KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA"

Transkriptio

1 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Neuvottelukutsu Liite 1.2: Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio 1.0 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 1 / 6

2 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Tuotevertailun vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset Vertailuperusteet Vähimmäisvaatimukset 3 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 2 / 6

3 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Yleistä Tässä dokumentissa kuvataan tuotevertailulle asetetut vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, suljetaan pois kilpailutuksesta. 2. Tuotevertailun vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset 2.1 Vertailuperusteet Vertailun osa-alueiden painoarvot ovat seuraavat Vertailuperuste Painoarvo 1) Toiminnallinen laajuus ja laatu 50 % 2) Käytettävyys 15 % 3) Mukautettavuus (sosiaalihuollon ratkaisu 17.5% ja terveydenhuollon ratkaisu 17,5%) 2.2 Vähimmäisvaatimukset Tarjottavan ratkaisun tulee saavuttaa kullakin vertailuperusteen aihealueella sille asetetut vähimmäistasot. Ellei vähimmäistasoa saavuteta, tuote karsiutuu jatkosta. Vähimmäistason ylittäneiden toimittajien / tuotteiden keskinäinen paremmuusjärjestys perustuu tuotevertailun yhteispisteisiin. Pisteytyksen rakenne ja eri aihe-alueiden vähimmäistasot sekä pääasiallinen sisältö on kuvattu lyhyesti seuraavien sivujen taulukoissa. 35 % I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 3 / 6

4 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Tuotevertailun painoarvotaulukko Ratkaisun toiminnallinen laajuus ja laatu YHT Kokonaispaino Aihealue: 1. Päivystystehohoitoleikkaussali 2. Äitiysneuvolasynnytyssairaal a- lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Paino 50 Vähimmäistaso kullakin aihealueella on 25% kaikkien tarjoajien kyseisellä aihealueella saavuttamien pisteiden keskiarvosta. Ratkaisun käytettävyys Aihealue: 1. Päivystystehohoitoleikkaussali 2. Äitiysneuvola- Synnytyssairaal a-lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Paino 15 Vähimmäistaso on 10% aihealueiden nro 1,2,3 ja 6,7,8,9 käytettävyysasiantuntija-arvionnin maksimipisteistä. Aihealueilla 4 ja 5 ei toteuteta asiantuntijaarviointeja tässä tuotevertailussa jolloin niihin ei ole asetettu vähimmäistasovaatimusta. Terveydenhuollon ratkaisun mukautettavuus Aihealue: Raportointi Lomakkeet Protokollat Näkymät Herätekäsittely Sähköinen asiointi Paino 17,5 Metakieli Vähimmäistaso kullakin aihealueella on 25% kaikkien tarjoajien kyseisellä aihealueella saavuttamien pisteiden keskiarvosta. Sosiaalihuollon ratkaisun mukautettavuus Aihealue: Raportointi Lomakkeet Protokollat Näkymät Herätekäsittely Sähköinen asiointi Paino 17,5 Metakieli Vähimmäistaso kullakin aihealueella on 25% kaikkien tarjoajien kyseisellä aihealueella saavuttamien pisteiden keskiarvosta. Sivu 1 / 6 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I

5 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Painoarvotaulukon selitteitä. Tuotevertailun laajempi kuvaus on liitteessä 3. Ratkaisun toiminnallinen laajuus ja laatu Aihealue Sisältö pääpiirteittäin 1. Päivystys-tehohoitoleikkaussali Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä yliopistosairaalatasoisen päivystyksen, tehohoidon ja leikkaussalin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. 2. Äitiysneuvolasynnytyssairaala Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä perusterveydenhuollon neuvoloiden ja yliopistosairaalatasoisen synnystysyksikön (yhteis)toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. -lastenneuvola 3. Vuodeosasto Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon vuodeosastojen toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä potilasvastaanottojen toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä kotihoidon- ja vanhuspalveluiden toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä sähköisen asioinnin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä sosiaalihuollon toimeentulotuen prosessin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillistä sosiaalihuollon lastensuojelun prosessin toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Käyttäjätarinat kuvaavat tyypillisiä sosiaalihuollon vammaispalveluiden prosessien toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arviointi perustuu käyttäjätarinaan liittyvään määrämuotoiseen arviontikysymyssarjaan. Ratkaisun käytettävyys Aihealue Sisältö pääpiirteittäin 1. Päivystys-tehohoitoleikkaussali Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). 2. Äitiysneuvola-synnytyssairaala-lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä loppukäyttäjäkyselyillä (ammattilaisten näkökulma) sekä asiakas- ja potilasportaaleja käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä (asiakas- ja potilaskäyttäjän näkökulma). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). Käytettävyyttä arvioidaan vastaavan käyttäjätarinan demonstraation yhteydessä käytettävyyden asiantuntija-arviointimenetelmällä ja loppukäyttäjäkyselyillä (subjektiivinen arvio käytettävyyden laadusta). I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 1 / 6

6 Neuvottelukutsu LIITE 1.2 Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet Versio Painoarvotaulukon selitteitä. Tuotevertailun laajempi kuvaus on liitteessä 3. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ratkaisun mukautettavuus Aihealue Sisältö pääpiirteittäin Raportointi Lomakkeet Raportin luominen ja mukauttaminen (mm. tietokannan käyttö, laskenta, graafiset elementit, toiminnallisuudet, ulkoasu), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Lomakkeen luominen ja mukauttaminen (mm. tietokannan käyttö, älykkyys, toiminnallisuudet, ulkoasu, rakenteisuus), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Protokollat Näkymät Herätekäsittely Sähköinen asiointi Metakieli Protokollien luominen ja mukauttaminen (toiminnallisuudet), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Näkymien määrittäminen ja mukauttaminen (mm. yhteenvetonäkymät, huoneentaulut, työpöytänäkymät), käyttöönotto ja muutosten hallinta. Järjestelmätapahtumien (esim. valintalistasta valitseminen, lomakekentän täyttäminen) herätteiden toiminnallisuuksien ohjelmointi (mm. ilmoitukset, muistutteet, hälytykset), sisäisen/ulkoisen tapahtumaketjun aloitus (esim. ulkoisen päätöksentuen käyttö). Sähköisen asioinnin portaalin mukauttaminen (mm. lomakkeet, näkymät, käyttöliittymä) Metakielellä tarkoitetaan ratkaisussa käytettävää ohjelmointikieltä/skriptejä, joilla voidaan esimerkiksi toteuttaa älykkyyttä lomakkeisiin, kuten if then else tyyppisiä rakenteita. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 2 / 6

7 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio: I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 1 / 14

8 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus 4 2. Tuotevertailun yleiskuvaus 4 3. Tuotevertailun periaatteet 4 4. Tuotevertailun osa-aluekohtaiset tavoitteet 4 5. Tuotevertailun A kulku Tuotevertailun A vaiheittaisuus ja sisältö Yleistä Toiminnallinen laajuus ja laatu Käytettävyys Mukautettavuus Tuotevertailun A aikataulu Tuotevertailussa A käytettävä materiaali ja esitehtävät Toiminnallinen laajuus ja laatu sekä käytettävyys Mukautettavuus Toimittajilta pyydettävä etukäteismateriaali ja niiden toimitus Tuotevertailun A käytännön järjestelyt Muuta tuotevertailun A sisällöstä Luottamuksellisuus ja liikesalaisuudet Lisätiedot ja niiden toimitus Yhteyshenkilöt Tuotevertailun kuvauksen liitteet 11 I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 2 / 14

9 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä Tarjoajille neuvottelukutsun yhteydessä Leena Keskisaarilähetetty versio Kajaste Tuotevertailun aikataulua korjattu.liitteet 3.2 ja liite 3.6 yhdistetty versiossa 1.0 ilmoitetulla tavalla. Muutokset versioon 1.0 nähden korostettu sinisellä fontilla Leena Keskisaari- Kajaste I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 3 / 14

10 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa ja sen liitteissä kuvataan tuotevertailun tarkoitus, periaatteet, tavoitteet ja perusrakenne sekä maalis-toukokuulle 2014 sijoittuvan ensimmäisen vaiheen käytännön toteutus eli läpivienti, aikataulu ja eri osa-alueisiin osallistuvat asiantuntijaroolit, vertailussa käytettävä materiaali ja valmistautumisohjeet. Tuotevertailun ensimmäisen vaiheen eli välikarsinnan vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet on kuvattu neuvottelukutsun liitteessä Tuotevertailun yleiskuvaus Tuotevertailun tarkoituksena on löytää hankkeelle asetettuja tavoitteita parhaiten vastaava tuote. Tuotevertailun lopputuloksena on objektiivinen, syrjimätön ja vertailukelpoinen tuotteen ominaisuuksiin perustuva pisteytys. Menettely on neuvottelumenettelyn vaiheistuksen mukaisesti kaksivaiheinen: Ensimmäinen vaihe (jatkossa tuotevertailu A) toteutetaan kevään 2014 aikana kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti. Toinen vaihe ajoittuu neuvotteluvaiheen loppuun, myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Tuotevertailuissa A ja B arvioidaan ja testataan tarjoajan ratkaisukuvauksen mukaista kokoonpanoa seuraavilla osa-alueilla: toiminnallinen laajuus ja laatu, käytettävyys ja mukautettavuus Kullakin osa-alueella on oma numeerinen pisteytyksensä ja painoarvonsa lopputuloksessa. Kaikkien kolmen osa-alueen yhteenlasketut pisteet painotetaan ja lasketaan yhteen, jolloin muodostuu tuotevertailun lopullinen numeraalinen pisteytys. Kullekin osa-alueelle on määritetty pisteiden vaadittu vähimmäistaso. Mikäli tuote ei täytä vähimmäistasovaatimuksia, se karsiutuu jatkosta. Vähimmäistason ylittäneiden tuotteiden keskinäinen järjestys tulee suoraan tuotevertailun yhteispisteistä, joiden perusteella jatkoon valitaan haluttu määrä eli 3-4 tuotetta. Toisessa vaiheessa (jatkossa tuotevertailu B) pureudutaan syvemmin ja kohdennetummin tuotteiden toiminnalliseen laajuuteen ja laatuun, käytettävyyteen sekä mukautettavuuteen Tuotevertailu B:n arvioinneissa käyttäjät myös testaavat tuotteita. 3. Tuotevertailun periaatteet Tarjoajan tulee käyttää tuotevertailussa lähtökohtaisesti samaa ohjelmistokokonaisuutta, jota tarjoaja tulee tarjoamaan lopullisessa tarjouksessaan. Tarjoaja voi vaihtaa ohjelmistokokonaisuuden tai tehdä siihen olennaisia muutoksia ainoastaan hankintarenkaan luvalla, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla toiminnallisuuden laajuuden ja laadun, käytettävyyden sekä mukautettavuuden kannalta vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Hankintarengas pidättää oikeuden todentaa tämä esimerkiksi arvioimalla ohjelmistokokonaisuus tarvittavilta osin uudelleen. Tarjoajien tulee toimittaa etukäteen luettelo tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista (kts. kohta 5.3.3) sekä tieto missä ja millä tilaajalla ohjelmistot ovat tuotannossa. 4. Tuotevertailun osa-aluekohtaiset tavoitteet Toiminnallisen laajuuden ja laadun arvioinnissa haetaan näyttöä siitä, että tuotteet kattavat tilaajan tarvitsemat keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuudet ja että ne täyttävät loppukäyttäjien tarpeet. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 4 / 14

11 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Käytettävyysarvioinneissa todennetaan, että tuotteiden käytettävyys keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuuksissa on riittävää tasoa. Sen alatavoitteina ovat tuloksellisuuden, tehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden lisääminen sekä asiakas- ja potilasportaalin käytön esteettömyyden ja hyvän käyttökokemuksen edistäminen. Mukautettavuustesteissä haetaan näyttöä siitä, että tuotetta voidaan mukauttaa käyttäjien ja käyttäjäorganisaation nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja näiden muutoksiin kustannustehokkaasti ja toimittajariippuvuutta vähentävästi. 5. Tuotevertailun A kulku 5.1 Tuotevertailun A vaiheittaisuus ja sisältö Yleistä Tuotevertailu A etenee vaiheittain kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti. Helmikuussa järjestettävän neuvottelujen avauksen yhteydessä käydään lävitse vertailun yleinen kulku ja teknisen ohjeistuksen pääkohdat. Helmi-maaliskuun aikana järjestetään kullekin tarjoajalle opastustilaisuus (jatkossa vendor-brief) erikseen porrastetusti, jotta kaikilla on yhtä pitkä aika valmistautua. Tilaisuuksissa käsitellään tarjoajakohtaisesti tuotevertailuun liittyvät tarjoajien kysymykset, käydään lävitse tuotevertailun A käytännön toteutus ja tarkistetaan läpivientien tekniset kysymykset. Maalis-toukokuussa 2014 toteutettavissa arvioinneissa tarjoajat demonstroivat luentosaleissa jäljempänä kohdassa 5.3 kuvattuihin materiaaleihin perustuvia käyttäjätarinoiden toteutuksia ja suorittavat tuotteen mukautettavuutta osoittavia tehtäviä sekä demonstroivat mukautettavuuden keskeisten vaatimusten toteutumista pienryhmissä. Demonstraatioiden kesto vaihtelee aihealueen ja tehtävien luonteen sekä laajuuden perusteella. Demonstrointijärjestys on arvottu etukäteen Toiminnallinen laajuus ja laatu Tarjoajat demonstroivat aihealuekohtaisia käyttäjätarinoiden toteutuksia, jolloin saadaan näyttöä toiminnallisesta laajuudesta, käytön sujuvuudesta, kertaalleen kirjatun tiedon monipuolisesta hyödyntämisestä läpi koko hoito- /palveluketjun ja tuotteen eri osa-alueiden saumattomasta yhteistoiminnasta Käyttäjätarinoiden aihealueet on valittu kuvaamaan saumattomassa yhteistyössä toimivan yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tyypillistä toimintaa ja tietojärjestelmäkäyttöä. Arvioinnin kohteena on toiminnallisuuksien kattavuus suhteessa tavoitteisiin ja asetettuihin vaatimuksiin. Kussakin demonstraatiossa on paikalla 7-45 terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiasiantuntijaa, jotka seuraavat ja arvioivat demonstraatioita. Tuotteiden arviointi tapahtuu arviointikysymyssarjojen avulla Käytettävyys Käytettävyysarviointi tuotevertailussa A on kaksiosainen. Toisessa arvioidaan terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille tarkoitettua tuotetta ja toisessa sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalia seuraavasti: Käyttäjätarinoihin perustuva käytettävyysarviointi toteutetaan käytettävyyden käytettävyysasiantuntijoiden (2-3) tekemänä asiantuntija-arviointina (nk. heuristinen arviointi) kohdassa mainittujen toiminnallisuusdemonstraatioiden yhteydessä. Lisäksi näihin demonstraatioihin osallistuvilta loppukäyttäjiltä kerätään demonstraatioiden perusteella syntynyt arvio käytettävyydestä. Tuloksina saadaan: I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 5 / 14

12 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio näyttöä käyttöliittymäsuunnittelun onnistuneisuudesta ja vastaavuudesta yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluohjeistoihin, subjektiivisia arvioita käytettävyydestä pohjautuen sosiaali- ja terveyden-huollon työn (substanssi) asiantuntemukseen, työprosessien ja käytäntöjen tuntemukseen sekä aiempiin tietojärjestelmien käyttökokemuksiin. Asiakas- ja potilasportaalin käytettävyyden asiantuntija-arvioinnin suorittavat 2-3 käytettävyysasiantuntijaa heuristinen arviointi -menetelmän mukaisesti. Arvioinnissa selvitetään, onko tarjoajan alustavaan ratkaisukuvaukseen perustuva portaali suunniteltu yleisiä käytettävyysohjeita noudattaen. Arvioinnissa keskitytään perustoiminnallisuuksien sekä portaalin yleisolemuksen toteutuksen laadukkuuden arviointiin asiakas-/potilaskäyttäjän näkökulmasta. Arviointi suoritetaan vain yhdelle tarjoajan nimeämälle tuotannossa olevalle portaalille eli sille, mitä tarjoaja tarjoaa alustavan ratkaisukuvauksensa mukana Mukautettavuus Hankkeen tavoitteiden mukaisesti valittavan tuotteen on oltava laajasti mukautettavissa (konfiguroitavissa). Tällä tarkoitetaan tuotteessa olevaa kyvykkyyttä mukautua käyttäjien ja käyttäjäorganisaatioiden tarpeisiin ja näiden muutoksiin, eli tuote on joustava. Keskeistä on lisäksi se, että tuotteen mukauttaminen on mahdollisimman laajalti käyttäjäorganisaation hallinnassa, päätettävissä ja tehtävissä ilman toimittajan toimenpiteitä tai merkittävää erityisosaamista. Mukauttaminen tulee siis voida tapahtua pääosin ilman ohjelmiston lähdekoodin muutoksia/lisäyksiä ja mukautettujen ominaisuuksien tulee pysyä muuttumattomina ja toimivina ohjelmistokoodin versionpäivityksestä toiseen. Mukautettavuuden tason on oltava hyvä läpi koko tarjotun ohjelmistokokonaisuuden. Mikäli mukautettavuus ei toteudu kaikkialla, on siitä selvästi ilmoitettava. Ennakkotehtävien, demonstraatioissa annettavien lisätehtävien ja keskeisten mukautettavuuteen liittyvien vaatimusten demonstraatioiden avulla 7-14 kliinis-teknistä asiantuntijaa arvioi tuotteen kyvykkyyttä mukautua käyttäjien ja käyttäjäorganisaation tarpeisiin ja näiden muutoksiin. Samalla arvioidaan mukautuksen toteutukselta vaadittavaa osaamista. Tehtäviin ja soveltuvin osin myös käyttäjätarinoihin sisältyy keskeisiä kohteita sekä käyttäjän että järjestelmän näkökulmasta seuraavasti: Käyttäjän näkökulmasta tarkasteltuna kyseeseen tulee mm. erilaiset lomakkeet ja raportit, herätteiden rakentamiskyky kuten päätöksen tuen herätteet ja lomakkeen täyttämiseen liittyvät herätteet, ohjelmoitu reagointi herätteisiin (ns. metakieli), käyttäjän ohjaaminen, älykkyyttä sisältävät määräykset, hoitoprotokollat, erilaiset näkymät sekä työpöytä. Järjestelmän näkökulmasta tarkasteltuna käyttäjänäkökulma hyödyntää koodistoina keskeisiä sanastoja ja rakenteisten elementtien sisältöjä, organisaatiorakenteita sekä käyttöoikeuksien hallintalogiikkaa ja sanomaliikenteen ohjauslogiikkaa. 5.2 Tuotevertailun A aikataulu Aikataulu on suunniteltu siten, että kullakin tarjoajalla on käyttäjätarinoiden demonstraatioiden valmisteluun aikaa seitsemän viikkoa ja mukautettavuustestien valmisteluun vähintään neljä viikkoa. Tuotevertailun päätehtävät ja aikataulu on esitetty allaolevassa taulukossa. Demonstraatioiden tarkempi, päiväkohtainen aikataulu on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 1. Viikko Ajankohta Tehtävä Tarjoajien demonstrointijärjestyksen arvonnan tulos: A=CGI Suomi Oy B=IBM Finland Oy Ab C=Tieto Healthcare & Welfare Oy D=InterSystems Corporation E=Epic Systems Corporation F=Atos IT Solutions and Services Oy I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 6 / 14

13 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Tuotevertailun A valmistautumisohjeiden luonnos (tämän dokumentin liite 2) lähetetty kommentoitavaksi tarjoajille Tuotevertailun kuvauksen toimitus toimittajille neuvottelukutsun yhteydessä Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden toimitus tarjoajille A ja B Tarjoajilta saadaan mahdolliset kirjalliset kysymykset ja kommentit tuotevertailun A valmistautumisohjeisiin klo 13 Neuvottelujen avaus ja tuotevertailun A yleisen kulun esittely sekä valmistautumisen teknisen ohjeistuksen kommenttien läpikäynti Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden toimitus 1 tarjoajille C ja D Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden toimitus tarjoajille E ja F Tarjoajien A ja B vendor-brief 2 A: klo 9-12 Mukautettavuusarvioinnin tehtävien toimitus 3 tarjoajille A ja B B: klo C: klo 9-12 D: klo klo 16 mennessä E: klo 9-12 F: klo Tarjoajien C ja D vendor-brief Mukautettavuusarvioinnin tehtävien toimitus tarjoajille C ja D Kultakin tarjoajalta saadaan terveydenhuollon tuotteiden n min yleisesittelyt 4 viikkojen arvioijien perehdyttämistilaisuuksiin. Tarjoajien E ja F vendor-brief Mukautettavuusarvioinnin tehtävien toimitus toimittajille E ja F Hankintarenkaan asiantuntijoiden perehtyminen arviointiin klo16 mennessä Tarjoajat A ja B lähettävät tiedot tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista sekä sisäistä integraatioista Tarjoajien A ja B päiväaikataulun mukaiset 1. Käyttäjätarinoiden aihealuekohtaiset demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi 2. Tuotteen mukautettavuusarvioinnit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmista klo 16 mennessä Tarjoajat C ja D lähettävät tiedot tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista sekä sisäistä integraatioista Tarjoajien C ja D päiväaikataulun mukaiset 1. Käyttäjätarinoiden aihealuekohtaiset demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi 1 Käyttäjätarinoiden toimitusten yhteydessä toimitetaan porrastetusti myös toiminnallista laajuutta ja laatua sekä käytettävyyttä koskevat aihealuekohtaiset painotukset 2 Sosiaalihuollon käyttäjätarinoiden demonstraatioita käsittelevien tarjoajakohtaisten vendor-briefien tarve ilmoitetaan vendor-briefeissä. 3 Mukautettavuustehtävien yhteydessä toimitetaan mukautettavuutta koskevat aihealuekohtaiset painotukset. 4 Sosiaalihuollon tuotteiden yleisesittelyt järjestetään myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 7 / 14

14 klo 16 mennessä Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Tuotteen mukautettavuusarvioinnit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmista. Tarjoajat E ja F lähettävät tiedot tuotevertailussa käyttämistään ohjelmistoista ja niiden versioista sekä sisäistä integraatioista Tarjoajien E ja F päiväaikataulun mukaiset 1. Käyttäjätarinoiden aihealuekohtaiset demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi 2. Tuotteen mukautettavuusarvioinnit terveydenhuollon ja sosiaalihuollon näkökulmista klo 16 mennessä ja Kaikki tarjoajat toimittavat sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalien www-sivuosoitteet (1/tarjoaja) ja testikäyttäjätunnukset viikkojen käytettävyyden asiantuntija-arviointeihin. Sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalin käytettävyyden asiantuntija-arvioinnit Toimittajien A ja B päiväaikataulun mukaiset sosiaalihuollon aihealuekohtaiset käyttäjätarinoiden demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi Toimittajien C ja D päiväaikataulun mukaiset sosiaalihuollon aihealuekohtaiset käyttäjätarinoiden demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi Toimittajien E ja F päiväaikataulun mukaiset sosiaalihuollon aihealuekohtaiset käyttäjätarinoiden demonstroinnit toiminnallisen laajuuden ja laadun sekä käytettävyyden arvioimiseksi Tuotevertailun arviointitulosten analysointi ja yhdistäminen Tuotevertailun arviointitulosten loppuyhteenveto Kesäkuu 2014 Hankintarengas voi tarvittaessa tehdä aikatauluun muutoksia. Tuotevertailun B rakenteen esittely jatkoon valituille myöhemmin tarkennettava ajankohtana. Aikataulun osalta on otettava huomioon, että markkinaoikeus käsittelee kevään 2014 aikana yhden ehdokkaan valitusta hankintayksiköiden osallistumishakemusvaiheessa tekemiin päätöksiin liittyen. Markkinaoikeuden päätöksellä saattaa olla vaikutuksia tuotevertailun aikatauluun vastaavalla tavalla kuin neuvottelujenkin aikatauluun, mikäli ehdokas valitaan oikeuskäsittelyn perusteella mukaan neuvotteluihin. 5.3 Tuotevertailussa A käytettävä materiaali ja esitehtävät Toiminnallinen laajuus ja laatu sekä käytettävyys Tuotevertailun A eri käyttäjätarinoiden aihealueet ja niiden sisältämät potilastyypit ovat: 1. Päivystys-, teho- ja leikkaussalitoiminta: monivammapotilas päivystyksessä, teholla ja leikkaussalissa pneumoniapotilas päivystyksessä flunssapotilas päivystyksessä elektiivisen tekonivelpotilaan leikkaus 2. Äitiysneuvola-synnytys-lastenneuvola: normaali raskaus, synnytys ja lapsen kasvun seuranta neuvolassa 3. Sairaalavuodeosasto: pneumoniapotilas vuodeosastolla 4. Avovastaanotto: I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 8 / 14

15 diabetespotilas avovastaanotolla psykoosipotilas avovastaanotolla 5. Kotihoito ja Vanhuspalvelut: kotihoidon ja vanhuspalveluiden potilas/asiakas palvelutoiminta 6. Sähköinen asiointi: potilas- ja asiakasportaalin käyttö ammattilaisen näkökulmasta 7. Toimeentulotuki: toimeentulotuen hakeminen, päätös ja maksu 8. Lastensuojelu: lastensuojeluilmoitus, kiireellinen sijoitus ja huostaanotto 9. Vammaispalvelu: vammaispalvelutarpeen selvittäminen, suunnitelma ja päätös Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Kuva 1: Esimerkki käyttäjätarinasta Käyttäjätarinat liitteineen ovat suomenkielisiä. Ne toimitetaan kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti porrastetusti. Hanketoimisto toimittaa käyttäjätarinoiden narratiivi-osuudesta epäviralliset englanninkieliset käännökset tarjoajien avuksi niinikään porrastetusti (viive 3-4 päivää). Suomenkielinen teksti on kaikissa tilanteissa pätevä. Yhteenvedonomaista lisätietoa käyttäjätarinoista on tämän dokumentin liitteessä 3. Lisää käytännön järjestelyjä koskevat ohjeita on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 2 Tuotevertailun A valmistautumisohjeita Mukautettavuus Ennakkotehtävien alustavat aiheet: 1. lomake = 2-4 tyypillisesti terveyden- ja sosiaalihuollossa käytettäviä, älykkyyttä ja dynaamisuutta sisältäviä lomakkeita tulostusasuineen ja asiakirjanhallinta-ominaisuuksineen 2. raportti = 2-4 tyypillistä terveyden- ja sosiaalihuollon logiikkaa, laskentaa ja porautumisominaisuuksia sisältäviä raportteja tulostusasuineen 3. protokolla = 2 tyypillistä terveyden- ja sosiaalihuollon vaativaa protokollaa Tehtävien tarkempi sisältö annetaan tarjoajakohtaisten vendor-briefien yhteydessä. Tarjoajien tulee varautua siihen, että demonstraatiossa saatetaan antaa vaativiakin lisätehtäviä. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 9 / 14

16 Neuvottelukutsu Liite 3: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio Tarkemmat käytännön järjestelyjä koskevat ohjeet on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 2 Tuotevertailun A valmistautumisohjeita Toimittajilta pyydettävä etukäteismateriaali ja niiden toimitus Tarjoajat toimittavat 1. Terveydenhuollon tuotteidensa minuutin yleisesittelymateriaalit haluamassaan muodossa (esim. videoesitys, power point -animaatio). Materiaaleja käytetään vk:n hankintarenkaan asiantuntijoiden perehdytystilaisuuksissa. Näitä materiaaleja ei oteta huomioon arvioinneissa. 2. Sähköisen asioinnin asiakas- ja potilasportaalien www-sivuosoitteet (1 / tarjoaja) ja testikäyttäjätunnukset viikkojen käytettävyyden asiantuntija-arviointeihin. 3. Tuotevertailussa käytettävien ohjelmistojen nimet ja versiot ja vähintään yksi asiakas, jolla kukin ohjelmisto on tuotantokäytössä. Tiedot täytetään liitteen 4 Excel-taulukon ensimmäiselle välilehdelle ja taulukko toimitetaan kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti viikkoa ennen tarjoajaa koskevaa tuotevertailun demonstraatiovaiheen alkua. 4. Luettelon sellaisista tarjoajan alustavan ratkaisun kuvauksen sisäisistä integraatioista ja tiedonvaihtorajapinnoista, joita ei ole toteutettu tarjoajan tuotevertailukokoonpanossa, mutta jotka ovat välttämättömiä tuotevertailussa toiminnallisuusketjujen ja tiedon yhteiskäytön toteutumiseksi. Tiedot täytetään liitteen 4 Excel taulukon toiselle välilehdelle ja taulukko toimitetaan kohdassa 5.2 kuvatun aikataulun mukaisesti viikkoa ennen tarjoajaa koskevaa tuotevertailun demonstraatiovaiheen alkua. Kaikki lisämateriaalit toimitetaan osoitteeseen Sähköpostin osoitekenttään laitetaan tunnus Lisämateriaalia tuotevertailun A demonstraatioon X 5 liittyen. 5.4 Tuotevertailun A käytännön järjestelyt Tuotevertailu järjestetään Helsingissä Apotti-hanketoimiston osoittamissa tiloissa. Jokaiselle tarjoajalle varataan oma tila esimerkiksi valmistautumiseen ja taukoihin. Tilat esitellään neuvotteluiden avaustilaisuudessa ja varmistetaan tarjoajakohtaisten vendor-briefien yhteydessä. Kaikki demonstraatiot ja tehtävät tulee tehdä alustavan ratkaisun mukaisen tuotteen sellaisella ohjelmiston versiolla, jonka perusohjelmistoalusta/runko on tuotantokäytössä jollain tarjoajan asiakkaalla tuotevertailun aikana. Kuhunkin demonstraatioon voi osallistua tarjoajien puolelta demonstraatioiden luonne ja laajuus huomioon ottaen riittävän asiantuntemuksen omaava asiantuntijakokoonpano. Hankintarenkaan puolelta demonstraatioissa on mukana aihealuekohtaisia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnallisuuden substanssiasiantuntijoita ja organisoinnista vastaavia henkilöitä. Osallistujat esitellään tarjoajille demonstraatiotilaisuuksien alussa. Tarjoajien edustajat eivät saa olla suoraan tai epäsuorasti yhteydessä arvioijiin. Kukin tarjoaja nimeää tuotevertailun yhteyshenkilön. Hankintarenkaan puolelta yhteyshenkilönä toimii Apotti-hanketoimiston nimeämä edustaja, joka on mainittu kohdassa 6 Yhteyshenkilöt. Tarkemmat ohjeet on kuvattu tämän dokumentin liitteessä 2 Tuotevertailun A valmistautumisohjeita. 5.5 Muuta tuotevertailun A sisällöstä Edellä mainittuihin tuotevertailun A tehtäviin voi tulla lisäyksiä tai muutoksia. 5 Kohtaan X merkitään oma demonstraatiotunnus A, B, C, D, E tai F. I APOTTI-hanke I PL 20, HELSINGIN KAUPUNKI I Puh I I Sivu 10 / 14

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJES- TELMÄSTÄ Liite TS4 Tuotevertailujen dokumentit

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJES- TELMÄSTÄ Liite TS4 Tuotevertailujen dokumentit SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJES- TELMÄSTÄ Liite TS4 Tuotevertailujen dokumentit 1 (9) 1 Dokumentin tarkoitus Tämä dokumentti on yhteenveto asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintamenettelyn

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarvioinnin tulokset ja päätösehdotuksen perustelut 26.2.2015 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Ohjelmistokokonaisuuden vastaavuusarvioinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 09.04.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (12) 122 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (Apotti): Tarjoajan muutetun ohjelmistokokonaisuuden

Lisätiedot

APOTTI Hanke: Tuotevertailun menettelyohje toimittajille Tuotevertailun B kuvaus ja toteutus - Liite 5 " Tuotevertailun B valmistautumisohjeet"

APOTTI Hanke: Tuotevertailun menettelyohje toimittajille Tuotevertailun B kuvaus ja toteutus - Liite 5  Tuotevertailun B valmistautumisohjeet YLE_1.0 YLEISET MENETTELYOHJEET TUOTEVERTAILU B:SSÄ YLE_1.1 APOTTI-hanketoimisto on arponut demonstraatiojärjestyksen ja ilmoittaa siitä tarjoajille jatkoneuvottelukutsun yhteydessä. YLE_1.2 Tarjoajien

Lisätiedot

Tiedosto muoto. TARJOAJILLE_PortaalinKaytettavyysarvioinn insisaltokuvaus20141103. pdf, word. PortaaliLoppukyselyEnsimmainenFinal2014 1103.

Tiedosto muoto. TARJOAJILLE_PortaalinKaytettavyysarvioinn insisaltokuvaus20141103. pdf, word. PortaaliLoppukyselyEnsimmainenFinal2014 1103. Asiakas- ja potilasportaalin käytettävyyden arvioinnit kansalaisen näkökulmasta 3.11.2014 Kuvaus portaali käytettävyyden arvioinnista sisältäen esteettömyyden ja käytettävyystestien ohjeet sekä liitteinä

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 1: Tuotevertailun B tulokset 14.8.2015 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 1: Tuotevertailun B tulokset (vertailuperuste 2.1) I

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tarkennettu tarjouspyyntö Liite 5.1: Tuotevertailun kuvaus ja toteutussuunnitelma Versio: 1.0 Tiedostonimi: Liite5_1TuotevertailuB_KuvausV1_0

Lisätiedot

Liite 2: Tuotevertailun A tulokset ja päätösehdotuksen perustelut

Liite 2: Tuotevertailun A tulokset ja päätösehdotuksen perustelut Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien valinta toiselle neuvottelukierrokselle Liite

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hallitus 7.9.2015, LIITE 1 Hankintapäätöksen perustelumuistio 14.8.2015 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 14.8.2015 I APOTTI-hanke I PL 20, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 5 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Apotti) hankintaa koskevan tarjouspyynnön hyväksyminen HEL 2015-003057 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio (vertailuperuste 2.1) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus 3 2. Tuotevertailun B toteutus 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Tuotevertailun

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tarjouspyyntö Liite 5.3: Järjestelmän ylläpidettävyden arviointi 1 / 5 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 22.4.15 3.01 Poistettu kotihoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio 1 Sisällysluettelo 1. Hankintamenettely 3 2. Saadut tarjoukset ja tarjousten avaus 3 3. Tarjousten vertailu 4 3.1 Tarjousten

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin

Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin Apotti-hanke Hankintailmoitus ja pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen Vastaukset toimittajien esittämiin kysymyksiin 20.9.2013 Kohta: Hankintayksiköt Aihe: KL-Kuntahankinnat Oy:n rooli Hankkeessa

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa

Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Käytettävyyden arviointi ja käytettävyystestauksen soveltaminen terveydenhuollon tietojärjestelmien valinnassa Janne Pitkänen Adusso Oy, Aalto yliopisto Matti Pitkäranta Adusso Oy Terveydenhuollon tietojärjestelmien

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä)

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä) KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Case APOTTI: kuvaus eräistä järjestelmäpalveluhankinnan piirteistä Senaattorit Jari Renko Johtaja, Teknologia ja Tuotanto Oy Apotti Ab

Case APOTTI: kuvaus eräistä järjestelmäpalveluhankinnan piirteistä Senaattorit Jari Renko Johtaja, Teknologia ja Tuotanto Oy Apotti Ab Case APOTTI: kuvaus eräistä järjestelmäpalveluhankinnan piirteistä Senaattorit 21.01.2016 Jari Renko Johtaja, Teknologia ja Tuotanto Oy Apotti Ab Asiasta tarkemmin kiinnostuneille: Hankinnan julkiset perustelumuistiot

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille

Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille TraFin ulkoinen integraatio Aineistosiirron testauksen aloituksen ohje Trafin sopimuskumppaneille Ohje 26.2.2014 Versio 1.1, Hyväksytty Luottamuksellinen Vastuutaho Trafi MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tarjouspyyntö 1 / 10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 / 10 1. Tarjousten vertailuperusteet

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää?

Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Miksi potilastietojärjestelmän käytettävyys on niin tärkeää? Tinja Lääveri LL, sisätautien erikoislääkäri Asiakas- ja Potilastietojärjestelmän hanketoimisto APOTTI, esh projektipäällikkö APOTTI = "Terveydenhuollon

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ

OSALLISTUMISPYYNTÖ: IISALMEN TERVEYSKESKUKSEN HOITAJAKUTSUJÄRJES- TELMÄ Tämä osallistumispyyntö koskee Iisalmen kaupungin terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän hankintaa. Ehdokas osallistuu hankintamenettelyyn täyttämällä osallistumispyynnön liitteenä 1 toimitetun osallistumishakemuslomakkeen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Liite A Määritelmät 1 (6)

Liite A Määritelmät 1 (6) 1 (6) Liite A Määritelmät 2.3 Uusi versio 2.4 Versio joulukuun neuvotteluja varten 2.6 Tarjoajille 29.1.2015 lähetetty versio 2.7 Helmikuun 2015 neuvotteluissa käsitelty versio 2.81 Tarjoajille 18.2.2015

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab.

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab. Apotti avaa ovia Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab Apotti-hankkeen lähtökohdat Lähtökohtana hankinnassa oli, että

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt 21.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotyöt Liikelaitos Kokkolan Satama (1.1.2015 Kokkolan Satama Oy) pyytää tarjoustanne Kokkolan Sataman alueiden talvikunnossapitotöistä

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä

Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä kumppaniyritykset Toimittajayritykset kumppaniyritykset Alku 2.0 Ajolupien ja kulkulupien käsittelyjärjestelmä Henkilöt Ajoneuvot Portti Vieraat Kulkulupahakemukset Perehdytysilmoittautumiset Ajolupahakemukset

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251118-2010:text:fi:html FI-Tampere: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 163-251118 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/3 25.2.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2013 1 (6) Päätöshistoria Rahoitusjohtaja 12.11.2012 203 HEL 2012-011861 T 02 08 02 00 Päätös Rahoitusjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein sulkea HRtietojärjestelmän

Lisätiedot

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012)

Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS. v. 1.0 (18.4.2012) 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-AUDITOINNIT PALVELUKUVAUS v. 1.0 (18.4.2012) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 18.4.2012 Mikko Eräkaski ensimmäinen julkaistu versio 2 (9) Sisältö: 1. Yleistä

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOPUKUJEN HANKINTA YLEISTÄ Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta palopuvuista (45 kpl) seuraavasti: Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä

KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä KArkisto2-hanke - kokemuksia earkiston pilotoinnista Kuopiossa ja InterSystemsin Ensemblestä KanTa-liityntäpisteenä 7.5.2013 Mauri Kaatrasalo Heikki Koivulehto Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto

VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen käyttöönotto Kuntien paikkatietoseminaari Jari Ylä-Kero 11.2.2014 RaKi-hanke VTJ:n pysyvän rakennustunnuksen vaatimat muutokset VTJ:n tietomalliin sekä uuden tunnusjärjestelmän

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta

Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Käytettävyys julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa tilaajan näkökulmasta Sytyke/ käytettävyys OSY Anu Ylä-Pietilä Lyhyesti Trafista Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä,

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot