KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta KH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS. Yt-toimikunta 19.8.2014 KH 25.8.2014"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Yt-toimikunta KH

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ... 8 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Eläköityminen vuonna 2013 ja eläköitymisennusteita Henkilöstön poissaoloista vuonna Työllisyyden edistäminen TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KAARI-malli Kiteen Aikaisen Aktiivisen Reagoinnin malli Työterveyshuolto Henkilöstöedut Työsuojelu TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO JA TYÖNJAKO VUONNA Henkilöstösuunnittelutyöryhmä Liite 1 KITEEN KAUPUNGIN PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET (koko henkilökunta)... 26

3 1. JOHDANTO Kiteen kaupungissa vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa kuvataan henkilöstön määrää, rakennetta, toimintaa ja kustannuksia. Henkilöstökertomus toimii myös henkilöstöpoliittisten tavoitteiden seurannan välineenä. Varsinaista henkilöstöstrategiaa ei kaupungissa ole laadittu. Henkilöstökertomuksessa henkilöstöä koskevien tunnuslukujen tarkastelu on tehty vuoden lopun ( ) tilanteen mukaan. Tiedot on kerätty henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmistä, työterveyshuollosta sekä vakuutusyhtiön ja eläkelaitoksen tilastoista. Vertailutietoja on esitetty kolmen viime vuoden osalta. Vuosi 2013 oli uuden Kiteen ensimmäinen toimintavuosi. Kahden kunnan henkilöstö ja työt tulivat saman katon alle. Erityisesti alkuvuodesta kuntaliitos vaikutti toimintaan merkittävästi. Erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittamista vauhditettiin Tartu ruoriin muuta kurssi! hankkeen ja muiden hankkeiden avulla. Kaupungin organisaatio selkiytyi ja toiminta vakiintui vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena ollutta henkilöstöbarometria ei laadittu. 1

4 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA Kiteen kaupunki oli vuonna 2013 keskimäärin noin 760 työntekijällään Kiteen suurin työnantaja. Kiteen kaupunkia voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Työntekijöitä työskenteli vuonna 2013 noin 140 erilaisella ammattinimikkeellä. Työntekijöistä n. 88 % oli naisia. N. 75 % työntekijöistä työskenteli vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa. (KT:n tietojen mukaan vakinaisessa palvelussuhteessa kunta-alalla työskenteli vuonna 2012 noin 77 % henkilöstöstä, määräaikaisissa palvelussuhteissa 21 % ja työllistettyjä oli 2 %). Vuoden 2013 tietoja ei ole vielä saatavilla. Hallinnollisesti Kiteen kaupungin organisaatio jakautui hallintokeskukseen, sivistyskeskukseen, tekniseen keskukseen ja perusturvakeskukseen. Kaupunkikonserniin kuuluvien Kiteen Lämpö Oy:n, Kiteen Kotitalot Oy:n ja Kesälahden Vuokratalot Oy:n henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Kiteen kaupunkiin. Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastasi johtoryhmä, johon kuuluivat kaupunginjohtajan lisäksi yhteiskuntasuhdejohtaja, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, perusturvajohtaja, talousjohtaja sekä vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja (v JYTY ry:n edustaja). Johtoryhmän kokoonpano muuttui paljon vuoden 2013 aikana, koska kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen ja hallintojohtaja Ulla Huhtilainen sanoutuivat irti sekä kehitysjohtaja Nina Holopainen että talousjohtaja Eija Hämäläinen jäivät vuorotteluvapaalle. Yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Turunen toimi vt. kaupunginjohtajana kunnes Eeva-Liisa Auvinen aloitti uutena kaupunginjohtajana Kehitysjohtajan sijaisena toimi Tiina Eskelinen ja hallintojohtajan ja talousjohtajan tehtävissä lokakuun alusta Jari Tuononen. Sivistyskeskusta johtoryhmässä edusti Arppen koulun rehtori Erkki Kontro. Vain tekninen johtaja Antti Asikainen ja henkilöstön edustaja Kirsi Tulilahti osallistuvat johtoryhmätyöskentelyyn koko vuoden. 2

5 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2013 Vuoden 2013 aikana tehtiin mm. seuraavia henkilöstöhallintoon tai -palveluihin liittyviä toimenpiteitä tai uudistuksia sekä organisaation muutoksiin liittyviä toimenpiteitä: - Muutosprojektin Tartu ruoriin muuta kurssi! toimenpiteet: o johtoryhmän koulutus/sparraus o esimiesten ja asiantuntijoiden koulutus o esimiesten ja asiantuntijoiden sparraus o työyhteisöjen valmennus o Kunta HR 2017 valmennukset kevään aikana o Tystraan (Työhyvinvointia Strategisesti KEVA:n järjestämä valmennus) osallistuminen - Työterveyshuolto o Toimintasuunnitelman muokkaaminen KELA:n viimeisimpien ohjeistuksien mukaiseksi o Yhteistyö työterveyshuoltopalveluiden tuottajien kanssa laskutuskäytäntöjen muuttamiseksi KELA:n ohjeistuksen mukaiseksi 3

6 - Populus o perehdyttäminen uusille käyttäjille o kehitystyön jatkaminen ohjelmatoimittajan kanssa - Palkkaus o työehtosopimusten mukaiset järjestelyerään liittyvät paikallisneuvottelut o kuntaliitokseen liittyvät palkkaharmonisointiin ja tehtävämuutoksista johtuviin palkantarkistuksiin liittyvät paikallisneuvottelut o henkilökohtaisen lisän järjestelmän muutokseen liittyvät paikallisneuvottelut o henkilökohtainen lisä voimassa toistaiseksi lukien (OVTES ) o sopimuskohtaiset palkkauksen kehittämistyöryhmät o paikallisneuvottelut TEHY ry:n kanssa sairaanhoitajien palkkaharmonisointiin liittyvän erimielisyyden vuoksi - Varahenkilöstöjärjestelmän edelleen kehittäminen - Reimari hankkeen toiminnan käynnistäminen ja työllisyyden hoitoon liittyvän toiminnan organisointi Valtakunnallisesti kuntatyössä opitaan työolobarometrin 2013 mukaan paljon uusia asioita (kunta 87 %, valtio 89 %, yksityiset palvelut 82 %, teollisuus 72 %). Kuntatyönantajat tarjoavat henkilöstölleen aktiivisesti koulutusta, ja työntekijät vastaavasti osallistuvat aiempaa aktiivisemmin koulutukseen. Koulutukseen osallistuneiden kuntatyöntekijöiden osuus on noussut kymmenessä vuodessa 52 %:sta peräti 67 %:iin. Sektoreiden välisessä vertailussa kunta-ala sijoittui toiseksi valtion jälkeen. Vuonna 2013 tällainen koulutus kesti kunta-alalla työskentelevillä keskimäärin 4 työpäivää. Vuonna 2013 Kiteen kaupungin henkilöstön palkalliseen koulutukseen käytettiin yhteensä 1042 työpäivää. Koulutuspäivistä 232 päivää oli täydennyskoulutusta ja 894 työpäivää kokonaisia palkallisia koulutuspäiviä. Luvuissa on mukana kaikki koulutukset ja henkilöstölukumäärässä koko henkilöstö. Vakinaisesta henkilöstöstä 76,9 % osallistui koulutukseen v.2013 aikana Henkilöstön osallistumista lisä- ja täydennyskoulutukseen tuettiin edelleen myöntämällä 12 palkallista vapaapäivää 3 vuoden aikana ammattitaidon kehittämiseen. 4

7 Kiteen kaupungin toimialoilla vuoden 2013 henkilöstön koulutukset ovat toteutuneet oheisen taulukon mukaisesti. HALLINTO Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,5 Määräaikainen (ei sijainen) ,5 Sijainen ,0 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,1 Oppisopimussuhteinen ,0 Yhteensä ,5 SIVISTYS Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,4 Määräaikainen (ei sijainen) ,3 Sijainen ,7 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,0 Oppisopimussuhteinen ,0 Yhteensä ,1 PERUSTURVA Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,0 Määräaikainen (ei sijainen) ,5 Sijainen ,9 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,8 Yhteensä ,9 TEKNINEN Työpäivät yhteensä Henkilöstölkm Koulutukseen osallistuneet lkm % tulosalueen henkilöstöstä/sisäinen luonne Vakinainen ,8 Määräaikainen (ei sijainen) ,0 Sijainen ,0 Työllistetty, yhteiskuntatakuu ,3 Oppisopimussuhteinen ,0 Yhteensä ,8 Kuntaliitoksen myötä kaksi organisaatiokulttuuria yhdistyi ja organisaation rakenne muuttui. 5

8 Tueksi uusille työyhteisöille ja henkilöstölle, esimiehille, johdolle, luottamushenkilöille ja luottamusmiehille järjestettiin Tartu ruoriin - muuta kurssi! -koulutusvalmennusta kuntaliitoksen aiheuttamien muutosten kohtaamisessa, käsittelyssä ja toimeenpanossa, sekä vaikuttavuuden arvioinnissa. Tartu Ruoriin - muuta kurssi! -valmennuskoulutuksen toteutuminen on kuvattu alla olevassa taulukossa. Työyhteisökoulutukset Tilaisuudet osallistujamäärä Hallintokeskus 1 tilaisuus 27 Sivistyskeskus 5 tilaisuutta 211 Perusturva 8 tilaisuutta 240 Tekninen keskus 2 tilaisuutta 90 Esimies- ja asiantuntija valmennukset 15 tilaisuutta 102 Sparrausryhmät esimiehille 5 ryhmää x 6 tilaisuutta 47 Yhteensä 61 tilaisuutta 717 Lisäksi muutosvalmennuskoulutusta järjestettiin johtoryhmälle, luottamusmiehille ja luottamushenkilöstölle. Henkilöstöä on tiedotettu ajankohtaisista asioista sähköpostilla, henkilöstötiedotteilla sekä kerran kuukaudessa esimiesinfojen kautta. Henkilöstön infotilaisuuksia koko henkilöstölle järjestettiin seuraavasti: Ajankohta ja paikka Kitee iltapäivä ja iltatilaisuus Kitee Kesälahti iltapäivä ja iltatilaisuus Teema Tartu Ruoriin - muuta kurssi! Kesälahti & Kitee kuntaliitoksen onnistumista Palkkausjärjestelmän uusinnan satoa Kitee Kitee Kesälahti iltapäivä ja iltatilaisuus Kaupungin taloustilanne, tilinpäätös 2012 talousarvio

9 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA 2013 HALLINTOKESKUKSEN KUULUMISET (vs. hallintojohtaja Jari Tuononen) Hallintokeskuksen henkilöstössä tapahtui vuonna 2013 useita muutoksia. Kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen irtisanoutui virastaan alkaen. Tämän jälkeen Jorma Turunen toimi vs. kaupunginjohtajana saakka, kunnes kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen aloitti virassaan Hallintojohtaja Ulla Huhtilainen irtisanoutui virastaan , minkä jälkeen tehtävää hoiti oman toimensa ohessa talousjohtaja Eija Hämäläinen saakka. Eija Hämäläinen jäi virkavapaalle , jolloin vs. talousjohtajana ja vs. hallintojohtajana aloitti Jari Tuononen. Kehitysjohtaja Nina Holopainen jäi virkavapaalle Vs. kehitysjohtajana aloitti Tiina Eskelinen Muusta henkilöstöstä vuorotteluvapaalle jäi neljä henkilöä. Kuntaliitoksen jälkeen järjestettiin henkilöstölle ja esimiehille muutosvalmennusta. Loppuvuoteen mennessä uuden kaupungin toiminta oli jo vakiintunutta. SIVISTYSKESKUKSEN KUULUMISET (vs. sivistysjohtaja Erkki Kontro) Kuntaliitoksen vuoksi vuonna 2013 käytiin läpi kaikki perusopetuksen ja lukion virkanimekkeet. Nimikkeet yhdenmukaistettiin kaikissa kouluissa. Lisäksi nimikkeet muutettiin sellaisiksi, että viran täytön yhteydessä voidaan joustavasti määritellä opetettavat aineet. Virkojen täytön yhteydessä käytiin myös läpi sellaiset virat ja tehtävät, jotka oli täytetty määräaikaisesti ilman riittäviä perusteluja. Tällaiset virat ja tehtävät täytettiin vakinaisesti. Toisaalta varauduttiin kuntaliitoksen aiheuttamaan viiden vuoden irtisanomissuojaan. Tehtävien täytössä varauduttiin oppilasmäärien laskuun ja suunniteltujen koulujen lakkaamiseen. Tämä aiheutti huomattavan määrän määräaikaisia työ- ja virkasuhteita. Perusopetuksen koulujen johtamisjärjestelmän muutos käynnistettiin. Täydennyskoulutukseen kiinnitettiin erityistä huomiota Osaava-hankkeen toimenpitein. TEKNISEN KESKUKSEN KUULUMISET (tekninen johtaja Antti Asikainen) Vuosi 2013 oli kuntaliitoksen myötä yhteisen toimintatavan ja uuden kunnan toiminnan käynnistämisen aikaa teknisellä keskuksella. Kuntaliitoksen myötä Kesälahden siivouspalvelut ja ruokapalvelut siirtyivät tekniselle keskukselle yhdistettyyn siivous- ja ruokapalveluyksikköön. Työssä jaksamiseen ja työyhteisön toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Teknisen keskuksen henkilöstön työn kuormittavuuteen vaikutti mm. edelleen jatkuvat eri kiinteistöissä esille tulleet sisäilmaongelmat ja uuden yhteisen kunnan erilaisten toimintatapojen yhdistäminen. PERUSTURVAKESKUKSEN KUULUMISET (vs. perusturvajohtaja Mervi Paddar) Vuosi 2013 oli ensimmäinen toimintavuosi Kiteen kaupungin perusturvakeskuksena Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen toiminnan päätyttyä vuoden 2012 lopussa. Kuntaliitoksessa pyrittiin turvaamaan perusturvan palvelut lähipalveluina pääosin samalla tavalla kuin ne oli aikaisemminkin liikelaitoksen toiminnan aikana tuotettu. Kuntaliitok- 7

10 sessa helpottavana tekijänä perusturvan näkökulmasta oli se, että yhteistyötä oli tehty jo useampi vuosi. Kaupungin omia palveluita kehitettiin vuoden aikana talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti kehittäen mm. ikäihmisten sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden yhteisöasumista, ikäihmisten palveluohjausta ja Kesälahden yöhoitoa. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomioita ottaen huomioon muutoksessa jaksamisen, sisäilmaongelmat eri yksiköissä sekä rakenteelliset muutokset palveluissa. 5. TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ Henkilölukumäärä toimialueittain Kaupunki Vakituiset Sijaiset Määrä- Palkka- Oppisop. Yhteensä Toimialue aikaiset tuki suhde Hallintopalvelut Sivistystoimi Perusturva Tekninen toimi Yhteensä Kaupungin palveluksessa oli yhteensä 732 henkilöä, joista vakinaisia 549 henkilöä ja henkilötyövuosina 521,8 vakinaista henkilöä. Työntekijöistä sijaisia oli 98, määräaikaisia 34, palkkatuella palkattuja 44 ja oppisopimussuhteisia 6. Keskiarvona vuoden henkilöstömäärä aikavälillä oli 760 henkilöä. Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelusuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodet (HTV1) Vakinaiset Määräaikaiset ja sijaiset Yhteensä Kitee 521,8 215,0 173,6 168,1 84,8 80,9 689,9 299,8 254,5 Tilike 0,0 9,9 12,1 0,0 3,2 2,4 0,0 13,1 14,5 Helli 0,0 329,5 419,2 0,0 100,4 142,7 0,0 429,9 561,9 Kesälahti 0,0 58,6 58,2 0,0 38,6 33,8 0,0 97,1 92,0 Yhteensä 521,8 613,0 604,9 168,1 227,0 259,8 689,9 839,9 922,9 8

11 Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina Henkilöstön vaihtuvuus vakituinen henkilöstö Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 32 5,0 % Päättyneet palvelussuhteet 34 5,3 % Työajan jakautuminen Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä on vähennetty lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). Oheisessa taulukossa käy esille miten työntekoon tarkoitettua työaikaa todellisuudessa on käytetty Työajan jakautuminen 2013 Kalenterivuoden päivät (365 tai 366) - vähennetään lauantait, sunnuntait, työaikaa lyhentävät arkipyhät työpäivät % teoreett. säänn. vuosityöajasta 1000 e % palkka- kustannuksista = Teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (työpäiviä) , Vähennetään työpäivinä: - Vuosilomat ja muut lomat , ,20 - Terveysperusteiset poissaolot , ,73 - Perhevapaat , ,20 - Koulutus , ,51 - Muut palkalliset poissaolot 111 0,06 9 0,04 - Muut palkattomat poissaolot ,68 0,00 - Vapaana annetut työaikakorvaukset , ,42 + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt , ,77 = Tehty vuosityöaika , ,67 Palkkakustannukset eivät sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. 9

12 Vapaana annettuja työaikakorvauksia on kertynyt v työpäivää. Palkkauskustannukset: Vakinaiset sekä sijaiset ja määräaikaiset PALKKAUSKUSTANNUKSET (ei sisällä opettajien palkkoja) Vakinaiset Kitee Helli Tilike Kesälahti Yhteensä Sijaiset ja määräaikaiset Kitee Helli Tilike Kesälahti Yhteensä Sijaisten ja määräaikaisten %-osuus palkkauskustannuksista Kitee Helli Tilike Kesälahti Keskim. %

13 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä Ka Vakituinen henkilöstö ,9 Vakinaisen henkilöstön ikärakenne , Ka Ikärakenne ja henkilöstömäärä Vakituinen henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on hieman laskenut Kiteen kaupungissa vuoden 2013 aikana. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2012 oli kaupungin puolella 52 vuotta ja Helli-liikelaitoksessa 51 vuotta. Kiteen kaupungin vakituisesta henkilökunnasta 36,4 % oli vuonna 2013 alle 50-vuotiaita. Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. 11

14 Eläköityminen vuonna 2013 ja eläköitymisennusteita Seuraavassa tilastossa on tarkempaa tietoa eläköitymisestä vuonna 2013: Yhteensä Keski-ikä Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 18 hlö 63,1 Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 2 hlö 60,1 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET V.2013 Lukumäärä %koko henkilöstöstä Keskiikä Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet yhteensä, joista 8 hlö 1,1 57,12 Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 1 hlö 0,1 58 Kuntoutustuelle siirtyneitä 5 hlö 0,7 56,2 Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä 2 hlö 0,3 57,2 Seuraavassa taulukossa on ennuste vuosien vanhuuseläkkeelle jäävistä. Opettajien eläköitymisikänä on käytetty vuotta, muiden kohdalla ennusteeseen on otettu KEVAn ilmoittama henkilökohtainen vanhuuseläkeikä. (KEVA ei ole antanut työnantajille tietoja eläkkeelle jäävistä henkilöittäin v jälkeen) Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Kiteen kaupungissa eläke-ennusteen mukaan vakituisesta henkilökunnasta on eläköitymässä 25 % vuoden 2018 loppuun mennessä. 12

15 Eläke-ennusteet tulosalueittain YHT. KITEE Hallintopalvelut kp Maaseutupalvelut kp Henkilöstöpalvelut Kehitys, viestintä kp Talouspalvelut Sivistyst.hallinto kp Varhaiskasvatus kp Peruskoulutus kp Toisenast.koul. kp Kansalaisopisto kp 3400 (1-2)tunti 0 Kirjastotoimi kp Nuorisotoimi kp Kulttuuritoimi kp Liikuntatoimi kp Perusturva hallinto kp Aikuissosiaalityö. kp Toimeentulotuki kp Mielenterveys ja päihde kp Vamm.- ja kehitysvam. kp Lastens.ja perhet. kp Vastaanottopalv. kp Laitoshoitopalv. kp Suun terveydenhoitop. kp Terveysneuvonta kp Ikäihmistenpalvelut kp Kotihoito kp Asumispalvelut kp Ympäristö kp Rakennusvalvonta kp Tekninen hallinto kp Asunto- ja isännöinti kp Kaavoitus ja maankäyttö kp Siivous-ja ruokapalv. Kp Toimitilat kp Kuntatekniikka kp KAIKKI YHT

16 Henkilöstön poissaoloista vuonna 2013 Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot, sekä työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Seuraavassa taulukossa on terveysperusteiset poissaolot eriteltynä toimialoittain. Hallintokeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton 0 0 Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/3 0 0 SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,63 TAPATURMA YHTEENSÄ ,06 474, ,14 Sivistyskeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton 2 2 Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/3 0 0 SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,98 TAPATURMA YHTEENSÄ , , ,87 Perusturvakeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/ SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,29 TAPATURMA YHTEENSÄ , , ,33 Tekninenkeskus Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351% Yhteensä Sairausloma lääkärin todistus Sairausloma esimiehen/th-luvalla Sairausloma 2/3 palkalla Sairausloma palkaton Työtapaturma/Ammattitauti Työtapaturma/Ammattitauti 2/3 0 0 SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,45 TAPATURMA YHTEENSÄ ,12 261, ,21 14

17 Kaupungin henkilöstö oli sairauslomalla v keskimäärin 11 työpäivää työntekijää kohden ja kalenteripäivinä 14 päivää. Sairauslomien määrä henkilöä kohden nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttäen laskentalukuna henkilöstön tilannetta näyttäytyvät sairauspoissaolot lisääntyneiltä verraten vuoteen Mikäli käytetään laskentalukuna kaupungin henkilöstön määrän keskiarvoa (760 henkilöä), kuten Kelan korvaushakemukseen käytetään, ovat sairauspoissaolot pysyneet vuoden tasolla Kunta-alan työolobarometrin 2012 (Työturvallisuuskeskus, kuntaryhmä ) mukaan kun sairauspoissaolopäivien keskiarvo lasketaan koko henkilöstön lukumäärästä, oli kuntasektorilla vuonna 2012 sairauspoissaoloja keskimäärin 8,4 työpäivää jokaista henkilöä kohden. Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 10,6 työpäivää jokaista henkilöä kohden, ja vuonna 2010 vastaava luku oli 8,4 pv. Määrä on enemmän kuin kaikilla palkansaajilla keskimäärin (7,1 pv). Ero on 1,3 työpäivää vuodessa ja se on pienempi kuin edellisenä vuotena (2,7). Kunta-alalla sairauspoissaolojen kehityksen suunta oli vähenevä vuosina , mutta sen jälkeen suunta on ollut kasvava. Kehitys on ollut samansuuntainen kaikilla palkansaajilla. V kunta-alan sairauslomien määrä kääntyi laskuun. Sairauspoissaolojen vähentäminen tuo kustannussäästöjä. KEVA:n laskelmien mukaan yhden sairauspoissaolopäivän hinta on keskimäärin euroa ja yhden tapaturmapäivän hinta keskimäärin 750 euroa. V työntekijät olivat erilaisilla perhevapailla yhteensä 3232 työpäivää. Vuonna 2012 perhevapaat on laskettu kalenteripäivinä ollen 4597 kalenteripäivää. V perhevapaalla oltiin 4414 työpäivää, vuonna 2010 yhteensä 4939 työpäivää ja vuonna 2009 yhteensä 5471 työpäivää. Perhevapaiden määrä laskee siis edelleen. Työtapaturmien ja ammattitautien vuoksi poissaoloja kertyi 332 työpäivää. Tapaturmia sattui aikavälillä yhteensä 47 kappaletta. Näistä työssä 30 kappaletta, työmatkalla 11, kaksi työpaikan ulkopuolella ja neljä oli ammattitautiepäilyä. Eniten tapaturmia sattui liukastumisissa ja fyysisessä kuormittumisessa. Kaikista tapaturmista ei aiheutunut sairauslomaa lainkaan ja 28 tapaturmasta vakuutusyhtiö maksoi Kiteen kaupungille korvausta yhteensä , 00 euroa. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT Yhteensä Kalenteripvt Työpäivät UROT Sivukulut 22,351%Yhteensä SAIRAUSLOMA YHTEENSÄ , , ,35 Saatu Kelan sairauspäiväraha ,00 Nettokustannus sairauslomasta ,35 TAPATURMA YHTEENSÄ , , ,55 Saatu tapaturmakorvaus ,00 Nettokustannus tapaturmista ,55 15

18 Säästötalkoovapaat 2013 Säästötalkoovapaata on käytetty oheisen taulukon mukaisesti. Säästötalkoovapaata on voinut käyttää enintään 10 työpäivää. Eurosummiin on huomioitu sivukulut mukaan. SÄÄSTÖTALKOOVAPAAT Työpäivät 2013 Työpäivät 2012 Työpäivät 2011 HALLINTO 37 SIVISTYS 259 KITEE PERUSTURVA 147 HELLI TEKNINEN 29 TILIKE 7 14 YHTEENSÄ 472 YHTEENSÄ Säästö 2013 Säästö 2012 Säästö 2011 HALLINTO SIVISTYS KITEE PERUSTURVA HELLI TEKNINEN TILIKE YHTEENSÄ YHTEENSÄ Työpäivät 2012 Työpäivät 2011 KESÄLAHTI Säästö 2012 Säästö 2011 YHTEENSÄ

19 Työllisyyden edistäminen Työllisyydenhoito nivoutuu kiinteästi osaksi kaupungin kokonaisvaltaista henkilöstösuunnittelua ja osaltaan täydentää sitä. Työllisyysasiat ovat kuuluneet henkilöstöhallinnon toimialaan. Työllisyyteen liittyviä asioita on käsitelty Henkilöstösuunnittelutyöryhmässä, ja se on osaltaan auttanut sekä tukenut työllisyyden hoitoa. Kiteen kaupungin henkilöstöhallinto hoitaa kaupungin, TYP:n, TE-toimiston ja työpisteen kanssa yhteistyössä työllisyyteen liittyviä asioita, mm. palkkatukihakemukset, kuukausitilitykset, lisätukitilitykset sekä sopimukset työharjoitteluun ja työelämänvalmennukseen osallistuvien henkilöiden osalta. Työllistäminen on merkittävää, koska työllistämisellä ehkäistään sosiaali- ja terveystoimen kulujen kasvua. Työllistetty henkilö antaa työpanoksen työyhteisölle ja hän on kokonaisvaltainen työyhteisön jäsen. Työllistettyä koskevat samat velvoitteet ja oikeudet, kuin kaupungin henkilökuntaa muutoinkin. Mm. työterveyshuollon palvelut sekä henkilökuntaedut kuuluvat hänelle. Palkkatuen turvin henkilö voi saada uuden mahdollisuuden kehittää itseään jatkamalla opintoja, hän voi saada pitempiaikaista työtä, hänen ansioturvansa kohentuu, sosiaalinen pääoma kasvaa jne. Työssäoloehdon täyttyessä (14 kk) hän pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle, tai ehkä ns. lisäpäiville (tietyt ikävuodet) ja eläkeputkeen. Kaupungilla oli palkkatuella v.2013 keskimäärin 38 henkilöä kuukaudessa. Velvoitetyöllistettäviä (kaupungin työllistämisvelvoite) työskenteli kahdeksan henkilöä, 1-8 henkilöä kuukaudessa. Kesätyösetelit (15 19-vuotiaille) kiteeläisille nuorille Kaupungin tuki työnantajalle v oli 150 euroa/kesätyöseteli/nuori. Nuori sai yhden numeroidun kesätyösetelin kesää kohti. Nuoren tuli hankkia työpaikka itse. Palautuneen kesätyösetelin perusteella työnantajalle maksettiin kaupungin tuki. Seteleitä haettiin n. 292 kpl ja tukea maksettiin 162 kesätyösetelin perusteella, yhteensä euroa. Reimarihanke vuonna 2013 Reimari-hanke on Kiteen kaupungin hallinnoima, Keski-Karjalan alueella toimiva työllisyyshanke. Hanke sijoittuu Kiteen kaupungin organisaatiossa henkilöstöpalvelujen yhteyteen. Rahoitus muodostuu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntämästä työllisyyspoliittisesta avustuksesta (50 % tukikelpoisista kustannuksista) ja kuntien omarahoitusosuudesta (50 % kustannuksista). Kitee maksaa 50 % omavastuuosuudesta, Tohmajärvi 35 % ja Rääkkylä 15 %. Hanke toimii vuosina Projektipäällikkö on Kaisa Karhu-Härkönen ja projektisuunnittelija on Ari Iittiläinen. He aloittivat työnsä Hankehenkilöstö toimii jalkautuvalla työotteella Keski-Karjalan alueella. Reimari katkaisee pitkäaikaistyöttömyyttä ja palvelee sekä henkilö- että työnantajaasiakkaita. Hanke tekee monipuolista verkostotyötä. Reimari kehittää palveluketjuja ja toimintamalleja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Hanke on aktiivinen toimija ja on vuonna 2013 osallistunut ja järjestänyt monipuolisia tilaisuuksia toimialaansa liittyen. 17

20 Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pitkään työttömänä olleet ihmiset, maahanmuuttajat, osatyökykyiset henkilöt sekä työ- ja koulutusasioissa paikkaansa etsivät nuoret. Vuonna 2013 hankkeen henkilöasiakasmäärätavoite oli 30 henkilöasiakasta kuukaudessa. Vuonna 2014 tavoitteena on 50 ja 2015-vuonna 60 henkilöasiakasta kuukaudessa. Henkilöasiakasmäärä on ylittynyt moninkertaisesti. Osallistujat tulevat hankkeeseen pääasiassa TEtoimiston tai TYP:n ohjaamina. Valmennuskurssien ja muiden työllisyyshankkeiden kautta on tullut osallistujia ja jotkut asiakkaat ovat ottaneet itse yhteyttä. Hankkeeseen osallistumisesta sovitaan aina TE-toimiston tai TYP:n kanssa. Jakso hankkeessa räätälöidään yksilöllisesti. Hanke ei ole työnantajana, vaan toimii linkkinä ja tarjoaa ohjaus- sekä valmennuspalveluja. Hanke auttaa työkokeilu- ja palkkatukityöpaikan etsimisessä ja jatkopolun löytymisessä. Osallistujien asioissa tehdään verkostotyötä lähettävän tahon ja tarvittavien muiden tahojen kanssa. Hanke on myös työnantajien tukena ja apuna. Hankkeen valmennus- ja ohjauspalvelut kulkevat koko asiakkaan jakson läpi. Asiakkaille tarjotaan terveystarkastuslähete työttömien terveystarkastukseen silloin, kun asiakas ei vielä ole työsuhteessa. Asiakkaiden kanssa tehdään tarvittaessa myös kuntoutusselvittelyihin liittyvää ohjausta. Hanke on toteuttanut asiakaspalautekyselyn loppuvuonna Hanke selvittää osallistujien lyhytkoulutus- ja muita koulutuksellisia tarpeita ja on järjestänyt paljon monipuolisia lyhytkoulutuksia osallistujilleen. Hanke tukee osallistujien sijoittumista avoimille työmarkkinoille myös siirtämällä työntekijöitä toisen työnantajan tehtäviin (entinen edelleen sijoittaminen). Malli on turvallinen tapa sekä käyttäjätyönantajan että työntekijän kannalta ja se mahdollistaa osaamisen näyttämisen ja madaltaa sekä työnantajien työllistämis- kuin työntekijöiden työllistymiskynnystä. Hyviä käytäntöjä on vaihdettu työhönvalmennuksen toimintamalleihin liittyen sekä Pohjois-Karjalassa että sen ulkopuolella toimivien muiden työllisyyshankkeiden ja toimijoiden kanssa. Reimari tuo tuettuun työllistämiseen ja toimintamallien kehittämiseen lisäresursseja ja lisäarvoa. Hanke toimii verkostomaisella valmennusotteella koko toimialueella. Hankkeen motto on Avaamaan polkua työhön. Hankkeen toiminta-ajatus on valmentaa ja poluttaa osallistujia yksilöllisesti räätälöidyllä voimavara- ja ratkaisukeskeisellä otteella henkilökohtaisen valmennussuunnitelman avulla kohti työtä tai koulutusta. Kunnille tulee lähivuosina merkittävää lisävastuuta aiempiin vuosiin nähden työttömyyteen liittyvistä asioista ja kustannuksista. Tämän vuoksi sosiaaliseen työllistämiseen liittyvien asioiden ennakointi, koordinointi ja toimintamallien kehittäminen on myös Keski-Karjalassa lähiajan haaste. 18

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖTÄ JA ORGANISAATIOMUUTOKSIIN LIITTYVIÄ TOIMENPITEITÄ HENKILÖSTÖPALVELUISSA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet 1 (5) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojelujaosto 6.8.2014 1. Yleiset periaatteet Tämä ohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta

Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Tohmajärven kunta Kiteen kaupunki Siirtosopimus 1 (7) Sopimus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Helli -liikelaitoksen varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymisestä Tohmajärven kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011

PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 PAIMION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKATSAUS 2011 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2011... 3 1.2. Henkilöstömäärän kehitys toiminnoittain 2008 2011... 4 1.3. Henkilökunnan

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta 20.4.2017 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 3. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET VUODELTA

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 KH 20.8.2012 KV 17.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ HENKILÖSTÖPALVELUISSA 2011... 5 4. HENKILÖSTÖOHJELMA...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2013 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2013... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 5 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 4 Tiedotus ja viestintä... 5 Koulutus ja valmennus... 6

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Sisältö. Kannen kuva: Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien jakotilaisuus

Sisältö. Kannen kuva: Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien jakotilaisuus Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32

Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Henkilöstöraportti 2014 Kh 03.06.2015 154 Kv 15.06.2015 32 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4-6 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö

Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi. Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Kainuun maakunta kuntayhtymän työkyvyn tukiprosessi Marko Klemetti, työhyvinvointi- / työsuojelupäällikkö Henk. Yhteensä (pl.oae) KuEL- eläkkeelle siirtyneet Kainuun maakunta ky v. 2005 2008 eläkelajeittain,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yt-toimikunta 30.5.2016 Kaupunginhallitus 6.6.2016 Kaupunginvaltuusto 27.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 3. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 4. TOIMIALOJEN KUULUMISET

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 22.2.2017 Kunnanhallitus 27.2.2017 Kunnanvaltuusto 20.3.2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) Kaupungin yhteistyötoimikunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1 (4) 30 Asianro 3582/02.02.00/2016 Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014

Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 Kiteen kaupungin koulutussuunnitelma 2014 1 Yleistä Tämä koulutussuunnitelma on laadittu Kiteen kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen suunnittelun pohjalta. Tämä suunnitelma

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Käsittely: KH 27.4.2015 KV 8.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 VALTIMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 2 Valtuusto Kunnanhallitus 3.6.2016 90 Yhteistyötoimikunta 26.5.2016 7 1. TAUSTAA Kuntatyönantajat KT uudisti vuonna 2013 suositustaan henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi.

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot