Tupakkateollisuuden edustajista otan ensimmäisenä käsiteltäväksi kemisti Seppo Koppisen menettelyn Amer-Tupakka Oy:n nimeämänä todistajana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tupakkateollisuuden edustajista otan ensimmäisenä käsiteltäväksi kemisti Seppo Koppisen menettelyn Amer-Tupakka Oy:n nimeämänä todistajana."

Transkriptio

1 KEMISTI SEPPO KOPPINEN A. Koppisen menettely Tupakkateollisuuden edustajista otan ensimmäisenä käsiteltäväksi kemisti Seppo Koppisen menettelyn Amer-Tupakka Oy:n nimeämänä todistajana. Seppo Koppinen esiintyi ja todistajana vahingonkorvausoikeudenkäynnissä Maija Salminen ja Ninja Schröder vastaan Amer-Tupakka Oy ja British American Tobacco Finland Oy. Koppinen on koulutukseltaan filosofian kandidaatti ja kemisti. Hän toimi vuosina Amer Oy:n tupakkalaboratorion kemistinä, tuotekehityspäällikkönä ja laboratoriopäällikkönä. Koppisen työtehtävät koskivat nimenomaan savukkeiden ja tupakansavun ominaisuuksia. Koppinen kertoi valansa nojalla, ettei hän tiennyt, aiheuttaako tupakointi syöpää tai muita tauteja. Koppinen ei liioin tiennyt, onko tupakka Suomessa vuosina tappanut ihmisiä. Edelleen Koppinen kiisti tietävänsä, lisääkö tupakointi syöpäriskiä. Näin menetellessään Koppinen ilmeisestikin antoi valansa nojalla perättömän lausuman. Hän salasi sen, että hän yhtenä Amer-Tupakka Oy:n johtohenkilöistä tiesi erittäin hyvin, mitä tauteja tupakointi aiheuttaa ja minkä tautien riskiä tupakointi lisää. Koppinen tiesi niin ikään erittäin hyvin, että tupakansavu sisältää suuren määrän hengenvaarallisia myrkkyjä. Hän tiesi, että tupakointi tappaa Suomessa vuosittain noin ihmistä ja ympäristön tupakansavu ihmistä. Tällä perusteella Koppisen todistajankertomus täyttää väärän valan tunnusmerkistön. B. Koppisen todistajankertomukset Seppo Koppisen nimesi todistajaksi Amer-Tupakka Oy ja hänen todistusteemoinaan olivat muun muassa Amerin tietoisuus tupakan ainesosista ja Amerin tietoisuus tupakoinnin terveysvaaroista. Helsingin käräjäoikeudessa Amer-Tupakka Oy:n oikeudenkäyntiasiamiesten suorittaman pääkuulustelun jälkeen kantajien asiamiehet kysyivät vastakuulustelussa Koppisen tietoja savukkeiden vahinkoja aiheuttavista ominaisuuksista. Tätä aihetta koskenut kuulustelu eteni seuraavasti: No mikä on tämä vaikutus? Aiheuttaako tupakointi esimerkiksi keuhkosyöpää? Niin kuin minä sanoin, niin minulla ei ole kykyä siihen, minulla ei ole lääketieteellistä koulutusta. Minä en voi ottaa kantaa siihen. Tiesittekö, kun te sanoitte, että teille on ollut itsestään selvää muutenkin, että se ei ole terveellistä, aiheuttaako se keuhkosyöpää, yskää, keuhkoahtaumatautia? Osaatteko mitään sanoa tähän?

2 2 Minä en ole lääketieteen asiantuntija, että minä osaisin sanoa, mitä tupakointi aiheuttaa. Minä en osaa sanoa vastausta. Se on ihan pelkkää spekulaatiota, jos minä sanon jotakin. Onko teillä sellaista käsitystä, kun te olitte Amerin palveluksessa noin kauan, 24 vuotta, että Amerin silloin liikkeelle laskemat savukkeet tappoivat ihmisiä? Edelleen, niin kuin sanoin, en ole lääketieteen asiantuntija. En voi tuohon vastata. Minulla ei ole kykyä vastata siihen. Entä onko teillä sellainen käsitys, että tupakointi kuitenkin lisää joidenkin tautien sairastumisvaaraa, kuten keuhkosyövän? Edelleenkin, minä en ole lääketieteen asiantuntija, että minä voisin vastata tuollaisiin kysymyksiin. Minä en osaa ottaa niihin kantaa. Helsingin hovioikeudessa Koppinen pysyi väitteessään. Tämä kohta vastakuulustelusta oli seuraava: Kysymys: Onko teillä ollut tietoa siitä, että aiheuttaako tupakointi sairauksia? En pysty sellaista arvioimaan. Julkisuudessa on ollut, mediassa ja muuta, annettu erilaisia lausuntoja, lääkärit ja muuta, niin jokainen varmasti vetää oman johtopäätöksensä. Mutta en minä henkilökohtaisesti, ei minulla ole kykyä arvioida tällaisia kysymyksiä. C. Seppo Koppisen asiantuntemus Koppinen oli selvästikin varautunut näihin kysymyksiin ja valmistautunut vastaamaan niihin. Tupakkaa koskevassa tuotevastuuoikeudenkäynnissä kaikkein merkityksellisin seikka koskee nimenomaisesti sitä, onko savukkeissa vahinkoja aiheuttavia ominaisuuksia. Kantajat Maija Salminen ja Ninja Schröder olivat sairastuneet keuhkosyöpään ja keuhkoahtaumaan. On erittäin epäuskottavaa ja suorastaan mahdotonta, ettei tupakkayhtiön pääkemisti tiennyt näitä asioita. Koululääketieteen yksimielinen kanta on jo ja 1960-luvulta lähtien ollut, että yli 90 % keuhkosyövästä ja keuhkoahtaumasta on tupakan aiheuttamaa ja että tavallinen tupakointi (aski savukkeita päivässä) kohottaa sairastumisvaaran 10-kertaiseksi. Tällä perusteella on todettava, ettei Koppinen puhunut totta. Hän kiisti tuntevansa tupakan ominaisuudet.

3 3 D. Koppisen käyttämät ilmaisut Seppo Koppinen teki väärän valan salaamalla useita tiedossaan olevia seikkoja. Tämäntyyppinen väärä vala tehdään yleensä sanomalla en tiedä tai en muista. Koppisen kertomus oli tyyppiä en tiedä. Kiistäessään tietonsa Koppinen käytti seuraavia ilmaisuja: Minä en voi ottaa kantaa siihen. Minä en osaa sanoa vastausta. En pysty sellaista arvioimaan. Näin sanoessaan Koppinen vastasi: en tiedä. Tämä oli vastauksen asiasisältö, eivätkä hieman mutkikkaammat lauseet voi muuttaa asiaa. Jos valheellisen en tiedä -vastauksen saisi seuraamuksitta sanoa tällä tavoin, todistajat voitaisiin aina valmistella salaamaan tietonsa taitavasti. E. Koppisen koulutus 1. Lääkärinkoulutuksen puuttuminen Koppinen perusteli tietämättömyyttään sanomalla, ettei hänellä ole lääketieteellistä koulutusta ja että hän ei ole lääketieteen asiantuntija. Tieto tupakan hengenvaarallisista ominaisuuksista ei kuitenkaan edellytä lääkärin koulutusta. Koppisen rehellinen vastaus olisi voinut kuulua esimerkiksi näin: - Koululääketieteen yksimielisen kannan mukaan tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää ja keuhkoahtaumaa ja useita muitakin tappavia tauteja. Lisäksi tupakointi kohottaa näiden tautien riskin moninkertaiseksi. Suomessa tupakointi tappaa vuosittain noin ihmistä ja ympäristön tupakansavu ihmistä. Olen tuntenut koululääketieteen käsitykset jo 1980-luvun alusta lähtien, eikä minulla ole minkäänlaista syytä olla uskomatta koululääketiedettä. Koppinen oli mennyt Amer-Tupakka Oy:n palvelukseen vuonna 1980, ja siitä lähtien hän varmasti oli seurannut lääketieteen kehitystä tarkemmin kuin ihmiset yleensä. Jos vetoaminen lääkärinkoulutuksen puuttumiseen hyväksyttäisiin, Amer-Tupakka Oy:llä ei olisi milloinkaan toimintansa aikana ollut tietoja tupakan tappavuudesta. Amer-Tupakan toimitusjohtajat ovat olleet ekonomeja, hallituksen jäsenet ekonomeja ja lakimiehiä; yhtään lääkäriä ei ole milloinkaan ollut tupakkaliiketoiminnassa. Myös Tupakkatehtaiden Yhdistyksen asiamies oli ekonomi ( ) ja hänen seuraajansa Tupakkateollisuusliiton asiamies on juristi (1999 -). Sama koskee muitakin tupakkayhtiöitä. Tupakkayhtiöiden johtajina, hallitusten jäseninä, markkinointipäällikköinä ym. ei ole milloinkaan ollut lääkäreitä. Jos olisi niin, että savukkeiden tauteja aiheuttavat ominaisuudet ovat yksinomaan lääkäreiden tiedossa, ne tuntisi Suomessa vain ihmistä, joista kukaan ei edustaisi tupakkateollisuutta. Väärä koulutus antaisi silloin tupakkayhtiöille tiiviin suojan.

4 4 2. Kemistin koulutus Tupakansavusta on tunnistettu 55 syöpää aiheuttavaa ainesosaa eli karsinogeenia. Näitä ovat muun muassa bentseeni, bentspyreeni, kinoliini, formaldehydi, polyaromaattiset hiilivedyt, useat N- nitrosoamiitit, arsenikki, kadmium ja polonium 210. Kaikkiaan tupakansavu sisältää yli erilaista kemiallista yhdistettä. Näistä monet ovat I luokan myrkkyjä. Tällaisia ovat muun muassa syaanivety (HCN) häkä (CO) ja ammoniakki. Koppiselta kysyttiin, aiheuttaako tupakka syöpää. Hän kiisti tietävänsä asian, vaikka oli perillä siitä, että tupakansavussa on 55 eri karsinogeenia. Edelleen Koppinen ei tiennyt, aiheuttaako tupakka keuhkoahtaumaa, vaikka kemian ja lääketieteen kirjallisuuden mukaan tupakansavun terva ärsyttää keuhkoputkia ja kiinnittyy kalvoksi keuhkoputkien limakalvoille ja rakkuloille. Kemistit ovat tunteneet tupakan tappavat ominaisuudet erittäin yksityiskohtaisesti. Koppinen on ollut tarkasti perillä tupakansavun koostumuksesta ja siitä, miten erilaiset myrkyt vaikuttavat ihmiseen. Hän oli perehtynyt tupakansavua koskeviin kemiallisiin tutkimuksiin ainakin vuosina Tupakkalainsäädännössä on heti vuodesta 1977 lähtien ollut määräyksiä niistä terveyshaittoja aiheuttavista aineista, joita tupakkaa poltettaessa ei saa syntyä. Vastuu näiden aineiden pitoisuuksien tutkimisesta on kuulunut ja kuuluu tupakan valmistajalle ja maahantuojalle. Amer-Tupakka Oy:ssä huolehtiminen näiden säännösten noudattamisesta on ilman muuta ollut vuosina kemisti Seppo Koppisen tehtävänä. Koppinen on varmasti tuntenut tupakan myrkyllisyyden paremmin kuin valtaosa lääkäreistä. Todistajana Koppinen kuitenkin heittäytyi täysin tietämättömäksi. F. Rikosoikeudellinen arviointi Seppo Koppista ei ole tuomittu mistään rikoksesta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa, joka koskee tärkeää asiaa, on kuitenkin sallittua punnita Koppisen menettelyä. Tällä perusteella olen edellä ottanut lainaukset Koppisen todistajankertomuksista ja sanonut niitä valheellisiksi. Koppinen kertoi vastoin parempaa tietoaan, ettei hän tunne tupakan keskeisiä ominaisuuksia. Väärää valaa säännellään rikoslaissa nimikkeellä perätön lausuma tuomioistuimessa. Väärä vala toteutuu, kun todistaja valansa nojalla antaa asiasta väärän tiedon tai salaa siihen kuuluvan seikan. Rangaistus väärästä valasta on vankeutta vähintään 14 päivää ja enintään kolme vuotta. Perätöntä lausumaa pidetään törkeänä ensinnäkin silloin, kun totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa. Tupakkaa koskevassa tuotevastuuoikeudenkäynnissä savukkeen tappavat ominaisuudet ovat varauksitta erityisen merkityksellisiä. Perätön lausuma on törkeä myös silloin, kun rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Erityisellä suunnitelmallisuudella tarkoitetaan muun muassa perättömän lausuman huolellista valmistelua. Tämä voisi toteutua esimerkiksi niin, että todistajalle ennen oikeudenkäyntiä annetaan ohjeet valehdella tietyin tavoin. En tiedä, mitä Koppinen on keskustellut Amer-Tupakka Oy:n lakimiesten kanssa ennen oikeuskäsittelyä. Joka tapauksessa Koppinen ja lakimiehet ovat varmasti käyneet läpi ne kysymykset, joita Koppiselle tultaisiin esittämään pääkuulustelussa ja myös ne kysymykset, joita vastakuulustelussa todennäköisesti esitettäisiin. Koppinen ja Amer-Tupakan asianajajat ovat var-

5 5 masti osanneet ennakoida, että kantajien asiamiehet esittäisivät vastakuulustelussa kysymyksiä tupakan tauteja aiheuttavista ominaisuuksista ja tappavuudesta. Tämän mukaan Koppinen ja asianajajat ovat varmastikin pohdiskelleet, mitä näihin kysymyksiin tulisi vastata tuomioistuimessa. Edellä olevan perusteella Koppinen syyllistyi törkeään perättömän lausuman antamiseen. Rangaistus törkeästä perättömästä lausumasta on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Asia on näin minulla tällä haavaa olevien tietojen nojalla. Käsitykseni voi muuttua, mikäli Koppinen antaa uusia tietoja todistusmenettelystään. Pamfletin julkaisemisen jälkeen Koppinen ei ole tähän mennessä kommentoinut asiaa. Esitykseni johtaa varmastikin kysymään, eikö Koppista tulisi tuomita rangaistukseen väärästä valasta tai törkeästä väärästä valasta. Tähän kysymykseen en ota mitään kantaa. Minä olen kirjoittanut pamfletin eli puheenvuoron tupakkapolitiikasta ja oikeuspolitiikasta. Koppisen mahdollinen rangaistavuus kuuluu oikeuslaitoksen edustajien ratkaistavaksi. Minä en ole velvollinen tekemään tämän asian edistämiseksi mitään.

LASSE LEHTINEN, KUOLEMAN KAUPPAMIES

LASSE LEHTINEN, KUOLEMAN KAUPPAMIES LASSE LEHTINEN, KUOLEMAN KAUPPAMIES TIIVISTELMÄ Savukkeiden merkitys keuhkosyövän ja useiden muiden tappavien tautien aiheuttajana varmistui lääketieteessä 1950-luvulla, ja siitä lähtien tupakkateollisuus

Lisätiedot

K E V Y T S A V U K E O I K E U D E N K Ä Y N T I Kantaja N.S:n haastehakemus 3.3.2005

K E V Y T S A V U K E O I K E U D E N K Ä Y N T I Kantaja N.S:n haastehakemus 3.3.2005 Kantaja: N. S. (310156) K E V Y T S A V U K E O I K E U D E N K Ä Y N T I Kantaja N.S:n haastehakemus 3.3.2005 Kantajan asiamiehet: asianajaja, varatuomari Leo Koskenvuo siviilioikeuden professori Erkki

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 101/2008): alaikäisiä koskevan tupakkatuotteiden

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 25.3.3 Todistaja, verotarkastaja Kuortti Helpottaakseni seuraamista olen kysymysten väliin lisännyt (osin) teeman/asiaa kuvaavan otsikon.

Lisätiedot

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut

Paananen: En, vaan Hämeenlinnassa. Puheenjohtaja: Hm Paananen: Toimistoapulaisena toimin siellä, kirjanpitäjänä. Syyttäjä: Olette sivulla 50 kertonut 27. Käsittely Helsingin Hovioikeudessa kesäkuu 2003 27.7. Kuullaan Todistaja (ALV tarkastaja) Matti Paananen Puheenjohtaja: No sitten voidaan kutsua Paananen, eikö niin? Todistaja Paananen saliin neljä.

Lisätiedot

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM

OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM 1 OIKEUSVALTIO IN MEMORIAM JOHDANTO Laman seurauksena yhä useampi yrittäjä ajautuu konkurssiin ja menettää myös muun kuin osakepääomaan sijoittamansa omaisuuden. Tämä johtuu vallitsevasta, lain vastaisesta

Lisätiedot

Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa

Pos.25. Käsittely Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos.3.2 Vesa Kuusisto todistelutarkoituksessa Vesa Kuusistoa kuullaan todistelutarkoituksessa ja ensimmäisenä kysyy Asianajaja Harri Niinimäki.

Lisätiedot

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita

29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita 29. Pos. 2. Hämeenlinnan käräjäoikeus/todistelu/päätös/syyttäjä ei valita Asia viranomaisten tiiviin yhteistyön ansiosta eteni oikeudenistuimen käsittelyyn. Oli uusi kesä ja kuten aiemmin oikeudenkäynti

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 110

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 110 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 110 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen Päivitetty 22.5.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

SAA: Mitä te olette niin kuin ATK-osaamista käyttäneet tässä asiassa? Millä lailla?

SAA: Mitä te olette niin kuin ATK-osaamista käyttäneet tässä asiassa? Millä lailla? Todistaja Jukka Niemi SAA: Tiedättekö mistä täällä on kysymys tässä oikeudenkäynnissä? T: Kyllä, tiedän. SAA: Oletteko te Savenmaalla töissä? T: En ole vakituisesti, vaan olen ollut hänellä asiantuntijana.

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen

Paananen: Minä kävin Kuusistoa auttamassa kerran kuussa, kaikki atk listat järjestykseen, aineisto aika järjestykseen kerran kuussa ja varsinaisen Pos.25. Käsittely "Raastupa ratkaisee, oikeus oikaisee" v.2000 Pos25.3.9 Todistaja Matti Paananen (NTC:n entinen kirjanpitäjä & Lääninveroviraston ALV tarkastaja) Teksti sisältää "muutaman varsinaisen

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut.

Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. Kouvolan hovioikeudelle osoitetun Riihimäen käräjäoikeuden tuomiota 07/815 asiassa R07/428 annettu 5.12.2007 koskevan valituksen perustelut. YLEISET PERUSTELUT A. JOHDANTO Kyseessä Taka-Hattelmalan Hoitotarvike

Lisätiedot

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen

16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 16. Pos.3 NTC:n Valitus Uudenmaan lääninoikeuteen 1. Pos.3 Valituksenalaiset päätökset: Uudenmaan lääninveroviraston liikevaihtoveron maksuunpanopäätökset 30.6.1995 nrot 95J4249-95J4251 sekä 24.7.1995

Lisätiedot

Lääketieteellisen lausunnon merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa

Lääketieteellisen lausunnon merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa Pirjo Aaltonen Lääketieteellisen lausunnon merkityksestä oikeudellisessa päätöksenteossa 1. Johdanto Tuomioistuimen on riita-asiassa perustettava ratkaisunsa asiassa esitettyyn selvitykseen. Oikeudenkäymiskaaren

Lisätiedot

Lyhenteet IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja

Lyhenteet IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja Todistajana kuultuna Ari Hilli on kertonut toimineensa kanteessa tarkoitettuna aikana myyntineuvottelijana vastaajan yritysmyynnissä. Todistaja oli siirtynyt pois vastaajan palveluksesta kesällä 2005.

Lisätiedot

Käräjätuomari Mitja Korjakoff 1.7.2011 L 10/34554. Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Käräjätuomari Mitja Korjakoff 1.7.2011 L 10/34554. Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/25084 3. osasto 1 Käräjätuomari Mitja Korjakoff 1.7.2011 L 10/34554 Kantaja Vastaaja Asia Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Professori, dosentti, OTT, VT. Asko Lehtonen: VELALLISEN RIKOKSET

TAMPEREEN YLIOPISTO. Professori, dosentti, OTT, VT. Asko Lehtonen: VELALLISEN RIKOKSET TAMPEREEN YLIOPISTO Professori, dosentti, OTT, VT Asko Lehtonen: VELALLISEN RIKOKSET Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.................................................... 3 2. VELALLISEN PETOS............................................

Lisätiedot

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti

27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti 27. Hovioikeuteen valmistumista 27.5. Kuullaan todistaja Hannu Kuortti Hannu Kuortti kuuleminen, Wav 13 Puheenjohtaja: Te olette Aarre Hannu Juhani Kuortti. Joo, käykää istumaan siihen pöydän ääreen. Te

Lisätiedot

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011

Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA. Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Syrjintäolettama, todistustaakka, syrjintä, asuminen SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2010/1554 Antopäivä: 7.11.2011 Maahanmuuttajataustainen A katsoi joutuneensa syrjityksi asuntoasioissaan ja erityisesti

Lisätiedot

Ilkka Kaitila: Ehlers-Danlosin syndrooma-luento

Ilkka Kaitila: Ehlers-Danlosin syndrooma-luento Ilkka Kaitila: Ehlers-Danlosin syndrooma-luento Dosentti Ilkka Kaitilan luento Ehlers-Danlosin syndroomasta Reumaliiton kuntoutumiskeskuksessa Apilassa. Dos. Luento on nauhoitettu Reumaliiton kuntoutumiskeskuksessa

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

HE 227/2008 vp. kohtana.

HE 227/2008 vp. kohtana. HE 227/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan toimenpiteistä tupakoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 141/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia,

Lisätiedot

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

69/2012. Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 69/2012 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Edita Prima Oy, Helsinki 2012 9.11.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot