KunnallisSuomi HUHTIKUU 2013 INFRA JA VESIHUOLTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KunnallisSuomi HUHTIKUU 2013 INFRA JA VESIHUOLTO"

Transkriptio

1 KunnallisSuomi ISSN: HUHTIKUU 2013 INFRA JA VESIHUOLTO Sisällä: Älykästä, energiatehokasta led-valaisintekniikkaa s. 6 Pienpuhdistamot tämän päivän tasolle s. 11 Sorateiden pölyäminen kuriin s. 21 Uutta tekniikkaa hulevesien käsittelyyn s. 25 Laserkeilaukseen ja optiseen kuituun perustuva rakenteiden monitorointi s. 26 Asiantuntijahaastattelut: Sami Sillstén, HSY s. 8 Antero Kuitunen, Jyväskylän Energia s. 12 Pekka Pesonen, Tampereen Vesi s. 14 Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi s. 15 Tarja Laine,Vantaan kaupunki s. 18 Jorma Vaskelainen, Lahden kaupunki s. 22 Minna Torkkeli, Liikennevirasto s. 26 ErkkiNurmi, HKR-Rakennuttaja s. 28 Sakari Suominen, Tampereen Infra s. 32 Kuva: Styrud Boreal Oy

2 2 KunnallisSuomi Vedenkulutuksen etäluennassa huomattava säästöpotentiaali Reaaliaikainen tieto vedenkulutuksestatuo vesiyhtiöille uusiamahdollisuuksia.etäluenta tarjoaatäysinuudenlaisiatyökaluja kehittää vesijohtoverkostonhallintaa ja lisätäasiakastyytyväisyyttä. Kun vesijohtoverkosto vanhenee,asiakkaiden vaatimukset lisääntyvät ja paine kulutustietoisuuden lisäämisestä kasvaa, on vesiyhtiöiden tehtävä suuria muutoksia toiminnassaan. Teknologian näkökulmasta vedenkäytön ja vesijohtoverkostonhallinnan seuraavaankehitysvaiheeseen ollaan valmiina jotänään: etäluentateknologia mahdollistaa älykkään veden mittauksen. Sen edut tunnetaan jo laajastisähkön, kaukolämmönjakaasunmittauksessa, ja sillä voidaan ratkaista myös monia vedenkäyttöön liittyviä haasteita. -Kiinnostusvedenkulutuksen reaaliaikaiseen mittaukseen on suurtajapilottihankkeita on jo aloitettu.etäluenta tarjoaavesiyhtiöille jakuluttajille valtavan potentiaalin vedenkulutuksen seuraamiseen ja hallintaan, Landis+Gyrin toimitusjohtaja Ari Tolonen kertoo. Landis+Gyr toimittaa etäluettavansähkömittarin joka kolmanteen kotitalouteensuomessa. Lisäksi käytössä on paljon yrityksen kaukolämpö-jakaasumittareita.yli miljoonassa suomalaiskodissa on Landis+Gyrin etäluentateknologiaa. Vakaavesijohtoverkosto Etäluettavien kotitalousmittareiden lisäksi myös verkoston solmukohtiin voidaan asentaa Etäluettava vesimittari moninkertaistaa kulutustiedon määrän.tuntipohjaisessa mittauksessa kulutuslukema saadaan 8760 kertaa vuodessa. etäluettava mittari. Näin kulutuksesta saadaan tietoa alueittainjajopayksittäisenmittauspisteen tarkkuudella. Etäluentajärjestelmämahdollistaamyösautomaattiset hälytykset. -Yleensä esimerkiksi vesijohtoverkoston vuotokohdat löydetään vasta sitten, kun vuoto on jo ehtinyt aiheuttaa kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Etäluennalla vuoto voidaan havaitanopeastijapaikallistaatarkasti, mikä minimoi vahingotjaehkäiseeniitä,tolonen sanoo. Etäluenta lisäävesijohtoverkostonläpinäkyvyyttä ja tarjoaa kattavan kuvan verkoston toiminnasta ja vedenkulutuksesta erialueilla. Sentuottamaa tietoa voidaanhyödyntää esimerkiksi verkoston suunnittelussa jamitoituksessa.etäluenta tarjoaamyöserinomaisen työkalun vesitaseen hallintaan: verkostoon pumpatun veden määrää voidaan verrata käyttökohteiden kuluttamaan vesimäärään. Tyytyväisempi asiakas Etäluennan avulla vesiyhtiöt voivat myös automatisoida mittarinluentaprosessin. Kulutuslukemat saadaanvarmasti ja täsmällisesti kaikista kohteista ilman manuaalista työtä. Myöskäänasiakkaaneienäätarvitselähetellä mittarinlukemiavesiyhtiölle.etäluennalla voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä laajemminkin, silläesimerkiksi web-portaalit,joita kuluttajat hyödyntävät jo laajasti muun muassa sähkönkulutuksenseurannassa,ovatmahdollisia myös vesiyhtiöiden asiakkaille. -Uudet palvelut ja työkalut auttavat asiakkaita pienentämään vedenkulutusta ja havaitsemaan esimerkiksi asuntojen vesivuodot. Asiakasonvarmasti tyytyväinenvoidessaan löytää kotinsa vesisyöpöt tai ehkäistä mittavat vesivahingot, Tolonenvalottaa. Uudet palvelut ja työkalut tarjoavat myös taloyhtiöillemittavansäästöpotentiaalin, sillä 40 prosenttia kiinteistöjen hoitokustannuksista muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Lämpimän veden käyttö on merkittävä tekijä myös energiakustannusten syntymisessä. -Vedenkäytön järkevöittäminen ja ennakoiva vesivarojenhallinta on tärkeässäroolissa tavoitteissa pienentääkokonaisenergiankulutusta. Etäluennan tuottaman reaaliaikaisen kulutustiedon ansiosta tavoite voidaan saavuttaa. Landis+Gyr Oy Salvesenintie JYSKÄ Puh Työkoneiden moottoritekniikan valinta on osa ympäristötyötä Volvon tuotepäällikkö Teijo Lähdekorpi toteaa, että asiantuntemuksella toteutettu ympäristönormien huomioiminen ei tunnu koneen käytössä tai tehossa. Volvon Tier 4/Stage 3B -moottorin erikoisominaisuudet toimivat samallakun vääntösäilyy. Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota aikaisempaa enemmän ja julkisen sektorin toimijalta odotetaan yksityistä vastuullisempia valintoja.raskaiden ajoneuvojen ympäristökuormituksesta puhuttaessa tarkoitetaanmuutakin kuin renkaiden jälkiä maastossa. Tuotepäällikkö Teijo Lähdekorventyökavereitaovatisonkokoluokanajoneuvot ja työkoneet. Hänen mukaansa yhä useammin ajoneuvon valintaan vaikuttaa myös moottorin päästöjen puntarointi. Hyviä kokemuksia regeneroinnista Volvon uusien Tier Stage 4 Interim -moottoreiden päästöhallinnan periaatteistapuhuttaessa Lähdekorpi sanoo, että nykyaikainen dieselmoottoreiden valmistaja keskittyy kahteen asiaan: pienentämään pakokaasujensisältämääpalamatonta ainesta(pm) ja typpioksidien määrää (NOx). Palamattoman vähentäminen onnistuu polttolämpötiloja sylinterissä nostaen -ja tämä taas lisää typpioksidien määrää. Ympäristöystävällisemmän moottorin valmistus on näiden kahden kontrollointia.lisäksi pitää tietysti kiinnittää huomiota polttoaineen kulutukseen ja tehojen säilymiseen. Lähdekorpi kertoo,että Volvolla on hyviä kokemuksiakuorma-autojenmoottoreissa jo vuodesta 2007 käytetystä regeneroinnista. Siinä haitallisista hiukkasista päästään eroonpolttamallane. Nythaitallisethiukkasetkerätään polttoon myös maansiirtokoneiden moottoreissa. Dieselpartikkelisuodatin (DPF)on eräänlainen keraaminen kennosto, joka kerää palamattomatnokihiukkaset. Nämä sitten poltetaan moottorissa tietyin ajoin. Tätä kutsutaanregeneroinniksi.yleensä poltto hoidetaan8-10 käyntitunnin välein. Palaminen tapahtuu ilman että sillä olisi vaikutusta moottorin muuhun toimintaan.työnteko voi jatkua myös polton aikana. Typpioksidien muodostuminen minimoidaan pakokaasu-ilmaseoksen sekoitussuhdetta säätelemällä. Tämä vaikuttaapolttolämpötilaan, joka taas vaikuttaa typpioksidien muodostumiseen. Lähdekorven mukaan Volvoonregeneroinnin avullaonnistunut hallitsemaan epäpuhtauksia ilman että polttoaineen kulutus juurikaan nousee. -Tehojen säilyminen on tämän kokoluokan koneissaavainkysymysuusiin ympäristönormeihin pyrittäessä.regenerointitekniikka ontoteutettu niin, että polton alkaminen ei milläänlaillahaittaakoneen käyttöä. Polttoaineen kulutukseen voi myös kuljettaja itse vaikuttaa, sillä hän saa tiedon toiminnon alkamisesta ja voi säätää kierrokset optimaalisiksi.moottorin käytön tunteminenon luonnollinen osakuljettajan ammattitaitoatänäpäivänä. Tavoitteena ympäristölupausten täyttäminen Lähdekorpi korostaa, että järeän luokan koneet ovat julkisen sektorin toimijan työvälineitä ja niiden ympäristövaikutustentunteminen on nykyaikaa. -Moottoreiden ympäristövaikutukset ovat Volvo CE:lle tärkeitä hallittavia. Niiden avulla asiakkaamme lunastavat omia ympäristölupauksiaan. VolvoConstruction Equipment Finland Oy Toimipisteidenyhteystiedot:

3 Toteutuuko valtakunnallinen viemäröintiohjelma vuoteen 2016 mennessä? 3 Ympäristöministeriöjamaa- ja metsätalousministeriökäynnistivätkeväällä2011 viemäröintiohjelmanyhteisenvalmistelun. Ohjelman tavoitteena on esittää yleisiäperiaatteitajakeskeisiä kriteerejä haja-asutusalueiden saattamiselle viemäriverkostojen piiriin sekä suunnitelma ja kriteerit valtion tuelle viemäriverkostojenlaajentamishankkeisiin. Ohjelman valmistelemiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyysi ELY-keskuksilta tiedot alueidensa kuntien vesihuollonkehittämissuunnitelmien mukaisesta hajaasutusalueiden viemäriverkostojen laajentamisesta vuosina Esitettävien kohteiden tuli olla tukikelpoisia ja käynnistettävissä ennen Tarveselvityksen perusteella viemäröinnin piiriin saatettava talouksien yhteismäärä on noin ja hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio noin 550 miljoonaa euroa. Esitettyjä hankkeitaonyhteensänoin Tarveselvityksen mukaan suurin suhteellinen tarve on Lounais-ja Etelä-Suomen haja-asutusalueilla, joissa asutus kasvaa ja kaupunkien läheisenmaaseudun osuuson suuri. VastaavastiItä-jaPohjois-Suomessa asutusta siirtyy vesihuoltoverkostojen ulkopuolelta jo rakennettujen verkostojen piiriin. Tarveselvityksen tulosten perusteella valtion tukimäärärahan tarvevuosina olisiyhteensä60miljoonaa euroa eli vuosittain 12 miljoonaaeuroa.tuellaedistettäisiin viemäriverkoston laajentamista noin kotitalouteen haja-asutusalueilla.vuoden 2012 talousarvion tasolla tukea voidaanmyöntää noin 40 miljoonaaeuroa elivuosittainnoin8miljoonaa euroa.tällä tukitasolla jää toteutumatta moni viemäröintihanke,joka olisi ympäristönsuojelullisestijataloudellisesti perusteltu.tarveselvitykseensisältyi noin sata siirtoviemärihanketta, joiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio oli noin 300 miljoonaa euroa. Jos tukimäärärahat siirtoviemäreihin säilyvätvuoden 2012 tasolla, suuriosa suunnitelluistahankkeistasiirtyyvuoden 2016 jälkeiselleajalle. Useissasiirtoviemärihankkeissa puhdistamoiden ympäristöluvat ja laitostenelinkaari edellyttävätmääräajassa toteutettavia investointeja, jolloin tuen puuttumisenvuoksi siirtoviemäreiden rakentamisen sijasta investoinnit kohdistetaan yksittäisten puhdistamoiden saneerauksiin. Viemäröintiohjelman tarveselvityksen mukaan valtiontuenkysyntä jatkuu edelleen hyvin suurena -samalla kun valtion tukeen kohdistuu valtiontaloudellisista syistä säästöpaineita lähivuosina. Viemäröintiohjelman tarveselvityksessä esitettyjen siirtoviemärihankkeiden jahajaasutusalueiden viemäröinnin laajennusten toteutusta voitaisiin tehokkaasti edistää, jos tarkoitukseen osoitettaisiin lisärahoitusta ohjelmakauden aikana.viemäröintiohjelmassa esitettyjen tärkeimpien siirtoviemärien tukeminen edellyttäisi tarkoitukseen käytettävän tuen lisäämistä vähintään kaksinkertaiseksi vuoden 2012 tasosta. Tämä tarkoittaisimomentin (Ympäristönsuojelun edistäminen) 8 miljoonan euron määrärahan korottamista vähintään tasoon 13 miljoonaaeuroa. Valtiontuen määrävahvistetaanvuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.alantoimijatovatjovuosiaolleet valmiita laajamittaiseenviemäriverkoston uudistamiseen. Uusiakustannustehokkaita pumppaamomallejajaerilaisiaputkimateriaalivaihtoehtoja kehitetään koko ajan,joten ainakaanmateriaalitoimittajien osaltaviemäröintiohjelman toteutus ei ole vaarassa. Artikkelin kirjoittaja Jukka Saarenpää työskentelee Suomen suurimman materiaalipalvelutoimittajan Onninen Oy:n Infrasegmentinjohtajana. Sähkötoimilaitteet venttiiliautomaatioon Tallberg Tech Oy Ab toimittaa sähkötoimilaitteitaventtiiliautomaatioonsekätarjoaa niiden asennus-, huolto- javaraosapalvelut. Tallberg-konserniin kuuluva Tallberg Tech Oy Ab maahantuo, myy ja markkinoi maalaus- jaliimauslaitteita sekä venttiiliautomaation toimilaitteita. Yritys jatkaa Oy Soffco Ab:n ja Tallberg Roboma Oy Ab:n toimintaa teknisen tukkukaupan alalla. Tunnettuja tuotemerkkejä Tallberg Techillä on pitkä kokemus ranskalaistenbernard-, saksalaisten Drehmo-ja ruotsalaisten Oden Control -sähkötoimilaitteiden maahantuonnista, asennus- ja huoltopalveluista sekä tuotteiden asiakaskohtaisestaräätälöinnistä. -Tuotemerkkien valikoimat täydentävät toisiaan,joten aina löytyy sopiva vaihtoehto teollisuuden ja vesilaitostenperuslaitteista aina ydinvoimasertifioituihin laitteisiin asti.saatavillaonsekätoimilaitteita90asteen liikkeelle että monikierrostoimilaitteita venttiilien sulku- ja säätökäyttöön. Erikoisuutena ovat jousipalautteiset toimilaitteet, joitakäytetään venttiilien hätäsulussa, tuotepäällikkö JukkaTervo kertoo. Tervo korostaa, että koska Tallberg Tech on erikoistunut toimilaitteisiin eikä ole venttiilitoimittaja, pystyy yritys tarjoamaan puolueetonta asiantuntemustasekäventtii- lienvalmistajille, maahantuojilleettäkäyttäjille. Kokonaispalvelu on tämän päivän vaatimus Tänä päivänä asiakkaat osaavat vaatia laitetoimittajilta kokonaispalveluaeli pelkkä tuotetoimitus eienää riitä. Laitemyynnin lisäksi Tallerg Tech tarjoaa asiakkailleen asennus-, huolto- javaraosapalvelut. -Toimilaitteitaasennetaanerimerkkisten ja erimallistenventtiilien yhteyteen, joten tarvitaan erityistä ammattiosaamista. On järkevää, että toimilaitteiden toimittaja tarjoaamyösasennuspalvelut.ammattitaitoisethuolto- ja varaosapalvelummetakaavat toimilaitteiden moitteettoman toiminnan ja asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa,tervo toteaa. -Palvelemme mielellämme asiakkaitamme kaikissa venttiiliautomaation toimilaitteisiin liittyvissä asioissa.asiakaslähtöiseen palveluumme kuuluu esimerkiksi asennusosien räätälöinti, jos sopivia ei löydy valmiina.yhteistyöverkostommeavullapystymme auttamaan asiakasta myös venttiiliautomaatiotakoskevissaasioissa. Tallberg Tech Oy Ab Hiojankuja 5, ESPOO Puh

4 4 KunnallisSuomi Pääkirjoitus: Avaimet toimivaan taajamainfraan Vaikka talouden tila eisuuria valmiuksia annakaan, Suomessa on korkea vaatimustasoinfran, liikenteen ja vesihuollontoimivuudelle. Yhtälö on mutkikas:olisi säästettävä jasamalla parannettavapalveluita. Julkisella sektorilla on paljon tehostettavaa, mutta infra ja vesi ovat toimialoja, joilla eivoida palvelujasulkea yöksi eikä viikonlopuksi.tarvitaan yhteistyötäalantekijöiden kanssa.kysymälläjasuunnittelemalla löytyy ratkaisuja ennen ylivoimaisiksi koet- tuihin pulmiin. Infraa palvelevatyritykset ovat innovatiivisia ja niillä on tahtoa osoittaaosaamista haasteellisissakinprojekteissa. Yrityksiltä löytyy maapallon laajuinen verkostoosaajia,jotka ovat kenties jo ratkaisseet eteentulleenhaasteen. Kunvaaditaan alan tarjoajilta ehdotuksia, eikä ainoastaan hankita julkisten hankintojen kautta,ratkaisut kehittyvät ja rahaa säästyy. Vesihuollossa ajankohtaisia asioita ovat etävalvonnan,automaation ja IT:n tuomat säästöt. Ennen huoltomiehetkiersivättarkastamassa,ettäkaikkionkunnossa,mutta nykyään he menevät vain sinne, mistä anturit ja sovellukset antavat ennakkovaroitusta tulevasta ongelmasta.kun kunnat yhdistyvät, myös vesilaitoksetjavesihuollonliikelaitoksetvoivatnykyteknologianavullahallita laajempiaalueita. Taajamissa palvellaanasukkaita.tässäkin kysymällä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen taajaman kehittäminen. Poliisikin hoksasikysyä kansalaisilta, missähalutaan valvontaa! Kun siirrytään lähemmäs asukas-eli asiakaslähtöistä toimintaa, saadaansamallatyytyväisiä kuntalaisia. Elipuistotvihertämään siellä, mihin niitä toivotaan. Viherrytäänpitkittyneenkevättalven jälkeen Jyväskylässä, tiivistetyssä Yhdyskuntatekniikannäyttelyssä.Aikaallakkaan, kun nyt onkaksi päivää mahdollisuus haastaa alan tekijöitä ja palvelijoita. Nähdään toukokuuta. Terveisin EsaVirtanen,päätoimittaja Älykkäät, langattomat ratkaisut huoneistokohtaisiin kulutusmittauksiin Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus on ollut pakollista uudisrakennuksissa vuoden 2011 alusta alkaen ja velvoite astuu tämän vuoden aikana voimaan myös saneerauskohteissa. Kamstrup tarjoaa edistyksellistä mittausteknologiaa sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin. Multical 21onkestävä ja luotettavaelektroninen kylmän ja lämpimän käyttöveden mittari, jonka toiminta perustuu ultraääniteknologiaan.mittarissaonvalmiinalangatonm-bus-etäluentamahdollisuus. -Etäluenta voi olla puoli- tai täysautomaattinen. Yksinkertaisimmillaan puoliautomaattista vaihtoehtoa käytettäessä isännöitsijä voi käydä keräämässä kulutustiedothuoneistokohtaisistamittareista kannettavaantietokoneeseensa USBMeter Reader -etälukijalla vaikkapa taloyhtiön pihalta. Täysautomaattisessa Radiolinketäluennassa taloyhtiöön sijoitetaan keruuyksikkö, johonhuoneistokohtaisetkulutustiedot välittyvät langattomasti.isännöitsijä voilukea huoneistokohtaisetkulutustiedot toimistossaan nettiselaimen kautta,myyntiinsinööri Markku Haikonen Kamstrupin Suomen-toimistosta kertoo. Etäluentajärjestelmien ongelmattoman toiminnan varmistaa Kamstrupin Metring Services -palvelu,jokasisältääesimerkiksi huolto-, tuki- jakoulutuspalvelut. Multical 21-mittarissa onerilaisia diagnostisiaominaisuuksia, joista olennaisin on vuotohälytysominaisuus. Mittausjärjestelmään voidaan liittää langattomat huoneistonäytöt,joistahuoneistojenhaltijat voivatseurata omia vedenkulutustietojaan ja diagnostiikkaa reaaliajassa. Huoneistokohtaiset Multical 21 -mittarit ovat todella hyvä ratkaisu myös saneerauskohteisiin. -Langaton mittausteknologia on kustannustehokkain vaihtoehto, kun rakennuksessa siirrytään saneerauksen yhteydessä huoneistokohtaiseenkulutusmittaukseen, koskakalliita kaapelointi-jajohdotustöitäei tarvita. Multical-mittareiden etuihin kuuluu myös se,että mittari voidaan asentaa mihin kohtaanjamihin asentoon tahansamittaustarkkuuden kärsimättä. Haikonen huomauttaa, että myös lämpöenergian kulutustamitataan yhä useammin huoneistokohtaisesti.kamstrupillaonlangatonvaihtoehtotähänkintarkoitukseen. Tanskalaista laatua Tanskalainen Kamstrup A/S on valmistanuterilaisiamittareitavuodesta 1946lähtien. Nykyisin yhtiö onmaailman suurin ultraäänivirtausmittareiden valmistaja. Sen valmistamia mittareita käytetään veden, sähkön sekä lämpö- jajäähdytysenergian kulutuksen seurantaan. Tänä päivänä tuotekehityksessä pääpaino on langattomassa kommunikoinnissajaetäluennassa. -Yhtiö suunnittelee ja valmistaa kaikki tuotteet Tanskassa, mikä takaa tuotantoprosessin jatkuvan kontrollin. Kamstrupin valmistamat mittarit ovat pitkäikäisiä laatutuotteita, joiden tarkkuusominaisuudet säilyvätluotettavinatuotteenkokoelinkaaren ajan,haikonentoteaa. Kamstrup A/S Lars Sonckin kaari ESPOO Puh KunnallisSuomi ISSN: Kustantaja: Suomiviesti Oy, Y-tunnus Ruotsinkatu 54, Kuopio Puh Osoite- ja henkilötietojen muutokset, tilaukset (maksuton) ja laskutusasiat: Markkinointi: Puh Toimitus: Päätoimittaja Esa Virtanen, puh Toimittaja Anne Pitkänen, puh Taitto: Graafinen suunnittelu Nieminen Arto Nieminen, puh KunnallisSuomi on puolueisiin ja järjestöihin sitoutumaton julkaisu. Vastuu virheistä: Kustantaja ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä. Kustantajan vastuu rajoittuu siihen, että virheellinen, maksullinen ilmoitus tai artikkeli julkaistaan korjattuna veloituksetta asiakkaan kanssa erikseen sovittavassa numerossa. Huomautukset on tehtävä seitsemän arkipäivän sisällä lehden ilmestymisestä. Paino: Sanomapaino Oy, Varkaus 2013 Lue myös:

5 Keskitettyä johtotietopalvelua Kohti resurssitehokasta yhteiskuntaa Kierrätysmateriaalienhyötykäytöllä voidaan vastata resurssitehokkaan yhteiskunnanvaatimuksiin. Resurssitehokkuudella tarkoitetaanmateriaalien, energian,veden ja maankäytön saattamista sellaiselle tasolle, etteisevaaranna ilmastoa, puhtaan veden saatavuutta eikä ekosysteemipalvelujen toimivuutta. 5 Johtotieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Nuutinen toteaa, että johtotietojen keskittäminen on kaikkien etu. Johtotieto kehittää uusia palveluja eri osapuolten yhteistoiminnan parantamiseksi. Johtotieto Oy on tarjonnut valtakunnallisiamaanalaistenjamaanpäällistenjohtojen sijaintieto-janäytönvarauspalveluja jo yli20 vuoden ajan. Valtion täysin omistamaan Suomen Erillisverkot -konserniin kuuluva Johtotieto tarjoaa keskitettyä, puolueetonta palvelua, jonkatarkoituksena on ennaltaehkäistä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojeninfrastruktuurinvaurioitumista. -Johtotieto-järjestelmässä on mukana noin 70 johdonomistajaa eli sähkö- javesilaitosta sekä puhelin- ja teleyhtiöitä, jotka tuottavat järjestelmään sijaintitietoa maanalaisista ja maanpäällisistä johdoista jakaapeleista. Aineistoa käyttävät puhelimen, sähköpostin ja kotisivujen välityksellä maanrakennusyritykset ja-urakoitsijat, kunnat, suunnittelijat ja viranomaiset. Kysyjä saajärjestelmässä olevien johdonomistajien johtotiedot kohteesta ja tarvittaessa teemme kysyjän puolesta näyttövarauksen, toimitusjohtaja Petri Nuutinen kertoo. Pari vuotta sitten Johtotieto lanseerasi Yhteiskaivu-portaalin, johon johdonomistajat voivat ilmoittaa tulevat verkonrakennushankkeensa reittitietoina.muut johdonomistajat voivat etsiä mahdollisia synergiakohteita esimerkiksi maanrakennustöistä. Huhtikuussa Johtotieto avasi nettipohjaisen Johtotietopankin. Palvelu tarjoaaesiselvityspalvelunjohtojensijainnista. Tarvittaessa palvelu ohjautuu Johtotiedon asiakasneuvojalle jatkotoimenpiteitä varten. Nuutinen korostaa, että Johtotietopankkionmuita palvelumuotojatäydentävä palvelu. Johtotietopalveleemyöspoikkeustilanteiden kuten myrskyjen jälkiselvitystyössä. Metsänraivaukseenosallistuvilleurakoitsijoilletoimitetaan reittitietoja ilmajohtojen sijainnista, mikäli aineistoonkäytettävissä. -Olemme myös mukana yhteisnäyttötoiminnan kehittämisessä. Pyrkimyksenä on, että jokainenjohdonomistajaeijärjestäisi omaa näyttöä, vaan kaikkihoituisi yhdellä näytöllä esimerkiksi Johtotiedon kautta. Aloitamme pilottihankkeen toukokuussa, Nuutinen sanoo. Johtotieto Oy Seutulantie 3-5 B,04410 JÄRVENPÄÄ Puh EU:n mineraalipolitiikan yhtenä päämääränä on lisätä yleistä tehokkuutta ja edistää kierrätystäprimääriraaka-aineidenkulutuksenpienentämiseksi EU:ssa. Mineraaliala nähdään Suomen mahdollisuutena, ja visiona on olla vuoteen 2050 mennessä mineraalien kestävän hyödyntämisenglobaaliedelläkävijä. Tähän tarvitaanpaljontahtoa, työtäjatoimenpiteitä, Insinööritoimisto Gradientin toimitusjohtaja Kirsti Määttä toteaa. Kotimaisen mineraalistrategian tavoitteet ovat kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ympäristöhaittojenvähentäminen. Todellisuutta on,että soravarat hupenevat ja kiviainesten saatavuus kulutuskohteiden läheltä vähenee. Lupaprosessit tulevatmyös monimutkaistumaan ja pitkittymään. Myös maisemansuojelun näkökohdat otetaan entistä kriittisemmin huomioon tulevaisuudessa.mineraalistrategiaesittää toimenpiteenä raakaaineen riittävyyden turvaamiseksi sivutuotteiden hyödyntämisen edistämistä jakorvaavien materiaalien kehittämistä. Kierrätysmateriaaleistalöytyypaljonhyötykäyttökelpoisia mineraalisia materiaaleja. Purkujätteestä tuotettu betonimurske on yksi yleisimmin tiedossa oleva hyödyntämiskelpoinen kierrätysmateriaali. Betonimursketta on tutkittu paljon ja tiedetään sen soveltuvuus maarakennusaineeksi niin teknisten kuin ym- päristöominaisuuksiensa puolesta.myöstuhkien käyttökelpoisuus maanrakentamisessa on tiedossa.kierrätysmateriaaleja voidaan käyttää hyvin myös erikoisrakenteissa, esimerkiksi tiiveyttä taijoustavuutta vaativissarakenteissa. -Kierrätysmateriaalien turvallinen hyötykäyttö vaatiitietenkinsekäteknistätuntemustaettäympäristöosaamista, Määttä huomauttaa. Määttä haluaa uskoa,että kiristyvä lainsäädäntötulevaisuudessa ohjaaentistä enemmän luonnonvarojen säästöön ja kierrätysmateriaalien käyttöön. -Toivotaan,ettämyösheinäkuussavoimaan astuva rakennustuotteiden ja -materiaalien CE-merkintävelvoite edesauttaa uudelleenkäyttöäjamateriaalien kierrätystäeikätorppaasitäkokonaan. Insinööritoimisto Gradientti Oy Niemenkatu LAHTI Bürkert-venttiilit ja -mittalaitteet vedenkäsittelyyn SaksalainenBürkert GmbH on globaalisti toimiva lähes 70-vuotias venttiili- ja mittalaitevalmistaja. Bürkert Oy on palvellut Suomessa eri teollisuudenaloja ja laitevalmistajiasekämyösvesilaitoksia jo yli 25 vuoden ajan. asiakasjää yksin tuotetoimituksen jälkeen, vaan annamme tarpeen mukaan käyttöönotto- jakäyttötukea sekä puhelimitse että paikan päällä, Laitala toteaa. Bürkertvalmistaa säätö- ja sulkuventtiilejä pienistä, esimerkiksi sairaalatekniikassa käytettävistäventtiileistäisoihin prosessiventtiileihin. Valmistusohjelmassa olevat mittalaitteet on tarkoitettu perussuureiden elivirtauksen, pinnankorkeuden, paineen ja lämpötilan mittaukseen ja erilaisten nesteanalyysien tekemiseen. Lähes70-vuotisenkokemuksenjaaktiivisen tuotekehityshistorian ansiosta Bürkert on tänä päivänä yksi toimialansa monipuolisimmista laitevalmistajista maailmassa. Yhtiöllä on viisi SystemHaus-tehdasta eli tutkimus-jakehityskeskusta,viisi tuotantolaitosta tuotteiden valmistukseen ja 35 tytäryhtiötä eripuolillamaailmaa. Vedenkäsittely on yksi segmenteistä Bürkertonsegmentoinuttoimintansateollisuuden eriprosessin osien mukaan. Yksi segmenteistä on vedenkäsittely. Segmentti sisältää sekä puhtaanveden tuotannossa että jäteveden käsittelyssä tarvittavatlaitteet ja ratkaisut. -Pystymme toimittamaan lähes kaikki vesilaitoksissatarvittavatventtiiliteli niin sulku- kuin säätöventtiilit. Saatavilla ovat myös prosessin ohjauksessa tarvittavat mit- Mustasaaren vesilaitos Pohjanmaalla. talaitteet. Projektitoimituksemmesisältää yleensäsulku- ja säätöventtiilit, mittalaitteet sekä käyttöönottotuen ja -koulutuksen, AnssiLaitala kertoo. Uutena tuotteenaonpienillevedentuotanto- taivedenkäsittely-yksiköilletarkoitettu BürkertCloud -palvelu.kyseessäon niin sanottuna pilvipalveluna toteutettava avaimet käteen -valvomopalvelu. Uusien ja/tai jo olemassa olevien laitteiden ulostulot kootaan pilveen, ja yksikön toiminnasta vastaavat henkilöt voivat seurata yksikön toimintaa jahälytyksiä internetin kautta PC:llä taimatkapuhelimella. Tavoitteena pitkä yhteistyö BürkertOyhaluaaollaasiakkailleenluotettava kumppani,jonka kanssa on turvallista luodapitkäkestoinen yhteistyösuhde. -Toiminta-ajatuksemme onasiakkaan tuotantoprosessin kehittäminen. Luottamukselliseen yhteistyösuhteeseenkuuluvat tietenkin täsmälliset tuotetoimitukset ja laadukkaat palvelut. Meille ontärkeää, ettei Bürkert Oy Atomitie HELSINKI Puh Bürkert-pilvipalveluun liitettävät kenttälaitteet ovat luettavissa PC:llä tai matkapuhelimella.

6 6 KunnallisSuomi Älykästä, energiatehokasta led-valaisintekniikkaa ValopaaOyonsuomalainenledvalaisinratkaisujen kehittäjä ja valmistaja. Valopaalla on laadukkaitajaenergiatehokkaitaratkaisuja esimerkiksi katu-ja aluevalaistukseen. Valopaa kehittää javalmistaa suomalaisiin olosuhteisiin sopivia led-valaisintuotteita.valaisintentekniikkaonsuunniteltukestämään Rovaniemellä sijaitsevan Jätkänkynttiläsillan valaistus uusittiin vuonna 2011.Vanhat 50 watin elohopeahöyryvalaisimet korvattiin Valopaan 11-wattisilla led-valaisimilla. Vanhojen Cupola-valaisinten 125- ja 250-wattiset elohopeahöyrylamput korvattiin vuonna 2012Valopaan 39- ja 75-wattisilla Cupola-retrofit-yksiköillä Orionin tehtaan pysäköintialueellaturussa. niin pakkasen, sateen kuin kesähelteen. Valopaa valmistaa valaisimet Suomessa ja ne ovat avainlipputuotteita. -Tähtäämme tuotekehityksessävähintään 30 vuoden kestoikään, mikä täyttääliikennevirastonsuosituksen. Vikoja on harvoin, mutta moduulirakenteisuus tekee valaisimen korjaamisestahelppoa.koska olemmekotimainen valmistaja, on varaosia aina saatavilla.myös tukipalvelut ovat aina asiakkaan ulottuvilla, toimitusjohtaja ToivoVilmi sanoo. Valopaalla onvakiotuotemallisto, mutta tarvittaessa tuotteita voidaan muokata asiakkaantarpeitaparemmin vastaaviksi.asiakaskohtaisissa projekteissa Valopaaonmyös korvannutvanhojenvalaisintensisäosialedtekniikalla. Vilmi huomauttaa, että valaistusta uusittaessa led-valaisimet voidaan asentaa olemassa oleviin valopylväisiin. Esimerkiksi katuvalaistuksessa on kuitenkin laskettava, että valaistustoimii toivotullatavallavanhallapylväsvälillä. Uudessa asennuksessapylväsväliton helppomääritelläled-valaisimillesopiviksi. Energiatehokkuuden taustalla monta asiaa Pelkästään led-teknologia tuottaa energiansäästöä, mutta Vilmin mukaan tuotesuunnittelulla on mahdollista parantaa valaisinten energiatehokkuutta vielälisää. -Tuotteidemmemuotoilupalveleevalontuottoajaoptiset ratkaisummemahdollistavatoptimaalisenvalonhallinnan.myöslämmönhallinta vaikuttaaenergiatehokkuuteen. Valaisimissamme ledin lämpö ei rasita liitäntälaitettaeikäliitäntälaitteenlämpö lediä. Energiankulutukseen voidaan vaikuttaa todellapaljonvalaisintenälykkäälläohjauksella. Valopaakehittäämyösälykästäohjaustekniikkaa. -Älykästä ohjaustekniikkaa käytettäessä valaisimen tuottaman valon määrä säätyy tilanteen ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi perustua esimerkiksi kellonaikaan, liiketunnistukseen taiulkoa tulevanvalon määrään. Älykäsohjauseipoissuljemanuaalistensäätöjen mahdollisuutta,vilmi toteaa. Valopaakäyttää valaisimissaanlangatonta valaistuksenohjausta,jossa valaisimet ovat radioverkon kautta yhteydessä ohjauskeskukseen. Ohjauskomennot voidaan kohdistaa joko yksittäiselle valaisimelle tai valaisinryhmälle. Vikailmoitus lähtee valaisimesta suoraanohjauskeskukseen, jotenvikapaikannus on helppoa. ValopaaOy Konekuja 2, OULU Puh Timantinkovaa osaamista rakennuttamiseen Fimpec Oy:ssä henkilöstön pitkäaikainen kokemus projektinjohtamisen eri osa-alueista jalostuu monipuoliseksi palveluksi. Fimpec aloitti toimintansa vuonna 2009, kunkuusi projektinjohdoneri osa-alueiden ammattilaista päätti yhdistää osaamisensa. Tällähetkelläyrityksen palveluksessa toimii parisenkymmentäasiantuntijaa. FimpecOy on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n sekä Rakennuttajatoimistojen liiton RTL:n jäsen. Yrityksellä on AAA-luottoluokitus. -Olemme rakennushankkeissa tilaajan riippumaton edunvalvoja. Hyödynnämme toiminnassamme vuosikymmenten kokemustaasiakkaaneduksi.strategiammemukaisesti keskitymme toiminnassanne kolmeen pääliiketoiminta-alueseen: rakennuttamiseen, projektinjohtopalveluihin ja projektien turvallisuusjohtamiseen, hallituksen puheenjohtaja Marko Mäkimartti sanoo. Rakennuttaminen sisältäärakennuttamisja valvontapalvelut eri urakkamuodoissa sekä talon-ettäinfrarakentamisessa.valvojinaja projektipäällikköinätoimivillahenkilöilläon pääosin RAP- tai RAPS-pätevyys. Projektinjohtopalveluihin kuuluu rakennusprojektin päätoteuttajan velvollisuuksista huolehtiminentilaajanpuolesta.turvallisuusjohtaminen pitää sisällään tilaajan työsuojeluvelvoitteiden hoitamisen sekä työsuojelukoordinaattorin ja -päällikön tehtävien hoitamisen. -Vahvinta osaamisaluettamme ovat selkeästi infra- ja energiasektorininvestointiprojektit, joissa voimme tuoda tilaajan käyt- töön projektintoteutusvaiheeseenosaavia ja sitoutuneita ammattilaisia. Referenssejä ovat esimerkiksi KeljonlahdenvoimalaitosJyväskylässäjaHaapaniemen voimalaitoskuopiossa.henkilöstöllämmeonmyösvakuuttava osaaminen niin julkisten, liike- kuin asuntokohteiden rakennuttamisessa. Edellisvuonna viennin osuus Fimpecin liikevaihdosta olinoinpuolet, ja ulkomaisia toimeksiantoja olietelä-amerikassa,puolassa ja Venäjällä. Fimpecillä on toimipaikat Helsingissä, JyväskylässäjaLappeenrannassa. Fimpec Oy Hämeentie 19, HELSINKI Puh Yrjönkatu D 55, JYVÄSKYLÄ Puh Valtakatu 49, LAPPEENRANTA Puh Polyureapinnoituksella potentiaalia myös infrakohteissa ElastoproOyonerikoistunutruiskutettavien polyureapinnoitteidenasennukseen. Pinnoituskohteiksisoveltuvatesimerkiksi betoniset viemärintarkastuskaivot. Polyureapinnoitteenominaisuuksiin kuuluu erinomainen kemiallinen ja mekaaninen kulutuksenkesto.rakenteellinen kestävyys on hyvä suuren murtovenymän ansiosta.pinnoite on saumaton,joten se on tiivis ja helppo puhdistaa. Polyureapinnoitetta käytetäänesimerkiksi altaiden, viemärikaivojen, kattojen ja lattioiden pinnoituksessa sekä korroosiosuojauksessa. -Polyureatuotteetsoveltuvaterittäinhyvin betonirakenteistenviemärintarkastuskaivojenvahvistamiseenjavesieristämiseen. Pinnoituksellavoidaan lisästäkaivonelinkaarta useillavuosilla. Parastulos saavutetaanluonnollisestisulan maan aikaan, muttaperiaatteessa pinnoitus voidaan tehdä talvellakin, jos kaivon luokse on esteetön pääsy. Polyureapinnoite nimittäin kovettuu lämpötilasta riippumatta, toimitusjohtaja TapioVirtanen kertoo. Kermikattojen pinnoitukseen saneerauskohteissapinnoitesoveltuumyöserittäinhyvin. Vanhakermi voidaanpinnoittaauudelleen nopeasti ja ilman tulitöitä. Vaalealla pinnoitteella saavutetaan myös energiansäästöetuja, mikäli katolla sijaitsee esimerkiksi lauhduttimia. Virtanen korostaa, että yksi polyureatuote ei sovellu kaikkiin kohteisiin. ElastoProlla on pitkä kokemus alalta,joten yrityksessä tiedetään,mitä pinnoitevaihtoehtoja missäkin kohteessa kannattaa käyttää parhaan lopputuloksenaikaansaamiseksi. ElastoPro palvelee asiakkaita eteläisessä Suomessa.Asiakkainaonesimerkiksi teollisuusyrityksiäjataloyhtiöitä. Polyurepinnoitus soveltuu monenlaisiin kohteisiin. Kuvassa ovat meneillään makeavesialtaan pinnoituksen viimeistelytyöt. -Julkisen sektorin kanssa emme ole toistaiseksi tehneetkovin paljonyhteistyötä,mutta toivomme esimerkiksi edellä esitellyn viemärintarkastuskaivojen pinnoituksen herättävän kiinnostusta. Meilläonvalmiudet laadukkaaseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön. ElastoProOy Rätiäistentie 2,14820 TUULOS Puh

7 7 Laserkeilaus tuottaa tarkkaa dataa tietomallinnukseen A Insinöörit kuuluu Suomen johtaviin rakennusalan asiantuntijayrityksiin. Yrityksenpalvelutarjonta sisältää myös rakenteiden laserkeilaus ja mallinnuspalvelut. A-Insinöörien toiminnan rungon muodostavatrakennesuunnittelu, rakennuttaminen ja infrasuunnittelu. Vuonna 1959 perustetullatäysin kotimaisella omistuksessa olevalla yrityksellä on toimipaikat Espoossa, Tampereella, TurussajaPorissa.Yrityksen palveluksessa on 400 asiantuntijaa. -Kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja palvelutarjontaamme. Esimerkiksi tietomallinnuksenhyödyntämisessäolemme edelläkävijä toimialallamme.siihenliittyvä rakenteiden laserkeilaus tuli mukaanpalvelutarjontaammeviimevuonna, työnjohtaja SauliToivonen A-InsinööritGeotesti Oy:stä toteaa. Nopeamenetelmä tarkantiedon tuottamiseen Laserkeilaus on nopea ja tarkka menetelmä, kunhalutaanmuodostaa3d-mallisaneerattavastakohteesta.yhdellä skannauskerralla saadaanrunsaasti tietoa asiakkaannykyisiä ja tulevia tarpeita varten. Käyttömahdollisuuksia lisää se, että laserkeilaus voidaan suorittaavaikkapimeässä. -Sekärakenne- että infrasuunnittelussa A-Insinööreilla on toimipaikat Espoossa,Tampereella,Turussa ja Porissa. Kuva Espoon toimipaikasta. saneerausten suunnittelijat ovat alkaneet hyödyntää entistä enemmän tietomalleja eli3d-suunnittelualkaa vähitellen korvata perinteisen 2D-suunnittelun. Olemme käyttäneet laserkeilausta niin rakennusten sisätilojen, teknistentilojen ja julkisivujen skannaukseen kuin siltojen skannaukseen, Toivonenkertoo. Siltaskannauksesta Toivonen mainitsee esimerkkinäpietarsaaren risteyssillan,jota koskevakorjaussuunnitteluonkäynnissä. Laserkeilaus on erittäin hyvä vaihtoehto silloin, kun esimerkiksi rakenteiden liikuntoja halutaan seurata säännöllisesti.jos kyse on vaikkapa ostoskeskuksen kaltaisesta kohteesta,jossa on paljon ihmisiä, ei skannaus juurikaan häiritse kohteen toimintaa. A-Insinöörit käyttää laserkeilausta omassa suunnittelutyössään, muttatarjoaapalveluamyösulkopuolisilletilaajille. -Kehitämme 3D-mallinnuksen formaattiamme jatkuvasti asiakkaiden toiveiden ja palautteiden mukaisesti,toivonenhuomauttaa. Haukilahden vesitorni on yksi A- Insinöörien rakennesuunnittelun viimeaikaisimmista hankkeista. A Insinöörit Espoo, Tampere,Turku, Pori Asiantuntevat viemärihuoltopalvelut Deletenosaaminenonasiakkaidenkäytettävissäsekäviemäriverkostonennakoivassahuollossa että kiireellisiä huoltotoimenpiteitävaativissatilanteissakoko Suomessa. Deletetarjoaaviemärihuoltopalvelujasekä julkiselleettäyksityisellesektorille. -Työkohteenamme voi olla niin teollisuuskiinteistö, asuin- tai muu kiinteistö kuin kunnallinen vesihuoltoverkostokin. Olemme osaava yhteistyökumppani niin viemäriverkoston rakentamisen, käytön kuin korjaamisenkin aikana,avainasiakaspäällikkö AriIdsanoo. Kunnallisen viemäriverkoston putkistolinjojen puhdistustehtävät ovat Deleten ydinosaamista.palvelutarjontaan kuuluvat myös viemäriverkoston käyttöönottoon liittyvät vastaanottokuvaukset ja käytönaikaiset kuvaukset. Yksi osaamisalue on viemärilinjastojen liitos- ja korjaustöiden aikana tarvittavaohituspumppaus, jota varten yritys hankkiäskettäin Hollannistaalanuusinta teknologiaa edustavan kaluston. Tuttuja ovat myös vuotovesien tyhjennyspumppauksetviemäriverkostonkorjaustilanteissa. Kiinteistöissä Deletetekee pääasiassa ennakoivia huoltotehtäviä sekä putkistojen kuvauspalveluja. Niihin kuuluvat sadevesikaivojen ja salaojakaivojentyhjennykset, viemäriverkoston pystylinjojen ja huoneistohaarojen puhdistukset sekä öljyn- ja rasvanerotinkaivojen puhdistukset. Esimerkiksi öljynerotuskaivoistasyntyvä jätevesi käsitellään Deleten omalla jäteasemalla Espoossa. Kasvavatoimiala Delete-konsernissa Deleteonteollisuuden, kiinteistöjenjarakennusalan ympäristöpalveluihin keskittynyt konserni. Delete Group Oy:n koko Suomen kattava palveluverkosto tarjoaa asiakkaillepuhdistus-, kunnostus-, purku-, kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluja. Toimipisteitä on jo yli 20. -Viemärihuolto ondeletessä kasvava toimiala. Panostamme kasvuun kalustohankinnoilla jakoulutuksella, ja takana on myös moniayrityskauppoja, jotka ovat tuoneet Deleten viemäripalveluihin vahvaa osaamista, Id huomauttaa. Laajan palveluverkoston ansiosta Delete pystyy nopeaanjajoustavaanpalveluuneri puolilla maata. Yrityksen uudenaikainen kalusto ja osaava henkilöstö mahdollistavat laadukkaanpalvelunkaikissaviemärihuoltoon liittyvissä toimeksiannoissa. Deleten osaamiseen luottaa esimerkiksi Helsinginseudun ympäristöpalvelut HSY, jonka kanssa onsopimus päivittäisestä huoltopalvelusta. Asiakkaisiin kuuluu myös putkistojensukituspalvelujatarjoava Aarsleff,jolle Delete tekee viemärilinjojen kuvauksiajapuhdistuksia. Delete Puhdistuspalvelut Oy Toimipaikkojen yhteystiedot: Valtakunnallinenvahinkopäivystys 24 h: puh

8 8 KunnallisSuomi DigiSewer-kuvaus selvittää viemäriputkien kunnon SewCon Kuikka Oy:llä on yli 30-vuotinen kokemus putkistojen tutkimustoiminnasta. Nykyisin yritys suosii kuvauksessa DigiSewer menetelmää. DigiSewer on laajakulmaoptiikkaanperustuva putkistojen kuvausmenetelmä, jota käytetään putkensisäpuolen kuntotietojen selvittämiseen. Tyypillinen kuvauskohde on jätevesi-, sadevesi- taisekaviemäri. -Putken minimihalkaisija on125 ja maksihalkaisija 800 millimetriä. Olemme tosin kuvauttaneet onnistuneesti jopa yli 1000-millistäputkea. Kuvauslaitteistossaon metrin kaapeli,joten laitteistolla voidaankuvata useampikaivoväli kerralla,toimitusjohtaja Sakari Kuikkakertoo. Kuvattava putki voi olla normaalissa käytössä kuvauksen ajan, mutta putki on puhdistettava ennen kuvausta.jos putkessaonpaljon vettä, voidaankäyttää esimerkiksi ohipumppausta kuvauksen ajan. Joissain tapauksissa kuvaus onnistuu parhaiten yöllä,kun virtaama putkessaonpienimmillään. DigiSewer-mittalaite kulkee putkessa pysähtymättä ja kuvaa ja tallentaaputkenkoko seinämäpinnan.kuvaustaonmahdollista seurata reaaliajassa tietokoneenruudulta, mutta varsinaisena tarkoituksena on analysoida kuvaustiedosto analysointiohjelmistolla ja siirtää tiedot raportointiohjelmistoon.putken kuntotieto voidaan siirtää asiakkaan verkkotietojärjestelmään. -Tulkitsemme kuvauksen tulokset asiakkaan puolesta ja teemme niistä ymmärrettävänyhteenvedon,josta selviää, missäkun- nossa tutkittu verkosto-osuus on. Annamme toimenpidesuosituksen ja alustavia arvioita kustannuksista, joita kuvauksessa esille tulleiden ongelmien korjaaminen aiheuttaa. Kuikka korostaa, että DigiSewer on sekä kuvaustyön että tulostentulkinnan kannalta huomattavastinopeampijatarkempimenetelmä kuin tavallinen videokuvaaminen. SewCon Kuikka teettää DigiSewer-kuvausta kaikkialla Suomessa. Viime vuoden lopulla ja tämänvuoden alussa yritys on tutkituttanut noin 2,5 kilometriä viemäriverkkoa Tuusulassa.Tämän vuoden tutkimuskohteisiin kuuluu lähes seitsemän kilometrin viemäriosuus Riihimäellä. SewCon KuikkaOy PL NURMIJÄRVI Puh HSY:n vesihuollon verkko-osaston tilaustyöyksikön päällikkö Sami Sillstén: Testaamme uusia menetelmiä vesihuoltoverkoston kunnossapidossa Vuoden 2010 alussa toimintansaaloittanuthelsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) tarjoaa vesi-jajätehuoltopalveluja sekä seututietoa ylimiljoonalle Helsingin seudun asukkaalle. HSY:nvastuullaon noin 8000 kilometrin vesihuoltoverkoston kunnossapito. Asiantuntija Pääkaupunkiseudulla onvesijohtoverkostoa noin 3000, viemäriverkostoa noin3000 ja hulevesiviemäriverkostoanoin2000 kilometriä. HSY:ntavoitteenaon pitää verkosto siinä kunnossa, että esimerkiksi vedenjakeluun vaikuttavia ongelmia syntyy mahdollisimman vähän. Jatkuu sivulla Älykäs ratkaisu kiinteistö- ja huoneistokohtaiseen vesimittaukseen Älykäsmittariteknologia tekeetuloaan sekä kiinteistö-ettähuoneistokohtaiseen vedenkulutuksenmittaukseen.renos Oy toimittaa asiakkailleen tanskalaisen Kamstrup A/S:n valmistamia Multical ultraäänimittareita. Vesilaitokset asentavat jokaiseen kiinteistöön vesimittarin, jonka antamien tietojen mukaan talo- tai kiinteistöyhtiön vedenkulutus laskutetaan. Kulutusmittauksessa on alettu siirtyä mekaanisista, paikan päällä luettavista mittareista uudenlaisiin mittausteknologioihin ja etäluentaan. Uusien mittausteknologioiden kysyntää ovat kasvattaneetmyösmuutokset, joitaon tapahtunut huoneistokohtaista vedenkulutuksen mittausta koskevissa määräyksissä. Kamstrup Multical 21 nostaa mittauksen uudelle tasolle Renos Oy:ntuotevalikoimaan kuuluva Kamstrup Multical 21 on ultraääniteknologiaan perustuvavesimittari, jota voidaan käyttää niin kylmän kuin lämpimän käyttöveden kulutusmittaukseen. Mittarisoveltuu sekä kiinteistö-että huoneistokohtaiseen vedenkulutuksenmittaukseen. -Multical21-ultraäänimittarionlaadukas ja erittäin kestävälaite. Asennus on helppo ja nopea. Mittarieivaadi sähköistystä, vaan toimii 16 vuottakestävälläparistolla. Mittareiden vaihtoväliävoidaan pidentääverrattuna mekaanisiin mittareihin, koska kuluvia osia eiole. Aikaa ja kustannuksia säästää myös mittareiden langaton etäluenta, joka voitapahtuamillointahansailman erillistä sopimistakiinteistönomistajan kanssa,toimitusjohtaja Sami Levänen toteaa. Vesilaitos voi hyödyntää Multical-mittareita myös vuotokohtien selvittämisessä. Alueellisia kulutustietoja voidaan verrata virtausmittauspisteistä saatuihin pumppaustietoihin, ja erotuksen perusteella voidaan päätellä vuotokohdan sijainti. -Vesilaitoksenasiakkaidenkannaltatärkein etuonvarmastikintodellisiin kulutustietoihin perustuva laskutus. Perinteinen arviolaskutus voituottaa isonkinyllätyksen tasauslaskun muodossa.etuihin kuuluu myös se,ettäkulutustietojen perusteella vesilaitos voiinformoidaasiakasta vuotoepäilystäkiinteistössä. Asiakas voi halutessaan hankkia myös kotinäytön,jonka avulla on mahdollista seurata omia vedenkulutustietoja, Levänen mainitsee. Tuoteperhe on täydentynyt myös suurempiin mittareihin. Samallatekniikallatoimivilla FlowIQ3100-mittareilla voidaan mitata kohteita,joissavedenkulutuson16kuutiometriä tunnissa(q3). Uutuustuotteetsoveltuvathyvin esimerkiksi kerrostalojen ja pienempien teollisuuskohteiden päämittareiksi. Mittareiden vaihto alkanut Forssassa Forssan vesihuoltoliikelaitos siirtyykäyttämään Multical 21 -mittareita kiinteistökohtaisessa vedenkulutuksen mittauksessa tämän ja ensi vuoden aikana. Mittareiden vaihto kiinteistöissä alkoihelmikuunalussajatänä vuonna vaihdetaan 2000 mittaria. -Forssassamittareiden etäluenta tapahtuu puoliautomaattisesti. Mittarilukemat kerätään lukijalaitteen avullakannettavaan tietokoneeseenkohteiden ohiajamalla. Multicalmittareissaonvalmiudet myös radioverkon kautta tapahtuvaantäysautomaattiseenetäluentaan, jatodennäköisesti Forssassakin tullaan siirtymään siihen tulevaisuudessa, Levänen kertoo. Renos Oy Piispanristintie 1, PIISPANRISTI Puh n Renos Oytarjoaa tuotteita ja ratkaisuja kunnallisteknisten putkistojen kaivamattomaansaneeraukseen. Renos toimii Uponorin valmistamien putkistosaneeraustuotteidenjälleenmyyjänä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat myös Kamstrupinälykkäät ultraäänivesimittarit.

9 Hyvin varustettu auto ammattikäyttöön Dynawatt Power Systems Oy varustaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autot ammattikäytössä tarvittaviksi hyötyajoneuvoiksi. Yritys tarjoaa myös ammattitaitoiset huoltopalvelut. -Varustamme kaikenmerkkisiä autoja ja myös veneitäasennus-jahuoltotöihin soveltuviksi ajoneuvoiksi.pitkänkokemuksemmejalaadukkaiden toimitilojemme ansiosta varustelu onnistuu pienestä pakettiautosta aina raskaan kalustonajoneuvoihin. Hyvinsuunnitellun ja rakennetun kalusteratkaisunansiosta työnteko on tehokasta ja turvallista,myyntipäällikkö Topi Karjalainen toteaa. Dynawatt Power Systems voi asentaa autoihinerilaisia hyllykkö-jalaatikostoratkaisuja sekä elektronisia lisälaitteita. Valikoimaan kuuluvatsyncrosystem-ajoneuvokalusteet, jotkaauttavatpitämääntyökalut jatarvikkeet järjestyksessä.versalift-henkilönostimiavoidaan asentaa sekä kuorma- että pakettiautoihin. -Meilläonmyöserilaisiaratkaisujaelektronistenlisälaitteiden tarvitsemansähköntuotantoon. Dynawatt-generaattorituottaa 230 voltin verkkovirran auton moottorista saamallaanvoimalla. Saatavillaonmyöslitiumlisäakkupaketteja ja siniaaltoinverttereitä. Yritys kelpuuttaa valikoimaansa vain laadukkaita tuotteita, joiden toimivuuteen ja kestävyyteen asiakasvoi luottaa. Tuotteiden pitkäkestoisuudesta kertoo se,ettäasiakkaan vaihtaessa autoaonkalusteitajalisävarusteita siirrettyvanhasta autostauuteen. Asiakkaalla saattaaollasamavarustusjopakolmessaeri autossa. Dynawatt Power Systems on myös Autoasikorjaamoketjuunkuuluva henkilö- ja pakettiautojenmonimerkkikorjaamo. -Teemmemääräaikaishuollot,vikahuollot ja sähkökorjaukset ammattitaitoisesti.koska meilläonpätevyyttävaativiinkinsähkötöihin, pystymme huoltamaan autojen elektroniset lisävarusteetkin. Asiakas saa siis kaikkipalvelut kätevästi saman katon alta, Karjalainen sanoo. Dynawatt Power Systemsin asiakaskuntaan kuuluvat esimerkiksi Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos. Yritysasiakkaitaonpienistä LVIurakoitsijoista suurimpiin toimijoihin. Ajankohtaista: Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylässä Yhdyskuntatekniikka-näyttely järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä. JyväskylänPaviljonkiin odotetaan toukokuuta yli 6000 kävijää tutustumaan yli 200 näytteilleasettajantarjontaan. Yhdyskuntatekniikka-näyttelyonammattilaisten arvostamakohtaamispaikka, joka on järjestetty vuodesta 1983 lähtien joka toinenvuosi. Tälläkertaanäyttelyjärjestetään aikaisemmista vuosista poiketen kaksipäiväisenä. Tänä vuonnanäyttelyn teemanaontulevaisuuden tekijät. Teemaan liittyen järjestetäänluentoja ja tietoiskuja, jotka ovat messuvieraillemaksuttomia. Näyttelyssäovatesilläseuraavattuoteryhmät: energiahuolto, jätehuolto, katu-, tieja liikennetekniikka, konekalusto, mittaustek- 9 niikka ja laboratoriopalvelut,satamat ja väylät, informaatiotekniikka, työmaavarusteet, urheilu- ja virkistysalueet, vesihuoltotekniikka, yhdyskuntasuunnittelujaympäristönsuojelu. Yhdyskuntatekniikka näyttelyn järjestämisestä vastaavat Suomen Vesilaitosyhdistys, Suomen Tieyhdistys, Infrary, Suomen Kuntatekniikan Yhdistys ja Jätelaitosyhdistys. LisätietojaYhdyskunta2013 -näyttelystä on internetissä osoitteessa Dynawatt Power Systems Oy Juvantasku 3, ESPOO Puh KunnallisSuomi Jakelupisteonosastolla C440. Innovatiivisia ratkaisuja kuntatekniikkaan NRG Suomi Oy myy ja markkinoi tuotteita putkistojen uudis- ja saneerausasennuksiin yli20-vuotisellakokemuksella. Monipuolisen tuotevalikoiman ansiosta NRGSuomi pystyy tarjoamaan asiakkailleen laadukkaitakokonaisratkaisuja erilaisiin putkistojen uudisrakennus-ja saneeraustarpeisiin. JukkaHuusko ottaa valikoimasta esille kaksi ajankohtaistatuotetta, SLA Barrier Pipe -putkenjawarrior-pakkosujutuslaitteen. SLA Barrier Pipe on turvallinen vaihtoehto Saksalainenegeplast internationalgmbh on Euroopan kolmanneksi suurin polyeteeniputkien valmistaja. Yksi sen tuotteista on Suomessa vähemmän tunnettu SLA Barrier Pipe -putki,jota on asennettu maailmalla jo yli 15 vuoden ajan. Egeplastin SLA-putkessa on kolmeosaa elinordic PolyMark -hyväksytty RCpluspolyeteenistavalmistettu sisäputki, haitallistenaineidenimeytymistä estävä alumiininen välikerros sekä sisäputkea suojaava mineraalivahvistetusta polypropeenista valmistettu kuoriosa. Putken rakenne ja materiaalit mahdollistavatkaikkien markkinoillaolevien asennustapojen elimyös kaivamattomien menetelmien käyttämisen. Asennus voidaan tehdä ilman hiekkapetiä, koska putki on immuuni esimerkiksi kivien aiheuttamille painaumajännityksille. Asennuksessakäytetään standardiyhteitä ja normaaleja hitsaustapoja,mutta liitäntäsaumoihin asennetaan suojaava alumiinikerros, joka varmistaa putken ominaisuuksien säilymisen myös yhteyskohdissa. SLA Barrier Pipe on ainoa PE-putki,joka on hyväksytty asennettavaksi myössaastuneeseenmaaperään. -Barrier Pipe on tarkoitettu erityisesti puhtaan veden verkostoihin, mutta mikään ei estä käyttämästä diffuusiotiivistä putkea myöskään viemäriputkena, jos halutaan varmasti estää haitallisten aineiden pääsy viemäriverkostosta luontoon. Putkea on saatavissa kokoalueella millimetriä, jotenoikeavaihtoehtolöytyyerilaisiin käyttötarpeisiin, Huuskomainitsee. Warriorilta laitteet sujutuksiin ja alituksiin Yhdysvaltalaisella Warriorilla onyli 30 vuoden kokemuspakkosujutus- ja työntöporauslaitteiden valmistuksesta. Laitteiden suunnittelussa on kiinnitetty huomiota tehokkuuteen, turvallisuuteenjahelppokäyttöisyyteen. -Warriorin laitemallistossaonsekätangoillaettäteräsvaijerillatoimivia vaihtoehtoja.laajastamallistosta on helppolöytää oikeanlainen laiteerilaisiin sujutus- ja alitustarkoituksiin. Esimerkiksi kaapelipakkosujutuslaitteellawr33 voidaanpakkosujuttaavaikkapavesijohtoja25millimetrinhalkaisijasta lähtien materiaalistariippumatta. Markkinoilla ei ole toista vastaavaa laitetta. Osa Warriorin laitteista on yhdistelmälaitteita, jotkatoimivatsiissekäpakkosujutusettä työntöporauslaitteenaputkiaasennettaessa,huuskosanoo. Huuskon mukaan Warriorin laitteissa on erinomainenhinta-laatusuhde. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta laitteiden ylläpito on helppoa. NRG Suomi on mukana Yhdyskuntatekniikka-näyttelyssä osastolla C479. NRGSuomi Oy Askonkatu13A LAHTI Puh

10 10 KunnallisSuomi HSY:n vesihuollon verkko-osaston tilaustyöyksikön päällikkö Sami Sillstén: Verkoston pahimpia riskiosia kartoitetaan HSY:nvesihuollontilaustyöyksikönpäällikkö Sami Sillstén toteaa, että suurimmat kunnossapito-ongelmat koskevat luvuilla rakennettuja vesihuoltoverkostonosia. -Kyseisillävuosikymmenilläpääkaupunkiseudun kaupungit alkoivat kasvaa voimakkaasti. Käyttöön otettiin myös maaperältään heikompiaalueita,jolloin vesihuoltolinjoja jouduttiin rakentamaan savikkojen kaltaisillealueille, jotkaeivät oleparas mahdollinenvaihtoehtometalliputkistojenelinkaarta ajatellen. Putket olivat pinnoittamattomia ja yleensäkinmateriaalit olivat tuohon aikaan heikkoja,joten vaurioitaonsyntynyt väistämättä. Sillsténkertoo, että Helsingissäsattuuvuosittainkeskimäärin 160 putkirikkoajakoko toimialueella yli300. Uutta tekniikkaa verkoston kunnon seuraamiseen HSYseuraa vesihuoltoverkostonkuntoajatkuvasti. -Viemäriverkoston kunnon seuranta on suhteellisen helppoa elisiihenonolemassa toimivatmenetelmät. Tv-kuvaammetoistasataakilometriäviemäriverkostoajokavuosi. Kuvausmääräpyritäänedelleenkasvattamaan kuvausprosessia kehittämällä. Viemäriverkoston kuntotutkimuksiin on tulossa uusi kuvausmenetelmä, jonkatoivommetarkentavan ja yhtenäistävän kuvaustulosten tulkintaa, Sillsténsanoo. Vesijohtoverkostonkunnon seuraaminen on huomattavasti viemäriverkoston kunnon seurantaa hankalampaa. Perinteisesti vesijohtoverkoston kunnon seuranta on perustunut Asiantuntija poikkeamia koskevaan raportointiin. Verkoston todellinen kunto on paljastunut vasta silloin, josputkisto on jouduttu kaivamaan esillevuodontakia. Viime aikoina HSY ontestannut useita menetelmiävesijohtoverkostonreaaliaikaista kunnonseurantaa varten. Yksi hyväksi havaittu menetelmä onverkoston kuuntelu, joka onkin otettu säännölliseen käyttöön. Kuuntelulaitteitaasennetaaneri puolilleverkkoa,ja yöaikaan tapahtuva kuuntelu paljastaa vuotokohdat.putkistonyleisestäkunnosta kuuntelu ei kuitenkaan pysty kertomaan. -Toinenuusitutkimusmenetelmäonjatkuvatoimisten veden laatumittareiden asentaminen vesijohtoverkostoon.veden laadussa tapahtuvavaihtelukertooputkistonkunnosta. Saneerauksia aukikaivamattomilla menetelmillä lisätään HSY pyrkii lisäämään vesihuoltoverkoston saneerauksiaaukikaivamattomillamenetelmillä. -Viemäriverkostoavartenonhyviä aukikaivamattomiamenetelmiätarjolla, muttavesijohtoverkostoa varten on vain vähän vaihtoehtoja.alueellisissa saneerauksissaolemme betonoineet vanhoja valurautaputkistoja sisäpuolelta,jos veden laadussa on ollut ongelmia. Emme kuitenkaan voi käyttää betonointia kohteissa,joissa putkien rakenteellista lujuutta on tarve lisätä, Sillstén mainitsee. Markkinoille on Sillsténin mukaan tulossa uudenlainen vesijohtoverkonpinnoitusmenetelmä, joka ei ainoastaanaikaansaa uutta pintaa, vaan myös vahvistaa putkea merkittävästi. Muualla Euroopassa käytössä oleva pinnoiteeikuitenkaanole saanut vieläkaikkia Suomessa vaadittuja hyväksyntöjä. Jostuote saa hyväksynnät, HSY selvittää sen käyttömahdollisuuksiaomassa verkossaan. Yhtenäiset työhygieniaohjeet verkostotöihin tulossa Kuntien Putkimestarit ry:n puheenjohtajana toimiva Sillstén kertoo, että yhdistys valmisteleetällä hetkellä verkostotöiden työhygieniaanliittyviä ohjeita. -Pyrkimyksenämme on laatia yhtenäiset kansalliset WSP- eliwater Safety Plan -ohjeet, koskatällä hetkellä urakoitsijoillajalaitoksilla on omia ohjeita,joiden taso on hyvin kirjava. Uusissaohjeissamääritelläänkaikki riskit ja riskienhallintatyökalut ja annetaan ohjeeteri työvaiheiden suorittamistavarten. Laadukkaat liittimet ammattilaisten arkea helpottamaan Georg Fischer Ab:n tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi GF Piping Systemsin kehittämät ja valmistamatmultijoint- ja Primofit-liittimet. GF Piping Systemsilläonyli tuotetta, joita käytetään veden ja muiden nesteiden sekä kaasujen käsittelyssä. Saatavilla onliitäntätekniikkaa, liittimiä, venttiilejä, mittauslaitteitajaputkia,joiden käyttökohteitaovat kunnallistekniset ja teollisetsovellukset. Helposti asennettavamultijoint-liitin MultiJoint-liitinonihanteellinen ratkaisu ongelmiin, jotka liittyvät vesijohto- ja kaasunjakeluverkostojenliitäntätöihin. MultiJointlaajatoleranssiliittimiä käytettäessä säästyy arvokastaasennusaikaa ja materiaalikustannuksia, silläesimerkiksi erillisiä betonitukia ei tarvita. Varastomääriä on mahdollista pienentää ja asennustyön joustavuutta lisätä,ja samallaliitosten laatujaverkoston luotettavuus paranevat. MultiJoint-liittimet ovat vetoakestäviä liittimiä, jotkasoveltuvatkaikilleolemassa oleville putkimateriaaleillejaputkien kokoluokille dn50 -dn400.multijoint dn50 -dn400 kestää alipainetta-0,9 baria,vedenpainetta 25 baria ja kaasunpainetta8baria.käyttäessä liitintä muoviputkille on muistettava käyttää tukiholkkia. Liittimien rungonjapuristusrenkaanvalmistusmateriaalinakäytetään Sg-valurautaa. Kiinnityspulttien ja -mutterien materiaalina on SS AISI304 -terästai AISI316 -teräs. Tiivisteiden materiaali on joko EPDM tai NBR. Kulmapoikkeama voi olla jopa 8 astetta liitoskappaleenmolemmin puolin eliyhteensä16 GF Piping Systems valmistaa Primofit-liittimet Itävallassa. Kokoalue: teräs xteräs -liittimet 3/8 3tuumaa, sekä uutuutena loppuvuodesta 4tuumaan asti. Kokoalue: PE/PEX-liittimet 20 63millimetriä. astetta. GeorgFischer takaa MultiJoint-liittimelle vähintään 50 vuoden käyttöiän. Suomessa liittimien varastoivina tukkureina toimivat Saint-Gobain, Onninen ja Ahlsell. Pieni ja kompakti Primofit-liitiin Primofit on puristusliitin, jonka kaikki paineenalaiset osat ovat takovaluraudasta valmistettuja. Lukkorenkaan valmistusaine on erikoiskaraistu lankateräs. Pienen ja kompaktin liittimen mekaaninen kestävyys on erittäin hyvä. Liitin soveltuu teräsxteräs- ja teräsxpe- putkien liitoksiin. Liittimenasentaminen on erittäin yksinkertaista jahelppoa, koska liitintäeitarvitsepurkaa. Asennusohjeetsisältyvättoimitukseen. PE-putkeakäytettäessä on muistettavatukiholkinkäyttö. Primofit-liittimet soveltuvat rakennus-, infra- ja teollisuuskäyttöön. Liittimiävoidaan käyttää kaasun, veden, lämmitysenergian, kompressori-ilman, öljyn ja bensiinin jakelusovelluksssa. Maksimipaineon16baria ja virtaavan aineen maksimilämpö 105 astetta riippuen siitä,mitälinjassakulkee.eri sovelluksiavartenonerilaisettiivisteet. GF Piping Systems valmistaa Primofit-tuotteet omassa tehtaassaanitävallassa.liittimen kaikkituotantovaiheet eli valutyö,galvanointi, koneistus,kokoaminen ja valmiiden tuotteiden pakkaaminen suoritetaantehtaassa.jokainen liitin on erillispakattu muovipussiin. Primofit-liittimien tukkurina Suomessa toimii Ahlsell. GeorgFischerAb Tuotepäällikkö Tero Rauhanen Puh Multijoint-liittimet soveltuvat kaikille putkimateriaaleille.

11 11 Ultra Classic -maaviemärijärjestelmä haastaa perinteiset PVC-putket Uponor Ultra Classic on uuden sukupolven sileä maaviemäriputki.nordic Poly Mark hyväksytty polypropeeniputki soveltuu käytettäväksi kunnallisteknisissä ja kiinteistökohtaisissajätevesiviemäreissä, hulevesiviemäreissäsekä teollisuudenviemäreissä. Uponor on kehittänyt ja valmistanut yhdyskuntatekniikanputkistoratkaisujajoyli 45 vuoden ajan.uponortuo markkinoillejatkuvastiuusia tuotteita,jotka edustavatalan edistyneintä teknologiaa. -Tuotekehityksemmetavoitteenaonaikaansaadaerityisestipohjoisiin olosuhteisiin sopivia kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja.haluammetuoda markkinoille tuotteita,joiden kestoikä on vähintään 50 vuotta ja joita ei tarvitse huoltaa eikä korjata elinkaaren aikana, tuotepäällikkö Teemu Salminen sanoo. Tuotekehityksen uusimpiin tuloksiin kuuluu Uponor Ultra Classic -maaviemäriputki, jonka valmistuksessakäytetään ainutlaatuista patentoitua tuotantoteknologiaa. Helppokäsitellä työmaalla Polypropeenistavalmistettavan UltraClassic -putken rakenne on sileä sekä päältä että sisältä. Sileäsisäpinta takaa hyvätvirtausominaisuudet. -Materiaalin ja rakenteenansiosta putki on helppo käsitellä työmaalla. Putken katkaiseminen ja työstäminen on vaivatonta ja iskunkestävyys onerittäin hyvä myös kylmissä olosuhteissa.kiinteät muhvit helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä ja takaavat tiiviit ja kestävät liitokset, Salminen kertoo. UltraClassic -putkensisäkerrosonvaaleanharmaa kutenkaikissauponorinviemäriputkissa. Vaaleanharmaan värin on todettu olevan paras vaihtoehto viemäreiden kuvauksiaajatellen. Uponor toiultra Classic -putkenmarkkinoilleviimevuonna160-millisenä, mutta huhtikuun alussa kokovalikoima laajeni. Nyt saatavilla ovat kokoluokat 160,200,250, 315 ja 400 millimetriä. Salminen huomauttaa, että UltraClassic -putki on yhteensopiva kaikkien Uponorin PVC- ja PP-viemärijärjestelmien kanssa eli sitä voidaankäyttää olemassa olevien viemärilinjojenjatkamiseen. Kyseessä on suhteellisen uusi tuote, mutta Ultra Classic -putkea onkäytetty joeri puolilla Suomea kaupunkien ja vesilaitosten verkostoissa. TutustuUltra Classiciin Uponorin nettisivuillejapelaa itsellesi Ipad Mini! Uponor Suomi Oy PL 21, NASTOLA Puh Maanrakennusosaamista vaativiin hankkeisiin YPRYleinen PohjarakennusOy tarjoaamonipuolista maanrakennusosaamista infrarakennushankkeisiin. YPR onvuonna 1987 perustettu maanrakennusalalla toimiva yritys, jonka osaaminen tulee parhaiten esille vaativissa infra-alan uudisrakennus- jasaneeraushankkeissa.yrityksellä on erikoisosaamista ja -kalustoahaastavimpienkintoimeksiantojentoteuttamiseen. -Meillä onkäytössämme esimerkiksi pohjaveden alennusjärjestelmät,ruuvipaalutuskalusto,kallioinjektointikalusto ja tuetuissa kaivannoissa tarvittavia järjestelmiä. Ammattitaitomme kattaa töiden suunnittelun ja toteuttamisen vaikeissakin olosuhteissa kuten erityisen ahtaissa paikoissa,toimitusjohtaja RoopeSirén toteaa. -Vahvuuksiimmekuuluu myösmuutosten hallinta.hyvin usein maan alta paljastuu aivan muuta kuin suunnitelmissa on oletettu,janäihin tilanteisiin on pystyttävä reagoimaan nopeasti.pystymme tarjoamaan itsekin vaihtoehtoja töiden järkevälle ja kustannustehokkaalleetenemiselle. YPR hyödyntää työssään 3D-mallinnusta. Kohteesta laadittu malli auttaa töiden suunnittelussa,muutoksenhallinnassa ja dokumentoinnissa. 3D-mallinnuksenkäyttöönotto on Sirénin mukaan osa yrityksen laatu- järjestelmän kehitystyötä. YPR toimii pääasiassa eteläisessä Suomessa,mutta joitakin erikoisosaamista vaativia projekteja yritys on tehnyt myös muualla Suomessa.EsimerkkipitkäaikaisestaasiakkaastaonHelsinginseudun ympäristöpalvelut HSY, jolleypr on tehnyt paljonkunnallistekniikanlinjasaneerauksia. Tällähetkellä yritystä työllistävät kunnallistekniikan siirrot Länsimetro Oy:n metrohankkeessa. YPR onollut mukana myös lukuisissa teollisuusrakentamishankkeissa.kohteita on ollut esimerkiksi NesteOilin öljynjalostamoillaporvoossa ja Naantalissa. YPRYleinenPohjarakennus Oy Uranuksenkuja 12, VANTAA Puh Pienpuhdistamot tämän päivän tasolle TekninenPalvelu Tomi Niemi saneeraa vanhat pienpuhdistamot ammattitaitoisesti tämänpäivänvaatimusten mukaisiksi. Yrityksen toimialaankuuluvatmyösuusien puhdistamojen toimitukset sekä huoltopalvelut. Suomessa on käytössä paljon vanhoja biologisia pienpuhdistamoja. Vuonna 2016 voimaantulevan jätevesiasetuksenmukaan niihin on lisättävä kemiallinen yksikkö tai tehostettava muulla tavalla fosforin poistoa. -Vanha biologinen puhdistamo ei ole käyttökelvoton asetuksen voimaan tulon jälkeen, vaansevoidaan saneerata vaatimuksiavastaavaksi.tunnemmeesimerkiksi Vesimies-, Vesipoika- ja Bioclere-pienpuhdistamot, koska vastaamme niiden varaosatoimituksista ja huolloista,japystymme saneeraamaan nämä puhdistamot asetuksenmukaisiksi,yrittäjä TomiNiemi toteaa. Saneerausprojekti alkaa aina puhdistamon tyypin ja kunnon selvittämisellä. Sen jälkeen esitetään asiakkaalle toimenpiteet, joilla puhdistamon toimintaa voidaan parantaa. Jos tiedossa on lähivuosinamuutoksiapuhdistamoja koskevissa määräyksissä(kuten tällä hetkellä uusi jätevesiasetus), päätetään niiden huomioon ottamisessa jo tässä vaiheessa. Esimerkkinä suurehkosta puhdistamon saneerausprojektista Niemi mainitsee Turun kaupungin omistaman Ahtelan leirikeskuksen Sauvossa, jonne Tekninen Palvelu Tomi Niemitoimittikemiallisen jälkisaostusyksikönjaerillisenlietevaraston. Samallauusittiin mereen johtavapurkuputki ja sähkötja automaatioon vaihdettiin logiikkaohjaus. Saneerausten lisäksi Tekninen Palvelu Tomi Niemen toimenkuvaan kuuluvat uusien pienpuhdistamojen toimitukset. Yritystoimii virolaistenfixtec-puhdistamojen maahantuojanajajälleenmyyjänä.palvelutarjonnan täydentää osaava pienpuhdistamojen huoltopalvelu. Tekninen Palvelu Tomi Niemi Retkitie1C HOLLOLA Puh

12 12 KunnallisSuomi Käyttöinsinööri Antero Kuitunen Jyväskylän Energian vedentuotannosta: Vedentuotannon kapasiteetti on turvattu Jyväskylässä talousveden tuotannosta vastaa Jyväskylän Energia.Käynnissäonuseitahankkeita, joissanykyaikaistetaanvedentuotannon teknologiaa. Tärkeimmät talousveden tuotantolaitokset ovat Viitaniemen pintavesilaitos, Vuonteen tekopohjavesilaitos Laukaassa ja Janakan vedenottamo Vaajakoskella.Lisäksi käytössä on muutama pienempi pohjavedenottamo. -Meillä ontällä hetkellä riittävästi vedentuotannon kapasiteettia. Yksi kolmesta päätuotantolaitoksesta voi olla esimerkiksi huoltoseisokissa ja vesi riittää vielä hyvin kaupunkilaistentarpeisiin. Myös pienempien vedenottamoiden tuotanto voidaan tarvittaessa korvatalukuunottamatta Korpilahden Vihtakankaan vedenottamoa, jonne ei ole korvaavaa vesilinjaakaupungista,käyttöinsinööri AnteroKuitunen kertoo. Kuitunen vastaa JyväskylänEnergianve- Flotaatioaltaan pohjan korjaus Viitaniemen pintavesilaitoksella. dentuotantolaitosten, paineenkorotuspumppaamojen, vesitornien ja paineenalennuslaitostenkäytöstäjakunnossapidosta. Janakan vedenottamon täydellinen saneeraus valmistumassa Jyväskylän Energialla ontällä hetkellä meneilläänmuutamia vedentuotantoakoskevia hankkeita. -Suurin käynnissä oleva hanke on Janakan vedenottamon täydellinensaneeraus.aiemmin laitoksessaonkäytettyrantaimeytettyä pohjavettä,mutta nytsinnetulee mahdollisuus käyttää myös pintavettä. Laitoksessa on käytetty ph:n nostoonkalkkimaitoa,mutta nyt sinne on rakennettu uudet kalkkikivialtaat.myösaktiivihiilialtaat ja otsonointijärjestelmä ovat uudet. Uudistettua tekniikkaa on otettu jo osittainkäyttöön, muttalopullisesti saneeraus valmistuu tämän kevään aikana.saneerauksenvalmistuttualaitoksen tuotantokapasiteettinousee7500 kuutiosta kuutioon vuorokaudessa, Kuitunen sanoo. Tulossa olevista uudisrakennushankkeista suurin on viime syksynä romahtaneen Kangasvuorenvesitornin korvaaminen uudella ylävesisäiliöllä. Vuonteen tekopohjavesilaitoksen kaivo. Kuntaliitos on haastava tilanne Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden kunnan ja Jyväskylän kaupungin kuntaliitostapahtuivuonna2009. TällöinJyväskylänmaalaiskunnan ja Korpilahden kunnan vesilaitokset siirtyivät Jyväskylän Energian hallintaan. -Kuntaliitosonainahaastavatilanne vesihuollosta vastaavalletaholle.pienessä kunnassa ei välttämättä ole yhtään varsinaista vesihuollosta vastaavaa työntekijää, vaan teknisen toimen henkilöstö ylläpitää tekniikkaa oman toimen ohella.laitos kyllä toimii, muttasäädöteivät oleparhaat mahdolliset, Kuitunen kuvailee. Kuitusen mukaan kuntaliitoksen jälkeen menee useita vuosia erilaisten järjestelmi- Asiantuntija Kasetti on tätä päivää hulevesien käsittelyssä Päällystettyjen alueiden määrä lisääntyy koko ajan, joten hulevesillä ei ole enää luontaisia imeytymispaikkoja. Maanalainenhulevesikasettikenttä on nykyaikainenratkaisuvesienkäsittelyyn. Hulevesikasettikenttäontehokasvaihtoehto perinteisellesepelistä rakennettavalleimeytysjärjestelmälle. Kasettikentäntilantarveon vain kolmasosa sepelikentän tilantarpeesta ja jokainen kasetti pystyy varastoimaan vettä 95 prosenttiakokonaistilavuudestaan. -Wavin Q-Bic -hulevesikasetintilavuuson 432 litraa. Tarvittava määrä kasetteja asennetaan tasoitettuun kaivantoon. Kasettikenttä voidaanrakentaavaikkapaikoitusalueen alle, muttasilloinonvarmistettavakentänkantavuus tarpeellisella määrällä maamassakerroksia, tuotepäällikkö Markku Kauppi Wavin- LabkoOy:stäkertoo. Kouvolan Keskuspuiston alle asennettiin Suomen suurin eli tuhannen kuutiometrin hulevesikasettikenttä vuonna 2010, koska viemäriverkoston kapasiteetti ei riittänyt hulevesien käsittelyyn kovempien sateiden aikana. Kasettikenttätoimii tasaussäiliönä,josta vesi ohjataan hallitusti hulevesiverkostoon. Kouvolaan haluttiin pitkäikäinen jahelpostihuollettava järjestelmä. Q-Bic-kasettien laskennallinen kestoikäon50vuotta. Jos kasettikentäntoiminnassa esiintyyhäiriöitä, pystytäänongelmakohta paikallistamaanrobottikameralla kuvaamalla. Kasetteihin ker- tynyt kiintoaines voidaan poistaa imuautolla huoltokaivojen kautta. Kouvolan kasettikenttä tarkastettiin kahden vuoden käytön jälkeen viime syksynä ja todettiin, että järjestelmän rakenne oli kestänyt hyvin. Kiintoainesta tai hiekkaa ei kaseteissa ollut paljoakaan, muttapaperia ja muutaihmistenkaduilleheittämää irtoroskaa olikertynyt jonkin verran. Tämän perusteella on järkevä asentaaainakiintoaineeneroitin ennen kasettikenttää. -Muualla Euroopassa hulevesikasetteja käytetäänjopaljon, muttasuomessaniitä ei tunnetavielä kovinhyvin. Uskonkuitenkin, että onnistuneiden toteutustenansiosta tieto leviää ja kiinnostus kasetteja kohtaan kasvaa, Kauppi sanoo. Wavin-Labko Oy Labkotie 1, KANGASALA Puh Ajankohtaista: HULEGREEN-hanke selvittää hulevesien hallintaa en yhteensovittamisessa.myöshenkilöstön yhdistämisessä sekä uusiin laitoksiin tutustumisessa ja niiden tekniikoiden opettelussa on omat haasteensa.käytössä olevat laitokset ja henkilöstö on pyrittävä suunnitelmallisesti pikkuhiljaayhdistämäänyhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. -Tekniikka saattaa olla joiltakin osin eri tasoista erikunnissa. Vanhassa Jyväskylässä kaikki laiteasematovatjokaukovalvonnan piirissä,mutta parhaillaanliitämmeentisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella sijaitsevia paineenkorotuspumppaamojakaukovalvontasysteemiin. Tulevaisuudenkaupunkisuunnittelussa tulee huomioida hulevesien hallinta kokonaisuutenajaonedistettäväeu:n vesipuitedirektiivin tavoitteita, jossa vesistöjen on oltava hyvässä ekologisessa tilassa vuoteen 2015 mennessä. Suomen Ympäristökeskuksen HULEGREENhankkeessaselvitetäänhulevesienhallintamenetelmien käytännön toimivuutta. Luotettavien hulevesien hallintamenetelmien kehittäminen kylmän ilmastonalueille on tärkeää, sillälumen sulamisvedet sisältävätrunsaasti erilaisiaepäpuhtauksia. Tämänjohdosta erimenetelmien puhdistustehokkuuden tutkimiselle etenkin kylmissä ilmasto-olosuhteissa on suuri tarve. HULEGREEN-hankkeessa ratkaisuna esitettyihin ongelmiin tarjotaan hulevesien hallintamenetelmien kehittämistä kylmään ilmastoon soveltuvien rakenne/materiaaliratkaisuin. Tällöin tuotetaan myös ekosysteemipalveluita lähiympäristöön,jolloin rakentaminen on kustannustehokasta ja hyötyjiäovatniineliöstö, kasvilajisto, maisema kuin asukkaat. Hankkeen tavoitteena on selvittää hulevesien hallintaa varten rakennettujen järjestelmien toimivuutta ja puhdistuskykyä ja näin vähentää taajama-alueiden vesistökuormitusta, tutkiarakenteeltaan mahdollisimman tehokkaasti viileissä ilmasto-olosuhteissa toimivia biosuodatusalueita taajamahydro- logiantasapainottamiseksi ja tasapainottaa vihreän infrastruktuurin avulla ihmisen toiminnasta aiheutuvia haittoja valumaaluelähtöisesti: maisemaa elävöittävillähulevesien hallintamenetelmillä sekä myös ennallistamistoimilla. Tavoitteenaonparantaa vihersinirakenteenavullamyösekologisia yhteyksiäjatuottaa ekosysteemipalveluita. Vihreä infrastruktuuri toteutetaankaupungissa kevyellä, ympäristöä vähän kuormittavallarakentamistavalla, jolloinpyritään löytämään ratkaisuja, joista hyötyvät niin eliöstö kuin ihmisetkin. Hulevesien hallintamenetelmien tarkkailukohteiden seuranta aloitettiin vuosi sitten. Hulevesijärjestelmien vaikutusta vedenlaatuun mitataan kosteikoista, laskeutusaltaista sekä biosuodatusalueista. Hulevesien laatu mitataan ennen järjestelmää sekä järjestelmänjälkeenensimmäisentutkimusvuoden ajan kerran tai kaksi kertaa kuussa,jolloin saadaanalustavaarvio huleveden laadusta ja menetelmän vaikutuksesta. Seuraavana vuonna menetelmien toimivuttaa mitataan jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla. Näytteistä analysoidaan ravinteiden, sähkönjohtavuuden sekä muutamien metallien pitoisuuksia. Muutamista paikoista analysoidaan myös fekaaliset jakoliformiset bakteerit. LisätietojaHULEGREEN-hankkeestaon internetissä Suomen Ympäristökeskuksen kotisivuillaosoitteessa

13 Uutta teknologiaa helppoon virtausmittaukseen Virtausmittaus tuottaa tärkeää tietoa vesijohtoverkoston kunnosta ja toimivuudesta. Uudenlaisillaratkaisuillavirtausmittauksen toteuttaminen on entistä helpompaa. Palo- ja VesitekniikkaPA-VE Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Larkio kertoo, että verkoston tärkeiden virtausmittaustietojen ja paineentarkkailun etävalvonta on tänä päivänä edullista. -Aiemmin korkeat perustamiskustannukset kalliin ja vaivalloisen sähköliitännän myötä ovat hidastaneet verkon kunnon etävalvontaa. Nyt on kuitenkin mahdollista saada sähköliittymän hinnalla hälytystiedot virtaaman tai paineen muutoksesta sekä trenditiedot päivittäin. Energiakulut kymmenelle vuodelle ovat euroa vuodessa sisältäen modeemin ja virtausmittarin patterit. Siemensiltä paristokäyttöinen virtausmittari Siemensin tuotevalikoimaan kuuluu paristokäyttöinen magneettinenvirtausmittarisitrans FMMAG8000, jokatekee mittaustenaloittamisestajatoteuttamisesta helppoa ja kustannustehokasta. -Mittari toimii ilman kiinteää sähköliittymää. Virtalähteenä on vahvistimen sisään asennettu tai erillinen ulkopuolinen paristo. Sisäisen pariston kestoikä onjopa kuusivuottasovelluksesta riippuen. Laitemyösilmoittaa, kunvirtalähdeonvaihdettava. Mittarissa ei myöskäänole huoltoavaativialiikkuviaosia, asiakkuuspäällikkö Kimmo Lehtonen Siemensiltäkertoo. Sitrans FMMAG mittaria voidaan käyttää sekä kiinteistö-että kunnallisessa verkostossa tapahtuviin puhtaanveden virtausmittauksiin. Lehtosen mukaan maailmalla on asennettu jo tuhansia laitteita. PA-VElta modeemi mittaustiedon siirtoon Palo- ja Vesitekniikka PA-VE Oy käyttää patteritoimista Käyttötarpeita vastaavat varavoimalaitteet 13 modeemia, joka voidaanyhdistää esimerkiksi Siemensin Sitrans FM MAG mittariin. -Modeemin avullavirtausmittausten valvonta voidaan toteuttaaetävalvontana.paine-javirtaamapoikkeamistaja poikkeaman sijaintipaikasta lähtee välitön tieto valvomoon, joten ongelmaanvoidaan reagoidaviipymättä,larkiokuvailee. Larkio huomauttaa, että koskamittari ja modeemi eivät tarvitse ulkopuolista virtalähdettä,voidaan mittauslaitteisto sijoittaaminnetahansa vesijohtoverkostossa. PilottihankeKeuruulla KeuruunVesi on pilotoinut Siemensin SitransFMMAG mittarin ja PA-VEn kehittämän modeemin kokonaisuutta. - Verkostonkuntoaonvalvottavajatkuvasti, ja työvoimaresurssien vähetessä etävalvontaa on pakko lisätä.meillä oli jo ennestään kymmenkunta sähköllä toimivaa, radioverkon kautta etäluettavaa virtausmittauspistettä, mutta noin vuosi sitten asensimmesitrans-mittarinjapa-ven modeemin runkovesijohtoon, joka alittaa Keuruun ratapihan, Keuruun Veden vesihuoltopäällikkö SeppoVäliaho kertoo. - Ratkaisu on toiminut erittäin hyvin. Pystymme seuraamaan internetin kautta veden virtausta, kokonaiskulutusta, lämpötilaa ja painetta reaaliajassa ja tarkastelemaantarvittaessa historiatietoja. Väliahon mukaan Keuruun Vesi tulee investoimaan jatkossauudenlaiseenmittausteknologiaan.setarjoaakustannustehokkaanratkaisun haja-asutusalueillejamuihin paikkoihin, joissa ei olevalmistasähköliittymää. Palo-ja Vesitekniikka PA-VE Oy Siemens Haapavedellä toimiva perheyritys A&P Lundberg Oy FinGen tarjoaa ammattitaitoista kokonaispalvelua varavoimalaitetoimituksissa. A&PLundbergOyFinGen aloitti toimintansa13vuottasitten. Alkuvuosinayritys tarjosi teollisuuden automaatio- ja sähkösuunnittelupalvelujajaprojektinhoitopalveluja, mutta tänä päivänä toiminta on keskittynyt varavoimalaitetoimituksiin. Luotettava kumppani -verkostoon kuuluvalla yritykselläonaaa-luottoluokitus. Laitetoimitukset asiakkaiden ehdoilla A&PLundberg OyFinGen maahantuo Elcosin valmistamia varavoimalaitteita FinGen-tuotemerkillä. Alansasuurimpiin toimijoihin kuuluva italialainen Elcos on valmistanut varavoimalaitteitayli 30 vuoden ajan.yrityksellä on laaja laitevalikoima erilaisiin varavoimatarpeisiin. -Teemme Elcosin kanssa tuotekehitystyötäsaadaksemmesuomenmarkkinoille varavoimalaitteita, jotka soveltuvat suomalaistenasiakkaiden käyttötarkoituksiin ja pohjoisiin olosuhteisiin. Voimmetehdä laitteisiin ilmastollisista asioista johtuvia räätälöintejä eli pystymme esimerkiksi lisäämään lämmittimiä laitteistojen toimivuuden varmistamiseksi, yrittäjä Asko Lundberg kertoo. FinGen-varavoimalaite voidaan toimittaa valmiiksi traileriin asennettuna,jolloin sitä on mahdollista käyttää liikuteltavana varavoimayksikkönä. Lundberghuomauttaa, että kokemusautomaatio- jasähkösuunnittelustaon A&P Lundberg Oy FinGenille selvä kilpailuetu ja auttaa asiakastarpeita vastaavien varavoimatoimitusten toteuttamisessa. Myös vuosien mittaanmuotoutunut yhteistyökumppaniverkosto on arvokas tuki asiakkaiden toiveita täytettäessä. Vesilaitokset suurin asiakasryhmä Viime vuosina A&PLundberg OyFin- Genin suurimmaksi asiakasryhmäksi ovat nousseet vesilaitokset. -Vesilaitokset arvostavat sitä, että pystymme räätälöimään varavoimalaitteistot käyttötarpeita vastaaviksi.liikuteltavia varavoimayksiköitä onpaljon vesilaitosten käytössä,lundbergmainitsee. A&PLundberg OyFinGen on toimittanut laitteita esimerkiksi Jyväskylän Energialle, Lappeenrannan Lämpövoimalle ja KuopionVedelle. Asiantuntemusta hankintoihin Lundbergkorostaa, että vesilaitostenjamonien muiden tahojenpitäisi varautua sähkönjakelun epävarmuustekijöihin entistä paremmin. On myöhäistä ottaa yhteyttä varavoimalaitetoimittajaansiinävaiheessa, kunsähkökatkoonjotapahtunut. -Tarjoamme asiakkaillemme myös varavoimatarpeen kartoituspalveluja. Annammeehdotuksensopivasta ratkaisusta, ja asiakasvoi käyttääsitätarjouspyynnön pohjana. Olemmenäissätapauksissapuolueeton asiantuntija, jolla ei ole minkäänlaista erikoisasemaakilpailutuksessa. Asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen auttaa asiakasta aikaansaamaan varavoimajärjestelmän,jokavastaakäyttötarpeitaja jonkakäyttöjaylläpitoonmahdollisimman helppoa.a&plundbergoy:npalveluihin kuuluu myös järjestelmän käytöstä vastaavanhenkilöstönkouluttaminen. A&P Lundberg Oy FinGen Sepunkuja HAAPAVESI Puh

14 14 KunnallisSuomi Allweiler-pumput myy jahuoltaa Masino Masino Oy vastaa nykyisin Allweiler-pumppujenmyynti-, huolto-javaraosatoiminnoista Suomessa. Saksalainen Allweiler AG on yksi maailman vanhimmista pumppuvalmistajista. Sentuotteettunnetaankorkeasta laadusta ja erinomaisestakäyttövarmuudesta.tuotteissa yhdistyvät pitkän kokemuksen tuoma osaaminen, parhaat materiaalit ja uusimmat innovaatiot. Allweilerin valikoimassa on pumppuja niin teollisuuden kuin kunnallistekniikan tarpeisiin. Vesihuoltojärjestelmissäsuosittuja ovat Allweilerin epäkeskoruuvipumput.ennestäänkinkattavantuotetarjonnan täydennykseksi Allweiler on tuonut markkinoille uuden Optiflow -pumppusarjan, jossa onkustannustehokkaita ja energiaa säästäviä pumppuja jätevedenpuhdistamojenkäyttöön. -Allweiler on aktiivinen tuotekehittäjä. Tuotekehityksen tärkeä tulos on ALLDURstaattori,jokatakaa Allweiler-pumppujen tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.sen käyt- Oy AtlasCopco Kompressorit Ab:n laajassa valikoimassaontuotteitamyös vesilaitostenjajätevedenpuhdistamoidenkäyttöön. töikäonjopakolminkertainentavalliseen staattoriin verrattuna,pumpuista vastaava myyntipäällikkö MichaelTürtscher Masino Oy:stä toteaa. Allweiler-pumppujen edustus siirtyi syyskuussa 2011 Allweiler Finland Oy:ltä Masino Oy:lle,joka kuuluu teknistä tukkukauppaaharjoittavaanmasino-yritysryhmään. -Olemmekeskittäneet Allweiler-pumppujen myynti-, varasto-ja varaosatoiminnot Vantaantoimipisteeseemme. Vantaallaon tilat myös pumppuhuollolle, mutta valtuutettu huoltoverkostomme kattaa koko Suomen, Türtschermainitsee. Kesäkuusta 2012 lähtien Masino on toiminut myös saksalaisen Sterling SIHI GmbH:n valmistamien, pääasiassa teollisuuden käyttöön tarkoitettujen SIHI-pumppujen edustajana Suomessa. Masino Oy Pumput Kärkikuja 3,01740 VANTAA Puh Atlas Copcolta ratkaisuja vedenkäsittelykäyttöön Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen: Hyvä palvelu perustuu riittävään tuotantokapasiteettiin ja hyvään kunnossapitoon Tampereen Veden tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä hyvällä tasolla,mutta tulevina vuosina on varauduttava Tampereen alueen väkiluvun nopeaan kasvuun. Tampereen Vesi käyttää talousveden valmistuksessa raakavetenä sekä pinta- että pohjavettä. Pintaveden osuusvedentuotannosta on kaksi kolmasosaa. Suurin vedenpuhdistuslaitosruskossaottaa raakavedeksi pintavettä Roineestajasen varalaitos Kaupinoja pintavettä Näsijärvestä,kuten mytöspienet paikalliset puhdistamot Kämmenniemessä ja Polsossa. Pohjavedenottamoita onkaikkiaan viisi. Tampereen Vesi toimittaa talousvettämyöspirkkalaansekä tarpeen mukaan Nokialle,Ylöjärvelle, Lempäälään ja Kangasalle. Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen sanoo, ettätalousveden tuotannossa tulee säilymään useamman laitoksenmalli jatkossakin. Asiantuntija Jatkuu sivulla Vuonna 1876 perustettu Atlas Copco on maailman johtavia teollisuu-uden tuotantoratkaisujen toimittajia. AtlasCopconkompressoritekniikann liiketoiminta-aluevalmistaa teollisuuskompressoreita,ekspandereita,, ilman- ja kaasunkäsittelyjärjestelmiää sekä paineilman hallintajärjestelmiä. ä. Suomessa kompressiliiketoiminta-alueesta vastaa OyAtlas Copcoo Kompressorit Ab. Yhtiö palveleee teollisuuden lisäksi esimerkiksi vesilaitoksiajajätevedenpuhdistamoja. a. Energiatehokkaat välineet hapen ja paineilman tuotantoon Tuotepäällikkö Martti Rask kertoo,ettäosa vesilaitoksistavalmistaa veden otsonointiprosessissa tarvittavan hapen itse. Atlas CopcoKompressorittoimittaa hapenvalmistusprosessissa tarvittavia happigeneraattoreita. Vesilaitoksissajajätevedenpuhdistamoissa on käytössä paineilmalla toimivia instrumentteja.instrumenttipaineilmakompressorit kuuluvat Atlas Copco Kompressoreiden tuotetarjontaan. Atlas Copco valmistaamyöstäysin öljytöntä paineilmaa tuottavia kompressoreja, jotkasoveltuvaterinomaisesti puhtaan veden tuotantolaitoksiin. -Vedenkäsittelyssä käytetäänmyösma- Öljytön puhallin ZS22+VSD pack-. Kuva: Atlas Copco. talapaineistailmaa flotaatioon ilmastusaltaissa.atlas Copcon täysin öljytöntä paineilmaa tuottava ZS-ruuvipuhallin on todella hyvä vaihtoehto tähän käyttötarkoitukseen. Perinteisenkiertomäntätekniikansijasta AtlasCopco käyttääluotettavaa ja energiatehokasta ruuvitekniikkaa. Suoravetoisella ruuvipuhaltimella voidaansaavuttaa jopa 30 prosentin energiansäästöt kiertomäntätekniikkaan verrattuna, tuotepäällikkö OllipekkaSinisalo toteaa. Korkealaatuinen paineilmatakaa toimivan prosessin ja puhtaat lopputuotteet. Atlas Copcovalmistaa paineilmasta ja kaasuista kosteutta ja epäpuhtauksia poistavia paineilmakuivaimiaja-suodattimia. Rask korostaa, että Atlas Copco kiinnittää tuotekehityksessä erityistä huomiota laitteiden energiatehokkuuteen. AtlasCopco Kompressoreiden tehtävänä on löytää asiakkaalletuotevalikoimasta kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu, joka täyttää käyttötarpeetoptimaalisesti. Huolto- ja etävalvontapalvelut Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:llä on koko Suomen kattava huoltoverkosto.huoltopisteitä on 16 eri puolilla maata. Öljyttömän puhaltimen ZS22+VSD ohjauspaneeli. Kuva: Atlas Copco. -Asiantunteva huolto takaa tuotteiden ongelmattomantoiminnan ja pitkänelinkaaren. Huoltoa tukevatetävalvontapalvelumme, Rask mainitsee. Oy Atlas Copco Kompressorit Ab Tuupakankuja VANTAA Puh

15 Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki: Elämme muutosvaiheessa kuntaliitosten takia Tämänvuodenalussasyntyiuusi Oulunkaupunki, kunhaukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät Oulun kaupunkiin. Kuntaliitosmerkitsi myös viiden vesilaitoksen yhdistymistä. - Elämme muutosvaiheessa, kun selvitämme vesihuollon järjestämisen yksityiskohtia eri puolillaoulua.muutoksessatulihallintaamme erilaista ja eri-ikäistä vesihuoltoinfraa, ja nyt kartoitamme ja aikataulutamme uusimisja saneerauskohteita. Esimerkiksi vesihuoltoverkoston vanhimmat osat ovat vanhan Oulun kaupungin alueella,mutta pyrimme ottamaan kaikkialueet tasapuolisesti huomioon kehityssuunnitelmissa, Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki toteaa. Puhdas vesi tuotetaan alueellisesti Oulun Vesi pumppaa raakaveden Oulujoesta. Raakavesi puhdistetaan talousvedeksi Hintan ja Kurkelanrannan vedenpuhdistamoissa, jotkasijaitsevat Oulujoenvastakkaisillarannoilla. -Hintan ja Kurkelanrannan puhdistamoissa tuotettu vesi käytetään kantakaupungin alueella. Liitoskuntien alueella talousveden tuotanto tulee säilymään ainakin toistaiseksi entisellään. Jokaisella alueella on paikalliset pohjavesivarat, riittävästituotantokapasiteettiaomiin tarpeisiin ja kattavajakeluverkosto, eikä hyvintoimivaansysteemiin oletarvetta puuttua,lähdemäki sanoo. Lähdemäki huomauttaa, että OulunVedellä on ollut jo pitkään vireillä pohjavesihanke, jollatähdätään raakavedenhankinnan varmistamiseen ja talousveden laadun parantamiseen. Hankkeen toteutuminen on kuitenkin ollut vastatuulessa. -Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hyväksyi aiemmin pohjaveden ottamista koskeneen hakemuksemme, muttavaasanhallinto-oikeus kumosi sen ja palautti asian uuteen käsittelyyn. Tämäntakia pohjavesihankkeen toteutus viivästyy useita vuosia. Asiantuntija 15 Taskilan puhdistamo saneerataan Oulun Taskilassa sijaitsee Pohjois-Suomen suurin yhdyskuntajätevedenpuhdistamo, joka käsittelee nytkaikkikantakaupungin jätevedet. Taskilan puhdistamoon johdetaan siirtoviemäriä pitkinmyösmuhoksenjautajärven kuntien jätevedet. -Puhdistamoonontulossa lisäävirtaamaa, koska Oulun Haukiputaalta lakkautetaan kaksi pientä puhdistamoa ja Iinkunnasta yksi ja jätevedet johdetaanrakenteillaolevaa siirtoviemäriä pitkin Taskilaan. Tänä kesänä käynnistyy Taskilan puhdistamolla noin vuoden kestäväsaneeraushanke, jossauusitaanpuhdistamon esikäsittelyosa ja rakennetaan tasausallasjärjestelmä, jollapystytään tasaamaan virtauspiikkejä. Siirtoviemärihanke on osittain EU:n rahoittama, mutta Taskilan yli viiden miljoonaneuron hanke on täysin omarahoitteinen, Lähdemäkisanoo. Jäteveden käsittely keskittyy ja liitoskunnista vain Yli-Iissä säilyy käytössä oma jätevedenpuhdistamo. Investointien painopiste verkoston saneerauksessa 2000-luvun ensimmäinenvuosikymmen oli Oululle voimakasta kasvun aikaa. Uusia asuinalueita otettiin käyttöön,joten Oulun Veden investoinnit keskittyivät vesihuoltolinjojen uudisrakentamiseen. Taloustaantumanmyötä uusien alueiden käyttöönotto on hieman hidastunut,joten Oulun Vedelläinvestointien painopiste on siirtynyt verkoston saneeraukseen. -Kantakaupungin alueella tärkeimmät saneerauskohteet ovat viemäriverkoston isot runkojohdot, mutta saneeraukset koskevat yleisemminkinviemäriverkkoa. Josmahdollista, ajoitamme viemäriverkoston saneerauksenkadun saneeraukseen, koskasilloinkatu joudutaanjokatapauksessa kaivamaanauki. Erilliskohteissa käytämme mahdollisimman paljonsukkasujutustajamuita kaivamattoman tekniikanmenetelmiä, Lähdemäki mainitsee. Automaatiota vesilaitoksiin BK-automationKyontyöskennellyt vesilaitostenautomatisointi- ja sähköistysprojektien parissa jo yli 30 vuoden ajan. BK-automation Ky:llä on vankka kokemus sekä vedentuotantolaitostenettäjätevedenpuhdistamojen automatisointi-jasähköistysprojekteista. Toisena erikoisosaamisalueena yrityksellä ovat säännöstelypatojenautomatisointi- ja sähköistysprojektit. Palvelutarjontaan kuuluu myös automaation ylläpitohuolto. -Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tulevaisuuteentähtääviä,kustannustehokkaita ratkaisuja.toimipaikkammeonseinäjoella, jostakäsin palvelemmekuntia, kaupunkeja, teollisuutta ja viranomaistahojakokosuomessa, projekti-insinööri Pasi Aro kertoo. Aro mainitsee viime vuosien referenssikohteista Korteskylän vesilaitoksen sähkö-ja automaatiourakanseinäjoenvedelle sekä Naapuskosken säännöstelypadonsähkö- ja automaatiourakanleppävirralla Pohjois-SavonELY-keskukselle. BK-automation Ky:n palveluja täydentää Köyliössä toimiva BK-Hydrometa Oy, joka on keskittynyt ympäristömittauksissa tarvittavien laitteistojenmyyntiin jahuoltoon.lisäksi yhtiöryhmään kuuluu Oy Depos Ab, joka huolehtii tietoliikenteeseen ja tietokantoihin liittyvistä asioista.depos toimittaa myös web-pohjaisia valvomoratkaisuja pienehköille vesilaitoksille. BK-automationKy Rytmikorjaamo Vaasantie SEINÄJOKI Puh Saarikosken säännöstelypato Iisalmen Runnilla. Kuva:BK-automation Ky Vedenkäsittelykemikaalit kotimaiselta asiantuntijalta Algol Chemicals Oy on teollisuudenjavedenkäsittelyn prosesseissa tarvittavien kemikaalien suurhankkija ja jakelija. Algol-konserniin kuuluvalla Algol Chemicalsilla on yli 200 aktiivisen tavarantoimittajanverkostoympärimaailman. Tarjolla on useiden tuhansien kemikaalituotteiden valikoima teollisuus- ja vedenkäsittelykäyttöön. -Meillä on todella laaja tarjonta jäteveden käsittelyssä tarvittavia kemikaalejavalmiiksi pakattuina. Toimitamme asiakkaillemme peruskemikaaleja hapoista emäksiin sekä kiinteässä että nestemäisessä muodossa. Valikoimaamme kuuluvat myös rauta- ja alumiinipohjaisetsaostuskemikaalit,ph:n säätökemikaalit, veden puskuroinnissakäytettävät kemikaalit, vedenpehmennyssuolat ja hajunpoistokemikaalit. Jäteveden käsittelyssä käytettävien kemikaalien lisäksi Algol Chemicalsilla onlaaja tuotevalikoima juoma- ja puhdasvesipuolelle.kemikaaleihin liittyvä asiantuntemuksemme on asiakkaiden hyödynnettävissä,myyntipäällikkö Timo Salonen kertoo. Salonentoteaa, että AlgolChemicalson tehnyt yhteistyötä kunnallisten vesilaitosten kanssa jokymmenien vuosien ajan.tuotevalikoimaonmuokkautunutasiakastarpeita vastaavaksi.asiakkaat voivat luottaa yhteistyön jatkuvuuteen, koska Algol Chemicals on vakiinnuttanutpaikkansa Suomessa ja muissa PohjoismaissasekäVenäjällä, Baltiassa,Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Myyntipäällikkö Timo Salonen. -Kunnallisten vesilaitosten lisäksi palvelemme voimalaitoksia, joille toimitamme esimerkiksi biosidejä ja glykolipohjaisia jäähdytys- ja lämmönsiirtonesteitä, Salonen mainitsee. Algol Chemicals Oy PL ESPOO Puh

16 16 KunnallisSuomi Hajuhaitat kuriin OdorOffin ratkaisuilla Esimerkiksi jäteveden käsittelyssä ja jätteiden kompostoinnissa syntyy väistämättä hajua. OdorOff Oy toimittaa hajunpoistoratkaisuja, joilla pystytään tehokkaasti eliminoimaan ympäristöä haittaavat hajut. OdorOff on kehittänyt ja patentoinut menetelmiä, joilla erilaistenprosessien ja reaktioiden aiheuttamathajut voidaan poistaatäydellisesti.kohdekohtaisestionvalittavissaabsorptioon tai aktiivihiileen perustuva ratkaisu tai yhdistelmäratkaisu. -Yhdistelmäratkaisulla hajuhaitat voidaan poistaa ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaastivaativistakinkohteista.ratkaisussa yhdistyvät patentoimamme vesikäyttöinen absorptiopesurijaaktiivihiiliratkaisu, avainasiakaspäällikkö MikkoLohi toteaa. OdorOff tekee nykyisin yhteistyötä norjalaisen kumppanin kanssa.norjalaisyhtiöllä on kokemusta alalta jo1990-luvun puolestavälistäalkaen. Yhteistyötäydentääratkaisuvaihtoehtoja,varsinkinisommissakohteissa.Yhteistyönmyötä Odor- Offin ratkaisuissa on mahdollista käyttää UV-valoon perustuvaa Photox-järjestelmää, joka parantaa hajunpoistotehoa jopa 2 3-kertaisesti.Yhdistelmäratkaisullaonmahdollista käsitellä jopa kuutiometriä tunnissa. OdorOff toimittaa asiakkaan halutessa hajunpoistoratkaisut avaimetkäteen-periaatteella. Palvelusopimussisältäämyös laitteiden huollon. -Olemmetoimittaneethajunpoistoratkaisunyli 200 asiakkaallejayli 700 kohteeseen Suomessajamuutamia myös ulkomaille. Uusimpiin toimituksiimmekuuluu5000 kuutiometriä tunnissa käsittelevä yhdistelmäratkaisu M-realin Kyröskosken-tehtaalle.Tänä vuonna olemme toimittaneet 7000 kuutiometriä tunnissa käsittelevän yhdistelmäratkaisun Vodokanalin jätevedenpuhdistamolle Pietariin yhteistyössä Onnisen kanssa. Mikko Lohi korostaa, että hajuhaittojen eliminointiin on aina helpompi ja kustannustehokkaampi varautua laitoksen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kuin tehdä suunnitelmat ja asennukset jälkikäteen. OdorOff onkin tehnyt viime vuosina entistä enemmän yhteistyötä suunnittelutoimistojen japumppaamotoimittajien kanssa. OdorOff Oy Jousitie2C,20760 PIISPANRISTI Puh Kustannustehokkaat pneumaattiset toimilaitteet Vesilaitosten automaattiventtiilien toimilaitteet ovat perinteisesti olleet sähkötoimisia.varteenotettavana vaihtoehtona ovat paineilmatoimiset toimilaitteet. Saksalainen perheyritys Festo on yksi maailman johtavista automaatioteknologian toimittajista.vuonna 1925 perustettu yritys on kehittänyt komponentteja teollisuusautomaatioon 1950-luvulta alkaen. Tällä hetkellä yksi Feston osaamisen painopistealueista on vesilaitosautomaatio. -Onkyse sitten puhtaan veden tuotannosta tai jäteveden käsittelystä, tarvitaan tuotantoprosessissa erilaisia venttiilejä ja venttiilien ohjaustekniikkaa. Suuriosa toimilaiteventtiileistä toimii sähköllä, mutta Saksassa on tutkittu,ettäpaineilmatoimilaitteen kustannukset ovat noin kaksi kolmasosaa sähkötoimilaitteen kokonaiskustannuksista. Saksan Insinööriliittoonlaskenutsäästöninvestointikustannustenja25 vuoden elinkaarikustannusten perusteella Kleine Kinzigin vesilaitoksella, jossa on 64 automaattiventtiiliä,vesilaitosratkaisuista vastaava myynti-insinööri Anssi Gröhn FestoOy:stätoteaa. Festo toimittaa asiakkailleen venttiilien ja niiden ohjaustekniikan muodostamia kokonaisuuksia. Myös ilmanhuoltolaitteet, letkut ja liittimet kuuluvat toimitukseen. Palveluosuus koostuu ohjaustekniikan mitoituksesta,laitevalinnoistaolosuhteidenmukaisesti ja käyttöönottotuesta. -Suomalainen teollisuustunteefeston, muttasuomenkunnallisella vesilaitosmarkkinalla Festo on uusi toimija. Maailmalla Festollaon josatoja toimituksiavesilaitoksiin, ja näistä toimituksista syntynyttä tietoa pystymme hyödyntämään myös Suomessa. Pystymme myös kertomaan, jospneumatiikkaratkaisu ei sovellu kohteeseen. Gröhn toivottaa kaikki automaatioratkaisuista kiinnostuneet tervetulleiksi Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn osastolle C559. Festolla on osastolla onhiekkasuodatusdemolaitteisto, joka kertoo havainnollisesti tuotekonseptin idean. FestoOy PL 86, VANTAA Puh Tampereen Veden toimitusjohtaja Pekka Pesonen: Tampereen javalkeakosken seudun kunnilla onollut jo pitkään vireillä seudullinen tekopohjavesihanke, mutta sen toteutuminen näyttää epävarmalta. Pesosen mukaantekopohjavesi tuleekuitenkinjossain vaiheessaajankohtaiseksi.tampereella tekopohjavedellä ontarkoitus korvata Ruskon laitoksentuottamapintavesi. Jätevettä Tampereen Vesi käsitteleeneljällä puhdistamolla,joista kaksi on pienpuhdistamoitatampereen pohjoisellaalueella. Pääpuhdistamot ovat Pyhäjärven rannalla. Viinikanlahdessa käsitellään neljä viidesosaa ja Raholassayksi viidesosa jätevesistä. Mukana ovat myös Kangasalan,Ylöjärven, Pirkkalanja osa Lempäälän jätevesistä. -Jäteveden käsittelyssä on tiedossa muutoksia. Kuudella Pirkanmaan kunnalla eli Tampereella, Ylöjärvellä, Kangasalla, Pirkkalalla, LempäälälläjaVesilahdella on vireillä yhteinen keskusjätevedenpuhdistamohanke. Uusi, kallion sisään louhittava puhdistamo ontarkoitus saada käyttöön 2020-luvun alussa Tampereen Sulkavuoressa. Uusi puhdistamo korvaisi Tampereen kantakaupungissa toimivat puhdistamot ja Lempäälän kunnan puhdistamon. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on parhaillaanpirkanmaanely-keskuksen käsiteltävänä. Periaateratkaisu keskuspuhdistamosta ja siihen liittyen vesihuollon seudullisesta järjestämisestätehdääntämän vuoden aikana,minkä jälkeen hankkeen toteutusvaihe käynnistetään,pesonen kertoo. Asiantuntija Investoinnit välttämättömiä Pesonen toteaa, että kasvavan kaupungin vesihuoltoinfran ylläpito vaatii jatkuvasti suuria investointeja. -Onrakennettava uusiarunkoyhteyksiä kantakaupunkiin sekä uutta verkostoa laajenevillekaava-alueille, muttasamallasaneerattava olemassa olevaa verkostoa. Myös tuotantolaitoksetonpidettäväajanmukaisessakunnossa.pyrimme siihen, että tuotantokapasiteettia on riittävästi ja vesihuol- Ajankohtaista: Tampereen Asemakeskus -hanke on kirjattu Tampereen kaupunkiseudun ja valtion tekemään maankäytön,asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL) Sopimuksen mukaanrautatieaseman alueen kehittämiseksi tehdään yhteinen kokonaissuunnitelma, joka koskee myös toteuttamista. Suunnitelmapalveleekaikkia liikennemuotoja. Asemakeskuksen suunnittelussa ovat mukana Tampereen kaupunki, liikenne- ja toinfra pysyy sellaisessa kunnossa,ettei palvelua haittaavia katkoksia pääse syntymään. Lähivuosien suurimpiin yksittäisiin investointeihin kuuluu tällä hetkellä varalaitoksena toimivan Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraus nykyaikaiseen kuntoon. Kaupinojanlaitoksesta tuleejatkossakeskeisen sijaintinsa vuoksi Tampereen Veden päävedenottamo Ruskon vedenkäsittelylaitoksenrinnalle. -Kaupinlaitoksen saneerauksenjälkeen vedentuotantokapasiteettimmeonhyvällä tasolla myös tulevia vuosia ajatellen. On kuitenkin ennustettu, että vuoteen 2030 mennessä Tampereen seudulle tulee uutta asukasta,mikä tarkoittaa lähes neljäsosan lisäystä väkilukuun. Tähän Tampereen Veden on pystyttävä varautumaan. Vesihuollon maksut pysyvät Pesosen mukaansuuristainvestointitarpeista huolimatta jatkossakintampereella kilpailukykyisinä. TällähetkelläTampereen Veden maksujenvertailuhinta kerrostaloasukkaalleon Vesilaitosyhdistyksen keräämien tilastojen mukaanhalvinmaan15suurimmasta kaupungista. Tampere javaltio aloittivat Tampereen Asemakeskuksen yhteissuunnittelun Tampereenkaupunkionaloittanut yhdessä valtion kanssa Tampereen rautatieasemaa ja keskustan ratapiha-aluetta ympäristöineen koskevan suunnitteluyhteistyön. Kuva: MikkoKäkelä. viestintäministeriö, Liikennevirasto, Senaatti-kiinteistöt javr-yhtymä Oy. Hanketta ohjaa osapuolten yhteinen johtoryhmä ja käytännöntyötä vieeteenpäin osapuolten ja konsulttien yhteinen suunnitteluryhmä. TampereenkaupunkijaLiikennevirastojakavathankkeenensimmäisenvaiheen kustannuksetpuoliksi. Hankkeen tavoitteenaonensimmäisessä vaiheessamääritelläerityisestiliikenteellisiäjatoiminnallisia ratkaisuja ja valmistella toista vaihetta,jolloin otetaanmukaanalueen maankäytön suunnittelu laajemmin. Vuoden loppuun mennessä työstetään kilpailuohjelma,jonka perusteella ensi vuonna järjestetään kilpailu Asemakeskuksen maankäyttökonseptista. Lisätietoja hankkeesta oninternetissä Tampereen kaupungin kotisivuilla osoitteessa

17 17 Globaalisti toimivaan Schneider Electric -konserniin kuuluva Schneider Electric Finland Oy on energianhallinnan asiantuntija, jonka toiminta on jakautunut viiteen segmenttiin: Power jainfrastructure, IT, Industry,LifeSpace sekä Buildings. Yritys toimii 22 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. -Palvelemme esimerkiksi teollisuusyrityksiä, rakennusliikkeitä, verkko- ja energiayhtiöitäsekävesilaitoksia. Yhdessä järjestelmäintegraattoreiden ja suunnittelukumppaneiden kanssa pystymme toimittamaan isoja automaation javalvonnan kokonaisuuksia vesilaitoksille, markkinointipäällikkö Mika Kepponen sanoo. -Lisäksi olemmemerkittäväsähkönjakelutuotteiden toimittaja, vesihuoltoratkaisujen myyntipäällikkö ToniSaarela lisää. Tietoon energiatehokkuuden perusta Aikaisemmin vesilaitokset keskittyivät veden laatuunjariittävyyteen eikä prosessia mietittyenergiankulutuksen kannalta.nykyisin vesilaitostenonpakko kiinnittää huomiota myös energiankulutukseen kansallisten ja EU:n määräysten sekä säästöpaineiden takia. -Nykyaikaisessavesilaitoksessaenergiankulutuksen minimointi jasiihen tähtäävät seuranta- ja säätötoimenpiteetovatarkipäivää, Saarela toteaa. Schneider Electric on kehittänyt vesilaitoksillaratkaisujaenergiatietojen keräämiseen ja analysointiin. Valvontajärjestelmätkeräävät tietoaenergiankulutuksestasekä prosessisuureita kuten laatua ja määrää. Taloushallinnosta saadaan tietoja esimerkiksi kemikaalikustannuksista. -Voimmeauttaaasiakasta analysoimaan laitoksen toimintaa tehokkuusmittareiden Energiatehokkuutta vesilaitoksen toimintaan avulla. Määrittelemme konkreettiset seurattavat asiat, joillapystytään mittaroimaan kustannus- ja energiatehokkuutta.mittaroiminen antaa tietoa käytön optimointiin ja käyttöhenkilöstönohjaamiseen. Saarelan mukaan Schneider Electricilla on maailmalla jopitkä kokemus vastaavanlaisista toteutuksista. Suomessa on mahdollista hyödyntäämaailmalla hyväksi havaittuja käytäntöjä. Kepponen mainitsee, että vesilaitoksen käyttökustannustenoptimointiin kannattaa kiinnittää huomiota joinvestointivaiheessa. -Käyttökustannukset voivat olla jopa 80 prosenttia kokonaisinvestoinnista. Investoimallanykyaikaiseen energiaa säästävään teknologiaan pystytäänsaavuttamaanmerkittäviä säästöjä vesilaitoksenelinkaarikustannuksissa. Energiatehokkuutta tavoitellaan kaikessatuotannossa, eikä vesihuolto tee siitä poikkeusta. ScneiderElectricFinland Oy voi auttaa vesilaitoksia saavuttamaan merkittäviäsäästöjä. Asiantuntijan käyttö kannattaa Schneider Electric Finland on toteuttanut muutamien vesilaitosten kanssa energiatehokkuusprojektin. -Nykytilannetta kartoitettaessa olemme huomanneet, että monessapaikassaverkostopaineensäätö perustuu historiatietoihin. Pienellä paineenalennuksella säästetään energiaa, mutta kuluttajat eivät huomaa muutosta.myös pumppujen tehosäädöissä on ollut toivomisen varaa, Kepponen kertoo. -Meidän kaltaisemme asiantuntijan avustuksella vesilaitoksessaonmahdollista löytää toiminnan ja energiatehokkuuden kannalta optimaalisetsäädötkaikkiin laitteisiin, Saarela korostaa. SchneiderElectricFinland Oy Sokerilinnantie 11 C, ESPOO Puh Mika Kepponen Puh Toni Saarela Puh Alueellinen jätevesijärjestelmä on kaikille kustannustehokas vaihtoehto Kunnallisen viemäriverkoston rakentaminen esimerkiksi ydinkaupungin ulkopuolella sijaitsevalleasuinalueelleei ole aina kannattavaa. Kustannustehokkaampi vaihtoehto on alueellinen viemäriverkko- ja puhdistamoratkaisu. -Kuntien taloudellinen tilanne on tiukka, joten myös jätevesiverkoston kehittämiseen käytettävissä olevat varatovatniukat. Kunnissa on kuitenkin rakennetaan uusia asuinalueita, joiden jätevesihuolto on pakko järjestää. Kunnallisen jätevesiverkoston ulottaminen uusille asuinalueillevaatiitodella suuren investoinnin,jokaonpitkälläkinaikavälillä tarkasteltuna usein tuottamaton,toimitusjohtaja Ari Luukko Goodwell InfraDev Oy:stä toteaa. Luukko lisää, että lisäksi monissa vanhoissa taajamissa on jouduttu pettymään, kun luvatun kunnallisen jätevesijärjestelmän rakentaminen alueelle on siirretty kunnan vesihuoltosuunnitelmassa hamaan tulevaisuuteen. Kustannustehokas vaihtoehto on alueellisen jätevesijärjestelmän rakentaminen. Kyseessä on itsenäisesti toimiva järjestelmä, joka on kunnallisen vesilaitoksen omistuksessa, ja vesilaitos laskuttaa järjestelmän käyttäjiltä liittymis- ja käyttömaksut normaaliin tapaan. Kapasiteetti kasvaa kiinteistömäärän mukana Jätevesijärjestelmien suunnitteluunjatoteutukseenerikoistunut Goodwell InfraDev Oy on tuotteistanut alueellisenjätevesijärjestelmän. -Rakennamme kohteeseen viemäriverkostonjajätevedenpuhdistamon.betonisista säiliöistä rakennettavanpuhdistamon kapasiteettiaonhelppokasvattaa, josalueellerakennetaan uusia taloja tai aiemmin järjestel- Kosken kylään Perniössä rakennetussa aluepuhdistamossa mitoistusvirtaama on 8kuutiometriä vuorokaudessa. Jyrkän kylässä Sonkajärvellä sijaitsevan aluepuhdistamon mitoitusvirtaama on 35 kuutiometriä vuorokaudessa. mästä pois jääneet kiinteistöt haluavatliittyä järjestelmään. Puhdistamovoidaan muuttaa helpostipumppaamoksi,jos kunnallisen siirtoviemärin rakentaminen alueelle tuleeajankohtaiseksi.puhdistamon muut osat voidaan muuttaa samalla jäteveden tasausaltaaksi, mikä osaltaan tuoturvallisuutta ja varmuutta koko verkoston toimintaan,luukko sanoo. Puhdistamovarustetaan valvontajärjestelmällä, joka tuottaa kunnallisen vesilaitoksen valvomoon jatkuvaa tietoa puhdistusprosessista.varmuuden vuoksi tehtäviä tarkastuskäyntejä ei siis tarvita ja huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein. Halutessaan vesilaitos voimyöstehdägoodwell InfraDev Oy:n kanssa puhdistamoakoskevan huolto-ja ylläpitosopimuksen. Luukko korostaa, että näin rakennetut alueelliset järjestelmät mahdollistavat kunnallisenvesihuoltoverkostonlaajentamisen hallitusti. Jokainen järjestelmätuo vesilaitoksella uusiaasiakkaitajasitäkauttajatkuvaa tuloa kunnalle. Onnistuneita toteutuksia eri puolilla maata Goodwell InfraDev Oy on toteuttanutkymmeniäalueellisia jätevesijärjestelmiäeri puolillesuomea. EsimerkkeinäLuukkomainitsee HusönkartanonHelsingissä, Vepsän saaren Turussa, Hultan kylänraaseporissa, Kosken kylän Perniössä ja Jyrkän kylänsonkajärvellä. GoodwellInfraDevOy Puh

18 18 KunnallisSuomi Ulkovalaistuksen kunnossapito osaaviin käsiin Exsane Oy on osaava yhteistyökumppani ulkovalaistuksen kunnossapidossa. Vuonna 1989 toimintansaaloittanutexsane Oy on sähkönjakelu-, tele- ja valaistusverkkojenrakennus-, huolto-jakunnossapitopalveluja tarjoava yritys. Sähkö- ja puhelinlaitoksille linjaraivaus- ja puunkaatopalvelujatarjonneesta yrityksestäonkehittynyt vuosien mittaan monipuolisia palveluja tarjoava osaaja. Ulkovalaistuksen huoltotyöt kuuluvatyrityksen osaamisalueisiin. -Pystymme huolehtimaan normaaleista huoltokierroksista javikatöistä sekä valonlähteiden ryhmävaihtourakoista.palvelutarjontamme sisältää myös valaisinten ja valaisinpylväiden kuntotarkastukset. Olemmemyös päivittäneet valaistusverkostojen paikkatietoja ja siirtäneet niitä sähköiseen muotoon,toimitusjohtaja Jukka Samola kertoo. -Monet kunnat ovat jo reagoineet EU:n elohopeadirektiivin muutokseen. Tähänliittyen olemmetehneet edellä mainittuapaikkatietokartoitusta ja myös valaisinten vaihtoja. Monessa kunnassa mietitään, uusitaanko ulkovalaistus pylväitä myöten kokonaan vai ainoastaan valaisimet, ja tähän asiaan voimme tarjotaasiantuntemustamme. Henkilöstönammattitaidonlisäksi Exsane on panostanut huoltotöissä tarvittaviin kalustoresursseihin. Hyvinvarustelluissa huoltoautoissa on tilat ja työkalut esimerkiksi valaisintenkorjaus-jahuoltotoimintaavarten. Autoissa olevien nostureiden nostokapasiteetti riittää 14 metriin saakka, ja tarvittaessa käytettävissä on järeämpääkin nosturikalustoa. Samola huomauttaa, että Exsane on toteuttanutmyösulkovalaistuksenperustamisprojekteja. Näistä esimerkkejä ovat uuden asuin- alueen ulkovalaistusprojekti Muuramessaja Itä-Uudenmaanjäteasemanaluevalaistusprojekti. Exsanenpäätoimipaikka sijaitseeporvoossa,mutta yritys toimii koko Suomen alueella. Exsane Oy Sorvaajantie 6, PORVOO Puh Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine: Kaupunkisuunnittelu ei keskity vain kärkihankkeisiin Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja TarjaLaine toteaa, että kaupunkisuunnittelu tarjoaa lähtökohdat kokokaupungin ja sen osien suunnittelulle sekä yleiselläettäyksityiskohtaisellatasolla. -Kaupunkisuunnittelussa tarkastelemme Vantaankaupunkia kokonaisuutenaja luomme yleiskaavankaltaisia suuntaviivoja kaupungin kehittymiselle.vantaalla on tällä hetkellä voimassa vuonna2007 hyväksytty yleiskaava, joka määritteleeliikennejärjestelmän,kaupunkikeskustojenalueetjatäydentävät alueet. Asemakaavat puolestaan tarkentavateri alueita koskevia suunnitelmia. Painotuksia on, mutta mitään aluetta ei unohdeta Laineenmukaantällä hetkellä Vantaankaupunkisuunnittelussa painotetaan täydennysrakentamista ja kaupunkikeskustojen kehittämistä. Kehäradan käyttöön ottamisen tuomathaasteet jamahdollisuudet ovat vahvasti esilläkaupunkisuunnittelussa. -Kehärataonmerkittäväsyy siihen, että Vantaa kaupunkin panostaa lähivuosina Asiantuntija voimakkaastiesimerkiksi Tikkurilan keskustan kehittämiseen. Täydentävistä asuinalueista merkittävin on Kivistö,jossa järjestetään Asuntomessut vuonna Tulevaisuuden tärkeisiin kehityskohteisiin kuuluu Aviapolis, josta ontarkoitus aikaansaada uusi korkeatasoinen asuin- ja yritysalue. Jatkuu sivulla FastROI KUNTO kerää kunnossapitotiedot FastROI KUNTO on liikenneväylienkunnossapidostavastaavien organisaatioiden käyttöön suunniteltutiedonkeruu-ja raportointijärjestelmä. -KUNTO-järjestelmää voivatkäyttää teiden, katujen, kevyen liikenteen väylien, pysäköintipaikkojen, piha-alueiden, viheralueiden ja liikuntapaikkojen kunnossapitopalvelujen tilaajat sekä tuottajat niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, FastROI Oy:n myyntipäällikkö Jarmo Mustonen toteaa. FastROI KUNTO onerinomainen työkalu, kun toiminnassa sovelletaan tilaajatuottajamallia.tilaaja pystyy seuraamaan tuotannontoteutumistareaaliajassa ja tuotanto voi käyttää järjestelmää oman kunnossapitokaluston sekä aliurakoitsijoiden töiden ohjaukseen ja seurantaan. Tiedonkeruu automatisoitu KUNTO-järjestelmässäonautomaattinen tiedonkeruuominaisuus.ajoneuvoon asennettavapäätelaitesiirtääjärjestelmääntiedot ajoneuvon paikkatiedoista ja tehdyistä töistä.päätelaite reagoi ajoneuvon hallintalaitteiden säätöihin eliesimerkiksi hiekoittimen tai alusterän käyttöön. -Kuljettajan ei tarvitse syöttää tai kuitata mitään tietoja kesken ajon. Järjestelmän kehittämisessä on otettu huomioon työ- ja liikenneturvallisuus, Mustonenmainitsee. Työtilaukset ja muut mahdolliset viestit ajoneuvonkuljettajavastaanottaajokoajo- neuvoon asennettavan kiinteän päätelaitteen, matkapuhelimen tai tablettikoneen kautta.lisäksi KUNTO-järjestelmällävoidaan välittää valokuvia työkohteistatyönohjaajan nähtäväksi. Yksi KUNTO-järjestelmän eduista on historiatiedon tallentuminen. Sen ansiosta pystytään jälkeenpäin selvittämään, kuka on tehnyt työt kussakin kohteessa ja milloin. KUNTO-järjestelmään voidaan liittää myös lisäominaisuuksia kuten ajoneuvokaluston hallintaohjelma. Liikuntapaikkojen kunnossapidossa voidaan ottaa käyttöön kuntalaisille tarkoitettu palvelu,joka mahdollistaa esimerkiksi latuverkoston ja laskettelurinteenkunnostustietojen katsomisen reaaliajassa internetin kautta.katujen kunnossapidossa julkinenkunnossapitotietojen palvelu on tulossa mukaan toimijoiden palveluihin. Järjestelmän avoimet rajapinnat mahdollistavat integraatiot käyttäjän muihin järjestelmiin kuten esimerkiksi palkanlaskentaan ja laskutukseen. Kuopiossa käytetty jo nelisen vuotta FastROI KUNTO -järjestelmää käyttävät esimerkiksi Tampereen, Jyväskylän, Kouvolan, Joensuun, Turun ja Kuopion kaupungit. Yksityiselläpuolellajärjestelmää käyttävät YIT Infrapalvelut ja useat muut toimijat. Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitoyksikköaloitti KUNTO-järjestelmänkäytönnelisen vuotta sitten. -Tilaajana käytämme järjestelmää valvonnan välineenä erityisesti ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidossa. Järjestelmän avulla voimme tarkastaa, että työt on tehty tilauksen mukaisesti,ja lähettäätietoa havaituistapuutteista urakoitsijoille. Järjestelmävähentääkohteidenvalvontakäyntejä. Olemmeolleetjärjestelmään erittäin tyytyväisiä, kunnossapitopäällikkö Mauri Pesonen kertoo. Pesonen toteaa, että FastROI on varma valinta yhteistyökumppaniksi.kunto-järjestelmälläonisoja käyttäjiäsekäjulkisella että yksityiselläsektorilla, mikä takaa sen, että FastROIpanostaajärjestelmän kehittämiseen jatkuvasti ja on valmis vastaanottamaan kehitysehdotuksiasekätilaaja-että tuottajapuolelta. FastROIOy Länsikatu JOENSUU Puh

19 Strihlin katuvalaisimissa on hinta-laatusuhde kohdallaan Strihl Scandinavia AB on yksi Pohjoismaiden suurimpia ulkovalaisintoimittajia.esimerkiksi vuonna 2012 Strihl toimitti Suomeen katuvalaisinta. 19 Vuonna 2004 perustettu Strihl Scandinavia AB on ruotsalainen perheyritys. Suomessa yrityksellä on ollut edustus vuodesta 2010 lähtien. Ruotsin ja Suomen lisäksi Strihl toimittaa tuotteita Tanskaan, Norjaan ja Saksaan. Strihlin päätuoteryhmät ovat ulkovalaisimet, valaisinpylväät ja valomastot. Strihlin tuotteita käytetään esimerkiksi katujen, paikoitusalueiden, puistojen, urheilukenttien, rakennusalueiden, ostoskeskusten, satamien ja lentokenttien valaisemisessa. Strihlin kehittämä robotti automatisoi katuvalaisinten huoltotyön. Katuvalaisimille viiden vuoden takuu On laskettu,että Suomessa on yli miljoona katuvalaisinta ja niistä kahdessa kolmasosassa valonlähde sisältää elohopeaa. EU:n elohopeadirektiivillä on siis lähivuosina suuri vaikutus maamme katuvalaisinkantaan. -Strihlon erinomainenvalintayhteistyökumppaniksi, kunvalaisintenvaihtotulee ajankohtaiseksi.toimitamme laadukkaita, pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltuja katuvalaisimia, jotka ovat huomattavasti kilpailijoiden tuotteita edullisempia.edullisuusperustuukustannustehokkaaseen tuotantoketjuun, jossavalaisintentuotekehitys on keskitetty Ruotsiin ja valmistus ulkoistettu Kiinaan, maajohtaja JanHolmström sanoo. Strihlin katuvalaisinten hinta-laatusuhde on erinomainen, joten yritys pystyy myöntämään tuotteilleenviiden vuoden takuun, kunyleensä vastaavien tuotteiden takuuaika on kaksi vuotta. -Lisäarvoa tuotteillemmetuo se,ettätoimitammelähes kaikki tuotteetvalmiiksi kaapeloituina. Valmiskaapelointi helpottaa ja nopeuttaaasennusta ja näin ollen pienentääasennuskustannuksia. Tarjolla myös LED-teknologiaa Holmström toteaa, että Suomessa suurin osaelohopeaa sisältävistäkatuvalaisintenvalonlähteistä korvataan suurpainenatrium- tai monimetallivalonlähteillä, jotka asennetaan perinteiseen purkauslamppuvalaisimeen. LED-valaistus on kuitenkin yleistymässä myös ulkovalaistuksessa. -LED-valaistustakäytettäessä energiansäästö on suurin piirtensamaaluokkaa kuin suur- Strihl ScandinaviaAB, painenatrium- ja monimetallivalonlähteitä käytettäessä, mutta säästöä syntyy siinä, että LED-valaisimen huoltovälit ovat pitemmät. Strihl on panostanut viime vuosina LED-tuotteiden kehittämiseen, ja esimerkiksi yhtiön suosituin katuvalaisin Mistral Flex on saatavissa myös LED-valaisimena. Robotti automatisoi huoltotyön Strihl onkehittänyt katuvalaisinten huoltotöitä varten EU:n alueella patentoidunstrihl-robotin. Täysin uniikki, huoltotyön automatisoivatuote esitellääntämän kevään aikana. -Robottia käytettäessä ei tarvitse nostaa asentajaa henkilönostimella katuvalaisimen luo, vaan maasta käsin ohjattava robottihuolehtii esimerkiksi valonlähteen vaihdosta taivalaisimen puhdistuksesta. Robotinkäyttönopeuttaa työtäsekäparantaatyö-jaliikenneturvallisuutta,holmström kuvailee. Strihl tulee jatkossa vuokraamaan robotteja huoltotöitä varten ja myös tarjoamaan automatisoitujahuoltopalveluja. Mistral Flex onstrihlin eniten myyty katuvalaisinmalli. Yhteyshenkilöt Suomessa: Etelä- ja Itä-Suomi: Jan Holmström, Puh , Pohjois- ja Länsi-Suomi: Mika Autio, Puh , Palkoproomu tuo sujuvuutta ruoppausurakoihin Challenger Oy:n Pintasäiliö * Tilavuus noin 3,5 m 3 * Muunneltavissa kaikille jätelajeille * Helppo siirtää tarvittaessa toiseen paikkaan * Eitarvitse rakennuslupaa eikä maankaivua * Hyvä ratkaisu kerros- ja rivitaloille Uunila Oy on tarjonnut maa- ja vesirakentamiseenliittyviä palveluja jo 40 vuoden ajan. Yrityksessä riittää osaamis- ja kalustoresurssejavaativienkintoimeksiantojen toteuttamiseen. Erikoisuutena kalustossa on esimerkiksi palkoproomu. Uunila Oy:n osaamistaonhyödynnetty esimerkiksi energialinjojen, teiden ja venereittien rakennushankkeissa ympäri Suomen. -Meillä ontällä hetkellä kymmenkunta työntekijää, ja heidän joukostaan löytyy eri alojen tietotaitoaerikoisprojektien toteuttamistavarten. Koskakyseonerikoisrakentamisesta, tarvitaan urakoissa myös työsuunnittelun osaamista, ja sitäkin meiltä löytyy. Myös kalustoresurssimme riittävät vaativaankinurakointiin, toimitusjohtaja Jaakko Uunila sanoo. KalustostapuhuttaessaUunilanostaa esille palkoproomun, jonka Uunila Oy on kehittänytomaan käyttöönsä.seonväylien ja rantojen ruoppaustöissä käytettävä itsekulkeva lastinkuljetusalus,jokapystyyliikkumaanongelmittamyösmatalassa ja virtaisessavedessä.runkorakenteenansiosta palkoproomulla päästään ajamaan lähelle rantaa ja lasti voidaannostaarannallekätevästi pitkäpuomisella kauhalla. Lastivoidaan purkaa myös veteen. Proomussaonhyvät ohjattavuusominaisuudet, kuten hydraulisesti nousevajakääntyvä keulapotkuri,joten työskentely onnistuu myös kapeissa väylissä. Palkoproomu on parikymmentä metriäpitkä ja viitisen metriäleveä. Lastitilavuus on 45 kuutiometriä. Uunila kertoo,että25kuution lastilla pystytään ajamaan jopa 1,2 metrin syvyisessä väylässä,mutta täysi lastivaatiinoin kahden metrinsyvyisen väylän. Proomu voisiirtyäkohteesta toiseenvesiteitse,mutta siirto voidaan tehdä myös maanteitse erikoiskuljetuksena. Veteenlaskupaikaksi riittää ranta, jossanosturi pystyy työskentelemään. -Palkoproomun toimintaperiaate selviää parhaiten katsomalla video, johononlinkki kotisivuillamme,uunila huomauttaa. Uunila Oy Isonkedontie 4, HIMANKA Puh , Challenger Oy Pekka Pihlajaniemi,Puh tai Ajankohtaista: Vesikemikaalistandardeista lisää käännöksiä Eurooppalaisia vesikemikaalistandardeja talousveden käsittelyyn on laadittu jo yli sata, joista aiemmin on käännetty suomeksi kaksi.nyton julkaistusuomeksi kuusistandardia lisää. Aiemmin suomennetut vesikemikaalistandardit on revisioitu ja niistä tulee uudet painokset loppukeväästä Vesikemikaaleista on julkaistu vuonna 2001 kaksi koosteellista vesikemikaalikäsikirjaa: FS-Käsikirja 45-1 ja SFS-Käsikirja Nämä käsikirjat on tarkoitus uusia syksyllä Standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS (http://sales.sfs.fi).

20 20 KunnallisSuomi Kenttätyön ohjauksella selvää säästöä Älypuhelintenjatablettiennopea yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia sekä yrityksilleettäjulkishallinnonorganisaatioille. GisforestOy:nliikkuvantyönratkaisu on nopea ja tehokas keino työkohteiden ja resurssien hallintaan. Perusongelmaontoimialasta riippumatta yksinkertainen: kuntietoeikulje reaaliaikaisesti kentän ja toimistonvälillä,ontyönohjaus tehotonta. Tällöin hukataan aikaa ja rahaa turhiin taipäällekkäisiin työvaiheisiin. Tämä näkyyviimekädessä palvelunlaadussasekä GisforestOy Linnankatu KAJAANI Puh Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine: Lainekorostaa, että vaikka kaupunkisuunnittelussa onkinedellämainittuja kärkihankkeita, ei tämä tarkoita vanhempien asuin-, virkistys- ja muiden alueiden kehittämisen laiminlyöntiä. Esimerkiksi asuinalueen elinvoimaisuuden, houkuttelevuuden ja palvelurakenteen säilyttäminen edellyttää alueen jatkuvaa kehittämistä. Asiantuntija Asukkaiden ääntä kuunnellaan Myös Vantaan asukkaat saavatäänensä kuuluviin kaupunkisuunnittelussa. - Järjestämme hyvin usein kaavoitusprosessien yhteydessä yleisötilaisuuksia, joissa kerromme hankkeiden etenemisestäja tarjoammekaupunkilaisille mahdollisuuden esittää kysymyksiäjamielipiteitä. Esimerkiksi Tikkurilan keskustauudistusta koskenut asukasilta houkutteli huhtikuun alussa paikalle yli sata vantaalaista. Olemme myös järjestäneet paikkatietopohjaisia asukaskyselyjä internetissä, Laine sanoo. Vantaanviidelläsuurimmallaasuinalueilletoimii asukastoimikunta, jossakäsitellään myös kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita. -Asukkaiden osallistuminen on mielestäni erittäin tärkeää ja sitä pitäisi kehittää edelleen. Kaupunkisuunnittelussa on kyse ihmisille suunnittelemisesta, ja työtä pitäisi tehdä entistä enemmän näiden ihmisten kanssa. Gisforest Liikkuva Työ Paikkatieto tuottamaan Kokonaispaketti infrarakentamiseen Ajankohtaista: ROTI raportti julkaistu STRABAG Oy toimii suomalaisittain, mutta voi hyödyntää suuren kansainvälisen konsernin resurssit. asiakaslaskutuksenmäärässä. -Gisforest Oy tarjoaa nopeasti käyttöönotettavanliikkuvan työn ratkaisunjuuri asiakkaan tarpeeseen mitoitettuna sovitussa ajassa ja ilmanylimääräisiä toiminnallisuuksia tai kustannuksia. Ratkaisullamme voidaan helposti hallita työkohteet, kiinnittää niille tarvittavat resurssit sekä kerätä työajan ja materiaalien käyttöön liittyvät tiedot.tarvittaessa nämä voidaan viedä aina laskutukseen asti, toimitusjohtaja Petri Kinnunen kertoo. Palveluna tarjottava ratkaisu sisältää mobiilin tiedonkeruusovelluksen, toimistosovelluksen sekä tiedonsiirtoon ja tallentamiseen tarvittavat rajapinnat ja tietokannan. Karttatoiminnallisuusmahdollistaatyömaasuunnitelmien ja kohteiden katselun mobiililaitteilla. Mukaan on mahdollista liittää myös mobiilidigitointi.toimistosovelluksessa voidaan suunnitellakartalle työkohteet. Ratkaisunkäyttökohteitaovatesimerkiksi sähkö-javesihuolto,maanrakennus,kiinteistöhuolto ja kuntien tekninen toimi. Gisforest Oy on kokenut paikkatiedon erikoisosaaja.yrityksen tuotteetovattoiminnanja tuotannonohjaukseen, johtamisjärjestelmiin sekä logistisiin ratkaisuihin tarkoitettuja kartta-jamobiilisovelluksia. Yritys on osappokonsernia. STRABAGonkasvanutvuosikymmentenmittaan itävaltalaisesta yrityksestä maailmanlaajuisesti toimivaksi,monipuolisia palveluja tarjoavaksi rakennusalan konserniksi.vuonna 2011konsernin liikevaihto oli 14,3 miljardia euroa ja henkilöstöä oli Konserni kohdistaa kasvuodotuksia myös Pohjoismaihin. Suomessa STRABAGkeskittyy maanalaisiin louhinta- jarakennuskohteiden urakoihin. Maanalaisen tilan hyödyntämiseen STRA- BAG Oy pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaista osaamista. Palvelu voisisältääsekä projektinjohdon että projektin maanalaisen osuuden toteuttamisen. -STRABAG-konsernilla on myös 85 vuoden kokemusratarakentamisestasuurissaja haastavissa projekteissa Euroopassa. Tämäkin osaaminen on mahdollista tuoda tilaajien käyttöön paikallisen organisaatiomme kautta, STRABAG Oy:n varatoimistusjohtaja Bjarne Liljestrand huomauttaa. STRABAGOyonSTRABAGin omistama yritys, joka raportoi STRABAGin Skandinavian tulosyksikölle. Suomen toimintojen johto, markkinointi, tarjouslaskenta, henkilöstöhal- linto ja taloushallinto on keskitetty Helsingissä sijaitsevaanpääkonttoriin. -Toimimme Suomessa suomalaisten periaatteiden mukaisesti, mutta voimme hyödyntää kansainvälisen konsernin resursseja. STRABAG Oyhaluaa myös olla aktiivisesti kehittämässä suomalaistainfrarakentamisen osaamista, joten olemme Infra ry:n, Maanalaistentilojen rakentamisyhdistys MTR:n ja Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL:n jäsen, Liljestrand toteaa. STRABAGurakoitällä hetkellä Länsimetron Matinkylän aseman louhintaajalujitusta.projektin johtohenkilöstö on suomalainen ja myös pääosatyövoimasta on suomalaisia. Urakka valmistuu tämän vuoden aikana. STRABAGOy Bulevardi 12 A 2,00120 Helsinki Puh ROTI raportti selvitti neljättä kertaa asiantuntijoiden näkemyksiä rakennetunympäristönnykytilasta ja tulevaisuudesta. Ensimmäistä kertaa aiheesta teetettiin myös laaja kansalaiskysely. Asiantuntijatantoivatrakennuksillekouluarvosanaksi 7+, liikenneverkoille7,yhdyskuntateknisillejärjestelmille8-sekätoimialan koulutukselle ja kehitykselle 7.Kolmen ensiksi mainitunosaltaarvosanat laskivat edellisestä tarkastelusta, ja suunnan nähtiin olevan yhä huonompaan päin. Yleisiä syitä heikkenemiselle olivat esimerkiksi kustannustason nousu, kunnossapidonmäärärahojenpieneneminen, rakenteiden elinkaaren päättyminen ja heikko tilaajaosaaminen. Peiliinkin katsottiin, ja tunnistettiin alan toistavan samoja laatuvirheitä vuosikymmenestä toiseen. Koulutuksessa ja kehityksessä arvosana säilyi samana, ja kenttää parhaillaan ravistelevat uudistukset nostivat odotuksen tulevasta positiiviseksi. Tulevaisuuteen vaikuttavina isoina trendeinänähtiin esimerkiksi yhden ja kahden hengen asuntokuntien määrän nopea kasvu (+ 20 prosenttia tällä vuosituhannella), henkilöautojenmääränkasvu (+ 40 prosenttia tällä vuosituhannella), kuntien määrän väheneminen (- 111 vuodesta 2006) sekä toimialan haasteiden nopea monialaistuminen. Kasvaviksi ilmiöiksi ja signaaleiksi tunnistettiin esimerkiksi mittaustiedon laaja kerääminen ja jakaminen, viranomaisten jaoperaattoreiden sähköiset palvelut sekä uudet yhteistyö- ja sopimusmallit. Kokonaisuutena rakennetun ympäristön merkitys nähtiin niin suureksi,että sen ohjaukseen ja pitkäjänteiseenkehittämiseen olisi viimein saatava valtakunnan tasolla kokonaisnäkemys jariittävät resurssit. Tätä varten tulisi perustaa uusi rakennetun ympäristön ministeriö. Seyhdistäisi maankäytön, rakentamisen, asumisen sekä liikenteenkehittämisenjaohjauksen. Se toisi valtakunnallisiksi samat monialaisuuden ja yhteistyön tavoitteet joita on jo kokeiltu esimerkiksi kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa, Liikenneviraston perustamisessa jametropolipolitiikassa. Asiantuntijapaneelit kokoontuivat työpajoihin helmi-maaliskuussa Samalla teetettiin ensimmäistäkertaamyöskansalaiskysely maamme yhdeksällä suurimmalla työssäkäyntialueella. Lisätietoja ROTI-raportista on internetissä osoitteessa Näköislehti verkossa:

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari

Miksi Älykästä Vettä. Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu Toimialajohtaja Jukka Piekkari Miksi Älykästä Vettä Resurssiviisas Pääkaupunkiseutu 12.5.2015 Toimialajohtaja Jukka Piekkari HSY:n vesihuolto pähkinänkuoressa HSY: Vesihuolto, jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto Vesihuolto: veden puhdistus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö. Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö Resurssiviisaudesta elinvoimaa FISU-vuosiseminaari 8.6.2016 Helsinki Tiina Kähö Suomi tarvitsee kansainvälisen mittaluokan hiilineutraalin kiertotalouden referenssialueita

Lisätiedot

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa

Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kemijärven lämpö ja vesi Paikallista energiaa ja vesihuoltoa Kaukolämpö tuotetaan paikallisesti kotimaisilla polttoaineilla. Kattavat palvelut asiantuntemuksella Kemijärven lämpö ja vesi Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut

We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut We Can Do It Uponor Infra 360 Projektipalvelut Uponor Infra 360 Projektservice 011 02 Uponor Infra 360 Projektipalvelut Meille ei mikään ole mahdotonta Kerromme tässä esitteessä kuinka vastaamme kaikkiin

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus

NELJÄ TOIMINTA-ALUETTAMME: Terästeollisuus Valimoteollisuus BEIJER OY BEIJER OY Beijers on suomalainen, metalliteollisuuden tekniseen maahantuontiin erikoistunut yritys. Palvelemme metallurgisen teollisuuden sekä valimo- ja konepajateollisuuden yrityksiä. Toimintamme

Lisätiedot

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten

Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Jyväskylän Energia yhtiöt Yhdessä asiakasta varten Ilkka Mustonen 7.10.2015 VERKKOJEN ORGANISAATIO 1.11.2012 VERKOT JOHTOTIIMI Kari Kautto Anmari Ala-Kolu Markku Hantunen Petri Flyktman Pirjo Pasanen Janne

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin - kommenttipuheenvuoro Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Suomen Kansallismuseo 23.11.2009 Sopeutumistarpeet ja varautuminen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017

SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 SKAL Kuljetusbarometri 1/2017 Biotalouden investoinnit ruokkivat kuljetusten kysyntää; energiatehokkuutta kuljetuskaluston optimoinnilla, varovaista kiinnostusta yhdistelmäpituuden kasvattamiseen @SKALry

Lisätiedot

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT

SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT SMARTCITY SENSORIVERKKO MÄÄRITTELYT 1 9.12.2016 Mika Heikkilä Kaupunkiympäristön palvelualue TAVOITTEET JÄRJESTELMÄLLE Saada kaupungin kattava verkko, johon voidaan liittää eri valmistajien sensoreita

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri

TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri 28.11.2016 TVT Asunnot Oy - Case Vesikuuri Sisältö TVT Asunnot Oy lyhyesti Vesikuuri-kampanja Lähtötilanne Tavoitteet Toimenpiteet TVT Asunnot Oy lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Nykymuotoisen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

lindab yksinkertaistamme rakentamista

lindab yksinkertaistamme rakentamista lindab yksinkertaistamme rakentamista Tämän toimintaperiaatteen jo tunnet... Fiksu järjestelmä! Lindab Safe Click Asenna ilman työkaluja helposti ja nopeasti Lindabin kanavajärjestelmä perustuu tuttuun

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla.

Uusi palkkausjärjestelmä toteutetaan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta työsopimuksilla. 260151/01/101-109 Sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamista koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 11 päivänä toukokuuta 2006 sisäasiainministeriön,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio

Kuhmoisten kunta. Pasi Tainio Kuhmoisten kunta hiilineutraaliksi Pasi Tainio Pasi Tainio Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tekniikan kandidaatti Energiatekniikka Energiatekniikan diplomi-insinööri Energiatalous Kotoisin Padasjoelta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

discovery evo Monipuolinen ja tehokas

discovery evo Monipuolinen ja tehokas discovery evo Monipuolinen ja tehokas Discovery Evo sopii kaikkiin tiloihin. Miten sinä käytät sitä? Discovery kehitettiin aikanaan aivan uudenlaisen ajattelun pohjalta. Siitä haluttiin tehdä mutkaton

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 37/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 37/2016 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 07.04.2015 371 HEL 2014-012398 T 10 05 01 Päätös Käsittely Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki LED -hankkeen

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe

Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Led tekniikan mahdollisuudet katuvalaistuksessa Lumi R led katuvalaisintuoteperhe Katuvalopäivät 22. 24.11.2011 Helsinki Jyväskylä - Oulu Ismo Soinila, 044 5720063 Ate Korkalainen, 044 5720046 Myynti-

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

kokouksessa päivänä kuuta 20

kokouksessa päivänä kuuta 20 VUOLIJOEN KUNNAN VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty kokouksessa päivänä kuuta 20 Voimaantulopäivä: Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Vuolijoen kunta laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Outotec kasvava teknologiayritys

Outotec kasvava teknologiayritys Asmo Vartiainen, Johtaja Outotec kasvava teknologiayritys Metallienjalostuspäivät 2012 Teknologiaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Outotec kehittää ja toimittaa ympäristön kannalta kestäviä teknologiaratkaisuja

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja

Infra-alan aktiivinen vaikuttaja Infra-alan aktiivinen vaikuttaja 2 Suomalaisen kilpailukyvyn puolesta Infra-alan yrittäjäyhdistysten tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja rakentaa perustaa Suomen kilpailukyvylle

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2011 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Underground City Oy Oy DigiSewer Productions Ltd Sakari Kuikka

Underground City Oy Oy DigiSewer Productions Ltd Sakari Kuikka Underground City Oy Oy DigiSewer Productions Ltd Sakari Kuikka 16.11.2016 Sakari Kuikka Viemäristön kunnossapitoalalla vuodesta 1976 alkaen Viemäriverkoston kunnossapito, kuvaus, saneeraus Mukana pohjoismaisessa

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä

FluidHouse. www.fluidhouse.fi. Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja. Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä FluidHouse Johtava hydrauliikan järjestelmäosaaja Älykkäitä ja ympäristöystävällisiä fluidijärjestelmiä www.fluidhouse.fi FluidHouse Hydrauliikka Öljyvoitelu Pneumatiikka Automaatio Kokonaisuus takaa tehokkuuden

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE

AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE AVL - PAKOKAASUANALYSAATTORIT 4000 - SARJA PAKOKAASUANALYSAATTORIT BENSIINI - JA DIESELMOOTTOREILLE Finntest Oy Olarinluoma 16 02200 ESPOO Puh. 09-439 1400 Fax. 09-4391 4020 finntest@finntest.fi www.finntest.fi

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot