MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2014

2 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli johanna.hurmalainen (at) mikkeli.fi tai (015) Kannen valokuva: Puulan Pauninselkää

3 3 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Yleistä Mikkelin seudun ympäristöpalveluista tehdyn sopimuksen mukaan yhteisessä ympäristöpalvelut - yksikössä hoidetaan Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun asiat. Yksikkö aloitti tässä muodossa toimintansa vuoden 2005 alussa. Suomenniemen kunta tuli mukaan Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimintaan vuoden 2008 alussa. Ympäristölautakunta Viranomaisena toimii seudullinen ympäristölautakunta, jossa on yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ympäristölautakuntaan kuuluvat kaudella seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Pekonen Petri, puheenjohtaja, Mikkeli Panula- Ontto- Suuronen Anni, Mikkeli Pöyry Raija, varapuheenjohtaja, Mikkeli Nyström Erika, Mikkeli Velling Nalle, Mikkeli Pesonen Risto, Hirvensalmi Saksa Juhani, Kangasniemi Lamponen Markku, Mäntyharju Toivonen Jouko, Pertunmaa Varajäsen Raittila Totti, Mikkeli Aulasvirta- Pyrhönen Ritva, Mikkeli Suuniittu Ulla, Mikkeli Moilanen Anneli, Mikkeli Auvinen Pekka. Mikkeli Pylkkänen Pentti, Hirvensalmi Leskinen Pekka, Kangasniemi Mäenpää Eveliina, Mäntyharju Toivonen Raili, Pertunmaa Mikkelin kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa on ollut Minna Pöntinen. Ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana kahdeksan kertaa. Elokuun kokous pidettiin Kangasniemellä. Muut kokoukset pidettiin Mikkelissä. Ympäristölautakunnan pöytäkirjoihin kertyi yhteensä 122 pykälää. Ympäristölautakunta teki 18 ympäristölupapäätöstä, joista 13 koski Mikkeliä, 2 Hirvensalmea, 1 Mäntyharjua, ja 2 Kangasniemeä. Ympäristölupapäätökset jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: - kivenlouhinta ja murskaus, 8 kpl - energiamateriaalin varastointi ja käsittely, 2 kpl - jätebetonin välivarastointi ja käsittely, 1 kpl - saha, 3 kpl - betoniasema, 1 kpl - eläinsuoja, 1 kpl

4 4 - maankaatopaikka, 1 kpl - pieneläintuhkaamo, 1 kpl Ympäristölautakunta myönsi yhteensä 5 maasto- ja vesiliikennelain mukaista lupaa, joista 3 Hirvensalmelle, 1 Mikkeliin ja 1 Pertunmaalle. Lautakunta antoi 7 kaavalausuntoa, joista 2 koski Mikkeliä, 2 Hirvensalmea ja 3 Kangasniemeä. Lisäksi lautakunta antoi 10 muuta lausuntoa (Mikkeli 8, Mäntyharju 1, Hirvensalmi 1), jotka koskivat ympäristölupapäätöksistä tehtyjä valituksia, vesilaintai vesihuoltolain mukaisia asioita tai muuta maankäyttöä kuin kaavoitusta. Ympäristölautakunnassa vuonna 2013 käsiteltyjen asioiden jakautuminen kunnittain on esitetty kuvassa % Kuva 1. Ympäristölautakunnassa käsitellyt päätösasiat kunnittain vuonna Huomattava osa ilmoitusten (mm. meluilmoitukset, lannan patterointi-ilmoitukset, terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaiset ilmoitukset), lupien (mm. tupakkalain mukaiset luvat) ja lausuntojen (mm. maa-aineslausunnot, kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevat lausunnot) antamisesta on delegoitu viranhaltijoille. Tällaisten ilmoitusten, lupien ja lausuntojen käsittelyn jakautuminen kunnittain ilmenee taulukkoon 1 kootuista tiedoista. Kaikkien valvontatehtävien (Limssuoritteet) jakautuminen kunnittain on esitetty tarkemmin eri tulosyksiköiden tehtävänkuvausten yhteydessä.

5 5 Mikkeli Hirvensalmi Mäntyharju Pertunmaa Kangasniemi Ympäristöluvat Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat Maa-aineslausunnot Kaavoitusta ja muuta maankäyttöä koskevat lausunnot 1 Vesi-, vesihuolto- ja jätevesiasiat (lausunnot ja päätökset) Patterointiilmoitukset Meluilmoitukset Terveydensuojelulain, elintarvikelain ja tupakkalain mukaiset luvat ja ilmoitukset Taulukko 1. Ympäristöpalvelujen käsittelemien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen jakautuminen kunnittain vuonna sisältää myös luonnonsuojelulakiin perustuvat lausunnot Tuloskorttitarkastelu - Sitovat tavoitteet talousarviovuonna ja niiden toteutuminen Toimintaympäristö / ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä. Olennainen muutos on ollut toiminnan laajentuminen käsittämään Kangasniemen kunnan alueen vuoden 2013 alusta lähtien. Ympäristöpalvelujen tehtävänä on edistää toimialueensa väestön, eläinten ja ympäristön hyvinvointia. Tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä säilyttää luonto monimuotoisena. Keskeinen osa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä on viranomaistehtäviä, joista säädetään erityislaissa. Palvelusuunnitelma Palveluja on tuotettu ensisijaisesti ympäristöpalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi resurssien puitteissa on toteutettu erilaisia selvityksiä vuorotellen toimialueen eri kuntien alueella. Palvelut pyritään antamaan tulostavoitteissa annettujen aikataulujen puitteis-

6 6 sa. Tavoitteena on antaa palvelut samantasoisina koko toiminta-alueella. Palvelujen tuottamisessa on onnistuttu tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöpalvelujen toimintaa on pyritty tehostamaan ja asiakaspalvelulähtöisyyttä lisäämään mm. uudistamalla ympäristöpalvelujen kotisivut. Uudet kotisivut on otettu käyttöön kesällä Valtakunnallisen sähköisen kohde- ja tilastointirekisterin käyttöönotto yhtenäistää ja tehostaa valvontakäytäntöjä koko maassa. Elintarvikelain mukaisten valvontakohteiden tiedonkeruuta koskeva kohde- ja tilastointirekisteri on otettu käyttöön jo vuonna Muiden ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset valvontakohteet ja niiden valvontatietoja koskevat tiedot on kirjattu yhteiseen tietorekisteriin vuoden 2013 aikana. Mahdollisuuksia sähköisen ympäristölupakäsittelyn käyttöönotosta on kartoitettu vuoden 2013 aikana. Sähköistä ympäristölupien käsittelyä kehitetään valtakunnallisesti. Toistaiseksi sähköinen ympäristölupien käsittely ei ole vielä edennyt pilottivaiheeseen. Vuonna 2012 alkanut uusi jätevesineuvojahanke (OMAVESI- oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta- hanke) on jatkunut vuonna Hanke on tarjonnut maksutonta ja puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa haja-asutusalueen toimialueella. Hanke jatkuu saakka. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Vuonna 2013 Ympäristöpalvelut sai ulkopuolista rahoitusta Keski-Suomen Ely-keskuksesta Eväitä elämään lähiluonnosta hankkeelle, jonka hallinnoijana Ympäristöpalvelut toimii. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten tietoisuutta lähiluontokohteista ja luonnon psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävistä vaikutuksista, edistää lähiluontokohteiden käyttöä mm. oppimisympäristöinä ja edistää luontomatkailua Mikkelin seudulla. Hankealueena toimii Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kunnat. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Ympäristölautakunnan toimintakate vuodelta 2013 oli talousarviota parempi. Talousarvion mukainen toimintakate oli 1,198 milj. euroa ja toteutunut 1,146 milj. euroa. Suurin menosäästö on tullut henkilöstömenoissa, koska valvontaeläinlääkärin virkaan varattu määräraha on jäänyt käyttämättä.. Sisäisen valvonnan järjestäminen Toiminnassa noudatetaan kaupungin hallintosääntöä sekä ympäristölautakunnan johto- ja toimintasääntöä. Erityislakien mukaisia tehtäviä on delegoitu viranhaltijoille ympäristölautakunnan päätöksellä Delegointipäätöstä on tarkistettu ympäristölautakunnassa Viranhaltijoiden tekemät päätökset on viety ympäristölautakunnalle tiedoksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutumista on seurattu kuukausittain ja talousarvion toteutumisesta on raportoitu kuukausittain yhteiselle W-alueelle ja tehty johdon analyysi sekä määrärahaennuste.

7 7 ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Kriittiset menestystekijät - Hyvä maine - Ekologinen ja elävä kaupunkikeskus ja maaseutu Tavoitteet vuodelle 2013 Mittari ja tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Hyvä maine Ympäristöstrategian tavoitteiden toteutuminen Ympäristöpalvelujen ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuminen Ekologinen ja elävä kaupunki ja maaseutu Virkistyskäytön kannalta tärkeiden vesistöjen hyvä laatu Ympäristönsuojelumääräysten uusiminen Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen toimeenpano Toimialueen vesistöjen ja pohjavesialueiden vesienhoi- Ympäristöstrategian tavoitteet osaksi kaupunkistrategiaa. Tavoitteiden toteutumisen seuraaminen Veden laatua seurataan laaditun ohjelman mukaisesti, tulokset ovat pääosin hyviä. Ympäristönsuojelumääräyksistä tiedottaminen Tehtyjen vaatimuksenmukaisuustulkintojen ja uusittujen jätevesijärjestelmien lukumäärä toimialueen kunnissa. Osallistuminen vesienhoitosuunnitelmatyöryhmien työhön. Mikkelin Kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on 3 luonnon ja ympäristön hyvinvointiin liittyvää päämäärää ja näille 15 indikaattoria, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kaupunginvaltuuston vuonna 2010 hyväksymässä ympäristöstrategiassa. Ympäristöohjelman mittarit kirjataan ympäristöohjelmaan vuosittain. Vuoden 2013 osalta kirjaukset tehdään maaliskuussa Veden laatua on seurattu laaditun ohjelman mukaisesti. Tilanne on ollut vakaa tai hitaasti taantuva. Hoidon suunnittelu keskeisimmille vesistöalueille valmistuu 2014 keväällä. Ympäristönsuojelumääräyksiä on esitelty ympäristölautakunnalle ja kuntien viranhaltijoille ympäristöpalvelujen toimialueen kunnissa käydyillä kuntakierroksilla. 210 / alle 10 vuonna 2013; uusimisten määrää ei ole onnistuttu kääntämään neuvonnalla kasvuun. Ympäristöpalveluilla on edustaja näissä työryhmissä.

8 8 don kehittäminen alapuolisen Saimaan ja Puulan länsiosan kuormitusselvitysten valmistuminen, pohjavesialueiden hoito-ohjelmat. Mikkelin seudun pohjavesien hoidon työryhmä ei ole vielä järjestäytynyt (järjestäytyy vuoden 2014 aikana). ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät - Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä - käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2013 Mittari ja tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Talousveden hyvä laatu Erityistilannesuunnitelmat vesilaitoksille, joilla oma vedenottamo vuonna Vaatimukset täyttävien talousvesinäytteiden prosentuaalinen osuus kaikista otetuista näytteistä Erityistilannesuunnitelmat vesilaitoksille laadittu. Kaikki näytteet täyttäneet laatuvaatimukset, laatusuositusten ylityksiä yksittäisissä näytteissä. Elintarviketurvallisuus Oiva-järjestelmän käyttöönotto Oiva- järjestelmä on otettu käyttöön elintarvikevalvonnassa. Terveellinen ja turvallinen sisäilma Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika. Sisäilmatyöryhmän aseman vahvistaminen ja nimeäminen kaupunginhallituksessa. Hakemusten käsittely pääsääntöisesti 3-4 kuukauden ja ilmoitusten 30 vrk:n sisällä. Kaupunginjohtaja on asettanut sisäilmatyöryhmän, työryhmän kokoonpanoa on vahvistettu. Hakemusten käsittelyyn on kulunut tavoitetasoa enemmän aikaa. Ilmoitukset on käsitelty 30 vrk:n sisällä. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut

9 9 Kriittiset menestystekijät - Innovatiivinen palvelujen järjestäminen - Monipuolinen kumppanuus - Tuottavuuden parantaminen Tavoitteet vuodelle 2013 Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Seudullisen yhteistyön toimivuus Monitahoinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Sähköisen asioinnin kehittäminen osana Wintra- hanketta. Monipuolinen kumppanuus Varautuminen tietojärjestelmien osalta seudulliseen toimintatapaan Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Seurantakokoukset pidetään säännöllisesti ja kunnat ovat tyytyväisiä tuotettuihin palveluihin. Monitahoista sidosryhmäyhteistyötä toteuttaneiden hankkeiden määrä. Aktiivinen osallistuminen Wintrahankkeeseen ja suunnitelman laatiminen sähköisen asioinnin kehittämisestä. Varaudutaan tietojärjestelmien osalta seudulliseen toimintatapaan. Toteutuma Seurantakokous on pidetty Keväällä on tehty kuntakierrokset kaikissa sopimuskunnissa, kuntien palaute tuotetuista palveluista pääosin myönteinen. Kaksi ympäristöpalveluiden hallinnoimaa, ulkopuolista rahoitusta saanutta hanketta (Puulan länsiosan kuormitusselvitys hanke ja Lähiluonto hanke). Ympäristöpalvelujen edustaja mukana useissa hankkeissa. Ympäristöpalvelujen edustaja osallistunut aktiivisesti Wintrahankkeeseen ja ympäristöpalvelujen kotisivut on uudistettu. Varsinaista sähköisen asioinnin suunnitelmaa ei ole laadittu. Mahdollisuuksia sähköiseen ympäristölupien käsittelyyn kartoitetaan parhaillaan. Seudullisesti kattavien tietojärjestelmien kartoitus on aloitettu. Kattava karttaohjelma- ja aineistolisenssi hankittu 2014 alusta. Seuraavaksi toteutetaan paikkatiedon käyttöönottoa ja kartoitetaan muiden tietojärjestelmien vaatimat kustannukset.

10 10 HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät - Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö - Ammattimainen ja innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2013 Ammattimainen ja innostava esimiestyö Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Henkilöstön koulutus ja itseopiskelu Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Osaamiskartoitukset tehdään osana kehityskeskusteluja. Kehityskeskustelut toteutetaan tulosaluekohtaisten suunnitelmien mukaisesti Koulutukseen osallistumisen seuranta. Toteutuma Kehityskeskustelut on käyty syksyn aikana. Koulutukseen osallistumista on seurattu henkilötasolla. TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät - talouden hallinta Tavoitteet vuodelle 2013 Mittari tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Talouden hallinta Sitovat talouden tavoitteet toteutuvat Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

11 11 TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 Toteutuma Toteutuma % Muutos % 12/13 Terveysvalvonnan tarkastukset Eläinlääkintähuollon virka- ja sairasmatkat Hoidetut pieneläimet Ympäristölupavelvollisten kohteiden tarkastukset ,7 Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päätökset, lausunnot, kehotukset) Ympäristöterveydenhuolto Yleisen terveysvalvonnan tehtävien hoitoa varten on toimipisteet Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa. Mäntyharjun toimipisteen yhteydessä on myös eläinlääkärin vastaanottotilat. Lisäksi erilliset eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Mikkelissä. Haukivuoren vastaanotosta on luovuttu lähtien viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. Pertunmaan eläinlääkärin vastaanotosta on luovuttu jo vuoden 2011 alusta lähtien. Henkilöstö Terveysvalvonta: Terveysvalvonnan johtaja Arja Holopainen Toimistosihteeri Johanna Hurmalainen Terveysinsinööri Markku Halttunen Terveystarkastaja Leena Haikarainen Terveystarkastaja Hannu Hulkkonen Terveystarkastaja Jarno Laitinen Terveystarkastaja Marko Nyyssönen Terveystarkastaja Nina Gynther Terveystarkastaja Mari Pöyry Terveystarkastaja Sanna Toivanen Terveystekniikan opiskelijat Antti Laihonen ja Antti Nieminen Mikkelin Ammattikorkeakoulusta työskentelivät terveystarkastajaharjoittelijoina kolmen kuukauden ajan touko-elokuussa. Lisäksi terveysvalvonnan projektitehtävissä on työskennellyt Jonne Raatikainen sekä Emilia Hyyryläinen osa-aikaisena toimistosihteerin kesälomasijaisena

12 12 Eläinlääkintähuolto: Eläinlääkäri Antti Tukiainen Eläinlääkäri Kari Särkkä, osa-aikaeläkkeellä Eläinlääkäri Minna Rantalainen Eläinlääkäri Suvi Kähkönen-Valtola, virkavapaalla alkaen Eläinlääkäri Tuulia Kastevaara, virkavapaalla saakka Eläinlääkäri Elina Tuhkalainen, viransijainen Eläinlääkäri Maiju Hänninen, viransijainen Eläinlääkäri Emmi Kytölä, viransijainen Vastaanottoavustaja Merja Saarenpää Laitosapulainen Minna Talka va. laitosapulainen Nina Mäkinen, vuosiloman sijaisena heinäkuussa 2013 Eläinlääkäreiden vuosilomien ja muiden poissaolojen sijaisina sekä ulkopuolisina päivystäjinä ovat toimineet Olli Jokinen, Noora Haakana, Nina Kivistö, Bilgin Ismail, Kaisa Ylä- Tuuhonen ja Tiina Mari Aro. Eläinlääkintähuollossa tehtiin sairaskäyntiä vuonna 2013 ja pieneläimiä hoidettiin vastaanotoilla Eläinlääkäreiden suorittamia virkamatkoja tehtiin 254. Elintarvikevalvonta Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen toimialuetta koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa osana yhteistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Elintarvikekohteita oli vuonna 2013 yhteensä 659. Lisäksi maidontuotantotiloja sekä muita alkutuotantopaikkoja oli noin Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on antanut suositukset eri kohdetyyppien tarkastusmääristä. Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 336 kpl. Kaikkiaan elintarvikevalvonnan tarkastuksia tehtiin vuoden 2013 aikana 506, elintarvikenäytteitä otettiin yhteensä 97. Tähän tarkastusmäärään on laskettu Oiva- tarkastusjärjestelmän käyttöönotettaessa tehdyt yhteistarkastukset sekä viimevuonna tehdyt paritarkastuksena suoritetut Oiva- tarkastukset. Kaikki nämä ovat kirjautuneet ainoastaan yhdeksi suunnitelmalliseksi tarkastuskäynniksi tietojärjestelmään. Yhtenä vuoden 2013 painopistealueena on ollut kohteiden yhtenäisen tarkastuskäytännön luominen. Tarkastuksia varten on laadittu eri kohdetyyppien mukaiset yhtenäiset tarkastuskaavakkeet. Viime vuonna osallistuttiin kolmeen Etelä- Savon kuntien yhteiseen elintarviketutkimusprojektiin. Näytteenotto kohdistettiin erityisesti kohteisiin, joista ei näytteitä muuten ole otettu. Elintarvikeprojektit olivat viime vuonna: Keittiötilojen pintojen puhtaus Porkkanoiden Yersinia Jäähdytetyt elintarvikkeet

13 13 Oiva- tarkastuksia tehtiin Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella vuonna 2013 yhteensä 105, oivallisen arvosanan sai 29 (27,6 %), hyvän arvosana 49 (46,7 %) ja korjattavaa 27 (25,7 %) Terveydensuojelulain mukainen valvonta Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteitä ovat olleet lasten ja nuorten käyttämät tilat sekä talousvettä toimittavat laitokset. Lasten ja nuorten käyttämät kokoontumistilat kuten nuorisotilat, kerhohuoneet kartoitettiin sekä tiedot tallennettiin valtakunnalliseen YHTI tietojärjestelmään. YHTI järjestelmän on tarkoitus olla täysimääräisessä käytössä vuonna Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin viime vuonna yhteensä 418, joista valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia oli 151 ja muita tarkastuksia 267. Suunnittelemattomista tarkastuksista oli asumisterveystarkastuksia 224. Edelleen merkittävimmät terveyshaittojen aiheuttajat asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa ovat kosteusvauriot ja puutteellinen ilmanvaihto. Koulujen sisäilmaongelmien selvittely on edelleen työllistänyt merkittävästi. Mikrobihaittojen selvittämiseksi on tehty runsaasti mittauksia ja otettu erilaisia mikrobinäytteitä. Lisäksi on entistä enemmän tehty myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) määrityksiä sisäilmasta ja rakennusmateriaaleista lähinnä muovimattopäästöjen selvittämiseksi. Solariumtilat tarkastettiin lainsäädännön edellyttämien muutosten tarkastamiseksi. Toimintaalueella suoritettiin seitsemän solariumtilan tarkastusta. Tarkastukset eivät aiheuttaneet jatkotoimia. Uusilla asuinalueilla jatkettiin radonkartoitusta. Mittaus suoritettiin 15 asunnossa Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen alueella. Kangasniemellä radontulokset olivat alhaisia, kuten alueen keskiarvokin on. Mikkelissä tulokset olivat myös selvästi suositusarvojen alapuolella eikä aihetta toimenpiteisiin ollut. Mäntyharjussa kahden tehdyn mittauksen tulos ylitti lievästi suositusarvon 200Bq/m3. Kohteisiin annettiin toimenpidesuositus ja rakennusvalvontaa ohjeistettiin jatkamaan mittauksia kyseisellä asuinalueella. Terveydensuojelulain mukaista valvontaa varten on vuoden 2008 alusta lähtien laadittu terveydensuojelulain edellyttämä valvontasuunnitelma. Suunnitelman mukaiset tarkastukset on kohdistettu terveydensuojelun kannalta tärkeisiin kohteisiin. Painopistealueena terveydensuojelulain mukaisessa valvonnassa on ollut koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvonta. Koulutarkastuksia tehtiin yhteistyössä kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja kiinteistön omistajatahon kanssa. Kouluihin kohdennetuista suunnitelluista tarkastuksista toteutui kaikki. Päiväkotien osalta tarkastusmäärä jäi suunniteltua vähäisemmäksi. Päiväkotien tarkastusmäärää nostetaan 2014 alusta ja tarkastustoimintaa kehitetään koulutarkastusten mallin mukaiseksi. Mikkelin kaupungissa toimii eri osapuolia edustava sisäilmatyöryhmä, joka on laatinut oppaan toimintamalliksi sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi kaupungin kiinteistöissä. Kangasniemellä ja Mäntyharjussa toimii myös sisäilmatyöryhmät, joissa terveystarkastaja on asiantuntijana.

14 14 Terveysvalvonnan painopistealueisiin on kuulunut myös talous- ja uimaveden valvonta. Vesilaitosten riskejä on kartoitettu yhdessä vesilaitosten edustajien kanssa. Uimakaudella seurattiin näytteenotoin ja tarkastusten avulla virallisten EU-uimarantojen (isot uimarannat) ja muiden yleisten uimarantojen vedenlaatua. Osallistuttiin valtakunnalliseen sinileväseurantaan ja sen lisäksi levähavaintojen perusteella suoritettiin tarkastuksia uimarannoilla. Terveydensuojelulain ja tuoteturvallisuuslain osalta suoritettiin uimarantojen turvallisuuden tarkastukset kaikilla uimarannoilla ennen uimakauden alkua. Tupakkalain mukainen valvonta Vuonna 2009 tuli voimaan tupakkalain muutos, jolla tupakkatuotteiden vähittäismyynti säädettiin luvanvaraiseksi. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupien hyväksyminen ja myyntilupien valvonta on ympäristöterveydenhuollon tehtävä. Tupakkatuotteiden myymälämainontaa ja esillepanoa valvottiin tupakan vähittäismyyntilupien myöntämisen yhteydessä. Tupakkavalvontaa tehtiin vuonna 2013 ympäristöterveydenhuollon muitten lakien mukaisten tarkastusten yhteydessä. Valvonta kohdistui tupakan myynnin valvontaan, tupakkalain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 76. Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta Tuoteturvallisuusvalvonnan työjaon mukaisesti kunnat ovat ensisijaisesti vastuussa omalla alueellaan tuotettujen kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonnasta. Valvontaa kohdennettiin Kuluttajaviraston määrittelemien valtakunnallisten painopistealueiden (leikkikentät, skeittauspaikat, uimarannat, talviuintipaikat) mukaisten kohteiden tarkastamiseen. Tuoteturvallisuusvalvonnan painopistealueena oli toiminta-alueella tarjottavien palvelujen turvallisuus, uimarantojen riskinarviointi sekä suurten yleisötapahtumien turvallisuus. Vuonna 2013 tarkastettiin kolmen suuren yleisötapahtuman turvallisuus. Nämä olivat St Michel- ravit, Vaakunaralli, Mikkeli soikoon sekä Power Cup-lentopallotapahtuma. Viime vuonna tehtiin kaikkien yleisten uimarantojen riskinarviointi uimakauden alussa Kuluttajaturvallisuuslain mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 130 kpl. Muu toiminta Lautakunnan delegoimia lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 71. Ne koskivat pääosin elintarvike- ja muiden huoneistojen hyväksymisiä sekä tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myyntilupien myöntämistä.

15 15 Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta on käynyt luennoimassa mm. seuraavista aiheista vuonna 2013: - terveystarkastajan työstä ammattikorkeakoulun opiskelijoille - hiihtolatujen ylläpitäjille kuluttajaturvallisuudesta - Oiva-elintarvikevalvontajärjestelmästä elintarvikealan toimijoille Ympäristöterveydenhuollon suoritteet vuonna 2013 Tiedot valvontakohteista, niissä suoritetuista tarkastuksista on kirjattu Digia Tarkastaja- ohjelmaan. Eri ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 1198 (Mikkeli 911, Kangasniemi 89, Mäntyharju 107, Pertunmaa 60, Hirvensalmi 31).

16 16 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävien hoitamista varten on toimipisteet Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla. Henkilöstö Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen Ympäristötarkastaja Marita Savo Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino Ympäristötarkastaja Anne Luttinen Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen Urpolan luontokeskuksen toiminnanohjaaja Karoliina Kilpilinna Projekti-insinööri Juha Rautio Jätevesiharjoittelija Paula Pitkonen Harjoittelija Essi Räsänen (Urpolan luontokeskuksessa) Lisäksi Urpolan luontokeskuksessa toimi viisi apuopasta kukin kuukauden kerrallaan. Ympäristönsuojelun toiminta Mikkelin kaupungin tuloskortissa ympäristönsuojelun tulosyksikköä koskeviksi toiminnan mittareiksi on valittu ympäristölupavelvollisen kohteiden tarkastukset ja kirjallisten asiakassuoritteiden määrä. Kirjallisiin asiakassuoritteisiin luetaan kuuluvaksi päätösten ja lausuntojen lisäksi myös kirjalliset kehotukset esimerkiksi ympäristön siistimiseksi tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnon lopettamiseksi. Ympäristölupavelvollisten kohteiden tarkastuksia tehtiin vuonna 2013 yhteensä 67 ja kirjallisia asiakassuoritteita kertyi 682 (Kuva 3). Tarkastusten ja kirjallisten asiakassuoritteiden määrää nosti edellisvuoteen verrattuna Kangasniemen liittyminen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueeseen vuoden 2013 alusta. Hirvensalmen ja Mäntyharjun osalta kirjallisten asiakassuoritteiden määrää nosti vuonna 2013 ko. kuntien alueella tehdyt jätevesiselvitykset, joiden pohjalta kiinteistöjen omistajille lähetettiin lausunto siitä, täyttääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen vaatimukset.

17 % Kuva 3. Kirjallisten asiakassuoritteiden jakautuminen kunnittain vuonna Melu Vuonna 2013 käsiteltiin 31 ympäristönsuojelulain 60 :n mukaista ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoituksista oli 14 Mikkelistä, kolme Hirvensalmelta, seitsemän Kangasniemeltä ja seitsemän Mäntyharjulta. Ilmoitukset koskivat lähinnä rakentamista, ulkoilmakonsertteja ja moottoriurheilutapahtumia. Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät keväällä 2013 opintoihin liittyvänä projektityönä meluselvityksiä Mikkelissä alueilta, joiden asukkaat ovat kokeneet meluhaittaa (Otavankatu, Peitsari, Ristiinantie, Vt5 Pitkäjärven kohdalla). Meluselvitysten tuloksia käytetään tausta-aineistona melunsuojaustoimenpiteiden tarvetta harkittaessa. Ilmanlaatu Ympäristöpalvelut on aiemmin käynnistänyt yhdessä Savonlinnan ja Pieksämäen kaupunkien ja paikallisten energiantuotantoyhtiöiden kanssa viisi vuotta ( ) kestävät ilmanlaadun mittaukset (hengitettävien hiukkasten jatkuvatoimiset mittaukset). Vuonna 2013 mittaukset tehtiin Pieksämäellä. Mittauspalvelut ostetaan J.P. Pulkkisen Kalibrointi Ky:ltä. Mittaustulokset ovat nähtävillä nettisivuilla ja niistä julkaistaan vuosiraportit. Vuonna 2013 mittauksia koskeva sopimus uusittiin koskemaan vuosia Vuosina 2014 ja 2015 mittaukset tehdään Mikkelissä. Kahtena vuonna mitataan hiukkasten lisäksi myös typenoksidipitoisuuksia.

18 18 Maatalouden ympäristöasiat Vuoden 2013 aikana käsiteltiin 29 nitraattidirektiivin mukaista lantapatteri-ilmoitusta (Mikkeli 19, Kangasniemi 4, Pertunmaa 1, Mäntyharju 4 ja Hirvensalmi 1). Eläinsuojien ympäristölupiin liittyvien tarkastuskäyntien lisäksi tehtiin noin 20 muuta eläinsuojiin liittyvää tarkastusohjelman ulkopuolista tarkastuskäyntiä, joilla kartoitettiin eläinsuojan ympäristöluvan tarvetta ja toiminnassa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Vesiensuojelu Vuonna 2013 vedenlaatuselvitykset keskittyivät pysyviin seurantavesistöihin (Mikkelin Kaihunlahti, Saarijärvi, Tarsanlampi, Pertunman Ahvenlampi) ja kaupunkikeskustan lähivesiä kuormittavien hulevesialueiden selvityksiin, jotka kohdistuivat Seitsennimisen joen, Visulahden ja Ratinlammen valuma-alueille. Lisäksi alettiin kerätä kuormitukseen liittyvää aineistoa maankäytön muutostilanteessa, jossa käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita muutetaan pelloiksi. Vuonna 2013 jatkettiin Likolammen kunnostuksen seurantaa. Vuonna 2013 saatiin valmiiksi Mikkelin kaupungin hulevesiohjelma. Hulevesiohjelman tavoitteena on kartoittaa hulevesien hallinnan nykytila ja ongelmakohdat sekä etsiä ratkaisuja ongelmakohtiin. Ohjelmassa määritettiin Mikkelin kaupungin hulevesien hallinnan visio, prioriteettijärjestys, tavoitteet hulevesien hallinnalle ja ne toimenpiteet, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa. Vuonna 2013 otettiin käyttöön Visulahden hulevesiallas. Vesitiimi kokoontui vuoden 2013 aikana yhden kerran ja käsitteli Laihalammen kunnostuksen suunnittelua. Mikkelin kaupunki teetti kunnostusvaihtoehtojen yleissuunnitelman Ramboll Oy:llä. Edellisiin hankkeisiin liittyen valmistui Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuoden 2013 aikana kaksi opinnäytetyötä ja käynnistyi kaksi hulevesiin ja hajakuormitukseen liittyvää opinnäytetyötä. Aineistoa hyödynnetään myös useassa MAMK:issa meneillään olevassa projektityössä ja mm. Open - hankkeen anturiseurannoissa. Vuonna 2013 toteutettiin yhdessä terveysvalvonnan kanssa leväseurantaa toimialueen uimarannoilla ja -paikoilla ja julkaistiin ajantasatieto levätilanteesta Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen verkkosivuilla. Vesilain mukaisia valvonta-asioita (ruoppausilmoitukset, ojitusasiat, vesistön muuttaminen) kirjattiin 25 kpl.

19 19 Kuva 4. Likolammen hapetinta asennetaan. Hapetin on osoittautunut toimivan mallikkaasti. Jätevesiasiat Jätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvää tiedottamista jatkettiin osallistumalla vesiosuuskuntien perustamisvaiheen kokouksiin ja muiden keskeisten sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 2013 aikana käytiin läpi, valmisteltiin ja annettiin lausuntoja haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn riittävyydestä Ripatin ja Syväsmäen alueilla Hirvensalmella ja Pienen Pyhäveden alueella Mäntyharjussa. Selvityksissä käytiin läpi noin 212 kiinteistöä ja tehtiin tulkinta noin 174 kiinteistön jätevesijärjestelmien nykyisestä tilanteesta (Pitäisi varmaan käyttää tuota koko lukua- painevedettömistäkin tehdään arvio). Jätevesijärjestelmien uusiminen eteni verkkaisesti (arvio 10 kpl). Vuoden 2013 loppuun mennessä niistä järjestelmistä, jotka arvioidaan uusimistarpeen alaiseksi (noin kpl) arvioidaan uusitun noin 3-5%. Mäntyharjussa Pienen pyhäveden alueella annettiin 68 lausuntoa kiinteistön jätevesijärjestelmän nykytilasta tai jätevesien käsittelyn vaatimustasosta. Vesihuoltolain mukaisia poikkeamishakemuksia käsiteltiin neljä kappaletta (Hirvensalmi 2 kpl, Mäntyharju 1 kpl, Kangasniemi 1 kpl). Hankkeet OMAVESI- Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta hanke OMAVESI - Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta -hanke ( ) on tarjonnut ilmaista ja puolueetonta neuvontaa haja-asutusalueen vesihuollosta niin yrityksille kuin yksityisille kiinteistöjen omistajille vuoden 2013 aikana. Hankkeen painopisteenä ovat kuitenkin olleet maaseudulla toimivat yritykset. Vuonna 2013 jätevesineuvontaa kohdennettiin Mikkelin seudulla erityisesti majoituspalveluyrityksiin. Hanke toimii koko Etelä-Savossa ja neuvontapalvelua on ollut saatavilla kaikissa Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toiminta-alueen kunnissa. Hanketta on hallinnoinut Savonlinnan kaupunki ja hankkeessa on toiminut kolme neuvojaa. Mikkelin seudun neuvontaa

20 20 hoitaa Kaisa Helaakoski, jonka toimialueeseen on kuulunut Mikkelin lisäksi Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Puumala. Kangasniemi on kuulunut Pieksämäellä toimivan neuvojan toimialueeseen. Jätevesien käsittelyyn ja muuhun vesihuoltoon liittyvää neuvontaa on annettu kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Kiinteistökohtaisia käyntejä hankkeessa tehtiin vuonna 2013 yhteensä 107. Lisäksi Mikkelin seudun jätevesineuvoja antoi jätevesineuvontaa 10 eri tapahtumassa vuoden 2013 aikana ja hankkeen toiminnasta kirjoitettiin 5 eri lehtiartikkelissa. Kuvassa 6 on esitetty Mikkelin seudun jätevesineuvojan toimialueella tehtyjen kiinteistökohtaisten käyntien jakautuminen kunnittain vuonna % Kuva 6. OMAVESI hankkeessa tehtyjen kiinteistökohtaisten neuvontakäyntien jakautuminen kunnittain vuonna Puulan länsiosan kuormitusselvityshanke Puulan länsiosan vedenlaatu ja siinä mahdollisesti tapahtuneet muutokset ovat herättäneet viime vuosina runsaasti keskustelua. Erityisenä huolenaiheena ovat olleet Puulan länsiosaan laskevan Kälkäjoen valuma-alueella sijaitsevat turvetuotantoalueet ja niiden vaikutus Puulan länsiosan vedenlaatuun, erityisesti Siikaveteen. Puulan länsiosaan tulevan kuormituksen tarkempaa selvittämistä varten perustettiin vuonna 2012 erillinen hanke, jota rahoittaa yhteensä 13 eri tahoa ja jota hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut. Hanketta rahoittavat Mikkelin Seutuvaliokunta, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Ely-keskus, Keski-Suomen liitto, Joutsan kunta ja Puulan alueen kalastuskunnat. Yhteensä hankkeelle on saatu rahoitusta Hankkeen toteuttaminen ajoittui pääosin vuodelle Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa Puulan vedenlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti tavoitteena oli saada tietoa erilaisten maankäyttömuotojen aiheuttamasta kuormituksesta Puulan länsiosan alueella. Hankkeessa laskettiin Puulan

Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Tupakointi päivittäin (% osuus)

Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Tupakointi päivittäin (% osuus) Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2014

Toimintakertomus vuodelta 2014 Toimintakertomus vuodelta 2014 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2015 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2014 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2015

Lisätiedot

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen

ikärajojen noudattamisen valvontaan Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä

Lisätiedot

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 25.1.2017 10 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun

Lisätiedot

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 Ympäristölautakunta hyväksyi Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2016 Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat.

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. SOPIMUS MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUISTA (LUONNOS 11.11.2016) Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo

Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo Mikkelin YTAKE-hankkeen tilannekatsaus Marita Savo - Hankkeen seurauksena viisi kuntaa teki sopimuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluista. - 1.1.2005 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yksikkö aloitti

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuma kohdetyypeittäin. Kohteet, joille annettu toimenpidemääräys, Toteutuneiden

Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuma kohdetyypeittäin. Kohteet, joille annettu toimenpidemääräys, Toteutuneiden Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuma kohdetyypeittäin Tupakkalain valvontakohdetyyppi Toteutuma 2014 Valvontakohteiden lkm. Tarkastettavien kohteiden lkm. 1) Suunniteltuje n tarkastusten lkm. 2)

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.10.2017 Liite 4 28 Mikkelin seudun ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2015

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2016 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2015 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2016

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2016

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2016 Toimintakertomus vuodelta 2016 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2016 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta 2016 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja x/2017

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Mikkelin kaupungin julkaisuja 2013 2 3 Tilaukset Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli johanna.hurmalainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 25

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 25 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 9.3.2017 Liite 1 25 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut -yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 25

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 25 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 9.3.2017 Liite 2 25 Toimintakertomus vuodelta 2016 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2016 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toimintakertomus vuodelta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen

säännellään tekee päätöksen 13.1 :n mukaisista ilmoituksista 13.1, 15 ympäristöterveyspäällikkö velvoittaa 13.1 :n 4 kohdan mukaisen Asia TERVEYDENSUOJELU toimii terveydensuojelulain 763/1994 mukaisena kunnan terveydensuojeluviranomaisena hyväksyy terveydensuojelun kunnallisen valvontasuunnitelman varautuu ennakolta erityistilanteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen 07.03.2017 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan painopisteet 3. Tarkastusten sisältö 4. Valvontakohteiden

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST

Terveydensuojelujaosto TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST Terveydensuojelujaosto 84 29.11.2016 TERVEYDENSUOJELUN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI TERVSJST 29.11.2016 84 Valmistelu ja lisätiedot: I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen puh. 040 7234141, tiina.tiainen(at)porvoo.fi

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI KEURUSSELÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2014 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ELINTARVIKELAIN MUKAISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014 Valvontayksikön tulee laatia säännöllistä valvontaa

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 4 104 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 4 104 TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.12.2016 Liite 3 104 ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2017 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2017 1 (5) 3 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2016 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2017-001838 T 11 00 03 Päätösehdotus Tiivistelmä päättää hyväksyä esitetyn

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 1/10 Kysely: Vuoden 2016 valvonnan toteutuminen Sivu 2/10 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi

Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen riskinarviointi Sisäilmapaja 2 24.11.2010 Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Ympäristöterveysosasto 13.12.2010 Terveystarkastaja Seija Pulkkinen

Lisätiedot

Puulan länsiosan kuormitustekijöiden kartoitus. Puulaseminaari 18.2.2014 Hanna Pasonen

Puulan länsiosan kuormitustekijöiden kartoitus. Puulaseminaari 18.2.2014 Hanna Pasonen Puulan länsiosan kuormitustekijöiden kartoitus Puulaseminaari 18.2.2014 Miksi erillinen hanke? Kansalaisten huoli Puulan länsiosan vedenlaadusta Puula ei ole painopistealueena Etelä-Savon ely-keskuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristölautakunta Yj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Ympäristölautakunta Yj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (7) 87 Terveydensuojelun valvontasuunnitelman 2013 toteutumisen arviointi Helsingissä HEL 2014-002806 T 11 00 03 Päätös päätti hyväksyä esitetyn Helsingin kaupungin

Lisätiedot

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSTIHEYS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 TUPAKKALAIN VALVONNAN TARKOITUS... 1 2 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ... 2 3 NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN... 3 4 VALVONTAKOHTEIDEN

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 25 p:nä 2013 1 Toimiala Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 2015

Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 2015 Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 2015 Rakennusvalvonta Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2014 yhteensä 63 kpl, toimenpidelupia 147 kpl ja maisematyölupia 59 kpl. Myönnettyjen rakennuslupien yhteenlasketut

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA

ymp.ltk Liite 18 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Ympäristöterveydenhuolto 12.2.2016 s. 1(7) Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VUODEN 2015 OSALTA Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristöterveysvalvonnan

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA

ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA ELINTARVIKELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 Päivitys vuodelle 2018 SISÄLTÖ 1 VALVONTAKOHTEET... 1 2 VALVONTAKOHTEIDEN RISKINARVIOINTI... 1 3 VALVONTA... 2 3.1 Tarkastukset... 2 3.2 Tarkastusohjeet/

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 5.5.2017 Kuntatiedote 3/2017 Ympäristökeskuksen sopijakunnat KUUMA-seutu Aiheet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosiraportti 2016 Palvelutietovarantojen kuvaukset Ympäristönsuojelun kuntakohtaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu

Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon valvonnan suunnittelu Lammin päivät 2.10.2014 Ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimii Järvenpään,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen ja ympäristölautakunta Koulutustilaisuus 13.3.2013, Karkkilasali Minna Sulander ympäristöpäällikkö Organisaatio Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan yhteistyösopimus ympäristönsuojelun järjestämisestä

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon

Lisätiedot

Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2011

Toimintakertomus Tammikuu-Joulukuu 2011 Sivu 1 KS 2011 Siitä Tot 2011 Tot-% TP 2010 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 434 850 40 000 573 922 132 487 011 Toimintakulut - -1 059 243-6 200-1 007 102 96-921 040 Toimintakate -658 193 33 800-433

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 32 08.03.2017 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016 496/00.01.02/2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 08.03.2017 32 Valmistelija: Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 IMATRAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 30.5.2017 YMPÄRISTÖVALVONTA Vastuuhenkilö: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari 1. Tehtäväalueen kuvaus Ympäristövalvonnan

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot