Kokousaika kello 14:01-16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat, Räimän kylä 2 Siilinjärven kunnan kommentit valtionosuusjärjestelmään ehdotetuista perusteista 3 Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 4 Täyttölupa alkaen / ympäristöterveysjohtajan virka / määräaikainen täyttö saakka 5 Takauksen myöntäminen / Kiinteistö Oy Proseta 11 6 Siilinjärven kunnan kannanotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 7 Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Saaristokaupungin Risuharjun yksikkö 8 Täyttöluvat alkaen / viisi lähihoitajan tehtävää (hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut) 9 Täyttölupa alkaen / lähihoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) 10 Täyttölupa alkaen / sairaanhoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) 11 Virkanimikemuutokset alkaen / vanhustyön johtaja hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija hoito- ja vanhustyön asiantuntijaksi 12 Täyttölupa alkaen / kaavavalmistelijan tehtävä Palvelinlaitteiden hankinta Tilinpäätöksen 2013 laadintaohjeet Kunnanhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelmat Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Vastaus valtuustoaloitteeseen / äitiys- ja lastenneuvolassa toimiva sosiaalityöntekijä; selvityksen tekeminen 18 Keskeneräiset valtuustoaloitteet Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset / Kunnanhallituksen kokouksen aloitusajan muutos

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Jetsu Jouni II varapuheenjohtaja Korhonen Tarja jäsen Mikkonen Marjaana jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Rekola Jukka jäsen Ruuskanen Tapani varajäsen Jari Kolehmaisen henkilökohtainen varajäsen Poissa Kolehmainen Jari jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Takkinen Pekka asiantuntija/talousjohtaja Läsnä :ien 2 ja 4 esittelyjen ajan klo 14:06-14:55. Heikkinen Päivi asiantuntija/tarkastusasiantuntija Läsnä :n 3 esittelyn ajan klo 15:10-15:19. Simonen Heikki asiantuntija/yritysasiamies Läsnä :n 5 esittelyn ajan klo 15:20-15:29. Markkanen Pirkko asiantuntija/ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Läsnä :n 7 esittelyn ajan klo 15:35-15:38. Kavilo Marja asiantuntija/vanhustyön asiantuntija Läsnä :ien 8-10 esittelyjen ajan klo 15:40-15:51. Simola Jukka asiantuntija/tietojärjestelmäpäälli kkö Läsnä :n 13 esittelyn ajan klo 16:00-16:03. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT 1-19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjaana Mikkonen ja Merja Rautiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Marjaana Mikkonen Merja Rautiainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo alkaen PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen virka-ase ma allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat, Räimän kylä Kh 1 Valmistelija/lisätiedot: Kiinteistöteknikko Juha Elomaa, Kunnan ja Suomen Metsäkeskus OTSO Metsäpalvelut kesken on neuvoteltu kaupasta, jolla kunta ostaa Metsäkeskukselta Vinkuva RN:o 2:23 ( ) ja Metsälö RN:o 2:80 ( ) tilat Räimän kylästä. Tilat käsittävät Pyöreälahden asemakaava-alueen eteläisimmän osan. Niiden pinta-ala on yhteensä 8,997 ha. Kauppahinnaksi on sovittu euroa, mihin sisältyy tilojen alueella oleva puusto. Kaupan kohde on osoitettu oheisella kartalla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Neuvoteltu kauppa osaltaan toteuttaa vastuullisen kasvupolitiikan mukaisia strategisia tavoitteita. ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kunta ostaa Suomen Metsäkeskukselta Vinkuva RN:o 2:23 ja Metsälö RN:o 2:80 tilat Räimän kylästä ja oikeuttaa allekirjoittamaan sitä koskevan kauppakirjan. Kauppahinta on euroa ja kaupan ehdot kunnan tavanomaisesti käyttämät.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan kommentit valtionosuusjärjestelmään ehdotetuista perusteista 486/ /2014 Kh 2 Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kuntakohtaisine koelaskelmineen julkistettiin Selvitysmiehen alustava ehdotus pohjautuu Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän keväällä 2013 hyväksymiin alustaviin linjauksiin, joiden mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi laskentakriteerejä ja poistamalla niiden päällekkäisyyksiä. Peruspalvelujen valtionosuuksissa olisi jatkossa kahdeksan kriteeriä ja lisäosissa kolme kriteeriä. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän linjaus on, että uudistukseen sovelletaan vähintään viiden vuoden siirtymäaikaa, jonka tarkoitus on tasoittaa muutosta. Ensimmäisinä vuosina kuntakohtainen muutos olisi korkeintaan 50 euroa asukasta kohti. Järjestelmää selkeytetään ja vahvistetaan, jotta peruspalvelujen järjestäminen voidaan turvata kaikkialla Suomessa. Valtionosuudet perustuvat jatkossakin valtaosin kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Valtionosuuksien laskemisessa käytettävät ikäluokkien painokertoimet ja sairastavuustiedot perustuvat THL:n ja VATT:in selvityksiin. Painopistettä siirretään kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen. Kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat ja käytetyt kriteerit on lähetetty kommentointikierrokselle kuntiin. Kommentteja toivotaan mm. käytetyistä kriteereistä, laskentaperusteista sekä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen tarvittavasta siirtymäajasta. Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien kommentteja mennessä. Selvitysmies Arno Miettinen tekee lopullisen ehdotuksensa valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta kommentointikierroksen jälkeen. Siilinjärven kunnan kommentit on valmisteltu seuraavan työryhmän toimesta: talousjohtaja Pekka Takkinen sekä talouspäälliköt Eeva Miettinen, Pekka Kauhanen ja Pirjo Niiranen. Kommentit on annettu valtionvarainministeriön lomakkeen kysymyksenasettelun mukaisesti. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa Valtionosuusuudistuksesta seuraavat VM:n kyselylomakkeen kysymyksenasettelun mukaiset kommentit: 1. Kunta, vastaajan nimi ja virka-asema Siilinjärven kunta, Vesa Lötjönen, kunnanjohtaja 2. Onko tasauksen suunta oikea ja uusi tasausjärjestelmä parempi kuin nykyinen? Kyllä / Tukee verotulojen kasvua tukevia toimenpiteitä. 3. Ovatko kriteerit selkeät? Kyllä / Sairastavuustilastojen avaaminen kunnittain on tarpeen ja tilasto

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ yksittäisten kuntien käyttöön 4. Onko kriteereiden lukumäärä riittävä? Kyllä / Sinällään riittävä, yksityiskohtaisemmat laskelmat tarpeen. 5. Tasaavatko laskentakriteerit kuntien kannalta oikeita kustannuksia ja niiden välisiä eroja? Kyllä / Onko työpaikkaomavaraisuudella aidosti merkitystä valtionosuusperusteena? 6. Uudistus tulee voimaan Onko 4-5 vuoden siirtymäaika sopiva valtionosuusjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi? Kyllä 7. Onko valtionosuusjärjestelmäuudistus tarpeellinen? Kyllä 8. Muut kommentit alustavaan ehdotukseen: Verotulojen tasauksen tasauslisän pudostus 80 %:iin on liian suuri. Sairastavuuden painoarvo on perusteena noussut aikaisemmasta, mikä on hyvä. Painoarvo voisi olla esitettyä korkeampi. Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla: Kohdan 5 vastaus: Kyllä / Työpaikkaomavaraisuusaste laskentaperusteena pitää poistaa. Jos sitä ei voi poistaa, maakunnan keskuskunnan työpaikkoihin ei tule laskea ns. ylikunnallisia työpaikkoja (esim. sairaanhoitopiiri). Kohdan 6 vastaus: Kyllä / Siirtymäajan tulee olla enintään neljä vuotta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kh 3 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Kuntalakiin tehtiin kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, jotka tulivat voimaan Muutokset on merkitty kursivoinnilla: Valtuuston tehtävät 13 2 mom 3 a): "Valtuuston tulee: päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista" Hallintosääntö 50 1 mom 15: "Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta" Toimintakertomus 69 1 mom: "Toimintakertomuksessa on myös annettava [...] tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä" Tilintarkastajan tehtävät 73 1 mom 4: "Tilintarkastajien on tarkastettava: onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti". Kuntalain muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta operatiivisena toimintana kuuluvat kunnanhallitukselle, kunnanjohtajalle tai pormestarille sekä kunnan muulle johdolle. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalain 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. Hallintosääntöön tulee sisällyttää sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuun jako kunnassa. Käytännössä kuntalain muutos tarkoittaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen oikeudellisen sitovuuden ja velvoittavuuden kasvamista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien kuntalain muutosten huomioimista Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin johtamis- ja ohjausjärjestelmässä on valmisteltu vuoden 2013 aikana ja jatkettu kuluvana vuonna. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden lisäksi valtuuston päätettäväksi tuodaan asiaa koskevat hallintosäännön muutokset syyskuussa 2014, jolloin käsitellään myös muita hallintosäännön muutoksia. Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi on tarkoitus tuoda helmi-maaliskuussa 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden toimeenpano alkaa vuoden 2014 alussa muun muassa lautakunta- ja johtoryhmäkierroksilla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ mukaisesti Siilinjärven kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Merkittiin pöytäkirjaan, että ennen tämän asian käsittelyä käsiteltiin 4. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Päivi Heikkinen.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ympäristöterveysjohtajan virka / määräaikainen täyttö saakka Kh 4 Ympäristöterveyslautakunta Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintalalle on myönnetty virkavapaata saakka ja hänen tulee ilmoittaa viimeistään virkaan palaamisesta tai irtisanoutumisesta. Rintalan todennäköisen irtisanoutumisen vuoksi on kunnan keskushallinto ja ympäristöterveydenhuolto tarkastellut vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseksi. Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön 5 3 mom kohdan 13) mukaan ympäristöterveys-lautakunta päättää ympäristöterveysjohtajan valinnasta ja 14) kohdan mukaan päättää sijaisen määräämisestä, kun sijaisuus kestää yli puoli vuotta. Toistaiseksi voimassa olevan viran täytölle ja em. pidemmälle määräaikaiselle täytölle haetaan täyttölupa kunnanhallitukselta. Ympäristöterveyshuoltoon kuuluvat lakisääteiset tehtävät tulevat tämän hetkisen tiedon mukaan säilymään ja kunnat tarvitsevat näille tehtäville tekijät. Syyskuussa 2013 ympäristöterveydenhuollon tulevaisuutta koskevassa kunnanjohtajapalaverissa tahtotilaksi linjatiin, että ensisijaisena vaihtoehtona on nykyinen toimintamuoto tai sen mahdollinen laajentaminen. Terveysvalvonnan osuus on supistunut Nilsiän liityttyä Kuopioon. Osuuden voidaan arvioida supistuvan edelleen vuonna 2015 Maaningan liittyessä Kuopioon ja todennäköisesti myös vuoden 2017 alussa, jos tuolloin alueella tapahtuvaksi suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat. Eläinlääkintähuollon osalta ei vastaavaa muutostarvetta ole tiedossa. Oleellista on turvata molempien tehtäväalueiden jatkuvuus ja palveluiden hyvä laatu. Siilinjärven ympäristöterveyspalveluihin on odotettavissa tulevina kolmena vuotena kolmen terveystarkastajan, yhdestä kolmeen kunnaneläinlääkärin ja osa-aikaisen (40 %) valvontaeläinlääkärin eläköityminen. Kaikkien kolmen terveystarkastajan tehtäviä ei välttämättä tarvitse täyttää, mikäli suunnitellut kuntaliitokset toteutuvat ja Kuopio järjestää terveysvalvonnan liittyvien kuntien alueella. Kunnaneläinlääkäreiden virat tulevat nykytilanteen perusteella täytettäviksi. Valvontaeläinlääkärin 40 % työpanos voi mahdollisesti olla yhdistettävissä muuhun tehtävään. Valmistelussa pohdittiin useita vaihtoehtoja. Tässä tuodaan esille neljä niistä: 1) Virkaa ei täytetä Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista jakaa tehtävät muiden viranhaltijoiden kesken ja jättää virka täyttämättä. Tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Vaihtoehtoa ei koettu toteutuskelpoiseksi. 2) Ympäristöterveysjohtajan tehtävä sisällytetään vastaavan eläinlääkärin tehtävään Kustannustehokkuuden parantamiseksi harkittiin, onko mahdollista järjestää tehtävien hoito siten, että vastaavan eläinlääkärin tehtäviin sisällytetään johtosäännön ympäristöterveysjohtajan vastuu ja toimivalta. Tässä tapauksessa ympäristöterveydenhuoltoon rekrytoidaan henkilö, jonka tehtävä on ympäristöterveysjohtajaa avustava. Lisäksi hänen tehtäviinsä sisällytetään joitakin erityistehtäviä sekä eläinlääkintähuollon (ensisijaisesti nykyisistä vastaavan eläinlääkärin tehtävistä) että ympäristöterveyshuollon (ensisijaisesti ympäristöterveysjohtajan nykyisistä tehtävistä). Uusi tehtävä on tarpeen koska tehtävien jakaminen muulle henkilöstölle kuormittaisi kohtuuttomasti henkilöstöä ja heikentäisi valmiutta hoitaa organisaation perustehtävät. Järjestelystä syntyisi hieman palkkasäästöä ja sillä ennakoidaan tulevaa ympäristövalvonnan tehtävien supistumista ja tarvittavia järjestelyjä v Vaihtoehtoa valmistellaan siten, että lautakunnassa on esillä tehtävärakenteet suuntaa-antavasti. 3) Viran täyttö kolmen vuoden määräajaksi Määräaikaisuus voidaan perustella kuntaorganisaatioiden muutoksilla. Koska ympäristöterveyspalveluiden toiminta-alue tulee todennäköisesti oleellisesti supistumaan terveysvalvonnan osalta vuoden 2017 alkuun mennessä, on virka syytä täyttää ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Määräaikaisen tehtävän täyttö voi osoittautua haasteelliseksi. Viran täyttämiselle kolmen vuoden määräajaksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. 4) Viran täyttö toistaiseksi Viran täyttö toistaiseksi tukisi linjausta, jossa tavoitteena on yhteistyön laajentaminen ja syventäminen alueellisesti. Viran täyttäminen toistaiseksi mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan. Toistaiseksi täytettävään virkaan on helpompi saada hakijoita, jotka voivat sitoutua tehtävään pitkäjänteisesti. Viran täyttämiselle toistaiseksi tarvitaan Siilinjärven kunnanhallitukselta täyttölupa. Asiaa valmistellaan eritoten vaihtoehdon 2 osalta ja päätösehdotus asiasta annetaan kokouksessa. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Ratkaisusta riippuen kuntatalouden ja toimintojen näkökulmasta strategian mukainen. ehdotus Lautakunta päättää hakea lupaa Siilinjärven kunnanhallitukselta ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiselle määräaikaisesti aikavälille Ennen täyttöprosessin aloittamista tutkitaan kuitenkin mahdollisuus viran täyttöön ympäristöterveyspalveluissa tehtävin sisäisin tehtäväjärjestelyin siten, että ympäristöterveysjohtajan määräaikaiseen tehtävään siirretään henkilö palvelualueen sisältä siten, että tehtäväjärjestelyyn ei käytetä ulkoista rekrytointia. Täyttöprosessi käynnistetään, mikäli edellä mainittu järjestely ei ole mahdollinen. Lisäksi lautakunta päättää että tehtäväjärjestelyn tarkastelu tapahtuu työryhmäkokoonpanolla

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ talousjohtaja Pekka Takkinen, ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä, vastaava eläinlääkäri, terveysvalvonnan keskuudestaan nimeämä edustaja ja eläinlääkintähuollon keskuudestaan nimeämä edustaja. esittää kunnanhallitukselle, että päätöksen menettelyn osalta tekee kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelijänä toimi lautakunnan puheenjohtaja Kauko Ylikärppä. Valmistelija/lisätiedot: Talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Ympäristöterveyslautakunnan kokouksen päätökseen perustuva työryhmä on arvioinut ympäristöterveysjohtajan viran täyttöasiaa pidetyssä tapaamisessa. Viran täyttöä suoraan sisäisin tehtäväjärjestelyin ei nähty tarkoituksenmukaiseksi tai parhaaksi vaihtoehdoksi, koska järjestely joka tapauksessa olisi tarkoittanut ulkoista rekrytointia johonkin tehtäväjärjestelyssä avoimeksi jäävään tehtävään. Lisäksi järjestelyyn mahdollisesti liittyvä johtavien viranhaltijoiden tehtävien yhdistely saattaa synnyttää tilanteen, jossa eläinlääkintähuollon edistämiseen ja kehittämiseen ei jää riittävästi henkilöresurssia. Työryhmän yksimielinen ratkaisuesitys on: "Kunnanhallitukselta haetaan täyttölupa ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiseksi määräaikaisena avoimella hakumenettelyllä saakka. Ympäristöterveysjohtajan ja vastaavan eläinlääkärin tehtävänkuvat ajantasaistetaan. Tehtävänkuvat valmistellaan työryhmällä Leena Manner, Tauno Kähkönen ja Kaisa Hartikainen." Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää alkaen täyttöluvan ympäristöterveysjohtajan viran täyttämiseksi määräaikaisesti siten, että virka täytetään määräaikaisesti saakka. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pekka Takkinen.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen / Kiinteistö Oy Proseta Kh 5 Valmistelija/lisätiedot: yritysasiamies Heikki Simonen, puh Kiinteistö Oy Proseta on kunnan kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, joka perustettiin rakennuttamaan ja hallitsemaan Hydroline Oy:n käyttöön vuokrattuja tuotantotiloja. Kiinteistöyhtiöllä on kaksi Kuntarahoitus Oyj:ltä otettua lainaa, joista pienemmän jäljellä oleva pääoma on ja suuremman Molemmilla lainoilla on Siilinjärven kunnan myöntämä omavelkainen takaus. Kiinteistöyhtiö on tähän mennessä lyhentänyt lainojaan Lainojen vuotuinen lyhennys on liki kolminkertainen poistoihin nähden, mistä aiheutuu huomattavan suuret veroseuraamukset. Yhtiö on saanut Kuntarahoitukselta lainatarjouksen, jolla suurempi laina korvattaisiin uudella 15 vuoden lainalla. Uusi laina edellyttää Siilinjärven kunnan omavelkaista takausta. Kiinteistö Oy Prosetan hallitus esittää, että Siilinjärven kunnanvaltuusto myöntää otettavalle uudelle lainalle omavelkaisen takauksen. Uuden lainan pääoma on , korko euribor 12 kk:n viitekorko + 1 % ja takaisinmaksuaika 15 vuotta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: parantaa Siilinjärven vetovoimaisuutta, vuokralaisen kilpailukykyä ja tukee työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista. ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Prosetan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Prosetalle otettavalle euron lainalle. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Heikki Simonen.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Siilinjärven kunnan kannanotto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan 465/ /2014 Kh 6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija/lisätiedot: johtava lääkäri Martti Pärnänen, puh Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan kannanottoa päivätyllä kirjeellä ehdotukseen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhuoltolain 34 :n mukaiseksi terveydehuollon järjestämissuunnitelmaksi. Suunnitelmaesitys on valmistelu sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johdolla ja valmisteluun on osallistunut terveyskeskusten johtavista lääkäreistä ja sairaanhoitopiirin viranhaltijoista koostunut valmisteluryhmä sekä kuntien valitsemista edustajista koostunut ohjausryhmä. Suunitelmaesityksen liitteenä on lisäksi laaja tilastomateriaalia sisältävä osio ja kaksi muuta liitettä: Perusterveydehuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Pohjois-Savossa Järjestämissuunnitelmasta on tietoisesti jätetty pois ns. hoitoketjujen valmistelutyö siitä syystä, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistetty samanaikaisesti laajamittainen tuottavuusohjelma, jonka keskeisenä tehtävänä on erikoisalakohtaisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten hoitoketjujen rakentaminen ja terävöittäminen. Näin on vältytty tekemästä päällekkäistä työtä. Suunnitelman lopussa on määritelty yhteensä yhdeksän keskeistä nkehittämislinjaa ja kuvattu alustavasti, mitä kyseisten kehittämiskohteiden suhteen suunnitelmakaudella on ajatus tehdä. Kyseiset yhdeksän kehittämislinjaa ovat: Väestön terveyttä ja hyvinvointia edistetään väestön, kuntien hyvinvointikertomuksen sekä terveydenhuollon palveluiden oikeanlaisen suuntaamisen avulla. Avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa terveysasemilla kehitetään huolehtien samanaikaisesti sekä hoidon saatavuudesta että pitkäaikaissairauksia sairastavien järjestelmällisestä hoidosta soveltaen ns. terveyshyötymallin tärkeimpiä periaatteita. Päivystyksen ja muiden eri tavoin kiireellisten perusterveydenhuollon palveluiden kehittäminen; suhde sairaalatoimintaan eri tasoilla. Kotiin tuotettavien palveluiden vahvistaminen; vakavasti otettavan vaihtoehdon rakentaminen sairaalahoidolle. Terveyskeskussairaalaverkon ja lyhytaikaisen hoidon kapasiteetin sekä terveyskeskussairaaloiden perustehtävien selventäminen sekä tältä pohjalta nousevien tarpeellisten muutos- ja kehittämistoimien liikkeelle saattaminen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden integrointia viedään eteenpäin alueelle soveltuvissa muodoissa. Kehitetään terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteisen kehittämisen

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ kulttuuria yhteisillä palveluketjuilla ja -kokonaisuuksia kehittävillä hankkeilla. Kuntoutuksen työnjakoa sekä kuntoutuksen toiminta- ja hoitopolkuja selkeytetään. Rakennetaan yhteistyöä, yhteistä suunnittelua ja koordinointia tukeva tietokanta palveluista; tietokanta voidaan laajentaa myöhemmin koko sosiaalija terveyspalveluiden kentän kattavaksi. Kuntien kannanottoja suunnitelmaesitykseen pyydetään mennessä. Kannanotossa kunta voi joko hyväksyä tai hylätä suunnitelmaesityksen, mutta ei voi esittää siihen muutoksia. Näin siitä syystä, että jos kaikki 20 kunta tekisivät suunnitelmaan muutosesityksiä, se edellyttäisi muutosesityksten suunnitelmaan sisällyttämisen jälkeen toista ja mahdollisesti kolmatta hyväksymiskierrosta, jolloin suunnitelman valmistuminen viivästyisi merkittävästi. Kuitenkin niin halutessaan kunta voi hyväksymis- ja hylkäämispäätöksensä lisäksi esittää lausumia, jotka huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelmaa vuosittain päivitettäessä. Suunnitelma tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 sairaahoitopiirin kunnistä sitä kannattaa ja jos ko. kuntien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään puolet sairaanhoitopiirin asukasluvusta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: suunnitelman linjaukset ovat kuntastrategian mukaisia ehdotus ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakuntakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Siilinjärven kunta hyväksyy viiteaineistona olevan esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhoitolain 34 :n mukaiseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi kuluvalle vaalikaudelle. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Siilinjärven kunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien terveydenhoitolain 34 :n mukaiseksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi kuluvalle kunnallisvaalikaudelle.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / ravitsemistyöntekijän tehtävä / Saaristokaupungin Risuharjun yksikkö Kh 7 Valmistelija/lisätiedot: ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen p Palvelukeskus Risuharjun valmistuskeittiön toiminnan loppuessa alkaen palvelukeskus Risuharjuun jäi jakelukeittiö, jota jäi hoitamaan yksi, vakituisessa toimessa oleva ravitsemistyöntekijä. Palvelukeskus Risuharjun toiminnan siirtyessä Kuopioon Saaristokaupunkiin Attendon tiloihin kyseinen ravitsemistyöntekijä siirtyi Attendon tiloissa olevaan jakelukeittiöön. Saaristokaupungin Risuharjun yksikön jakelukeittiöllä vapautuu vakituinen, kokoaikainen (38,25 h/vk) ravitsemistyöntekijän toimi, kun nykyinen toimenhoitaja jää eläkkeelle alkaen. Ravitsemistyöntekijän toimi täytetään siihen saakka, kun uusi Vanhan Pappilan palvelutalo ja valmistuskeittiö valmistuvat. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystymme hoitamaan ruokapalvelut Saaristokaupungin Risuharjun yksikössä nykyisessä laajuudessa. Ravitsemistyöntekijän tehtävän täyttäminen ei lisää palkkakuluja, sillä palkkavaraus sisältyy jo hyväksyttyyn talousarvioon. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Saaristokaupungin Risuharjun yksikön kokoaikaisen, työsopimussuhteisen ravitsemistyöntekijän tehtävän määräaikaiseen täyttämiseen alkaen siihen saakka, kun uusi Vanhan Pappilan palvelutalo ja uusi valmistuskeittiö valmistuvat. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Pirkko Markkanen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttöluvat alkaen / viisi lähihoitajan tehtävää (hoiva- ja vanhuspalvelujen asumispalvelut) Kh 8 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluiden talousarviossa 2014 on hyväksytty viiden määräaikaisen lähihoitajan tehtävän vakinaistaminen alkaen. Tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin. Hoiva- ja vanhuspalvelussa on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan mukaisesti palkattuna määräaikaisesti lisähenkilökuntaa liittyen asukassiirtoihin. Asukassiirrot ovat pysyväisluonteinen ratkaisu, jonka vuoksi ei ole perustetta pitää henkilöstöresursseja määräaikaisena. Hoiva- ja vanhuspalveluiden asumispalveluiden henkilöstömitoitus on laatusuosituksen alarajalla, jonka vuoksi määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen ja tehtävien jakaminen muille työntekijöille ei ole mahdollista. Tehtävien täyttäminen on välttämätöntä myös, koska asumispalveluiden palveluiden turvaaminen nykyisillä kriteereillä edellyttää kaikkien vakanssien täyttämistä. Täyttämättä jättäminen heikentää hoivan ja hoidon laatua. Näin ollen ko. tehtävien täyttämiselle ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tehtävien palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat viidelle toistaisiksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen (tehtävien kelpoisuusehtoina soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sovellettava virka- ja työehtosopimus KVTES, palkkahinnoittelukohta 03HOI040, työaikamuoto jaksotyö). Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / lähihoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) Kh 9 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoiva- ja vanhuspalveluissa on vapautunut irtisanoutumisen vuoksi kokoaikainen työsopimussuhteinen lähihoitajan tehtävä kotihoidossa. Tehtävää hoidetaan tällä hetkellä sijaisjärjestelyin. Hoiva- ja vanhuspalveluiden kotihoidon resurssi on niukka, jonka vuoksi tehtävän täyttämättä jättäminen ja tehtävien jakaminen muille työntekijöille ei ole mahdollista. Tehtävän täyttäminen on välttämätöntä myös, koska kotihoidon palveluiden turvaaminen nykyisillä kriteereillä edellyttää kaikkien vakanssien täyttämistä. Täyttämättä jättäminen heikentää hoivan ja hoidon laatua. Näin ollen tehtävän täyttämiselle ei ole vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Tehtävän palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle lähihoitajan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / sairaanhoitajan tehtävä (hoiva- ja vanhuspalvelujen kotihoito) Kh 10 Valmistelija/lisätiedot: Vanhustyön asiantuntija Marja Kavilo, puh Hoiva- ja vanhuspalveluissa on vapautuu irtisanoutumisen vuoksi kokoaikainen työsopimussuhteinen sairaanhoitajan tehtävä kotihoidossa. Sairaan hoi ta jan vastuualueena on ollut Etelä-Siilinjärven alueella asuvien kotihoidon asiak kai den terveyden- ja sairaanhoidolliset asiat. Vuoden 2014 aikana aloittavan kotiutustiimin toiminnan kannalta on vält tä mä töntä, että kaikki kotihoidon sairaanhoitajan vakanssit ovat käytössä. Kotihoidon sairaan hoi ta jan tehtävän täyttäminen on välttämätöntä, jotta pystytään täyttämään ter vey den huol lon laissa asetetut vaatimukset kotisairaanhoidolle sekä hoiva- ja van hus pal ve lui den palveluketjun kehittämisen näkökulmasta tarjoamaan entistä enem män sairaanhoidollista osaamista myös kotiin tuotetuissa palveluissa. Tehtä vän täyttämättä jättäminen vähentäisi kotihoidon mahdollisuuksia uusien asiakkai den kotiuttamiseen, lisäisi ruuhkaa vuodeosastolla/erikoissairaanhoidossa sekä vaikeuttaisi kotiutustiimin toiminnan aloittamista. Tehtävän täyttämiselle ei ole vaih to eh toi sia järjestämistapoja. Tehtävän palkkakustannuksiin on varattu määrärahaa talousarvioon 100 %. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle sai raan hoita jan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Marja Kavilo.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Virkanimikemuutokset alkaen / vanhustyön johtaja hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija hoito- ja vanhustyön asiantuntijaksi Kh 11 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Reijo Ruostila, puh Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) on määritelty hoitotyön johtamisesta: Lain mukaan toimintayksikön johtamisjärjestelmän eri tasoilla on oltava hoitotyön johtajia, jotka johtavat ja kehittävät hoitotyötä toimintayksikön kokonaisstrategian ja perustehtävän mukaisesti. Siilinjärven sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueella kullakin yksiköllä on vain yksi esimies. Erillistä hoitotyön linjaa ja hoitotyön johtajan vakanssia ei ole. Sosiaali- ja terveydenhuollossa oli vuonna 2013 varaus tehtävän ulkoiseen täyttöön, mutta kunnan nopeasti heikentynyt taloustilanne edellytti vaihtoehtojen selvittämistä kuitenkin siten, että lain velvoitteet täyttyvät. Hoitotyön ammattijärjestöjen kannanottojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tulee olla hoitotyön käytännöstä, kehittämisestä, koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava hoitotyön johtaja. Organisaatioissa tulee huolehtia, että hoitohenkilöstön osaamisen ja työn kehittämisen johtaminen on kirjattu selkeästi johtajan vastuualueisiin organisaation kaikilla tasoilla. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että ulkoisen rekrytoinnin sijasta toteutetaan sisäinen järjestely, jossa hoitotyön johtamisen erityisosaamista vaativat tehtävät jaetaan vanhustyön johtajalle ja vanhustyön asiantuntijalle. Järjestely edellyttää vanhustyön johtajan ja vanhustyön asiantuntijan vakanssien nimikkeiden ja kelpoisuusvaatimusten tarkentamisen vastaamaan muuttunutta tehtäväkuvaa. Valmistelu on edennyt siten, että hoitotyön johtamisjärjestelyt on otettu käyttöön vuoden alusta sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämällä tavalla. Kelpoisuudet esitetään muutettavaksi seuraavasti: Vanhustyön johtajan nykyinen kelpoisuus: Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Vanhustyön asiantuntijan nykyinen kelpoisuus: Laillistettu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattitutkinto ja soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä Uusi kelpoisuus hoito- ja vanhustyön johtajan ja hoito- ja vanhustyön asiantuntijan virkoihin: Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen; lain mukainen tehtävä järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vanhustyön johtaja virkanimike muutetaan hoito- ja vanhustyön johtajaksi ja vanhustyön asiantuntija virkanimike hoito- ja vanhustyön

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ asiantuntijaksi alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päättää hoito- ja vanhustyön johtajan ja hoito- ja vanhustyön asiantuntijan virkojen kelpoisuusehdon seuraavasti: Laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Täyttölupa alkaen / kaavavalmistelijan tehtävä Kh 12 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Kaavavalmistelija jää eläkkeelle Kaavavalmistelijan tehtäviin kuuluvat kaavoitukseen liittyvät valmistelu- ja seurantatehtävät, kaava-karttojen ja ajantasakaavojen laatiminen sekä yksikön asiakaspalvelutehtävät. Kaavavalmistelija hoitaa myös kaavaprosessien hallinnollisiin käsittelyihin ja arkistointiin liittyviä toimistotehtäviä. Kaavavalmistelijan toimi on välttämätön kaavoitukseen liittyvissä hallinnon ja asiakaspalvelun toimistotehtävissä. Toimeen kuuluva yleis- ja asemakaavakarttojen laatiminen on edellytyksenä kaavatöiden sujuvalle etenemiselle. Tehtävien siirtäminen kaavoituksen muissa asiantuntijatehtävissä toimiville hidastaisi kaavoitusprosesseja merkittävästi. Toimeen valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvaa teknistä tutkintoa (esim. suunnitteluavustaja, kartanpiirtäjä, kartoittaja, insinööri) ja kokemusta maankäytön suunnittelusta. Hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito sekä kyky toimia osana kaavoitustiimiä ovat välttämättömiä. Työssä onnistumiseksi edellytetään toimisto-ohjelmistojen hyvää hallintaa, mutta tietoteknisen erityisosaamisen perusteella tehtävänkuvaa on mahdollisuus räätälöidä (esim. MapInfo ja MicroStation). Talousarviossa on varattu määräraha palkkakustannuksiin. Kaavavalmistelijan työssopimussuhteinen tehtävä on tarkoitus täyttää avoimella hakumenettelyllä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan toistaiseksi täytettävälle kaavasuunnittelijan työsopimussuhteiselle tehtävälle alkaen. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tekninen tutkinto. Työaika on toimistotyöaika 36,25 tuntia viikossa. Tehtävässä sovelletaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy räätälöidyn tehtävänkuvan perusteella työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen Kunnanhallitus 52 27.03.2017 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan 1.4.2017 alkaen Kh 27.03.2017 52 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 7401101

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 16/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 9.9.2016 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 9.9.2016 Vastaukset: torstai 15.9.2016 kello 13.00 mennessä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 18.1.2017 2 Kokousaika 18.1.2017 klo 17.00 17.44 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Lindgren Hilkka

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/

Sivistyslautakunta 6/ SIIKAISTEN KUNTA ESITYSLISTA Sivistyslautakunta 6/2015 60 62 Aika Tiistai 11.08.2015 klo 17.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Kurtti Arja puheenjohtaja Kallioniemi Seija varapuheenjohtaja Heikkilä Reijo jäsen

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot