KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta KH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta KH

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ... 8 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläköityminen vuonna 2013 ja eläköitymisennusteita Henkilöstön poissaoloista vuonna Työllisyyden edistäminen TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAARI-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Työterveyshuolto Henkilöstöedut Työsuojelu TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA Henkilöstösuunnittelutyöryhmä Liite 1 KITEEN KAUPUNGIN PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (koko henkilökunta)... 26

3 1. JOHDANTO Kiteen kaupungissa vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön määrää, rakennetta, toimintaa ja kustannuksia. Henkilöstökertomus toimii myös henkilöstöpoliittisten tavoitteiden seurannan välineenä. Varsinaista henkilöstöstrategiaa ei kaupungissa ole laadittu. Henkilöstökertomuksessa henkilöstöä koskevien tunnuslukujen tarkastelu on tehty vuoden lopun ( ) tilanteen mukaan. Tiedot on kerätty henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollosta sekä vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen tilastoista. Vertailutietoja on esitetty kolmen viime vuoden osalta. Vuosi 2013 oli uuden Kiteen ensimmäinen toimintavuosi. Kahden kunnan henkilöstö ja työt tulivat saman katon alle. Erityisesti alkuvuodesta kuntaliitos vaikutti toimintaan merkittävästi. Erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamista vauhditettiin Tartu ruoriin muuta kurssi! hankkeen ja muiden hankkeiden avulla. Kaupungin organisaatio selkiytyi ja toiminta vakiintui vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena ollutta henkilöstöbarometria ei laadittu. 1

4 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2013 keskimäärin noin 760 työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kiteen kaupunkia voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Työntekijöitä työskenteli vuonna 2013 noin 140 erilaisella ammattinimikkeellä. Työntekijöistä n. 88 % oli naisia. N. 75 % työntekijöistä työskenteli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa. (KT:n tietojen mukaan vakinaisessa palvelussuhteessa kunta-alalla työskenteli vuonna 2012 noin 77 % henkilöstöstä, määräaikaisissa palvelussuhteissa 21 % ja työllistettyjä oli 2 %). Vuoden 2013 tietoja ei ole vielä saatavilla. Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautui hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja perusturvakeskukseen. Kaupunkikonserniin kuuluvien Kiteen Lämpö Oy:n, Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kesälahden Vuokratalot Oy:n henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Kiteen kaupunkiin. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastasi johtoryhmä, johon kuuluivat kaupunginjohtajan lisäksi yhteiskuntasuhdejohtaja, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, perusturvajohtaja, talousjohtaja sekä vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja (v JYTY ry:n edustaja). Johtoryhmän kokoonpano muuttui paljon vuoden 2013 aikana, koska kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ja hallintojohtaja Ulla Huhtilainen sanoutuivat irti sekä kehitysjohtaja Nina Holopainen että talousjohtaja Eija Hämäläinen jäivät vuorotteluvapaalle. Yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Turunen toimi vt. kaupunginjohtajana kunnes Eeva-Liisa Auvinen aloitti uutena kaupunginjohtajana Kehitysjohtajan sijaisena toimi Tiina Eskelinen ja hallintojohtajan ja talousjohtajan tehtävissä lokakuun alusta Jari Tuononen. Sivistyskeskusta johtoryhmässä edusti Arppen koulun rehtori Erkki Kontro. Vain tekninen johtaja Antti Asikainen ja henkilöstön edustaja Kirsi Tulilahti osallistuvat johtoryhmätyöskentelyyn koko vuoden. 2

5 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2013 Vuoden 2013 aikana tehtiin mm. seuraavia henkilöstöhallintoon tai -palveluihin liittyviä toimenpiteitä tai uudistuksia sekä organisaation muutoksiin liittyviä toimenpiteitä: - Muutosprojektin Tartu ruoriin muuta kurssi! toimenpiteet: o johtoryhmän koulutus/sparraus o esimiesten ja asiantuntijoiden koulutus o esimiesten ja asiantuntijoiden sparraus o työyhteisöjen valmennus o Kunta HR 2017 valmennukset kevään aikana o Tystraan (Työhyvinvointia Strategisesti KEVA:n järjestämä valmennus) osallistuminen - Työterveyshuolto o Toimintasuunnitelman muokkaaminen KELA:n viimeisimpien ohjeistuksien mukaiseksi o Yhteistyö työterveyshuoltopalveluiden tuottajien kanssa laskutuskäytäntöjen muuttamiseksi KELA:n ohjeistuksen mukaiseksi 3

6 - Populus o perehdyttäminen uusille käyttäjille o kehitystyön jatkaminen ohjelmatoimittajan kanssa - Palkkaus o työehtosopimusten mukaiset järjestelyerään liittyvät paikallisneuvottelut o kuntaliitokseen liittyvät palkkaharmonisointiin ja tehtävämuutoksista johtuviin palkantarkistuksiin liittyvät paikallisneuvottelut o henkilökohtaisen lisän järjestelmän muutokseen liittyvät paikallisneuvottelut o henkilökohtainen lisä voimassa toistaiseksi lukien (OVTES ) o sopimuskohtaiset palkkauksen kehittämistyöryhmät o paikallisneuvottelut TEHY ry:n kanssa sairaanhoitajien palkkaharmonisointiin liittyvän erimielisyyden vuoksi - Varahenkilöstöjärjestelmän edelleen kehittäminen - Reimari hankkeen toiminnan käynnistäminen ja työllisyyden hoitoon liittyvän toiminnan organisointi Valtakunnallisesti kuntatyössä opitaan työolobarometrin 2013 mukaan paljon uusia asioita (kunta 87 %, valtio 89 %, yksityiset palvelut 82 %, teollisuus 72 %). Kuntatyönantajat tarjoavat henkilöstölleen aktiivisesti koulutusta, ja työntekijät vastaavasti osallistuvat aiempaa aktiivisemmin koulutukseen. Koulutukseen osallistuneiden kuntatyöntekijöiden osuus on noussut kymmenessä vuodessa 52 %:sta peräti 67 %:iin. Sektoreiden välisessä vertailussa kunta-ala sijoittui toiseksi valtion jälkeen. Vuonna 2013 tällainen koulutus kesti kunta-alalla työskentelevillä keskimäärin 4 työpäivää. Vuonna 2013 Kiteen kaupungin henkilöstön palkalliseen koulutukseen käytettiin yhteensä 1042 työpäivää. Koulutuspäivistä 232 päivää oli täydennyskoulutusta ja 894 työpäivää kokonaisia palkallisia koulutuspäiviä. Luvuissa on mukana kaikki koulutukset ja henkilöstölukumäärässä koko henkilöstö. Vakinaisesta henkilöstöstä 76,9 % osallistui koulutukseen v.2013 aikana Henkilöstön osallistumista lisä- ja täydennyskoulutukseen tuettiin edelleen myöntämällä 12 palkallista vapaapäivää 3 vuoden aikana ammattitaidon kehittämiseen. 4

7 Kiteen kaupungin toimialoilla vuoden 2013 henkilöstön koulutukset ovat toteutuneet oheisen taulukon mukaisesti. HALLINTO Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,5 Määräaikainen (ei sijainen) ,5 Sijainen ,0 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,1 Oppisopimussuhteinen ,0 Yhteensä ,5 SIVISTYS Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,4 Määräaikainen (ei sijainen) ,3 Sijainen ,7 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,0 Oppisopimussuhteinen ,0 Yhteensä ,1 PERUSTURVA Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,0 Määräaikainen (ei sijainen) ,5 Sijainen ,9 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,8 Yhteensä ,9 TEKNINEN Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,8 Määräaikainen (ei sijainen) ,0 Sijainen ,0 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,3 Oppisopimussuhteinen ,0 Yhteensä ,8 Kuntaliitoksen myötä kaksi organisaatiokulttuuria yhdistyi ja organisaation rakenne muuttui. 5

8 Tueksi uusille työyhteisöille ja henkilöstölle, esimiehille, johdolle, luottamushenkilöille ja luottamusmiehille järjestettiin Tartu ruoriin - muuta kurssi! -koulutusvalmennusta kuntaliitoksen aiheuttamien muutosten kohtaamisessa, käsittelyssä ja toimeenpanossa, sekä vaikuttavuuden arvioinnissa. Tartu Ruoriin - muuta kurssi! -valmennuskoulutuksen toteutuminen on kuvattu alla olevassa taulukossa. Työyhteisökoulutukset Tilaisuudet osallistujamäärä Hallintokeskus 1 tilaisuus 27 Sivistyskeskus 5 tilaisuutta 211 Perusturva 8 tilaisuutta 240 Tekninen keskus 2 tilaisuutta 90 Esimies- ja asiantuntija valmennukset 15 tilaisuutta 102 Sparrausryhmät esimiehille 5 ryhmää x 6 tilaisuutta 47 Yhteensä 61 tilaisuutta 717 Lisäksi muutosvalmennuskoulutusta järjestettiin johtoryhmälle, luottamusmiehille ja luottamushenkilöstölle. Henkilöstöä on tiedotettu ajankohtaisista asioista sähköpostilla, henkilöstötiedotteilla sekä kerran kuukaudessa esimiesinfojen kautta. Henkilöstön infotilaisuuksia koko henkilöstölle järjestettiin seuraavasti: Ajankohta ja paikka Kitee iltapäivä ja iltatilaisuus Kitee Kesälahti iltapäivä ja iltatilaisuus Teema Tartu Ruoriin - muuta kurssi! Kesälahti & Kitee kuntaliitoksen onnistumista Palkkausjärjestelmän uusinnan satoa Kitee Kitee Kesälahti iltapäivä ja iltatilaisuus Kaupungin taloustilanne, tilinpäätös 2012 talousarvio

9 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA 2013 HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (vs. hallintojohtaja Jari Tuononen) Hallintokeskuksen henkilöstössä tapahtui vuonna 2013 useita muutoksia. Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen irtisanoutui virastaan alkaen. Tämän jälkeen Jorma Turunen toimi vs. kaupunginjohtajana saakka, kunnes kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen aloitti virassaan Hallintojohtaja Ulla Huhtilainen irtisanoutui virastaan , minkä jälkeen tehtävää hoiti oman toimensa ohessa talousjohtaja Eija Hämäläinen saakka. Eija Hämäläinen jäi virkavapaalle , jolloin vs. talousjohtajana ja vs. hallintojohtajana aloitti Jari Tuononen. Kehitysjohtaja Nina Holopainen jäi virkavapaalle Vs. kehitysjohtajana aloitti Tiina Eskelinen Muusta henkilöstöstä vuorotteluvapaalle jäi neljä henkilöä. Kuntaliitoksen jälkeen järjestettiin henkilöstölle ja esimiehille muutosvalmennusta. Loppuvuoteen mennessä uuden kaupungin toiminta oli jo vakiintunutta. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (vs. sivistysjohtaja Erkki Kontro) Kuntaliitoksen vuoksi vuonna 2013 käytiin läpi kaikki perusopetuksen ja lukion virkanimekkeet. Nimikkeet yhdenmukaistettiin kaikissa kouluissa. Lisäksi nimikkeet muutettiin sellaisiksi, että viran täytön yhteydessä voidaan joustavasti määritellä opetettavat aineet. Virkojen täytön yhteydessä käytiin myös läpi sellaiset virat ja tehtävät, jotka oli täytetty määräaikaisesti ilman riittäviä perusteluja. Tällaiset virat ja tehtävät täytettiin vakinaisesti. Toisaalta varauduttiin kuntaliitoksen aiheuttamaan viiden vuoden irtisanomissuojaan. Tehtävien täytössä varauduttiin oppilasmäärien laskuun ja suunniteltujen koulujen lakkaamiseen. Tämä aiheutti huomattavan määrän määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. Perusopetuksen koulujen johtamisjärjestelmän muutos käynnistettiin. Täydennyskoulutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota Osaava-hankkeen toimenpitein. TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Antti Asikainen) Vuosi 2013 oli kuntaliitoksen myötä yhteisen toimintatavan ja uuden kunnan toiminnan käynnistämisen aikaa teknisellä keskuksella. Kuntaliitoksen myötä Kesälahden siivouspalvelut ja ruokapalvelut siirtyivät tekniselle keskukselle yhdistettyyn siivous- ja ruokapalveluyksikköön. Työssä jaksamiseen ja työyhteisön toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Teknisen keskuksen henkilöstön työn kuormittavuuteen vaikutti mm. edelleen jatkuvat eri kiinteistöissä esille tulleet sisäilmaongelmat ja uuden yhteisen kunnan erilaisten toimintatapojen yhdistäminen. PERUSTURVAKESKUKSEN KUULUMISET (vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar) Vuosi 2013 oli ensimmäinen toimintavuosi Kiteen kaupungin perusturvakeskuksena Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen toiminnan päätyttyä vuoden 2012 lopussa. Kuntaliitoksessa pyrittiin turvaamaan perusturvan palvelut lähipalveluina pääosin samalla tavalla kuin ne oli aikaisemminkin liikelaitoksen toiminnan aikana tuotettu. Kuntaliitok- 7

10 sessa helpottavana tekijänä perusturvan näkökulmasta oli se, että yhteistyötä oli tehty jo useampi vuosi. Kaupungin omia palveluita kehitettiin vuoden aikana talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti kehittäen mm. ikäihmisten sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden yhteisöasumista, ikäihmisten palveluohjausta ja Kesälahden yöhoitoa. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomioita ottaen huomioon muutoksessa jaksamisen, sisäilmaongelmat eri yksiköissä sekä rakenteelliset muutokset palveluissa. 5. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilölukumäärä toimialueittain Kaupunki Vakituiset Sijaiset Määrä- Palkka- Oppisop. Yhteensä Toimialue aikaiset tuki suhde Hallintopalvelut Sivistystoimi Perusturva Tekninen toimi Yhteensä Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 732 henkilöä, joista vakinaisia 549 henkilöä ja henkilötyövuosina 521,8 vakinaista henkilöä. Työntekijöistä sijaisia oli 98, määräaikaisia 34, palkkatuella palkattuja 44 ja oppisopimussuhteisia 6. Keskiarvona vuoden henkilöstömäärä aikavälillä oli 760 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelusuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodet (HTV1) Vakinaiset Määräaikaiset ja sijaiset Yhteensä Kitee 521,8 215,0 173,6 168,1 84,8 80,9 689,9 299,8 254,5 Tilike 0,0 9,9 12,1 0,0 3,2 2,4 0,0 13,1 14,5 Helli 0,0 329,5 419,2 0,0 100,4 142,7 0,0 429,9 561,9 Kesälahti 0,0 58,6 58,2 0,0 38,6 33,8 0,0 97,1 92,0 Yhteensä 521,8 613,0 604,9 168,1 227,0 259,8 689,9 839,9 922,9 8

11 Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina Henkilöstön vaihtuvuus vakituinen henkilöstö Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 32 5,0 % Päättyneet palvelussuhteet 34 5,3 % Työajan jakautuminen Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä on vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). Oheisessa taulukossa käy esille miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty Työajan jakautuminen 2013 Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta 1000 e % palkka- kustannuksista = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) , Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat , ,20 - Terveysperusteiset poissaolot , ,73 - Perhevapaat , ,20 - Koulutus , ,51 - Muut palkalliset poissaolot 111 0,06 9 0,04 - Muut palkattomat poissaolot ,68 0,00 - Vapaana annetut työaikakorvaukset , ,42 + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt , ,77 = Tehty vuosityöaika , ,67 Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. 9

12 Vapaana annettuja työaikakorvauksia on kertynyt v työpäivää. Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset PALKKAUSKUSTANNUKSET (ei sisällä opettajien palkkoja) Vakinaiset Kitee Helli Tilike Kesälahti Yhteensä Sijaiset ja määräaikaiset Kitee Helli Tilike Kesälahti Yhteensä Sijaisten ja määräaikaisten %-osuus palkkauskustannuksista Kitee Helli Tilike Kesälahti Keskim. %

13 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä Ka Vakituinen henkilöstö ,9 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne , Ka Ikärakenne ja henkilöstömäärä Vakituinen henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on hieman laskenut Kiteen kaupungissa vuoden 2013 aikana. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli kaupungin puolella 52 vuotta ja Helli-liikelaitoksessa 51 vuotta. Kiteen kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 36,4 % oli vuonna 2013 alle 50-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. 11

14 Eläköityminen vuonna 2013 ja eläköitymisennusteita Seuraavassa tilastossa on tarkempaa tietoa eläköitymisestä vuonna 2013: Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 18 hlö 63,1 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 2 hlö 60,1 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET V.2013 Lukumäärä %koko henkilöstöstä Keskiikä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 8 hlö 1,1 57,12 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 1 hlö 0,1 58 Kuntoutustuelle siirtyneitä 5 hlö 0,7 56,2 Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 hlö 0,3 57,2 Seuraavassa taulukossa on ennuste vuosien vanhuuseläkkeelle jäävistä. Opettajien eläköitymisikänä on käytetty vuotta, muiden kohdalla ennusteeseen on otettu KEVAn ilmoittama henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. (KEVA ei ole antanut työnantajille tietoja eläkkeelle jäävistä henkilöittäin v jälkeen) Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kiteen kaupungissa eläke-ennusteen mukaan vakituisesta henkilökunnasta on eläköitymässä 25 % vuoden 2018 loppuun mennessä. 12

15 Eläke-ennusteet tulosalueittain YHT. KITEE Hallintopalvelut kp Maaseutupalvelut kp Henkilöstöpalvelut Kehitys, viestintä kp Talouspalvelut Sivistyst.hallinto kp Varhaiskasvatus kp Peruskoulutus kp Toisenast.koul. kp Kansalaisopisto kp 3400 (1-2)tunti 0 Kirjastotoimi kp Nuorisotoimi kp Kulttuuritoimi kp Liikuntatoimi kp Perusturva hallinto kp Aikuissosiaalityö. kp Toimeentulotuki kp Mielenterveys ja päihde kp Vamm.- ja kehitysvam. kp Lastens.ja perhet. kp Vastaanottopalv. kp Laitoshoitopalv. kp Suun terveydenhoitop. kp Terveysneuvonta kp Ikäihmistenpalvelut kp Kotihoito kp Asumispalvelut kp Ympäristö kp Rakennusvalvonta kp Tekninen hallinto kp Asunto- ja isännöinti kp Kaavoitus ja maankäyttö kp Siivous-ja ruokapalv. Kp Toimitilat kp Kuntatekniikka kp KAIKKI YHT

16 Henkilöstön poissaoloista vuonna 2013 Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot, sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Seuraavassa taulukossa on terveysperusteiset poissaolot eriteltynä toimialoittain. Hallintokeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton 0 0 Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/3 0 0 SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,63 TAPATURMA YHTEENSÄ ,06 474, ,14 Sivistyskeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton 2 2 Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/3 0 0 SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,98 TAPATURMA YHTEENSÄ , , ,87 Perusturvakeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/ SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,29 TAPATURMA YHTEENSÄ , , ,33 Tekninenkeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/3 0 0 SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,45 TAPATURMA YHTEENSÄ ,12 261, ,21 14

17 Kaupungin henkilöstö oli sairauslomalla v keskimäärin 11 työpäivää työntekijää kohden ja kalenteripäivinä 14 päivää. Sairauslomien määrä henkilöä kohden nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttäen laskentalukuna henkilöstön tilannetta näyttäytyvät sairauspoissaolot lisääntyneiltä verraten vuoteen Mikäli käytetään laskentalukuna kaupungin henkilöstön määrän keskiarvoa (760 henkilöä), kuten Kelan korvaushakemukseen käytetään, ovat sairauspoissaolot pysyneet vuoden tasolla Kunta-alan työolobarometrin 2012 (Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä ) mukaan kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kuntasektorilla vuonna 2012 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 10,6 työpäivää jokaista henkilöä kohden, ja vuonna 2010 vastaava luku oli 8,4 pv. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1 pv). Ero on 1,3 työpäivää vuodessa ja se on pienempi kuin edellisenä vuotena (2,7). Kunta-alalla sairauspoissaolojen kehityksen suunta oli vähenevä vuosina , mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikilla palkansaajilla. V kunta-alan sairauslomien määrä kääntyi laskuun. Sairauspoissaolojen vähentäminen tuo kustannussäästöjä. KEVA:n laskelmien mukaan yhden sairauspoissaolopäivän hinta on keskimäärin euroa ja yhden tapaturmapäivän hinta keskimäärin 750 euroa. V työntekijät olivat erilaisilla perhevapailla yhteensä 3232 työpäivää. Vuonna 2012 perhevapaat on laskettu kalenteripäivinä ollen 4597 kalenteripäivää. V perhevapaalla oltiin 4414 työpäivää, vuonna 2010 yhteensä 4939 työpäivää ja vuonna 2009 yhteensä 5471 työpäivää. Perhevapaiden määrä laskee siis edelleen. Työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi poissaoloja kertyi 332 työpäivää. Tapaturmia sattui aikavälillä yhteensä 47 kappaletta. Näistä työssä 30 kappaletta, työmatkalla 11, kaksi työpaikan ulkopuolella ja neljä oli ammattitautiepäilyä. Eniten tapaturmia sattui liukastumisissa ja fyysisessä kuormittumisessa. Kaikista tapaturmista ei aiheutunut sairauslomaa lainkaan ja 28 tapaturmasta vakuutusyhtiö maksoi Kiteen kaupungille korvausta yhteensä , 00 euroa. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Yhteensä Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351%Yhteensä SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,35 Saatu Kelan sairauspäiväraha ,00 Nettokustannus sairauslomasta ,35 TAPATURMA YHTEENSÄ , , ,55 Saatu tapaturmakorvaus ,00 Nettokustannus tapaturmista ,55 15

18 Säästötalkoovapaat 2013 Säästötalkoovapaata on käytetty oheisen taulukon mukaisesti. Säästötalkoovapaata on voinut käyttää enintään 10 työpäivää. Eurosummiin on huomioitu sivukulut mukaan. SÄÄSTÖTALKOOVAPAAT Työpäivät 2013 Työpäivät 2012 Työpäivät 2011 HALLINTO 37 SIVISTYS 259 KITEE PERUSTURVA 147 HELLI TEKNINEN 29 TILIKE 7 14 YHTEENSÄ 472 YHTEENSÄ Säästö 2013 Säästö 2012 Säästö 2011 HALLINTO SIVISTYS KITEE PERUSTURVA HELLI TEKNINEN TILIKE YHTEENSÄ YHTEENSÄ Työpäivät 2012 Työpäivät 2011 KESÄLAHTI Säästö 2012 Säästö 2011 YHTEENSÄ

19 Työllisyyden edistäminen Työllisyydenhoito nivoutuu kiinteästi osaksi kaupungin kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua ja osaltaan täydentää sitä. Työllisyysasiat ovat kuuluneet henkilöstöhallinnon toimialaan. Työllisyyteen liittyviä asioita on käsitelty Henkilöstösuunnittelutyöryhmässä, ja se on osaltaan auttanut sekä tukenut työllisyyden hoitoa. Kiteen kaupungin henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin, TYP:n, TE-toimiston ja työpisteen kanssa yhteistyössä työllisyyteen liittyviä asioita, mm. palkkatukihakemukset, kuukausitilitykset, lisätukitilitykset sekä sopimukset työharjoitteluun ja työelämänvalmennukseen osallistuvien henkilöiden osalta. Työllistäminen on merkittävää, koska työllistämisellä ehkäistään sosiaali- ja terveystoimen kulujen kasvua. Työllistetty henkilö antaa työpanoksen työyhteisölle ja hän on kokonaisvaltainen työyhteisön jäsen. Työllistettyä koskevat samat velvoitteet ja oikeudet, kuin kaupungin henkilökuntaa muutoinkin. Mm. työterveyshuollon palvelut sekä henkilökuntaedut kuuluvat hänelle. Palkkatuen turvin henkilö voi saada uuden mahdollisuuden kehittää itseään jatkamalla opintoja, hän voi saada pitempiaikaista työtä, hänen ansioturvansa kohentuu, sosiaalinen pääoma kasvaa jne. Työssäoloehdon täyttyessä (14 kk) hän pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle, tai ehkä ns. lisäpäiville (tietyt ikävuodet) ja eläkeputkeen. Kaupungilla oli palkkatuella v.2013 keskimäärin 38 henkilöä kuukaudessa. Velvoitetyöllistettäviä (kaupungin työllistämisvelvoite) työskenteli kahdeksan henkilöä, 1-8 henkilöä kuukaudessa. Kesätyösetelit (15 19-vuotiaille) kiteeläisille nuorille Kaupungin tuki työnantajalle v oli 150 euroa/kesätyöseteli/nuori. Nuori sai yhden numeroidun kesätyösetelin kesää kohti. Nuoren tuli hankkia työpaikka itse. Palautuneen kesätyösetelin perusteella työnantajalle maksettiin kaupungin tuki. Seteleitä haettiin n. 292 kpl ja tukea maksettiin 162 kesätyösetelin perusteella, yhteensä euroa. Reimarihanke vuonna 2013 Reimari-hanke on Kiteen kaupungin hallinnoima, Keski-Karjalan alueella toimiva työllisyyshanke. Hanke sijoittuu Kiteen kaupungin organisaatiossa henkilöstöpalvelujen yhteyteen. Rahoitus muodostuu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntämästä työllisyyspoliittisesta avustuksesta (50 % tukikelpoisista kustannuksista) ja kuntien omarahoitusosuudesta (50 % kustannuksista). Kitee maksaa 50 % omavastuuosuudesta, Tohmajärvi 35 % ja Rääkkylä 15 %. Hanke toimii vuosina Projektipäällikkö on Kaisa Karhu-Härkönen ja projektisuunnittelija on Ari Iittiläinen. He aloittivat työnsä Hankehenkilöstö toimii jalkautuvalla työotteella Keski-Karjalan alueella. Reimari katkaisee pitkäaikaistyöttömyyttä ja palvelee sekä henkilö- että työnantajaasiakkaita. Hanke tekee monipuolista verkostotyötä. Reimari kehittää palveluketjuja ja toimintamalleja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Hanke on aktiivinen toimija ja on vuonna 2013 osallistunut ja järjestänyt monipuolisia tilaisuuksia toimialaansa liittyen. 17

20 Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pitkään työttömänä olleet ihmiset, maahanmuuttajat, osatyökykyiset henkilöt sekä työ- ja koulutusasioissa paikkaansa etsivät nuoret. Vuonna 2013 hankkeen henkilöasiakasmäärätavoite oli 30 henkilöasiakasta kuukaudessa. Vuonna 2014 tavoitteena on 50 ja 2015-vuonna 60 henkilöasiakasta kuukaudessa. Henkilöasiakasmäärä on ylittynyt moninkertaisesti. Osallistujat tulevat hankkeeseen pääasiassa TEtoimiston tai TYP:n ohjaamina. Valmennuskurssien ja muiden työllisyyshankkeiden kautta on tullut osallistujia ja jotkut asiakkaat ovat ottaneet itse yhteyttä. Hankkeeseen osallistumisesta sovitaan aina TE-toimiston tai TYP:n kanssa. Jakso hankkeessa räätälöidään yksilöllisesti. Hanke ei ole työnantajana, vaan toimii linkkinä ja tarjoaa ohjaus- sekä valmennuspalveluja. Hanke auttaa työkokeilu- ja palkkatukityöpaikan etsimisessä ja jatkopolun löytymisessä. Osallistujien asioissa tehdään verkostotyötä lähettävän tahon ja tarvittavien muiden tahojen kanssa. Hanke on myös työnantajien tukena ja apuna. Hankkeen valmennus- ja ohjauspalvelut kulkevat koko asiakkaan jakson läpi. Asiakkaille tarjotaan terveystarkastuslähete työttömien terveystarkastukseen silloin, kun asiakas ei vielä ole työsuhteessa. Asiakkaiden kanssa tehdään tarvittaessa myös kuntoutusselvittelyihin liittyvää ohjausta. Hanke on toteuttanut asiakaspalautekyselyn loppuvuonna Hanke selvittää osallistujien lyhytkoulutus- ja muita koulutuksellisia tarpeita ja on järjestänyt paljon monipuolisia lyhytkoulutuksia osallistujilleen. Hanke tukee osallistujien sijoittumista avoimille työmarkkinoille myös siirtämällä työntekijöitä toisen työnantajan tehtäviin (entinen edelleen sijoittaminen). Malli on turvallinen tapa sekä käyttäjätyönantajan että työntekijän kannalta ja se mahdollistaa osaamisen näyttämisen ja madaltaa sekä työnantajien työllistämis- kuin työntekijöiden työllistymiskynnystä. Hyviä käytäntöjä on vaihdettu työhönvalmennuksen toimintamalleihin liittyen sekä Pohjois-Karjalassa että sen ulkopuolella toimivien muiden työllisyyshankkeiden ja toimijoiden kanssa. Reimari tuo tuettuun työllistämiseen ja toimintamallien kehittämiseen lisäresursseja ja lisäarvoa. Hanke toimii verkostomaisella valmennusotteella koko toimialueella. Hankkeen motto on Avaamaan polkua työhön. Hankkeen toiminta-ajatus on valmentaa ja poluttaa osallistujia yksilöllisesti räätälöidyllä voimavara- ja ratkaisukeskeisellä otteella henkilökohtaisen valmennussuunnitelman avulla kohti työtä tai koulutusta. Kunnille tulee lähivuosina merkittävää lisävastuuta aiempiin vuosiin nähden työttömyyteen liittyvistä asioista ja kustannuksista. Tämän vuoksi sosiaaliseen työllistämiseen liittyvien asioiden ennakointi, koordinointi ja toimintamallien kehittäminen on myös Keski-Karjalassa lähiajan haaste. 18

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96

KITEEN KAUPUNKI 1 (9) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta 25.2.2014 13 Kaupunginhallitus 17.3.2014 96 KITEEN KAUPUNKI 1 (9) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2015 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA 1 (5) PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPI- MUS KONEELLISESTA TYÖAJAN TARKKAI- LUSTA JA LIUKUVASTA TYÖAJASTA Työsuojelujaosto 25.2.2016 13 ja 19.4.2016 17 Yhteistyötoimikunta 30.5.2016 42 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yt-toimikunta 30.5.2016 Kaupunginhallitus 6.6.2016 Kaupunginvaltuusto 27.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 3. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 016 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Ranuan kunnan henkilöstöohjelman kaksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNKI 1 (7) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2017 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus

Ammatillisen osaamisen kehittäminen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yt-ryhmä Kunnanhallitus kehittäminen Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2017 Yt-ryhmä 7.12.2016 30 Kunnanhallitus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Henkilöstösuunnitelma... 4 Henkilöstörakenne... 4 Osa-aikaiset työntekijät...

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari 26. 27.2.2015 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.14 2013 2014 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3062 3032-30 1 % 3048 16 0,5% - Lääkärit

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Lukijalle 8

Sisällysluettelo. Lukijalle 8 Sisällysluettelo Lukijalle 8 1 ASUKASTUPATOIMINNAN ESITTELY YLEISESTI 9 1.1 Toiminta-ajatus, toiminnan tavoitteet ja arvot 9 1.2 Alueellinen yhteistyö ja yhteisötoiminta Oulussa 11 1.3 Tupaverkosto 13

Lisätiedot