YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA Valo ei ole vaaratonta Kadonneen fosforin etsijät 4/2012 Asiantuntijuudella ei ole parasta ennen -päivää

2 T ä s s ä numerossa 3 Pääkirjoitus: Tutkimus tiivistyy ja keskittyy 4 Valtio etsii nyt tuloksellisuutta 5 Tutkimuslaitosuudistus huolestuttaa henkilöstöä Varapääluottamusmies Tero Sipilä: Kiva tietää, mitä talossa tapahtuu Istutko itsesi sairaaksi? YKL:n jäsenmaksut vuodelle 2013 Kadonneen fosforin metsästäjät Laiton kullanhuuhdonta Perun Amazonissa aiheuttaa tuhoja Väitös: Jätteenpolton tuhkien aiheuttamaa ympäristökuormitusta voidaan vähentää 14 Varmista hyvä työsopimus 16 Aaltovoiman kehittely pitkällä 20 Kirjolohen hiilipyrstönjälki Luonnon yölliset palvelut Kirja-arvostelu: Tuokiokuvia tyhjeneviltä meriltä Biologian opiskelijat tunturissa Opiskelijana YKL:ssä Henkilökohtaiset koulutustilit työn alla Intiassa etsimässä ekosysteemipohjaisia sopeutumiskeinoja Asiantuntijuudella ei ole parasta ennen -päivää ProKala 6 Kansikuva: Ihmisen elimistö on sopeutunut vuorokausirytmiin, jossa pimeä ja valoisa aika toistuvat säännöllisesti. Kaupunkimaisemista tällaista vaihtelua ei löydy. Tutkimuksissa onkin saatu selviä viitteitä siitä, että keinovalo heikentää erityisesti kaupunkimaisilla alueilla elävien ihmisten terveyttä. Yölliselle keinovalolle altistuminen on liitetty muun muassa unihäiriöiden, syöpien, liikalihavuuden, stressaantuneisuuden ja mielenterveyden häiriöiden lisääntyneeseen riskiin. Eniten keinovalolle altistuvat yötyötä tekevät. Kuva Rodeo/Soili Jussila.

3 T u t k i m u s tiivistyy ja keskittyy Elintasomme ja hyvinvointimme vahvana tukena ovat tieto ja tutkimus. Pieni maa ja sen talous ei voi volyymeilla jyllätä, vaan meidän pitää olla suuria nokkelampi ja nopeampi. Muiden kopiointi ei tuota tulosta, mutta jos meitä kopioidaan, niin hyvin menee. Entä tutkitaanko tutkimisen vuoksi, vai hyödyn tuottamiseksi? Jos näin kysytään, niin jälkimmäinen vaihtoehto on varmasti suositumpi vastaus. Hyödyllisen tutkimuksen määrittely voi olla vaikeaa. Sopiva tutkimus on usein perusteena, kun jotain asiaa väitetään todeksi. Tämä saattaa avata lavean tien viihteelliselle tutkimukselle, jossa tutkitaan sitä mikä uppoaa kuulijoihin ja tuntuu mukavalta. Pelkkä asioista kertominenkin voidaan pukea tutkimuksen kaapuun. Entä sitten viuhkan toinen laita? Tutkimus voi tuottaa jo itsestään selvää tai valmiiksi ummehtunutta tulosta, jonka onkin paras jäädä kammioonsa tai jonkin pienilevikkisen julkaisun sivuille. Paras tie on keskitie. Onnistuneeseen tutkimiseen tarvitaan selkeä ongelma, johon tutkimustyö tuo ratkaisun tai vie asiaa eteenpäin kohti parempaa tulevaisuutta. Enää ei ole yhteiskunnalla varaa tutkia ihan mitä sattuu tai sellaista mikä on vain tutkijan mielestä kiinnostavaa. Suunnattuun tutkimustarpeeseen on luotu valtion sektoritutkimuskäytäntö, jossa kaikkiaan 19 sektoritutkimuslaitosta tutkii kukin omaa alaansa ja sen ongelmia. On ilmeisen selvää, että kukin sektorilaitos on itse selvillä omista tarpeistaan ja tarpeellisuudestaan. Laitoksia yhdistettäessä tämä asiantuntemus saattaa vaarantua, jos pienet alat jäävät isompien jalkoihin. Tasapainoilu välttämättömän perustutkimuksen ja rahastettavan hyötytutkimuksen välillä on vaikeaa. Tekisi mieli rahastaa, mutta se on eräillä aloilla melko mahdotonta ja vetävilläkin aloilla pää tulee lopulta vetävän käteen, kun tutkimustyön peruspalikat tulevat käytetyiksi. Toimivien organisaatioiden muuttaminen vaatii taitoa, tuntumaa ja hyvän näkemyksen päämäärästä. Vaikka tutkimuskone käy, niin se voi pysähtyä, jos polttoaine hupenee. Hyvä tutkimustyö perustuu hyviin tutkijoihin ja hyvään tutkimusjohtoon sekä hyvään vuorovaikutukseen heidän välillään. On syytä arvostaa sellaisiakin tutkimusaloja, joita tunnetaan omaa alaa vähemmän. Suurissa organisaatioissa näiden seikkojen huomioiminen voi olla haasteellista. Sen vuoksi tulee sektoritutkimuksen uudelleenorganisoinnissa olla taitava, että saamme edelleen sitä kautta luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa yhteiskuntamme laaja-alaisiin tarpeisiin. Uusi sektoritutkimuskäytäntö pitää muotoilla tehokkaaksi ja moniarvoiseksi, jossa asioilla ja ihmisillä on selkeät tarkoituksensa ja tehtävänsä organisaatioiden kaikissa portaissa. YKL on mukana sektoritutkimuksen uudistamisessa osallistumalla lukuisien työryhmien toimintaan ja antamalla lausuntoja uudistuksesta. Uudistus koskee yli kahdeksaasataa sektorilaitoksissa työskentelevää YKL:n jäsentä, joiden etuja puolustetaan. Pekka Ihalainen, toiminnanjohtaja, YKL YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI 4/2012 TOIMITUS JA TOIMISTO OSOITTEENMUUTOKSET Vuorikatu 22 A 15, Helsinki , , PUHEENJOHTAJA Jouni Vainio, Sähköposti: TOIMINNANJOHTAJA Pekka Ihalainen, PÄÄTOIMITTAJA Tuula Kilpeläinen, TOIMITUSKUNTA Tuovi Kurttio, Anna-Maria Rajala, Vilja Varho, Tuula Kilpeläinen ILMOITUSHINNAT 1/1 sivu 800 e, 1/2 sivua 550 e, 1/4 sivua 350 e, takakansi 1000 e ILMOITUKSET Juha Halminen, , PAINO ERWEKO, Helsinki Lehti on painettu Galerie Art Silk ja Novatech Easy Matt -papereille, jotka täyttävät joutsenmerkityn painotyön vaatimukset Tilaushinta: 20 euroa vuosikerta Seuraava numero ilmestyy Aikakauslehtien liiton jäsen ISSN-L X IAET- kassa on YKL:n jäsenten työttömyyskassa Puhelinpalvelu: Faksi: Asiakaspalvelupiste: ma ja ke ja pe Ratavartijankatu 2, 4. kerros, Helsinki

4 Valtio etsii nyt tuloksellisuutta Valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman säästötavoitteet teh dään rahaperustein. Entisen tuottavuusohjelman tavoitteesta vähentää työntekijöitä on luovuttu. Mika Peltonen, UP-uutispalvelu Vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelmassa on neljä näkökulmaa. Vaikuttavuus, palvelukyky suhteessa kansalaisiin ja yrityksiin, henkilöstön osaamiseen liittyvä aikaansaannoskyky sekä perinteiset taloudellisuus ja tehokkuus, luettelee valtiosihteeri Tuire Santamäki- Vuori valtiovarainministeriöstä. Tavoitteita ja rakenteitakin pitää miettiä yli hallinnonalojen yhdessä henkilöstön kanssa. Toimenpiteillä halutaan vaikuttaa henkilöstön osaamiseen, työkykyyn, motivaatioon ja esimiestyöhön. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman yläkäsite on Santamäki-Vuoren mukaan sama kuin kuntapuolella: tuloksellisuus, ei enää tuottavuus. Henkilöstöltä halutaan reippaita ehdotuksia Kun tuottavuusohjelmassa sitouduttiin henkilötyövuosien vähentämiseen, tehtiin Santamäki-Vuoren mukaan tavoitteen toteuttamiseksi asioita, joita ei muuten olisi ollut perusteltua tehdä. Nyt koetetaan etsiä fiksumpia tapoja toimia ja pyydetään henkilöstöä tekemään reippaasti esityksiä. Poliittinen järjestelmä sitten arvioi, mitkä niistä ovat mahdollisia toteuttaa. Santamäki-Vuori muistuttaa, että valtionhallinnossa työskentelevillä virkamiehillä on näkemystä omalta hallinnonalaltaan ja siitä, mitä ehkä voitaisiin tehdä. Nyt on lupa avoimesti pohtia isompia asioita, vaikka ne vaatisivat lainsäädäntömuutoksia. Virastot arvioivat itse toimintaansa Jokainen valtion virasto joutui lokakuun loppuun mennessä tekemään ydintoiminta-analyysin ja kertomaan ideansa omalle ministeriölleen. 4 Ympäristöasiantuntija 4/2012 Jukon neuvottelupäällikkö Markku Niemisen mukaan virastot analysoivat toimintaansa ja miettivät, onko sellaisia toimintoja, joista virasto voisi luopua kokonaan. Samalla selvitetään tehtäviä, jotka ovat samoja jonkin toisen hallinnonalan kanssa ja pohditaan, voitaisiinko niitä yhdistää. Tehtäviä voidaan siirtää pois yhdeltä virastolta ja antaa koko kokonaisuus toiselle virastolle hoidettavaksi. Niemisen mielestä pitäisi selvittää yhdessä paikassa kerralla, mitkä tehtävät ovat välttämättömiä. Nyt monessa virastossa selvitetään jotakin pientä osaa kokonaisuudesta. Santamäki-Vuori kehottaa tekemään ydintoiminta-analyysissä mielikuvaharjoituksia. Mitä tekisit ja mitä pitäisi uudistaa, jos resurssit supistuisivat kymmenellä prosentilla? Entä jos sinulle tulisi uusia velvoitteita, jotka veisivät nykyisistä resursseistasi kymmenen prosenttia? Eläköityminen helpottaa irtisanomispaineita Viime hallituskaudella tuottavuusohjelma tarkoitti yt-neuvotteluja ja irtisanomisia. Henkilötyövuosia ei enää yritetä vähentää, mutta tosiasia on, että monen viraston budjetista 80 prosenttia menee henkilöstömenoihin. Niemisen mukaan ohjelman säästötavoitteet ovat tästä syystä lähellä vanhan tuottavuusohjelman tavoitteita. Nyt käytetään kuitenkin henkilöstöpoliittisesti pehmeämpiä keinoja kuin tuottavuusohjelmassa. Nieminen kertoo, että ensin yritetään katsoa, löytyykö ihmiseltä kelpoisuutta ja osaamista avoimiin tehtäviin tai valmiutta siirtyä muihin tehtäviin pienellä koulutuksella. Valtiolta eläköityy vuosittain yli ihmistä. Tämä saattaa Niemisen mielestä helpottaa tuloksellisuusohjelman tuomia irtisanomispaineita. Joka vuosi täytetään avointa työpaikkaa. Paikkoja ei saa panna julkisesti auki ennen kuin sisäinen haku on ollut käynnissä seitsemän vuorokautta. Santamäki-Vuori muistuttaa, että määrärahojen pienentyessä ei pystytä toimimaan niin, ettei henkilöstöä vähennettäisi. Säästöistä rahaa tulospalkkioihin? Niemisen mukaan työntekijät pelkäävät, että ohjelmassa yritetään taas siivota henkilöstöä pois. Pitäisi miettiä, kuinka voimme tehdä työtä tehokkaammin ajattelematta vähennystarpeita. Ei pidä ajatella, että nämä ja nämä tehtävät tulevat nyt välittömästi tai ajan kanssa tarpeettomiksi. Nieminen pitää ongelmana, miten henkilöstö saadaan ohjelmaan aidosti mukaan ja miten henkilöstöä voitaisiin kannustaa. Olen yrittänyt tuoda hankkeen ohjausryhmässä esiin, että osa toteutuneista säästöistä käytettäisiin henkilöstön tulospalkkioihin. Nieminen on tyytyväinen, että hänen ajatuksensa on otettu ohjausryhmässä hyvin vastaan. Virastojen henkilöstöjohto on innostunut. Kansliapäälliköt ja viraston korkein johto ovat avainasemassa tämän onnistumisessa. Ohjelman heikkoutena Nieminen pitää myös sitä, että mukaan on tunkemassa jo meneillään olevia hankkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi tietotekniikkahankkeet. Niiden säästövaikutuksia ei ole määritelty mitenkään.

5 edunvalvontaa Tutkimuslaitosuudistus huolestuttaa henkilöstöä Marraskuussa päättyneen lausuntokierroksen jälkeen on vuorossa valtioneuvoston periaatepäätös uudistuksesta ja sen keskeisistä toimista. Tutkimuslaitoksissa työskentelevä henkilöstö ei ole turhaan huolissaan siitä, millainen tulevaisuus heitä odottaa. Arja Varis, edunvalvontapäällikkö, YKL Heti kun työryhmän raportti valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistamisesta julkaistiin, oli selvää että tulossa on mittava uudistus, joka sellaisenaan muokkaisi täysin uusiksi kaikkien tutkimuslaitosten organisaatiot sekä niiden rahoituksen. Keskustelu esityksestä on tämän jälkeen käynyt vilkkaana ja erilaisia kannanottoja ja näkemyksiä on esitetty. Vaikutukset sekä tutkimukseen itseensä että sitä tekevään henkilöstöön tulevat epäilemättä olemaan monenlaisia ja suuria. Henkilöstön asema turvattava Tutkimuslaitosten tärkein voimavara on niiden henkilöstö, joka tulevassa muutostilanteessa joutuu kovan paineen keskelle. Heistä me henkilöstöä edustavat järjestöt kannamme ensisijaisesti huolta ja vaadimme, että tutkimustyötä tekevien asiantuntijoiden asema on turvattava ja huolehdittava heidän toimintaedellytystensä säilymisestä. Tutkimustoiminta on pitkäjänteistä toimintaa eikä hyviä tuloksia saada, jos henkilöstö joutuu jatkuvasti pelkäämään työpaikkojensa säilymisen puolesta. Uudistus epäonnistuu varmasti, mikäli henkilöstöä ei oteta alusta alkaen mukaan rakentamaan ja vaikuttamaan siihen, millaisiksi tulevat laitokset ja niiden toimintatavat muodostuvat. Jos kokonaisuudistus johtaa henkilöstöjärjestelyihin, tulee niiden kohteiksi joutuviin soveltaa muutosturvan parhaita käytäntöjä. Muutosten toteuttamiselle on annettava riittävästi aikaa, jotta voitaisiin saavuttaa uudistukselle asetettuja positiivisia tavoitteita. Tuoreessa muistissa on vielä aluehallintouudistus ja sen toteuttamisessa ilmenneet epäkohdat, joiden ei soisi uudelleen toistuvan. Rahoituksen kilpailutus ei kuullosta hyvältä Enemmän kuin itse laitosten yhdistäminen uusiksi kokonaisuuksiksi, huolta aiheuttavat suunnitelmat rahoituksen uudistamisesta. Pelkona on oikeutetusti se, että rahoitusmallin muuttaminen tulee heikentämään tutkimuslaitosten rahoitusta, sillä kohdentamaton kilpailtu rahoitus on helpompi kohde rahoitusleikkauksille kuin suorat leikkaukset yksittäisen tutkimuslaitoksen budjetista. Siitä seuraa myös hankehakemuksia, jotka vievät resursseja varsinaiselta tutkimustyöltä. Erityisesti pienet, mutta tärkeät tutkimusalat voivat lisäksi joutua ahdinkoon, kun pieni fuusioidaan isompiensa kanssa. Rahoituksen epävarmuus ja katkonaisuus tekevät henkilöstön asemasta turvattoman ja pelättävissä on irtisanomisia, lomautuksia sekä määräaikaisuuksien lisääntymistä. Kilpailutettu rahoitus ja sen määräaikaisuus eivät saa ainakaan yksinään olla perusteita työsuhteiden määräaikaisuudelle. Taustaryhmät ja seurantaryhmä toimivat Toteutuipa uudistus sitten esityksen mukaisena tai sen pohjalta jollain lailla muutoin muotoiltuna, ovat akavalaista henkilöstöä edustavat neuvottelujärjestö JUKO ja me akavalaiset ammattiliitot valppaina ja varautuneet puolustamaan tutkimuslaitoksissa työskenteleviä jäseniämme. Olemme perustaneet jokaista suunniteltua tutkimus- ja kehittämiskeskusta varten oman pääluottamusmiehistä ja liittojen asiamiehistä koostuvan taustaryhmän. Taustaryhmä on mm. yhteydessä laitosten johtoon, ministeriöön sekä valvoo henkilöstön edustusten toteutumista erilaisissa valmisteluryhmissä. Taustaryhmät järjestävät myös oman vastuualueensa henkilöstölle informaatioja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi koko uudistuksen seuraamista varten on perustettu yhteinen seurantaryhmä, jo. Haluamme näin varmistaa, että henkilöstön edustus toteutuu kattavana kaikissa uudistuksen eri vaiheissa ja että henkilöstön näkemykset otetaan huomioon päätöksen teossa. RKTL:n, MTT:n ja METLA:n yhdistämissuunnitelmissa ollaan jo pidemmällä Osana tutkimuslaitosuudistusta oleva Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen yhdistämisessä Luonnonvara- ja biotaloudentutkimus- ja kehittämiskeskukseksi ollaan jo vauhdissa. Yhdistymisvalmistelu käynnistyi jo käytännön tasolla keväällä kun maa- ja metsätalousministeriö antoi toimeksiannon asian selvittämisestä. Tavoitteena on, että tätä yhdistymistä valmisteleva projektiryhmä saa työnsä loppuun vuoden loppuun mennessä ja luovuttaa silloin ehdotuksensa uuden tutkimuslaitoksen perustamisesta ministeriölle. Uudistuksen eri osa-alueita varten on jo perustettu lukuisa määrä työryhmiä tekemään valmistelutöitä. Uusi tutkimuslaitos voisi tämän hetkisen arvion mukaan aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. 5 Ympäristöasiantuntija 4/2012

6 6 Ympäristöasiantuntija 4/2012 Tero Sipilän mukaan yritysyhdistyksen perustaminen on hieno asia. Ylempien monipuolinen asiantuntemus tulee käyttöön ja on kiva nähdä, mitä kaikkea kollegat tekevät.

7 KIVA TIETÄÄ, MITÄ TALOSSA TAPAHTUU Ylitarkastaja Tero Sipilä työskentelee Metsähallituksessa Savonlinnassa hylje-ekologina ja siinä ohessa hoitaa ylempien varapääluottamusmiehen tehtäviä. Anitta Valtonen Oma työnkuvani on harvinaisen selkeä, vastaan saimaannorppakannan seurannasta. Kuutisen vuotta sitten ryhdyin luottamusmieheksi, koska on kiinnostava nähdä ison organisaation toimintaa. Ylemmillä on Metsähallituksessa kuusi luottamusmiestä. Työaikaa tehtävien hoitoon menee päivän verran kuukaudessa. Talossa on tehty runsaasti organisaatiomuutoksia, joiden yhteydessä luottamushenkilöiltä on odotettu esityksiä asioiden hoidosta. Sipilän mukaan yhteistyö sekä luottamusmiesten kesken että työnantajan kanssa on sujunut hyvin. Olemme vieneet esityksiämme työnantajalle ja esimerkiksi monet toimintatapaesityksemme ovat menneet läpi. Olemme avoimesti keskustelleet jopa organisaatiomme aluerajauksista. Palomuuri jakaa organisaation Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on toimipisteitä pääkaupunkiseudulta Inariin. Organisaatio jakautuu kahteen suureen toimialaan: metsätalouteen ja luontopalveluihin. Niiden välillä on selvä raja, jota Sipilä kutsuu palomuuriksi. Metsätalouspuolen päätehtävä on hoitaa, ostaa ja myydä valtion metsiä, siis tehdä bisnestä. Luontopalvelut keskittyvät yhteiskunnallisiin tehtäviin, kuten kansallispuistojen ja erämaiden hoitoon. Palvelupuolen rahoitus tulee valtion budjetista. Käytännössä palomuuri näkyy esimerkiksi niin, että metsuripalvelujen osto pitää organisaation sisälläkin kilpailuttaa. Yritysyhdistys leventää hartiat Uutta ylempien yhdistysrintamalla on vastikään perustettu yritysyhdistys, jota he keskenään kutsuvat henkilöstöyhdistykseksi. Perustamiskokous on pidetty, mutta toiminta käynnistyy kunnolla vasta yhdistyksen rekisteröimisen jälkeen. Jäseniä on liittynyt noin 70, biologien ja metsänhoitajien ohella mukana on arkeologi, atk-väkeä, juristeja, ekonomeja sekä historioitsija. Työnantaja kysyy monissa asioissa henkilöstön mielipidettä. Yhdistyksen jäsenistön ansiosta meillä on paljon leveämmät hartiat kuin pelkällä luottamushenkilöjoukolla. Jos tulee erimielisyyksiä, meillä on jo etukäteen luotu hyvät keskustelu- ja viestintäkanavat. Meiltä on pyydetty esimerkiksi tulospalkkiokriteereitä. Oli vaikea löytää keinoja, joilla luontopalvelujen tulos vuosittain mitataan, sillä alan tulokset näkyvät yleensä 5 10 vuoden kuluttua toimista. Lopulta kehitimme vuositasomittarit, joihin voimme työn laadulla vaikuttaa. Olemme pari kertaa saaneet 3,5 prosentin tulospalkkiot. Määräaikaiset kärsivät ketjutuksista Työntekijöiden kroonisiin ongelmiin kuuluu määräaikaisten suuri määrä. Työmäärämme on yhteensä noin 480 henkilötyövuotta, josta puolet määräaikaisia. Alalle tyypillisesti hankkeita ja kesätyöntekijöitä on paljon. Jotkut joutuvat kärsimään kohtuuttomista ketjutuksista. Emme ole löytäneet ongelmaan ratkaisua. Myönteistä on se, että laitos on pystynyt palkkaamaan vastavalmistuneita puoleksi vuodeksi kokemusta hankkimaan. Valtion tuottavuusohjelma on tässäkin organisaatiossa kirosana, mikä vaikeuttaa merkittävästi määräaikaisten vakinaistamista. Pieni parannus on Sipilän mukaan se, että jatkossa tuottavuutta ei lasketa vain henkilötyövuosissa, vaan siinä, mihin eurot menevät. Sitä kautta on helpompi löytää säästöjä. Sipilä on tyytyväinen myös siitä, ettei irtisanomisia ja lomautuksia ole tehty, vaan vähennykset on tehty eläkejärjestelyin. Yritysyhdistystoiminta Ylempiä toimihenkilöitä edustavat yritysyhdistykset vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta. Vanhimmat niistä ovat jo yli 40 -vuotiaita. Yritysyhdistykset voivat olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoisia. Yritysyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä eli ne voivat tehdä sitovia paikallisia sopimuksia ja työehtosopimuksia. YTN - Yritysyhdistyssopimus YTN tekee yritysyhdistysten kanssa yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa YTN:n ja yritysyhdistyksen välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on alan ja yrityksen ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan tehostaminen ja ylempien toimihenkilöiden kattava järjestäytyminen, sekä yritysyhdistykseen, että YTN ry:n 7 jäsenliittoihin. Ympäristöasiantuntija 4/2012

8 ISTUTKO itsesi sairaaksi? Liikkumattomuus on vakava terveysuhka. Teksti: Krista Korpela-Kosonen Liikkumaton elämäntapa on maailmanlaajuinen kansanterveysuhka, uutisoivat lukuisat tiedotusvälineet viime kesänä. Pontta uutisoinnille antoi arvostetussa tiedelehdessä Lancetissa julkaistu tutkimus, jonka mukaan liikunnan puute on jo tupakoinnin ja lihavuuden kaltainen kroonisia sairauksia aiheuttava riskitekijä. Liikunnan puutteen katsotaan aiheuttavan 6 prosenttia sydän- ja verisuonitaudeista, 7 prosenttia tyypin 2 diabeteksesta sekä 10 prosenttia rinta- ja paksusuolen syövistä. Vuonna 2008 lähes joka kymmenes maailmalla raportoidusta 57 miljoonasta kuolemasta on arvioitu riittämättömän liikunnan aiheuttamaksi. Moni istuu 6 tuntia päivittäin Suomessa 46 prosenttia naisista ja 51 prosenttia miehistä istuu päivittäin vähintään kuusi tuntia. Istuminen on fyysistä passiivisuutta ja useimmille lihaksille lähes täydellinen lepotila. Liika istuminen vaarantaa terveyttä enemmän kuin yleisesti tiedetään. Runsaaseen istumiseen liittyy rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnan, verenpaineen ja vyötärön ympärysmitan epäedullisia muutoksia. Juuri nämä muutokset lisäävät mm. tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Liiallista istumista pidetään myös lihavuusepidemian yhtenä keskeisenä syynä. Istuminen on fyysistä passiivisuutta ja useimmille lihaksille lähes täydellinen lepotila. Liika istuminen vaarantaa terveyttä enemmän kuin yleisesti tiedetään. Ruutuviihde vie aikaa liikunnalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytymistä vuosittain. Viimeisimmät tiedot keväältä 2011 kertovat, että noin viidennes vuotiaista suomalaisista ei harrasta lainkaan säännöllistä liikuntaa. Myönteistä on se, että vapaa-ajan liikunta on jatkuvasti lisääntynyt jo 1970-luvun loppupuolelta alkaen. Vuonna 2011 reilu puolet aikuisväestöstä ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Riittävästi kestävyyttä ja lihaskuntoa harjoittavaa terveysliikuntaa harrastaa kuitenkin vain noin 12 prosenttia aikuisväestöstä, kun vertailukohtana ovat UKK-instituutin laatimat suositukset (Liikuntapiirakka). Siinä missä vapaa-ajan liikunta on jatkuvasti lisääntynyt, on työmatkaliikunta yhä harvinaisempaa 1980-luvun huippuvuosiin verrattuna. THL:n kyselyn mukaan vuonna 2011 noin kolmannes työssä käyvistä käveli tai pyöräili työmatkoillaan vähintään 15 minuuttia päivittäin. Vähintään puoli tuntia työmatkaliikuntaan käytti päivittäin noin joka kuudes työssä käyvä suomalainen. Vapaa-ajalla liikuntaan käytettävästä ajasta kilpailevat lukuisat muut harrasteet. Etenkin ruutuviihde nielee tuntuvasti enemmän arvokkaita vapaaajan tunteja kuin liikuntaharrastuksille liikenee. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan keskivertosuomalainen viettää TV:n ja tietokoneen äärellä vapaa-aikaa lähes kolme tuntia päivittäin. Liikuntaan ja ulkoiluun käytetään päivittäisestä ajasta keskimäärin vain noin 45 minuuttia. 8 Ympäristöasiantuntija 4/2012

9 YKL:n ja t y ö t t ö m y y s k a s s a n j ä s e n y y d e l l ä on e r o a! Liikuntapiirakka kiteyttää viikoittaisen terveysliikuntasuosituksen vuotiaille. Arkisella aktiivisuudellakin merkitystä Säännöllinen liikunta edistää ja ylläpitää sekä terveyttä että työhyvinvointia. Liikunnalla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia, jotka terveyden lisäksi edistävät fyysistä ja henkistä jaksamista. Omasta kunnosta ja terveydestä kannattaa huolehtia liikkumalla sekä töissä että vapaa-ajalla paljon ja monipuolisesti. Varsinaisten liikuntaharrastusten lisäksi on hyvä muistaa tavallinen arkinen aktiivisuus: auton voi korvata polkupyörällä ja hissin sijaan voi käyttää portaita. Työpäivän jatkuvaan istumiseen on viisasta ottaa taukoja pienillä liikunnallisilla tuokioilla. Välillä voi kipaista kahviautomaatille, kävellä käytävää päästä päähän tai poiketa hetkeksi pihalle. Säännöllinen venyttelytauko ehkäisee myös istumatyöhön yleisesti liittyviä niska- ja hartiavaivoja. Säännöllisen liikunnan terveyshyödyt Vähentää kehon ylimääräisen rasvan määrää Alentaa kohonnutta verenpainetta ja vaikuttaa myönteisesti veren rasvoihin ja hyytymisominaisuuksiin Vahvistaa luita ja lihaksia Parantaa ryhtiä ja kuntoa Vähentää ummetusta Kohentaa mielialaa ja rentouttaa Parantaa kehontuntemusta Antaa voimia arkeen Tuo paremman unen Lisää fyysistä ja psyykkistä jaksamista Hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä Parantaa lievän ja kohtalaisen masenuksen ja ahdistuneisuuden oireita Lähde: Suomen Sydänliitto ry Hyvää kuntoa ei voi varastoida Jos vapaa-ajan liikunnallisuus on aikaisemmin ollut vähäistä, liikunnan lisääminen kannattaa aloittaa pienin muutoksin, jotka tuntuvat itselle helpoilta ja sopivilta. Helppoja liikuntamuotoja ovat lajit, joita voi harrastaa ilman erityistä osaamista, kuten kävely, pyöräily, juoksu ja uinti. Jo puolen tunnin päivittäinen kävelylenkki riittää kattamaan terveysliikunnan vähimmäisvaatimuksen. Terveysliikunnan viikoittainen suositus toteutuu parhaiten, kun erilaisia liikuntamuotoja harrastaa monipuolisesti useana päivänä viikossa. Kestävyyskunto paranee, kun viikon mittaan liikkuu reippaasti ainakin 2,5 tuntia tai rasittavasti tunnin ja 15 minuuttia. Lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa pitäisi kehittää ainakin kaksi kertaa viikossa. Vaikka työpaikka ja työterveyshuolto voivat tukea liikuntaa, hyvä kunto on viime kädessä jokaisen oman aktiivisuuden varassa. Hyvää kuntoa ei voi varastoida, vaan sitä on ylläpidettävä jatkuvasti. Jo viikonkin vuodelepo heikentää kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa jopa viidenneksellä, mutta kunnon palauttaminen kestää monin verroin pitempään. UKK-instituutin verkkoaineistot Työterveyslaitoksen verkkoaineistot Suomen Sydänliiton verkkoaineistot Pelkän työttömyyskassan sijasta omaan tutkintopohjaiseen liittoon kuuluminen on osoitus siitä, että arvostat omaa korkeaa koulutustasi. Haluat kuulua ammatti-identiteettisi jakavien joukkoon. Pitkäjänteinen ammattijärjestötoiminta on korkeakoulutettujen vakuutus arvostuksen ja aseman säilyttämiseksi niille kuuluvalla tasolla. Jokaisen työuran varrelle mahtuu monenlaisia niin hyviä kuin huonojakin tilanteita, joissa ammattiliittosi voi avuksi. Pelkkä työttömyyskassan jäsenyys antaa taloudellista turvaa vain ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen osalta, muita palveluita ei työttömyyskassasta saa. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL sen sijaan on apunasi niin työnhakemiseen, työsopimuksen solmimiseen ja siihen liittyvien ongelmien selvittelyyn liittyvissä tilanteissa. Tarjoamme työelämän tietoa, neuvoja ja lakiapua aina kun olet sen tarpeessa. YKL:n jäsenillä on kattava työelämän vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka korvaa muun muassa työsuhdeasioihin liittyvän oikeuden käynnin kustannukset. Vastaavaa ei yksityisesti voi edes saada. Palkansaajina olevat jäsenemme voivat liittyä IAETtyöttömyyskassaan ja yleensä se tapahtuukin samanaikaisesti liittoon liityttäessä. Tietoa moninaisista jäseneduistamme löydät nettisivuiltamme Muistathan, että YKL:n jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen ja marginaaliveroasteesta riippuen verovähennysoikeuden vaikutus on vähintään 100 euroa vuodessa. YKL:n jäsenmaksut 2013»» Varsinainen jäsen 336 euroa vuodessa = 28 euroa kuukaudessa»» Yrittäjäjäsen 66 euroa vuodessa»» Opiskelijajäsen vuodessa 10 euroa ja 80 euroa työttömyyskassaan kuuluvilta»» Eläkeläisjäsen 24 euroa vuodessa»» Minimijäsenmaksu 144 vuodessa»» katso lisää 9 Ympäristöasiantuntija 4/2012

10 KADONNEEN FOSFORIN METSÄSTÄJÄT Seppo Knuuttila, SYKE Päästökohtaa haettiin syksyllä 2011 ottamalla näytteitä tarvittaessa uiden. Luoteis-Venäjällä Kingiseppissä sijaitseva Fosforitin lannoitetehtaan alueelta paljastui syksyllä 2011 mittaluokaltaan ennennäkemättömän suuri ja aiemmin tuntematon fosforipäästö. Itämeren suojelukomission HELCOMin tutkimushankkeessa selvisi, että tehtaan ympäristöstä vuoti Laukaanjoen (Luga) kautta Suomenlahteen jopa tuhat tonnia rehevöittävää fosfaattifosforia vuodessa. Kyseessä oli koko Itämeren valuma-alueen suurin fosforikuormituksen lähde. Fosforipäästö löytyy... SYKE ja venäläinen viranomainen, NW Hydromet, käynnistivät yhteisen näytteenoton Laukaanjoella lokakuussa Heti ensimmäisten näytteiden tulokset osoittivat joen alajuoksulla olevan aiemmin tuntemattoman poikkeuksellisen massiivisen päästölähteen: jokiveden fosforipitoisuus lähes 10-kertaistui Kingiseppin ja jokisuun Laukaansuun (Ust-Luga) havaintopaikkojen välillä, noin 50 km:n matkalla. Marras- ja joulukuussa otetuissa näytteissä pitoisuusero oli edelleen lähes samalla tasolla. Kipsijätevuori tehdasalueella 10 Ympäristöasiantuntija 4/2012 Jokeen päätyvän erittäin suuren fosforikuorman alkuperän jäljittäminen ei ensihavainnon jälkeen ollut vaikeaa: havaintopaikkojen välillä oli vain yksi potentiaalinen tämän suuruusluokan kuormittaja, Venäjän suurimpaan mineraalilannoitteiden valmistajaan, EuroChem -konserniin kuuluva Fosforit -lannoitetehdas Kingiseppissä. Tehtaan alueella oli valtaisa jätevuori, joka oli syntynyt fosforihapon valmistuksessa sivutuotteena syntyvän kipsin läjityksestä. Suomalaisilla tutkijoilla oli vielä hyvin muistissa vastaava tapaus kotimaasta luvuilta. Silloin Uudenkaupungin lannoitetehtaan jätekipsialueelta valui Selkämereen enimmillään arviolta lähes 200 tonnia fosforia vuodessa. Kipsi jopa johdettiin aluksi samaan tapaan kuin muualla Euroopassa suoraan mereen. Vuodesta 1968 alkaen kipsijäte läjitettiin merenlahteen padotulle alueelle, mutta päästöt jatkuivat suurina vielä pitkään. Marraskuun näytteenoton yhte- HELCOM, käynnisti syksyllä 2011 EUrahoitteisen BALTHAZAR-hankkeen 2. vaiheen. Hankkeen tavoitteena oli auttaa Venäjää toteuttamaan kansallista Itämeren suojelun toimintaohjelmaansa, kehittää ympäristön tilan seurantaa ja erityisesti eri lähteistä peräisin olevan kuormitustiedon tuottamista niin, että tulevaisuudessa saataisiin tarkempaa tietoa Venäjän alueelta Itämereen kulkeutuvista ravinnemääristä. Hankkeen toteuttajaksi valittiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtama tutkimuskonsortio. Lokakuussa 2011 käynnistyneen hankkeen yhdeksi erityiskohteeksi valittiin Laukaanjoki. ydessä päätettiin siis ottaa vesinäytteitä myös tehtaan ja jätekipsivuoren alueelta Laukaanjokeen laskevista puroista. Mittaustulokset selittivätkin valtaosan joessa todetusta fosforikuorman kasvusta. Yhdessä puroista mitattiin huikea 123 mg/l

11 fosforipitoisuus, josta 90 % oli välittömästi biologisesti käyttökelpoisessa muodossa olevaa fosfaattifosforia. Suhde oli sama kuin aiemmin Laukaansuussa mitattu. SY- KEn mittaustulosten ja Laukaanjoenjoen pitkän ajan virtaamatietojen perusteella lannoitetehtaan vuosikuormaksi v arvioitiin varovaisestikin noin 1000 tonnia fosfaattifosforia. Kyseessä oli selvästi koko Itämeren valuma-alueen suurin yksittäinen fosforikuormittaja. Päästö oli samansuuruinen kuin Suomen kaikista ihmisperäisistä lähteistä vuodessa Itämereen päätyvä rehevöittävä fosforikuorma. ja katoaa BALTHAZAR-hankkeen ohjausryhmä käsitteli Laukaanjoen tilannetta ylimääräisessä kokouksessaan Pietarissa ja jo samana päivänä HELCOM antoi lehdistötiedotteen löydöstä. EuroChem reagoi asiasta nousseeseen kohuun nopeasti ja kutsui venäläisen ja suomalaisen median edustajia tehtaalle Median paikalla ollessa otettiin myös vesinäytteitä samoista puroista, joista tutkimusryhmä oli aiemmin ottanut näytteet. Tulokset osoittivat fosforipitoisuuden alentuneen dramaattisesti, noin kahdeskymmenesosaan vain kaksi päivää aiemmin otetusta näytteestä mitatusta pitoisuudesta. Tehtaan johto, venäläiset viranomaiset ja myös HELCOMin venäläinen partneri kiirehtivät toteamaan, että tehtaalla on kaikki kunnossa, päästöt eivät ylitä normeja eikä jälkeäkään väitetyistä huimista fosforipitoisuuksista löydy. Itämeren suojelukomissiossa pidettiin kuitenkin tiukasti kiinni siitä, että hankkeessa SYKEn johdolla tehdyt mittaukset ovat luotettavia. HELCOMin vuosikokous ( ) päättikin Laukaanjoen lisänäytteenoton tarpeellisuudesta, mikä vahvisti korkean tason sitoutumisen päästön alkuperän selvittämiselle. Myös EuroChemin edustaja osallistui kokoukseen. Selvitykseen haluttiin sisällyttää intensiivinen pitoi- suuksien seuranta Laukaanjoella sekä tarkempi selvitys teollisuusaluetta ympäröivistä puroista ravinnekuorman tarkan lähteen osoittamiseksi. Lisänäytteenoton valmistelu käynnistettiin välittömästi vuosikokouksen jälkeen. HELCOM kutsui koolle Pietariin asiantuntijakokouksen, johon osallistuivat eri osapuolten edustajat mukaan lukien EuroChemin ja Fosforitin johtoa. Kokouksessa Fosforit-tehdas sovittiin, että näytteenottoa Laukaanjoella jatketaan maalis-toukokuun ajan. Kokouksessa keskusteltiin myös tarkemmasta selvityksestä teollisuusalueen ympäristössä. SYKEn laatima ehdotus tästä suunnatusta näytteenotosta tehdasalueen tuntumassa toimitettiin viikko tapaamisen jälkeen HELCOMille, joka toimitti sen venäläiselle partnerilleen, Ecology & Business ille, jonka tehtävänä oli informoida Leningradin alueen viranomaisia sekä EuroChemiä tulevasta näytteenotosta. Tutkija pidätetään Puro, jota myöten valtaisa fosforipäästö valui Laukaanjokeen. Näytettä ottaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tutkimusmestari Jyrki Vuorinen Näytteenotto Kingiseppissä käynnistettiin sovitusti luottaen siihen, että eri osapuolet Venäjällä olivat näytteenotosta asiallisesti informoituja ja hoitaneet omat tehtävänsä sovitun mukaisesti. Tästä huolimatta allekirjoittanut hankkeen päätutkijana pidätettiin pian näytteenoton alettua suunnitellulta tutkimusalueelta, joka myös oli venäläiselle osapuolelle toimitettuun karttaan tarkasti merkitty. Toisin kuin tehtaan ja venäläisviranomaisten taholta pidätyksen yhteydessä ja sen jälkeen kerrottiin julkisuuteen, tutkija ei missään vaiheessa liikkunut ennakkoon informoidun tutkimusalueen ulkopuolella. Puhumattakaan siitä, että tämä olisi tunkeutunut luvattomasti tehdasalueelle, niin kuin Fosforitin johto asian esitti. Tämä käy selvästi ilmi myös pidätyksen tehneen vartiointiliikkeen kuvauksessa kulkureitistäni. Välittömästi pidätyksen jälkeen minut luovutettiin Venäjän turvallisuuspalvelun, FSB:n käsiin reilun vuorokauden ajaksi ja lopulta paluumatkalla vielä tietokoneeni takavarikoitiin Venäjän tullissa. Siihen miksi näin kovakouraiseen käsittelyyn päätettiin ryhtyä yhteisesti sovittua näytteenottoohjelmaa toteuttavan tutkijan kohdalla voivat vastauksen antaa vain venäläiset tahot. Tutkimusten keskeyttäminen ja sitä seurannut tapauksen käsittely Suomen ja Venäjän ulkoministeriöiden välillä viikkojen ajan ymmärrettiin todennäköisesti myös EuroChemin ylimmässä johdossa yhtiön julkikuvan kannalta ainakin lännessä niin negatiiviseksi, että näiden tapahtumien voi lopulta arvella jopa nopeuttaneen täyskäännöstä yhtiön tiedotuspolitiikassa. EuroChem nimittäin tiedotti 6.kesäkuuta käynnistäneensä tutkimukset fosforipitoisten valumavesien lähteiden ja reittien selvittämiseksi tammikuussa 2012 heti sen jälkeen, kun HELCOM oli tiedottanut Laukaanjoen kohonneista fosforipitoisuuksista. Alueelle oli rakennettu patoja, sulkuja, pumppaamo sekä kerättyjen vesien puhdistusjärjestelmä. Pintavalumavedet jätekipsin läjitysalueelta johdettiin yksikköön, jossa fosfori saostettiin ja vasta puhdistuksen jälkeen johdettiin Laukaanjokeen. Päästön tukkiminen ja puhdistaminen näkyivät myös BALTHAZAR-hankkeen mittauksissa Laukaanjoella koko kevään 2012 ajan. Fosforipitoisuudet alenivat syksyn 2011 huimista pitoisuuksista noin kuudesosaan. Tarinalla on siis Suomenlahden ja koko Itämeren kannalta onnellinen loppu: valtaisa fosforipäästölähde on saatu eliminoitua ja lisäksi EuroChem ja John Nurmisen Säätiö ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan osapuolet valitsevat yhdessä riippumattoman eurooppalaisen asiantuntijajärjestön, joka arvioi ja seuraa tehtaan nykyisen pintavesien keräys- ja puhdistusjärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta. HELCOM puolestaan on jo käynnistänyt selvityksen, jossa pyritään kartoittamaan Itämeren valuma-alueella sijaitsevien muiden lannoitetehtaiden vastaavien jätekipsialueiden riskit ja mahdolliset päästöt luotettavasti. Seppo Knuuttila työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa. 11 Ympäristöasiantuntija 4/2012

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA Luottamusmies tuntee talon tavat Ilmastonmuutos toteuttamassa vesivarojen uusjakoa Ammattiliitto on nuortenkin asialla 2/2012 S i s ä l ly s 3 4 6 Pääkirjoitus: YKL on haasteiden

Lisätiedot

Ympäristöasiantuntija

Ympäristöasiantuntija Ympäristöasiantuntija 3/2013 Kuinka paljon on tarpeeksi: ammattijärjestäjän näkökulma suomalaiseen tavarapaljouteen Työssä viihtyen pidempään työelämässä: henkilökuvassa Kai Myrberg Olipa kerran ympäristöongelma:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA

YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA 1/2006 4 15 Työn sankarit Otsonikerroksen paranemisesta ei selkeitä merkkejä 20 Sisältö 3 Puheenjohtajalta 4 Työn sankarit 6 Pätkätyöt eivät ole vähenemään päin 8 Millainen valtio

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 Kelassa varaudutaan vaaraan SIVU 40 Edustajakokouksessa keskusteltiin tulevaisuudesta SIVU 54 JÄSENEMME AHVENANMAALLA SIVU 10 TEEMANA eläkeuudistus

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 3 2014 Kylmää kyytiä budjettiehdotuksessa SIVU 20 Älä tingi lounaasta SIVU 23 VESIPELASTUS OPETTAA KOIRAA JA EMÄNTÄÄ SIVU 38 TEEMANA hyvinvointi TILAA jäsenkalenteri

Lisätiedot

Kansallispuistot. Virkistystä kävijöille, vireyttä paikallisille KUN POMO PAINOSTAA EROAMAAN HALTIA AVAA OVENSA TAAS MUISTI PÄTKII

Kansallispuistot. Virkistystä kävijöille, vireyttä paikallisille KUN POMO PAINOSTAA EROAMAAN HALTIA AVAA OVENSA TAAS MUISTI PÄTKII Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 2/2013 Kansallispuistot Virkistystä kävijöille, vireyttä paikallisille 6 10 HALTIA AVAA OVENSA Puurakentamisen Guggenheim 18 KUN POMO PAINOSTAA EROAMAAN Tunne oikeutesi

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013 Tervetuloa kevätkokoukseen s. 3 Määräaikaisten ja vuokratyön tekijöiden oikeuksiin parannuksia s. 9 Yritys tarvitsee hyvinvoivan henkilöstön menestyäkseen s. 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri

URA. Paljosta perillä. Mukana opiskelijaliite! 12 Yhteiskuntasopimus 13 Yhteiskuntatieteilijäpäivät. EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2015 EDUNVALVONTA Luottamusmiesbarometri ILMIÖ Opintojen anti tulevaan työelämään KAHDESTA KULMASTA Mentorointiparin kohtaamisia KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

Työelämän tuulettaja. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 1-2011. Pauliina Susi: Valoisia viestejä työmarkkinatutkimuksesta

Työelämän tuulettaja. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 1-2011. Pauliina Susi: Valoisia viestejä työmarkkinatutkimuksesta VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 1-2011 Valoisia viestejä työmarkkinatutkimuksesta Muuttaako vaalivoitto mitään? Pauliina Susi: Työelämän tuulettaja 2 Valtiotieteilijä 1-2011 Pääkirjoitus Vaalit

Lisätiedot

kilpailuetu VASTUULLINEN TAPA TOIMIA ON 18 24 Tiina Peipon työpäivä vie LUKEN PÄÄJOHTAJA MARI WALLS: JOHDA PERHE- 12 YSTÄVÄLLISESTI

kilpailuetu VASTUULLINEN TAPA TOIMIA ON 18 24 Tiina Peipon työpäivä vie LUKEN PÄÄJOHTAJA MARI WALLS: JOHDA PERHE- 12 YSTÄVÄLLISESTI Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 2/2015 6 LUKEN PÄÄJOHTAJA MARI WALLS: VASTUULLINEN TAPA TOIMIA ON kilpailuetu NÄIN KÄYTÄT TOHTORIA JOHDA PERHE- TYÖPÄIVÄ 12 YSTÄVÄLLISESTI Suomessa ei ole yhtään 18

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 2 2014 Venepoliisin ulkoilmatyö SIVU 10 Tutustu Asiakaspalvelu 2014 -hankkeeseen SIVU 16 LUOTTAMUSMIES JÄSENISTÖN TUKENA SIVU 44 TEEMANA ympäristö ja kestävä

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI. YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2007 TEEMANA YKSITYINEN SEKTORI YTN specialaisten asialla sivu 6 Alkaako AKAVAssa uusi aika? sivu 14 pääkirjoitus Jännittävä kesä edessä Vastikään maamme

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9. Linkosuo panostaa kuivaleipään s. 10 11

Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. 3. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa s. 8 9. Linkosuo panostaa kuivaleipään s. 10 11 NRO 2/2015 26.2.2015 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja asiantuntijalle juhlavuosi työpaikalla julkkis Olenko tyhmä kun en opi kuin muut? s. Arkistot kuntoon ammattiosastoissa

Lisätiedot