Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Anu Hilpi

2 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 18

3 3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos rakentaa ja ylläpitää luotettavasti ja kustannustehokkaasti katuja viheralueita, kiinteistöjen piha-alueita, ja hoitaa kaupungin metsäomaisuutta. Tehtäviin kuuluu lisäksi ylijäämämassojen läjittämisen ja lumenvastaanottopaikkojen operatiivinen toiminta, sekä siirtoajoneuvojen varastointi. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajien kanssa solmittujen kumppanuus- ja vuosisopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona (47 %) että ostopalveluina (53 %). Espoo Kaupunkitekniikka jakautuu kolmeen tuotantoyksikköön, Rakentaminen, Ylläpito ja Ympäristötuotanto. Lisäksi Tuotannon tuki hoitaa hallinnollisia tehtäviä sekä tukiprosesseja. Suurimmat asiakkaat ovat teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus -liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluja myös muille kaupungin toimialoille ja tulosyksiköille. Liikelaitoksen toiminnan näkymät ovat riippuvaisia siitä, miten omistaja-tilaaja-tuottajamalli projekti etenee. Toiminta jatkuu tavoitteellisena ja samalla varaudutaan TILTU:n tuomiin muutoksiin. Espoo Kaupunkitekniikan vahvuutena on palveluiden joustavuus. Kun kaikki työmaamme ovat lähialueella voimme nopeasti reagoida hätätapauksiin. Vankan aluetuntemuksen ja ammattitaidon ansiosta voimme lyhyellä varoitusajalla ja puutteellisilla suunnitelmilla tai jopa ilman suunnitelmia tehdä mittaviakin hankkeita. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan pk-yrityksien liikevaihto on alle 50 milj. euroa ja palveluksessa alle 250 työntekijää EKA on suuryritys henkilömäärän suhteen, henkilöstölukumäärä on 350 lokakuun lopussa 2014 EKA oli suuryritys liikevaihdon suhteen, liikevaihto noin 59 miljoonaa euroa (2013). MVR alan kokonaisliikevaihto 3,5 miljardia euroa (2011) Keskim. liikevaihto 3,2 miljoonaa euroa/yritys (2010) Kokonaistulos 0,5 % Käyttökate 7,6% Liikevaihto/henkilö 192 k /hlö (2010)

4 4 EKA liikevaihto 54,4 miljoonaa euroa EKA tulos 2,2% EKA käyttökate 2,4 % EKA liikevaihto/henkilö 154 k /hlö (54,4 milj euroa/354) => Infrarakentajiin nähden EKA on selvä suuryritys Vertailu muihin kuntiin: LSKT Oulun Stara T:reen EKA Oy tekninen* 2011 infra henkilöstö nettobudjet Oy yksikkö Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos toimintatulot M 262,00 28,50 67,50 59,90 59,30 tulos 6,58-0,17-5,90 0,05 1,10 henkilöstö tulot k /hlö

5 5 Vertailu yksityiseen: Liikelaitos Yksityiset henkilöstö EKA 2012 Maarakennus 2011 toimintatulot M 59, tulos 1, henkilöstö tulot k /hlö Taantuman aikaan yksityiset maarakennusliikkeet ovat tehneet tappiota. Espoo Kaupunkitekniikan suurin haaste on suuret kiinteät kulut. Henkilöstö on supistunut luonnollisen poistuman johdosta eikä tilalle ole rekrytoitu. Organisaatiorakennetta on tarkoitus madaltaa. 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Tavoitteena on espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa, kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen

6 6 Tavoitteemme on toimia selkeästi tuottajaliikelaitosmallin mukaisesti. Koko kaupungin tavoitteena on kaksinkertaisen tilaajaresurssin purku liikelaitoksemme ja Katu- ja viherpalveluiden osalta ylläpidossa ja rakentamisessa. 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen. Suppean tilauskannan vuoksi työllistetään ensisijaisesti oma henkilöstö. Kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen tulee oman valvonnan ja sopimuskumppanien työn tehostamisen kautta. Strategiaa tarkennetaan, ja laaditaan tarvittavat päivitykset palvelukuvauksiin, sopimuksiin ja henkilöstösuunnitteluun. Edistetään Jutellaanko konseptia yhdessä Palin hallinto- ja kehittämisyksikön kanssa. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Kaluston käyttöä tehostetaan ottamalla koko liikelaitoksessa käyttöön ajo- ja konekalustosta kalustopankki, jota hallinnoi vuoden 2015 alusta ajojärjestelijä. Tehostamisessa hyödynnetään LEAN menetelmää Palin hallinto- ja kehittämisyksikön asiantuntijoiden tuella. Tilojen käytön tehostamista on tehty huomattavasti ja vuonna 2014 irtisanottiin 3000 m² toimitiloja. Mikkelään on tehty toimitilasuunnitelma, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa. EKA luopui Laaksolahdesta 2014 vuoden lopulla ja henkilöstö muutti Mikkelään. Mikkelässä viimeistellään vielä kaluston ja tarvikkeiden säilystystiloja vuoden 2015 alussa. Espoonlahden sivupaloasemasta luovutaan helmikuun lopulla. EKA selvittää Kaupungin puutarhan siirtomahdollisuutta ja ylläpitoa vain olennaisin osin. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille

7 7 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen tavoitteena on pienet yleiskulut. Liikelaitoksen yleiskuluprosenttitavoite on 7,59 %. Selvitetään vielä varhemaksut jotka ovat ja nostavat osaltaan kulua. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotantoa tehostetaan LEAN periaattein, lisäksi palveluita tuotteistetaan ja hinnoitellaan. Organisaatiota madalletaan ja tulosvastuuta laajennetaan. Pikapalkitsemiseen laaditaan ohjeistus Controllerin toimintaa kehitetään yhdessä HAKE:n kanssa busines suuntaan. 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen EKA:n toiminnassa PATE on tuottanut hyviä tuloksia sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentymisenä. Tapaturmat vähentyneet 49 % ja sairauspoissaolot 11 %. Trendiä jatketaan osallistamalla ja motivoimalla henkilöstö jutellaanko konseptin mukasesti ja kohti 0 tapaturmaa. Esimiesten vastuita ja valtuuksia täsmennetään ja heitä motivoidaan tarkalla tavoitteiden asetannalla ja mittaroinnilla sujuvan arjen takaamiseksi. 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Espoo Kaupunkitekniikan hankinnat on keskitetty Hankintapalveluille. Yhteistyötä kehitetään ja hankintaprosessin vastuut täsmennetään. Hankintamalleja ja palvelukokonaisuuksia kehitetään EKA:ssa.

8 8 Tavoitteena sähköisen ostamisen laajentaminen. Toteutetaan Jutellaan konseptia, käynnistetään vuoropuhelu markkinoiden kanssa. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Liikelaitoksessa otetaan käyttöön vuoden alussa Teknisen keskuksen tuotannon ohjausjärjestelmä. Järjestelmän on arvioitu tuovan huomattavia kustannussäästöjä, mm. päällekkäisiä töitä voidaan karsia. Tilaaminen, raportointi ja laskutus on selkeämpää, yksinkertaisempaa aikaa ja kustannuksia säästäviä. Henkilöstöresursseja voidaan siirtää tuottavampiin tehtäviin sisäisen ja osittain ulkoisen koulutuksen avulla. 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Espoo Kaupunkitekniikan neljä keskeisintä tavoitetta v Osana palvelustrategiaa tiivistetään yhteistyötä eri yksiköiden välillä Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtat ja -päälliköt Palveluyksiköissä tehdään itse yli yksikkörajojen ja resurssitarvehuippujen tasaamiseksi ostetaan ulkoa. Panostetaan hankintaosaamiseen, tilaamisen ja ostopalveluiden valvontaan (kevät 2015) Kartoitetaan henkilöstön osaaminen (resurssipankki), 2015 Resurssien käytön tehostaminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt (TOIVO-tuotanto-ohjausjärjestelmän myötä) otetaan käyttöön kalustopankki. Pankkia hallinoi ajojärjestelijä/t Koneet ja autot saadaan tehokkaaseen käyttöön ja "hukka-aika" vähenee saaden aikaan kustannussäästöjä Tavoiteaika henkilöstöresurssit ja osaaminen kartoitus käyttöönotto Palvelutuotannon ohjauksen kehittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ( ) Hinnaston laatiminen rakentamisessa Projektien- ja kustannushallinnan sekä raportoinnin parantuminen (kevät 2015) Asiakkuusvastaavuuden kehittäminen Vastuuhenkilö toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt Tilausten vastaanotto ja ohjaus tekijöille. Kaikille liikelaitoksen palveluille määritetään palveluista vastaava/t yhteyshenkilö/t yli yksikkörajojen Tavoiteaika

9 9 3. Liikevaihto Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen liikevaihto on 49,671 milj. euroa. Tilaajat eivät ole vielä sitoutunee talousarvion mukaiseen liikevaihtoon. Eroa on 2,7 milj. euroa. Liikelaitoksen katetavoite on 1 % liikevaihdosta. Muutos vuoden 2013 liikevaihtoon on -9,8 %. Muutos johtuu hinnan alennuksista sekä teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden tilausten vähentymisestä. Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toiminta perustuu pääasiassa seuraaviin sopimuksiin. Ne muodostavat liikelaitoksen liikevaihdon perustan. Ylläpitosopimus Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden kanssa. Sopimushinta on 17,277 milj. euroa, hinta voi vielä muuttua, jos kolmas alueurakka-alue kilpailutetaan ulos. Rakentamissopimus Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden kanssa. Sopimushinta on 21,500 milj. euroa. Pihasopimus Tilakeskus liikelaitoksen kanssa. Sopimushinta on 1,6 milj. euroa Liikevaihto asiakkaittain Asiakaskunta säilyy samana kuin edellisinäkin vuosina. Pääasiakkaana on teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut, jonka osuus on 96,8 %. Puunmyynnistä sekä lumen- ja maamassojen vastaanotosta liikelaitokselle tulevat ulkopuoliset tulot kuuluvat myös ylläpidon sopimuksiin, sillä niillä katetaan toiminnan pyörittämisestä aiheutuvia kustannuksia.

10 10. Tilakeskus liikelaitoksen osuus on n. 3,2 %. Sopimuksen piiriin kuuluu pihojen hoito, perusparannusten ja uustuotannon valvonta. Pihojen hoito laskutetaan toteuman mukaan kuukausittain. Perusparannustyöt laskutetaan kohteiden valmistuttua toteuman mukaan Rakentaminen Rakentamisen veloitusperusteena on hankekohtaiset tarjoukset. Rakentamisessa jokainen hanke laskutetaan erikseen siten, että 5 % heti tilauksen vahvistumisen jälkeen, rakentamisen aikaan toteuman mukaan kuukausittain, valmiusastetta seurataan työmaakokouksissa. Loput 5 % laskutetaan luovutuksen yhteydessä, kun tilaaja on hyväksynyt kohteen ja kaikki asiakirjat Ylläpito Ylläpidon tulot 17,3 milj. euroa hoidetaan sopimuksen yhteydessä sovittavalla maksuerätaulukolla. Ylläpidon veloitusperusteena on hoidetut pinta-alat, jotka poimitaan YAOH-rekisteristä.. Ylläpidon liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2014 tasosta teknisen keskuksen mahdollisesti ulkoistaessa kolmannen alueurakan lähtien. Espoonlahden alueen ulkoistamisen myötä liikevaihdon lasku tulee olemaan vuonna 2015 noin ja vuonna 2016 noin 1 500,000. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelujen liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2014 tasosta. Tilaaja on suunnitellut vähentävän uudelleenpäällystystöitä noin miljoonalla eurolla. Myös maanvastaanottotoiminnan volyymi todennäköisesti laskee, kun yksityinen yritys aloittaa vastaanottotoimintansa Takapellossa. Liikevaihdon laskua pyritään kompensoimaan markkinoimalla palveluja uusille inhouseasiakkaille, esim. Espoon muut toimialat, HSY ja Espoon Asunnot Oy. Ympäristöpalveluissa kehitetään yksikköseurantaa ja raportointia, esimerkiksi liikennemerkkien ja katupuiden

11 11 määrä sekä metsänhoitopalveluissa toteutuneet työlajittaiset pinta-alat (pienpuuston hoito, harvennushakkuu, uudistamishakkuu, uudistamistoimenpiteet ja yksittäisten puiden poisto) Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Mittarit TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Katualue indeksoidut ylläpitokustannukset /m² s.luokka 2,00 1,97 1,35 1,35 1,35 1,35 Viheralue indeksoidut ylläpitokustannukset viher /m² A3-1,01 0,81 0,81 0,81 0,81 luokka Maansiirtoautojen käyttöaste % Henkilöstö Henkilöstömäärän arvioidaan hieman laskevan nykyisestä tasosta lähivuosina henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 jätetään vakansseja täyttämättä ja kausityöntekijöiden määrä supistuu, kun henkilöstön sisäiset siirrot lisääntyvät edelleen. Henkilöstömäärä 10/2014 Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Yhteensä Palveluyksikkö Vakinaiset Määräaik Vakinaiset Määräaik Tuotannon tuki Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Yhteensä

12 12 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot EKAssa 1-10/2014 % päiviä Liikelaitos 4,2 % 4460 Kuukausipalkkaiset 2,5 % 1202 Tuntipalkkaiset 5,7% 3258 Sairaus ja tapaturmapoissaoloja seurataan PALI:n tavoitteiden mukaisesti. Sairauksista ja tapaturmista johtuvat poissaolot ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 11 %. Tapaturmien lukumäärä on 1-10/2014 laskenut 49 % verrattuna 1-10/2013.Tapaturmien ja läheltä pititilanteiden seurantaa on tehostettu mm. kehittämällä sähköistä ilmoitusmenettelyä ja varmistettu, että tapauksia käsitellään työpaikkakokouksissa ja johtoryhmissä. Tapaturmien ja läheltä piti- tilanteet palveluyksiköittäin 1-10/2014 Palveluyksikkö Vahinkolkm Sairauspäivät Korvaussumma Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Kaikki yhteensä Vuodelle 2014 valmistunut työsuojeluohjelma on käytössä, minkä yhteydessä läpikäytiin kaikki työsuojeluun liittyvät dokumentaatiot ja tarkensimme prosesseja. Tärkeä tavoite oli tuottaa materiaalia erityisesti uusille työntekijöille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille työsuojelun ja -turvallisuuden vaatimuksista työpisteissä. Lisäksi riskien arvioinnin merkitystä korostettiin ottamalla uusittu arviointilomake jokapäiväiseksi johtamisen työkaluksi.

13 13 Olemme olleet yksi kaupungin eniten harjoittelija- ja kesätyöpaikkoja tarjoavista laitoksista. Työllistämme jatkossakin, mutta liikevaihdon supistuksista johtuen rajoitetusti. Kesätyöpaikkojen ja sosiaalisten työllistämisen kautta tulevan henkilöstön perehdyttäminen ja työnohjaus vaatii paljon aikaa ja resursseja. Ylläpidossa on tavoitteena lisätä sesonkien mukaan sisäistä siirtoa palvelualueiden välillä. Katuylläpitoon on siirtynyt talvikaudeksi 8 henkilöä muilta palvelualueilta, ja 2015 tavoitteena on saada siirtoon vähintään 10 henkilöä. Vastaavasti vähintään 10 henkilöä siirtyy katuylläpidosta kesäkaudeksi viherylläpidon tehtäviin vähintään kahdeksan viikon ajaksi. 5. Osaamisen kehittäminen Ensi vuodelle laadittu koulutussuunnitelma perustuu käyttötulojen supistumisesta johtuen vain lakisääteisten koulutusten päivittämiseen. Koulutusmäärärahat 2015 Palveluyksikkö Ammattitaitoa ylläpitävät ja Lakisääteiset Yhteensä lisäävät Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Tuotannon tuki Yhteensä Lakisääteisistä on tiedossa päivitystarpeita tällä hetkellä seuraavasti: tieturvakurssi 50 henkilöä, tulityökurssi 20 ja ensiapukoulutuskurssi 50, vesihygieniapassi 5, pääkaupunkiseudun katutyö 4 ja työturvallisuus 2. Kyseiset koulutukset on kilpailutettu kaupungin/hankintapalvelujen toimesta ja hyödynnämme ainoastaan sopimuskouluttajia.

14 14 Supistuneen liikevaihdon ja suurien kiinteiden kustannusten johdosta koulutuksen painopiste on lakisääteisissä koulutuksissa. Henkilöstön osaaminen on tarkoitus kartoittaa siten että vapaita resursseja voidaan hyödyntää yli yksikkörajojen. 6. Muut tuotannontekijät Maamassojen uusittu vastaanottojärjestelmä on otettu käyttöön syyskuussa Lipukkeisiin perustuvasta järjestelmästä on siirrytty sähköiseen kuormien vastaanottoon ja automaattiseen laskutukseen syksyllä Olemme olleet vuonna 2014 aktiivisesti mukana kehittämässä Toivo-tuotannonohjausjärjestelmää. Kehittämistyö jatkuu 2015 vuoden alkuun. Liikelaitoksen avaintavoitteeksi kirjattu järjestelmän käyttöönotto vuoden 2015 alussa. Ensimmäiset tuotantokäyttöön soveltuvat ratkaisut julkaistaanvuoden 2014 lopussa. Järjestelmän määrittelyjen yhteydessä toiminnot on kuvattu prosesseittain ja tarkoitus uudistaa toimintotapoja. Katuylläpidossa on kalustosuunnitelman toimeenpano alkanut vuonna 2014, jonka mukaan 9 konetta on vähennetty. Kone- ja autokalustoa on tarkoitus vähentää 2015 edelleen, mikäli tilauskanta on alhainen. Konekalustoa on tarkoitus kehittää siten, että vähäisellä käyttöasteella olevia koneluokkia korvataan monipuolisemmalla ja ympäri vuoden työllistettävällä kalustolla. Pyöräkuormaajia korvataan traktorikaivureilla. Ylläpidolle on hankittu imulakaisukone ja ulkoisten palveluiden ostoa puhtaanapidonkin osalta on vähennetty. Mikäli tekninen keskus ulkoistaa kolmannen alueurakan lähtien, ylläpidossa vähennetään ulkoistettavan alueen kalustomäärä mahdollisimman nopealla aikataululla niiltä osin kuin se on järkevää. Osittain vähennetään myös ulkoisten palveluiden ostoa muilla urakka-alueilla, mikäli työt voidaan suorittaa omalla, ulkoistettavalta alueelta vapautuvalla kalustolla.

15 15 Rakentamisen tarjouslaskennassa on käytössä FORE- ohjelmisto ja muissa yksiköissä on valmiudet ottaa ohjelmisto tarvittaessa käyttöön. Varikon kautta vuokrattujen koneiden ja autojen osuus kaikista kustannuksistamme on noin 7,8 %, mikä on varsinkin katuylläpidossa yksi suurimmista menoeristä. Oman kaluston käyttöastetta nostetaan ja kartoitetaan mahdollisia lisälaitteita jotta koneita voisi käyttää muuhunkin kuin päätarkoitukseen. Logistiikka- liikelaitoksen kautta vuokratun kaluston vuosikustannukset 2015 palveluyksiköittäin PALVELUYKSIKKÖ Euroa Osuus RAKENTAMINEN ,0 % TUOTANNON TUKI ,8 % YLLÄPITO ,0 % YMPÄRISTÖPALVELUT ,2 % Kaikki yhteensä ,0 % Vuokratun kaluston määrät tuoteryhmittäin Tuoteryhmä Rakentaminen Tukiyksikkö Ylläpito Ympäristöpalvelut Yhteensä Ajoleikkuri Auto Kuorma-auto Lisälaite Pakettiauto Pyöräkuormaaja Traktori Työkone Yhteensä

16 16 7. Hankinnat Kaikki toimittajat on kilpailutettu liikelaitoksen toimesta ja pienemmissä tarvikehankinnoissa hyödynnämme kaupungin yleisiä puitesopimuksia. Vuonna 2015 hankintojen kilpailutuksesta vastaa Hankintapalvelut yhteistyössä EKA:n kanssa. Pienhankintojen (< ) kilpailuttamisesta vastaa liikelaitos. Hankinnat liitteessä Palvelut Palvelujen ostojen arvioidaan olevan vuonna 2015 noin 21,6 milj. euroa. Suurimmat ulkopuoliset palvelujen ostot liittyvät kuljetuksiin ja konepalveluihin (12,3 milj. euroa) ja rakennuspalveluihin (8,5 milj. euroa). Rakentamisessa ja ylläpidon koneiden ja autojen kilpailutuksessa kaudelle ympäristöasiat ja kaluston ikä olivat edelleen tärkeitä kriteereitä. Lisäksi kaluston irtisanomisaikaa on lyhennetty kahdesta viikosta kahteen päivään ja tilauskäytäntöä on yksinkertaistettu käyttöasteen parantamiseksi. Ympäristöpalveluissa vastaanotetaan louhetta suoraan tukirankoihin jolloin säätetään louheen siirtokustannuksia n euroa vuodessa. Sosiaalisen työllistämisen velvoite tullaan lisäämään myös ulkoisten palveluntarjoajien sopimuksiin Aineet ja tarvikkeet Tähän ryhmään on arvioitu kuluvan rahaa 4,8 milj. euroa (n. 9,8 % kuluista). Suurimmat menoerät ovat kiviainekset ja erilaiset rakennusmateriaalit.

17 17 8. Toimitilat Tilakeskus -liikelaitoksen uudistama vuokrien muodostuksen laskentamenettely aiheutti liikelaitoksellemme todella suuret vuokrankorotukset, vuodelle 2014 n. 0,7 milj. euroa. Kaupunkitekniikan vuodelle 2014 maksama kokonaisvuokra oli 2,9 milj. euroa ja vuodelle 2015 vain 0,1 milj. euroa vähemmän, vaikka toimitiloja on irtisanottu 3000 m². Mikkelän toimitilaan laadittiin käytön tehostamissuunnitelma ja se otettiin käyttöön loppuvuodesta Varikon kautta vuokrattujen koneiden ja autojen osuus kaikista kustannuksistamme on noin 7,8 %, mikä on varsinkin katuylläpidossa yksi suurimmista menoeristä. Oman kaluston käyttöastetta nostetaan hyödyntämällä koneita yli yksikkörajojen ja päätarkoituksen lisäki koneet lisälaitteiden avulla monikäyttöisemmiksi. 9. Investoinnit ja poistot Aineettomien investointien siirtyessä 2015 alkaen Espoo ICT liikelaitokselle, Kaupunkitekniikka liikelaitokselle osalle jää vuodelle 2015 investoinneista pienkoneiden ja kalustojen hankinta, arvoltaan 0,090 milj. euroa. Postoja tullaan kirjaamaan arvon mukaan 0,203 milj. euroa. 10. Toiminnan seuranta Laatuarvioinnit tehdään tilaajan kanssa ylläpidossa ja metsänhoidossa. Ympäristöpalveluissa kehitetään yksikköseurantaa, liikennemerkkien ja katupuiden määrä sekä metsänhoitopalveluissa toteutuneet työlajittaiset pinta-alat. Rakentamisessa seurataan koneiden tehokkuutta Henkilöstöresurssien työllistymistä seurataan (kausisiirtojen määrä). Taloutta seurataan viikottain johdon työkokouksessa ja johtoryhmän kokouksessa. Tapaturmia seurataan kuukausittain johtoryhmän kokouksissa. Hankintoja seurataan kuukausittain. Urakoita seurataan säännöllisesti työmaakokouksissa ja laaditaan taloudellinen loppuselvitys.

18 18 Kehityskokouksia tilaajan kanssa kerran vuodessa, johtajien yhteistyökokouksia kolme-neljä kertaa vuodessa. Ylläpidon ja Ympäristöpalveluiden alueurakkakokoukset ja rakentamisen työmaakokoukset Tykot kuukausittain tilaajan kanssa. 11. Riskit Keskeisimpinä 2014 toteutuneena riskinä on Teknisen ja -ympäristötoimen siirtyminen monituottajamalliin ja muutoksesta Espoo Kaupunkitekniikalle aiheutunut tilauskannan puute. Riskiin varaudutaan sopimusneuvotteluin ja aktiivisen työn hankinnan kautta. Tavoitteena vähintään puolen vuoden tilauskanta tilauskanta romahti, mutta ei aikaisempinakaan vuosina tilauskantaa ollut, mutta töitä saatiin riittävästi tasaiseen tahtiin. Kokonaan ulkoistettu tuotanto edellyttää huolella valmisteltuja urakkapapereita ja riittävästi valvontaresursseja. Lyhyellä aikataululla ulkoistetuissa urakoissa on suuri lisätöiden aiheuttama hinnannousuriski. Espoo Kaupunkitekniikassa voimakkaat kulujen supistukset nopeassa aikataulussa eivät ole mahdollisia, koska henkilöstökulut mukaan luettuna kiinteät kulut ovat noin 50 %. Rakentamisen koko konekalusto tulee yksityiseltä, joten palveluiden ostoa ei pystytä laskemaan riittävästi, koska se tarkoittaisi tuotannon lopettamista ja samaan aikaan kiinteät kulut juoksisivat edelleen.

19 19 Korkeat vuokrat: Tuotantotiloja on 2014 irtisanottu 3000 m 2, mutta tulevat säästöt eivät tule kattamaan vuoden 2014 vuokrankorotuksia. Osaaminen heikentyy. Heikon taloustilanteen vuoksi henkilöstöä ei kouluteta muuten kuin lain edellyttämät koulutukset, eikä henkilöstöä rekrytoida avaintehtäviin, mikä aiheuttaa henkilöstölle epätasaista työkuormaa. Riskiin varautuminen edellyttää hyvää organisaatiosuunnitelmaa ja muutosta. Henkilöstöä koulutetaan sisäisesti ja kartoitetaan henkilöstön osaaminen palveluittain ja hyödynnetään osaamista koulutusta suunnataan hieman myös osaamisen vahvistamiseksi koulutussuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkitasoisena riskinä on lakisääteinen varautuminen poikkeustilanteisiin. Vastuut tulisi määrittää pikaisesti. Espoo Kaupunkitekniikka on ylläpitänyt veloituksetta valmiusjoukkoja, varautunut kaupungin lakisääteisiin poikkeusolosuhteisiin ja hoitanut ns. viranomaistehtäviä. 12. Liitteet: 1. Projektit täytetään suoraan salkkuun 2. tuloskortti 3. yksikön tarina 4. hankinnat

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 1 (10) Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Petteri Mussalo 21.11.2014 Tarkennettu 24.02.2015 2 (10) Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio... 3 2. Keskeiset

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 68 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ

TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ Helsingin seudun ympäristöpalvelut TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI 30.11.2011 2 Sisällys TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄ... 3 1 TOIMEKSIANTO... 3 1.1

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 5 3. Veroprosentit ja väestötiedot...

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot