Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS työsuojelujaosto. Työsuojelun toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS työsuojelujaosto. Työsuojelun toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS työsuojelujaosto Työsuojelun toimintakertomus 2011 Työsuojelujaoston kokoonpano liitteenä 1, HUS TOB 2011, TYHY suunnitelma tavoitteet liitteenä 2 Työsuojelujaosto kokoontui vuoden 2011 aikana seitsemän kertaa: 18.1., 8.3., 10.5., 7.6.,, 6.9., ja Asioita valmistelivat puheenjohtaja, koordinoiva työsuojeluvaltuutettu ja sihteeri, yhteistyössä työsuojelujaoston keskuudestaan nimeämien työryhmien kanssa. Perinteisesti työsuojelujaoston kokouksia pyritään pitämään myös alueilla. Vuonna 2011 yksi kokous pidettiin Hyvinkään sairaalassa. Toimintavuoden aikana työsuojelujaosto piti laivaseminaarin , jonka aiheena oli uudistuksen alla oleva laaja työpaikkaselvitys, sovellettu työ, Haku-hanke sekä uudistuksen alla oleva HUS intranet. Seminaarin yhteydessä jaosto vieraili Södersjukhusetissa. Vierailun aiheena oli tutustua Södersjukhusetin työsuojelu, työhyvinvointi ja työterveyshuolto toimintaan. Kuntayhtymätason työsuojelun toimintasuunnitelma perustuu HUS:n työsuojelun toimintaohjelmaan, joka on laadittu työsuojelun toimintakaudelle Toimintaohjelman painoalueet ovat: häiriötön työyhteisö ja käytännön työsuojelutoiminnan kehittäminen. Ne toteutetaan työsuojelun toimintasuunnitelmassa kuvatuilla toimenpiteillä. Työsuojelujaoston toimintasuunnitelma sisälsi yksitoista toimintakokonaisuutta: riskienarviointi, työtapaturmien ehkäisy ja seuranta, henkilöturvallisuuden kehittäminen, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikko, työhyvinvointi, potilaan siirtokoulutuksen kehittäminen, rakentaminen ja sisäilma, terveyden edistäminen, työsuojelun näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen sekä sisäisen tiedottamisen tehostaminen, työsuojelun koulutus on suunnitelmallista, yliopistosairaaloiden työsuojelu- ja työterveyshuolto-henkilöstön tapaaminen. Vuoden 2011 henkilöstökertomus käsittelee työhyvinvointia kokonaisuutena, jossa mm on erilaisia työhyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja. Henkilöstökertomuksessa kuvataan työkyvyn riskitekijöitä, työtapaturmia, työkykyä ja varhaiseläkemaksuja, työterveyshuollon toimintaa ja miten terveyttä ja työkykyä on tuettu vuoden aikana sekä miten tavoitteisiin on päästy. Toimintakauden aikana Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojeluvastuualueen (ESAVI) sosiaalija terveysalan tiimi jatkoi vuonna 2010 Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan sairaanhoitoalueiden psykiatrian tulosyksiköissä sekä HYKS NaLan lastenpsykiatrian yksikössä aloitettuja viranomaisvalvontana tehtyjä työsuojelutarkastuksia. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 23, joista seurantatarkastuksia vuodelta 2010 oli 5. Tarkastusten tavoitteena oli työhyvinvoinnin edistäminen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäiseminen. ESAVI painotti valvonnassaan asiakasväkivallan uhkaa, käsin tehtäviä nostoja, häirintää ja epäasiallista kohtelua, määräaikaisia työsuhteita sekä kuormituksen hallintaa. Vuoden 2010 valvonnan painoalueisiin lisättiin vuonna 2011 sisäilma. Tarkastuksen yhteydessä hyödynnettiin Halmeri - turvallisuuden hallinta työpaikalla -lomaketta. Menetelmällä halutaan vaikuttaa johdon toimintaan arvioida ja seurata työturvallisuuden tasoa alueittain (osastoryhmäpäälliköiden alueilla). Lisäksi valvonnassa käytettiin Valmeri -työntekijäkyselyä. Kehitettävät asiat annettiin ESAVI:lta pääsääntöisesti toimintaohjeena kyseisten tarkastusten kohteena oleville yksiköille. Sisäilmakysymykset nousivat esille Porvoossa ja Lastenlinnassa koskien laajemmin koko sairaalaa. Lohjan alueelta todettiin, etteivät Paloniemen sairaalan tarkastetut tilat ole enää toimivat nykyiseen hoitotyöhön. Lisäksi ESAVIn tarkastajalla on ollut muutama HUS:n sairaaloihin liittyvää sisäilma-asiaa käsiteltävänä.

2 Työsuojelun toimintasuunnitelman toteutuma Toimintalinja Riskienarviointi Riskienarviointi on laadukasta jatkuvaa toimintaa koko yhtymässä Tapaturmien ehkäisy ja seuranta Työtapaturmien ehkäisy on osa jokapäiväistä toimintaa Toteuma HUS-riskit kokonaisriskien hallinta-järjestelmän poikkeamailmoittamis-moduli otettiin käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Riskien arviointi-modulia pilotoitiin syksyllä 2011 HUS- LAB:ssa, HYKS tulosalueen johdossa sekä HYKS operatiivisessa tulosyksikössä. Riskien arviointi-koulutusmateriaali ja ohjelmiston käyttöopas päivitettiin syksyllä. Kampanjaryhmä toteutti kampanjat: Pyöräilykampanja (pyörähuolto) Työkengät kuntoon katse kinttuihin Heijastin esille Kengät ja kulkuvälineet kuntoon talveksi Pysy pystyssä -kampanja Lisäksi tiedotettiin muista terveyttä edistävistä kampanjoista kuten Päihteetön HUS, Tumpataan toukokuussa ja Porraskampanja Turvallisuuskierrokset käytössä 14 :llä tulos-alueella. Turvallisuusindeksin toteuma 81% (lähtötavoite oli 75%). Tapaturmakoulutus-iltapäivä järjestettiin Teemana oli tapaturmien tutkinta. Osallistujia 58 hlöä. Yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa Työtapaturmien tutkinta ja seuranta on järjestelmällistä ja palvelee ennaltaehkäisyä Korvattuja työtapaturmia oli 559 joista 322 aiheutti kuluja. Yli 3 päivän poissaoloja oli 237 kpl. Tapaturmataajuus 7,66 Vakavat tapaturmat 76 Vakavat työpaikkatapaturmat 20 Vakavat työmatkatapaturmat 56 Sairauspäivien lisäksi työterveyshuollon TT2000+ dg-pohjaisia työ tai työmatkatapaturma (1-3 pvä) poissaolojaksoja oli 257 kpl ja poissaolopäiviä oli 533. Sekä työssä, työmatkalla sattuneiden tapaturmien määrä on lisääntynyt. Verrattuna vuoteen % ja vuoteen %. Vakavuusaste on jonkin verran noussut verrattuna edellisiin vuosiin. Korvatut verialtistukset ovat nousseet 5:llä altistustapauksella. Työsuojelun vähennystavoitetasoon,-10 %, ei päästy. Henkilöturvallisuuden kehittäminen Fyysisen työympäristön turvallisuutta arvioidaan jatkuvasti Menettelytapaohjetta on päivitetty HUS-riskit ohjelman käyttöönottoon liittyen sekä luotu ohje miten menetellään vakavan työtapaturman sattuessa. Lisäksi tehtiin tapaturmien tutkintaohje esimiehille. HUS-riskit ohjelmaan tehtiin vuonna 2011 yhteensä 1389 tapahtumaraportti-ilmoitusta, joista fyysisiä väkivaltatilanteita oli 877, henkisiä väkivaltatilanteita 837 ja omaisuusvahinkoja luokan fyysisiä väkivaltatilanteita oli HUS:ssa yhteensä 7 kpl, vakavaa uhkailua (aggressioluokka 1 henkinen väkivalta) raportoitiin 276 ilmoituksessa. 2

3 TOB: vastaajista 4% usein tai erittäin usein fyysisen väkivallan uhan kohteena Henkilöstöllä on hyvät valmiudet kohdata ja hallita uhkatilanteita Henkilöturvallisuuskoulutus: HYKS alueella järjestettiin 19 tilaisuutta /382 osallistujaa (järjestäjätaho HUS-Kiinteistöt turvapalvelut) Paloturvallisuuskoulutus: HUS alueella järjestettiin 92 kpl, osallistujia (järjestäjätaho HUS-Kiinteistöt turvapalvelut, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueella ulkopuolinen kouluttaja) Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikko (vko 43) Euroopan työturvallisuus- ja työterveys-viikon teema on näkyvästi esillä työsuojelu-toiminnassa Työryhmä Tertut tiedotti työsuojeluviikosta intrassa. Työturvallisuus- ja työterveysviikon aiheena oli toisena vuonna peräkkäin huolto- ja kunnossapitotöiden tärkeys turvallisen työympäristön tekijänä sekä toisaalta tavoitteena oli muistuttaa huolto- ja kunnossapitotöiden turvallisesta tekemisestä. Kunnossapidon turvallisuuskampanja sivustolla oli viime vuonna julkaistun aineiston lisäksi - joka edelleen oli ja on ajankohtaista! - päivitetty viesti kampanjasta ja siivoustyön turvallisuudesta lyhyt tietoisku kahden kuolemaan johtaneen työtapaturman kautta sekä Napo-elokuvia, jotka toivottavasti innostivat turvallisempaan työpäivään.enemmän. Intran etusivulla oli myös asiaan liittyvä artikkeli Hyvä sisäilma on perusedellytys, jossa haastateltiin ttl Päivi Nurmiota, tsv Päivi Peltosta ja oh Päivi Vassia. Työhyvinvointi Linjaorganisaatio ja työyhteisö tukevat henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia Työhyvinvointia tukeva toimenpide-suunnitelman seuranta liitteen 2 mukaisesti ja henkilöstökertomuksessa kuvatuin tunnusluvuin. Henkilöstö-kertomuksen tunnusluvut (s17-19) Linjaorganisaation hyvinvointitoiminnan lisäksi hyvinvointia tukevaa toimintaa on toteutettu mm työhyvinvointikonsultti Taina Liukkosen organisoimana. Ergonomian kehittäminen Rakentaminen ja sisäilma Korjaus- ja uudisrakentamisen seuranta Sisäilmaohjeistus käytössä Koordinoitu potilassiirtokoulutussuunnittelu käynnistyi vuoden lopussa. Potilaansiirtokoulutuksen piirissä on koko HUS. TOB: ergonomiaindeksi 3, samaa tasoa kuin edellisinä vuosina. HYKS- sisäympäristötyöryhmän jäseninä on kaksi työsuojeluvaltuutettua ja kaksi työsuojelupäällikköä. Kokouksissa käsiteltiin eri yksiköiden sisäympäristöongelmia. Sisäympäristötyöryhmä järjesti keväällä ( ) koulutusiltapäivän, johon osallistui 100 henkilöä. Porvoon sha:lle perustettiin sisäympäristötyöryhmä syksyllä Terveyden edistäminen Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyö Työsuojelu ja työterveyshuolto laati yhteistyössä laajan työpaikkaselvitykseen tarvittavat asiakirjat ja käynnisti uudistetun laajan työpaikkaselvityskäytännön. Työsuojelun ja työterveyshuollon ajankohtaispäivä siirrettiin vuodelle 2012 alkuun. Vuoden 2011 sairauspoissaoloprosentti oli 4 % ja pois- 3

4 Sairauspoissaolojen seuranta tukee työkyvyn tukiprosessia saolot/henkilö oli 14,8 pvä/ henkilö. Asetettuun tavoitteeseen (14 pvä/hlö) ei päästy. Päivitetystä työkyvyn tukiohjelmasta ja päihdeohjelmasta pidettiin luentoja sekä julkaistiin ääniluennot. Sovelletun työn ja työkyvyn tukirahamallia kehitettiin vuoden 2011 aikana ja ensimmäiset sovelletun työn pilotoinnit käynnistyivät syksyllä Työsuojelun näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen sekä sisäisen tiedottamisen tehostaminen Intranet sivujen kautta tiedotettiin ajankohtaisista asioista. Intranet sivustoa ja -aineistoa työstettiin vastaamaan uuden intran tavoitteita. Lisäksi HUS-Plussan kautta lähetettiin esimiestiedotteita. HUSARIssa julkaistiin työsuojelua, työhyvinvointia koskevia artikkeleita Viihtyisä työympäristö motivoi (1/2011) Työilmapiiri luodaan yhdessä 2/2011 Onko työpaikalla kireä tunnelma 3/2011 Puhutaan pulmat pois 5/2011 Kannusterahalla hyvästä vieläkin paremmaksi 6/2011 Ajankohtaiset teemat ja kampanjat olivat esillä HUSA- RIn nostopalkissa. Lisäksi työsuojeluvaltuutetut kirjoittivat omalla palstallaan ajankohtaisista työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista: Positiivista turvallisuutta työyksikköön 1/2011 Iloa elämään ja työhön 2/2011 Sopu sijaa antaa 3/2011 Raitista ilmaa kaikille 4/2011 Kulttuuria työpaikalla 5/2011 Työsuojelua ja - hyvinvointia HUS:ssa 6/2011 Työsuojelun koulutus suunnitelmallista Yliopistosairaaloiden työsuojelu-henkilöstön ja työterveyshuolto-henkilöstön tapaaminen Turussa HUS tasoista Työsuojelu-/ työhyvinvointikoulutuksia oli kahdeksan. Osallistujamäärät olivat 737 (lisäksi palo- ja henkilöturvallisuuskoulutus osallistujamäärät) Tulosalueet/yksiköt järjestivät omia koulutustilaisuuksia yhteensä 45 tilaisuutta, mm työsuojelusta, työturvallisuuskierroksista, paloturvallisuudesta, ergonomiasta, puheeksiottamisesta ja ensiavusta. Yhteistyössä HUS-Servis liikelaitoksen kanssa jatkettiin suunnitelmallista EA-koulutusta ei-hoitotyössä oleville ensiapuvastaaville. Samansisältöistä EA-koulutustilaisuutta järjestettiin 15 kpl. Osallistujamäärät oli 201 (järjestäjätaho HUS-Servis) Työsuojelu ja työterveyshuolto (yht. 11) osallistuivat kaksipäiväiseen yliopistosairaaloiden työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstön tapaamiseen

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS työsuojelujaosto SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Toimintakertomus 2011 liite 1 TYÖSUOJELUJAOSTON KOKOONPANO 2011 TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖT (1+5) Cenita Blomqvist (pj) työhyvinvointipäällikkö Konsernihallinto Sihteeri Kirsi-Marja Blomstedt Konsernihallinto Leila Konkola-Loikkanen Lohjan sairaanhoitoalue vara Pirkko Kulmala Hyvinkään sairaanhoitoalue TYÖSUOJELUVALTUUTETUT (16) Ursula Aaltonen HYKS sh-alue: Medisiininen tulosyksikkö, HYKS sh-alueen johto vara 1. varatsv Anna-Maija Aalto Taina Koskinen asti Pia Fredriksson alkaen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Merja Bilund-Rytkönen HUS-Röntgen, Ravioli vara Maija Rissanen HUSLAB Ritva Lehto HYKS sh-alue: Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö vara Riitta Sahrman HYKS sh-alue: Medisiininen tulosyksikkö Mari Holm, paitsi ajalla Mika Harinen (50% työaika) HYKS sh-alue: Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, HUS-Apteekki vara 1. varatsv Mika Harinen vara 2. varatsv Raija Pääkkönen ajalla Helena Leppänen HYKS sh-alue: Operatiivinen tulosyksikkö, Konsernihallinto Kirsi Haapalaakso HYKS sh-alue: Operatiivinen tulosyksikkö vara Teija Frangen HYKS sh-alue: Psykiatrian tulosyksikkö Eija Syväsalo HUS-Desiko vara Pehr Sveholm Porvoon sairaanhoitoalue Mari Henning Porvoon sairaanhoitoalue vara 1. varatsv Kirsti Darwin asti vara 1. varatsv Marika Gustafsson alkaen Pia Luhti HYKS sh-alue: Operatiivinen tulosyksikkö vara 1. varatsv Pia Fredriksson asti vara 1.varatsv Eva-Maria Sundström alkaen Ennamaria Meneses, paitsi ajalla Iiris Iilomo HUSLAB, HUS-Röntgen vara 1. varatsv Päivi Kähärä Tarja Niittymäki Lohjan sairaanhoito-alue vara 1. varatsv Anne Sorsa-Carrion asti vara 1. varatsv Taimi Manninen alkaen Päivi Peltonen HYKS sh-alue: Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö vara 2. varatsv Elina Manninen asti vara 1. varatsv Iiris Iilomo Erja Syrjälä Hyvinkään sairaanhoitoalue vara 1. varatsv Tiina Purmonen vara 1. varatsv Henni Hillner Teija Tarhonen HUS-Desiko, HUS-Logistiikka vara 1. varatsv Hanna Makkonen alkaen vara 1. varatsv Carita Lähde Ritva Taivassalo HYKS sh-alue: Psykiatrian tulosyksikkö, HUS-Tilakeskus vara 1. varatsv Hannu Väliahdet 5

6 Mikko Weckström, paitsi ajalla Marita Ahonen HYKS sh-alue: Medisiininen tulosyksikkö Tuula Vessonen HUSLAB, HUS-Lääkintätekniikka, HUS-Röntgen Kirsti Viheriäkoski HUS-Desiko, Ravioli vara 1. varatsv Marita Ahonen asti vara 2. varatsv Mirja Lahtinen alkaen Sirkka Liisa Virtanen, paitsi ajalla (50% työaika) ja alkaen (100%) Tuuli Urpela HUS-Servis, HUS-Tietotekniikka vara 1. varatsv Tuuli Urpela asti vara 2. varatsv Kirsi Kukkamäki alkaen, alkaen toiminut 1. varatsv PYSYVÄT ASIANTUNTIJAT (4) Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS Työterveysyksikkö Veli-Jukka Anttila Infektiolääkäri HYKS sh-alue, Medisiininen ty vara 1. varatsv Tuula Salmivaara Anne Virolainen Johtava työterveyshoitaja HUS Työterveysyksikkö vara 1. varatsv Jarmo Kämäräinen Seppo Ronkainen Turvallisuuspäällikkö HUS-Kiinteistöt Oy 6

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN HUS työsuojelujaosto SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Toimintakertomus 2011 liite 2 HUS TOB TYHY-SUUNNITELMA TAVOITTEET LIITE 4 VASTAUSPROSENTTI TAVOITE 80% - TOTEUTUMA 69 % Tob 21. Kehityskeskustelut toteutettu yli 80% - Toteutuma 63 % Tob 22. Kehityskeskustelun hyöty 70% - Toteutuma 73 % 7

8 8

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 7.4.2010 TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMENPIDESUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Työhyvinvointi 3 1.2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Käsittelyt: Valmistelutyöryhmän viimeinen kokous 21.10.2013 Työsuojelujaosto 21.11.2013 Henkilöstötoimikunta 5.12.2013 1 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

Forssan seudun terveydenhuollon ky.

Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstö... 3 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne... 5 3. Henkilötyövuodet... 5 4.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (12) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2012-2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (12)

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

UUTISLEHTI. Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella. Hyvä työsuojelutoimikunta. PerkinElmerin työsuojelutoimikunta

UUTISLEHTI. Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella. Hyvä työsuojelutoimikunta. PerkinElmerin työsuojelutoimikunta TOUKOKUU 2015 UUTISLEHTI Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella Hyvä työsuojelutoimikunta PerkinElmerin työsuojelutoimikunta Menetetyn työajan kustannukset APAJA-hanke Tunnelmia kevätseminaarista

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö Lukijalle... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Johtamisen arvot... 4 1.2 Henkilöstösopimus osana talouden tasapainottamisohjelmaa... 4 1.3 Yhteistoiminta... 5 1.4 Yhteistoimintamenettely...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013... 5 3 Työhyvinvointi... 7 Työhyvinvointimäärärahat... 7 Voi hyvin toiminta... 8 Savuton Porvoo

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot

TTK:n toimintaa 2008

TTK:n toimintaa 2008 TTK:n toimintaa 2008 Sisällys Hallinnon ja johdon katsaus menneeseen ja tulevaan...3 Hallituksen puheenjohtaja Lauri Lyly: Uutta kohti...3 Toimitusjohtaja Jorma Löhman: Talouselämän heikentymisellä ei

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot