EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG"

Transkriptio

1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG TUOTANTOMENETTELY: B2 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien tuotannon parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-projektin eurooppalainen tiimi Tekijä: Susana Otero, AIDO, Espanja LIFE+-koodi: LIFE11 ENV/ES/646

2

3 3. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a kaupan muovikassien ympäristöystävällisyys Tekijä: Edistyneestä painatuksesta vastaava / Susana Otero / AIDO, Espanja Editointi: BSc P.A. Tegel/Dienstencentrum/Hollanti. Suunnittelu: Dienstencentrum B.V./ Amstelveen, Hollanti Tuotanto: ECOFLEXOBAG-projekti / Valencia, Espanja ECOFLEXOBAG on eurooppalainen yhteishanke, jossa kehitetään ja demonstroidaan parhaita käytäntöjä kestävän kehityksen mukaisten muovikassien suunnitteluun ja valmistamiseen. Hanke saa rahoitusta EU:n LIFE+2011-ohjelmasta LIFE11 ENV/ES/646. Hankekumppaneita ovat: Julkaisun tekijä ei vastaa tietojen oikea-aikaisuudesta, virheettömyydestä, kattavuudesta tai laadusta. Lukijalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia aineettomista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän julkaisun käytöstä tai käyttämättä jättämisestä ja/tai puutteellisten tai virheellisten tietojen käytöstä ECOFLEXOBAGproject, LIFE11 ENV/ES/646 Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida eikä toistaa ilman AIDO:n ja julkaisun tekijän organisaation nimenomaista kirjallista lupaa.

4 4. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a

5 5. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a SISÄLTÖ JOHDANTO FLEKSOPAINANTAPROSESSI Hankkeen kautta saatua uutta tietoa fleksopainannasta Fleksopainannan taustaa Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KAUPAN MUOVIKASSIENAAKAMATERIAALIT Hankkeesta saatua uutta tietoa käytetyistä materiaaleista Käytettyjen raakamateriaalien yleinen taustakonteksti Aiheeseen liittyviä asiakirjoja KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEKNISET OHJEET ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi Kestävän kehityksen mukaisen painatuksen suhde edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEHOKKUUSOHJEISTUS Jätehuolto Energiatehokkuus Vesitehokkuus YHTEENVETO Toimenpiteillä saavutetut tulokset ECOFLEXOBAG-hankkeen seuraavat vaiheet...25 VIITTEITÄ JA MIELENKIINTOISIA YPERLINKKEJÄ... 26

6 6. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a JOHDANTO Tämä asiakirja sisältää tarvittavat materiaalit ympäristönsuojelun tason parantamiseen kaupan muovikassien tuotannossa. Materiaalit on tuotettu ECOFLEXOBAG-hankkeessa, joka on osa EU:n rahoittamaa LIFE+-hanketta. ECOFLEXOBAG-hanke pyrkii vähentämään kaupan muovikassien haitallisia ympäristövaikutuksia sekä parantamaan alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja tietotaitoa. Ne voivat parantaa tuotteidensa laatua ja ympäristönsuojelun tasoa hyödyntämällä tämän asiakirjan sisältämiä kestävän painatuksen käytäntöjä. Noudattamalla niitä järjestelmällisesti on mahdollista valmistaa kestävän kehityksen mukaisia kaupan muovikasseja. Asiakirjan luvuissa 3 ja 4 on lisätietoja tämän asiakirjan suhteesta hankkeen muihin asiakirjoihin.

7 7. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 1. FLEKSOPAINANTAPROSESSI 1.1 Hankkeen kautta saatua uutta tietoa fleksopainannasta Lisää teksti tähän. MITÄ LUKIJA VOI ODOTTAA ECOFLEXOBAG-HANKKEELTA JA FLEKSOPAINANNALTA ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa on kehitetty ohjeita ja työkaluja, jotka helpottavat vesipohjaisten painovärien ja innovatiivisten kestävien materiaalien käyttöä kaupan muovikassien fleksopainannassa. Ohjeet ja työkalut on kehitetty kaupan muovikassien tuotantoon kuuluvia eri prosesseja varten (suunnittelu, painokehilö, rasteritela, painolevyn kiinnitys, painovärin valmistus, painatuksen optimointi ja painanta). Vesipohjaisten painovärien ja kestävien materiaalien onnistunut käyttö liittyy pääasiassa tiukkojen painantamenettelyjen soveltamiseen, jolla pyritään tunnistamaan päämäärittelyt uusien käytettyjen painovärien ja substraattien mukaisesti. ECOFLEXOBAGIN suorittama työ on täten periaatteessa liittynyt näiden painovärien ja materiaalien käyttöön liittyvien standardoitujen käytäntöjen ja erityissuositusten kokoamiseen ja vahvistamiseen. ECOFLEXOBAG-ohjeiden ja -työkalujen käyttöönotolla varmistetaan, että laatu ja tuottavuus ovat hyväksyttävällä tasolla toleranssien puitteissa riippuen tuote- ja tuotantoprosessikohtaisista erityisvaatimuksista. 1.2 Fleksopainannan taustaa Fleksopainanta on laajalti käytetty ja hallittu painantaprosessi, jolla saavutetaan korkea laatu ja tuottavuus tuotettaessa kaupan muovikasseja. Fleksopainannan tärkein ympäristövaikutus liittyy liuotinpohjaisista painoväreistä haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin (VOC). Näiden päästöjen vähentämiseen on olemassa erilaisia keinoja, esimerkiksi liuotinkäsittelyjärjestelmien käyttö ja vesipohjaisten painovärien käyttö. Vesipohjaisten painovärien käyttöön liittyy laatu- ja tuottavuusongelmia, jos värejä käytetään tekemättä säätöjä prosessien määrittelyihin tai laitteisiin. Tästä syystä vesipohjaisten painovärien käyttöä fleksopainannassa ei ole laajennettu tarpeeksi. 1.3 Aiheeseen liittyviä asiakirjoja Vesipohjaisten painovärien ja kestävien materiaalien oikeaa käyttöönottoa koskevat ohjeet ja työkalut kuuluvat asiakirjaan B.2.1: Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien painatuksen menettely

8 8. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 2. KAUPAN MUOVIKASSIEN RAAKAMATERIAALIT Luvussa 2 on keskitytty kuvaamaan tärkeimpiä substraatteja ja painovärejä, joiden avulla voidaan parantaa kaupan muovikassien ympäristönsuojelun tasoa, sekä niiden vaikutuksia. 2.1 Hankkeesta saatua uutta tietoa käytetyistä materiaaleista Painosubstraatit: kestävämpien muovikassien tuotannossa harkittavat muovimateriaalit: Biopohjaiset (LDPE/HDPE): Vaikka tämä materiaali ei olekaan vielä laajasti käytössä markkinoilla, se on valittu, koska kiinnostus sen käyttöön kasvaa varmasti seuraavina vuosina. Kompostoitavat materiaalit (tärkkelys-, PLA- ja polyesteripohjaiset): Nämä kassit ovat markkinoiden ainoat, jotka on valmistettu kompostoitavasta materiaalista. Ne ovat äskettäin tulleet kuluttajien käytettäviin, ja niiden määrä markkinoilla kasvanee lähitulevaisuudessa. Kierrätettävät muovit: Sekundäärisiä raakamateriaaleja, jotka syntyvät muovijätteen mekaanisen kierrätyksen sivutuotteena. Okso-hajoavat (LDPE/HDPE): Okso-hajoava polyeteeni sisältyy hankkeen laajuuteen, koska se on laajasti käytetty tekniikka tärkeällä markkinasegmentillä. Tekniikan käyttöön liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä, jotka on selvitettävä. Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että käytettyyn muovimateriaaliin katsomatta ympäristövaikutukseltaan vähäisimmällä muovikassilla on oltava seuraavat ominaisuudet: uudelleenkäytettävä, valmistettu kierrätetystä muovista, mahdollisimman kevyt. Tästä syystä näiden materiaalien sopivuus on analysoitava niiden käyttötarkoituksen, sisällön kierrätettävyyden ja/tai uudelleenkäytettävyyden kannalta. Painovärit: Ympäristö- ja terveyssyistä perinteisten orgaanisten liuotteiden käyttö on korvattu vähitellen vesipohjaisilla ja haihtumattomilla tuotteilla. Kaupan muovikassien tuotannossa ECOFLEXOBAG-hankkeen puitteissa harkitaan pelkästään vesipohjaisia painovärejä, koska uv-kovetusta ja elektronisädettä ei voida tällä hetkellä soveltaa kassien tuotantoon, pääasiallisesti kustannussyistä. Liuotinpohjaisten painovärien korvaamisessa painopiste on ollut pääasiassa vesipohjaisilla painoväreillä. Vesipohjaisten painovärien, joiden liuotinsisältö on korvattu vedellä, etuihin kuuluvat huomattavasti alhaisempi liuotinpitoisuus. Vesipohjaiset painovärit sisältävät kuitenkin tavallisesti hieman liuotinta. Liuotinpitoisuutta voidaan vähentää lisää vesipohjaisten puhdistusaineiden käytöllä. Käytännössä kuitenkin käytetään usein liuotinpohjaisia puhdistusaineita, erityisesti kuivuneiden painovärien puhdistukseen. Koska veden haihtuvuus on painoväreissä käytettyjen liuotinten haihtuvuutta alhaisempi, kuivaajan

9 9. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a tehovaatimukset ovat suuremmat. Tämä voi asettaa rajoituksia tuotantonopeudelle olemassa olevissa asennuksissa. Suurempia tehovaatimuksia tasoittaa kuitenkin se, että jätekaasun käsittelylle ei ole tarvetta. Myös kierrätys on laitoksessa helpompaa. Vesipohjaiset painovärit ovat usein liuotinpohjaisia huonommin syttyviä ja siten helpommin säilytettäviä ja käytettäviä. Painovärien ja substraattien vuorovaikutus: Painatuksessa käytettävä substraatti on olennaisen tärkeä painovärin valmistuksen kannalta, erityisesti kun kyseessä ovat vettähylkivät substraatit, kuten polyeteeni. Painovärin tarttumisominaisuudet ovat tällöin ratkaisevan tärkeitä. Ongelman syvyys riippuu painovärin valmistuksesta sekä substraatin pintaominaisuuksista. Polyeteenin ja muiden muovipintojen painokelpoisuuden määrää kyseisten materiaalien polaarisuus molekyylitasolla painovärissä käytettyyn liuottimeen nähden. Polaarittoman tai polaarisuudeltaan alhaisen substraatin pinnan vapaa kokonaisenergia on alhainen ja koostuu pääasiassa dispersoivasta ainesosasta. Jotta tällaisten pintojen polaarisuutta voitaisiin lisätä ja jotta pinnoista voitaisiin tehdä vastaanottavaisia vesipohjaisten painovärien polaarisemmille liuotinainesosille, pinnat on käsiteltävä. Eräs yleisimmistä alalla käytetyistä painosubstraattien pintaenergian muuttamismenetelmistä on koronakäsittely. Ihanteellisessa tapauksessa koronakäsittely suoritetaan painatuksen aikana tai hieman sitä ennen. Pinnan vapaa kokonaisenergia kasvaa. Näin saavutetaan paremmat kiinnittymis- ja kostumisominaisuudet, jotka ovat elintärkeitä tyydyttävän painokelpoisuuden kannalta. Koronakäsittely voi lisäksi silloittaa pinta-alueita ja lisätä kalvon koheesiovoimaa. Kuvassa 3.3 näkyy yhteenveto eri painoväritekniikoiden käyttöeduista ja haitoista Painoväritek niikka Liuotinpohjain en Vesipohjaiset UV (ultravioletti) Edut Laajasti käytetty tekniikka. Yhteensopiva monenlaisten substraattien kanssa. Alhainen VOC-pitoisuus. Puhdistus vedellä. Tuotantonopeus ja -määrä vastaa liuotinpohjaisia. Erittäin kiiltävä vähäisempi lakan tarve. Ei kuivausta painokoneessa Voidaan käyttää suurempaa viskositeettia Ei puhdistusta vaiheiden välillä Vähäisempi pisteiden/värin leviäminen. Parempi hankauksenkesto Painomuste toimitetaan valmiina painokoneeseen Lyhyempi käyttöönottoaika ja vähäisempi jätteen määrä, Tasaisempi työtulos Haitat Viskositeetin valvonta ja säätö. Herkästi syttyvä. VOC-päästöt ja -käsittely. Ympäristöä koskevat huolenaiheet. Puhdistus aggressiivisilla kemikaaleilla. Painokoneilla on oltava liuotinturvallisuussertifikaatti. Telat on pidettävä kosteina, eli niiden on pyörittävä jatkuvasti. Suuremmat kuivaustehovaatimukset. Kalvosubstraatit voi olla tarpeen käsitellä etukäteen. Solujen tukkeutuminen. Kertymät fleksolevylle puhdistukset kesken käytön. ph:n ja viskositeetin valvonta ja säätö. Korkeammat käynnistys- ja käyttökulut. Rasteritela säätelee väriä oikean rasteritelan valinta ratkaiseva. Pienistä vuodoista voi syntyä iso sotku esim. kengänpohjien mukana kulkeutuessa. Käyttäjät voivat herkistyä. Jotkin substraatit kaipaavat koronakäsittelyä. Kiinteiden aineiden pistesyöpymä. UV-lamput ovat kalliita ja sisältävät raskasmetalleja.

10 10. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Painoväritek niikka ES (elektronisäde) Edut Alhaisemmat painovärikulut kuin UV:ssä, koska ei fotoinitiaattoria ja vähäisemmät reaktiivisuuden oligomeerit Haitat Voi tuottaa suuren määrän infrapunaa, minkä johdosta substraatin vakauden vuoksi vaaditaan jäähdytystela. Korkeammat käyttöönottokustannukset. Röntgensädetuotanto. Epäaktiivinen ilmapiiri, eli tarvitaan typpeä. Suurempi laitteiston koko. Taulukko 1. Yhteenveto eri painoväritekniikoiden käyttöeduista ja -haitoista. Omat lähteet 2.2 Käytettyjen raakamateriaalien yleinen taustakonteksti Painoprosessin luonne ja vaatimukset yhdessä painotuotteen käyttösovelluksen kanssa määrää fleksopainossa käytettyjen painovärien perusominaisuudet. Toimivalta fleksopainoväriltä vaaditaan useita ominaisuuksia. Sen on tuotettava väri tai jokin muu visuaalinen tehoste. Sen on kiinnityttävä painettavaan materiaaliin (substraattiin). Sen on kestettävä olosuhteita, joille se altistuu käytännön käytössä, kuten kemikaaleja, hankausta ja äärilämpötiloja. Sen on myös tuotettava tasainen painolaatu. Painosubstraatit: Tavallinen kertakäyttöinen polyeteenikassi on kevyt muovista tehty kantokassi, jota käytetään useimmissa supermarketeissa ja joita annettiin asiakkaille ilmaiseksi vielä muutama vuosi sitten. Liivimallisen kassin etuihin kuuluvat ohuus ja keveys. Kassi valmistetaan tavallisesti korkean tai alhaisen tiheyden polyeteenistä (HDPE tai LDPE). Kassia kutsutaan myös kertakäyttöiseksi. Nämä materiaalit ovat yleisimmin käytettyjä kassien valmistuksessa, joten niiden katsotaan kuuluvan hankkeen laajuuteen. Tästä syystä millä tahansa toteuttamiskelpoisella kestävyysparannuksella (esimerkiksi kierrätetyn muovin käytöllä energiasäästöjä varten) voidaan olettaa olevan suuri vaikutus, kun huomioidaan, kuinka lukuisa joukko eurooppalaisia yrityksiä käyttää materiaalia kassien valmistuksessa. Tämän ansiosta ympäristövaikutus on maailmanlaajuinen. Painovärit: Yleisiä liuotinpohjaisten painovärien liuottimia ovat etanoli, propanoli ja propyyliasetaatti. Vesipohjaisissa painoväreissä liuottimena toimii vesi, johon on lisätty alkoholeja, glykoleja tai glykolieettereitä. UV-kovetetut painovärit ovat erilaisia. Niissä ei ole varsinaisia liuottimia siinä mielessä, että niihin ei lisätä kemikaaleja, joiden on tarkoitus haihtua painovärin levityksen jälkeen. Nestemäisyys saadaan aikaan nesteellä. Painovärin kovettamattomat ainesosat, kuten monomeerit, lisätään väriin kemiallisesti kovetuksen yhteydessä, sen sijaan, että ne haihtuisivat Aiheeseen liittyviä asiakirjoja Painosubstraattien kestävyydestä on lisätietoa asiakirjassa B.1.1 Kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelumenettely ( Vähäisen ympäristövaikutuksen omaavien materiaalien valinta). Lisätietoja substraattien paino-ominaisuuksista on liitteessä. Fleksopainossa käytettyjen painovärien ominaisuudet 1 EPA Flexographic Ink Options: A Cleaner Technologies Substitutes Assessment

11 11. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 3. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEKNISET OHJEET Kestävän kehityksen mukaisen kaupan muovikassien painomenetelmän on perustuttava yleisiin fleksopainantaa koskeviin käytäntöihin sekä erityisiin suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä uusissa substraateissa. Luvussa 3 on keskitytty suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä kestävämpien substraattien kanssa niin, että laatu ja tuottavuus säilyvät hyväksyttävällä tasolla kassituotantoon kuuluvissa eri prosesseissa. 3.1 ECOFLEXOBAG-vaiheet ekologisemman kaupan muovikassin tuottamiseksi ENNAKKOEDELLYTYKSET Kestävän kehityksen mukaisen kaupan muovikassien painatuksen onnistunut ja tehokas käyttöönotto edellyttää, että yritykset ovat varautuneet asiaan etukäteen. Tärkeisiin edellytyksiin, jotka on suositeltavaa panna toimeen ennen kestävän kehityksen mukaisten käytäntöjen käyttöönoton aloittamista, kuuluvat säännöllisen kaupan muovikassien kestävään painatukseen liittyviä ongelmia koskevan sisäisen viestinnän takaamiseksi hankkeesta tiedottaminen tärkeimmille asiakkaille, ulkopuolisilta asiantuntijoilta (erityisesti esipainokoneiden toimittajilta) saadun tuen järjestäminen uusien materiaalien tai menetelmien käytön alkuvaiheissa, luotettavan painatuksen hallintajärjestelmän ja sitä tukevien laitteistojen käyttöönotto kriittisten painolaatuasetusten hallintaa varten sekä vesipohjaisten painovärien käyttäytymisen perusteita koskevan teknisen osaamisen päivittäminen GRAAFINEN SUUNNITTELU Asianmukaisten painoparametrien määrittely heti tuotantoprosessin alkuvaiheista alkaen on olennaista, jotta kestävän kehityksen mukainen painanta onnistuisi. Suoritettavat toimenpiteet voidaan jaotella seuraavalla tavalla: Digitaalisen tiedoston kunnollinen valmistelu painantaa varten Vältä muuntamasta tiedostotyyppiä toiseksi. Kahta tiedostomuotoa suositellaan: PDF ja TIFF/IT Käytä oikeita kirjasinlajeja. Vältä käyttämästä kirjasimia, jotka on reunustettu tai suurennettu. Vältä käyttämästä kapeita tekstielementtejä, miten voi käydä, jos kirjasimessa käytetään serifiä. Liian pienet kirjasimet kärsivät myös laskureiden täytöstä ja voivat levitä viereisten merkkien päälle. Nyrkkisääntönä alle 8 pisteen positiivisia kirjasimia ei pidä käyttää 0,18 mm:n positiivisella minimiviivaleveydellä eikä alle 10 pisteen käänteisiä kirjasimia 0,38 mm:n käänteisellä minimiviivaleveydellä. Leveissä rainapainokoneissa pitäisi riittää 0,190 mm:n lihotusarvo ja kapeissa rainapainokoneissa 0,130 mm:n lihotusarvo. Tyypillinen painovärin kokonaispeittävyys on % fleksopainossa, kun käytetään vesipohjaista painoväriä kestävään substraattiin.

12 12. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Prosessin ja mekaanisten hallintaelementtien käyttö Rekisteröintimerkit vaaditaan yleisesti Viivojen paino (tai pistevärit): Hallintaelementit voidaan valmistaa kullekin värille yksivärisestä täplästä, joka on mitattavissa värin toisintamista varten. Prosessityö: lisähallintaelementtien lisääminen lihotusta, tahrintaa ja harmaan tasapainoa varten. Prosessivärien tarkastusmerkkien pitäisi sisältää erilaisia sävyarvoja. ECOFLEXOBAG-hallintaelementit_FB.2.1 Värin muunto ICC-profiileja käytettäessä voidaan käyttää vakioprofiilia tai jotain erityistä profiilia. Erityisen profiilin luomiseksi on tuotettava testauskohde jokaiselle laitteelle, jotta katettaisiin saavutettavissa oleva väriasteikko ja tuotettaisiin muunnosprofiili, jonka avulla sama väri voidaan toisintaa kaikilla laitteilla.

13 13. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Digitaalisten tiedostojen esitarkistus Digitaalitiedostot pitäisi siirtää eri tietokoneelle, jossa on käytössä vain vakio-ominaisuudet, ja avata PAINOKEHILÖ Optimaalinen kohokuvan syvyys riippuu levyn paksuudesta, rivin viivauksesta ja kovuudesta. Syvyys pitää valita yhteistyössä esipainon tai levyn toimittajan kanssa. Sen on kuitenkin oltava alueella, joka on esitetty taulukossa 1 Levyn paksuus (mm) ,14-2,72 2,85 3,18 3,94-4,70 Kohokuva levyt (mm) , Kohokuva holkit (mm) Taulukko 1. Levyn kohokuvan syvyyssuositukset. Rasterointikulmien on oltava 30 astetta erillään C-, M- ja K-väreille, keltaisen 15 astetta syaanin ja mustan välissä. Minkään värin kulma ei saa olla sama kuin Aniloxin rasterointikulma. Yleisesti käytettyjä prosessivärien rasterointikulmia ovat 7,5/52,5/22,5 ja 82,5 tai 82,5/37,5/7,5 sekä 67,5 painojaksossa Y, M, C, K. Viivojen ja suuren densiteetin yksiväristen kohtien painantaan käytetään alhaisella riviviivoituksella varustettua Aniloxia. Tästä syystä on käytettävä myös alhaisen riviviivoituksen levyrasterointia. Prosessityössä käytetään korkeampaa levyrasterointia lpi (43 69 lpcm) niin kauan kuin telan rasterointi on aina vähintään nelinkertainen levyyn nähden. On käytettävä pyöreää pistemuotoa, sillä se on optimaalinen pisteen leviämisen vähentämiseen korostetuissa kohdissa ja välttää fillejä varjokohdissa. Yksivärisissä painatuksissa on käytettävä pehmeää levymateriaalia. Jotta korostukset ja autotypiat toistettaisiin tarkasti, on käytettävä kovaa levymateriaalia (pehmeän teipin kanssa). Jos yhtenäisiä värejä ja autotypioita käytetään yhdessä samalla levyllä, levymateriaalin kovuus on valittava sen mukaan, onko tärkeämpää tuottaa korkealaatuiset yhtenäiset värit vai korkealaatuiset korostukset. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää keskikovaa levyä ja teippiä. Vesipohjaisten painovärien pintajännite on suurempi kuin liuotinpohjaisten painovärien. Siksi voi olla tarpeen vaihtaa levymateriaali pintaenergialtaan suurempaan materiaaliin. Valittujen painovärien yhteensopivuudesta kannattaa kysyä levyvalmistajilta ja painovärien toimittajilta.

14 14. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a ANILOX Kapasiteetiltaan hieman suuremman Anilox-telan määrittäminen (suurempi syvyyden ja aukon suhde, enintään 50 %) Telan rasteroinnin pitäisi aina olla vähintään nelinkertainen levyyn nähden. Aniloxin rasterointikulma määritetään suhteessa telan ympärysmittaan. Yksinkertaisin rasterointikulma on 90. Muita rasterointikulmia luodaan vierekkäisten rasterikuppirivien siirtymällä, esimerkiksi 45 rasterointikulma muodostetaan puolikkaan rasterikupin siirtymällä rivien välillä. Rasterointikulma yhdessä rasterikupin muodon kanssa vaikuttaa solujen tiheyteen. Kuusikulmion muotoisten rasterikuppien yhdessä 60 kulman kanssa kerrotaan antavan optimaalisen tiheyden, ja se on yleensä optimaalinen rasterointikulma. Yleisimmin käytetty kupin muoto on kuusikulmio. Kun kuusikulmaista kuppia käytetään yhdessä 60 asteen rasterointikulman kanssa, solujen tiheys on optimaalinen ja solujen välinen alue (soluseinämäalue) minimaalinen. Kuviot voivat olla jatkuvia urakuvioita telan ympäryksen ympärillä PAINOLEVYN KIINNITYS Jos suurin osa painatuksista on yhtenäisissä väreissä, käytetään kovaa teippiä. Jos levyllä on merkittäviä korostuksia, käytetään pehmeää teippiä. Jos yhtenäisiä värejä ja korostuksia käytetään yhdessä samalla levyllä, on päätettävä, minkä kovuuden teipillä saavutetaan parhaat tulokset tärkeimmällä osa-alueella. Hartsin koostumus valitaan siten, että se ei päästä vettä lävitseen, sillä tämä heikentää holkkia käytettäessä vesipohjaisia painovärejä PAINOVÄRIN VALMISTUS Joillakin alueilla vedenjakelu voi tapahtua useista lähteistä, joita voidaan vaihtaa vuodenajan mukaan tai päivittäin. Eri lähteet sisältävät eri mineraaleja. Tällä on vaikutusta painovärin lisäainevaatimuksiin. Painovärin viskositeetti: Määritä viskositeetti, jonka on oltava hallittavissa ± 3 sekunnin sisällä. ph: Vesipohjaiset painovärit ovat tyypillisesti emäksisiä, niiden ph on 7,5 9. Kiintoainespitoisuus: kiintoainespitoisuus sen paremmin kuin suhteellinen tiheyskään ei saa vaihdella erästä toiseen. Määritetään viitevärinmuutos ja toleranssi, joka mitataan ΔE-arvona vaatimuksista riippuen. Se on mitattava esimääritetyllä viskositeetilla määritetyn toleranssin sisällä. Jos toimittaja valmistaa painovärin, sen mukana on toimitettava värinmuutostiedot sisältävä raportti.

15 15. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a PAINATUKSEN OPTIMOINTI Vaihtelut painatusprosessin parametreissa Vesipohjaisia painovärejä ja valittua substraattia käytetään erityisen optimointitestin painamiseen. Seuraavia painatusprosessin parametreja vaihdellaan, jotta saataisiin selville seuraavien parametrien optimaaliset asetukset: painovärien ph, painovärien lämpötila, painovärien viskositeetti, tuotantonopeus, kuivausasetukset, koronakäsittely (kriittisen tärkeä vesipohjaisille painoväreille), Anilox-kapasiteetti (on käytettävä vyöhykerasteritelaa) ECOFLEXOBAG-painokoneen optimointitestilomake_fb.2.3 Optimiolosuhteiden selvittäminen Optimiolosuhteet ovat ne, joilla saavutetaan paras painolaatu seuraavilta osin: vähäisempi värin leviäminen, pienin tuotettu teksti, pienin tuotettu viivaleveys, kuvien visuaalinen laatu, yhtenäisten värien visuaalinen yhdenmukaisuus, kohdistus, tahrinta. Painoprosessin parametrit, joilla saavutetaan optimiolosuhteet, kirjoitetaan ylös erityiseen lomakkeeseen, mukaan luettuina saavutettu painovärien kokonaispeitto ja densiteetti. ICC-profiilin tuottaminen. Sormenjälki Sormenjälkitestikuvion suunnittelu: Käytetään karakterisointikohdetta IT8.7/4. Painatus ja näytteiden kerääminen. Kokeen keston on oltava vähintään 30 minuuttia. Näytteiden mittaus. Käyttämällä spektrodensitometriä. On mitattava vähintään kuusi näytettä ja tuloksista on otettava keskiarvo. ICC-profiili: Tiedot syötetään ICC-profiilin luontiohjelmistoon. ECOFLEXOBAG-määrittelylomake_FB.2.2

16 16. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a LOMAKE FB.2.2 Painatusmäärittelyt Prosessi Parametri Painovärien ph Määrittely ennen käyttöönottoa Määrittely käyttöönoton jälkeen Painovärien lämpötila Painovärien viskositeetti Tuotantonopeus Kuivausasetukset Koronakäsittely (kriittisen tärkeä vesipohjaisille painoväreille) PAINATUKSEN OPTIMOINTI Anilox-kapasiteetti Vähäisempi värin leviäminen Pienin tuotettu teksti Pienin tuotettu viivaleveys Kuvien visuaalinen laatu Yhtenäisten värien visuaalinen yhdenmukaisuus Kohdistus Tahrinta PAINATUS Koneen säätö Painatuksen optimointi -kohdassa määritetyillä asetuksilla Painotulosta verrataan yrityksen määrittämään vertailuarvoon esimääritettyjen toleranssien sisällä, jotka voivat vaihdella yrityksen ja tuotteen mukaan (värivedos, aiempi painatus, asiakkaan vahvistus ) ECOFLEXOBAG-HANKE: Viitteenä toimii ENSIMMÄISEN PAINOKOKEEN tulos. Koe suoritetaan asiakirjassa B.3 annettujen laadunvalvontaohjeiden mukaisesti. Painajalla on oltava näyte ENSIMMÄISESTÄ PAINOKOKEESTA, jotta hän voisi vahvistaa painolaadun. Painolaadun vahvistus voidaan tehdä kahdella tavalla riippuen yrityksessä tavallisesti käytetyistä menettelyistä: 1. Visuaalisesti 2. Mittauksin (tiheyden, tahrinnan, pisteen leviämisen ja ΔE-värieron vedokseen nähden on kaikkien oltava toleranssiarvojen mukaisia, jotta painolaatu olisi hyväksyttävä) Painotuotannon hallinta Kuivuminen on tavallinen ongelma vesipohjaisia painovärejä käytettäessä. Siksi rasteritelaa on käännettävä painovärin levittämisen jälkeen jatkuvasti märässä painovärissä pesuun asti.

17 17. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Ihanneolosuhteissa käytetään automaattista annostelujärjestelmää painovärin ylläpitämiseksi painatuksen aikana ja viskositeetin sekä ph:n pitämiseksi hyväksyttävissä rajoissa. Viskositeetti-, lämpötila- ja ph-mittaukset voidaan tehdä myös 30 minuutin välein, jolloin tarvittavat säädöt tehdään lisäämällä pieniä määriä lisäaineita. Kohdistusmerkit toimivat ensisijaisena hallintamenetelmänä. Sataprosenttiset tarkistusjärjestelmät, jotka antavat painokoneen käyttäjälle hälytyksen poikkeamista. Vaihtoehtoisesti näytteet on kerättävä säännöllisesti ja niitä on verrattava vedokseen ja hallintaelementeistä suoritettuihin mittauksiin. Näytteitä on pidettävä vedoksen toleranssin sisällä. 3.2 Kestävän kehityksen mukaisen painatuksen suhde edeltäviin ja seuraaviin vaiheisiin Kestävän kehityksen mukainen painatus on vain yksi ECOFLEXOBAG-hankkeen kolmesta osasta ekosuunnittelun ja tuotannon valvonnan rinnalla. Ne ovat olennainen osa ECOFLEXOBAG-hanketta kokonaisuutena ja täysin yhteydessä toisiinsa. Vesipohjaisten painovärien ja muiden kestävien materiaalien käytön on oltava koherentti ekosuunnittelun käyttöönottoon liittyvä päätös. Toisaalta vesipohjaisten painovärien käytöllä ei saavuteta toivottuja parannuksia ympäristönsuojelun tasossa ilman asianmukaista tuotannon valvontaa. Jotta kestävän kehityksen mukaiseen painatukseen liittyviä ohjeita ja työkaluja voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, on tärkeää tutustua huolellisesti täydentäviin ECOFLEXOBAGasiakirjoihin.

18 18. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a 4. KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET PAINOMENETELMÄT: TEHOKKUUSOHJEISTUS Kestävän kehityksen mukaisen painomenetelmän on perustuttava yleisiin fleksopainantaa koskeviin käytäntöihin sekä erityisiin suosituksiin vesipohjaisten painovärien käytöstä uusissa substraateissa sekä laadun ja tuotantotehon varmistamisesta. Luvussa 4 on keskitytty laadun ja tuotantotehon varmistamista koskeviin suosituksiin, joiden avulla tuottavuus pysyy hyväksyttävissä rajoissa. Resurssitehokkuus on kattotermi tuotantoprosessiin liittyvien resurssien (luonnonvarojen) tehokkaalle käytölle. Sillä näet viitataan raakamateriaaleihin, muihin materiaaleihin (mukaan luettuna lisämateriaalit), polttoaineisiin, veteen ja energiaan. Tarkemmassa merkityksessä resursseihin luetaan kuitenkin vain ensisijaiset resurssit, ei energiaa. Tällöin käytetään erikseen termejä resurssitehokkuus ja energiatehokkuus. Alla määritetään perustoimenpiteet, joita yritykset (erityisesti pk-yritykset) voivat ottaa käyttöön tuotantoprosesseissaan resurssitehokkuuden parantamiseksi ja taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi. Pääpainopiste on seuraavilla: jätehuolto (tässä asiakirjassa jätteeksi lasketaan ensisijaisesti kiinteä ja nestemäinen jäte, ei päästöjä veteen ja ilmaan), energiatehokkuus, vesitehokkuus. 4.1 Jätehuolto Ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa ja edullisempaa kuin käsittely. Tästä syystä kaikkien yritysten pitäisi pyrkiä estämään jätteen muodostuminen mahdollisuuksien mukaan alusta alkaen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, yritysten pitäisi jätehierarkian mukaisesti harkita uudelleenkäyttöä, kierrätystä tai muun arvon (kuten energian) löytämistä. Tavallisesti syntyy silti jätettä, joka yritysten on hävitettävä. Jotta saavutetut edut olisivat mahdollisimman hyvät, resurssitehokkuuteen on järkevää suhtautua järjestelmällisesti tai se kannattaa sisällyttää yrityksen (ympäristön) hallintajärjestelmään. On kuitenkin useita vinkkejä, joita yritys voi harkita aluksi (toimialasta riippumatta): Mittaus: Jos yritys ei mittaa jätettä, jätehuoltoa ei voida suorittaa riittävän tehokkaasti. Mittaus auttaa yritystä saamaan paremman kuvan jätehuollon kustannuksista. Eri jätevirrat (esim. paperi, muovi ja metalli) on mitattava erikseen. Erottelu: Useat erilaiset jätteet voidaan muuntaa arvokkaaksi sekundaariseksi raakamateriaaliksi. Hyvän jäte-erottelun avulla yritys voi varmistaa, että jonkin tietyn tyyppinen jäte on puhdas kontaminaatiosta ja säilyttää arvonsa mahdollisimman hyvin. Se voi myös auttaa säästämään rahaa, sillä sekajätteen käsittely voi tulla kalliimmaksi. Yrityksen on myös pidettävä huolta siitä, että jätesäiliöt ja roskapöntöt on varustettu oikeilla merkinnöillä.

19 19. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Jätesäiliöiden ja roskapönttöjen valinta: Oikeankokoisilla jätesäiliöillä ja roskapöntöillä voi olla suuri vaikutus jätekustannuksiin. Pienempien säiliöiden etuna on myös se, että ne voidaan sijoittaa lähemmäs paikkoja, joissa jätettä syntyy. Suljettavat ja lukittavat säiliöt estävät yrityksen työntekijöitä ja ulkopuolisia laittamasta niihin kontaminoitunutta jätettä. Silppuaminen ja sullonta: Suuri osa jätesäiliössä olevasta tilasta on ilmaa. Ilman vähentäminen esimerkiksi silppuamisen tai sullonnan kautta auttaa lisäämään säiliöihin mahtuvan jätteen määrää. Muita huomioonotettavia asioita on taulukossa 4. Ne on järjestetty yrityksen eri osastojen ja olennaisten tuotantoprosessin vaiheiden mukaan. Taulukossa 5 on lisäksi joitakin painoyrityksille tarkoitettuja resurssitehokkuuteen ja jätteen määrän vähentämiseen liittyviä vinkkejä. Osasto/alue Tärkeitä asioita Tuotanto Tuotantotilan varastona käytön estäminen Mitä on lattialla? Miksi materiaalia on roskapöntössä? Käytettyjen lisämateriaalien määrä Käytettyjen kulutustavaroiden (esim. suojalaitteiden ja pakkausten) määrä Tarpeettomien tilapäisten varastojen, prosessivaiheiden ja liikkeiden poistaminen Työntekijöiden tietoisuus ja sitoutuminen Puhdistuskustannukset Varastot Varastotilan tehokas hyödyntäminen / varastoitava määrä Varaston vanhenemisen estäminen Ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos -järjestelmä Varastovaurioiden ennaltaehkäisy Tavarantoimittajat toimittavat uudelleenkäytettäviä tai palautettavissa olevia pakkausmateriaaleja. Pakkaaminen ja lähettäminen Tarvitsevatko asiakkaat kaiken käytetyn pakkausmateriaalin? Uudelleenkäytettävät ja palautettavissa olevat pakkausmateriaalit Hallinto Paperinkulutuksen ja paperihukan valvonta Selkeä ohjeistus paperinkäyttöön Sähköinen viestintä Ulkotilat Kaikkien jätesäiliöiden ja roskapönttöjen tarpeellisuus Jäteen sullonta/litistäminen Taulukko 4. Jätteen synnyn ehkäisyssä keskitytään tiettyihin osastoihin.

20 20. E C O F L E X O B AG : k e s t ä v ä n k e h i t yk s e n m u k a i s i a m u o v i k a s s e j a Vaaralliseen jätteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yrityksellä on oltava käyttöturvallisuustiedotteet kaikista hankituista ja käytetyistä vaarallisista materiaaleista. Kun tällaisesta materiaalista tulee jätettä, se on käsiteltävä erityisellä tavalla ja se voidaan luovuttaa vain päteville henkilöille. Vaarallisten materiaalien ja jätteen käsittelystä syntyy aina enemmän kustannuksia. Tästä syystä yritysten kannattaa etsiä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Resurssi/materiaali Tärkeitä asioita Substraatit 2 Substraatti on tarkistettava vastaanottohetkellä. Jos se on vaurioitunut, se on palautettava toimittajalle. On pidettävä huolta siitä, että työntekijät suorittavat asianmukaiset painokoneen valmistelut, jotta painoväriä ja substraattia ei menisi hukkaan. Tietokoneella ohjatut painovärin syöttöjärjestelmät, jotka on kytketty skanneriin, voivat nopeuttaa käyttöönottoa ja vähentää painoväri- ja substraattihukkaa. Liuottimet Haihtumisesta johtuvat liuotinhukka voidaan minimoida seuraavasti: - Säiliöitä ei pidetä auki, - säiliöt ovat rakenteeltaan ehjät, - kemikaaleja säilytetään kaukana lämmönlähteistä. Liuotteita voidaan ottaa talteen painoprosessista käyttämällä kondensointilaitosta. Painovärit Painovärejä on säilytettävä asianmukaisissa säiliöissä ja paikoissa. Työntekijöiden on tunnettava oikeat painovärien käsittelytavat ajan ja painovärin säästämiseksi sekä puhdistus- ja hävityskulujen vähentämiseksi. Tietokoneella ohjatut painovärin syöttöjärjestelmät, jotka on kytketty skanneriin, voivat nopeuttaa käyttöönottoa ja vähentää painoväri- ja substraattihukkaa. Työt kannattaa järjestää suoritettavaksi vaaleista painoväreistä tummiin, sillä tämä vähentää painokoneen puhdistamisesta johtuvia seisokkeja. Taulukko 5. Resurssitehokkuusongelmat painoteollisuudessa 2 Arvioidaan, että substraattijäte on keskimäärin 17 %, väliltä 7 33 %.

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN

202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 202 PAINOTEKNIIKKA, OFFSETPAINAMINEN 1) Offsetpainaminen Kilpailutehtävänä on painaa nelivärinen esite Heidelberg Printmaster 52/4 painokoneella. Painosmäärä on 1000 kpl, lisäksi kuntoonlaittoon on varattu

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä

Lakan irtoamista painomateriaalista voidan vähentää painamalla alle arkkioffsetpainoväriä Kulta- ja hopealakat Tuoteiden kuvaus kulta- ja hopealakat ovat täysin uusia patentoituja tuotteita. Näillä vesiohenteisilla kulta- ja hopeaväreillä saavutetaan in-line lakkaamisessa erinomainen kirkkaus

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit

Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Ekodesign - kestävät materiaali- ja valmistuskonseptit Lehdistötilaisuus 29.8.2012 Professori, tekn.tri Erja Turunen Tutkimusjohtaja, sovelletut materiaalit Strateginen tutkimus, VTT 2 Kierrätyksen rooli

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä

lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä lindab yksinkertaistamme rakentamista LindabUltraLink Uusi teknologia ilmavirran ja lämpötilan tarkkaan mittaamiseen ilman painehäviötä 2 Yksinkertaistamme rakentamista Meitä Lindabilla ohjaa vahva halu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015

N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015 N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015 Sisältöä: Suomessa käytössä olevat valtakunnalliset korkeusjärjestelmät Miksi N2000 - korkeusjärjestelmään siirrytään? Kotkan

Lisätiedot

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen

Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät , Messukeskus Helsinki. Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniliete hankala jäte vai arvotuote Betonipäivät, Messukeskus Helsinki Rudus Oy Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Betoniteollisuuden betonijäte Betoniteollisuudessa (valmisbetoni ja betonituotteiden valmistus)

Lisätiedot

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla.

Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla. Lisää satoa hiilidioksidin avulla Lisää satoa hiilidioksidin avulla. 2 Suojakaasun käsikirja Puhu kasveillesi tai lisää hiilidioksidimäärää. Vanha sanonta, että kasveille tulee puhua, on totta tänäänkin.

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Shape Media

Tapaustutkimus: Shape Media 28.3.214 Tapaustutkimus: Shape Media Maija Federley, Minna Nors, Hanna Pihkola & Katri Behm Kestäviä palveluita käyttäjäymmärrykseen perustuen Mistä aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen 2015 Kiertotalous kohti jätteetöntä Eurooppaa Resurssitehokkuus mitä se on? Kymppikerroin : sama hyvinvointi ja ansiot kymmeneksellä resursseja Tuotteiden

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

MALLIT VESIJÄRJESTELMIEN TUTKIMUKSESSA

MALLIT VESIJÄRJESTELMIEN TUTKIMUKSESSA MALLIT VESIJÄRJESTELMIEN TUTKIMUKSESSA Hannu Poutiainen, FT PUHDAS VESI JA YMPÄRISTÖ TUTKIMUSAVAUKSIA MAMKISSA Mikpoli 8.12.2016 Mitä mallit ovat? Malli on arvioitu kuvaus todellisuudesta joka on rakennettu

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari

Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia. Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari Neste Oil energiatehokkuus - käytäntöjä ja kokemuksia Energiatehokkuus kemianteollisuudessa seminaari 22.8.2013 Agenda 1. Neste Oil Oyj ja Porvoon jalostamo 2. Neste Oilin energian käyttö ja energian käyttö

Lisätiedot

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset.

Passihakemukseen liitettävän valokuvan on täytettävä tässä ohjeessa annetut vaatimukset. Valokuvaohje Suomessa on siirrytty 21.8.2006 uusiin passikuvavaatimuksiin, jotka perustuvat YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön määritelmiin. Niiden tehtävänä on yhdenmukaistaa passikuvia

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Ilma(i)sta vettä? Kasteenkeräys maanviljelyksen tarpeisiin. Antti Korpela, Hille Rautkoski, Mika Vähä-Nissi, VTT Tieteiden talo,

Ilma(i)sta vettä? Kasteenkeräys maanviljelyksen tarpeisiin. Antti Korpela, Hille Rautkoski, Mika Vähä-Nissi, VTT Tieteiden talo, Ilma(i)sta vettä? Kasteenkeräys maanviljelyksen tarpeisiin. Antti Korpela, Hille Rautkoski, Mika Vähä-Nissi, VTT Tieteiden talo, 14.11.2016 2 Passiiviset ilmankosteuden kerääjät Passiiviset sumu- ja kasteveden

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan

Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan Paineenhallinnalla parempaan verkostojenhallintaan DI Vesihuoltopäivät 2016 Miksi paineenhallintaa? Verkostopaineen optimointi Verkoston hallinnan lisääminen Tukee vedenjakelun ohjausta Verkoston pilkkominen

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille?

Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous. Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Resurssitehokkuus, resurssiviisaus, kiertotalous Mitä menossa/tulossa valtakunnallisesti ja miten jalkautetaan alueille? Jyri Seppälä, SYKE 5.5.2014 Jyväskylä RESURSSITEHOKKUUS JA VÄHÄHIILISYYS EU:n tiekartat

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Metris. Kaiken kokoisiin tiloihin.

Metris. Kaiken kokoisiin tiloihin. Metris Kaiken kokoisiin tiloihin. Metris. Hansgrohe Kuinka korkea on tarpeeksi korkea sinulle Löydä uusi Metris-tuotevalikoima. ComfortZone l/min 5,0 Vesi on olennainen osa jokapäiväistä olemassaoloamme.

Lisätiedot

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu

TRV Nordic. Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu TRV Nordic Termostaattianturit Joka sisältää tuntoelimen Pohjoismainen muotoilu IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV Nordic TRV Nordic Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa

Marabu INFO. Tekninen. UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet. 1) UV-kuivaus. Sisällysluettelo. Huomaa UV-kuivattavien silkkipainovärien apu- ja lisäaineet AW/enk 2005 14-06 UV-kuivattavien silkkipainovärien merkitys on kasvanut viime vuosina, ja niitä käytetään tänään monilla tärkeillä alueilla graafisessa

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen. Vähähiilinen talous

Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen. Vähähiilinen talous Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen Vähähiilinen talous Resurssin laaja määritelmä Mitä resurssit ovat: ei pelkästään teollisuuden raaka-aineita kuten öljyä ja metalleja, vaan myös luonnon monimuotoisuutta,

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä

HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja ohuet liimasaumat. Älykästä Reunalistoitusta PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä Glu Jet PATENTOITU JÄRJESTELMÄ Ä PATENTOITU Älykästä Reunalistoitusta Ohjelman valitseminen nappia painamalla. Vaihtoehto: täysautomaattinen viivakoodilla. HOLZ-HER Glu Jet Järjestelmä Näkymättömät ja

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ

KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Eero Myller Projektipäällikkö Lassila & Tikanoja KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA TILASTOINTI PUUJÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN VALMISTELUSTA, KIERRÄTYKSESTÄ JA HYÖDYNTÄMISESTÄ Puujätteet kiertoon seminaari 27.5.2015

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä

Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch

Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit. EU-edunvalvontapäivä Pia Oesch Uusiutuvan energian direktiivin uudistaminen ja biomassan kestävyyskriteerit EU-edunvalvontapäivä 5.2.2016 Yleistä uusiutuvan direktiivin uudistamisesta Koskee uusiutuvien energialähteiden direktiivin

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS

TUOTETIEDOT TOUKOKUU 2016 TUOTEKUVAUS TUOTEKUVAUS TOUKOKUU 2016 STAFIX GRIP on liimaton tarramateriaali, joka tarttuu erilaisille puhtaille ja erittäin sileille pinnoille silikonipohjaisen tartunta-aineen avulla. Materiaali ei jätä jälkiä,

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot