Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu koulutuksen väliraporteista koottua Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaavan ja valmistavan. helmikuu 2009. koulutuksen väliraporteista koottua 2007-2008. Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen"

Transkriptio

1 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen väliraporteista koottua Opetushallitus Ammattikoulutuksen kehittäminen helmikuu

2 2 1. Koulutuksen järjestäjän nimi Koulutuksen toteuttava(t) oppilaitos tai oppilaitokset Kyselyn vastaajan tiedot Kokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Kuinka monta aloituspaikkaa ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen oli varattu lukuvuonna ? Koulutuksen järjestäjän kokonaisaloituspaikkamäärä vuonna Lukuvuonna ammattistartin koulutuksen tavoitteiden mukaisesti kokonaan suorittaneiden Lukuvuonna ammattistartin keskeyttäneiden määrä (ilman siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen) Tärkeimmät syyt ammattistartin keskeyttämisiin, jos tiedossanne Ammatilliseen peruskoulutukseen kesken ammattistartin siirtyneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Perusopetuksen arvosanojen korottajien määrä... 5 Missä koulussa/oppilaitoksessa korotukset on suoritettu? Ammattistartin aikana ammatillisen perustutkinnon opintoja suorittaneiden määrä Onko koulutuksen järjestäjä tehnyt muutoksia omaan kokeilun opetussuunnitelmaansa kokeilun kuluessa?... 6 Tärkeimmät muutoksia aiheuttaneet asiat Ehdotuksia Opetushallitukselle ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun Ammattistartin koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä lukuvuoden jälkeen... 7 a) Ammatilliseen peruskoulutukseen jatkoi 656 opiskelijaa... 7 b) Muuhun koulutukseen jatkoi 73 opiskelijaa... 7 c) Muuhun toimintaan 33 opiskelijaa Mielestänne tärkeimmät syyt siihen, että opiskelijat eivät sijoittuneet jatkokoulutukseen ammattistartin jälkeen Kuvatkaa lyhyesti keskeiset kokemuksenne ja/tai tehtyjen ratkaisujen toimivuus seuraavista asioista... 7 a) Opiskelijoiden valinta ammattistartille... 7 b) Yhteistyö työelämän kanssa Yhteistyötä tehdään paljon, se koetaan mahdollisuudeksi nostaa motivaatiota. Paikkoja työssäoppimisen valmentautumiseen on löytynyt hyvin (paitsi sosiaali- ja terveysalalla, 1 vastaaja), usein opiskelijat ovat paikkoja löytäneet itse. Tutustumiskäynnit ovat myös onnistuneet. Tärkeäksi koettiin tiedottaa työpaikoille ammattistartin luonteesta... 7 c) Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa... 7 d) Muut mahdolliset aiheet Jos teille myönnettiin kesällä 2008 ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tehostamiseen vuosille erillistä valtionavustusta, niin ilmoittakaa tarkennetut toimenpiteet suhteessa myönnettyyn avustukseen... 8 a) Myönnetty valtionavustus/... 8

3 3 b) Kuvatkaa tarkemmin tehostamisen valtionavustuksella suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu Kokeilussa kuluvana vuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrä Muita kommentteja, ehdotuksia tai palautetta Opetushallitukselle... 9 LIITE 1. Ammattistarttia toteuttavat oppilaitokset syksyllä LIITE 2 Mitä ammatillisia opintoja on suoritettu ammattistartin aikana LIITE 3. Muita mahdollisia ratkaisuja ja niiden toimivuus LIITE 4. Vapaita kommentteja ja ehdotuksia opetushallitukselle... 20

4 4 KOONTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KOKEILUN (AMMATTISTARTIN) VÄLIRAPORTIN VASTAUKSISTA SYKSYLLÄ 2008 OPH/AMKE Ulla Aunola Väliraportin antaminen perustuu opetushallituksen koulutuksen järjestäjille antamaan kokeilupäätökseen vuodelta Sen mukaan kokeilusta toimitetaan Opetushallitukselle vuosittain raportti lokakuun loppuun mennessä. Syksyllä 2008 raportointi tehtiin ensimmäistä kertaa sähköisesti Survette-ohjelman avulla. Ohjeet ja osoitteet vastaamista varten lähetettiin syyskuussa koulutusta koskevan tiedotteen yhteydessä sekä edu.fi:n nettisivuilla. Survette -ohjelma ei toiminut kaikilta osin hyvin. Mm. raporttien tulostaminen ei ollut oppilaitoksissa helppoa, eivätkä jotkut numeeriset tiedot tallentuneet raportointipohjaan. Tämän väliraportin ja yhteenvedon tiedot koskevat jo kokonaan toteutunutta lukuvuotta Numerointi noudattaa väliraportoinnin kysymysten numerointia. Väliraportoinnin kysymykset olivat osin päällekkäisiä Jyväskylässä (KTL) tehtävän seurantaselvityksen kysymysten kanssa. Koulutuksen järjestäjät olivat kuitenkin kiitettävästi molempiin kyselyihin vastanneet. 1. Koulutuksen järjestäjän nimi Väliraportin kysymyksiin vastasi Survette-järjestelmän kautta 46 koulutuksen järjestäjää. Yksi väliraportti saatiin kirjallisena (Kouvolan seudun ammattiopisto). Seitsemän koulutuksen järjestäjää ilmoitti järjestäjän nimen muuttuneen tai yhdistyneen toiseen kokeilun aikana. 2. Koulutuksen toteuttava(t) oppilaitos tai oppilaitokset Kysymyksen avulla haluttiin tietää käytännössä koulutusta toteuttavien oppilaitosten ja toimipisteiden nimet. Luettelo on liitteenä Kyselyn vastaajan tiedot Vastaajista lähes 90 % toimii samalla ammattistarttikoulutuksen yhdyshenkilönä oppilaitoksessa. 4. Kokeiluun osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Kyselyn ajankohtaa (syksy 2008) edeltävänä lukuvuonna oli kokeilussa ollut opiskelijoita survette-järjestelmän tietojen mukaan Postin kautta tulleessa raportissa mainittiin lisäksi 38 opiskelijaa. Suurin opiskelijamäärä oli 191, Siika-Pyhäjokilaakson kky (vankilaopetus, joka on erikoistapaus). Suurin muu yksittäinen opiskelijamäärä oli Tampereella (66) ja Helsingissä (65), opiskelijamäärän keskiarvo 28 opiskelijaa. (Oppilaitostietojärjestelmän kautta saatu opiskelijamäärä oli 836.) - Tyttöjen lukumäärä oli 587 ja poikien Kuinka monta aloituspaikkaa ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen oli varattu lukuvuonna ?

5 5 Koulutuksen järjestäjät ilmoittivat paikkamääräksi yhteensä aloituspaikkaa. Vaihteluväli oli 0-79 ja keskiarvo 22 aloituspaikkaa. 6. Koulutuksen järjestäjän kokonaisaloituspaikkamäärä vuonna 2008 Ilmoitusten mukaan aloituspaikkoja oli Suurin aloituspaikkamäärä oli ja pienin 8 (?), keskiarvo oli aloituspaikkaa. Ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen varattujen aloituspaikkojen osuus oli näin ollen 2 % kaikista koulutuksen järjestäjien aloituspaikoista. Tilanne ja osuudet vaihtelivat. Vastaajat olivat ymmärtäneet tämän kysymyksen hyvin eri tavoin, joten luvut ovat vain suuntaa-antavia. 7. Lukuvuonna ammattistartin koulutuksen tavoitteiden mukaisesti kokonaan suorittaneiden määrä Kokonaan koulutuksen suoritti 802 opiskelijaa. (+ Kouvolan raportissa 28 opiskelijaa). 8. Lukuvuonna ammattistartin keskeyttäneiden määrä (ilman siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen) Keskeyttäneitä oli 299. Suurin yksittäinen lukumäärä oli 119 (Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja vankilaopetus). Jos se otetaan erityistapauksena erikseen, keskeyttäneitä oli 180. Seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei keskeyttäneitä ollut yhtään. 9. Tärkeimmät syyt ammattistartin keskeyttämisiin, jos tiedossanne: Yksittäisistä syistä saivat eniten mainintoja terveydelliset syyt (13 mainintaa) ja motivaation puute (13 mainintaa). Psyykkinen/mielenterveydellinen syy mainittiin 7 vastauksessa, samoin toiselle paikkakunnalle muutto (7 vastaajaa), yhteen liittyi myös lastensuojelupäätös muuton taustalla. Neljä vastaajaa piti keskeyttämisen syynä perhetilannetta, yhtä monta (4) elämänhallinnan vaikeuksia. Päihteiden (tai huumeiden) kerrottiin vaikuttaneen keskeyttämiseen neljässä vastauksessa. Lisäksi mainintoja saivat sopeutumisongelmat (3), raskaus (3) ja rikokset (2). Toisaalta 11 vastauksessa mainittiin positiivisia keskeyttämisen syitä: siirtyminen työhön tai toiseen koulutukseen. Tämä kysymyksellä ei voitu koota määrällisiä tietoja eri syistä. Mainintojen lukumäärä ja kirjo osoittavat, miten monitahoisista ja erilaisista, joskus aivan muuhun kuin koulutukseen liittyvistä asioista keskeyttämisissä on kyse. 10. Ammatilliseen peruskoulutukseen kesken ammattistartin siirtyneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna Tutkintotavoitteiseen koulutukseen siirtyi lukuvuoden aikana 138 opiskelijaa, joista 60 oli tyttöjä ja 78 poikia. 15 oppilaitoksessa ei siirtynyt yhtään opiskelijaa ammatilliseen peruskoulutukseen kesken ammattistartin, yhdessä oppilaitoksessa siirtyjiä oli jopa 20 (Tampereen ammattiopisto). Keskimäärin siirtyi kolme (3) opiskelijaa. 11. Perusopetuksen arvosanojen korottajien määrä - Perusopetuksen arvosanoja korotti 306 opiskelijaa, joista tyttöjä oli 154 ja poikia 152. Korottajia ei ollut 12 oppilaitoksessa ollenkaan. Suurimmat korottajien määrät olivat Keudassa (48),Savon ammatti- ja aikuisopistossa (36) ja Oulun ammattiopistossa (32).

6 6 Missä koulussa/oppilaitoksessa korotukset on suoritettu? Eniten oli mainittu korotuspaikkoina lukio tai aikuislukio (korotuksia oli tehty 20 paikkakunnalla). Peruskoulun yhteydessä korotuksia oli suoritettu 15 paikkakunnalla (joko yläkoulun tai 10. luokan yhteydessä). Kaksi ammatillista oppilaitosta mainittiin myös (Vantaan Varia ja Jyväskylän ammattiopisto, OKSA-koulutus = oikeus antaa pk-todistus). 12. Ammattistartin aikana ammatillisen perustutkinnon opintoja suorittaneiden määrä Opintosuorituksia ammatilliselta tutkintopuolelta sai 596 opiskelijaa, joista tyttöjä 322 ja poikia 272. Suurin yksittäinen oppilaitoskohtainen suorittajien määrä oli 48 (Keuda, jossa ammattistartin opiskelijoita oli 54, eli miltei kaikki suorittivat ammatillisia tutkinto-opintoja).keskimäärin 13 opiskelijaa vastaajaa kohti oli suorittanut näitä opintoja. Kuusi oppilaitosta vastasi, ettei näitä suorituksia ollut yhtään. Lähes puolet kaikista mukana olleista opiskelijoista suoritti ammatillisia opintoja valmiiksi, ammattistartin kokonaan suorittaneista lähes kolme neljäsosaa. - Mitä opintoja on suoritettu? Eniten suoritettiin yhteisiä opintoja, mutta myös hyvin runsaasti ammatillisia. Hygieniapassi, ensiapu, työturvallisuuskortti mainittiin monessa vastauksessa. Luettelo on liitteenä Onko koulutuksen järjestäjä tehnyt muutoksia omaan kokeilun opetussuunnitelmaansa kokeilun kuluessa? Suurin osa koulutuksen järjestäjistä (74 % vastaajista) oli tehnyt muutoksia omaan kokeiluopetussuunnitelmaansa. Tärkeimmät muutoksia aiheuttaneet asiat. Muutoksia oli tehty vanhempien ja opiskelijoiden palautteen pohjalta sekä halusta kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Toiset ovat lisänneet työssäoppimista, toiset vähentäneet. Tärkeä periaate vaikutti olevan se, että suoritettuja opintoja voisi hyödyntää tutkintokoulutuksessa (mm. yhteiset opinnot). Vastaukset olivat hyvin erisuuntaisia. Ne on toimitettu opetussuunnitelman perusteita valmistelevalle ryhmälle (Hki/Turku). 14 Ehdotuksia Opetushallitukselle ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmisteluun. Vapaat sanalliset vastaukset on toimitettu opetussuunnitelman perusteita valmistelevalle ryhmälle (Hki/Turku). Jaetaan erillisenä.

7 7 15. Ammattistartin koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä lukuvuoden jälkeen a) Ammatilliseen peruskoulutukseen jatkoi 656 opiskelijaa b) Muuhun koulutukseen jatkoi 73 opiskelijaa c) Muuhun toimintaan 33 opiskelijaa töihin 19 opiskelijaa työpajalle 2 opiskelijaa Muuhun 12 opiskelijaa, mihin: 4 äitiyslomalle, 3 työvoimatoimiston asiakkaaksi, 2 työharjoitteluun, hoitokotiin 1, lastensuojelun toimenpiteisiin 1, oppisopimukseen 1, kotiin Mielestänne tärkeimmät syyt siihen, että opiskelijat eivät sijoittuneet jatkokoulutukseen ammattistartin jälkeen. Konkreettisin syy oli se, etteivät pisteet yhteishaussa riittäneet (15 vastausta). Monet vastaajat kertoivat opiskelijoiden epärealistisista toiveista, jotka eivät muuttuneet ammattistartin aikana. Tietyille opintolinjoille on vaikea päästä. Muutamat mainitsivat, etteivät opiskelijat hakeneet ollenkaan. Eräs vastaaja totesi, että nuoret ovat erilaisia, ja joillekin oman ammattialan löytyminen vie kauemmin kuin toisille (ammattistarttivuosi ei aina riitä). Joustavan valinnan perusteita ei aina löydy, joskin yhteistyötä sen käyttämisessä oli tehty monissa oppilaitoksissa. Jotkut opiskelijat eivät kutsusta huolimatta osallistuneet pääsykokeisiin. Toiset halusivat nimenomaan töihin suoraan. 17. Kuvatkaa lyhyesti keskeiset kokemuksenne ja/tai tehtyjen ratkaisujen toimivuus seuraavista asioista a) Opiskelijoiden valinta ammattistartille. Monet vastaajat pitivät erillishakua hyvänä (muutama myös yhteishaussa mukana olemista). Monilla oppilaitoksilla on hakulomake nettisivuillaan. Yhteistyö peruskoulun kanssa on keskeinen työväline (jo kevään aikana), sillä ammattistarttia ei kovin hyvin tunneta. Joillakin on yhteinen valinta lisäopetuksen kanssa. Monilla on toinen valintavaihe yhteishaun tulosten jälkeen kesällä (ilman paikkaa jääneet). Joidenkin ammattistarttiryhmien opiskelijat tulevat pääosin ammatillisen koulutuksen keskeyttäneistä, silloin yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa syksyllä on keskeistä. Myös projektit ilmoittivat potentiaalisista opiskelijoista. Joillakin oli yhteinen nivelvaiheen ohjaus/haku. Hakemus ja haastattelua olivat keskeiset valintaperusteet. Haastattelussa voidaan ohjata myös muihin mahdollisiin valmentavan koulutuksen ryhmiin (erityisopetus esim.). Eräs vastaaja piti hyvänä tehdä opiskelijavalinta vasta syksyllä. Kaiken kaikkiaan vastaukset opiskelijoiden valinnasta oli hyvin erilaisia. b) Yhteistyö työelämän kanssa. Yhteistyötä tehdään paljon, se koetaan mahdollisuudeksi nostaa motivaatiota. Paikkoja työssäoppimisen valmentautumiseen on löytynyt hyvin (paitsi sosiaali- ja terveysalalla, 1 vastaaja), usein opiskelijat ovat paikkoja löytäneet itse. Tutustumiskäynnit ovat myös onnistuneet. Tärkeäksi koettiin tiedottaa työpaikoille ammattistartin luonteesta. c) Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

8 8 Pääosin yhteistyö oli sujunut hyvin. Vastauksissa oli paljon mainintoja positiivisista yhteistyökuvioista. Vain muutamassa vastauksessa toivottiin, että yhteistyö tehostuisi tai että siinä oli hankaluuksia. Jotkut mainitsivat yhteistyön nimenomaan muiden ammattistarttia järjestävien oppilaitosten kanssa, useimmat kuitenkin muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa paikallisesti/alueellisesti tai seutukunnissa. Myös verkostoja on syntynyt. Yhteistyötä perusopetuksen arvosanojen korotuksia hoitavien tahojen kanssa myös mainittiin. d) Muut mahdolliset aiheet. Tähän oli kirjattu monia mielenkiintoisia mielipiteitä. Ryhmänohjaajalle toivottiin enemmän resurssia hoitaa ohjausta ja hoitaa ongelmia. Koulutuksen imagoa jatkossa pohdittiin: onko kyseessä korjaamo, luusereiden säilytyspaikka vai uusi mahdollisuus? Lisäpisteiden porrastusta opintoviikkojen mukaan toivottiin. Opiskelijat tarvitsevat joskus laaja-alaisia tukitoimia (moniammatillisia). Opetuksen tulee olla käytännönläheistä ja työpainotteista. Opettajat kokivat tiimityön ja oppilaitoksen ohjausryhmän tärkeiksi. Turvallisen ryhmän muodostumiseen pitäisi saada opastusta/tukea.(liite 3). 18. Jos teille myönnettiin kesällä 2008 ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tehostamiseen vuosille erillistä valtionavustusta, niin ilmoittakaa tarkennetut toimenpiteet suhteessa myönnettyyn avustukseen a) Myönnetty valtionavustus/ b) Kuvatkaa tarkemmin tehostamisen valtionavustuksella suunnitellut toimenpiteet ja niiden aikataulu - Tehostamisen toimenpiteet kohdittain 1 5 TÄHÄN ANNETUT VASTAUKSET KÄSITELLÄÄN TOISESSA YHTEENVEDOSSA. 19. Kokeilussa kuluvana vuonna aloittaneiden opiskelijoiden määrä Kokeilussa aloitti väliraportoinnin mukaan opiskelijaa. Aivan todellista tilannetta on vaikea selvittää, koska liikettä koulutukseen ja sieltä pois on koko lukuvuoden ajan. Luku antaa kuitenkin viitteitä ja sitä voidaan verrata edellisiin vuosiin. Kokeilun aloitusvuonna opiskelijoita oli laskentapäivänä noin 500, seuraavana syksynä 2007 noin Jos ammattistartissa ei ole nyt opiskelijoita, lyhyesti syy siihen. Seuraavia syitä mainittiin (4 vastaajaa): Oppilaitoksessa ei osattu varautua KOULUTA järjestelmän mukanaan tuomaan oppilaiden liikkuvuuteen niin myöhäiseen syksyyn asti. Hakuaikamme päättyi liian aikaisin. Myöskin opiskelijat olivat puutteellisesti informoituja täydennyshaun ja alkavien linjojen suhteen. Opiskelijat, jotka olivat jo kerran hyväksytty koulutukseen, hakeutuivat täydennyshaussa uusiin suuntiin. Myös oppilaitoksessamme vapaana olleille koulutuspaikoille siirtyi suoraan opiskelijoita. Hakijoita oli ainoastaan kaksi. Toinen siirtyi suoraan oppilaitoksen perustutkintoon. Toinen hakija oli erityisopiskelija. Ryhmää ei voitu perustaa. (Tulkinta: tiedon ja järjestelyjen puute) Oppimisvalmiuksien heikkoutta ja ammatinvalinnan vaikeutta on edelleen vähintään yhtä paljon mutta kaikki halukkaat ovat päässeet vapaille paikoille perustutkintolinjoille. Seudun opinto-ohjaajat eivät ole markkinoineet, koska suora pääsy linjalle on ollut ilmeisen helppoa. On myös ilmeistä väärinkäsitystä ammattistartin luonteesta, että se olisi erityisopiskelijoiden ryhmä. On tehtävä työtä, että kuva ammattistartista tulee selväksi ja mahdollisuudeksi joustaa

9 9 ammattiin suuntautumisen haasteessa ja siitä päättämisessä. (Tulkinta: opiskelijat pääsivät muuhun koulutukseen. Myös koulutuksen imago markkinoinnissa.) Koulutuksen järjestäjä ei varannut ammattistarttiin yhtään aloituspaikkaa hyvistä kokemuksista huolimatta, vaan siirsi paikat muille aloille. Yleisesti koulutuksen järjestäjälle myönnettyjen aloituspaikkojen määrä on liian pieni suhteessa tarpeeseen. (Tulkinta: Aloituspaikkojen puute > ei varattu tähän). Koulutus ei ole POKEssa saavuttanut täysin sille asetettuja tavoitteita. Opiskelijoita on ollut vähän ja, opiskelijoilla on ollut sellaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joihin oppilaitoksella ei ole mahdollisuuksia puuttua eikä vaikuttaa. (Tulkinta: opiskelijoiden ongelmien moninaisuus ja vaikeus). 20. Muita kommentteja, ehdotuksia tai palautetta Opetushallitukselle Mielipiteitä lähetettiin 33 taholta. Niitä on käsitelty ja niihin vastattu verkostotapaamisessa , jos ne sisälsivät suoria kysymyksiä, lähinnä Opetushallitukselle tai opetusministeriölle. Liite 4.

10 10 LIITE 1. Ammattistarttia toteuttavat oppilaitokset syksyllä 2008 Vantaan ammattiopisto Varia Maatalous- ja puutarhaoppilaitos (kotikoulu) Jyväskylän ammattiopisto Nivalan ammattiopisto, Nao Porin ammattiopisto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään taidekoulu Rauman ammattiopisto Ylä-Savon ammattiopisto Ähtärin ammatti-instituutti Espoon seudun ammattiopisto, Omnia Helsingin tekniikan alan oppilaitos Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos OSAO Muhoksen yksikkö Kaukovainio, tekniikan yksikkö Haukiputaan yksikkö Kempeleen yksikkö Pudasjärven yksikkö Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koskenalantie Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti Etelä-Karjalan ammattiopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto

11 11 Pohjois-Karjalan ammattiopisto JOENSUU Palvelut Lahden diakonian instituutti Lapin ammattiopisto/palveluala/kairatie 75 Ranuan kunta Sisälähetysseuran oppilaitos, Pieksämäki Tampereen ammattiopisto, tekniikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto (Loimaan Ammatti-instituutti asti) Svenska Yrkesinstitutet (efter Yrkesakademin i Österbotten) Keuda Järvenpää Keuda Kerava Keuda Mäntsälä Keuda Nurmijärvi Riihimäen ammattioppilaitos Itä-Lapin oppimiskeskus Ammattiopisto Lappia Lukuvuosi : Kangasalan, Nokian ja Oriveden toimipisteet (yht. 3 ryhmää) Toiminta jatkossa, lukuvuodesta alkaen: Koivistontien toimipiste (yht. 1 ryhmä) Vaasan ammattiopisto Turun ammatti-instituutti Raahen ammattiopisto Salon seudun ammattiopisto Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto koulutusta: - Oulun vankilassa - Pelson vankilassa - Kestilän vankilassa - Sukevan vankilassa - Pyhäselän vankilassa Ahlmanin ammattiopisto Vantaan ammattiopisto Varia Sosiaali- ja terveysala Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Nummentien toimipiste Valkeakosken ammattiopisto

12 12 Helsingin Diakoniaopisto Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Koulutuskeskus Salpaus

13 13 LIITE 2 Mitä ammatillisia opintoja on suoritettu ammattistartin aikana Kys 12. Vapaasti valittavia opintoja 2 ov per opiskelija Vaasan ammattiopiston yhteiseltä kurssitarjottimelta. Hygieniapassi Liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, kuluttajaopinnot Hygieniapassi, piirustus, valokuvaus, hiusten perushoitoa ja helppoja kampauksia -kursseja. Opinnot käyvät joko ammatillisiin opintoihin, ammatillisiin valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin riippuen ammatillisesta perustutkinnosta. liikunta- ja terveystieto, työssäoppiminen: hiusala, sosiaali- ja terveuysala, sähköala, liiketalous- ja kauppa, käsi- ja taideteollisuusala - Yhteisiä opintoja: äidinkieli 2 ov, Englanti 1 ov, toinen kotimainen kieli/ruotsi 1 ov, matematiikka 2 ov, fysiikka ja kemia 2 ov, taide ja kulttuuri 1 ov, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov, tekstinkäsittelyn perustaidot 1 ov, sekä vapaasti valittavia opintoja max. 3 ov Tekniikan ja sosiaali- ja terveysalan opintoja yhteiset aineet: englanti, matematiikka, äidinkieli, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-yritys- ja työelämätieto Taide- ja kulttuuri Matematiikka 1-2 Fysiikka Tieto- ja viestintätekniikka äidinkieli, liikunta, taide - ja kulttuuri, matematiikka, englanti, kokkikurssi, asuntokauppa, anniskelupassi, hygieniapassi, salaatin viemää, juhlasta juhlaan, gourmeeta vai karmeeta, kullannuppu, 9 kuukautta, luovuus käyttöön/kädentaitoja, englanti (vv0), terveellinen ruoka, urheiluakatemia opintoja Kurser från branscher som de praktiserat på, bl.a. trä-artesan, frisör och närvårdare. Dessutom har de fått godkända kurser inom de gemensamma ämnen; finska, engelska, modersmål och matematik. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyviä yhteisiä opintoja (keskimäärin 5 ov/opiskelija) ja ammatillisia opintoja (keskimäärin 0,4 ov/opiskelija). Yhteisiä opintoja:tietotekniikka, taide ja kulttuuri, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, yritystoiminta Ammatillisia opintoja: hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti Vapaasti valittavia opintoja: ruaonvalmistus, mediapaja, monipuolinen liikunta, digitaalinen media, pienimuotoiset puusepäntyöt, autotekniikka Tietotekniikka 1, Tietotekniikka 3, taide ja kulttuuri, terveystieto, ensiapu, arki ja elämäntapa YHTEISET AINEET: äidinkieli ja viest.1-3 ov; matemat. 1-2 ov; taide ja kulttuuri 1 ov; liikunta 1 ov ;terveystieto 1 ov; tieto- ja viestintätekn.1 ov; itsetuntemus ja mielen hyvinvointi 1 ov; ryhmätyö- ja vuorovaikutust. 1 ov; yhteiskunta-, yritys- ja työelämät. 1 ov; kuluttajatietous ja yhteiskunnalliset palvelut 1 ov AMMATILLISET OPINNOT: minä oppijana 1 ov; työnhaku 1 ov; työssäoppiminen 1-14 ov; arkielämän taidot 2 ov (tulityökortti, ensiapukortti, hygieniapassi) VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: koulutusaloihin tutustuminen 8 ov; koulutus- ja ammattitieto 1 ov; harrastus- ja vapaa-ajan taidot 1 ov Puutarha- ja liiketalouden opintoja. Englanti, ruotsi, Kasvatustiede, sosiaalialan lähtökohdat, terveysalan lähtökohdat, ensiapu (sote) Kaikille aloille yhteisiä opintoja ja vapaavalintaisia, jotka hyväksiluettavia (heltech) Yhteisiä opintoja (äidinkieli, englanti, ruotsi, liikunta, terveystieto, työelämätieto, tietotekniikka, matematiikka) sekä koneja metallialan, rakennusalan ja talotekniikan ammatillisia aineita. Opiskelijoiden yhteensä suorittamat opintoviikkomäärät eri perustutkinnoissa ja yhteisissä aineissa: Autoalan pt: opintoja 1 ov, Tietojenkäsittelyn pt:n opintoja 6 ov, Sähköalan pt:n opintoja 7 ov, Suunnitteluassistentin pt:n opintoja 7 ov, Käsija taideteollisuusalan pt:n opintoja 2 ov, Sosiaali- ja terveysalan pt:n opintoja 67,50 ov, yhteisiä opintoja 39 ov

14 14 Yleinen työturvallisuus Äidinkieli 1 Englanti 1 Ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteet Käsityöt Kodin ensiapu Ravintolaruokien valmistus Osa suoritetuista opinnoista on hyväksiluettavissa. Opetussuunnitelma sisältää tutkintoon johtavan koulutuksen yhteisten opintojen yhteiskunta, yritys ja työelämätiedon, joka luetaan automaattisesti hyväksi, mikäli opiskelija suorittanut opinnot hyväksytysti. Muitakin opintosuorituksia luetaan jatkossa hyväksi esim. työturvallisuuskortti, tulityökortti, hygieniapassi. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan myös lukea osa Ammattistartin opinnoista tutkintoon johtavan koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Ensiapu 1 Matematiikka, Fysiikka ja kemia, Ympäristötieto, Tieto ja viestintätekniikka, Englanti, Ruotsi, Äidinkieli, Liikunta, Työturvallisuus, Ensiapu, Elintarvikehygienia, Ravitsemusalan perustaidot, Markkinointi, Asiakaspalvelu, Ammatillinen vuorovaikutus, Kädentaidot Yhteisiä opintoja 7-10ov työssäoppimista 6-15ov ammatillisia opintoja 1-10ov Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia yhteisiä opintoja maksimissaan 8ov Tekniikan alan ammatillisia opintoja: Konepiirustus, tulityökortti, metalllialan perusteet, aineliitostekniikka, työturvallisuuskortti ja ensiapu. kaikkia ammattioppilaitoksen yleisaineita, tulityökurssi, ensiapu EA1, minitalouskoulu, hygieniapassi, (osallistuttu myös varsinaisiin ammatillisiin opintoihin eri osastoilla tutustumismielessä, mutta niistä ei ole suoritettu arvosanoja, opintoviikkoja on kertynyt ilman arvosanaa nimellä 'ammatillisiin opintoihin tutustuminen') Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia yhteisiäopintoja kuten YYT, AI, Mat, Fys, LI, TT. Työturvallisuus, ensiapu, hygieniakoulutus, ruuanvalmistus, puhtaanapito, englanti, matematiikka, äidinkieli, ruotsi, kemia, fysiikka, tieto- ja viestintätekniikka, terveystieto, liikunta, taide ja kulttuuri Työturvallisuuskortti, ensiapukurssi, hygieniapassi Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvia kaikille yhteisiä opintoja ja vapaasti valittavia opintoja. Varsinaisia ammatillisia opintoja ei suorittanut kukaan. Media-assistentin ammatillisia perusopintoja Yhteisiä opintoja; liikunta 1ov (9 op), englanti 1 ov (1 op.), ruotsi 1 ov (1 op), kemia 1 ov (1 op), fysiikka 1 ov (1 op), tieto- ja viestintätekniikka 1 ov (11 op) Työssäoppiminen; liiketalous ja kauppa, asiakaspalvelu, 8 ov (1 opiskelija) Cateringalan keittiötoiminnot, leipuri-konditoriaopintoja, liiketalous-, sähkö-, sosiaali ja terveys-, hius ja kauneus-, autoala Matematiikka, äidinkieli, ruotsi, yhteiskuntatieto, ensiapu, liikunta, taide ja kulttuuri Matematiikka, fy/ke, ruotsi, englanti, liikunta, tietotekniikka, taide, terveystieto, äidinkieli Hygieniapassiopinnot, Ensiapu Yhteiset opinnot, ruotsi 1ov Työssäoppiminen, tietotekniikka, äidinkieli, yritystoiminta, matematiikka, liikunta, englanti, terveystieto, fysiikka ja kemia, tieto-ja viestintätekniikka, terveystiedon kuntokurssi ja suomi toisena kielenä. Ruotsi, terveystieto, taide- ja kulttuuri, tietotekniikka, liikunta, eri ammattialojen työssäoppiminen liikunta, terveystieto, taide ja kulttuuri, työelämätieto, työturvallisuus, tulityökurssi, hygieniaosaaminen Kaikille yhteisiä opintoja ja hygienipassikoulutusta

15 15 LIITE 3. Muita mahdollisia ratkaisuja ja niiden toimivuus (kysymys 17 d.) Muut mahdolliset aiheet Kahtena ensimmäisenä vuonna opiskelijaryhmä on ollut niin heterogeeninen (lukion keskeyttäneitä, toisen vuoden keskeyttäneitä ym.) että henkilökohtaisten opintopolkujen järjestäminen on ollut opettajalle liian työlästä. Meneillään oleva lukuvuosi on ollut selkeämpi, koska kaikilla on lähtötilanteessa samat opinnot. Opintojen eriyttämistä kyllä riittää erilaisten oppimisvaikeuksien omaavien opiskelijoiden opettamisessa. Ryhmänohjaajalle tulisi resursoida enemmän aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen ja ongelmien hoitamiseen. Oppilaitoksella tulisi olla jonkinmoinen määräraha opintokäyntien matkoihin. Teemme aktiivista yhteistyötä toisen alueen ammattistartin kanssa (sama koulutuksen järjestäjä) Teemme aktiivista yhteistyötä kuntayhtymän ammattialojen kanssa. ( Vierailut, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutus) Tänä vuonna Pirkanmaan ammattiopistossa Koivistontien toimipisteessä aloittanut ryhmä toimii koko toiminta-alueensa ammattistarttina. Ryhmäopetusta toteutetaan vähintään vain Koivistontien toimipisteessä, mahdollisesti myös Kangasalan toimipisteessä, mutta yksilöohjaus ulottuu luonnollisesti myös muihin toimipisteisiin. Toiminnan perusrakenteet, kuten yhteistyöverkostot, on osaltaan rakennettava uudelleen, vähintäänkin laajennettava. Tämä tulee viemään aikaa ja vaikuttaa auttamattakin siihen, että toimintaa on osaltaan muutettava laajentunutta aluettaan palvelevaksi. Kehitystyötä tehdään parhaillaan ja konkreettisia muutostoimenpiteitä osaan eritellä vasta tulevissa raporteissa. Kokemukset ja tehtyjen ratkaisujen toimivuus Syksyllä oli mielenkiintoista ja haastavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan kokonaan uutta ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutuskokeilua Kokemukset lukuvuosista ovat pääasiassa positiivisia. Opetussuunnitelmatyön aloimme heti elokuun alussa. Olimme myös heti elokuun lopulla yhteydessä koulutuskokeilun tiimoilta Rauman ammattiopiston ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun koordinoijaan Fia Heinoon ja Loimaan ammatti-instituuttiin ohjaavan ja valmistavankoulutuksen ryhmänohjaaja Vesa Monoseen. Rauman ammattiopiston Fia Heinon kanssa sovimme että alamme tekemään yhteistyötä koulutuskokeilun opetussuunnitelman kehittämisessä. Olemme vuosina syksyisin ja keväisin aikana pitäneet heidän kanssaan 8 yhteistyöpäivää, joissa olemme mm. vaihtaneet koulutuskokeilun kuulumisia/kokemuksia toimivista ja vähemmän toimivista käytänteistä ja olemme yhdessä myös miettineet miten opetussuunnitelmaa kannattaa kehittää entistä toimivammaksi. Yhteistyötä tehdään myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Samkista on ollut sosionomiopiskelijoita työssäoppimassa Porin ammattiopiston Ammattistartissa, teemana harjoittelulla on ollut nuorten toimintaympäristöt. Opiskelijoita on ollut mukana kolme eri jaksoa, jotka kestävät 8 opintoviikkoa kerrallaan. Sosionomiopiskelijoiden harjoittelut ovat onnistuneet erittäin hyvin, iso asia on mielestäni ollut se että opiskelijat ovat olleet hyvin motivoituneita koko työssäoppimisjakson ajan. Myös Ammattistartin opiskelijat ovat hyvin ottaneet vastaan sosionomiksi opiskelevat opiskelijat. Jaksojen aikana on voitu vielä entistä paremmin ottaa opiskelijat yksilöllisemmin huomioon. Lähdimme toteuttamaan syksyllä 1. jaksolla opetusta opiskelu- ja elämän taitojen hallinnalla. Aloimme myös henkilökohtaisten opiskelu-suunnitelmien teon heti koulutuksen alussa. 2. jakson pääasiallinen sisältö oli koulutuksiin ja yrityksiin tutustumista. 3. jaksolla osalla ryhmästä opetuksen sisältönä oli yhteisten aineiden opintojen suorittaminen kun taas jollain oli perusopetuksen numeroiden korottaminen. 4. ja 5. jakson aikana osa opiskelijoista siirtyi jo tässä vaiheessa tutkintoon johtavaan koulutukseen ja suoritti siellä vapaasti valittavia opintoja. Muutamia opiskelijoita oli työhön tutustumassa valitsemallaan alalla. Tulevana lukuvuonna olemme tehneet, joitain muutoksia edellisvuotisiin opetussuunnitelmiin, mutta pääsääntöisesti toimimme kuten lukuvuonna

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet VÄLIRAPORTIT Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Nina Eskola

Lisätiedot

Toisen asteen yhteys?

Toisen asteen yhteys? Toisen asteen yhteys? Tarja Koskinen Tarja Koskinen TOISEN ASTEEN YHTEYS? Aktivointia ammatilliseen koulutukseen ja keskeyttämisen ehkäisyä - kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Teksti ja kuvat Tarja Koskinen

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

INNOVATIIVISET TYÖPAJAT AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA. ESR projektin loppuraportti OPETUSHALLITUS

INNOVATIIVISET TYÖPAJAT AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA. ESR projektin loppuraportti OPETUSHALLITUS INNOVATIIVISET TYÖPAJAT AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA ESR projektin loppuraportti OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijät Moniste 5/2002 ISBN 952-13-1410-9 (nid.) ISBN 952-13-1411-7 (pdf) ISSN 1237-6590

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot