Sote palveluverkkotyöryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote palveluverkkotyöryhmä"

Transkriptio

1 Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI

2 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet Työryhmän kokoonpano ja työskentely Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Väestörakenne ja sen muutokset Palvelutuotanto Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveyspalvelut Vuosina päätetyt rakenteelliset muutokset Päätettyjen muutosten arvioidut vaikutukset nettokustannuksiin (1 000 eur) Toimitilojen peruskorjaukset ja investointitarve Arvioita kiinteistöjen kunnosta Terveysasemakiinteistöjen vuosikustannukset, poistot ja menojäännökset Terveysasemapalveluverkon vaihtoehdot Kauhavan alueella Arvioita investointitarpeista ja kustannusvaikutuksista Yhteenveto

3 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet Kauhavan kaupunginhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti työryhmän tehtävänä on mennessä valmistella kaupunginvaltuustokäsittelyyn ehdotus Kauhavan kaupungin tulevaksi sotepalveluverkoksi. Työryhmän tulee miettiä ja päättää soten tulevaisuuden toimintastrategia. Myös toimivat ja asianmukaiset tilat ovat kilpailukyvyn kannalta tärkeät. Työskentelylle myönnettiin lisäaikaa ja ehdotus oli valmisteltava mennessä. Työryhmään kutsuttiin jo työskentelyn alkuvaiheessa mukaan Evijärven ja Lappajärven edustajat, koska kuntayhtymän toimintaa ja palveluja on käsiteltävä kokonaisuutena. Ehdotuksessa tulee ottaa huomion kaupungin talouden alijäämäkehityksen katkaisemiseksi palveluverkon toiminta ja kustannustehokkuuden kehittäminen nykytasoon nähden noin 3 milj. euroa edullisemmaksi, tästä toimintamallista johtuvat toimintatavat ja investoinnit sekä asukkaille välttämättömien lähipalvelujen turvaaminen. 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely Kaupunginhallitus nimesi palveluverkkotyöryhmään 10 jäsentä. Työryhmään valittiin Niina Övermark, Anna Liisa Niemi, Juhani Haukkala, Harri Ojanperä, Jussi Pahkajärvi, Marja Leena Korpimäki, Sinikka Syrjälä, Marketta Kangas, Anna Leena Sorvisto, Hannu Salonpää ja Arja K. Luoma. Työryhmä valtuutettiin kutsumaan harkintansa mukaan ryhmän työskentelyyn viranhaltija ja muita asiantuntijoita. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Niina Övermark, varapuheenjohtajaksi Marja Leena Korpimäki ja sihteeriksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talouspäällikkö Seija Peitso. Työryhmän sihteerinä on toiminut myös kuntayhtymän kehittämispäällikkö Pirjo Heino. Evijärven kunnanhallitus nimesi työryhmään Juha Alkion ja kunnanjohtaja Sabah Samaletdinin. Lappajärven kunnanhallitus nimesi sote palveluverkkotyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Elina Löytömäen ja varalle kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Ahvenniemen. Sote palveluverkkotyöryhmä työskenteli ajalla Työryhmä kokoontui viikoittain, yhteensä 11 kertaa. Työryhmä on kuullut asiantuntijoina Kuntayhtymä Kaksineuvoisen virkamiehiä ja heidän näkemyksiään sekä keskustellut asiantuntijoiden esittämistä linjauksista ja vaihtoehdoista. Kuultavana ovat olleet terveyspalvelut, vanhuspalvelut ja sosiaalipalvelut. Lisäksi on keskusteltu kuntayhtymän yhteistyöstä jäsenkuntien ja muiden tahojen kanssa sekä ennaltaehkäisevästä työstä. Työryhmä tutustui kuntayhtymän yhtymähallituksen jo tekemien päätösten rakenne ja kustannusvaikutuksiin. Lisäksi kuultiin vielä työterveyshuollon edustajaa sekä esittely työpajatoiminnan tilanteesta. Väestöennusteisiin tutustuttiin Etelä Pohjanmaan liiton kunta asiamiehen Marko Rossisen esityksen pohjalta. Annettu tehtävä ja aikataulu todettiin jo ensimmäisessä kokouksessa erittäin haasteelliseksi monessakin mielessä. Valtakunnallinen sote palveluiden järjestäminen on edelleen valmistelussa eivätkä linjaukset palvelujen tuottamisesta ole vielä selvillä. Etelä Pohjanmaan yhteisen sote rakenteen valmistelu ja aikataulu ovat vielä auki. Sote järjestämislakiluonnos on ollut kunnissa lausunnolla saakka. Alustavien suunnitelmien mukaan sote järjestämislaki tulisi voimaan keväällä Sen jälkeen tapahtuisi sote alueiden muodosta 3

4 minen ja tehtäisiin päätökset tuottamisvastuussa olevista kunnista ja kuntayhtymistä. Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät aloittaisivat Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää jäsenkuntiensa asukkaille kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 3 mom. perusteella perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Tehtävät sisältävät kansanterveyslain ja sitä täydentävien lakien mukaiset perusterveydenhuollon palvelut sekä sosiaalihuoltolain ja sitä täydentävien asiakasryhmittäisten ja etuuskohtaisten lakien edellyttämät palvelut. Nykyinen terveyspalvelujen palveluverkko on määritelty kuntayhtymän palvelutuotannon järjestämissuunnitelmassa, joka on hyväksytty perusterveydenhuollon yhteistyöprojektin ohjausryhmässä Vanhuspalvelujen palveluverkkoa on kehitetty kuntayhtymässä jäsenkuntien hyväksymän ikäpoliittisen ohjelman ja valtakunnallisten laatusuositusten mukaisesti. 2.1 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen palveluverkkoa on kuntayhtymän toiminnan ajan rakennettu jo suurempaa kokonaisuutta silmällä pitäen. Palveluverkkoa rakennettaessa tuotantoalueille asetettaviin vaatimuksiin on pyritty vastaamaan mm. lastensuojelun toimintamallien kehittämisellä. Palveluverkoston tarkastelu on ollut jatkuvaa ja siinä on tehty kuntalaisten palvelutarvetta vastaavia ja toiminnan tehostamisen edellyttämiä muutoksia. Kuntayhtymän sosiaalipalvelujen henkilöstö palvelee toimintakeskuksia, mt päivätoimintaa ja asumispalveluyksikköjä lukuun ottamatta koko kuntayhtymän aluetta. Aikuis ja lastensuojelun sekä perhetyön henkilöstö toimii Kauhavan perusturvatoimistosta käsin. Evijärven sivutoimipisteessä on kaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijää, perheohjaaja ja perhetyöntekijä, jotka hoitavat Evijärven, Lappajärven ja Kauhavan Kortesjärven aluetta. Sosiaalityön ja etuuskäsittelyn henkilöstö toimii virkasuhteessa. Myös perheneuvola tuottaa Kauhavalta käsin palveluja koko kuntayhtymän alueella. 2.2 Terveyspalvelut Terveyspalveluissa toiminta on jatkunut kuntayhtymän toiminnan ajan kaikilla ennen kuntaliitosta olemassa olleilla terveysasemilla ja kaikilla terveysasemilla on poliklinikan, neuvolan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon palveluita. Erilaisia toimintakulttuureja on pyritty yhtenäistämään, jotta hoitoon pääsy olisi eri alueilla tasa arvoista perussopimuksen mukaisesti. 4

5 2.3 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen palveluita ja palveluverkkoa on kehitetty nopealla tahdille viimeisen vuoden aikana vastaamaan valtakunnallisia laatusuosituksia. Jotta saavutettaisiin valtakunnalliset laatusuositukset, tulee vanhustenhuollon palvelurakenne muuttaa avohoitopainotteisemmaksi. Muutoksilla pyritään myös yksiportaiseen palvelujärjestelmään. Nämä muutokset tarkoittavat sitä, että kotihoitoa kehitetään ja esimerkiksi normaali, ei yövalvontaa sisältävä, palveluasuminen on muutettu kotihoidon toiminnaksi vuoden 2014 aikana. Samalla laitoshoitoa on purettu ja kodinomaista tehostettua palveluasumista vahvistettu. Näiden muutoksien avulla on saatu vuoden 2013 loppuvuoden tilanteesta säännöllisen kotihoidon kattavuus nousemaan +3,5 %, laitoshoidon kattavuus vähenemään 3,4 % ja tehostetun palveluasumisen kattavuus nousemaan +0,6 % suhteutettuna kuntayhtymän yli 75 vuotiaisiin kuntalaisiin. Ongelmana tällä hetkellä vanhustenhuollon kustannustehokkaan palveluverkon aikaan saamiseksi ovat huonokuntoiset tai liian pienet ympärivuorokautisen hoivan kiinteistöt. Yöhoidollinen kiinteistö tulisi olla vähintään 25 paikkainen. Tällä hetkellä on 7 toimintayksikköä, joka ei täytä kyseistä kriteeriä. Rakennuksien fyysiset puutteet, esimerkiksi kaksikerroksisuus ja sokkeloisuus, tuovat lisähaasteensa henkilöstön optimaaliselle käytölle. Samoin sisäilmaongelmat ja rakennuksien huono kunto tuovat haasteita hoidon toteuttamiselle. Tulevaisuudessa kaikkien yksiköiden, niin omien kuin ostopalveluyksiköidenkin, tulisi vastata vanhuslain vaateeseen ja niiden tulee olla fyysiseltä rakenteeltaan sellaisia, että siellä pystytään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on välttää turhat ja epäinhimilliset siirrot elämän loppuvaiheessa. Tämä edellyttää fyysisten puitteiden lisäksi henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja vahvistamista. Vanhuspalveluiden muuttuminen avohoitopainotteisemmaksi lisää tarvetta esteettömille asunnoille palvelujen läheisyydessä. 5

6 6

7 3. Väestörakenne ja sen muutokset Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaan kuntayhtymän kaikkien jäsenkuntien väestökehitys on negatiivista. Vuoteen 2040 ulottuvan muuttoliikkeen sisältävän ennusteen mukaan Kauhavan väestö vähenee 11,7 %, Evijärven 15,3 % ja Lappajärven 13,5 % vuodesta 2011 vuoteen

8 Väestökeskuksen ennusteen mukaan Kauhavalla alle 15 vuotiaiden määrä vähenee 17,6 %, vuotiaiden määrä 24,1 % ja yli 65 vuotiaiden määrä lisääntyy 26,4 % vuodesta 2011 vuoteen

9 Lappajärvellä 0 14 vuotiaiden määrä lisääntyy 4,4 % ja yli 65 vuotiaiden 0,6 % vuodesta 2011 vuoteen vuotiaiden osuus puolestaan vähenee 23,8 %, mikä aiheuttaa väestöllisen huoltosuhteen nousun yli 100 %:n vuoden 2025 tienoilla. Ennusteen mukaan Evijärvellä alle 15 vuotiaiden määrä vähenee 11,6 % ja vuotiaiden määrä 25,9 % vuodesta 2011 vuoteen Yli 65 vuotiaiden määrä puolestaan kasvaa 8,4 % vuodesta 2011 vuoteen

10 Väestöllinen huoltosuhde = kuinka monta ei työikäistä kansalaista (alle 15 vuotiaat ja yli 64 vuotiaat) on kutakin työikäistä kohti määritellyllä alueella. 4. Palvelutuotanto 4.1 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen palveluverkosto ja sosiaalityön toimintamallit ovat olleet jatkuvan arvioinnin ja uudistamistyön kohteena koko kuntayhtymän toiminnan ajan. Uudistamistyötä on ohjannut paitsi palvelutarpeen muutokset ja toiminnan tehostaminen myös tieto siitä, että valtakunnallisessa sosiaali ja terveyspalvelujen seuraavassa muutosvaiheessa tavoitellaan suurempia järjestämis ja tuotantoalueita. Tällöin paikallistasolla tarkoituksenmukaisella tavalla koottujen palvelukokonaisuuksien voi ennakoida tukevan palvelujen turvaamista alueella. Sosiaalityössä työntekijät (sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, etuuskäsittelijät) ovat alkaen erikoistuneet lastensuojelun, aikuis ja vammaispalvelujen sosiaalityöhön sekä toimeentuloturvaan. Lastensuojelun tulosyksikössä toimivan perhetyön (perheohjaajat, perhetyöntekijät) toimintamalliin on panostettu voimakkaasti ja perhetyö on ulotettu koko kuntayhtymän alueelle. Sosiaalityössä toimintatapojen muutos liittyy tapaan tehdä työtä, osaamisen kehittämiseen, tiimirakenteeseen ja esimiestyöhön. Uudet toimintamallit ovat osoittaneet tuloksellisuutensa paitsi palvelujen laadun kohentumisena, myös alentuvina kustannuksina mm. lastensuojelun osalta. Sosiaalityön palveluja tuotetaan lähipalveluina kuudessa toimipisteessä, joista suurin on Kauhavan perusturvatoimisto ja sivutoimipisteinä terveysasemien yhteydessä toimivat Alahärmän, Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven perusturvatoimistot sekä kaupungin palvelutoimistossa toimiva Ylihärmän perusturvatoimisto. Sivutoimipisteiden asiakaspalvelu toteutuu ajanvarauksella ja perustuu työntekijöiden jalkautumiseen Kauhavan perusturvatoimistosta käsin, vain yhden etuuskäsittelijän lähtöpiste on Alahärmän perusturvatoimistossa. Muuna aikana vanhustenhuollon toimistosihteerit huolehtivat osana tehtäväkuvaansa 10

11 sivutoimipisteiden asiakkaiden neuvonnasta, mm. ajanvarauksen osalta. Sivutoimipisteiden toiminta tulee uudelleen arvioitavaksi alkaen, jolloin perustoimeentulotuki siirtyy KELA:n vastuulle. Sosiaalipalvelujen palveluverkostoa koskevat toimenpiteet Sosiaalityö ja perhetyö Lastenvalvojan palvelut on keskitetty koko kuntayhtymän alueella alkaen Kauhavan perusturvatoimistoon. Lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyön lähtöpiste on vuonna 2012 siirretty Alahärmän perusturvatoimistosta Kauhavalle. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän toimipiste (vastaa mielenterveyskuntoutujien sosiaalipalveluista) on alkaen siirretty Lappajärveltä Kauhavan perusturvatoimistoon. Työpajatoiminta integroidaan osaksi aikuissosiaalityötä vuonna Lastensuojelun sosiaalityön Evijärven toimipiste (palvelee Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven aluetta) siirretään vuonna 2015 Kauhavan perusturvatoimistoon päivähoidolta vapautuneisiin tiloihin. Tämän jälkeen lastensuojelun sosiaalityö lähtee yhdestä toimipisteestä koko kuntayhtymän alueella, mikä helpottaa työvoiman tarkoituksenmukaista käyttöä. Perhetyön Evijärven (palvelee Evijärven, Kortesjärven ja Lappajärven aluetta) lähtöpiste siirtyy vuonna 2015 Evijärven kunnantalolta Evijärven terveysasemalle. Lähipalveluluonteensa takia perhetyöllä on tarkoituksenmukaista säilyttää kuntayhtymän alueella kaksi lähtöpistettä, Kauhava ja Evijärvi. Perustoimeentulotuen siirtymiseen Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi alkaen merkitsee kolmen etuuskäsittelijän (kaksi kaupallisen koulutuksen omaavaa työntekijää, yksi sosiaaliohjaaja) siirtymistä muihin tehtäviin. Tähän valmistaudutaan siten, että em. työntekijät kiinnitetään sosiaalipalvelujen vapautuviin vakansseihin vuodesta 2015 alkaen. Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten Evijärven toimintakeskuksen toiminta on lakkautettu vuonna 2010 ja liitetty Lappajärven toimintakeskukseen. Tilapäisenä toimineen Kehitysvammaisten ryhmäkoti Jokiniityn (6 asuntoa) toiminta Ylihärmässä on lakkautettu alkaen ja liitetty uuden Fransunpuiston asumispalveluyksikön (15 asuntoa) toimintaan Kauhavalla. Ryhmäkoti Antintuvan (7 asuntoa) toiminta Evijärvellä päättyy kevään 2015 aikana ja sen toiminta liitetään uuteen Lappajärven asumispalveluyksikköön (15 asuntoa). Kauhavan Fransunpuisto ja Lappajärven asumispalveluyksikkö vastaavat Valtioneuvoston periaatepäätöksellä kunnille asetettuun velvoitteeseen vaikeavammaisille kehitysvammaisille suunnattujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen rakentamisesta lähiyhteisöihin. Kehitysvammaisten laitoshoito on tarkoitus purkaa koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja sitä on tarkoitus vähentää merkittävästi jo vuonna Eskoon erityisneuvolan palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa edelleen maakunnallisesti keskitettyinä. Eskoon alueelle ennakoidaan muodostuva laitoshoidon ja asumispalveluyksiköitä, jotka tuottavat palveluja erityisen intensiivistä hoitoa tarvitseville kehitysvammaisille asiakkaille. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen käyttää näitä palveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavasti. 11

12 Perheneuvolapalvelut Perheneuvolaan on alkaen perustettu toinen psykologin, sosiaalityöntekijän ja puheterapeutin muodostama työryhmä. Näin palvelut on pystytty turvaamaan koko kuntayhtymän alueella. Perheneuvolan toimintojen sisältöä on kehitetty jatkuvasti ja sen toiminnalla on suuri merkitys lasten ja perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen kokonaisuudessa. Yhteenveto Sosiaalipalvelujen toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset ovat näkyneet alentuvana kustannuskehityksenä lastensuojelussa ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun kustannukset ovat vuodesta 2010 alkaen alentuneet noin eurolla. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen ostoon tarkoitetun määrärahan käyttö on alentunut vuoden ,1 milj. eurosta kuluvan vuoden 2014 ennakoituun 1,6 milj. euroon. Aikuissosiaalityössä kustannuskehitys on ollut vakaa. Kustannukset ovat nousseet vammaispalveluissa, joissa kasvu kehitysvammaisten asiakkaiden määrässä on johtanut kasvavaan työja päivätoiminnan ja asumispalvelujen tarpeeseen. Palvelutarpeeseen on vastattu perustamalla uudet nuorille aikuisille suunnatut päivätoimintaryhmät Kauhavan Matinrannan ja Alahärmän toimintakeskuksiin, lisäämällä ympärivuorokautiset palvelut tarjoavan asumispalvelun paikkoja sekä omana toimintana, että ostopalveluina. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen kustannuskehitys on ollut aleneva vuoteen 2010 verrattuna. Sosiaalipalvelujen osalta kehittämistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa jo toteutettujen toimintamallien mukaisina. Lasten ja perheiden palveluissa monialaista yhteistyötä on syytä tehostaa. Tässä tarkoituksessa on tehty esitys fyysisen perhekeskuksen muodostamisesta Kauhavalle. Esitykseen sisältyy lähipalvelujen turvaaminen nykyiseen tapaan mm. perheneuvolapalvelujen osalta. Lapsiperhepalvelujen osalta yhteistyötä eri sidosryhmien välillä edistää myös toimintansa käynnistänyt kuntien, kuntayhtymän, seurakuntien, poliisin ja TE toimen viranhaltijoista koostuva johtamisverkosto, jonka vetovastuusta ensimmäisenä vas 12

13 taa Lappajärven kunta. TE toimen muutokset ja kunnille kohdistuvat lisävastuut työllistymisen ja sitä tukevien palvelujen osalta aiheuttavat muutoksia aikuissosiaalityössä ja siihen liittyvissä palveluissa. Tavoitteena on integroida työpajatoiminta osaksi aikuissosiaalityötä. Vammaispalvelujen tarve säilyy korkeana, mutta palvelutarpeen kasvun voi ennakoida taittuvan. 13

14 4.2 Vanhuspalvelut Vuoden 2014 aikana on jo pantu toimeen tehtyjen päätösten mukaiset rakenteelliset muutokset alkaen kuntayhtymän oma palveluasuminen lakkaa kokonaan ja asiakkaat siirtyvät kotihoidon piiriin. Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on vuoden aikana vähennetty ja vähennetään edelleen. Vastaavasti kotihoitoa on vahvistettu. Rakenteelliset muutokset eivät toteudu välittömästi ja jonkin aikaa palvelurakenne 14

15 on osittain kaksinkertainen. Säästöjä nyt tehdyistä muutoksista voidaan odottaa vasta parin vuoden kuluttua, kun paikkojen vähentäminen saadaan lopullisesti päätökseen. Laatusuositus ja palvelurakenteen nykytilanne 15

16 Jo suunniteltujen paikkojen vähentämisen jälkeen alueella on edelleen suosituksiin nähden noin 50 ympärivuorokautisen hoidon paikkaa (Kauhava 20, Lappajärvi 18 ja Evijärvi 13) liikaa yli 75 vuotiaisiin suhteutettuna, mutta vanhuspalvelujen yksiköissä hoidetaan alle 75 vuotiaista jatkuvasti noin 25 henkilöä. Myös näiden kuntalaisten palvelutarpeeseen tulee vastata. Kun rakenteellinen muutos suositusten mukaiseen palvelurakenteeseen saadaan tehtyä, keskitytään toiminnan kehittämiseen. Yöpartiotoimintaa on lisättävä ympärivuorokautisen hoidon purkautuessa, kotihoitoa on kehitettävä enemmän kuntouttavaksi ja palvelujen on oltava moniammatillisia. Tehokkuutta työhön saadaan myös teknologian hyödyntämisellä. Kuntouttavan moniammatillisen kotihoidon toteuttaminen ei vaatine henkilöstölisäyksiä, mutta mm. lähihoitajien toimia on muutettava fysioterapeuttien toimiksi ja teknologiaan on investoitava. 16

17 Vanhuspalveluiden toiminnan tehokkuutta syövät nykyisellään pienet yksiköt ja kuntouttavien toimien vähäisyys. Lisäksi useissa yksiköissä on sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja. Asennemuutosta nykyisestä hoivakulttuurista palvelun tarpeettomaksi tekemiseen kuntouttavien toimien kautta tarvitaan kaikilta. Vanhuspalvelujen rakenteellisen muutoksen onnistuminen edellyttää kunnilta päätöksiä riittävän isoista toimivista kodinomaisista kiinteistöistä ympärivuorokautiseen hoitoon ja asianmukaiseen teknologiaan investoimisesta sekä ikäihmisten vuokra asumiseen panostamisesta. Avainasemassa kotihoidon onnistumiselle ovat keskustoissa lähellä palveluita sijaitsevat esteettömät vuokra asunnot, joissa on hyvät ulkoilumahdollisuudet. Pitkien etäisyyksien päässä olevien sivukylien yöpartiotoiminta on haasteellista järjestää. Ikäihmiset hoidetaan mahdollisimman kattavasti lähipalveluissa, muistisairaat ympärivuorokautisessa hoidossa ja muut mahdollisimman pitkälle kotona. Palvelurakennemuutosten koordinoimiseksi tärkeää on syksyllä 2014 käynnistyvä ikäpoliittisen ohjelman päivittäminen, johon kunnat osallistuvat. Ennaltaehkäiseviin palveluihin ja ikäihmisten liikunta ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintamuotoihin tulee erityisesti kohdistaa voimavaroja ja tehdä yhteistyötä jäsenkuntien eri toimintasektoreiden, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kanssa. Kunnilta odotetaan toimintaan sopivien hyväkuntoisten kiinteistöjen tarjoamista sosiaali ja terveyspalvelujen käyttöön. Tehokas ympärivuorokautisen hoidon yksikkö on n tai jopa 60 paikkaa. Karkea kustannusarvio on n. 7 miljoonaa. Vanhuspalveluiden laatusuositusten mukaiseen palvelurakenteeseen tähtäävien päätettyjen rakenteellisten muutosten vaikutukset vuoden 2015 talousarvioon verrattuna edellisen vuoden nettokustannuksiin ovat arviolta 0,3 milj. euroa. Mikäli laitoshoito ja palveluasuminen saadaan purettua ilman uusia asumispalvelupaikkoja, on säästöpotentiaali nykytilaan verrattuna vuositasolla noin 1 milj. euroa ja se realisoituu kokonaisuutenaan vasta vuosina

18 4.3 Terveyspalvelut Terveyspalveluissa toiminta on jatkunut kuntayhtymän toiminnan ajan kaikilla ennen kuntaliitosta olemassa olleilla terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on poliklinikan, neuvolan, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon palveluita. Erilaisia toimintakulttuureja on pyritty yhtenäistämään, jotta hoitoon pääsy olisi eri alueilla tasa arvoista. 18

19 Terveyspalveluissa laatu on tulevaisuudessa varmistettava riittävän isoilla yksiköillä. Näkökulmana kehittämisessä on avohoitoinen ja toimintakykyinen terveyskeskus. Tehokkaiksi yksiköiksi on tutkimuksissa todettu (5 ) 10 lääkärin yksiköt. Terveyskeskusten lisäksi palveluita täydennetään terveysasemilla neuvola ja sairaanhoitajavastaanotoilla. Kuntayhtymän alueella päivystysasetuksen mukainen virka aikainen päivystys arkisin voidaan toteuttaa Kauhavan terveysasemalla, jossa on arkisin klo 8 16 käytettävissä laboratorion ja röntgenin palvelut sekä päivystysasetuksessa määritelty ammattihenkilöstö. Virka ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestämistä suunnitellaan maakunnallisesti. Palvelua täydennetään ilta ja viikonloppuvastaanotoilla, joilla vastataan myös sairaalaosastojen lääkäritarpeeseen. Syksyn 2014 aikana siirrytään keskitettyyn ajanvaraukseen, jossa asiantuntijahoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja saatavuuden. Tähän saakka ajanvarausta on hoidettu kaikilla kuudella terveysasemalla. 19

20 20

21 Yhtymähallitus päätti kokouksessaan terveyspalveluverkon kehittämisestä ja päivystysasetuksen voimaantulon aiheuttamista muutoksista. Terveyspalveluiden rakenteellisten muutosten vaikutuksen nettokustannuksiin vuonna 2015 arvioidaan olevan noin 0,7 milj. euroa. Päivystysasetuksen mukaisen ilta ja viikonloppupäivystyksen kustannukset eivät ole vielä tiedossa eivätkä arvioitavissa. Päivystyksen muutos vapauttaa jonkin verran resursseja terveysasemilla, mutta syntyvät säästöt, n e, on jo huomioitu budjettiesityksessä. 21

22 Työterveyshuollolla on asiakkaanaan n työntekijää. Suurimpia työnantajia ovat kuntakonsernit. Sairaanhoitosopimuksia on lopetettu kilpailulain muutokseen liittyen. Suurin osa yrityksistä jatkaa kuitenkin lakisääteisellä sopimuksella. Asiakasmäärän laskua jopa 2500 työntekijään pidettiin aiemmin mahdollisena (kunnat, kuntayhtymä, maatalous ja yksinyrittäjät), mutta tämä ei ole toteutunut. Rationalisointitoimenpiteenä on mahdollista yhdistää toimipisteitä (kanta Kauhava, Lappajärvi). Lisäksi lääkäriresursseja pyritään lisäämään, tehostamaan yhteistyötä vastaanoton kanssa sekä tukemaan osatyökykyisten jatkamista työelämässä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Työterveyshuollon koordinoimaan, meneillään olevaan sairauspoissaolojen hallintaohjelmaan sisältyy esimiesten koulutusta, ergonomiakoulutusta ja kuntoremonttiosuus. Tules vaivat ovat suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja, vakituisella henkilöstöllä n. 35 %. Ensimmäinen ryhmä ergonomiakoulutuksesta on valmistunut. Kuntoremonttia tarjotaan työntekijöille, joilla lähitulevaisuudessa voi olla työkyvyn menettämi 22

23 sen uhkaa. Tavoitteena on säästö sairauspoissaolokuluissa. Jos tules poissaoloja (yli 5000 pv/a) saadaan vähennettyä 10 %, säästö on n sijaiskulut. 5. Vuosina päätetyt rakenteelliset muutokset Kuntayhtymän yhtymähallitus on tehnyt viimeksi kuluneen vuoden aikana seuraavia päätöksiä rakenteellisista muutoksista: Palvelusetelin käyttöönotto kotihoidon tilapäispalveluissa 144 Palvelusetelin käyttöönotto lasten päivähoitopalveluissa : Työsuojelupäällikön tehtävän hoito : Kortesjärven vanhainkodin ja Mäntyhovin muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi 4: Harjulan, Helmirannan ja Jokiniemen palveluasuntojen muuttaminen kotihoidon yksiköiksi 5: Hoitokoti Iltakellon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi : Säästöpotentiaalin selvittäminen sisältää suunnitelmia muutoksista, mm. välinehuollon keskittäminen, työterveyshuollon palvelujen rajaaminen, perhekeskusmallin toteuttaminen : Evijärven palveluasuntojen muuttaminen kotihoidon yksiköksi : Sointulan, Ylihärmän palvelukeskuksen ja Voltin kortteerin muuttaminen kotihoidon yksiköiksi 93: Alahärmän hoiva I:sen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi : Osastonhoitajien virkojen tarkastelua virkojen vapautuessa/ikäihmisten palvelut : Alahärmän osasto II lakkauttaminen 137: Äitiysneuvolapalvelujen järjestäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella : Vanhusten laitoshoidon korvaaminen muulla palvelurakenteella 152: Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan toimintamuutos 154 Terveyspalveluverkon kehittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella 23

24 155 Uuden päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa alkaen 5.1 Päätettyjen muutosten arvioidut vaikutukset nettokustannuksiin (1 000 eur) Kumulatiivinen Vanhuspalvelujen rakenteelliset muutokset/nettovaikutus Välinehuollon keskittäminen Päivystysasetus/muutokset toimintaan Sairaansijojen vähentäminen Yhteensä Toimitilojen peruskorjaukset ja investointitarve Palveluverkkotyöryhmän työskentelyn yhteydessä toiminnan kehittämiseen ja tulevaan palveluverkkoon liittyvien päätösten on todettu olevan sidoksissa nykyisiin toimitilakiinteistöihin ja niiden kuntoon. 6.1 Arvioita kiinteistöjen kunnosta Rakennuksen kuntoarvio on silmämääräinen arvio, jonka tekevät rakennus, sähkö ja lvi tekniikan ammattilaiset. Kuntoarvio sisältää raportin, kuva aineistoa ja 10 vuoden suunnitelman toimenpidetarpeista. Kiinteistön kuntotutkimuksessa avataan rakenteita ja saadaan kiinteistön tekninen kunto korjauskustannuksineen selvitettyä. Seuraavat Kauhavan kaupungin kiinteistöjä koskevat tiedot on saatu kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinteeltä. Alahärmän terveysasema kuntoarvio valmistunut, korjaustarve Ei sisällä peruskorjaustarpeita. Voltin vanhustenhuollon keskus on kuntayhtymällä vuokralla. Kuntoarviota ei ole vielä tehty. Alahärmän kunnan aikana täysin peruskorjattu ja on kunnoltaan hyvä. Oli parin vuoden ajan Iltakellon väistötilana. Jokirantatalo edellisen vieressä tyhjillään. Tuleva käyttötarkoitus mietinnässä. Kuntoarviota ei ole tehty. Kortesjärven vanhainkoti. Kaupunki omistaa vanhainkodin puolen, mutta on yhtä rakennusta terveysaseman kanssa. Uuden Kauhavan aikana rakennus on käyty läpi: rakennettu hissi, seinänvierustojen kuivatus tehty, kellaria saneerattu. Huoneissa on tehty pintaremonttia. Keskuskeittiö on kunnostettu. On kunnoltaan teknisesti hyväkuntoinen. Kuntoarviota ei ole tehty. Nivelkohdassa on vesikatto ongelmaa. Rakennussuunnittelutoimisto tekee kaupungin toimeksiannosta rakennesuunnitelmaa, joka toteutetaan kuntayhtymän kanssa yhteishankkeena. Karkea kustannusarvio n Omistajuus; olisiko hyvä, että koko kiinteistömassaa omistaisi yksi eikä kaksi toimijaa? 24

25 Ylihärmän terveysasema. Rakennettu v ja palvelukeskus v Kuntoarvion teko on käynnissä, raportti luvattu lokakuun aikana. Rakennus ok. Seuraavan 10 vuoden aikana lähinnä huoltokorjauksia. Kattovesien poisjohtaminen on jonkin verran puutteellista, tehostetaan hule vesijärjestelmää. Mäki Kevari. Omistaja Ylihärmän seudun vanhustenkotiyhdistys. Yhdistys on saanut RAY:n avustuksia, omistajuus pysynyt siksi yhdistyksellä. Kaupunki on vuokrannut tilat edelleen kuntayhtymälle. Rakennuksen suhteen ei ole kantautunut ongelmia. Sointula tehostettua palveluasumista. On Ylihärmän vanha terveysasema, peruskorjattu 2000 luvulla. Liitetään pian kaukolämpöön. Kuntoarviota ei ole laadittu. Sisäilma asioihin viittaavaa ei ole tullut ilmi. Hoitokoti Iltakello. Kiinteistö on peruskorjattu kattavasti kuntaliitoksen jälkeen. Mm. salaojitukset tehty, kaikki huonetilat on käyty läpi, uusittu vesijohto ja viemärijärjestelmät, rakennettu uusi ilmanvaihtojärjestelmä ja vesikatot uusittu. Henkilöstön oirehtimista ollut kuitenkin edelleen jonkin verran. Sisäilmatyöryhmä on otattanut ilmanäytteitä. Ne täyttävät kaikilta osin työterveyteen liittyvät vaatimukset. Tutkimukset jatkuvat materiaalinäytetutkimusten osalta. Ilmanvaihdosta on huoneissa kirjalliset ohjeet helppokäyttöinen huonekohtainen järjestelmä. Kaupungin investointiohjelmaan on esitetty määrärahaa kiinteistön jäähdytykseen, johon kesäisin on tarvetta. Kaitoranta kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö, ei ongelmia. Kauhavan pääterveysasema Varavoimageneraattorista on saatu tarjoukset, hankintaan on määräraha v budjetissa. Rakennukset ovat valmistuneet välillä. A insinöörit ovat tehneet 3/2014 kuntoarvion, jossa on todettu, että tilat ovat tyydyttävässä, osin vain välttävässä kunnossa. Kuntoarvion perusteella kiinteistö vaatii vähintään 3,3 milj. panostuksen seuraavan 10 vuoden aikana. Talotekniseen saneeraukseen tulisi liittää rakennusteknisiä korjaus ja uudistamistoimenpiteitä. Raportissa on suositeltu rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä. Toimikunta on kokoontunut tähän mennessä kerran. Hankesuunnittelu vaatii pohjaksi tiedon, mitä toimintaa pääterveysasemalla tullaan harjoittamaan tulevina vuosikymmeninä. Peruskorjaussuunnittelun tueksi on tehtävä perusteellisia kuntotutkimuksia korjauskustannusten selvittämiseksi. Työryhmä kiirehti tutkimuksen tekemistä. Vastaavanlainen hanke on Kauhavan koulukeskus, johon tilataan perusteellinen kuntotutkimus. Hankkeita viedään rinta rinnan. Lähtökohtana on tehdä tutkimukset v aikana. Mikäli toimintoja Kauhavan alueella keskitettäisiin, kiinteistömassan vähentymisestä tulisi 0,5 milj. :n säästö vuosikuluista. Rakentamisen ja peruskorjaamisen tarve vähenisi. Lisäksi on otettava huomioon jäännösarvojen mahdolliset alaskirjaukset. Työryhmä totesi, että pääterveysaseman peruskorjaus maksaa helposti saman kuin uuden rakentaminen. Nyt tulisi rakentaa tulevaisuuden tarpeisiin. Toiminnan kehittämisessä painotettiin väestön tarpeita. KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN 25

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 136 Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2014 HEL 2014-002648 T 06 00 00 Päätös päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA 1. Tausta ja selvityksen toteutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan vuodelle 2014, että vuonna 2014 selvitetään kaupungin

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

OSAVUOSIKATSAUS. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kh 13.6.2016 128 liite Kv 20.6.2016 40 liite Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 30.4.2016 Yhtymähallitus 9.6.2016 Sisällys

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun.

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun. Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun http://www.ks2019.fi/ Yhteistyöalue Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien välinen yhteistyösopimus, (16 ) Yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja

KEHAS Seinäjoella. Seinäjoki, 22.04.2015. Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja KEHAS Seinäjoella Seinäjoki, 22.04.2015 Jouni Nummi, kuntayhtymän johtaja 22.4.2015 Eija-Riitta Uusihauta Toimipisteet Eskoon toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen

Lisätiedot

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta

Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Kiinteistö 2013 tapahtuma Helsingin messukeskus 14.11.2013 Antti Jämsén Miehikkälän kunta Miehikkälän kunta tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Terveyskeskus:

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut Esiselvitys Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmän jäsenet ovat perhe- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoita, jotka edustavat Etelä-Pohjanmaan eri alueita, järjestöjä ja

Lisätiedot

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen

Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009. Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen Perusturvapalveluiden organisaation uudistaminen 18.8.2009 Perusturvajohtaja Riitta Pitkänen PERUSTURVAPALVELUT TUKIRYHMÄ SOSIAALITYÖ- JA VAMMAISPAL- VELUT KOTI- JA LAITOS- HOITO TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh 19.04.2017 Sivu 1 / 1 1702/2017 02.02.00 45 terveystoimen investointiesitys vuosille 2018-2022 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. 050 325 8643 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot