaurio. Teoksessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari SIY raportti 19: Sisäilmatieto Oy, Espoo. 409 s. Halonen, R., Keskikuru, T. ja Kokotti, H. 2000: Esisuodattimen käyttö tuloilmakoneen lumenestoon. - Teoksessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari SIY raportti 14: ISBN Sisäilmatieto Oy, Helsinki. 400 s. Kristiansen, Ø., Hanssen, S.O., Stang, J. & Lysne, H.N. 1999: Ventilation air intake - first line of defence against an unfavourable outdoor climate. Proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 99. Edinburgh, Scotland, 8-13 August 1999, 5: Construction Research Communications Ltd. London, UK. Lysne, H.N., Ahlen, C., Stang, J., Kristiansen, O., Haugen, E., Frydenlunf, F., ja Hanssen, S.O. 1999: Hygienic conditions in ventilation systems and the possible impact on indoor air microbial flora. - Proceedings of the 8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Indoor Air 99. Edinburgh, Scotland, 8-13 August 1999, 2: Construction Research Communications Ltd. London, UK. Mäkinen, P. 1999: Sähkönkulutus ratkaisee ilmanvaihdon energiakustannukset. - Talotekniikka 6/1999. Seuri, M. ja Palomäki, E. 2000: Haasteellinen sisäilma. Riskianalyysi sisäilmaongelmissa. - ISBN ,Rakennustieto Oy, Helsinki. 17

18 Mitoitustiedot Retermia lämmöntalteenoton mitoitustiedot 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde pvm. 1.2 Säävyöhyke I II III IV VYÖHYKE I (Uudenmaan ja Turun ja Porin läänit) VYÖHYKE II (Vaasan, Hämeen, Kymen ja Mikkelin läänit) VYÖHYKE III (K.-Suomen, Kuopion, Oulun, Pohjois-K läänit) VYÖHYKE IV (Lapin lääni) 1.3 Suunnittelija puh. fax 2 TEKNISET ARVOT 2.1 Ulkoilman mitoituslt. (ºC) kokoteho puoliteho 2.2 Ilman sisäänpuhalluslt. (ºC) 2.3 Sisäilman kosteus 20 % 30 % 40 % 50 % muu (%) 2.4 Poistoilmakanavan/poistoilmaulkosäleikön painehäviö (Pa) / (std-oletusarvot 150 Pa/ 25 Pa) 2.5 Tuloilmakanavan/ ulkoilmasäleikön painehäviö (Pa) / (std-oletusarvot 150 Pa/ 25 Pa) 2.6 Nesteseoksen glykolipit. (%) 30 % (alue I) 40 % (alue II) 50 % (alueet III-IV) muu (%) 2.7 Pisin LTO-nesteputki (m) (HUOM, todellinen pituus) 1.4 1/1 Käyttö (h/d) 1.5 1/2 Käyttö (h/d) 1.6 1/1 Käyttö (d/vko) 1.7 Kohde on: Saneeraus Uudistuotantoa 1.8 Kohde on (ympyröi soveltuva vaihtoehto): Teollisuuskohde Sairaala/ terveyskeskus Toimistorakennus Koulu/ oppilaitos Hotelli/ ravintola Uimahalli/ urheilukeskus Muu, mikä: 18

19 3 TULOILMAN LTO-LAITTEIDEN TIEDOT 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus 3.2 Tuloaukon leveys (mm) 3.3 Tuloaukon korkeus (mm) 3.4 Tulopatterin max. syvyys (mm) 3.5 Tulopatterin ilmavirta (m3 /s) 4 POISTOILMAN LTO-LAITTEI- DEN TIEDOT 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) 4.3 Poistoilman lämpötila (º C), kosteus (%) (ºC), (%) 4.4 Poistopatterin korkeus (mm) leveys (mm) 4.5 Poistopatterin max. syvyys (mm) 4.6 Poistopatterin putkikiepin max. halkaisija (mm) (huippuimureissa) 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus 3.2 Tuloaukon leveys (mm) 3.3 Tuloaukon korkeus (mm) 3.4 Tulopatterin max. syvyys (mm) 3.5 Tulopatterin ilmavirta (m3 / s) 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) 4.3 Poistoilman lämpötila (º C), kosteus (%) (C), (%) 4.4 Poistopatterin korkeus (mm) leveys (mm) 4.5 Poistopatterin max. syvyys (mm) 4.6 Poistopatterin putkikiepin max. halkaisija (mm) (huippuimureissa) 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus 3.2 Tuloaukon leveys (mm) 3.3 Tuloaukon korkeus (mm) 3.4 Tulopatterin max. syvyys (mm) 3.5 Tulopatterin ilmavirta (m3 / s) 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) 4.3 Poistoilman lämpötila (º C), kosteus (%) (C), (%) 4.4 Poistopatterin korkeus (mm) leveys (mm) 4.5 Poistopatterin max. syvyys (mm) 4.6 Poistopatterin putkikiepin max. halkaisija (mm) (huippuimureissa) 19

20 5 HINTATIEDOT 5.1 Väliputkisto ( ) 5.2 Liuospumppu ( ) 5.3 Säätölaitteet ( ) 5.4 Lämmön hinta ( /MWh) 5.5 Sähkön hinta ( /MWh) 5.6 Laitteiston käyttöikä (a) 5.7 Nimelliskorko (%) 5.8 Vuotuiset huoltokust. (%) Täyttämällä tämän mitoituslomakkeen ja lähettämällä tiedot laskentapalveluumme, saatte kohteestanne mitoituslaskelman faxilla tai sähköpostitse. (fax , RETERMIA-LÄMMÖNTALTEEN- OTON MITOITUSLOMAKKEIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde Mitoituskohteen nimi ja lomakkeen täyttöpäivämäärä. 1.2 Säävyöhyke Kohteen maantieteellinen sijainti: valitaan säävyöhyke. 1.3 Suunnittelija Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot /1 Käyttö (h/d) Ilmastoinnin käyttöaika maksimi-ilmavirtauksella. Yksiköt tuntia/ vuorokausi /2 Käyttö (h/d) Ilmastoinnin käyttöaika puolitetulla ilmavirtauksella. Yksiköt tuntia/ vuorokausi /1 Käyttö (d/vko) Ilmastoinnin käyttöaika maksimi-ilmavirtauksella. Yksiköt vuorokautta/ viikko. 2.TEKNISET ARVOT 2.1 Ulkoilman mitoituslämpötila (ºC) kokoteho/ puoliteho Suunnittelijan määrittelemä mitoituslämpötila, jolla LTO-patteri antaa laskennallisen lämmitystehon täydellä / puolitetulla ilmamäärällä. 2.2 Ilman sisäänpuhalluslämpötila (ºC) Tuloilman lämpötila tai rajoituslämpötila 2.3 Sisäilman kosteus Sisäilman suhteellinen kosteus. Oletusarvo 20 % (kuiva ilma). 2.4 Poistoilmakanavan/ poistoilmaulkosäleikön painehäviö (Pa) Poistoilmakanavan/ poistoilmaulkosäleikön painehäviö, johon on laskettava mukaan kaikki LTO:n lisäksi painehäviöitä aiheuttavat tekijät, mikäli ne halutaan otettavan huomioon puhallinkustannuksissa. 2.5 Tuloilmakanavan/ -ulkoilmasäleikön painehäviö Tuloilmakanavan/ ulkoilmasäleikön painehäviö, johon on laskettava mukaan kaikki LTO:n lisäksi painehäviöitä aiheuttavat tekijät, mikäli ne halutaan otettavan huomioon puhallinkustannuksissa. 20

21 2.6 LTO-nesteseoksen glykolipitoisuus (%) Lämmönvaihdinnesteenä toimivan vesi-glykoliseoksen pitoisuus. Vaihtoehtoina sääaluejako tai muu pitoisuus. Oletusarvona sääalueiden mukainen pitoisuus. 2.7 Pisin LTO-nesteputki (m) Suurin etäisyys LTO-järjestelmän poistoilmapatterin ja tuloilmapatterin välillä. Etäisyys on määritettävä todellisena pituutena (vain yhteen suuntaan). 3. TULOILMAN LTO-LAITTEIDEN MITOITUS 3.1 Aukon / tuloilmakoneen tunnus Piirustuksiin merkitty tuloilma-aukon tunnus. Mikäli on kysymys väliosalämmönsiirtimestä on merkittävä myös tuloilmakoneen malli (esim. HELI2000) 3.2 Tuloaukon leveys Tuloaukon käytettävissä oleva leveys. 3.3 Tuloaukon korkeus Tuloaukon käytettävissä oleva korkeus. 3.4 Tuloaukon syvyys Tuloaukossa käytettävissä oleva maksimisyvyys LTO-laitteelle. 3.5 Tulopatterin ilmavirta Tulopatterin läpi kulkeva ilmavirta. Yksikkönä kuutiometri / sekunti. 5 HINTATIEDOT 5.1 Väliputkisto Suunnittelijan arvioima LTO-nesteputkiston kokonaishinta. Oletusarvo lasketaan käyttäen hyväksi kohdan 2.7 tietoa. 5.2 Liuospumppu Suunnittelijan arvioima LTO-nestepumpun hinta. Oletusarvo määräytyy järjestelmän suuruuden mukaan. 5.3 Säätölaitteet Suunnittelijan arvioima LTO-järjestelmän ohjauslaitteiden hinta. 5.4 Lämmön hinta ( /MWh) Merkitään käytettävän lämmön hinta, euroa/ megawattitunti. Lämmön hinta on sidoksissa käytettyyn lämmönlähteeseen esim. kauko-, öljy- tai sähkölämmitys. 5.5 Lämmön hinta ( / MWh) Merkitään käytettävän sähkön hinta, euroa/ megawattitunti. 5.6 Laitteiston käyttöikä (a) Laskennassa käytetään oletusarvona laitteiston käyttöiälle 15 vuotta. 5.7 Nimelliskorko (%) LTO-investointiin käytetyn rahan vuosikorko. 5.8 Vuotuiset huoltokustannukset (%) Huoltokustannukset vuodessa. Oletusarvona 1 % koko investoinnista. 4 POISTOILMAN LTO-LAITTEI- DEN TIEDOT 4.1 Aukon / poistoilmakoneen tunnus ja tyyppi Piirustuksissa merkitty poistoilma-aukon tunnus. Mikäli on kysymys huippuimurista, on merkittävä myös puhallinkoneen malli (esim FEK- 63). 4.2 Poistoilman virtaus (m3/s) Poistoilmapatterin läpi kulkeva ilmavirta. Yksikkönä kuutiometri/sekunti. 4.3 Poistoilman lämpötila (ºC), kosteus (%) Poistoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. 4.4 Poistopatterin korkeus (mm), leveys (mm) Poistopatterin suurin sallittu korkeus ja leveys Poistopatterin maksimisyvyys (mm) Poistopatterin suurin sallittu syvyys. 4.6 Poistopatterin putkikiepin maksimihalkaisija Huippuimurisovelluksissa lämmönvaihtimen neulapatterin suurin sallittu halkaisija. 21

22 22

23 Esco-rahoitus 23

24 ESCO-toiminta ESCO-toiminta (ESCO-opas, 2007) ESCO-palvelu on liiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä. (Motiva, 2007). ESCO-palvelun tarjoajana voi toimia erillinen ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö ja energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys. (Motiva, 2007). ESCO-palvelussa energiansäästö saavutetaan yhden tai usean rakennuksen yhden tai usean laitteen tai laiteryhmän tai järjestelmän säästötoimenpiteellä. Toteutus koostuu siis useimmiten LVI-, sähkö-, automaatio- ja rakennusteknisistä toimenpiteistä ja investoinneista (Heimonen ym. 2006). Kustannukset maksetaan säästöillä ESCO-palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. ESCO -palveluun liittyy takuu syntyvästä energiasäästöstä. ESCO-palvelu sopii teollisuusyrityksiin sekä julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille. ESCO-hankkeille järkeviä kohteita löytyy mm. rakennusten talotekniikkajärjestelmistä, teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmistä ja energiantuotannosta. (Motiva, 2007). 24

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri (LTOH) LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin

Lisätiedot

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT

RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT RETERMIA-JÄRJESTELMÄN MITOITUSTIEDOT 1 YLEISTIEDOT 1.1 Mitoituskohde päivämäärä 1.2 Paikkakunta 1.3 Suunnittelija Yhteystiedot: Puhelin Faksi 1.4 Kohde on: saneeraus uudistuotantoa 1.5 Kohde on: Teollisuuskohde

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

LTO-huippuimuri (LTOH)

LTO-huippuimuri (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin ympärille neulalämmönsiirrin Retermian

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä

Lisätiedot

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24

ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmä: Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto kerrostalossa ja saneerauskohteissa 1 2008-11-24 ECO-järjestelmän taustaa: ECO järjestelmää lähdettiin kehittämään 2004, tarkoituksena saada pelkällä poistojärjestelmällä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys

ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys ilmankäsittelykatos Avattava huoltoluukku kahdessa osassa EU7/EU8 pääsuodatin LTO Esisuodatus ja kesäjäähdytys Retermian uniikilla ilmankäsittelukatoksella, tuloilman LTO-esisuodatus, pääsuodatus sekä

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE 425 LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 425 Elektroninen säädin Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen ilmanvaihtojärjestelmien

Lisätiedot

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E) ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT

SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen

Lisätiedot

ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT

ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT ECO 90 EC-LT ja ECO 130 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET ECO 90 EC-LT ECO130 EC-LT Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen

Lisätiedot

Energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokas korjausrakentaminen Energiatehokas korjausrakentaminen Case poistoilmalämpöpumppu Teijo Aaltonen, Alfa Laval Nordic oy Energiatehokkuus mistä löytyy? Parantamalla kiinteistön rakenteita - lisäeristys, ikkunoiden uusinta =>

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET. IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E)

IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET. IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E) IIWARI Ex, Kx, MxE LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET IIWARI Ex IIWARI Kx IIWARI MxE 180 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS ÄLYKÄSTÄ ILMANVAIHTOA IHMISILLE JA KODILLE TAKAA RAIKKKAAN JA TERVEELLISEN SISÄILMAN Ilmanlaadulla on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Se vaikuttaa yleiseen jaksamiseen ja terveyteemme. Huono

Lisätiedot

Suomen Energiainsinöörit

Suomen Energiainsinöörit Suomen Energiainsinöörit Petri Koivula 8.4.2014 Petri.koivula@energiainsinoorit.fi Puh. +358 400 8388018 Suomen energiainsinöörit Oy Energiainsinöörit on vuonna 2012 perustettu yhtiö. Olemme laitetoimittajista

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT

SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT SunAIR 431 EC-LT ja 481 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 431 EC-LT SunAIR 481 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja

Lisätiedot

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0 Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

SunAIR 431 EC ja 481 EC

SunAIR 431 EC ja 481 EC SunAIR 431 EC ja 481 EC LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE SunAIR 431 EC SunAIR 481 EC sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

Naavatar yhteistyössä

Naavatar yhteistyössä Naavatar yhteistyössä Tuotekehitys ja tutkimus Lämmönsiirtimet Talteenoton keruuyksiköt ja puhaltimet Lämpöpumput ja varaajat Kiertovesipumput Myynti, toteutus, automaatio ja käyttöpalvelut Schneider Electric

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö

Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Patentoidut ratkaisut paperi- ja prosessiteollisuuden energiansäästöihin Osaaminen paperiteollisuuden energiansäästö- ja lämmön talteenottoratkaisuista Globaali

Lisätiedot

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Terveen talon ilmanvaihto

Terveen talon ilmanvaihto Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista

Lisätiedot

KIMU:n ilmanvaihtoselvitys: KIMULI

KIMU:n ilmanvaihtoselvitys: KIMULI KIMU:n ilmanvaihtoselvitys: KIMULI DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry KIMUn Talotekniikkaworkshop Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu 12.10.2010 Tarjolla tänään KIMULI:n tavoitteet Kohderakennukset

Lisätiedot

KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung

KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN-KWL 96 SE-EC Kontrollierte Wohnraumlüftung KN 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change Seite 1 2014-07 Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten -

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 27.9.2010 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ ASUMISVIIHTYISYYS SISÄILMASTO-ONGELMAT

Lisätiedot

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

Energiaremontti investointi vai kustannus?

Energiaremontti investointi vai kustannus? Energiaremontti investointi vai kustannus? Taloyhtiöiden hallitusforum 24.09.2011, Messukeskus Helsinki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis

Ilmanvaihdon riittävyys koulussa. Harri Varis Ilmanvaihdon riittävyys koulussa Harri Varis Johdanto Ympäristöterveydenhuollossa on keskusteltu ilmanvaihdon riittävyydestä kouluissa Vaikutukset ilmanvaihtoon, kun ilmanvaihto on pois päältä yö- ja viikonloppuaikaan

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT

Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut. Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Sisäilman pienhiukkasten suodatusratkaisut Suomen Työhygienian Seuran XXXVIII koulutuspäivät 4.- 5.2.2014 Seppo Enbom Erikoistutkija VTT Taustaa ihmiset oleskelevat pääosin sisätiloissa, jolloin myös sisäilman

Lisätiedot

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö

Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Ilmanvaihdon kehittäminen ikkunaremontin yhteydessä, saneeraus- ja muutostöillä saavutettava vuotuinen energiansäästö Timo Nissinen www.pihla.fi Vanhat ikkunat ovat kiinteistön ulkovaipan heikoin lenkki

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys 1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet

Lisätiedot

SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA

SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti

Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI. Harri Ripatti Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko IV-kuntoon? ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN YLEISARVIOINTI Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto,

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja

60- ja 70-luvun kerrostalojen energiavirtoja Energiakorjaukset: ega ojau taote talotekniikkaa 1950-luvun jälkeen uusiin lähiöihin rakennettu suuri kerrostalokanta Tyypillisiä korjauksia käytännössä putkiremontit ja julkisivuremontit varsinkin nykyiset

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Lämpötase ja vedenkulutus kerrostalossa

Lämpötase ja vedenkulutus kerrostalossa Lämpötase ja vedenkulutus kerrostalossa Kuva: Motiva, verkkosivut Lämpimän käyttöveden suhteellinen osuus: 15-25 % vanhoissa kiinteistöissä 25-35 % nykyrakennuksissa Yli 50 % nollaenergiarakennuksissa

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot