SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3"

Transkriptio

1 Tupakan kemiaa Kandidaattitutkielma Tekijä: Hanna Hankaniemi Helsingin yliopisto Matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta Kemian laitos Kemian opettajankoulutusyksikkö Pvm: Ohjaajat: Maija Aksela, Mikko Oivanen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TUPAKKA YLEISTÄ TUPAKASTA TUPAKAN HISTORIA TUPAKAN SAVUN KOOSTUMUS JA KEMIALLISET OMINAISUUDET NIKOTIINI HÄKÄ MUUT TUPAKAN SAVUN AINEET YMPÄRISTÖSSÄ TUPAKAN NIKOTIINI ELIMISTÖSSÄ NIKOTIININ IMEYTYMINEN NIKOTIININ METABOLIA NIKOTIININ VAIKUTUKSET ELIMISTÖÖN YHTEENVETO LÄHTEET 2

3 1. JOHDANTO Tupakka on monimutkainen kemiallinen systeemi, joka herättää tutkijoissa paljon mielenkiintoa. Yksi tärkein syy tähän on tupakan ja sen palamisen yhteydessä vapautuvien aineiden vaikutukset ihmiseen ja ihmisen elinympäristöön. Tupakoiva ihminen on hyvin yleinen näky monen maan katukuvassa. Suomessa tupakkaa polttaa päivittäin noin miljoona ihmistä. (Pennanen ym., 2006) Tupakoinnin kultavuosista 1970-luvulta lähtien naisten tupakointi Suomessa on lisääntynyt aina 1990-luvulle asti, kun taas miesten tupakointi on vähentynyt. (Helakorpi ym., 2011). Viimeisimpien tutkimusten mukaan työikäisistä säännöllisesti tupakoivista naisia on 16% ja miehiä 23% luvulla aloitettu monipuolinen ja monitahoinen työ tupakoinnin aloittamisen ehkäisemiseksi ja tupakoinnin vähentämiseksi on alkanut kantaa hedelmää, sillä tänä päivänä sekä miesten että naisten säännöllinen tupakointi on laskussa. (Helakorpi ym., 2011; Heloma ym., 2012) Tupakoinnin terveysvaikutuksia ihmiseen on tutkittu paljon. Kansanterveyslaitoksen mukaan tupakointi on yksi suurimmista kansanterveyden uhista. (Pennanen ym., 2006) Sen tunnetuin terveydelle haitallinen vaikutus on karsinogeenisuus. Se on tärkein keuhkosyövän syntyä edistävä tekijä. (Koulu ym., 2001) Miesten keuhkosyövistä arviolta noin 90% johtuu tupakoinnista ja kokonaisuudessaan joka kolmas syöpätapaus Suomessa voidaan liittää tupakkaan. (Pennanen ym., 2006) Tupakalla on suuri rooli myös keuhkoahtaumataudin (COPD) synnyssä. Suomessa yhdeksän kymmenestä keuhkoahtaumapotilaasta polttelee. Kolmas merkittävä terveysriski on sydämeen ja verisuonistoon kohdistuvat haitalliset vaikutukset. Suomessa joka viidennessä sydänperäisessä kuolemassa tupakka on tärkeä riskitekijä. Tämän työn tarkoituksena on tehdä lyhyt katsaus siihen mitä tupakka on, millainen historia sillä on sekä valottaa tunnetuimpien tupakan savun sisältämien aineiden kemiaa. Lisäksi työssä perehdytään nikotiinin kulkuun ja fyysisiin vaikutuksiin elimistössä. 3

4 2. TUPAKKA 2.1. YLEISTÄ TUPAKASTA Tupakka on Keski-Amerikasta kotoisin oleva kasvi. Luonnossa se ei ole kovin yleinen, koska se on kasvupaikkansa suhteen vaativa. Tupakkakasvi kasvaa yleensä noin 2 metriä korkeaksi ja on kookas, isolehtinen, yksivuotinen kasvi. Tupakkalajeja tunnetaan 12. Niistä suosituimpia ovat virginiantupakka (Nicotiana tabacum) sekä vahvempi palturitupakka (Nicotiana rustica). (Lahtinen, 2007) Tupakkaa käytetään nautintoaineena monessa eri muodossa. Savukkeiden polttaminen on tupakan yleisin käyttömuoto. (Koulu ym., 2001) Tupakkatuotteita poltettaessa sen nautintoaineena toimiva nikotiini imeytyy elimistöön keuhkoista hengitettävän savun mukana. Muissa käyttömuodoissa, kuten nuuska tai purutupakka, tupakkakasvista tehty massa laitetaan huulen alle tai suuhun josta nikotiinin imeytyy elimistöön suun limakalvon läpi. Tupakkatuotteiden käyttöä valvotaan Suomessa tupakkalain avulla. (Finlex 1976) Lain tarkoitus on pyrkiä vähentämään tupakointia ja ennaltaehkäistä sen aiheuttamia terveyshaittoja sekä nikotiiniriippuvuutta. Tupakkalaki säätää muun muassa tupakan myyntiä ja mainontaa sekä rajoittaa käyttöpaikkoja TUPAKAN HISTORIA Tupakka on peräisin Etelä-Amerikasta, josta se levisi ensin koko Amerikkaan ja sitten Eurooppaan. Amerikassa sillä oli hyvin suuri merkitys intiaanien hengellisessä elämässä. (Lahtinen, 2007) Tupakan lehtien poltto ja muu käyttö oli keino saada yhteys tuonpuoleiseen ja niitä käytettiin esimerkiksi rituaalien yhteydessä. Lisäksi sitä käytettiin yleisparantavana lääkkeenä sen vaikutusten vuoksi. 12. lokakuuta 1492, kun espanjalainen löytöretkeilijä Kristoffer Kolumbus ( ) rantautui Bahamalle, Arawaks-niminen intiaaniheimo tarjosi hänelle mukaan kuivattuja tupakanlehtiä. (Hoffmann ym., 1997) Siitä alkoi tupakka varsinainen leviäminen ja kuuden vuosikymmenen kuluessa sitä löydettiin kasvamasta mm. Kuubasta ja Pohjois-Amerikan itärannikolta luvun lopulla Eurooppalaiset kauppalaivat toivat tupakansiemeniä Espanjaan ja Portugaliin. Sieltä tupakan käyttö polttamisen ja pureskelun muodossa levisi Ranskan hoviin ja 1600-luvun alussa muualle Eurooppaan. Suomeen ensimmäisiä eriä tupakkaa saapui (Lahtinen, 2007) 4

5 Vielä 1900-luvun alussa esimerkiksi Suomessa uskottiin vahvasti tupakkaan lääkkeenä (Lahtinen, 2007). Toisen maailmansodan aikana tupakkaa tarjottiin vapaasti sodassa oleville ja tupakoinnin suosio kasvoi koko maailmassa. (Hoffmann ym., 1997) Sodan loputtua sodassa olleet polttivat tupakkaa paljon; sikareita kului kymmeniä päivässä. Vasta 1950, kun englantilaisten tutkijoiden Dollin ja Hillin sekä amerikkalaisten tutkijoiden Wynderin ja Grahamin tutkimukset julkaistiin, ihmiset uskoivat ensimmäistä kertaa tupakan haitallisiin vaikutuksiin. Tutkimuksissa tupakka liitettiin todistetusti ensimmäistä kertaa keuhkosyöpään ja niissä osoitettiin, että tupakoinnin määrä vaikuttaa riskiin saada syöpä. Tämä tieto ja ihmisten suhtautuminen siihen loi tupakkatehtaille uuden haasteen valmistaa vähemmän terveydelle vaarallisia aineita, kuten tervaa ja nikotiinia sisältäviä tupakkatuotteita. Tupakkatuotteiden, varsinkin savukkeiden kehitys on ollut 1950-luvun havaintojen jälkeen huomattavaa. Tupakasta saatavien haitallisten aineiden, erityisesti tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrään alettiin kiinnittää enemmän huomiota. (Hoffmann ym., 1997) Merkittävin muutos on ollut filtterien yleistyminen ja niiden parantaminen. Millerin ja Monahanin raportin (1957) mukaan 1950-luvulla on ilman filtteriä olevasta tupakasta saanut tervaa mg ja nikotiinia mg. Vastaavat luvut filtterillä varustetussa tupakassa olivat tuolloin tervaa mg ja nikotiinia mg. Tämä oli merkittävä huomio, jonka jälkeen filtterillä varustetut savukkeet yleistyivät, koska kuluttajat alkoivat suosia niitä. (Hoffmann ym., 1997) Näitä kahta savuketyyppiä verrattaessa huomattiin, että filtteri vähentää haitallisten aineiden määrää keuhkoissa ja laskee todennäköisyyttä saada keuhkosyöpä 60%:iin. (Bross ym., 1968) Filtterien lisäys tupakkaan oli askel oikeaan suuntaan. Filtterien lisäksi tupakassa tapahtui myös muita parempaan suuntaan olevia muutoksia. Sen sisältämän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrää alettiin vähentää teknologian avulla ja sen koostumusta alettiin muokata. (Hoffmann ym., 1996) Filttereitä kehitettiin ja valmistettiin eri aineista, savukepaperia vaihdettiin, eri tupakkatyyppejä sekoitettiin niin, että vahvat tupakkatuotteet laimenisivat ja haitallisten aineiden määrä vähenisi. Taulukossa 1. on koottuna tärkeimpiä muutoksia sekä vaikutuksia savun ainekoostumukseen. 5

6 Taulukko 1. Muutokset savukkeen koostumuksessa ja niiden vaikutukset valittujen myrkyllisten yhdisteiden saantiin. Taulukossa CO = hiilimonoksidi; HCN = vetysyanidi; PAH = polysykliset aromaattiset hiilivedyt; TSNA = tupakkaspesifiset nitrosoamiinit (Hoffmann ym., 1996) a Merkittävä vähentyminen b Taipumus lisääntyä c Voi lisääntyä tai vähentyä d Taipumus vähentyä e Yli 50% vähentyminen f Tuntematon EM ei merkittävää muutosta Savun yhdiste Filtteri Rei`itetty filtteri Savuke paperi Muokattu tupakka Laajennettu tupakka Virginian tupakka Terva a e a a a b a Nikotiini a e c a a c c ph EM EM EM EM EM d b CO c a EM a a b d HCN EM a EM a a c c Haihtuvat Aldehydit Haihtuvat Nitrosoamiinit EM a EM a a b a e e EM a a e b Fenolit e e EM a a b a PAHyhdisteet TSNAyhdisteet a e EM a a b a a e EM f f e b Burley tupakka Savukkeiden polton huippu oli 1960-luvulla, jonka jälkeen se on tiedon lisäännyttyä lähtenyt huomattavaan laskuun (Hoffmann ym., 1997). Nykyään esimerkiksi Suomessa tupakan sisältämien tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrä säädetään lailla. (Finlex, 2002) Suomen tupakkalaki astui voimaan Se muun muassa lopetti tupakan mainonnan, sääti tupakointiin vaadittavan alaikärajan ja rajoitti tupakoinnin mahdollisuutta. (Lahtinen, 2007) 2.3. TUPAKAN SAVUN KOOSTUMUS JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Tupakan savu on koostumukseltaan monimutkainen ja siitä on tunnistettu yli 4800 yhdistettä. (McAughey ym, 2009). Näiden lisäksi savu sisältää tupakan valmistuksessa lisättävien, massaan vaikuttavien aineiden sekä käärepaperin palmisessa muodostuvia aineita. Tupakan savu sisältää nikotiinin lisäksi epäorgaanisia yhdisteitä kuten CO 2, CO, As 2 O 3 ym. ja orgaanisia yhdisteitä kuten 6

7 alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, alkoholeja, rasvahappoja ym. Osa aromaattisista hiilivedyistä on karsinogeeneja. Näitä ovat esimerkiksi bentspyreenit ja dibentsantraseeni. (Koulu ym. 2001) Tupakkaa poltettaessa syntyvä savu voidaan jakaa kahteen osaan; ohivirtaavaan sivusavuun ja pääsavuun. Sivusavu päätyy suoraan ympäristöön, pääsavu kulkee sisäänhengityksen kautta polttavan henkilön keuhkoihin ja päätyy uloshengityksen mukana ilmaan käyden läpi useita kemiallisia reaktioita. (Kuva 1.) (Barker ym., 2004) Kuva 1. Kaavakuva tupakan palamisesta. (Kuva muokattu Barker ym., 2004) Tupakan pääsavu on aerosoli, joka voidaan jakaa kahteen faasiin; kaasufaasiin ja hiukkasfaasiin. Suurin osa tupakan sisältämistä aineista (esimerkiksi fenoli) on hiukkasfaasissa. Kaasufaasi sisältää noin eri aineosaa, joista noin 300 voidaan määritellä aineiksi, jotka voivat muuttua haihtumalla tai kondensoitumalla ja esiintyä kummassa faasissa tahansa. Esimerkki styreeni voi esiintyä sekä hiukkas- että kaasufaasissa, kun taas asetaldehydi on täysin kaasufaasissa. Faasien kemiallinen koostumus ja aineiden jakautuminen faasien välillä muuttuu jatkuvasti. Siihen vaikuttavat aika, lämpötila, tupakan laatu ja kemiallinen koostumus. (McAughey ym, 2009) Tupakkaa polttaessa tapahtuu kemiallisia reaktioita. Yksi tärkeimmistä on pyrolyysi. (Barker ym., 2004) Siinä hiili-hiili ja hiili-vety-sidokset katkeavat korkeassa lämpötilassa ja muodostavat radikaaleja. Hapen läsnä ollessa nämä radikaalit voivat reagoida keskenään tai muiden aineiden kanssa ja muodostaa uusia yhdisteitä (Peter ym., 2003). Näiden reaktioiden vuoksi tupakan savusta 7

8 on löydetty jopa 2800 ainesosaa enemmän kuin itse tupakasta. (Barker ym., 2004) Taulukkoon 2. on kerätty muutamien aineiden pyrolyysissä tapahtuvia muutoksia. Siinä näkyy hyvin miten eri lailla aineet reagoivat tässä reaktiossa; toisille ei tapahdu mitään, kun taas toiset hajoavat useaksi eri aineeksi. Tämä kertoo miten suuri merkitys pyrolyysillä ja tupakassa tapahtuvilla reaktioilla on tupakan savun koostumukseen. Taulukko 2. Muutaman tupakassa olevan, satunnaisesti valitun aineen muutos pyrolyysissä. (Koottu Barker ym., 2004) Kemiallinen kaava, Aine, CAS numero Etikkahappo CAS Kemialliset ryhmät Molekyylipaino (M) Kiehumis- (kp) tai sulamispist e (sp) (Cº) Happo M=60 kp 118 Pyratsiini Ketoni M=122 kp Suurin sallittu määrä kaupallisissa savukkeissa (ppm) Näyteen puhtausaste (%) Aineen koostumus pyrolyysin jälkeen ,5 Etikkahappo Etikkahappoanhydridi Etanoli Osuus (%) Suurin detektoitu määrä savukkeen savussa (μg) asetyylipyratsiini asetyylipyratsiini CAS NH 4 OH Ammonium-hydroksidi CAS Epäorgaa -ninen M= Vesiliuo s Ei havaittua tuotetta - - Anisoli (Metoksibentseeni) CAS Aryylieetteri M=180 sp kp Anisoli Metyylianisoli Bentsaldehydi Bentsoehappo CAS Aryylihappo M=112 sp kp ,5 Bentsoehappo Isopropyylibentsoaatti Fenyyliasetaattihappo Fenyylibentsoaatti Etyylisinnamaatti CAS Tyydyttymätön esteri M=176 kp Etyylisinnamaatti Bentsaldehydi Styreeni Metyylisinnamaatti Taulukko jatkuu. 8

9 Omenahappo CAS Dikarbok syylihappo, Alkoholi M=134 sp Maleiinianhydridi Asetaldehydi Akryylihappo Etikkahappo Palorypälehappo Maleiinianhydridiin rinnastettava aine Metyylimaleiinianhydridi Dimetyylimaleiinianhydridi Bentseeni Metyylisyklobutaani 2 tunnistamatonta komponenttia , Nikotiini CAS Pyridiini Pyrrolidiini M=162 kp Luonnollisesti läsnä tupakan koostumuksessa 99 Nikotiini Nikotyriini Myosmiini Kotiini * * * * * ei oleellinen Koska tupakan savusta löytyy tuhansia eri yhdisteitä, on tämän työn puitteissa mahdotonta käsitellä kaikkia. Sen vuoksi teen lyhyen katsauksen muutamiin tunnetuimpiin, vaikutustensa vuoksi huomioita herättäneisiin aineisiin. 9

10 NIKOTIINI Nikotiini on luonnossa esiintyvä pyridiinialkaloidi, jota löytyy joistain Solanaceae-suvun kasveista kuten tomaatista, perunasta, munakoisosta, paprikasta sekä tupakasta (Davis ym., 1991). Saksalaiset kemistit Posselt ja Reimann eristivät sen ensimmäistä kertaa tupakan lehdistä 1828 (Henningfield ym., 2006). Lehtien tuottama myrkyllinen nikotiini on kasvin puolustusmekanismi tuhohyönteisiä vastaan (Lahtinen, 2007). Tupakkalajikkeesta sekä kasvu- ja korjausolosuhteista riippuen kasvin lehtien kuivapainosta 1-3 % on nikotiinia. (Koulu ym., 2001) Kuva 2. Nikotiinin rakenne, 3(1-metyyli-2-pyrrolidiini)pyridiini. (IPSC, 2005) Nikotiini on amiini eli emäs, jonka rakenteessa on sekä pyridiini- että pyrrolidiinirengas. (Kuva 2.) Molekyylistä löytyy stereogeeninen keskus, joten sillä esiintyy stereoisomeriaa. Luonnossa yleisempi ja hieman aktiivisempi muoto on (-) -nikotiini. (Barlow ym., 1965) Nikotiini on huoneenlämmössä öljyinen, väritön, hygroskooppinen neste, joka muuttuu ilman vaikutuksesta ruskeaksi. Nikotiinin sulamislämpötila on -80 C ja sen kiehumislämpötila on 247 C, missä se kiehumisen sijasta hajoaa. Nikotiini sekoittuu helposti veteen (1:1) ja on erittäin myrkyllinen ympäristölle. (IPSC, 2005) Nikotiinin biosynteesi on selvitetty melko hyvin, vaikka joistain yksityiskohdista löytyy eriäviä mielipiteitä. Varmaa on, että nikotiinin pääasiallinen synteesi tapahtuu kasvin juuressa. (Wagner ym., 1986) Nikotiinin molemmilla renkailla on oma biologinen alkuperänsä. (Kuva 3.) Nikotiinin pyridiinirenkaan prekursorina toimii todennäköisesti nikotiinihappo tai jokin sen metaboliitti, joka on nikotiiniamidiadeniininukleotidin (NAD) biosynteesin välituote. Tämä nukleotidi on tärkeä kasvien ja nisäkkäiden hapetus-pelkistysreaktion -kofaktori. (Dawson ym., 1956; Wagner ym. 1986; Yang ym., 1965; Peter ym., 2003) Nikotiinihappo on luultavasti peräisin kinoliinihaposta, joka muuttuu nikotiinihapoksi joutuessaan pyridiininukleotidisykliin. Nikotiinin pyrrolidiinirengas johdetaan putreskiinista. (Kuva 3.) Putreskiini-N-metyylitransferaasi (PMT) liittää putreskiinin toiseen amino-ryhmään metyyli-ryhmän, jonka seurauksena muodostuu N-metyyliputreskiini. (Hibi ym., 1992) Se hapettuu N-metyyliputreskiinioksidaasin (MPO) avulla ja muodostaa spontaanisti 10

11 rengasrakenteisen N-metyylipyrrolidinium-kationin (Katoh ym., 2007). Kun lopulta nikotiinihappo ja N-metyylipyrrolinium-kationi kondensoituvat saadaan aikaiseksi nikotiinimolekyyli. (Katoh ym., 2005) Kuva 3. Nikotiinin biosynteesi. (Muokattu Kajikawa ym., 2009) Nikotiini toimii tupakkatuotteissa nautintoaineena. Sen kulkua elimistössä käsitellään kappaleessa 3. Se esiintyy tupakassa sekä kaasu että hiukkasfaasissa. Kuumentuessaan se hajoaa. Silloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja kuten hiilimonoksidia ja typen oksideja, jotka reagoivat kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. (IPSC, 2005) Tupakan savussa nikotiinia esiintyy vähemmän kuin itse tupakassa, koska osa nikotiinista hajoaa pyrolyysin ja muiden reaktioiden vuoksi (Koulu ym., 2001; Barker ym., 2004). Suomen valtioneuvoston päätöksessä on säädetty, että tehdasvalmisteisen savukkeen suurin sallittu nikotiinipitoisuus on 1 mg yhtä savukkeen polttoa kohden. (Finlex, 2002) HÄKÄ Häkä eli hiilimonoksidi (CO) on tuoksuton, väritön ja myrkyllinen kaasu. Sitä muodostuu yleensä hiiltä sisältävien yhdisteiden palamisessa silloin, kun happea ei ole riittävästi saatavilla. Hiilimonoksidimolekyylin rakenne voidaan esittää resonanssihydridinä. (Kuva 4.) (Zumdahl ym. 2003) 11

12 Kuva 4. Hiilimonoksidin Lewis-rakenne resonanssimuotoineen. (Peter ym., 2003) Hiilimonoksidi on yksi tupakan haitta-aineista ja sitä on hankala ihmisaisteilla havaita. Hiilimonoksidi on ihmiselle erittäin myrkyllinen kaasu. Tämä johtuu sen kyvystä muodostaa ligandi ihmisen hemoglobiinin rauta-ionin kanssa. (Kuva 5.) (Zumdahl, 2003) Kuva 5. Hemoglobiinimolekyyli. (Zumdahl, 2003, 1021) Hiilimonoksidilla on yli 200-kertainen kyky sitoutua hemoglobiinin rautaan happimolekyyliin verrattuna. (Zumdahl, 2003) Muodostuva pysyvä kompleksi, karboksihemoglobiini, estää elimistöltä normaalin hapensaannin aiheuttaen happivajeen. Jo pienet määrät hiilimonoksidia syrjäyttävät suuren määrän happea (Koulu ym., 2001). Sen vuoksi esimerkiksi Suomessa valtioneuvoston päätöksessä on säädetty, että tehdasvalmisteisen savukkeen suurin sallittu häkäpitoisuus on 10 mg yhtä savukkeen polttoa kohden. (Finlex, 2002) 12

13 MUUT Terva on tupakasta löydetty haitta-aine, jonka kemiallista koostumusta ei ole vielä täysin selvitetty. Se muodostaa merkittävän osan tupakan savun hiukkasfaasista. Terva sisältää paljon radikaaleja ja on sen vuoksi karsinogeeninen aine. Pääasiallinen radikaalinen osa on tunnistettu kinoni/semikinoni/hydrokinoni-kompleksiksi, jonka molekyylikoostumus pitää yllä tervan rakennetta. (Pryor ym., 1983) Lisäksi terva sisältää esimerkiksi polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä kuten bentso[a]pyreenia. Suomessa tervan määrää tupakassa rajoitetaan laissa monien karsinogeenisten aineiden vuoksi. Suomen valtioneuvoston päätöksessä on säädetty, että tehdasvalmisteisen savukkeen suurin sallittu tervapitoisuus on 10 mg yhtä savukkeen polttoa kohden. (Finlex, 2002) Tupakan ja sen savun merkittävimmät karsinogeeniset aineet ovat N-nitrosoamiinit sekä polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. (Hecht, 1998; Smith, 2000) N- nitrosoamiineja, joita kutsutaan myös tupakkaspesifisiksi nitrosoamiineiksi, löytyy sekä tupakasta että tupakan savusta. N-nitrosoamiineja yhdistää niiden rakenteesta löytyvä pyridiinirengas, joka on peräisin tupakasta löytyviltä luonnollisilta alkaloideilta nikotiinilta, nornikotiinilta, anabasiinilta sekä anatabiinilta. (Kuva 6.) (Hecht, 1998; Hoffmann ym., 1974; Hecht ym., 1978) Hoffmann kumppaneineen olivat ensimmäiset tutkijat, jotka pystyivät määrittämään N-nitrosonornikotiinin (NNN) tupakasta ja sen savusta. (Hoffmann ym., 1974) Hieman myöhemmin samat tutkijat osoittivat, että 4-(N-metyyli-N-nitrosoamino)-1-(3-pyridyyli)-1-butanoni (NNK) ja 4-(N-metyyli- N-nitrosoamino)-4-(3-pyridyyli)butanaali (NNA) muodostuvat nikotiinista. (Hecht ym., 1978) Nykyään on tunnistettu 7 tupakkaspesifistä nitrosoamiinia. Niitä ovat jo mainitut NNN ja NNK sekä NAB, NAT, NNAL, iso-nnal ja iso-nnac. (Kuva 6.) (Hecht, 1998) 13

14 Kuva 6. Tupakkaspesifisten nitrosoamiinien rakenne ja tupakan alkuperäiset alkaloidit, joista nitrosoamiinit muodostuvat. NNA:a lukuun ottamatta kaikki on löydetty tupakkatuotteista. (Hecht, 1998) PAH-yhdisteitä on tupakan savusta löydetty 17 ja ne esiintyvät tupakan savun kaasu- ja hiukkasfaasissa. (Lu ym., 2007) Tupakan kaasufaasin merkittävin komponentti on naftaleeni (NA), joka on todennäköisesti yksi tärkeä savun lähde. (Kuva 5.) Bentso[a]pyreeni (B[a]P) on vanhin ja tunnetuin PAH karsinogeeni. (Smith, 2000) Kuva 5. Bentso[a]pyreenin ja naftaleenin rakenteet. (Lu ym., 2007) 14

15 2.4. TUPAKAN SAVUN AINEET YMPÄRISTÖSSÄ Tupakan savu ja sen sisältämät aineet, kuten karsinogeenit ja nikotiini, leviävät helposti lähiympäristöön. Tupakkaa polttava ihminen aiheuttaa siten terveyshaittoja sekä itselleen että lähellään oleville tai eläville ihmisille, jotka altistuvat tupakan savun aineosille. (White ym., 1991) Tupakan savulle altistumista sanotaan passiiviseksi tupakoinniksi. Jatkuva altistuminen tupakan savulle sisätiloissa lisää kroonista yskää, limaisuutta, hengenahdistusta ja hengitysteihin liittyviä sairauksia kuten astmaa sekä silmien ärsytystä ja vilustumisen oireilua esimerkiksi nuhaa. On tutkittu, että ympäristön tupakansavuun altistuneiden ihmisten virtsan nikotiini- ja kotiinipitoisuus sekä mutageenisyys ovat verrattavissa 5 savuketta päivässä polttavan tupakoitsijan pitoisuuksiin. (Koulu ym. 2001) Pitkällä aikavälillä passiivinen tupakoija altistuu samoille tupakan terveyshaitoille kuin tupakoiva ihminen. Esimerkiksi syöpärekisterin mukaan Suomessa noin henkilöä sairastuu vuosittain keuhkosyöpään, koska altistuvat ympäristön tupakansavulle. (Pennanen, 2006) Onneksi Suomen tupakkalaki muutoksineen on vähentänyt savulle altistumista työpaikalla, kotona sekä ravintoloissa vuoden 1995 jälkeen. (Helakorpi, 2011) Yleisin tupakkaan ja tupakointiin liitettävä sairaus on syöpä. Tupakan poltolla on todettu olevan vaikutuksia moniin eri syöpiin. Yleisin tupakointiin liitettävä syöpälaji on keuhkosyöpä, joka yhdistettiin tupakan polttoon ensimmäisen kerran 1950-luvun tutkimuksissa. (Wynder ym., 1950) Vaikka tupakan savussa on monia karsinogeenisia yhdisteitä, suurin rooli keuhkosyövän synnyssä näyttäisi olevan polysyklisillä aromaattisilla hiilivedyillä (PAH) sekä tupakkaspesifisellä nitrosoamiinilla 4-(metyylinitrosoamino)-1- (3-pyridyyli)-1-butanonilla (NNK) (Hecht ym., 1998; Hecht, 1999). Muita tupakkaan liitettyjä, kuoleman riskiä lisääviä syöpämuotoja ovat suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpä sekä haiman ja virtsarakon syöpä. (Shapiro ym., 2000) Tupakan savun sisältämät aineet ovat haitallisia myös ympäristölle. Tupakan sisältämä nikotiini on erittäin myrkyllistä vesieliöille. (IPSC, 2005) Tupakasta ilmoille pääsevät kaasu- ja hiukkasfaasin aineet ovat yksi merkittävistä sisäilman pienhiukkaspäästöistä, jos tupakkaa poltetaan sisätiloissa. Ilmansaasteista esimerkiksi PAH -yhdisteitä on tupakoivien kodin ilmastossa enemmän mitä savuttomassa kodissa. (Lu ym., 2007) Ihmisille haitallisten karsinogeenisten aineiden lisäksi tupakan savussa vapautuu ilmaan esimerkiksi hiilimonoksidia, joka hapettuu helposti ilman hapen vaikutuksesta hiilidioksidiksi. Hiilidioksidi on tunnettu kasvihuonekaasu joka vahvistaa maapallon kasvihuoneilmiötä. (Zumdahl, 2003) Vaikka ajatellaan, että tupakasta vapautuva savun määrä on vähäistä, sen vaikutukset ympäristöömme ovat merkittävät. 15

16 3. TUPAKAN NIKOTIINI ELIMISTÖSSÄ 3.1. NIKOTIININ IMEYTYMINEN Nikotiinin imeytymistä on tutkittu melko paljon, mutta sen imeytymisen mekanismi ei ole täysin selvä. Nikotiini imeytyy elimistöön hyvin hengitysteiden ja suun limakalvolta sekä suolistosta ja iholta. Tämän työn puitteissa käsittelen lähinnä nikotiinin imeytymistä keuhkoista, koska se on aiheen kannalta keskeisin imeytymisreitti. Tupakan savussa olevan nikotiinin imeytymistä edistävät inhalaation syvyys, savun ph ja savun nikotiinipitoisuus. Kuvassa 6 näkyy nikotiinin kulku tupakansavusta ihmisen keuhkoihin. (Koulu ym, 2001) Kuva 6. Nikotiinin kulku tupakasta polttavan henkilön aivoihin. Tupakoinnissa imeytyvän nikotiinin määrä vaihtelee tupakkatuotteesta ja tupakointitavasta riippuen. Esimerkiksi pikkusikarin savussa on pyrolyysin jälkeen biologisesti määriteltynä nikotiinia noin 1 % kuivapainosta eli mg. Imeytyvän nikotiinin määrä on vain 2-3 mg, koska suurin osa siitä kertyy sikarin polttamattomaan osaan. Savuketta polttaessa nikotiinia imeytyy noin 0,5-2 mg ja imeytyminen on nopeampaa. Jos savuke tai sikari poltetaan hyvin tarkasti loppuun asti nikotiinipitoisuudet nousevat suuremmiksi. (Koulu ym, 2001) 16

17 Nikotiinin imeytyminen tupakoitaessa on nopeaa. Rose ym. (1999) tutkimuksessa verrattiin nikotiinin pitoisuusarvoja verenkierrossa inhaloidun ja suoraan suoneen menevän annoksen välillä. Tutkimuksessa inhaloidun nikotiinin konsentraatiohuippu oli 20 sekuntia ensimmäisen imaisun jälkeen ja suoraan suoneen pistetyn 30 sekuntia pistoksesta. Nikotiini imeytyy siis keuhkoista hyvin nopeasti. Koska imeytyvä nikotiinin määrä ei vastannut tutkimuksissa oletettua arvoa osa siitä jää tutkimuksen mukaan todennäköisesti keuhkokudokseen ja metaboloituu siellä. ph:n vaikutusta nikotiinin imeytymiseen on tutkittu paljon. Koska nikotiinin molekyylissä on kaksi emäksistä rengasta, sille löytyy kaksi pka-arvoa (7,84 ja 3.04), kun lämpötila on 25ºC. Se protonoituu kahdessa vaiheessa. (Kuva 7.) Liuoksessa, jonka ph on 3.04 diprotonoitunut ja monoprotonoitunut muoto esiintyvät suhteessa 1:1. Vastaavasti liuoksessa, jonka ph on 7.84 monoprotonoitunut ja varaukseton muoto esiintyvät suhteessa 1:1. Koska keuhkojen ja veren ph on luonnollisesti puskuroitu lähellä neutraalia (ph 7.4), tupakan savusta keuhkoihin päätyvä nikotiini on pääasiallisesti keuhkoissa varauksettomassa muodossa tai monoprotonoituneena. Diprotonoitunutta muotoa ei näissä olosuhteissa juurikaan esiinny. (Nair ym., 1997) Kuva 7. Nikotiinin protonoituneet muodot Nikotiinin imeytymiselle on esitetty monia eri vaihtoehtoja, mutta yhteiseen vahvaan mielipiteeseen ei vielä ole päästy. Tällä hetkellä todennäköisimpänä mekanismina pidettävä versio on Nair ym. (1997) tutkimuksessa esitetty mekanismi. He tutkivat ph:n vaikutusta nikotiinin imeytymiseen sian limakalvojen ja ihon läpi. Kuten juuri todettiin, keuhkojen limakalvoilla esiintyy pääasiallisesti nikotiinin monoprotonoitunut ja varaukseton muoto. (Kuva 8.) Näiden muotojen välillä protonin siirtoa tapahtuu koko ajan. Nair ym. (1997) tutkimustulosten perusteella varaukseton nikotiini kulkeutuu limakalvon läpi paremmin ja nopeammin kuin protonoitunut nikotiini. Sen vuoksi imeytyminen tapahtuu pääasiassa varauksettomassa muodossa. Varauksettoman ja protonoituneen nikotiinin tasapaino on kuitenkin enemmän protonoituneen muodon puolella elimistön olosuhteissa, jonka vuoksi imeytynyt nikotiini protonoituu nopeasti päästyään limakalvon läpi. Myös verenkierto aiheuttaa nopeasti nikotiinin pitoisuuden laskun veren puolelle. Tämä lisää nikotiinin imeytymistä. Vaikka tutkimuksessa ei tutkittu keuhkojen limakalvoa, siinä tutkitun nenän limakalvon olosuhteet 17

18 ovat lähellä syvällä olevaa keuhkojen limakalvoa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että myös osa protonoituneesta nikotiinista imeytyy limakalvon läpi. Mekanismia tälle siirtymälle ei tunneta. Kuva 8. Nikotiinin imeytyminen keuhkoista. (Seeman, 2007) Imeytymisen jälkeen nikotiini kertyy mm. aivoihin, josta se poistuu lipidiliukoisena aineena aivojen hyvän verenkierron ansiosta nopeasti. Keskushermostovaikutuksia voidaan todeta jo 7 sekunnin kuluttua inhalaatiosta. Suuria pitoisuuksia nikotiinia on myös lisämunuaisen ytimessä, autonomisen hermoston ganglioissa ja munuaisissa. (Koulu ym., 2001) 18

19 3.2. NIKOTIININ METABOLIA Nikotiinin metaboliaa on tutkittu paljon ja sen metabolia elävässä organismissa on monimutkainen. Nikotiinin puoliintumisaika on 1/2-1 1/2 tuntia elimestä riippuen. (Koulu ym., 2001) Pääasiallinen metabolia tapahtuu maksassa, josta nikotiinin ja sen metaboliitit erittyvät pääsääntöisesti virtsaan. Nikotiinin päämetaboliitti on hitaasti eliminoituva ja varsin inaktiivinen kotiini, jonka pitoisuus säännöllisesti polttavan ihmisen veressä ja virtsassa on suuri. Muita tärkeitä virtsasta löydettäviä metaboliitteja ovat nikotiini sekä trans-3`-hydroksikotiini sekä näiden ja kotiinin glukuroituneet konjugaatit. (Byrd ym.,1992) Lisäksi nikotiinille on löydetty paljon muita metaboliitteja kuten demetyylikotiini, nikotiini-n`-oksidi sekä kotiini-n-oksidi. Nikotiinin metabolia voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe sisältää nikotiinin mikrosomaalisen hapettumisen ja toinen vaihe nikotiinin ja sen metaboliittien glukuronidaation. Molemmat tapahtuvat maksassa. Suurimmalla osalla ihmistä nikotiini metaboloituu %:sti kotiiniksi C-hapetuksen kautta. Tämä ensimmäiseen vaiheeseen kuuluva reitti on yleisin nikotiinin metaboloitumisreitti. C-hapetuksessa nikotiini muuttuu ensin hydroksyloitumalla 5`hydroksinikotiiniksi ja sitten hapettumalla aldehydioksidaasin avulla vastaavaksi aldehydiksi, kotiiniksi. (Kuva 9.) (Hucker ym. 1960) Tapahtumasta vastaa pääosin ihmisen maksan mikrosomaalinen entsyymi sytokromi P4502A6 (CYP2A6), jonka on todettu olevan yksi tärkeimmistä entsyymeistä nikotiinin C-hapetuksessa. (Nakajima ym. 1996) CYP2A6 geneettinen polymorfismi vaikuttaa siihen miten tehokkaasti entsyymi toimii. Tämä aiheuttaa yksilöllisiä eroja nikotiinin metabolianopeudessa. On myös raportoitu, että kotiini voi muodostua nikotiini iminiumionin kautta. (Kuva 9.) Nikotiini iminium-ioni muodostuu todennäköisesti 5`-hydroksinikotiinista, kun se menettää vettä. (Murphy, 1973) Nornikotiini ja demetyylikotiini löydettiin sekä eläinten että ihmisten virtsasta (-)-nikotiinin ja (-) -kotiinin annostelun jälkeen. (Bowman ym.,1962) Nikotiini voi C-hapettua myös tätä reittiä, mutta mekanismia ja siihen liittyvää entsyymiä ei kuitenkaan tunneta. 19

20 Kuva 9. Nikotiinin C-hapetus. (Kuva muokattu Yildiz, 2004) Nikotiinin metabolia ja tupakoivan ihmisen virtsasta löydetyt metaboliitit liittyvät läheisesti myös kotiinin metaboliaan. Nikotiinin muuttuminen kotiiniksi säätelee kotiinin muuttumista omiksi metaboliiteiksi vaikuttamalla CYP2A6 entsyymiaktiivisuuteen. (Nakajima ym. 1996) Tämä entsyymi vastaa monien kotiinin metaboliittien kuten trans-3`-hydroksikotiinin, norkotiinin ja 5`hydroksikotiini synnystä. Trans-3`-hydroksikotiini on yksi merkittävimmistä, virtsasta löydetyistä nikotiinin metaboliiteista. (Murphy ym., 1999) C-hapetuksen lisäksi nikotiini voi metaboloitua N- hapetuksen tai N-metylaation kautta. N-hapetuksessa metaboliatuotteina ovat nikotiini-n`-oksidi sekä kotiini-n-oksidi. (Byrd ym.,1992) Näiden metaboliamekanismien osuus kokonaismetaboliasta on kuitenkin pieni. Nikotiinin metabolian toinen vaihe glukuronidaatio tapahtuu vain kolmelle nikotiinin metaboliitille; nikotiinille, kotiinille sekä trans-3`-hydroksikotiinille. (Kuva 10.) Nämä metaboliittimuodot ovat hyvin tärkeitä; niiden määrä polttavan ihmisen virtsassa on merkittävä. Yksilöllinen vaihtelu on kuitenkin huomattavaa ja glukuronidaatiota pidetään yhtenä tärkeimmistä syistä nikotiinin metabolian suuriin eroihin yksilöillä. (Byrd ym.,1992) 20

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Tupakointi vähenee koko ajan

Tupakointi vähenee koko ajan TOSITIETOA Tupakka Tupakointi vähenee koko ajan Ennen vanhaan tupakoitiin paljon. Tupakointi oli sallittua ravintoloissa, junissa, lentokoneissa ja työpaikoilla. Nykyään tupakointia sisätiloissa rajoittaa

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Jyväskylä 13.5.2014 Ohjelma Riippuvuus Käypä hoito Työkaluja vuorovaikutukseen ja motivaatioon Menetelmäharjoitus/keskustelu

Lisätiedot

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku

Päihdeilmiö-rastirata. Tehtävien purku Päihdeilmiö-rastirata Tehtävien purku Rasti 1. Totta vai tarua päihteistä 1. Yli 90 % tupakoivista aikuisista on aloittanut tupakoinnin alaikäisenä. Totta. Lähes kaikki nykyisin tupakoivat aikuiset ovat

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40

Lisätiedot

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta

Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta TOSITIETOA Nuuska Nuuskan myyminen on Suomessa laitonta Nuuska on haitallista. Tämän vuoksi nuuskan myyminen elinkeinotoiminnassa on laitonta Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, Ruotsia lukuun ottamatta.

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Espoo 28.1.2015 Ohjelma Ajankohtaiskatsaus tupakka, nuuska ja sähkösavuke Tupakoinnin haitat ja lopettamisen

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat

Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Nuuska ja nuoret käytön yleisyys ja haitat Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö, THL 4.12. Hanna Ollila / Nuuskaa taskussa -seminaari 3.12. 1 Nuuska Eri tuotteita eri

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia

Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Toisenkin tupakointi voi tappaa tupakointi ei ole vain tupakoijan oma asia Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos 30.7.2014 1 Huonot uutiset: Tupakointi on yksi suurimmista kansanterveysongelmista

Lisätiedot

Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä

Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä Nuuskatupakka vahingoittaa elimistöä dos, el Kristiina Patja Johtava ylilääkäri, Kirkkonummen terveyskeskus Tupakka, nikotiini ja media Kenen sanoja valitsemme? Haitallinen - vähemmän haitallinen haitaton?

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus

Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin. Tupakkariippuvuus Miten tuen potilasta pääsemään eroon tupakasta? Sairaanhoitajat Jaana Kainulainen ja Tiina Julin Tupakkariippuvuus Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta sisältävä oireyhtymä (F17, ICD-10) Tarkoitetaan

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.

Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11. Uudet nikotiinituotteet ja käytön lopettamisen tuki Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Päihteet puheeksi Joensuu 2.11.2016 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus uusien haasteiden

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus

Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus Tupakkariippuvuus fyysinen riippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Tupakkariippuvuus ensimmäinen terveyshaitta Muut (fyysiset) terveyshaitat

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

TEHOSTESAVUJEN HAITALLISTEN KEUHKO- JA VERISUONIVAIKUTUSTEN TORJUNTA

TEHOSTESAVUJEN HAITALLISTEN KEUHKO- JA VERISUONIVAIKUTUSTEN TORJUNTA TEHOSTESAVUJEN HAITALLISTEN KEUHKO- JA VERISUONIVAIKUTUSTEN TORJUNTA Tulosten esittelytilaisuus, Mediapolis Tampere 21.4.2015 RAHOITTAJAT Työsuojelurahasto Työterveyslaitos Palosuojelurahasto Valtiokonttori

Lisätiedot

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikä on kokonaiskuva nuorten tupakkatuotteiden käytöstä? Savukkeiden,

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Tupakkalain kokonaisuudistus

Tupakkalain kokonaisuudistus Tupakkalain kokonaisuudistus (549/2016) Meri Paavola Savuton Helsinki -verkosto 15.9.2016 Suomen tupakkalainsäädännön historiaa tupakkalaki 1976 (voimaan 1977) tupakointikieltoja mainontakielto myyntikielto

Lisätiedot

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi

Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Biokemian perusteet 26.9.2012: Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi Dos. Tuomas Haltia Sirppisoluanemia, Hb-mutaatio Glu-6 Val Hemoglobiini allosteerinen hapen kuljettajaproteiini (ei ole entsyymi!) Allosteerinen

Lisätiedot

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta

Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Otsonointi sisäympäristöissä tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta Hanna Leppänen, Matti Peltonen, Martin Täubel, Hannu Komulainen ja Anne Hyvärinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 24.3.2016 Otsonointi

Lisätiedot

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS

SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS SUKLAA JA SYDÄNTERVEYS terveystuote vai haitallinen herkku? Jaakko Mursu, TtM,, ravitsemusterapeutti Ravitsemusepidemiologian jatko opiskelija opiskelija Kansanterveyden tutkimuslaitos, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Liikenteen ympäristövaikutuksia

Liikenteen ympäristövaikutuksia Liikenteen ympäristövaikutuksia pakokaasupäästöt (CO, HC, NO x, N 2 O, hiukkaset, SO x, CO 2 ) terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti, ilmasto pöly terveys ja hyvinvointi, biodiversiteetti melu, tärinä

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI

MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI MATERIAALIA VALO:N SAVUTON TYÖPAIKKA KAMPANJAN TUEKSI YLEISTÄ TUPAKOINNISTA Tupakointi aiheuttaa yli 50 sairautta, joista 20 on kuolemaan johtavia. Tupakointi vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä,

Lisätiedot

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen

Opiskelijoiden nimet, s-postit ja palautus pvm. Kemikaalin tai aineen nimi. CAS N:o. Kemikaalin ja aineen olomuoto Valitse: Kiinteä / nestemäinen Harjoitus 2: Vastauspohja. Valitun kemikaalin tiedonhaut ja alustava riskinarviointi. Ohje 09.03.2016. Laat. Petri Peltonen. Harjoitus tehdään k2016 kurssilla parityönä. Opiskelijoiden nimet, s-postit

Lisätiedot

NUUSKA VÄITTEITÄ JA FAKTAA

NUUSKA VÄITTEITÄ JA FAKTAA NUUSKA VÄITTEITÄ JA FAKTAA NUUSKA - VÄITTEITÄ JA FAKTAA Nuuska on tupakkatuote, jota ei saa maahantuoda, myydä tai muutoin luovuttaa. Silti se on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa. Nuuskaa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET

HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET Johdanto HIILIVOIMA JA HAPPAMAT SATEET Happosateesta alettiin huolestua 1960- luvulla. Pohjois- Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa havaittiin järvieliöiden kuolevan ja metsien vahingoittuvan happosateiden

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylinitriili CAS Nro 107-13-1 Synonyymejä 2-Propenenitrile Vinyl cyanide cyanoethylene H 2 C Päivitetty 15.11.2005 C N Tuoterekisteritiedot Suomessa (2004)

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 4 -tert-butyyli-2,6 -dimetyyli-3,5 -dinitroasetofenoni Päivitetty 16.9.2009 CAS nro 81-14-1 Synonyymejä Myskiketoni Musk ketone 3,5-dinitro-2,6-dimetyyli-4-tert-butyyliasetofenoni

Lisätiedot

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna

Tupakointi ja riippuvuus. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna Tupakointi ja riippuvuus Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Alueellinen keuhkoahtaumapäivä Hämeenlinna 1.2.2017 Päivittäin tupakoivien miesten ja naisten osuudet (%) ikäryhmittäin 1997 2015

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Microplan Kupari 1. KAUPPANIMI / VALMISTAJA Kauppanimi Ryhmittely Käyttöalue Valmistaja Microplan Kupari Lannoite perustuen kupariin. Lannoitetta käytetään kuparin vajetta vastaan maatalousviljelykasveihin

Lisätiedot

Tupakkapolitiikan uusia tuulia

Tupakkapolitiikan uusia tuulia Tupakkapolitiikan uusia tuulia Tupakkapäivä 14.11.2008 HY, TTL, KTL Antero Heloma Kansanterveyslaitos 24.11.2008 Smoking prevalence in Finland 1950-2007 % 80 70 60 50 40 30 20 10 Men Women 0 1950 1970

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT

Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin

Lisätiedot

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien

Lisätiedot

Mitä uutta tupakasta. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Valtakunnalliset keuhkopäivät Helsinki

Mitä uutta tupakasta. Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Valtakunnalliset keuhkopäivät Helsinki Mitä uutta tupakasta Patrick Sandström Erityisasiantuntija, Filha ry Valtakunnalliset keuhkopäivät Helsinki 12.10.2016 Suomalaisten tupakointi 1950-2014 (15-64v) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950 1960 1970

Lisätiedot

Nuuska ja nikotiiniriippuvuus (tupakkavieroituksen uudet haasteet)

Nuuska ja nikotiiniriippuvuus (tupakkavieroituksen uudet haasteet) Nuuska ja nikotiiniriippuvuus (tupakkavieroituksen uudet haasteet) Patrick Sandström Vieraileva asiantuntija, THL Erityisasiantuntija, Filha ry Helsinki 1.6.2016 Kohderyhmä kuka vielä tupakoi? Erityisryhmät:

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Itämeren sedimentin ja rautamangaanisaostumien. hajottaa raakaöljyä ja naftaleenia. Suomen ympäristökeskus

Itämeren sedimentin ja rautamangaanisaostumien. hajottaa raakaöljyä ja naftaleenia. Suomen ympäristökeskus Itämeren sedimentin ja rautamangaanisaostumien bakteerien kyky hajottaa raakaöljyä ja naftaleenia Mikrokosmoskokeet 23.7.-18.12.2012 Anna Reunamo, Pirjo Yli-Hemminki, Jari Nuutinen, Jouni Lehtoranta, Kirsten

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kloorietikkahappo Päivitetty 17.7.2007 CAS nro 79-11-8 Synonyymejä Monokloorietikkahappo Monochloroacetic acid MCAA α -Chloroacetic acid Chloroethanoic acid

Lisätiedot

SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA

SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA SÄHKÖSAVUKE VÄITTEITÄ JA FAKTAA SÄHKÖSAVUKE - VÄITTEITÄ JA FAKTAA Sähkösavukkeet ovat erityisesti nuorten aikuisten suosiossa. Niistä luodaan usein mielikuvaa vaarattomina tuotteina. Sähkösavukkeiden väitetään

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTAA

VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTAA VESIPIIPPU VÄITTEITÄ JA FAKTAA VESIPIIPPU - VÄITTEITÄ JA FAKTAA Vesipiippua polttavat erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Maustetut tupakkatuotteet ja entistä sirommat piippumallit ovat innostaneet

Lisätiedot

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai-

OLEMASSA OPTIMI Kemiallinen reaktio tapahtuu sitä nopeammin, mitä enemmän reagoivia ai- 28 P erinnäisesti on ajateltu, että vitamiinien tehtävä on estää puutostauteja. Tälle pohjalle rakentuvat myös nykyiset viralliset ravitsemussuositukset. Ne lähtevät oletuksesta, että elimistö tarvitsee

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin MetropoliLab Oy 010 3913 431 timo.lukkarinen@metropolilab.fi Viikinkaari 4, (Cultivator II, D-siipi) 00790 Helsinki Sisäilman VOC-tutkimuksia tehdään monista lähtökohdista, kuten mm.: kuntotutkimus esim.

Lisätiedot

Päiväys 15.11.2005 14429,27 (12023)

Päiväys 15.11.2005 14429,27 (12023) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Metyylimetakrylaatti CAS nro 80-62-6 Synonyymejä Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester O O C H 3 C H 2 H 3 C Päiväys 15.11.2005

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 13.3.2007 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 630384 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: polymeerikorjausmenetelmä

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EG) nro 1907 / 2006 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön kuvaus Tuotteen nimi: TBI MIG-Spray Art. Nro: 392P000071 Käyttötarkoitus: Estää hitsausroiskeiden kiinnitarttumisen.

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sähkösavuke ja nuuska uudet (?) haasteet

Sähkösavuke ja nuuska uudet (?) haasteet Sähkösavuke ja nuuska uudet (?) haasteet Otto Ruokolainen, asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Pykälistä käytäntöön seminaari 7.9.2016, Raudaskylän

Lisätiedot

Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä

Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä Orgaanisten materiaalivirtojen pyrolyysistä Kimmo Rasa, vanhempi tutkija, MMT Luonnonvarakeskus Sivuhyöty-hankkeen Seminaari 8.4.2015 Esityksen sisältö Pyrolyysi teknologiavaihtoehtona Laboratoriomittakaavan

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1638/210/2007 17.4.2007. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikkeiden ja eläinlääkinnän valvontaosasto Tuoteturvallisuuden ja tuotemarkkinoinnin yksikkö ALTISTUMINEN KUMARIINILLE Kysely elintarviketeollisuudelle Kartottaakseen

Lisätiedot

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 3.2.2010 Lähteitä Allison et al. (2009) The Copenhagen Diagnosis (http://www.copenhagendiagnosis.org/)

Lisätiedot

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus:

Sukunimi: Etunimi: Henkilötunnus: K1. Onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta väittämästä saa 0,5 pistettä. Vastaamatta jättämisestä tai väärästä vastauksesta ei vähennetä pisteitä. (yhteensä 10 p) Oikein Väärin 1. Kaikki metallit johtavat

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä

Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä EUROOPAN KOMISSIO TIEDOTE Bryssel 19. joulukuuta 2012 Kysymyksiä ja vastauksia: Tekeillä uutta EUlainsäädäntöä tupakkatuotteista Euroopan komissio hyväksyi tänään merkittävän ehdotuksen, jolla tarkistetaan

Lisätiedot

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010

1 Drain Out Crystal Päivämäärä 01.03.2010 1 1. TUNNISTETIEDOT Tuotenimi Käyttötarkoitus Valmistaja Maahantuoja Hätäpuhelin Viemärinaukaisujauhe Iron Out dba Summit Brands 1515 Dividend Road Fort Wayne IN 46808, USA Maintex Suomi Oy Merventie 39

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi :

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : PRODUCT "LAC" Tiedotteen numero: 602904 4. 0. 2 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: puhdistusaine

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KEMIALLISIIN REAKTIOIHIN PERUSTUVA POLTTOAINEEN PALAMINEN Voimalaitoksessa käytetään polttoaineena

Lisätiedot

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Sivu 1 : 6 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT MAAHANTUOJA: DOW SUOMI OY, PL 117, 00 101 HELSINKI Y-TUNNUS: 0346992-0

Lisätiedot

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE

KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE HELSINGIN YLIOPISTO KANSANTERVEYSTIETEEN LAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PSYKOLOGIAN LAITOS KAKSOSTEN KEHITYS JA TERVEYS TUTKIMUS ÄIDIN LOMAKE TÄSTÄ ALKAVAT VARSINAISET KYSYMYKSET 1. Milloin ja missä synnyitte?

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I

Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Kemialliset reaktiot ja reaktorit Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I Juha Ahola juha.ahola@oulu.fi Kemiallinen prosessitekniikka Sellaisten kokonaisprosessien suunnittelu, joissa kemiallinen reaktio

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot