Kokousaika kello 14:01-16:30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat, Räimän kylä 2 Siilinjärven kunnan kommentit valtionosuusjärjestelmään ehdotetuista perusteista 3 Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 4 Täyttölupa alkaen / ympäristöterveysjohtajan virka / määräaikainen täyttö saakka 5 Takauksen myöntäminen / Kiinteistö Oy Proseta 11 6 Siilinjärven kunnan kannanotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 7 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Saaristokaupungin Risuharjun yksikkö 8 Täyttöluvat alkaen / viisi lähihoitajan tehtävää (hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut) 9 Täyttölupa alkaen / lähihoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) 10 Täyttölupa alkaen / sairaanhoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) 11 Virkanimikemuutokset alkaen / vanhustyön johtaja hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija hoito- ja vanhustyön asiantuntijaksi 12 Täyttölupa alkaen / kaavavalmistelijan tehtävä Palvelinlaitteiden hankinta Tilinpäätöksen 2013 laadintaohjeet Kunnanhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelmat Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Vastaus valtuustoaloitteeseen / äitiys- ja lastenneuvolassa toimiva sosiaalityöntekijä; selvityksen tekeminen 18 Keskeneräiset valtuustoaloitteet Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset / Kunnanhallituksen kokouksen aloitusajan muutos

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Korhonen Tarja jäsen Mikkonen Marjaana jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Rekola Jukka jäsen Ruuskanen Tapani varajäsen Jari Kolehmaisen henkilökohtainen varajäsen Poissa Kolehmainen Jari jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Takkinen Pekka asiantuntija/talousjohtaja Läsnä :ien 2 ja 4 esittelyjen ajan klo 14:06-14:55. Heikkinen Päivi asiantuntija/tarkastusasiantuntija Läsnä :n 3 esittelyn ajan klo 15:10-15:19. Simonen Heikki asiantuntija/yritysasiamies Läsnä :n 5 esittelyn ajan klo 15:20-15:29. Markkanen Pirkko asiantuntija/ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Läsnä :n 7 esittelyn ajan klo 15:35-15:38. Kavilo Marja asiantuntija/vanhustyön asiantuntija Läsnä :ien 8-10 esittelyjen ajan klo 15:40-15:51. Simola Jukka asiantuntija/tietojärjestelmäpäälli kkö Läsnä :n 13 esittelyn ajan klo 16:00-16:03. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT 1-19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjaana Mikkonen ja Merja Rautiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Marjaana Mikkonen Merja Rautiainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo alkaen PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat, Räimän kylä Kh 1 Valmistelija/lisätiedot: Kiinteistöteknikko Juha Elomaa, Kunnan ja Suomen Metsäkeskus OTSO Metsäpalvelut kesken on neuvoteltu kaupasta, jolla kunta ostaa Metsäkeskukselta Vinkuva RN:o 2:23 ( ) ja Metsälö RN:o 2:80 ( ) tilat Räimän kylästä. Tilat käsittävät Pyöreälahden asemakaava-alueen eteläisimmän osan. Niiden pinta-ala on yhteensä 8,997 ha. Kauppahinnaksi on sovittu euroa, mihin sisältyy tilojen alueella oleva puusto. Kaupan kohde on osoitettu oheisella kartalla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Neuvoteltu kauppa osaltaan toteuttaa vastuullisen kasvupolitiikan mukaisia strategisia tavoitteita. ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunta ostaa Suomen Metsäkeskukselta Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat Räimän kylästä ja oikeuttaa allekirjoittamaan sitä koskevan kauppakirjan. Kauppahinta on euroa ja kaupan ehdot kunnan tavanomaisesti käyttämät.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan kommentit valtionosuusjärjestelmään ehdotetuista perusteista 486/ /2014 Kh 2 Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kuntakohtaisine koelaskelmineen julkistettiin Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa kahdeksan kriteeriä ja lisäosissa kolme kriteeriä. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän linjaus on, että uudistukseen sovelletaan vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensimmäisinä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asukasta kohti. Järjestelmää selkeytetään ja vahvistetaan, jotta peruspalvelujen järjestäminen voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Valtionosuuksien laskemisessa käytettävät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATT:in selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat ja käytetyt kriteerit on lähetetty kommentointikierrokselle kuntiin. Kommentteja toivotaan mm. käytetyistä kriteereistä, laskentaperusteista sekä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen tarvittavasta siirtymäajasta. Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien kommentteja mennessä. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta kommentointikierroksen jälkeen. Siilinjärven kunnan kommentit on valmisteltu seuraavan työryhmän toimesta: talousjohtaja Pekka Takkinen sekä talouspäälliköt Eeva Miettinen, Pekka Kauhanen ja Pirjo Niiranen. Kommentit on annettu valtionvarainministeriön lomakkeen kysymyksenasettelun mukaisesti. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Valtionosuusuudistuksesta seuraavat VM:n kyselylomakkeen kysymyksenasettelun mukaiset kommentit: 1. Kunta, vastaajan nimi ja virka-asema Siilinjärven kunta, Vesa Lötjönen, kunnanjohtaja 2. Onko tasauksen suunta oikea ja uusi tasausjärjestelmä parempi kuin nykyinen? Kyllä / Tukee verotulojen kasvua tukevia toimenpiteitä. 3. Ovatko kriteerit selkeät? Kyllä / Sairastavuustilastojen avaaminen kunnittain on tarpeen ja tilasto

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ yksittäisten kuntien käyttöön 4. Onko kriteereiden lukumäärä riittävä? Kyllä / Sinällään riittävä, yksityiskohtaisemmat laskelmat tarpeen. 5. Tasaavatko laskentakriteerit kuntien kannalta oikeita kustannuksia ja niiden välisiä eroja? Kyllä / Onko työpaikkaomavaraisuudella aidosti merkitystä valtionosuusperusteena? 6. Uudistus tulee voimaan Onko 4-5 vuoden siirtymäaika sopiva valtionosuusjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi? Kyllä 7. Onko valtionosuusjärjestelmäuudistus tarpeellinen? Kyllä 8. Muut kommentit alustavaan ehdotukseen: Verotulojen tasauksen tasauslisän pudostus 80 %:iin on liian suuri. Sairastavuuden painoarvo on perusteena noussut aikaisemmasta, mikä on hyvä. Painoarvo voisi olla esitettyä korkeampi. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla: Kohdan 5 vastaus: Kyllä / Työpaikkaomavaraisuusaste laskentaperusteena pitää poistaa. Jos sitä ei voi poistaa, maakunnan keskuskunnan työpaikkoihin ei tule laskea ns. ylikunnallisia työpaikkoja (esim. sairaanhoitopiiri). Kohdan 6 vastaus: Kyllä / Siirtymäajan tulee olla enintään neljä vuotta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kh 3 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Kuntalakiin tehtiin kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jotka tulivat voimaan Muutokset on merkitty kursivoinnilla: Valtuuston tehtävät 13 2 mom 3 a): "Valtuuston tulee: päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista" Hallintosääntö 50 1 mom 15: "Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta" Toimintakertomus 69 1 mom: "Toimintakertomuksessa on myös annettava [...] tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä" Tilintarkastajan tehtävät 73 1 mom 4: "Tilintarkastajien on tarkastettava: onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti". Kuntalain muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle tai pormestarille sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuun jako kunnassa. Käytännössä kuntalain muutos tarkoittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen oikeudellisen sitovuuden ja velvoittavuuden kasvamista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien kuntalain muutosten huomioimista Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmässä on valmisteltu vuoden 2013 aikana ja jatkettu kuluvana vuonna. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisäksi valtuuston päätettäväksi tuodaan asiaa koskevat hallintosäännön muutokset syyskuussa 2014, jolloin käsitellään myös muita hallintosäännön muutoksia. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi on tarkoitus tuoda helmi-maaliskuussa 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden toimeenpano alkaa vuoden 2014 alussa muun muassa lautakunta- ja johtoryhmäkierroksilla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ mukaisesti Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen tämän asian käsittelyä käsiteltiin 4. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Päivi Heikkinen.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ympäristöterveysjohtajan virka / määräaikainen täyttö saakka Kh 4 Ympäristöterveyslautakunta Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintalalle on myönnetty virkavapaata saakka ja hänen tulee ilmoittaa viimeistään virkaan palaamisesta tai irtisanoutumisesta. Rintalan todennäköisen irtisanoutumisen vuoksi on kunnan keskushallinto ja ympäristöterveydenhuolto tarkastellut vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi. Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön 5 3 mom kohdan 13) mukaan ympäristöterveys-lautakunta päättää ympäristöterveysjohtajan valinnasta ja 14) kohdan mukaan päättää sijaisen määräämisestä, kun sijaisuus kestää yli puoli vuotta. Toistaiseksi voimassa olevan viran täytölle ja em. pidemmälle määräaikaiselle täytölle haetaan täyttölupa kunnanhallitukselta. Ympäristöterveyshuoltoon kuuluvat lakisääteiset tehtävät tulevat tämän hetkisen tiedon mukaan säilymään ja kunnat tarvitsevat näille tehtäville tekijät. Syyskuussa 2013 ympäristöterveydenhuollon tulevaisuutta koskevassa kunnanjohtajapalaverissa tahtotilaksi linjatiin, että ensisijaisena vaihtoehtona on nykyinen toimintamuoto tai sen mahdollinen laajentaminen. Terveysvalvonnan osuus on supistunut Nilsiän liityttyä Kuopioon. Osuuden voidaan arvioida supistuvan edelleen vuonna 2015 Maaningan liittyessä Kuopioon ja todennäköisesti myös vuoden 2017 alussa, jos tuolloin alueella tapahtuvaksi suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat. Eläinlääkintähuollon osalta ei vastaavaa muutostarvetta ole tiedossa. Oleellista on turvata molempien tehtäväalueiden jatkuvuus ja palveluiden hyvä laatu. Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin on odotettavissa tulevina kolmena vuotena kolmen terveystarkastajan, yhdestä kolmeen kunnaneläinlääkärin ja osa-aikaisen (40 %) valvontaeläinlääkärin eläköityminen. Kaikkien kolmen terveystarkastajan tehtäviä ei välttämättä tarvitse täyttää, mikäli suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat ja Kuopio järjestää terveysvalvonnan liittyvien kuntien alueella. Kunnaneläinlääkäreiden virat tulevat nykytilanteen perusteella täytettäviksi. Valvontaeläinlääkärin 40 % työpanos voi mahdollisesti olla yhdistettävissä muuhun tehtävään. Valmistelussa pohdittiin useita vaihtoehtoja. Tässä tuodaan esille neljä niistä: 1) Virkaa ei täytetä Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista jakaa tehtävät muiden viranhaltijoiden kesken ja jättää virka täyttämättä. Tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Vaihtoehtoa ei koettu toteutuskelpoiseksi. 2) Ympäristöterveysjohtajan tehtävä sisällytetään vastaavan eläinlääkärin tehtävään Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista järjestää tehtävien hoito siten, että vastaavan eläinlääkärin tehtäviin sisällytetään johtosäännön ympäristöterveysjohtajan vastuu ja toimivalta. Tässä tapauksessa ympäristöterveydenhuoltoon rekrytoidaan henkilö, jonka tehtävä on ympäristöterveysjohtajaa avustava. Lisäksi hänen tehtäviinsä sisällytetään joitakin erityistehtäviä sekä eläinlääkintähuollon (ensisijaisesti nykyisistä vastaavan eläinlääkärin tehtävistä) että ympäristöterveyshuollon (ensisijaisesti ympäristöterveysjohtajan nykyisistä tehtävistä). Uusi tehtävä on tarpeen koska tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Järjestelystä syntyisi hieman palkkasäästöä ja sillä ennakoidaan tulevaa ympäristövalvonnan tehtävien supistumista ja tarvittavia järjestelyjä v Vaihtoehtoa valmistellaan siten, että lautakunnassa on esillä tehtävärakenteet suuntaa-antavasti. 3) Viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi Määräaikaisuus voidaan perustella kuntaorganisaatioiden muutoksilla. Koska ympäristöterveyspalveluiden toiminta-alue tulee todennäköisesti oleellisesti supistumaan terveysvalvonnan osalta vuoden 2017 alkuun mennessä, on virka syytä täyttää ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikaisen tehtävän täyttö voi osoittautua haasteelliseksi. Viran täyttämiselle kolmen vuoden määräajaksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. 4) Viran täyttö toistaiseksi Viran täyttö toistaiseksi tukisi linjausta, jossa tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen alueellisesti. Viran täyttäminen toistaiseksi mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan. Toistaiseksi täytettävään virkaan on helpompi saada hakijoita, jotka voivat sitoutua tehtävään pitkäjänteisesti. Viran täyttämiselle toistaiseksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. Asiaa valmistellaan eritoten vaihtoehdon 2 osalta ja päätösehdotus asiasta annetaan kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Ratkaisusta riippuen kuntatalouden ja toimintojen näkökulmasta strategian mukainen. ehdotus Lautakunta päättää hakea lupaa Siilinjärven kunnanhallitukselta ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiselle määräaikaisesti aikavälille Ennen täyttöprosessin aloittamista tutkitaan kuitenkin mahdollisuus viran täyttöön ympäristöterveyspalveluissa tehtävin sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että ympäristöterveysjohtajan määräaikaiseen tehtävään siirretään henkilö palvelualueen sisältä siten, että tehtäväjärjestelyyn ei käytetä ulkoista rekrytointia. Täyttöprosessi käynnistetään, mikäli edellä mainittu järjestely ei ole mahdollinen. Lisäksi lautakunta päättää että tehtäväjärjestelyn tarkastelu tapahtuu työryhmäkokoonpanolla

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ talousjohtaja Pekka Takkinen, ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä, vastaava eläinlääkäri, terveysvalvonnan keskuudestaan nimeämä edustaja ja eläinlääkintähuollon keskuudestaan nimeämä edustaja. esittää kunnanhallitukselle, että päätöksen menettelyn osalta tekee kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelijänä toimi lautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä. Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Ympäristöterveyslautakunnan kokouksen päätökseen perustuva työryhmä on arvioinut ympäristöterveysjohtajan viran täyttöasiaa pidetyssä tapaamisessa. Viran täyttöä suoraan sisäisin tehtäväjärjestelyin ei nähty tarkoituksenmukaiseksi tai parhaaksi vaihtoehdoksi, koska järjestely joka tapauksessa olisi tarkoittanut ulkoista rekrytointia johonkin tehtäväjärjestelyssä avoimeksi jäävään tehtävään. Lisäksi järjestelyyn mahdollisesti liittyvä johtavien viranhaltijoiden tehtävien yhdistely saattaa synnyttää tilanteen, jossa eläinlääkintähuollon edistämiseen ja kehittämiseen ei jää riittävästi henkilöresurssia. Työryhmän yksimielinen ratkaisuesitys on: "Kunnanhallitukselta haetaan täyttölupa ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiseksi määräaikaisena avoimella hakumenettelyllä saakka. Ympäristöterveysjohtajan ja vastaavan eläinlääkärin tehtävänkuvat ajantasaistetaan. Tehtävänkuvat valmistellaan työryhmällä Leena Manner, Tauno Kähkönen ja Kaisa Hartikainen." Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää alkaen täyttöluvan ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiseksi määräaikaisesti siten, että virka täytetään määräaikaisesti saakka. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen / Kiinteistö Oy Proseta Kh 5 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki Simonen, puh Kiinteistö Oy Proseta on kunnan kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, joka perustettiin rakennuttamaan ja hallitsemaan Hydroline Oy:n käyttöön vuokrattuja tuotantotiloja. Kiinteistöyhtiöllä on kaksi Kuntarahoitus Oyj:ltä otettua lainaa, joista pienemmän jäljellä oleva pääoma on ja suuremman Molemmilla lainoilla on Siilinjärven kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Kiinteistöyhtiö on tähän mennessä lyhentänyt lainojaan Lainojen vuotuinen lyhennys on liki kolminkertainen poistoihin nähden, mistä aiheutuu huomattavan suuret veroseuraamukset. Yhtiö on saanut Kuntarahoitukselta lainatarjouksen, jolla suurempi laina korvattaisiin uudella 15 vuoden lainalla. Uusi laina edellyttää Siilinjärven kunnan omavelkaista takausta. Kiinteistö Oy Prosetan hallitus esittää, että Siilinjärven kunnanvaltuusto myöntää otettavalle uudelle lainalle omavelkaisen takauksen. Uuden lainan pääoma on , korko euribor 12 kk:n viitekorko + 1 % ja takaisinmaksuaika 15 vuotta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: parantaa Siilinjärven vetovoimaisuutta, vuokralaisen kilpailukykyä ja tukee työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Prosetan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Prosetalle otettavalle euron lainalle. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Heikki Simonen.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan kannanotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 465/ /2014 Kh 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Martti Pärnänen, puh Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan kannanottoa päivätyllä kirjeellä ehdotukseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuoltolain 34 :n mukaiseksi terveydehuollon järjestämissuunnitelmaksi. Suunnitelmaesitys on valmistelu sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla ja valmisteluun on osallistunut terveyskeskusten johtavista lääkäreistä ja sairaanhoitopiirin viranhaltijoista koostunut valmisteluryhmä sekä kuntien valitsemista edustajista koostunut ohjausryhmä. Suunitelmaesityksen liitteenä on lisäksi laaja tilastomateriaalia sisältävä osio ja kaksi muuta liitettä: Perusterveydehuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Pohjois-Savossa Järjestämissuunnitelmasta on tietoisesti jätetty pois ns. hoitoketjujen valmistelutyö siitä syystä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty samanaikaisesti laajamittainen tuottavuusohjelma, jonka keskeisenä tehtävänä on erikoisalakohtaisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten hoitoketjujen rakentaminen ja terävöittäminen. Näin on vältytty tekemästä päällekkäistä työtä. Suunnitelman lopussa on määritelty yhteensä yhdeksän keskeistä nkehittämislinjaa ja kuvattu alustavasti, mitä kyseisten kehittämiskohteiden suhteen suunnitelmakaudella on ajatus tehdä. Kyseiset yhdeksän kehittämislinjaa ovat: Väestön terveyttä ja hyvinvointia edistetään väestön, kuntien hyvinvointikertomuksen sekä terveydenhuollon palveluiden oikeanlaisen suuntaamisen avulla. Avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa terveysasemilla kehitetään huolehtien samanaikaisesti sekä hoidon saatavuudesta että pitkäaikaissairauksia sairastavien järjestelmällisestä hoidosta soveltaen ns. terveyshyötymallin tärkeimpiä periaatteita. Päivystyksen ja muiden eri tavoin kiireellisten perusterveydenhuollon palveluiden kehittäminen; suhde sairaalatoimintaan eri tasoilla. Kotiin tuotettavien palveluiden vahvistaminen; vakavasti otettavan vaihtoehdon rakentaminen sairaalahoidolle. Terveyskeskussairaalaverkon ja lyhytaikaisen hoidon kapasiteetin sekä terveyskeskussairaaloiden perustehtävien selventäminen sekä tältä pohjalta nousevien tarpeellisten muutos- ja kehittämistoimien liikkeelle saattaminen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden integrointia viedään eteenpäin alueelle soveltuvissa muodoissa. Kehitetään terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteisen kehittämisen

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ kulttuuria yhteisillä palveluketjuilla ja -kokonaisuuksia kehittävillä hankkeilla. Kuntoutuksen työnjakoa sekä kuntoutuksen toiminta- ja hoitopolkuja selkeytetään. Rakennetaan yhteistyöä, yhteistä suunnittelua ja koordinointia tukeva tietokanta palveluista; tietokanta voidaan laajentaa myöhemmin koko sosiaalija terveyspalveluiden kentän kattavaksi. Kuntien kannanottoja suunnitelmaesitykseen pyydetään mennessä. Kannanotossa kunta voi joko hyväksyä tai hylätä suunnitelmaesityksen, mutta ei voi esittää siihen muutoksia. Näin siitä syystä, että jos kaikki 20 kunta tekisivät suunnitelmaan muutosesityksiä, se edellyttäisi muutosesityksten suunnitelmaan sisällyttämisen jälkeen toista ja mahdollisesti kolmatta hyväksymiskierrosta, jolloin suunnitelman valmistuminen viivästyisi merkittävästi. Kuitenkin niin halutessaan kunta voi hyväksymis- ja hylkäämispäätöksensä lisäksi esittää lausumia, jotka huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaa vuosittain päivitettäessä. Suunnitelma tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 sairaahoitopiirin kunnistä sitä kannattaa ja jos ko. kuntien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet sairaanhoitopiirin asukasluvusta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: suunnitelman linjaukset ovat kuntastrategian mukaisia ehdotus ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakuntakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siilinjärven kunta hyväksyy viiteaineistona olevan esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhoitolain 34 :n mukaiseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi kuluvalle vaalikaudelle. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Siilinjärven kunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhoitolain 34 :n mukaiseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi kuluvalle kunnallisvaalikaudelle.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Saaristokaupungin Risuharjun yksikkö Kh 7 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen p Palvelukeskus Risuharjun valmistuskeittiön toiminnan loppuessa alkaen palvelukeskus Risuharjuun jäi jakelukeittiö, jota jäi hoitamaan yksi, vakituisessa toimessa oleva ravitsemistyöntekijä. Palvelukeskus Risuharjun toiminnan siirtyessä Kuopioon Saaristokaupunkiin Attendon tiloihin kyseinen ravitsemistyöntekijä siirtyi Attendon tiloissa olevaan jakelukeittiöön. Saaristokaupungin Risuharjun yksikön jakelukeittiöllä vapautuu vakituinen, kokoaikainen (38,25 h/vk) ravitsemistyöntekijän toimi, kun nykyinen toimenhoitaja jää eläkkeelle alkaen. Ravitsemistyöntekijän toimi täytetään siihen saakka, kun uusi Vanhan Pappilan palvelutalo ja valmistuskeittiö valmistuvat. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme hoitamaan ruokapalvelut Saaristokaupungin Risuharjun yksikössä nykyisessä laajuudessa. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palkkavaraus sisältyy jo hyväksyttyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Saaristokaupungin Risuharjun yksikön kokoaikaisen, työsopimussuhteisen ravitsemistyöntekijän tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen alkaen siihen saakka, kun uusi Vanhan Pappilan palvelutalo ja uusi valmistuskeittiö valmistuvat. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttöluvat alkaen / viisi lähihoitajan tehtävää (hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut) Kh 8 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluiden talousarviossa 2014 on hyväksytty viiden määräaikaisen lähihoitajan tehtävän vakinaistaminen alkaen. Tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin. Hoiva- ja vanhuspalvelussa on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisesti palkattuna määräaikaisesti lisähenkilökuntaa liittyen asukassiirtoihin. Asukassiirrot ovat pysyväisluonteinen ratkaisu, jonka vuoksi ei ole perustetta pitää henkilöstöresursseja määräaikaisena. Hoiva- ja vanhuspalveluiden asumispalveluiden henkilöstömitoitus on laatusuosituksen alarajalla, jonka vuoksi määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen ja tehtävien jakaminen muille työntekijöille ei ole mahdollista. Tehtävien täyttäminen on välttämätöntä myös, koska asumispalveluiden palveluiden turvaaminen nykyisillä kriteereillä edellyttää kaikkien vakanssien täyttämistä. Täyttämättä jättäminen heikentää hoivan ja hoidon laatua. Näin ollen ko. tehtävien täyttämiselle ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tehtävien palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat viidelle toistaisiksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen (tehtävien kelpoisuusehtoina soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sovellettava virka- ja työehtosopimus KVTES, palkkahinnoittelukohta 03HOI040, työaikamuoto jaksotyö). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / lähihoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) Kh 9 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluissa on vapautunut irtisanoutumisen vuoksi kokoaikainen työsopimussuhteinen lähihoitajan tehtävä kotihoidossa. Tehtävää hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin. Hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon resurssi on niukka, jonka vuoksi tehtävän täyttämättä jättäminen ja tehtävien jakaminen muille työntekijöille ei ole mahdollista. Tehtävän täyttäminen on välttämätöntä myös, koska kotihoidon palveluiden turvaaminen nykyisillä kriteereillä edellyttää kaikkien vakanssien täyttämistä. Täyttämättä jättäminen heikentää hoivan ja hoidon laatua. Näin ollen tehtävän täyttämiselle ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tehtävän palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot