Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Jäsenen ja varajäsenen valitseminen ympäristöterveydenhuollon jaostoon 4. Maahanmuuttosuunnitelman hyväksyminen 5. Savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta päättäminen 6. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta päättäminen 7. Sosiaalitoimen talousarvion sitovuustasojen muuttaminen 8. Eräiden lisämäärärahojen myöntäminen 9. Vuoden 2014 tuloveroprosentista päättäminen 10. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenteista päättäminen 11. Kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen tekemisestä tai selvitysalueesta poikkeamisen hakemisesta päättäminen 12. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 13. Muiden asioiden käsitteleminen 14. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n varapuheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään to klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Olavi Airaksinen Tämä kokouskutsu on pe julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Mirja Friman ilmoitustaulun hoitajan sijainen

2 Muonion kunta Esityslista/ 5/ n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa taloussihteeri Merja Hietala Poissa Laillisuus ja todettiin (65 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 14, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Pöytäkirjan tarkastus ke , kunnantalo Hanna Huhtamäki Timo Liikavainio Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä to klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15 :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. valtaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut: kaikki olivat paikalla. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsi tarkastajiksi Hannan Huhtamäen ja Timo Liikavainion.

6 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 3 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen ympäristöterveydenhuollon jaostoon Kunnanhallitus , 317 päätti Tunturi-Lapin alueelle muodostettavaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta. Valmistelussa on edetty siten, että Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhteistyö toteutetaan ensi vuoden alusta ja isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Enontekiön ja Kittilän kunnanvaltuustot hyväksyivät yhteistoimintasopimuksen, Muonion ja Sodankylän valtuustot (Dnro 92/ ) Yhteistoimintasopimuksen kohdan 13 mukaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen sopimuksen voimaantuloakin kunnanvaltuustojen päätösten saatua lainvoiman. Täytäntöönpanotoimina mainitaan mm. yhteisen toimielimen vaali. Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaoston ja siihen 7 jäsentä: kolme Sodankylän, kaksi Kittilän ja yksi Muonion ja Enontekiön kunnista. Valinnasta päättää jäsenkunnan valtuusto. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi ja siten, että puheenjohtajuus on Kittilän kunnalla ja varapuheenjohtajuus vuorotellen Enontekiön ja Muonion kunnilla. Ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtävänä on hoitaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät sopijakuntien alueella. Lisäksi jaosto valmistelee ympäristöterveydenhuollon talousarvion ja käyttösuunnitelman, asettaa tulosyksikölle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista sekä hyväksyy toimintakertomuksen. Isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta ympäristöterveydenhuollon jaoston tai sen alaisten viranhaltijoiden kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisena tekemiin päätöksiin. Lainsäädäntö Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta säädetään kuntalain 76 :ssä ja yhteisistä toimielimistä 77 :ssä. Yhteisen toimielimen jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteistoimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään.

7 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Henkilövalinnasta, eli vaalista, säädetään kuntalain 60 :ssä, ja valituksi tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Vaadittaessa vaali toimitetaan suljetuin lipuin, ja arpa ratkaisee vaalin, jos äänet menevät tasan Varsinaista vaalitoimitusta ei tarvita, jos valintapäätös on yksimielinen. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 67 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Markku T. Rauhalan jäseneksi ja Katja M. Muotkan varajäseneksi.

8 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 4 Maahanmuuttosuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus , 215 Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa, ja säilyttää samalla oman kielensä ja kulttuurinsa. Kotouttaminen tarkoittaa niitä toimia, joilla viranomaiset auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan. Kotouttamislaki tuli voimaan Tuolloin kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, jotka saapuivat pakolaisina tai paluumuuttajina, ja kotouttamispalvelut suunnattiin lähinnä vain työttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Uuden kotoutumislain valmistelun tavoitteena oli vastata muutoksiin ja saada kotouttamistoimenpiteet koskemaan kaikkia maahanmuuttajia. Syyskuun alusta voimaan tulevassa kotoutumislaissa on otettu huomioon kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt, ja kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kuntaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. Laajentuneessa kohderyhmässä otetaan huomioon eri tilanteissa olevia ihmisiä, esimerkiksi Suomeen työhön muuttavan henkilön perheenjäsenet. Laissa säädetään kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi kotoutumisen alkuvaiheen palveluista, kuten kaikille annettavasta perustiedosta, ohjauksesta ja neuvonnasta, alkukartoituksesta ja sen perusteella laadittavasta kotoutumissuunnitelmasta ja -koulutuksesta. Jatkossa myös muilla kuin työttömillä työnhakijoilla ja toimeentulotukea saavilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus pyytää alkukartoitusta joko kunnalta tai työ- ja elinkeinotoimistolta. Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muita kotoutumisvalmiuksia sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimien tarvetta. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee laatia kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Sen hyväksyy valtuusto, ja se tulee ottaa kunnan taloussuunnitelmaa laadittaessa huomioon ja tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelman sisällöstä säädetään kotouttamislain 33 :ssä. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Siihen voivat osallistua tarvittavassa laajuudessa myös paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt.

9 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lain toimeenpanon tukemiseksi Lapin elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus järjesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia seutukunnittain. Muoniossa järjestetyssä tilaisuudessa ilmeni halukkuutta Tunturi-Lapin kuntien yhteisen kotouttamisohjelman laatimiseen. Kunnat ovat mukana myös Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurisuushankkeessa. Sosiaalilautakunta päätti esittää, että Tunturi-Lapin kotouttamisohjelman laatimiseen osallistutaan ja että laadintaan osallistuminen annetaan sosiaali- ja sivistystoimen tehtäväksi. Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurisuushankkeelta pyydetään koordinointia kotouttamisohjelmaan osallistuvien tahojen mukaan saamiseksi ja tehtävien toteuttamiseksi kuntien myötävaikutuksella. Kunnanhallitus päätti osallistua Lappi muutoksessa mukana -hankkeeseen, jonka toteutusaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Hankkeen tavoitteena on kaksisuuntainen kotouttamisohjelma, joka tukee maaseutualueiden maahanmuuttajien nykyistä parempaa sulautumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja valtaväestön myönteistä asennetta maahanmuuttajiin. Tuolloin esillä olleiden asiakirjojen mukaan Lapin läänin alueella asui yli maahanmuuttajaa, jotka eivät olleet saaneet Suomen kansalaisuutta, ja Muoniossa oli 48 ulkomaan kansalaista. Viime vuoden lopussa Tunturi-Lapissa oli 255 ulkomaan kansalaista, eli 1,8 % väestöstä, ja Muoniossa noin 60. Kittilän kunta on kirjeensä 6.7. ohessa toimittanut kunnanhallituksen päätöksen ja ilmoittanut kunnan osallistuvan seutukunnallisen kotouttamisohjelman laatimiseen. Vastaavaan ratkaisuun päätyi 1.7. Kolarin kunnanhallitus. Kumpikin kunta on päättänyt pyytää Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurihankkeelta käytännön järjestelyistä eri tahojen mukaan saamiseksi ja tehtävän toteuttamiseksi kuntien myötävaikutuksella. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen Tunturi-Lapin seutukunnan kotouttamisohjelman valmistelusta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 332 Tunturi-Lapin seutukunnan kotouttamisohjelman valmistelu käynnistettiin syksyllä 2011 ja ohjelmatyöryhmissä keskusteltiin mm. yhteyshenkilön tarpeesta. Kunnanhallitus nimesi kotouttamisen yhteyshenkilöksi sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmen. Seutukunnallinen kotouttamisohjelma ei ole kuitenkaan toteutunut.

10 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) seuraa kotoutumislain 37 :n mukaisesti alueensa kotouttamisohjelmien toteutumista ja raportoi vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskus toteaa kirjeessään , että kunnan tulee mm. huolehtia, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että kotoutumislaissa tarkoitetut palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnilla tulee olla uuden kotoutumislain mukainen valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2014 alusta ELY-keskus maksaa kotoutumislain 6. luvun mukaisia kuntakorvauksia vain niille kunnille, joilla on uuden lain edellyttämä kotouttamisohjelma. Lapin maahanmuuttostrategia julkistettiin tammikuussa. Se on laadittu maakunnallisena monialaisena verkostoyhteistyönä, ja sen tavoitteena on linjata maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvää kehittämistyötä vuoteen Tarkoitus on, että strategia toimii pohjana kunnissa laadittaville paikallistason kotouttamisohjelmille. hyväksyi maahanmuuttajien kotouttamisohjelman. Siihen on liitetty sopimus rinnasteisista toimenpiteistä eli kotouttamisohjelman laatimisesta ja kotouttamista edistävän toimenpiteen rinnastamisesta työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Ohjelmasta toimitetaan sähköisesti kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi on toiminut käytännössä maahanmuuttovastaavana ja yhteistyössä maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa laatinut kunnan maahanmuuttosuunnitelman, joka sisältää kotouttamisohjelman. Sosiaalilautakunta päätti (dnro 177/8.10.) esittää suunnitelman hyväksymistä. Maahanmuuttosuunnitelmasta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee seutukunnallisen kotouttamisohjelman laatimistilanteen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaalilautakunnan esittämän kunnan maahanmuuttosuunnitelman. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen mutta edellytti, että ennen valtuuston käsittelyä suunnitelmaa tarkistetaan ja lisätään mm. yhteystiedot.

11 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 68 Kokouksessa jaetaan tarkistettu maahanmuuttosuunnitelma ja kotoutumislain :istä kopio. Lain 31 :ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä paikallistasolla, 32 :ssä kunnan kotouttamisohjelman laatimisesta ja 33 :ssä niistä selvityksistä ja suunnitelmista, joita ohjelma voi sisältää. Hallitus hyväksyi tarkistetun maahanmuuttosuunnitelman (liite nro 9).

12 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 5 Savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta päättäminen , 34 Kunnanhallitus , 333 Valtuutettu Juha-Pekka Kangosjärvi jätti päivätyn aloitteen, jossa keskustan valtuustoryhmä esittää, että kunta julistautuu savuttomaksi. Aloitteessa todetaan, että tällä hetkellä Suomen kunnista jo yli puolet on savuttomia ja Lapin kunnista vain viisi ei ole tehnyt päätöstä. Valtuustoryhmä toivoo, että jokainen valtuutettu allekirjoittaa aloitteen. Jättövaiheessa aloitteessa oli 15 allekirjoittajaa. Valtuuston työjärjestyksessä todetaan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttaja Suomessa. Savuton Suomi strategia painottaa mm., että jokaisen suomalaisen pitää tiedostaa tupakoinnin ja tupakkatuotteiden aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat ja riippuvuus ja että kaikilla on mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön. Yhteiskunnan eri toimijoiden tulee ottaa tavoitteekseen ehkäistä erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukea aikuisten tupakoinnin lopettamista. Tupakkakokeilut ja tupakointi aloitetaan yleensä jo vuotiaana. Toukokuussa 2012 järjestetyn Savuton Suomi seminaarin aiheena oli Savuton ja terve nuori savuttomassa kunnassa. Suomen Kuntaliitto seuraa vuosittain savuttomiksi työpaikoiksi julistautuneiden kuntien määrän kasvua, ja Savuton Kunta -projektista on toimitettu vuosittain haaste niille kunnille, jotka eivät ole vielä savuttomiksi julistautuneet. Suomen kunnista noin kaksi kolmasosaa on julistautunut savuttomaksi. Savuttomuutta tukevat toimenpideohjelmat ovat valmistuneet. Savuton Kunta, Savuton Työpaikka ja Savuton Oppilaitos -ohjelmat auttavat kuntia ja työyhteisöjä savuttomuuden suunnittelussa ja johtamisessa sekä arjen toimenpiteiden käyttöönotossa. Kunnan savuttomuuspäätös ja sen toteutus edellyttävät valmistelua, vastuiden määrittelyä ja seurantaa. Savuton kunta tähtää tupakoinnin vähenemiseen ja tupakkatuotteiden käytön loppumiseen tulevaisuudessa tupakkalain 1 :n mukaisesti. Tavoitteeseen päästään, kun yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi onnistuu sen lopettamisessa.

13 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen ASH ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa määritellyt seuraavat savuttomuuskriteerit: Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n mukaisesti kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Kunta valvoo tupakkalain 14 a :n ja valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman mukaisesti lain noudattamista alueellaan. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, savuttomien elinympäristöjen turvaaminen ja tupakasta vieroituksen tuki on kirjattu osaksi terveydenhuoltolain velvoittamia terveyden edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin. Tupakkatuotteita ei myydä kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. Kunnan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. Kunta on savuton työpaikka toimien esimerkkinä paikallisille yksityisen sektorin toimijoille. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat julistautuneet savuttomiksi jo vuosia sitten. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä totesi kirjeessään (dnro 71/14.6.), että tupakoinnin terveyshaitat ovat kiistattomat ja jokaisella on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Kuntayhtymä haastoi mm. Muonion kunnan työyhteisöt luopumaan tupakoinnista työaikana. Työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen on yksi työntekijöiden terveyden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen keskeinen lähtökohta, ja se tulisi nostaa myös työhyvinvointisuunnitelmassa yhdeksi työntekijöiden terveyden edistämisen painopisteeksi. Työpaikan savuttomuus koskee myös sähkötupakan käyttöä. Työpaikkana savuttoman kunnan kriteerejä ovat tupakointia virallisten taukojen ulkopuolella ei lasketa työajaksi tupakoivaa työntekijää tuetaan tupakoinnin lopettamisessa savuttomuus mainitaan kunnan työpaikkailmoituksissa työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Ohjeistuksen mukaan kunta tavoittelee savuttomuutta seuraavin askelin: Valtuusto tai hallitus päättää kunnan siirtymisestä savuttomuuteen. Päätöksen ja sen voimaantulon väliin varataan riittävästi aikaa savuttomuutta tukevien toimenpiteiden ja niiden seurannan suunnittelulle ja käyttöönotolle. Tavoitteita ja toimenpiteitä suunnittelemaan asetetaan moniammatillinen työryhmä. Työryhmässä sovitaan tavoitteet ja toimenpiteiden aikataulu, työnjako, vastuualueet ja seuranta.

14 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Savuttomuuspäätöksestä ja sen voimaantulosta tiedotetaan monipuolisesti ja hyvissä ajoin. Viestinnässä painotetaan savuttomuuden hyötyjä: miksi savuttomuus on tärkeää kunnan, yksittäisen ihmisen ja hänen läheistensä kannalta ja mitä tukea tupakoinnin lopettamiseen tarjotaan. Mm. kunnan koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat jo tupakkalain perusteella savuttomia, mikä on pyritty osoittamaan näkyvin kyltein. Ehdotus Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan siirtyvän savuttomuuteen ja hallituksen ryhtyvän sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Valmistelua varten hallitus nimeää laajan poikkihallinnollisen työryhmän selvittämään savuttomuuteen liittyviä tavoitteita ja muita toimenpiteitä. Valmistelun jälkeen valtuusto päättää päivämäärästä, josta alkaen kunta on savuton. kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan siirtyvän savuttomuuteen alkaen ja hallituksen ryhtyvän sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen., 69 Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi totesi, että tupakkalain rajoitukset riittävät, ja esitti Kari Malilan kannattamana, että esitystä savuttomasta kunnasta ei hyväksytä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin esimerkin tärkeyttä etenkin nuorille ja todettiin, että savuttomuus on myös imagokysymys. Monet valtuutetut ilmoittivatkin kannattavansa hallituksen ehdotusta. Koska oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että pidetään nimenhuutoäänestys, jossa hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pentti Reponiemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysmenettelyn. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä (äänestyslista liitteenä nro 10). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen hallituksen ehdotuksen savuttomuuteen siirtymisestä.

15 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 6 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta päättäminen , 49 (muut asiat, lapsiperheiden tukeminen) Kunnanhallitus , 275 Lauri Kyllönen kiinnittää valtuutetuille jakamassaan aloitteessa huomiota päivähoidon järjestämisvelvollisuuteen ja edullisempana vaihtoehtona kannustaa tukemaan vanhempia, jotta lapsia hoidetaan kotona. Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan normaalisti perheelle, jossa toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona. Kyllönen esittää, että ensi vuoden alusta lukien maksetaan kuukausittaisena kotihoidontuen kuntalisänä 200 euroa ensimmäisestä lapsesta ja 50 euroa seuraavista lapsista. Tämä ns. Muonio-lisä maksettaisiin myös lapsesta, joka osallistuu esikouluun tai päiväkerhotoimintaan. Aloitteeseen sisältyy myös perhetyöntekijän tarjoaminen lapsiperheiden avuksi ja perheiden muistaminen esimerkiksi lampaantaljan lahjoittamisella vastasyntyneelle. Puheenjohtaja ilmoitti, että aloite toimitetaan sivistys- ja sosiaaliosastoille valmisteltavaksi. käsitteli kokouksessaan mm. vuoden 2011 aloitteita. Se merkitsi Kyllösen aloitteen tiedoksi ja edellytti, että aloitteisiin suhtaudutaan kuntalain tarkoittamalla tavalla ja että ne valmistellaan ja käsitellään nykyistä nopeammalla aikataululla. Kotihoidon tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) taikka yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. päiväkoti). Tuen taso on matala, eikä se mahdollista pienituloisille ja vähävaraisille perheille tosiasiallista valinnanvapautta hoitaa lastaan tai lapsiaan kotona. Muun muassa tästä syystä useat kunnat maksavat lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Toinen keskeinen perustelu lasten kotihoidon tuen kuntalisälle on, että kunnat ovat arvioineet kuntalisällä olevan myönteisiä vaikutuksia kunnalle. Kuntalisä vahvistaa kunnan lapsimyönteistä imagoa ja voi vähentää päivähoidon kysyntää. Suomen Kuntaliiton keväällä 2012 tekemän selvityksen mukaan lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 99 kunnassa (84 kuntaa vuonna 2010). Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 euroa kuukaudessa ( euroa). Perheen kaikkien lasten hoitamista kotona edellyttää 80 % kunnista ja 67 % edellyttää, että vanhempi hoitaa itse lasta. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on päivähoitolain mukaisesti subjektiivinen oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Muoniossa päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä on viime vuosina kasvanut, joten päiväkotia

16 Muonion kunta Esityslista/ 5/ on ryhdytty laajentamaan, mutta päivähoitohenkilöstön saatavuus on haastavaa. Toimivan ja pysyvän päiväkotihoidon rakenteen ylläpitäminen on tärkeää, jotta päivähoitolaissa kunnille määriteltyä velvoitetta voidaan noudattaa. Yhä useampi kunta muistaa vastasyntyneitä kuntalaisia rahalla tai lahjalla. Keväällä 2012 Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan vauvan syntymään liittyvän lahjan perheelle antaa 67 kuntaa ja lahjan arvo vaihtelee merkittävästi ( euroa). Vauvarahaa maksetaan pääsääntöisesti pienissä kunnissa. Joissakin kunnissa vauvaperhe saa lahjaksi perhetyön palveluja, maksutonta kotipalvelua tai kunta maksaa synnyttämisestä aiheutuneet sairaalakulut. Perheitä muistavat lisäksi erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Suomen Lapsiperheiden Etujärjestö ry esitti (dnro 114/ ) saapuneessa aloitteessa, että kotivanhemmille myönnetään oikeus alennukseen heidän käyttäessään julkisia palveluja. Kirjeessä viitataan ryhmiin, jotka heikentyneen maksukykynsä takia saavat alennuksia erilaisten julkisten palvelujen käytössä (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet). Esimerkkinä mainitaan liikuntapaikat, kulttuuripalvelut ja kulkuvälineet. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuntavaaliohjelmassa todetaan mm., että kunnat ovat päävastuussa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista, että lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen tuo kunnalle säästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja että perheillä tulee olla mahdollisuus valita omaan tilanteeseensa sopiva päivähoitoratkaisu. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muonion yhdistys ry viittaa kirjeessään kuntavaaliohjelman lisäksi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen kolmanteen artiklaan todeten, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu ja että kotihoidontuen kuntalisä on tarpeellinen tulonlisä Muonion nuorille perheille, koska se tarjoaa pienen lisätulon ja mahdollisuuden lasten kotihoitoon. Kirjeessä viitataan sivistyslautakunnan päätöksen perusteluihin ja todetaan, että kaikkea ei voi rahassa mitata ja että lapsen etu on arvokkaampi. Kirjeestä on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle kokouskutsun mukana ja muille se toimitetaan esityslistan ohessa. Lautakuntakäsittely Sivistyslautakunta on käsitellyt Lauri Kyllösen aloitetta lasten kotihoidon kuntalisästä ja sosiaalilautakunta 1.8. Päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärän kasvun takia päiväkotia on ryhdytty laajentamaan ja määräajassa pystytty vastaamaan hoitopaikkojen kysyntään. Haasteita on ensisijaisesti henkilöstön saatavuudessa ja myös kausityön aiheuttamassa vaihtelussa. Päiväkodissa ja perhepäiväkodissa on yhteensä 54 ja tilapäisissä ryhmäperhepäiväkodeissa 16 hoitopaikkaa sekä perhepäivähoidossa 16 vakituista paikkaa.

17 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Syntyvien lasten ikäluokka on viime vuosina ollut lasta (alle 3-vuotiaita 60 90). Jos kotihoidon tuen kuntalisää maksettaisiin arviolta 40:stä alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 euroa kuukaudessa, kustannukset olisivat vuositasolla euroa. Jos kotihoidon tuen kuntalisän sisaruuskorotusta maksettaisiin 50 euroa kuukaudessa alle 3-vuotiaasta sisaruksesta, arvio kustannuksista 10 lapsen mukaan olisi euroa vuodessa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on perusteltu todellisten mahdollisuuksien antamisella lasten kotihoitoon, jolloin esiin on noussut erityisesti lasten etu. Kuntalisän tulisi kuitenkin olla euromäärältään merkittävä, jotta vanhemmat kotihoitovaihtoehdon valitsisivat. Kuntalisällä on myös myönteisiä vaikutuksia kuntakuvaan, ja se saattaa lisätä lapsiperheiden halukkuutta kuntaan muuttamiseen. Usein toivotaan, että lasten kotihoidon tuen kuntalisä vähentää tarvittavien päivähoitopaikkojen määrää ja siten päivähoidosta aiheutuvia kustannuksia. Eräiden kuntalisän käyttöön ottaneiden kuntien kokemukset ovat osoittaneet, että päivähoitopaikkojen määrä pieneni arvioitua vähemmän, ja samaan johtopäätökseen on päädytty vuonna 2011 tehdyssä pro gradu -tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin pienituloisella ja alhaisella koulutustasolla olevan suuremman yhteyden kotihoitoon kuin kuntalisällä. Lasten kotihoidon tuen kustannuksia ei siten todennäköisesti pystyttäisi kattamaan päivähoidon järjestämisestä toivottavilla säästöillä. Saatujen kokemusten perusteella osa kunnista onkin lopettanut kuntalisän maksamisen. Muoniossa, jossa päivähoitohenkilöstön satavuus on haastavaa, on toimivan ja pysyvän päivähoidon rakenteen ylläpitäminen tärkeää. Kotihoidon tuen kuntalisän myötä ei siten voitaisi päivähoidon järjestämiseen tehdä merkittäviä muutoksia. Toisen haasteen tuo kunnan taloudellinen tilanne. Kriisikuntaohjelman edellyttämissä tavoitteissa pysyminen vaatii tarkkaa harkintaa toimintojen järjestämisessä ja kustannusten muodostamisessa. Sivistystoimen muista toiminnoista lasten kotihoidon tuen kuntalisään tarvittavaa lisämääräraha ei ole löydettävissä. Tavoiteltaessa perheiden huomioimista ja syntyneiden lasten toivottamista tervetulleeksi kuntaan muodostaa syntyville annettava lahja kunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen paremman tavan. Tämä käytäntö olisi perusteltua ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta lukien, mikäli valtuusto myöntää tarkoitukseen määrärahaa. Lahjan arvo voisi olla esimerkiksi 100 euroa, jolloin kustannukset vuositasolla olisivat euroa. Sosiaalitoimessa on lastensuojelun perhetyöntekijä, joka keskittyy lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Hän on ollut järjestämässä lastensuojeluperheiden leiritoimintaa yhdessä muiden

18 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Tunturi-Lapin kuntien kanssa ja järjestänyt kaikille muoniolaisille lapsiperheille suunnattuja retkiä perheiden yhdessä olemisen ja myös tekemisen tukemiseksi. Kotipalvelu on keskittynyt pitkälti ikäihmisten tarvitsemien palvelujen tuottamiseen, ja lapsiperheiden tukipalveluja ostetaan tarvittaessa yksityisiltä. Kotipalvelua tarvitsevien lapsiperheiden määrä on kuluvana vuonna lisääntynyt. Uusia kotipalveluvakansseja suunniteltaessa kotipalvelutyön sisältöä suunnataan lapsiperheiden arjen tukemiseen. Sivistyslautakunta esittää, että lasten kotihoidon tuen kuntalisää ei oteta käyttöön ja että kunta muistaa ensi vuoden alusta alkaen syntyviä lapsia noin 100 euron arvoisella lahjalla ja varautuu tarkoitukseen yleishallinnon määrärahoissa. Sosiaalilautakunta päätti sivistyslautakunnan arvion pohjalta esittää, että kunnassa ei toistaiseksi oteta käyttöön lasten kotohoidon tuen kuntalisää, ja yhtyä syntyvien lasten muistamisessa sivistyslautakunnan esitykseen. Lautakunta totesi samalla, että lapsiperheiden kotiin annettavan tuen saatavuus on turvattava poikkihallinnollisella yhteistyöllä sosiaalitoimen, sivistystoimen, nuorisotyön ja kolmannen sektorin välillä sekä laatimalla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää seuraavaa: Kunta suhtautuu periaatteessa hyvin myönteisesti lasten kotihoidon tuen kehittämiseen. Perheille on tarjottava monipuolisia vaihtoehtoja lastensa hoidon järjestämiseen. Ensisijaisesti lasten kotihoidon tuen tasoa tulisi nostaa valtiovallan päätöksin, jotta erilaisissa kunnissa asuvilla lapsiperheillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet päivähoitoa koskevien ratkaisujen tekemiseen. Muonio-lisä vahvistaisi osaltaan Muonion mainetta lapsiystävällisenä kuntana, ja se voisi lisätä perheiden ja lasten määrää kunnassa, mikä on tärkeää kunnan tulevaisuuden kannalta. Se monipuolistaisi kunnan päivähoidon kokonaisuutta ja toisi nykyistä useammalle lapsiperheelle todellisen mahdollisuuden hoitaa lapsensa kotona. Kunnalla ei kuitenkaan ole edellytyksiä sisällyttää lasten kotihoidon tuen kuntalisää vuoden 2013 talousarvioon. Kunta tulee seuraamaan aktiivisesti lasten kotihoidon tuen kuntalisän vaikutuksia muissa kunnissa ja tarvittaessa arvioi uudelleen mahdollisuutta ottaa lasten kotihoidon tuen kuntalisä käyttöön. Kunta muistaa Muoniossa syntyneitä lapsia alkaen noin 100 euron arvoisella lahjalla, ja varaa tarkoitukseen määrärahan yleishallinnon talousarvioon. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

19 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 50 Keskustelun kuluessa valtuutettu Anne-Mari Keimiöniemi totesi, että syntyvyys on kasvussa eikä esim. kotihoidon vaikutuksia päivähoitoon ole selvitetty. Hän esitti Katja Muotkan kannattamana vuoden pituisen koeajan hyväksymistä. Hallituksen puheenjohtajana toimiva valtuutettu Juha Niemelä totesi, että kyseessä on kompromissi, ja kunnanjohtaja ilmoitti, että talousarvion käsittelyn yhteydessä selviää, minkä hallintokunnan määrärahoihin mahdollinen lasten muistamisen varaus tehdään. Koska lasten kotihoidon tuen kuntalisästä oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti, että nimenhuutoäänestyksessä hallituksen ehdotuksen kannalla olevat äänestävät jaa ja koeajan kannalla olevat ei. Valtuusto hyväksyi äänestystapa- ja äänestysesityksen. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 4 eiääntä (liite nro 18). Puheenjohtaja ilmoitti äänestystuloksen ja totesi valtuuston hyväksynyt hallituksen ehdotuksen. Kunnanhallitus , 347 Lasten kotihoidon tuen kuntalisästä jaettiin viime keväänä kysely niihin perheisiin, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Kyselyyn vastasi 32 perhettä. Kokopäivähoidossa olevien lasten lukumäärä on vuosina kasvanut vuosittain keskimäärin 5:llä. Yhden lapsen päiväkotihoidon kustannukset ovat noin euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa 5 lapsen kokopäivähoidon kustannuksina noin euroa vuodessa. Kyselyn perusteella on arvioitu, että kuntalisän avulla päivähoitolasten määrä vähenisi lapsella. Sivistyslautakunta päätti esittää, että lasten kotihoidon tuen kuntalisä otetaan käyttöön kokeiluluontoisena ajalla Kuntalisän suuruudeksi lautakunta esittää 150:tä euroa kuukaudessa ensimmäisestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja 50:tä euroa seuraavasta alle kouluikäisestä lapsesta. Sivistystoimen talousarvioehdotus sisältää määrärahavarauksen kokeilua varten (noin euroa). Kuntalisän saamisen ehtona on, että lapsella on oikeus lakisääteiseen lasten kotihoidon tukeen ja perheen kaikki lapset hoidetaan kotona (poikkeuksena kuntoutukselliset syyt ja esiopetus). Kuntalisää maksetaan kotihoidon tuen korotuksena vain silloin, jos lakisääteisen hoitolisän määrä on vähintään 10 euroa kuukaudessa maksetaan hakemuksesta perheen nuorimman lapsen iän mukaan ei makseta, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa ei makseta takautuvasti eikä kuukautta lyhyemmältä ajalta.

20 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Kuntalisä parantaa perheiden mahdollisuutta valita itselleen sopiva hoitomuoto ja uudistaa osaltaan päivähoidon palvelurakennetta. Se vähentää painetta esimerkiksi uusiin päiväkoti-investointeihin. Kokeilun toivotaan vähentävän nykyisten, väliaikaisten päivähoitotilojen tarvetta ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Sivistystoimi seuraa kuntalisän vaikutuksia päivähoidon kysyntään ja kustannuksiin. Tunturi-Lapin muissa kunnissa kuntalisä on käytössä. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lasten kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamisen kokeiluluontoisena ajalla ja kuntalisän suuruuden sivistyslautakunnan esityksen mukaisena. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 70 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015

Kunnanhallituksen kokous 28.1.2015 Kunnanhallituksen kokous 32 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa 33 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 34 Eräiden virkojen ja toimien täyttölupa 35 Muut Muonion kunta Esityslista/ 3/2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 168 23.10.2017 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2018 2471/02.03.01.01/2017 Kaupunginhallitus 23.10.2017 168 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, puh Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 374 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 94 14.11.2016 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2017 1933/02.03.01.01/2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 374 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Yhteistyötoimikunta 3 22.08.2017 Kunnanhallituksen 20 10.10.2017 henkilöstöjaosto Kunnanhallitus 350 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 92 06.11.2017 Valtuustoaloite Tohmajärven kunnan saamiseksi savuttomaksi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta

Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta Kunnanhallitus 193 03.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 09.11.2015 Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 - Pihtiputaan kunta 597/000/2015 Kunnanhallitus 03.11.2015 193 Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014

KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 5/2014 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 37 38 39 40 1 41 42 43 44

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10

Muonion kunta Esityslista/ 1/ Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Teuvo Tolvanen. Merja Hietala taloussihteeri 1 10 Muonion kunta Esityslista/ 1/2016 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika klo 16.30 18.15 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Tarja Salo jäsen Teuvo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Kunnanhallituksen jatkokokous 5.11.2013

Kunnanhallituksen jatkokokous 5.11.2013 Kunnanhallituksen jatkokokous 342 Ensilumen harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet, keskustelu 343 Yleishallinnon ja terveystoimen määrärahat 344 Taloussuunnitelman 2014 2016 valmistelu 345 Vuoden 2014 tuloveroprosentti,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/02.03.01/2014 332 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 43 (52) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 8.11.2016 kello 18.10-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 16 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT.

VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 18.10.2017 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A1/31000/2017 VUODEN 2018 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti:

Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti, seppo.juntti@salo.fi, puh. 02 778 2200. Kuntalain 66 kuuluu seuraavasti: Kaupunginhallitus 345 26.10.2015 Kaupunginvaltuusto 89 16.11.2015 Kiinteistöveroprosentti vuodelle 2016 1978/02.03.01.01/2015 Kaupunginhallitus 26.10.2015 345 Valmistelija: henkilöstö- ja talouspäällikkö

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Muonion kunta Esityslista/ 5/2015 1 (10) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti 8.9.2015 klo 16.30 19.15 Paikka teknisen toimiston neuvottelutila Läsnäolijat Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) 19.1.2015. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) 19.1.2015. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.45 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Asianro 901/02.03.01/2016 107 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 329 Talousjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sosiaalilautakunta 6.3.2014. 1 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1 28.2.

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sosiaalilautakunta 6.3.2014. 1 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1 28.2. MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sosiaalilautakunnan kokous 6.3.2013 klo 17:00 19:27 pykälät otsikko 1 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1 28.2.2014 2 Sosiaalitoimen toiminnallisten

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7)

Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Muonion kunta Esityslista/ 5/2014 1 (7) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 18.20 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015

TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Kunnanhallitus 129 20.10.2014 Kunnanvaltuusto 47 27.10.2014 TULO - JA KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 Khall 20.10.2014 129 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 77 Kuntavaalien vaaliviranomaiset

Kunnanhallituksen kokous Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 77 Kuntavaalien vaaliviranomaiset Kunnanhallituksen kokous 76 Keskusvaalilautakunnan varajäsenet 77 Kuntavaalien vaaliviranomaiset Muonion kunta Esityslista/ 4/2017 108 Kunnanhallituksen kokous Aika pe klo 9.00 9.50 Paikka kunnantalon

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka

306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen v Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 306, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 617, 30.10.2017 306 Tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden verojen perusteista päättäminen

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Sosiaalilautakunta 3.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Sosiaalilautakunta 3.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Sosiaalilautakunnan kokous klo 18:00-20.15 pykälät otsikko 52 Talousarvion toteuma ajalta 1.1. 31.8.2013 ja talousarvion ylitysesitys valtuustolle 53 Sosiaalitoimen

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38. Vesihuoltolaitoksen vesi-, jätevesi- ja perusmaksujen tarkistaminen LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 69 Kokousaika 6.5.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 39 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot