ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai klo Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai klo Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Heinonen Esa-Matias Laine Tommi*) Lehtiö Hannu Eerola Kaisa Hakamaa Sari Hakola Erja Kuusikko Liisa Karhu Henry puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen *)poistui kokouksesta 9 :n ajaksi MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lammi Antti Nyrhinen Antti rak.tarkastaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kh:n edustaja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 1-10 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Esa-Matias Heinonen Antti Lammi Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Isonkyrön kunnanvirastossa Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sari Hakamaa Kaisa Eerola Aika ja paikka Isonkyrön kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus Todistaa Rakennustarkastaja Antti Lammi

2 Ympäristölautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Ymp.ltk 1 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ymp.ltk 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Hakamaa ja Kaisa Eerola.

3 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2015 Ymp.ltk 3 Ympäristölautakunnan pöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävänä etukäteen ilmoitetulla tavalla. Päätökset tulevat lopulliseksi ja valituskelpoisiksi pöytäkirjan asianmukaisilla allekirjoituksilla. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi RT:N EHDOTUS: Ympäristölautakunta päättää, että - ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla kokousta seuraavana tiistaina ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä; - ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla päätöstä seuraavana tiistaina ja mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT Ymp.ltk 4 Kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää pitämiensä kokousten ajan ja paikan. Sen lisäksi toimielin kokoontuu, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Asia voidaan kuitenkin käsitellä ja ratkaista vaikkei sitä olisikaan mainittu kokouskutsussa tai esityslistassa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, RT:N EHDOTUS: - Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään vuonna 2015 virastotalolla tarpeen vaatiessa pääasiassa tiistaisin klo alkaen. - Pöytäkirjat allekirjoitetaan ja tarkastetaan viimeistään kolmantena kokousta seuraavana arkipäivänä - Ympäristölautakunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa päätösten antamispäivänä klo Ehdotus hyväksyttiin.

5 Ympäristölautakunta ILMOITUSASIAT Ymp.ltk 5 1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset Työnjohtajan hyväksyminen: Värimarket Oy, sisustusliikkeen laajennus, vastaava työnjohtaja Juhani Saari, ( ) Rakennuslupa: Hahtola Sami ja Lotta, autosuojan rakentaminen palaneen tilalle, Kujala Juhani, autokatos asuinrakennuksen yhteyteen, Toimenpidelupa: Simpanen Jari, ulkorakennukseen sauna, Kontturi Jari, maalämmön porakaivo, Rantakurtakko Markku, öljylämmityksen vaihto maalämpöön, Ilmoitus: Mäenpää Pekka ja Diana, rakennuksen purkaminen, Työnjohtajan hyväksyminen: Hahtola Sami, kvv-työnjohtaja Toni Seppälä ja vastaava työnjohtaja Jukka Tiilikka, ( ) Lehmäjoen kyläyhdistys, kvv-työnjohtaja Jukka Jousmäki ( ) Simpanen Jari, vastaava työnjohtaja Jukka Tiilikka ( ) Rakennuslupa: Saikkonen Ritva, asuinrakennus ja vanhan purkaminen, Toimenpideilmoitus:

6 Ympäristölautakunta Ristimäki Matti, leikkimökki-puuvaja, Työnjohtajan hyväksyminen: Saikkonen Ritva, iv- ja kvv-työnjohtaja Teuvo Lystimäki ( ) 2. Kunnanhallitus on kokouksessaan /7 valinnut edustajakseen ympäristölautakuntaan Antti Nyrhisen. 3. Kunnanvaltuuston päätös /35, hallintosäännön muuttaminen Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, ant RT:N EHDOTUS: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen ilmoitusasiat. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN JA TAVOITTEIDEN HYVÄK- SYMINEN SEKÄ VASTUUHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN TULOSYKSIKÖILLE Ymp.ltk 6 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee päättää valtuuston hyväksymän tehtäväaluetasoisen talousarvion jakamisesta tulosyksiköille sekä päätettävä vastuuhenkilöistä. Kokouksessa jaetaan kunnanhallituksen kokouksessaan käsittelemä talousarvion täytäntöönpano-ohje. Esityslistan mukana lähetetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeen luonnos Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, RT:N EHDOTUS: Merkitään tiedoksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja kunnanvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2015 ja vahvistetaan ympäristölautakunnan käyttötalousosan määrärahat ja lautakunnan asettamat lisätavoitteet seuraavasti: Ympäristötoimi (570): Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi (5700): Toimintatuotot euroa, Toimintakulut euroa, Toimintakate euroa Vastuuhenkilö tekninen johtaja Lautakunnan asettamat lisätavoitteet: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Ympäristölautakunta HAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIK- KEAMISEEN ÖLJYSÄILIÖN MAAHAN JÄTTÄMINEN IKOLAN KYLÄ Ymp.ltk 7 Hannu Ovaska on toimittanut Isonkyrön ympäristölautakunnalle kirjallisen hakemuksen puhdistetun öljysäiliön jättämisestä maahan. Säiliö sijaitsee kiinteistöllä osoitteessa Vahtimestarien tie ISOKYRÖ. Talo on luopunut öljylämmityksestä ja öljysäiliö on poistettu käytöstä. Hakemuksessa perustellaan öljysäiliön maahan jättämistä mm. seuraavasti: Öljysäiliö sijaitsee terassin alla, joten sen poistaminen ei onnistu terassin rakenteita rikkomatta. Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan tarkastuksessa käytöstä poistettavaksi määrätty tai omaehtoisesti käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö on kaivettava ylös. Säiliö on puhdistutettava todistettavasti luvan saaneella toiminnanharjoittajalla ja toimitettava sen jälkeen vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätteitä. Toimenpiteestä on ilmoitettava kunnan pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (Ympäristönsuojelumääräykset 12 ). Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäisluvan poiketa näistä määräyksistä niissä edellytetyin perustein. Poikkeamisesta ei saa aiheutua näiden määräysten tavoitteiden estymistä (Ympäristönsuojelumääräykset 20 ). Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, RT:N EHDOTUS: Ympäristölautakunta hyväksyy Hannu Ovaskan hakemuksen jättää puhdistettu öljysäiliö maahan. Öljysäiliön puhdistamisesta tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle tosite. Öljysäiliön täyttöputken korkki on lukittava tai putki muutoin tulpattava täytön estämiseksi. Säiliö on täytettävä puhtaalla kivennäismaalla. Öljysäiliön paikka on merkittävä karttaan. Kiinteistön omistajan on annettava tieto tästä päätöksestä mahdollisille tuleville kiinteistön omistajille.

9 Ympäristölautakunta Päätöksen perustelut: Puhdistetun öljysäiliön jättäminen maahan on perusteltua rakennuksen terassin ja kivijalan läheisyyden vuoksi. Käytöstä poistettu öljysäiliö tyhjätään, puhdistetaan ja täytetään puhtaalla kiviaineksella. Kiinteistöllä, jolla öljysäiliö sijaitsee, on aina riski siitä, että öljysäiliön täyttämisten tai sen käytön yhteydessä on öljyä voinut päästä öljysäiliön ympäristöön. Vastuu pilaantuneesta maaperästä on aina kiinteistönomistajalla. Ympäristölautakunnan päätös öljysäiliön maahan jättämisestä ei poista tätä kiinteistönomistajan vastuuta. Maaperä voidaan todeta puhtaaksi ainoastaan silloin, kun öljysäiliö on poistettu maasta, ja mahdolliset öljyllä pilaantuneet maa-ainekset on poistettu, toimitettu asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja korvattu puhtailla maa-aineksilla. Päätös lähetetään tiedoksi Pohjanmaan pelastuslaitokselle. Muutoksenhaku: Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on liitteenä. (YsL 96 ) Sovelletut oikeusohjeet: Ympäristönsuojelulaki 96 ja 105 Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, , Ehdotus hyväksyttiin.

10 Ympäristölautakunta LAUSUNTO KYRÖNJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITEL- MAEHDOTUKSESTA VUOSILLE Ymp.ltk 8 RT:N EHDOTUS: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa Kyrönjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta. Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, , Ympäristölautakunta lausuu ehdotuksesta seuraavaa: - Ehdotus on kattava ja siinä on laaja-alaisesti huomioitu aihetta. - Toimenpide-ehdotukset kohdassa 11.1 ovat hyviä. Kuitenkin muistutetaan, että kohdassa mainittu pengeralueiden käytön muutos tulee harkita myös alajuoksun vaikutusten osalta, että vedenpinnan mahdollisella nostolla kevättulvan aikaan ei aikaisteta jäiden irtoamista ja siten kasvateta riskiä jääpatotulvan muodostumiseen. - Kyrönjoen käyttäytyminen on muuttunut vuosien saatossa mm. vedenpinnan korkeuden vaihtelun osalta kovien pakkasten aikana. Tästä aiheutuu veden virtaaminen jään päälle, joka aiheuttaa ainakin niin sanotun kohvajään paksuuntumisen. Paksummat jäät lisäävät jääpatoriskiä, joka Isossakyrössä on todellinen. Mikäli Kyrkösjärven juoksutuslupaa muutetaan (11.1.4), pyydetään myös kovien pakkaskausien juoksutussäännöt pohtimaan sellaiseksi, että sillä vähennetään nykyistä jäätä kasvattavaa vaikutusta. - Yleisellä tasolla muistutetaan, että vesistöjemme käyttäytymistä on muutettu monilta osin yhteiskunnan myötävaikuttamana, joten suotavaa on, että yhteiskunta osallistuu myös taloudellisesti vesistöriskien minimoimiseen. Ehdotus hyväksyttiin.

11 Ympäristölautakunta LAUSUNTO KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Ymp.ltk 9 RT:N EHDOTUS: Isonkyrön elinkeino- ja kaavoitusjaosto on päättänyt asettaa Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a :n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennuslupien myöntämisen perusteena. Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, , Ympäristölautakunta lausuu ehdotuksesta seuraavaa: - Osayleiskaava-alue on laaja ja alueelle on suunniteltu sijoitettavan useita tuulivoimaloita, joten kyseessä on suuri hanke kaikilta vaikutuksiltaan. Suuren hankkeen selvitykset ja määräykset tulee olla niin selkeät, että lupaviranomainen voi täysin tukeutua hyväksyttyyn kaavaan ilman tulkintatarpeita. - Olisi luontevaa, että jo kaavassa olisi esitettynä ne voimalat, joiden jääriski tulee minimoida tai poistaa jäänestolaitteistolla tai muilla hyväksytyillä menetelmillä. Kaavan laatijalla otaksutaan olevan asiantuntemusta myös tällä saralla. Esimerkiksi voimala nro 62 sijoittuu n. 50m etäisyydelle kunnan ylläpitämästä tiestä. Tiellä on melko vähän liikennettä, mutta jonkin verran myös läpikulkuliikennettä, joten se palvelee muutakin, kuin maa- ja metsätalouden tarpeita. Luonnoksesta saa sen käsityksen, että suunnitellun voimalan lavat yltävät tien päälle. Myös muut voimalat, jotka sijoittuvat kauttakulkuteiden välittömään läheisyyteen aiheuttavat riskin. - Turvallisuutta alueella edesauttaisi myös kaavaan jo ennalta kirjattu suojaetäisyysvaatimus erityyppisille rakennelmille tai rakennuksille. Tällöin esim. metsätalouden taukotupien etäisyysedellytykset voimaloihin olisi harkittu jo ennalta ja siten tiedossa jo maanomistajan hanketta suunnitellessa. - Teiden mahdollinen nimeäminen ja voimaloiden osoitteiden antaminen olisi luontevaa toteuttaa jo kaavoituksen yhteydessä, koska kaava on rakentamiseen oikeuttava, kuten asemakaava. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Ympäristölautakunta KESKEYTTÄMISEN PYSYTTÄMISPÄÄTÖS Ymp.ltk 10 RT:N EHDOTUS: Rakennustarkastaja on kirjallisella päätöksellä 126/2014 (liite) keskeyttänyt rakennustyöt osoitteessa Leväluhdantie 166. MRL 180 :n mukaisesti päätös on saatettava rakennusvalvontaviranomaiselle tiedoksi. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttämispäätös voimassa. Asian käsittely Samalla, saantitodistuksella toimitetulla keskeyttämispäätöksellä on rakennushankkeeseen luvatta ryhtyneelle varattu mahdollisuus antaa vastine. Määräajan kuluessa vastinetta ei ole toimitettu. ELY-keskus on toimittanut heiltä rakennushankkeeseen luvatta ryhtyneen pyytämän lausunnon tiedoksi rakennusvalvonnalle. Lausunnossa todetaan, että Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne ja infrastuktuuri-vastuualue ei hyväksy autokatoksen sijoittamista näkemäalueelle. Mikäli autokatos sijoitetaan maantien suoja-alueelle joka ulottuu 20m etäisyydelle keskiviivasta, niin siihen tulee hakea poikkeamispäätös ELYkeskukselta. Liite: Rakennustyön keskeyttämispäätös ELY-keskus-Liikenne ja infrastruktuuri lausunto Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) , antti.lammi(at)isokyro.fi Ympäristölautakunta pitää rakennustarkastajan päätöksen voimassa, kunnes rakennushankkeelle on hyväksytty rakennuslupa. Lisäksi muistutetaan, että autokatosta ei saa käyttää ennen, kuin sille on saatu lain edellyttämä rakennuslupa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Ympäristölautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu-vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Pykälät: 3, 4, 6, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Isonkyrön ympäristölautakunta Pohjankyröntie ISOKYRÖ Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä - päätös, johon oikaisua haetaan - asiakirjat, joihin vedotaan Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

14 Ympäristölautakunta Vaasan hallinto-oikeus PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) VAASA Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 7, 10 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 14 päivää Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa n. 89 euroa. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle. Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

15 Ympäristölautakunta Pykälät: 1, 2, 5, 8, 9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 3, 4, 6, HLL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot