Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Jäsenen ja varajäsenen valitseminen ympäristöterveydenhuollon jaostoon 4. Maahanmuuttosuunnitelman hyväksyminen 5. Savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta päättäminen 6. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta päättäminen 7. Sosiaalitoimen talousarvion sitovuustasojen muuttaminen 8. Eräiden lisämäärärahojen myöntäminen 9. Vuoden 2014 tuloveroprosentista päättäminen 10. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenteista päättäminen 11. Kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen tekemisestä tai selvitysalueesta poikkeamisen hakemisesta päättäminen 12. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 13. Muiden asioiden käsitteleminen 14. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n varapuheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään to klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Olavi Airaksinen Tämä kokouskutsu on pe julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Mirja Friman ilmoitustaulun hoitajan sijainen

2 Muonion kunta Esityslista/ 5/ n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa taloussihteeri Merja Hietala Poissa Laillisuus ja todettiin (65 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 14, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Pöytäkirjan tarkastus ke , kunnantalo Hanna Huhtamäki Timo Liikavainio Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä to klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15 :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. valtaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut: kaikki olivat paikalla. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsi tarkastajiksi Hannan Huhtamäen ja Timo Liikavainion.

6 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 3 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen ympäristöterveydenhuollon jaostoon Kunnanhallitus , 317 päätti Tunturi-Lapin alueelle muodostettavaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta. Valmistelussa on edetty siten, että Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhteistyö toteutetaan ensi vuoden alusta ja isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Enontekiön ja Kittilän kunnanvaltuustot hyväksyivät yhteistoimintasopimuksen, Muonion ja Sodankylän valtuustot (Dnro 92/ ) Yhteistoimintasopimuksen kohdan 13 mukaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen sopimuksen voimaantuloakin kunnanvaltuustojen päätösten saatua lainvoiman. Täytäntöönpanotoimina mainitaan mm. yhteisen toimielimen vaali. Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaoston ja siihen 7 jäsentä: kolme Sodankylän, kaksi Kittilän ja yksi Muonion ja Enontekiön kunnista. Valinnasta päättää jäsenkunnan valtuusto. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi ja siten, että puheenjohtajuus on Kittilän kunnalla ja varapuheenjohtajuus vuorotellen Enontekiön ja Muonion kunnilla. Ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtävänä on hoitaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät sopijakuntien alueella. Lisäksi jaosto valmistelee ympäristöterveydenhuollon talousarvion ja käyttösuunnitelman, asettaa tulosyksikölle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista sekä hyväksyy toimintakertomuksen. Isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta ympäristöterveydenhuollon jaoston tai sen alaisten viranhaltijoiden kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisena tekemiin päätöksiin. Lainsäädäntö Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta säädetään kuntalain 76 :ssä ja yhteisistä toimielimistä 77 :ssä. Yhteisen toimielimen jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteistoimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään.

7 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Henkilövalinnasta, eli vaalista, säädetään kuntalain 60 :ssä, ja valituksi tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Vaadittaessa vaali toimitetaan suljetuin lipuin, ja arpa ratkaisee vaalin, jos äänet menevät tasan Varsinaista vaalitoimitusta ei tarvita, jos valintapäätös on yksimielinen. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 67 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Markku T. Rauhalan jäseneksi ja Katja M. Muotkan varajäseneksi.

8 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 4 Maahanmuuttosuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus , 215 Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa, ja säilyttää samalla oman kielensä ja kulttuurinsa. Kotouttaminen tarkoittaa niitä toimia, joilla viranomaiset auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan. Kotouttamislaki tuli voimaan Tuolloin kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, jotka saapuivat pakolaisina tai paluumuuttajina, ja kotouttamispalvelut suunnattiin lähinnä vain työttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Uuden kotoutumislain valmistelun tavoitteena oli vastata muutoksiin ja saada kotouttamistoimenpiteet koskemaan kaikkia maahanmuuttajia. Syyskuun alusta voimaan tulevassa kotoutumislaissa on otettu huomioon kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt, ja kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kuntaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. Laajentuneessa kohderyhmässä otetaan huomioon eri tilanteissa olevia ihmisiä, esimerkiksi Suomeen työhön muuttavan henkilön perheenjäsenet. Laissa säädetään kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi kotoutumisen alkuvaiheen palveluista, kuten kaikille annettavasta perustiedosta, ohjauksesta ja neuvonnasta, alkukartoituksesta ja sen perusteella laadittavasta kotoutumissuunnitelmasta ja -koulutuksesta. Jatkossa myös muilla kuin työttömillä työnhakijoilla ja toimeentulotukea saavilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus pyytää alkukartoitusta joko kunnalta tai työ- ja elinkeinotoimistolta. Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muita kotoutumisvalmiuksia sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimien tarvetta. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee laatia kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Sen hyväksyy valtuusto, ja se tulee ottaa kunnan taloussuunnitelmaa laadittaessa huomioon ja tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelman sisällöstä säädetään kotouttamislain 33 :ssä. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Siihen voivat osallistua tarvittavassa laajuudessa myös paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt.

9 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lain toimeenpanon tukemiseksi Lapin elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus järjesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia seutukunnittain. Muoniossa järjestetyssä tilaisuudessa ilmeni halukkuutta Tunturi-Lapin kuntien yhteisen kotouttamisohjelman laatimiseen. Kunnat ovat mukana myös Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurisuushankkeessa. Sosiaalilautakunta päätti esittää, että Tunturi-Lapin kotouttamisohjelman laatimiseen osallistutaan ja että laadintaan osallistuminen annetaan sosiaali- ja sivistystoimen tehtäväksi. Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurisuushankkeelta pyydetään koordinointia kotouttamisohjelmaan osallistuvien tahojen mukaan saamiseksi ja tehtävien toteuttamiseksi kuntien myötävaikutuksella. Kunnanhallitus päätti osallistua Lappi muutoksessa mukana -hankkeeseen, jonka toteutusaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Hankkeen tavoitteena on kaksisuuntainen kotouttamisohjelma, joka tukee maaseutualueiden maahanmuuttajien nykyistä parempaa sulautumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja valtaväestön myönteistä asennetta maahanmuuttajiin. Tuolloin esillä olleiden asiakirjojen mukaan Lapin läänin alueella asui yli maahanmuuttajaa, jotka eivät olleet saaneet Suomen kansalaisuutta, ja Muoniossa oli 48 ulkomaan kansalaista. Viime vuoden lopussa Tunturi-Lapissa oli 255 ulkomaan kansalaista, eli 1,8 % väestöstä, ja Muoniossa noin 60. Kittilän kunta on kirjeensä 6.7. ohessa toimittanut kunnanhallituksen päätöksen ja ilmoittanut kunnan osallistuvan seutukunnallisen kotouttamisohjelman laatimiseen. Vastaavaan ratkaisuun päätyi 1.7. Kolarin kunnanhallitus. Kumpikin kunta on päättänyt pyytää Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurihankkeelta käytännön järjestelyistä eri tahojen mukaan saamiseksi ja tehtävän toteuttamiseksi kuntien myötävaikutuksella. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen Tunturi-Lapin seutukunnan kotouttamisohjelman valmistelusta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 332 Tunturi-Lapin seutukunnan kotouttamisohjelman valmistelu käynnistettiin syksyllä 2011 ja ohjelmatyöryhmissä keskusteltiin mm. yhteyshenkilön tarpeesta. Kunnanhallitus nimesi kotouttamisen yhteyshenkilöksi sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmen. Seutukunnallinen kotouttamisohjelma ei ole kuitenkaan toteutunut.

10 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) seuraa kotoutumislain 37 :n mukaisesti alueensa kotouttamisohjelmien toteutumista ja raportoi vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskus toteaa kirjeessään , että kunnan tulee mm. huolehtia, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että kotoutumislaissa tarkoitetut palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnilla tulee olla uuden kotoutumislain mukainen valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2014 alusta ELY-keskus maksaa kotoutumislain 6. luvun mukaisia kuntakorvauksia vain niille kunnille, joilla on uuden lain edellyttämä kotouttamisohjelma. Lapin maahanmuuttostrategia julkistettiin tammikuussa. Se on laadittu maakunnallisena monialaisena verkostoyhteistyönä, ja sen tavoitteena on linjata maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvää kehittämistyötä vuoteen Tarkoitus on, että strategia toimii pohjana kunnissa laadittaville paikallistason kotouttamisohjelmille. hyväksyi maahanmuuttajien kotouttamisohjelman. Siihen on liitetty sopimus rinnasteisista toimenpiteistä eli kotouttamisohjelman laatimisesta ja kotouttamista edistävän toimenpiteen rinnastamisesta työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Ohjelmasta toimitetaan sähköisesti kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi on toiminut käytännössä maahanmuuttovastaavana ja yhteistyössä maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa laatinut kunnan maahanmuuttosuunnitelman, joka sisältää kotouttamisohjelman. Sosiaalilautakunta päätti (dnro 177/8.10.) esittää suunnitelman hyväksymistä. Maahanmuuttosuunnitelmasta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee seutukunnallisen kotouttamisohjelman laatimistilanteen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaalilautakunnan esittämän kunnan maahanmuuttosuunnitelman. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen mutta edellytti, että ennen valtuuston käsittelyä suunnitelmaa tarkistetaan ja lisätään mm. yhteystiedot.

11 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 68 Kokouksessa jaetaan tarkistettu maahanmuuttosuunnitelma ja kotoutumislain :istä kopio. Lain 31 :ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä paikallistasolla, 32 :ssä kunnan kotouttamisohjelman laatimisesta ja 33 :ssä niistä selvityksistä ja suunnitelmista, joita ohjelma voi sisältää. Hallitus hyväksyi tarkistetun maahanmuuttosuunnitelman (liite nro 9).

12 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 5 Savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta päättäminen , 34 Kunnanhallitus , 333 Valtuutettu Juha-Pekka Kangosjärvi jätti päivätyn aloitteen, jossa keskustan valtuustoryhmä esittää, että kunta julistautuu savuttomaksi. Aloitteessa todetaan, että tällä hetkellä Suomen kunnista jo yli puolet on savuttomia ja Lapin kunnista vain viisi ei ole tehnyt päätöstä. Valtuustoryhmä toivoo, että jokainen valtuutettu allekirjoittaa aloitteen. Jättövaiheessa aloitteessa oli 15 allekirjoittajaa. Valtuuston työjärjestyksessä todetaan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttaja Suomessa. Savuton Suomi strategia painottaa mm., että jokaisen suomalaisen pitää tiedostaa tupakoinnin ja tupakkatuotteiden aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat ja riippuvuus ja että kaikilla on mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön. Yhteiskunnan eri toimijoiden tulee ottaa tavoitteekseen ehkäistä erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukea aikuisten tupakoinnin lopettamista. Tupakkakokeilut ja tupakointi aloitetaan yleensä jo vuotiaana. Toukokuussa 2012 järjestetyn Savuton Suomi seminaarin aiheena oli Savuton ja terve nuori savuttomassa kunnassa. Suomen Kuntaliitto seuraa vuosittain savuttomiksi työpaikoiksi julistautuneiden kuntien määrän kasvua, ja Savuton Kunta -projektista on toimitettu vuosittain haaste niille kunnille, jotka eivät ole vielä savuttomiksi julistautuneet. Suomen kunnista noin kaksi kolmasosaa on julistautunut savuttomaksi. Savuttomuutta tukevat toimenpideohjelmat ovat valmistuneet. Savuton Kunta, Savuton Työpaikka ja Savuton Oppilaitos -ohjelmat auttavat kuntia ja työyhteisöjä savuttomuuden suunnittelussa ja johtamisessa sekä arjen toimenpiteiden käyttöönotossa. Kunnan savuttomuuspäätös ja sen toteutus edellyttävät valmistelua, vastuiden määrittelyä ja seurantaa. Savuton kunta tähtää tupakoinnin vähenemiseen ja tupakkatuotteiden käytön loppumiseen tulevaisuudessa tupakkalain 1 :n mukaisesti. Tavoitteeseen päästään, kun yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi onnistuu sen lopettamisessa.

13 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen ASH ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa määritellyt seuraavat savuttomuuskriteerit: Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n mukaisesti kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Kunta valvoo tupakkalain 14 a :n ja valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman mukaisesti lain noudattamista alueellaan. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, savuttomien elinympäristöjen turvaaminen ja tupakasta vieroituksen tuki on kirjattu osaksi terveydenhuoltolain velvoittamia terveyden edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin. Tupakkatuotteita ei myydä kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. Kunnan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. Kunta on savuton työpaikka toimien esimerkkinä paikallisille yksityisen sektorin toimijoille. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat julistautuneet savuttomiksi jo vuosia sitten. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä totesi kirjeessään (dnro 71/14.6.), että tupakoinnin terveyshaitat ovat kiistattomat ja jokaisella on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Kuntayhtymä haastoi mm. Muonion kunnan työyhteisöt luopumaan tupakoinnista työaikana. Työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen on yksi työntekijöiden terveyden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen keskeinen lähtökohta, ja se tulisi nostaa myös työhyvinvointisuunnitelmassa yhdeksi työntekijöiden terveyden edistämisen painopisteeksi. Työpaikan savuttomuus koskee myös sähkötupakan käyttöä. Työpaikkana savuttoman kunnan kriteerejä ovat tupakointia virallisten taukojen ulkopuolella ei lasketa työajaksi tupakoivaa työntekijää tuetaan tupakoinnin lopettamisessa savuttomuus mainitaan kunnan työpaikkailmoituksissa työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Ohjeistuksen mukaan kunta tavoittelee savuttomuutta seuraavin askelin: Valtuusto tai hallitus päättää kunnan siirtymisestä savuttomuuteen. Päätöksen ja sen voimaantulon väliin varataan riittävästi aikaa savuttomuutta tukevien toimenpiteiden ja niiden seurannan suunnittelulle ja käyttöönotolle. Tavoitteita ja toimenpiteitä suunnittelemaan asetetaan moniammatillinen työryhmä. Työryhmässä sovitaan tavoitteet ja toimenpiteiden aikataulu, työnjako, vastuualueet ja seuranta.

14 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Savuttomuuspäätöksestä ja sen voimaantulosta tiedotetaan monipuolisesti ja hyvissä ajoin. Viestinnässä painotetaan savuttomuuden hyötyjä: miksi savuttomuus on tärkeää kunnan, yksittäisen ihmisen ja hänen läheistensä kannalta ja mitä tukea tupakoinnin lopettamiseen tarjotaan. Mm. kunnan koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat jo tupakkalain perusteella savuttomia, mikä on pyritty osoittamaan näkyvin kyltein. Ehdotus Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan siirtyvän savuttomuuteen ja hallituksen ryhtyvän sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Valmistelua varten hallitus nimeää laajan poikkihallinnollisen työryhmän selvittämään savuttomuuteen liittyviä tavoitteita ja muita toimenpiteitä. Valmistelun jälkeen valtuusto päättää päivämäärästä, josta alkaen kunta on savuton. kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan siirtyvän savuttomuuteen alkaen ja hallituksen ryhtyvän sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen., 69 Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi totesi, että tupakkalain rajoitukset riittävät, ja esitti Kari Malilan kannattamana, että esitystä savuttomasta kunnasta ei hyväksytä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin esimerkin tärkeyttä etenkin nuorille ja todettiin, että savuttomuus on myös imagokysymys. Monet valtuutetut ilmoittivatkin kannattavansa hallituksen ehdotusta. Koska oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että pidetään nimenhuutoäänestys, jossa hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pentti Reponiemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysmenettelyn. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä (äänestyslista liitteenä nro 10). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen hallituksen ehdotuksen savuttomuuteen siirtymisestä.

15 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 6 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta päättäminen , 49 (muut asiat, lapsiperheiden tukeminen) Kunnanhallitus , 275 Lauri Kyllönen kiinnittää valtuutetuille jakamassaan aloitteessa huomiota päivähoidon järjestämisvelvollisuuteen ja edullisempana vaihtoehtona kannustaa tukemaan vanhempia, jotta lapsia hoidetaan kotona. Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan normaalisti perheelle, jossa toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona. Kyllönen esittää, että ensi vuoden alusta lukien maksetaan kuukausittaisena kotihoidontuen kuntalisänä 200 euroa ensimmäisestä lapsesta ja 50 euroa seuraavista lapsista. Tämä ns. Muonio-lisä maksettaisiin myös lapsesta, joka osallistuu esikouluun tai päiväkerhotoimintaan. Aloitteeseen sisältyy myös perhetyöntekijän tarjoaminen lapsiperheiden avuksi ja perheiden muistaminen esimerkiksi lampaantaljan lahjoittamisella vastasyntyneelle. Puheenjohtaja ilmoitti, että aloite toimitetaan sivistys- ja sosiaaliosastoille valmisteltavaksi. käsitteli kokouksessaan mm. vuoden 2011 aloitteita. Se merkitsi Kyllösen aloitteen tiedoksi ja edellytti, että aloitteisiin suhtaudutaan kuntalain tarkoittamalla tavalla ja että ne valmistellaan ja käsitellään nykyistä nopeammalla aikataululla. Kotihoidon tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) taikka yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. päiväkoti). Tuen taso on matala, eikä se mahdollista pienituloisille ja vähävaraisille perheille tosiasiallista valinnanvapautta hoitaa lastaan tai lapsiaan kotona. Muun muassa tästä syystä useat kunnat maksavat lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Toinen keskeinen perustelu lasten kotihoidon tuen kuntalisälle on, että kunnat ovat arvioineet kuntalisällä olevan myönteisiä vaikutuksia kunnalle. Kuntalisä vahvistaa kunnan lapsimyönteistä imagoa ja voi vähentää päivähoidon kysyntää. Suomen Kuntaliiton keväällä 2012 tekemän selvityksen mukaan lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 99 kunnassa (84 kuntaa vuonna 2010). Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 euroa kuukaudessa ( euroa). Perheen kaikkien lasten hoitamista kotona edellyttää 80 % kunnista ja 67 % edellyttää, että vanhempi hoitaa itse lasta. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on päivähoitolain mukaisesti subjektiivinen oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Muoniossa päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä on viime vuosina kasvanut, joten päiväkotia

16 Muonion kunta Esityslista/ 5/ on ryhdytty laajentamaan, mutta päivähoitohenkilöstön saatavuus on haastavaa. Toimivan ja pysyvän päiväkotihoidon rakenteen ylläpitäminen on tärkeää, jotta päivähoitolaissa kunnille määriteltyä velvoitetta voidaan noudattaa. Yhä useampi kunta muistaa vastasyntyneitä kuntalaisia rahalla tai lahjalla. Keväällä 2012 Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan vauvan syntymään liittyvän lahjan perheelle antaa 67 kuntaa ja lahjan arvo vaihtelee merkittävästi ( euroa). Vauvarahaa maksetaan pääsääntöisesti pienissä kunnissa. Joissakin kunnissa vauvaperhe saa lahjaksi perhetyön palveluja, maksutonta kotipalvelua tai kunta maksaa synnyttämisestä aiheutuneet sairaalakulut. Perheitä muistavat lisäksi erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Suomen Lapsiperheiden Etujärjestö ry esitti (dnro 114/ ) saapuneessa aloitteessa, että kotivanhemmille myönnetään oikeus alennukseen heidän käyttäessään julkisia palveluja. Kirjeessä viitataan ryhmiin, jotka heikentyneen maksukykynsä takia saavat alennuksia erilaisten julkisten palvelujen käytössä (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet). Esimerkkinä mainitaan liikuntapaikat, kulttuuripalvelut ja kulkuvälineet. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuntavaaliohjelmassa todetaan mm., että kunnat ovat päävastuussa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista, että lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen tuo kunnalle säästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja että perheillä tulee olla mahdollisuus valita omaan tilanteeseensa sopiva päivähoitoratkaisu. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muonion yhdistys ry viittaa kirjeessään kuntavaaliohjelman lisäksi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen kolmanteen artiklaan todeten, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu ja että kotihoidontuen kuntalisä on tarpeellinen tulonlisä Muonion nuorille perheille, koska se tarjoaa pienen lisätulon ja mahdollisuuden lasten kotihoitoon. Kirjeessä viitataan sivistyslautakunnan päätöksen perusteluihin ja todetaan, että kaikkea ei voi rahassa mitata ja että lapsen etu on arvokkaampi. Kirjeestä on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle kokouskutsun mukana ja muille se toimitetaan esityslistan ohessa. Lautakuntakäsittely Sivistyslautakunta on käsitellyt Lauri Kyllösen aloitetta lasten kotihoidon kuntalisästä ja sosiaalilautakunta 1.8. Päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärän kasvun takia päiväkotia on ryhdytty laajentamaan ja määräajassa pystytty vastaamaan hoitopaikkojen kysyntään. Haasteita on ensisijaisesti henkilöstön saatavuudessa ja myös kausityön aiheuttamassa vaihtelussa. Päiväkodissa ja perhepäiväkodissa on yhteensä 54 ja tilapäisissä ryhmäperhepäiväkodeissa 16 hoitopaikkaa sekä perhepäivähoidossa 16 vakituista paikkaa.

17 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Syntyvien lasten ikäluokka on viime vuosina ollut lasta (alle 3-vuotiaita 60 90). Jos kotihoidon tuen kuntalisää maksettaisiin arviolta 40:stä alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 euroa kuukaudessa, kustannukset olisivat vuositasolla euroa. Jos kotihoidon tuen kuntalisän sisaruuskorotusta maksettaisiin 50 euroa kuukaudessa alle 3-vuotiaasta sisaruksesta, arvio kustannuksista 10 lapsen mukaan olisi euroa vuodessa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on perusteltu todellisten mahdollisuuksien antamisella lasten kotihoitoon, jolloin esiin on noussut erityisesti lasten etu. Kuntalisän tulisi kuitenkin olla euromäärältään merkittävä, jotta vanhemmat kotihoitovaihtoehdon valitsisivat. Kuntalisällä on myös myönteisiä vaikutuksia kuntakuvaan, ja se saattaa lisätä lapsiperheiden halukkuutta kuntaan muuttamiseen. Usein toivotaan, että lasten kotihoidon tuen kuntalisä vähentää tarvittavien päivähoitopaikkojen määrää ja siten päivähoidosta aiheutuvia kustannuksia. Eräiden kuntalisän käyttöön ottaneiden kuntien kokemukset ovat osoittaneet, että päivähoitopaikkojen määrä pieneni arvioitua vähemmän, ja samaan johtopäätökseen on päädytty vuonna 2011 tehdyssä pro gradu -tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin pienituloisella ja alhaisella koulutustasolla olevan suuremman yhteyden kotihoitoon kuin kuntalisällä. Lasten kotihoidon tuen kustannuksia ei siten todennäköisesti pystyttäisi kattamaan päivähoidon järjestämisestä toivottavilla säästöillä. Saatujen kokemusten perusteella osa kunnista onkin lopettanut kuntalisän maksamisen. Muoniossa, jossa päivähoitohenkilöstön satavuus on haastavaa, on toimivan ja pysyvän päivähoidon rakenteen ylläpitäminen tärkeää. Kotihoidon tuen kuntalisän myötä ei siten voitaisi päivähoidon järjestämiseen tehdä merkittäviä muutoksia. Toisen haasteen tuo kunnan taloudellinen tilanne. Kriisikuntaohjelman edellyttämissä tavoitteissa pysyminen vaatii tarkkaa harkintaa toimintojen järjestämisessä ja kustannusten muodostamisessa. Sivistystoimen muista toiminnoista lasten kotihoidon tuen kuntalisään tarvittavaa lisämääräraha ei ole löydettävissä. Tavoiteltaessa perheiden huomioimista ja syntyneiden lasten toivottamista tervetulleeksi kuntaan muodostaa syntyville annettava lahja kunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen paremman tavan. Tämä käytäntö olisi perusteltua ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta lukien, mikäli valtuusto myöntää tarkoitukseen määrärahaa. Lahjan arvo voisi olla esimerkiksi 100 euroa, jolloin kustannukset vuositasolla olisivat euroa. Sosiaalitoimessa on lastensuojelun perhetyöntekijä, joka keskittyy lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Hän on ollut järjestämässä lastensuojeluperheiden leiritoimintaa yhdessä muiden

18 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Tunturi-Lapin kuntien kanssa ja järjestänyt kaikille muoniolaisille lapsiperheille suunnattuja retkiä perheiden yhdessä olemisen ja myös tekemisen tukemiseksi. Kotipalvelu on keskittynyt pitkälti ikäihmisten tarvitsemien palvelujen tuottamiseen, ja lapsiperheiden tukipalveluja ostetaan tarvittaessa yksityisiltä. Kotipalvelua tarvitsevien lapsiperheiden määrä on kuluvana vuonna lisääntynyt. Uusia kotipalveluvakansseja suunniteltaessa kotipalvelutyön sisältöä suunnataan lapsiperheiden arjen tukemiseen. Sivistyslautakunta esittää, että lasten kotihoidon tuen kuntalisää ei oteta käyttöön ja että kunta muistaa ensi vuoden alusta alkaen syntyviä lapsia noin 100 euron arvoisella lahjalla ja varautuu tarkoitukseen yleishallinnon määrärahoissa. Sosiaalilautakunta päätti sivistyslautakunnan arvion pohjalta esittää, että kunnassa ei toistaiseksi oteta käyttöön lasten kotohoidon tuen kuntalisää, ja yhtyä syntyvien lasten muistamisessa sivistyslautakunnan esitykseen. Lautakunta totesi samalla, että lapsiperheiden kotiin annettavan tuen saatavuus on turvattava poikkihallinnollisella yhteistyöllä sosiaalitoimen, sivistystoimen, nuorisotyön ja kolmannen sektorin välillä sekä laatimalla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää seuraavaa: Kunta suhtautuu periaatteessa hyvin myönteisesti lasten kotihoidon tuen kehittämiseen. Perheille on tarjottava monipuolisia vaihtoehtoja lastensa hoidon järjestämiseen. Ensisijaisesti lasten kotihoidon tuen tasoa tulisi nostaa valtiovallan päätöksin, jotta erilaisissa kunnissa asuvilla lapsiperheillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet päivähoitoa koskevien ratkaisujen tekemiseen. Muonio-lisä vahvistaisi osaltaan Muonion mainetta lapsiystävällisenä kuntana, ja se voisi lisätä perheiden ja lasten määrää kunnassa, mikä on tärkeää kunnan tulevaisuuden kannalta. Se monipuolistaisi kunnan päivähoidon kokonaisuutta ja toisi nykyistä useammalle lapsiperheelle todellisen mahdollisuuden hoitaa lapsensa kotona. Kunnalla ei kuitenkaan ole edellytyksiä sisällyttää lasten kotihoidon tuen kuntalisää vuoden 2013 talousarvioon. Kunta tulee seuraamaan aktiivisesti lasten kotihoidon tuen kuntalisän vaikutuksia muissa kunnissa ja tarvittaessa arvioi uudelleen mahdollisuutta ottaa lasten kotihoidon tuen kuntalisä käyttöön. Kunta muistaa Muoniossa syntyneitä lapsia alkaen noin 100 euron arvoisella lahjalla, ja varaa tarkoitukseen määrärahan yleishallinnon talousarvioon. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 50 Keskustelun kuluessa valtuutettu Anne-Mari Keimiöniemi totesi, että syntyvyys on kasvussa eikä esim. kotihoidon vaikutuksia päivähoitoon ole selvitetty. Hän esitti Katja Muotkan kannattamana vuoden pituisen koeajan hyväksymistä. Hallituksen puheenjohtajana toimiva valtuutettu Juha Niemelä totesi, että kyseessä on kompromissi, ja kunnanjohtaja ilmoitti, että talousarvion käsittelyn yhteydessä selviää, minkä hallintokunnan määrärahoihin mahdollinen lasten muistamisen varaus tehdään. Koska lasten kotihoidon tuen kuntalisästä oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti, että nimenhuutoäänestyksessä hallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät jaa ja koeajan kannalla olevat ei. Valtuusto hyväksyi äänestystapa- ja äänestysesityksen. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 4 eiääntä (liite nro 18). Puheenjohtaja ilmoitti äänestystuloksen ja totesi valtuuston hyväksynyt hallituksen ehdotuksen. Kunnanhallitus , 347 Lasten kotihoidon tuen kuntalisästä jaettiin viime keväänä kysely niihin perheisiin, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Kyselyyn vastasi 32 perhettä. Kokopäivähoidossa olevien lasten lukumäärä on vuosina kasvanut vuosittain keskimäärin 5:llä. Yhden lapsen päiväkotihoidon kustannukset ovat noin euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa 5 lapsen kokopäivähoidon kustannuksina noin euroa vuodessa. Kyselyn perusteella on arvioitu, että kuntalisän avulla päivähoitolasten määrä vähenisi lapsella. Sivistyslautakunta päätti esittää, että lasten kotihoidon tuen kuntalisä otetaan käyttöön kokeiluluontoisena ajalla Kuntalisän suuruudeksi lautakunta esittää 150:tä euroa kuukaudessa ensimmäisestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja 50:tä euroa seuraavasta alle kouluikäisestä lapsesta. Sivistystoimen talousarvioehdotus sisältää määrärahavarauksen kokeilua varten (noin euroa). Kuntalisän saamisen ehtona on, että lapsella on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tukeen ja perheen kaikki lapset hoidetaan kotona (poikkeuksena kuntoutukselliset syyt ja esiopetus). Kuntalisää maksetaan kotihoidon tuen korotuksena vain silloin, jos lakisääteisen hoitolisän määrä on vähintään 10 euroa kuukaudessa maksetaan hakemuksesta perheen nuorimman lapsen iän mukaan ei makseta, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta.

20 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Kuntalisä parantaa perheiden mahdollisuutta valita itselleen sopiva hoitomuoto ja uudistaa osaltaan päivähoidon palvelurakennetta. Se vähentää painetta esimerkiksi uusiin päiväkoti-investointeihin. Kokeilun toivotaan vähentävän nykyisten, väliaikaisten päivähoitotilojen tarvetta ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Sivistystoimi seuraa kuntalisän vaikutuksia päivähoidon kysyntään ja kustannuksiin. Tunturi-Lapin muissa kunnissa kuntalisä on käytössä. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lasten kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamisen kokeiluluontoisena ajalla ja kuntalisän suuruuden sivistyslautakunnan esityksen mukaisena. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 70 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015 Kunnanhallituksen kokous 32 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 33 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 34 Eräiden virkojen ja toimien täyttölupa 35 Muut Muonion kunta Esityslista/ 3/2015

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.20 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Sosiaalilautakunta 3.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Sosiaalilautakunta 3.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 18:00-20.15 pykälät otsikko 52 Talousarvion toteuma ajalta 1.1. 31.8.2013 ja talousarvion ylitysesitys valtuustolle 53 Sosiaalitoimen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 4.12.2013 klo 18.00-18.40 Paikka Ravintola Kammari, Olos Asiat 111 Kokouksen avaaminen 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2009 Kokousaika 16.11.2009 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston työjärjestys

Maakuntavaltuuston työjärjestys KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 1/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 6.2.2014 klo 18.00-20.50 Paikka Päiväkoti Mustikka Asiat 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 5 Tuntiopettajan

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015

KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015 KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015 RESURSSIVALIOKUNTA Aika 8.10.2015 klo 17.00 18.57 Paikka Wegelius-kokoustila, Kunnantalo, Asemantie 1 Kutsutut Ahti Tahkola, pj Sirkku Kangas, vpj, poistui klo 18.30 Jarmo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 298. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Sivu 1 / 1 4537/02.03.01/2013 298 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2014 (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Heikkinen, puh. (09)

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot