Nenän sivuonteloiden kuvantaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nenän sivuonteloiden kuvantaminen"

Transkriptio

1 Katsaus Eero Ilkko, Antti Raappana, Aila Kristo, Jaakko Niinimäki ja Tapio Pirilä Nenän sivuonteloiden kuvantaminen Toistuva tai krooninen nenän sivuonteloiden tulehdus vaatii usein tarkempia selvittelyjä, jolloin kuvantamisesta saattaa olla hyötyä. Natiivikuvauksen merkitys rajoittuu sinuiitin poissulkudiagnostiikkaan. Tietokonetomografia on vakiinnuttanut asemansa ennen leikkausta tehtävänä tutkimuksena. Sen rajoituksena on kuitenkin säderasitus. Magneettikuvaus näyttää limakalvomuutoksen laajuuden, mutta sen tarkkuus ei riitä leikkauksen suunnitteluun. Tulehduksen lisäksi muita kuvausaiheita ovat mm. limakalvopolypoosi, kystat, nenän ja sivuonteloiden kasvaimet luumuutoksineen sekä kasvojen alueen traumat. Kliininen tutkimus ja esitietojen selvittely ovat kuitenkin tärkeimmät tutkimusmenetelmät, ja niiden perusteella päätetään, tarvitaanko kuvantamista. Kuvia tulkittaessa on muistettava, että limakalvomuutoksia ja nestekertymiä esiintyy nenän sivuonteloissa yleisesti myös oireettomilla henkilöillä. N enän sivuonteloiden (NSO) kuvantamistutkimuksilla on keskeinen merkitys pitkäaikaisten sivuontelo-oireiden selvittelyssä. Natiiviröntgenkuvalla pystytään toteamaan merkittävät limakalvopaksuuntumat ja osa nenän sivuonteloissa olevista nestekertymistä. Tarkempaa kuvantamista tarvitaan erityisesti suunniteltaessa sivuontelokirurgiaa, tavallisimmin tähystysleikkausta (funktionaalinen endoskooppiavusteinen sivuontelokirurgia, FESS). Leikkauksen suunnittelussa natiivikuvan antama tieto ei riitä, mutta tietokonetomografialla (TT) on mahdollista saada tarkka käsitys limakalvomuutosten laajuudesta ja nenän sivuonteloiden anatomiasta. Magneettikuvaus (MK) erottelee pehmytkudosmuutokset paremmin kuin TT, ja sen etuna on myös säderasituksen puuttuminen. Luurakenteet puolestaan erottuvat TT:ssa selvästi paremmin, ja TT onkin tavallisimmin käytetty menetelmä ennen kirurgisia toimenpiteitä (Bolger ym. 1996). Erityisesti silmän linsseihin kohdistuva säderasitus tulee huomioida NSO- TT:tä harkittaessa, ja muutenkin kuvausaiheet tulee määrittää tarkasti ja kuvaus suorittaa Duodecim 2007;123: mahdollisimman vähän säderasitusta tuottavalla ohjelmalla (Hudgins ym. 1997). Nenän sivuonteloiden röntgenkuvaus tuottaa noin 0,03 msv:n annoksen, joka vastaa neljän päivän altistumista taustasäteilylle. Pään TT:stä aiheutuu noin 2 msv:n säteilyannos, joka vastaa seitsemääkymmentä keuhkojen natiivikuvaa tai kahdeksan kuukauden altistusta taustasäteilylle. Nenän sivuonteloiden TT:n tuottama annos on noin viidesosa pään TT:n annoksesta. Silmän linssien säteilyannosta voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä tähän tutkimukseen suunniteltuja säteilysuojaimia (Hein ym. 2002). Kuvaustekniikoista ja -aiheista Natiivi-NSO-röntgenkuvauksen aiheet ovat viime vuosina vähentyneet, koska tämän menetelmän käyttöä akuutin sinuiitin rutiinidiagnostiikassa ei enää suositella (Marple ym. 2006). Kuvausprojektioina käytetään etusuunnan kuvaa ja ns. kuutamoprojektiota, joista jälkimmäinen on usein riittävä varsinkin seurantakuvausten yhteydessä. Aiheellinen natiivikuva on edelleen 1831

2 Natiivikuva on edelleen aiheellinen haluttaessa sulkea pois potilaan oireiden sivuontelotulehdusperäinen syy haluttaessa sulkea pois potilaan oireiden sivuontelotulehdusperäinen syy, ja näin ollen erityisesti normaali kuvauslöydös on merkittävä. Kuvassa näkyvät lievät limakalvopaksuuntumat ovat epäspesifinen löydös, eivätkä ne välttämättä ole yhteydessä potilaan kokemiin oireisiin. Merkittäviä tulehdukseen viittaavia löydöksiä natiivikuvassa ovat esimerkiksi nestevaakapinta tai ontelon umpeen varjostuminen, ja etenkin otsaontelossa esiintyessään niillä on selvä merkitys jatkohoitoa suunnitellessa. Paikallinen muutos, kuten luudestruktio, yhdellä alueella muutoin terveen näköisissä, ilmastoituneissa sivuonteloissa saattaa olla merkki pahanlaatuisesta kasvaimesta. Nykyaikaisilla monileike-tt-laitteilla kuvaus suoritetaan aksiaalisuunnassa potilaan ollessa selällään. TT voidaan tehdä 1 mm:n leikepaksuudella ilman limitystä, jolloin kuvaustiedoista on mahdollista tehdä hyvälaatuiset sagittaali- ja koronaalisuunnan reformaattikuvat (Rosenthal ym. 2000). Koronaalisuunnan leikkeiden tarkastelu on tavallisin tapa tulkita sivuonteloiden tilannetta, mutta etenkin leikkauksen suunnittelussa on tärkeää tarkastella myös sagittaalija aksiaalileikkeitä paremman kolmiulotteisen orientaation saavuttamiseksi. Edullisin koronaalileikkeiden katselusuunta on 10 astetta eteenpäin kallistettuna kovaa suulakea vastaan kohtisuorasta suunnasta (Melhem ym. 1996). Nenän sivuonteloiden kolmiulotteinen kuvarekonstruktio on havainnollinen anatomisten rakenteiden tarkastelussa ja leikkausta suunniteltaessa (Gotwald ym. 2001). TT:n aiheita ovat toistuva tai pitkittynyt sivuontelotulehdus, epäily sivuontelotulehduksen komplikaatiosta (esimerkiksi orbitaselluliitti tai absessi), nenäkäytävien tai sivuonteloiden kystat ja muut kasvaimet, sivuonteloperäisiksi epäillyt kasvokivut, kasvomurtumat ja nenän aivonesteyhteys. Limakalvomuutokset näkyvät hyvin T2-painotteisissa magneettikuvissa ja anatomia T1-painotteisissa. Kuvaussuunnat valitaan sen mukaan, mitä ongelmaa halutaan selvitellä, ja leikepaksuudeksi sopii 3 mm. Luu ei anna MK:ssa signaalia, mutta luurakenteita voidaan epäsuorasti arvioida niitä verhoavan limakalvon signaalista, etenkin jos limakalvo on normaalin ohutta. Jos nenän sivuonteloissa esiintyy huomattavia limakalvopaksuuntumia, ei MK:sta ole juuri hyötyä luisten anatomisten rakenteiden kuvantamisessa. Vaikka MK:hon ei liity säderasitusta, sitä ei suositella tehtäväksi raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ilman erityisen painavaa syytä. Hyvän pehmytkudoserottelunsa ansiosta MK:ta käytetään sivuonteloiden ja kallonpohjan alueen kasvainten laajuuden selvittelyssä. Siitä voi olla hyötyä myös leikkausten jälkitilojen kuten oireilevan täytetyn otsaontelon selvittelyssä. Toisaalta tarkka käsitys otsaontelon täyttömateriaalin aineenvaihdunnasta tai tulehduksesta on mahdollista saada positroniemissiotomografialla. Anatomiaa ja variaatioita Nenän sivuontelot muodostuvat poski-, otsa- ja kitaonteloista sekä seulalokerostosta. Kaikilla sivuonteloilla on yhteys nenäkäytävään. Näistä tyhjenemiskäytävistä kolme kapeikkoa ovat toiminnallisesti tärkeitä. Osteomeataalikompleksi (kuva 1 D) koostuu nenäkäytävän lateraaliseinän rakenteista, jotka sivuavat poskiontelon luonnollista aukkoa ja otsaontelon tyhjenemiskanavaa. Hiatus semilunaris on processus uncinatuksen ja nenäkäytävän lateraaliseinän rajaama puolikuun muotoinen rako. Se johtaa infundibulum ethmoidaleen, jossa sijaitsee poskiontelon luonnollinen aukko. TT-kuvassa nähtäviä kroonisiksi tulkittavia tulehdusmuutoksia osteomeataalikompleksissa pidetään tärkeänä FESS:n aiheena. Processus uncinatus poistetaan usein FESS:ssä (unsinektomia), jotta ahtaus poskiontelon luonnollisen ostiumin ympärillä vähenisi, ja yleensä myös poskiontelon luonnollista aukkoa laajennetaan (keskikäytäväantrostomia). Otsaontelot avautuvat nenään ductus frontonasalisten kautta (kuva 1 A ja B) joko processus uncinatuksen lateraalipuolelle (keskikäytävään) tai harvemmin mediaalipuolelle (Daniels ym. 2003). Agger nasi sijaitsee nenän lateraa E. Ilkko ym.

3 KUVA 1. Nenän sivuonteloiden anatomisia rakenteita tietokonetomografiakuvissa: koronaali- (A), aksiaali- (B), sagittaalileike (C) sekä ostiometaalikompleksi (D). Otsaonteloiden luonnollinen tyhjentymisreitti kulkee recessus frontonasalisten kautta (A, kaareva nuoli). Kitaontelo tyhjentyy recessus sphenoethmoidaliksiin (B, paksut nuolet). Poskiontelo tyhjentyy infundibulum ethmoidalen kautta (D, nuolenkärjet) Lyhenteet: a = alakuorikko, an = agger nasi, be = bulla ethmoidalis, bl = basaalilamina, fnr = recessus ja ductus frontonasalis, k = keskikuorikko, kk = kyynelkanava, ko = kitaontelo, o = otsaontelo, pu = processus uncinatus, s = septum, ser = recessus sphenoethmoidalis h = hiatus semilunaris Nenän sivuonteloiden kuvantaminen liseinässä keskikuorikon kiinnityksen etupuolella ja on usein pneumatisoitunut ja käsittää vaihtelevankokoisia ilmalokeroita. Agger nasin lokerot ovat tärkeässä asemassa otsaontelon endoskooppisessa kirurgiassa, koska reitti otsaonteloon avataan agger nasin lokeroiden kautta. Tässä voidaan käyttää apuna TT-kuvia hyödyntävää leikkausnavigaattoria, jolla voidaan leikkauksen aikana seurata instrumentin sijaintia suhteessa kallonpohjan ja silmäkuopan tärkeisiin rakenteisiin. Recessus sphenoethmoidalis (kuva 1C) on yläkuorikon, kitaontelon etuseinän ja nenän väliseinän takayläosan rajaama rako, johon avautuu kitaontelon luonnollinen aukko. Joskus yläkuorikon taka-yläpuolella on vielä yksi kuorikko (concha nasalis suprema), jolloin recessus sphenoethmoidalis kitaonteloaukkoineen on tämän kuorikon ja nenän väliseinän välissä. Tärkeä sivuontelohin liittyvä rakenne on keskikuorikon basaalilamelli (kuva 1 C), joka erottaa etu- ja takaetmoidit. Sinus lateralis on keskikuorikon basaalilamellin ja bulla ethmoidaliksen välissä oleva nenän keskikäytävän uloke, joka voi yltää kallonpohjaan asti. Jos näköhermon luukanava ulottuu takaetmoidiin, on kyseessä ns. Onodin lokero (kuva 2), joka on kitaontelon ylä-lateraalipuolella. Onodin lokero on otettava huomioon takaetmoidien kirurgiassa näköhermovaurion välttämiseksi. Hallerin lokerot (kuva 3) sijaitsevat silmäkuopan luuseinää vasten poskiontelon ja seulalokeroston rajalla ja 1833

4 Kuva 2. Oikealla näköhermokanava ulottuu varjostuneeseen takaetmoidiin (tähti), Onoidin lokeroon. Ko = kitaontelo. KUVA 3. Hallerin ontelo (nuoli) ja concha bullosa (tähti) vasemmassa keskikuorikossa. KUVA 4. Oikealle vino nenän väliseinä. voivat joskus ahtauttaa poskiontelon tyhjenemiskanavaa. Nenän väliseinän vinouma (septumdeviaatio) (kuva 4) on yleinen; se voi esiintyä lievänä jopa 65 %:lla väestöstä (Stallman ym. 2004). Concha media bullosa (kuva 3) on keskikuorikossa oleva ilmaontelo, jonka esiintyvyys on % (Lloyd ym. 1990, 1991) ja sillä on yhteys nenän väliseinän kontralateraaliseen deviaatioon (Stallman ym. 2004). Olivierion ym. (1998) mukaan nenän lateraaliseinää painava väliseinän huomattava vinous, concha media bullosa tai jokin muu variaatio, esimerkiksi paradoksaalisesti lateraaliseinään päin kääntynyt keskikuorikko tai Hallerin lokero ahtauttaessaan keskikäytävän ilmarakoja, voi altistaa sinuiiteille. Toisaalta kaikissa tutkimuksissa ei tällaista syy-yhteyttä ole löydetty (Stallman ym. 2004). Tulehdukset Sivuonteloiden natiivikuvassa on mahdollista nähdä merkittävät limakalvopaksuuntumat ja nesteen kertyminen poski- ja otsaonteloihin, mutta pienet tai paksuseinäiset poski- tai otsaontelot voivat tuottaa tulkintavaikeuksia. Poskionteloiden kaikukuvaus kokeneen tekijän suorittamana saattaa auttaa äkillisen poskiontelotulehduksen diagnostiikassa, mutta kroonisen sinuiitin diagnostiikassa sillä ei näyttäisi olevan sijaa (Äkillisen poskiontelotulehduksen hoito: MIKSTRA 1999, Varonen ym. 2003). Röntgenkuvia tulkittaessa on muistettava, että poikkeavat löydökset ovat tavallisia myös oireettomilla henkilöillä, etenkin lapsilla (Kristo ym. 2003). Ylähengitystietulehduksen aikana miltei kaikilla potilailla todetaan poikkeavia limakalvolöydöksiä sivuonteloiden kuvantamistutkimuksissa E. Ilkko ym.

5 Nämä muutokset paranevat suurimmalla osalla potilaista itsestään ilman hoitoa (Gwaltney ym. 1994, Puhakka ym.1998, Kristo ym. 2003). Toisaalta myös hoidetun poskiontelotulehduksen jälkeen limakalvomuutoksia on todettu useiden viikkojen ajan huolimatta siitä, että potilaat ovat oireettomia (Leopold ym. 1994). Poikkeava kuvauslöydös ei siten yksinään ole aihe mikrobilääkitykselle, vaan hoitopäätöksen tulee perustua lisäksi oirekuvaan ja kliinisiin löydöksiin. TT on aiheellinen, jos harkitaan leikkaushoitoa toistuvassa tai kroonisessa sinuiitissa (Pitkäranta ym. 2006). Kuten edellä mainittiin, limakalvoturvotusta ja eritteiden kertymistä sivuonteloihin esiintyy tavallisten hengitystieinfektioiden yhteydessä, ja nämä muutokset parantuvat usein itsestään. Siten leikkausta suunniteltaessa tehtäessä on tärkeää tietää, onko tutkittavalla ollut äkillinen infektio kuvausajankohtana, ja onko hän saanut säännöllistä hoitoa esimerkiksi paikallissteroidilla ennen kuvausta. Kun tehdään TT leikkauksen suunnittelua varten kroonisessa sinuiitissa tai nenäpolypoosissa, on usein edullista määrätä potilaalle kuvausta edeltävä systeeminen mikrobi- ja kortikosteroidilääkitys. Tällöin kuvauksessa todettavat muutokset ovat todennäköisimmin pitkäaikaisia tai korjaantumattomia, ja niiden kirurginen hoito on aiheellista. Virusten ja bakteerien lisäksi myös sienet aiheuttavat joskus nenän sivuontelotulehduksia. TT-kuvassa saattaa tällöin näkyä kalkkitiivistymiä (kuva 9) liman seassa. T2-painotteisessa magneettikuvauksessa sienikonkrementti näkyy tummana erottuen selvästi kirkkaana näkyvästä limakalvosta ja limasta (Zinreich 2006). Wegenerin granulomatoosi johtuu autoimmuunivaskuliitista, ja se voi vaurioittaa myös nenän sivuonteloita. TT:llä ja MK:lla nähdään nenän sivuonteloissa pehmytkudosmuutosta, limakalvopaksuuntumia ja usein myös luudestruktiota (kuva 5). Kystiset sivuontelomuutokset Nenän sivuonteloiden kuvantaminen Kuva 5. Wegenerin granulomatoosi. Luurakenne on laajalti patologista, eivätkä poskiontelot näy avoimina. Nenän väliseinä ja kuorikot ovat syöpyneet, ja ne on osittain poistettu leikkauksessa. Oikean silmäkuopan sisäreunassa on mukoseele (tähti). Vasemman silmäkuopan alasisäsivulla pienet epäspesifiset kalkkiutumat (nuoli). Kuva 6. Limakalvokysta (tähti) vasemmassa poskiontelossa. Nenän sivuonteloiden limakalvokystat (kuva 6) ovat yleisiä, ja niitä nähdään sivulöydöksinä pään alueen MK:ssa tai TT:ssä. Myös natiivikuvassa kystaa voidaan epäillä sen tyypillisen kaarevan rakenteen perusteella. Tavallisesti limakalvokystat ovat oireettomia, eivätkä täysin tyypilliset kuvantamislöydökset vaadi jatkoselvittelyjä. 1835

6 Kuva 7. Vasemman poskiontelon täyttävä mukoseele (tähti). Luurakenne on syöpynyt silmäkuopan pohjasta ja poskiontelon etu- ja alaseinästä (nuolet). Kuva 8. Hammasperäinen kysta (tähti), jossa on kalkkikuori (avoin nuoli). Hammasjuuri (umpinainen nuoli) ulottuu poskionteloon. Mukoseele eli limarakkula (kuva 7) on limakalvon rajaama umpipussi, joka voi syntyä nenän sivuontelon laskuaukon tukkeutuessa ja eritteen kertyessä nenän sivuonteloon (Han ym. 1995). Mukoseele saattaa kehittyä leikkauksen jälkitilana, tavallisimmin Caldwell Lucin leikkauksen jälkeiseen arpeen (Isoda ym. 1993). Mukoseele voi painevaikutuksellaan syövyttää luuta ja pullistua ulospäin nenän sivuontelosta tai kasvaa luun sisällä. Mukoseele näkyy TT:ssä kystamaisena kaarevapintaisena muutoksena, joka mahdollisesti on syövyttänyt luuta. Magneettikuvauksessa mukoseelen signaali-intensiteetti voi vaihdella mukoseelen sisällön mukaan ja poiketa nesteen antamasta signaalista. Erotusdiagnostisesti tärkeää on erottaa hammasperäiset kystat (kuva 8) muista poskionteloiden ekspansioista (Han ym. 1995). Hammasperäinen kysta saattaa pullistua poskionteloon. Sille on tyypillistä luinen seinämä onteloon nähden, ja se näkyy hyvin TT:ssä. MK:ssa hammasperäisten kystien signaali-intensiteetti vaihtelee. Maksillan tuumoreista ameloblastooma saattaa olla kystinen ja affisioida myös poskionteloa. Nenäpolypoosi Nenäpolyypit (kuva 9) ovat hyvänlaatuisia limakalvon pullistumia, joiden syntymekanismi ja etiologiset tekijät ovat edelleen suurelta osin selvittämättä. Atooppista allergiaa ei polyyppipotilailla esiinny sen useammin kuin normaaliväestössä. Polyypit uusiutuvat erityisen herkästi potilailla, joilla on astma ja yliherkkyys asetyylisalisyylihapolle. Tavallisimmat oireet ovat nenän tukkoisuus, kirkaseritteinen tai limainen nuha ja hajuaistin heikkeneminen. Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen. Natiivikuvauksesta ei ole hyötyä nenäkäytävien polypoosin toteamisessa, mutta polypoosiin liittyvän poskiontelotilanteen selvittämiseksi se on usein aiheellinen. Paikallissteroidihoidosta huolimatta nenäkäytävien uusiutuva tai jatkuva polypoosi poistetaan yleensä leikkauksella (shaverpolypektomia). Jos tarvitaan laajempi leikkaus, sitä ennen tehdään sivuonteloiden TT-kuvaus. TT-kuvasta arvioidaan, kuinka laajalle sivuonteloihin tauti on edennyt, ja lisäksi leikkaava lääkäri käyttää kuvia karttana operaation aikana. Ennen TT-kuvausta suositellaan infektion ja tulehduksen hoitoa mikrobi- ja kortisonilääkityksellä. Kasvaimet Nenän sivuonteloiden kasvaimien on syytä epäillä olevan pehmytkudosmuutosten taustalla, varsinkin jos muutos on isoloitunut muutoin 1836 E. Ilkko ym.

7 Kuva 9. Limakalvopolypoosia otsa- ja poskionteloissa sekä seulalokerostoissa molemmin puolin (tähdet). Muutokset peittävät anatomisten yksityiskohtien näkyvyyden. Ylitiheät alueet (nuolet) viittaavat sieni-infektioon. Kuva 10. Vasemmassa poskiontelossa nenäkäytävään ja seulalokeroston alueelle kasvava invertti papillooma (tähti). terveen näköisessä nenässä, tai pehmytkudosmuutokseen liittyy luudestruktiota. Esimerkiksi karsinoomat, lymfoomat, melanooma ja estesioneuroblastooma (neuroblastoma olfactorium) sekä muiden kasvainten etäpesäkkeet saattavat affisoida nenän sivuonteloita. Nenänielun karsinooma esiintyy hyvin monimuotoisena, ja se voi kasvaa laajalle kallonpohjan, nenän sivuonteloiden ja aivojen alueelle (Chin ym. 2003). Pahanlaatuisia kasvaimia tavallisempi nenän sivuonteloiden alueella esiintyvä kasvain on invertti papillooma (kuva 10). Se on hyvänlaatuinen, tavallisimmin nenäkäytävän lateraaliseinämästä alkava polyyppimainen tuumori, joka affisioi yleisimmin nenän keskikäytävää, seulalokerostoa ja poskionteloa. Sen diagnostiikka on tärkeää pienen pahanlaatuistaipumuksen johdosta. Ojiri ym. (2000) totesivat tämän tuumorin magneettikuvauksessa tyypilliseksi piirteeksi aivojenkaltaisen kudosrakenteen. Löydös johtuu magneettikuvauksessa hyvin tehostuneena näkyvästä fibroottisesta stroomakerroksesta, jota huonommin tehostuva metaplastinen epiteeli peittää. Nekroottinen alue tuumorissa voi olla pahanlaatuisuuden merkki. Muita harvinaisempia nenän sivuonteloiden tuumoreita ovat mm. verekäs angiofibrooma, luurakenteita joskus melko paikallisestikin affisioiva fibroottinen dysplasia (kuva 11) ja juveniili luutuva fibrooma (kuva 12). Kuvantamistutkimusten perusteella kasvaimen tyyppi ei useinkaan selviä, ja vasta kasvaimesta otettu näyte antaa lopullisen varmuuden y d i n a s i a t Nenän sivuonteloiden kuvantamista tarvitaan pitkittyneen sinuiitin selvittelyssä ja leikkauksen suunnittelussa. Nenän sivuonteloissa esiintyy limakalvomuutoksia myös oireettomilla henkilöillä, eikä hoitopäätöksiä tule tehdä pelkästään radiologisten löydösten perusteella. Magneettikuvaus ei ole sivuonteloiden kuvantamisessa korvannut luurakenteet ja anatomiset yksityiskohdat paremmin näyttävää tietokonetomografiaa. Tietokonetomografian haittapuolena on säderasitus, jota voidaan vähentää silmien oikealla suojauksella. Nenän sivuonteloiden kuvantaminen 1837

8 Kuva 11. Fibroottinen dysplasia on aiheuttanut luurakenteiden laajan paksunemisen silmäkuoppien ja nenän sivuonteloiden seudussa. Huomaa näköhermokanavien (nuolet) säilyminen runsaista luumuutoksista huolimatta. Kuva 12. Nuoruusiän luutuva fibrooma, joka työntyy oikealta poskiontelosta ja painaa oikeaa silmäkuoppaa aiheuttaen eksoftalmuksen. löydöksen luonteesta. TT:ssä luurakenteiden destruktio näkyy hyvin, mutta kasvaimen rajautuminen ympäröiviin pehmytkudoksiin näkyy selvästi huonommin kuin MK:ssa. MK onkin aiheellinen pahanlaatuisen kasvaimen hoitoa suunniteltaessa. Kudosten metaboliaa kuvaavana toiminnallisena tutkimuksena PET yhdistettynä TT:hen (PET-TT) mahdollistaa vieläkin tarkemman arvion kasvaimen laajuudesta ja mahdollisista etäpesäkkeistä. Myös kasvainten hoitojen jälkiseurannassa kuvantamistutkimuksilla on keskeinen merkitys, ja sopivin kuvantamismuoto harkitaan aina yksilöllisesti. Traumat Kasvojen traumat kohdistuvat tavallisesti myös nenän sivuonteloiden alueelle. Natiivikuvissa käytetään sivonteloiden anteroposteriorista, oksipitomentaalista ja poskikaariprojektiota. Silmäkuopan seinämien, erityisesti silmäkuopan pohjan murtumissa TT antaa tärkeää lisätietoa leikkausta harkittaessa ja suunniteltaessa. Reformaattileikkeiden (koronaari- ja sagittaalileikkeet) ja kolmiulotteisten kuvien tarjoamat mahdollisuudet on tällöin muistettava. Erityisesti laajoissa kasvomurtumissa kolmiulotteisista kuvarekonstruktioista on huomattavaa hyötyä suunnitellessa tarvittavia avauksia ja sopivia kirurgisia rekonstruktiomenetelmiä. Lopuksi Nenän sivuonteloiden kuvantamisdiagnostiikkaa joudutaan tekemään sekä perusterveydenhuollossa että sairaaloissa. Natiivikuvan mahdollisuuksien rajallisuus tulee muistaa samoin kuin se, että kuvantamislöydös saattaa olla poikkeava oireettomillakin henkilöillä ja että todetut muutokset korjaantuvat usein hitaasti kliinisen paranemisen jälkeen. Siten kuvantamislöydökset on suhteutettava tutkittavan oireisiin, ja tehokkaiden konservatiivisten hoitojen pitäisi olla käytössä ennen leikkaussuunnittelua varten tehtävää TT:tä. TT on tullut merkittäväksi menetelmäksi, koska se on mahdollistanut nenän sivuonteloiden endoskooppiavusteisen kirurgian kehittymisen. Siihen liittyvä, mm. silmän linsseihin kohdistuva säderasitus on kuitenkin syytä muistaa. MK:lla on keskeinen merkitys nenän sivuonteloiden alueella esiintyvien pahanlaatuisten kasvainten hoidon suunnittelussa. Vähitellen paremmin saatavissa oleva PET yhdistettynä TT:hen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tutkia kudosten toimintaa ja auttaa erottamaan kasvaimia ja tulehduksia muista muutoksista aivan uudella tavalla. * * * Kiitämme dosentti, ylifyysikko Miika Niemistä hänen avustaan sädeannoskysymysten selvittelyssä E. Ilkko ym.

9 Kirjallisuutta Bolger W, Butzin C, Parson D. Paranasal sinus bony anatomic variations and mucosal abnormalities: CT analysis for endoscopic sinus surgery. Laryngoscope 1996;101: Chin Shy-Chyi, Fatterparker Grish, Chen Cheng-Yu, Som Peter M. Mr imaging of diverse manifestations of nasopharyngeal carcinomas. Am J Neuroradiol 2003;180: Daniels DLD, Mafee MF, Smith MM, ym. The frontal sinus drainage pathway and related structures. Am J Neuroradiol 2003;24: Gwaltney JM Jr., Phillips CD, Miller RD, Riker DK. Computed tomographic study of the common cold. N Engl J Med 1994; 330: Gotwald TF, Zinreich SJ, Corl F, Fishman EK. Three dimensiona volumetric display of the nasal osteomeatal channels and paranasal sinuses. Am J Neuroradiol 2001;176: Han MH, Chang KH, Lee CH, Na DG, Yeon KM, Han MC. Cystic expansile masses of maxilla: differential diagnosis with CT and MR. Am J Neuroradiol 1995;16: Hein E, Rogalla P, Klingebiel R, Hamm B. Low-dose CT of the paranasal sinuses with eye lens protection: effect on image quality and radiation dose. Eur Radiol 2002 Jul;12: Hudgins PA, Screening sinus CT. Good idea gone bad. Am J Neuroradiol 1997;18: Isoda H, Takehara Y, Masui T, Seki A, Takahashi M, Kaneko M. MRI of postoperative maxillary cysta. J Comput Assist Tomogr 1993; 17: Kristo A, Alho OP, Luotonen J, Koivunen P, Tervonen O, Uhari M. Crosssectional survey of paranasal sinus magnetic resonance imaging findings in schoolchildren. Acta Paediatr 2003(a);92: Kristo A, Uhari M, Luotonen J, ym. Paranasal sinus findings in children during respiratory infection evaluated with magnetic resonance imaging. Pediatrics 2003(b); 111:e Leopold DA, Stafford CT, Sod EW, ym. Clinical course of acute maxillary sinusitis documented by sequential MRI scanning. Am J Rhinology 1994;8: Lloyld GA. CT of the paranals sinuses: study of a contriol series in relation to endoscopic sinus surgery. J Laryngol Otol 1990;104: Lloyld G, Lund V, Scadding G. CT of the paranasal sinuses and functional endoskopic surgery: a critical analysis of 100 symptomatic patients. J Laryngol Otol 1991;105: Marple BF, Brunton S, Ferguson BJ. Acute bacterial rhinosinusitis: a review of U.S. treatment guidelines. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;135: Melhem ER, Oliverio PJ, Benson ML, Leopold DA, Zinreich SJ. Optimal CT evaluation for functional endoscopic sinus surgery. Am J Neuroradiol 1996;17: Ojiri H, Ujita M, Tada S, Fukuda KA. Potentially distinctive features of sinonasal inverted papilloma on MR imaging. Am J Neuroradiol 2000;175: Oliverio PJ, Zinreich SJ. Radiology of the nasal cavity and paranasal sinuses p Kirjassa: Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE, toim. Otolaryngology, head and neck surgery. 1998, s Pitkäranta A, Hytönen M. Pitkittynyt nuha. Duodecim 2006:122; Puhakka T, Mäkelä MJ, Alanen A, ym. Sinusitis in the common cold. J Allergy Clin Immunol 1998;102; Rosenthal E, Quint DJ, Johns M, Peterson B, Hoeffner E. Diagnostic maxillofacial coronal images feformatted from helically acquired thin-section axial CT data. Am J Radiology 2000;175: Stallman JS, Lobo JN, Som PM. The incidence of chonca bullosa and its relationship to nasal septal deviation and paranasal sinus diverse. Am J Neuroradiol 2004;25: Varonen H, Savolainen S, Kunnamo I, Heikkinen R, Revonta M. Acute rhinosinusitis in primary care: a comparison of symptoms, signs, ultrasound, and radiography. Rhinolology 2003;41: Zinreich SJ. Progress in sinonasal imaging. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 2006; Äkillisen poskiontelotulehduksen hoito. MIKSTRA. Suomen otolaryngologiyhdistys ry. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Duodecim 1999;115: EERO ILKKO, dosentti, osastonylilääkäri JAAKKO NIINIMÄKI, LL, erikoislääkäri OYS:n radiologian klinikka PL 50, OYS ANTTI RAAPPANA, LL, erikoislääkäri AILA KRISTO, LT, erikoislääkäri TAPIO PIRILÄ, dosentti, erikoislääkäri OYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka PL 22, OYS 1839

Se on ihan normaalia nenän ja sivuonteloiden rakenteiden ja toiminnan variaatioita

Se on ihan normaalia nenän ja sivuonteloiden rakenteiden ja toiminnan variaatioita Timo Koskenkorva ja Aila Kristo TEEMA: RINOLOGIA Se on ihan normaalia nenän ja sivuonteloiden rakenteiden ja toiminnan variaatioita Erilaiset nenäoireet ovat yleinen syy hakeutua lääkäriin, mutta osa näistä

Lisätiedot

OTSAONTELOTULEHDUKSEN HOITOTULOKSET KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN KLINIKASSA VUOSINA 2005 2010

OTSAONTELOTULEHDUKSEN HOITOTULOKSET KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN KLINIKASSA VUOSINA 2005 2010 OTSAONTELOTULEHDUKSEN HOITOTULOKSET KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN KLINIKASSA VUOSINA 2005 2010 Tiina Hurri Opinnäytetutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen

Lisätiedot

Nenän tukkoisuutta, eritystä, kutinaa tai. Pitkittynyt nuha. Näin tutkin. Esitiedot ovat tärkeitä

Nenän tukkoisuutta, eritystä, kutinaa tai. Pitkittynyt nuha. Näin tutkin. Esitiedot ovat tärkeitä Näin tutkin Anne Pitkäranta ja Maija Hytönen Nenän ja sivuonteloiden tulehdukselliset oireet esiintyvät usein yhdessä. Rinosinuiittia pidetäänkin parempana terminä kuin riniittiä tai sinuiittia. Alle kaksi

Lisätiedot

Aikuiset sairastavat 2 5 nuhakuumetta vuodessa, lapset. Aikuispotilaan krooninen poskiontelotulehdus: missä syy, mikä hoito?

Aikuiset sairastavat 2 5 nuhakuumetta vuodessa, lapset. Aikuispotilaan krooninen poskiontelotulehdus: missä syy, mikä hoito? Katsausartikkeli Jura Numminen, Sanna Toppila-Salmi Aikuispotilaan krooninen poskiontelotulehdus: missä syy, mikä hoito? Tärkein tieto K Uusi kliininen poskiontelotulehduksen määritelmä perustuu potilaan

Lisätiedot

Nenän sivuontelotulehduksen hoito pallolaajentimella

Nenän sivuontelotulehduksen hoito pallolaajentimella Matti Penttilä ja Jura Numminen KATSAUS Nenän sivuontelotulehduksen hoito pallolaajentimella Nenän sivuontelotulehdusten hoitoon on tullut pallolaajentimia, joiden avulla endoskooppinen sivuontelotoimenpide

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Sivuontelotulehdus

Käypä hoito -suositus. Sivuontelotulehdus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä Päivitetty 10.6.2013 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Nenällä on monta tehtävää: se kostuttaa,

Nenällä on monta tehtävää: se kostuttaa, Näin hoidan Maija Hytönen Hyvin toimiva nenähengitys on oleellista hyvinvoinnille. Syitä tukkoisuuteen ovat nenän ja sivuonteloiden akuutit ja krooniset tulehdukset, jatkuva tai jaksoittainen allerginen

Lisätiedot

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa:

Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Korva-, nenä- ja kurkkutautien osaamistavoitteet lääketieteen perusopetuksessa: Ryhmittely 1) Ymmärrettävä, hallittava ja osattava käyttää tai soveltaa 2) Tiedettävä, tunnistettava 3) Erityisosaamista

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere

This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere This document has been downloaded from TamPub The Institutional Repository of University of Tampere Publisher's version The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201310041447

Lisätiedot

Terve lapsi sairastaa normaalisti kolmesta

Terve lapsi sairastaa normaalisti kolmesta Tapausselostus Lasten sivuontelotulehduksiin liittyvät vakavat komplikaatiot Anne Pitkäranta, Timo Atula ja Maija Hytönen Lapsen sivuontelotulehdus on tavallinen, usein flunssaan liittyvä tauti, joka paranee

Lisätiedot

Äkillisen poskiontelotulehduksen hoitosuositus

Äkillisen poskiontelotulehduksen hoitosuositus Mikstra Äkillisen poskiontelotulehduksen hoitosuositus Tavoitteet ja kohderyhmät Hoitosuositus koskee alle kuukauden kestänyttä bakteerien aiheuttamaa poskiontelotulehdusta, ja se on tarkoitettu kaikenikäisille

Lisätiedot

Aikuisen äkillisen sivuontelotulehduksen diagnostiikka ja hoito

Aikuisen äkillisen sivuontelotulehduksen diagnostiikka ja hoito KATSAUS TIETEESSÄ MAIJA HYTÖNEN dosentti, osastonylilääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka JARI SUVILEHTO LKT, erikoislääkäri, yksityislääkäri Helsinki MIKKO SEPPÄNEN LT, erikoislääkäri

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Antti Lamminen osastonylilääkäri HUS Kuvantaminen, HYKS Meilahden sairaala Kuvantamislöydökset ovat aina olleet oleellisessa roolissa selkärankareuman ja muiden

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Sivu 1/5 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Potilaan ohjaaminen tutkimukseen... 2 Tutkimukset, joista on harvoin hyötyä potilaan hoidon kannalta... 2 Häntäluu... 2 Kallo... 2 Kasvojen luut... 2 Kitarisa... 2 Korva,

Lisätiedot

VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN PUUTTEELLISUUS

VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN PUUTTEELLISUUS 20.5.2013 Dnro 2616/4/11 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen VARUSMIEHEN YLÄHENGITYSTIEINFEKTION DIAGNOSOINTI JA HOITO SEKÄ POTI- LASASIAKIRJAMERKINTÖJEN

Lisätiedot

Lasten korvatulehdukset

Lasten korvatulehdukset Lasten korvatulehdukset Tuomo Puhakka Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Lääket.tri, dosentti TYKS Korvaklinikka Ei sidonnaisuuksia Luennon sisältö Syntymekanismi Riskitekijät Diagnostiikka

Lisätiedot

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS

Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset. Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu ja erikoissairaanhoidon tutkimukset Anne Salonen TAYS Idiopaattisen skolioosin luokittelu Ikä Primaarikäyryys Luokitusjärjestelmät Luokittelu iän perusteella I Infantiili

Lisätiedot

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015

Bakteerimeningiitti tänään. Tuomas Nieminen 23.9.2015 Bakteerimeningiitti tänään Tuomas Nieminen 23.9.2015 Meningiitti Lukinkalvon, pehmytkalvon (pia mater) ja selkäydinnesteen inflammaatio/infektio; likvorissa valkosolujen ylimäärä Tulehdus leviää subaraknoidaalisessa

Lisätiedot

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008

Immuunipuutokset. Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunipuutokset Olli Vainio OY Diagnostiikan laitos OYS Kliinisen mikrobiologian laboratorio 17.10.2008 Immuunijärjestelm rjestelmän n toiminta Synnynnäinen immuniteetti (innate) Välitön n vaste (tunneissa)

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

Primovist (dinatriumgadoksetaatti) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Primovist (dinatriumgadoksetaatti) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Primovist (dinatriumgadoksetaatti) 05/2013, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 2. Julkisen yhteenvedon osiot 2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Magneettikuvaus (MK) on yksi useasta

Lisätiedot

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen

Rintojen kuvantaminen. 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Rintojen kuvantaminen 2016 LT, radiologi Katja Hukkinen Kuvantamistavat Mammografia (2D), tomosynteesi (3D) Ultraääni, ABUS Magneettikuvantaminen Rinta-TT TT Oireet Kyhmy Ihon, nännin uusi ja konstantti

Lisätiedot

FESS VAIKUTUS ANTIBIOOTTIKUURIEN TARPEESEEN JA TYÖKYKYYN

FESS VAIKUTUS ANTIBIOOTTIKUURIEN TARPEESEEN JA TYÖKYKYYN FESS VAIKUTUS ANTIBIOOTTIKUURIEN TARPEESEEN JA TYÖKYKYYN Essi Kattainen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Lisätiedot

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus

GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus GTVCTVITVPTVOAR: mitä ihmettä? Erikoistuvien päivät Kuopio 25.-26.1.2013 Heli Virsunen erikoislääkäri KYS/ Syöpäkeskus Eri kohdealueiden rajaaminen ei ole eksaktia tiedettä, vaan perustuu osittain kokemukseen

Lisätiedot

Vatsaontelon parenkyymielimet ja suolisto

Vatsaontelon parenkyymielimet ja suolisto Näin tutkin Magneettikuvaus vai tietokonetomografia vatsaontelon tutkimuksessa? Juha Halavaara ja Pekka Tervahartiala Tietokonetomografia- ja magneettikuvauslaitteiden ripeä kehitys viime vuosina on luonut

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Thorax NSO SISÄLTÖ. röntgenkuvauksen indikaatiot ja. Thorax-röntgenkuvauksen indikaatiot

Thorax NSO SISÄLTÖ. röntgenkuvauksen indikaatiot ja. Thorax-röntgenkuvauksen indikaatiot THX1 kuvantulkinta 2013 SISÄLTÖ Thorax NSO thorax-kuvauksen indikaatiot ja tekniikka (makuu- ja pystythorax) thorax-kuvan systemaattinen analysointi thorax-lausunnon komponentit nenän sivuonteloiden röntgenkuvauksen

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011. KKTT-laitteen käyttö. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK OPASTAA / LOKAKUU 2011 KKTT-laitteen käyttö Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Sisältö Johdanto...3 Viranomaisvaatimukset KKTT-laitteen käytölle...4

Lisätiedot

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa

Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa Potilasesite Robottitekniikkaan perustuvaa tarkkuussädehoitoa Kuopiossa 2 Tarkkuussädehoitoa Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sädehoitoyksikössä sijaitsee Pohjoismaiden ensimmäinen robottitekniikkaan

Lisätiedot

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty!

COPYRIGHT MARTINE VORNANEN. Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! COPYRIGHT MARTINE VORNANEN Tämän materiaalin julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty! PAPILLAN JA ULKOISTEN SAPPITEIDEN KASVAIMET MARTINE VORNANEN PSHP LABORATORIOKESKUS ULKOISTEN SAPPITEIDEN

Lisätiedot

Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen

Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen Leena Raulisto Radiologian erikoislääkäri HUS-röntgen h h Film säteet kulkevat lyhyemmän matkan kuvausaika lyhenee, liikehäiriö jää pois säteilyn hajonta vähenee sädeannos pienenee kuvan kontrasti paranee

Lisätiedot

Keuhkoventilaation ja -perfuusion SPET/TT keuhkoembolian diagnostiikassa. Dos. Tuula Janatuinen 8.4.2010

Keuhkoventilaation ja -perfuusion SPET/TT keuhkoembolian diagnostiikassa. Dos. Tuula Janatuinen 8.4.2010 Keuhkoventilaation ja -perfuusion SPET/TT keuhkoembolian diagnostiikassa Dos. Tuula Janatuinen 8.4.2010 Johdantoa Keuhkoembolian diagnostiikka perustuu kliiniseen arvioon, laboratoriolöydöksiin (P-FIDD)

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa?

Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? Natiiviröntgentutkimukset onko indikaatiopohjaiselle kuvanlaadun ja potilasannoksen optimointiajattelulle sijaa? EL Sannamari Lepojärvi OYS Taustaa Yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta vuonna 2008. (STUK

Lisätiedot

DGN KUVANTAMISMENETELMÄT, NIIDEN FYSIKAALISET PERUSTEET, TEKNIIKAT JA KÄYTTÖ DIAGNOSTIIKASSA JA KLIINISTEN ONGELMIEN SELVITTELYSSÄ

DGN KUVANTAMISMENETELMÄT, NIIDEN FYSIKAALISET PERUSTEET, TEKNIIKAT JA KÄYTTÖ DIAGNOSTIIKASSA JA KLIINISTEN ONGELMIEN SELVITTELYSSÄ A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Radiologian opetus 2016-2017 Keskeisyys Taso Toteutuminen RyhmäOpetus Johdanto (J=pakollinen

Lisätiedot

Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander

Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Radiologi Valtakunnallinen PET-keskus, Turku TT +aika- ja paikkaerotuskyky +nopeus +saatavuus +hinta +keuhkot +useimmat vatsan

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Pään ja kaulan alueen tuumoreiden leikekuvantaminen ja kaulan normaali anatomia

Pään ja kaulan alueen tuumoreiden leikekuvantaminen ja kaulan normaali anatomia Pään ja kaulan alueen tuumoreiden leikekuvantaminen ja kaulan normaali anatomia Antti Markkola HUS-Röntgen, Meilahti Pään ja kaulan syövät Runsaat 600 tapausta vuodessa yleisimmät: suuontelo-, huuli-,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Pään ja kaulan alueen. SPECT/CT alueen vartijaimusolmuke ja kilpirauhassyövän metastaasien kuvaus)

Pään ja kaulan alueen. SPECT/CT alueen vartijaimusolmuke ja kilpirauhassyövän metastaasien kuvaus) Pään ja kaulan alueen SPECT/CT (hyperparatyreoosi,, pään ja kaulan SPECT/CT alueen vartijaimusolmuke ja kilpirauhassyövän metastaasien kuvaus) CT- ja fuusiokuvantamisen perusteet isotooppilääkäreille.

Lisätiedot

Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona

Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi KATSAUS VERKOSSA ENSIN tieteessä HALO-ryhmä: Tapio Pirilä dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, ylilääkäri, tulosyksikön johtaja Lapin keskussairaala,

Lisätiedot

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY

Luutuumorit IAP Turku Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumorit IAP Turku 7.5.2010 Tom Böhling HUSLAB/Peijas-Hyvinkää ja HY Luutuumori tiimi älä tee diagnoosia yksin Ortopedi Radiologi Onkologi Geneetikko ja Patologi -kliiniset tiedot/löydökset -natiivi-rtg,

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia

TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia TUTKI 2-KOTITEHTÄVÄN PALAUTUS 19.3.2014 Tiina Immonen BLL lääketieteellinen biokemia ja kehitysbiologia Tehtävän suoritus Palautuksia: 51 Tiivistelmien keskipituus 97 sanaa hyvä! OTSIKOT Otsikko tutkimuksen

Lisätiedot

Korva sijaitsee ohimoluussa, joka on eräs ihmisen

Korva sijaitsee ohimoluussa, joka on eräs ihmisen Katsaus Eero Ilkko, Heikki Löppönen, Osmo Tervonen, Juhani Pyhtinen ja Virpi Karhula Kuulon heikkenemisen syyn selvittäminen ja nykyaikainen korvakirurgia asettavat kuvantamisdiagnostiikalle uusia vaatimuksia.

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Tavoitteet. Etiologia ja anatomia Oireet Leikkausindikaatiot Leikkausmenetelmät Komplikaatiot Take Home Message Video. Eila Heiskanen 13.10.

Tavoitteet. Etiologia ja anatomia Oireet Leikkausindikaatiot Leikkausmenetelmät Komplikaatiot Take Home Message Video. Eila Heiskanen 13.10. Tavoitteet Etiologia ja anatomia Oireet Leikkausindikaatiot Leikkausmenetelmät Komplikaatiot Take Home Message Video 1 Anatomiaa Caspar Bartholin nuorempi löysi v. 1677 (Tanska) Bartholinin rauhanen on

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma

Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Työterveyshuolto ja sisäilmaongelma Riippumaton asiantuntija Terveydellisen merkityksen arvioija Työntekijöiden tutkiminen Työntekijöiden seuranta tth erikoislääkäri Seija Ojanen 1 Yhteys työterveyshuoltoon

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Ranneluumurtumat. Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka

Ranneluumurtumat. Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka Ranneluumurtumat Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka Esityksen sisältö Yleistä Triquetrum Trapezium Capitatum Lunatum Pisiforme Hamatum Veneluu Yleistä Jaetaan: Perilunaarisiin Aksiaalisiin

Lisätiedot

Rinoplastia. Luinen holvi. Keskiholvi Nenänpään yläpuolinen (supratip) alue Rustoisen väliseinän etukulma. Lobulus. Tapio Pirilä KATSAUS

Rinoplastia. Luinen holvi. Keskiholvi Nenänpään yläpuolinen (supratip) alue Rustoisen väliseinän etukulma. Lobulus. Tapio Pirilä KATSAUS Tapio Pirilä KATSAUS Rinoplastia Ulkonenän korjausleikkauksella (rinoplastia, septorinoplastia) pyritään korjaamaan nenän ulkomuoto kasvonpiirteisiin sopivaksi. Samalla joudutaan usein korjaamaan ulkonenän

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala gynekologisessa kirurgiassa Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala Tapausselostus no 1 : 35-v Operoitu kahdesti endometrioosin takia aikaisemmin resekoitu rektoktovaginaalista endometrioosia rakkoresektio

Lisätiedot

KATSAUS. Magneettikuvaus tarkentaa ylävatsan diagnostiikkaa. Juha Halavaara ja Pekka Tervahartiala

KATSAUS. Magneettikuvaus tarkentaa ylävatsan diagnostiikkaa. Juha Halavaara ja Pekka Tervahartiala KATSAUS Magneettikuvaus tarkentaa ylävatsan diagnostiikkaa Juha Halavaara ja Pekka Tervahartiala Magneettikuvaus vahvakenttälaitteilla ja nykyaikaisilla pintakeloilla antaa tarkan käsityksen ylävatsan

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet YO KOULUTUSPAIKAT OSASTOT Sivu THORAX Röntgen 1 Meilahti 2 VATSA Röntgen 2 Mei 3 KORVA Röntgen 2 Mei 4 URO Röntgen 2 Mei 5 ANGIO Röntgen 3 Mei

Lisätiedot

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS

Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Heini Savolainen LT, erikoistuva lääkäri KYS Komplisoitumaton Komplisoitunut diver tikuliitti = akuutti diver tikuliitti, johon liittyy absessi, fistelöinti, suolitukos tai vapaa puhkeama. Prevalenssi

Lisätiedot

Sappirakon ja sappiteiden syövän kuvantamisdiagnostiikka. Heljä Oikarinen

Sappirakon ja sappiteiden syövän kuvantamisdiagnostiikka. Heljä Oikarinen Katsaus Sappirakon ja sappiteiden syövän kuvantamisdiagnostiikka Heljä Oikarinen Sappirakon tai sappiteiden syöpä pitäisi löytää jo varhaisvaiheessa. Yleensä helposti saatava kaikukuvaus on hyvä alkuvaiheen

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Allison McGeer ym., 1991 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 14/2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C11

Lisätiedot

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS

Nuoren naisen lantiotuumori. GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Nuoren naisen lantiotuumori GKS-päivät 28.9.07 Biomedicum Sari Koivurova OYS Yleisyydestä teini-iässä alle 6% lantiotuumoripotilasta teini-ikäisiä toiminnalliset ei-neoplastiset muutokset selvästi yleisimpiä

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS

Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Mitä tehdä oireettomalle gynekologiselle sattumalöydökselle sektion yhteydessä? Anna-Mari Heikkinen KYS Naistentautien ja gyn.sädehoidon

Lisätiedot

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Preoperatiiviset levinneisyysselvitykset

Lisätiedot

Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Yleistä Mitään sairautta EI tule jättää hoidettavaksi varusmiespalveluksen aikana Leikkaushoitoja ei pääsääntöisesti

Lisätiedot

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace

Nuoren kipeä kives miten toimin. Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Nuoren kipeä kives miten toimin Apulaisylilääkäri Eija Mäkelä, TAYS Yleislääkäri yhdistyksen kevätkoulutus 13.5.2016 Ravintola Palace Yleistä Kiveksen kiertymä on äkillisen kiveskivun yleinen syy lapsuus-

Lisätiedot

SAV? Milloin CT riittää?

SAV? Milloin CT riittää? SAV? Milloin CT riittää? Evl Akuuttilääketiede To Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia 1 Potilastapaus 28- vuotias nainen vastaanotolla klo 12 Hypotyreoosi, hyvässä hoitotasapainossa Lääkityksenä Thyroxin

Lisätiedot

Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä

Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä PAD: INFLAMMATIO GRANULOMATOSA (KEUHKO) Yleinen histologinen diagnoosi patologi etiologisen haasteen edessä Risto Pirinen PKSSK patologia GRANULOMATOOTTINEN TULEHDUS KEUHKOSSA Infektio (tbc ~ mykobakteerit,

Lisätiedot

Luuston SPECT ja PETCT

Luuston SPECT ja PETCT Luuston SPECT ja PETCT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Luuston kuvantaminen Gammakuvauksella vs. PET-menetelmällä SPET-CT vs. PET/CT

Lisätiedot

Nenäontelon suhteet ympäristöön. Kasvojen luut rajaavat nenää ja nenäonteloa

Nenäontelon suhteet ympäristöön. Kasvojen luut rajaavat nenää ja nenäonteloa Nenäontelo, nenän sivuontelot, nielu, kurkunpää/hh 2013 ruotsinnokset Henri Puttonen 1. Nenäontelo ja sen sivuontelot (M6p s956-65; Gray2p s1013-29) Sairaustiloja mm: - Nuha on oire, johon kuuluu nenän

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

Allerginen nuha on lapsuusiän yleisimpiä

Allerginen nuha on lapsuusiän yleisimpiä Lasten allergologia Juhani Rinne ja Erkka Valovirta Allerginen nuha on erittäin yleinen vaiva jo lapsuusiällä. Nenäoireiden, tukkoisuuden, aivastelun, kutinan, vuodon ja silmäoireiden ohella siihen liittyy

Lisätiedot

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa

Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Uudet tutkimusmenetelmät rintadiagnostiikassa Mammografiapäivät 25-26.5.09 Tampere-Talo ayl Anna-Leena Lääperi TAYS, Kuvantamiskeskus, Radiologia Uusia menetelmiä ja mahdollisuuksia rintadiagnostiikassa

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

Zenkerin divertikkelin hoito ja potilaiden tyytyväisyys

Zenkerin divertikkelin hoito ja potilaiden tyytyväisyys Tuomas Klockars, Eero Sihvo, Heikki Rihkanen, Jarmo Salo ja Antti Mäkitie KATSAUS Zenkerin divertikkelin hoito ja potilaiden tyytyväisyys Zenkerin divertikkeli on alanielun pullistuma, jonka syntymekanismi

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS

Munasarjakystat. Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Munasarjakystat Gynekologisen kirurgisen seuran koulutuspäivät 19.9.2014 Maarit An;la, KYS Sidonnaisuudet Dos., synnytys- ja naistentau0en erikoislääkäri, gynekologisen onkologian lisäkoulutus Päätoimi

Lisätiedot

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti

TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti TT-kuvantulkinnan perusteita - Miten radiologi katsoo kuvia? Tiina E Lehtimäki radiologian erikoislääkäri, LT HUS-Kuvantaminen, Meilahti Hyvä lähete! TT-tutkimus Varjoaineen käyttötarve Varjoaineen vaiheistus

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Rintojen kuvantaminen. Rintasyöpä. Rintakuvantaminen HUSalueella LT, radiologian erikoislääkäri Katja Hukkinen YL / Naistenklinikan Röntgen

Rintojen kuvantaminen. Rintasyöpä. Rintakuvantaminen HUSalueella LT, radiologian erikoislääkäri Katja Hukkinen YL / Naistenklinikan Röntgen Rintojen kuvantaminen LT, radiologian erikoislääkäri Katja Hukkinen YL / Naistenklinikan Röntgen Rintasyöpä Rintasyöpää n. 4700 / v. Suomessa. Naisten yleisin syöpä 1960-luvulta lähtien, määrä lisääntyy

Lisätiedot

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta

Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät Kliinikon odotukset virtsatieinfektioiden laboratoriotutkimuksilta Maarit Wuorela, LT, oyl Turun kaupungin hyvinvointitoimiala erikoissairaanhoito

Lisätiedot