SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 SÄÄTIÖN 83. TOIMINTAVUOSI 1

3 Fördelning enligt typ av understöd 14,0 miljoner euro TUTKIMUSAPURAHAT Sigrid Juséliuksen 2 % Säätiö on toiminut 83 Inhemska vuotta. understöd Säätiö perustettiin vuorineuvos miljoner euro Fritz % Arthur 11 % Juséliuksen ( ) testamentilla hänen Ordinarie 11-vuotiaana inhemska understöd kuolleen (1 3 år) Sigrid-tyttärensä 10,3 muistoksi % Säätiö on jakanut apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen vuodesta 1949 lähtien, ja sen tarkoituksena on tukea kansallista ja kansainvälistä Inhemska understöd lääketieteellistä totalt huipputason tutkimusta. 12,2 87 Sää- Professuren i klinisk molekylärmedicin 0,2 1 tiö on maan suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimustyön tukija. Säätiön sääntöjen mukaan vähintään Sigrid kolme Jusélius neljäsosaa Fellowship jaettavista apurahoista 1,6on annettava 11 Övriga utländska understöd kotimaisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Vuonna 2012 säätiö jakoi tutkimusapurahoja Utländska yhteensä understöd totalt 14 miljoonaa euroa. Suurin 1,8 osa 13 apurahoista, 10,3 miljoonaa euroa, myönnettiin kotimaisille tutkijoille. Ordinarie inhemska understöd (1 3 år) Muita vuonna Övriga inhemska 2012 understöd myönnettyjä kotimaisia apurahoja olivat seitsemän viisivuotista apurahaa, Sigrid Jusélius Fellowship yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, sekä kliinisen molekyylilääketieteen professuuri. Övriga utländska understöd 74 % Säätiö myönsi apurahoja myös ulkomaisten tutkijoiden Suomessa tekemään tutkimustyöhön ja suomalaisten tutkijoiden ulkomailla tekemään post doc -tutkimukseen eli niin kutsuttuja Fellowship- ja Senior Fellowship -apurahoja. Apurahojen lajeittainen jakautuminen selviää seuraavasta. Övriga inhemska understöd 5 års understöd 1,7 12 Utländska understöd Utländska forskares vistelse i Finland 0,1 1 Sigrid Jusélius Senior Fellowship 0,1 1 Understöd totalt 14,0 100 Apurahojen jakautuminen apurahalajien kesken 14,0 miljoonaa euroa 13 % 11 % 2 % 74 % Kotimaiset apurahat miljoonaa euroa % Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat 10,3 74 Muut kotimaiset apurahat 5 vuoden apurahat 1,7 12 Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri 0,2 1 Kotimaiset apurahat yhteensä 12,2 87 Ulkomaiset apurahat Sigrid Jusélius Fellowship 1,6 11 Muut ulkomaiset apurahat Ulkomaisten tutkijoiden työskentely Suomessa 0,1 1 Sigrid Jusélius Senior Fellowship 0,1 1 Ulkomaiset apurahat yhteensä 1,8 13 Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat Muut kotimaiset apurahat Sigrid Jusélius Fellowship Muut ulkomaiset apurahat Apurahat yhteensä 14,0 100 Kotimaiset apurahat Vuonna 2012 myönnettiin 203 (198 vuonna 2011) tavanomaista kotimaista apurahaa. Suurin osa näistä apurahoista oli suuruudeltaan yli euroa, ja niiden keskimääräinen summa oli euroa ( euroa vuonna 2011). Apurahat ovat usein kaksi- tai kolmivuotisia, mutta ne myönnetään kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan. Toisen ja kolmannen vuoden tuki riippuu tutkimuksen tuloksista. 3

4 Epidemiologi och miljömedicin 0,1 1 Obstetrik och gynekologi 0,1 1 Övriga 0,1 1 Övriga institut 0,1 1 Seuraavissa taulukoissa esitetään tavanomaisten apurahojen jakautuminen eri tutkimusalueille ja tutkimuslaitoksille. Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimusalojen kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Solu- ja molekyylibiologia, biokemia, fysiologia 3,1 30 Syöpä- ja kasvainbiologia 1,4 14 Neurotieteet 1,3 13 Mikrobiologia, virologia, parasitologia, immunologia 0,9 8 Genetiikka 0,8 8 Lastentaudit 0,7 7 Sisätaudit 0,6 6 Kirurgia 0,3 3 Farmakologia ja toksikologia 0,3 2 Psykiatria 0,2 2 Kuvantaminen 0,2 2 Silmätaudit 0,1 1 Hammaslääketiede 0,1 1 Epidemiologia ja ympäristölääketiede 0,1 1 Synnytys- ja naistentautioppi 0,1 1 Muut 0,1 1 Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimuslaitosten kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Helsingin yliopisto 4,5 44 Turun yliopisto 1,4 13 Oulun yliopisto 1,1 11 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 0,6 6 Åbo Akademi 0,5 5 Tampereen yliopisto 0,5 5 HUS 0,5 4 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 0,3 3 Folkhälsan 0,3 3 Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 0,2 2 Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu 0,1 1 Tampereen teknillinen yliopisto 0,1 1 Työterveyslaitos 0,1 1 Muut laitokset 0,1 1 Suuret apurahat (5 vuotta) Vuonna 2012 myönnettiin seitsemän viisivuotista apurahaa, yhteensä 1,75 miljoonaa euroa, joista yksi viidennelle vuodelle, kaksi neljännelle vuodelle, kaksi kolmannelle vuodelle ja kaksi uutta apurahaa. Kunkin apurahan vuotuinen summa oli euroa. Kuvaus saajien tutkimusprojekteista on sivulla 5. Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri Säätiö on vuodesta 2007 alkaen rahoittanut Helsingin yliopistossa toimivaa professori Anu Wartiovaaran hoitamaa kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Jusélius -professuuria 0,2 miljoonalla eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Summa, miljoona euroa, myönnettiin kokonaisuudessaan vuonna 2005 säätiön 75-vuotisjuhlan yhteydessä. Viisivuotiskausi päättyi vuonna 2011, ja säätiö päätti jatkaa professuurin rahoittamista uutena vuodesta 2012 vuoteen 2016 kestävänä viisivuotiskautena 0,2 miljoonalla eurolla vuodessa. Ulkomaiset tutkijat Apurahat, jotka on tarkoitettu ulkomaisten tutkijoiden suomalaisissa tutkimuslaitoksissa tekemään tutkimustyöhön, julistettiin haettaviksi keväällä ja syksyllä. Kahdelle ulkomaiselle tutkijalle myönnettiin apuraha Helsingissä ja Turussa tehtävää tutkimustyötä varten. Luettelo saajista on sivulla 19. Sigrid Jusélius Fellowship Vuoden aikana myönnettiin ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön 27 Fellowship-apurahaa, 4

5 joista 13 oli uusia ja 14 toisen vuoden apurahoja. Säätiö järjesti kaksi hakukierrosta. Ensimmäisellä kierroksella apurahoja myönnettiin kesäkuussa ja toisella kierroksella joulukuussa. Fellowship-apurahojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa kerrotaan sivulla 19. Sigrid Jusélius Senior Fellowship Neljä Senior Fellowship -apurahaa myönnettiin ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten. Näiden apurajojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa kerrotaan sivulla 20. Suuret apurahat (5 vuotta) Huikuri Heikki, prof., Oulun yliopisto, vuosi 3/ Tutkimushankkeessa tutkitaan sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijöitä. Fin- Gesture tutkimuksessa verrataan perimää ja muita vaaratekijöitä äkilliseen sydänpysähdykseen menehtyneiden ja sydäninfarktista selvinneiden välillä. Tutkimme myös sydänfilmissä todettuja poikkeavuuksia sydänpysähdyksen ennustamisessa kolmessa suomalaisessa aineistossa. Kansainvälisessä tutkimuksessa tutkitaan rytmihäiriötahdistimen vaikutusta kuolleisuuteen sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, joilla on lievästi alentunut vasemman kammion pumppaustoiminta ja poikkeavuuksia sydänfilmin vuorokausinauhoituksessa. Kaila Kai, prof., Helsingin yliopisto, vuosi 3/ Hankkeemme tuottaa uudenlaisia menetelmiä keskosten ja vastasyntyneiden vauvojen epileptisten kohtausten ja muun patologisen toiminnan havaitsemiseen kehittämämme laajakaista-eegn avulla. Tutkimusstrategiamme perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen sairaalaympäristöstä saadun tiedon ja uusien koeeläinmallien välillä. Tuoreessa, laajaa huomiota saaneessa työssämme olemme selvittäneet syntymänaikaisen hapenpuutteen (tarkemmin ilmaistuna asfyksian) aiheuttamien kouristusten solu- ja molekyylitason mekanismit ja kehittäneet tähän perustuvan halvan ja globaalisti sovellettavan hoitomenetelmän. Otonkoski Timo, prof. & Alitalo Kari, akat.prof., Helsingin yliopisto, vuosi 1/ Tutkimushankkeessa käytetään ips-kantasoluteknologiaa, jonka avulla kehitetään uusia sairausmalleja. Potilaiden ihosoluista muokataan monikykyisiä kantasoluja, joita erilaistetaan haima- tai suolisoluiksi. Näin voidaan tutkia diabetekseen liittyviä haiman beetasolujen kehityshäiriöitä ja paksusuolisyövän syntymekanismeja. Solumallit mahdollistavat myös uusien hoitokeinojen kokeellisen testauksen. Thesleff Irma, prof., Jernvall Jukka, akat.prof. & Mikkola Marja, dos., Helsingin yliopisto, vuosi 5/ Elinten kehityksen ja uusiutumisen säätely. Tutkimuksessa selvitetään miten eri elinten muoto ja rakenne kehittyvät, ja miten niiden solut erilaistuvat kantasoluista. Kohteena ovat sikiön ulkopinnasta muodostuvat elimet, erityisesti hampaat, karvat sekä maito- ja sylkirauhaset. Tutkimuksen materiaalina ovat pääasiassa geenimuokattujen hiirten alkiot, ja menetelminä solu- ja elinviljely sekä useat geeniteknologiset ja mikroskooppiset menetelmät. Tutkimuksen tulokset luovat edellytyksiä elinten korvaamiseen biologisin keinoin. 5

6 Visakorpi Tapio, prof. & Schleutker Johanna, prof., Tampereen yliopisto, vuosi 4/ Eturauhassyövän etiologiaa ja mekanismeja tunnetaan huonosti. Tässä tutkimusprojektissa pyritään tunnistamaan taudin alittiutta aiheuttavia tekijöitä ja taudin mekanismeja. Projektissa hyödynnetään uusimpia genomiikan menetelmiä analysoitaessa laajoja väestöpohjaisia kliinisiä aineistoja. Nämä uudet tutkimukset luovat pohjaa yksilöidylle hoidolle. Westermarck Jukka, prof., Turun yliopisto, vuosi 1/ Syöpäsolujen resistenssi käytössä oleville syöpälääkkeille on tärkeimpiä syövänhoidon ratkaisemattomia ongelmia. Hankkeessa tutkitaan täysin uudenlaisen lähestymistavan tehokkuutta kemoterapiaresistenssin voittamisessa. Solutason töiden lisäksi tutkimuksessa pyritään kehittämään uusia koemalleja kemoterapian tehokkuuden tutkimiseksi, sekä uudenlaisia lähestymistapoja tutkimuksen kohteena olevien proteiinien estämiseksi. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään uusia diagnostisia keinoja syöpäpotilaiden hoidonvalintaan. Ylä-Herttuala Seppo, akat.prof., A.I.Virtanen instituutti, Itä-Suomen yliopisto, vuosi 4/ Geeninsiirtotekniikat sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Tutkimusprojektissa kehitetään geeninsiirtomenetelmiä vaikeiden hapenpuutteesta johtuvien sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Erityisesti uusien hoitojen kohteena on infarktin vaurioittama sydänlihas. Työssä käytetään uusia muokattuja verisuonikasvutekijöitä sekä uuden polven integroituvia ja säädeltäviä virusvektoreita, joilla saavutetaan parempi hoitoteho. Lisäksi projektissa kehitetään mikro-rna-pohjaisia menetelmiä geenien luennan kudoskohtaiseen säätelyyn Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat (summa on yhdelle vuodelle) Aaltonen Lauri, prof., Tuupanen Sari, FT, Gylfe Alexandra, MSc, Tanskanen Tomas, LK, Kondelin (ent. Sirkiä) Johanna, LK Aarnisalo Antti, dos., Jero Jussi, prof., Pietola Laura, FM, Hyyrynen Taneli, lääket.yo., Laulajainen-Hongisto Anu, LL, Sjövall Atte, LK, Laura Lempinen, LL Abankwa Daniel, Dr, Kaja Najumudeen Arafath, MSc, Solman Maja, MSc Airaksinen Matti S., LT, Kajander Tommi, dos., Paatero Anja, FT, Laakso Tiina, FM Airavaara Mikko, FaT, Penttinen Anna-Maija, FM, Veremieva Maryna, maist Ala-Laurila Petri, TkT, Azevedo Anthony, BSc (Eng. Physics, Berkeley) Alastalo Tero-Pekka, LT, Koskenvuo Juha, dos., Aho Joonas, LK, Vattulainen Sanna, FM, Helenus Mikko, FM, Li Molong, MD candidate, BSc Andersson Leif C., LKT, Silander Kristian, LuK, Lankila Petri, FK, Saavalainen Olga, FM, Westberg Johan, FT, Susanna Virolainen, LKT

7 Aronen Hannu J., LKT, DI, Korvenoja Antti, LT, Laakso Mikko, LT, dos., Lindblom Heta, LK, Salli Eero, TkT, Järvinen Jukka, FM, Jambor Ivan, LK, Borra Ronald, LT, Virtanen Jaakko Ilkka, FM, LK, Konttinen Anna, valtiot.yo Barboric Matjaz, PhD, Lenasi Tina, PhD, Kumar Ashwini, MSc, MRes Butcher Sarah Jane, prof., Ora Ari, PhD, Shakeel Shabih, MSc, Liljeroos Lassi, MSc, Happonen Lotta, MSc, Manole Violeta, MSc, Laurinmäki Pasi, MSc Carlberg Carsten, PhD Carpén Olli, LKT, Kaipio Katja, FT, Gardberg Maria, LL, Lamminen Tarja, FT, Lehtinen Laura, FM, Kaunisto Anna, farm.yo Castrén Eero, prof., Hokkanen Marie-Estelle, Antila Hanna, kand., Bergamini Giorgio, FM Corander Jukka, FT, Cheng Lu, MSc, Pessia Alberto, MSc Elenius Klaus, prof., Jokilammi Anne, FT, Pulliainen Arto, FT, Veikkolainen Ville, FM (FT 12/2011), Korhonen Anna, FM, Kurppa Kari, FM, Merilahti Johannes, FM, Paatero Ilkka, FM, Vaparanta Katri, LuK (FM 1/2012), Heliste Juho, LK, Paunikallio Maarit, fil.yo., Santanen Minna, opisk., Savisalo Mika, fil.yo., Tuominen Maria, fil.yo Eriksson John, FT, Fang Cheng, MMed, Josef Gullmets, LuK, Pylvänäinen Joanna, FM, Hyder Claire, BSc, Isoniemi Kimmo, MSc, Lindqvist Julia, MSc, Torvaldson Elin, FM, Tomoko Asaoka, BSc (UK), Rajendran Senthil Kumar, PhD, Preethy Paul, MSc Eskelinen Eeva-Liisa, FT, dos., Anwar Tahira, MSc, Biazik Joanna, PhD, Suntio Taina, FT, Ylä-Anttila Päivi, FM Finel Moshe, dos., FT, Johanna Troberg, MSc, Nenad Manevski, MSc (pharm), Nina Sneitz, MSc, Hongbo Zhang, MSc Frilander Mikko, FT, dos., Jens Verbeeren, MSc, Elina Niemelä, FM, Ali Oghabian, FM, Verma Bhupendra, PhD, Turunen Janne, FM Gahmberg Carl G., LKT, Grönholm Mikaela, FT, Jahan Farhana, MSc, Mikkola Esa, FM, Narumanchi Suneeta, MSc, Ning Lin, FM, Uotila Liisa, FM Goldman Adrian, PhD, Kolodziejczyk Robert, PhD, Kogan Konstantin, PhD, Kellosalo Juho, MSc, Mikula Kornelia, MSc, Saarenpää Tuulia, MSc, Mäki Seija, bioanalyyt Groop Leif, prof., Isomaa, Bo, LT, ylilääkäri, Lyssenko Valeriya, PhD, LT, Östman Bjarne, LL Haglund Caj, dos., Hermunen Kethe, LL, Koskensalo Selja, LL, Jernman Juha, LL, Böckelman Camilla, LL, Lundin Mikael, LL, Kaprio Tuomas, LL (jouluk. 2011), Ahopelto Anna-Kaisa, LL, Hagström Jaana, HLT, Louhimo Johanna, LT, Arola Johanna, dos Hallman Mikko, LKT, Aikio Outi, LT, Huusko Johanna, FM, Kallanranta Hanna, LL, Karjalainen Minna, FT (väit. 12/2011), Kaukola Tuula, LT, Mahlman Mari, LL, Metsola Juhani, LL, Ojaniemi Marja, LT, Ronkainen Eveliina, LL, Salminen Annamari, FT, Sotkasiira Jenni, FM, LK

8 Hautaniemi Sampsa, dos., Rogojin Vladimir, FT, Czeizler Elena, FT, Lahesmaa-Korpinen Anna-Maria, DI, Laakso Marko, FM, Ovaska Kristian, FM, Chen Ping, MSc, Chengyu Liu, FM, Cervera Taboada Alejandra, LuK, Lindell Rony, lääket.yo., Erkka Valo, opisk., Viljami Aittomäki, LuK, lääket.yo., Lauri Lyly, LuK, lääket.yo., Miko Valori, LuK Hedman Klaus, LKT, dos., Söderlund-Venermo Maria, FT, dos., Franssila Rauli, LT, Chen Tingting, FM, Kantola Kalle, FM, Kumar Arun, FM, Norja Päivi, FK, Sadeghi Reza, FM, Väisänen Elina, FM, Toppinen Mari, FK, Lahtinen Anne, FK, Hedman Lea Heikinheimo Markku, LKT, prof., Tiitinen Aila, prof., Heikinheimo Oskari, dos., Unkila-Kallio Leila, LT, dos., Andersson Noora, FT, Salonen Jonna, LT, Kyrönlahti Antti, LT, Färkkilä Anniina, LL, Pihlajoki Marjut, FM, Soini Tea, LK, Schrade Anja, MSc, Kauma Iiro, LK Heino Jyrki, LT, Rappu Pekka, FT, Käpylä Jarmo, FT, dos., Kankaanpää Pasi, FM, Sipilä Kalle, FM, Pelo ent. Nylund Camilla, FM, Jokinen Johanna, FT, Salmela Maria, FM Hemminki Akseli, prof., Pesonen Sari, FT, Cerullo Vincenzo, dos., Kanerva Anna, dos., Bramante Simona, FM, Hirvinen Mari, FK, Hemminki Otto, LL, Autio Karoliina, ELL, Taipale Kristian, lääket.yo., Rouvinen-Lagerström Noora, FM Hernesniemi Juha, prof., Niemelä Mika, dos., Laakso Aki, dos., Kangasniemi Marko, dos., Paetau Anders, dos., Numminen Jussi, LT, DI, Kivisaari Riku, LT, Korja Miikka, LT, Frösen Juhana, LT, Marjamaa Johan, LT, Tulamo Riikka, LT, Antell Henrik, LL, Bygglin Henrik, LL, Gaal Emilia, LL, Honkanen Petri, LL, Laaksamo Elisa, LL, Liiman Arto, LK, Ollikainen Eliisa, LK Hietakangas Ville, dos., FT, Mattila Jaakko, FT, Melvin Richard, PhD, Lind Essi, FM, Hasygar Kiran, MSc, Teesalu Mari, MSc, Liu Ying, MSc, Seppälä Heini, ins Hiltunen Kalervo, LKT, Antonenkov Vasily, PhD, Kastaniotis Alexander, PhD, Autio Kaija, FT, Grunau Silke, PhD, Kreivi Marjut, FT, Isomursu Antti, FM, Mäkelä Anne, FM, Pietikäinen Laura, FM, Shvetsova Antonina, MSc, Kerätär Juha, FM, Raghavan Nair Remya, MSc Hiltunen Mikko, dos., FT, Sarajärvi Timo, prov., Martiskainen Henna, FM, Petra Mäkinen, bioanalyyt Hirvonen Jussi, dos., Nuutila Pirjo, dos., Nummenmaa Lauri, dos., Parkkola Riitta, dos., Salminen Paulina, dos Holmberg Christer, prof. emer., Jalanko Hannu, prof., Rönnholm Kai, dos., Merenmies Jussi, dos., Lauronen Jouni, dos., Qvist Erik, LT, Hölttä Tuula, LT, Laakkonen Hanne, LL, Suvanto Maija, fil.yo., Kivelä Jesper, LL, Miettinen Jenni, LK, Tainio Juuso, LL Holmberg-Still Carina, dos., FT, Arpalahti Leena, FM, Jin CongYu, PhD, LT, Götz Alexandra, MSc, Matilainen Olli, FM, Sukupolvi Anni-Helena, FM, Mikkonen Elisa, FM, opisk Holopainen Juha, dos., Alexandra Robciuc, MSc Hovatta Iiris, dos., Sipilä Tessa, FM, Lahtinen Jenni, lab.analyyt., Sirén Ilari, fil.yo., Laukkanen Kirsi, fil.yo., Icay Katherine, FM, Rossi Mari, FM

9 Huhtaniemi Ilpo, LKT, Rivero-Müller Adolfo, PhD, Trehan Ashutosh, MSc Hultmark Dan, prof., Valanne Susanna, Dr, Ahmad Fatemeh, PhD, Pandian Ganesh N., PhD, Thangavel Vaijayanthi, PhD, Anderl Ines, Dipl.biol., Putkonen Charlotta, BSc Härkönen Pirkko, LKT, Eigéliené Natalija, LT, Elo Teresa, FM, Huhtala Mikael, lääket.yo., Ketola Janne, FM, LK, Mattila Mirjami, LT, Silvola Tiina, LuK, Tassidis Helena, PhD, Tuomela Johanna, FT, Valta Maija, LT, Yu Lan, LT Hörkkö Sohvi, LT, dos., Rannikko Sirpa, bioanalyyt., Wang Chunguang, PhD, Harila Kirsi, FT, Turunen Sini Pauliina, FM, Kummu Outi, FM, Vehkala Lauri, lääket.yo., Pehkonen Kalle, fil.yo., Sahavirta Simo, lääket.yo Ikonen Elina, prof., Blom Tomas, FT, Ohsaki Yuki, FT, Hölttä-Vuori Maarit, FT, Kanerva Kristiina, FT, Neuvonen Maarit, FT, Jansen Maurice, FT, Vassilev Boris, FM, Wang Wei, FM, Salo Veijo, LK, Kaipainen Pipsa, Uro Anna, FM Ilonen Jorma, LKT, Hermann Robert, dos., Laine Antti-Pekka, FT, Kiviniemi Minna, FT, Hammais Anna, FM, Mikk Mari-Liis, LuK Isohanni Matti, LKT, Jääskeläinen Erika, LT, Alaräisänen Antti, LT, Penttilä Matti, LL, Tanskanen Päivikki, LT, Miettunen Jouko, dos., Koivumaa-Honkanen Heli, LT, MPH, prof., Moilanen Jani, LK, Rannikko Irina, PsM, Ruonala Pauliina, THM, Huhtaniska Sanna, LK, Juola Pauliina, LK, Keskinen Emmi, LK, Rissanen Ina, LK, Kyllönen Merja, fil.yo., Koskela Jari, opisk., Nykänen Salla, lääket.yo., Tolonen Jussi-Pekka, lääket.yo., Paaso Tiina-Mari, lääket.yo., Parkkisenniemi Juha, lääket.yo., Juhanne Marko, LK, Valjakka Eeva, lääket.yo., Björnholm Lassi, LuK, Moilanen Kristiina, LL Ivaska Johanna, prof., Högnäs Gunilla, FM, Ghaffar Muharram, PhD, Jeroen Pouwels, PhD, Arjonen Antti, FM, De Franceschi Nicola, MSc, Kaukonen Riina, FM, Alanko Jonna, FM, Tuomi Saara, FT Iwai Hideo, dos., Oeemig Jesper S., MSc, Albert Cathrin, Aranko Aino Sesilja, MSc Jaakkola Panu, LT, dos., Rantanen Krista, FM, Högel Heidi, FM, Miikkulainen Petra, fil.yo Jacobs Howard Trevor, PhD, Tuomela Tea, BLSc, Kemppainen Esko, FM, Jack George, BSc Jalkanen Sirpa, LKT, dos., Karikoski o.s. Merinen Marika, FM, Iftakhar-E-Khuda Imtiaz, PhD, Marttila-Ichihara Fumiko, LT, PhD, Ålgars Annika, LL, Rantakari Pia, FT, Veres Tibor, LT, PhD, Yegutkin Gennady, PhD, dos., Keuschnigg Johannes, MSc Jartti Tuomas, dos., Lukkarinen Minna, LL, Nieminen Riitta, LK, Aakula Matilda, lääket.yo., Koistinen Annamari, lääket.yo., Kauppi Juha, lääket.yo Joensuu Heikki, LKT, prof., Bono Petri, dos., Sihto Harri, FM, Pernilä Paula, FM, Lauttia Susanna, FM Johnson Mark, PhD, dos., Salminen Tiina, PhD, dos., Denesyuk Alexander, PhD, Salo-Ahen Outi, PhD, Kauko Anni, PhD, Airenne Tomi, PhD, dos., Lehtonen Jukka, PhD, Denessiouk Konstantin, PhD, dos., Marimuthun Parthiban, PhD, Parkash Vimal, PhD, Chouhan Bhanu, MSc, Bligt Eva, MSc, Dahlström Käthe, MSc, Ramaiah Arunachalam, MPhil

10 Jokiranta T. Sakari, dos., LKT, Meri Taru, FT, Haapasalo-Tuomainen Karita J., FM, Koskinen Aino, LL, Bhattacharjee Arnab, MSc, Amdahl Hanne, MSc, Hyvärinen Satu, FM, DI, Söderholm Hannah, LL, Westerlund Johanna, FM Julkunen Ilkka, LKT, Tynell Janne, FM, Nousiainen Laura, FM, Miao Jiang, FT, Latvala Sinikka, FM, Arilahti Veera, tekn.yo., Järvinen Valtteri, fil.yo., Österlund Pamela, FT, Melen Krister, FT, Pirhonen Jaana, FT, Strengell Mari, FT Junttila Ilkka, LT, Kummola Laura, FM, Grönroos Pyry, fil.yo., Pirhonen Anu, lääket.yo Jurvelin Jukka, FT, Isaksson Hanna, FT, dos., Kröger Heikki, LKT, prof., Tamminen Inari, LL, Turunen Mikael, FM, Malo Markus, DI, Xiaoyu Tong, MSc Juvonen Tatu, prof., Kiviluoma Kai, dos., Anttila Vesa, dos., Tuomas Mäkelä, LL, Yannopoulos Fredrik, LK, Haapanen Henri, LK, Arvola Oiva, LK, Herajärvi Johanna, lääket.yo. (Saga Waseliuksen rahastosta) Jänne Olli A., LKT, Dunlop Thomas, PhD, Mikkonen Laura, LL, Pihlajamaa Päivi, FM, Sahu Biswajyoti, MSc Järvinen Teppo, dos., Jokihaara Jarkko, LT, Leppänen Olli, LT, Sihvonen Raine, LL, Paavola Mika, LT, Tikkinen Kari, LT Järvinen Tero, LT, dos., May Ulrike, PhD, Laitinen Anni, lab.analyyt., Vähätupa Maria, fil.yo., Antinmaa Panu, LK, Nieminen Katriina, lääket.yo., Ketomäki Tuomo, LK Kajantie Eero, dos., Vääräsmäki Marja, LT, Hovi Petteri, LT, Wehkalampi Karoliina, LT, Strang-Karlsson Sonja, LT, Tikanmäki Marjaana, LL, Sipola-Leppänen Marika, LL, Riihola Maiju, VTM, Pyhälä-Neuvonen Riikka, PsM, Kaseva Nina, LL, Matinolli Hanna-Maria, TtM, Miettola Satu, LL, Villa Pia, LL Kallioniemi Anne, LT, dos., Rauhala Hanna, FT, Laurila Eeva, FM, Teppo Susanna, FM Kallioniemi Olli, prof., Kangaspeska Sara, PhD, Östling Päivi, FT, af Hällström (née Kiviharju) Taija, FT, Aakula Anna, FM, Malani Disha Rameshbhai, FM, Hultsch Susanne, FK, Bruck Oscar, lääket.yo., Mäki-Teeri Petra, TkK, Murumägi Astrid, FT, Mpindi John Patrick, FM, Eldfors Samuli, FM, Kota Venkata Poojitha, FM, Blom Sami, FM Kaprio Jaakko, prof., Loukola Anu, FT, dos., Korhonen Tellervo, FT, dos., Pitkäniemi Janne, FT, dos., Wedenoja (o.s. Peltonen) Juho, LT, Latvala Antti, FT, Broms Ulla, FT Karppinen Peppi, dos., LT, Rahtu Lea, fil.yo. (FM 12/11), Karsikas Sara, LK, Myllymäki Mikko, lääket.yo., Rosendahl Ann-Helen, lääket.yo., Aatsinki Tanja, opisk Kaukinen Katri, dos., Lindfors Katri, dos., Kurppa Kalle, LT, Koskinen Outi, LT, Caja Sergio, FT, Sulic Ana-Marija, FT, Ukkola Anniina, LL, Vilppula Anitta, LL, Ruuskanen Anitta, LL, Rauhavirta Tiina, FM, Kalliokoski Suvi, FM, Airaksinen Laura, FM, Nadalutti Cristina, BA

11 Keinänen Kari, FT, Semenov Artur, PhD, Coleman Sarah K., PhD, Möykkynen Tommi, FT, von Ossowski Lotta, FL Kere Juha, prof., Elomaa Outi, PhD, Ezer Sini, PhD, Siitonen Heidi Annika, PhD, Massinen Satu, MSc, Tervaniemi Mari, MSc, Haapaniemi Emma, LK, Muurinen Mari, LT, Petäjä Artturi, LK Kerkelä Risto, LT, dos., Ulvila Johanna, FT, Vainio Laura, LL, Szabo Zoltan, FM, Alakoski Tarja, FM, Ryti Niilo, LK Kero Jukka, LT, Undeutsch Henriette, MSc, Poutanen Matti, Fuping Zhang, Pakarinen Pirjo, Ignatius Jaakko, lab.assist Keski-Oja Jorma, LKT, prof., Hyytiäinen Marko, FT, Tatti Olga, LL, Lohi Jouko, LT, dos., Hu Yizhou, MSc, Ylivinkka Irene, FM, Makarov Andrey, PhD Kietzmann Thomas, prof., Flügel Daniela, PhD, Horbach Tina, MSc, Dimova Elitsa, PhD, Paakkola Teija, MSc, Kozlova Nina, MSc Kinnunen Paavo, prof Kivelä Tero, prof., Heikkonen Jorma, dos., Puusaari Ilkka, LT, Eskelin Sebastian, LT, al Jamal Rana a, LT, Toivonen Päivi, LT, Kujala Emma, LL, Wilska Rosi, LL, Rashid Mamunur, LL, Salkola Susanna, LK, Helminen Hanne, LL Kiviranta Riku, LT, Tarkkonen Kati, FT, Nieminen-Pihala Vappu, FM, Laine Julius, LK, Järvelin Juho, LK, Sajakorpi Suvi, lääket.yo., fil.yo., Puolakkainen Tero, hammaslääket.yo Knip Mikael, LKT, Härkönen Taina, FT, Ryhänen Samppa, LT, Siljander Heli, LT, Mäkinen Anna, LL, Salonen Kirsi, LL Knuutila Sakari, prof., FT, Knuuttila Aija, LT, Salmenkivi Kaisa, LT, dos., Kaski Samuel, TkT, dos., Hollmén Jaakko, TkT, Sarhadi Virinder Kaur, PhD, Tuononen Katja, FM Koistinaho Jari, LT, Hovatta Outi, LKT, prof., Ruponen Marika, FT, Lehtonen Sarka, FT, Puttonen Katja, FT, Malm Tarja, FT, Paulo Sara, FM, Kanninen Katja, FT, Goldsteins Gundars, dos., PhD, Jaronen Merja, FM, Dhungana Hiramani, FM, Savchenko Ekaterina, PhD opisk., Valonen Piia, FT, Heikkinen Riikka, FM, Vehviläinen Piia, FT Koistinen Heikki, dos., Skrobuk Paulina, MSc, von Kraemer Stephanie, FM, Beaslas Olivier, PhD, Zitting Anna, LK Koivunen Jussi, LT, Jokinen Elina, LuK Koli Katri, FT, dos., Myllärniemi Marjukka, LT, dos., Leppäranta Outi, FL, Tamminen Jenni, FM, Kukkonen Liisa, FK, Sutinen Eva, farm., Tikkanen Jussi, LT Konttinen Yrjö T., prof., Nordström Dan Christian Einar, dos., Ainola Mari, FT, Al-Samadi Ahmed, HLT, Barreto Goncalo, FM, Chen Yan, LL, Jämsen Eemeli, LK, Koskenpato Katja, fil.yo., Levón Jaakko, LL, Mackiewicz Zygmunt, prof., Pajarinen Jukka Sakari, LL, Porola Pauliina, FT, Pöllänen Petra, lääket.yo., Salem Abdelhakim, HLT, Sillat Tarvo, ins., LL, Stegaev Vasily, LL, Trokovic Nina, FT, Waris Eero, LL, LT, Ylinen Pekka, LL, LT

12 Kontula Kimmo, LKT, Lehtonen Jukka, LT, dos., Hiltunen Timo, LT, dos., Donner Kati, FT, Suonsyrjä Timo, LT, Lahtinen Annukka, FM, Backlund Michael, FM Korhonen Rami, FT, dos., Jafari Bidhendi Amirhossein, MSc, Huttu Mari, LuK, Mononen Mika, FM, Turunen Siru, FM, Tanska Petri, LuK, Mäkelä Janne, FM, Räsänen Lasse, LuK, Julkunen Petro, FT, dos Korpi Esa, LT, dos., Panhelainen Anne, FM, Aitta-aho Teemu, prov., Vashchinkina Elena, MSc, Vekovischeva Olga, FT, Maksimovic Milica, MSc, den Hollander Björnar, MSc, Kiiskinen Tuomo, LK Kursula Inari, FT, Ignatev Alexander, PhD, Vahokoski Juha, FM (FT kevät 2012), Saligram Prabhakar Bhargav, MSc, Kumpula Esa-Pekka, FM, Soronen Markku Kursula Petri, FT, dos., Myllykoski Matti, MSc, Ruskamo Salla, PhD, Han Huijong, PhD, Raasakka Arne, BSc, Laulumaa Saara, MSc, Chukhlieb Maryna, MSc Kuure Satu, PhD, Ihermann Anneliis, FK, Anniina Pirttiniemi, opisk Kähäri Veli-Matti, LT, Nissinen Liisa, dos., Siljamäki Elina, FT, Veräjänkorva Esko, LT, Toriseva Mervi, FM, Kivisaari Atte, LL, Riihilä Pilvi, LL, Farshchian Mehdi, LT, Takkinen Noora, LL Laakso Markku, LKT, PD, Kuusisto Johanna, LT, Stancakova Alena, LT, Paananen Jussi, FK, Kuulasmaa Teemu, FK, Yaluri Nagendra, MSc, Modi Shalem Raju, MSc, Vanginpurapu Jagadish, MSc, Vänttinen Markku, LL Lahesmaa Riitta, prof., Lähdesmäki Harri, prof., TkT, Khan Mohd Moin, FM, Öling Viveka, FT, Kanduri Kartiek, FM, Chen Jane Zhi, LT, Lund Riikka, FT, Edelman Sanna, FT, Kallionpää Henna, FM, Lönnberg Tapio, FM, Salo Verna, FM, Sarapulov Alexey, FM, Tripathi Subhash, FM, Tuomela Soile, FM, Laajala Essi, tekn.yo., Äijö Tarmo, DI, Larjo Antti, DI Lappalainen Pekka, FT, prof., Tojkander Sari, FT, Gateva Gergana, FM, Makkonen (Sihvo) Maarit, FM Laukkarinen Johanna, dos., Bläuer Merja, FT, Laaninen Matias, LK, Ikonen Niina Lehesjoki Anna-Elina, LKT, prof., Kopra Outi, FT, dos., Joensuu Tarja, FT, Okuneva Olesya, LT, PhD, Körber Inken, FM Dipl.biol, Tegelberg Saara, FM Lehti Kaisa, FT, dos., von Nandelstadh Pernilla, FT, Sugiyama Nami, MSc, Gucciardo Erika, MSc, Li Rui, BSc Lehtiö Lari, FT, Haikarainen Teemu, FM, Harikanth Venkannagari, MSc, Mohit Narwal, MSc, Yves Nkizinkiko, BSc Lemström Karl, prof. ( ), Tuuminen Raimo, LL, Keränen Mikko, LL, Ropponen Jussi, LL, Raissadati Alireza, lääket.yo., Syrjälä Simo, LK, Nykänen Antti, LT, Tikkanen Jussi, LT, Jokinen Janne, LT, Krebs Rainer, FM, Alexey Dashkevich, LT, PhD Leppä Sirpa, dos., Taskinen Minna, FT, Koivula Satu, FM, Riihijärvi Sari, LL, Vajavaara Heli, LL, Karihtala Kristiina, LL, Pöyhönen Maria, FM, Mannisto Susanna, LT

13 Levonen Anna-Liisa, LT, dos., Heinäniemi (o.s. Matilainen) Merja, FT, Jyrkkänen Henna-Kaisa, FM, LK (väit. 12/11), Kansanen Emilia, FM (väit. 1/12), Kuosmanen Suvi, FM, Ruotsalainen Anna-Kaisa, FM, Leinonen Hanna, FM, Laitinen Heidi, FM Liimatainen Timo, dos., FT, Nazimutheen Musthafa Haja Sherief, MTech, Hakkarainen Hanne, FM 2011, Ylä-Herttuala Elias, fil.yo Lindholm Dan, prof., Mäkelä Johanna, MSc, Tselykh Timofey, PhD, Hyrskyluoto Alise, MSc, Do Thi Hai, MSc, Mustonen Tuija, PhD, Bruelle Celine, PhD, Koivuniemi Raili, MSc, Döhla Julia, BSc, Söderholm Kristiina Lindsberg Perttu, prof., Ijäs Petra, LT, Saksi Jani, FK, Nuotio Krista, LT, Mattila Olli, LK, Isoviita Pia, LL, Strbian Daniel, LT, Salmensuu Ville, LL, DI, Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, dos., Lim Nancy, FK, Sairanen Tiina, LT Lipsanen-Nyman Marita, dos., Karlberg Susann, LL, Karlberg Niklas, LT, Karikoski Riitta, erik.lääk Lohi Hannes, FT, dos., Tiira Katriina, FT, Koskinen Lotta, FT, Seppälä Eija, FT, Nevalainen Elisa, FT, Kyöstilä Kaisa, FM, Ahonen Saija, FM, Hakosalo Osmo, FM, Hytönen Marjo, FM, Eklund Ranja, Virta Minna Lundin Johan, dos., LT, Linder Nina, LT, Lundin Mikael, LL, Turkki Riku, tekn.yo., Konsti Juho, LL, Ojansivu Ville, TkT Lönnqvist Jouko, LKT, prof., Wegelius Asko, FM, LL, Pietiläinen Olli, FM, Hennah William, FT, dos Majamaa Kari, LKT, dos., Uusimaa Johanna, LT, dos., Hinttala Reetta, FT, Soini Heidi, FM, Ylönen Susanna, FM, Kytövuori Laura, FM, Kiiskilä Jukka, FM, LK, Siitonen Ari, FM, LK, Kärppä Mikko, LT, Kervinen Marko, LT, Martikainen Mika, LL, Lindroos Markus, LL, Ylikotila Pauli, LL, Lipponen Joonas, LK, Komulainen Tuomas, LL, Hautakangas Milla-Riikka, LK, Sarja Johanna, LK, Bolszak Maija, LL Matikainen Sampsa, dos., Nyman Tuula, FT, dos., Öhman Tiina, FT, Cypryk Wojciech, MSc, Veckman Ville, FT, Kerminen Johanna, FT, Välimäki Elina, FM, Poltajainen Alina, FM, Söderholm Sandra, FK Mattjus Peter, FT dos., Ohvo-Rekilä Henna, FT, Kjellberg Matti, FM, Tuuf Jessica, FM, Halin (Löf) Josefin, fil.yo., laborantti, Backman Anders, fil.yo., Bäckström Jenny, fil.yo Mecklin Jukka-Pekka, prof., Järvinen Heikki, prof., Staff Synnove, LKT, Aaltonen Mari, LL, Aarnio Markku, LKT, Säily Matti, LKT Meri Seppo, LKT, prof., Jalava Anna, LuK, Ho Derek, FT, Lavikainen Antti, LL, ELL, Riva Rauna, FM, Tissari Jorma, FM, Holmberg Ville, LT, Reichhardt Martin, FK, Lokki Inkeri, FM, Järvinen Hanna, LuK, Friberg Nathalie, LL, Khattab Ayman, Dr, Barroso Marta, MSc Mustjoki Satu, dos., Porkka Kimmo, dos., prof., Vakkila Jukka, LT, Kreutzman Anna, FM, Jalkanen Sari, FM, Rohon Peter, LT, Koskela Hanna, LL, Ilander Mette, FM, Koskenvesa Perttu, LL, Andersson Emma, FK

SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SÄÄTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI 1 SÄÄTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI Sigrid Juséliuksen Säätiö

Lisätiedot

SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SÄÄTIÖN 80. TOIMINTAVUOSI 1 Yleistä Vaikka tilanne osakemarkkinoilla vuoden

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

Hyväksyttyjen luettelo internet-palvelua varten. Tampereen teknillinen yliopisto. Koulutusohjelma / Opintosuunta

Hyväksyttyjen luettelo internet-palvelua varten. Tampereen teknillinen yliopisto. Koulutusohjelma / Opintosuunta Hyväksyttyjen luettelo internet-palvelua varten Tampereen teknillinen yliopisto Nimi Koulutusohjelma / Opintosuunta Aalto Lauri Matti Kalevi Tietotekniikan koulutusohjelma (205) Aalto Roope Valtteri Rakennustekniikan

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton 2015 Tulokset Matkoittain

Paavo Nurmi Maraton 2015 Tulokset Matkoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille juoksijoille, toimitsijoille ja yhteistyökumppaneille!

Kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille juoksijoille, toimitsijoille ja yhteistyökumppaneille! TULOSJULKAISU 2011 Espoo Rantamaraton ja Rantakymppi 2011 juostiin 23. 24.9.2011. Mukaan oli ilmoittautunut reilusti yli 4000 juoksijaa. Lauantaina kympillä oli tuhatkunta juoksijaa. Aika otettiin 542:lle

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa ilmoittautuneita oli yli viisi tuhatta. Paikan päälle saapui noin neljä tuhatta juoksijaa.

Lisätiedot

15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat:

15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat: 15.6.2010 Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet opiskelijat: Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Allekirjoittajat 16.2.2014

Allekirjoittajat 16.2.2014 Allekirjoittajat 16.2.2014 Vetoomuksessa on tähän mennessä 595 allekirjoittajaa, joista ainakin 333 on tohtoreita ja 222 vähintään dosentteja. Joukossa on 147 professoria, 3 tutkimusjohtajaa, 8 yliopiston

Lisätiedot

Allekirjoittajat 16.2.2014

Allekirjoittajat 16.2.2014 Allekirjoittajat 16.2.2014 Vetoomuksessa on tähän mennessä 595 allekirjoittajaa, joista ainakin 333 on tohtoreita ja 222 vähintään dosentteja. Joukossa on 147 professoria, 3 tutkimusjohtajaa, 8 yliopiston

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Lisätiedot

DIA-koulutuksen yhteisvalinta 2014/1 22.05.2014 Hyväksyttyjen luettelo internet-palvelua varten

DIA-koulutuksen yhteisvalinta 2014/1 22.05.2014 Hyväksyttyjen luettelo internet-palvelua varten DIA-koulutuksen yhteisvalinta 2014/1 22.05.2014 Hyväksyttyjen luettelo internet-palvelua varten Aalto-yliopisto Nimi Koulutusohjelma / Opintosuunta Aalto Jukka Sakari Automaatio- ja informaatioteknologia

Lisätiedot

29.11.2012 Wanha Satama 28.11.2012/KP

29.11.2012 Wanha Satama 28.11.2012/KP Aalto Risto Kyamk Aalto Tuomas Avarak Oy Aaltonen Jarmo HS-taloustoimitus Adlercreutz Anders Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Adomaa Angelica Helsingin yliopisto Ahlqvist Bo Ab Påras Oy Aho Jorma arkkitehti

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius ESPOO RANTAMARATON TULOSJULKAISU 2009 Sisällys Rantamaraton 2009...3 Espoo Rantamaraton 2009 Yhteistyökumppanit:...4

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

PUOLIKAS : 21,1 km. (Lähti: 1634, Keskeytti: 16, Hylätty: 0)

PUOLIKAS : 21,1 km. (Lähti: 1634, Keskeytti: 16, Hylätty: 0) PUOLIKAS : 21,1 km (Lähti: 1634, Keskeytti: 16, Hylätty: 0) 1. 2214 Tolonen Mikko Team EB 1:13:48 1:13:48 2. 2074 Koivu Veli-Heikki Rovaniemen Roadrunners 1:14:05 +16 1:14:05 3. 2162 Omsza?ski Marek Trucht

Lisätiedot

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Matrikkelin täydennysliite Kirjasta poisjääneet oppilasartikkelit (Marraskuu 2011) Aarni Pentti Tapio s. 28.2.1958. 1974 yo. 1977. Ahola Kauko Antero s. 10.10.1954 Lumijoki.

Lisätiedot

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta...

Lisätiedot

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet 42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011 Ennakkoon ilmoittautuneet Nimi Seura Kerrat Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 7 8 8012 AALTO KARI RIHIMÄKI 1 4 4175 AALTO TIMO HELSINKI 1 2 2477 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA

Lisätiedot

PENSSELIHIRMUT. espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008

PENSSELIHIRMUT. espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008 PENSSELIHIRMUT espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008 Emmi 14 v. PENSSELIHIRMUT espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008 Toimisto / Kansliet WeeGee-talo, Ahertajantie 5, 02100 Espoo postiosoite

Lisätiedot

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA Aalto Timo HELSINKI 1999 Aalto Johanna HELSINKI 1999 Aarras Anna-Maija TURKU 1995,1997 Abidin Adel, HELSINKI, 2009, 2013 Afrika

Lisätiedot

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 Uutiset 2 11 Ulkomaat 12 Urheilu 13 14 Mielipide 2 3 Asuminen 4 Kulttuuri 8 9 Yhdessä 10 13 Teatteri: Mikko Koukista Oulun kaupunginteatterin johtaja. O8 O9 KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 www.pohjolansanomat.fi

Lisätiedot

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO

SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO 1 (13) SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, KUOPIO Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Heimonen Merja Marita, Kuopio Itkonen Maija-Liisa, Kuopio Podduikin Niina Pauliina, Kuopio Rantaeskola

Lisätiedot

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain Kalevan Kierroksella Kerrat (vain 90km hyväksytään) Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain 90km perinteinen Naiset yleinen Nro Nimi Seura 1013 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 2 1009 ALI

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry

Ammattilaiset asialle! NOISETEK. 2 Golf Pirkkala ry Golf Pirkkala ry VUOSIKIRJA 2008 Mömmö Siivoton rehvastelija, pölisijä, rähmähaisuli, tunkujen kunkku. Punkee, tunkee, soluttautuu kuokkimaan ja tuo aina kaikki kaverinsakin mukanaan. Sosiopaatti häirikkö,

Lisätiedot

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242 Hölkkäkerrat Pirkan Hölkkä sunnuntaina 7.10.2012 Ennakkoilmoittautuneet 1 NAISET YLEINEN 2 MIEHET YLEINEN 3 M40 4 M50 5 KÄVELIJÄT 6 N40 7 M60 8 N50 9 TALKOOHÖLKKÄ Nimi Seura Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN

Lisätiedot