Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 1 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toimintasuunnitelma 2015 Laatija Anu Hilpi

2 2 Sisällysluettelo 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Keskeiset tavoitteet valtuuston asettamat sitovat tavoitteet yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: Tavoitteiden toteutuksen vuosikello Liikevaihto Liikevaihto asiakkaittain Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Muut tuotannontekijät Hankinnat Palvelut Aineet ja tarvikkeet Toimitilat Investoinnit ja poistot Toiminnan seuranta Riskit... 18

3 3 1. Toiminnan kuvaus, organisaatio Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos rakentaa ja ylläpitää luotettavasti ja kustannustehokkaasti katuja viheralueita, kiinteistöjen piha-alueita, ja hoitaa kaupungin metsäomaisuutta. Tehtäviin kuuluu lisäksi ylijäämämassojen läjittämisen ja lumenvastaanottopaikkojen operatiivinen toiminta, sekä siirtoajoneuvojen varastointi. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajien kanssa solmittujen kumppanuus- ja vuosisopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona (47 %) että ostopalveluina (53 %). Espoo Kaupunkitekniikka jakautuu kolmeen tuotantoyksikköön, Rakentaminen, Ylläpito ja Ympäristötuotanto. Lisäksi Tuotannon tuki hoitaa hallinnollisia tehtäviä sekä tukiprosesseja. Suurimmat asiakkaat ovat teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus -liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluja myös muille kaupungin toimialoille ja tulosyksiköille. Liikelaitoksen toiminnan näkymät ovat riippuvaisia siitä, miten omistaja-tilaaja-tuottajamalli projekti etenee. Toiminta jatkuu tavoitteellisena ja samalla varaudutaan TILTU:n tuomiin muutoksiin. Espoo Kaupunkitekniikan vahvuutena on palveluiden joustavuus. Kun kaikki työmaamme ovat lähialueella voimme nopeasti reagoida hätätapauksiin. Vankan aluetuntemuksen ja ammattitaidon ansiosta voimme lyhyellä varoitusajalla ja puutteellisilla suunnitelmilla tai jopa ilman suunnitelmia tehdä mittaviakin hankkeita. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan pk-yrityksien liikevaihto on alle 50 milj. euroa ja palveluksessa alle 250 työntekijää EKA on suuryritys henkilömäärän suhteen, henkilöstölukumäärä on 350 lokakuun lopussa 2014 EKA oli suuryritys liikevaihdon suhteen, liikevaihto noin 59 miljoonaa euroa (2013). MVR alan kokonaisliikevaihto 3,5 miljardia euroa (2011) Keskim. liikevaihto 3,2 miljoonaa euroa/yritys (2010) Kokonaistulos 0,5 % Käyttökate 7,6% Liikevaihto/henkilö 192 k /hlö (2010)

4 4 EKA liikevaihto 54,4 miljoonaa euroa EKA tulos 2,2% EKA käyttökate 2,4 % EKA liikevaihto/henkilö 154 k /hlö (54,4 milj euroa/354) => Infrarakentajiin nähden EKA on selvä suuryritys Vertailu muihin kuntiin: LSKT Oulun Stara T:reen EKA Oy tekninen* 2011 infra henkilöstö nettobudjet Oy yksikkö Liikelaitos Liikelaitos Liikelaitos toimintatulot M 262,00 28,50 67,50 59,90 59,30 tulos 6,58-0,17-5,90 0,05 1,10 henkilöstö tulot k /hlö

5 5 Vertailu yksityiseen: Liikelaitos Yksityiset henkilöstö EKA 2012 Maarakennus 2011 toimintatulot M 59, tulos 1, henkilöstö tulot k /hlö Taantuman aikaan yksityiset maarakennusliikkeet ovat tehneet tappiota. Espoo Kaupunkitekniikan suurin haaste on suuret kiinteät kulut. Henkilöstö on supistunut luonnollisen poistuman johdosta eikä tilalle ole rekrytoitu. Organisaatiorakennetta on tarkoitus madaltaa. 2. Keskeiset tavoitteet 2.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Liikelaitoksen tulos on positiivinen Yksikön omat tavoitteet ja miten ne edistävät TATU tavoitteiden saavuttamista: 1. Tavoitteena on espoolaisen liikelaitosmallin kehittäminen yhdessä konserniesikunnan ja muiden toimialojen kanssa, kaksinkertaisen resursoinnin eliminointi ja tuottavuuden parantaminen

6 6 Tavoitteemme on toimia selkeästi tuottajaliikelaitosmallin mukaisesti. Koko kaupungin tavoitteena on kaksinkertaisen tilaajaresurssin purku liikelaitoksemme ja Katu- ja viherpalveluiden osalta ylläpidossa ja rakentamisessa. 2. Palvelustrategian laatiminen kaikkiin liikelaitoksiin tavoitteena kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen. Suppean tilauskannan vuoksi työllistetään ensisijaisesti oma henkilöstö. Kilpaillun markkinan tehokkaampi hyödyntäminen tulee oman valvonnan ja sopimuskumppanien työn tehostamisen kautta. Strategiaa tarkennetaan, ja laaditaan tarvittavat päivitykset palvelukuvauksiin, sopimuksiin ja henkilöstösuunnitteluun. Edistetään Jutellaanko konseptia yhdessä Palin hallinto- ja kehittämisyksikön kanssa. 3. Kaluston käytön ja tilojen tehostaminen tavoitteena kustannustehokkaampi toiminta Kaluston käyttöä tehostetaan ottamalla koko liikelaitoksessa käyttöön ajo- ja konekalustosta kalustopankki, jota hallinnoi vuoden 2015 alusta ajojärjestelijä. Tehostamisessa hyödynnetään LEAN menetelmää Palin hallinto- ja kehittämisyksikön asiantuntijoiden tuella. Tilojen käytön tehostamista on tehty huomattavasti ja vuonna 2014 irtisanottiin 3000 m² toimitiloja. Mikkelään on tehty toimitilasuunnitelma, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 lopussa. EKA luopui Laaksolahdesta 2014 vuoden lopulla ja henkilöstö muutti Mikkelään. Mikkelässä viimeistellään vielä kaluston ja tarvikkeiden säilystystiloja vuoden 2015 alussa. Espoonlahden sivupaloasemasta luovutaan helmikuun lopulla. EKA selvittää Kaupungin puutarhan siirtomahdollisuutta ja ylläpitoa vain olennaisin osin. 4. Liikelaitosten yleiskulujen pienentäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut muille toimialoille

7 7 Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen tavoitteena on pienet yleiskulut. Liikelaitoksen yleiskuluprosenttitavoite on 7,59 %. Selvitetään vielä varhemaksut jotka ovat ja nostavat osaltaan kulua. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotantoa tehostetaan LEAN periaattein, lisäksi palveluita tuotteistetaan ja hinnoitellaan. Organisaatiota madalletaan ja tulosvastuuta laajennetaan. Pikapalkitsemiseen laaditaan ohjeistus Controllerin toimintaa kehitetään yhdessä HAKE:n kanssa busines suuntaan. 5. Työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen EKA:n toiminnassa PATE on tuottanut hyviä tuloksia sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentymisenä. Tapaturmat vähentyneet 49 % ja sairauspoissaolot 11 %. Trendiä jatketaan osallistamalla ja motivoimalla henkilöstö jutellaanko konseptin mukasesti ja kohti 0 tapaturmaa. Esimiesten vastuita ja valtuuksia täsmennetään ja heitä motivoidaan tarkalla tavoitteiden asetannalla ja mittaroinnilla sujuvan arjen takaamiseksi. 6. Hankintatoimen kehittäminen tavoitteena koko kaupungissa kustannustehokkaampi toiminta Espoo Kaupunkitekniikan hankinnat on keskitetty Hankintapalveluille. Yhteistyötä kehitetään ja hankintaprosessin vastuut täsmennetään. Hankintamalleja ja palvelukokonaisuuksia kehitetään EKA:ssa.

8 8 Tavoitteena sähköisen ostamisen laajentaminen. Toteutetaan Jutellaan konseptia, käynnistetään vuoropuhelu markkinoiden kanssa. 7. Liikelaitosten tuotannonohjauksen kehittäminen tavoitteena kustannustehokkaammat sisäiset palvelut Liikelaitoksessa otetaan käyttöön vuoden alussa Teknisen keskuksen tuotannon ohjausjärjestelmä. Järjestelmän on arvioitu tuovan huomattavia kustannussäästöjä, mm. päällekkäisiä töitä voidaan karsia. Tilaaminen, raportointi ja laskutus on selkeämpää, yksinkertaisempaa aikaa ja kustannuksia säästäviä. Henkilöstöresursseja voidaan siirtää tuottavampiin tehtäviin sisäisen ja osittain ulkoisen koulutuksen avulla. 2.3 Kolme keskeisintä tavoitetta vuodelle 2015 ja toteutuksen aikataulu Espoo Kaupunkitekniikan neljä keskeisintä tavoitetta v Osana palvelustrategiaa tiivistetään yhteistyötä eri yksiköiden välillä Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtat ja -päälliköt Palveluyksiköissä tehdään itse yli yksikkörajojen ja resurssitarvehuippujen tasaamiseksi ostetaan ulkoa. Panostetaan hankintaosaamiseen, tilaamisen ja ostopalveluiden valvontaan (kevät 2015) Kartoitetaan henkilöstön osaaminen (resurssipankki), 2015 Resurssien käytön tehostaminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt (TOIVO-tuotanto-ohjausjärjestelmän myötä) otetaan käyttöön kalustopankki. Pankkia hallinoi ajojärjestelijä/t Koneet ja autot saadaan tehokkaaseen käyttöön ja "hukka-aika" vähenee saaden aikaan kustannussäästöjä Tavoiteaika henkilöstöresurssit ja osaaminen kartoitus käyttöönotto Palvelutuotannon ohjauksen kehittäminen Vastuuhenkilöt toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ( ) Hinnaston laatiminen rakentamisessa Projektien- ja kustannushallinnan sekä raportoinnin parantuminen (kevät 2015) Asiakkuusvastaavuuden kehittäminen Vastuuhenkilö toimitusjohtaja, palvelu- ja tuotantojohtajat ja -päälliköt Tilausten vastaanotto ja ohjaus tekijöille. Kaikille liikelaitoksen palveluille määritetään palveluista vastaava/t yhteyshenkilö/t yli yksikkörajojen Tavoiteaika

9 9 3. Liikevaihto Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitoksen liikevaihto on 49,671 milj. euroa. Tilaajat eivät ole vielä sitoutunee talousarvion mukaiseen liikevaihtoon. Eroa on 2,7 milj. euroa. Liikelaitoksen katetavoite on 1 % liikevaihdosta. Muutos vuoden 2013 liikevaihtoon on -9,8 %. Muutos johtuu hinnan alennuksista sekä teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden tilausten vähentymisestä. Kaupunkitekniikka liikelaitoksen toiminta perustuu pääasiassa seuraaviin sopimuksiin. Ne muodostavat liikelaitoksen liikevaihdon perustan. Ylläpitosopimus Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden kanssa. Sopimushinta on 17,277 milj. euroa, hinta voi vielä muuttua, jos kolmas alueurakka-alue kilpailutetaan ulos. Rakentamissopimus Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalveluiden kanssa. Sopimushinta on 21,500 milj. euroa. Pihasopimus Tilakeskus liikelaitoksen kanssa. Sopimushinta on 1,6 milj. euroa Liikevaihto asiakkaittain Asiakaskunta säilyy samana kuin edellisinäkin vuosina. Pääasiakkaana on teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut, jonka osuus on 96,8 %. Puunmyynnistä sekä lumen- ja maamassojen vastaanotosta liikelaitokselle tulevat ulkopuoliset tulot kuuluvat myös ylläpidon sopimuksiin, sillä niillä katetaan toiminnan pyörittämisestä aiheutuvia kustannuksia.

10 10. Tilakeskus liikelaitoksen osuus on n. 3,2 %. Sopimuksen piiriin kuuluu pihojen hoito, perusparannusten ja uustuotannon valvonta. Pihojen hoito laskutetaan toteuman mukaan kuukausittain. Perusparannustyöt laskutetaan kohteiden valmistuttua toteuman mukaan Rakentaminen Rakentamisen veloitusperusteena on hankekohtaiset tarjoukset. Rakentamisessa jokainen hanke laskutetaan erikseen siten, että 5 % heti tilauksen vahvistumisen jälkeen, rakentamisen aikaan toteuman mukaan kuukausittain, valmiusastetta seurataan työmaakokouksissa. Loput 5 % laskutetaan luovutuksen yhteydessä, kun tilaaja on hyväksynyt kohteen ja kaikki asiakirjat Ylläpito Ylläpidon tulot 17,3 milj. euroa hoidetaan sopimuksen yhteydessä sovittavalla maksuerätaulukolla. Ylläpidon veloitusperusteena on hoidetut pinta-alat, jotka poimitaan YAOH-rekisteristä.. Ylläpidon liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2014 tasosta teknisen keskuksen mahdollisesti ulkoistaessa kolmannen alueurakan lähtien. Espoonlahden alueen ulkoistamisen myötä liikevaihdon lasku tulee olemaan vuonna 2015 noin ja vuonna 2016 noin 1 500,000. Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelujen liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2014 tasosta. Tilaaja on suunnitellut vähentävän uudelleenpäällystystöitä noin miljoonalla eurolla. Myös maanvastaanottotoiminnan volyymi todennäköisesti laskee, kun yksityinen yritys aloittaa vastaanottotoimintansa Takapellossa. Liikevaihdon laskua pyritään kompensoimaan markkinoimalla palveluja uusille inhouseasiakkaille, esim. Espoon muut toimialat, HSY ja Espoon Asunnot Oy. Ympäristöpalveluissa kehitetään yksikköseurantaa ja raportointia, esimerkiksi liikennemerkkien ja katupuiden

11 11 määrä sekä metsänhoitopalveluissa toteutuneet työlajittaiset pinta-alat (pienpuuston hoito, harvennushakkuu, uudistamishakkuu, uudistamistoimenpiteet ja yksittäisten puiden poisto) Tuottavuutta edistävät toimenpiteet ja mittarit Mittarit TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Katualue indeksoidut ylläpitokustannukset /m² s.luokka 2,00 1,97 1,35 1,35 1,35 1,35 Viheralue indeksoidut ylläpitokustannukset viher /m² A3-1,01 0,81 0,81 0,81 0,81 luokka Maansiirtoautojen käyttöaste % Henkilöstö Henkilöstömäärän arvioidaan hieman laskevan nykyisestä tasosta lähivuosina henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2015 jätetään vakansseja täyttämättä ja kausityöntekijöiden määrä supistuu, kun henkilöstön sisäiset siirrot lisääntyvät edelleen. Henkilöstömäärä 10/2014 Kuukausipalkkaiset Tuntipalkkaiset Yhteensä Palveluyksikkö Vakinaiset Määräaik Vakinaiset Määräaik Tuotannon tuki Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Yhteensä

12 12 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot EKAssa 1-10/2014 % päiviä Liikelaitos 4,2 % 4460 Kuukausipalkkaiset 2,5 % 1202 Tuntipalkkaiset 5,7% 3258 Sairaus ja tapaturmapoissaoloja seurataan PALI:n tavoitteiden mukaisesti. Sairauksista ja tapaturmista johtuvat poissaolot ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 11 %. Tapaturmien lukumäärä on 1-10/2014 laskenut 49 % verrattuna 1-10/2013.Tapaturmien ja läheltä pititilanteiden seurantaa on tehostettu mm. kehittämällä sähköistä ilmoitusmenettelyä ja varmistettu, että tapauksia käsitellään työpaikkakokouksissa ja johtoryhmissä. Tapaturmien ja läheltä piti- tilanteet palveluyksiköittäin 1-10/2014 Palveluyksikkö Vahinkolkm Sairauspäivät Korvaussumma Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Kaikki yhteensä Vuodelle 2014 valmistunut työsuojeluohjelma on käytössä, minkä yhteydessä läpikäytiin kaikki työsuojeluun liittyvät dokumentaatiot ja tarkensimme prosesseja. Tärkeä tavoite oli tuottaa materiaalia erityisesti uusille työntekijöille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille työsuojelun ja -turvallisuuden vaatimuksista työpisteissä. Lisäksi riskien arvioinnin merkitystä korostettiin ottamalla uusittu arviointilomake jokapäiväiseksi johtamisen työkaluksi.

13 13 Olemme olleet yksi kaupungin eniten harjoittelija- ja kesätyöpaikkoja tarjoavista laitoksista. Työllistämme jatkossakin, mutta liikevaihdon supistuksista johtuen rajoitetusti. Kesätyöpaikkojen ja sosiaalisten työllistämisen kautta tulevan henkilöstön perehdyttäminen ja työnohjaus vaatii paljon aikaa ja resursseja. Ylläpidossa on tavoitteena lisätä sesonkien mukaan sisäistä siirtoa palvelualueiden välillä. Katuylläpitoon on siirtynyt talvikaudeksi 8 henkilöä muilta palvelualueilta, ja 2015 tavoitteena on saada siirtoon vähintään 10 henkilöä. Vastaavasti vähintään 10 henkilöä siirtyy katuylläpidosta kesäkaudeksi viherylläpidon tehtäviin vähintään kahdeksan viikon ajaksi. 5. Osaamisen kehittäminen Ensi vuodelle laadittu koulutussuunnitelma perustuu käyttötulojen supistumisesta johtuen vain lakisääteisten koulutusten päivittämiseen. Koulutusmäärärahat 2015 Palveluyksikkö Ammattitaitoa ylläpitävät ja Lakisääteiset Yhteensä lisäävät Rakentaminen Ylläpito Ympäristöpalvelut Tuotannon tuki Yhteensä Lakisääteisistä on tiedossa päivitystarpeita tällä hetkellä seuraavasti: tieturvakurssi 50 henkilöä, tulityökurssi 20 ja ensiapukoulutuskurssi 50, vesihygieniapassi 5, pääkaupunkiseudun katutyö 4 ja työturvallisuus 2. Kyseiset koulutukset on kilpailutettu kaupungin/hankintapalvelujen toimesta ja hyödynnämme ainoastaan sopimuskouluttajia.

14 14 Supistuneen liikevaihdon ja suurien kiinteiden kustannusten johdosta koulutuksen painopiste on lakisääteisissä koulutuksissa. Henkilöstön osaaminen on tarkoitus kartoittaa siten että vapaita resursseja voidaan hyödyntää yli yksikkörajojen. 6. Muut tuotannontekijät Maamassojen uusittu vastaanottojärjestelmä on otettu käyttöön syyskuussa Lipukkeisiin perustuvasta järjestelmästä on siirrytty sähköiseen kuormien vastaanottoon ja automaattiseen laskutukseen syksyllä Olemme olleet vuonna 2014 aktiivisesti mukana kehittämässä Toivo-tuotannonohjausjärjestelmää. Kehittämistyö jatkuu 2015 vuoden alkuun. Liikelaitoksen avaintavoitteeksi kirjattu järjestelmän käyttöönotto vuoden 2015 alussa. Ensimmäiset tuotantokäyttöön soveltuvat ratkaisut julkaistaanvuoden 2014 lopussa. Järjestelmän määrittelyjen yhteydessä toiminnot on kuvattu prosesseittain ja tarkoitus uudistaa toimintotapoja. Katuylläpidossa on kalustosuunnitelman toimeenpano alkanut vuonna 2014, jonka mukaan 9 konetta on vähennetty. Kone- ja autokalustoa on tarkoitus vähentää 2015 edelleen, mikäli tilauskanta on alhainen. Konekalustoa on tarkoitus kehittää siten, että vähäisellä käyttöasteella olevia koneluokkia korvataan monipuolisemmalla ja ympäri vuoden työllistettävällä kalustolla. Pyöräkuormaajia korvataan traktorikaivureilla. Ylläpidolle on hankittu imulakaisukone ja ulkoisten palveluiden ostoa puhtaanapidonkin osalta on vähennetty. Mikäli tekninen keskus ulkoistaa kolmannen alueurakan lähtien, ylläpidossa vähennetään ulkoistettavan alueen kalustomäärä mahdollisimman nopealla aikataululla niiltä osin kuin se on järkevää. Osittain vähennetään myös ulkoisten palveluiden ostoa muilla urakka-alueilla, mikäli työt voidaan suorittaa omalla, ulkoistettavalta alueelta vapautuvalla kalustolla.

15 15 Rakentamisen tarjouslaskennassa on käytössä FORE- ohjelmisto ja muissa yksiköissä on valmiudet ottaa ohjelmisto tarvittaessa käyttöön. Varikon kautta vuokrattujen koneiden ja autojen osuus kaikista kustannuksistamme on noin 7,8 %, mikä on varsinkin katuylläpidossa yksi suurimmista menoeristä. Oman kaluston käyttöastetta nostetaan ja kartoitetaan mahdollisia lisälaitteita jotta koneita voisi käyttää muuhunkin kuin päätarkoitukseen. Logistiikka- liikelaitoksen kautta vuokratun kaluston vuosikustannukset 2015 palveluyksiköittäin PALVELUYKSIKKÖ Euroa Osuus RAKENTAMINEN ,0 % TUOTANNON TUKI ,8 % YLLÄPITO ,0 % YMPÄRISTÖPALVELUT ,2 % Kaikki yhteensä ,0 % Vuokratun kaluston määrät tuoteryhmittäin Tuoteryhmä Rakentaminen Tukiyksikkö Ylläpito Ympäristöpalvelut Yhteensä Ajoleikkuri Auto Kuorma-auto Lisälaite Pakettiauto Pyöräkuormaaja Traktori Työkone Yhteensä

16 16 7. Hankinnat Kaikki toimittajat on kilpailutettu liikelaitoksen toimesta ja pienemmissä tarvikehankinnoissa hyödynnämme kaupungin yleisiä puitesopimuksia. Vuonna 2015 hankintojen kilpailutuksesta vastaa Hankintapalvelut yhteistyössä EKA:n kanssa. Pienhankintojen (< ) kilpailuttamisesta vastaa liikelaitos. Hankinnat liitteessä Palvelut Palvelujen ostojen arvioidaan olevan vuonna 2015 noin 21,6 milj. euroa. Suurimmat ulkopuoliset palvelujen ostot liittyvät kuljetuksiin ja konepalveluihin (12,3 milj. euroa) ja rakennuspalveluihin (8,5 milj. euroa). Rakentamisessa ja ylläpidon koneiden ja autojen kilpailutuksessa kaudelle ympäristöasiat ja kaluston ikä olivat edelleen tärkeitä kriteereitä. Lisäksi kaluston irtisanomisaikaa on lyhennetty kahdesta viikosta kahteen päivään ja tilauskäytäntöä on yksinkertaistettu käyttöasteen parantamiseksi. Ympäristöpalveluissa vastaanotetaan louhetta suoraan tukirankoihin jolloin säätetään louheen siirtokustannuksia n euroa vuodessa. Sosiaalisen työllistämisen velvoite tullaan lisäämään myös ulkoisten palveluntarjoajien sopimuksiin Aineet ja tarvikkeet Tähän ryhmään on arvioitu kuluvan rahaa 4,8 milj. euroa (n. 9,8 % kuluista). Suurimmat menoerät ovat kiviainekset ja erilaiset rakennusmateriaalit.

17 17 8. Toimitilat Tilakeskus -liikelaitoksen uudistama vuokrien muodostuksen laskentamenettely aiheutti liikelaitoksellemme todella suuret vuokrankorotukset, vuodelle 2014 n. 0,7 milj. euroa. Kaupunkitekniikan vuodelle 2014 maksama kokonaisvuokra oli 2,9 milj. euroa ja vuodelle 2015 vain 0,1 milj. euroa vähemmän, vaikka toimitiloja on irtisanottu 3000 m². Mikkelän toimitilaan laadittiin käytön tehostamissuunnitelma ja se otettiin käyttöön loppuvuodesta Varikon kautta vuokrattujen koneiden ja autojen osuus kaikista kustannuksistamme on noin 7,8 %, mikä on varsinkin katuylläpidossa yksi suurimmista menoeristä. Oman kaluston käyttöastetta nostetaan hyödyntämällä koneita yli yksikkörajojen ja päätarkoituksen lisäki koneet lisälaitteiden avulla monikäyttöisemmiksi. 9. Investoinnit ja poistot Aineettomien investointien siirtyessä 2015 alkaen Espoo ICT liikelaitokselle, Kaupunkitekniikka liikelaitokselle osalle jää vuodelle 2015 investoinneista pienkoneiden ja kalustojen hankinta, arvoltaan 0,090 milj. euroa. Postoja tullaan kirjaamaan arvon mukaan 0,203 milj. euroa. 10. Toiminnan seuranta Laatuarvioinnit tehdään tilaajan kanssa ylläpidossa ja metsänhoidossa. Ympäristöpalveluissa kehitetään yksikköseurantaa, liikennemerkkien ja katupuiden määrä sekä metsänhoitopalveluissa toteutuneet työlajittaiset pinta-alat. Rakentamisessa seurataan koneiden tehokkuutta Henkilöstöresurssien työllistymistä seurataan (kausisiirtojen määrä). Taloutta seurataan viikottain johdon työkokouksessa ja johtoryhmän kokouksessa. Tapaturmia seurataan kuukausittain johtoryhmän kokouksissa. Hankintoja seurataan kuukausittain. Urakoita seurataan säännöllisesti työmaakokouksissa ja laaditaan taloudellinen loppuselvitys.

18 18 Kehityskokouksia tilaajan kanssa kerran vuodessa, johtajien yhteistyökokouksia kolme-neljä kertaa vuodessa. Ylläpidon ja Ympäristöpalveluiden alueurakkakokoukset ja rakentamisen työmaakokoukset Tykot kuukausittain tilaajan kanssa. 11. Riskit Keskeisimpinä 2014 toteutuneena riskinä on Teknisen ja -ympäristötoimen siirtyminen monituottajamalliin ja muutoksesta Espoo Kaupunkitekniikalle aiheutunut tilauskannan puute. Riskiin varaudutaan sopimusneuvotteluin ja aktiivisen työn hankinnan kautta. Tavoitteena vähintään puolen vuoden tilauskanta tilauskanta romahti, mutta ei aikaisempinakaan vuosina tilauskantaa ollut, mutta töitä saatiin riittävästi tasaiseen tahtiin. Kokonaan ulkoistettu tuotanto edellyttää huolella valmisteltuja urakkapapereita ja riittävästi valvontaresursseja. Lyhyellä aikataululla ulkoistetuissa urakoissa on suuri lisätöiden aiheuttama hinnannousuriski. Espoo Kaupunkitekniikassa voimakkaat kulujen supistukset nopeassa aikataulussa eivät ole mahdollisia, koska henkilöstökulut mukaan luettuna kiinteät kulut ovat noin 50 %. Rakentamisen koko konekalusto tulee yksityiseltä, joten palveluiden ostoa ei pystytä laskemaan riittävästi, koska se tarkoittaisi tuotannon lopettamista ja samaan aikaan kiinteät kulut juoksisivat edelleen.

19 19 Korkeat vuokrat: Tuotantotiloja on 2014 irtisanottu 3000 m 2, mutta tulevat säästöt eivät tule kattamaan vuoden 2014 vuokrankorotuksia. Osaaminen heikentyy. Heikon taloustilanteen vuoksi henkilöstöä ei kouluteta muuten kuin lain edellyttämät koulutukset, eikä henkilöstöä rekrytoida avaintehtäviin, mikä aiheuttaa henkilöstölle epätasaista työkuormaa. Riskiin varautuminen edellyttää hyvää organisaatiosuunnitelmaa ja muutosta. Henkilöstöä koulutetaan sisäisesti ja kartoitetaan henkilöstön osaaminen palveluittain ja hyödynnetään osaamista koulutusta suunnataan hieman myös osaamisen vahvistamiseksi koulutussuunnitelmien mukaisesti. Kaupunkitasoisena riskinä on lakisääteinen varautuminen poikkeustilanteisiin. Vastuut tulisi määrittää pikaisesti. Espoo Kaupunkitekniikka on ylläpitänyt veloituksetta valmiusjoukkoja, varautunut kaupungin lakisääteisiin poikkeusolosuhteisiin ja hoitanut ns. viranomaistehtäviä. 12. Liitteet: 1. Projektit täytetään suoraan salkkuun 2. tuloskortti 3. yksikön tarina 4. hankinnat

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 99 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. 050 414 1080 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus 11.02.2015 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 80 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen

Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Seuraavaksi: Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, Valtori: Valtorin taloudelliset näkymät ja palveluhintojen muodostuminen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Valtorin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.08.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Kaupunkitekniikka-liikelaitos PALI Yksikön perustehtävä Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on rakentaa ja ylläpitää katu-, viher-

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012

Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 Espoo Logistiikka -liikelaitos toimintasuunnitelma 2012 PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS PL 6100 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI AFFÄRSVERKSSEKTORN AFFÄRSVERKET ESBO LOGISTIK

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 27.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 78 Teknisen lautakunnan seurantaraportti I/2014 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Petri Vainio, puh.

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009. 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2009 21. heinäkuuta 2009 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q2 2009: Hyvä kasvu liikevoitossa ja rahavirrassa Q2/2009 Q2/2008 Historiallinen muutos 1-12/2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

4 Liikelaitoksen yksiköt

4 Liikelaitoksen yksiköt Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Tampereen Infra Liikelaitoksen toimintasääntö 2017 TRE:445/00.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016

Tampereen Infra Liikelaitoksen strategian raportointi tammi-joulukuulta 2016 Asiakastyytyväisyys paranee Aikataulujen pitävyys Aikataulujen pitävyyden kuiluarvo enintään 1,2 mitattuna asiakastyytyväisyystutkimuksessa loppuvuodesta (2015 kuilu 1,2) Kokonaisarvosana aikataulujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon 1 Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon Taloustilanne tiukkenee edelleen ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös liikelaitoksen

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tekniset palvelut Palvelualue: Tekniset palvelut Yksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tekniset palvelut Palvelualue: Tekniset palvelut Yksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tekniset palvelut Palvelualue: Tekniset palvelut Yksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Ulkoinen tarkastus Palvelualue: Yksikkö: Tarkastuslautakunta Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tarkastuslautakunta Hallintopalvelut Henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko?

Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko? Kuntien teknisen toimen ulkoistus, kannattiko? Opinnäytetyö: KUNTAINFRAN PALVELUIDEN ORGANISOITUMISTAVAT Vaihtoehtojen edut ja haitat Sisältö Esipuhe Toimintaympäristö Tuotannon organisoituminen Organisoitumistapojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA

KUNTALAISEN PALVELUKSESSA KUNTALAISEN PALVELUKSESSA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY VUOSIKERTOMUS 2013 toimitusjohtajan katsaus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) viidennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Vaikka

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Kuntien hankintamenot Kuntaorganisaatiot käyttävät tavaroiden, palveluiden ja käyttöomaisuuden hankintoihin tänä

Lisätiedot

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö

92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 92 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintasääntö 1.4.2016 alkaen 04.04.2016 Dno TRE: 1792 /00.02.00/2016 päätti Tampereen kaupunginvaltuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut

Kuukausiraportti 1-10/ (7) HUS-Servis Tunnusluvut Kuukausiraportti 1-10/2016 1 (7) Tunnusluvut *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2015 ja 2016 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille

Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Markkinatutkimus tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille Tausta ja menetelmät Toteutimme markkinatutkimuksen tilasuunnittelupalveluiden potentiaalisille asiakkaille maaliskuussa 2013 Kyselyn

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Hankinnat kuntien ja yrittäjien kohtalonyhteys Jyväskylä 10.4.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Yritysrakenne Suomessa 0,2% 0,2% Suuryritykset 0,9% (250 hlöä) 588 5,5% Suuryritykset (250- hlöä) 588

Lisätiedot