Kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen hallinta"

Transkriptio

1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen hallinta KYTEM-hankkeen loppuraportti Veikko Kujala, Juhani Hassi, Leea Järvi (toim.)

2 Kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen hallinta KYTEM-hankkeen loppuraportti Toimittaneet Veikko Kujala, Juhani Hassi, Leea Järvi Kirjoittajina myös: Helisten Auli Honkanen Hilkka Huohvanainen Jaana Ikäheimo Tiina Jaakkola Jouni J Karikko Liisa Kervinen Marjo Kilpeläinen Lea Korpelainen Vesa Laatikainen Tiina Parkkila Pasi Partanen Marjatta Valkama Jaana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulu 2013 Copyright Kirjoittajat ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ISBN (PDF)

3 ESIPUHE Kylmän ja kuuman ympäristön aiheuttamien terveysriskien ehkäisyn tarve perustuu tutkittuun tietoon kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaitoista. Vuonna 2003 helleaalto Keski- ja Etelä-Euroopassa aiheutti suuren määrän lisäkuolemia. Tämä aiheutti useissa maissa vaatimuksia kuolemantapausten ehkäisemistoimiksi. Käynnistyneen äärilämpötilojen haittojen ehkäisymallin kehittäminen kohdistui WHO:n ilmastonmuutosohjelmassa aluksi hellehaittojen ehkäisyyn. Samalla kuitenkin todettiin vastaavan ohjelman kehittämistarve kylmähaitoille, jotka ovat koko Euroopassa paljon kuuman terveyshaittoja yleisempiä. Tämä hankkeen taustalla on WHO:n Euroopan alueen jäsenmaillensa antama suositus kehittää kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen ehkäisemiseksi kansalliset toimintaohjelmat. Hanke perustuu aiempiin kokemuksiin Puolustusvoimien kylmäriskien hallintaohjelman toimeenpanosta, Työterveyslaitoksen Kylmätyöohjelman toteuttamisesta v ja sitä seuranneen ISO kylmätyöstandardin kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi ohjeensa kylmän ja kuuman ympäristön huomioimisesta ympäristöterveydenhuollolle oppaassaan vuonna Hankkeen suunnittelun käynnistivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP:n) johtaja Hannu Leskisen yhdessä projektin edustajien kanssa käymät neuvottelut Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Ilmatieteen laitoksella vuonna KYTEM-hanke (Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisymallin kehittäminen) toteutettiin vuosina Hankkeen ajatuksena oli luoda perusterveydenhuollon muuhun toimintaan integroituva ehkäisymalli sekä sen toteuttamista tukeva ja arvioinnin mahdollistava koulutus-, tutkimusja asiantuntijatuki. Hankkeen mahdollisti STM:n terveyden edistämisen määrärahasta myöntämä rahoitus. Hanke käynnistyi PPSHP:n perustaman kehittämisprojektin organisoitumisella. Yhteistyösopimus PPSHP:n ja Oulun yliopiston välillä mahdollisti tavoitellun tutkijatuen hankkeessa. Hankkeen aikana tuotettiin WHO:n kylmähaittojen opas, jossa tämän hankkeen asiantuntijat olivat valmistelijoina ja toimittajina. Osallistuminen WHO:n kylmähaittojen ehkäisyoppaan ja WHO:n helleaalto-oppaan valmisteluun antoivat kokemusta koko väestöä koskevan ohjelman rakenteista sekä kansainvälisistä painotuksista. Kansallista tietopohjaa ovat tuottaneet FINRISKI-tutkimuksessa vuodesta 1997 alkaen kerättyyn tietoon perustuvat tutkimusraportit sekä Työterveyslaitoksella Oulussa ja Oulun yliopistossa pitkään jatkunut tutkimus- ja kehittämistyö kylmään ja viime vuosina myös kuumaan liittyvistä terveyshaitoista ja niiden ehkäisemisestä. Alueellisten kokeilujen toteuttamiseen vaikutti Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Vesa Korpelaisen, Joensuun sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Kuosmasen, avoterveydenhuollon ylihoitajan Liisa Karikon, Kolarin Terveyskeskuksen ylilääkäri Ulla Ylläsjärven sekä Oulunkaaren kuntayhtymän ylihoitaja Ritva Väisäsen ja ylilääkäri Tapio Hanhelan myönteinen suhtautuminen hankkeeseen. He näkivät hankkeen mahdollisuudet ehkäisevän kansanterveystyön kehittämisessä. Ilman kokeilualueiden omaa kehittämispanosta olisi kokeilujen suunnittelu ja toteutus ollut mahdotonta. Joensuun terveyskeskuksen toiminta-alueittaiset vastuuhenkilöt ylilääkäri Marjo Kervinen ja johtava ylilääkäri Ari Laakkonen, ylihoitaja Liisa Karikko, ylihoitaja Lea Kilpeläinen, vastaava terveydenhoitaja Marjatta Partanen, ja työterveyshuollon ylilääkäri Pertti Lukkarinen sekä Joensuun seudun ympäristöterveyden vs. terveysvalvonnan päällikkö

4 Jaana Valkama koordinoivat toimintasektoreidensa toimintojen suunnittelua, toteutusta ja itsearviointia sekä suunnitelmien laatimista hankkeen päättymisen jälkeen. Erityisen arvokas oli Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Vesa Korpelaisen ja terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanaisen monimuotoinen osallistuminen hankkeeseen. Alueellisiin kokeiluihin osallistuneiden taito, omistautuminen hankkeelle ja luovuus olivat hankkeen suuri voimavara. Heidän työnsä tulokset ovat merkittävä osa tämän hankkeen tuloksena syntynyttä toimintamallia ja sen oheismateriaalia. Oulun yliopiston ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen johtaja, kansanterveyden professori Jouni Jaakkola ja dosentti Tiina Ikäheimo rakensivat projektiryhmän kanssa yhteistyömallin yliopistotutkijoiden ja sairaanhoitopiirin välille sekä vastasivat hankkeeseen sisältyvien tutkimusprojektien toteutuksesta. KYTEM-hankkeen oppaiden tuottamiseen osallistui suuri määrä tutkijoita ja asiantuntijoita. Osa heistä on mainittu liitteenä olevissa asiakirjoissa. Hankkeen toteutuminen oli kiinni innostuneesta ja oman perusasiantuntijuutensa pohjalta tapahtuneesta tutkijoiden osallistumisesta. Siitä heille kaikille suuri kiitos. WHO:n Eurooppa-toimisto pyysi Oulun yliopiston ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskuksen kylmä- ja ympäristöterveyden asiantuntijoita esittämään WHO:lle yhteistyökeskuksen perustamista Ouluun aiheena Global Change, Environment and Public Health. Sen suunnittelussa on huomioitu mahdollisuus toimia tässä hankkeessa kehitetyn toimintamallin asiantuntijaorganisaationa. Yhteistyökeskus ylläpitää kahdensuuntaista vuorovaikutusta alansa kansainväliseen tutkijayhteisöön ja WHO:n asiantuntijaverkostoon. Hanke sai rahoitusta STM:n terveyden edistämisen määrärahasta. PPSHP osallistui omarahoitusosuudellaan kehittämistyön ohjaukseen ja koordinointiin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuluista katettiin 80 % terveyden edistämisen määrärahalla, 15 % Oulun yliopiston ja 5 % Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omarahoituksilla. Joensuun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä ja Kolarin kunta käyttivät paikalliseen kehittämistyöhönsä omia henkilötyöpanoksiaan. Oulussa Veikko Kujala, Juhani Hassi, Leea Järvi 3

5 TIIVISTELMÄ Julkaisussa kuvattavan toimintamallin tarkoitus on ohjeistaa suomalaista terveydenhuoltoa kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen ehkäisemisessä ja torjunnassa. Tässä mallissa asiantuntijatyö ja asiakaspalvelu tukevat kansalaisten omaa kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen ehkäisyä. Haittojen torjunnassa huomioidaan koko väestöön ja riskiryhmiin kohdistuva ennakoiva toiminta. Terveysriskien ehkäisy on terveydenhuollon ydintoimintaa. Valtakunnalliset linjaukset ja informaatio-ohjaus antavat puitteet kunnalliseen päätöksentekoon terveydenhuollon järjestämissä. Toimintakokonaisuuteen sisältyy myös kansanterveysjärjestöjen toiminta. Perusterveydenhuollon toimintaa vahvistaa sairaanhoitopiirin ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden antama tuki. Pitkäaikaissairaiden palvelukokonaisuutta muuttamalla voidaan vähentää kylmän ja kuuman ympäristön aiheuttamia kuolemantapauksia, sairausoireita ja toimintakyvyn alenemista. Systemaattinen, suunniteltu toiminta on omiaan vähentämään myös terveydenhuollolle näistä terveyshaitoista aiheutuvaa kuormitusta. Terveyshaitat Terveillä ihmisillä kylmä ja kuuma ympäristö voi aiheuttaa kudoslämpötilojen liiallisen muutoksen myötä paleltumia, hypotermiaa, lämpöhalvauksia tai niitä edeltäviä kuumaoireita. Toiminta- ja työkyvyn heikkeneminen on yleistä sekä kylmässä että kuumassa ympäristössä. Näihin muutoksiin liittyy myös kohonnut tapaturmariski. Kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaitat ilmenevät erityisesti hengityselinsairailla, sydän- ja verisuonisairailla sekä tuki- ja liikuntaelinsairailla. Sairausoireet vaikeutuvat kylmässä: sydänkohtausten määrä lisääntyy, verenpaine nousee ja aivohalvausten määrä lisääntyy. Kylmä- ja kuumakuolleisuus (kylmä /v ja kuuma /v) on korkeampi kuin muista ympäristötekijöistä esitetyt kuolleisuusarviot. Kuolleisuus alkaa lisääntyä ympäristölämpötilan laskiessa tai noustessa +12 C lämpötilasta. Kuuman aiheuttamat haitat lisääntyvät nopeasti ympäristölämpötilan kohotessa yli +25 C. Omaehtoinen toiminta Kuntalaisten tulee kyetä toimimaan niin, että he välttävät paleltumat, hypotermian ja elimistön jäähtymisestä aiheutuvat toimintahaitat talvikautena. Kesäkautena vastaavasti tulisi tietotaidon olla riittävä kehon lämpenemisestä aiheutuvien kuumasairauksien ja toimintahaitan ehkäisyyn. Ihmiset tarvitsevat perustiedot kylmän ja kuuman ympäristön terveysvaikutuksista yleensä ja terveysriskeistä ikäryhmittäin ja riskiryhmittäin. Kuntalaisten kylmä- ja kuumariskien hallintaan kannustavaa tukea on tarkoituksenmukaista toteuttaa internet-viestinnän, itsehoitopisteistä saatavan tietoaineiston ja terveystarkastus- ja hoitokontaktien puitteissa. Perusterveydenhuolto Terveyskeskuksissa kuntalaisia tuetaan osana avovastaanoton, vuodeosastojen, hoitolaitosten, neuvoloiden, kotihoidon ja työterveyshuollon toimintaa. Myös ympäristöterveydenhuolto tukee toimintaa. Hankkeen kokeilualueilla kehitettiin näille toimintasektoreille soveltuvia hyviä käytäntöjä ja ohjeita. 4

6 Hengityselinsairaat, sydän- ja verisuonisairaat mukaan luettuna diabeetikot ja muistisairaat ovat terveyskeskusten suurimpia asiakasryhmiä. Perusterveydenhuoltoa varten kehittämishankkeessa tuotettiin Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas sairaanhoitopiirin, yliopiston tutkijoiden ja kokeiluterveyskeskusten sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen yhteistyönä. Sairaanhoitopiiri Toimintamallin levittämisessä ja juurruttamisessa tarvitaan terveydenhuollon johdon sitoutumista, vuorovaikutteista ja paikallisiin olosuhteisiin räätälöityä koulutusta, monialaista yhteistyöverkostoa, tiedotusta kuntalaisille, kirjallista materiaalia sekä jatkuvaa toiminnan alueellista ja paikallista seurantaa ja arviointia. Projektissa tuotettiin kylmäinfo.fi ja kuumainfo.fi sivustot vapaasti internetissä käytettäväksi. Sivustojen päivittäminen terveydenhuollon asiantuntijoiden ja alan tutkijoiden yhteistyönä on tarpeen terveydenhuollon rakenteiden ja tutkimustiedon uudistuessa. Terveydenhuollon asiantuntijoiden täydennyskoulutuksessa voidaan hyödyntää Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopasta. Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisemiseksi tehdyn työn tarkoituksenmukaisuutta, laatua ja tuloksellisuutta sekä työnjakoa eri toimijoiden välillä on hyödyllistä arvioida kunkin toimijaryhmän puitteissa aina kesä- ja talvikauden jälkeen. Sairaanhoitopiirin väestön ja väestöryhmien terveys- ja hyvinvointitilanteen seuranta ja arviointi valtuustokausittain on hyödyllistä työnjaon tarkoituksenmukaisuuden pohtimiseksi. Terveyshyödyt näkyvät väestötason tarkastelussa pitkällä aikavälillä. Sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt ovat tärkeä osa kansanterveystyötä suomalaisessa yhteiskunnassa. Järjestöjen työ tulee huomioida terveydenhuollon alueellisissa järjestämissuunnitelmissa, ratkaisuissa ja toteutuksessa. Terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin yhteistyö kansanterveysjärjestöjen kanssa toimintamallin kokeilu- ja kehittämisvaiheessa oli hedelmällistä. Yhteistyön tuloksena syntyi mm tiedottamiskäytäntöjä itsehoitopisteisiin. Hengitysliitto, Suomen Sydänliitto, Suomen Diabetesliitto ja Aivoliitto sekä eläkeläisjärjestöt alue- ja paikallisorganisaatioineen ovat hyviä yhteisyökumppaneita kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisemisessä. Toimintamallin tuleva käyttö kehittäjäorganisaatiossa Kehittämishankkeeseen osallistuneet perusterveydenhuollon yksiköt, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri pitivät kehitettyä toimintamallia hyödyllisenä ja toimivana ja jatkavat sitä osana omaa toimintaansa. Toimintakokonaisuuteen sisältyvien interventioiden vaikuttavuudesta tarvitaan lisätietoa. Kokeilualueilla asiakasrajapintaan juurtuva toiminta antaa hyvät mahdollisuudet jatkotutkimukselle. Tutkimus voi sisältää kokeilualueen potilaiden kylmän ja kuuman ympäristön aiheuttamien terveyshaittojen seurannan ja vastaavat havainnot sovitulta vertailualueelta. 5

7 SAMMANDRAG Avsikten med den i publikationen beskrivna funktionsmodellen är att ge den finländska hälsovården regler för att förebygga och avvärja olägenheter för hälsan i kalla och heta miljöer. I denna modell stöder expertarbetet och kundtjänsten medborgarnas egen preventiva verksamhet mot olägenheter för hälsan i kalla och heta miljöer. Vid avvärjandet av olägenheterna beaktas den preventiva verksamheten riktad till hela befolkningen och till riskgrupperna. Avvärjandet av hälsoriskerna är hälsovårdens kärnverksamhet. Riksomfattande linjedragningar och informationsstyrning ger ramarna för kommunalt beslutsfattande inom organiseringen av hälsovården. I funktionshelheten ingår också folkhälsoorganisationernas verksamhet Grundhälsovårdens verksamhet förstärks av stödet från sjukvårdsdistriktets och forskningsanstalternas experter. Genom att ändra på tjänstehelheten för långvarigt sjuka kan man minska på dödsfall, sjukdomssymptom och nedsatt funktionsförmåga, orsakade av en kall och het miljö. En systematisk, planerad verksamhet är ägnad till att minska också på den belastningen av hälsovården dessa olägenheter för hälsan förorsakar. Olägenheter för hälsan Friska människor kan av en kall och het miljö på grund av överstora förändringar i vävnadernas temperaturer orsakas förfrysningar, hypotermi, värmeslag eller värmesymptom vilka föregår dessa. En nedsatt funktions- och arbetsförmåga är vanlig såväl i en kall som i en het miljö. Till dessa förändringar hör också en förhöjd olycksrisk. Olägenheterna som en kall och en het miljö förorsakar hälsan förekommer främst hos patienter med sjukdomar i andningsorgan, hjärta och blodkärl samt i stöd- och rörelseorganen. Sjukdomssymptomen försvåras i kyla: Antalet hjärtattacker ökar, blodtrycket stiger och antalet hjärnförlamningar ökar. Dödligheten på grund av kyla och hetta (kyla /år och hetta /år) är högre än dödlighetprognoserna presenterade för övriga miljöfaktorer. Dödligheten börjar öka när miljötemperaturen sjunker under eller stiger över temperaturen +12 C. Olägenheterna som värmen förorsakar ökar snabbt när miljötemperaturen stiger över +25 C. Frivilligt beteende Kommunens invånare ska ha förmågan att bete sig så, att de under vinterperioden undviker de olägenheter förfrysningar, hypotermi och nedkylning av organen medför verksamheten. Under sommartiden ska det likaså finnas en tillräcklig know-how till att förhindra de värmesjukdomar och olägenheter för verksamheten en stegring av kroppstemperaturen medför. Människorna behöver grunduppgifter om hälsopåverkningarna av kalla och heta miljöer i allmänhet och hälsoriskerna enligt åldersgrupp och riskgrupp. Ett sporrande stöd av kommuninvånarnas förmåga att behärska riskerna av köld och hetta kan ändamålsenligt förverkligas med internet-kommunikation, informationsmaterial utdelat på självvårdspunkter och i samband med hälsokontroller och vårdkontakter. Grundhälsovården På hälsocentralerna får kommuninvånarna stöd som del av öppen mottagning, bäddavdelningar, vårdinrättningar, barnrådgivningar, hemvården och arbetshälsovården. 6

8 Även miljöhälsovården stöder verksamheten. På projektets provområden utvecklades goda metoder och praktiska råd, lämpliga för dessa verksamhetsektorer. Personer med sjukdomar i andningsorganen, hjärtat och blodkärlen inklusive diabetiker och minnessvaga är hälsocentralernas största klientgrupper. För grundhälsovården producerades i utvecklingsprojektet Hälsovårdens guide för köld och hetta i samarbete mellan sjukvårdsdistriktet, universitetets forskare och provhälsocentral samt Nordkarelens folkhälsocentral. Sjukvårdsdistriktet För att sprida och rota in funktionsmodellen krävs ett engagemang av hälsovårdens ledning, en till de lokala omständigheterna skräddarsydd växelverkande utbildning, ett mångfaldigt samarbetsnätverk över branschgränserna, information till kommunens invånare, skriftligt material samt en kontinuerlig uppföljning och värdering av verksamheten inom distriktet och lokalt. Projektet skapade webbplatserna kylmäinfo.fi och kuumainfo.fi för fri användning på internet. Webbplatserna uppdatering i samarbete mellan hälsovårdens experter och forskare i branschen är nödvändig under förnyelsen av hälsovårdens strukturer och forskningskunskapen. Vid kompletterande utbildning av hälsovårdens experter kan Hälsovårdens guide för köld och hetta utnyttjas. Ändamålsenligheten, kvaliteten och resultatrikheten av det utförda arbetet med att förebygga hälsoriskerna i en kall eller het miljö, samt arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna i det, är nyttigt att värdera inom kretsen av varje aktörsgrupp alltid efter sommar- och vinterperioden. Uppföljningen och värderingen av sjukvårdsdistriktets befolknings och befolkningsgruppers hälso- och välbefinnandetillstånd för varje fullmäktigeperiod är nyttiga med tanke på ändamålsenlighet och arbetsfördelning. Hälsofördelarna kommer fram vid en uppföljning av befolkningsnivån under en lång tidsintervall. Social- och hälsosektorns medborgarorganisationer är viktiga parter inom folkhälsoarbetet i det finländska samhället. Organisationernas arbete ska beaktas vid planeringar, lösningar och förverkliganden av hälsovårdens lokala ordnande. Hälsocentralens och sjukvårdsdistriktets samarbete med folkhälsoorganisationerna under funktionsmallens provnings- och utvecklingsskede var fruktbart. Som resultat av samarbetet skapades bl.a. informationspraxis för självvårdspunkterna. Andningsförbundet, Finlands Hjärtförbund, Diabetesförbundet i Finland och Hjärnförbundet samt pensionärsorganisationerna med sina distrikts- och lokalorganisationer är goda samarbetsparter i förebyggandet av hälsoriskerna från kall och het miljö. Funktionsmodellens blivande användning i utvecklingsorganisationen De grundhälsovårdens enheter vilka deltagit i utvecklingsprojektet, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Nordkarelens sjukvårdsdistrikt, ansåg den utvecklade funktionsmodellen vara nyttig och användbar och fortsätter med den som en del av sin egen verksamhet. De i verksamhetshelheten ingående interventionernas inverkan kräver mera information. Den till kundgränsytan rotade verksamheten i provområdena bjuder goda möjligheter till fortsatt forskning. Forskningen kan innehålla en uppföljning av de olägenheterna för hälsan den kalla och heta miljön orsakar provområdets patienter, samt motsvarande observationer från överenskomna jämförelseområden. 7

9 ABSTRACT The purpose of the present co-operation model is to provide instructions for the Finnish health care on how to prevent and control health hazards caused by cold or hot environments. In this model, expert counselling support citizens own efforts to control risks caused by cold or hot environments. The risk management covers a vide range of efforts both for the whole population and for people at high risk. The prevention of health risks is part of the health care system s core functions. National policies and information management provide a framework for municipal decision-making in the provision of health care. The actions of public health organisations also fall within the scope of this overall activity. The support provided by a hospital district and experts from research institutes strengthens the operation conditions of the primary health care. Deaths, disease attacks symptoms and lowered functional capacity caused by cold or hot environments can be reduced by improving care in health systems at the community, organization, practice and patient levels. Systematic, well-planned action is also tailor-made to reduce the load these health effects cause to the health care system. Health hazards As a result of excessive change in tissue temperature, cold or hot environments may induce frostbites, hypothermia, heat strokes or preceding heat strain symptoms in healthy human beings. Lowered functional or working capacity is common in both cold and hot environments. These changes are also associated with elevated accident risk. The health effects of cold or hot environments manifest themselves particularly in people with respiratory, cardiovascular and musculoskeletal diseases. A cold environment makes symptoms and fate of several diseases worse: blood pressure becomes elevated and the number of heart attacks and strokes increases. The mortality rate associated with cold or hot environments (cold 2,500 3,000/year and hot 150-1,000/year in Finland) is higher than the estimated morbidity rates for any other environmental factors. Mortality begins to increase when the environmental temperature falls below or rises above +12 C. The health effects caused by a hot environment increase rapidly when the environmental temperature rises above +25 C, but may be present by chronically ill persons already from +21 C. Unprompted activity Municipal citizens must be able to act in such a manner that they can avoid frostbites, hypothermia and adverse effects of the cold on their present illnesses and function capacity in wintertime. Correspondingly, in summertime they should possess sufficient know-how to prevent heat-related illnesses, effects of the warm on their present illnesses and lowered functional capacity caused by overheating of the body. People need basic information on the health effects of hot and cold environments in general and on the relevant health hazards by age group and risk group. It is practical to provide support encouraging municipal citizens to manage their own risks related to cold and hot environments by means of Internet communications, information material distributed in self-care service points, and in connection with health counselling and health checks and other health care contacts. Primary health care In health care units, municipal citizens are provided with support as part of the services of outpatient and inpatient care, home nursing, child health clinics, and occupational health care. Environmental health services also support this activity. In the project s trial areas, good practices and instructions suitable for these operational sectors were developed. 8

10 People with respiratory diseases and cardiovascular diseases, as well as diabetics and people suffering from dementia, form the biggest customer groups in health care units. The self-care support provided to the chronically ill includes also specified medication instructions prompted by cold or hot environments. For the purposes of primary health care, the development project produced a guidebook for hot and cold environments ( Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas ) in collaboration between the hospital district, university researchers, trial health centres and the North Karelia Centre of Public Health. Hospital district The distribution and well-founded establishment of this operating model requires the commitment of the health care management, interactive training tailored to local conditions, a multidisciplinary co-operation network, provision of information to municipal citizens, written material, and continuous monitoring and assessment of the operations at regional and local levels. The project produced the kylmäinfo.fi and kuumainfo.fi websites (available in Finnish), which are accessible to anyone on the Internet. These websites need to be updated in collaboration between health care experts and researchers within the field when health care structures are reformed and new research information becomes available. The Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas guidebook can be used for the purposes of supplementary training for health care experts. After every summer and winter period, it is useful to evaluate the appropriateness, quality and cost-effectiveness of work done for the prevention of health risks caused by cold and hot environments as well as the division of responsibilities between various actors within the scope of each group of actors. Monitoring and assessment of the health and welfare situation of the overall population and specific population groups within a hospital district by each city/town council term in office is useful for the purpose of considering the appropriateness of the division of responsibilities. The health benefits will become visible in population-level surveys in the long term. The civic organisations within the social and health sector are an important part of public health work in Finnish society. The work performed by these organisations must be taken into account when making regional organisational plans, selecting solutions and implementing measures. The co-operation of the health care unit and the hospital district with public health organisations was fruitful in the trial and development phase of the operating model. For example, practices for the provision of information in self-care service points were created as a result of this co-operation. The Organisation for Respiratory Health in Finland, the Finnish Heart Association, the Finnish Diabetes Association, and the Finnish Brain Association as well as pensioners organisations with their regional and local chapters are good co-operation partners in the prevention of health hazards caused by cold and hot environments. Future use of the operating model in the developer organisation The primary health care units involved in the development project, the Northern Ostrobothnia Hospital District and the North Karelia Hospital District considered the present model useful and will continue implementing it as part of their services. Further information is needed on the impact of the interventions included in the operational entity. In the trial areas, operations introduced at the customer interface offer good opportunities for further intervention prognostic research. Such research could include follow-up of health effects caused by cold and hot environments among patients in the trial area, and the relevant observations in an agreed reference region. 9

11 Sisällys Esipuhe 2 Tiivistelmä 4 Sammandrag 6 Abstract 8 1. JOHDANTO Raportin tarkoitus ja rakenne Hankkeen taustaa Hankkeen kehittämistavoitteet ja viitekehys Hankkeen organisoituminen Kehittämistyön tarkoitus KYLMÄN JA KUUMAN YMPÄRISTÖN TERVEYSRISKIEN EHKÄISYMALLI Kansallinen toiminta Kuntatoimija Aluetoimija Kansanterveysjärjestöt Väestön ja väestöryhmien terveystilanteen seuranta ja arviointi TOIMINTAKOKEILUT Vahva kaupunki Pieni kunta Peruspalvelukuntayhtymä Kansalaisjärjestöt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa ARVIOINTI Paikallinen toiminta Alueellinen toiminta Järjestötoiminta POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Johtaminen ja sitoutuminen Koulutus Yhteistyöverkosto Viestintä Kehittämistoiminta Seuranta ja arviointi Tutkimuksen merkitys YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 54 Kirjallisuus 55 10

12 LIITTEET Liite 1. Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas 57 Liite 2. Kylmäinfo.fi ja kuumainfo.fi -sivustot kansalaisille 58 Liite 3. Koulutusmateriaaleja 59 Liite 4. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon ohjeita 60 Liite 5. Kylmäkauden toimintaohjeet terveyskeskuksen henkilökunnalle 66 Liite 6. Kylmäkauden toimintaohjeet asiakkaille 89 Liite 7. Kuumakauden toimintaohjeet henkilökunnalle 90 Liite 8. Kuumakauden toimintaohjeet asiakkaille 95 Liite 9. Projektiorganisaatio 97 Liite 10. KYTEM:iin liittyvät julkaisut

13 1. JOHDANTO 1.1. RAPORTIN TARKOITUS JA RAKENNE Tähän raporttiin on koottu vuosina toteutetun Kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisymalli hankkeen (KYTEM) tausta, toteutus ja keskeisimmät tulokset. Tavoitteena oli kehittää kansallinen malli kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen ehkäisylle ja torjunnalle niin, että se toteutetaan osana muuta kuntalaisten itsehoitoa tukevaa toimintaa. Raportissa käydään ensin läpi hankkeen tausta, kehittämistavoitteet sekä hankkeen organisoituminen. Osa 1 sisältää tiiviin kuvauksen kylmän ja kuuman ympäristön terveysvaikutuksista. Lisätietoa saa hanketyön tuloksena julkaistusta Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaoppaasta (Hassi ym. 2011), josta julkaistaan 2. uudistettu eopas keväällä Osassa 2 kuvataan KYTEM-toimintamalli. Perusterveydenhuollon kylmän ja kuuman ympäristön terveysriskien ehkäisemiseksi tuotettiin terveyskeskusten muun toiminnan osaksi malli, jolla autetaan kuntalaisia vähentämään kylmän ja kuuman ympäristön terveyshaittojen riskitekijöitä ja erityisesti vähentämään niistä aiheutuvaa terveyshaittaa. Malli perustuu perusterveydenhuollon eri toimintasektoreiden toimintakäytäntöjen kehittämiseen omilla sektoreillaan, ympäristöterveydenhuollon toimintoihin sekä yhteistyöhön sairaanhoitopiirin, potilasjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa. Osassa 3 kuvataan hankkeen aikana toteutetut toimintakokeilut. Osassa 4 esitetään KYTEM-hankkeen arvioinnin tulokset ja käydään läpi hankkeen vaikutuksia paikalliseen toimintaan, alueelliseen toimintaan ja järjestötoimintaan. Lopuksi osassa 5 pohditaan toimintamallin toteutuksen mahdollisuuksia hankkeen kokemusten valossa ja esitetään suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Raportin lopussa olevien liitteiden tarkoituksena on auttaa toimintamallin käytännön toteutuksessa HANKKEEN TAUSTAA Kylmän ympäristön vaikutus terveyteen Talvikauden kylmä ympäristö on Suomessa merkittävä terveyden riskitekijä (Hassi ym. 2010). Kylmän terveyshaitat korostuvat erityisesti herkillä väestöryhmillä, kuten kroonisesti sairailla. Myös terveet ihmiset kokevat kylmästä ympäristöstä erilaisia terveyshaittoja, jotka aiheutuvat kudosten lämpötilan haitallisesta laskusta ja tästä aiheutuvista kylmävaurioista kuten paleltumista (Mäkinen ym. 2009, Ikäheimo ym. 2010). Kylmässä tapahtuu yleisesti kehon jäähtymisen seurauksena toiminta- ja työkyvyn muutoksia. Näihin muutoksiin voi liittyä myös kohonnut tapaturmariski (Holmer ym. 2012). Kylmän ympäristön yleiset oireet ja terveyshaitat ilmenevät pääsääntöisesti kroonisia sairauksia potevilla ja erityisesti hengityselinsairailla, sydän- ja verisuonisairailla sekä tuki- ja liikuntaelinsairailla (Näyhä ym. 2011). Näiden sairauksien oireita tai kohtauksia kylmässä saavilla henkilöillä on todennäköisesti tällainen sairaus, vaikka siitä ei olisikaan lääkärin määrittämää sairausdiagnoosia (Kotaniemi ym. 2001). Myös hermoston sairauksia ja joitakin ihosairauksia potevilla äärilämpötiloista voi aiheutua merkittävää haittaa. 12

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimintamalli kokeilualueiden toimijoiden käyttöön 2011-12 Toimittaneet Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS 2011 1 TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS

TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS Toimittanut Juhani Hassi, Tiina Ikäheimo ja Veikko Kujala TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- JA KUUMAOPAS TERVEYDENHUOLLON KYLMÄ- KUUMAOPAS 2011 toimittanut Juhani Hassi, Tiina

Lisätiedot

15. KYLMÄ JA KUUMA YMPÄRISTÖ

15. KYLMÄ JA KUUMA YMPÄRISTÖ 15. KYLMÄ JA KUUMA YMPÄRISTÖ JUHANI HASSI, TIINA IKÄHEIMO, SIMO NÄYHÄ Juhani Hassi Professori emeritus Dosentti Terveystieteiden laitos Oulun yliopisto oulu.fi Tiina Ikäheimo Tutkijatohtori Terveystieteiden

Lisätiedot

Työttömien terveyspalvelun juurrutus

Työttömien terveyspalvelun juurrutus Peppi Saikku Leini Sinervo Työttömien terveyspalvelun juurrutus Valtakunnallisen PTT-hankkeen kokemuksia, arviointitutkimuksen tuloksia ja kansallisia suosituksia RAPORTTI 42 2010 Peppi Saikku, Leini

Lisätiedot

Ympäristölämpötilan vaikutus terveyteen

Ympäristölämpötilan vaikutus terveyteen Katsaus Juhani Hassi LKT, professori emeritus Oulun yliopisto, ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus juhani.hassi@oulu.fi Tiina M Ikäheimo FT, dosentti Oulun yliopisto, ympäristöterveyden

Lisätiedot

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:13 Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 1 Helsinki 2004 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1535-3 2 Taitto:

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Käyttöönotto- ja juurruttamissuunnitelma

TIIVISTELMÄ. Käyttöönotto- ja juurruttamissuunnitelma TIIVISTELMÄ Esko Hänninen, Mari Koivunen, Pia Paaso. Hyvinvointia tietoteknologiahankkeilla. Hyviksi arvioitujen toimintamallien ja teknisten ratkaisujen käyttöönotto ja juurrutus. Helsinki 2001. 93 s.

Lisätiedot

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14 Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Opas työntekijöille SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1579-5 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Terveyden edistämisen

Terveyden edistämisen Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:19 Terveyden edistämisen laatusuositus Helsinki 2006 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1975-8 (nid.) ISBN 952-00-1976-6 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä

Teknologioiden mahdollisuudet iäkkäiden tapaturmien ehkäisyssä Anne Lounamaa Kati Matikainen Julia Kantorovitch (toim.) TYÖPAPERI 6 2013 TYÖPAPERI 6/2013 Anne Lounamaa, Kati Matikainen, Julia Kantorovitch (toim.) Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI

MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:15 MASTO-HANKKEEN (2008 2011) LOPPURAPORTTI Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävän hankkeen toiminta ja ehdotukset Helsinki 2011 Masto-hankkeen

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA

KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16 KANSALLINEN TERVEYSEROJEN KAVENTAMISEN TOIMINTAOHJELMA 2008 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2609-7 (nid.) ISBN 978-952-00-2616-3

Lisätiedot

ITÄ KOHTAA LÄNNEN TYÖPAPERI. Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013

ITÄ KOHTAA LÄNNEN TYÖPAPERI. Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013 Petri Laitinen, Alpo Komminaho, Matti Mäkelä, Matti Järvinen, Pirjo Hilama, Tiina Nykky, Juha Moring, Airi Partanen, Sanna Sutela (toim.) TYÖPAPERI Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013 19 2013 työpaperi

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa

OHJAUS. Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa OHJAUS Syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja kuntoutumisen tuen kehittäminen vuosina 2014 2025 Kansallisen syöpäsuunnitelman II osa 6 2014 Ohjaus 6/2014 Syöpätautien asiantuntijaryhmä Syövän ehkäisyn,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Korpivuoma Eila, Pirttilä Ilkka. Terveyskeskukset ja ikääntyvä työvoima. Helsinki. 2001. 69 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2001:7.) ISBN 952-00-1011-4 Terveyskeskukset

Lisätiedot

ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7. Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001

ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7. Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1032-7 2 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino: Edita Oyj, Helsinki 2001 TIIVISTELMÄ Sosiaalivakuutus ja terveyden edistäminen. Toim. Jorma Järvisalo, Eero Lahtinen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist.

Lisätiedot

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009 2013 Hankkeen loppuraportti

Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009 2013 Hankkeen loppuraportti Riitta-Liisa Kokko Tellervo Nenonen Tuija Martelin Seppo Koskinen (toim.) Työllisyys, terveys ja hyvinvointi Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009 2013 Hankkeen loppuraportti RAPORTTI

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Kohti Pohjalaista hyvinvointia

Kohti Pohjalaista hyvinvointia Maiju Seppälä Marika Uusitalo Maritta Vuorenmaa Kohti Pohjalaista hyvinvointia Arviointinäkökulmia Pohjanmaa-hankkeen toiseen toimintakauteen 2007 2009 32 / 2011 RAPORTTI 32/2011 Maiju Seppälä, Marika

Lisätiedot

Lapsi, perhe ja palvelunohjaus Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu

Lapsi, perhe ja palvelunohjaus Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:11 Erja Pietiläinen (toim.) Lapsi, perhe ja palvelunohjaus Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu

Lisätiedot

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin Minna Kivipelto Sanna Blomgren Pekka Karjalainen Paula Saikkonen (toim.) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti RAPORTTI 8 2013 Minna Kivipelto, Sanna Blomgren, Pekka

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Susanna Nevalainen Hanna Ollila edistäminen kansallisen RAPORTTI 7 2015 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Elena Elisseeva ScanStockPhoto ISBN 978-952-302-448-9 (painettu) ISSN

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma 2009 2015 Toimeenpanosta käytäntöön 2010

Kansallinen mielenterveysja päihdesuunnitelma 2009 2015 Toimeenpanosta käytäntöön 2010 Juha Moring Anne Martins Airi Partanen Viveca Bergman Esa Nordling Veijo Nevalainen (toim.) Toimeenpanosta käytäntöön 2010 RAPORTTI 6 2011 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Anne

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2014 Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Päivi Hämäläinen, Niina Keränen Tilanne ja kehityksen suunta RAPORTTI 12 2015 Raportti 12/2015 Jarmo Reponen, Maarit Kangas, Päivi Hämäläinen, Niina Keränen Tilanne ja kehityksen

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman Työpaikat terveyserojen kaventajina - osallistamalla oikeita ratkaisuja Tietoa työstä Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman OSALLISTAMALLA OIKEITA RATKAISUJA Pia Sirola,

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot