TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA"

Transkriptio

1 TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA SMOKING. A LITERATURE REVIEW ON SMOKING AND AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF SMOKING Olavi Manninen Kansanterveystieteen dosentti Jyy Ympäristöfysiologian dosentti Tay LUKIJALLE Viime vuosina niin kotimaassa kuin ulkomailla on käyty aika ajoin varsin vilkasta keskustelua tupakoinnista ja tupakoinnin vaikutuksista terveydentilaan ja työkykyyn. Keskusteluun liittyen tällä tutkimuksella oli kaksi tavoitetta: toisaalta kirjallisuutta keräämällä ja analysoimalla luotiin katsaus työsuojelullisesti kiinnostaviin tupakkatutkimuksiin, toisaalta kokeellisen tutkimuksen avulla tuotettiin tietoa siitä, minkälaisia lisä- ja/tai yhteisvaikutuksia tupakointi saattaa aiheuttaa henkilöiden verenkuvassa ja kuulossa silloin, kun henkilöt altistuvat lämpimässä samanaikaisesti melulle, tärinälle ja valaistukselle. Huolimatta siitä, että henkilöt tupakoidessaan altistuvat samanaikaisesti myös muille työ- ja ympäristöperäisille tekijöille, hyvin harvoin aiemmissa keskusteluissa tai tupakkatutkimuksissa on kiinnitetty huomiota tämäntapaisen monialtisteisen, jokapäiväistä todellisuutta vastaavan tilanteen merkitykseen. Tekijä Tiivistelmä TUPAKOINTI. KIRJALLISUUSKATSAUS TUPAKOINNISTA JA KOKEELLINEN TUTKIMUS TUPAKOINNIN VAIKUTUKSISTA Olavi Manninen Raportissa tarkastellaan eri maissa viime vuosina suoritettujen tupakkatutkimusten tuloksia ja altistuslaboratoriossa suoritetun kokeellisen tupakkatutkimuksen tuloksia. Kaksivaiheisen selvityksen tarkoituksena on saada tiivistetty kuva siitä, minkälaisia työsuojelullisesti kiinnostavia tupakkatutkimuksia on toteutettu ja miten tupakointi mahdollisesti vaikuttaa komplisissa altistustilanteissa, missä henkilöt altistuvat samanaikaisesti eri ympäristötekijöille. Huolimatta laajasta tupakointia koskevasta tieteellisestä kirjallisuudesta ja huolellisesti dokumentoiduista tupakoinnin aiheuttamista terveysvaikutuksista, kirjallisuuden tarkastelu osoitti, ett tällä hetkellä on hyvin vähän tietoa tupakoinnin aiheuttamista lisä- ja yhteisvaikutuksista erilaisissa työ- ja altistustilanteissa. Kokeellinen tutkimus puolestaan osoitti, että erot kokeen aikana tupakoivien ja tupakoimattomien henkilöiden kuuloarvoissa (TTS2) ja veriarvoissa (HbO2, Hkr, La) ja niiden muutoksissa olivat erityisen huomattavia silloin, kun henkilöt altistuivat melun lisäksi samanaikaisesti koko kehon tärinälle korkeahkossa lämpötilassa. TTS2 -arvojen kasvu oli suurempaa tupakoimattomilla kuin kokeen aikana tupakoivilla ja 4 khz:n taajuudella kuin 6 khz:n taajuudella. Työsuojelullisesti hyödyllistä lisätietoa saadaan, jos jatko-tutkimuksissa paneudutaan yksityiskohtaisesti veren viskositeetin, veren rasva- ja sokeripitoisuuksien ja kuulon keskinäisiin yhteyksiin monialtisteisissa laboratorio-oloissa ja käytännön työtilanteissa, joihin sisältyy sekä kuumuutta että kylmyyttä.

2 Abstract SMOKING. A LITERATURE REVIEW ON SMOKING AND AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF SMOKING Olavi Manninen This report discusses recent studies on smoking and the results of an experimental study conducted in an exposure chamber. The purpose of this two-stage project was to chart in brief recent studies on smoking that are of interest in terms of labour protection and to investigate the effects of smoking in complex exposure situations involving simultaneous exposures to numerous different environmental factors. Despite the large number of published works on smoking and the detailed documentation available of the health effects of smoking, the review revealed that at the moment there is rather limited knowledge on the additional and combined effects of smoking in different work and exposure situations. The experimental study, in turn, proved that during the tests the differences between smokers and nonsmokers in the values and changes of the temporary hearing threshold (TTS2) and blood count (HbO2, Hcr, ESR) were particularly high when the subjects were besides noise simultaneously exposed to a whole body vibration at an elevated ambient temperature. The rise in the TTS2 values was higher with non-smokers than with smokers and more pronounced at 4 khz than at 6 khz. To obtain more useful information with a view to labour protection future studies should have a specific focus on the viscosity of blood, the relations between blood fat and sugar contents and hearing both in multi-exposure laboratory experiments and in real life working situations involving both hot and cold temperatures. TUPAKANSAVUALTISTUS SISÄTILOISSA Useat julkaistut tutkimukset, jotka käsittelevät hiilimonoksidin (CO) käyttöä tupakansavualtistuksen mittarina, liittyvät todenmukaisiin tilanteisiin sisätiloissa, esimerkiksi toimistoissa, ravintoloissa, baareissa, tavernoissa, yökerhoissa, julkisissa tiloissa, työpaikoilla tai liikkuvissa ajoneuvoissa (Aviado 1984). Tarkoituksena on ollut määrittää, voiko tupakansavu synnyttää tupakoimattomien terveydelle haitallisia CO -pitoisuuksia julkisissa tiloissa. Toimistojen ja kokoustilojen CO -pitoisuuksista on julkaistu yhdeksän tutkimusta (Portheine 1971, Harke 1974, Chappell ja Parker 1975, Beaucent ym 1982, Stehlik ym 1982, Coburn ym 1965, Dublin 1972, Slavin ja Hertz 1975, Allen ja Wadden 1982). Yksi varhaisimmista tupakointiin liittyviä hiilimonoksidipitoisuuksia mitanneista tutkimuksista on Harken (1974) tutkimus. Se tehtiin kahdessa ilmastoidussa rakennuksessa Hampurissa. Vaikka tupakointi sallittiin, yli 5 ppm:n CO -pitoisuuksia havaittiin vain harvoin. Hetkittäin CO -pitoisuus saattoi vaihdella 7 ja 15.6 ppm välillä, ja yhdessä tapauksessa korkea häkäpitoisuus johtui mittalaitteen ilmanoton lähellä pidetystä palavasta savukkeesta. Koska CO -pitoisuutta ulkona ei tutkittu, ei ole mahdollista määrittää, johtuivatko alle 5 ppm:n pitoisuudet pelkästään tupakansavusta. Merkittävä osuus sisällä mitatuista CO -pitoisuuksista on todennäköisesti peräisin ulkoilman hiilimonoksidista, sillä muut tutkijat ovat todenneet, että CO -pitoisuus sisällä on yleensä joko samansuuruinen tai hieman korkeampi kuin ulkona. Pitoisuuksien ero voi suurimmillaan olla jopa 10 ppm ja pienimmillään jopa 0.2 ppm. Suurimmat toimistoissa ja kokoustiloissa todetut CO -pitoisuudet ovat Ranskassa 20 ppm (Beaucent ym 1982) ja Yhdysvalloissa 32.5 ppm. Pitoisuuksien aiheuttajana ei ole ollut pelkästään tupakansavu.

3 Syömistä, juomista ja viihdettä tarjoavissa paikoissa (ravintolat, baarit, tavernat ja yökerhot) CO -pitoisuudet ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yleensä alle 10 ppm (Chappell ja Parker 1977, Sebben ym 1977, Seppänen ja Uusitalo 1977, Badre ym 1978, Fischer ym 1978, Cuddeback ym 1976, EEHI 1976, Nylander 1978). Suomalaisessa tavernassa on mitattu jopa 15 ppm:n (Seppänen ja Uusitalo 1977) pitoisuus ja Ohiolaisessa tavernassa jopa 30 ppm:n pitoisuus (Cuddeback ym 1976). Suoranaisia todisteita ei ole siitä, että tupakansavu olisi ainoa hiilimonoksidin lähde ravintoloissa, koska muita mahdollisia lähteitä (keittoliedet, asiakkaan nähtävillä valmistettavat ruoat, yms.) ei ole eliminoitu. Sisällä mitatut CO -pitoisuudet voivat olla osittain peräisin ulkoa; korkein sisäilman ja ulkoilman pitoisuuksissa ilmoitettu ero on 3.0 ppm (Fischer ym 1978). Julkaisut käsittelevät ravintoloiden lisäksi supermarketteja ja sairaaloiden auloja (Sebben ym 1977), hotellin auloja ja linja-autoasemien odotushuoneita (Nylander 1978). Kaksi julkaistuista 15 tutkimuksesta ei sisältänyt ollenkaan hiilimonoksidipitoisuuden mittausta ja 12 tutkimuksessa CO -pitoisuus oli 4.5 ja 38 ppm:n välillä. Harmsen ja Effenberger (1957) ilmoittavat CO - pitoisuudeksi 80 ppm huoneessa, jossa altistustaso oli 3.2 savuketta/tunti/10 3, mitä ei voida pitää liian korkeana altistustasona, koska monissa tutkimuksissa savukkeita on tähän verrattuna ollut palamassa yli kaksinkertainen määrä, ja tutkimuksissa on mitattu seuraavat hiilimonoksidipitoisuudet: Polak (1977): 6.7 savuketta/tunti/10m 3 = 23 ppm, Russel ym (1973):18.6 savuketta/tunti/10m 3 = 38 ppm. Koska edellä mainittu 80 ppm:n pitoisuus mitattiin vuonna 1957, ennen nykyaikaisten mittausmenetelmien kehittämistä, tämä tutkimus on viisainta jättää huomiotta ja yleistää, että (kaikissa valvotuissa tutkimuksissa, joissa poltettujen savukkeiden määrä ei ylittänyt 18.6 savuketta tunnissa kymmentä kuutiometriä kohden) hiilimonoksidin maksimipitoisuus on 40 ppm. TYÖHÖN LIITTYVÄ ALTISTUS SISÄTILOISSA Tupakansavualtistusta sisätiloissa käsitelleissä tutkimuksissa kuvaillaan työntekijöitä mainitsematta sen tarkemmin näiden henkilöiden tekemän työn luonnetta. Saksalainen tutkimus luonnehtii tutkittavina olevia henkilöitään toimistotyöntekijöiksi, ja samassa huoneessa tupakoivien kanssa työskentelee "passiivisten tupakoijien" osaryhmä (Szadkowski ym 1976). Huolimatta 8 tunnin altistuksesta samassa huoneessa tupakoivien kanssa tupakoimattomilla havaittiin veren karboksihemoglobiinipitoisuuden laskeneen alkuperäisestä 0.82 prosentista 0.63 prosenttiin. Sveitsiläisiä työntekijöitä käsitelleessä tutkimuksessa ulkoilman ja sisäilman CO -pitoisuuksien eroksi ilmoitettiin 1.1 ppm (Weben ja Fischer 1980, Fischer ja Weber 1980, Weber 1981). Vaikka karboksihemoglobiinipitoisuuksia ei mitattu, lienee suhteellisen turvallista olettaa, että niissä ei olisi havaittu merkittäviä muutoksia. Puolestaan amerikkalaisissa tutkimuksissa joillakin työntekijöillä oli mukanaan kannettava CO -analysaattori, ja joka tunti ilmoitettiin tupakoitsijoille avoimien ja näiltä suljettujen alueiden erojen keskiarvot (White ja Froet 1980). Kaikissa näissä tutkimusselosteissa muiden CO -lähteiden vaikutus täytyy ottaa huomioon, koska työympäristöä ei ole määritelty; koneet ja teollisten kemikaalien valmistus voivat vaikuttaa mitattuihin CO - arvoihin. TUPAKANSAVUALTISTUS AJONEUVOJEN SISÄLLÄ SEKÄ ULKOILMAN HIILIMONOKSIDIN LÄHTEET Tupakointi huonosti tuuletetussa autossa on tuottanut jopa ppm:n CO -pitoisuuksia (Smith 1967, Harke ja Bleichert 1974). Kuitenkaan ajoneuvon omien päästöjen vaikutusta ei mitattu, vaikka voitiin selvästi havaita, että CO -pitoisuus ajoneuvojen sisällä putosi merkittävästi heti, kun ilmastointikanavat avattiin (Harke ja Bleichert 1974, Harke ja Peters 1974).

4 Tupakointiin liittyviä CO -pitoisuuksia on mitattu linja-autoissa (Seitt 1973), lentokoneissa (USDT 1973), lautoilla (Cadin ym 1972), sukellusveneissä sekä junanvaunuissa (Harmsen 1957, Badre ym 1978). Ilmoitetut arvot olivat alle 40 ppm, ja ne riippuivat tupakoijien määrästä, ajoneuvojen tuuletuksen tehosta sekä ulkoilman CO -pitoisuuksista (Taulukko 1). Harke on tutkinut ajoneuvojen päästöjen vaikutusta ajoneuvon sisällä vallitseviin hiilimonoksidin pitoisuuksiin (Harke 1974, 1975). Kuten useimmissa Amerikan kaupungeissa, tutkimustulosten mukaan myös Genevessä raskas ajoneuvoliikenne saattaa tuottaa jopa 25 ppm:n CO -pitoisuuksia (Snella ym 1980). KONTROLLOIDUT TUPAKANSAVUALTISTUSKOKEET Viime vuosina on tehty useita laboratorioaltistuskokeita ja julkaistujen selosteiden määrä on vähintään viisitoista (Andersson ja Dalharnn 1973, Sepparien 1977, Grimmer ym 1977, Lawhter ja Commins 1974, Hugod ym 1978, Hurshman ym 1978, Polak 1977, Pimm ym 1978, Weber 1976, Klosterkötter ja Gono 1976, Harke 1970, Russell ym 1973, Harmsen ja Effenberger 1957, Dahms ym 1981, Aronow 1978). Tutkimuksilla on yksi yhteinen piirre: tietty määrä savukkeita sytytettiin, kokeisiin liittyi joko koneellisen tai ihmisten tupakoinnin tuottamaa taustasavua ja henkilöiden altistustasoja arvioitiin a) mittaamalla hiilimonoksidin määrä koelaboratorion tai huonetilan sisällä tai b) tutkimalla altistettujen henkilöiden veren karboksihemoglobiinipitoisuus tai c) kummallakin menetelmällä. Taulukkoon 2 on koottu em. tutkimusten tulokset nousevan hiilimonoksidipitoisuuden mukaiseen järjestykseen; pitoisuus on mitattu altistuslaboratoriossa, huoneessa, jonka ikkunat ja ovet on tiivistetty tai huonosti tuuletetussa huoneessa. KARBOKSIHEMOGLOBIINIARVOT Ympäristöstä saadun hiilimonoksidin määrää arvioitiin julkaistusta kymmenessä 15 kokeesta mittaamalla karboksihemoglobiinipitoisuudet (COHb) tupakoimattomilta henkilöiltä otetuista verinäytteistä (Taulukko 1). Huolimatta hiilimonoksidipitoisuuden laajasta vaihtelusta suljetussa tilassa ( ppm), altistukseen liittyvä muutos karboksihemoglobiinipitoisuuksissa vaihteli vain 0.3 ja 1.4 prosentin välillä. Näiden kahden mittauksen välillä ei ole olemassa suoraa suhdetta, sillä altistusajan kesto (0-3 tuntia) ei ehkä ole riittävä, jotta keuhkorakkuloiden ilman ja keuhkojen kapillaariveren välille syntyisi tasapaino. Sitä paitsi henkilöiden altistusta edeltävät karboksihemoglobiinin pitoisuudet eivät olleet keskenään verrattavissa, ne vaihtelivat 0.3 prosentista 2.0 prosenttiin. Vaikka onkin olemassa yhtälöitä, joilla voidaan tunnetusta hengitetyn hiilimonoksidin määrästä ennustaa veren karboksihemoglobiinipitoisuus, niitä voidaan soveltaa vain kokeelliseen hiilimonoksidipitoisen kaasun hengittämiseen eikä ulkoisen tupakansavun aiheuttamiin vaihteleviin CO -pitoisuuksiin. Kahdessa tutkimuksessa ilmoitetaan ulkoiselle tupakansavulle altistumisen jälkeen mitatut karboksihemoglobiinipitoisuudet henkilöillä, jotka sairastavat joko keuhkoputken astmaa (Dahms ym 1981) tai angina pectorista (Aronow 1978). Näiden tutkimusten puutteet eivät rajoitu vain siihen, että niistä puuttuu CO - altistustason mittaus. Kritiikkiä ansaitsee myös ulkoisen tupakansavun aiheuttamien terveyshaittojen arvioinnissa käytettyjen kokeiden merkittävyys. Vaikka kroonisilla astmaatikoilla keuhkojen tuuletuksen mittausarvoissa havaittiin laskua, vaikutus oli palautuva, eikä yksikään astmapotilas itse asiassa saanut akuuttia astmakohtausta. Angina pectorista potevilla henkilöillä taas aikaisempi subjektiivisen rintakivun ilmaantuminen ergometritesteissä tupakansavulle altistumisen jälkeen altistusta edeltäviin testeihin verrattuna ei välttämättä merkitse taudin pahenemista. Angina pectoris -potilaiden karboksihemoglobiiniarvoissa havaittu

5 3.9 prosentin nousu kaksi tuntia kestäneen altistuksen jälkeen viittaa siihen, että huoneen CO -pitoisuuden on täytynyt ylittää 38 ppm; se on korkein samanaikaisesti altistusta ja saatuja hiilimonoksidimääriä mitanneissa tutkimuksissa ilmoitettu arvo (Russell ym 1973). CO -PITOISUUKSIEN TERVEYSVAIKUTUKSET TUPAKANSAVUALTISTUKSEN AlKANA Edellä on esitetty katsaus ulkoisen tupakansavualtistuksen aiheuttamiin CO -pitoisuuksiin. Ilmoitettuja CO - pitoisuuksia voidaan pitää ulkoisen tupakansavualtistuksen mittarina edellyttäen, että muut hiilimonoksidin lähteet tunnistetaan, mitataan ja vähennetään, jolloin saadaan esille pelkästään tupakansavun tuottama pitoisuus. Vaikka useimmat ilmoitetut CO -pitoisuudet sisätiloissa jäävät alle 10 ppm, on kuitenkin huomattava, että joissakin yksittäistapauksissa pitoisuudet voivat nousta yli 10 ppm:n ja jopa 38 ppm:n tasolle. Näitä tapauksia ovat sellaiset kuten liiallinen tupakointi huonosti tuuletetuissa huoneissa ja kun ulkoilman CO - pitoisuus vaikuttaa sisätiloista mitattuihin pitoisuuksiin. Melkein kaikki julkaistut tupakansavuista peräisin olevat hiilimonoksidiarvot ovat alempia kuin 1 tunnin altistusta koskeva 35 ppm:n ja 8 tunnin altistuksen 9 ppm:n todellisuutta vastaavien olojen perusstandardi. Tästä syystä ei ole juurikaan aihetta epäillä ulkoiselle tupakansavulle altistumiseen liittyvillä hiilimonoksidiarvoilla olevan mitään erityisen haitallista vaikutusta ihmisten terveyteen (Taulukko 3) (Aviado 1984). KARBOKSIHEMOGLOBIINIPITOISUUDEN RISKIRAJAT Väestöä tulisi suojella sellaiselta CO -altistukselta, joka aiheuttaa yli 5 prosentin karboksihemoglobiinipitoisuuden (COHb). Tämä suositus perustuu eläinkokeiden tuloksiin ja ihmisten havaintoihin hiilimonoksidialtistuksesta (USEPA 1979, Rylander ja Vesterlund 1981, WHO 1979, NAS 1979). Yksi tutkimuksista käsitteli tupakansavualtistusta. Toisessa ergometritutkimuksia käsitelleessä selosteessa kuvattiin hengitetyn hiilimonoksidipitoista kaasuseosta. Havaintoa, jonka mukaan prosentin suuruiset karboksihemoglobiinipitoisuudet riittävät alentamaan potilaan kykyä polkea ergometripyörää, on National Academy of Sciences - National Research Council Review Panel luonnehtinut seuraavasti: Näiden tulosten perusteella ei ole olemassa mitään todisteita, että hiilimonoksidi lisäisi rintakivun tiheyttä ja ankaruutta tai aiheuttaisi muita komplikaatioita tai että se lyhentäisi angina pectorista tai muuta sydäntautia sairastavien henkilöiden todennäköistä elinikää" (NAS 1979). Vaikka 1.8 ja 3.0 prosentin välillä olevien pitoisuuksien on epäilty olevan patologisia, tälle ei ole saatu vahvistusta esimerkiksi siten, että elektrokardiografissa olisi merkkejä myokardiaalisen iskeeman ilmaantumisesta fyysisen harjoituksen aikana näin pieniä CO -pitoisuuksia hengitettäessä. Edellä esitetyn perusteella on ilmeistä, että lisätutkimukset ovat tarpeen jotta voidaan varmuudella päätellä, että prosentin suuruiset karboksihemoglobiinipitoisuudet ovat haitallisia joillekin henkilöille. TUPAKANSAVU JA KEUHKOTOIMINNAT Useiden tutkimusten tulokset osoittavat, että tupakansavu on tärkein ja laajalle levinnein hiilimonoksidin lähde ihmisten keskuudessa. Sekä aikaisempien että tämä selvityksen perusteella on nähtävissä, että mitatut COHb -arvot vaihtelevat tupakoinnin määrästä riippumatta hyvin suuresti. Havainto on yksi osoitus siitä, että päivittäin poltettujen savukkeiden määrä on vain yksi niistä monista tekijöistä, jotka vaikuttavat tupakoitsijan saamaan hiilimonoksidin määrään.

6 Desoille ja hänen työtoverinsa (1962) löysivät seuraavat vaihtelun lähteet. 1. Useimmat ihmiset ovat epävarmoja päivittäin polttamiensa savukkeiden tarkasta määrästä. 2. Polttaako henkilö savukkeen kokonaan vai osittain. 3. Henkilökohtaiset tupakointitottumukset. Jos henkilö imee savua keuhkoihin, CO -annos on suurempi kuin muuten. Jos henkilö imee savua nopeasti, CO -määrä on pienempi kuin hitaasti imettäessä. 4. Poltettu savuketyyppi (merkki). 5. Näytteenoton ja edellisen savukkeen välinen aika. Vaikka Desoille ym (1962) ovat sitä mieltä, että näytteenoton ja edellisen savukkeen välinen aika on tärkeä tekijä, tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat, että tämä tekijä korreloi varsin huonosti COHb -pitoisuuden kanssa. Muilla tekijöillä on melko tärkeä teoreettinen merkitys, ja niillä on epäilemättä vaikutusta havaittuun suureen hajontaan. Valitettavasti joitakin näistä tekijöistä on melkein mahdoton kvantisoida ja niiden merkitystä on vaikea arvioida. Verenkiertoon siirtyvän hiilimonoksidin määrä riippuu keuhkorakkuloiden CO -pitoisuudesta, joka puolestaan on suhteessa siihen, minkä verran savu laimentuu sekoittumalla muiden kaasujen kanssa. Keuhkoihin imetyn savun määrä ei ole ainoa savun laimentumiseen vaikuttava tekijä, sillä keuhkojen tuuletuskin vaikuttaa asiaan. Saattaisi olettaa, että ruumiillinen harjoitus, jossa keuhkojen tuuletus lisääntyy, lisää myös savun laimentumista. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pienennä tehokkaasti savukkeesta saatavaa CO -annosta, sillä keuhkorakkuloiden tehokkaampi tuuletus ja perfuusio toiminnan aikana saattaa myös tehostaa hiilimonoksidin saantia. Lilienthal ja Pine (1946) ovat osoittaneet, että karboksihemoglobiinipitoisuuden nousun ja keuhkojen CO - pitoisuuden, altistusajan ja hengityksen minuuttivolyymin välillä on voimassa seuraava yhtälö: COHb % = keuhkojen CO -pitoisuus x altistusaika (min) x hengityksen minuuttivolyymi (1/min) x Yhtälö on kuitenkin johdettu tilanteesta, jossa henkilöt hengittävät jatkuvasti hiilimonoksidia, ja näissä olosuhteissa minuuttivolyymin kasvu epäilemättä lisää hiilimonoksidin saantia. Tupakanpolttoa taas voidaan pitää kahdellakin tavalla keskeytyvänä tapahtumana. Tupakoinnin aikana savua imetään jaksoissa, joiden välillä hengitetään ilmaa. Savukkeiden välillä on pitkähköjä jaksoja, jolloin hengitetään vain ilmaa. Näissä oloissa ei voida varmuudella sanoa, lisääkö vai vähentääkö lisääntynyt tuuletus lopullista savukkeesta saatua CO - määrää, vaikka tehtyjen kokeiden perusteella CO -määrän lasku on todennäköistä. Savukkeiden polton välisenä aikana tapahtuvalla toiminnalla saattaa kuitenkin olla merkittävä vaikutus. Asmussen (1944) kehitti seuraavan yhtälön, joka kuvaa hiilimonoksidin eliminoitumista levossa tai kevyen työn aikana: COHbn = COHbi x 0.85 n, jossa C0Hbi on alkuperäinen karboksihemoglobiinipitoisuus ja COHbn on karboksihemoglobiinipitoisuus n tunnin jälkeen. Tämän yhtälön mukainen hiilimonoksidin puoliintumisaika on 4 tuntia. Myös Roughtonin ja Rootin (1945) tutkimus vahvisti tämän COHb -pitoisuuden alenemisnopeuden. Hiilimonoksidin eliminoituminen veressä riippuu sekä keuhkojen perfuusiosta että niiden tuuletuksesta; ruumiillinen harjoitus kohottaa kumpaakin tekijää ja lisää siis hiilimonoksidin eliminoitumista. Tästä syystä voidaankin olettaa, että henkilö, joka tupakoi kevyttä työtä tehdessään, saavuttaa tasaantumisvaiheen pienemmällä annoksella ja COHb -pitoisuudella kuin levätessään tupakoiva henkilö. Tämä ero riippuu paljon voimakkaammin hiilimonoksidin häviämisnopeudesta tupakoimattoman jakson aikana kuin tupakoinnin aikana saadusta CO -määrästä. Tämä ennuste saa vahvistusta tuloksista, joiden mukaan lihakaupan apulaisten COHb -pitoisuudessa teoreettinen tasaantumisvaihe saavutetaan 5.95 prosentin kohdalla, ja tutkituista 90 %

7 polttaa 35 savuketta päivässä, toimistotyöläisillä tasaantumisvaihe on prosentissa, ja 90 prosenttia tutkituista polttaa huomattavasti enemmän kuin 80 savuketta päivässä. Raskaana olevilla naisilla käyrä on samantyyppinen kuin lihakaupan apulaisilla, ja tämä oletettavasti heijastaa sydämen toiminnan ja hengityksen sopeutumista raskauteen (Cugell ym 1953). Aineisto, jonka mukaan tupakointi, ammatti ja sairaudet ovat suhteessa toisiinsa, osoittaa, että toimimattomuus ja savukkeiden poltto korreloivat kumpikin positiivisesti muun muassa koronaaritaudin yleisyyden kanssa. Tulokset viittaavat siihen, että muiden syiden ohella koronaaritaudin suurempi yleisyys epäaktiivisten tupakoitsijoiden kohdalla saattaa olla yhteydessä heidän korkean karboksihemoglobiinitason kanssa. TUPAKOINTI JA TOIMINTAKYKY Hyvin yleinen väittämä tupakoitsijoiden keskuudessa on, että tupakointi auttaa heitä selviytymään stressitilanteista (Ashton ym 1972). Tutkimuksia tupakoinnin vaikutuksesta todellisissa tai todellisuutta jäljittelevissä tilanteissa on tehty aika vähän, vaikka todellisia tai simuloituja ajotehtäviä onkin käytetty laajalti monien muiden farmakologisten tekijöiden tutkimuksen yhteydessä. Heimstran ym (1967) tutkimus näyttää olevan ainoa tutkimus, jossa tupakoinnin vaikutusta on tutkittu simuloidussa ajotilanteessa reaktioajan ja valppaustilan mittauksen sekä seuraamistehtävien avulla. Tutkimuksen tulos oli, että tupakointi ei kompensoinut tai lieventänyt väsymyksen vaikutusta pitkäjaksoisessa ajotilanteessa. Samoin kuin monissa muissa suorituskykyä ajotilanteessa mitanneissa tutkimuksissa (Brown 1967, Crawford 1961), päähuomio näyttää tässäkin kohdistuvan väsymyksen vaikutuksiin, ja emotionaalinen stressi jää vähälle huomiolle, vaikka sen vaikutukset saattavat ilmetä käyttäytymisessä samalla tavoin kuin väsymyksen aiheuttama vaikutus. Sen sijaan Ashtonin ym (1972) kokeellisessa tutkimuksessa keskitytään erityisesti tupakoinnin vaikutuksiin emotionaaliseen ja tehtävästressiin väsymyksen sijaan. Kokeen tulokset osoittavat, että tupakoivien ja tupakoimattomien suoriutumisessa ajosimulaattorikokeessa on selviä eroja. Kaikki muutokset suorituskyvyssä rajoittuvat kokeen ensimmäiseen puoliskoon, jolloin tupakoivat koehenkilöt polttavat savuketta. Taas muutosta ei tapahdu kokeen toisen puoliskon aikana, jolloin savukkeita ei polteta. Näiden tulosten valossa näyttää ilmeiseltä, että muutokset eivät johtuneet sisäsyntyisistä eroista, kuten esimerkiksi tupakoivien ja tupakoimattomien henkilöiden välisistä persoonallisuuden eroista; tavalla tai toisella erot liittyvät itse tupakoimiseen. Kovin luultavaa ei ole, että tupakan pitelemisen motoriset vaikutukset heikentävät suoriutumista, koska jotkut reaktiot ovat itse asiassa nopeampia tupakoivilla henkilöillä kuin tupakoimattomilla ja esimerkiksi jarrutusreaktion aikaa mitattaessa kyseessä on nimenomaan jalan liike. Tupakoivien ja tupakoimattomien henkilöiden välillä havaitut erot eivät ole johdonmukaisella tavalla yhteydessä mihinkään erityiseen stressitasoon. Tupakoitsijoilla joissakin tapauksissa havaitut lyhemmät reaktioajat, jotka liittyvät tupakoivien henkilöiden taipumukseen ennakoida signaaleja tupakoimattomia enemmän, viittaavat siihen, että tupakoinnilla saattaa olla stimuloiva ja valppaustilaa nostava vaikutus, joka parantaisi tupakoivien henkilöiden reaktionopeutta. Jopa tupakoimattomia pitemmät reaktioajat voidaan selittää ennakoinnilla, koska mitattu reaktioaika riippuu ratkaisevasti siitä, kuinka paljon ennen valomerkkiä ennakointi tapahtuu. Jos valomerkki osuu juuri siihen hetkeen, jolloin ennakointi on tapahtunut tai on tapahtumassa, havaittu reaktioaika on lyhyt. Jos taas ennakointi on ennenaikainen ja sen aiheuttama toiminta on päättynyt ennen valomerkkiä, henkilö ei ehkä olekaan valmis reagoimaan nopeasti valomerkkiin, jolloin reaktioaika kasvaa (Ashton ym 1972). Näin sekä

8 lyhyet että pitkät reaktioajat voidaan teoriassa selittää tupakoinnin valpastavalla vaikutuksella. Valitettavasti tuloksista ei voi varmuudella päätellä, että onko tämä selitys oikea. Tupakoivien ja tupakoimattomien välisten erojen puuttuminen helpoissa ja vähän stressaavissa pursuit rotorja reaktioaikatyyppisissä testeissä osoittaa, että tupakoimisen vaikutukset ovat hienosyisiä ja esiintyvät erityisesti kompleksisissa tilanteissa, joihin liittyy voimakasta stressiä. Olettamuksen paikkansa pitävyyttä voi tutkia esimerkiksi vaikeuttamalla asteittain pursuit rotor- ja reaktioaikatestejä. Eläimillä pienet nikotiinimäärät vaikuttavat stimuloivasti (Armitage ym 1968, Hall 1970). Mahdollista myös on, että savukkeista saatu nikotiini vaikuttaa kyseisissä ihmiskokeissa stimuloivasti. Erojen puuttuminen vähän tai paljon nikotiinia sisältäviä savukkeita polttavien henkilöiden välillä voidaan ennustaa aikaisempien tutkimustulosten perusteella (Aston ym 1970); tulosten mukaan kumpikin ryhmä hengittää suurin piirtein saman määrän nikotiinia, koska kevyempiä savukkeita polttavat tupakoivat kiivaammin kuin ne, joiden savukkeissa on enemmän nikotiinia. Suurilla nikotiinimäärillä on lamauttava vaikutus (Armitage ym 1968, Hall 1970). Tämä saattaisi myös selittää pidentyneet reaktioajat tupakoivilla. Tämä ei kuitenkaan ole kovin uskottava selitys, koska tupakoivia kehotettiin em. tutkimuksissa tupakoimaan luonnollisesti, eikä heitä yritetty saada hengittämään enemmän nikotiinia kuin normaalisti. Ashton ym (1970) ovat todenneet ajosimulaattorissa stressitilanteen jälkeiseen rentoutumisvaiheeseen liittyvän lisääntyneen nikotiinin kulutuksen. On kuitenkin mahdollista, että monimutkaisen ajotehtävän aikana on esiintynyt sekä nikotiinin piristävä että lamauttava vaikutus ja mitatuissa reaktioajoissa on mukana kummankin tekijän vaikutus. Myös tupakoinnin seurauksena kohonneet karboksihemoglobiinipitoisuudet ovat saattaneet vaikuttaa tupakoivien henkilöiden suorituskykyyn. Ehkä yllättävin fysiologisten mittausten tulos on se, että vain sykkeessä todetaan merkittäviä eroja tupakoivien ja tupakoimattomien henkilöiden välillä. Savukkeiden polton tiedetään kohottavan sykettä, mutta huomionarvoista tässä tapauksessa on se, että kohonnut syke havaitaan vielä kokeen toisen puoliskon aikana jopa 10 minuuttia tupakoinnin jälkeen ja että tupakoivien syke oli tupakoimattomien sykettä merkittävästi korkeampi vielä tehtävän jälkeisellä lepotauolla noin minuuttia tupakoinnin jälkeen. Kuvatunkaltaisissa oloissa tupakoinnilla on pitkään jatkuva vaikutus sykkeeseen. Vähän ja paljon nikotiinia sisältäviä savukkeita polttavien henkilöiden välillä havaittu ero saattaa osittain selittyä sillä, että kevytsavukkeita polttavat vetävät useampia henkäyksiä yhdestä savukkeesta kuin savukkeistaan enemmän nikotiinia saavat tupakoitsijat (Ashton ym 1970). Se puolestaan johtaa veren korkeaan karboksihemoghobiinipitoisuuteen. Fysiologisten mittausten tuloksista mainittakoon edellen se, että veren virtauksen jalan pohkeessa todetaan olevan yleensä tupakoivilla heikomman kuin tupakoimattomilla, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Verenpaine nousee ajotehtävän aikana lepoarvosta yhtä lailla sekä tupakoivilla että tupakoimattomilla, ja ao. nousu johtunee tehtävien itsensä aiheuttamasta stressistä. Vaikutus on saattanut peittää tupakoinnin oman vaikutuksen verenpaineeseen. Toisaalta on myös mahdollista, että verenpaineessa on ollut äkillisiä vaihteluita, jotka eivät näy mittaustuloksissa, koska verenpainetta on voitu mitata tutkimuksessa vain silloin, kun henkilöt ovat olleet suhteellisen liikkumattomia (Ashton ym 1972). Ashtonin ym (1972) tutkimuksen havainnot tupakoivien ja tupakoimattomien henkilöiden luonteenpiirteistä ovat yhtäpitäviä Cattellin ja Krugin (1967) sekä Smithin (1967) esittämien tulosten kanssa. Heidän mielestä tupakoinnin ja ekstrovertin luonnetyypin välillä on merkittävä positiivinen korrelaatio. Myös Eysenck ym (1960) sekä Eysenck (1963, 1965) ovat esittäneet samantyyppisiä päätelmiä. Ashtonin ym (1972) tutkimuksen

9 tulokset ovat myös yhtäpitäviä aikaisempien tulosten kanssa sen suhteen, että yleinen ahdistuneisuuden ja neuroottisuuden taso ei ole tupakoivilla korkeampi kuin tupakoimattomilla. TUPAKOINTI JA KUULO Barone ym (1987) tutkimuksen tulokset osoittavat, että tupakointi liittyy kohonneeseen kuulon heikkenemisen riskiin melulle altistuneessa väestössä. Nykyinen tupakointi ennakoi kuulon heikkenemisen riskiä. Riski olisi tilastollisesti merkittävällä tavalla yhteydessä kokonaisaltistukseen (poltettuja tupakka-askeja vuodessa) sekä nykyiseen tupakointitiheyteen (poltettuja tupakka-askeja päivässä). Kuitenkaan aikaisempi tupakointi ei olisi merkittävästi yhteydessä kuulon heikkenemiseen. Myös meluisan harrastuksen yhteys meluperäiseen kuulon heikkenemiseen on ollut esillä kaikissa tarkasteluissa. Vaikka meluisan harrastuksen vaikutus kuulon heikkenemiseen on suhteellisen pieni verrattuna elinikäisen meluisan tehdastyön vaikutukseen, työn ulkopuolinen melualtistus saattaa olla tärkeä kuulon heikkenemiseen vaikuttava tekijä nuorilla, joilla työperäinen altistus on kestänyt vasta vähän aikaa. Yli puolet tämän tutkimuksen koehenkilöistä oli alle 35 -vuotiaita. Tähän viitaten Kryter (1985) toteaa, että erityisesti alle 30 -vuotiaat tehdastyötä tekevät altistuvat muuta väestöä enemmän työn ulkopuoliselle ja vapaa-aikaan ajoittuvalle melulle. Hän on osoittanut, että tämä ylimääräinen melualtistus riittää aiheuttamaan merkittävän ylimääräisen kuulon menetyksen henkilöillä, jotka ovat työssään alttiina db:n melutasolle (Kryter 1985). Säännöllinen kuulonsuojainten käyttö työssä ei ole ollut merkittävä tekijä yhdessäkään analyysissä. Vastoin käsitystä kuulonsuojainten hyödyllisyydestä meluperäisen kuulon heikkenemisen torjumisessa, kuulon heikkenemisestä kärsivät ilmoittavat käyttävänsä kuulonsuojaimia työssään vertailuryhmää yleisemmin (67 % kuulon heikkenemisestä kärsivistä ja 63 % vertailuryhmästä käytti kuulonsuojaimia). Ristiriita saattaa johtua siitä, että kuulon heikkenemisestä jo kärsivät ilmoittavat kuulonsuojaimien käytöstä useammin tai käyttävät niitä vertailuryhmää useammin estääkseen kuuloa heikkenemästä enää lisää tai siitä, että kuulonsuojaimia ei käytetty yleisesti ennen lukua. Mahdollisuus, että tupakoijat käyttävät kuulonsuojaimia harvemmin kuin tupakoimattomat, otettiin myös huomioon; selvityksen mukaan molempiin ryhmiin kuuluvista noin 65 % ilmoittaa käyttävänsä kuulonsuojaimia. Baronen ym (1987) tutkimuksen tulokset tukevat muiden tutkimusten havaintoja tupakoimisen vaikutuksesta kuulon heikkenemiseen melulle altistuneissa väestöryhmissä. tutkineet Thomas ym (1981) tutkivat vuotiaita sotilaslentäjiä. He vertasivat normaalikuuloisten lentäjien ryhmää (kummankin korvan keskimääräinen kuulokynnys taajuuksilla , 2, 3. 4 ja 6 khz alle 25 db) huonokuuloisten lentäjien ryhmään (kuulokynnys 3, 4 tai 6 khz:n taajuudella yli 50 db). Ryhmiin kuului 97 ja 104 lentäjää. Huonokuuloisten ryhmän erotti normaalikuuloisten ryhmästä vain taajempi tupakointi ja vaalean silmäpigmentin suurempi osuus. Muut tekijät (kuten kardiovaskulaariset ja psykologiset tekijät mukaan lukien) eivät erottaneet ryhmiä toisistaan. Chung kollegoineen (1982) osoittaa positiivisen korrelaation tupakoinnin ja kuulon heikkenemisen välillä laajassa populaatiossa, joka osallistui audiometriseen seurantaohjelmaan Brittiläisessä Kolumbiassa. Myöskään tässä seurantaohjelmassa kardiovaskulaaritaudin ei todettu merkittävästi ennakoivan kuulon heikkenemistä. Drettner ym (1975) havaitsivat oikean korvan kuulokynnyksen nousseen merkittävästi tupakoivilla henkilöillä. Tutkittuina oli yhteensä vuotiasta miestä, jotka eivät työssään altistuneet melulle. Sen sijaan 180 melulle altistuneen 50 -vuotiaiden ryhmässä 101 tupakoivan ja 79 tupakoimattoman välillä ei havaittu merkittävää eroa kuulokynnysarvojen suhteen. Koehenkilöiden vähäisyys ja häiriötekijöiden kontrolloimattomuus saattavat vaikuttaa tulokseen. Siegelaub ym (1984) eivät havainneet merkittävää yhteyttä

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Mäenpää, Milla Pekkala, Tiia 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Näyttötutkintojen tuottavuusja palkkavaikutukset. Mari Kangasniemi

Näyttötutkintojen tuottavuusja palkkavaikutukset. Mari Kangasniemi Näyttötutkintojen tuottavuusja palkkavaikutukset Mari Kangasniemi Raportteja 28 Helsinki 2013 Raportteja 28 ISBN 978 952 209 123 9 (painettu) ISBN 978 952 209 124 6 (PDF) ISSN 1795 2832 (painettu) ISSN

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

IRTI TUPAKASTA. Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille

IRTI TUPAKASTA. Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille IRTI TUPAKASTA Tupakkavieroituskurssi Lahden diakonian instituutin opiskelijoille Mari Leminen Opinnäytetyö Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn

OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN. - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn OMAISHOITAJIEN FYYSINEN KUORMITTUMINEN - fyysisen aktiivisuuden teho ja työmäärä suhteutettuna fyysiseen suorituskykyyn Satu Hekkala Kaisa Puustinen Fysioterapian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7

Kansanterveys. Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset. Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 4 / 2 0 0 7 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 4 / 2 0 0 7 Sisä- ja ulkoilman terveysvaikutukset Kosteus- ja homevauriot s. 4 Pienhiukkaset ja terveys s. 10 Kansi: Matti Niemi/Gorilla Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja: Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto 9 1.1 Yleistä 9 1.2 Turvatekniikan

Lisätiedot

Netta Ritari ja Susanna Röyskö. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa

Netta Ritari ja Susanna Röyskö. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa 1 (1) Netta Ritari ja Susanna Röyskö Tupakoinnin lopettaminen kannattaa Tietoa tupakoinnin vaikutuksista, haitoista ja lopettamisesta Opinnäytetyö Syksy 2011 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön

Lisätiedot

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET

SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET JULKAISUJA 4/1999 SUUN ALUEEN TULEHDUKSET JA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET - YHTEYDET JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSET Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - ja Suomen

Lisätiedot

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ

MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ 1 MAKSIMIVOIMAHARJOITTELUN JÄLKEISEN PALAUTUMISEN SEURANTA SYKEVÄLIANALYYSIMENETELMÄLLÄ Firstbeat Hyvinvointianalyysin soveltuvuus maksimivoimaharjoittelun jälkeisen palautumisen seurantaan Saara Koskinen

Lisätiedot

Aktiivinen ja passiivinen tupakointi aiheuttavat

Aktiivinen ja passiivinen tupakointi aiheuttavat Sepelvaltimotaudin riskitekijät lapsilla ja nuorilla Suomalaisten lasten ja nuorten tupakointi Katariina Kallio ja Eero Jokinen Suomalaisista 16-vuotiaista nuorista lähes kolmannes tupakoi päivittäin ja

Lisätiedot

LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA

LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA LIIKUNNAN HARRASTAMISEN YHTEYDET ALKOHOLIN KÄYTTÖÖN JA TUPAKOINTIIN 14-, 16- JA 18-VUOTIAILLA NUORILLA Jokke Eloranta & Olli Suhonen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Syksy 2010 Liikuntatieteiden

Lisätiedot

SYKEVAIHTELU JÄÄKIEKKOILIJAN PELIKAUDEN AI- KAISEN KUORMITTUNEISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ

SYKEVAIHTELU JÄÄKIEKKOILIJAN PELIKAUDEN AI- KAISEN KUORMITTUNEISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ SYKEVAIHTELU JÄÄKIEKKOILIJAN PELIKAUDEN AI- KAISEN KUORMITTUNEISUUDEN ILMENTÄJÄNÄ Tuija Valkama Liikuntafysiologian kandidaatin tutkielma LFY.A005 Kevät 2007 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU

Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio. Sisällysluettelo ALKU Ympäristöterveys Kuopion yliopisto www oppimateriaali tulostettava versio Sisällysluettelo ALKU A. YMPÄRISTÖ JA TERVEYS 1. Ympäristöterveys 2. Määritelmä 3. Ympäristöterveystiede B. TERVEYSVAIKUTUKSET

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys

Pienhiukkasten vaikutus terveyteen. Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Pienhiukkasten vaikutus terveyteen Tuloksia ja päätelmiä teknologiaohjelmasta FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Raimo O. Salonen ja Arto Pennanen Toimittanut Timo Paukku Pienhiukkasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT Yrittäjyys, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Joulukuu 2012 Laatija:

Lisätiedot

Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa

Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa Otto Hänninen, Olli Leino, Erkki Kuusisto, Hannu Komulainen, Päivi Meriläinen, Ulla Haverinen-Shaugnessy, Ilkka Miettinen, Juha Pekkanen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut

Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Korkojen aikarakenne ja suhdannevaihtelut Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Toukokuu 2012 Antti Mustonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti

Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti Tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelevan työryhmän loppuraportti So s i a a l i - j a t e r v e y s m i n i s t e r i ö l l e Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 1.11.2007 tupakkapoliittisia

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN INFRAÄÄNEN AIHEUTTAMA TERVEYSONGELMA SUOMESSA

TUULIVOIMALOIDEN INFRAÄÄNEN AIHEUTTAMA TERVEYSONGELMA SUOMESSA Raportti Tuulivoimakansalaisyhdistys ry www.tvky.info TUULIVOIMALOIDEN INFRAÄÄNEN AIHEUTTAMA TERVEYSONGELMA SUOMESSA Päivitetty 1.9.2015 Sisällys JOHDANTO... 4 Kiitokset... 6 Sanastoa... 7 TUULIVOIMAN

Lisätiedot

Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä?

Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Stressin, sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopistoopiskelijoiden alkoholinkäyttöön Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu

Lisätiedot

Astma ja sen hoito. Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille

Astma ja sen hoito. Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille Astma ja sen hoito Ohjatun omahoidon opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan astmapotilaille Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät 2008 Titta Jakonen Hanna Valtonen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA

KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA KASVIKSIIN POHJAUTUVAN RUOKAVALION VAIKUTUS ELIMISTÖN PROTEIINIAINEENVAIHDUNTAAN KUNTOILIJOILLA Riikka Lamminen Liikuntafysiologia Pro Gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot