SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SÄÄTIÖN 83. TOIMINTAVUOSI 1

3 Fördelning enligt typ av understöd 14,0 miljoner euro TUTKIMUSAPURAHAT Sigrid Juséliuksen 2 % Säätiö on toiminut 83 Inhemska vuotta. understöd Säätiö perustettiin vuorineuvos miljoner euro Fritz % Arthur 11 % Juséliuksen ( ) testamentilla hänen Ordinarie 11-vuotiaana inhemska understöd kuolleen (1 3 år) Sigrid-tyttärensä 10,3 muistoksi % Säätiö on jakanut apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen vuodesta 1949 lähtien, ja sen tarkoituksena on tukea kansallista ja kansainvälistä Inhemska understöd lääketieteellistä totalt huipputason tutkimusta. 12,2 87 Sää- Professuren i klinisk molekylärmedicin 0,2 1 tiö on maan suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimustyön tukija. Säätiön sääntöjen mukaan vähintään Sigrid kolme Jusélius neljäsosaa Fellowship jaettavista apurahoista 1,6on annettava 11 Övriga utländska understöd kotimaisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Vuonna 2012 säätiö jakoi tutkimusapurahoja Utländska yhteensä understöd totalt 14 miljoonaa euroa. Suurin 1,8 osa 13 apurahoista, 10,3 miljoonaa euroa, myönnettiin kotimaisille tutkijoille. Ordinarie inhemska understöd (1 3 år) Muita vuonna Övriga inhemska 2012 understöd myönnettyjä kotimaisia apurahoja olivat seitsemän viisivuotista apurahaa, Sigrid Jusélius Fellowship yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, sekä kliinisen molekyylilääketieteen professuuri. Övriga utländska understöd 74 % Säätiö myönsi apurahoja myös ulkomaisten tutkijoiden Suomessa tekemään tutkimustyöhön ja suomalaisten tutkijoiden ulkomailla tekemään post doc -tutkimukseen eli niin kutsuttuja Fellowship- ja Senior Fellowship -apurahoja. Apurahojen lajeittainen jakautuminen selviää seuraavasta. Övriga inhemska understöd 5 års understöd 1,7 12 Utländska understöd Utländska forskares vistelse i Finland 0,1 1 Sigrid Jusélius Senior Fellowship 0,1 1 Understöd totalt 14,0 100 Apurahojen jakautuminen apurahalajien kesken 14,0 miljoonaa euroa 13 % 11 % 2 % 74 % Kotimaiset apurahat miljoonaa euroa % Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat 10,3 74 Muut kotimaiset apurahat 5 vuoden apurahat 1,7 12 Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri 0,2 1 Kotimaiset apurahat yhteensä 12,2 87 Ulkomaiset apurahat Sigrid Jusélius Fellowship 1,6 11 Muut ulkomaiset apurahat Ulkomaisten tutkijoiden työskentely Suomessa 0,1 1 Sigrid Jusélius Senior Fellowship 0,1 1 Ulkomaiset apurahat yhteensä 1,8 13 Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat Muut kotimaiset apurahat Sigrid Jusélius Fellowship Muut ulkomaiset apurahat Apurahat yhteensä 14,0 100 Kotimaiset apurahat Vuonna 2012 myönnettiin 203 (198 vuonna 2011) tavanomaista kotimaista apurahaa. Suurin osa näistä apurahoista oli suuruudeltaan yli euroa, ja niiden keskimääräinen summa oli euroa ( euroa vuonna 2011). Apurahat ovat usein kaksi- tai kolmivuotisia, mutta ne myönnetään kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan. Toisen ja kolmannen vuoden tuki riippuu tutkimuksen tuloksista. 3

4 Epidemiologi och miljömedicin 0,1 1 Obstetrik och gynekologi 0,1 1 Övriga 0,1 1 Övriga institut 0,1 1 Seuraavissa taulukoissa esitetään tavanomaisten apurahojen jakautuminen eri tutkimusalueille ja tutkimuslaitoksille. Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimusalojen kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Solu- ja molekyylibiologia, biokemia, fysiologia 3,1 30 Syöpä- ja kasvainbiologia 1,4 14 Neurotieteet 1,3 13 Mikrobiologia, virologia, parasitologia, immunologia 0,9 8 Genetiikka 0,8 8 Lastentaudit 0,7 7 Sisätaudit 0,6 6 Kirurgia 0,3 3 Farmakologia ja toksikologia 0,3 2 Psykiatria 0,2 2 Kuvantaminen 0,2 2 Silmätaudit 0,1 1 Hammaslääketiede 0,1 1 Epidemiologia ja ympäristölääketiede 0,1 1 Synnytys- ja naistentautioppi 0,1 1 Muut 0,1 1 Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimuslaitosten kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Helsingin yliopisto 4,5 44 Turun yliopisto 1,4 13 Oulun yliopisto 1,1 11 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 0,6 6 Åbo Akademi 0,5 5 Tampereen yliopisto 0,5 5 HUS 0,5 4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 0,3 3 Folkhälsan 0,3 3 Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 0,2 2 Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu 0,1 1 Tampereen teknillinen yliopisto 0,1 1 Työterveyslaitos 0,1 1 Muut laitokset 0,1 1 Suuret apurahat (5 vuotta) Vuonna 2012 myönnettiin seitsemän viisivuotista apurahaa, yhteensä 1,75 miljoonaa euroa, joista yksi viidennelle vuodelle, kaksi neljännelle vuodelle, kaksi kolmannelle vuodelle ja kaksi uutta apurahaa. Kunkin apurahan vuotuinen summa oli euroa. Kuvaus saajien tutkimusprojekteista on sivulla 5. Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri Säätiö on vuodesta 2007 alkaen rahoittanut Helsingin yliopistossa toimivaa professori Anu Wartiovaaran hoitamaa kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Jusélius -professuuria 0,2 miljoonalla eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Summa, miljoona euroa, myönnettiin kokonaisuudessaan vuonna 2005 säätiön 75-vuotisjuhlan yhteydessä. Viisivuotiskausi päättyi vuonna 2011, ja säätiö päätti jatkaa professuurin rahoittamista uutena vuodesta 2012 vuoteen 2016 kestävänä viisivuotiskautena 0,2 miljoonalla eurolla vuodessa. Ulkomaiset tutkijat Apurahat, jotka on tarkoitettu ulkomaisten tutkijoiden suomalaisissa tutkimuslaitoksissa tekemään tutkimustyöhön, julistettiin haettaviksi keväällä ja syksyllä. Kahdelle ulkomaiselle tutkijalle myönnettiin apuraha Helsingissä ja Turussa tehtävää tutkimustyötä varten. Luettelo saajista on sivulla 19. Sigrid Jusélius Fellowship Vuoden aikana myönnettiin ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön 27 Fellowship-apurahaa, 4

5 joista 13 oli uusia ja 14 toisen vuoden apurahoja. Säätiö järjesti kaksi hakukierrosta. Ensimmäisellä kierroksella apurahoja myönnettiin kesäkuussa ja toisella kierroksella joulukuussa. Fellowship-apurahojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa kerrotaan sivulla 19. Sigrid Jusélius Senior Fellowship Neljä Senior Fellowship -apurahaa myönnettiin ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten. Näiden apurajojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa kerrotaan sivulla 20. Suuret apurahat (5 vuotta) Huikuri Heikki, prof., Oulun yliopisto, vuosi 3/ Tutkimushankkeessa tutkitaan sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijöitä. Fin- Gesture tutkimuksessa verrataan perimää ja muita vaaratekijöitä äkilliseen sydänpysähdykseen menehtyneiden ja sydäninfarktista selvinneiden välillä. Tutkimme myös sydänfilmissä todettuja poikkeavuuksia sydänpysähdyksen ennustamisessa kolmessa suomalaisessa aineistossa. Kansainvälisessä tutkimuksessa tutkitaan rytmihäiriötahdistimen vaikutusta kuolleisuuteen sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, joilla on lievästi alentunut vasemman kammion pumppaustoiminta ja poikkeavuuksia sydänfilmin vuorokausinauhoituksessa. Kaila Kai, prof., Helsingin yliopisto, vuosi 3/ Hankkeemme tuottaa uudenlaisia menetelmiä keskosten ja vastasyntyneiden vauvojen epileptisten kohtausten ja muun patologisen toiminnan havaitsemiseen kehittämämme laajakaista-eegn avulla. Tutkimusstrategiamme perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen sairaalaympäristöstä saadun tiedon ja uusien koeeläinmallien välillä. Tuoreessa, laajaa huomiota saaneessa työssämme olemme selvittäneet syntymänaikaisen hapenpuutteen (tarkemmin ilmaistuna asfyksian) aiheuttamien kouristusten solu- ja molekyylitason mekanismit ja kehittäneet tähän perustuvan halvan ja globaalisti sovellettavan hoitomenetelmän. Otonkoski Timo, prof. & Alitalo Kari, akat.prof., Helsingin yliopisto, vuosi 1/ Tutkimushankkeessa käytetään ips-kantasoluteknologiaa, jonka avulla kehitetään uusia sairausmalleja. Potilaiden ihosoluista muokataan monikykyisiä kantasoluja, joita erilaistetaan haima- tai suolisoluiksi. Näin voidaan tutkia diabetekseen liittyviä haiman beetasolujen kehityshäiriöitä ja paksusuolisyövän syntymekanismeja. Solumallit mahdollistavat myös uusien hoitokeinojen kokeellisen testauksen. Thesleff Irma, prof., Jernvall Jukka, akat.prof. & Mikkola Marja, dos., Helsingin yliopisto, vuosi 5/ Elinten kehityksen ja uusiutumisen säätely. Tutkimuksessa selvitetään miten eri elinten muoto ja rakenne kehittyvät, ja miten niiden solut erilaistuvat kantasoluista. Kohteena ovat sikiön ulkopinnasta muodostuvat elimet, erityisesti hampaat, karvat sekä maito- ja sylkirauhaset. Tutkimuksen materiaalina ovat pääasiassa geenimuokattujen hiirten alkiot, ja menetelminä solu- ja elinviljely sekä useat geeniteknologiset ja mikroskooppiset menetelmät. Tutkimuksen tulokset luovat edellytyksiä elinten korvaamiseen biologisin keinoin. 5

6 Visakorpi Tapio, prof. & Schleutker Johanna, prof., Tampereen yliopisto, vuosi 4/ Eturauhassyövän etiologiaa ja mekanismeja tunnetaan huonosti. Tässä tutkimusprojektissa pyritään tunnistamaan taudin alittiutta aiheuttavia tekijöitä ja taudin mekanismeja. Projektissa hyödynnetään uusimpia genomiikan menetelmiä analysoitaessa laajoja väestöpohjaisia kliinisiä aineistoja. Nämä uudet tutkimukset luovat pohjaa yksilöidylle hoidolle. Westermarck Jukka, prof., Turun yliopisto, vuosi 1/ Syöpäsolujen resistenssi käytössä oleville syöpälääkkeille on tärkeimpiä syövänhoidon ratkaisemattomia ongelmia. Hankkeessa tutkitaan täysin uudenlaisen lähestymistavan tehokkuutta kemoterapiaresistenssin voittamisessa. Solutason töiden lisäksi tutkimuksessa pyritään kehittämään uusia koemalleja kemoterapian tehokkuuden tutkimiseksi, sekä uudenlaisia lähestymistapoja tutkimuksen kohteena olevien proteiinien estämiseksi. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään uusia diagnostisia keinoja syöpäpotilaiden hoidonvalintaan. Ylä-Herttuala Seppo, akat.prof., A.I.Virtanen instituutti, Itä-Suomen yliopisto, vuosi 4/ Geeninsiirtotekniikat sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Tutkimusprojektissa kehitetään geeninsiirtomenetelmiä vaikeiden hapenpuutteesta johtuvien sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Erityisesti uusien hoitojen kohteena on infarktin vaurioittama sydänlihas. Työssä käytetään uusia muokattuja verisuonikasvutekijöitä sekä uuden polven integroituvia ja säädeltäviä virusvektoreita, joilla saavutetaan parempi hoitoteho. Lisäksi projektissa kehitetään mikro-rna-pohjaisia menetelmiä geenien luennan kudoskohtaiseen säätelyyn Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat (summa on yhdelle vuodelle) Aaltonen Lauri, prof., Tuupanen Sari, FT, Gylfe Alexandra, MSc, Tanskanen Tomas, LK, Kondelin (ent. Sirkiä) Johanna, LK Aarnisalo Antti, dos., Jero Jussi, prof., Pietola Laura, FM, Hyyrynen Taneli, lääket.yo., Laulajainen-Hongisto Anu, LL, Sjövall Atte, LK, Laura Lempinen, LL Abankwa Daniel, Dr, Kaja Najumudeen Arafath, MSc, Solman Maja, MSc Airaksinen Matti S., LT, Kajander Tommi, dos., Paatero Anja, FT, Laakso Tiina, FM Airavaara Mikko, FaT, Penttinen Anna-Maija, FM, Veremieva Maryna, maist Ala-Laurila Petri, TkT, Azevedo Anthony, BSc (Eng. Physics, Berkeley) Alastalo Tero-Pekka, LT, Koskenvuo Juha, dos., Aho Joonas, LK, Vattulainen Sanna, FM, Helenus Mikko, FM, Li Molong, MD candidate, BSc Andersson Leif C., LKT, Silander Kristian, LuK, Lankila Petri, FK, Saavalainen Olga, FM, Westberg Johan, FT, Susanna Virolainen, LKT

7 Aronen Hannu J., LKT, DI, Korvenoja Antti, LT, Laakso Mikko, LT, dos., Lindblom Heta, LK, Salli Eero, TkT, Järvinen Jukka, FM, Jambor Ivan, LK, Borra Ronald, LT, Virtanen Jaakko Ilkka, FM, LK, Konttinen Anna, valtiot.yo Barboric Matjaz, PhD, Lenasi Tina, PhD, Kumar Ashwini, MSc, MRes Butcher Sarah Jane, prof., Ora Ari, PhD, Shakeel Shabih, MSc, Liljeroos Lassi, MSc, Happonen Lotta, MSc, Manole Violeta, MSc, Laurinmäki Pasi, MSc Carlberg Carsten, PhD Carpén Olli, LKT, Kaipio Katja, FT, Gardberg Maria, LL, Lamminen Tarja, FT, Lehtinen Laura, FM, Kaunisto Anna, farm.yo Castrén Eero, prof., Hokkanen Marie-Estelle, Antila Hanna, kand., Bergamini Giorgio, FM Corander Jukka, FT, Cheng Lu, MSc, Pessia Alberto, MSc Elenius Klaus, prof., Jokilammi Anne, FT, Pulliainen Arto, FT, Veikkolainen Ville, FM (FT 12/2011), Korhonen Anna, FM, Kurppa Kari, FM, Merilahti Johannes, FM, Paatero Ilkka, FM, Vaparanta Katri, LuK (FM 1/2012), Heliste Juho, LK, Paunikallio Maarit, fil.yo., Santanen Minna, opisk., Savisalo Mika, fil.yo., Tuominen Maria, fil.yo Eriksson John, FT, Fang Cheng, MMed, Josef Gullmets, LuK, Pylvänäinen Joanna, FM, Hyder Claire, BSc, Isoniemi Kimmo, MSc, Lindqvist Julia, MSc, Torvaldson Elin, FM, Tomoko Asaoka, BSc (UK), Rajendran Senthil Kumar, PhD, Preethy Paul, MSc Eskelinen Eeva-Liisa, FT, dos., Anwar Tahira, MSc, Biazik Joanna, PhD, Suntio Taina, FT, Ylä-Anttila Päivi, FM Finel Moshe, dos., FT, Johanna Troberg, MSc, Nenad Manevski, MSc (pharm), Nina Sneitz, MSc, Hongbo Zhang, MSc Frilander Mikko, FT, dos., Jens Verbeeren, MSc, Elina Niemelä, FM, Ali Oghabian, FM, Verma Bhupendra, PhD, Turunen Janne, FM Gahmberg Carl G., LKT, Grönholm Mikaela, FT, Jahan Farhana, MSc, Mikkola Esa, FM, Narumanchi Suneeta, MSc, Ning Lin, FM, Uotila Liisa, FM Goldman Adrian, PhD, Kolodziejczyk Robert, PhD, Kogan Konstantin, PhD, Kellosalo Juho, MSc, Mikula Kornelia, MSc, Saarenpää Tuulia, MSc, Mäki Seija, bioanalyyt Groop Leif, prof., Isomaa, Bo, LT, ylilääkäri, Lyssenko Valeriya, PhD, LT, Östman Bjarne, LL Haglund Caj, dos., Hermunen Kethe, LL, Koskensalo Selja, LL, Jernman Juha, LL, Böckelman Camilla, LL, Lundin Mikael, LL, Kaprio Tuomas, LL (jouluk. 2011), Ahopelto Anna-Kaisa, LL, Hagström Jaana, HLT, Louhimo Johanna, LT, Arola Johanna, dos Hallman Mikko, LKT, Aikio Outi, LT, Huusko Johanna, FM, Kallanranta Hanna, LL, Karjalainen Minna, FT (väit. 12/2011), Kaukola Tuula, LT, Mahlman Mari, LL, Metsola Juhani, LL, Ojaniemi Marja, LT, Ronkainen Eveliina, LL, Salminen Annamari, FT, Sotkasiira Jenni, FM, LK

8 Hautaniemi Sampsa, dos., Rogojin Vladimir, FT, Czeizler Elena, FT, Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria, DI, Laakso Marko, FM, Ovaska Kristian, FM, Chen Ping, MSc, Chengyu Liu, FM, Cervera Taboada Alejandra, LuK, Lindell Rony, lääket.yo., Erkka Valo, opisk., Viljami Aittomäki, LuK, lääket.yo., Lauri Lyly, LuK, lääket.yo., Miko Valori, LuK Hedman Klaus, LKT, dos., Söderlund-Venermo Maria, FT, dos., Franssila Rauli, LT, Chen Tingting, FM, Kantola Kalle, FM, Kumar Arun, FM, Norja Päivi, FK, Sadeghi Reza, FM, Väisänen Elina, FM, Toppinen Mari, FK, Lahtinen Anne, FK, Hedman Lea Heikinheimo Markku, LKT, prof., Tiitinen Aila, prof., Heikinheimo Oskari, dos., Unkila-Kallio Leila, LT, dos., Andersson Noora, FT, Salonen Jonna, LT, Kyrönlahti Antti, LT, Färkkilä Anniina, LL, Pihlajoki Marjut, FM, Soini Tea, LK, Schrade Anja, MSc, Kauma Iiro, LK Heino Jyrki, LT, Rappu Pekka, FT, Käpylä Jarmo, FT, dos., Kankaanpää Pasi, FM, Sipilä Kalle, FM, Pelo ent. Nylund Camilla, FM, Jokinen Johanna, FT, Salmela Maria, FM Hemminki Akseli, prof., Pesonen Sari, FT, Cerullo Vincenzo, dos., Kanerva Anna, dos., Bramante Simona, FM, Hirvinen Mari, FK, Hemminki Otto, LL, Autio Karoliina, ELL, Taipale Kristian, lääket.yo., Rouvinen-Lagerström Noora, FM Hernesniemi Juha, prof., Niemelä Mika, dos., Laakso Aki, dos., Kangasniemi Marko, dos., Paetau Anders, dos., Numminen Jussi, LT, DI, Kivisaari Riku, LT, Korja Miikka, LT, Frösen Juhana, LT, Marjamaa Johan, LT, Tulamo Riikka, LT, Antell Henrik, LL, Bygglin Henrik, LL, Gaal Emilia, LL, Honkanen Petri, LL, Laaksamo Elisa, LL, Liiman Arto, LK, Ollikainen Eliisa, LK Hietakangas Ville, dos., FT, Mattila Jaakko, FT, Melvin Richard, PhD, Lind Essi, FM, Hasygar Kiran, MSc, Teesalu Mari, MSc, Liu Ying, MSc, Seppälä Heini, ins Hiltunen Kalervo, LKT, Antonenkov Vasily, PhD, Kastaniotis Alexander, PhD, Autio Kaija, FT, Grunau Silke, PhD, Kreivi Marjut, FT, Isomursu Antti, FM, Mäkelä Anne, FM, Pietikäinen Laura, FM, Shvetsova Antonina, MSc, Kerätär Juha, FM, Raghavan Nair Remya, MSc Hiltunen Mikko, dos., FT, Sarajärvi Timo, prov., Martiskainen Henna, FM, Petra Mäkinen, bioanalyyt Hirvonen Jussi, dos., Nuutila Pirjo, dos., Nummenmaa Lauri, dos., Parkkola Riitta, dos., Salminen Paulina, dos Holmberg Christer, prof. emer., Jalanko Hannu, prof., Rönnholm Kai, dos., Merenmies Jussi, dos., Lauronen Jouni, dos., Qvist Erik, LT, Hölttä Tuula, LT, Laakkonen Hanne, LL, Suvanto Maija, fil.yo., Kivelä Jesper, LL, Miettinen Jenni, LK, Tainio Juuso, LL Holmberg-Still Carina, dos., FT, Arpalahti Leena, FM, Jin CongYu, PhD, LT, Götz Alexandra, MSc, Matilainen Olli, FM, Sukupolvi Anni-Helena, FM, Mikkonen Elisa, FM, opisk Holopainen Juha, dos., Alexandra Robciuc, MSc Hovatta Iiris, dos., Sipilä Tessa, FM, Lahtinen Jenni, lab.analyyt., Sirén Ilari, fil.yo., Laukkanen Kirsi, fil.yo., Icay Katherine, FM, Rossi Mari, FM

9 Huhtaniemi Ilpo, LKT, Rivero-Müller Adolfo, PhD, Trehan Ashutosh, MSc Hultmark Dan, prof., Valanne Susanna, Dr, Ahmad Fatemeh, PhD, Pandian Ganesh N., PhD, Thangavel Vaijayanthi, PhD, Anderl Ines, Dipl.biol., Putkonen Charlotta, BSc Härkönen Pirkko, LKT, Eigéliené Natalija, LT, Elo Teresa, FM, Huhtala Mikael, lääket.yo., Ketola Janne, FM, LK, Mattila Mirjami, LT, Silvola Tiina, LuK, Tassidis Helena, PhD, Tuomela Johanna, FT, Valta Maija, LT, Yu Lan, LT Hörkkö Sohvi, LT, dos., Rannikko Sirpa, bioanalyyt., Wang Chunguang, PhD, Harila Kirsi, FT, Turunen Sini Pauliina, FM, Kummu Outi, FM, Vehkala Lauri, lääket.yo., Pehkonen Kalle, fil.yo., Sahavirta Simo, lääket.yo Ikonen Elina, prof., Blom Tomas, FT, Ohsaki Yuki, FT, Hölttä-Vuori Maarit, FT, Kanerva Kristiina, FT, Neuvonen Maarit, FT, Jansen Maurice, FT, Vassilev Boris, FM, Wang Wei, FM, Salo Veijo, LK, Kaipainen Pipsa, Uro Anna, FM Ilonen Jorma, LKT, Hermann Robert, dos., Laine Antti-Pekka, FT, Kiviniemi Minna, FT, Hammais Anna, FM, Mikk Mari-Liis, LuK Isohanni Matti, LKT, Jääskeläinen Erika, LT, Alaräisänen Antti, LT, Penttilä Matti, LL, Tanskanen Päivikki, LT, Miettunen Jouko, dos., Koivumaa-Honkanen Heli, LT, MPH, prof., Moilanen Jani, LK, Rannikko Irina, PsM, Ruonala Pauliina, THM, Huhtaniska Sanna, LK, Juola Pauliina, LK, Keskinen Emmi, LK, Rissanen Ina, LK, Kyllönen Merja, fil.yo., Koskela Jari, opisk., Nykänen Salla, lääket.yo., Tolonen Jussi-Pekka, lääket.yo., Paaso Tiina-Mari, lääket.yo., Parkkisenniemi Juha, lääket.yo., Juhanne Marko, LK, Valjakka Eeva, lääket.yo., Björnholm Lassi, LuK, Moilanen Kristiina, LL Ivaska Johanna, prof., Högnäs Gunilla, FM, Ghaffar Muharram, PhD, Jeroen Pouwels, PhD, Arjonen Antti, FM, De Franceschi Nicola, MSc, Kaukonen Riina, FM, Alanko Jonna, FM, Tuomi Saara, FT Iwai Hideo, dos., Oeemig Jesper S., MSc, Albert Cathrin, Aranko Aino Sesilja, MSc Jaakkola Panu, LT, dos., Rantanen Krista, FM, Högel Heidi, FM, Miikkulainen Petra, fil.yo Jacobs Howard Trevor, PhD, Tuomela Tea, BLSc, Kemppainen Esko, FM, Jack George, BSc Jalkanen Sirpa, LKT, dos., Karikoski o.s. Merinen Marika, FM, Iftakhar-E-Khuda Imtiaz, PhD, Marttila-Ichihara Fumiko, LT, PhD, Ålgars Annika, LL, Rantakari Pia, FT, Veres Tibor, LT, PhD, Yegutkin Gennady, PhD, dos., Keuschnigg Johannes, MSc Jartti Tuomas, dos., Lukkarinen Minna, LL, Nieminen Riitta, LK, Aakula Matilda, lääket.yo., Koistinen Annamari, lääket.yo., Kauppi Juha, lääket.yo Joensuu Heikki, LKT, prof., Bono Petri, dos., Sihto Harri, FM, Pernilä Paula, FM, Lauttia Susanna, FM Johnson Mark, PhD, dos., Salminen Tiina, PhD, dos., Denesyuk Alexander, PhD, Salo-Ahen Outi, PhD, Kauko Anni, PhD, Airenne Tomi, PhD, dos., Lehtonen Jukka, PhD, Denessiouk Konstantin, PhD, dos., Marimuthun Parthiban, PhD, Parkash Vimal, PhD, Chouhan Bhanu, MSc, Bligt Eva, MSc, Dahlström Käthe, MSc, Ramaiah Arunachalam, MPhil

10 Jokiranta T. Sakari, dos., LKT, Meri Taru, FT, Haapasalo-Tuomainen Karita J., FM, Koskinen Aino, LL, Bhattacharjee Arnab, MSc, Amdahl Hanne, MSc, Hyvärinen Satu, FM, DI, Söderholm Hannah, LL, Westerlund Johanna, FM Julkunen Ilkka, LKT, Tynell Janne, FM, Nousiainen Laura, FM, Miao Jiang, FT, Latvala Sinikka, FM, Arilahti Veera, tekn.yo., Järvinen Valtteri, fil.yo., Österlund Pamela, FT, Melen Krister, FT, Pirhonen Jaana, FT, Strengell Mari, FT Junttila Ilkka, LT, Kummola Laura, FM, Grönroos Pyry, fil.yo., Pirhonen Anu, lääket.yo Jurvelin Jukka, FT, Isaksson Hanna, FT, dos., Kröger Heikki, LKT, prof., Tamminen Inari, LL, Turunen Mikael, FM, Malo Markus, DI, Xiaoyu Tong, MSc Juvonen Tatu, prof., Kiviluoma Kai, dos., Anttila Vesa, dos., Tuomas Mäkelä, LL, Yannopoulos Fredrik, LK, Haapanen Henri, LK, Arvola Oiva, LK, Herajärvi Johanna, lääket.yo. (Saga Waseliuksen rahastosta) Jänne Olli A., LKT, Dunlop Thomas, PhD, Mikkonen Laura, LL, Pihlajamaa Päivi, FM, Sahu Biswajyoti, MSc Järvinen Teppo, dos., Jokihaara Jarkko, LT, Leppänen Olli, LT, Sihvonen Raine, LL, Paavola Mika, LT, Tikkinen Kari, LT Järvinen Tero, LT, dos., May Ulrike, PhD, Laitinen Anni, lab.analyyt., Vähätupa Maria, fil.yo., Antinmaa Panu, LK, Nieminen Katriina, lääket.yo., Ketomäki Tuomo, LK Kajantie Eero, dos., Vääräsmäki Marja, LT, Hovi Petteri, LT, Wehkalampi Karoliina, LT, Strang-Karlsson Sonja, LT, Tikanmäki Marjaana, LL, Sipola-Leppänen Marika, LL, Riihola Maiju, VTM, Pyhälä-Neuvonen Riikka, PsM, Kaseva Nina, LL, Matinolli Hanna-Maria, TtM, Miettola Satu, LL, Villa Pia, LL Kallioniemi Anne, LT, dos., Rauhala Hanna, FT, Laurila Eeva, FM, Teppo Susanna, FM Kallioniemi Olli, prof., Kangaspeska Sara, PhD, Östling Päivi, FT, af Hällström (née Kiviharju) Taija, FT, Aakula Anna, FM, Malani Disha Rameshbhai, FM, Hultsch Susanne, FK, Bruck Oscar, lääket.yo., Mäki-Teeri Petra, TkK, Murumägi Astrid, FT, Mpindi John Patrick, FM, Eldfors Samuli, FM, Kota Venkata Poojitha, FM, Blom Sami, FM Kaprio Jaakko, prof., Loukola Anu, FT, dos., Korhonen Tellervo, FT, dos., Pitkäniemi Janne, FT, dos., Wedenoja (o.s. Peltonen) Juho, LT, Latvala Antti, FT, Broms Ulla, FT Karppinen Peppi, dos., LT, Rahtu Lea, fil.yo. (FM 12/11), Karsikas Sara, LK, Myllymäki Mikko, lääket.yo., Rosendahl Ann-Helen, lääket.yo., Aatsinki Tanja, opisk Kaukinen Katri, dos., Lindfors Katri, dos., Kurppa Kalle, LT, Koskinen Outi, LT, Caja Sergio, FT, Sulic Ana-Marija, FT, Ukkola Anniina, LL, Vilppula Anitta, LL, Ruuskanen Anitta, LL, Rauhavirta Tiina, FM, Kalliokoski Suvi, FM, Airaksinen Laura, FM, Nadalutti Cristina, BA

11 Keinänen Kari, FT, Semenov Artur, PhD, Coleman Sarah K., PhD, Möykkynen Tommi, FT, von Ossowski Lotta, FL Kere Juha, prof., Elomaa Outi, PhD, Ezer Sini, PhD, Siitonen Heidi Annika, PhD, Massinen Satu, MSc, Tervaniemi Mari, MSc, Haapaniemi Emma, LK, Muurinen Mari, LT, Petäjä Artturi, LK Kerkelä Risto, LT, dos., Ulvila Johanna, FT, Vainio Laura, LL, Szabo Zoltan, FM, Alakoski Tarja, FM, Ryti Niilo, LK Kero Jukka, LT, Undeutsch Henriette, MSc, Poutanen Matti, Fuping Zhang, Pakarinen Pirjo, Ignatius Jaakko, lab.assist Keski-Oja Jorma, LKT, prof., Hyytiäinen Marko, FT, Tatti Olga, LL, Lohi Jouko, LT, dos., Hu Yizhou, MSc, Ylivinkka Irene, FM, Makarov Andrey, PhD Kietzmann Thomas, prof., Flügel Daniela, PhD, Horbach Tina, MSc, Dimova Elitsa, PhD, Paakkola Teija, MSc, Kozlova Nina, MSc Kinnunen Paavo, prof Kivelä Tero, prof., Heikkonen Jorma, dos., Puusaari Ilkka, LT, Eskelin Sebastian, LT, al Jamal Rana a, LT, Toivonen Päivi, LT, Kujala Emma, LL, Wilska Rosi, LL, Rashid Mamunur, LL, Salkola Susanna, LK, Helminen Hanne, LL Kiviranta Riku, LT, Tarkkonen Kati, FT, Nieminen-Pihala Vappu, FM, Laine Julius, LK, Järvelin Juho, LK, Sajakorpi Suvi, lääket.yo., fil.yo., Puolakkainen Tero, hammaslääket.yo Knip Mikael, LKT, Härkönen Taina, FT, Ryhänen Samppa, LT, Siljander Heli, LT, Mäkinen Anna, LL, Salonen Kirsi, LL Knuutila Sakari, prof., FT, Knuuttila Aija, LT, Salmenkivi Kaisa, LT, dos., Kaski Samuel, TkT, dos., Hollmén Jaakko, TkT, Sarhadi Virinder Kaur, PhD, Tuononen Katja, FM Koistinaho Jari, LT, Hovatta Outi, LKT, prof., Ruponen Marika, FT, Lehtonen Sarka, FT, Puttonen Katja, FT, Malm Tarja, FT, Paulo Sara, FM, Kanninen Katja, FT, Goldsteins Gundars, dos., PhD, Jaronen Merja, FM, Dhungana Hiramani, FM, Savchenko Ekaterina, PhD opisk., Valonen Piia, FT, Heikkinen Riikka, FM, Vehviläinen Piia, FT Koistinen Heikki, dos., Skrobuk Paulina, MSc, von Kraemer Stephanie, FM, Beaslas Olivier, PhD, Zitting Anna, LK Koivunen Jussi, LT, Jokinen Elina, LuK Koli Katri, FT, dos., Myllärniemi Marjukka, LT, dos., Leppäranta Outi, FL, Tamminen Jenni, FM, Kukkonen Liisa, FK, Sutinen Eva, farm., Tikkanen Jussi, LT Konttinen Yrjö T., prof., Nordström Dan Christian Einar, dos., Ainola Mari, FT, Al-Samadi Ahmed, HLT, Barreto Goncalo, FM, Chen Yan, LL, Jämsen Eemeli, LK, Koskenpato Katja, fil.yo., Levón Jaakko, LL, Mackiewicz Zygmunt, prof., Pajarinen Jukka Sakari, LL, Porola Pauliina, FT, Pöllänen Petra, lääket.yo., Salem Abdelhakim, HLT, Sillat Tarvo, ins., LL, Stegaev Vasily, LL, Trokovic Nina, FT, Waris Eero, LL, LT, Ylinen Pekka, LL, LT

12 Kontula Kimmo, LKT, Lehtonen Jukka, LT, dos., Hiltunen Timo, LT, dos., Donner Kati, FT, Suonsyrjä Timo, LT, Lahtinen Annukka, FM, Backlund Michael, FM Korhonen Rami, FT, dos., Jafari Bidhendi Amirhossein, MSc, Huttu Mari, LuK, Mononen Mika, FM, Turunen Siru, FM, Tanska Petri, LuK, Mäkelä Janne, FM, Räsänen Lasse, LuK, Julkunen Petro, FT, dos Korpi Esa, LT, dos., Panhelainen Anne, FM, Aitta-aho Teemu, prov., Vashchinkina Elena, MSc, Vekovischeva Olga, FT, Maksimovic Milica, MSc, den Hollander Björnar, MSc, Kiiskinen Tuomo, LK Kursula Inari, FT, Ignatev Alexander, PhD, Vahokoski Juha, FM (FT kevät 2012), Saligram Prabhakar Bhargav, MSc, Kumpula Esa-Pekka, FM, Soronen Markku Kursula Petri, FT, dos., Myllykoski Matti, MSc, Ruskamo Salla, PhD, Han Huijong, PhD, Raasakka Arne, BSc, Laulumaa Saara, MSc, Chukhlieb Maryna, MSc Kuure Satu, PhD, Ihermann Anneliis, FK, Anniina Pirttiniemi, opisk Kähäri Veli-Matti, LT, Nissinen Liisa, dos., Siljamäki Elina, FT, Veräjänkorva Esko, LT, Toriseva Mervi, FM, Kivisaari Atte, LL, Riihilä Pilvi, LL, Farshchian Mehdi, LT, Takkinen Noora, LL Laakso Markku, LKT, PD, Kuusisto Johanna, LT, Stancakova Alena, LT, Paananen Jussi, FK, Kuulasmaa Teemu, FK, Yaluri Nagendra, MSc, Modi Shalem Raju, MSc, Vanginpurapu Jagadish, MSc, Vänttinen Markku, LL Lahesmaa Riitta, prof., Lähdesmäki Harri, prof., TkT, Khan Mohd Moin, FM, Öling Viveka, FT, Kanduri Kartiek, FM, Chen Jane Zhi, LT, Lund Riikka, FT, Edelman Sanna, FT, Kallionpää Henna, FM, Lönnberg Tapio, FM, Salo Verna, FM, Sarapulov Alexey, FM, Tripathi Subhash, FM, Tuomela Soile, FM, Laajala Essi, tekn.yo., Äijö Tarmo, DI, Larjo Antti, DI Lappalainen Pekka, FT, prof., Tojkander Sari, FT, Gateva Gergana, FM, Makkonen (Sihvo) Maarit, FM Laukkarinen Johanna, dos., Bläuer Merja, FT, Laaninen Matias, LK, Ikonen Niina Lehesjoki Anna-Elina, LKT, prof., Kopra Outi, FT, dos., Joensuu Tarja, FT, Okuneva Olesya, LT, PhD, Körber Inken, FM Dipl.biol, Tegelberg Saara, FM Lehti Kaisa, FT, dos., von Nandelstadh Pernilla, FT, Sugiyama Nami, MSc, Gucciardo Erika, MSc, Li Rui, BSc Lehtiö Lari, FT, Haikarainen Teemu, FM, Harikanth Venkannagari, MSc, Mohit Narwal, MSc, Yves Nkizinkiko, BSc Lemström Karl, prof. ( ), Tuuminen Raimo, LL, Keränen Mikko, LL, Ropponen Jussi, LL, Raissadati Alireza, lääket.yo., Syrjälä Simo, LK, Nykänen Antti, LT, Tikkanen Jussi, LT, Jokinen Janne, LT, Krebs Rainer, FM, Alexey Dashkevich, LT, PhD Leppä Sirpa, dos., Taskinen Minna, FT, Koivula Satu, FM, Riihijärvi Sari, LL, Vajavaara Heli, LL, Karihtala Kristiina, LL, Pöyhönen Maria, FM, Mannisto Susanna, LT

13 Levonen Anna-Liisa, LT, dos., Heinäniemi (o.s. Matilainen) Merja, FT, Jyrkkänen Henna-Kaisa, FM, LK (väit. 12/11), Kansanen Emilia, FM (väit. 1/12), Kuosmanen Suvi, FM, Ruotsalainen Anna-Kaisa, FM, Leinonen Hanna, FM, Laitinen Heidi, FM Liimatainen Timo, dos., FT, Nazimutheen Musthafa Haja Sherief, MTech, Hakkarainen Hanne, FM 2011, Ylä-Herttuala Elias, fil.yo Lindholm Dan, prof., Mäkelä Johanna, MSc, Tselykh Timofey, PhD, Hyrskyluoto Alise, MSc, Do Thi Hai, MSc, Mustonen Tuija, PhD, Bruelle Celine, PhD, Koivuniemi Raili, MSc, Döhla Julia, BSc, Söderholm Kristiina Lindsberg Perttu, prof., Ijäs Petra, LT, Saksi Jani, FK, Nuotio Krista, LT, Mattila Olli, LK, Isoviita Pia, LL, Strbian Daniel, LT, Salmensuu Ville, LL, DI, Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, dos., Lim Nancy, FK, Sairanen Tiina, LT Lipsanen-Nyman Marita, dos., Karlberg Susann, LL, Karlberg Niklas, LT, Karikoski Riitta, erik.lääk Lohi Hannes, FT, dos., Tiira Katriina, FT, Koskinen Lotta, FT, Seppälä Eija, FT, Nevalainen Elisa, FT, Kyöstilä Kaisa, FM, Ahonen Saija, FM, Hakosalo Osmo, FM, Hytönen Marjo, FM, Eklund Ranja, Virta Minna Lundin Johan, dos., LT, Linder Nina, LT, Lundin Mikael, LL, Turkki Riku, tekn.yo., Konsti Juho, LL, Ojansivu Ville, TkT Lönnqvist Jouko, LKT, prof., Wegelius Asko, FM, LL, Pietiläinen Olli, FM, Hennah William, FT, dos Majamaa Kari, LKT, dos., Uusimaa Johanna, LT, dos., Hinttala Reetta, FT, Soini Heidi, FM, Ylönen Susanna, FM, Kytövuori Laura, FM, Kiiskilä Jukka, FM, LK, Siitonen Ari, FM, LK, Kärppä Mikko, LT, Kervinen Marko, LT, Martikainen Mika, LL, Lindroos Markus, LL, Ylikotila Pauli, LL, Lipponen Joonas, LK, Komulainen Tuomas, LL, Hautakangas Milla-Riikka, LK, Sarja Johanna, LK, Bolszak Maija, LL Matikainen Sampsa, dos., Nyman Tuula, FT, dos., Öhman Tiina, FT, Cypryk Wojciech, MSc, Veckman Ville, FT, Kerminen Johanna, FT, Välimäki Elina, FM, Poltajainen Alina, FM, Söderholm Sandra, FK Mattjus Peter, FT dos., Ohvo-Rekilä Henna, FT, Kjellberg Matti, FM, Tuuf Jessica, FM, Halin (Löf) Josefin, fil.yo., laborantti, Backman Anders, fil.yo., Bäckström Jenny, fil.yo Mecklin Jukka-Pekka, prof., Järvinen Heikki, prof., Staff Synnove, LKT, Aaltonen Mari, LL, Aarnio Markku, LKT, Säily Matti, LKT Meri Seppo, LKT, prof., Jalava Anna, LuK, Ho Derek, FT, Lavikainen Antti, LL, ELL, Riva Rauna, FM, Tissari Jorma, FM, Holmberg Ville, LT, Reichhardt Martin, FK, Lokki Inkeri, FM, Järvinen Hanna, LuK, Friberg Nathalie, LL, Khattab Ayman, Dr, Barroso Marta, MSc Mustjoki Satu, dos., Porkka Kimmo, dos., prof., Vakkila Jukka, LT, Kreutzman Anna, FM, Jalkanen Sari, FM, Rohon Peter, LT, Koskela Hanna, LL, Ilander Mette, FM, Koskenvesa Perttu, LL, Andersson Emma, FK

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja

English Sporting SM 2016, Pori. TULOKSET Y17 sarja TULOKSET Y17 sarja 1 Rissanen Jarkko Y17 TorSA 98 2 Ojansuu Oliver Y17 SSG 91 3 Lindh Oliver Y17 SSG 86 4 Markkula Pekka Y17 SA 76 5 Mäkinen Ukko-Pekka Y17 (tyhjä) 73 6 Selen Anton Y17 SSG 68 TULOKSET

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 13. kierros

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 13. kierros Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 13. kierros Pvm Klo Kenttä 5 Kenttä 6 Kenttä 7 Su 02.10. 20-21 Maunila Noora - Nurminen Minna Hakala Samuli - af Ursin Ilkka Lehtola Kristian - Björkman Christer

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97.

Sarja- ja harjoitusottelut. Turnausjoukkueet. Blues 01 Blue. Blues MK 00 Yellow HPK. HPK 99 Siniset. HPK 99 Valkoiset. Ilves 99. Jokerit 97. Blues 01 Blue Blues MK 00 Yellow HPK HPK 99 Siniset HPK 99 Valkoiset Ilves 99 Jokerit 97 K-Kissat Laser HT LoKV 00 NuPS 00 Tappara Tappara Cherokee Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika

Lisätiedot

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET

SM SPORTING OULAINEN TULOKSET SM SPORTING OULAINEN 19-20.7.2014 TULOKSET NAISET LA LA SU SU NIMI SEURA L 1/ 60L 2/ 60 L 1/ 40L 2/ 40YHT. 1 Saija Hautaoja 67 SA 45 45 32 29 151 2 Johanna Huotari 47 OulA 37 37 31 32 137 3 Leena Korhonen

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Jaakko Björkbacka KarMAS 98 98 98 98 95 93 580 2. Jari Hemminki KA 93 93 96 92 95 94 563 3. Harri Björkbacka KarMAS 93 85 92 96 98 96 560 4. Markku Niemi AlavA 91 96

Lisätiedot

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2012, OULU 11.-12.2. liikesarjat, naiset 1.dan liikesarjat, miehet 1.dan 1. Julia Pätsi, Taekwon-Do Akatemia 1. Samuli Rossi, Taekwon-Do Akatemia 2. Jutta Jakkila, Taekwon-Do

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 17.8.2011 Tytöt 5v 40m Tojat 5v 40m sija nimi tulos sija nimi tulos 1. Anni Nieminen 9,6 1. Jahvetti Parviainen 9,1 2. Neea Tuomala 9,7 2. Antti Kujala 9,2 3.

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/10) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit TULOKSET: Sijat 1-3 G N 70 Sij. Aika Erä Rata Nimi Seura / joukkue 1 37,20 2 1 Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu 2 38,85 3 1 Heino Toini Kangasalan uintiseura 3 39,92 2 2 Saarinen Asta Mämmilän Norpat

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Valkeakoski

Valkeakoski Valkeakoski 21.8.2016 9:00 SM ALKUERÄ 1 2 LS Maiju Kainlauri 1 4.38.63 1 TAKO Liisa Taponen 2 4.50.49 3 NS Vilma Kangasmäki 3 4.58.62 4 TS Vilma Halava 4 5.29.41 9:10 SM ALKUERÄ 2 1 SMARK Julia Lindström

Lisätiedot

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010

Liikkuvamaali 10m, Putoavat taulut SM 2010 Tulokset (1/13) Sarja Sukunimi Etunimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä N16 1. Taskinen Pipsa Numa 3 + 5 = 8 N18 1. Qvarnström Micaela RS 12 + 10 = 22 N 1. Salminen Marika KoE 13 + 12 = 25 2. Aalto Tiina SMY

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

Seniori A 32 Timo Huhtinen Päivi Karvinen Comets Helsinki 34 Esa Kuivanen Asta Usvakari Comets Helsinki

Seniori A 32 Timo Huhtinen Päivi Karvinen Comets Helsinki 34 Esa Kuivanen Asta Usvakari Comets Helsinki ROCK'N'SWING GP kilpailut Hämeenlinna 13.2 BOOGIE WOOGIE A yleinen 3 Juho Päivinen - Mari Munne Baunssi Hämeenlinna 4 Samuli Kalliala Pinja Sarviluoma Baunssi Hämeenlinna 44 Olli Rasi Rosanna Valtonen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset

Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi : Tulokset Pohjois-Savon Piirinmestaruusviesti, Siilinjärvi 19.2.2012: Tulokset NYL (2 x 3 x 1 km klo 11:00) 1 2 Puijon Hiihtoseura 21.10,6 +0,0 1. osuus: Elsa Airaksinen 3.28,5 1 3.28,5 1 2. osuus: Susanna Porela-Tiihonen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan piirinmestaruuskilpailut Viesti TULOKSET

Pohjois-Karjalan piirinmestaruuskilpailut Viesti TULOKSET Miehet 16 3x5 km 1. 15 Liperin Hiihtoseura 47.03,8 Os. 1 Jesse Piiroinen 40054607 1 14.29,5 Os. 2 Paavo Pakarinen 33239958 1 30.46,3 1 16.16,8 Os. 3 Veeti Pyykkö 33685874 1 47.03,8 1 16.17,4 Naiset 16

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Vanha kenttä:

Vanha kenttä: SIPPULANNIEMEN HOLE-IN-ONET 1987-2016 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin.

I Alkulohkot. Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. I Alkulohkot Lohkojen kaksi parasta suoraan pudotuspeleihin, loput jatkolohkoihin. Kenttä 1 Lohko A 1 2 3 4 5 YHT Joni Eväkoski 41 50 50 50 21 212 Mika Packalén 50 39 48 35 33 205 Yrjö Soidinmäki 36 38

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot