KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA"

Transkriptio

1 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Neuvottelukutsu Liite 1.2: Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio 1.0 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 1 / 6

2 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Tuotevertailun vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset Vertailuperusteet Vähimmäisvaatimukset 3 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 2 / 6

3 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Yleistä Tässä dokumentissa kuvataan tuotevertailulle asetetut vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, suljetaan pois kilpailutuksesta. 2. Tuotevertailun vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset 2.1 Vertailuperusteet Vertailun osa-alueiden painoarvot ovat seuraavat Vertailuperuste Painoarvo 1) Toiminnallinen laajuus ja laatu 50 % 2) Käytettävyys 15 % 3) Mukautettavuus (sosiaalihuollon ratkaisu 17.5% ja terveydenhuollon ratkaisu 17,5%) 2.2 Vähimmäisvaatimukset Tarjottavan ratkaisun tulee saavuttaa kullakin vertailuperusteen aihealueella sille asetetut vähimmäistasot. Ellei vähimmäistasoa saavuteta, tuote karsiutuu jatkosta. Vähimmäistason ylittäneiden toimittajien / tuotteiden keskinäinen paremmuusjärjestys perustuu tuotevertailun yhteispisteisiin. Pisteytyksen rakenne ja eri aihe-alueiden vähimmäistasot sekä pääasiallinen sisältö on kuvattu lyhyesti seuraavien sivujen taulukoissa. 35 % I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 3 / 6

4 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Tuotevertailun painoarvotaulukko Ratkaisun toiminnallinen laajuus ja laatu YHT Kokonaispaino Aihealue: 1. Päivystystehohoitoleikkaussali 2. Äitiysneuvolasynnytyssairaal a- lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Paino 50 Vähimmäistaso kullakin aihealueella on 25% kaikkien tarjoajien kyseisellä aihealueella saavuttamien pisteiden keskiarvosta. Ratkaisun käytettävyys Aihealue: 1. Päivystystehohoitoleikkaussali 2. Äitiysneuvola- Synnytyssairaal a-lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Paino 15 Vähimmäistaso on 10% aihealueiden nro 1,2,3 ja 6,7,8,9 käytettävyysasiantuntija-arvionnin maksimipisteistä. Aihealueilla 4 ja 5 ei toteuteta asiantuntijaarviointeja tässä tuotevertailussa jolloin niihin ei ole asetettu vähimmäistasovaatimusta. Terveydenhuollon ratkaisun mukautettavuus Aihealue: Raportointi Lomakkeet Protokollat Näkymät Herätekäsittely Sähköinen asiointi Paino 17,5 Metakieli Vähimmäistaso kullakin aihealueella on 25% kaikkien tarjoajien kyseisellä aihealueella saavuttamien pisteiden keskiarvosta. Sosiaalihuollon ratkaisun mukautettavuus Aihealue: Raportointi Lomakkeet Protokollat Näkymät Herätekäsittely Sähköinen asiointi Paino 17,5 Metakieli Vähimmäistaso kullakin aihealueella on 25% kaikkien tarjoajien kyseisellä aihealueella saavuttamien pisteiden keskiarvosta. Sivu 1 / 6 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I

5 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Painoarvotaulukon selitteitä. Tuotevertailun laajempi kuvaus on liitteessä 3. Ratkaisun toiminnallinen laajuus ja laatu Aihealue Sisältö pääpiirteittäin 1. Päivystys-tehohoitoleikkaussali Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä yliopistosairaalatasoisen päivystyksen, tehohoidon ja leikkaussalin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. 2. Äitiysneuvolasynnytyssairaala Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä perusterveydenhuollon neuvoloiden ja yliopistosairaalatasoisen synnystysyksikön (yhteis)toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. -lastenneuvola 3. Vuodeosasto Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon vuodeosastojen toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä potilasvastaanottojen toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä kotihoidon- ja vanhuspalveluiden toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä sähköisen asioinnin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä sosiaalihuollon toimeentulotuen prosessin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä sosiaalihuollon lastensuojelun prosessin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillisiä sosiaalihuollon vammaispalveluiden prosessien toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Ratkaisun käytettävyys Aihealue Sisältö pääpiirteittäin 1. Päivystys-tehohoitoleikkaussali Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). 2. Äitiysneuvola-synnytyssairaala-lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä loppukäyttäjäkyselyillä (ammattilaisten näkökulma) sekä asiakas- ja potilasportaaleja käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä (asiakas- ja potilaskäyttäjän näkökulma). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 1 / 6

6 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Painoarvotaulukon selitteitä. Tuotevertailun laajempi kuvaus on liitteessä 3. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ratkaisun mukautettavuus Aihealue Sisältö pääpiirteittäin Raportointi Lomakkeet Raportin luominen ja mukauttaminen (mm. tietokannan käyttö, laskenta, graafiset elementit, toiminnallisuudet, ulkoasu), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Lomakkeen luominen ja mukauttaminen (mm. tietokannan käyttö, älykkyys, toiminnallisuudet, ulkoasu, rakenteisuus), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Protokollat Näkymät Herätekäsittely Sähköinen asiointi Metakieli Protokollien luominen ja mukauttaminen (toiminnallisuudet), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Näkymien määrittäminen ja mukauttaminen (mm. yhteenvetonäkymät, huoneentaulut, työpöytänäkymät), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Järjestelmätapahtumien (esim. valintalistasta valitseminen, lomakekentän täyttäminen) herätteiden toiminnallisuuksien ohjelmointi (mm. ilmoitukset, muistutteet, hälytykset), sisäisen/ulkoisen tapahtumaketjun aloitus (esim. ulkoisen päätöksentuen käyttö). Sähköisen asioinnin portaalin mukauttaminen (mm. lomakkeet, näkymät, käyttöliittymä) Metakielellä tarkoitetaan ratkaisussa käytettävää ohjelmointikieltä/skriptejä, joilla voidaan esimerkiksi toteuttaa älykkyyttä lomakkeisiin, kuten if then else tyyppisiä rakenteita. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 2 / 6

7 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio: I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 1 / 14

8 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus 4 2. Tuotevertailun yleiskuvaus 4 3. Tuotevertailun periaatteet 4 4. Tuotevertailun osa-aluekohtaiset tavoitteet 4 5. Tuotevertailun A kulku Tuotevertailun A vaiheittaisuus ja sisältö Yleistä Toiminnallinen laajuus ja laatu Käytettävyys Mukautettavuus Tuotevertailun A aikataulu Tuotevertailussa A käytettävä materiaali ja esitehtävät Toiminnallinen laajuus ja laatu sekä käytettävyys Mukautettavuus Toimittajilta pyydettävä etukäteismateriaali ja niiden toimitus Tuotevertailun A käytännön järjestelyt Muuta tuotevertailun A sisällöstä Luottamuksellisuus ja liikesalaisuudet Lisätiedot ja niiden toimitus Yhteyshenkilöt Tuotevertailun kuvauksen liitteet 11 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 2 / 14

9 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä Tarjoajille neuvottelukutsun yhteydessä Leena Keskisaarilähetetty versio Kajaste Tuotevertailun aikataulua korjattu.liitteet 3.2 ja liite 3.6 yhdistetty versiossa 1.0 ilmoitetulla tavalla. Muutokset versioon 1.0 nähden korostettu sinisellä fontilla Leena Keskisaari- Kajaste I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 3 / 14

10 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa ja sen liitteissä kuvataan tuotevertailun tarkoitus, periaatteet, tavoitteet ja perusrakenne sekä maalis-toukokuulle 2014 sijoittuvan ensimmäisen vaiheen käytännön toteutus eli läpivienti, aikataulu ja eri osa-alueisiin osallistuvat asiantuntijaroolit, vertailussa käytettävä materiaali ja valmistautumisohjeet. Tuotevertailun ensimmäisen vaiheen eli välikarsinnan vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet on kuvattu neuvottelukutsun liitteessä Tuotevertailun yleiskuvaus Tuotevertailun tarkoituksena on löytää hankkeelle asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava tuote. Tuotevertailun lopputuloksena on objektiivinen, syrjimätön ja vertailukelpoinen tuotteen ominaisuuksiin perustuva pisteytys. Menettely on neuvottelumenettelyn vaiheistuksen mukaisesti kaksivaiheinen: Ensimmäinen vaihe (jatkossa tuotevertailu A) toteutetaan kevään 2014 aikana kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti. Toinen vaihe ajoittuu neuvotteluvaiheen loppuun, myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Tuotevertailuissa A ja B arvioidaan ja testataan tarjoajan ratkaisukuvauksen mukaista kokoonpanoa seuraavilla osa-alueilla: toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys ja mukautettavuus Kullakin osa-alueella on oma numeerinen pisteytyksensä ja painoarvonsa lopputuloksessa. Kaikkien kolmen osa-alueen yhteenlasketut pisteet painotetaan ja lasketaan yhteen, jolloin muodostuu tuotevertailun lopullinen numeraalinen pisteytys. Kullekin osa-alueelle on määritetty pisteiden vaadittu vähimmäistaso. Mikäli tuote ei täytä vähimmäistasovaatimuksia, se karsiutuu jatkosta. Vähimmäistason ylittäneiden tuotteiden keskinäinen järjestys tulee suoraan tuotevertailun yhteispisteistä, joiden perusteella jatkoon valitaan haluttu määrä eli 3-4 tuotetta. Toisessa vaiheessa (jatkossa tuotevertailu B) pureudutaan syvemmin ja kohdennetummin tuotteiden toiminnalliseen laajuuteen ja laatuun, käytettävyyteen sekä mukautettavuuteen Tuotevertailu B:n arvioinneissa käyttäjät myös testaavat tuotteita. 3. Tuotevertailun periaatteet Tarjoajan tulee käyttää tuotevertailussa lähtökohtaisesti samaa ohjelmistokokonaisuutta, jota tarjoaja tulee tarjoamaan lopullisessa tarjouksessaan. Tarjoaja voi vaihtaa ohjelmistokokonaisuuden tai tehdä siihen olennaisia muutoksia ainoastaan hankintarenkaan luvalla, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla toiminnallisuuden laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden kannalta vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Hankintarengas pidättää oikeuden todentaa tämä esimerkiksi arvioimalla ohjelmistokokonaisuus tarvittavilta osin uudelleen. Tarjoajien tulee toimittaa etukäteen luettelo tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista (kts. kohta 5.3.3) sekä tieto missä ja millä tilaajalla ohjelmistot ovat tuotannossa. 4. Tuotevertailun osa-aluekohtaiset tavoitteet Toiminnallisen laajuuden ja laadun arvioinnissa haetaan näyttöä siitä, että tuotteet kattavat tilaajan tarvitsemat keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuudet ja että ne täyttävät loppukäyttäjien tarpeet. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 4 / 14

11 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Käytettävyysarvioinneissa todennetaan, että tuotteiden käytettävyys keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuuksissa on riittävää tasoa. Sen alatavoitteina ovat tuloksellisuuden, tehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden lisääminen sekä asiakas- ja potilasportaalin käytön esteettömyyden ja hyvän käyttökokemuksen edistäminen. Mukautettavuustesteissä haetaan näyttöä siitä, että tuotetta voidaan mukauttaa käyttäjien ja käyttäjäorganisaation nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja näiden muutoksiin kustannustehokkaasti ja toimittajariippuvuutta vähentävästi. 5. Tuotevertailun A kulku 5.1 Tuotevertailun A vaiheittaisuus ja sisältö Yleistä Tuotevertailu A etenee vaiheittain kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti. Helmikuussa järjestettävän neuvottelujen avauksen yhteydessä käydään lävitse vertailun yleinen kulku ja teknisen ohjeistuksen pääkohdat. Helmi-maaliskuun aikana järjestetään kullekin tarjoajalle opastustilaisuus (jatkossa vendor-brief) erikseen porrastetusti, jotta kaikilla on yhtä pitkä aika valmistautua. Tilaisuuksissa käsitellään tarjoajakohtaisesti tuotevertailuun liittyvät tarjoajien kysymykset, käydään lävitse tuotevertailun A käytännön toteutus ja tarkistetaan läpivientien tekniset kysymykset. Maalis-toukokuussa 2014 toteutettavissa arvioinneissa tarjoajat demonstroivat luentosaleissa jäljempänä kohdassa 5.3 kuvattuihin materiaaleihin perustuvia käyttäjätarinoiden toteutuksia ja suorittavat tuotteen mukautettavuutta osoittavia tehtäviä sekä demonstroivat mukautettavuuden keskeisten vaatimusten toteutumista pienryhmissä. Demonstraatioiden kesto vaihtelee aihealueen ja tehtävien luonteen sekä laajuuden perusteella. Demonstrointijärjestys on arvottu etukäteen Toiminnallinen laajuus ja laatu Tarjoajat demonstroivat aihealuekohtaisia käyttäjätarinoiden toteutuksia, jolloin saadaan näyttöä toiminnallisesta laajuudesta, käytön sujuvuudesta, kertaalleen kirjatun tiedon monipuolisesta hyödyntämisestä läpi koko hoito- /palveluketjun ja tuotteen eri osa-alueiden saumattomasta yhteistoiminnasta Käyttäjätarinoiden aihealueet on valittu kuvaamaan saumattomassa yhteistyössä toimivan yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tyypillistä toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arvioinnin kohteena on toiminnallisuuksien kattavuus suhteessa tavoitteisiin ja asetettuihin vaatimuksiin. Kussakin demonstraatiossa on paikalla 7-45 terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiasiantuntijaa, jotka seuraavat ja arvioivat demonstraatioita. Tuotteiden arviointi tapahtuu arviointikysymyssarjojen avulla Käytettävyys Käytettävyysarviointi tuotevertailussa A on kaksiosainen. Toisessa arvioidaan terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille tarkoitettua tuotetta ja toisessa sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalia seuraavasti: Käyttäjätarinoihin perustuva käytettävyysarviointi toteutetaan käytettävyyden käytettävyysasiantuntijoiden (2-3) tekemänä asiantuntija-arviointina (nk. heuristinen arviointi) kohdassa mainittujen toiminnallisuusdemonstraatioiden yhteydessä. Lisäksi näihin demonstraatioihin osallistuvilta loppukäyttäjiltä kerätään demonstraatioiden perusteella syntynyt arvio käytettävyydestä. Tuloksina saadaan: I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 5 / 14

12 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio näyttöä käyttöliittymäsuunnittelun onnistuneisuudesta ja vastaavuudesta yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluohjeistoihin, subjektiivisia arvioita käytettävyydestä pohjautuen sosiaali- ja terveyden-huollon työn (substanssi) asiantuntemukseen, työprosessien ja käytäntöjen tuntemukseen sekä aiempiin tietojärjestelmien käyttökokemuksiin. Asiakas- ja potilasportaalin käytettävyyden asiantuntija-arvioinnin suorittavat 2-3 käytettävyysasiantuntijaa heuristinen arviointi -menetelmän mukaisesti. Arvioinnissa selvitetään, onko tarjoajan alustavaan ratkaisukuvaukseen perustuva portaali suunniteltu yleisiä käytettävyysohjeita noudattaen. Arvioinnissa keskitytään perustoiminnallisuuksien sekä portaalin yleisolemuksen toteutuksen laadukkuuden arviointiin asiakas-/potilaskäyttäjän näkökulmasta. Arviointi suoritetaan vain yhdelle tarjoajan nimeämälle tuotannossa olevalle portaalille eli sille, mitä tarjoaja tarjoaa alustavan ratkaisukuvauksensa mukana Mukautettavuus Hankkeen tavoitteiden mukaisesti valittavan tuotteen on oltava laajasti mukautettavissa (konfiguroitavissa). Tällä tarkoitetaan tuotteessa olevaa kyvykkyyttä mukautua käyttäjien ja käyttäjäorganisaatioiden tarpeisiin ja näiden muutoksiin, eli tuote on joustava. Keskeistä on lisäksi se, että tuotteen mukauttaminen on mahdollisimman laajalti käyttäjäorganisaation hallinnassa, päätettävissä ja tehtävissä ilman toimittajan toimenpiteitä tai merkittävää erityisosaamista. Mukauttaminen tulee siis voida tapahtua pääosin ilman ohjelmiston lähdekoodin muutoksia/lisäyksiä ja mukautettujen ominaisuuksien tulee pysyä muuttumattomina ja toimivina ohjelmistokoodin versionpäivityksestä toiseen. Mukautettavuuden tason on oltava hyvä läpi koko tarjotun ohjelmistokokonaisuuden. Mikäli mukautettavuus ei toteudu kaikkialla, on siitä selvästi ilmoitettava. Ennakkotehtävien, demonstraatioissa annettavien lisätehtävien ja keskeisten mukautettavuuteen liittyvien vaatimusten demonstraatioiden avulla 7-14 kliinis-teknistä asiantuntijaa arvioi tuotteen kyvykkyyttä mukautua käyttäjien ja käyttäjäorganisaation tarpeisiin ja näiden muutoksiin. Samalla arvioidaan mukautuksen toteutukselta vaadittavaa osaamista. Tehtäviin ja soveltuvin osin myös käyttäjätarinoihin sisältyy keskeisiä kohteita sekä käyttäjän että järjestelmän näkökulmasta seuraavasti: Käyttäjän näkökulmasta tarkasteltuna kyseeseen tulee mm. erilaiset lomakkeet ja raportit, herätteiden rakentamiskyky kuten päätöksen tuen herätteet ja lomakkeen täyttämiseen liittyvät herätteet, ohjelmoitu reagointi herätteisiin (ns. metakieli), käyttäjän ohjaaminen, älykkyyttä sisältävät määräykset, hoitoprotokollat, erilaiset näkymät sekä työpöytä. Järjestelmän näkökulmasta tarkasteltuna käyttäjänäkökulma hyödyntää koodistoina keskeisiä sanastoja ja rakenteisten elementtien sisältöjä, organisaatiorakenteita sekä käyttöoikeuksien hallintalogiikkaa ja sanomaliikenteen ohjauslogiikkaa. 5.2 Tuotevertailun A aikataulu Aikataulu on suunniteltu siten, että kullakin tarjoajalla on käyttäjätarinoiden demonstraatioiden valmisteluun aikaa seitsemän viikkoa ja mukautettavuustestien valmisteluun vähintään neljä viikkoa. Tuotevertailun päätehtävät ja aikataulu on esitetty allaolevassa taulukossa. Demonstraatioiden tarkempi, päiväkohtainen aikataulu on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 1. Viikko Ajankohta Tehtävä Tarjoajien demonstrointijärjestyksen arvonnan tulos: A=CGI Suomi Oy B=IBM Finland Oy Ab C=Tieto Healthcare & Welfare Oy D=InterSystems Corporation E=Epic Systems Corporation F=Atos IT Solutions and Services Oy I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 6 / 14

13 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Tuotevertailun A valmistautumisohjeiden luonnos (tämän dokumentin liite 2) lähetetty kommentoitavaksi tarjoajille Tuotevertailun kuvauksen toimitus toimittajille neuvottelukutsun yhteydessä Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden toimitus tarjoajille A ja B Tarjoajilta saadaan mahdolliset kirjalliset kysymykset ja kommentit tuotevertailun A valmistautumisohjeisiin klo 13 Neuvottelujen avaus ja tuotevertailun A yleisen kulun esittely sekä valmistautumisen teknisen ohjeistuksen kommenttien läpikäynti Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden toimitus 1 tarjoajille C ja D Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden toimitus tarjoajille E ja F Tarjoajien A ja B vendor-brief 2 A: klo 9-12 Mukautettavuusarvioinnin tehtävien toimitus 3 tarjoajille A ja B B: klo C: klo 9-12 D: klo klo 16 mennessä E: klo 9-12 F: klo Tarjoajien C ja D vendor-brief Mukautettavuusarvioinnin tehtävien toimitus tarjoajille C ja D Kultakin tarjoajalta saadaan terveydenhuollon tuotteiden n min yleisesittelyt 4 viikkojen arvioijien perehdyttämistilaisuuksiin. Tarjoajien E ja F vendor-brief Mukautettavuusarvioinnin tehtävien toimitus toimittajille E ja F Hankintarenkaan asiantuntijoiden perehtyminen arviointiin klo16 mennessä Tarjoajat A ja B lähettävät tiedot tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista sekä sisäistä integraatioista Tarjoajien A ja B päiväaikataulun mukaiset 1. Käyttäjätarinoiden aihealuekohtaiset demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi 2. Tuotteen mukautettavuusarvioinnit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmista klo 16 mennessä Tarjoajat C ja D lähettävät tiedot tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista sekä sisäistä integraatioista Tarjoajien C ja D päiväaikataulun mukaiset 1. Käyttäjätarinoiden aihealuekohtaiset demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi 1 Käyttäjätarinoiden toimitusten yhteydessä toimitetaan porrastetusti myös toiminnallista laajuutta ja laatua sekä käytettävyyttä koskevat aihealuekohtaiset painotukset 2 Sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden demonstraatioita käsittelevien tarjoajakohtaisten vendor-briefien tarve ilmoitetaan vendor-briefeissä. 3 Mukautettavuustehtävien yhteydessä toimitetaan mukautettavuutta koskevat aihealuekohtaiset painotukset. 4 Sosiaalihuollon tuotteiden yleisesittelyt järjestetään myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 7 / 14

14 klo 16 mennessä Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Tuotteen mukautettavuusarvioinnit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmista. Tarjoajat E ja F lähettävät tiedot tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista sekä sisäistä integraatioista Tarjoajien E ja F päiväaikataulun mukaiset 1. Käyttäjätarinoiden aihealuekohtaiset demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi 2. Tuotteen mukautettavuusarvioinnit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmista klo 16 mennessä ja Kaikki tarjoajat toimittavat sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalien www-sivuosoitteet (1/tarjoaja) ja testikäyttäjätunnukset viikkojen käytettävyyden asiantuntija-arviointeihin. Sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalin käytettävyyden asiantuntija-arvioinnit Toimittajien A ja B päiväaikataulun mukaiset sosiaalihuollon aihealuekohtaiset käyttäjätarinoiden demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi Toimittajien C ja D päiväaikataulun mukaiset sosiaalihuollon aihealuekohtaiset käyttäjätarinoiden demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi Toimittajien E ja F päiväaikataulun mukaiset sosiaalihuollon aihealuekohtaiset käyttäjätarinoiden demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi Tuotevertailun arviointitulosten analysointi ja yhdistäminen Tuotevertailun arviointitulosten loppuyhteenveto Kesäkuu 2014 Hankintarengas voi tarvittaessa tehdä aikatauluun muutoksia. Tuotevertailun B rakenteen esittely jatkoon valituille myöhemmin tarkennettava ajankohtana. Aikataulun osalta on otettava huomioon, että markkinaoikeus käsittelee kevään 2014 aikana yhden ehdokkaan valitusta hankintayksiköiden osallistumishakemusvaiheessa tekemiin päätöksiin liittyen. Markkinaoikeuden päätöksellä saattaa olla vaikutuksia tuotevertailun aikatauluun vastaavalla tavalla kuin neuvottelujenkin aikatauluun, mikäli ehdokas valitaan oikeuskäsittelyn perusteella mukaan neuvotteluihin. 5.3 Tuotevertailussa A käytettävä materiaali ja esitehtävät Toiminnallinen laajuus ja laatu sekä käytettävyys Tuotevertailun A eri käyttäjätarinoiden aihealueet ja niiden sisältämät potilastyypit ovat: 1. Päivystys-, teho- ja leikkaussalitoiminta: monivammapotilas päivystyksessä, teholla ja leikkaussalissa pneumoniapotilas päivystyksessä flunssapotilas päivystyksessä elektiivisen tekonivelpotilaan leikkaus 2. Äitiysneuvola-synnytys-lastenneuvola: normaali raskaus, synnytys ja lapsen kasvun seuranta neuvolassa 3. Sairaalavuodeosasto: pneumoniapotilas vuodeosastolla 4. Avovastaanotto: I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 8 / 14

15 diabetespotilas avovastaanotolla psykoosipotilas avovastaanotolla 5. Kotihoito ja Vanhuspalvelut: kotihoidon ja vanhuspalveluiden potilas/asiakas palvelutoiminta 6. Sähköinen asiointi: potilas- ja asiakasportaalin käyttö ammattilaisen näkökulmasta 7. Toimeentulotuki: toimeentulotuen hakeminen, päätös ja maksu 8. Lastensuojelu: lastensuojeluilmoitus, kiireellinen sijoitus ja huostaanotto 9. Vammaispalvelu: vammaispalvelutarpeen selvittäminen, suunnitelma ja päätös Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Kuva 1: Esimerkki käyttäjätarinasta Käyttäjätarinat liitteineen ovat suomenkielisiä. Ne toimitetaan kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti porrastetusti. Hanketoimisto toimittaa käyttäjätarinoiden narratiivi-osuudesta epäviralliset englanninkieliset käännökset tarjoajien avuksi niinikään porrastetusti (viive 3-4 päivää). Suomenkielinen teksti on kaikissa tilanteissa pätevä. Yhteenvedonomaista lisätietoa käyttäjätarinoista on tämän dokumentin liitteessä 3. Lisää käytännön järjestelyjä koskevat ohjeita on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 2 Tuotevertailun A valmistautumisohjeita Mukautettavuus Ennakkotehtävien alustavat aiheet: 1. lomake = 2-4 tyypillisesti terveyden- ja sosiaalihuollossa käytettäviä, älykkyyttä ja dynaamisuutta sisältäviä lomakkeita tulostusasuineen ja asiakirjanhallinta-ominaisuuksineen 2. raportti = 2-4 tyypillistä terveyden- ja sosiaalihuollon logiikkaa, laskentaa ja porautumisominaisuuksia sisältäviä raportteja tulostusasuineen 3. protokolla = 2 tyypillistä terveyden- ja sosiaalihuollon vaativaa protokollaa Tehtävien tarkempi sisältö annetaan tarjoajakohtaisten vendor-briefien yhteydessä. Tarjoajien tulee varautua siihen, että demonstraatiossa saatetaan antaa vaativiakin lisätehtäviä. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 9 / 14

16 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Tarkemmat käytännön järjestelyjä koskevat ohjeet on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 2 Tuotevertailun A valmistautumisohjeita Toimittajilta pyydettävä etukäteismateriaali ja niiden toimitus Tarjoajat toimittavat 1. Terveydenhuollon tuotteidensa minuutin yleisesittelymateriaalit haluamassaan muodossa (esim. videoesitys, power point -animaatio). Materiaaleja käytetään vk:n hankintarenkaan asiantuntijoiden perehdytystilaisuuksissa. Näitä materiaaleja ei oteta huomioon arvioinneissa. 2. Sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalien www-sivuosoitteet (1 / tarjoaja) ja testikäyttäjätunnukset viikkojen käytettävyyden asiantuntija-arviointeihin. 3. Tuotevertailussa käytettävien ohjelmistojen nimet ja versiot ja vähintään yksi asiakas, jolla kukin ohjelmisto on tuotantokäytössä. Tiedot täytetään liitteen 4 Excel-taulukon ensimmäiselle välilehdelle ja taulukko toimitetaan kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti viikkoa ennen tarjoajaa koskevaa tuotevertailun demonstraatiovaiheen alkua. 4. Luettelon sellaisista tarjoajan alustavan ratkaisun kuvauksen sisäisistä integraatioista ja tiedonvaihtorajapinnoista, joita ei ole toteutettu tarjoajan tuotevertailukokoonpanossa, mutta jotka ovat välttämättömiä tuotevertailussa toiminnallisuusketjujen ja tiedon yhteiskäytön toteutumiseksi. Tiedot täytetään liitteen 4 Excel taulukon toiselle välilehdelle ja taulukko toimitetaan kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti viikkoa ennen tarjoajaa koskevaa tuotevertailun demonstraatiovaiheen alkua. Kaikki lisämateriaalit toimitetaan osoitteeseen Sähköpostin osoitekenttään laitetaan tunnus Lisämateriaalia tuotevertailun A demonstraatioon X 5 liittyen. 5.4 Tuotevertailun A käytännön järjestelyt Tuotevertailu järjestetään Helsingissä Apotti-hanketoimiston osoittamissa tiloissa. Jokaiselle tarjoajalle varataan oma tila esimerkiksi valmistautumiseen ja taukoihin. Tilat esitellään neuvotteluiden avaustilaisuudessa ja varmistetaan tarjoajakohtaisten vendor-briefien yhteydessä. Kaikki demonstraatiot ja tehtävät tulee tehdä alustavan ratkaisun mukaisen tuotteen sellaisella ohjelmiston versiolla, jonka perusohjelmistoalusta/runko on tuotantokäytössä jollain tarjoajan asiakkaalla tuotevertailun aikana. Kuhunkin demonstraatioon voi osallistua tarjoajien puolelta demonstraatioiden luonne ja laajuus huomioon ottaen riittävän asiantuntemuksen omaava asiantuntijakokoonpano. Hankintarenkaan puolelta demonstraatioissa on mukana aihealuekohtaisia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnallisuuden substanssiasiantuntijoita ja organisoinnista vastaavia henkilöitä. Osallistujat esitellään tarjoajille demonstraatiotilaisuuksien alussa. Tarjoajien edustajat eivät saa olla suoraan tai epäsuorasti yhteydessä arvioijiin. Kukin tarjoaja nimeää tuotevertailun yhteyshenkilön. Hankintarenkaan puolelta yhteyshenkilönä toimii Apotti-hanketoimiston nimeämä edustaja, joka on mainittu kohdassa 6 Yhteyshenkilöt. Tarkemmat ohjeet on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 2 Tuotevertailun A valmistautumisohjeita. 5.5 Muuta tuotevertailun A sisällöstä Edellä mainittuihin tuotevertailun A tehtäviin voi tulla lisäyksiä tai muutoksia. 5 Kohtaan X merkitään oma demonstraatiotunnus A, B, C, D, E tai F. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 10 / 14

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJES- TELMÄSTÄ Liite TS4 Tuotevertailujen dokumentit

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJES- TELMÄSTÄ Liite TS4 Tuotevertailujen dokumentit SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJES- TELMÄSTÄ Liite TS4 Tuotevertailujen dokumentit 1 (9) 1 Dokumentin tarkoitus Tämä dokumentti on yhteenveto asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (7) Päätöshistoria 24.03.2015 100 HEL 2013-011124 T 02 08 02 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. 24.03.2015 Pöydälle Hankejohtaja Hannu Välimäki ja

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarvioinnin tulokset ja päätösehdotuksen perustelut 26.2.2015 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarvioinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) 122 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 5: Apotin Avointen Palvelurajapintojen (AAP) arvioinnin tulokset 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus 3 2. Integroitavuuden

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Liite 2: Tuotevertailun A tulokset ja päätösehdotuksen perustelut

Liite 2: Tuotevertailun A tulokset ja päätösehdotuksen perustelut Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien valinta toiselle neuvottelukierrokselle Liite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hallitus 7.9.2015, LIITE 1 Hankintapäätöksen perustelumuistio 14.8.2015 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 14.8.2015 I APOTTI-hanke I PL 20, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tarjouspyyntö Liite 5.3: Järjestelmän ylläpidettävyden arviointi 1 / 5 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 22.4.15 3.01 Poistettu kotihoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio (vertailuperuste 4.2) Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Järjestelmän ylläpidettävyyden arviointi...

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio (vertailuperuste 2.1) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus 3 2. Tuotevertailun B toteutus 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Tuotevertailun

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 1 Sisällysluettelo 1. Hankintamenettely 3 2. Saadut tarjoukset ja tarjousten avaus 3 3. Tarjousten vertailu 4 3.1 Tarjousten

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Liite A Määritelmät 1 (6)

Liite A Määritelmät 1 (6) 1 (6) Liite A Määritelmät 2.3 Uusi versio 2.4 Versio joulukuun neuvotteluja varten 2.6 Tarjoajille 29.1.2015 lähetetty versio 2.7 Helmikuun 2015 neuvotteluissa käsitelty versio 2.81 Tarjoajille 18.2.2015

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**?

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten ** julkisissa Navigoi oikein käytettävyyden

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=65218&tpk=d20d095b-fc1d-4fd1-89fe-4f2397c7d14e. Puhelin Telefax Internet

Porin kaupungin hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=65218&tpk=d20d095b-fc1d-4fd1-89fe-4f2397c7d14e. Puhelin Telefax  Internet 12.08.2016 1/15 Harjavallan talvikunnossapidon I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Pori Postinumero 28101 Maa Suomi

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA

ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA ALUETIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKOKEMUKSET SATAKUNNASSA Terttu Luojukoski Salpahankkeen projektipäällikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri Salpahanke www.salpahanke.fi terttu.luojukoski@satshp.fi 044 707 7665

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Hankinnan sopimuskausi on 1.7.2014 lukien toistaiseksi (sis 4 kk irtisanomisaika).

Hankinnan sopimuskausi on 1.7.2014 lukien toistaiseksi (sis 4 kk irtisanomisaika). Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä peruspalvelulautakunta Mariankatu 16-20 67200 Kokkola Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI markkinaoikeus@oikeus.fi Markkinaoikeus

Lisätiedot

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten

Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten Apotti - yhtenäisempi, turvallisempi, laadukkaampi ja kustannustehokkaampi, miten 17.2.2016 Antti Iivanainen Yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab VISIO

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Tuotevertailun B pisteytysmalli

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Tuotevertailun B pisteytysmalli KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tuotevertailun B pisteytysmalli Versio: 1.0 VERSIOHISTORIA: Päivä Versio Sisältö Tekijä 1.0 Tarjoajille lähetettävä versio Apotti-hanketoimisto

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab.

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab. Apotti avaa ovia Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab Apotti-hankkeen lähtökohdat Lähtökohtana hankinnassa oli, että

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot