Viranomainen No 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen No 1/2014"

Transkriptio

1 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja Mika Männistö Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Riitta Sianoja Heli Vanha-Rauvola poissa Henri Kantola MUUT SAAPUVILLA OLLEET Veli-Pekka Suni, valtuuston puheenjohtaja Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Reijo Siltala, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Laillinen ja päätösvaltainen, 1 ASIAT :t 1-25 (sivut 1-38) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Puheenjohtaja Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Pöytäkirjanpitäjä Reijo Siltala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Aika ja paikka Maarit Markkula Katriina Koho YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Köyliön kunnanvirasto kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 2 VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO... 3 ELINKEINOPALVELUIDEN RAPORTTI HEINÄ-JOULUKUU ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA HUHTAMAALLE PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ... 6 LUVAN ANTAMINEN HOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN... 7 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 8 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN... 9 KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄALUEILLA OLEVIEN KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUODEKSI TYÖSUOJELUTARKASTUKSEN TARKASTUSKERTOMUKSET KATSELMUSTEN SUORITTAJAT VUONNA KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEKSI SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKO- USEDUSTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI KAAVOITUSKATSAUS LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN PYHÄJÄRVI-INSTITUUTILLE TUISKULAN KESÄTEATTERIN HISTORIIKIN TUKEMINEN KÖYLIÖN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE KÖYLIÖN KUNNAN TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMAAN TEHTÄVISTÄ TOIMINNAN MUUTOKSISTA V PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVION YLITYKSET JA SÄÄSTÖT KUNNAN TALOUSTILANNE HUITTISTEN JA KOKEMÄEN KAUPUNKIEN SEKÄ KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHDISTYSMISSELVITYS HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN MUUT ASIAT ILMOITUSASIAT KÖYLIÖ-SÄKYLÄ SELVITYSNEUVOTTELU... 38

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 1 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 2 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat on tarkastettu edellisinä vuosina kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2014 kokousten pöytäkirjat tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Henri Kantola ja Katriina Koho. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Maarit Markkula ja Katriina Koho.

4 Kunnanhallitus VALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 3 Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu kuntalain 23 :n mukaan vastata mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :ssä säädetään, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Valtuusto on pitämässään kokouksessa käsitellyt seuraavat asiat: 67 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 68 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 69 Määräalan myyminen Säkylän-Köyliön Riistanhoitoyhdistykselle 70 Eron myöntäminen luottamustoimista 71 Eron myöntäminen Juha Honkaselle Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä 72 Talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille Kuntaliitosselvityksen tekeminen Säkylän kunnan kanssa 74 Valtuustoaloite Köyliön kunnan talouden vakauttamisohjelmaan tehtävistä toiminnan muutoksista v Ilmoitusasiat Kunnanhallituksen ehdotukset tulivat hyväksytyiksi. Kuntaliitosselvityksen tekeminen Säkylän kunnan kanssa hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Kokouksessa tehty valtuustoaloite Köyliön kunnan talouden vakauttamisohjelmaan tehtävistä toiminnan muutoksista v käsitellään erillisenä asiana.

5 Kunnanhallitus Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus ELINKEINOPALVELUIDEN RAPORTTI HEINÄ-JOULUKUU 2013 Khall 4 Euran kunnan elinkeinoyksikkö huolehtii Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien alueilla elinkeinojen kehittämis- ja neuvontatehtävistä yhteistyösopimuksessa määritellyssä laajuudessa. Euran elinkeinoyksikkö on laatinut Köyliön kunnanhallitukselle raportin ajalta ja se on esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee elinkeinopalveluiden raportin heinä-joulukuu 2013 tiedokseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA HUHTAMAALLE PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY- DESTÄ Khall 5 Pekka Huhtamaa pyytää lähettämässään sähköpostissa eroa perusturvalautakunnan varajäsenyydestä. Pekka Huhtamaa on tarkastuslautakunnan jäsen ja se aiheuttaa jääviysesteen perusturvalautakunnan varajäsenyydelle. Valtuusto on valinnut Pekka Huhtamaan Antero Niemisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi perusturvalautakuntaan toimikaudeksi Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Pekka Huhtamaalle eron perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen perusturvalautakuntaan toimikauden loppuun. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus LUVAN ANTAMINEN HOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN Khall 6 Perusturvajohtaja Ritva Vainio on jättänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Hoitaja Kirsi Puhilas on irtisanoutunut toimestaan siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on Pyydämme kunnanhallitukselta lupaa täyttää vapaaksi jäävä hoitajan toimi. Virkojen ja toimien täyttämisestä on edelleen voimassa kunnanhallituksen tekemä päätös, jonka mukaan Köyliön kunnan virkojen ja työsuhteisten toimien täyttämiselle vaaditaan kunnanhallituksen lupa. Luvanvaraisuus koskee vakinaisesti täytettyjä virkoja ja työsopimussuhteisia toimia sekä yli vuoden kestäviä viran- ja toimensijaisuuksia. Lupaa viran tai toimen täyttämiselle on velvollinen hakemaan se, jonka tehtävänä on viran tai toimen haettavaksi julistaminen ja lupahakemus on tehtävä siten, että kunnanhallitus voi käsitellä asian ennen viran tai toimen haettavaksi julistamista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa luvan hoitajan toimen täyttämiseen perusturvajohtajan anomuksen mukaisesti. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 7 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan Köyliön kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Valtuusto hyväksyi talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Hallintosäännön 36 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kunnan hallintosäännössä on talousarvion täytäntöönpanosta vain yllämainitut yleiset ohjeet, joten niitä on tarpeen täydentää eräiltä osin yksityiskohtaisemmilla ohjeilla. Ehdotus vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on liitteenä nro 2. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa Köyliön kunnan varainhoitovuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisina. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 2.

10 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 8 Valtuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle Talousarvio on lähetetty käyttösuunnitelmien vahvistamista varten tiedoksi kunnan hallintokunnille. Käyttösuunnitelmat tulee vahvistaa mennessä. Kunnan hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot kustannuspaikoille sekä asettavat samalla valtuuston määrittelemien tulostavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tulostavoitteet kustannuspaikoittain. Ehdotus kunnanhallituksen tehtäväalueiden käyttösuunnitelmaksi käyttötalouden kustannuspaikkatasolla on liitteenä nro 3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vahvistaa vuoden 2014 talousarvioon perustuvat tehtäväalueidensa käyttösuunnitelmat käyttötalouden kustannuspaikkojen osalta liitteen mukaisena. Samalla kunnanhallitus päättää siirtää käyttösuunnitelman vahvistamisen tilitasolla kustannuspaikoista vastaavien viranhaltijoiden tehtäväksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 3.

11 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄALUEILLA OLEVIEN KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKI- LÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2014 Khall 9 Kunnan hallintosäännön 36 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kunnanhallitus ja lautakunnat määräävät vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet. Laskun hyväksyjän vastuualue määritellään talousarvioasetelman ja tilikartan mukaisesti. Laskun hyväksyjä vastaa suoritteen oikeellisuudesta, toimitetun tuotteen virheettömyydestä ja siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. Ehdotus kunnanhallituksen tehtäväalueiden kustannuspaikkojen vastuuhenkilöistä ja samalla laskujen hyväksyjistä on liitteenä nro 4. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää määrätä tehtäväalueidensa kustannuspaikkojen vastaavat viranhaltijat ja laskujen hyväksyjät vuodeksi 2014 liitteen mukaisesti. Kunnanhallituksen tehtäväalueiden laskujen vastaanottajiksi nimetään hallinto- ja talousosaston toimistosihteeri, palvelusihteeri ja laskentasihteeri. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 4.

12 Kunnanhallitus TYÖSUOJELUTARKASTUKSEN TARKASTUSKERTOMUKSET Khall 10 Aluehallintoviraston tarkastaja Ulla Riikonen on suorittanut työsuojelutarkastuksen Kepolan koululla ja Köyliön kunnan kotihoidossa. Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset ovat esityslistan liitteenä nro 5. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset tiedokseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 5.

13 Kunnanhallitus KATSELMUSTEN SUORITTAJAT VUONNA 2014 Khall 11 Tekninen lautakunta päättää kunnanhallituksen vuosittain vahvistaman urakkasumman alittavien töiden vastaanottamisesta. Vuodeksi 2014 vahvistettu euromäärä on euroa. Vahvistetun euromäärän ylittävien kunnan teettämien talonrakennus-, viemäröinti-, tievalaistus- ym. töiden vastaanotto- ja takuutarkastukset on suoritettu kunnanhallituksen nimeämien henkilöiden toimesta. Kyseisten töiden lopullisesta vastaanottamisesta päättää kunnanhallitus. Kunnanhallituksen vastaanottamien kunnan teettämien töiden vastaanotto- ja takuutarkastuksien suorittajina ovat vuonna 2013 toimineet teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Suurempia talonrakennus- ym. töitä varten voidaan tarvittaessa valita vastaanottotarkastuksen suorittajat erikseen tai tarkastuksen suorittaa rakennuskohdetta varten asetettu erillinen rakennustoimikunta tai tekninen lautakunta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä kunnanhallituksen vastaanottamien vuoden 2014 aikana tapahtuvien kunnan teettämien töiden vastaanotto- ja takuutarkastuksien suorittajiksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja teknisen johtajan. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEKSI 2014 Khall 12 Aluetoimisto asettaa kutsuntojen toimittamista varten toimialueelleen vuodeksi kerrallaan vähintään yhden kutsuntalautakunnan, jossa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Toisen jäsenen tulee olla sen kunnan edustaja, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee (AsevL 19 ). Asevelvollisuuslain 22 :n mukaan kunnan tulee nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle tarpeellinen määrä varahenkilöitä. Vuonna 2013 kunnan edustajana kutsuntalautakunnassa toimi valtuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Suni ja hänen varahenkilönään valtuuston I varapuheenjohtaja Timo Lehtonen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja tämän varahenkilön kutsuntalautakuntaan vuodeksi Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan valtuuston puheenjohtaja Veli-Pekka Sunin ja hänen varahenkilökseen valtuuston I varapuheenjohtaja Timo Lehtosen.

15 Kunnanhallitus SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2014 Khall 13 Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään perussopimuksen mukaan vähintään kaksi kertaa vuodessa, toukokuun ja lokakuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 4 :n mukaan yhtymäkokouksessa on viisi (5) edustajaa ja varaedustajaa. Säkylän kunta valitsee yhtymäkokoukseen kolme (3) edustajaa ja varaedustajaa ja Köyliön kunta kaksi (2) edustajaa ja varaedustajaa. Jäsenkunnat valitsevat yhtymäkokousedustajat kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuonna 2013 yhtymäkokousedustajina olivat Katriina Koho (varaedustaja Johanna Perkola-Tupala) ja Simo Ojala (varaedustaja Janne Eskola). Kuntalain 81 :n 3 mom.:n mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuodeksi Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus valitsi Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat seuraavasti: edustaja Katriina Koho Simo Ojala varaedustaja Riitta Sianoja Janne Eskola

16 Kunnanhallitus KAAVOITUSKATSAUS 2013 Khall 14 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Vuosittain laadittava kaavoituskatsaus tulee toimittaa tiedoksi ELYkeskukselle. Kaavoituskatsauksesta tiedottaminen on kunnan omassa harkinnassa. Ehdotus Köyliön kunnan vuoden 2013 kaavoituskatsaukseksi on liitteenä nro 6. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Köyliön kunnan vuoden 2013 kaavoituskatsauksen liitteen mukaisena. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan pitämällä se yleisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla sekä Alasatakunta-lehdessä. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 6.

17 Kunnanhallitus LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA Khall 15 Satakuntaliitto on lähettänyt Satakunnan maakuntaohjelmaluonnoksesta Köyliön kunnalle lausuntopyynnön: "Lausuntopyyntö Satakunnan maakuntaohjelman luonnoksesta Satakunnan maakuntahallitus pyytää Satakuntaliiton sidosryhmiltä lausuntoa Satakunnan maakuntaohjelman luonnoksesta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta, joka on ohjelmaluonnoksen liitteenä 3. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti mennessä Satakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen Lisätietoja ohjelmavalmistelusta antaa aluekehitysasiantuntija Viveka Lanne, , Satakunnan maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelman - Satakunnan Tulevaisuuskäsikirjan 2035 teemoihin kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Painopistevalintoihin ovat vaikuttaneet edellisen maakuntaohjelman arviointi, satakuntalaisille kehittämistoimijoille järjestetyt osaamiseen ja tulevaisuuden kehittämistarpeisiin liittyvät työpajat, tulevan EU- ja kansallisen ohjelmakauden valmisteluprosessi sekä Satakunnan kaikkiin kuntiin kohdistunut keskustelukierros ja maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön kokousten evästykset. Yleisöllä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan koko valmisteluprosessin ajan ohjelman verkkosivun kautta. Osa uuteen ohjelmakauteen liittyvistä ratkaisuista on edelleen kesken. Hallinnon lisäksi kehittämisen sisältöihin vaikuttavaa keskustelua käydään johtuen erityisesti niukkenevista resursseista. Maakunnassa viimeistellään muun muassa elintarvikeohjelmaa ja teollisuusvisiota. Satakunnan maakuntaohjelman luonnos lähetetään laajaan sidosryhmäkuulemiseen tässä vaiheessa, jotta toimijoilla on riittävästi aikaa käsitellä ohjelmaluonnosta haluamassaan laajuudessa. Maakuntaohjelman toimeenpanoa ja uuden EU-ohjelmakauden käynnistymistä ajatellen pyydämme tuomaan esiin myös mahdollisia organisaatiossanne valmisteilla olevia konkreettisia kehittämishankkeita ja niiden toteutukseen osallistuvia yhteistyökumppaneita. Saadut lausunnot esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Lausuntojen perusteella muokattu Satakunnan maakuntaohjelma hyväksytään maakuntahallituksen kokouksessa ja esitetään edelleen maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. Satakuntaliiton maakuntahallitus puheenjohtaja Reijo Kallio, maakuntajohtaja Pertti Rajala" Satakunnan maakuntaohjelmaluonnos on esityslistan liitteenä nro 7.

18 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Köyliön kunta esittää lausuntonaan, että maakuntaohjelma on pääosin hyvin valmisteltu ja kattava. On kuitenkin tärkeää, että maakuntaohjelmassa huomioidaan selkeämmin tulevaisuudessa yhä suurempaan merkitykseen nouseva puhdas vesi sekä maaseutumaiselle alueelle tärkeä elintarviketeollisuus. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite nro 7.

19 Kunnanhallitus AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN PYHÄJÄRVI-INSTITUUTILLE Khall 16 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraava avustusanomus: Pyhäjärvi-instituutti on toteuttanut jo 24 vuotta instituuttisäätiön säädekirjaan kirjattua päämäärää: Instituutti edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tietojen lisääminen ja soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa. Satakunnassa on 200 elintarvikkeiden jalostusyritystä, jotka työllistävät henkilöä. Alkutuotanto mukaan lukien elintarvikeala työllistää Satakunnassa yli henkilöä. Siksi sen merkitys on Satakunnalle ja erityisesti myös Rauman seudulle olennaisen tärkeä. Pyhäjärvi-instituutin keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Rauman seudun yritykset sekä kunnat; Eura, Säkylä, Köyliö, Eurajoki ja Rauma. Erityisesti näiden kuntien alueella instituutti palvelee elintarvikeyrityksiä taloudellisesti kannattavan ja ympäristön kannalta kestävän liiketoiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Instituutti edistää vesiensuojelun ja -kunnostusten käytännön toteutusta erityisesti Säkylän Pyhäjärven, Köyliönjärven sekä Eurajoen, Köyliönjoen ja Lapijoen vesistöissä. Instituutin toiminnan taloudellinen perusta on mainittujen kuntien vuosirahoitus. Vuosirahoituksella voidaan tehdä neuvontaa ja hankevalmistelua, mutta laajemmat projektit rahoitetaan erikseen. Perusrahoituksen ohella tavoitteena on lisätä yksityisen rahoituksen osuutta palvelujen myynnillä. EU- ja kansallinen rahoitus ohjautuu ELY-keskusten, maakuntien liittojen, ministeriöiden sekä lääninhallitusten kautta. Yritysrahoitus ja kuntarahoitus ovat mukana lähes kaikissa kehittämishankkeissa. Pyhäjärvi-instituutissa työskentelee tällä hetkellä 17 henkilöä. Vuonna 2013 Pyhäjärvi-instituutin liikevaihto tulee olemaan noin 1,5 milj., josta hankerahoituksen osuus on noin 65 %. Liitteenä on vuoden 2013 toimintasuunnitelma. Köyliön kunta on instituuttisäätiön jäsen ja mukana myös instituutin hallituksessa. Esitämme kunnioittaen, että Köyliön kunta tekee Pyhäjärviinstituutin kanssa sopimuksen perusrahoitusosuudesta siten, että avustus olisi euroa/vuosi ja vuonna euroa. Tulemme mielellämme kertomaan lähemmin instituutin toiminnasta kuntanne edustajille.

20 Kunnanhallitus Teija Kirkkala toiminnanjohtaja Köyliön kunnan näkökulmasta Pyhäjärvi-instituutti tekee tärkeää kehitystyötä seudun kannalta niin elintarviketalouden kuin vesiensuojelunkin osalta. Näin ollen on perusteltua, että Köyliön kunta myös osallistuu perusrahoitukseen. Hallintojohtaja: Köyliön kunta myöntää Pyhäjärvi-instituutille euron suuruisen avustuksen vuodelle Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. - Merkittiin, että Seppo Saarinen ja Veli-Pekka Suni eivät esteellisinä osallistuneet keskusteluun eivätkä päätöksentekoon.

21 Kunnanhallitus TUISKULAN KESÄTEATTERIN HISTORIIKIN TUKEMINEN Khall 17 Köyliön kunnalle on toimitettu seuraavan sisältöinen anomus: Tuleva vuosi on torpparivapautuksen 90-vuotisjuhlavuosi ja samalla Tuiskulan Kesäteatterin 40-vuotisjuhlavuosi. Teatteri sai alkunsa aikoinaan torpparivapautuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi valmistetusta näytelmästä. Tästä seurannut toiminta on jo historiaa, joka teatterin ja koko Tuiskulan kylän piirissä koetaan tallentamisen arvoiseksi. Teatterilla on koko toimintansa ajalta käytössään laaja arkisto materiaalia käsittäen kirjoituksia, kuvia, käsiohjelmia sekä valtavan määrän lehdistön kirjoituksia teatterin esityksistä ja toiminnasta. Lisäksi vielä on saatavilla haastattelutietoa teatterin toiminnassa alusta asti mukana olleilta. Tuiskulan Kesäteatterin vahvuutena ja lähtökohtana on aina ollut paikallishistorian kuvaaminen mahdollisimman autenttisesti taiteen keinoin. Tämän historian tallennuksessa täyttyy paikallishistorian vaaliminen tavallaan kahteen kertaan. Siksi Tuiskulan Kesäteatteri on päättänyt teettää toiminnastaan juhlavuodekseen kirjan, jonka tekijäksi on palkattu Susanna Salo-Kimppa. Tuiskulan Kesäteatteri on koko olemassaolonsa ajan toiminut erittäin omavaraisesti hyödyttäen koko kylän elinvoimaisuutta ohjaamalla tuottonsa yhteiseen hyvään. Köyliön kunnan kulttuurisessa imagossa kesäteatterin merkitys ei liene vähäinen, vaikka kunnan panostuksia teatterille ei olekaan ollut tarvetta ohjata. Kirjan teettäminen, taitto ja kustannus on teatterille yksinään kuitenkin niin iso projekti, että sen toteutukseen haetaan rahoitusta useilta tahoilta. Tällä hetkellä avustuksia on haussa Köyliö-seuralta, Museovirastolta ja Kansan Sivistysrahaston alaiselta Toivo Lepistön säätiöltä. Lisäksi on päätetty järjestää ensi kesänä kaksi konserttia, joiden tuotto ohjataan kirjan hyväksi. Tuiskulan kyläyhdistys on päättänyt tukea kirjan kustantamista 4000 eurolla. Samalla asialla lähestymme Köyliön kuntaa. Toivoisimme kunnassa harkittavan kyseisen kirjan tukemista 5000 eurolla ja osaltaan saattamista Köyliöstä kertovien hienojen kirjojen joukkoon. Tuiskulan Kesäteatteri on koko toimintansa ajan tehnyt merkittävää ja arvokasta työtä niin paikalliskulttuurin kuin kunnan markkinoinnin kannalta. Kesällä 2014 Tuiskulassa järjestettävä SuomiAreenan tapahtuma tuo myös Köyliötä näkyvällä tavalla esiin suorassa TV-lähetyksessä. Yllä oleva huomioiden tuntuu perustellulta, että kunta olisi tukemassa tätä hanketta. Kunnanjohtaja: Köyliön kunnanhallitus päättää osallistua euron osuudella Tuiskulan Kesäteatterin kirjahankkeeseen.

22 Kunnanhallitus Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus KÖYLIÖN PERUSSUOMALAISTEN VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE KÖYLIÖN KUN- NAN TALOUDEN VAKAUTTAMISOHJELMAAN TEHTÄVISTÄ TOIMINNAN MUUTOKSISTA V Khall 18 Kunnanvaltuuston kokouksessa Köyliön Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen: Köyliön kunta on jättänyt huomioimatta edellisten vuosien suureksi paisuneen alijäämäisyyden hoitamisen, sekä lisääntyvän velkaantumisen torjumisen. Tarpeelliset muutokset ovat tekemättä. Talousarviossa vakauttamissuunnitelmaa ei ole toteutettu. Toimenpiteiksi esitämme mm. henkilöstön lomautuksia, pienituloisten henkilöiden lomautuksia tulisi kuitenkin välttää. Kuitenkin niin kuin voimassa oleva lainsäädäntö antaa mahdollisuuden. Vanhushuoltoa pitää muuttaa vanhusten tarpeet huomioiden kustannustehokkaaksi. Nämä toimenpiteet parantaisivat kunnan taloudellista tilannetta huomattavasti tulevien tilikausien osalta. Köyliön Perussuomalaisten valtuustoryhmä: Simo Ojala Jari Laaksonen Maarit Markkula Tanja Eskola Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että kunnanhallituksen hallintokunnille antamissa talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeissa todetaan, että vakauttamisohjelman vaikuttavuutta arvioidaan keväällä 2014 vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistuttua. Lisäksi kunnanhallitus käy keskustelua aloitteessa esitetyistä toimenpiteistä. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

24 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVION YLITYKSET JA SÄÄSTÖT Perusturvaltk. 8 Loppuvuoden 2013 aikana on ollut vaikea ennustaa, miten perusturvan talousarvio tulee toteutumaan. Esim. toisen kunnan maksamia lastensuojelukustannuksia on meiltä vielä laskuttamatta ja toisaalta näyttää siltä, että ehkä päihdehuollosta tulemme saamaan palautusta ainakin alkuvuoden tilastojen perusteella. Palautusten saapumisen ajankohta ratkaisee sen, ehtivätkö kirjaukset vuodelle Kokonaisuutena ennuste on, että talousarvion menomäärärahojen loppusummaa ei tulla ylittämään. Terveydenhuollon määrärahoista osa on jäämässä käyttämättä, joten näillä pystytään kattamaan muilla tehtäväalueilla syntyvät ylitykset. Osa perusterveydenhuollon ja vanhainkotimenojen pienentymisestä selittyy sillä, että pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaat ovat vähentyneet. Samasta syystä tehostetun palveluasumisen menot ovat kasvaneet kirjaustilanteen mukaan eri kustannuspaikkojen toteutumaprosentit ulkoisissa menoissa ovat seuraavat: Perusturvan hallinto: 78,6 % Kotihoito: 92,9 % Vanhusten palvelukeskus: 86,7 % Omaishoidontuki: 95,5 % Vanhainkoti: 77,8 % Vammaisten laitospalvelut: 53,1 % Suojatyö ja kehitysvammatoiminta: 107,4 % Kehitysvammaisten avohuolto: 177,0 % Palvelu- ja tukiasuminen: 112,7 % Vammaisetuudet: 95,1 % Perustoimeentulotuki: 108,2 % Täydentävä toimeentulotuki: 85,6 % Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki: 29,8 % Sosiaalityö: 78,7 % Päihdehuolto: 133,1 % Perheneuvonta: 84,9 % Lastensuojelu: 89,8 % Perusterveydenhuolto: 85,4 % Erikoissairaanhoito: 87,7 % Tasaisen kulutuksen mukaan 11 kuukautta olisi 91,66 % koko vuoden menoista.

25 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Koko perusturvalautakunnan talousarviosta oli marraskuun lopussa käytetty 90,7 %. Tuloarvio oli samana ajankohtana toteutunut 99,2 %:sesti. Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvan vuoden 2013 talousarvioon hyväksytään seuraavat määrärahojen ylitykset: Vanhus- ja vammaishuollon tehtäväalue: euroa Sosiaalityön tehtäväalue: euroa. Vastaavasti perusturvan hallinnon ja terveydenhuollon tehtäväalueilla syntyy säästöä, joilla em. ylitykset pystytään kattamaan. Koko perusturvalautakunnan talousarviossa ylitystä ei siis synny. Päätös: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että perusturvan vuoden 2013 talousarvioon hyväksytään seuraavat määrärahojen ylitykset: Vanhus- ja vammaishuollon tehtäväalue: euroa Sosiaalityön tehtäväalue: euroa. Vastaavasti perusturvan hallinnon ja terveydenhuollon tehtäväalueilla syntyy säästöä, joilla em. ylitykset pystytään kattamaan. Koko perusturvalautakunnan talousarviossa ylitystä ei siis synny. Khall 19 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi vuoden 2013 talousarviomäärärahoihin seuraavat ylitykset: Vanhus- ja vammaishuollon tehtäväalue: euroa Sosiaalityön tehtäväalue: euroa. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1 /2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 01 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.2.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.01.2014 kello 17.00 19.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot