Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu koulutuksen väliraporteista koottua Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu 2009. koulutuksen väliraporteista koottua 2007-2008. Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen"

Transkriptio

1 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen väliraporteista koottua Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen helmikuu

2 2 1. Koulutuksen järjestäjän nimi Koulutuksen toteuttava(t) oppilaitos tai oppilaitokset Kyselyn vastaajan tiedot Kokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Kuinka monta aloituspaikkaa ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen oli varattu lukuvuonna ? Koulutuksen järjestäjän kokonaisaloituspaikkamäärä vuonna Lukuvuonna ammattistartin koulutuksen tavoitteiden mukaisesti kokonaan suorittaneiden Lukuvuonna ammattistartin keskeyttäneiden määrä (ilman siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen) Tärkeimmät syyt ammattistartin keskeyttämisiin, jos tiedossanne Ammatilliseen peruskoulutukseen kesken ammattistartin siirtyneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Perusopetuksen arvosanojen korottajien määrä... 5 Missä koulussa/oppilaitoksessa korotukset on suoritettu? Ammattistartin aikana ammatillisen perustutkinnon opintoja suorittaneiden määrä Onko koulutuksen järjestäjä tehnyt muutoksia omaan kokeilun opetussuunnitelmaansa kokeilun kuluessa?... 6 Tärkeimmät muutoksia aiheuttaneet asiat Ehdotuksia Opetushallitukselle ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun Ammattistartin koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä lukuvuoden jälkeen... 7 a) Ammatilliseen peruskoulutukseen jatkoi 656 opiskelijaa... 7 b) Muuhun koulutukseen jatkoi 73 opiskelijaa... 7 c) Muuhun toimintaan 33 opiskelijaa Mielestänne tärkeimmät syyt siihen, että opiskelijat eivät sijoittuneet jatkokoulutukseen ammattistartin jälkeen Kuvatkaa lyhyesti keskeiset kokemuksenne ja/tai tehtyjen ratkaisujen toimivuus seuraavista asioista... 7 a) Opiskelijoiden valinta ammattistartille... 7 b) Yhteistyö työelämän kanssa Yhteistyötä tehdään paljon, se koetaan mahdollisuudeksi nostaa motivaatiota. Paikkoja työssäoppimisen valmentautumiseen on löytynyt hyvin (paitsi sosiaali- ja terveysalalla, 1 vastaaja), usein opiskelijat ovat paikkoja löytäneet itse. Tutustumiskäynnit ovat myös onnistuneet. Tärkeäksi koettiin tiedottaa työpaikoille ammattistartin luonteesta... 7 c) Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa... 7 d) Muut mahdolliset aiheet Jos teille myönnettiin kesällä 2008 ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tehostamiseen vuosille erillistä valtionavustusta, niin ilmoittakaa tarkennetut toimenpiteet suhteessa myönnettyyn avustukseen... 8 a) Myönnetty valtionavustus/... 8

3 3 b) Kuvatkaa tarkemmin tehostamisen valtionavustuksella suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu Kokeilussa kuluvana vuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrä Muita kommentteja, ehdotuksia tai palautetta Opetushallitukselle... 9 LIITE 1. Ammattistarttia toteuttavat oppilaitokset syksyllä LIITE 2 Mitä ammatillisia opintoja on suoritettu ammattistartin aikana LIITE 3. Muita mahdollisia ratkaisuja ja niiden toimivuus LIITE 4. Vapaita kommentteja ja ehdotuksia opetushallitukselle... 20

4 4 KOONTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOKEILUN (AMMATTISTARTIN) VÄLIRAPORTIN VASTAUKSISTA SYKSYLLÄ 2008 OPH/AMKE Ulla Aunola Väliraportin antaminen perustuu opetushallituksen koulutuksen järjestäjille antamaan kokeilupäätökseen vuodelta Sen mukaan kokeilusta toimitetaan Opetushallitukselle vuosittain raportti lokakuun loppuun mennessä. Syksyllä 2008 raportointi tehtiin ensimmäistä kertaa sähköisesti Survette-ohjelman avulla. Ohjeet ja osoitteet vastaamista varten lähetettiin syyskuussa koulutusta koskevan tiedotteen yhteydessä sekä edu.fi:n nettisivuilla. Survette -ohjelma ei toiminut kaikilta osin hyvin. Mm. raporttien tulostaminen ei ollut oppilaitoksissa helppoa, eivätkä jotkut numeeriset tiedot tallentuneet raportointipohjaan. Tämän väliraportin ja yhteenvedon tiedot koskevat jo kokonaan toteutunutta lukuvuotta Numerointi noudattaa väliraportoinnin kysymysten numerointia. Väliraportoinnin kysymykset olivat osin päällekkäisiä Jyväskylässä (KTL) tehtävän seurantaselvityksen kysymysten kanssa. Koulutuksen järjestäjät olivat kuitenkin kiitettävästi molempiin kyselyihin vastanneet. 1. Koulutuksen järjestäjän nimi Väliraportin kysymyksiin vastasi Survette-järjestelmän kautta 46 koulutuksen järjestäjää. Yksi väliraportti saatiin kirjallisena (Kouvolan seudun ammattiopisto). Seitsemän koulutuksen järjestäjää ilmoitti järjestäjän nimen muuttuneen tai yhdistyneen toiseen kokeilun aikana. 2. Koulutuksen toteuttava(t) oppilaitos tai oppilaitokset Kysymyksen avulla haluttiin tietää käytännössä koulutusta toteuttavien oppilaitosten ja toimipisteiden nimet. Luettelo on liitteenä Kyselyn vastaajan tiedot Vastaajista lähes 90 % toimii samalla ammattistarttikoulutuksen yhdyshenkilönä oppilaitoksessa. 4. Kokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Kyselyn ajankohtaa (syksy 2008) edeltävänä lukuvuonna oli kokeilussa ollut opiskelijoita survette-järjestelmän tietojen mukaan Postin kautta tulleessa raportissa mainittiin lisäksi 38 opiskelijaa. Suurin opiskelijamäärä oli 191, Siika-Pyhäjokilaakson kky (vankilaopetus, joka on erikoistapaus). Suurin muu yksittäinen opiskelijamäärä oli Tampereella (66) ja Helsingissä (65), opiskelijamäärän keskiarvo 28 opiskelijaa. (Oppilaitostietojärjestelmän kautta saatu opiskelijamäärä oli 836.) - Tyttöjen lukumäärä oli 587 ja poikien Kuinka monta aloituspaikkaa ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen oli varattu lukuvuonna ?

5 5 Koulutuksen järjestäjät ilmoittivat paikkamääräksi yhteensä aloituspaikkaa. Vaihteluväli oli 0-79 ja keskiarvo 22 aloituspaikkaa. 6. Koulutuksen järjestäjän kokonaisaloituspaikkamäärä vuonna 2008 Ilmoitusten mukaan aloituspaikkoja oli Suurin aloituspaikkamäärä oli ja pienin 8 (?), keskiarvo oli aloituspaikkaa. Ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen varattujen aloituspaikkojen osuus oli näin ollen 2 % kaikista koulutuksen järjestäjien aloituspaikoista. Tilanne ja osuudet vaihtelivat. Vastaajat olivat ymmärtäneet tämän kysymyksen hyvin eri tavoin, joten luvut ovat vain suuntaa-antavia. 7. Lukuvuonna ammattistartin koulutuksen tavoitteiden mukaisesti kokonaan suorittaneiden määrä Kokonaan koulutuksen suoritti 802 opiskelijaa. (+ Kouvolan raportissa 28 opiskelijaa). 8. Lukuvuonna ammattistartin keskeyttäneiden määrä (ilman siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen) Keskeyttäneitä oli 299. Suurin yksittäinen lukumäärä oli 119 (Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja vankilaopetus). Jos se otetaan erityistapauksena erikseen, keskeyttäneitä oli 180. Seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei keskeyttäneitä ollut yhtään. 9. Tärkeimmät syyt ammattistartin keskeyttämisiin, jos tiedossanne: Yksittäisistä syistä saivat eniten mainintoja terveydelliset syyt (13 mainintaa) ja motivaation puute (13 mainintaa). Psyykkinen/mielenterveydellinen syy mainittiin 7 vastauksessa, samoin toiselle paikkakunnalle muutto (7 vastaajaa), yhteen liittyi myös lastensuojelupäätös muuton taustalla. Neljä vastaajaa piti keskeyttämisen syynä perhetilannetta, yhtä monta (4) elämänhallinnan vaikeuksia. Päihteiden (tai huumeiden) kerrottiin vaikuttaneen keskeyttämiseen neljässä vastauksessa. Lisäksi mainintoja saivat sopeutumisongelmat (3), raskaus (3) ja rikokset (2). Toisaalta 11 vastauksessa mainittiin positiivisia keskeyttämisen syitä: siirtyminen työhön tai toiseen koulutukseen. Tämä kysymyksellä ei voitu koota määrällisiä tietoja eri syistä. Mainintojen lukumäärä ja kirjo osoittavat, miten monitahoisista ja erilaisista, joskus aivan muuhun kuin koulutukseen liittyvistä asioista keskeyttämisissä on kyse. 10. Ammatilliseen peruskoulutukseen kesken ammattistartin siirtyneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtyi lukuvuoden aikana 138 opiskelijaa, joista 60 oli tyttöjä ja 78 poikia. 15 oppilaitoksessa ei siirtynyt yhtään opiskelijaa ammatilliseen peruskoulutukseen kesken ammattistartin, yhdessä oppilaitoksessa siirtyjiä oli jopa 20 (Tampereen ammattiopisto). Keskimäärin siirtyi kolme (3) opiskelijaa. 11. Perusopetuksen arvosanojen korottajien määrä - Perusopetuksen arvosanoja korotti 306 opiskelijaa, joista tyttöjä oli 154 ja poikia 152. Korottajia ei ollut 12 oppilaitoksessa ollenkaan. Suurimmat korottajien määrät olivat Keudassa (48),Savon ammatti- ja aikuisopistossa (36) ja Oulun ammattiopistossa (32).

6 6 Missä koulussa/oppilaitoksessa korotukset on suoritettu? Eniten oli mainittu korotuspaikkoina lukio tai aikuislukio (korotuksia oli tehty 20 paikkakunnalla). Peruskoulun yhteydessä korotuksia oli suoritettu 15 paikkakunnalla (joko yläkoulun tai 10. luokan yhteydessä). Kaksi ammatillista oppilaitosta mainittiin myös (Vantaan Varia ja Jyväskylän ammattiopisto, OKSA-koulutus = oikeus antaa pk-todistus). 12. Ammattistartin aikana ammatillisen perustutkinnon opintoja suorittaneiden määrä Opintosuorituksia ammatilliselta tutkintopuolelta sai 596 opiskelijaa, joista tyttöjä 322 ja poikia 272. Suurin yksittäinen oppilaitoskohtainen suorittajien määrä oli 48 (Keuda, jossa ammattistartin opiskelijoita oli 54, eli miltei kaikki suorittivat ammatillisia tutkinto-opintoja).keskimäärin 13 opiskelijaa vastaajaa kohti oli suorittanut näitä opintoja. Kuusi oppilaitosta vastasi, ettei näitä suorituksia ollut yhtään. Lähes puolet kaikista mukana olleista opiskelijoista suoritti ammatillisia opintoja valmiiksi, ammattistartin kokonaan suorittaneista lähes kolme neljäsosaa. - Mitä opintoja on suoritettu? Eniten suoritettiin yhteisiä opintoja, mutta myös hyvin runsaasti ammatillisia. Hygieniapassi, ensiapu, työturvallisuuskortti mainittiin monessa vastauksessa. Luettelo on liitteenä Onko koulutuksen järjestäjä tehnyt muutoksia omaan kokeilun opetussuunnitelmaansa kokeilun kuluessa? Suurin osa koulutuksen järjestäjistä (74 % vastaajista) oli tehnyt muutoksia omaan kokeiluopetussuunnitelmaansa. Tärkeimmät muutoksia aiheuttaneet asiat. Muutoksia oli tehty vanhempien ja opiskelijoiden palautteen pohjalta sekä halusta kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Toiset ovat lisänneet työssäoppimista, toiset vähentäneet. Tärkeä periaate vaikutti olevan se, että suoritettuja opintoja voisi hyödyntää tutkintokoulutuksessa (mm. yhteiset opinnot). Vastaukset olivat hyvin erisuuntaisia. Ne on toimitettu opetussuunnitelman perusteita valmistelevalle ryhmälle (Hki/Turku). 14 Ehdotuksia Opetushallitukselle ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun. Vapaat sanalliset vastaukset on toimitettu opetussuunnitelman perusteita valmistelevalle ryhmälle (Hki/Turku). Jaetaan erillisenä.

7 7 15. Ammattistartin koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä lukuvuoden jälkeen a) Ammatilliseen peruskoulutukseen jatkoi 656 opiskelijaa b) Muuhun koulutukseen jatkoi 73 opiskelijaa c) Muuhun toimintaan 33 opiskelijaa töihin 19 opiskelijaa työpajalle 2 opiskelijaa Muuhun 12 opiskelijaa, mihin: 4 äitiyslomalle, 3 työvoimatoimiston asiakkaaksi, 2 työharjoitteluun, hoitokotiin 1, lastensuojelun toimenpiteisiin 1, oppisopimukseen 1, kotiin Mielestänne tärkeimmät syyt siihen, että opiskelijat eivät sijoittuneet jatkokoulutukseen ammattistartin jälkeen. Konkreettisin syy oli se, etteivät pisteet yhteishaussa riittäneet (15 vastausta). Monet vastaajat kertoivat opiskelijoiden epärealistisista toiveista, jotka eivät muuttuneet ammattistartin aikana. Tietyille opintolinjoille on vaikea päästä. Muutamat mainitsivat, etteivät opiskelijat hakeneet ollenkaan. Eräs vastaaja totesi, että nuoret ovat erilaisia, ja joillekin oman ammattialan löytyminen vie kauemmin kuin toisille (ammattistarttivuosi ei aina riitä). Joustavan valinnan perusteita ei aina löydy, joskin yhteistyötä sen käyttämisessä oli tehty monissa oppilaitoksissa. Jotkut opiskelijat eivät kutsusta huolimatta osallistuneet pääsykokeisiin. Toiset halusivat nimenomaan töihin suoraan. 17. Kuvatkaa lyhyesti keskeiset kokemuksenne ja/tai tehtyjen ratkaisujen toimivuus seuraavista asioista a) Opiskelijoiden valinta ammattistartille. Monet vastaajat pitivät erillishakua hyvänä (muutama myös yhteishaussa mukana olemista). Monilla oppilaitoksilla on hakulomake nettisivuillaan. Yhteistyö peruskoulun kanssa on keskeinen työväline (jo kevään aikana), sillä ammattistarttia ei kovin hyvin tunneta. Joillakin on yhteinen valinta lisäopetuksen kanssa. Monilla on toinen valintavaihe yhteishaun tulosten jälkeen kesällä (ilman paikkaa jääneet). Joidenkin ammattistarttiryhmien opiskelijat tulevat pääosin ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä, silloin yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa syksyllä on keskeistä. Myös projektit ilmoittivat potentiaalisista opiskelijoista. Joillakin oli yhteinen nivelvaiheen ohjaus/haku. Hakemus ja haastattelua olivat keskeiset valintaperusteet. Haastattelussa voidaan ohjata myös muihin mahdollisiin valmentavan koulutuksen ryhmiin (erityisopetus esim.). Eräs vastaaja piti hyvänä tehdä opiskelijavalinta vasta syksyllä. Kaiken kaikkiaan vastaukset opiskelijoiden valinnasta oli hyvin erilaisia. b) Yhteistyö työelämän kanssa. Yhteistyötä tehdään paljon, se koetaan mahdollisuudeksi nostaa motivaatiota. Paikkoja työssäoppimisen valmentautumiseen on löytynyt hyvin (paitsi sosiaali- ja terveysalalla, 1 vastaaja), usein opiskelijat ovat paikkoja löytäneet itse. Tutustumiskäynnit ovat myös onnistuneet. Tärkeäksi koettiin tiedottaa työpaikoille ammattistartin luonteesta. c) Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

8 8 Pääosin yhteistyö oli sujunut hyvin. Vastauksissa oli paljon mainintoja positiivisista yhteistyökuvioista. Vain muutamassa vastauksessa toivottiin, että yhteistyö tehostuisi tai että siinä oli hankaluuksia. Jotkut mainitsivat yhteistyön nimenomaan muiden ammattistarttia järjestävien oppilaitosten kanssa, useimmat kuitenkin muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa paikallisesti/alueellisesti tai seutukunnissa. Myös verkostoja on syntynyt. Yhteistyötä perusopetuksen arvosanojen korotuksia hoitavien tahojen kanssa myös mainittiin. d) Muut mahdolliset aiheet. Tähän oli kirjattu monia mielenkiintoisia mielipiteitä. Ryhmänohjaajalle toivottiin enemmän resurssia hoitaa ohjausta ja hoitaa ongelmia. Koulutuksen imagoa jatkossa pohdittiin: onko kyseessä korjaamo, luusereiden säilytyspaikka vai uusi mahdollisuus? Lisäpisteiden porrastusta opintoviikkojen mukaan toivottiin. Opiskelijat tarvitsevat joskus laaja-alaisia tukitoimia (moniammatillisia). Opetuksen tulee olla käytännönläheistä ja työpainotteista. Opettajat kokivat tiimityön ja oppilaitoksen ohjausryhmän tärkeiksi. Turvallisen ryhmän muodostumiseen pitäisi saada opastusta/tukea.(liite 3). 18. Jos teille myönnettiin kesällä 2008 ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tehostamiseen vuosille erillistä valtionavustusta, niin ilmoittakaa tarkennetut toimenpiteet suhteessa myönnettyyn avustukseen a) Myönnetty valtionavustus/ b) Kuvatkaa tarkemmin tehostamisen valtionavustuksella suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu - Tehostamisen toimenpiteet kohdittain 1 5 TÄHÄN ANNETUT VASTAUKSET KÄSITELLÄÄN TOISESSA YHTEENVEDOSSA. 19. Kokeilussa kuluvana vuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrä Kokeilussa aloitti väliraportoinnin mukaan opiskelijaa. Aivan todellista tilannetta on vaikea selvittää, koska liikettä koulutukseen ja sieltä pois on koko lukuvuoden ajan. Luku antaa kuitenkin viitteitä ja sitä voidaan verrata edellisiin vuosiin. Kokeilun aloitusvuonna opiskelijoita oli laskentapäivänä noin 500, seuraavana syksynä 2007 noin Jos ammattistartissa ei ole nyt opiskelijoita, lyhyesti syy siihen. Seuraavia syitä mainittiin (4 vastaajaa): Oppilaitoksessa ei osattu varautua KOULUTA järjestelmän mukanaan tuomaan oppilaiden liikkuvuuteen niin myöhäiseen syksyyn asti. Hakuaikamme päättyi liian aikaisin. Myöskin opiskelijat olivat puutteellisesti informoituja täydennyshaun ja alkavien linjojen suhteen. Opiskelijat, jotka olivat jo kerran hyväksytty koulutukseen, hakeutuivat täydennyshaussa uusiin suuntiin. Myös oppilaitoksessamme vapaana olleille koulutuspaikoille siirtyi suoraan opiskelijoita. Hakijoita oli ainoastaan kaksi. Toinen siirtyi suoraan oppilaitoksen perustutkintoon. Toinen hakija oli erityisopiskelija. Ryhmää ei voitu perustaa. (Tulkinta: tiedon ja järjestelyjen puute) Oppimisvalmiuksien heikkoutta ja ammatinvalinnan vaikeutta on edelleen vähintään yhtä paljon mutta kaikki halukkaat ovat päässeet vapaille paikoille perustutkintolinjoille. Seudun opinto-ohjaajat eivät ole markkinoineet, koska suora pääsy linjalle on ollut ilmeisen helppoa. On myös ilmeistä väärinkäsitystä ammattistartin luonteesta, että se olisi erityisopiskelijoiden ryhmä. On tehtävä työtä, että kuva ammattistartista tulee selväksi ja mahdollisuudeksi joustaa

9 9 ammattiin suuntautumisen haasteessa ja siitä päättämisessä. (Tulkinta: opiskelijat pääsivät muuhun koulutukseen. Myös koulutuksen imago markkinoinnissa.) Koulutuksen järjestäjä ei varannut ammattistarttiin yhtään aloituspaikkaa hyvistä kokemuksista huolimatta, vaan siirsi paikat muille aloille. Yleisesti koulutuksen järjestäjälle myönnettyjen aloituspaikkojen määrä on liian pieni suhteessa tarpeeseen. (Tulkinta: Aloituspaikkojen puute > ei varattu tähän). Koulutus ei ole POKEssa saavuttanut täysin sille asetettuja tavoitteita. Opiskelijoita on ollut vähän ja, opiskelijoilla on ollut sellaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joihin oppilaitoksella ei ole mahdollisuuksia puuttua eikä vaikuttaa. (Tulkinta: opiskelijoiden ongelmien moninaisuus ja vaikeus). 20. Muita kommentteja, ehdotuksia tai palautetta Opetushallitukselle Mielipiteitä lähetettiin 33 taholta. Niitä on käsitelty ja niihin vastattu verkostotapaamisessa , jos ne sisälsivät suoria kysymyksiä, lähinnä Opetushallitukselle tai opetusministeriölle. Liite 4.

10 10 LIITE 1. Ammattistarttia toteuttavat oppilaitokset syksyllä 2008 Vantaan ammattiopisto Varia Maatalous- ja puutarhaoppilaitos (kotikoulu) Jyväskylän ammattiopisto Nivalan ammattiopisto, Nao Porin ammattiopisto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään taidekoulu Rauman ammattiopisto Ylä-Savon ammattiopisto Ähtärin ammatti-instituutti Espoon seudun ammattiopisto, Omnia Helsingin tekniikan alan oppilaitos Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos OSAO Muhoksen yksikkö Kaukovainio, tekniikan yksikkö Haukiputaan yksikkö Kempeleen yksikkö Pudasjärven yksikkö Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koskenalantie Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti Etelä-Karjalan ammattiopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto

11 11 Pohjois-Karjalan ammattiopisto JOENSUU Palvelut Lahden diakonian instituutti Lapin ammattiopisto/palveluala/kairatie 75 Ranuan kunta Sisälähetysseuran oppilaitos, Pieksämäki Tampereen ammattiopisto, tekniikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto (Loimaan Ammatti-instituutti asti) Svenska Yrkesinstitutet (efter Yrkesakademin i Österbotten) Keuda Järvenpää Keuda Kerava Keuda Mäntsälä Keuda Nurmijärvi Riihimäen ammattioppilaitos Itä-Lapin oppimiskeskus Ammattiopisto Lappia Lukuvuosi : Kangasalan, Nokian ja Oriveden toimipisteet (yht. 3 ryhmää) Toiminta jatkossa, lukuvuodesta alkaen: Koivistontien toimipiste (yht. 1 ryhmä) Vaasan ammattiopisto Turun ammatti-instituutti Raahen ammattiopisto Salon seudun ammattiopisto Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto koulutusta: - Oulun vankilassa - Pelson vankilassa - Kestilän vankilassa - Sukevan vankilassa - Pyhäselän vankilassa Ahlmanin ammattiopisto Vantaan ammattiopisto Varia Sosiaali- ja terveysala Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Nummentien toimipiste Valkeakosken ammattiopisto

12 12 Helsingin Diakoniaopisto Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Koulutuskeskus Salpaus

13 13 LIITE 2 Mitä ammatillisia opintoja on suoritettu ammattistartin aikana Kys 12. Vapaasti valittavia opintoja 2 ov per opiskelija Vaasan ammattiopiston yhteiseltä kurssitarjottimelta. Hygieniapassi Liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, kuluttajaopinnot Hygieniapassi, piirustus, valokuvaus, hiusten perushoitoa ja helppoja kampauksia -kursseja. Opinnot käyvät joko ammatillisiin opintoihin, ammatillisiin valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin riippuen ammatillisesta perustutkinnosta. liikunta- ja terveystieto, työssäoppiminen: hiusala, sosiaali- ja terveuysala, sähköala, liiketalous- ja kauppa, käsi- ja taideteollisuusala - Yhteisiä opintoja: äidinkieli 2 ov, Englanti 1 ov, toinen kotimainen kieli/ruotsi 1 ov, matematiikka 2 ov, fysiikka ja kemia 2 ov, taide ja kulttuuri 1 ov, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov, tekstinkäsittelyn perustaidot 1 ov, sekä vapaasti valittavia opintoja max. 3 ov Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opintoja yhteiset aineet: englanti, matematiikka, äidinkieli, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-yritys- ja työelämätieto Taide- ja kulttuuri Matematiikka 1-2 Fysiikka Tieto- ja viestintätekniikka äidinkieli, liikunta, taide - ja kulttuuri, matematiikka, englanti, kokkikurssi, asuntokauppa, anniskelupassi, hygieniapassi, salaatin viemää, juhlasta juhlaan, gourmeeta vai karmeeta, kullannuppu, 9 kuukautta, luovuus käyttöön/kädentaitoja, englanti (vv0), terveellinen ruoka, urheiluakatemia opintoja Kurser från branscher som de praktiserat på, bl.a. trä-artesan, frisör och närvårdare. Dessutom har de fått godkända kurser inom de gemensamma ämnen; finska, engelska, modersmål och matematik. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyviä yhteisiä opintoja (keskimäärin 5 ov/opiskelija) ja ammatillisia opintoja (keskimäärin 0,4 ov/opiskelija). Yhteisiä opintoja:tietotekniikka, taide ja kulttuuri, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, yritystoiminta Ammatillisia opintoja: hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti Vapaasti valittavia opintoja: ruaonvalmistus, mediapaja, monipuolinen liikunta, digitaalinen media, pienimuotoiset puusepäntyöt, autotekniikka Tietotekniikka 1, Tietotekniikka 3, taide ja kulttuuri, terveystieto, ensiapu, arki ja elämäntapa YHTEISET AINEET: äidinkieli ja viest.1-3 ov; matemat. 1-2 ov; taide ja kulttuuri 1 ov; liikunta 1 ov ;terveystieto 1 ov; tieto- ja viestintätekn.1 ov; itsetuntemus ja mielen hyvinvointi 1 ov; ryhmätyö- ja vuorovaikutust. 1 ov; yhteiskunta-, yritys- ja työelämät. 1 ov; kuluttajatietous ja yhteiskunnalliset palvelut 1 ov AMMATILLISET OPINNOT: minä oppijana 1 ov; työnhaku 1 ov; työssäoppiminen 1-14 ov; arkielämän taidot 2 ov (tulityökortti, ensiapukortti, hygieniapassi) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: koulutusaloihin tutustuminen 8 ov; koulutus- ja ammattitieto 1 ov; harrastus- ja vapaa-ajan taidot 1 ov Puutarha- ja liiketalouden opintoja. Englanti, ruotsi, Kasvatustiede, sosiaalialan lähtökohdat, terveysalan lähtökohdat, ensiapu (sote) Kaikille aloille yhteisiä opintoja ja vapaavalintaisia, jotka hyväksiluettavia (heltech) Yhteisiä opintoja (äidinkieli, englanti, ruotsi, liikunta, terveystieto, työelämätieto, tietotekniikka, matematiikka) sekä koneja metallialan, rakennusalan ja talotekniikan ammatillisia aineita. Opiskelijoiden yhteensä suorittamat opintoviikkomäärät eri perustutkinnoissa ja yhteisissä aineissa: Autoalan pt: opintoja 1 ov, Tietojenkäsittelyn pt:n opintoja 6 ov, Sähköalan pt:n opintoja 7 ov, Suunnitteluassistentin pt:n opintoja 7 ov, Käsija taideteollisuusalan pt:n opintoja 2 ov, Sosiaali- ja terveysalan pt:n opintoja 67,50 ov, yhteisiä opintoja 39 ov

14 14 Yleinen työturvallisuus Äidinkieli 1 Englanti 1 Ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteet Käsityöt Kodin ensiapu Ravintolaruokien valmistus Osa suoritetuista opinnoista on hyväksiluettavissa. Opetussuunnitelma sisältää tutkintoon johtavan koulutuksen yhteisten opintojen yhteiskunta, yritys ja työelämätiedon, joka luetaan automaattisesti hyväksi, mikäli opiskelija suorittanut opinnot hyväksytysti. Muitakin opintosuorituksia luetaan jatkossa hyväksi esim. työturvallisuuskortti, tulityökortti, hygieniapassi. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan myös lukea osa Ammattistartin opinnoista tutkintoon johtavan koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Ensiapu 1 Matematiikka, Fysiikka ja kemia, Ympäristötieto, Tieto ja viestintätekniikka, Englanti, Ruotsi, Äidinkieli, Liikunta, Työturvallisuus, Ensiapu, Elintarvikehygienia, Ravitsemusalan perustaidot, Markkinointi, Asiakaspalvelu, Ammatillinen vuorovaikutus, Kädentaidot Yhteisiä opintoja 7-10ov työssäoppimista 6-15ov ammatillisia opintoja 1-10ov Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia yhteisiä opintoja maksimissaan 8ov Tekniikan alan ammatillisia opintoja: Konepiirustus, tulityökortti, metalllialan perusteet, aineliitostekniikka, työturvallisuuskortti ja ensiapu. kaikkia ammattioppilaitoksen yleisaineita, tulityökurssi, ensiapu EA1, minitalouskoulu, hygieniapassi, (osallistuttu myös varsinaisiin ammatillisiin opintoihin eri osastoilla tutustumismielessä, mutta niistä ei ole suoritettu arvosanoja, opintoviikkoja on kertynyt ilman arvosanaa nimellä 'ammatillisiin opintoihin tutustuminen') Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia yhteisiäopintoja kuten YYT, AI, Mat, Fys, LI, TT. Työturvallisuus, ensiapu, hygieniakoulutus, ruuanvalmistus, puhtaanapito, englanti, matematiikka, äidinkieli, ruotsi, kemia, fysiikka, tieto- ja viestintätekniikka, terveystieto, liikunta, taide ja kulttuuri Työturvallisuuskortti, ensiapukurssi, hygieniapassi Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia kaikille yhteisiä opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Varsinaisia ammatillisia opintoja ei suorittanut kukaan. Media-assistentin ammatillisia perusopintoja Yhteisiä opintoja; liikunta 1ov (9 op), englanti 1 ov (1 op.), ruotsi 1 ov (1 op), kemia 1 ov (1 op), fysiikka 1 ov (1 op), tieto- ja viestintätekniikka 1 ov (11 op) Työssäoppiminen; liiketalous ja kauppa, asiakaspalvelu, 8 ov (1 opiskelija) Cateringalan keittiötoiminnot, leipuri-konditoriaopintoja, liiketalous-, sähkö-, sosiaali ja terveys-, hius ja kauneus-, autoala Matematiikka, äidinkieli, ruotsi, yhteiskuntatieto, ensiapu, liikunta, taide ja kulttuuri Matematiikka, fy/ke, ruotsi, englanti, liikunta, tietotekniikka, taide, terveystieto, äidinkieli Hygieniapassiopinnot, Ensiapu Yhteiset opinnot, ruotsi 1ov Työssäoppiminen, tietotekniikka, äidinkieli, yritystoiminta, matematiikka, liikunta, englanti, terveystieto, fysiikka ja kemia, tieto-ja viestintätekniikka, terveystiedon kuntokurssi ja suomi toisena kielenä. Ruotsi, terveystieto, taide- ja kulttuuri, tietotekniikka, liikunta, eri ammattialojen työssäoppiminen liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri, työelämätieto, työturvallisuus, tulityökurssi, hygieniaosaaminen Kaikille yhteisiä opintoja ja hygienipassikoulutusta

15 15 LIITE 3. Muita mahdollisia ratkaisuja ja niiden toimivuus (kysymys 17 d.) Muut mahdolliset aiheet Kahtena ensimmäisenä vuonna opiskelijaryhmä on ollut niin heterogeeninen (lukion keskeyttäneitä, toisen vuoden keskeyttäneitä ym.) että henkilökohtaisten opintopolkujen järjestäminen on ollut opettajalle liian työlästä. Meneillään oleva lukuvuosi on ollut selkeämpi, koska kaikilla on lähtötilanteessa samat opinnot. Opintojen eriyttämistä kyllä riittää erilaisten oppimisvaikeuksien omaavien opiskelijoiden opettamisessa. Ryhmänohjaajalle tulisi resursoida enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen ja ongelmien hoitamiseen. Oppilaitoksella tulisi olla jonkinmoinen määräraha opintokäyntien matkoihin. Teemme aktiivista yhteistyötä toisen alueen ammattistartin kanssa (sama koulutuksen järjestäjä) Teemme aktiivista yhteistyötä kuntayhtymän ammattialojen kanssa. ( Vierailut, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutus) Tänä vuonna Pirkanmaan ammattiopistossa Koivistontien toimipisteessä aloittanut ryhmä toimii koko toiminta-alueensa ammattistarttina. Ryhmäopetusta toteutetaan vähintään vain Koivistontien toimipisteessä, mahdollisesti myös Kangasalan toimipisteessä, mutta yksilöohjaus ulottuu luonnollisesti myös muihin toimipisteisiin. Toiminnan perusrakenteet, kuten yhteistyöverkostot, on osaltaan rakennettava uudelleen, vähintäänkin laajennettava. Tämä tulee viemään aikaa ja vaikuttaa auttamattakin siihen, että toimintaa on osaltaan muutettava laajentunutta aluettaan palvelevaksi. Kehitystyötä tehdään parhaillaan ja konkreettisia muutostoimenpiteitä osaan eritellä vasta tulevissa raporteissa. Kokemukset ja tehtyjen ratkaisujen toimivuus Syksyllä oli mielenkiintoista ja haastavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaan uutta ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutuskokeilua Kokemukset lukuvuosista ovat pääasiassa positiivisia. Opetussuunnitelmatyön aloimme heti elokuun alussa. Olimme myös heti elokuun lopulla yhteydessä koulutuskokeilun tiimoilta Rauman ammattiopiston ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun koordinoijaan Fia Heinoon ja Loimaan ammatti-instituuttiin ohjaavan ja valmistavankoulutuksen ryhmänohjaaja Vesa Monoseen. Rauman ammattiopiston Fia Heinon kanssa sovimme että alamme tekemään yhteistyötä koulutuskokeilun opetussuunnitelman kehittämisessä. Olemme vuosina syksyisin ja keväisin aikana pitäneet heidän kanssaan 8 yhteistyöpäivää, joissa olemme mm. vaihtaneet koulutuskokeilun kuulumisia/kokemuksia toimivista ja vähemmän toimivista käytänteistä ja olemme yhdessä myös miettineet miten opetussuunnitelmaa kannattaa kehittää entistä toimivammaksi. Yhteistyötä tehdään myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Samkista on ollut sosionomiopiskelijoita työssäoppimassa Porin ammattiopiston Ammattistartissa, teemana harjoittelulla on ollut nuorten toimintaympäristöt. Opiskelijoita on ollut mukana kolme eri jaksoa, jotka kestävät 8 opintoviikkoa kerrallaan. Sosionomiopiskelijoiden harjoittelut ovat onnistuneet erittäin hyvin, iso asia on mielestäni ollut se että opiskelijat ovat olleet hyvin motivoituneita koko työssäoppimisjakson ajan. Myös Ammattistartin opiskelijat ovat hyvin ottaneet vastaan sosionomiksi opiskelevat opiskelijat. Jaksojen aikana on voitu vielä entistä paremmin ottaa opiskelijat yksilöllisemmin huomioon. Lähdimme toteuttamaan syksyllä 1. jaksolla opetusta opiskelu- ja elämän taitojen hallinnalla. Aloimme myös henkilökohtaisten opiskelu-suunnitelmien teon heti koulutuksen alussa. 2. jakson pääasiallinen sisältö oli koulutuksiin ja yrityksiin tutustumista. 3. jaksolla osalla ryhmästä opetuksen sisältönä oli yhteisten aineiden opintojen suorittaminen kun taas jollain oli perusopetuksen numeroiden korottaminen. 4. ja 5. jakson aikana osa opiskelijoista siirtyi jo tässä vaiheessa tutkintoon johtavaan koulutukseen ja suoritti siellä vapaasti valittavia opintoja. Muutamia opiskelijoita oli työhön tutustumassa valitsemallaan alalla. Tulevana lukuvuonna olemme tehneet, joitain muutoksia edellisvuotisiin opetussuunnitelmiin, mutta pääsääntöisesti toimimme kuten lukuvuonna

16 16 Opiskelijoiden jatkuvasti henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat elävät jatkuvasti ja vaikuttavat luonnollisesti vahvasti opiskelijoiden jaksojen sisältöihin. Teimme keväällä 2008 yhdessä valtionavustus hakemuksen Ammattistartti kokeilun tehostamista varten Rauman ammattiopiston Ammattistartin ryhmänohjaaja Fia Heinon kanssa. Ammattistartin tulevaisuuden suhteen on tärkeää kiinnittää huomiota koulutuksen imagoon, minkälaiseksi koulutukseksi Ammattistartti alueellisesti ja valtakunnallisesti profiloituu. Korjaamo? Luusereiden säilytyspaikka vai uusi mahdollisuus nuorelle ottaa vauhtia oman koulutuspolun suunnitteluun! Porrastus valintapisteisiin suoritettujen opintoviikkojen mukaan (20-40 ) olisi tärkeää nuoren motivaation säilyttämiseksi. Poissaolot on ongelma, jos ja kun nuori huomaa, että 20 ov on tullut täyteen ja kolme pistettä tulee oli koulussa tai ei. Tässä vaiheessa monikaan nuori ei vielä sisäistä mahdollisuutta suorittaa opintoja "etukäteen", nuoret elävät tässä ja nyt. Moni menee mieluummin vaikka loppukevääksi töihin ansaitsemaan kuin on koulussa "kokemusta" keräämässä. Tärkeää on myös miettiä, miten varmistetaan Ammattistartti opiskeijoiden onnistunut siirtyminen tutkintoon johtavaan koulutukseen. Ammattistarttikoulutuksen ryhmät tekevät paljon asioita ryhmässä, opettajista tulee hyvinkin läheisiä ja turvallisia aikuisia, jotka ohjaavat ja tukevat. Mitä, jos muutos siirryttäessä ammatillisiin opintoihin on liian suuri? Ammattistartti on juuri sitä, mitä moni nuori tarvitsee. Tässä koulutusmuodossa voidaan opetuksellisin järjestelyin tarjota juuri sellaista toimintaa,mitä nuori tarvitsee. Vuoden aikana voidaan ottaa huomioon ikäkauden ja itsenäistymisen mukanaan tuomat haasteet. Nuori saa harjoitella ryhmässä olemista tutuksi ja turvalliseksi muodostuneessa ryhmässä. Hallittuun siirtymiseen seuraavalle koulutusportaalle tulisi kiinnittää myös huomiota. Toivottavasti muutos ei vaan ole liian iso. Lähtötason perustietojen/aineiden korotus toiminut mainiosti peruskoulun kanssa

17 17 Opiskelijat olivat lähtötasoltaan, taustoiltaan ja oppimistaidoiltaan hyvin erilaisia. Ryhmän ohjaustyö oli erittäin haastavaa. Osa ohjauksesta tehtiin täysin virallisen kouluajan ulkopuolella, kännykällä, tietokoneella, kodeissa sekä muissa sopivissa ympäristöissä. Haasteellisen ohjaustyöhön suurimpia vaikuttavia tekijöitä olivat mm. perhetilanteet ja elämäntilanteet, nuoren elämänhallinnantaitojen puutteet, psyykkiset ongelmat tai nuoren elämässä tapahtuvat muut mullistavat asiat. Kaikille ammattistartin opiskelijoille laadittiin HOPS sekä yhdelle opiskelijalle myös HOJKS. HOJKS opiskelijalla matematiikan tavoitteet mukautettiin. Keskiarvoksi opintojen suorituksista lukuvuonna muodostui laskennallisesti 24,41 ov. Laajin opintoviikkomäärä oli 38 ov ja suppein 17 ov. Opinto-viikkojen määrä riippui siitä, koska opiskelija oli tullut opiskelijaksi ryhmään, mahdollinen siirtyminen jatkokoulutukseen, sairastumiset, pidemmät sairaslomat sekä yleisesti terveydelliset seikat. Kaikki opiskelijat hakivat sähköisessä yhteishaussa ja sijoittuivat jatko-opintoihin. Sijoittumista seurattiin elo-syyskuussa sekä käytiin saattaen-vaihtaen keskusteluja opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa. Ammattistartilta ryhmänohjaaja/opintoohjaaja esitti toiveen, että jatkokoulutuksessakin opiskelijoilla saisivat tehostettua ohjausta sekä tukea jatkoopinnoissaankin. Ryhmäohjaaja teki erittäin kiinteää yhteistyötä oppilaitoksen terveydenhoitajan ja asuntolanhoitajan kanssa sekä verkostoyhteistyötä ja konsultointia nuoriso-psykiatrian poliklinikan henkilöstön kanssa. Opiskelijat tarvitsivat laaja-alaisia opiskelun tukitoimia ja ammatinvalinnan ohjausta. Ammattistartilla opetti yhteensä 4 muuta opettajaa ryhmäohjaajan lisäksi (äidinkieli, fysiikka ja kemia, matematiikka, ruotsin- ja englannin kieli). Ryhmäohjaaja opetti yhteisistä opinnoista 3 ov sekä vapaasti valittavista opinnoista n. 2-3 ov. Lisäksi ryhmäohjaajalle kuului opiskelu- ja elämäntaitojen hallinnan- (max. 10 ov), työelämään ammatteihin ja koulutuksiin perehtymisen ohjaus (max. 15 ov) sekä laaja-alainen opiskelijoiden ohjaus. Asioita opiskeltiin käytännönläheisesti ja työpainotteisesti. Opiskelu pyrittiin järjestämään monipuoliseksi ja joustavaksi. Viikoittainen tuntimäärä oli keski-määrin tuntia opiskeluohjelmasta riippuen (HOPS). Käytettyjä opetusmenetelmiä olivat; luokkaopetus mm. yhteisissä opinnoissa äidinkieli, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, ruotsi, yhteiskunta-yritys ja työelämätieto sekä taide ja kulttuuri. Edelliseen liittyi myös useita tutustumiskäyntejä alueen kulttuuritarjontaan. Kaikki opiskelijat eivät osallistuneet kaikkiin yhteisiin opintoihin vaan osa oli sijoittunut työelämäjaksoille. Opetusta voitiin silloin kutsua pienryhmäopetukseksi, jos ryhmässä oli esim. 4 5 opiskelijaa. Opiskelijat saivat yksilöllistä ohjausta tarvittaessa yhteisissä opinnoissa ja opintojen ohjauksessa. Etäopetusta/ohjausta toteutettiin myös opiskelijoiden kohdalla, joilla oli pidemmät työelämäjaksot. Ohjaus tapahtui myös netin ja kännykän välityksellä (e-taitava, jossa oli valmiit kysymykset ja laadittu palautejärjestelmä, ESR). Tieto-tekniikkaa käytettiin runsaasti opetuksen ja ohjauksen välineenä, koska opiskelijat olivat siitä innostuneita. Verkkokursseihin olisi ollut mahdollisuus muutamissa aineissa, jos siihen olisi koettu tarvetta. Työelämään ja työhön tutustumista sekä koulutuksiin perehtymistä toteutettiin kaikkien opiskelijoiden kanssa. Ohjaaja kävi ohjaamassa työpaikoilla sekä eri koulutusaloilla opiskelijoita jokaisella jaksolla. Opiskeluksi laskettiin kaikki koulussa tapahtuva omatoiminen tai ohjattu toiminta. Kotitehtävät eivät kuuluneet viikkotunteihin, mutta ohjaaja voi erikseen ilmoittaa kuinka monta tuntia tehtävästä lasketaan omatoimiseksi työskentelyksi. Opiskelua tapahtui myös oppilaitosten tai työpaikkojen ulkopuolella. Ammatillisen perustutkinnon opintojen suorittaminen arvioitiin (yhteiset opinnot) ammatillisen peruskoulutuksen arvosana-asteikon mukaisesti T1- K5. Muista opinnoista arvosanan sijasta käytettiin S - (suoritettu) merkintää. Ryhmäohjaaja kävi useissa työtään tukevissa koulutuksessa, joita olivat mm; Kiinni ammattiin-ote opintoihin 1 pv, Opiskelijan koulutus-ja uravalinnan päätöksentekotaitojen kehittäminen 5 op, Ammattistarttiseminaarit yhteensä 3 pv, Osaamiskartoituksen kehittämis-seminaari 1 pv, Erilainen oppija ammattiosaamisen näytöissä 0,5 pv, Opinto-ohjaajien valtakunnalliset opintopäivät 3 pv, Kouluta-järjestelmän yhteishakukoulutus 1 pv, Ongelmaopiskelijan kohtaaminen 1 pv. Keväällä ryhmänohjaaja aloitti myös ammatilliseen erityisopettajan koulukseen työn ohessa. Kahden lukuvuoden positiivisena kokemuksesta voidaan mainita myös ammattistartin tämän hetkinen kotikoulun sijainti (maatalous- ja puutarhaoppilaitos) ja oppilaitoksen pienehkö opiskelijamäärä. Ammattistartin opiskelijat kokevat olonsa turvalliseksi pienemmässä yksikössä, pienemmässä ryhmässä ja mahdollisesti perusopetuksessa kohdatusta koulukiusaamisesta toivutaan nopeammin (jos altistavat/kiusaajat eivät ole samassa ympäristössä). Yhteistyö yläasteen opinto-ohjaajien kanssa on toiminut ja haluamme sitä edelleen tehostaa.

18 18 Tänä vuonna aloitettiin samaan aikaan kuin muutkin opiskelijat. Opiskelijoiden ryhmääntyminen on ollut hitaampaa, koska ammatillisissa opinnoissa keskeyttäviä on tullut mukaan. Ehkä parempi ajankohta voisi olla syyskuun alussa. Toisaalta on tarkoitus, että ryhmään voi tulla tarpeen mukaan. Ongelmakohtana ovat erityisopiskelijat ryhmissä. Haastatteluissa on pyritty selvittämään mahdollisuus siirtyä opiskelijaksi erityisoppilaitoksiin. Haasteena on joskus vanhempien mukaan saaminen tähän suunnitteluun. TAT Oppisopimuskoulutus (OSAO, Aikuis- ja työpaikkakoulutus) Työvoimatoimistot, sosiaalitoimi, Kela Ehdotus: Nuorten työpajat Oulussa ja ympäristökunnissa, joissa niitä on Meillä toimii Ammattistartti aika paljon tiimityönä ja olemme kokeneet sen antoisana. Yksin tekeminen olisi liian raskasta. Lisäksi yhteistyö aikuislukion kanssa on ollut joustavaa ja heidän kanssaan on tehty yhteistyötä peruskouluarvosanojen korottamisessa. Meillä on ollut kokeilun alusta asti säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, joka koostuu Sedun eri tason toimijoista sekä perusopetuksen ja työvoimatoimiston edustajista. Miten ammattistarttia markkinoidaan, jotta koulutuksesta välittyy positiivinen sävy? Ammattistarttia ei siis tule nähdä koulutuksena, jonne peruskoulun lisäopetuksen tavoin hakeudutaan, kun mihinkään muualle ei ole päästy. Koulutuksen tulisi olla arvostettu ja haluttu, johon pääseminen edellyttää motivoituneisuutta ja aitoa kiinnostusta. Valintahaastattelu tulisikin rakentaa siten, että nuori pohtii ja miettii ammattistarttia hänelle oikeana vaihtoehtona. Nuori, joka hakee koulutukseen, kokee aidosti tarvitsevansa ohjausta ja tukea ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi hän voi tarvita elämänhallintaansa, itsenäistymiseen ja oman kasvu tukemiseen ohjausta myös koulutuksen puolelta, tukena kotikasvatukselle. Myyntivalttina markkinoinnissa ovat varmasti elävät esimerkit eli tämänhetkiset opiskelijat. Ei tarvitse olla huonosti koulussa menestyvä, heikoilla arvosanoilla varustettu tai muutoin luuseri hakeakseen ammattistartille. Turvallinen ryhmä Edellä kuvattujen asioiden yhtenä keskeisenä onnistumisen edellytyksenä on turvallinen ammattistartti ryhmä. Toteutuakseen tarvitaan ohjausta, tutustumista, ryhmäyttämistä ja ryhmäytymistä. Sekä ohjaajan että opiskelijoiden ja opiskelijoiden keskinäiseen vuoro-vaikutukseen ja luottamukseen tarvitaan turvallista ryhmää ja tuttuuden tunnetta. Turvallisessa ilmapiirissä nuori tulee parhaiten omaksi itsekseen ja on omana itsenään selviytymiskykyinen ja tyytyväinen. Nuoren tulee kyetä tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tarpeitaan, tunteitaan ja mielipiteitään. Lisäksi tutussa ja turvallisessa ryhmässä nuori tunnistaa ja ilmaisee luovuuttaan, arvojaan ja unelmiaan sekä myös traumojaan ja pelkojaan. Jos nuori kokee olevansa uhattu ja vieraassa ympäristössä, hän ei kykene tunnistamaan ja ilmaisemaan näitä edellä kuvattuja asioita. Jos nuorella on esimerkiksi ollut turvaton kasvuympäristö, voi oma ryhmä opiskelussa antaa turvallisuuden tunnetta ja paikata tätä kasvuympäristön aiheuttamaa tyhjiötä. Mielestämme ammattistartti ei ehkä ole oikea paikka vammaisille opiskelijoille, heidät pitäisi ohjata ensisijaisesti valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen. Verkostoituminen huoltajien ja muiden tukiverkostojen kanssa on onnistunut hyvin kiitos aktiivisten ja opiskelijoista aidosti huolta kantavien ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien, kuraattoreiden ja terveydenhoitajien. Luokkatyöskentelyn vastapainoksi kehitetään toiminnallisia paketteja linjoille tutustumiseen, ammatinopettajille resursseja ottaa vastaan ammattistartin opiskelijoita omana ryhmänä ja muiden mukana. Työelämäohjaukseen tarvittaisiin ylimääräistä ohjaajaresurssia. Oppilaitos on palkannut toisen koulutusohjaajan (Huittisten yksikkö)syksyllä 2008 koordinoimaan ammattistarttia. Työntekijäresurssia lisäämällä on tarkoitus saavuttaa paremmin tavoitteet ja varmistaa opiskelijarekrytointi. Kokemäen yksikössä on runsaasti erityisopiskelijoita, jotka asuvat oppilaitoksessa. mm. Erityisopiskelijoiden runsas määrä ja asuntolatoiminta työllistävät Kokemäen yksikön koulutusohjaajaa, joka vastaa yksikön sosiaalityöstä ja erityisopiskelijoiden nivelvaiheohjauksesta. Ammattistartin tehostamiselle ei ole ollut riittävästi aikaa. Oppilaitos on reagoinut tähän palkkaamalla lisää henkilökuntaa eli toisen koulutusohjaajan. - Ryhmäyttämiseen oli aikaa ja resursseja todella vähän. Se olisi ollut tarpeen koulutuksen non-stop-luonteisuuden takia. Myöskin opiskelijoiden henkilökohtaiset ongelmat jäivät huomioimatta liian vähäisen ohjauksen vuoksi. Toimivat yhteistyöverkostot eri toimijoiden välillä jäivät vähälle huomiolle, alkuun päästiin tosin vasta opiskelijoiden erilaisten ongelmien purskahdettua pintaan. Päihteiden käyttö, sosiaalihuollon tuen tarve ja mielenterveyspalveluiden tarve tulivat näistä voimakkaammin esille. -

19 Ammattistartin maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, opettajaan liittyvät osaamisvaatimukset, oppilaitoksen sisäinen tiedotus, huoltajien ja oppilaitoksen välinen yhteistyö (ks. myös liitteet 1 a ja 1 b). 19

20 20 LIITE 4. Vapaita kommentteja ja ehdotuksia opetushallitukselle (kohta 20.) Kokeilun jatkaminen saakka herättää kysymyksen: Onko ammattistartin vakinaistamien asetettu kyseenalaiseksi - milloin vakinaistamispäätös on odotettavissa? Opetushallituksen tulee määritellä selkeästi, mitä joustava siirtyminen perustutkinto-opiskelijaksi tarkoittaa? Tällä hetkellä yhteishaun joustava valinta ja em. joustava siirtyminen näyttää menevän joillakin tahoilla sekaisin. Onko todella niin, että ammattistartin opiskelijoiden tietoja ei saada jatkossakaan siirrettyä KOULUTA -tietojärjestelmään? Jälkiohjaus on pulmallista - tiedot hankittava "käsin". Ammattistartin toiminnan lähtökohtana tulee varmistaa opiskelijalähtöisyys, mikä tarkoittaa joustavuutta haku- ja valintaprosessissa niin ajallisesti kuin toiminnallisestikin: - laskentapäivä suhteessa toiminnan rahoitukseen!!!??? - mikäli on vain yksi kiinteä hakuaika, se estää alkuvaiheen keskeyttämistä suunnittelevien ohjauksen ja "poimimisen" - syrjäytymisen ehkäisy - opsissa tulisi korostaa opiskelijan ohjaamista eteenpäin - opiskeluajan ammattistartissa tulee myös olla joustavaa (esim. pidetään kynsin hampain kiinni opiskelijoista laskentapäivään asti, vaikka siirtymämahdollisuuksia opiskelijalle tarjoutuisikin tai ammattistartti osoittautuu opiskelijalle vääräksi vaihtoehdoiksi) - eroaminen ja keskeyttäminen ja määräaikainen keskeyttäminen -käsitteet tulee selkeästi määritellä valtakunnallisesti (syntyy tilastoharhoja ja vääristymiä!) Tämä on oikein hyvä koulutusvaihtoehto ja olemme täällä Raumalla innostuneesti mukana kehittämässä toimintaa. Ammattistarttilaiset saavat yhteishaussa 3 pistettä, eli saman minkä saa 9 - luokkalaiset kun hakevat ammatilliseen koulutukseen. Ehdotamme että pistetytys porrastettaisiin esim. niin että 20 ov saisi 3 pistettä, 30 ov saisi 4 pistettä jne. Ammattistartti on täydentänyt Hyvinkään-Riihimäen ja muiden lähialueiden koulutustarjontaa. Se tarjoaa monelle nuorelle uuden mahdollisuuden innostua oppimisesta ja opiskelusta. Se antaa nuorelle erinomaiset mahdollisuudet selkeyttää urasuunnitelmiaan ja vahvistaa nuoren pääsyä haluamalleen ammatilliselle jatkokoulutusalalle sekä vahvistaa nuoren itsetuntoa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja toimintakykyä. Ammattistartin toiminta sopii toteutettavaksi Hyvinkään taidekouluun. Ammattistarttilaiset suuntavat jatko-opintonsa eri koulutusaloille. Osa opiskelijoista jatkaa opintojaan kulttuurialalla, osa sosiaali- ja terveysalalla, osa ravitsemusalalla tai muussa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Hyvinkään taidekoululla on kattava yhteistyöverkosto, jota voidaan hyödyntää nuorten koulutuskokeilujaksojen toteuttamiseksi. Hyvinkään taidekoulu jatkaa mielellään ammattistartin toimintaa. Helsingin palvelualojen oppilaitoksen kokemuksen mukaan ammattistartti on toimiva vaihtoehto ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jääville nuorille tai opiskelujen keskeyttämisvaarassa oleville nuorille. Tarve ammattistarttiryhmien jatkumiseen ja lisäämiseen on olemassa. Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen ammattistartin opettajat kokevat opettajan roolin ja osaamisen sekä ammattistartin luontevan yhteiden muuhun ammatilliseen koulutukseen hyvin merkitykselliseksi (ks. liite 1a). Ammattistartti osoittanut tarpeellisuutensa oppilaitoksessamme. Elämänhallinnan opetuspaketti Opiskelutaitoihin opetuspaketti Puheviestintätaidot opetuspaketti Itsetunto-ongelmiin "ratkaisupaketti" Maahanmuuttajat: mielestämme Suomen pk:n suorittaminen ei saa olla este tulla starttiin Ammattistarttien säännölliset tapaamiset ovat olleet erityisen hyviä. Erityisesti 2 päivän mittaiset tapaamisen ovat hyviä - näin kokeilun alkuvaiheissa meillä toimijoilla on tarvetta ajatusten vaihtamiseen ja toistemme tapaamiseen!

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiseminaari Helsinki ke 9.2.2011 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Taustaa (1) Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen

Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen. Keuda Elinikäinen ohjaus Raija Tikkanen Erilaiset urapolut perusopetuksen jälkeen Keuda Elinikäinen ohjaus 13.10.2011 Raija Tikkanen Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Vahvistetaan opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Laaditaan hyvän opinto-ohjauksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA

AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA AMMATINVALINTAA SELKIYTTÄVÄN JA VAHVISTAVAN RYHMÄN TOIMINTA AMMATTISTARTTILAISTEN JA KYMPPILUOKKALAISTEN AMMATINVALINNAN TUKENA 9.5.2013 Jenni Kiiskilä 1. Ammatinvalintaa selkiyttävän ja vahvistavan ryhmän

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa tukipalveluja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja

Aloitus klo Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Yhteishakuilta 29.11.2011 Aloitus klo 18.00 Opiskelu lukiossa: Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen Opiskelu ammattioppilaitoksessa: OSAOn Haukiputaan yksikön opinto-ohjaaja Hannu Heikkinen Yhteishaun

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA

IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA OPS, Iisalmen lukiokymppi 18.6.2014 1/5 IISALMEN LUKIOKYMPPI, OPETUSSUUNNITELMA Sisältö: 1) Yleistä...1 2) Tavoitteet...1 3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen...2 4) Opintojen sisältö...2

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammatillisen koulutuksen yksikkö 16.06.2010 Asia: Järjestämisluvan myöntäminen 1.8.2010 vakinaisena alkavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 2 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2015 TIEDOTUSTILAISUUS 6.2.2015 Ryhmä 2 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen/lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot