Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Anu Hilpi

2 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 18

3 3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos rakentaa ja ylläpitää luotettavasti ja kustannustehokkaasti katuja viheralueita, kiinteistöjen piha-alueita, ja hoitaa kaupungin metsäomaisuutta. Tehtäviin kuuluu lisäksi ylijäämämassojen läjittämisen ja lumenvastaanottopaikkojen operatiivinen toiminta, sekä siirtoajoneuvojen varastointi. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajien kanssa solmittujen kumppanuus- ja vuosisopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona (47 %) että ostopalveluina (53 %). Espoo Kaupunkitekniikka jakautuu kolmeen tuotantoyksikköön, Rakentaminen, Ylläpito ja Ympäristötuotanto. Lisäksi Tuotannon tuki hoitaa hallinnollisia tehtäviä sekä tukiprosesseja. Suurimmat asiakkaat ovat teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus -liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluja myös muille kaupungin toimialoille ja tulosyksiköille. Liikelaitoksen toiminnan näkymät ovat riippuvaisia siitä, miten omistaja-tilaaja-tuottajamalli projekti etenee. Toiminta jatkuu tavoitteellisena ja samalla varaudutaan TILTU:n tuomiin muutoksiin. Espoo Kaupunkitekniikan vahvuutena on palveluiden joustavuus. Kun kaikki työmaamme ovat lähialueella voimme nopeasti reagoida hätätapauksiin. Vankan aluetuntemuksen ja ammattitaidon ansiosta voimme lyhyellä varoitusajalla ja puutteellisilla suunnitelmilla tai jopa ilman suunnitelmia tehdä mittaviakin hankkeita. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan pk-yrityksien liikevaihto on alle 50 milj. euroa ja palveluksessa alle 250 työntekijää EKA on suuryritys henkilömäärän suhteen, henkilöstölukumäärä on 350 lokakuun lopussa 2014 EKA oli suuryritys liikevaihdon suhteen, liikevaihto noin 59 miljoonaa euroa (2013). MVR alan kokonaisliikevaihto 3,5 miljardia euroa (2011) Keskim. liikevaihto 3,2 miljoonaa euroa/yritys (2010) Kokonaistulos 0,5 % Käyttökate 7,6% Liikevaihto/henkilö 192 k /hlö (2010)

4 4 EKA liikevaihto 54,4 miljoonaa euroa EKA tulos 2,2% EKA käyttökate 2,4 % EKA liikevaihto/henkilö 154 k /hlö (54,4 milj euroa/354) => Infrarakentajiin nähden EKA on selvä suuryritys Vertailu muihin kuntiin: LSKT Oulun Stara T:reen EKA Oy tekninen* 2011 infra henkilöstö nettobudjet Oy yksikkö Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos toimintatulot M 262,00 28,50 67,50 59,90 59,30 tulos 6,58-0,17-5,90 0,05 1,10 henkilöstö tulot k /hlö

5 5 Vertailu yksityiseen: Liikelaitos Yksityiset henkilöstö EKA 2012 Maarakennus 2011 toimintatulot M 59, tulos 1, henkilöstö tulot k /hlö Taantuman aikaan yksityiset maarakennusliikkeet ovat tehneet tappiota. Espoo Kaupunkitekniikan suurin haaste on suuret kiinteät kulut. Henkilöstö on supistunut luonnollisen poistuman johdosta eikä tilalle ole rekrytoitu. Organisaatiorakennetta on tarkoitus madaltaa. 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Tavoitteena on espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa, kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen

6 6 Tavoitteemme on toimia selkeästi tuottajaliikelaitosmallin mukaisesti. Koko kaupungin tavoitteena on kaksinkertaisen tilaajaresurssin purku liikelaitoksemme ja Katu- ja viherpalveluiden osalta ylläpidossa ja rakentamisessa. 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen. Suppean tilauskannan vuoksi työllistetään ensisijaisesti oma henkilöstö. Kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen tulee oman valvonnan ja sopimuskumppanien työn tehostamisen kautta. Strategiaa tarkennetaan, ja laaditaan tarvittavat päivitykset palvelukuvauksiin, sopimuksiin ja henkilöstösuunnitteluun. Edistetään Jutellaanko konseptia yhdessä Palin hallinto- ja kehittämisyksikön kanssa. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Kaluston käyttöä tehostetaan ottamalla koko liikelaitoksessa käyttöön ajo- ja konekalustosta kalustopankki, jota hallinnoi vuoden 2015 alusta ajojärjestelijä. Tehostamisessa hyödynnetään LEAN menetelmää Palin hallinto- ja kehittämisyksikön asiantuntijoiden tuella. Tilojen käytön tehostamista on tehty huomattavasti ja vuonna 2014 irtisanottiin 3000 m² toimitiloja. Mikkelään on tehty toimitilasuunnitelma, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa. EKA luopui Laaksolahdesta 2014 vuoden lopulla ja henkilöstö muutti Mikkelään. Mikkelässä viimeistellään vielä kaluston ja tarvikkeiden säilystystiloja vuoden 2015 alussa. Espoonlahden sivupaloasemasta luovutaan helmikuun lopulla. EKA selvittää Kaupungin puutarhan siirtomahdollisuutta ja ylläpitoa vain olennaisin osin. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille

7 7 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen tavoitteena on pienet yleiskulut. Liikelaitoksen yleiskuluprosenttitavoite on 7,59 %. Selvitetään vielä varhemaksut jotka ovat ja nostavat osaltaan kulua. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotantoa tehostetaan LEAN periaattein, lisäksi palveluita tuotteistetaan ja hinnoitellaan. Organisaatiota madalletaan ja tulosvastuuta laajennetaan. Pikapalkitsemiseen laaditaan ohjeistus Controllerin toimintaa kehitetään yhdessä HAKE:n kanssa busines suuntaan. 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen EKA:n toiminnassa PATE on tuottanut hyviä tuloksia sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentymisenä. Tapaturmat vähentyneet 49 % ja sairauspoissaolot 11 %. Trendiä jatketaan osallistamalla ja motivoimalla henkilöstö jutellaanko konseptin mukasesti ja kohti 0 tapaturmaa. Esimiesten vastuita ja valtuuksia täsmennetään ja heitä motivoidaan tarkalla tavoitteiden asetannalla ja mittaroinnilla sujuvan arjen takaamiseksi. 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Espoo Kaupunkitekniikan hankinnat on keskitetty Hankintapalveluille. Yhteistyötä kehitetään ja hankintaprosessin vastuut täsmennetään. Hankintamalleja ja palvelukokonaisuuksia kehitetään EKA:ssa.

8 8 Tavoitteena sähköisen ostamisen laajentaminen. Toteutetaan Jutellaan konseptia, käynnistetään vuoropuhelu markkinoiden kanssa. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Liikelaitoksessa otetaan käyttöön vuoden alussa Teknisen keskuksen tuotannon ohjausjärjestelmä. Järjestelmän on arvioitu tuovan huomattavia kustannussäästöjä, mm. päällekkäisiä töitä voidaan karsia. Tilaaminen, raportointi ja laskutus on selkeämpää, yksinkertaisempaa aikaa ja kustannuksia säästäviä. Henkilöstöresursseja voidaan siirtää tuottavampiin tehtäviin sisäisen ja osittain ulkoisen koulutuksen avulla. 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Espoo Kaupunkitekniikan neljä keskeisintä tavoitetta v Osana palvelustrategiaa tiivistetään yhteistyötä eri yksiköiden välillä Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtat ja -päälliköt Palveluyksiköissä tehdään itse yli yksikkörajojen ja resurssitarvehuippujen tasaamiseksi ostetaan ulkoa. Panostetaan hankintaosaamiseen, tilaamisen ja ostopalveluiden valvontaan (kevät 2015) Kartoitetaan henkilöstön osaaminen (resurssipankki), 2015 Resurssien käytön tehostaminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt (TOIVO-tuotanto-ohjausjärjestelmän myötä) otetaan käyttöön kalustopankki. Pankkia hallinoi ajojärjestelijä/t Koneet ja autot saadaan tehokkaaseen käyttöön ja "hukka-aika" vähenee saaden aikaan kustannussäästöjä Tavoiteaika henkilöstöresurssit ja osaaminen kartoitus käyttöönotto Palvelutuotannon ohjauksen kehittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ( ) Hinnaston laatiminen rakentamisessa Projektien- ja kustannushallinnan sekä raportoinnin parantuminen (kevät 2015) Asiakkuusvastaavuuden kehittäminen Vastuuhenkilö toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt Tilausten vastaanotto ja ohjaus tekijöille. Kaikille liikelaitoksen palveluille määritetään palveluista vastaava/t yhteyshenkilö/t yli yksikkörajojen Tavoiteaika

9 9 3. Liikevaihto Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen liikevaihto on 49,671 milj. euroa. Tilaajat eivät ole vielä sitoutunee talousarvion mukaiseen liikevaihtoon. Eroa on 2,7 milj. euroa. Liikelaitoksen katetavoite on 1 % liikevaihdosta. Muutos vuoden 2013 liikevaihtoon on -9,8 %. Muutos johtuu hinnan alennuksista sekä teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden tilausten vähentymisestä. Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toiminta perustuu pääasiassa seuraaviin sopimuksiin. Ne muodostavat liikelaitoksen liikevaihdon perustan. Ylläpitosopimus Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden kanssa. Sopimushinta on 17,277 milj. euroa, hinta voi vielä muuttua, jos kolmas alueurakka-alue kilpailutetaan ulos. Rakentamissopimus Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden kanssa. Sopimushinta on 21,500 milj. euroa. Pihasopimus Tilakeskus liikelaitoksen kanssa. Sopimushinta on 1,6 milj. euroa Liikevaihto asiakkaittain Asiakaskunta säilyy samana kuin edellisinäkin vuosina. Pääasiakkaana on teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut, jonka osuus on 96,8 %. Puunmyynnistä sekä lumen- ja maamassojen vastaanotosta liikelaitokselle tulevat ulkopuoliset tulot kuuluvat myös ylläpidon sopimuksiin, sillä niillä katetaan toiminnan pyörittämisestä aiheutuvia kustannuksia.

10 10. Tilakeskus liikelaitoksen osuus on n. 3,2 %. Sopimuksen piiriin kuuluu pihojen hoito, perusparannusten ja uustuotannon valvonta. Pihojen hoito laskutetaan toteuman mukaan kuukausittain. Perusparannustyöt laskutetaan kohteiden valmistuttua toteuman mukaan Rakentaminen Rakentamisen veloitusperusteena on hankekohtaiset tarjoukset. Rakentamisessa jokainen hanke laskutetaan erikseen siten, että 5 % heti tilauksen vahvistumisen jälkeen, rakentamisen aikaan toteuman mukaan kuukausittain, valmiusastetta seurataan työmaakokouksissa. Loput 5 % laskutetaan luovutuksen yhteydessä, kun tilaaja on hyväksynyt kohteen ja kaikki asiakirjat Ylläpito Ylläpidon tulot 17,3 milj. euroa hoidetaan sopimuksen yhteydessä sovittavalla maksuerätaulukolla. Ylläpidon veloitusperusteena on hoidetut pinta-alat, jotka poimitaan YAOH-rekisteristä.. Ylläpidon liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2014 tasosta teknisen keskuksen mahdollisesti ulkoistaessa kolmannen alueurakan lähtien. Espoonlahden alueen ulkoistamisen myötä liikevaihdon lasku tulee olemaan vuonna 2015 noin ja vuonna 2016 noin 1 500,000. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelujen liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2014 tasosta. Tilaaja on suunnitellut vähentävän uudelleenpäällystystöitä noin miljoonalla eurolla. Myös maanvastaanottotoiminnan volyymi todennäköisesti laskee, kun yksityinen yritys aloittaa vastaanottotoimintansa Takapellossa. Liikevaihdon laskua pyritään kompensoimaan markkinoimalla palveluja uusille inhouseasiakkaille, esim. Espoon muut toimialat, HSY ja Espoon Asunnot Oy. Ympäristöpalveluissa kehitetään yksikköseurantaa ja raportointia, esimerkiksi liikennemerkkien ja katupuiden

11 11 määrä sekä metsänhoitopalveluissa toteutuneet työlajittaiset pinta-alat (pienpuuston hoito, harvennushakkuu, uudistamishakkuu, uudistamistoimenpiteet ja yksittäisten puiden poisto) Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Mittarit TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Katualue indeksoidut ylläpitokustannukset /m² s.luokka 2,00 1,97 1,35 1,35 1,35 1,35 Viheralue indeksoidut ylläpitokustannukset viher /m² A3-1,01 0,81 0,81 0,81 0,81 luokka Maansiirtoautojen käyttöaste % Henkilöstö Henkilöstömäärän arvioidaan hieman laskevan nykyisestä tasosta lähivuosina henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 jätetään vakansseja täyttämättä ja kausityöntekijöiden määrä supistuu, kun henkilöstön sisäiset siirrot lisääntyvät edelleen. Henkilöstömäärä 10/2014 Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Yhteensä Palveluyksikkö Vakinaiset Määräaik Vakinaiset Määräaik Tuotannon tuki Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Yhteensä

12 12 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot EKAssa 1-10/2014 % päiviä Liikelaitos 4,2 % 4460 Kuukausipalkkaiset 2,5 % 1202 Tuntipalkkaiset 5,7% 3258 Sairaus ja tapaturmapoissaoloja seurataan PALI:n tavoitteiden mukaisesti. Sairauksista ja tapaturmista johtuvat poissaolot ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 11 %. Tapaturmien lukumäärä on 1-10/2014 laskenut 49 % verrattuna 1-10/2013.Tapaturmien ja läheltä pititilanteiden seurantaa on tehostettu mm. kehittämällä sähköistä ilmoitusmenettelyä ja varmistettu, että tapauksia käsitellään työpaikkakokouksissa ja johtoryhmissä. Tapaturmien ja läheltä piti- tilanteet palveluyksiköittäin 1-10/2014 Palveluyksikkö Vahinkolkm Sairauspäivät Korvaussumma Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Kaikki yhteensä Vuodelle 2014 valmistunut työsuojeluohjelma on käytössä, minkä yhteydessä läpikäytiin kaikki työsuojeluun liittyvät dokumentaatiot ja tarkensimme prosesseja. Tärkeä tavoite oli tuottaa materiaalia erityisesti uusille työntekijöille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille työsuojelun ja -turvallisuuden vaatimuksista työpisteissä. Lisäksi riskien arvioinnin merkitystä korostettiin ottamalla uusittu arviointilomake jokapäiväiseksi johtamisen työkaluksi.

13 13 Olemme olleet yksi kaupungin eniten harjoittelija- ja kesätyöpaikkoja tarjoavista laitoksista. Työllistämme jatkossakin, mutta liikevaihdon supistuksista johtuen rajoitetusti. Kesätyöpaikkojen ja sosiaalisten työllistämisen kautta tulevan henkilöstön perehdyttäminen ja työnohjaus vaatii paljon aikaa ja resursseja. Ylläpidossa on tavoitteena lisätä sesonkien mukaan sisäistä siirtoa palvelualueiden välillä. Katuylläpitoon on siirtynyt talvikaudeksi 8 henkilöä muilta palvelualueilta, ja 2015 tavoitteena on saada siirtoon vähintään 10 henkilöä. Vastaavasti vähintään 10 henkilöä siirtyy katuylläpidosta kesäkaudeksi viherylläpidon tehtäviin vähintään kahdeksan viikon ajaksi. 5. Osaamisen kehittäminen Ensi vuodelle laadittu koulutussuunnitelma perustuu käyttötulojen supistumisesta johtuen vain lakisääteisten koulutusten päivittämiseen. Koulutusmäärärahat 2015 Palveluyksikkö Ammattitaitoa ylläpitävät ja Lakisääteiset Yhteensä lisäävät Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Tuotannon tuki Yhteensä Lakisääteisistä on tiedossa päivitystarpeita tällä hetkellä seuraavasti: tieturvakurssi 50 henkilöä, tulityökurssi 20 ja ensiapukoulutuskurssi 50, vesihygieniapassi 5, pääkaupunkiseudun katutyö 4 ja työturvallisuus 2. Kyseiset koulutukset on kilpailutettu kaupungin/hankintapalvelujen toimesta ja hyödynnämme ainoastaan sopimuskouluttajia.

14 14 Supistuneen liikevaihdon ja suurien kiinteiden kustannusten johdosta koulutuksen painopiste on lakisääteisissä koulutuksissa. Henkilöstön osaaminen on tarkoitus kartoittaa siten että vapaita resursseja voidaan hyödyntää yli yksikkörajojen. 6. Muut tuotannontekijät Maamassojen uusittu vastaanottojärjestelmä on otettu käyttöön syyskuussa Lipukkeisiin perustuvasta järjestelmästä on siirrytty sähköiseen kuormien vastaanottoon ja automaattiseen laskutukseen syksyllä Olemme olleet vuonna 2014 aktiivisesti mukana kehittämässä Toivo-tuotannonohjausjärjestelmää. Kehittämistyö jatkuu 2015 vuoden alkuun. Liikelaitoksen avaintavoitteeksi kirjattu järjestelmän käyttöönotto vuoden 2015 alussa. Ensimmäiset tuotantokäyttöön soveltuvat ratkaisut julkaistaanvuoden 2014 lopussa. Järjestelmän määrittelyjen yhteydessä toiminnot on kuvattu prosesseittain ja tarkoitus uudistaa toimintotapoja. Katuylläpidossa on kalustosuunnitelman toimeenpano alkanut vuonna 2014, jonka mukaan 9 konetta on vähennetty. Kone- ja autokalustoa on tarkoitus vähentää 2015 edelleen, mikäli tilauskanta on alhainen. Konekalustoa on tarkoitus kehittää siten, että vähäisellä käyttöasteella olevia koneluokkia korvataan monipuolisemmalla ja ympäri vuoden työllistettävällä kalustolla. Pyöräkuormaajia korvataan traktorikaivureilla. Ylläpidolle on hankittu imulakaisukone ja ulkoisten palveluiden ostoa puhtaanapidonkin osalta on vähennetty. Mikäli tekninen keskus ulkoistaa kolmannen alueurakan lähtien, ylläpidossa vähennetään ulkoistettavan alueen kalustomäärä mahdollisimman nopealla aikataululla niiltä osin kuin se on järkevää. Osittain vähennetään myös ulkoisten palveluiden ostoa muilla urakka-alueilla, mikäli työt voidaan suorittaa omalla, ulkoistettavalta alueelta vapautuvalla kalustolla.

15 15 Rakentamisen tarjouslaskennassa on käytössä FORE- ohjelmisto ja muissa yksiköissä on valmiudet ottaa ohjelmisto tarvittaessa käyttöön. Varikon kautta vuokrattujen koneiden ja autojen osuus kaikista kustannuksistamme on noin 7,8 %, mikä on varsinkin katuylläpidossa yksi suurimmista menoeristä. Oman kaluston käyttöastetta nostetaan ja kartoitetaan mahdollisia lisälaitteita jotta koneita voisi käyttää muuhunkin kuin päätarkoitukseen. Logistiikka- liikelaitoksen kautta vuokratun kaluston vuosikustannukset 2015 palveluyksiköittäin PALVELUYKSIKKÖ Euroa Osuus RAKENTAMINEN ,0 % TUOTANNON TUKI ,8 % YLLÄPITO ,0 % YMPÄRISTÖPALVELUT ,2 % Kaikki yhteensä ,0 % Vuokratun kaluston määrät tuoteryhmittäin Tuoteryhmä Rakentaminen Tukiyksikkö Ylläpito Ympäristöpalvelut Yhteensä Ajoleikkuri Auto Kuorma-auto Lisälaite Pakettiauto Pyöräkuormaaja Traktori Työkone Yhteensä

16 16 7. Hankinnat Kaikki toimittajat on kilpailutettu liikelaitoksen toimesta ja pienemmissä tarvikehankinnoissa hyödynnämme kaupungin yleisiä puitesopimuksia. Vuonna 2015 hankintojen kilpailutuksesta vastaa Hankintapalvelut yhteistyössä EKA:n kanssa. Pienhankintojen (< ) kilpailuttamisesta vastaa liikelaitos. Hankinnat liitteessä Palvelut Palvelujen ostojen arvioidaan olevan vuonna 2015 noin 21,6 milj. euroa. Suurimmat ulkopuoliset palvelujen ostot liittyvät kuljetuksiin ja konepalveluihin (12,3 milj. euroa) ja rakennuspalveluihin (8,5 milj. euroa). Rakentamisessa ja ylläpidon koneiden ja autojen kilpailutuksessa kaudelle ympäristöasiat ja kaluston ikä olivat edelleen tärkeitä kriteereitä. Lisäksi kaluston irtisanomisaikaa on lyhennetty kahdesta viikosta kahteen päivään ja tilauskäytäntöä on yksinkertaistettu käyttöasteen parantamiseksi. Ympäristöpalveluissa vastaanotetaan louhetta suoraan tukirankoihin jolloin säätetään louheen siirtokustannuksia n euroa vuodessa. Sosiaalisen työllistämisen velvoite tullaan lisäämään myös ulkoisten palveluntarjoajien sopimuksiin Aineet ja tarvikkeet Tähän ryhmään on arvioitu kuluvan rahaa 4,8 milj. euroa (n. 9,8 % kuluista). Suurimmat menoerät ovat kiviainekset ja erilaiset rakennusmateriaalit.

17 17 8. Toimitilat Tilakeskus -liikelaitoksen uudistama vuokrien muodostuksen laskentamenettely aiheutti liikelaitoksellemme todella suuret vuokrankorotukset, vuodelle 2014 n. 0,7 milj. euroa. Kaupunkitekniikan vuodelle 2014 maksama kokonaisvuokra oli 2,9 milj. euroa ja vuodelle 2015 vain 0,1 milj. euroa vähemmän, vaikka toimitiloja on irtisanottu 3000 m². Mikkelän toimitilaan laadittiin käytön tehostamissuunnitelma ja se otettiin käyttöön loppuvuodesta Varikon kautta vuokrattujen koneiden ja autojen osuus kaikista kustannuksistamme on noin 7,8 %, mikä on varsinkin katuylläpidossa yksi suurimmista menoeristä. Oman kaluston käyttöastetta nostetaan hyödyntämällä koneita yli yksikkörajojen ja päätarkoituksen lisäki koneet lisälaitteiden avulla monikäyttöisemmiksi. 9. Investoinnit ja poistot Aineettomien investointien siirtyessä 2015 alkaen Espoo ICT liikelaitokselle, Kaupunkitekniikka liikelaitokselle osalle jää vuodelle 2015 investoinneista pienkoneiden ja kalustojen hankinta, arvoltaan 0,090 milj. euroa. Postoja tullaan kirjaamaan arvon mukaan 0,203 milj. euroa. 10. Toiminnan seuranta Laatuarvioinnit tehdään tilaajan kanssa ylläpidossa ja metsänhoidossa. Ympäristöpalveluissa kehitetään yksikköseurantaa, liikennemerkkien ja katupuiden määrä sekä metsänhoitopalveluissa toteutuneet työlajittaiset pinta-alat. Rakentamisessa seurataan koneiden tehokkuutta Henkilöstöresurssien työllistymistä seurataan (kausisiirtojen määrä). Taloutta seurataan viikottain johdon työkokouksessa ja johtoryhmän kokouksessa. Tapaturmia seurataan kuukausittain johtoryhmän kokouksissa. Hankintoja seurataan kuukausittain. Urakoita seurataan säännöllisesti työmaakokouksissa ja laaditaan taloudellinen loppuselvitys.

18 18 Kehityskokouksia tilaajan kanssa kerran vuodessa, johtajien yhteistyökokouksia kolme-neljä kertaa vuodessa. Ylläpidon ja Ympäristöpalveluiden alueurakkakokoukset ja rakentamisen työmaakokoukset Tykot kuukausittain tilaajan kanssa. 11. Riskit Keskeisimpinä 2014 toteutuneena riskinä on Teknisen ja -ympäristötoimen siirtyminen monituottajamalliin ja muutoksesta Espoo Kaupunkitekniikalle aiheutunut tilauskannan puute. Riskiin varaudutaan sopimusneuvotteluin ja aktiivisen työn hankinnan kautta. Tavoitteena vähintään puolen vuoden tilauskanta tilauskanta romahti, mutta ei aikaisempinakaan vuosina tilauskantaa ollut, mutta töitä saatiin riittävästi tasaiseen tahtiin. Kokonaan ulkoistettu tuotanto edellyttää huolella valmisteltuja urakkapapereita ja riittävästi valvontaresursseja. Lyhyellä aikataululla ulkoistetuissa urakoissa on suuri lisätöiden aiheuttama hinnannousuriski. Espoo Kaupunkitekniikassa voimakkaat kulujen supistukset nopeassa aikataulussa eivät ole mahdollisia, koska henkilöstökulut mukaan luettuna kiinteät kulut ovat noin 50 %. Rakentamisen koko konekalusto tulee yksityiseltä, joten palveluiden ostoa ei pystytä laskemaan riittävästi, koska se tarkoittaisi tuotannon lopettamista ja samaan aikaan kiinteät kulut juoksisivat edelleen.

19 19 Korkeat vuokrat: Tuotantotiloja on 2014 irtisanottu 3000 m 2, mutta tulevat säästöt eivät tule kattamaan vuoden 2014 vuokrankorotuksia. Osaaminen heikentyy. Heikon taloustilanteen vuoksi henkilöstöä ei kouluteta muuten kuin lain edellyttämät koulutukset, eikä henkilöstöä rekrytoida avaintehtäviin, mikä aiheuttaa henkilöstölle epätasaista työkuormaa. Riskiin varautuminen edellyttää hyvää organisaatiosuunnitelmaa ja muutosta. Henkilöstöä koulutetaan sisäisesti ja kartoitetaan henkilöstön osaaminen palveluittain ja hyödynnetään osaamista koulutusta suunnataan hieman myös osaamisen vahvistamiseksi koulutussuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkitasoisena riskinä on lakisääteinen varautuminen poikkeustilanteisiin. Vastuut tulisi määrittää pikaisesti. Espoo Kaupunkitekniikka on ylläpitänyt veloituksetta valmiusjoukkoja, varautunut kaupungin lakisääteisiin poikkeusolosuhteisiin ja hoitanut ns. viranomaistehtäviä. 12. Liitteet: 1. Projektit täytetään suoraan salkkuun 2. tuloskortti 3. yksikön tarina 4. hankinnat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko?

Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko? Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko? Opinnäytetyö: KUNTAINFRAN PALVELUIDEN ORGANISOITUMISTAVAT Vaihtoehtojen edut ja haitat Sisältö Esipuhe Toimintaympäristö Tuotannon organisoituminen Organisoitumistapojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ.

KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. KUNNAT KRIISISSÄ - EDUNVALVONTA YT-SUMAN KESKELLÄ. 12.2. Dan Koivulaakso Kantu-päivät AJANKOHTAINEN TILANNE Vuoden 2014 aikana yli 100 kuntaa on käynyt yhteistoimintamenettelyjä tavoitteena henkilöstön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA KUNTALAISEN PALVELUKSESSA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY VUOSIKERTOMUS 2013 toimitusjohtajan katsaus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) viidennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Vaikka

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä

Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä Seurantaraportti 1-6/2016 Lekitek ohjausryhmä 19.8.2016 Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut 1-6/2015 t 1-6/2016 t Muutos Muutos % Henkilöstökulut 1 993,3 2 116,3 122,9

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Minna Sartes Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jolla on rakenteeltaan kolmiportainen sopimushierarkia. Tavoitteena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) 25.03.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 30 Espoon apuvälinepalvelujen keskittäminen HUS:n Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Hannikainen, puh. 046 877 1308 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting

Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun. Ossi Aura Ossi Aura Consulting Johtaminen varmistaa johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kasvun Ossi Aura Ossi Aura Consulting Aiheita ja ajatuksia Strategisen hyvinvoinnin johtaminen - management Johtajuus esimiestyö - leadership

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma 2016

Talousarvio ja suunnitelma 2016 Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus 29.10.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 TAUSTAA ULKOISTAMISELLE Kaupungin talouskurimus pakotti etsimään isompia säästöjä nopeammin Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, 9.2.2016 Laura Kuistio Valtion hankintakategoriat Kategoria Eurot v. 2014 Toimitilat ICT-hankinnat Matkustuspalvelut

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen Henkilökunnan osallistuminen Ensimmäinen kysymys : Miten tilaaja tuottaja-mallia tulisi kehittää tai mitä sen tilalle?

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Vastuuhlö/ yhteyshlö. linjauksiin (mihin linjaukseen kukin projektitai. Majuri / Mia Kuokkanen (ohjausryhmä = toimialan johtoryhmä)

Vastuuhlö/ yhteyshlö. linjauksiin (mihin linjaukseen kukin projektitai. Majuri / Mia Kuokkanen (ohjausryhmä = toimialan johtoryhmä) TATU-ohjelmasuunnitelman valmistelua varten kootaan 1. vaiheessa toimialojen sekä kaupungin yhteiset projekti- ja toimepide-ehdotukset oheiseen taulukkoon jatkokäsittelyä varten. Tavoitteena on saada ohjelmasuunnitelmaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291

Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015. Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Kunnanhallitus 291 03.11.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 Henkilöstösäästöt 2015 634/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 03.11.2014 291 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2015 toimintakate kasvaa -103,7

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt

YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt YRITTÄJÄILTA 3.11.2015 Pudasjärven kaupunki hankintojen järjestäytyminen ja markkinavuoropuhelukäytännöt Jouni Piri MITÄ KAUPUNKI HANKKII Omana kilpailutuksena esim. - rakennusurakat - ylläpito- ja kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot