EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG TUOTANTOMENETTELY: B2 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-projektin eurooppalainen tiimi Tekijä: Susana Otero, AIDO, Espanja LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: Edistyneestä painatuksesta vastaava / Susana Otero / AIDO, Espanja Editointi: BSc P.A. Tegel/Dienstencentrum/Hollanti. Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-projekti / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta tai laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAGproject, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO FLEKSOPAINANTAPROSESSI Hankkeen kautta saatua uutta tietoa fleksopainannasta Fleksopainannan taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KAUPAN MUOVIKASSIENAAKAMATERIAALIT Hankkeesta saatua uutta tietoa käytetyistä materiaaleista Käytettyjen raakamateriaalien yleinen taustakonteksti Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEKNISET OHJEET ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi Kestävän kehityksen mukaisen painatuksen suhde edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEHOKKUUSOHJEISTUS Jätehuolto Energiatehokkuus Vesitehokkuus YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...25 VIITTEITÄ JA MIELENKIINTOISIA YPERLINKKEJÄ... 26

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Ne voivat parantaa tuotteidensa laatua ja ympäristönsuojelun tasoa hyödyntämällä tämän asiakirjan sisältämiä kestävän painatuksen käytäntöjä. Noudattamalla niitä järjestelmällisesti on mahdollista valmistaa kestävän kehityksen mukaisia kaupan muovikasseja. Asiakirjan luvuissa 3 ja 4 on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. FLEKSOPAINANTAPROSESSI 1.1 Hankkeen kautta saatua uutta tietoa fleksopainannasta Lisää teksti tähän. MITÄ LUKIJA VOI ODOTTAA ECOFLEXOBAG-HANKKEELTA JA FLEKSOPAINANNALTA ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa on kehitetty ohjeita ja työkaluja, jotka helpottavat vesipohjaisten painovärien ja innovatiivisten kestävien materiaalien käyttöä kaupan muovikassien fleksopainannassa. Ohjeet ja työkalut on kehitetty kaupan muovikassien tuotantoon kuuluvia eri prosesseja varten (suunnittelu, painokehilö, rasteritela, painolevyn kiinnitys, painovärin valmistus, painatuksen optimointi ja painanta). Vesipohjaisten painovärien ja kestävien materiaalien onnistunut käyttö liittyy pääasiassa tiukkojen painantamenettelyjen soveltamiseen, jolla pyritään tunnistamaan päämäärittelyt uusien käytettyjen painovärien ja substraattien mukaisesti. ECOFLEXOBAGIN suorittama työ on täten periaatteessa liittynyt näiden painovärien ja materiaalien käyttöön liittyvien standardoitujen käytäntöjen ja erityissuositusten kokoamiseen ja vahvistamiseen. ECOFLEXOBAG-ohjeiden ja -työkalujen käyttöönotolla varmistetaan, että laatu ja tuottavuus ovat hyväksyttävällä tasolla toleranssien puitteissa riippuen tuote- ja tuotantoprosessikohtaisista erityisvaatimuksista. 1.2 Fleksopainannan taustaa Fleksopainanta on laajalti käytetty ja hallittu painantaprosessi, jolla saavutetaan korkea laatu ja tuottavuus tuotettaessa kaupan muovikasseja. Fleksopainannan tärkein ympäristövaikutus liittyy liuotinpohjaisista painoväreistä haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC). Näiden päästöjen vähentämiseen on olemassa erilaisia keinoja, esimerkiksi liuotinkäsittelyjärjestelmien käyttö ja vesipohjaisten painovärien käyttö. Vesipohjaisten painovärien käyttöön liittyy laatu- ja tuottavuusongelmia, jos värejä käytetään tekemättä säätöjä prosessien määrittelyihin tai laitteisiin. Tästä syystä vesipohjaisten painovärien käyttöä fleksopainannassa ei ole laajennettu tarpeeksi. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja Vesipohjaisten painovärien ja kestävien materiaalien oikeaa käyttöönottoa koskevat ohjeet ja työkalut kuuluvat asiakirjaan B.2.1: Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen menettely

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. KAUPAN MUOVIKASSIEN RAAKAMATERIAALIT Luvussa 2 on keskitytty kuvaamaan tärkeimpiä substraatteja ja painovärejä, joiden avulla voidaan parantaa kaupan muovikassien ympäristönsuojelun tasoa, sekä niiden vaikutuksia. 2.1 Hankkeesta saatua uutta tietoa käytetyistä materiaaleista Painosubstraatit: kestävämpien muovikassien tuotannossa harkittavat muovimateriaalit: Biopohjaiset (LDPE/HDPE): Vaikka tämä materiaali ei olekaan vielä laajasti käytössä markkinoilla, se on valittu, koska kiinnostus sen käyttöön kasvaa varmasti seuraavina vuosina. Kompostoitavat materiaalit (tärkkelys-, PLA- ja polyesteripohjaiset): Nämä kassit ovat markkinoiden ainoat, jotka on valmistettu kompostoitavasta materiaalista. Ne ovat äskettäin tulleet kuluttajien käytettäviin, ja niiden määrä markkinoilla kasvanee lähitulevaisuudessa. Kierrätettävät muovit: Sekundäärisiä raakamateriaaleja, jotka syntyvät muovijätteen mekaanisen kierrätyksen sivutuotteena. Okso-hajoavat (LDPE/HDPE): Okso-hajoava polyeteeni sisältyy hankkeen laajuuteen, koska se on laajasti käytetty tekniikka tärkeällä markkinasegmentillä. Tekniikan käyttöön liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, jotka on selvitettävä. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että käytettyyn muovimateriaaliin katsomatta ympäristövaikutukseltaan vähäisimmällä muovikassilla on oltava seuraavat ominaisuudet: uudelleenkäytettävä, valmistettu kierrätetystä muovista, mahdollisimman kevyt. Tästä syystä näiden materiaalien sopivuus on analysoitava niiden käyttötarkoituksen, sisällön kierrätettävyyden ja/tai uudelleenkäytettävyyden kannalta. Painovärit: Ympäristö- ja terveyssyistä perinteisten orgaanisten liuotteiden käyttö on korvattu vähitellen vesipohjaisilla ja haihtumattomilla tuotteilla. Kaupan muovikassien tuotannossa ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa harkitaan pelkästään vesipohjaisia painovärejä, koska uv-kovetusta ja elektronisädettä ei voida tällä hetkellä soveltaa kassien tuotantoon, pääasiallisesti kustannussyistä. Liuotinpohjaisten painovärien korvaamisessa painopiste on ollut pääasiassa vesipohjaisilla painoväreillä. Vesipohjaisten painovärien, joiden liuotinsisältö on korvattu vedellä, etuihin kuuluvat huomattavasti alhaisempi liuotinpitoisuus. Vesipohjaiset painovärit sisältävät kuitenkin tavallisesti hieman liuotinta. Liuotinpitoisuutta voidaan vähentää lisää vesipohjaisten puhdistusaineiden käytöllä. Käytännössä kuitenkin käytetään usein liuotinpohjaisia puhdistusaineita, erityisesti kuivuneiden painovärien puhdistukseen. Koska veden haihtuvuus on painoväreissä käytettyjen liuotinten haihtuvuutta alhaisempi, kuivaajan

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a tehovaatimukset ovat suuremmat. Tämä voi asettaa rajoituksia tuotantonopeudelle olemassa olevissa asennuksissa. Suurempia tehovaatimuksia tasoittaa kuitenkin se, että jätekaasun käsittelylle ei ole tarvetta. Myös kierrätys on laitoksessa helpompaa. Vesipohjaiset painovärit ovat usein liuotinpohjaisia huonommin syttyviä ja siten helpommin säilytettäviä ja käytettäviä. Painovärien ja substraattien vuorovaikutus: Painatuksessa käytettävä substraatti on olennaisen tärkeä painovärin valmistuksen kannalta, erityisesti kun kyseessä ovat vettähylkivät substraatit, kuten polyeteeni. Painovärin tarttumisominaisuudet ovat tällöin ratkaisevan tärkeitä. Ongelman syvyys riippuu painovärin valmistuksesta sekä substraatin pintaominaisuuksista. Polyeteenin ja muiden muovipintojen painokelpoisuuden määrää kyseisten materiaalien polaarisuus molekyylitasolla painovärissä käytettyyn liuottimeen nähden. Polaarittoman tai polaarisuudeltaan alhaisen substraatin pinnan vapaa kokonaisenergia on alhainen ja koostuu pääasiassa dispersoivasta ainesosasta. Jotta tällaisten pintojen polaarisuutta voitaisiin lisätä ja jotta pinnoista voitaisiin tehdä vastaanottavaisia vesipohjaisten painovärien polaarisemmille liuotinainesosille, pinnat on käsiteltävä. Eräs yleisimmistä alalla käytetyistä painosubstraattien pintaenergian muuttamismenetelmistä on koronakäsittely. Ihanteellisessa tapauksessa koronakäsittely suoritetaan painatuksen aikana tai hieman sitä ennen. Pinnan vapaa kokonaisenergia kasvaa. Näin saavutetaan paremmat kiinnittymis- ja kostumisominaisuudet, jotka ovat elintärkeitä tyydyttävän painokelpoisuuden kannalta. Koronakäsittely voi lisäksi silloittaa pinta-alueita ja lisätä kalvon koheesiovoimaa. Kuvassa 3.3 näkyy yhteenveto eri painoväritekniikoiden käyttöeduista ja haitoista Painoväritek niikka Liuotinpohjain en Vesipohjaiset UV (ultravioletti) Edut Laajasti käytetty tekniikka. Yhteensopiva monenlaisten substraattien kanssa. Alhainen VOC-pitoisuus. Puhdistus vedellä. Tuotantonopeus ja -määrä vastaa liuotinpohjaisia. Erittäin kiiltävä vähäisempi lakan tarve. Ei kuivausta painokoneessa Voidaan käyttää suurempaa viskositeettia Ei puhdistusta vaiheiden välillä Vähäisempi pisteiden/värin leviäminen. Parempi hankauksenkesto Painomuste toimitetaan valmiina painokoneeseen Lyhyempi käyttöönottoaika ja vähäisempi jätteen määrä, Tasaisempi työtulos Haitat Viskositeetin valvonta ja säätö. Herkästi syttyvä. VOC-päästöt ja -käsittely. Ympäristöä koskevat huolenaiheet. Puhdistus aggressiivisilla kemikaaleilla. Painokoneilla on oltava liuotinturvallisuussertifikaatti. Telat on pidettävä kosteina, eli niiden on pyörittävä jatkuvasti. Suuremmat kuivaustehovaatimukset. Kalvosubstraatit voi olla tarpeen käsitellä etukäteen. Solujen tukkeutuminen. Kertymät fleksolevylle puhdistukset kesken käytön. ph:n ja viskositeetin valvonta ja säätö. Korkeammat käynnistys- ja käyttökulut. Rasteritela säätelee väriä oikean rasteritelan valinta ratkaiseva. Pienistä vuodoista voi syntyä iso sotku esim. kengänpohjien mukana kulkeutuessa. Käyttäjät voivat herkistyä. Jotkin substraatit kaipaavat koronakäsittelyä. Kiinteiden aineiden pistesyöpymä. UV-lamput ovat kalliita ja sisältävät raskasmetalleja.

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Painoväritek niikka ES (elektronisäde) Edut Alhaisemmat painovärikulut kuin UV:ssä, koska ei fotoinitiaattoria ja vähäisemmät reaktiivisuuden oligomeerit Haitat Voi tuottaa suuren määrän infrapunaa, minkä johdosta substraatin vakauden vuoksi vaaditaan jäähdytystela. Korkeammat käyttöönottokustannukset. Röntgensädetuotanto. Epäaktiivinen ilmapiiri, eli tarvitaan typpeä. Suurempi laitteiston koko. Taulukko 1. Yhteenveto eri painoväritekniikoiden käyttöeduista ja -haitoista. Omat lähteet 2.2 Käytettyjen raakamateriaalien yleinen taustakonteksti Painoprosessin luonne ja vaatimukset yhdessä painotuotteen käyttösovelluksen kanssa määrää fleksopainossa käytettyjen painovärien perusominaisuudet. Toimivalta fleksopainoväriltä vaaditaan useita ominaisuuksia. Sen on tuotettava väri tai jokin muu visuaalinen tehoste. Sen on kiinnityttävä painettavaan materiaaliin (substraattiin). Sen on kestettävä olosuhteita, joille se altistuu käytännön käytössä, kuten kemikaaleja, hankausta ja äärilämpötiloja. Sen on myös tuotettava tasainen painolaatu. Painosubstraatit: Tavallinen kertakäyttöinen polyeteenikassi on kevyt muovista tehty kantokassi, jota käytetään useimmissa supermarketeissa ja joita annettiin asiakkaille ilmaiseksi vielä muutama vuosi sitten. Liivimallisen kassin etuihin kuuluvat ohuus ja keveys. Kassi valmistetaan tavallisesti korkean tai alhaisen tiheyden polyeteenistä (HDPE tai LDPE). Kassia kutsutaan myös kertakäyttöiseksi. Nämä materiaalit ovat yleisimmin käytettyjä kassien valmistuksessa, joten niiden katsotaan kuuluvan hankkeen laajuuteen. Tästä syystä millä tahansa toteuttamiskelpoisella kestävyysparannuksella (esimerkiksi kierrätetyn muovin käytöllä energiasäästöjä varten) voidaan olettaa olevan suuri vaikutus, kun huomioidaan, kuinka lukuisa joukko eurooppalaisia yrityksiä käyttää materiaalia kassien valmistuksessa. Tämän ansiosta ympäristövaikutus on maailmanlaajuinen. Painovärit: Yleisiä liuotinpohjaisten painovärien liuottimia ovat etanoli, propanoli ja propyyliasetaatti. Vesipohjaisissa painoväreissä liuottimena toimii vesi, johon on lisätty alkoholeja, glykoleja tai glykolieettereitä. UV-kovetetut painovärit ovat erilaisia. Niissä ei ole varsinaisia liuottimia siinä mielessä, että niihin ei lisätä kemikaaleja, joiden on tarkoitus haihtua painovärin levityksen jälkeen. Nestemäisyys saadaan aikaan nesteellä. Painovärin kovettamattomat ainesosat, kuten monomeerit, lisätään väriin kemiallisesti kovetuksen yhteydessä, sen sijaan, että ne haihtuisivat Aiheeseen liittyviä asiakirjoja Painosubstraattien kestävyydestä on lisätietoa asiakirjassa B.1.1 Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelumenettely ( Vähäisen ympäristövaikutuksen omaavien materiaalien valinta). Lisätietoja substraattien paino-ominaisuuksista on liitteessä. Fleksopainossa käytettyjen painovärien ominaisuudet 1 EPA Flexographic Ink Options: A Cleaner Technologies Substitutes Assessment

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEKNISET OHJEET Kestävän kehityksen mukaisen kaupan muovikassien painomenetelmän on perustuttava yleisiin fleksopainantaa koskeviin käytäntöihin sekä erityisiin suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä uusissa substraateissa. Luvussa 3 on keskitytty suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä kestävämpien substraattien kanssa niin, että laatu ja tuottavuus säilyvät hyväksyttävällä tasolla kassituotantoon kuuluvissa eri prosesseissa. 3.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ENNAKKOEDELLYTYKSET Kestävän kehityksen mukaisen kaupan muovikassien painatuksen onnistunut ja tehokas käyttöönotto edellyttää, että yritykset ovat varautuneet asiaan etukäteen. Tärkeisiin edellytyksiin, jotka on suositeltavaa panna toimeen ennen kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen käyttöönoton aloittamista, kuuluvat säännöllisen kaupan muovikassien kestävään painatukseen liittyviä ongelmia koskevan sisäisen viestinnän takaamiseksi hankkeesta tiedottaminen tärkeimmille asiakkaille, ulkopuolisilta asiantuntijoilta (erityisesti esipainokoneiden toimittajilta) saadun tuen järjestäminen uusien materiaalien tai menetelmien käytön alkuvaiheissa, luotettavan painatuksen hallintajärjestelmän ja sitä tukevien laitteistojen käyttöönotto kriittisten painolaatuasetusten hallintaa varten sekä vesipohjaisten painovärien käyttäytymisen perusteita koskevan teknisen osaamisen päivittäminen GRAAFINEN SUUNNITTELU Asianmukaisten painoparametrien määrittely heti tuotantoprosessin alkuvaiheista alkaen on olennaista, jotta kestävän kehityksen mukainen painanta onnistuisi. Suoritettavat toimenpiteet voidaan jaotella seuraavalla tavalla: Digitaalisen tiedoston kunnollinen valmistelu painantaa varten Vältä muuntamasta tiedostotyyppiä toiseksi. Kahta tiedostomuotoa suositellaan: PDF ja TIFF/IT Käytä oikeita kirjasinlajeja. Vältä käyttämästä kirjasimia, jotka on reunustettu tai suurennettu. Vältä käyttämästä kapeita tekstielementtejä, miten voi käydä, jos kirjasimessa käytetään serifiä. Liian pienet kirjasimet kärsivät myös laskureiden täytöstä ja voivat levitä viereisten merkkien päälle. Nyrkkisääntönä alle 8 pisteen positiivisia kirjasimia ei pidä käyttää 0,18 mm:n positiivisella minimiviivaleveydellä eikä alle 10 pisteen käänteisiä kirjasimia 0,38 mm:n käänteisellä minimiviivaleveydellä. Leveissä rainapainokoneissa pitäisi riittää 0,190 mm:n lihotusarvo ja kapeissa rainapainokoneissa 0,130 mm:n lihotusarvo. Tyypillinen painovärin kokonaispeittävyys on % fleksopainossa, kun käytetään vesipohjaista painoväriä kestävään substraattiin.

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Prosessin ja mekaanisten hallintaelementtien käyttö Rekisteröintimerkit vaaditaan yleisesti Viivojen paino (tai pistevärit): Hallintaelementit voidaan valmistaa kullekin värille yksivärisestä täplästä, joka on mitattavissa värin toisintamista varten. Prosessityö: lisähallintaelementtien lisääminen lihotusta, tahrintaa ja harmaan tasapainoa varten. Prosessivärien tarkastusmerkkien pitäisi sisältää erilaisia sävyarvoja. ECOFLEXOBAG-hallintaelementit_FB.2.1 Värin muunto ICC-profiileja käytettäessä voidaan käyttää vakioprofiilia tai jotain erityistä profiilia. Erityisen profiilin luomiseksi on tuotettava testauskohde jokaiselle laitteelle, jotta katettaisiin saavutettavissa oleva väriasteikko ja tuotettaisiin muunnosprofiili, jonka avulla sama väri voidaan toisintaa kaikilla laitteilla.

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Digitaalisten tiedostojen esitarkistus Digitaalitiedostot pitäisi siirtää eri tietokoneelle, jossa on käytössä vain vakio-ominaisuudet, ja avata PAINOKEHILÖ Optimaalinen kohokuvan syvyys riippuu levyn paksuudesta, rivin viivauksesta ja kovuudesta. Syvyys pitää valita yhteistyössä esipainon tai levyn toimittajan kanssa. Sen on kuitenkin oltava alueella, joka on esitetty taulukossa 1 Levyn paksuus (mm) ,14-2,72 2,85 3,18 3,94-4,70 Kohokuva levyt (mm) , Kohokuva holkit (mm) Taulukko 1. Levyn kohokuvan syvyyssuositukset. Rasterointikulmien on oltava 30 astetta erillään C-, M- ja K-väreille, keltaisen 15 astetta syaanin ja mustan välissä. Minkään värin kulma ei saa olla sama kuin Aniloxin rasterointikulma. Yleisesti käytettyjä prosessivärien rasterointikulmia ovat 7,5/52,5/22,5 ja 82,5 tai 82,5/37,5/7,5 sekä 67,5 painojaksossa Y, M, C, K. Viivojen ja suuren densiteetin yksiväristen kohtien painantaan käytetään alhaisella riviviivoituksella varustettua Aniloxia. Tästä syystä on käytettävä myös alhaisen riviviivoituksen levyrasterointia. Prosessityössä käytetään korkeampaa levyrasterointia lpi (43 69 lpcm) niin kauan kuin telan rasterointi on aina vähintään nelinkertainen levyyn nähden. On käytettävä pyöreää pistemuotoa, sillä se on optimaalinen pisteen leviämisen vähentämiseen korostetuissa kohdissa ja välttää fillejä varjokohdissa. Yksivärisissä painatuksissa on käytettävä pehmeää levymateriaalia. Jotta korostukset ja autotypiat toistettaisiin tarkasti, on käytettävä kovaa levymateriaalia (pehmeän teipin kanssa). Jos yhtenäisiä värejä ja autotypioita käytetään yhdessä samalla levyllä, levymateriaalin kovuus on valittava sen mukaan, onko tärkeämpää tuottaa korkealaatuiset yhtenäiset värit vai korkealaatuiset korostukset. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää keskikovaa levyä ja teippiä. Vesipohjaisten painovärien pintajännite on suurempi kuin liuotinpohjaisten painovärien. Siksi voi olla tarpeen vaihtaa levymateriaali pintaenergialtaan suurempaan materiaaliin. Valittujen painovärien yhteensopivuudesta kannattaa kysyä levyvalmistajilta ja painovärien toimittajilta.

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a ANILOX Kapasiteetiltaan hieman suuremman Anilox-telan määrittäminen (suurempi syvyyden ja aukon suhde, enintään 50 %) Telan rasteroinnin pitäisi aina olla vähintään nelinkertainen levyyn nähden. Aniloxin rasterointikulma määritetään suhteessa telan ympärysmittaan. Yksinkertaisin rasterointikulma on 90. Muita rasterointikulmia luodaan vierekkäisten rasterikuppirivien siirtymällä, esimerkiksi 45 rasterointikulma muodostetaan puolikkaan rasterikupin siirtymällä rivien välillä. Rasterointikulma yhdessä rasterikupin muodon kanssa vaikuttaa solujen tiheyteen. Kuusikulmion muotoisten rasterikuppien yhdessä 60 kulman kanssa kerrotaan antavan optimaalisen tiheyden, ja se on yleensä optimaalinen rasterointikulma. Yleisimmin käytetty kupin muoto on kuusikulmio. Kun kuusikulmaista kuppia käytetään yhdessä 60 asteen rasterointikulman kanssa, solujen tiheys on optimaalinen ja solujen välinen alue (soluseinämäalue) minimaalinen. Kuviot voivat olla jatkuvia urakuvioita telan ympäryksen ympärillä PAINOLEVYN KIINNITYS Jos suurin osa painatuksista on yhtenäisissä väreissä, käytetään kovaa teippiä. Jos levyllä on merkittäviä korostuksia, käytetään pehmeää teippiä. Jos yhtenäisiä värejä ja korostuksia käytetään yhdessä samalla levyllä, on päätettävä, minkä kovuuden teipillä saavutetaan parhaat tulokset tärkeimmällä osa-alueella. Hartsin koostumus valitaan siten, että se ei päästä vettä lävitseen, sillä tämä heikentää holkkia käytettäessä vesipohjaisia painovärejä PAINOVÄRIN VALMISTUS Joillakin alueilla vedenjakelu voi tapahtua useista lähteistä, joita voidaan vaihtaa vuodenajan mukaan tai päivittäin. Eri lähteet sisältävät eri mineraaleja. Tällä on vaikutusta painovärin lisäainevaatimuksiin. Painovärin viskositeetti: Määritä viskositeetti, jonka on oltava hallittavissa ± 3 sekunnin sisällä. ph: Vesipohjaiset painovärit ovat tyypillisesti emäksisiä, niiden ph on 7,5 9. Kiintoainespitoisuus: kiintoainespitoisuus sen paremmin kuin suhteellinen tiheyskään ei saa vaihdella erästä toiseen. Määritetään viitevärinmuutos ja toleranssi, joka mitataan ΔE-arvona vaatimuksista riippuen. Se on mitattava esimääritetyllä viskositeetilla määritetyn toleranssin sisällä. Jos toimittaja valmistaa painovärin, sen mukana on toimitettava värinmuutostiedot sisältävä raportti.

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a PAINATUKSEN OPTIMOINTI Vaihtelut painatusprosessin parametreissa Vesipohjaisia painovärejä ja valittua substraattia käytetään erityisen optimointitestin painamiseen. Seuraavia painatusprosessin parametreja vaihdellaan, jotta saataisiin selville seuraavien parametrien optimaaliset asetukset: painovärien ph, painovärien lämpötila, painovärien viskositeetti, tuotantonopeus, kuivausasetukset, koronakäsittely (kriittisen tärkeä vesipohjaisille painoväreille), Anilox-kapasiteetti (on käytettävä vyöhykerasteritelaa) ECOFLEXOBAG-painokoneen optimointitestilomake_fb.2.3 Optimiolosuhteiden selvittäminen Optimiolosuhteet ovat ne, joilla saavutetaan paras painolaatu seuraavilta osin: vähäisempi värin leviäminen, pienin tuotettu teksti, pienin tuotettu viivaleveys, kuvien visuaalinen laatu, yhtenäisten värien visuaalinen yhdenmukaisuus, kohdistus, tahrinta. Painoprosessin parametrit, joilla saavutetaan optimiolosuhteet, kirjoitetaan ylös erityiseen lomakkeeseen, mukaan luettuina saavutettu painovärien kokonaispeitto ja densiteetti. ICC-profiilin tuottaminen. Sormenjälki Sormenjälkitestikuvion suunnittelu: Käytetään karakterisointikohdetta IT8.7/4. Painatus ja näytteiden kerääminen. Kokeen keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Näytteiden mittaus. Käyttämällä spektrodensitometriä. On mitattava vähintään kuusi näytettä ja tuloksista on otettava keskiarvo. ICC-profiili: Tiedot syötetään ICC-profiilin luontiohjelmistoon. ECOFLEXOBAG-määrittelylomake_FB.2.2

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a LOMAKE FB.2.2 Painatusmäärittelyt Prosessi Parametri Painovärien ph Määrittely ennen käyttöönottoa Määrittely käyttöönoton jälkeen Painovärien lämpötila Painovärien viskositeetti Tuotantonopeus Kuivausasetukset Koronakäsittely (kriittisen tärkeä vesipohjaisille painoväreille) PAINATUKSEN OPTIMOINTI Anilox-kapasiteetti Vähäisempi värin leviäminen Pienin tuotettu teksti Pienin tuotettu viivaleveys Kuvien visuaalinen laatu Yhtenäisten värien visuaalinen yhdenmukaisuus Kohdistus Tahrinta PAINATUS Koneen säätö Painatuksen optimointi -kohdassa määritetyillä asetuksilla Painotulosta verrataan yrityksen määrittämään vertailuarvoon esimääritettyjen toleranssien sisällä, jotka voivat vaihdella yrityksen ja tuotteen mukaan (värivedos, aiempi painatus, asiakkaan vahvistus ) ECOFLEXOBAG-HANKE: Viitteenä toimii ENSIMMÄISEN PAINOKOKEEN tulos. Koe suoritetaan asiakirjassa B.3 annettujen laadunvalvontaohjeiden mukaisesti. Painajalla on oltava näyte ENSIMMÄISESTÄ PAINOKOKEESTA, jotta hän voisi vahvistaa painolaadun. Painolaadun vahvistus voidaan tehdä kahdella tavalla riippuen yrityksessä tavallisesti käytetyistä menettelyistä: 1. Visuaalisesti 2. Mittauksin (tiheyden, tahrinnan, pisteen leviämisen ja ΔE-värieron vedokseen nähden on kaikkien oltava toleranssiarvojen mukaisia, jotta painolaatu olisi hyväksyttävä) Painotuotannon hallinta Kuivuminen on tavallinen ongelma vesipohjaisia painovärejä käytettäessä. Siksi rasteritelaa on käännettävä painovärin levittämisen jälkeen jatkuvasti märässä painovärissä pesuun asti.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Ihanneolosuhteissa käytetään automaattista annostelujärjestelmää painovärin ylläpitämiseksi painatuksen aikana ja viskositeetin sekä ph:n pitämiseksi hyväksyttävissä rajoissa. Viskositeetti-, lämpötila- ja ph-mittaukset voidaan tehdä myös 30 minuutin välein, jolloin tarvittavat säädöt tehdään lisäämällä pieniä määriä lisäaineita. Kohdistusmerkit toimivat ensisijaisena hallintamenetelmänä. Sataprosenttiset tarkistusjärjestelmät, jotka antavat painokoneen käyttäjälle hälytyksen poikkeamista. Vaihtoehtoisesti näytteet on kerättävä säännöllisesti ja niitä on verrattava vedokseen ja hallintaelementeistä suoritettuihin mittauksiin. Näytteitä on pidettävä vedoksen toleranssin sisällä. 3.2 Kestävän kehityksen mukaisen painatuksen suhde edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin Kestävän kehityksen mukainen painatus on vain yksi ECOFLEXOBAG-hankkeen kolmesta osasta ekosuunnittelun ja tuotannon valvonnan rinnalla. Ne ovat olennainen osa ECOFLEXOBAG-hanketta kokonaisuutena ja täysin yhteydessä toisiinsa. Vesipohjaisten painovärien ja muiden kestävien materiaalien käytön on oltava koherentti ekosuunnittelun käyttöönottoon liittyvä päätös. Toisaalta vesipohjaisten painovärien käytöllä ei saavuteta toivottuja parannuksia ympäristönsuojelun tasossa ilman asianmukaista tuotannon valvontaa. Jotta kestävän kehityksen mukaiseen painatukseen liittyviä ohjeita ja työkaluja voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, on tärkeää tutustua huolellisesti täydentäviin ECOFLEXOBAGasiakirjoihin.

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEHOKKUUSOHJEISTUS Kestävän kehityksen mukaisen painomenetelmän on perustuttava yleisiin fleksopainantaa koskeviin käytäntöihin sekä erityisiin suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä uusissa substraateissa sekä laadun ja tuotantotehon varmistamisesta. Luvussa 4 on keskitytty laadun ja tuotantotehon varmistamista koskeviin suosituksiin, joiden avulla tuottavuus pysyy hyväksyttävissä rajoissa. Resurssitehokkuus on kattotermi tuotantoprosessiin liittyvien resurssien (luonnonvarojen) tehokkaalle käytölle. Sillä näet viitataan raakamateriaaleihin, muihin materiaaleihin (mukaan luettuna lisämateriaalit), polttoaineisiin, veteen ja energiaan. Tarkemmassa merkityksessä resursseihin luetaan kuitenkin vain ensisijaiset resurssit, ei energiaa. Tällöin käytetään erikseen termejä resurssitehokkuus ja energiatehokkuus. Alla määritetään perustoimenpiteet, joita yritykset (erityisesti pk-yritykset) voivat ottaa käyttöön tuotantoprosesseissaan resurssitehokkuuden parantamiseksi ja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Pääpainopiste on seuraavilla: jätehuolto (tässä asiakirjassa jätteeksi lasketaan ensisijaisesti kiinteä ja nestemäinen jäte, ei päästöjä veteen ja ilmaan), energiatehokkuus, vesitehokkuus. 4.1 Jätehuolto Ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa ja edullisempaa kuin käsittely. Tästä syystä kaikkien yritysten pitäisi pyrkiä estämään jätteen muodostuminen mahdollisuuksien mukaan alusta alkaen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, yritysten pitäisi jätehierarkian mukaisesti harkita uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai muun arvon (kuten energian) löytämistä. Tavallisesti syntyy silti jätettä, joka yritysten on hävitettävä. Jotta saavutetut edut olisivat mahdollisimman hyvät, resurssitehokkuuteen on järkevää suhtautua järjestelmällisesti tai se kannattaa sisällyttää yrityksen (ympäristön) hallintajärjestelmään. On kuitenkin useita vinkkejä, joita yritys voi harkita aluksi (toimialasta riippumatta): Mittaus: Jos yritys ei mittaa jätettä, jätehuoltoa ei voida suorittaa riittävän tehokkaasti. Mittaus auttaa yritystä saamaan paremman kuvan jätehuollon kustannuksista. Eri jätevirrat (esim. paperi, muovi ja metalli) on mitattava erikseen. Erottelu: Useat erilaiset jätteet voidaan muuntaa arvokkaaksi sekundaariseksi raakamateriaaliksi. Hyvän jäte-erottelun avulla yritys voi varmistaa, että jonkin tietyn tyyppinen jäte on puhdas kontaminaatiosta ja säilyttää arvonsa mahdollisimman hyvin. Se voi myös auttaa säästämään rahaa, sillä sekajätteen käsittely voi tulla kalliimmaksi. Yrityksen on myös pidettävä huolta siitä, että jätesäiliöt ja roskapöntöt on varustettu oikeilla merkinnöillä.

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut

Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Muovipoli Oy Muovialan resurssitehokkuutta tukevat palvelut Raportti 30.6.2014 Muovipoli Oy Soratie 2 15550 Nastola etunimi.sukunimi@muovipoli.fi www.muovipoli.fi Tämä raportti on tuotettu projektissa

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu

Emilia Viinikainen. Valokuvakirjojen laatuvertailu Emilia Viinikainen Valokuvakirjojen laatuvertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.12.2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 1 Johdanto Muoveja on nykyään kaikkialla ympärillämme, ja ne auttavat tekemään elämästämme puhtaampaa, helpompaa, turvallisempaa, mukavampaa ja nautittavampaa. Muovien käyttö lisääntyy kaiken aikaa, sillä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00736-14 Rakennusten suunnittelu uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Asko Talja Julkinen 2 (26) Alkusanat Rakentamisessa kulutetaan paljon luonnonvaroja

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten

MIPS-laskenta. Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus. Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke. sekä Thomas Merten Michael Ritthoff Holger Rohn Christa Liedtke sekä Thomas Merten MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus WUPPERTAL SPEZIAL 27fi Wuppertal Spezial 27fi MIPS-laskenta Tuotteiden ja

Lisätiedot

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus

MIPS-laskenta Tuotteiden ja palveluiden luonnonvaratuottavuus Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut Arbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Michael Ritthof Holger Rohn Christa Liedtke sekä

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu

Teknillinen Korkeakoulu Teknillinen Korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Pekka Kurki MITTAUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTILEVYJEN VALMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging

SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging SRP Myyntivalmiit myymäläpakkaukset Shelf Ready Packaging Julkaisija ECR Finland ry PL 1000 00101 HELSINKI 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Periaatteet 3 5 2.1 Lisäarvoa ostajalle, vähittäiskaupalle ja

Lisätiedot

Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi

Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00255-12 Tuotteiden digitaalinen suorakuviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Pasi Puukko, Anu Ilmonen, Jorma Koskinen, Ilari Marstio, Timo Salmi, Tiia-Maria Tenhunen Julkinen

Lisätiedot

GS1 Maailmanlaajuinen käyttöopas GS1. Maailmanlaajuinen käyttöopas. Huhtikuu 2010. Huhtikuu 2010, Numero 11 All contents copyright GS1 Sivu 1 of 54

GS1 Maailmanlaajuinen käyttöopas GS1. Maailmanlaajuinen käyttöopas. Huhtikuu 2010. Huhtikuu 2010, Numero 11 All contents copyright GS1 Sivu 1 of 54 GS1 Maailmanlaajuinen käyttöopas Huhtikuu 2010 Huhtikuu 2010, Numero 11 All contents copyright GS1 Sivu 1 of 54 Käyttöoppaan yhteenveto Oppaan nimikkeet Oppaan otsikko Päivitetty: Viimeksi muokattu Huhtikuu

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Ekologisten materiaalien käyttäminen auton sisustuksessa

Ekologisten materiaalien käyttäminen auton sisustuksessa Jani Fagerroos Ekologisten materiaalien käyttäminen auton sisustuksessa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Artenomi Muotoilu Opinnäytetyö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto

Lisätiedot

Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28

Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28 h a m m a s t e k n i s e n a l a n e r i k o i s l e h t i 2 / 2 0 0 0 TÄSSÄ NUMEROSSA Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä s.4-10 Hammasteknikkojen ulkoilupäivä s. 28 Hammaslaboratorio ja asiakaskeskeinen

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Aaltopahvista on enemmäksi kuin uskoisitkaan 3 3. Tarjouspyyntö ja tilaus-toimitusprosessi 21 1. Perustietoa Aaltopahvista 4 3.1 Yleistä mietittävää ja muistettavaa

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot