Joulukuu Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joulukuu 2010. Strategiat ja tulevaisuus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry"

Transkriptio

1 Joulukuu 2010 Strategiat ja tulevaisuus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

2 muuttaa ja muuttuu AVOIMET OVET SKOLissa maanantaina klo SKOL muuttaa keväällä 60 v. Tervetuloa! Ei puheita, ei lahjoja. Muistamiset SNIL-stipendirahastoon Ilmoittautumiset tilaisuuteen mennessä: tai puh Sisältö Pääkirjoitus... 3 SKOLin uusi ennakoiva strategia varautuu kiihtyvään muutokseen... 4 Kansainvälistymisen painoarvo on noussut merkittävästi. TeknologiaSuomi nousuun... 6 Teknologiateollisuuden ja SKOLin kumppanuus vahvistaa kummankin järjestön jäsenyritysten menestymisen edellytyksiä. Kansainvälistyminen osaksi joka strategiaa... 8 Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushankkeessa on johtopäätösten aika. Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot Tulevaisuushankkeessa esiteltiin kahdeksan skenaariota alan tulevaisuudesta. Menestyminen vaatii panoksia koulutukseen...10 Osaamiseen perustuva kilpailukyky säilyy vain investoimalla riittävästi koulutukseen. Toimialaraportin mukaan taantuma hellittää...11 Tekninen palveluala on yksi kansainvälistyneimpiä palvelualoja maassamme. Ympäristön arvoista talotekniikkaa...12 Ympäristömyötäisen suunnittelun kysyntä kasvaa. Ajankohtaista Suhdanteet Kotimarkkinat vetävät, vientihankkeita kaivataan SKOLin hallitus 2011 Puheenjohtaja Heikki Hornborg Etteplan Varapuheen- Tuomas Kaarlehto Rapal johtajat Matti Mannonen WSP Finland Jäsenet Kimmo Fischer Sito Kari Harsunen SWECO Industry Urpo Koivula AX-Suunnittelu Petri Laurikka A-Insinöörit Suunnittelu Mika Laurilehto Deltamarin Sakari Oksanen Pöyry Finland Reijo Riekkola Saanio & Riekkola SKOLin toimisto puhelinvaihde faksi Toimitusjohtaja Timo Myllys puh 5101, gsm Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen puh 5105, gsm Lakimies Mikko Oikarinen puh 5103, gsm Julkaisut Kirsti Leskinen puh 5108 Talous Ritva Marttila puh 5107 Tilastot Hilve Nurminen puh 5104

3 SKOL Visio Joulukuu Suunnitteluala murroksessa Suunnittelu- ja konsulttiala on kuluneen vuoden aikana joutunut ennennäkemättömään markkinamuutokseen. Alan toimintaedellytykset ovat pysyvästi muuttuneet. Kotimaan investointiaste on erittäin alhainen eikä ole mitään merkkejä siitä että se enää pysyvästi nousisi. Alalla toimivan henkilöstön määrä on pudonnut lähes :sta noin henkeen. Suunnittelupalveluiden kotimainen kysyntä on investointien ja isojen vientihankkeiden vähenemisen ja myötä laskenut ja samalla suunnitteluvienti on lähes puolittunut. Infrasuunnittelun hyvä tilauskanta on myös kääntynyt laskuun eikä julkisen sektorin rahoitusvajeen seurauksena näköpiirissä ole pitkään aikaan parannusta. Talonrakentamisen suunnittelussa näkymät ovat onneksi vakaammat. Historia opettaa että muutoskohdat ovat paitsi uhkia, myös mahdollisuuksia. Sekä jäsenyritystemme että SKOLin on reagoitava muutoksiin toimintamalleja muuttamalla. SKOL aloitti yhdessä YTN:n kanssa jo pari vuotta sitten projektin jonka tavoitteena on kohdata tulevaisuuden haasteet ja turvata suomalaisen insinöörityön tulevaisuus. Aiheesta on enemmän toisaalla lehdessä. SKOL on varautunut markkinoilla tapahtuneisiin ja tuleviin muutoksiin uudessa strategiassaan, jossa on painotettu erityisesti ennakointia ja kansainvälistymistä. Yhteistyössä Teknologiateollisuuden kanssa SKOLilla ja jäsenillä on hyvät kanavat seurata kansainvälistä kehitystä sekä paremmat resurssit alamme kehityshankkeiden toteuttamiseen. Alan tuleva kasvu ei voi perustua vain kotimaisiin investointeihin. Leipä on haettava ulkomailta. Tähän mennessä jäsenyrityksemme ovat olleet varsin varovaisia kansainvälistymisessään. Suurimpana syynä on vähäinen mahdollisuus riskinottoon ja se tosiasia, ettei kukaan pioneeri ole takaiskuiltakaan välttynyt. Kuitenkin esimerkiksi Englannin, Hollannin ja Tanskan esimerkit osoittavat että suunnittelu- ja konsulttityö voi olla merkittävä vientitulo eikä yritysten kasvulla ole ylärajaa. Suomalaisenkin suunnittelu- ja konsulttialan on kyettävä vastaamaan kansainvälistymisen tuomiin uusiin haasteeseen. Painoarvoamme lisää myös se että, asiantuntija yrityksillämme on keskeinen asema teollisuutemme kilpailukyvyn parantajana sekä koko yhteiskunnan rakenteiden ja teknologian kehittäjänä. Valtiovallan on ratkaisuillaan raivattava esteitä yritystoiminnan kehittämisen tieltä ja edistettävä kotimaista omistusta. Suunnittelu- ja konsulttialan keskeinen menestystekijä on osaaminen. Mikään maa ei voi sallia oppimisen rajoittamista. Maallamme ei ole varaa menettää etevimpien yksilöittensä kehittymismahdollisuuksia. Koulutusjärjestelmäämme on uusittava perustamalla tasoluokkia samalla kun matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetuksen määrää ja laatua on lisättävä. Valtaosa SKOLin jäsenyrityksistä on liian pieniä kansainvälistymään yksin. Verkottuminen on välttämätöntä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös yhteistyötä sidosryhmien välillä ja ennen kaikkea yhteistyötä asiakkaiden ja valtiovallan kanssa. Yhdessä asiakaskuntamme kanssa on päästävä kehittämään uusia lisäarvoa tuottavia toimintamalleja. EU-säännökset eivät estä muissakaan maissa innovatiivista toimintaa. Pelkkään hintaan perustuva asiantuntijapalveluiden myynti näivettää toimialan ja jäädyttää kehityksen. Uusilla toimintatavoilla ja yhteistyöllä alallamme on huomattavat kasvumahdollisuudet. Heikki Hornborg SKOLin puheenjohtaja TÄMÄ ON SKOL Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry on insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantajajärjestö. SKOLin jäsenyritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa sekä Suomessa että ulkomailla. SKOLin jäsenkuntaan kuuluu 224 suunnittelu- ja konsulttiyritystä ja yritysryhmää. Ne työllistävät Suomessa asiantuntijaa. Alan yritystoiminta on hyvin kansainvälistä, SKOL-yritysten yritysryhmät työllistävät maailmanlaajuisesti yli henkeä. SKOLin jäsenyritysten suomalaisen toiminnan liikevaihto vuonna 2009 oli 1,2 miljardia euroa. Neljännes tuotannosta kohdistuu vientihankkeisiin. Jäsenistö edustaa kahta kolmasosaa teknisestä konsultoinnista Suomessa. Ala toteuttaa eri kokoisten projektien hankekehityksen ja suunnittelutyön. Tyypillisiä suunnittelukohteita ovat tehtaat ja niihin liittyvät tuotantoprosessit ja -laitteistot, kaikki rakentamiseen liittyvä suunnittelu ja projektihallinta sekä yhteiskunnan, liikenteen ja ympäristön hankkeet. Alan asiakkaita ovat kaikki elinkeinoelämän toimialat ja koko julkinen sektori. SKOLin tehtävänä on toimialan ja jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytysten jatkuva parantaminen. SKOL toimii tiiviissä yhteistyössä Teknologiateollisuuden kanssa ja muuttaa yhteisiin tiloihin Etelärantaan keväällä Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1, ESPOO puhelin faksi SKOL Visio ISSN Päätoimittaja Timo Myllys Toimitus Sampsa Heilä Taitto Markus Janhunen Paino Forssan kirjapaino

4 4 SKOL Visio Joulukuu 2010 SKOLin uusi ennakoiva strategia varautuu kiihtyvään muutokseen SKOLin uudessa strategiassa on kaksi oleellista muutosta verrattuna aiempaan strategiaan. Toinen on ennakointi ja toinen kansainvälisen toiminnan painoarvon merkittävä nousu, SKOLin puheenjohtaja Heikki Hornborg Ennakointia tarvitaan siksi, että meidän toimintaympäristömme, joka on ollut pitkään hyvin kotimarkkinakeskeinen ja suhteellisen vakaa on muuttunut kansainvälisemmäksi ja muutoksiltaan nopeasyklisemmäksi, sanoo SKOLin puheenjohtaja Heikki Hornborg. Strategian valmistelussa on hyödynnetty kaksi vuotta sitten käynnistetyn suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushankkeen aikana tehtyä perusteellista analyysiä toimintaympäristön keskeisistä muutostrendeistä ja alan tulevaisuudennäkymistä. Ennakointia tarvitaan siksi, että meidän toimintaympäristömme joka on ollut pitkään hyvin kotimarkkinakeskeinen ja suhteellisen vakaa on muuttunut kansainvälisemmäksi ja muutoksiltaan nopeasyklisemmäksi. Nekin yritykset jotka toimivat pelkästään kotimarkkinoilla joutuvat ottamaan huomioon kansainvälisessä kehityksessä tapahtuvat muutokset, ja kansainvälinen kilpailu on tullut myös suomalaisiin projekteihin, Heikki Hornborg Suunnittelutyö ylittää yhä useammin kansalliset rajat. Projektit ovat usein monikansallisia. Suunnitteluryhmässä voi olla jäseniä eri maakuntien lisäksi eri puolilta maailmaa. Suunnittelutyön verkottuessa myös SKO- Lin on tiivistettävä yhteistyötä ja vaikuttamista alan kansainvälisissä järjestöissä FIDICissä ja EFCAssa ja viestittävä kansainvälisestä kehityksestä omalle jäsenistölleen, Hornborg Toimintaympäristön muutosnopeuden kiihtyessä on viestintää ja vaikuttamista tehostettava myös erilaisiin sidosryhmiin. Viestintä oli mukana jo edellisessä strategiassa yhtenä painopistealueena, mutta sen merkitys on Hornborgin mukaan tämän päivän yhteiskunnassa entisestään korostunut. Meidän on tuotava esille alalla tapahtuva kehittyminen ja hyviä esimerkkejä korkeatasoisesta osaamisestamme omalle jäsenkunnalle, asiakkaille ja sidosryhmille. Viestimällä vahvuuksistamme voimme nostaa suunnittelu- ja konsulttialan imagoa ja parantaa SKOLin jäsenten toimintaedellytyksiä. Teknologiateollisuudesta lisää voimia toteutukseen Toimintaedellytysten parantamiseen ja vaikuttamiseen SKOL saa merkittävästi lisäresursseja kumppanuudesta Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Kumppanuuden myötä Toimivat työmarkkinat teema jätettiin omasta strategiastamme pois, koska Teknologiateollisuus hoitaa vahvasti tätä tehtävää omilla suuremmilla resursseillaan. Yhteistyön ansiosta SKOLille jää enemmän voimava-

5 SKOL Visio Joulukuu roja suunnattavaksi oman strategiamme kannalta muille keskeisille alueille. Myös koulutukseen vaikuttamisessa Teknologiateollisuus on näkyvä toimija, jonka pyrkimykset ovat hyvin pitkälle yhteiset SKOLin jäsenkunnan kanssa. Hornborgin mukaan suunnittelu- ja konsulttiala ja teollisuus jakavat yhteisen huolen matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen vähentämisestä kouluissa sekä insinööriopetuksen laadun säilymisestä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, joiden resurssit opiskelijaa kohti ovat pienentyneet. Osaamisesta ylivoimaa on yksi Teknologiateollisuuden neljästä strategisesta teemasta. SKOLin jäsenkunnalle huippuosaaminen on keskeinen menestystekijä. Meidän on kyettävä myös viestimään entistä paremmin sitä, että tarjoamme asiakkaille merkittävää lisäarvoa tuottavia korkean tason osaamiseen perustuvia ratkaisuja halvimman mahdollisen suunnittelun sijaan. Toimintaympäristön muuttuessa konsulttiyritysten henkilöstölle ja johdolle asetetaan myös uudenlaisia vaatimuksia. Heiltä edellytetään kykyä ja halua toimia kansainvälisesti sekä kykyä johtaa verkostoja. Meidän on tärkeää saada välitetyksi opiskelijoille tietoa siitä, kuinka mielenkiintoisia mahdollisuuksia suunnitteluala tarjoaa itsensä kehittämiseen ja ammatilliseen uudistumiseen, Hornborg Hän muistuttaa, että suunnitteluala on ollut kehityksen kärjessä paitsi uusimman tiedon soveltamisessa myös toiminnan eettisten pelisääntöjen kehittämisessä ensimmäiset laadittiin alalle jo 50 vuotta sitten. Heikki Hornborgin mukaan SKOLin ja Teknologiateollisuuden uudet strategiat ovat hämmästyttävän samansuuntaisia, vaikka niiden valmistelu oli jo pitkällä ennen kuin järjestöt käynnistivät keskustelun yhteistyöstä. Kun näimme ensimmäisen kerran Timo Myllyksen kanssa Teknologiateollisuuden strategiatalon meiltä kummaltakin loksahti suu auki, niin paljon siinä oli samankaltaisia asioita kuin SKOLin pyramidin muotoon rakennetussa strategiakartassa. Suomen menestys tuotteiden ja palveluiden viennissä perustuu korkeaan osaamiseen. Suunnittelutyö ylittää yhä useammin maiden rajat ja projektit ovat monikansallisia. Tero Sivula

6 6 SKOL Visio Joulukuu 2010 Teknologiateollisuus ry:n strategia Vaikuttavin suunnannäyttäjä TeknologiaSuomi nousuun! Teknologiateollisuuden toiminta on perinteisesti painottunut jäsenyritysten tuloslaskelman kustannuspuoleen vaikuttamiseen. Työmarkkinatoiminnalla on vaikutettu yritysten suurimpaan kustannuserään, henkilöstökustannuksiin. Myös lainsäädäntöön vaikuttaminen on tähdännyt uusien kustannusrasitteiden ehkäisyyn. Toimintaympäristön nopea muutos edellyttää sitä, että meidän on osallistuttava aiempaa vahvemmin uusien tuottojen synnyttämiseen, Turunen Yritysten globaalin kilpailukyvyn rakentamiseksi Teknologiateollisuus on aktiivisesti mukana strategisen huippuosaamisen keskittymien toiminnassa ja luo uusia innovaatioverkostoja. Se käynnistää hankkeita joilla tuetaan pk-yritysten palvelukonseptien kehittämistä ja kansainvälistämistä sekä etsitään uusia, suurta liiketoimintapotentiaalia omaavia yritysten yhteisiä tarjoamia. Nokia Siemens Networksin ja ABB:n kaltaisten globaalien suuryritysten tuote- Globaalin Yrityskohtaisuuden Osaamisesta Investointeihin kilpailukyvyn ja kasvuun Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 3 rakentaminen vahvistaminen kannustava ylivoimaa työehdoissa toimintaympäristö Kasvun ja menestyksen rakentaja 1 TeknologiaSuomi nousuun Menestyminen globaalin rakennemuutoksen aiheuttamassa kovenevassa kilpailussa edellyttää suomalaiselta teknologiateollisuudelta ja suunnittelu- ja konsulttialalta entistä tiiviimpää yhteistyötä. SKOLin liittyminen Teknologiateollisuus ry:n itsenäiseksi toimialayhdistykseksi vahvistaa kummankin järjestön jäsenyritysten menestymisen edellytyksiä, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuuden yritykset ovat osalle SKOLin jäsenistä asiakkaita ja läheisiä yhteistyökumppaneita jopa luottamuksellisessa tuotekehityksessä, joka on yritysten keskeinen kilpailutekijä. Siksi oli Jorma Turusen mukaan luontevaa, että SKOLin taholta alun perin konsulttitoimistojen työmarkkinaneuvotteluaseman vahvistamisesta lähtenyt aloite järjestöjen yhteistyöstä laajeni nopeasti kaikille muillekin järjestötoiminnan osa-alueille. Virallisesti ensi vuoden alussa käynnistyvä mutta monilla alueilla jo toimiva yhteistyö toteutuu hyvin kattavana. Työmarkkina-asioissa meillä on käytännössä samat sopimusosapuolet ja yhdessä hyvin vahva neuvotteluasema. Intressimme ovat muutenkin pitkälle samat. Yhteinen tavoitteemme on saada osaamiseen perustuva TeknologiaSuomi nousuun, Turunen Teknologiateollisuuden uusi strategia pohjautuu yritysten toimintaympäristön muutostrendeihin, joista keskeisin on globaalin rakennemuutoksen voimistuminen. Toinen on EU:n kasvava vaikutus. Yli puolet yrityksiin liittyvästä lainsäädännöstä tehdään EU:ssa. Siksi meidän on vaikutettava lainsäädäntöön kansallisen tason lisäksi aiempaa voimakkaammin myös EU-tasolla. SKOLin jäseniä kiinnostavat pääosin samat lait kuin teknologiateollisuutta, Turunen Yritysten globaalin kilpailukyvyn rakentaminen sekä vaikuttaminen koulutukseen, osaamiseen ja innovaatioympäristöön ovat Teknologiateollisuuden strategisia tavoitteita, jotka ovat tärkeitä myös SKOLin jäsenkunnalle. Kriittisestä massasta on näiden asioiden edistämisessä paljon etua. Teknologiateollisuus on huomattavasti vahvempi toimija kuin SKOL yksin, Turunen toteaa. Jorma Turusen mukaan uusi strategia painottaa liiketoimintamahdollisuuksiin vaikuttamista ja sitä että vaikuttavuuden tulee olla mitattavissa. Rooliksi ei enää riitä palvelutehtävän suorittaminen, vaan on ennakoitava uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja esiteltävä niitä jäsenkunnalle. Meidän on siirryttävä tekijästä enemmän näkijäksi. Asioiden tekeminen oikein ei riitä, vaan jäsenyritysten ja samalla myös koko Suomen menestys rakennetaan tekemällä oikeita asioita ja luomalla mahdollisuuksia kasvuun. Lisäarvoa innovaatioverkostoista

7 SKOL Visio Joulukuu Saara Klemola Etteplan ja Elomatic osoittavat hyvin konsulttiyritysten mahdollisuudet maailmanlaajuisen markkina-aseman luomiseen vahvalla erikoisosaamisella ja molempia osapuolia hyödyttävällä läheisellä kumppanuudella teknologiateollisuuden valmistavien yritysten kanssa, Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen kehityksen painottuminen Suomeen on hyvä osoitus siitä, että meillä on kansainvälisesti korkeatasoinen innovaatioympäristö ja maailmanluokan osaamista. Siitä huolimatta meillä on selvästi vähemmän kasvuyrityksiä kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, ja tähän on saatava muutos. Jorma Turunen uskoo, että muun muassa energia- ja ympäristöliiketoiminnan klusteri tarjoaa teknologiateollisuudelle ja suunnittelu- ja konsulttialan yrityksille paljon mahdollisuuksia verkottumiselle ja uuden liiketoiminnan luomiselle. Teknologiateollisuus pyrkii edistämään alan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä erityisesti Kiinassa, jonka ympäristömarkkinat kasvavat prosenttia vuodessa. Kiinan ekokaupunkihankkeisiin kootaan yritysryhmiä ja verkostoja. Suomessa on hyvin laaja energiaportfolio ja paljon siihen liittyvää osaamista. Kylmästä ilmanalasta johtuen energiatehokkuus on jo valmiiksi sisäänrakennettu meidän rakentamiseen ja siihen liittyvään suunnitteluun ja teollisuuteen. Erikoisosaamisen tuotteistusta Nokian, Wärtsilän ja Pöyryn kotimaassa huomio kiinnittyy helposti kansainvälisesti menestyneiden yritysten raskaaseen sarjaan. Jorma Turunen muistuttaa, että suomalaisessa teknologiateollisuudessa ja konsulttialalla on paljon pk-yrityksiä. Monille yrityksille jo 20 miljoonan euron liikevaihto on valtava. Suomalaisten yritysten ei kannata lähteä kilpailemaan suurten volyymien päämarkkinoille saksalaisten tai englantilaisten yritysten kanssa, vaan niiden on tärkeää löytää omaan strategiaansa ja usein tuotekehityspainotteiseen korkean tason osaamiseensa sopivat globaalit osamarkkinat ja erikoistuotteet. Menestyvä tarjoama rakentuu usein erilaisten osaamisten yhdistämisestä. Onnistuneen strategian lähtökohtana on aina asiakkaiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Esimerkiksi Baswaren perustajat eivät olleet ohjelmistopuolen vaan taloushallinnon asiantuntijoita, ja yrityksen menestys on pohjautunut tämän osaamisen ohjelmointiin kuten monilla muillakin ohjelmistoyrityksillä. Tekla on hyvä esimerkki rakenteiden laskentaosaamisen konseptoinnista myytäviksi ohjelmistotuotteiksi. Jorma Turunen uskoo suomalaisten yritysten kykyyn rakentaa menestystä myös tulevaisuudessa, kunhan vain poliitikot pystyvät pitämään loitolla velkaantumisen aiheuttamat uhkakuvat yritysten taloudelliselle toimintaympäristölle. Kiviniemen hallituksen budjetti perustuu yli kahdeksan miljardin euron lisävelan ottoon. Jos yritykset olisivat samanlaisessa tilanteessa kuin valtio, ne joutuisivat väistämättä karsimaan kulujaan. Turunen painottaa, että valtion tehtävänä on hoitaa oma taloutensa ja sitä kautta yritysten toimintaympäristö sellaiseksi, ettei yritysten kannettavaksi tarvitse koko ajan asettaa uusia kilpailukykyä heikentäviä rasitteita. Kasvua ja investointeja tukevaa toimintaympäristöä rakennetaan tukemalla tuotekehitystä esimerkiksi uudella tuotekehityksen verokannustimella ja verotuspäätöksillä.

8 8 SKOL Visio Joulukuu 2010 Suunnittelualan tulevaisuushanke: Kansainvälistyminen osaksi joka Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushankkeen keskeinen johtopäätös on se, että kansainvälistyminen koskettaa kaikkia alan yrityksiä. Siksi jokaisen yrityksen täytyy ottaa strategiassaan huomioon kansainvälistymisen vaikutukset ja mahdollisuudet. SKOLin ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kaksi vuotta sitten käynnistämän tulevaisuushankkeen lähtökohtana oli yhteinen huoli suomalaisen suunnittelualan tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä, kun asiakkaat ja toimiala globalisoituvat voimakkaasti. Suomi on ollut TEKin Teknologiabarometrin mukaan kärjessä, kun arvioidaan teknologian arvonlisäyksen osuutta bruttokansantuotteesta. Kehittyvät maat pystyvät kuitenkin tarjoamaan palveluita huomattavasti edullisemmin ja niiden koulutus- ja osaamistaso nousee nopeasti. Suunnitteluala on ollut pitkään hyvin kotimarkkinapainotteinen ja töitä riitti teollistuvan yhteiskunnan ja sen infrastruktuurin suunnittelussa. Maailmalle menoon ei aiemmin ollut tarvetta, mutta nyt kasvu on haettava entistä enemmän itse ulkomailta, konsultti Pekka Pesonen PricewaterhouseCoopers Oy:stä (PwC) PwC on toteuttanut tulevaisuushankkeen toisen osan ja koonnut hankkeen loppuraportin. Ensimmäisen osan toteutuksesta vastasi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus. YTN:stä SKOL-YTN -tulevaisuushankkeeseen osallistuivat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Uusi Insinööriliitto UIL. Pekka Pesonen painottaa, että toimintaympäristön nopea muutos pakottaa jokaisen alan yrityksen ottamaan strategiassaan kantaa kansainvälistymisen mahdollisuuksiin ja uhkiin Arvioi kuinka tärkeänä pidät kunkin tavoitteen saavuttamista suunnittelu- ja konsulttialan kilpailukyvyn turvaamisen ja kehittymisen kannalta A. Toimintaympäristön muutosten ennakointi on huomattavasti nykyistä parempaa B. Maa- ja asiakastoimialakohtaista informaatiota on yrityksille helposti saatavilla C. Yritysten strategia on laadukkaampi ja mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen D. Yrityksillä on riittävät alue- tai maakohtaiset toimintasuunnitelmat ja paremmat edellytykset toimia maakohtaisesti E. Yritysten toimintamallit ovat tehokkaita ja tukevat tavoitteellista liiketoimintaa F. Yritykset hyödyntävät paremmin kumppanuus- ja verkostoitumismahdollisuuksia G. Kansainvälistyessään yritykset ovat kytkeytyneet asiakkaiden ja muiden sidosryhmien muodostamaan verkostoon H. Yritysten tuote-palvelutarjoama on nyt ja tulevaisuudessa kilpailukykyinen I. Suunnittelupalveluiden hankinnat korostavat korkealaatuista osaamista ja laatutasoa) J. Henkilöstön osaaminen ja valmiudet kohtaavat entistä paremmin alan muutoksen ja yritysten uudet haasteet K. Yrityksillä on paremmat mahdollisuudet löytää ja rekrytoida uusia ja tarpeita vastaavia osaajia L. Suunnittelu- ja konsulttiala on entistä houkuttelevampi Erittäin tärkeä Yksi vaihtoehto on etabloituminen voimakkaasti kehittyville markkinoille eli etenkin Kiinaan tai Intian, Venäjän ja Brasilian kaltaisiin maihin, joissa investoidaan paljon teollisuuteen ja infrastruktuuriin. Etabloituminen on aina kuitenkin myös riski, ja siksi on tärkeää tehdä huolellinen markkina-analyysi päätöksenteon pohjaksi, Pesonen Eri markkinoista ja niiden ominaispiirteistä on saatavissa paljon tietoa muun muassa Finprolta. Jokaisen yrityksen vastuulla on kuitenkin viime kädessä arvioida omat mahdollisuutensa toimintaan kullakin markkinoilla. Menestyvä kansainvälinen liiketoiminta edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön muutosten ymmärtämistä, suunnitelmallisuutta ja operatiivisen toiminnan kehittämistä kustannustehokkaaksi. Korkean osaamisen myyntiä ja markkinointia Suomalaisten konsulttiyritysten asiakkaat arvostavat osaamisen korkeaa tasoa, suunnittelun laatua ja luotettavuutta. Ulkomailla on ensin kuitenkin hankittava asiakkaat ja se vaatii usein paljon panostusta myyntiin ja markkinointiin, Pesonen On ymmärrettävä paitsi oman asiakkaan tarpeet, myös Tärkeä Vähemmän tärkeä Ei tärkeä N=158 En osaa sanoa 2010 Sivu 11 Suunnittelu- ja konsulttialalla toimiville ja asiakkaille suunnatussa kyselyssä pidettiin alan kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta tärkeimpänä sitä, että yritysten tuote-palvelutarjoama on kilpailukykyinen. Seuraavaksi tärkeimmiksi nähtiin henkilöstön osaamisen ja muutosvalmiuden kehittäminen sekä yritysten toimintamallien tehokkuus. PwC hänen asiakkaansa ja jopa loppukäyttäjän kuten laivamatkustajan tarpeita. Esimerkiksi suomalaisen teollisuusyrityksen investointihankkeen mukana Kiinan mennyt teollisuuslaitoksen suomalainen suunnitteluyritys voi joutua tekemään monta vuotta töitä ennen kuin se saa ensimmäisen oman asiakkaansa Kiinasta. Paikalliset referenssit ovat suunnittelun kaltaisessa palveluliiketoiminnassa ensiarvoisen tärkeitä asiakkuuksien saamiseksi. Kiinassa on varauduttava myös siihen, että suunnitelmiasi heti kopioidaan. Silloin toimintasi voi perustua joko siihen että kehität jatkuvas-

9 SKOL Visio Joulukuu strategiaa ti designia niin että muut tulevat aina perässä, tai tarjoat pitkälle tuotteistettua perussuunnittelua ja sen päälle erikoisosaamiseen perustuvia lisäpalveluita joita on hankala kopioida. Pekka Pesonen uskoo että suomalaisille suunnittelutoimistoille on paljon mahdollisuuksia maailmalla esimerkiksi toimintamallilla, jossa suomalaiset hoitavat projektien johtamisen ja vaativimmat asiantuntijatehtävät sekä Suomessa että kohdemaassa ja muu suunnittelu tehdään osin paikallisin voimin edullisemmalla kustannustasolla. Jos suunnitteluyritys toimii Suomen lisäksi vaikkapa Kiinassa ja Brasiliassa ja suunnitteluryhmissä on jäseniä näistä kaikista maista, on myynnin, resursoinnin ja projektihallinnan sekä tiedon hallinnan järjestelmien pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla kaikkien projektien ja yrityksen tilanteesta, Pesonen Kansainvälisen toiminnan rakentaminen on suurillekin suunnitteluyrityksille haasteellista, mutta kansainvälistyminen tarjoaa toisaalta paljon mahdollisuuksia pienillekin toimistoille erikoisosaamisen vientiin esimerkiksi verkottumalla sopivien kumppaneiden kanssa. Tämä vaatii yrityksiltä liiketoimintaosaamista ja riskinottokykyä sekä kansallisilta toimijoilta tukea ja kehitystoimia muun muassa koulutuksessa. Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot 2020 Suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuushankkeen ensimmäisen vaiheen toteutti haastattelujen ja tulevaisuusverstaiden pohjalta Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, jonka raportissa Suunnittelu- ja konsulttialan skenaariot 2020 esitellään kahdeksan skenaariota alan tulevaisuudesta. 1. Globalisaatio vie maailmalle Suunnittelun markkinat ovat siellä missä ovat pääomaintensiivisen tuotannon investoinnit ja isot infrastruktuurihankkeet, eli suunnittelutyö lähtee teollisuuden mukana siirtymätalouksien kasvaville markkinoille ja halpojen työvoimakustannusten maihin Etelä- Amerikkaan, Aasiaan ja Venäjälle sekä aikanaan myös Afrikkaan. Suomalaiset suunnittelu- ja konsulttitoimistot ovat siirtyneet teollisuuden mukana ja kansainvälistyneet nopeasti. Kiinan investointiaste on kasvanut 2 3 -kertaiseksi. Kehittymässä oleva globalisaatio 3.0 pirstaloi tuotantoa niin että jopa yksilöistä tulee tuottajia kuten plustaloissa, jotka tuottavat oman energiansa lisäksi myytävää energiaa maailman markkinoille. 2. Tuottavuusohjelmalla uuteen kasvuun Valtion- ja kuntahallinnon tuottavuusohjelma sekä kustannus- ja rahoituskriisi ovat johtamassa julkishallinnossa samantapaiseen ulkoistamiseen kuin teollisuudessa on jo tapahtunut muun muassa suunnittelun ulkoistamisen osalta. Julkishallinnon osaamista omaavat suunnittelu- ja konsulttiyritykset kasvavat nopeasti ja kansainvälistyvät. Kotimarkkinoilla julkisen sektorin osuus kysynnästä nousee 28 prosentista 50 prosenttiin. 3. Uudet killeritoimialat tulevat Uudet killeritoimialat kuten ympäristö, energia ja bioraaka-aineet luovat uudentyyppisen suunnittelupalveluiden kysynnän. Esimerkiksi energianinvestointien tarve on noin 1000 miljardia dollaria vuodessa ja ympäristöteknologian markkinat 2020 noin miljardia dollaria, kun metsäteollisuuden kokonaisarvo on nyt 300 miljardia euroa. Suunnittele ja toteuta eko-ostoskeskus tai ekokaupunki. Metsäteollisuudesta kehittyy bioraaka-aineklusteri, joka tuottaa funktionaalisia materiaaleja kaikille muille aloille. Tietokoneiden ja matkapuhelimien ominaisuuksia siirretään arkisiin esineisiin kuten pakkauksiin ja talojen rakenteisiin. 4. Kaiken se joustaa Suunnittelu- ja konsulttialan organisaatioiden hierarkiat hajoavat joustaviksi ja oppiviksi osaamisverkostoiksi ja projektiorganisaatioiksi. Alan strategista tehtävää määrittää toimiminen teollisuuden ja muun tuotannon puskurina erilaisen vaihtelun varalta. Suhdanteiden syklit nopeutuvat ja syvenevät. Työympäristönä on yhä useammin sosiaalinen media ja open information platform. 5. Juhlat on juhlittu Suunnittelu- ja konsulttialan on sopeutettava toimintansa muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja siksi alan työntekijöiden määrä laskee merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. 6. Hajautettu järjestelmä Yritykset ovat korvautuneet portaaleilla, jossa sosiaalinen media ja Web 2.0 yhdistävät satoja tuhansia asiantuntijoita oppiviksi verkostoiksi ja kansainvälisiksi innovaatioyhteisöiksi. Yksilöt ovat sekä asiakkaita että tuottajia. 7. Vallankumous Suunnittelu- ja konsulttiala siirtyy tulevaisuudessa nykyisten asiakkaiden markkinoille tarjoamalla kokonaisuuden hallintaa ja kilpailuttamalla teollisuutta ja muita toimijoita. 8. Ympäri käydään, yhteen tullaan Suunnittelu- ja konsulttiala sulautuu nykyisiin asiakkaisiin. Liiketoimintaympäristöä viime vuosina hallinnut ulkoistamisen trendi päättyy ja muuttuu sisäistämiseksi. Ala tekee nykyisten asiakkaidensa kanssa yhteisiä tuotteita yhteisille asiakkaille, mikä edellyttää entistä tiiviimpää ja pitkäjänteisempää yhteistyötä ja yhteen sulautumista.

10 10 SKOL Visio Joulukuu 2010 Menestyminen vaatii panoksia koulutukseen Suomen kiistatta hyvä menestys viime vuosikymmeninä on perustunut vahvasti insinööriosaamiseen sekä teollisuudessa että palveluiden viennissä. Suomelle riittäisi hyvin reilun prosentin osuus eurooppalaisista insinöörityön markkinoista, TEK ry:n toiminnanjohtaja Heikki Kauppi Tekniikan akateemisten liitto TEK ry:n toiminnanjohtaja Heikki Kauppi näkee kehityksen voivan jatkua positiivisena vain, jos insinöörikoulutuksen resursseja lisätään yliopistoissa ja yritykset panostavat enemmän henkilöstön koulutukseen ja strategisen kilpailukyvyn kehittämiseen. Suurelta osin suomalaisen korkeatasoisen insinööriosaamisen ansiosta koko yhteiskunnallamme on mennyt pitkään hyvin. Näen kuitenkin selkeitä uhkia positiivisen kehityksen jatkumiselle, Heikki Kauppi Hän korostaa, että osaamiseen perustuva kilpailukyky säilyy vain investoimalla riittävästi koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Suomessa teknistieteellisen yliopistokoulutuksen julkinen rahoitus opiskelijaa kohti on pudonnut kuitenkin noin puoleen muiden Pohjoismaiden tasosta, ja ero Saksaan ja Englantiin on lähes yhtä suuri. Yliopistoissa insinöörien koulutusmääriä on lisätty, mutta koska opetusresursseja ei ole vastaavasti kasvatettu on yhtä opettajaa kohti kaksinkertainen määrä oppilaita kuin parikymmentä vuotta sitten. Suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa laskutusaste on noussut samassa ajassa noin 70 prosentista 90 prosenttiin, mikä ei enää mahdollista riittävää henkilökunnan koulutusta ja yrityksen strategisen kilpailukyvyn ja toiminnan kehittämistä, Kauppi Hän muistuttaa, että insinöörityössä hintaa merkittävästi tärkeämpi tekijä on kyky tuottaa asiakkaalle lisäarvoa korkeatasoisella osaamisella. Esimerkiksi suunnittelun osuus hankkeen kustannuksista on yleensä vain muutamia prosentteja, mutta hyvä suunnittelu voi parantaa huomattavasti koko hankkeen taloudellisuutta ja toiminnallisuutta. Pöyry on hyvä esimerkki siitä, että suomalainen yritys voi kehittää valitulle strategiselle alueelle maailman parasta osaamista, joskin yrityksen nykystrategia herättää kysymyksiä. Metsä- ja selluteollisuus on tällä hetkellä kriisissä ja Pöyry pyrkii säästämään siirtämällä työtä Suomesta halvemman kustannustason maihin, mutta uskon itse suomalaisten yritysten pärjäävän jatkossakin ennemmin korkeaan osaamiseen perustuvilla uusilla innovaatioilla kuin kustannusten minimoinnilla. Metsät tulevat jatkossakin olemaan tärkeä raaka-ainelähde, ja nyt olisi Kaupin mielestä hyvä tilaisuus kehittää vankan suomalaisen osaamisen pohjalta täysin uudentyyppisiä ratkaisuja sekä energiatehokasta ja ympäristöystävällistä tuotantotekniikkaa joille on tulevaisuudessa globaalia kysyntää. Maailmalla voi menestyä edelleen, mutta vain rohkealla strategialla ja huippuosaamisen konseptoinnilla, Kauppi Kasvua Euroopasta Suunnittelu- ja konsulttiala on Suomen palvelualoista kansainvälistynein. Heikki Kauppi painottaa kuitenkin sitä, että globalisoitumisesta huolimatta suunnitteluala on kaikkialla kehittyneissä maissa edelleen suurelta osin hyvin paikallista. Hän ei usko esimerkiksi kiinalaisten ja intialaisten yritysten valtaavan Suomen suunnittelumarkkinoita. Kiinassa ja Intiassa valmistuu vuosittain toista miljoonaa insinööriä, mutta heille riittää töitä nopeasti kasvavassa taloudessa oman maan rakentamisen, infrastruktuurin ja teollisuuden parissa. Väkilukuun suhteutettuna meidän insinööriämme vastaisi yksin Kiinassa noin 20 miljoonan insinöörin tarvetta. Lisäksi huippu on Kiinassakin kapea. Kotimarkkinoilla Kauppi uskoo suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Osaamistaso on hyvä eikä pieni markkina ja harvinainen kieli houkuttele suuria kansainvälisiä toimijoita muutoin kuin etabloitumisen kautta. Ulkomainen omistaja on toiseksi paras heti kotimaisen omistuksen jälkeen. Suomalaisen insinöörin kannalta tärkeintä on että hänellä on työtä. Kotimarkkinoilla kilpailukykyä parantaa Kaupin mukaan myös sellainen valitettava tosiasia, että suomalainen insinööri on Euroopan halvimpia. Muodostumassa olevat eurooppalaiset kotimarkkinat sisältävät paljon mahdollisuuksia insinööriosaamisen vientiin ja palkkiotason nostamiseen. Keski-Euroopassa insinöörikoulutus ei ole yhtä arvostettua kuin Suomessa, ja tekniikan opintoihin on vaikeampaa saada riittävästi korkeatasoista opiskelija-ainesta kuin meillä, Heikki Kauppi Suomelle riittäisi hyvin reilun prosentin osuus eurooppalaisista insinöörityön markkinoista. Meidän ei välttämättä aina tarvitse lähteä kauas.

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa visio joulukuu skol 2012 Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa 6 Parviainen Arkkitehdit Nuorissa osaajissa on vetovoimaa! 9 Tiimiyttävä toimitila on tuottava investointi 14 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Marko Ahvenainen, Sirkka Heinonen & Olli Hietanen SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN SKENAARIOT 2020 Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen -hankkeen

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005

TOIMIALAKATSAUS. Kesäkuu 2005 Kesäkuu 2005 TOIMIALAKATSAUS Tilastollinen tuottavuus ja tehokkuus...2 Pääkirjoitus: Suunnitellaanko urakalla vai paremmin?...3 Turvallisuus johtotähtenä...4 Pääsuunnittelija orkesterinjohtajana...6 Muutostuulia

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

SKOLin strategiaraportti

SKOLin strategiaraportti SKOL VISIO Maaliskuu 2002 SKOLin strategiaraportti Knowledge Management Osaamisen ja palvelujen tuotteistus Informaatiotekniikka ja e-liiketoiminta Yrityksen strateginen kehittäminen Asiakkuuksien kehittäminen

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2007 Lakko on järeä mutta hankala työkalu...3 Viennissä kasvumahdollisuuksia...4 Kiinteistöhinnat nousussa...6 Peruskorjaus haasteena...7 Mallinnus tullut jäädäkseen...8 Palveluilla lisäarvoa...9

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2006 SNIL ja SKOL yhdistyvät... 2 Suunnittelukustannukset +4%... 2 SKOLin toimisto ja hallitus 2007... 2 SKOL edustaa monipuolista osaamista ja asiantuntemusta... 3 SKOL avaa ovia teolliselle

Lisätiedot

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla

Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia. Hankintatoimi kilpailutekijänä. Suomen talous. Pekka Lundmark: on vedenjakajalla Työaikajoustot auttavat kysynnän vaihteluissa Suunnitteluala tokenee taantumasta T E K N O L O G I A T E O L L I S U U D E N S I D O S R Y H M Ä L E H T I 1 2 0 1 1 Arktinen osaaminen tuo laivatilauksia

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kesäkuu 2006. toimialakatsaus. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2006 toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2006 Asiakkaat tyytyväisiä yritysten palvelutarjontaan ja osaamiseen SKOLin jäsenyritysten asiakkaat

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot