MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2014

2 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli johanna.hurmalainen (at) mikkeli.fi tai (015) Kannen valokuva: Puulan Pauninselkää

3 3 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yleistä Mikkelin seudun ympäristöpalveluista tehdyn sopimuksen mukaan yhteisessä ympäristöpalvelut - yksikössä hoidetaan Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asiat. Yksikkö aloitti tässä muodossa toimintansa vuoden 2005 alussa. Suomenniemen kunta tuli mukaan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintaan vuoden 2008 alussa. Ympäristölautakunta Viranomaisena toimii seudullinen ympäristölautakunta, jossa on yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ympäristölautakuntaan kuuluvat kaudella seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Pekonen Petri, puheenjohtaja, Mikkeli Panula- Ontto- Suuronen Anni, Mikkeli Pöyry Raija, varapuheenjohtaja, Mikkeli Nyström Erika, Mikkeli Velling Nalle, Mikkeli Pesonen Risto, Hirvensalmi Saksa Juhani, Kangasniemi Lamponen Markku, Mäntyharju Toivonen Jouko, Pertunmaa Varajäsen Raittila Totti, Mikkeli Aulasvirta- Pyrhönen Ritva, Mikkeli Suuniittu Ulla, Mikkeli Moilanen Anneli, Mikkeli Auvinen Pekka. Mikkeli Pylkkänen Pentti, Hirvensalmi Leskinen Pekka, Kangasniemi Mäenpää Eveliina, Mäntyharju Toivonen Raili, Pertunmaa Mikkelin kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa on ollut Minna Pöntinen. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana kahdeksan kertaa. Elokuun kokous pidettiin Kangasniemellä. Muut kokoukset pidettiin Mikkelissä. Ympäristölautakunnan pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 122 pykälää. Ympäristölautakunta teki 18 ympäristölupapäätöstä, joista 13 koski Mikkeliä, 2 Hirvensalmea, 1 Mäntyharjua, ja 2 Kangasniemeä. Ympäristölupapäätökset jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: - kivenlouhinta ja murskaus, 8 kpl - energiamateriaalin varastointi ja käsittely, 2 kpl - jätebetonin välivarastointi ja käsittely, 1 kpl - saha, 3 kpl - betoniasema, 1 kpl - eläinsuoja, 1 kpl

4 4 - maankaatopaikka, 1 kpl - pieneläintuhkaamo, 1 kpl Ympäristölautakunta myönsi yhteensä 5 maasto- ja vesiliikennelain mukaista lupaa, joista 3 Hirvensalmelle, 1 Mikkeliin ja 1 Pertunmaalle. Lautakunta antoi 7 kaavalausuntoa, joista 2 koski Mikkeliä, 2 Hirvensalmea ja 3 Kangasniemeä. Lisäksi lautakunta antoi 10 muuta lausuntoa (Mikkeli 8, Mäntyharju 1, Hirvensalmi 1), jotka koskivat ympäristölupapäätöksistä tehtyjä valituksia, vesilaintai vesihuoltolain mukaisia asioita tai muuta maankäyttöä kuin kaavoitusta. Ympäristölautakunnassa vuonna 2013 käsiteltyjen asioiden jakautuminen kunnittain on esitetty kuvassa % Kuva 1. Ympäristölautakunnassa käsitellyt päätösasiat kunnittain vuonna Huomattava osa ilmoitusten (mm. meluilmoitukset, lannan patterointi-ilmoitukset, terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaiset ilmoitukset), lupien (mm. tupakkalain mukaiset luvat) ja lausuntojen (mm. maa-aineslausunnot, kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevat lausunnot) antamisesta on delegoitu viranhaltijoille. Tällaisten ilmoitusten, lupien ja lausuntojen käsittelyn jakautuminen kunnittain ilmenee taulukkoon 1 kootuista tiedoista. Kaikkien valvontatehtävien (Limssuoritteet) jakautuminen kunnittain on esitetty tarkemmin eri tulosyksiköiden tehtävänkuvausten yhteydessä.

5 5 Mikkeli Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa Kangasniemi Ympäristöluvat Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat Maa-aineslausunnot Kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevat lausunnot 1 Vesi-, vesihuolto- ja jätevesiasiat (lausunnot ja päätökset) Patterointiilmoitukset Meluilmoitukset Terveydensuojelulain, elintarvikelain ja tupakkalain mukaiset luvat ja ilmoitukset Taulukko 1. Ympäristöpalvelujen käsittelemien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen jakautuminen kunnittain vuonna sisältää myös luonnonsuojelulakiin perustuvat lausunnot Tuloskorttitarkastelu - Sitovat tavoitteet talousarviovuonna ja niiden toteutuminen Toimintaympäristö / ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä. Olennainen muutos on ollut toiminnan laajentuminen käsittämään Kangasniemen kunnan alueen vuoden 2013 alusta lähtien. Ympäristöpalvelujen tehtävänä on edistää toimialueensa väestön, eläinten ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä säilyttää luonto monimuotoisena. Keskeinen osa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä on viranomaistehtäviä, joista säädetään erityislaissa. Palvelusuunnitelma Palveluja on tuotettu ensisijaisesti ympäristöpalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi resurssien puitteissa on toteutettu erilaisia selvityksiä vuorotellen toimialueen eri kuntien alueella. Palvelut pyritään antamaan tulostavoitteissa annettujen aikataulujen puitteis-

6 6 sa. Tavoitteena on antaa palvelut samantasoisina koko toiminta-alueella. Palvelujen tuottamisessa on onnistuttu tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöpalvelujen toimintaa on pyritty tehostamaan ja asiakaspalvelulähtöisyyttä lisäämään mm. uudistamalla ympäristöpalvelujen kotisivut. Uudet kotisivut on otettu käyttöön kesällä Valtakunnallisen sähköisen kohde- ja tilastointirekisterin käyttöönotto yhtenäistää ja tehostaa valvontakäytäntöjä koko maassa. Elintarvikelain mukaisten valvontakohteiden tiedonkeruuta koskeva kohde- ja tilastointirekisteri on otettu käyttöön jo vuonna Muiden ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset valvontakohteet ja niiden valvontatietoja koskevat tiedot on kirjattu yhteiseen tietorekisteriin vuoden 2013 aikana. Mahdollisuuksia sähköisen ympäristölupakäsittelyn käyttöönotosta on kartoitettu vuoden 2013 aikana. Sähköistä ympäristölupien käsittelyä kehitetään valtakunnallisesti. Toistaiseksi sähköinen ympäristölupien käsittely ei ole vielä edennyt pilottivaiheeseen. Vuonna 2012 alkanut uusi jätevesineuvojahanke (OMAVESI- oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta- hanke) on jatkunut vuonna Hanke on tarjonnut maksutonta ja puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa haja-asutusalueen toimialueella. Hanke jatkuu saakka. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Vuonna 2013 Ympäristöpalvelut sai ulkopuolista rahoitusta Keski-Suomen Ely-keskuksesta Eväitä elämään lähiluonnosta hankkeelle, jonka hallinnoijana Ympäristöpalvelut toimii. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten tietoisuutta lähiluontokohteista ja luonnon psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävistä vaikutuksista, edistää lähiluontokohteiden käyttöä mm. oppimisympäristöinä ja edistää luontomatkailua Mikkelin seudulla. Hankealueena toimii Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kunnat. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Ympäristölautakunnan toimintakate vuodelta 2013 oli talousarviota parempi. Talousarvion mukainen toimintakate oli 1,198 milj. euroa ja toteutunut 1,146 milj. euroa. Suurin menosäästö on tullut henkilöstömenoissa, koska valvontaeläinlääkärin virkaan varattu määräraha on jäänyt käyttämättä.. Sisäisen valvonnan järjestäminen Toiminnassa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä sekä ympäristölautakunnan johto- ja toimintasääntöä. Erityislakien mukaisia tehtäviä on delegoitu viranhaltijoille ympäristölautakunnan päätöksellä Delegointipäätöstä on tarkistettu ympäristölautakunnassa Viranhaltijoiden tekemät päätökset on viety ympäristölautakunnalle tiedoksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu kuukausittain ja talousarvion toteutumisesta on raportoitu kuukausittain yhteiselle W-alueelle ja tehty johdon analyysi sekä määrärahaennuste.

7 7 ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Kriittiset menestystekijät - Hyvä maine - Ekologinen ja elävä kaupunkikeskus ja maaseutu Tavoitteet vuodelle 2013 Mittari ja tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Hyvä maine Ympäristöstrategian tavoitteiden toteutuminen Ympäristöpalvelujen ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuminen Ekologinen ja elävä kaupunki ja maaseutu Virkistyskäytön kannalta tärkeiden vesistöjen hyvä laatu Ympäristönsuojelumääräysten uusiminen Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpano Toimialueen vesistöjen ja pohjavesialueiden vesienhoi- Ympäristöstrategian tavoitteet osaksi kaupunkistrategiaa. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen Veden laatua seurataan laaditun ohjelman mukaisesti, tulokset ovat pääosin hyviä. Ympäristönsuojelumääräyksistä tiedottaminen Tehtyjen vaatimuksenmukaisuustulkintojen ja uusittujen jätevesijärjestelmien lukumäärä toimialueen kunnissa. Osallistuminen vesienhoitosuunnitelmatyöryhmien työhön. Mikkelin Kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on 3 luonnon ja ympäristön hyvinvointiin liittyvää päämäärää ja näille 15 indikaattoria, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymässä ympäristöstrategiassa. Ympäristöohjelman mittarit kirjataan ympäristöohjelmaan vuosittain. Vuoden 2013 osalta kirjaukset tehdään maaliskuussa Veden laatua on seurattu laaditun ohjelman mukaisesti. Tilanne on ollut vakaa tai hitaasti taantuva. Hoidon suunnittelu keskeisimmille vesistöalueille valmistuu 2014 keväällä. Ympäristönsuojelumääräyksiä on esitelty ympäristölautakunnalle ja kuntien viranhaltijoille ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa käydyillä kuntakierroksilla. 210 / alle 10 vuonna 2013; uusimisten määrää ei ole onnistuttu kääntämään neuvonnalla kasvuun. Ympäristöpalveluilla on edustaja näissä työryhmissä.

8 8 don kehittäminen alapuolisen Saimaan ja Puulan länsiosan kuormitusselvitysten valmistuminen, pohjavesialueiden hoito-ohjelmat. Mikkelin seudun pohjavesien hoidon työryhmä ei ole vielä järjestäytynyt (järjestäytyy vuoden 2014 aikana). ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät - Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä - käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2013 Mittari ja tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Talousveden hyvä laatu Erityistilannesuunnitelmat vesilaitoksille, joilla oma vedenottamo vuonna Vaatimukset täyttävien talousvesinäytteiden prosentuaalinen osuus kaikista otetuista näytteistä Erityistilannesuunnitelmat vesilaitoksille laadittu. Kaikki näytteet täyttäneet laatuvaatimukset, laatusuositusten ylityksiä yksittäisissä näytteissä. Elintarviketurvallisuus Oiva-järjestelmän käyttöönotto Oiva- järjestelmä on otettu käyttöön elintarvikevalvonnassa. Terveellinen ja turvallinen sisäilma Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika. Sisäilmatyöryhmän aseman vahvistaminen ja nimeäminen kaupunginhallituksessa. Hakemusten käsittely pääsääntöisesti 3-4 kuukauden ja ilmoitusten 30 vrk:n sisällä. Kaupunginjohtaja on asettanut sisäilmatyöryhmän, työryhmän kokoonpanoa on vahvistettu. Hakemusten käsittelyyn on kulunut tavoitetasoa enemmän aikaa. Ilmoitukset on käsitelty 30 vrk:n sisällä. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut

9 9 Kriittiset menestystekijät - Innovatiivinen palvelujen järjestäminen - Monipuolinen kumppanuus - Tuottavuuden parantaminen Tavoitteet vuodelle 2013 Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Seudullisen yhteistyön toimivuus Monitahoinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Sähköisen asioinnin kehittäminen osana Wintra- hanketta. Monipuolinen kumppanuus Varautuminen tietojärjestelmien osalta seudulliseen toimintatapaan Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Seurantakokoukset pidetään säännöllisesti ja kunnat ovat tyytyväisiä tuotettuihin palveluihin. Monitahoista sidosryhmäyhteistyötä toteuttaneiden hankkeiden määrä. Aktiivinen osallistuminen Wintrahankkeeseen ja suunnitelman laatiminen sähköisen asioinnin kehittämisestä. Varaudutaan tietojärjestelmien osalta seudulliseen toimintatapaan. Toteutuma Seurantakokous on pidetty Keväällä on tehty kuntakierrokset kaikissa sopimuskunnissa, kuntien palaute tuotetuista palveluista pääosin myönteinen. Kaksi ympäristöpalveluiden hallinnoimaa, ulkopuolista rahoitusta saanutta hanketta (Puulan länsiosan kuormitusselvitys hanke ja Lähiluonto hanke). Ympäristöpalvelujen edustaja mukana useissa hankkeissa. Ympäristöpalvelujen edustaja osallistunut aktiivisesti Wintrahankkeeseen ja ympäristöpalvelujen kotisivut on uudistettu. Varsinaista sähköisen asioinnin suunnitelmaa ei ole laadittu. Mahdollisuuksia sähköiseen ympäristölupien käsittelyyn kartoitetaan parhaillaan. Seudullisesti kattavien tietojärjestelmien kartoitus on aloitettu. Kattava karttaohjelma- ja aineistolisenssi hankittu 2014 alusta. Seuraavaksi toteutetaan paikkatiedon käyttöönottoa ja kartoitetaan muiden tietojärjestelmien vaatimat kustannukset.

10 10 HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät - Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö - Ammattimainen ja innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2013 Ammattimainen ja innostava esimiestyö Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Henkilöstön koulutus ja itseopiskelu Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Osaamiskartoitukset tehdään osana kehityskeskusteluja. Kehityskeskustelut toteutetaan tulosaluekohtaisten suunnitelmien mukaisesti Koulutukseen osallistumisen seuranta. Toteutuma Kehityskeskustelut on käyty syksyn aikana. Koulutukseen osallistumista on seurattu henkilötasolla. TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät - talouden hallinta Tavoitteet vuodelle 2013 Mittari tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Talouden hallinta Sitovat talouden tavoitteet toteutuvat Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

11 11 TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 Toteutuma Toteutuma % Muutos % 12/13 Terveysvalvonnan tarkastukset Eläinlääkintähuollon virka- ja sairasmatkat Hoidetut pieneläimet Ympäristölupavelvollisten kohteiden tarkastukset ,7 Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päätökset, lausunnot, kehotukset) Ympäristöterveydenhuolto Yleisen terveysvalvonnan tehtävien hoitoa varten on toimipisteet Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa. Mäntyharjun toimipisteen yhteydessä on myös eläinlääkärin vastaanottotilat. Lisäksi erilliset eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Mikkelissä. Haukivuoren vastaanotosta on luovuttu lähtien viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. Pertunmaan eläinlääkärin vastaanotosta on luovuttu jo vuoden 2011 alusta lähtien. Henkilöstö Terveysvalvonta: Terveysvalvonnan johtaja Arja Holopainen Toimistosihteeri Johanna Hurmalainen Terveysinsinööri Markku Halttunen Terveystarkastaja Leena Haikarainen Terveystarkastaja Hannu Hulkkonen Terveystarkastaja Jarno Laitinen Terveystarkastaja Marko Nyyssönen Terveystarkastaja Nina Gynther Terveystarkastaja Mari Pöyry Terveystarkastaja Sanna Toivanen Terveystekniikan opiskelijat Antti Laihonen ja Antti Nieminen Mikkelin Ammattikorkeakoulusta työskentelivät terveystarkastajaharjoittelijoina kolmen kuukauden ajan touko-elokuussa. Lisäksi terveysvalvonnan projektitehtävissä on työskennellyt Jonne Raatikainen sekä Emilia Hyyryläinen osa-aikaisena toimistosihteerin kesälomasijaisena

12 12 Eläinlääkintähuolto: Eläinlääkäri Antti Tukiainen Eläinlääkäri Kari Särkkä, osa-aikaeläkkeellä Eläinlääkäri Minna Rantalainen Eläinlääkäri Suvi Kähkönen-Valtola, virkavapaalla alkaen Eläinlääkäri Tuulia Kastevaara, virkavapaalla saakka Eläinlääkäri Elina Tuhkalainen, viransijainen Eläinlääkäri Maiju Hänninen, viransijainen Eläinlääkäri Emmi Kytölä, viransijainen Vastaanottoavustaja Merja Saarenpää Laitosapulainen Minna Talka va. laitosapulainen Nina Mäkinen, vuosiloman sijaisena heinäkuussa 2013 Eläinlääkäreiden vuosilomien ja muiden poissaolojen sijaisina sekä ulkopuolisina päivystäjinä ovat toimineet Olli Jokinen, Noora Haakana, Nina Kivistö, Bilgin Ismail, Kaisa Ylä- Tuuhonen ja Tiina Mari Aro. Eläinlääkintähuollossa tehtiin sairaskäyntiä vuonna 2013 ja pieneläimiä hoidettiin vastaanotoilla Eläinlääkäreiden suorittamia virkamatkoja tehtiin 254. Elintarvikevalvonta Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toimialuetta koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa osana yhteistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Elintarvikekohteita oli vuonna 2013 yhteensä 659. Lisäksi maidontuotantotiloja sekä muita alkutuotantopaikkoja oli noin Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on antanut suositukset eri kohdetyyppien tarkastusmääristä. Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 336 kpl. Kaikkiaan elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehtiin vuoden 2013 aikana 506, elintarvikenäytteitä otettiin yhteensä 97. Tähän tarkastusmäärään on laskettu Oiva- tarkastusjärjestelmän käyttöönotettaessa tehdyt yhteistarkastukset sekä viimevuonna tehdyt paritarkastuksena suoritetut Oiva- tarkastukset. Kaikki nämä ovat kirjautuneet ainoastaan yhdeksi suunnitelmalliseksi tarkastuskäynniksi tietojärjestelmään. Yhtenä vuoden 2013 painopistealueena on ollut kohteiden yhtenäisen tarkastuskäytännön luominen. Tarkastuksia varten on laadittu eri kohdetyyppien mukaiset yhtenäiset tarkastuskaavakkeet. Viime vuonna osallistuttiin kolmeen Etelä- Savon kuntien yhteiseen elintarviketutkimusprojektiin. Näytteenotto kohdistettiin erityisesti kohteisiin, joista ei näytteitä muuten ole otettu. Elintarvikeprojektit olivat viime vuonna: Keittiötilojen pintojen puhtaus Porkkanoiden Yersinia Jäähdytetyt elintarvikkeet

13 13 Oiva- tarkastuksia tehtiin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella vuonna 2013 yhteensä 105, oivallisen arvosanan sai 29 (27,6 %), hyvän arvosana 49 (46,7 %) ja korjattavaa 27 (25,7 %) Terveydensuojelulain mukainen valvonta Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteitä ovat olleet lasten ja nuorten käyttämät tilat sekä talousvettä toimittavat laitokset. Lasten ja nuorten käyttämät kokoontumistilat kuten nuorisotilat, kerhohuoneet kartoitettiin sekä tiedot tallennettiin valtakunnalliseen YHTI tietojärjestelmään. YHTI järjestelmän on tarkoitus olla täysimääräisessä käytössä vuonna Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin viime vuonna yhteensä 418, joista valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia oli 151 ja muita tarkastuksia 267. Suunnittelemattomista tarkastuksista oli asumisterveystarkastuksia 224. Edelleen merkittävimmät terveyshaittojen aiheuttajat asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa ovat kosteusvauriot ja puutteellinen ilmanvaihto. Koulujen sisäilmaongelmien selvittely on edelleen työllistänyt merkittävästi. Mikrobihaittojen selvittämiseksi on tehty runsaasti mittauksia ja otettu erilaisia mikrobinäytteitä. Lisäksi on entistä enemmän tehty myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrityksiä sisäilmasta ja rakennusmateriaaleista lähinnä muovimattopäästöjen selvittämiseksi. Solariumtilat tarkastettiin lainsäädännön edellyttämien muutosten tarkastamiseksi. Toimintaalueella suoritettiin seitsemän solariumtilan tarkastusta. Tarkastukset eivät aiheuttaneet jatkotoimia. Uusilla asuinalueilla jatkettiin radonkartoitusta. Mittaus suoritettiin 15 asunnossa Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen alueella. Kangasniemellä radontulokset olivat alhaisia, kuten alueen keskiarvokin on. Mikkelissä tulokset olivat myös selvästi suositusarvojen alapuolella eikä aihetta toimenpiteisiin ollut. Mäntyharjussa kahden tehdyn mittauksen tulos ylitti lievästi suositusarvon 200Bq/m3. Kohteisiin annettiin toimenpidesuositus ja rakennusvalvontaa ohjeistettiin jatkamaan mittauksia kyseisellä asuinalueella. Terveydensuojelulain mukaista valvontaa varten on vuoden 2008 alusta lähtien laadittu terveydensuojelulain edellyttämä valvontasuunnitelma. Suunnitelman mukaiset tarkastukset on kohdistettu terveydensuojelun kannalta tärkeisiin kohteisiin. Painopistealueena terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa on ollut koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvonta. Koulutarkastuksia tehtiin yhteistyössä kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja kiinteistön omistajatahon kanssa. Kouluihin kohdennetuista suunnitelluista tarkastuksista toteutui kaikki. Päiväkotien osalta tarkastusmäärä jäi suunniteltua vähäisemmäksi. Päiväkotien tarkastusmäärää nostetaan 2014 alusta ja tarkastustoimintaa kehitetään koulutarkastusten mallin mukaiseksi. Mikkelin kaupungissa toimii eri osapuolia edustava sisäilmatyöryhmä, joka on laatinut oppaan toimintamalliksi sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kaupungin kiinteistöissä. Kangasniemellä ja Mäntyharjussa toimii myös sisäilmatyöryhmät, joissa terveystarkastaja on asiantuntijana.

14 14 Terveysvalvonnan painopistealueisiin on kuulunut myös talous- ja uimaveden valvonta. Vesilaitosten riskejä on kartoitettu yhdessä vesilaitosten edustajien kanssa. Uimakaudella seurattiin näytteenotoin ja tarkastusten avulla virallisten EU-uimarantojen (isot uimarannat) ja muiden yleisten uimarantojen vedenlaatua. Osallistuttiin valtakunnalliseen sinileväseurantaan ja sen lisäksi levähavaintojen perusteella suoritettiin tarkastuksia uimarannoilla. Terveydensuojelulain ja tuoteturvallisuuslain osalta suoritettiin uimarantojen turvallisuuden tarkastukset kaikilla uimarannoilla ennen uimakauden alkua. Tupakkalain mukainen valvonta Vuonna 2009 tuli voimaan tupakkalain muutos, jolla tupakkatuotteiden vähittäismyynti säädettiin luvanvaraiseksi. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien hyväksyminen ja myyntilupien valvonta on ympäristöterveydenhuollon tehtävä. Tupakkatuotteiden myymälämainontaa ja esillepanoa valvottiin tupakan vähittäismyyntilupien myöntämisen yhteydessä. Tupakkavalvontaa tehtiin vuonna 2013 ympäristöterveydenhuollon muitten lakien mukaisten tarkastusten yhteydessä. Valvonta kohdistui tupakan myynnin valvontaan, tupakkalain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 76. Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta Tuoteturvallisuusvalvonnan työjaon mukaisesti kunnat ovat ensisijaisesti vastuussa omalla alueellaan tuotettujen kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonnasta. Valvontaa kohdennettiin Kuluttajaviraston määrittelemien valtakunnallisten painopistealueiden (leikkikentät, skeittauspaikat, uimarannat, talviuintipaikat) mukaisten kohteiden tarkastamiseen. Tuoteturvallisuusvalvonnan painopistealueena oli toiminta-alueella tarjottavien palvelujen turvallisuus, uimarantojen riskinarviointi sekä suurten yleisötapahtumien turvallisuus. Vuonna 2013 tarkastettiin kolmen suuren yleisötapahtuman turvallisuus. Nämä olivat St Michel- ravit, Vaakunaralli, Mikkeli soikoon sekä Power Cup-lentopallotapahtuma. Viime vuonna tehtiin kaikkien yleisten uimarantojen riskinarviointi uimakauden alussa Kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 130 kpl. Muu toiminta Lautakunnan delegoimia lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 71. Ne koskivat pääosin elintarvike- ja muiden huoneistojen hyväksymisiä sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myyntilupien myöntämistä.

15 15 Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta on käynyt luennoimassa mm. seuraavista aiheista vuonna 2013: - terveystarkastajan työstä ammattikorkeakoulun opiskelijoille - hiihtolatujen ylläpitäjille kuluttajaturvallisuudesta - Oiva-elintarvikevalvontajärjestelmästä elintarvikealan toimijoille Ympäristöterveydenhuollon suoritteet vuonna 2013 Tiedot valvontakohteista, niissä suoritetuista tarkastuksista on kirjattu Digia Tarkastaja- ohjelmaan. Eri ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 1198 (Mikkeli 911, Kangasniemi 89, Mäntyharju 107, Pertunmaa 60, Hirvensalmi 31).

16 16 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista varten on toimipisteet Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla. Henkilöstö Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen Ympäristötarkastaja Marita Savo Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino Ympäristötarkastaja Anne Luttinen Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen Urpolan luontokeskuksen toiminnanohjaaja Karoliina Kilpilinna Projekti-insinööri Juha Rautio Jätevesiharjoittelija Paula Pitkonen Harjoittelija Essi Räsänen (Urpolan luontokeskuksessa) Lisäksi Urpolan luontokeskuksessa toimi viisi apuopasta kukin kuukauden kerrallaan. Ympäristönsuojelun toiminta Mikkelin kaupungin tuloskortissa ympäristönsuojelun tulosyksikköä koskeviksi toiminnan mittareiksi on valittu ympäristölupavelvollisen kohteiden tarkastukset ja kirjallisten asiakassuoritteiden määrä. Kirjallisiin asiakassuoritteisiin luetaan kuuluvaksi päätösten ja lausuntojen lisäksi myös kirjalliset kehotukset esimerkiksi ympäristön siistimiseksi tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnon lopettamiseksi. Ympäristölupavelvollisten kohteiden tarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 67 ja kirjallisia asiakassuoritteita kertyi 682 (Kuva 3). Tarkastusten ja kirjallisten asiakassuoritteiden määrää nosti edellisvuoteen verrattuna Kangasniemen liittyminen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueeseen vuoden 2013 alusta. Hirvensalmen ja Mäntyharjun osalta kirjallisten asiakassuoritteiden määrää nosti vuonna 2013 ko. kuntien alueella tehdyt jätevesiselvitykset, joiden pohjalta kiinteistöjen omistajille lähetettiin lausunto siitä, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen vaatimukset.

17 % Kuva 3. Kirjallisten asiakassuoritteiden jakautuminen kunnittain vuonna Melu Vuonna 2013 käsiteltiin 31 ympäristönsuojelulain 60 :n mukaista ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoituksista oli 14 Mikkelistä, kolme Hirvensalmelta, seitsemän Kangasniemeltä ja seitsemän Mäntyharjulta. Ilmoitukset koskivat lähinnä rakentamista, ulkoilmakonsertteja ja moottoriurheilutapahtumia. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät keväällä 2013 opintoihin liittyvänä projektityönä meluselvityksiä Mikkelissä alueilta, joiden asukkaat ovat kokeneet meluhaittaa (Otavankatu, Peitsari, Ristiinantie, Vt5 Pitkäjärven kohdalla). Meluselvitysten tuloksia käytetään tausta-aineistona melunsuojaustoimenpiteiden tarvetta harkittaessa. Ilmanlaatu Ympäristöpalvelut on aiemmin käynnistänyt yhdessä Savonlinnan ja Pieksämäen kaupunkien ja paikallisten energiantuotantoyhtiöiden kanssa viisi vuotta ( ) kestävät ilmanlaadun mittaukset (hengitettävien hiukkasten jatkuvatoimiset mittaukset). Vuonna 2013 mittaukset tehtiin Pieksämäellä. Mittauspalvelut ostetaan J.P. Pulkkisen Kalibrointi Ky:ltä. Mittaustulokset ovat nähtävillä nettisivuilla ja niistä julkaistaan vuosiraportit. Vuonna 2013 mittauksia koskeva sopimus uusittiin koskemaan vuosia Vuosina 2014 ja 2015 mittaukset tehdään Mikkelissä. Kahtena vuonna mitataan hiukkasten lisäksi myös typenoksidipitoisuuksia.

18 18 Maatalouden ympäristöasiat Vuoden 2013 aikana käsiteltiin 29 nitraattidirektiivin mukaista lantapatteri-ilmoitusta (Mikkeli 19, Kangasniemi 4, Pertunmaa 1, Mäntyharju 4 ja Hirvensalmi 1). Eläinsuojien ympäristölupiin liittyvien tarkastuskäyntien lisäksi tehtiin noin 20 muuta eläinsuojiin liittyvää tarkastusohjelman ulkopuolista tarkastuskäyntiä, joilla kartoitettiin eläinsuojan ympäristöluvan tarvetta ja toiminnassa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Vesiensuojelu Vuonna 2013 vedenlaatuselvitykset keskittyivät pysyviin seurantavesistöihin (Mikkelin Kaihunlahti, Saarijärvi, Tarsanlampi, Pertunman Ahvenlampi) ja kaupunkikeskustan lähivesiä kuormittavien hulevesialueiden selvityksiin, jotka kohdistuivat Seitsennimisen joen, Visulahden ja Ratinlammen valuma-alueille. Lisäksi alettiin kerätä kuormitukseen liittyvää aineistoa maankäytön muutostilanteessa, jossa käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita muutetaan pelloiksi. Vuonna 2013 jatkettiin Likolammen kunnostuksen seurantaa. Vuonna 2013 saatiin valmiiksi Mikkelin kaupungin hulevesiohjelma. Hulevesiohjelman tavoitteena on kartoittaa hulevesien hallinnan nykytila ja ongelmakohdat sekä etsiä ratkaisuja ongelmakohtiin. Ohjelmassa määritettiin Mikkelin kaupungin hulevesien hallinnan visio, prioriteettijärjestys, tavoitteet hulevesien hallinnalle ja ne toimenpiteet, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa. Vuonna 2013 otettiin käyttöön Visulahden hulevesiallas. Vesitiimi kokoontui vuoden 2013 aikana yhden kerran ja käsitteli Laihalammen kunnostuksen suunnittelua. Mikkelin kaupunki teetti kunnostusvaihtoehtojen yleissuunnitelman Ramboll Oy:llä. Edellisiin hankkeisiin liittyen valmistui Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuoden 2013 aikana kaksi opinnäytetyötä ja käynnistyi kaksi hulevesiin ja hajakuormitukseen liittyvää opinnäytetyötä. Aineistoa hyödynnetään myös useassa MAMK:issa meneillään olevassa projektityössä ja mm. Open - hankkeen anturiseurannoissa. Vuonna 2013 toteutettiin yhdessä terveysvalvonnan kanssa leväseurantaa toimialueen uimarannoilla ja -paikoilla ja julkaistiin ajantasatieto levätilanteesta Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen verkkosivuilla. Vesilain mukaisia valvonta-asioita (ruoppausilmoitukset, ojitusasiat, vesistön muuttaminen) kirjattiin 25 kpl.

19 19 Kuva 4. Likolammen hapetinta asennetaan. Hapetin on osoittautunut toimivan mallikkaasti. Jätevesiasiat Jätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvää tiedottamista jatkettiin osallistumalla vesiosuuskuntien perustamisvaiheen kokouksiin ja muiden keskeisten sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2013 aikana käytiin läpi, valmisteltiin ja annettiin lausuntoja haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn riittävyydestä Ripatin ja Syväsmäen alueilla Hirvensalmella ja Pienen Pyhäveden alueella Mäntyharjussa. Selvityksissä käytiin läpi noin 212 kiinteistöä ja tehtiin tulkinta noin 174 kiinteistön jätevesijärjestelmien nykyisestä tilanteesta (Pitäisi varmaan käyttää tuota koko lukua- painevedettömistäkin tehdään arvio). Jätevesijärjestelmien uusiminen eteni verkkaisesti (arvio 10 kpl). Vuoden 2013 loppuun mennessä niistä järjestelmistä, jotka arvioidaan uusimistarpeen alaiseksi (noin kpl) arvioidaan uusitun noin 3-5%. Mäntyharjussa Pienen pyhäveden alueella annettiin 68 lausuntoa kiinteistön jätevesijärjestelmän nykytilasta tai jätevesien käsittelyn vaatimustasosta. Vesihuoltolain mukaisia poikkeamishakemuksia käsiteltiin neljä kappaletta (Hirvensalmi 2 kpl, Mäntyharju 1 kpl, Kangasniemi 1 kpl). Hankkeet OMAVESI- Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta hanke OMAVESI - Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta -hanke ( ) on tarjonnut ilmaista ja puolueetonta neuvontaa haja-asutusalueen vesihuollosta niin yrityksille kuin yksityisille kiinteistöjen omistajille vuoden 2013 aikana. Hankkeen painopisteenä ovat kuitenkin olleet maaseudulla toimivat yritykset. Vuonna 2013 jätevesineuvontaa kohdennettiin Mikkelin seudulla erityisesti majoituspalveluyrityksiin. Hanke toimii koko Etelä-Savossa ja neuvontapalvelua on ollut saatavilla kaikissa Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toiminta-alueen kunnissa. Hanketta on hallinnoinut Savonlinnan kaupunki ja hankkeessa on toiminut kolme neuvojaa. Mikkelin seudun neuvontaa

20 20 hoitaa Kaisa Helaakoski, jonka toimialueeseen on kuulunut Mikkelin lisäksi Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Puumala. Kangasniemi on kuulunut Pieksämäellä toimivan neuvojan toimialueeseen. Jätevesien käsittelyyn ja muuhun vesihuoltoon liittyvää neuvontaa on annettu kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Kiinteistökohtaisia käyntejä hankkeessa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 107. Lisäksi Mikkelin seudun jätevesineuvoja antoi jätevesineuvontaa 10 eri tapahtumassa vuoden 2013 aikana ja hankkeen toiminnasta kirjoitettiin 5 eri lehtiartikkelissa. Kuvassa 6 on esitetty Mikkelin seudun jätevesineuvojan toimialueella tehtyjen kiinteistökohtaisten käyntien jakautuminen kunnittain vuonna % Kuva 6. OMAVESI hankkeessa tehtyjen kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien jakautuminen kunnittain vuonna Puulan länsiosan kuormitusselvityshanke Puulan länsiosan vedenlaatu ja siinä mahdollisesti tapahtuneet muutokset ovat herättäneet viime vuosina runsaasti keskustelua. Erityisenä huolenaiheena ovat olleet Puulan länsiosaan laskevan Kälkäjoen valuma-alueella sijaitsevat turvetuotantoalueet ja niiden vaikutus Puulan länsiosan vedenlaatuun, erityisesti Siikaveteen. Puulan länsiosaan tulevan kuormituksen tarkempaa selvittämistä varten perustettiin vuonna 2012 erillinen hanke, jota rahoittaa yhteensä 13 eri tahoa ja jota hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Hanketta rahoittavat Mikkelin Seutuvaliokunta, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Ely-keskus, Keski-Suomen liitto, Joutsan kunta ja Puulan alueen kalastuskunnat. Yhteensä hankkeelle on saatu rahoitusta Hankkeen toteuttaminen ajoittui pääosin vuodelle Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa Puulan vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti tavoitteena oli saada tietoa erilaisten maankäyttömuotojen aiheuttamasta kuormituksesta Puulan länsiosan alueella. Hankkeessa laskettiin Puulan

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai klo 15.15-17.35 Paikka Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ

1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 1. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTALAUTAKUNTA...1 2. YMPÄRISTÖTOIMI...3 2.1. JOHTOPÄÄTÖKSET YMPÄRISTÖTOIMEN TALOUDEN TOTEUTUMASTA 2005 SEKÄ TAPAHTUNEISTA TOIMINNALLISISTA

Lisätiedot

toimintakertomus 2003

toimintakertomus 2003 Toimittanut Terhi Laine Ympäristölautakunnan toimintakertomus 2003 ja ympäristöosaston ympäristöraportti Ympäristöosaston julkaisuja 28 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöosasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTY- MÄN YMPÄRISTÖTERVEYSOHJELMA Forssassa 8.1.2004 SISÄLLYS 2 ALKUSANAT...4 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO FORSSAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA...5

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2008 2014

MÄNTYHARJUN KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2008 2014 MÄNTYHARJUN KUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2008 2014 2 ISBN 978-952-5691-06-1 Tilaukset Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli puh. (015) 194 4700 Kannen kuva: Timo J. Lehtonen

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 0B Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Hyväksytty Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta 3/2012. Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45. Kunnanviraston kokoushuone. Saapui 19 :n aikana Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 17.4.2012 klo 14.00-15.45 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot