Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013"

Transkriptio

1 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3. Jäsenen ja varajäsenen valitseminen ympäristöterveydenhuollon jaostoon 4. Maahanmuuttosuunnitelman hyväksyminen 5. Savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta päättäminen 6. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta päättäminen 7. Sosiaalitoimen talousarvion sitovuustasojen muuttaminen 8. Eräiden lisämäärärahojen myöntäminen 9. Vuoden 2014 tuloveroprosentista päättäminen 10. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenteista päättäminen 11. Kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisselvityksen tekemisestä tai selvitysalueesta poikkeamisen hakemisesta päättäminen 12. Kiireellisten asioiden käsitteleminen 13. Muiden asioiden käsitteleminen 14. Kokouksen päättäminen Pöytäkirjan nähtävänäpito n varapuheenjohtaja Julkipanotodistus Kokouksesta laadittava, johon liitetään valitusosoitus, pidetään to klo kunnantalossa yleisesti nähtävänä Olavi Airaksinen Tämä kokouskutsu on pe julkipantu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Mirja Friman ilmoitustaulun hoitajan sijainen

2 Muonion kunta Esityslista/ 5/ n kokous Aika ma klo Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä olevat valtuutetut Kosti Hietala puheenjohtaja ja varavaltuutetut Olavi Airaksinen varapuheenjohtaja Annika Muotka Mika Brännare jäsen Manu Friman Hanna Huhtamäki Juha-Pekka Kangosjärvi Anne-Mari Keimiöniemi Raija Lehtimäki Timo Liikavainio Kari Malila Jari Muotka Matti Myllykangas Juha Niemelä Markku Rauhala Pirkko M. Rauhala Pentti Reponiemi Sakari Silén Juha Särkijärvi Juha O. Vuollo Markku Vuollo Muut läsnäolijat kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki npitäjä Anneli Uusitalo sivistysosaston päällikkö Paula Vilamaa taloussihteeri Merja Hietala Poissa Laillisuus ja todettiin (65 ) päätösvaltaisuus Asiat 1 14, Pöytäkirjan allekirjoitus Kosti Hietala Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä

3 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Pöytäkirjan tarkastus ke , kunnantalo Hanna Huhtamäki Timo Liikavainio Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä to klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

4 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Valtuuston työjärjestyksestä säädetään kuntalain 15 :ssä ja kokouksen johtamisesta ja valtuutettujen puheenvuoroista 15 a :ssä. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :issä sekä mm. kokoontumisesta, käsiteltävistä asioista, päätösvaltaisuudesta ja sta kuntalain :issä. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kymmenen päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tulee tiedottaa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa, mutta heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolooikeus. Esityslista on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 11. sisältää varavaltuutetun kutsumisen. Esteestä ja esteellisyydestä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle, ja ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston sihteerille. Puheenjohtajan on kutsuttava varavaltuutettu valtuutetun sijaan. Oikeuskäytännön mukaan kutsumisessa on aina selvitettävä, onko järjestyksessä ensimmäisellä este, jotta järjestyksessä seuraava voidaan kutsua. Läsnäolo todetaan nimenhuudolla (aakkosjärjestys). Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä sen, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. valtaisuus edellyttää, että vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Kokouskutsu (asialista) on toimitettu sähköisesti valtuuston päättämällä tavalla ja laitettu kunnan ilmoitustaululle; kutsu on toimitettu myös kuulutuspaikkojen hoitajille. Esityslista toimitetaan valtuutetuille ja hallituksen jäsenille sekä tehdyn päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille ja kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle (tiedoksi annettava esityslista sähköisenä, ellei listan saaja ole toisin halunnut). Pj. Kunnanjohtajan pitämän nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnä olevat valtuutetut: kaikki olivat paikalla. Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi ja sen jälkeen laillisesti koolle kutsutuksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Valtuuston työjärjestyksen 35. :n mukaan n tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuusto hyväksyi mahdollisuuden n tarkastamiseen etänä. Vaalitoimituksessa ntarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja avustavat toimituksessa muutoinkin, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsi tarkastajiksi Hannan Huhtamäen ja Timo Liikavainion.

6 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 3 Jäsenen ja varajäsenen valitseminen ympäristöterveydenhuollon jaostoon Kunnanhallitus , 317 päätti Tunturi-Lapin alueelle muodostettavaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuulumisesta. Valmistelussa on edetty siten, että Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhteistyö toteutetaan ensi vuoden alusta ja isäntäkuntana toimii Sodankylän kunta. Enontekiön ja Kittilän kunnanvaltuustot hyväksyivät yhteistoimintasopimuksen, Muonion ja Sodankylän valtuustot (Dnro 92/ ) Yhteistoimintasopimuksen kohdan 13 mukaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen sopimuksen voimaantuloakin kunnanvaltuustojen päätösten saatua lainvoiman. Täytäntöönpanotoimina mainitaan mm. yhteisen toimielimen vaali. Sodankylän perusturvalautakunta asettaa ympäristöterveydenhuollon jaoston ja siihen 7 jäsentä: kolme Sodankylän, kaksi Kittilän ja yksi Muonion ja Enontekiön kunnista. Valinnasta päättää jäsenkunnan valtuusto. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi ja siten, että puheenjohtajuus on Kittilän kunnalla ja varapuheenjohtajuus vuorotellen Enontekiön ja Muonion kunnilla. Ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtävänä on hoitaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät sopijakuntien alueella. Lisäksi jaosto valmistelee ympäristöterveydenhuollon talousarvion ja käyttösuunnitelman, asettaa tulosyksikölle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista sekä hyväksyy toimintakertomuksen. Isäntäkunnalla ei ole otto-oikeutta ympäristöterveydenhuollon jaoston tai sen alaisten viranhaltijoiden kunnan ympäristöterveydenhuollon viranomaisena tekemiin päätöksiin. Lainsäädäntö Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ne voivat sopia, että jokin tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta. Kuntien yhteistoiminnan muodosta säädetään kuntalain 76 :ssä ja yhteisistä toimielimistä 77 :ssä. Yhteisen toimielimen jäsenten vaalikelpoisuudessa noudatetaan samoja säännöksiä kuin yhteistoimintaan osallistuvassa kunnassa vastaavaan toimielimeen. Jos henkilö ei ole vaalikelpoinen omassa kunnassaan johonkin toimielimeen, hän ei ole vaalikelpoinen vastaavaan yhteiseen toimielimeenkään.

7 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Henkilövalinnasta, eli vaalista, säädetään kuntalain 60 :ssä, ja valituksi tulee se, joka on saanut eniten ääniä. Vaadittaessa vaali toimitetaan suljetuin lipuin, ja arpa ratkaisee vaalin, jos äänet menevät tasan Varsinaista vaalitoimitusta ei tarvita, jos valintapäätös on yksimielinen. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää ympäristöterveydenhuollon jaostoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen., 67 Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valitsi Markku T. Rauhalan jäseneksi ja Katja M. Muotkan varajäseneksi.

8 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 4 Maahanmuuttosuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus , 215 Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, jotka ovat tarpeen suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa, ja säilyttää samalla oman kielensä ja kulttuurinsa. Kotouttaminen tarkoittaa niitä toimia, joilla viranomaiset auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan. Kotouttamislaki tuli voimaan Tuolloin kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, jotka saapuivat pakolaisina tai paluumuuttajina, ja kotouttamispalvelut suunnattiin lähinnä vain työttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Uuden kotoutumislain valmistelun tavoitteena oli vastata muutoksiin ja saada kotouttamistoimenpiteet koskemaan kaikkia maahanmuuttajia. Syyskuun alusta voimaan tulevassa kotoutumislaissa on otettu huomioon kaikki eri syistä Suomeen muuttavat henkilöt, ja kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajien ja kuntaväestön vuorovaikutusta ja yhteistä toimintaa. Laajentuneessa kohderyhmässä otetaan huomioon eri tilanteissa olevia ihmisiä, esimerkiksi Suomeen työhön muuttavan henkilön perheenjäsenet. Laissa säädetään kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi kotoutumisen alkuvaiheen palveluista, kuten kaikille annettavasta perustiedosta, ohjauksesta ja neuvonnasta, alkukartoituksesta ja sen perusteella laadittavasta kotoutumissuunnitelmasta ja -koulutuksesta. Jatkossa myös muilla kuin työttömillä työnhakijoilla ja toimeentulotukea saavilla maahanmuuttajilla on mahdollisuus pyytää alkukartoitusta joko kunnalta tai työ- ja elinkeinotoimistolta. Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muita kotoutumisvalmiuksia sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimien tarvetta. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee laatia kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Sen hyväksyy valtuusto, ja se tulee ottaa kunnan taloussuunnitelmaa laadittaessa huomioon ja tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelman sisällöstä säädetään kotouttamislain 33 :ssä. Valtioneuvosto päättää valtakunnallisesta kotouttamisen kehittämisestä laatimalla kotouttamisen tavoitteet sisältävän valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kansaneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, toteutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Siihen voivat osallistua tarvittavassa laajuudessa myös paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt.

9 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lain toimeenpanon tukemiseksi Lapin elinkeno-, liikenne- ja ympäristökeskus järjesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia seutukunnittain. Muoniossa järjestetyssä tilaisuudessa ilmeni halukkuutta Tunturi-Lapin kuntien yhteisen kotouttamisohjelman laatimiseen. Kunnat ovat mukana myös Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurisuushankkeessa. Sosiaalilautakunta päätti esittää, että Tunturi-Lapin kotouttamisohjelman laatimiseen osallistutaan ja että laadintaan osallistuminen annetaan sosiaali- ja sivistystoimen tehtäväksi. Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurisuushankkeelta pyydetään koordinointia kotouttamisohjelmaan osallistuvien tahojen mukaan saamiseksi ja tehtävien toteuttamiseksi kuntien myötävaikutuksella. Kunnanhallitus päätti osallistua Lappi muutoksessa mukana -hankkeeseen, jonka toteutusaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Hankkeen tavoitteena on kaksisuuntainen kotouttamisohjelma, joka tukee maaseutualueiden maahanmuuttajien nykyistä parempaa sulautumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja valtaväestön myönteistä asennetta maahanmuuttajiin. Tuolloin esillä olleiden asiakirjojen mukaan Lapin läänin alueella asui yli maahanmuuttajaa, jotka eivät olleet saaneet Suomen kansalaisuutta, ja Muoniossa oli 48 ulkomaan kansalaista. Viime vuoden lopussa Tunturi-Lapissa oli 255 ulkomaan kansalaista, eli 1,8 % väestöstä, ja Muoniossa noin 60. Kittilän kunta on kirjeensä 6.7. ohessa toimittanut kunnanhallituksen päätöksen ja ilmoittanut kunnan osallistuvan seutukunnallisen kotouttamisohjelman laatimiseen. Vastaavaan ratkaisuun päätyi 1.7. Kolarin kunnanhallitus. Kumpikin kunta on päättänyt pyytää Muutoksessa mukana Lappi -monikulttuurihankkeelta käytännön järjestelyistä eri tahojen mukaan saamiseksi ja tehtävän toteuttamiseksi kuntien myötävaikutuksella. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan esityksen Tunturi-Lapin seutukunnan kotouttamisohjelman valmistelusta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus , 332 Tunturi-Lapin seutukunnan kotouttamisohjelman valmistelu käynnistettiin syksyllä 2011 ja ohjelmatyöryhmissä keskusteltiin mm. yhteyshenkilön tarpeesta. Kunnanhallitus nimesi kotouttamisen yhteyshenkilöksi sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmen. Seutukunnallinen kotouttamisohjelma ei ole kuitenkaan toteutunut.

10 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) seuraa kotoutumislain 37 :n mukaisesti alueensa kotouttamisohjelmien toteutumista ja raportoi vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskus toteaa kirjeessään , että kunnan tulee mm. huolehtia, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja että kotoutumislaissa tarkoitetut palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnilla tulee olla uuden kotoutumislain mukainen valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2014 alusta ELY-keskus maksaa kotoutumislain 6. luvun mukaisia kuntakorvauksia vain niille kunnille, joilla on uuden lain edellyttämä kotouttamisohjelma. Lapin maahanmuuttostrategia julkistettiin tammikuussa. Se on laadittu maakunnallisena monialaisena verkostoyhteistyönä, ja sen tavoitteena on linjata maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvää kehittämistyötä vuoteen Tarkoitus on, että strategia toimii pohjana kunnissa laadittaville paikallistason kotouttamisohjelmille. hyväksyi maahanmuuttajien kotouttamisohjelman. Siihen on liitetty sopimus rinnasteisista toimenpiteistä eli kotouttamisohjelman laatimisesta ja kotouttamista edistävän toimenpiteen rinnastamisesta työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen. Ohjelmasta toimitetaan sähköisesti kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle. Sosiaaliohjaaja Päivi Vuollo-Uusisalmi on toiminut käytännössä maahanmuuttovastaavana ja yhteistyössä maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa laatinut kunnan maahanmuuttosuunnitelman, joka sisältää kotouttamisohjelman. Sosiaalilautakunta päätti (dnro 177/8.10.) esittää suunnitelman hyväksymistä. Maahanmuuttosuunnitelmasta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee seutukunnallisen kotouttamisohjelman laatimistilanteen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sosiaalilautakunnan esittämän kunnan maahanmuuttosuunnitelman. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen mutta edellytti, että ennen valtuuston käsittelyä suunnitelmaa tarkistetaan ja lisätään mm. yhteystiedot.

11 Muonion kunta Esityslista/ 5/ , 68 Kokouksessa jaetaan tarkistettu maahanmuuttosuunnitelma ja kotoutumislain :istä kopio. Lain 31 :ssä säädetään monialaisesta yhteistyöstä paikallistasolla, 32 :ssä kunnan kotouttamisohjelman laatimisesta ja 33 :ssä niistä selvityksistä ja suunnitelmista, joita ohjelma voi sisältää. Hallitus hyväksyi tarkistetun maahanmuuttosuunnitelman (liite nro 9).

12 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 5 Savuttomaksi kunnaksi julistautumisesta päättäminen , 34 Kunnanhallitus , 333 Valtuutettu Juha-Pekka Kangosjärvi jätti päivätyn aloitteen, jossa keskustan valtuustoryhmä esittää, että kunta julistautuu savuttomaksi. Aloitteessa todetaan, että tällä hetkellä Suomen kunnista jo yli puolet on savuttomia ja Lapin kunnista vain viisi ei ole tehnyt päätöstä. Valtuustoryhmä toivoo, että jokainen valtuutettu allekirjoittaa aloitteen. Jättövaiheessa aloitteessa oli 15 allekirjoittajaa. Valtuuston työjärjestyksessä todetaan, että kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Tupakointi on merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien aiheuttaja Suomessa. Savuton Suomi strategia painottaa mm., että jokaisen suomalaisen pitää tiedostaa tupakoinnin ja tupakkatuotteiden aiheuttamat vakavat terveydelliset haitat ja riippuvuus ja että kaikilla on mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön. Yhteiskunnan eri toimijoiden tulee ottaa tavoitteekseen ehkäistä erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukea aikuisten tupakoinnin lopettamista. Tupakkakokeilut ja tupakointi aloitetaan yleensä jo vuotiaana. Toukokuussa 2012 järjestetyn Savuton Suomi seminaarin aiheena oli Savuton ja terve nuori savuttomassa kunnassa. Suomen Kuntaliitto seuraa vuosittain savuttomiksi työpaikoiksi julistautuneiden kuntien määrän kasvua, ja Savuton Kunta -projektista on toimitettu vuosittain haaste niille kunnille, jotka eivät ole vielä savuttomiksi julistautuneet. Suomen kunnista noin kaksi kolmasosaa on julistautunut savuttomaksi. Savuttomuutta tukevat toimenpideohjelmat ovat valmistuneet. Savuton Kunta, Savuton Työpaikka ja Savuton Oppilaitos -ohjelmat auttavat kuntia ja työyhteisöjä savuttomuuden suunnittelussa ja johtamisessa sekä arjen toimenpiteiden käyttöönotossa. Kunnan savuttomuuspäätös ja sen toteutus edellyttävät valmistelua, vastuiden määrittelyä ja seurantaa. Savuton kunta tähtää tupakoinnin vähenemiseen ja tupakkatuotteiden käytön loppumiseen tulevaisuudessa tupakkalain 1 :n mukaisesti. Tavoitteeseen päästään, kun yhä harvempi aloittaa tupakoinnin ja yhä useampi onnistuu sen lopettamisessa.

13 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton, Suomen ASH ry:n ja Hengitysliitto ry:n kanssa määritellyt seuraavat savuttomuuskriteerit: Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n mukaisesti kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Kunta valvoo tupakkalain 14 a :n ja valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman mukaisesti lain noudattamista alueellaan. Tupakoinnin aloittamisen ehkäisy, savuttomien elinympäristöjen turvaaminen ja tupakasta vieroituksen tuki on kirjattu osaksi terveydenhuoltolain velvoittamia terveyden edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä, ja niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin. Tupakkatuotteita ei myydä kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa. Kunnan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. Kunta on savuton työpaikka toimien esimerkkinä paikallisille yksityisen sektorin toimijoille. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat julistautuneet savuttomiksi jo vuosia sitten. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä totesi kirjeessään (dnro 71/14.6.), että tupakoinnin terveyshaitat ovat kiistattomat ja jokaisella on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Kuntayhtymä haastoi mm. Muonion kunnan työyhteisöt luopumaan tupakoinnista työaikana. Työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen on yksi työntekijöiden terveyden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen keskeinen lähtökohta, ja se tulisi nostaa myös työhyvinvointisuunnitelmassa yhdeksi työntekijöiden terveyden edistämisen painopisteeksi. Työpaikan savuttomuus koskee myös sähkötupakan käyttöä. Työpaikkana savuttoman kunnan kriteerejä ovat tupakointia virallisten taukojen ulkopuolella ei lasketa työajaksi tupakoivaa työntekijää tuetaan tupakoinnin lopettamisessa savuttomuus mainitaan kunnan työpaikkailmoituksissa työpaikan savuttomuudesta ilmoitetaan selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla. Ohjeistuksen mukaan kunta tavoittelee savuttomuutta seuraavin askelin: Valtuusto tai hallitus päättää kunnan siirtymisestä savuttomuuteen. Päätöksen ja sen voimaantulon väliin varataan riittävästi aikaa savuttomuutta tukevien toimenpiteiden ja niiden seurannan suunnittelulle ja käyttöönotolle. Tavoitteita ja toimenpiteitä suunnittelemaan asetetaan moniammatillinen työryhmä. Työryhmässä sovitaan tavoitteet ja toimenpiteiden aikataulu, työnjako, vastuualueet ja seuranta.

14 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Savuttomuuspäätöksestä ja sen voimaantulosta tiedotetaan monipuolisesti ja hyvissä ajoin. Viestinnässä painotetaan savuttomuuden hyötyjä: miksi savuttomuus on tärkeää kunnan, yksittäisen ihmisen ja hänen läheistensä kannalta ja mitä tukea tupakoinnin lopettamiseen tarjotaan. Mm. kunnan koulu- ja päiväkotikiinteistöt ovat jo tupakkalain perusteella savuttomia, mikä on pyritty osoittamaan näkyvin kyltein. Ehdotus Muutettu ehdotus kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan siirtyvän savuttomuuteen ja hallituksen ryhtyvän sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Valmistelua varten hallitus nimeää laajan poikkihallinnollisen työryhmän selvittämään savuttomuuteen liittyviä tavoitteita ja muita toimenpiteitä. Valmistelun jälkeen valtuusto päättää päivämäärästä, josta alkaen kunta on savuton. kunnanjohtaja Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnan siirtyvän savuttomuuteen alkaen ja hallituksen ryhtyvän sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen., 69 Keskustelun kuluessa Pentti Reponiemi totesi, että tupakkalain rajoitukset riittävät, ja esitti Kari Malilan kannattamana, että esitystä savuttomasta kunnasta ei hyväksytä. Useissa puheenvuoroissa korostettiin esimerkin tärkeyttä etenkin nuorille ja todettiin, että savuttomuus on myös imagokysymys. Monet valtuutetut ilmoittivatkin kannattavansa hallituksen ehdotusta. Koska oli tehty hallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti, että pidetään nimenhuutoäänestys, jossa hallituksen ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pentti Reponiemen esitystä kannattavat ei. Valtuusto hyväksyi äänestysmenettelyn. Nimenhuutoäänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä (äänestyslista liitteenä nro 10). Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen hallituksen ehdotuksen savuttomuuteen siirtymisestä.

15 Muonion kunta Esityslista/ 5/ asia 6 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisesta päättäminen , 49 (muut asiat, lapsiperheiden tukeminen) Kunnanhallitus , 275 Lauri Kyllönen kiinnittää valtuutetuille jakamassaan aloitteessa huomiota päivähoidon järjestämisvelvollisuuteen ja edullisempana vaihtoehtona kannustaa tukemaan vanhempia, jotta lapsia hoidetaan kotona. Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan normaalisti perheelle, jossa toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona. Kyllönen esittää, että ensi vuoden alusta lukien maksetaan kuukausittaisena kotihoidontuen kuntalisänä 200 euroa ensimmäisestä lapsesta ja 50 euroa seuraavista lapsista. Tämä ns. Muonio-lisä maksettaisiin myös lapsesta, joka osallistuu esikouluun tai päiväkerhotoimintaan. Aloitteeseen sisältyy myös perhetyöntekijän tarjoaminen lapsiperheiden avuksi ja perheiden muistaminen esimerkiksi lampaantaljan lahjoittamisella vastasyntyneelle. Puheenjohtaja ilmoitti, että aloite toimitetaan sivistys- ja sosiaaliosastoille valmisteltavaksi. käsitteli kokouksessaan mm. vuoden 2011 aloitteita. Se merkitsi Kyllösen aloitteen tiedoksi ja edellytti, että aloitteisiin suhtaudutaan kuntalain tarkoittamalla tavalla ja että ne valmistellaan ja käsitellään nykyistä nopeammalla aikataululla. Kotihoidon tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) taikka yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. päiväkoti). Tuen taso on matala, eikä se mahdollista pienituloisille ja vähävaraisille perheille tosiasiallista valinnanvapautta hoitaa lastaan tai lapsiaan kotona. Muun muassa tästä syystä useat kunnat maksavat lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Toinen keskeinen perustelu lasten kotihoidon tuen kuntalisälle on, että kunnat ovat arvioineet kuntalisällä olevan myönteisiä vaikutuksia kunnalle. Kuntalisä vahvistaa kunnan lapsimyönteistä imagoa ja voi vähentää päivähoidon kysyntää. Suomen Kuntaliiton keväällä 2012 tekemän selvityksen mukaan lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 99 kunnassa (84 kuntaa vuonna 2010). Kuntalisän suuruus on keskimäärin 148 euroa kuukaudessa ( euroa). Perheen kaikkien lasten hoitamista kotona edellyttää 80 % kunnista ja 67 % edellyttää, että vanhempi hoitaa itse lasta. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on päivähoitolain mukaisesti subjektiivinen oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Muoniossa päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärä on viime vuosina kasvanut, joten päiväkotia

16 Muonion kunta Esityslista/ 5/ on ryhdytty laajentamaan, mutta päivähoitohenkilöstön saatavuus on haastavaa. Toimivan ja pysyvän päiväkotihoidon rakenteen ylläpitäminen on tärkeää, jotta päivähoitolaissa kunnille määriteltyä velvoitetta voidaan noudattaa. Yhä useampi kunta muistaa vastasyntyneitä kuntalaisia rahalla tai lahjalla. Keväällä 2012 Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan vauvan syntymään liittyvän lahjan perheelle antaa 67 kuntaa ja lahjan arvo vaihtelee merkittävästi ( euroa). Vauvarahaa maksetaan pääsääntöisesti pienissä kunnissa. Joissakin kunnissa vauvaperhe saa lahjaksi perhetyön palveluja, maksutonta kotipalvelua tai kunta maksaa synnyttämisestä aiheutuneet sairaalakulut. Perheitä muistavat lisäksi erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Suomen Lapsiperheiden Etujärjestö ry esitti (dnro 114/ ) saapuneessa aloitteessa, että kotivanhemmille myönnetään oikeus alennukseen heidän käyttäessään julkisia palveluja. Kirjeessä viitataan ryhmiin, jotka heikentyneen maksukykynsä takia saavat alennuksia erilaisten julkisten palvelujen käytössä (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet). Esimerkkinä mainitaan liikuntapaikat, kulttuuripalvelut ja kulkuvälineet. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuntavaaliohjelmassa todetaan mm., että kunnat ovat päävastuussa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista, että lapsiperheiden hyvinvoinnista huolehtiminen tuo kunnalle säästöjä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja että perheillä tulee olla mahdollisuus valita omaan tilanteeseensa sopiva päivähoitoratkaisu. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muonion yhdistys ry viittaa kirjeessään kuntavaaliohjelman lisäksi YK:n lasten oikeuksien sopimuksen kolmanteen artiklaan todeten, että kaikissa lasta koskevissa päätöksissä on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu ja että kotihoidontuen kuntalisä on tarpeellinen tulonlisä Muonion nuorille perheille, koska se tarjoaa pienen lisätulon ja mahdollisuuden lasten kotihoitoon. Kirjeessä viitataan sivistyslautakunnan päätöksen perusteluihin ja todetaan, että kaikkea ei voi rahassa mitata ja että lapsen etu on arvokkaampi. Kirjeestä on toimitettu kopio hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle kokouskutsun mukana ja muille se toimitetaan esityslistan ohessa. Lautakuntakäsittely Sivistyslautakunta on käsitellyt Lauri Kyllösen aloitetta lasten kotihoidon kuntalisästä ja sosiaalilautakunta 1.8. Päivähoitoa tarvitsevien lasten lukumäärän kasvun takia päiväkotia on ryhdytty laajentamaan ja määräajassa pystytty vastaamaan hoitopaikkojen kysyntään. Haasteita on ensisijaisesti henkilöstön saatavuudessa ja myös kausityön aiheuttamassa vaihtelussa. Päiväkodissa ja perhepäiväkodissa on yhteensä 54 ja tilapäisissä ryhmäperhepäiväkodeissa 16 hoitopaikkaa sekä perhepäivähoidossa 16 vakituista paikkaa.

17 Muonion kunta Esityslista/ 5/ Syntyvien lasten ikäluokka on viime vuosina ollut lasta (alle 3-vuotiaita 60 90). Jos kotihoidon tuen kuntalisää maksettaisiin arviolta 40:stä alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 euroa kuukaudessa, kustannukset olisivat vuositasolla euroa. Jos kotihoidon tuen kuntalisän sisaruuskorotusta maksettaisiin 50 euroa kuukaudessa alle 3-vuotiaasta sisaruksesta, arvio kustannuksista 10 lapsen mukaan olisi euroa vuodessa. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on perusteltu todellisten mahdollisuuksien antamisella lasten kotihoitoon, jolloin esiin on noussut erityisesti lasten etu. Kuntalisän tulisi kuitenkin olla euromäärältään merkittävä, jotta vanhemmat kotihoitovaihtoehdon valitsisivat. Kuntalisällä on myös myönteisiä vaikutuksia kuntakuvaan, ja se saattaa lisätä lapsiperheiden halukkuutta kuntaan muuttamiseen. Usein toivotaan, että lasten kotihoidon tuen kuntalisä vähentää tarvittavien päivähoitopaikkojen määrää ja siten päivähoidosta aiheutuvia kustannuksia. Eräiden kuntalisän käyttöön ottaneiden kuntien kokemukset ovat osoittaneet, että päivähoitopaikkojen määrä pieneni arvioitua vähemmän, ja samaan johtopäätökseen on päädytty vuonna 2011 tehdyssä pro gradu -tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin pienituloisella ja alhaisella koulutustasolla olevan suuremman yhteyden kotihoitoon kuin kuntalisällä. Lasten kotihoidon tuen kustannuksia ei siten todennäköisesti pystyttäisi kattamaan päivähoidon järjestämisestä toivottavilla säästöillä. Saatujen kokemusten perusteella osa kunnista onkin lopettanut kuntalisän maksamisen. Muoniossa, jossa päivähoitohenkilöstön satavuus on haastavaa, on toimivan ja pysyvän päivähoidon rakenteen ylläpitäminen tärkeää. Kotihoidon tuen kuntalisän myötä ei siten voitaisi päivähoidon järjestämiseen tehdä merkittäviä muutoksia. Toisen haasteen tuo kunnan taloudellinen tilanne. Kriisikuntaohjelman edellyttämissä tavoitteissa pysyminen vaatii tarkkaa harkintaa toimintojen järjestämisessä ja kustannusten muodostamisessa. Sivistystoimen muista toiminnoista lasten kotihoidon tuen kuntalisään tarvittavaa lisämääräraha ei ole löydettävissä. Tavoiteltaessa perheiden huomioimista ja syntyneiden lasten toivottamista tervetulleeksi kuntaan muodostaa syntyville annettava lahja kunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen paremman tavan. Tämä käytäntö olisi perusteltua ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta lukien, mikäli valtuusto myöntää tarkoitukseen määrärahaa. Lahjan arvo voisi olla esimerkiksi 100 euroa, jolloin kustannukset vuositasolla olisivat euroa. Sosiaalitoimessa on lastensuojelun perhetyöntekijä, joka keskittyy lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Hän on ollut järjestämässä lastensuojeluperheiden leiritoimintaa yhdessä muiden

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokouspöytäkirja nro 16/2012 Kunnanhallitus Sivu 387 Kokousaika Keskiviikko 28.11.2012 klo 14.00 17.30 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone os. Harjukuja 6,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 21/2012 -3, KH 29.10.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.10.2012 Esityslista 21/2012 -2, KH 29.10.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 29.10.2012 klo 14.00 MUISTA SAL LISTA! Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot