SISÄLLYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 1. ALOITUS 3 2. RASTIT Tietotaulu 4 2. Kuvakortit 6 3. LOPETUS 7 4. TUPAKKA 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 1. ALOITUS 3 2. RASTIT 4. 1. Tietotaulu 4 2. Kuvakortit 6 3. LOPETUS 7 4. TUPAKKA 8"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 1. ALOITUS 3 2. RASTIT 4 1. Tietotaulu 4 2. Kuvakortit 6 3. LOPETUS 7 4. TUPAKKA 8 5. IDEOITA MITEN ASIAN KÄSITTELYÄ VOI KOULUSSA JATKAA 10 LIITTEET 1-4

2 2 JOHDANTO Vantaa Välittää -hanke on Vantaan kaupungin päihdepalveluihin kuuluvan Ehkäisevän päihdetyön hanke ( ), jonka ensisijaisena tavoitteena on alaikäisten nuorten päihteidenkäytön vähentäminen. Vuosina 2007 ja 2008 on tehty internetkysely yläkouluikäisille nuorille heidän päihteidenkäytöstään. Näissä kyselyissä on tullut ilmi, että yläkouluikäisistä nuorista noin 12 % tupakoi päivittäin ja noin 43 % käyttää alkoholia ainakin satunnaisesti. Kyselyjen perusteella on nuorten päihteiden käytössä huomattavissa polarisoitumista. Yhä suurempi osa nuorista ei käytä päihteitä lainkaan, mutta ne jotka käyttävät, aloittavan käytön entistä nuorempana ja päihteiden käyttö on runsaampaa. Lisäksi kyselyissä tullut esiin, että 64 % nuorista, jotka tupakoivat päivittäin on heillä tupakointi alkanut jo alakouluikäisenä. Alakouluikäisten nuorten tupakkakokeiluiden estämiseksi on kehitetty yhteistyössä Pakkalan ja Tikkurilan alueen nuorisotyöntekijöiden kanssa uusi työväline Kuka Välittää? -interventio. Se on ensisijaisesti tarkoitettu alakoulun 4-5 -luokkien oppilaille ja sen päätavoite ei ole lisätä lasten tupakkatietoutta, vaan korostaa tupakan vastaisia konkreettisia ajatuksia: "tupakasta tulee tervaa keuhkoihin, tupakka sisältää skatolia (ulosteen haiseva osa), tupakoitsija maistuu ja haisee pahalle jne." Kuka Välittää? -intervention suorittaminen vie aikaa 45 minuuttia ja sen ohjaamiseen tarvitaan vähintään 2 aikuista. Tämä ohjelehtinen sisältää ohjeet ja materiaalin intervention suorittamiseksi sekä tietoa tupakasta. Intervention ohjaajien on hyvä tutustua materiaaliin huolellisesti. Kuka Välittää? on suunniteltu siten, että osallistujina on yksi luokka kerrallaan ja itse rasti toiminnot tapahtuvat noin 12 oppilaan pienryhmissä. Ohjelehtisen lopussa on luokan opettajalle suunniteltu vinkki osio. Näiden vinkkien avulla on toivotaan aiheen käsittelyn jatkamista seuraavien kuukausien aikana. Päihdekasvatuksen on todettu olevan tehokkaampaa, mikäli se on prosessi. Onnistuneita hetkiä intervention parissa toivottaen! Työryhmän puolesta, Tiina Hörkkö Projektikoordinaattori Vantaa Välittää -hanke Karoliina Sundholm Kouluttaja Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikkö

3 3 1. ALOITUS: (10 min) Oppilaille esitetään kolme kysymystä ja he siirtyvät tilassa sen vastauskyltin (liite 1) luokse mitä pitävät oikeana vastauksena. Kyltit voidaan kiinnittää seinään tai työntekijät voivat pitää niitä. a) Tupakoiko aikuisista suurin osa vai pienin osa? Vastausvaihtoehdot: Suuri osa - Pieni osa Fakta: Pieni osa. Joka viides aikuinen suomalainen tupakoi päivittäin. Suomalaisista aikuisista miehistä 64 % ja naisista 72 % ei tupakoi lainkaan. Suurin osa tupakoijista haluaa lopettaa tupakoinnin. b) Kuinka kauan ihminen jaksaa juosta huonommin jos polttaa yhden tupakan? Eli kuinka kauan yksi tupakka häiritsee ihmisen elimistön suorituskykyä? Vastausvaihtoehdot: Alle 5 h - yli 5 h Fakta: Yli 5 h. On arvioitu, että yhden savukkeen polttamisen jälkeen sydän joutuu puolen tunnin ajan tekemään kaksikertaisesti töitä. Veren häkäpitoisuus on koholla kuitenkin noin kymmenen tuntia yhden savukkeen polttamisen jälkeen ja se vaikuttaa lihasten jaksamiseen. c) Kuinka montaa kemikaalia (ainetta) tupakka sisältää? Vastausvaihtoehdot: Fakta: Tupakka sisältää 4000 erilaista kemikaalia, joista monet ovat terveydelle haitallisia. (55-60 aineista ovat todistetusti syöpää aiheuttavia) Tietääkö oppilaat mistä aineet tupakkaan tulevat? Aloituksen jälkeen oppilaat jaetaan kahteen ryhmään ja siirtyvät omalla rastilleen. Rasteilla käydään vuorovaikutteisesti läpi kaksi erilaista tehtävää. Ryhmä 1 Aloitus Lopetus Ryhmä 2

4 4 2. RASTIT: (2 x 15 min) 1. Tietotaulu (15 min) Salin seinälle asetetaan taulu, jossa on kaksi otsikkoa: Haitat nyt ja Haitat myöhemmin (liite 2). Jokainen oppilas ja ohjaaja valitsee 1-2 sana / lausekorttia (liite 3) ja vuorotellen kiinnittää omat korttinsa siihen taulun osaan, johon se omasta mielestä kuuluu. Tässä tehtävässä ei ole tärkeää osata laittaa kortteja oikean otsikon alle, vaan painopiste on sanojen nostamassa keskustelussa. Oppilaiden kanssa voi pohtia miksi kortti kuuluu tähän osaan taulusta / voiko se sopia molempiin ja mahdollisesti myös siitä, miksi tupakka näin vaikuttaa. Faktaa tietotauluun: Väsyttää enemmän Ei jaksa urheilla Kunto heikkenee Tupakan sisältämät aineet ja niiden vaikutukset kuormittavat sydäntä ja sydän rasittuu enemmän kuin normaalisti. Vereen sitoutuva häkä heikentää hapen saantia elimistössä ja koska esim. lihakset eivät saa tarpeeksi happea, ne väsyvät helpommin. Tupakointi vaikuttaa nuorella myös pituuskasvuun sekä keuhkojen kehittymiseen. Rahaa tuhlaantuu Mitä muuta vastaavalla rahalla saisi? Esim. 4 /pvä, 28 /vko. Valehtelu lisääntyy Nuori joutuu usein häpeän, pettymisen ja vanhempien suuttumisen pelossa erilaiseen valehtelun kierteeseen, joka voi vaikuttaa vanhempien ja nuorten väleihin. Vaatteet haisevat pahalle Henki haisee Tupakka sisältää mm. skatolia, joka on ulosteen haiseva osa. Ientulehdukset ovat tupakoitsijalla melko yleisiä ja nopeasti leviäviä, mutta ienten heikentyneen verenkierron takia se saattaa jäädä tupakoitsijalta huomaamatta aiheuttaen kuitenkin haittaa suun terveydelle ja hengityksen hajulle. Altistaa muut myrkyille Tupakan savu on haitallista myös ympäröiville ihmisille, ei pelkästään tupakoijalle itselleen. Makuaisti huononee Hajuaisti huononee Tupakan eri aineosat saavat aikaan limakalvojen turpoamista myös suussa ja nenässä. Tämän vuoksi maku- ja hajuaisti huononevat. Tulee yskä Lähes kaikki tupakoijat kärsivät kroonisesta keuhkoputken tulehduksesta (= "tupakkayskä"). Se aiheutuu tupakansavun ärsyttäessä keuhkoja. Finnit lisääntyvät Tupakointi heikentää ihon pintaverenkiertoa ja siten sekä altistaa ihon tulehduksellisille muutoksille että vaikeuttaa niitä. Tupakoitsijoilla esiintyy aknea enemmän kuin tupakoimattomilla.

5 5 Sairaudet lisääntyy Tupakassa on syöpää aiheuttavia aineita n Tupakka aiheuttaa mm. keuhkoahtaumatautia sekä sydän- ja verisuonisairauksia. Arvioidaan, että joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Sairaudet voi halutessaan ehkäistä sillä, että ei aloita tupakointia. Lisäksi tupakan polton lopettaminen vähentää riskiä sairastumiseen merkittävästi. Flunssat pitenevät Tupakointi vaikuttaa heikentävästi muun muassa ihmisen puolustuskykyyn (immuunipuolustukseen), joten esim. tavallinen flunssa tarttuu tupakoivaan useammin ja sen parantuminen pitkittyy. Hampaat kellastuvat Tupakassa on n erilaista kemikaalia. Tupakassa oleva terva pureutuu hampaiden kiilteessä oleviin pieniin halkeamiin ja värjää hampaita. Tupakoivilla muodostuu hampaan pintaan tavallista enemmän hammaskiveä, mikä lisää iensairauksia. Lisäksi heillä on useammin hoitamattomia reikiä hampaissaan ja huonompi suuhygienia. Myös nuuska vaurioittaa hampaita ja ikeniä. Keuhkot mustuvat Tupakan sisältämät aineet lamaavat keuhkojen puhdistusjärjestelmää ja keuhkoihin kertyy mm. tervaa. Iho rypistyy Tupakointi on merkittävä ihon ennenaikainen vanhentaja. Tupakointi heikentää ihon pintaverenkiertoa ja sitä kautta myös aineenvaihduntaa. Lisäksi se vaikuttaa haitallisesti ihon kimmoisuuteen. Joutuu rikkomaan lakia Tupakointia ei laissa ole kielletty, mutta alle 18-vuotiaalle tupakkaa ei saada myydä. Aikuinen, joka myy tai välittää nuorelle tupakkaa, rikkoo lakia. Mikäli nuori varastaa tupakkaa, hän rikkoo itse lakia. Tulee hermostunut olo Tupakoivan ihmisen aivot ovat tottuneet nikotiiniin ( = riippuvuus on syntynyt). Veren nikotiinipitoisuuden laskiessa, tulee erilaisia vieroitusoireita. Vierotusoireet johtuvat, koska aivot pitävät tilannetta epänormaalina ja yrittävät "tilata" elimistöstä nikotiinia. Kun ihminen tupakoi, vieroitusoire poistuu ja tupakoitsija kokee nikotiinin rauhoittaneen häntä vaikka tosiasiassa kysymys on vieroitusoireen lääkitsemisestä. Mielikuva tupakan rauhoittavuudesta istuu tiukassa, mutta tupakka ei itsessään rauhoita vaan kysymys on riippuvuudesta. Tupakkateollisuus lisää tupakkatuotteisiin lisäaineita, jotta nikotiini imeytyisi entistä tehokkaammin. Kaveripiiri muuttuu Riippuvuus ei ole pelkästään fyysistä, vaan myös sosiaalista ja henkistä. Tupakoitsija oppii säätelemään tunnetilojaan tupakan avulla, ei niinkään tunteita kohtaamalla. Tupakointi on sosiaalinen tapahtuma ja tupakointi tupakkapaikalla saattaa lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

6 6 2. Kuvakortit (15 min) Lattialle levitetään erilaisia kuvakortteja (liite 4), joista oppilaat ja ohjaajat valitsevat 1-2 kuvakorttia. Kortit valitaan sen mukaan mikä itselle tuo mieleen vastauksen kysymyksiin: Miksi ei kannata tupakoida? tai Miksi minä en aio polttaa tupakkaa? Kuvien aihepiireinä ovat makuaisti, tuoksu, terveys, terveet hampaat, iho, raha, urheilu, jaksaminen, eläimet, luonto, ikääntyminen, raskaus, läheisyys, kehitysmaat (ns. tupakkateollisuuden globaalit ilmiöt). Faktaa kuvakortteihin: Luonto, sademetsät Tupakantumpit sisältävät useita ympäristölle haitallisia aineita. Tumpit kuuluisivat ongelmajätelaitoksiin, talousjätteen sijasta. Esimerkiksi uimarannoilta mereen joutuvat tupakantumpit voivat säilyä kymmeniä vuosia ja aiheuttaa terveysriskin kaloille ja meren linnustolle. Tupakan kuivaamiseen käytetään edelleen runsaasti polttopuuta. WHO:n mukaan kaadetaan yksi puu 300 savuketta (15 askia) kohden. Tupakan kasvattamisessa käytetään lannoitteita ja hyönteismyrkkyjä, jotka aiheuttavat vahinkoa ympäristölle ja vesistöille. Hyönteismyrkkyjen käyttö saattaa aiheuttaa viljelijälle terveysriskin, koska niitä käytetään usein ympäristölle ja viljelijälle vaarallisella tavalla johtuen puutteellisista tiedoista. Kehitysmaat Tupakkaa kasvatetaan yli 120 maassa, joista kolme neljästä on kehitysmaita. Tupakan viljelyyn käytettävä maa-ala on pois ruoan tuotannosta. On arvioitu, että mikäli kehitysmaiden tupakkaviljelmät muutettaisiin ruokaa tuottaviksi pelloiksi, niillä voitaisiin ruokkia miljoonaa ihmistä. Tupakan kulutus kasvaa tällä hetkellä kehitysmaissa ja vähenee rikkaissa maissa. Kehitysmaiden asukkaat ovat tietämättömiä tupakan haitallisuudesta. Koska suurin osa väestöstä on lukutaidotonta, on valistus tupakoinnin haitoista vaikeaa. Eläimet Tupakkateollisuudessa on käytetty yli 50-vuoden ajan koe-eläimiä (mm. koiria, hamstereita, kaneja, hiiriä ja rottia) tutkittaessa tupakansavun imeytymistä ja vaikutuksia. Koe-eläimet opetetaan tai pakotetaan hengittämään tupakansavua normaalisti tai henkitorveen tehdyn reiän kautta. Lisäksi kotieläimet kärsivät passiivisen tupakoinnin haitoista.

7 7 3. LOPETUS: (10 min) Oppilaille esitetään kolme kysymystä. Miksi ihmiset polttavat tupakkaa? Tupakointi alkaa yleensä vahingossa nuoren ajatellessa, että tupakointi on vain välivaihe. Tupakkariippuvuus ei ole harkittu valinta vaan se tapahtuu asteittaisen liukumisen kautta, satunnaisista kokeiluista päivittäiseen tupakointiin. Tupakan sisältämä nikotiini aiheuttaa fyysisen riippuvuuden. Tämän lisäksi tupakointi on myös tapariippuvuutta. Suurin osa tupakoivista haluaisi lopettaa tupakoinnin ja on sitä joskus yrittänytkin. Yrittäneet ovat huomanneet, että lopettaminen ei ole helppoa. Kuka hyötyy jos nuori aloittaa tupakoinnin? Tupakkateollisuus, tupakoiva nuori merkitsee tupakkateollisuudelle seuraavien vuoden aikana yli euron sijoitusta. (vrt. uusi auto, parhaimmillaan kaksikin, esim. BMW katumaasturi, Audi, Hummer). Kuka hyötyy jos nuori ei aloita tupakointia? Nuori itse, lähimmäiset, ilmasto, ympäristö, eläimet, oma kukkaro, kehitysmaat HUOM! Interventiossa on otettava huomioon, että lapset saattavat huolestua tupakoivien vanhempiensa puolesta. Näitä lapsia voi rauhoittaa ja kertoa, että tupakoinnin lopettamiseen on saatavissa apua, mikäli vanhemmat niin itse haluavat. Vantaalla apua terveyskeskusten lisäksi tarjoaa ehkäisevän päihdetyön yksikön tupakkatyö.

8 8 4. TUPAKKA Tupakka ja nuuska ovat tavallisimpia päihteitä, joihin nuorten parissa työskentelevä joutuu usein puuttumaan ja ottamaan kantaa. (Kylmänen 2005: ) Tupakointi koetaan sosiaaliseksi tapahtumaksi. Mitä enemmän nuoren lähiympäristössä on tupakointia suosivia, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän aloittaa tupakoinnin. (Vierola 2005: 34.) Tupakasta riippuvaiseksi tuleminen on hyvin yksilöllistä, joskus riippuvuus syntyy jo muutaman käyttökerran jälkeen. Nuorilla sosiaalinen riippuvuus on keskeisintä. Tämä ilmenee vaikeutena olla käyttämättä tupakkatuotteita tilanteissa joissa kaveritkin käyttävät. Koulujen välitunnit ovat esimerkiksi tällaisia tilanteita. (Kylmänen 2005: 56.) Tupakoinnin aloittamiseen on jokaisella omat syynsä, mutta yleisempiä niistä ovat nuoren halu olla aikuinen, vanhempien salliva asenne, kaverien tupakointi, tupakan mainonta ja vähäinen syövänpelko. Tupakoinnin aloittaminen on monelle nuorelle vuoden iässä aikuinen valinta, joka merkitsee itsetuntoa ja machoilua, mutta muuttuu valitettavasti hyvin pian nikotiiniriippuvuudeksi. (Vierola 2005: 39.) Nuorten kanssa keskusteltaessa tupakoinnin vaaroista kannattaa olla hyvin konkreettinen, sillä varsinkin tupakasta aiheutuvat kuolemat ovat hyvin kaukainen käsite, jos heillä ei ole asiasta kokemusta esimerkiksi oman lähipiirin kautta. Nuoria kiinnostaa päihteistä puhuttaessa se miten niiden käyttö näkyy heidän elämässään juuri nyt. Eräitä konkreettisia keinoja esittää tupakan vaikutuksia ovat ulkonäköön liittyvät asiat. Tupakointi huonontaa ihoa, aiheuttaa finnejä, pahaa makua ja hajua suuhun ja hampaiden kunnon heikkenemistä. (Kylmänen 2005: ) Tupakointi vaikuttaa merkittävästi nuoren terveyteen ja kuntoon. Tupakoivilla nuorilla on yleensä muita nuoria enemmän poissaoloja ja hengitystietulehduksia sekä yskää. Tupakoivat nuoret toipuvat yleensä hitaammin flunssasta ja kärsivät muita nuoria useammin vatsakivuista, stressistä ja psyykkisistä häiriöistä sekä väsymyksestä ja masennuksesta. Tupakointi vaikuttaa nuoren koulumenestykseen ja hidastaa liikuntaa harrastavan nuoren lihasten palautumista ruumiillisten harjoitusten jälkeen. (Vierola 2005: ) Pelkkä tieto terveysriskeistä ei kuitenkaan estä nuorta aloittamasta tupakointia, sillä vaaralliset terveysseuraamukset tulevat yleensä vasta vuosien kuluttua. Terveyden haittatietojen kertominen nuorelle on tärkeää yhdessä lasten ja nuorten minäkuvan ja itsetunnon kehittämisen kanssa. Tupakoinnista tuleva välitön mielihyvän tunne voi olla nuorelle keino torjua riittämättömyyden ja ahdistuksen tunteita, masentuneet nuoret aloittavat tupakoinnin helpommin. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös nuorten mielenterveyteen. (Vierola 2005: ) Tupakoinnin vähentyessä länsimaissa, pyrkii tupakkateollisuus mainonnan avulla vaikuttamaan ryhmiin joissa poltetaan vähän. Näitä ryhmiä ovat muun muassa nuoret, naiset ja maahanmuuttajat. Ikä on yksi keskeinen tekijä tupakoinnin aloittamisessa. Jos nuori päättää peruskoulun aloittamatta tupakointia, on hänellä paremmat mahdollisuudet pysyä savuttomana läpi elämän. Tämän takia nuorten asenteisiin vaikuttaminen on tärkeää tupakkateollisuuden asiakashankinnassa. Tupakan mainonta tehoaa nuoriin, sillä tutkimuksissa on todettu heidän aloittavan tupakoinnin yleensä eniten mainostetulla merkillä. Tutkimusten mukaan tupakkamainonnan kieltäminen esimerkiksi Suomessa ja Norjassa on merkittävästi vaikuttanut kulutuksen vähenemiseen. Tupakkamainonnan kieltämisen yleistyttyä on siirrytty piilomainontaan. Piilomainontaa esiintyy muun muassa internetissä, tupakkamerkin nimisissä tuoteperheissä (vaatteet, kengät), elokuvissa ja sponsoreilla. Tupakkamarkkinointi perustuu mielikuviin, sillä tupakka tuotteena ei ole houkutteleva. Tupakka- askin ostaja hankkii yleensä rasian mielikuvia. Tuotetta markkinoidaan mielikuvilla rikkaudesta, menestyksestä, romantiikasta, vaarasta, toiminnasta, urheilullisuudesta ja nuoruudesta. (Tupakkaverkko 2008.)

9 9 Kehitysmaiden tupakkatuotanto on 30 vuodessa yli kaksinkertaistunut. Tähän ovat vaikuttanut ilmastoolosuhteet ja halpa työvoima. Nykyisin tupakkateollisuuden suurin markkina-alue ovat kehitysmaat, joissa suurin osa maailman väestössä asuu. Iso osa näiden maiden asukkaista ovat tietämättömiä tupakan terveyshaitoista. Terveysvaaroista tiedottaminen on vaikeaa, koska mittava osa kehitysmaiden ihmisistä on lukutaidottomia ja tupakkateollisuudella on niissä hyvä taloudellinen asema. (Tupakkaverkko 2008.) Nykyään tupakka tappaa enemmän ihmisiä kehitysmaissa kuin AIDS. Kehitysmaiden nuorten savukkeiden kulutus on räjähdysmäisesti kasvanut, sillä tupakkateollisuus on käyttänyt hyväkseen puutteellista lainsäädäntöä mainonnassa. (Vierola 2005: ) Jotta tupakkaa voi kasvattaa, täytyy käyttää lannoitteita ja hyönteismyrkkyjä. Nämä aiheuttavat vahinkoa ympäristölle ja vesistöille. Kehitysmaiden maanviljelijöille hyönteismyrkkyjen käyttö saattaa olla terveysriski. Myrkkyjä käytetään usein viljelijän terveydelle ja ympäristölle vaarallisella tavalla, koska tiedot ovat puutteellisia ja viljelijöiden koulutustaso alhainen. (Tupakkaverkko 2008.) Tupakan kuivattamiseen käytettävä puu vaikuttaa metsien vähenemiseen kehitysmaissa. (Vierola 2005: 298.) WHO:n laskelmien mukaan tupakkateollisuus kaataa yhden puun 300 tupakkaa kohden. Tupakan osuus on 5-25 prosenttia kehitysmaiden metsätuhoista. Laskelmien mukaan nykymenolla kehitysmaiden metsät on kaadettu kokonaan 60 vuodessa. Puiden kaatamisella on tuhoisia vaikutuksia ekologiseen tasapainoon. Metsien tilalle syntyy autiomaita ja vesikerrokset mataloituvat aiheuttaen kaivojen ja lähteiden kuivumisia. (Tupakkaverkko 2008.)

10 10 5. IDEOITA MITEN ASIAN KÄSITTELYÄ VOI KOULUSSA JATKAA Kuvaa, piirrä, kirjoita maailma / ihminen / oma elinympäristösi sellaisena missä tupakkaa ei ole lainkaan olemassa. Mitkä asiat ovat muuttuneet, onko joku asia paremmin tai toisin? Kerratkaa syitä miksi tupakointia ei kannata aloittaa. Kirjatkaa nämä ylös luokan seinille huoneentauluina. Tee taulukko tupakan terveyshaitoista. Otsikoiksi esimerkiksi välittömät haitat, fyysiset haitat, pitkäaikaiset haitat, sosiaaliset haitat, perheen sisäiset haitat, kaveripiirin sisällä olevat haitat. Pohtikaa ryhmässä tupakan globaaleja ilmiöitä. Miten tupakkateollisuus vaikuttaa esim. ruoan tuottamiseen kehitysmaissa?

11 11 Liite 1 (sivut kopioidaan kokoon A3) Tupakoiko aikuisista suurin osa, vai pienin osa?

12 12

13 13 Tupakoiko aikuisista suurin osa, vai pienin osa?

14 14

15 15 yli 5 tuntia Kuinka kauan ihminen jaksaa juosta huonommin poltettuaan yhden tupakan?

16 16

17 17 alle 5 tuntia Kuinka kauan ihminen jaksaa juosta huonommin poltettuaan yhden tupakan?

18 18

19 Kuinka montaa ainetta yksi tupakka sisältää?

20 20

21 Kuinka montaa ainetta yksi tupakka sisältää?

22 22

23 23 Liite 2 (sivut kopioidaan kokoon A3) Haitat nyt

24 24

25 25 Haitat myöhemmin

26 26

27 27 Liite 3 (sivut kopioidaan kokoon A4, jonka jälkeen väittämät leikataan pieniksi korteiksi) KUNTO HEIKKENEE RAHAA TUHLAANTUU VALEHTELU LISÄÄNTYY HENKI HAISEE VAATTEET HAISEVAT PAHALLE VÄSYTTÄÄ ENEMMÄN ALTISTAA MUUT MYRKYILLE MAKUAISTI HUONONEE HAJUAISTI HUONONEE TULEE YSKÄ

28 28

29 29 FINNIT LISÄÄNTYVÄT SAIRAUDET LISÄÄNTYY FLUNSSAT PITENEVÄT HAMPAAT KELLASTUVAT KEUHKOT MUSTUVAT IHO RYPISTYY JOUTUU RIKKOMAAN LAKIA TULEE HERMOSTUNUT OLO KAVERIPIIRI MUUTTUU EI JAKSA URHEILLA

30 30

31 Liite 4 (kuvat leikataan korteiksi, halutessa kuvat voidaan lisäksi esim. laminoida)

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 MUISTIINPANOJA 51

52 52

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö, THL 4.12. Hanna Ollila / Nuuskaa taskussa -seminaari 3.12. 1 Nuuska Eri tuotteita eri

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Tule, kuule ja osallistu

Tule, kuule ja osallistu Tule, kuule ja osallistu Tupakka arka asia? Kestääkö kanttisi miettiä tupakointiasi? Sari Rantanen Kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Perusterveydenhuollon yksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 25.01.2017

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto

Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi mistä tukea ja apua? Terhi Koivumäki, th, TtM Yhteistyössä Yksi elämä ja Hengitysliitto Odottavan tai imettävän äidin tupakointi Raskaana olevista naisista alkuraskaudessa

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Ohjelma Ajankohtaiskatsaus tupakka, nuuska ja sähkösavuke Tupakoinnin haitat ja lopettamisen

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO

TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO TUPAKAKKARIIPPUVUUDEN HOITO Päivi Grönroos tupakastavieroitushoitaja Tyks, keuhkopoliklinikka 21.4.2016 paivi.gronroos@tyks.fi Kommentaattorina Lisa Salonen terveydenedistämisen yhdyshenkilö Turun hyvinvointitoimiala

Lisätiedot

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä

Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta. mutta et ole uskaltanut kysyä Mitä olet aina halunnut tietää tupakoinnin lopettamisesta mutta et ole uskaltanut kysyä 1 2 Tuumasta toimeen Mielessäsi on ehkä käynyt tupakoinnin lopettaminen. Lopettamisprosessiin ja omiin tupakointitapoihisi

Lisätiedot

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikä on kokonaiskuva nuorten tupakkatuotteiden käytöstä? Savukkeiden,

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys. Minttu Mäkelä

Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys. Minttu Mäkelä Tupakkakokeilut, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja lähiympäristön merkitys Minttu Mäkelä 13.3.2014 Tupakkalaki Tupakkalaissa suunnataan ennaltaehkäiseviä toimia erityisesti lasten ja nuorten tupakointiin,

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä...

Huumeet & Alkoholi. USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41. Oma mielipide päihteistä... USKONNON PÄÄTTÖTYÖ Kpl: 41 Huumeet & Alkoholi Jokaiselle ihmisellä tulee tietty aika nuoruudessa jolloin tekee mieli kokeilla päihteitä, se on harmillista mutta totta. Nuorten päihteiden kokeilu alkaa

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Turpakäräjät

Turpakäräjät Turpakäräjät 17.1.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien tehtävänä Näkökulmia ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen kunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Valion savuttomuuspolku 2009-2015

Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Katja Hatakka, Työhyvinvointipäällikkö ETM, FT Valio Oy, Henkilöstötoiminnot VI Valtakunnalliset Tupakka ja Terveys päivät, Helsinki 3.12.2014 Miksi Valio panostaa savuttomuuteen?

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

SMOKEFREE- LUOKKAKILPAILUINFO

SMOKEFREE- LUOKKAKILPAILUINFO SMOKEFREE- LUOKKAKILPAILUINFO 2016 2017 1 KOUKUSSA ELÄMÄÄN ilman nikotiinia 2 Tervetuloa mukaan edistämään nuorten tupakoimattomuutta! Smokefree-luokkakilpailua on järjestetty Suomessa vuodesta 1989. Vuosien

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus ja savuttomuuden edistäminen

Tupakasta vieroitus ja savuttomuuden edistäminen Tupakasta vieroitus ja savuttomuuden edistäminen Toiminnallinen ohjausprosessi 3 Tavoite ja tarkoitus Kohderyhmä, ryhmän koko ja ajankäyttö Yläkoulun oppilaat, pienryhmä, neljä ohjauskertaa x 2 tuntia

Lisätiedot

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito

Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Tupakka- ja nikotiiniriippuvaisen Käypä hoito Lääkärin rooli tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa Pfizer lounassymposium Lääkäripäivät 2015 Klas Winell LT, EL, Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia Savuton työpaikka Kiinteä osa työhyvinvointia Sisällys Savuton työpaikka 2 Savuton työpaikka 3 Miten savuton työpaikka saadaan aikaan? 5 Työpaikka on savuton 6 Paras Savuton Työpaikka -kilpailu 7 Stumppi

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta

Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Pekka Puska Pääjohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Alkoholi suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta Karjalan Lääketiedepäivät Petroskoi 13.-14.6.2012 5.9.2012 Pekka Puska, pääjohtaja

Lisätiedot

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan

Vieroitusohjelmissa käytetään yleisesti kognitiivisbehavioristista lähestymistapaa, toisin sanoen pyritään vaikuttamaan RYHMÄOHJAUKSEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Ryhmäohjaus on yleisesti käytetty menetelmä tupakasta vieroituksessa. Kirjallisuudesta löytyy yli sata kuvausta ryhmäterapiasta, jonka tavoitteet tiivistettynä ovat seuraavat:

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Nuuska ja nikotiiniriippuvuus (tupakkavieroituksen uudet haasteet)

Nuuska ja nikotiiniriippuvuus (tupakkavieroituksen uudet haasteet) Nuuska ja nikotiiniriippuvuus (tupakkavieroituksen uudet haasteet) Patrick Sandström Vieraileva asiantuntija, THL Erityisasiantuntija, Filha ry Helsinki 1.6.2016 Kohderyhmä kuka vielä tupakoi? Erityisryhmät:

Lisätiedot

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016

HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana. Paviljonki,29.01.2016 HAL- huumeet, alkoholi ja lääkeaineet raskauden aikana Paviljonki, Tästä se usein alkaa Hal- polin kävijät 2010 110 kpl 2011 97 kpl 2012 72 kpl 2013 70 kpl 2014 77 kpl 2015 69 kpl Huumeet Joka viides suomalainen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä

Interventiotutkimuksen etiikkaa. Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä Interventiotutkimuksen etiikkaa Mikko Yrjönsuuri Metodifestivaali Jyväskylä 22.5.2013 Klassinen interventiotutkimus James Lind tekee interventiotutkimusta HMS Salisburyllä 1747 Keripukin hoitoa mm. siiderillä,

Lisätiedot

TERVEYS KANNATTAA - sanoista tekoihin

TERVEYS KANNATTAA - sanoista tekoihin TERVEYS KANNATTAA - sanoista tekoihin Tule mukaan tekemään itsellesi, läheisillesi ja kunnallesi terveempi tulevaisuus Terveys on ihmisen elämän tärkeimpiä arvoja ja hyvinvoinnin tärkeä osatekijä. Politiikkaohjelma

Lisätiedot

Tupakkalain kokonaisuudistus

Tupakkalain kokonaisuudistus Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) Meri Paavola Savuton Helsinki -verkosto 15.9.2016 Suomen tupakkalainsäädännön historiaa tupakkalaki 1976 (voimaan 1977) tupakointikieltoja mainontakielto myyntikielto

Lisätiedot

Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa

Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa Maakuntien väliset erot peruskoulun yläluokkalaisten hyvinvoinnissa Kouluterveyskysely 2008 26.3.2009 1 Aineisto vuonna 2008 Kouluterveyskysely tehtiin Etelä- Suomen, Itä-Suomen ja Lapin lääneissä koko

Lisätiedot

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 1. Nimesi:

(Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) 1. Nimesi: 1 (5) UNTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ KOULUIKÄISELLE (7-16 VUOTTA) Kysymyksiin voi vastata lapsi itse ja/tai vanhemmat (Vaihtoehtokysymyksissä ympyröi parhaat vaihtoehdot ja tarvittaessa täydennä!) Lomakkeen

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä

Puhtaasti paras. Antidopingtoiminta on reilua peliä Puhtaasti paras Antidopingtoiminta on reilua peliä Miksi doping on kielletty kilpaurheilussa? Terveydelle haitallista Vastoin reilun pelin periaatetta Yhteisten sääntöjen ja toisten kunnioittaminen on

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka 2016 Liite 2./Yhteistyötmk 8.6.2016 5 Liite 1 / Khall 26.8.2016 Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 19. joulukuuta 2012 Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä tupakkatuotteista Euroopan komissio hyväksyi tänään merkittävän ehdotuksen, jolla tarkistetaan

Lisätiedot

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Kenelle Move! on tehty Oppilaalle Terveyden- huoltoon Move! Opettajalle Kotiin Koululle Move! pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

TerveysInfo. Auringossa terveellisesti Auringossa terveellisesti esite

TerveysInfo. Auringossa terveellisesti Auringossa terveellisesti esite TerveysInfo Auringossa terveellisesti Auringossa terveellisesti esite http://terveysinfo.dav.fi/index.php?i=200003&s=5&v=1&o=edit&name= PIENIOPASAURINGOSTANAUTTIMISEEN_verkkoversio. Kohderyhmät: lapset,

Lisätiedot

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK)

AKTIIVINEN VANHENEMINEN. Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) AKTIIVINEN VANHENEMINEN Niina Kankare-anttila Gerontologian ja kansanterveyden kandidaatti Sairaanhoitaja (AMK) Luennon sisältö: Suomalaisten ikääntyminen Vanheneminen ja yhteiskunta Aktiivinen vanheneminen

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe

Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä Dos. Erja Rappe Vireyttä vihreästä ja ulkoilun hyödyt! Ikäinstituutin verkostopäivä 8.12.2016 Dos. Erja Rappe Al Esityksen sisältö Luonto, hyvinvointi ja terveys Ulkoiluun vaikuttavia tekijöitä Ulkoilun hyödyt Luonto

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11. Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.2016 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus uusien haasteiden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

HYVÄ TIETÄÄ ÄIDIN TUPAKOIDESSA MYÖS SIKIÖ TUPAKOI

HYVÄ TIETÄÄ ÄIDIN TUPAKOIDESSA MYÖS SIKIÖ TUPAKOI Ohessa kaksi eri versiota oppaasta Ensimmäisen version voi tulostaa yksipuolisena Toisen version voi tulostaa kaksipuolisena, jolloin oppaasta saa selailtavan leh sen Tuloste aessa varmista, e ä sivut

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk)

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) 1 HANKKEEN KUVAUS Kesto 1.2.2010 31.12.2010 Päämäärä: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien

Lisätiedot