EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG TUOTANTOMENETTELY: B2 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-projektin eurooppalainen tiimi Tekijä: Susana Otero, AIDO, Espanja LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: Edistyneestä painatuksesta vastaava / Susana Otero / AIDO, Espanja Editointi: BSc P.A. Tegel/Dienstencentrum/Hollanti. Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-projekti / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta tai laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAGproject, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO FLEKSOPAINANTAPROSESSI Hankkeen kautta saatua uutta tietoa fleksopainannasta Fleksopainannan taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KAUPAN MUOVIKASSIENAAKAMATERIAALIT Hankkeesta saatua uutta tietoa käytetyistä materiaaleista Käytettyjen raakamateriaalien yleinen taustakonteksti Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEKNISET OHJEET ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi Kestävän kehityksen mukaisen painatuksen suhde edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEHOKKUUSOHJEISTUS Jätehuolto Energiatehokkuus Vesitehokkuus YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...25 VIITTEITÄ JA MIELENKIINTOISIA YPERLINKKEJÄ... 26

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Ne voivat parantaa tuotteidensa laatua ja ympäristönsuojelun tasoa hyödyntämällä tämän asiakirjan sisältämiä kestävän painatuksen käytäntöjä. Noudattamalla niitä järjestelmällisesti on mahdollista valmistaa kestävän kehityksen mukaisia kaupan muovikasseja. Asiakirjan luvuissa 3 ja 4 on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. FLEKSOPAINANTAPROSESSI 1.1 Hankkeen kautta saatua uutta tietoa fleksopainannasta Lisää teksti tähän. MITÄ LUKIJA VOI ODOTTAA ECOFLEXOBAG-HANKKEELTA JA FLEKSOPAINANNALTA ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa on kehitetty ohjeita ja työkaluja, jotka helpottavat vesipohjaisten painovärien ja innovatiivisten kestävien materiaalien käyttöä kaupan muovikassien fleksopainannassa. Ohjeet ja työkalut on kehitetty kaupan muovikassien tuotantoon kuuluvia eri prosesseja varten (suunnittelu, painokehilö, rasteritela, painolevyn kiinnitys, painovärin valmistus, painatuksen optimointi ja painanta). Vesipohjaisten painovärien ja kestävien materiaalien onnistunut käyttö liittyy pääasiassa tiukkojen painantamenettelyjen soveltamiseen, jolla pyritään tunnistamaan päämäärittelyt uusien käytettyjen painovärien ja substraattien mukaisesti. ECOFLEXOBAGIN suorittama työ on täten periaatteessa liittynyt näiden painovärien ja materiaalien käyttöön liittyvien standardoitujen käytäntöjen ja erityissuositusten kokoamiseen ja vahvistamiseen. ECOFLEXOBAG-ohjeiden ja -työkalujen käyttöönotolla varmistetaan, että laatu ja tuottavuus ovat hyväksyttävällä tasolla toleranssien puitteissa riippuen tuote- ja tuotantoprosessikohtaisista erityisvaatimuksista. 1.2 Fleksopainannan taustaa Fleksopainanta on laajalti käytetty ja hallittu painantaprosessi, jolla saavutetaan korkea laatu ja tuottavuus tuotettaessa kaupan muovikasseja. Fleksopainannan tärkein ympäristövaikutus liittyy liuotinpohjaisista painoväreistä haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC). Näiden päästöjen vähentämiseen on olemassa erilaisia keinoja, esimerkiksi liuotinkäsittelyjärjestelmien käyttö ja vesipohjaisten painovärien käyttö. Vesipohjaisten painovärien käyttöön liittyy laatu- ja tuottavuusongelmia, jos värejä käytetään tekemättä säätöjä prosessien määrittelyihin tai laitteisiin. Tästä syystä vesipohjaisten painovärien käyttöä fleksopainannassa ei ole laajennettu tarpeeksi. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja Vesipohjaisten painovärien ja kestävien materiaalien oikeaa käyttöönottoa koskevat ohjeet ja työkalut kuuluvat asiakirjaan B.2.1: Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen menettely

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. KAUPAN MUOVIKASSIEN RAAKAMATERIAALIT Luvussa 2 on keskitytty kuvaamaan tärkeimpiä substraatteja ja painovärejä, joiden avulla voidaan parantaa kaupan muovikassien ympäristönsuojelun tasoa, sekä niiden vaikutuksia. 2.1 Hankkeesta saatua uutta tietoa käytetyistä materiaaleista Painosubstraatit: kestävämpien muovikassien tuotannossa harkittavat muovimateriaalit: Biopohjaiset (LDPE/HDPE): Vaikka tämä materiaali ei olekaan vielä laajasti käytössä markkinoilla, se on valittu, koska kiinnostus sen käyttöön kasvaa varmasti seuraavina vuosina. Kompostoitavat materiaalit (tärkkelys-, PLA- ja polyesteripohjaiset): Nämä kassit ovat markkinoiden ainoat, jotka on valmistettu kompostoitavasta materiaalista. Ne ovat äskettäin tulleet kuluttajien käytettäviin, ja niiden määrä markkinoilla kasvanee lähitulevaisuudessa. Kierrätettävät muovit: Sekundäärisiä raakamateriaaleja, jotka syntyvät muovijätteen mekaanisen kierrätyksen sivutuotteena. Okso-hajoavat (LDPE/HDPE): Okso-hajoava polyeteeni sisältyy hankkeen laajuuteen, koska se on laajasti käytetty tekniikka tärkeällä markkinasegmentillä. Tekniikan käyttöön liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, jotka on selvitettävä. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että käytettyyn muovimateriaaliin katsomatta ympäristövaikutukseltaan vähäisimmällä muovikassilla on oltava seuraavat ominaisuudet: uudelleenkäytettävä, valmistettu kierrätetystä muovista, mahdollisimman kevyt. Tästä syystä näiden materiaalien sopivuus on analysoitava niiden käyttötarkoituksen, sisällön kierrätettävyyden ja/tai uudelleenkäytettävyyden kannalta. Painovärit: Ympäristö- ja terveyssyistä perinteisten orgaanisten liuotteiden käyttö on korvattu vähitellen vesipohjaisilla ja haihtumattomilla tuotteilla. Kaupan muovikassien tuotannossa ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa harkitaan pelkästään vesipohjaisia painovärejä, koska uv-kovetusta ja elektronisädettä ei voida tällä hetkellä soveltaa kassien tuotantoon, pääasiallisesti kustannussyistä. Liuotinpohjaisten painovärien korvaamisessa painopiste on ollut pääasiassa vesipohjaisilla painoväreillä. Vesipohjaisten painovärien, joiden liuotinsisältö on korvattu vedellä, etuihin kuuluvat huomattavasti alhaisempi liuotinpitoisuus. Vesipohjaiset painovärit sisältävät kuitenkin tavallisesti hieman liuotinta. Liuotinpitoisuutta voidaan vähentää lisää vesipohjaisten puhdistusaineiden käytöllä. Käytännössä kuitenkin käytetään usein liuotinpohjaisia puhdistusaineita, erityisesti kuivuneiden painovärien puhdistukseen. Koska veden haihtuvuus on painoväreissä käytettyjen liuotinten haihtuvuutta alhaisempi, kuivaajan

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a tehovaatimukset ovat suuremmat. Tämä voi asettaa rajoituksia tuotantonopeudelle olemassa olevissa asennuksissa. Suurempia tehovaatimuksia tasoittaa kuitenkin se, että jätekaasun käsittelylle ei ole tarvetta. Myös kierrätys on laitoksessa helpompaa. Vesipohjaiset painovärit ovat usein liuotinpohjaisia huonommin syttyviä ja siten helpommin säilytettäviä ja käytettäviä. Painovärien ja substraattien vuorovaikutus: Painatuksessa käytettävä substraatti on olennaisen tärkeä painovärin valmistuksen kannalta, erityisesti kun kyseessä ovat vettähylkivät substraatit, kuten polyeteeni. Painovärin tarttumisominaisuudet ovat tällöin ratkaisevan tärkeitä. Ongelman syvyys riippuu painovärin valmistuksesta sekä substraatin pintaominaisuuksista. Polyeteenin ja muiden muovipintojen painokelpoisuuden määrää kyseisten materiaalien polaarisuus molekyylitasolla painovärissä käytettyyn liuottimeen nähden. Polaarittoman tai polaarisuudeltaan alhaisen substraatin pinnan vapaa kokonaisenergia on alhainen ja koostuu pääasiassa dispersoivasta ainesosasta. Jotta tällaisten pintojen polaarisuutta voitaisiin lisätä ja jotta pinnoista voitaisiin tehdä vastaanottavaisia vesipohjaisten painovärien polaarisemmille liuotinainesosille, pinnat on käsiteltävä. Eräs yleisimmistä alalla käytetyistä painosubstraattien pintaenergian muuttamismenetelmistä on koronakäsittely. Ihanteellisessa tapauksessa koronakäsittely suoritetaan painatuksen aikana tai hieman sitä ennen. Pinnan vapaa kokonaisenergia kasvaa. Näin saavutetaan paremmat kiinnittymis- ja kostumisominaisuudet, jotka ovat elintärkeitä tyydyttävän painokelpoisuuden kannalta. Koronakäsittely voi lisäksi silloittaa pinta-alueita ja lisätä kalvon koheesiovoimaa. Kuvassa 3.3 näkyy yhteenveto eri painoväritekniikoiden käyttöeduista ja haitoista Painoväritek niikka Liuotinpohjain en Vesipohjaiset UV (ultravioletti) Edut Laajasti käytetty tekniikka. Yhteensopiva monenlaisten substraattien kanssa. Alhainen VOC-pitoisuus. Puhdistus vedellä. Tuotantonopeus ja -määrä vastaa liuotinpohjaisia. Erittäin kiiltävä vähäisempi lakan tarve. Ei kuivausta painokoneessa Voidaan käyttää suurempaa viskositeettia Ei puhdistusta vaiheiden välillä Vähäisempi pisteiden/värin leviäminen. Parempi hankauksenkesto Painomuste toimitetaan valmiina painokoneeseen Lyhyempi käyttöönottoaika ja vähäisempi jätteen määrä, Tasaisempi työtulos Haitat Viskositeetin valvonta ja säätö. Herkästi syttyvä. VOC-päästöt ja -käsittely. Ympäristöä koskevat huolenaiheet. Puhdistus aggressiivisilla kemikaaleilla. Painokoneilla on oltava liuotinturvallisuussertifikaatti. Telat on pidettävä kosteina, eli niiden on pyörittävä jatkuvasti. Suuremmat kuivaustehovaatimukset. Kalvosubstraatit voi olla tarpeen käsitellä etukäteen. Solujen tukkeutuminen. Kertymät fleksolevylle puhdistukset kesken käytön. ph:n ja viskositeetin valvonta ja säätö. Korkeammat käynnistys- ja käyttökulut. Rasteritela säätelee väriä oikean rasteritelan valinta ratkaiseva. Pienistä vuodoista voi syntyä iso sotku esim. kengänpohjien mukana kulkeutuessa. Käyttäjät voivat herkistyä. Jotkin substraatit kaipaavat koronakäsittelyä. Kiinteiden aineiden pistesyöpymä. UV-lamput ovat kalliita ja sisältävät raskasmetalleja.

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Painoväritek niikka ES (elektronisäde) Edut Alhaisemmat painovärikulut kuin UV:ssä, koska ei fotoinitiaattoria ja vähäisemmät reaktiivisuuden oligomeerit Haitat Voi tuottaa suuren määrän infrapunaa, minkä johdosta substraatin vakauden vuoksi vaaditaan jäähdytystela. Korkeammat käyttöönottokustannukset. Röntgensädetuotanto. Epäaktiivinen ilmapiiri, eli tarvitaan typpeä. Suurempi laitteiston koko. Taulukko 1. Yhteenveto eri painoväritekniikoiden käyttöeduista ja -haitoista. Omat lähteet 2.2 Käytettyjen raakamateriaalien yleinen taustakonteksti Painoprosessin luonne ja vaatimukset yhdessä painotuotteen käyttösovelluksen kanssa määrää fleksopainossa käytettyjen painovärien perusominaisuudet. Toimivalta fleksopainoväriltä vaaditaan useita ominaisuuksia. Sen on tuotettava väri tai jokin muu visuaalinen tehoste. Sen on kiinnityttävä painettavaan materiaaliin (substraattiin). Sen on kestettävä olosuhteita, joille se altistuu käytännön käytössä, kuten kemikaaleja, hankausta ja äärilämpötiloja. Sen on myös tuotettava tasainen painolaatu. Painosubstraatit: Tavallinen kertakäyttöinen polyeteenikassi on kevyt muovista tehty kantokassi, jota käytetään useimmissa supermarketeissa ja joita annettiin asiakkaille ilmaiseksi vielä muutama vuosi sitten. Liivimallisen kassin etuihin kuuluvat ohuus ja keveys. Kassi valmistetaan tavallisesti korkean tai alhaisen tiheyden polyeteenistä (HDPE tai LDPE). Kassia kutsutaan myös kertakäyttöiseksi. Nämä materiaalit ovat yleisimmin käytettyjä kassien valmistuksessa, joten niiden katsotaan kuuluvan hankkeen laajuuteen. Tästä syystä millä tahansa toteuttamiskelpoisella kestävyysparannuksella (esimerkiksi kierrätetyn muovin käytöllä energiasäästöjä varten) voidaan olettaa olevan suuri vaikutus, kun huomioidaan, kuinka lukuisa joukko eurooppalaisia yrityksiä käyttää materiaalia kassien valmistuksessa. Tämän ansiosta ympäristövaikutus on maailmanlaajuinen. Painovärit: Yleisiä liuotinpohjaisten painovärien liuottimia ovat etanoli, propanoli ja propyyliasetaatti. Vesipohjaisissa painoväreissä liuottimena toimii vesi, johon on lisätty alkoholeja, glykoleja tai glykolieettereitä. UV-kovetetut painovärit ovat erilaisia. Niissä ei ole varsinaisia liuottimia siinä mielessä, että niihin ei lisätä kemikaaleja, joiden on tarkoitus haihtua painovärin levityksen jälkeen. Nestemäisyys saadaan aikaan nesteellä. Painovärin kovettamattomat ainesosat, kuten monomeerit, lisätään väriin kemiallisesti kovetuksen yhteydessä, sen sijaan, että ne haihtuisivat Aiheeseen liittyviä asiakirjoja Painosubstraattien kestävyydestä on lisätietoa asiakirjassa B.1.1 Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelumenettely ( Vähäisen ympäristövaikutuksen omaavien materiaalien valinta). Lisätietoja substraattien paino-ominaisuuksista on liitteessä. Fleksopainossa käytettyjen painovärien ominaisuudet 1 EPA Flexographic Ink Options: A Cleaner Technologies Substitutes Assessment

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEKNISET OHJEET Kestävän kehityksen mukaisen kaupan muovikassien painomenetelmän on perustuttava yleisiin fleksopainantaa koskeviin käytäntöihin sekä erityisiin suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä uusissa substraateissa. Luvussa 3 on keskitytty suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä kestävämpien substraattien kanssa niin, että laatu ja tuottavuus säilyvät hyväksyttävällä tasolla kassituotantoon kuuluvissa eri prosesseissa. 3.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ENNAKKOEDELLYTYKSET Kestävän kehityksen mukaisen kaupan muovikassien painatuksen onnistunut ja tehokas käyttöönotto edellyttää, että yritykset ovat varautuneet asiaan etukäteen. Tärkeisiin edellytyksiin, jotka on suositeltavaa panna toimeen ennen kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen käyttöönoton aloittamista, kuuluvat säännöllisen kaupan muovikassien kestävään painatukseen liittyviä ongelmia koskevan sisäisen viestinnän takaamiseksi hankkeesta tiedottaminen tärkeimmille asiakkaille, ulkopuolisilta asiantuntijoilta (erityisesti esipainokoneiden toimittajilta) saadun tuen järjestäminen uusien materiaalien tai menetelmien käytön alkuvaiheissa, luotettavan painatuksen hallintajärjestelmän ja sitä tukevien laitteistojen käyttöönotto kriittisten painolaatuasetusten hallintaa varten sekä vesipohjaisten painovärien käyttäytymisen perusteita koskevan teknisen osaamisen päivittäminen GRAAFINEN SUUNNITTELU Asianmukaisten painoparametrien määrittely heti tuotantoprosessin alkuvaiheista alkaen on olennaista, jotta kestävän kehityksen mukainen painanta onnistuisi. Suoritettavat toimenpiteet voidaan jaotella seuraavalla tavalla: Digitaalisen tiedoston kunnollinen valmistelu painantaa varten Vältä muuntamasta tiedostotyyppiä toiseksi. Kahta tiedostomuotoa suositellaan: PDF ja TIFF/IT Käytä oikeita kirjasinlajeja. Vältä käyttämästä kirjasimia, jotka on reunustettu tai suurennettu. Vältä käyttämästä kapeita tekstielementtejä, miten voi käydä, jos kirjasimessa käytetään serifiä. Liian pienet kirjasimet kärsivät myös laskureiden täytöstä ja voivat levitä viereisten merkkien päälle. Nyrkkisääntönä alle 8 pisteen positiivisia kirjasimia ei pidä käyttää 0,18 mm:n positiivisella minimiviivaleveydellä eikä alle 10 pisteen käänteisiä kirjasimia 0,38 mm:n käänteisellä minimiviivaleveydellä. Leveissä rainapainokoneissa pitäisi riittää 0,190 mm:n lihotusarvo ja kapeissa rainapainokoneissa 0,130 mm:n lihotusarvo. Tyypillinen painovärin kokonaispeittävyys on % fleksopainossa, kun käytetään vesipohjaista painoväriä kestävään substraattiin.

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Prosessin ja mekaanisten hallintaelementtien käyttö Rekisteröintimerkit vaaditaan yleisesti Viivojen paino (tai pistevärit): Hallintaelementit voidaan valmistaa kullekin värille yksivärisestä täplästä, joka on mitattavissa värin toisintamista varten. Prosessityö: lisähallintaelementtien lisääminen lihotusta, tahrintaa ja harmaan tasapainoa varten. Prosessivärien tarkastusmerkkien pitäisi sisältää erilaisia sävyarvoja. ECOFLEXOBAG-hallintaelementit_FB.2.1 Värin muunto ICC-profiileja käytettäessä voidaan käyttää vakioprofiilia tai jotain erityistä profiilia. Erityisen profiilin luomiseksi on tuotettava testauskohde jokaiselle laitteelle, jotta katettaisiin saavutettavissa oleva väriasteikko ja tuotettaisiin muunnosprofiili, jonka avulla sama väri voidaan toisintaa kaikilla laitteilla.

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Digitaalisten tiedostojen esitarkistus Digitaalitiedostot pitäisi siirtää eri tietokoneelle, jossa on käytössä vain vakio-ominaisuudet, ja avata PAINOKEHILÖ Optimaalinen kohokuvan syvyys riippuu levyn paksuudesta, rivin viivauksesta ja kovuudesta. Syvyys pitää valita yhteistyössä esipainon tai levyn toimittajan kanssa. Sen on kuitenkin oltava alueella, joka on esitetty taulukossa 1 Levyn paksuus (mm) ,14-2,72 2,85 3,18 3,94-4,70 Kohokuva levyt (mm) , Kohokuva holkit (mm) Taulukko 1. Levyn kohokuvan syvyyssuositukset. Rasterointikulmien on oltava 30 astetta erillään C-, M- ja K-väreille, keltaisen 15 astetta syaanin ja mustan välissä. Minkään värin kulma ei saa olla sama kuin Aniloxin rasterointikulma. Yleisesti käytettyjä prosessivärien rasterointikulmia ovat 7,5/52,5/22,5 ja 82,5 tai 82,5/37,5/7,5 sekä 67,5 painojaksossa Y, M, C, K. Viivojen ja suuren densiteetin yksiväristen kohtien painantaan käytetään alhaisella riviviivoituksella varustettua Aniloxia. Tästä syystä on käytettävä myös alhaisen riviviivoituksen levyrasterointia. Prosessityössä käytetään korkeampaa levyrasterointia lpi (43 69 lpcm) niin kauan kuin telan rasterointi on aina vähintään nelinkertainen levyyn nähden. On käytettävä pyöreää pistemuotoa, sillä se on optimaalinen pisteen leviämisen vähentämiseen korostetuissa kohdissa ja välttää fillejä varjokohdissa. Yksivärisissä painatuksissa on käytettävä pehmeää levymateriaalia. Jotta korostukset ja autotypiat toistettaisiin tarkasti, on käytettävä kovaa levymateriaalia (pehmeän teipin kanssa). Jos yhtenäisiä värejä ja autotypioita käytetään yhdessä samalla levyllä, levymateriaalin kovuus on valittava sen mukaan, onko tärkeämpää tuottaa korkealaatuiset yhtenäiset värit vai korkealaatuiset korostukset. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää keskikovaa levyä ja teippiä. Vesipohjaisten painovärien pintajännite on suurempi kuin liuotinpohjaisten painovärien. Siksi voi olla tarpeen vaihtaa levymateriaali pintaenergialtaan suurempaan materiaaliin. Valittujen painovärien yhteensopivuudesta kannattaa kysyä levyvalmistajilta ja painovärien toimittajilta.

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a ANILOX Kapasiteetiltaan hieman suuremman Anilox-telan määrittäminen (suurempi syvyyden ja aukon suhde, enintään 50 %) Telan rasteroinnin pitäisi aina olla vähintään nelinkertainen levyyn nähden. Aniloxin rasterointikulma määritetään suhteessa telan ympärysmittaan. Yksinkertaisin rasterointikulma on 90. Muita rasterointikulmia luodaan vierekkäisten rasterikuppirivien siirtymällä, esimerkiksi 45 rasterointikulma muodostetaan puolikkaan rasterikupin siirtymällä rivien välillä. Rasterointikulma yhdessä rasterikupin muodon kanssa vaikuttaa solujen tiheyteen. Kuusikulmion muotoisten rasterikuppien yhdessä 60 kulman kanssa kerrotaan antavan optimaalisen tiheyden, ja se on yleensä optimaalinen rasterointikulma. Yleisimmin käytetty kupin muoto on kuusikulmio. Kun kuusikulmaista kuppia käytetään yhdessä 60 asteen rasterointikulman kanssa, solujen tiheys on optimaalinen ja solujen välinen alue (soluseinämäalue) minimaalinen. Kuviot voivat olla jatkuvia urakuvioita telan ympäryksen ympärillä PAINOLEVYN KIINNITYS Jos suurin osa painatuksista on yhtenäisissä väreissä, käytetään kovaa teippiä. Jos levyllä on merkittäviä korostuksia, käytetään pehmeää teippiä. Jos yhtenäisiä värejä ja korostuksia käytetään yhdessä samalla levyllä, on päätettävä, minkä kovuuden teipillä saavutetaan parhaat tulokset tärkeimmällä osa-alueella. Hartsin koostumus valitaan siten, että se ei päästä vettä lävitseen, sillä tämä heikentää holkkia käytettäessä vesipohjaisia painovärejä PAINOVÄRIN VALMISTUS Joillakin alueilla vedenjakelu voi tapahtua useista lähteistä, joita voidaan vaihtaa vuodenajan mukaan tai päivittäin. Eri lähteet sisältävät eri mineraaleja. Tällä on vaikutusta painovärin lisäainevaatimuksiin. Painovärin viskositeetti: Määritä viskositeetti, jonka on oltava hallittavissa ± 3 sekunnin sisällä. ph: Vesipohjaiset painovärit ovat tyypillisesti emäksisiä, niiden ph on 7,5 9. Kiintoainespitoisuus: kiintoainespitoisuus sen paremmin kuin suhteellinen tiheyskään ei saa vaihdella erästä toiseen. Määritetään viitevärinmuutos ja toleranssi, joka mitataan ΔE-arvona vaatimuksista riippuen. Se on mitattava esimääritetyllä viskositeetilla määritetyn toleranssin sisällä. Jos toimittaja valmistaa painovärin, sen mukana on toimitettava värinmuutostiedot sisältävä raportti.

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a PAINATUKSEN OPTIMOINTI Vaihtelut painatusprosessin parametreissa Vesipohjaisia painovärejä ja valittua substraattia käytetään erityisen optimointitestin painamiseen. Seuraavia painatusprosessin parametreja vaihdellaan, jotta saataisiin selville seuraavien parametrien optimaaliset asetukset: painovärien ph, painovärien lämpötila, painovärien viskositeetti, tuotantonopeus, kuivausasetukset, koronakäsittely (kriittisen tärkeä vesipohjaisille painoväreille), Anilox-kapasiteetti (on käytettävä vyöhykerasteritelaa) ECOFLEXOBAG-painokoneen optimointitestilomake_fb.2.3 Optimiolosuhteiden selvittäminen Optimiolosuhteet ovat ne, joilla saavutetaan paras painolaatu seuraavilta osin: vähäisempi värin leviäminen, pienin tuotettu teksti, pienin tuotettu viivaleveys, kuvien visuaalinen laatu, yhtenäisten värien visuaalinen yhdenmukaisuus, kohdistus, tahrinta. Painoprosessin parametrit, joilla saavutetaan optimiolosuhteet, kirjoitetaan ylös erityiseen lomakkeeseen, mukaan luettuina saavutettu painovärien kokonaispeitto ja densiteetti. ICC-profiilin tuottaminen. Sormenjälki Sormenjälkitestikuvion suunnittelu: Käytetään karakterisointikohdetta IT8.7/4. Painatus ja näytteiden kerääminen. Kokeen keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Näytteiden mittaus. Käyttämällä spektrodensitometriä. On mitattava vähintään kuusi näytettä ja tuloksista on otettava keskiarvo. ICC-profiili: Tiedot syötetään ICC-profiilin luontiohjelmistoon. ECOFLEXOBAG-määrittelylomake_FB.2.2

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a LOMAKE FB.2.2 Painatusmäärittelyt Prosessi Parametri Painovärien ph Määrittely ennen käyttöönottoa Määrittely käyttöönoton jälkeen Painovärien lämpötila Painovärien viskositeetti Tuotantonopeus Kuivausasetukset Koronakäsittely (kriittisen tärkeä vesipohjaisille painoväreille) PAINATUKSEN OPTIMOINTI Anilox-kapasiteetti Vähäisempi värin leviäminen Pienin tuotettu teksti Pienin tuotettu viivaleveys Kuvien visuaalinen laatu Yhtenäisten värien visuaalinen yhdenmukaisuus Kohdistus Tahrinta PAINATUS Koneen säätö Painatuksen optimointi -kohdassa määritetyillä asetuksilla Painotulosta verrataan yrityksen määrittämään vertailuarvoon esimääritettyjen toleranssien sisällä, jotka voivat vaihdella yrityksen ja tuotteen mukaan (värivedos, aiempi painatus, asiakkaan vahvistus ) ECOFLEXOBAG-HANKE: Viitteenä toimii ENSIMMÄISEN PAINOKOKEEN tulos. Koe suoritetaan asiakirjassa B.3 annettujen laadunvalvontaohjeiden mukaisesti. Painajalla on oltava näyte ENSIMMÄISESTÄ PAINOKOKEESTA, jotta hän voisi vahvistaa painolaadun. Painolaadun vahvistus voidaan tehdä kahdella tavalla riippuen yrityksessä tavallisesti käytetyistä menettelyistä: 1. Visuaalisesti 2. Mittauksin (tiheyden, tahrinnan, pisteen leviämisen ja ΔE-värieron vedokseen nähden on kaikkien oltava toleranssiarvojen mukaisia, jotta painolaatu olisi hyväksyttävä) Painotuotannon hallinta Kuivuminen on tavallinen ongelma vesipohjaisia painovärejä käytettäessä. Siksi rasteritelaa on käännettävä painovärin levittämisen jälkeen jatkuvasti märässä painovärissä pesuun asti.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Ihanneolosuhteissa käytetään automaattista annostelujärjestelmää painovärin ylläpitämiseksi painatuksen aikana ja viskositeetin sekä ph:n pitämiseksi hyväksyttävissä rajoissa. Viskositeetti-, lämpötila- ja ph-mittaukset voidaan tehdä myös 30 minuutin välein, jolloin tarvittavat säädöt tehdään lisäämällä pieniä määriä lisäaineita. Kohdistusmerkit toimivat ensisijaisena hallintamenetelmänä. Sataprosenttiset tarkistusjärjestelmät, jotka antavat painokoneen käyttäjälle hälytyksen poikkeamista. Vaihtoehtoisesti näytteet on kerättävä säännöllisesti ja niitä on verrattava vedokseen ja hallintaelementeistä suoritettuihin mittauksiin. Näytteitä on pidettävä vedoksen toleranssin sisällä. 3.2 Kestävän kehityksen mukaisen painatuksen suhde edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin Kestävän kehityksen mukainen painatus on vain yksi ECOFLEXOBAG-hankkeen kolmesta osasta ekosuunnittelun ja tuotannon valvonnan rinnalla. Ne ovat olennainen osa ECOFLEXOBAG-hanketta kokonaisuutena ja täysin yhteydessä toisiinsa. Vesipohjaisten painovärien ja muiden kestävien materiaalien käytön on oltava koherentti ekosuunnittelun käyttöönottoon liittyvä päätös. Toisaalta vesipohjaisten painovärien käytöllä ei saavuteta toivottuja parannuksia ympäristönsuojelun tasossa ilman asianmukaista tuotannon valvontaa. Jotta kestävän kehityksen mukaiseen painatukseen liittyviä ohjeita ja työkaluja voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, on tärkeää tutustua huolellisesti täydentäviin ECOFLEXOBAGasiakirjoihin.

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEHOKKUUSOHJEISTUS Kestävän kehityksen mukaisen painomenetelmän on perustuttava yleisiin fleksopainantaa koskeviin käytäntöihin sekä erityisiin suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä uusissa substraateissa sekä laadun ja tuotantotehon varmistamisesta. Luvussa 4 on keskitytty laadun ja tuotantotehon varmistamista koskeviin suosituksiin, joiden avulla tuottavuus pysyy hyväksyttävissä rajoissa. Resurssitehokkuus on kattotermi tuotantoprosessiin liittyvien resurssien (luonnonvarojen) tehokkaalle käytölle. Sillä näet viitataan raakamateriaaleihin, muihin materiaaleihin (mukaan luettuna lisämateriaalit), polttoaineisiin, veteen ja energiaan. Tarkemmassa merkityksessä resursseihin luetaan kuitenkin vain ensisijaiset resurssit, ei energiaa. Tällöin käytetään erikseen termejä resurssitehokkuus ja energiatehokkuus. Alla määritetään perustoimenpiteet, joita yritykset (erityisesti pk-yritykset) voivat ottaa käyttöön tuotantoprosesseissaan resurssitehokkuuden parantamiseksi ja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Pääpainopiste on seuraavilla: jätehuolto (tässä asiakirjassa jätteeksi lasketaan ensisijaisesti kiinteä ja nestemäinen jäte, ei päästöjä veteen ja ilmaan), energiatehokkuus, vesitehokkuus. 4.1 Jätehuolto Ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa ja edullisempaa kuin käsittely. Tästä syystä kaikkien yritysten pitäisi pyrkiä estämään jätteen muodostuminen mahdollisuuksien mukaan alusta alkaen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, yritysten pitäisi jätehierarkian mukaisesti harkita uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai muun arvon (kuten energian) löytämistä. Tavallisesti syntyy silti jätettä, joka yritysten on hävitettävä. Jotta saavutetut edut olisivat mahdollisimman hyvät, resurssitehokkuuteen on järkevää suhtautua järjestelmällisesti tai se kannattaa sisällyttää yrityksen (ympäristön) hallintajärjestelmään. On kuitenkin useita vinkkejä, joita yritys voi harkita aluksi (toimialasta riippumatta): Mittaus: Jos yritys ei mittaa jätettä, jätehuoltoa ei voida suorittaa riittävän tehokkaasti. Mittaus auttaa yritystä saamaan paremman kuvan jätehuollon kustannuksista. Eri jätevirrat (esim. paperi, muovi ja metalli) on mitattava erikseen. Erottelu: Useat erilaiset jätteet voidaan muuntaa arvokkaaksi sekundaariseksi raakamateriaaliksi. Hyvän jäte-erottelun avulla yritys voi varmistaa, että jonkin tietyn tyyppinen jäte on puhdas kontaminaatiosta ja säilyttää arvonsa mahdollisimman hyvin. Se voi myös auttaa säästämään rahaa, sillä sekajätteen käsittely voi tulla kalliimmaksi. Yrityksen on myös pidettävä huolta siitä, että jätesäiliöt ja roskapöntöt on varustettu oikeilla merkinnöillä.

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Jätesäiliöiden ja roskapönttöjen valinta: Oikeankokoisilla jätesäiliöillä ja roskapöntöillä voi olla suuri vaikutus jätekustannuksiin. Pienempien säiliöiden etuna on myös se, että ne voidaan sijoittaa lähemmäs paikkoja, joissa jätettä syntyy. Suljettavat ja lukittavat säiliöt estävät yrityksen työntekijöitä ja ulkopuolisia laittamasta niihin kontaminoitunutta jätettä. Silppuaminen ja sullonta: Suuri osa jätesäiliössä olevasta tilasta on ilmaa. Ilman vähentäminen esimerkiksi silppuamisen tai sullonnan kautta auttaa lisäämään säiliöihin mahtuvan jätteen määrää. Muita huomioonotettavia asioita on taulukossa 4. Ne on järjestetty yrityksen eri osastojen ja olennaisten tuotantoprosessin vaiheiden mukaan. Taulukossa 5 on lisäksi joitakin painoyrityksille tarkoitettuja resurssitehokkuuteen ja jätteen määrän vähentämiseen liittyviä vinkkejä. Osasto/alue Tärkeitä asioita Tuotanto Tuotantotilan varastona käytön estäminen Mitä on lattialla? Miksi materiaalia on roskapöntössä? Käytettyjen lisämateriaalien määrä Käytettyjen kulutustavaroiden (esim. suojalaitteiden ja pakkausten) määrä Tarpeettomien tilapäisten varastojen, prosessivaiheiden ja liikkeiden poistaminen Työntekijöiden tietoisuus ja sitoutuminen Puhdistuskustannukset Varastot Varastotilan tehokas hyödyntäminen / varastoitava määrä Varaston vanhenemisen estäminen Ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos -järjestelmä Varastovaurioiden ennaltaehkäisy Tavarantoimittajat toimittavat uudelleenkäytettäviä tai palautettavissa olevia pakkausmateriaaleja. Pakkaaminen ja lähettäminen Tarvitsevatko asiakkaat kaiken käytetyn pakkausmateriaalin? Uudelleenkäytettävät ja palautettavissa olevat pakkausmateriaalit Hallinto Paperinkulutuksen ja paperihukan valvonta Selkeä ohjeistus paperinkäyttöön Sähköinen viestintä Ulkotilat Kaikkien jätesäiliöiden ja roskapönttöjen tarpeellisuus Jäteen sullonta/litistäminen Taulukko 4. Jätteen synnyn ehkäisyssä keskitytään tiettyihin osastoihin.

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Vaaralliseen jätteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yrityksellä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet kaikista hankituista ja käytetyistä vaarallisista materiaaleista. Kun tällaisesta materiaalista tulee jätettä, se on käsiteltävä erityisellä tavalla ja se voidaan luovuttaa vain päteville henkilöille. Vaarallisten materiaalien ja jätteen käsittelystä syntyy aina enemmän kustannuksia. Tästä syystä yritysten kannattaa etsiä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Resurssi/materiaali Tärkeitä asioita Substraatit 2 Substraatti on tarkistettava vastaanottohetkellä. Jos se on vaurioitunut, se on palautettava toimittajalle. On pidettävä huolta siitä, että työntekijät suorittavat asianmukaiset painokoneen valmistelut, jotta painoväriä ja substraattia ei menisi hukkaan. Tietokoneella ohjatut painovärin syöttöjärjestelmät, jotka on kytketty skanneriin, voivat nopeuttaa käyttöönottoa ja vähentää painoväri- ja substraattihukkaa. Liuottimet Haihtumisesta johtuvat liuotinhukka voidaan minimoida seuraavasti: - Säiliöitä ei pidetä auki, - säiliöt ovat rakenteeltaan ehjät, - kemikaaleja säilytetään kaukana lämmönlähteistä. Liuotteita voidaan ottaa talteen painoprosessista käyttämällä kondensointilaitosta. Painovärit Painovärejä on säilytettävä asianmukaisissa säiliöissä ja paikoissa. Työntekijöiden on tunnettava oikeat painovärien käsittelytavat ajan ja painovärin säästämiseksi sekä puhdistus- ja hävityskulujen vähentämiseksi. Tietokoneella ohjatut painovärin syöttöjärjestelmät, jotka on kytketty skanneriin, voivat nopeuttaa käyttöönottoa ja vähentää painoväri- ja substraattihukkaa. Työt kannattaa järjestää suoritettavaksi vaaleista painoväreistä tummiin, sillä tämä vähentää painokoneen puhdistamisesta johtuvia seisokkeja. Taulukko 5. Resurssitehokkuusongelmat painoteollisuudessa 2 Arvioidaan, että substraattijäte on keskimäärin 17 %, väliltä 7 33 %.

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG VALVONTAMENETTELY: B3 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannonvalvonnan parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Arkkioffset-painovärit

Arkkioffset-painovärit RESISTA RAPIDA REFLECTA IMPRESSION SURPRIZE PERFEXION More than just ink Synergia tuottaa innovaatioita Teknologia INNOVAATIO Know-how Kokemus Teknologia on vain niin onnistunutta kuin sen avulla saadut

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö

Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Muovijätteiden ja sivuvirtojen materiaalihyötykäyttö Ekokemin ympäristöseminaari Perjantai 14.6.2013, Helsingin Messukeskus Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Materiaaliopin laitos Tohtorikoulutettava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Ely keskus Mikkeli HKE säteilijä sileällä pinnalla Kone Design Center,HKE reijitetyllä pinnalla FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet

Lisätiedot

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon.

HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN TUOTETIEDOT. Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. HEXIS EUROOPAN JOHTAVA TEIPPIVALMISTAJA JO 25 VUODEN AJAN Hexis on tuonut markkinoille uuden sukupolven ajoneuvojen suojakalvon. Huippuluokan teknologiaan perustuva Bodyfence-kalvo suojaa ajoneuvoasi ulkoiselta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista. Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa

Lisätiedot

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas

Lisätiedot

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä

Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Frenger comfortluokan kattosäteiljiä FRENGER SYSTEMEN BV on kansainvälinen alansa johtava yritys jonka päätuotteet ovat kattosäteilyelementit sekä lämmitykseen että jäähdytykseen. Yrityksellä on kokemusta

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Tekninen artikkeli FI 08.2005 Heatset Kostutusveden lisäaineet

Tekninen artikkeli FI 08.2005 Heatset Kostutusveden lisäaineet ISPROPANOLIN VÄHENTÄMINEN / ISPROPANOLIVAPAA PAINAMINEN HEATSET-PAINOMENETELMÄSSÄ Kun jatkuvatoimiset kostutusvesijärjestelmät kehitettiin kävi ilmeiseksi, että perinteiset kostutusvedet eivät sovltuneet

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa

LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa LUMI - Lujitemuovijätteen materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa Martti Kemppinen/Mamk, Egidija Rainosalo/KETEK et al. Hankkeen motivaatio Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoitetaan

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 1) Offsetpainaminen Kilpailutehtävänä on painaa nelivärinen esite Heidelberg Printmaster 52/4 painokoneella. Painosmäärä on 1000 kpl, lisäksi kuntoonlaittoon on varattu

Lisätiedot

Kallistettava paistinpannu

Kallistettava paistinpannu Electrolux Thermaline sarja on suunniteltu erittäin kovaan käyttöön. Thermaline sarja soveltuu erinomaisesti sairaaloihin, keskuskeittiöihin sekä hotelleihin. Sarja sisältää laajan valikoiman tuotteita,

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

nyloflex painolaatat Kattava tuotevalikoima fleksopainoon

nyloflex painolaatat Kattava tuotevalikoima fleksopainoon nyloflex painolaatat Kattava tuotevalikoima fleksopainoon Kokonaisvaltaista fleksopainon erikoisasiantuntemusta Flint Group Flexographic Products - painolaatat kaikkia haasteita varten Fleksopaino on tällä

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

MACHINERY on laadunvarmistaja

MACHINERY on laadunvarmistaja MACHINERY on laadunvarmistaja Mitä tapahtuu huomenna? entä jos omaisuudelle tapahtuu jotain? entä jos kalustolle tapahtuu jotain? entä jos sinulle tapahtuu jotain? MACHINERY ennakoi, ennaltaehkäisee ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö

Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? Pirkko Kivelä, neuvotteleva virkamies Ympäristöministeriö 24.11.2016 EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 Rakennetun ympäristönkehittäminen virtuaalisuus mahdollistajana Ajankohtaista vesialalla Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 7.12.2010 Anne Salminen, Ohjelman koordinaattori Pöyry Finland Oy DM 11-2009 Vesiala

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Aktiiviklooria sisältävä nestemäinen, emäksinen vaahtopesu- ja desinfiointiaine elintarviketeollisuudelle

Aktiiviklooria sisältävä nestemäinen, emäksinen vaahtopesu- ja desinfiointiaine elintarviketeollisuudelle P3-topax 66 Aktiiviklooria sisältävä nestemäinen, emäksinen vaahtopesu- ja desinfiointiaine elintarviketeollisuudelle Ominaisuudet poistaa tehokkaasti rasva- ja proteiinilikaa tuhoaa tehokkaasti bakteereja

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa

Luonnonkuitukomposiittien. ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiitit ruiskuvalussa Luonnonkuitukomposiittien mahdollisuudet -Roadshow 2008 Harri Välimäki Kareline Oy Ltd KARELINE OY LTD Sirkkalantie 12 B FIN-80100 Joensuu www.kareline.com Customers

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Tuoteseloste FI 08.2005 Heatset Prosessivärit APUAINEET

Tuoteseloste FI 08.2005 Heatset Prosessivärit APUAINEET APUAINEET Hubergroupin uuden teknologian heatset-painovärit on suunniteltu käytettäviksi sellaisenaan ilman apuaineita. Joskus syntyy kuitenkin tilanteita, joissa painatusprosessin olosuhteissa tapahtuu

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö

YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle. OSA 3: Siivous ja ympäristö YMPÄRISTÖNHUOLTO Puhdistustapalvelualalle OSA 3: Siivous ja ympäristö Sisältö 1. Osa: Perusteet Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelu Kestävä kehitys Ympäristöhuolto osana puhdistuspalvelualaa 2. Osa/päivä:

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus

Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Otanta ja idätysnäytteiden valmistus Metsäpuiden siementen idätystestit ISTA:n säännöt ja nykykäytännöt Pekka Helenius Metla / Suonenjoki / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan

ECOFITTM. Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan PE90458 Sähkönjakelu pienjänniteverkossa Sähkökeskuksen uudistaminen ECOFITTM Päivitä asennuksesi Masterpact M -mallista Masterpact NW -malliin ja avaa ovi energianhallintaan Tehokasta energian hyödyntämistä

Lisätiedot

CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen

CLEN ECR-Ecopesuri. Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri Ratkaisu graffitien poistoon ja kaupungin ekosiivoukseen CLEN ECR-Ecopesuri -järjestelmä CLEN ECR-Ecopesuri yhdistää painepesurin puhdistustehon ympäristölle ei-haitallisiin puhdistaviin

Lisätiedot

BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon

BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon BWT For You and Planet Blue. Kemikaalitonta ja laadukasta vettä lämmitysverkostoon 1 Korroosio lyhentää lämpöputkien käyttöikää. Seuraavassa korroosion kolme yleisintä syytä ja niiden eliminointi. 2 Korroosion

Lisätiedot

KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7. Tasauslaatikko TG / TGE

KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7. Tasauslaatikko TG / TGE KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 7 Tasauslaatikko TG / TGE Tasauslaatikko TG, TGE C A B C Tasauslaatikko TG/TGE on tarkoitettu suorakulmaisille tulo- ja poisto ilmasäleiköille. Laatikossa on pyöreä kanava liitäntä.

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki

Kappale 5. Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Kappale 5 Kuinka Puhdas tuotanto auttaa vähentämään jätteiden määrää ja kasvattamaan yrityksen voittoa: Case-esimerkki Case esimerkki* Reaktiivisten kemikaalien valmistus PROFIILI Sektori: Kemianteollisuus

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Matot halutulla designilla.

Matot halutulla designilla. Matot halutulla designilla. Aulamaton tummat ja usein harmaat sävyt ovat luonnollisesti hyviä syksyllä ja talvella, kun matto on kovalla koetuksella. Ulkona on likaista ja jaloissa kantautuu sisälle lunta,

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN

OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN OY METRO THERM AB VUOTOHÄLYTIN FELSON BVS 1-10 VUOTOHÄLYTIN - Varmistaa että vesivuoto ei pääse yllättämään kotiasi LVI NO 45 79 502 FELSON VUOTOHÄLYTIN valvoo koko vesijohtoverkostoasi. huomaa myös korvaamattomat

Lisätiedot

Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa

Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa Tämä esitys käsittelee siivouksen arviointia peruskouluissa Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valossa 1 Sisältö - Sisäympäristön laatu kouluissa - Tutkimuksen taustaa - Siivouksen arviointiin liittyvien

Lisätiedot

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Frenger kattosäteilijät - kun laatu ja tehokkuus ratkaisevat

Frenger kattosäteilijät - kun laatu ja tehokkuus ratkaisevat Frenger kattosäteilijät - kun laatu ja tehokkuus ratkaisevat Frenger comfortluokan kattosäteiljiä Ely keskus Mikkeli HKE säteilijä sileällä pinnalla Kone Design Center,HKE reijitetyllä pinnalla FRENGER

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

jälkikäsittelylaitteiden välillä.

jälkikäsittelylaitteiden välillä. TARKKUUSTYÖTÄ Nopea, tarkka, laadukas. Nämä sanat kuvaavat parhaiten Shinohara-tarkkuuspainokonetta. Shinohara aloitti toimintansa vuonna 1919 alun perin tarkkuustyökalujen valmistajana, josta juontaa

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti.

BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. TUORETTA KAHVIA NOPEASTI SUODATINLAITE VP17A-2 Bunn-O-Matic -suodatinkahvilaitteet

Lisätiedot

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013

ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 ENERGIA ILTA IISOY / Scandic Station 23.5.2013 Energia?! Kiinteistön käyttäjät sekä tekniset laitteistot käyttävät ja kuluttavat energiaa Jokin laite säätää ja ohjaa tätä kulutusta. Ohjauslaitteet keskitetty

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m

TUOTENRO NIMIKE MITAT PAINO NIM.TEHO SÄILIÖ IP-LUOKKA JOHTO. 9058501 Märkä- ja kuivaimuri GWD 350-2 638 x 600 x 868 mm 21 kg 2700 W 50 L IP24 10 m MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä.

Lisätiedot