Kokousaika kello 14:01-16:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat, Räimän kylä 2 Siilinjärven kunnan kommentit valtionosuusjärjestelmään ehdotetuista perusteista 3 Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 4 Täyttölupa alkaen / ympäristöterveysjohtajan virka / määräaikainen täyttö saakka 5 Takauksen myöntäminen / Kiinteistö Oy Proseta 11 6 Siilinjärven kunnan kannanotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 7 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Saaristokaupungin Risuharjun yksikkö 8 Täyttöluvat alkaen / viisi lähihoitajan tehtävää (hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut) 9 Täyttölupa alkaen / lähihoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) 10 Täyttölupa alkaen / sairaanhoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) 11 Virkanimikemuutokset alkaen / vanhustyön johtaja hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija hoito- ja vanhustyön asiantuntijaksi 12 Täyttölupa alkaen / kaavavalmistelijan tehtävä Palvelinlaitteiden hankinta Tilinpäätöksen 2013 laadintaohjeet Kunnanhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelmat Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Vastaus valtuustoaloitteeseen / äitiys- ja lastenneuvolassa toimiva sosiaalityöntekijä; selvityksen tekeminen 18 Keskeneräiset valtuustoaloitteet Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset / Kunnanhallituksen kokouksen aloitusajan muutos

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Korhonen Tarja jäsen Mikkonen Marjaana jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Rekola Jukka jäsen Ruuskanen Tapani varajäsen Jari Kolehmaisen henkilökohtainen varajäsen Poissa Kolehmainen Jari jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Takkinen Pekka asiantuntija/talousjohtaja Läsnä :ien 2 ja 4 esittelyjen ajan klo 14:06-14:55. Heikkinen Päivi asiantuntija/tarkastusasiantuntija Läsnä :n 3 esittelyn ajan klo 15:10-15:19. Simonen Heikki asiantuntija/yritysasiamies Läsnä :n 5 esittelyn ajan klo 15:20-15:29. Markkanen Pirkko asiantuntija/ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Läsnä :n 7 esittelyn ajan klo 15:35-15:38. Kavilo Marja asiantuntija/vanhustyön asiantuntija Läsnä :ien 8-10 esittelyjen ajan klo 15:40-15:51. Simola Jukka asiantuntija/tietojärjestelmäpäälli kkö Läsnä :n 13 esittelyn ajan klo 16:00-16:03. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT 1-19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjaana Mikkonen ja Merja Rautiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Marjaana Mikkonen Merja Rautiainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo alkaen PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat, Räimän kylä Kh 1 Valmistelija/lisätiedot: Kiinteistöteknikko Juha Elomaa, Kunnan ja Suomen Metsäkeskus OTSO Metsäpalvelut kesken on neuvoteltu kaupasta, jolla kunta ostaa Metsäkeskukselta Vinkuva RN:o 2:23 ( ) ja Metsälö RN:o 2:80 ( ) tilat Räimän kylästä. Tilat käsittävät Pyöreälahden asemakaava-alueen eteläisimmän osan. Niiden pinta-ala on yhteensä 8,997 ha. Kauppahinnaksi on sovittu euroa, mihin sisältyy tilojen alueella oleva puusto. Kaupan kohde on osoitettu oheisella kartalla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Neuvoteltu kauppa osaltaan toteuttaa vastuullisen kasvupolitiikan mukaisia strategisia tavoitteita. ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunta ostaa Suomen Metsäkeskukselta Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat Räimän kylästä ja oikeuttaa allekirjoittamaan sitä koskevan kauppakirjan. Kauppahinta on euroa ja kaupan ehdot kunnan tavanomaisesti käyttämät.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan kommentit valtionosuusjärjestelmään ehdotetuista perusteista 486/ /2014 Kh 2 Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kuntakohtaisine koelaskelmineen julkistettiin Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa kahdeksan kriteeriä ja lisäosissa kolme kriteeriä. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän linjaus on, että uudistukseen sovelletaan vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensimmäisinä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asukasta kohti. Järjestelmää selkeytetään ja vahvistetaan, jotta peruspalvelujen järjestäminen voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Valtionosuuksien laskemisessa käytettävät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATT:in selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat ja käytetyt kriteerit on lähetetty kommentointikierrokselle kuntiin. Kommentteja toivotaan mm. käytetyistä kriteereistä, laskentaperusteista sekä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen tarvittavasta siirtymäajasta. Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien kommentteja mennessä. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta kommentointikierroksen jälkeen. Siilinjärven kunnan kommentit on valmisteltu seuraavan työryhmän toimesta: talousjohtaja Pekka Takkinen sekä talouspäälliköt Eeva Miettinen, Pekka Kauhanen ja Pirjo Niiranen. Kommentit on annettu valtionvarainministeriön lomakkeen kysymyksenasettelun mukaisesti. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Valtionosuusuudistuksesta seuraavat VM:n kyselylomakkeen kysymyksenasettelun mukaiset kommentit: 1. Kunta, vastaajan nimi ja virka-asema Siilinjärven kunta, Vesa Lötjönen, kunnanjohtaja 2. Onko tasauksen suunta oikea ja uusi tasausjärjestelmä parempi kuin nykyinen? Kyllä / Tukee verotulojen kasvua tukevia toimenpiteitä. 3. Ovatko kriteerit selkeät? Kyllä / Sairastavuustilastojen avaaminen kunnittain on tarpeen ja tilasto

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ yksittäisten kuntien käyttöön 4. Onko kriteereiden lukumäärä riittävä? Kyllä / Sinällään riittävä, yksityiskohtaisemmat laskelmat tarpeen. 5. Tasaavatko laskentakriteerit kuntien kannalta oikeita kustannuksia ja niiden välisiä eroja? Kyllä / Onko työpaikkaomavaraisuudella aidosti merkitystä valtionosuusperusteena? 6. Uudistus tulee voimaan Onko 4-5 vuoden siirtymäaika sopiva valtionosuusjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi? Kyllä 7. Onko valtionosuusjärjestelmäuudistus tarpeellinen? Kyllä 8. Muut kommentit alustavaan ehdotukseen: Verotulojen tasauksen tasauslisän pudostus 80 %:iin on liian suuri. Sairastavuuden painoarvo on perusteena noussut aikaisemmasta, mikä on hyvä. Painoarvo voisi olla esitettyä korkeampi. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla: Kohdan 5 vastaus: Kyllä / Työpaikkaomavaraisuusaste laskentaperusteena pitää poistaa. Jos sitä ei voi poistaa, maakunnan keskuskunnan työpaikkoihin ei tule laskea ns. ylikunnallisia työpaikkoja (esim. sairaanhoitopiiri). Kohdan 6 vastaus: Kyllä / Siirtymäajan tulee olla enintään neljä vuotta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kh 3 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Kuntalakiin tehtiin kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jotka tulivat voimaan Muutokset on merkitty kursivoinnilla: Valtuuston tehtävät 13 2 mom 3 a): "Valtuuston tulee: päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista" Hallintosääntö 50 1 mom 15: "Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta" Toimintakertomus 69 1 mom: "Toimintakertomuksessa on myös annettava [...] tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä" Tilintarkastajan tehtävät 73 1 mom 4: "Tilintarkastajien on tarkastettava: onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti". Kuntalain muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle tai pormestarille sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuun jako kunnassa. Käytännössä kuntalain muutos tarkoittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen oikeudellisen sitovuuden ja velvoittavuuden kasvamista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien kuntalain muutosten huomioimista Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmässä on valmisteltu vuoden 2013 aikana ja jatkettu kuluvana vuonna. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisäksi valtuuston päätettäväksi tuodaan asiaa koskevat hallintosäännön muutokset syyskuussa 2014, jolloin käsitellään myös muita hallintosäännön muutoksia. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi on tarkoitus tuoda helmi-maaliskuussa 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden toimeenpano alkaa vuoden 2014 alussa muun muassa lautakunta- ja johtoryhmäkierroksilla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ mukaisesti Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen tämän asian käsittelyä käsiteltiin 4. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Päivi Heikkinen.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ympäristöterveysjohtajan virka / määräaikainen täyttö saakka Kh 4 Ympäristöterveyslautakunta Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintalalle on myönnetty virkavapaata saakka ja hänen tulee ilmoittaa viimeistään virkaan palaamisesta tai irtisanoutumisesta. Rintalan todennäköisen irtisanoutumisen vuoksi on kunnan keskushallinto ja ympäristöterveydenhuolto tarkastellut vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi. Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön 5 3 mom kohdan 13) mukaan ympäristöterveys-lautakunta päättää ympäristöterveysjohtajan valinnasta ja 14) kohdan mukaan päättää sijaisen määräämisestä, kun sijaisuus kestää yli puoli vuotta. Toistaiseksi voimassa olevan viran täytölle ja em. pidemmälle määräaikaiselle täytölle haetaan täyttölupa kunnanhallitukselta. Ympäristöterveyshuoltoon kuuluvat lakisääteiset tehtävät tulevat tämän hetkisen tiedon mukaan säilymään ja kunnat tarvitsevat näille tehtäville tekijät. Syyskuussa 2013 ympäristöterveydenhuollon tulevaisuutta koskevassa kunnanjohtajapalaverissa tahtotilaksi linjatiin, että ensisijaisena vaihtoehtona on nykyinen toimintamuoto tai sen mahdollinen laajentaminen. Terveysvalvonnan osuus on supistunut Nilsiän liityttyä Kuopioon. Osuuden voidaan arvioida supistuvan edelleen vuonna 2015 Maaningan liittyessä Kuopioon ja todennäköisesti myös vuoden 2017 alussa, jos tuolloin alueella tapahtuvaksi suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat. Eläinlääkintähuollon osalta ei vastaavaa muutostarvetta ole tiedossa. Oleellista on turvata molempien tehtäväalueiden jatkuvuus ja palveluiden hyvä laatu. Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin on odotettavissa tulevina kolmena vuotena kolmen terveystarkastajan, yhdestä kolmeen kunnaneläinlääkärin ja osa-aikaisen (40 %) valvontaeläinlääkärin eläköityminen. Kaikkien kolmen terveystarkastajan tehtäviä ei välttämättä tarvitse täyttää, mikäli suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat ja Kuopio järjestää terveysvalvonnan liittyvien kuntien alueella. Kunnaneläinlääkäreiden virat tulevat nykytilanteen perusteella täytettäviksi. Valvontaeläinlääkärin 40 % työpanos voi mahdollisesti olla yhdistettävissä muuhun tehtävään. Valmistelussa pohdittiin useita vaihtoehtoja. Tässä tuodaan esille neljä niistä: 1) Virkaa ei täytetä Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista jakaa tehtävät muiden viranhaltijoiden kesken ja jättää virka täyttämättä. Tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Vaihtoehtoa ei koettu toteutuskelpoiseksi. 2) Ympäristöterveysjohtajan tehtävä sisällytetään vastaavan eläinlääkärin tehtävään Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista järjestää tehtävien hoito siten, että vastaavan eläinlääkärin tehtäviin sisällytetään johtosäännön ympäristöterveysjohtajan vastuu ja toimivalta. Tässä tapauksessa ympäristöterveydenhuoltoon rekrytoidaan henkilö, jonka tehtävä on ympäristöterveysjohtajaa avustava. Lisäksi hänen tehtäviinsä sisällytetään joitakin erityistehtäviä sekä eläinlääkintähuollon (ensisijaisesti nykyisistä vastaavan eläinlääkärin tehtävistä) että ympäristöterveyshuollon (ensisijaisesti ympäristöterveysjohtajan nykyisistä tehtävistä). Uusi tehtävä on tarpeen koska tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Järjestelystä syntyisi hieman palkkasäästöä ja sillä ennakoidaan tulevaa ympäristövalvonnan tehtävien supistumista ja tarvittavia järjestelyjä v Vaihtoehtoa valmistellaan siten, että lautakunnassa on esillä tehtävärakenteet suuntaa-antavasti. 3) Viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi Määräaikaisuus voidaan perustella kuntaorganisaatioiden muutoksilla. Koska ympäristöterveyspalveluiden toiminta-alue tulee todennäköisesti oleellisesti supistumaan terveysvalvonnan osalta vuoden 2017 alkuun mennessä, on virka syytä täyttää ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikaisen tehtävän täyttö voi osoittautua haasteelliseksi. Viran täyttämiselle kolmen vuoden määräajaksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. 4) Viran täyttö toistaiseksi Viran täyttö toistaiseksi tukisi linjausta, jossa tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen alueellisesti. Viran täyttäminen toistaiseksi mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan. Toistaiseksi täytettävään virkaan on helpompi saada hakijoita, jotka voivat sitoutua tehtävään pitkäjänteisesti. Viran täyttämiselle toistaiseksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. Asiaa valmistellaan eritoten vaihtoehdon 2 osalta ja päätösehdotus asiasta annetaan kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Ratkaisusta riippuen kuntatalouden ja toimintojen näkökulmasta strategian mukainen. ehdotus Lautakunta päättää hakea lupaa Siilinjärven kunnanhallitukselta ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiselle määräaikaisesti aikavälille Ennen täyttöprosessin aloittamista tutkitaan kuitenkin mahdollisuus viran täyttöön ympäristöterveyspalveluissa tehtävin sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että ympäristöterveysjohtajan määräaikaiseen tehtävään siirretään henkilö palvelualueen sisältä siten, että tehtäväjärjestelyyn ei käytetä ulkoista rekrytointia. Täyttöprosessi käynnistetään, mikäli edellä mainittu järjestely ei ole mahdollinen. Lisäksi lautakunta päättää että tehtäväjärjestelyn tarkastelu tapahtuu työryhmäkokoonpanolla

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ talousjohtaja Pekka Takkinen, ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä, vastaava eläinlääkäri, terveysvalvonnan keskuudestaan nimeämä edustaja ja eläinlääkintähuollon keskuudestaan nimeämä edustaja. esittää kunnanhallitukselle, että päätöksen menettelyn osalta tekee kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelijänä toimi lautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä. Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Ympäristöterveyslautakunnan kokouksen päätökseen perustuva työryhmä on arvioinut ympäristöterveysjohtajan viran täyttöasiaa pidetyssä tapaamisessa. Viran täyttöä suoraan sisäisin tehtäväjärjestelyin ei nähty tarkoituksenmukaiseksi tai parhaaksi vaihtoehdoksi, koska järjestely joka tapauksessa olisi tarkoittanut ulkoista rekrytointia johonkin tehtäväjärjestelyssä avoimeksi jäävään tehtävään. Lisäksi järjestelyyn mahdollisesti liittyvä johtavien viranhaltijoiden tehtävien yhdistely saattaa synnyttää tilanteen, jossa eläinlääkintähuollon edistämiseen ja kehittämiseen ei jää riittävästi henkilöresurssia. Työryhmän yksimielinen ratkaisuesitys on: "Kunnanhallitukselta haetaan täyttölupa ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiseksi määräaikaisena avoimella hakumenettelyllä saakka. Ympäristöterveysjohtajan ja vastaavan eläinlääkärin tehtävänkuvat ajantasaistetaan. Tehtävänkuvat valmistellaan työryhmällä Leena Manner, Tauno Kähkönen ja Kaisa Hartikainen." Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää alkaen täyttöluvan ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiseksi määräaikaisesti siten, että virka täytetään määräaikaisesti saakka. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen / Kiinteistö Oy Proseta Kh 5 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki Simonen, puh Kiinteistö Oy Proseta on kunnan kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, joka perustettiin rakennuttamaan ja hallitsemaan Hydroline Oy:n käyttöön vuokrattuja tuotantotiloja. Kiinteistöyhtiöllä on kaksi Kuntarahoitus Oyj:ltä otettua lainaa, joista pienemmän jäljellä oleva pääoma on ja suuremman Molemmilla lainoilla on Siilinjärven kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Kiinteistöyhtiö on tähän mennessä lyhentänyt lainojaan Lainojen vuotuinen lyhennys on liki kolminkertainen poistoihin nähden, mistä aiheutuu huomattavan suuret veroseuraamukset. Yhtiö on saanut Kuntarahoitukselta lainatarjouksen, jolla suurempi laina korvattaisiin uudella 15 vuoden lainalla. Uusi laina edellyttää Siilinjärven kunnan omavelkaista takausta. Kiinteistö Oy Prosetan hallitus esittää, että Siilinjärven kunnanvaltuusto myöntää otettavalle uudelle lainalle omavelkaisen takauksen. Uuden lainan pääoma on , korko euribor 12 kk:n viitekorko + 1 % ja takaisinmaksuaika 15 vuotta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: parantaa Siilinjärven vetovoimaisuutta, vuokralaisen kilpailukykyä ja tukee työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Prosetan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Prosetalle otettavalle euron lainalle. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Heikki Simonen.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan kannanotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 465/ /2014 Kh 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Martti Pärnänen, puh Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan kannanottoa päivätyllä kirjeellä ehdotukseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuoltolain 34 :n mukaiseksi terveydehuollon järjestämissuunnitelmaksi. Suunnitelmaesitys on valmistelu sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla ja valmisteluun on osallistunut terveyskeskusten johtavista lääkäreistä ja sairaanhoitopiirin viranhaltijoista koostunut valmisteluryhmä sekä kuntien valitsemista edustajista koostunut ohjausryhmä. Suunitelmaesityksen liitteenä on lisäksi laaja tilastomateriaalia sisältävä osio ja kaksi muuta liitettä: Perusterveydehuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Pohjois-Savossa Järjestämissuunnitelmasta on tietoisesti jätetty pois ns. hoitoketjujen valmistelutyö siitä syystä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty samanaikaisesti laajamittainen tuottavuusohjelma, jonka keskeisenä tehtävänä on erikoisalakohtaisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten hoitoketjujen rakentaminen ja terävöittäminen. Näin on vältytty tekemästä päällekkäistä työtä. Suunnitelman lopussa on määritelty yhteensä yhdeksän keskeistä nkehittämislinjaa ja kuvattu alustavasti, mitä kyseisten kehittämiskohteiden suhteen suunnitelmakaudella on ajatus tehdä. Kyseiset yhdeksän kehittämislinjaa ovat: Väestön terveyttä ja hyvinvointia edistetään väestön, kuntien hyvinvointikertomuksen sekä terveydenhuollon palveluiden oikeanlaisen suuntaamisen avulla. Avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa terveysasemilla kehitetään huolehtien samanaikaisesti sekä hoidon saatavuudesta että pitkäaikaissairauksia sairastavien järjestelmällisestä hoidosta soveltaen ns. terveyshyötymallin tärkeimpiä periaatteita. Päivystyksen ja muiden eri tavoin kiireellisten perusterveydenhuollon palveluiden kehittäminen; suhde sairaalatoimintaan eri tasoilla. Kotiin tuotettavien palveluiden vahvistaminen; vakavasti otettavan vaihtoehdon rakentaminen sairaalahoidolle. Terveyskeskussairaalaverkon ja lyhytaikaisen hoidon kapasiteetin sekä terveyskeskussairaaloiden perustehtävien selventäminen sekä tältä pohjalta nousevien tarpeellisten muutos- ja kehittämistoimien liikkeelle saattaminen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden integrointia viedään eteenpäin alueelle soveltuvissa muodoissa. Kehitetään terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteisen kehittämisen

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ kulttuuria yhteisillä palveluketjuilla ja -kokonaisuuksia kehittävillä hankkeilla. Kuntoutuksen työnjakoa sekä kuntoutuksen toiminta- ja hoitopolkuja selkeytetään. Rakennetaan yhteistyöä, yhteistä suunnittelua ja koordinointia tukeva tietokanta palveluista; tietokanta voidaan laajentaa myöhemmin koko sosiaalija terveyspalveluiden kentän kattavaksi. Kuntien kannanottoja suunnitelmaesitykseen pyydetään mennessä. Kannanotossa kunta voi joko hyväksyä tai hylätä suunnitelmaesityksen, mutta ei voi esittää siihen muutoksia. Näin siitä syystä, että jos kaikki 20 kunta tekisivät suunnitelmaan muutosesityksiä, se edellyttäisi muutosesityksten suunnitelmaan sisällyttämisen jälkeen toista ja mahdollisesti kolmatta hyväksymiskierrosta, jolloin suunnitelman valmistuminen viivästyisi merkittävästi. Kuitenkin niin halutessaan kunta voi hyväksymis- ja hylkäämispäätöksensä lisäksi esittää lausumia, jotka huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaa vuosittain päivitettäessä. Suunnitelma tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 sairaahoitopiirin kunnistä sitä kannattaa ja jos ko. kuntien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet sairaanhoitopiirin asukasluvusta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: suunnitelman linjaukset ovat kuntastrategian mukaisia ehdotus ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakuntakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siilinjärven kunta hyväksyy viiteaineistona olevan esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhoitolain 34 :n mukaiseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi kuluvalle vaalikaudelle. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Siilinjärven kunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhoitolain 34 :n mukaiseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi kuluvalle kunnallisvaalikaudelle.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Saaristokaupungin Risuharjun yksikkö Kh 7 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen p Palvelukeskus Risuharjun valmistuskeittiön toiminnan loppuessa alkaen palvelukeskus Risuharjuun jäi jakelukeittiö, jota jäi hoitamaan yksi, vakituisessa toimessa oleva ravitsemistyöntekijä. Palvelukeskus Risuharjun toiminnan siirtyessä Kuopioon Saaristokaupunkiin Attendon tiloihin kyseinen ravitsemistyöntekijä siirtyi Attendon tiloissa olevaan jakelukeittiöön. Saaristokaupungin Risuharjun yksikön jakelukeittiöllä vapautuu vakituinen, kokoaikainen (38,25 h/vk) ravitsemistyöntekijän toimi, kun nykyinen toimenhoitaja jää eläkkeelle alkaen. Ravitsemistyöntekijän toimi täytetään siihen saakka, kun uusi Vanhan Pappilan palvelutalo ja valmistuskeittiö valmistuvat. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme hoitamaan ruokapalvelut Saaristokaupungin Risuharjun yksikössä nykyisessä laajuudessa. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palkkavaraus sisältyy jo hyväksyttyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Saaristokaupungin Risuharjun yksikön kokoaikaisen, työsopimussuhteisen ravitsemistyöntekijän tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen alkaen siihen saakka, kun uusi Vanhan Pappilan palvelutalo ja uusi valmistuskeittiö valmistuvat. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttöluvat alkaen / viisi lähihoitajan tehtävää (hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut) Kh 8 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluiden talousarviossa 2014 on hyväksytty viiden määräaikaisen lähihoitajan tehtävän vakinaistaminen alkaen. Tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin. Hoiva- ja vanhuspalvelussa on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisesti palkattuna määräaikaisesti lisähenkilökuntaa liittyen asukassiirtoihin. Asukassiirrot ovat pysyväisluonteinen ratkaisu, jonka vuoksi ei ole perustetta pitää henkilöstöresursseja määräaikaisena. Hoiva- ja vanhuspalveluiden asumispalveluiden henkilöstömitoitus on laatusuosituksen alarajalla, jonka vuoksi määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen ja tehtävien jakaminen muille työntekijöille ei ole mahdollista. Tehtävien täyttäminen on välttämätöntä myös, koska asumispalveluiden palveluiden turvaaminen nykyisillä kriteereillä edellyttää kaikkien vakanssien täyttämistä. Täyttämättä jättäminen heikentää hoivan ja hoidon laatua. Näin ollen ko. tehtävien täyttämiselle ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tehtävien palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat viidelle toistaisiksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen (tehtävien kelpoisuusehtoina soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sovellettava virka- ja työehtosopimus KVTES, palkkahinnoittelukohta 03HOI040, työaikamuoto jaksotyö). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / lähihoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) Kh 9 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluissa on vapautunut irtisanoutumisen vuoksi kokoaikainen työsopimussuhteinen lähihoitajan tehtävä kotihoidossa. Tehtävää hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin. Hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon resurssi on niukka, jonka vuoksi tehtävän täyttämättä jättäminen ja tehtävien jakaminen muille työntekijöille ei ole mahdollista. Tehtävän täyttäminen on välttämätöntä myös, koska kotihoidon palveluiden turvaaminen nykyisillä kriteereillä edellyttää kaikkien vakanssien täyttämistä. Täyttämättä jättäminen heikentää hoivan ja hoidon laatua. Näin ollen tehtävän täyttämiselle ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tehtävän palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / sairaanhoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) Kh 10 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön asiantuntija Marja Kavilo, puh Hoiva- ja vanhuspalveluissa on vapautuu irtisanoutumisen vuoksi kokoaikainen työsopimussuhteinen sairaanhoitajan tehtävä kotihoidossa. Sairaan hoi ta jan vastuualueena on ollut Etelä-Siilinjärven alueella asuvien kotihoidon asiak kai den terveyden- ja sairaanhoidolliset asiat. Vuoden 2014 aikana aloittavan kotiutustiimin toiminnan kannalta on vält tä mä töntä, että kaikki kotihoidon sairaanhoitajan vakanssit ovat käytössä. Kotihoidon sairaan hoi ta jan tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystytään täyttämään ter vey den huol lon laissa asetetut vaatimukset kotisairaanhoidolle sekä hoiva- ja van hus pal ve lui den palveluketjun kehittämisen näkökulmasta tarjoamaan entistä enem män sairaanhoidollista osaamista myös kotiin tuotetuissa palveluissa. Tehtä vän täyttämättä jättäminen vähentäisi kotihoidon mahdollisuuksia uusien asiakkai den kotiuttamiseen, lisäisi ruuhkaa vuodeosastolla/erikoissairaanhoidossa sekä vaikeuttaisi kotiutustiimin toiminnan aloittamista. Tehtävän täyttämiselle ei ole vaih to eh toi sia järjestämistapoja. Tehtävän palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle sai raan hoita jan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Virkanimikemuutokset alkaen / vanhustyön johtaja hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija hoito- ja vanhustyön asiantuntijaksi Kh 11 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila, puh Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) on määritelty hoitotyön johtamisesta: Lain mukaan toimintayksikön johtamisjärjestelmän eri tasoilla on oltava hoitotyön johtajia, jotka johtavat ja kehittävät hoitotyötä toimintayksikön kokonaisstrategian ja perustehtävän mukaisesti. Siilinjärven sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueella kullakin yksiköllä on vain yksi esimies. Erillistä hoitotyön linjaa ja hoitotyön johtajan vakanssia ei ole. Sosiaali- ja terveydenhuollossa oli vuonna 2013 varaus tehtävän ulkoiseen täyttöön, mutta kunnan nopeasti heikentynyt taloustilanne edellytti vaihtoehtojen selvittämistä kuitenkin siten, että lain velvoitteet täyttyvät. Hoitotyön ammattijärjestöjen kannanottojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tulee olla hoitotyön käytännöstä, kehittämisestä, koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava hoitotyön johtaja. Organisaatioissa tulee huolehtia, että hoitohenkilöstön osaamisen ja työn kehittämisen johtaminen on kirjattu selkeästi johtajan vastuualueisiin organisaation kaikilla tasoilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että ulkoisen rekrytoinnin sijasta toteutetaan sisäinen järjestely, jossa hoitotyön johtamisen erityisosaamista vaativat tehtävät jaetaan vanhustyön johtajalle ja vanhustyön asiantuntijalle. Järjestely edellyttää vanhustyön johtajan ja vanhustyön asiantuntijan vakanssien nimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten tarkentamisen vastaamaan muuttunutta tehtäväkuvaa. Valmistelu on edennyt siten, että hoitotyön johtamisjärjestelyt on otettu käyttöön vuoden alusta sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämällä tavalla. Kelpoisuudet esitetään muutettavaksi seuraavasti: Vanhustyön johtajan nykyinen kelpoisuus: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Vanhustyön asiantuntijan nykyinen kelpoisuus: Laillistettu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattitutkinto ja soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä Uusi kelpoisuus hoito- ja vanhustyön johtajan ja hoito- ja vanhustyön asiantuntijan virkoihin: Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen; lain mukainen tehtävä järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vanhustyön johtaja virkanimike muutetaan hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija virkanimike hoito- ja vanhustyön

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ asiantuntijaksi alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päättää hoito- ja vanhustyön johtajan ja hoito- ja vanhustyön asiantuntijan virkojen kelpoisuusehdon seuraavasti: Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / kaavavalmistelijan tehtävä Kh 12 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Kaavavalmistelija jää eläkkeelle Kaavavalmistelijan tehtäviin kuuluvat kaavoitukseen liittyvät valmistelu- ja seurantatehtävät, kaava-karttojen ja ajantasakaavojen laatiminen sekä yksikön asiakaspalvelutehtävät. Kaavavalmistelija hoitaa myös kaavaprosessien hallinnollisiin käsittelyihin ja arkistointiin liittyviä toimistotehtäviä. Kaavavalmistelijan toimi on välttämätön kaavoitukseen liittyvissä hallinnon ja asiakaspalvelun toimistotehtävissä. Toimeen kuuluva yleis- ja asemakaavakarttojen laatiminen on edellytyksenä kaavatöiden sujuvalle etenemiselle. Tehtävien siirtäminen kaavoituksen muissa asiantuntijatehtävissä toimiville hidastaisi kaavoitusprosesseja merkittävästi. Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa teknistä tutkintoa (esim. suunnitteluavustaja, kartanpiirtäjä, kartoittaja, insinööri) ja kokemusta maankäytön suunnittelusta. Hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito sekä kyky toimia osana kaavoitustiimiä ovat välttämättömiä. Työssä onnistumiseksi edellytetään toimisto-ohjelmistojen hyvää hallintaa, mutta tietoteknisen erityisosaamisen perusteella tehtävänkuvaa on mahdollisuus räätälöidä (esim. MapInfo ja MicroStation). Talousarviossa on varattu määräraha palkkakustannuksiin. Kaavavalmistelijan työssopimussuhteinen tehtävä on tarkoitus täyttää avoimella hakumenettelyllä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle kaavasuunnittelijan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tekninen tutkinto. Työaika on toimistotyöaika 36,25 tuntia viikossa. Tehtävässä sovelletaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy räätälöidyn tehtävänkuvan perusteella työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2017 Sivistyslautakunta 01.02.2017 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Keskiviikko 01.02.2017 klo 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen

Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut / Hallinnon tarkastaminen Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Siilinjärven kunta Tilintarkastus 2015 Siilinjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut /

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016 Sivistyslautakunta 25.08.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 25.08.2016 klo 18.00 HUOM! Pyhäniemi, kunnan mökki Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Koulutuslautakunta 14.12.2016 65 7 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Saapuvilla olleet jäsenet Lundén Allan, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot