KunnallisSuomi HUHTIKUU 2013 INFRA JA VESIHUOLTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KunnallisSuomi HUHTIKUU 2013 INFRA JA VESIHUOLTO"

Transkriptio

1 KunnallisSuomi ISSN: HUHTIKUU 2013 INFRA JA VESIHUOLTO Sisällä: Älykästä, energiatehokasta led-valaisintekniikkaa s. 6 Pienpuhdistamot tämän päivän tasolle s. 11 Sorateiden pölyäminen kuriin s. 21 Uutta tekniikkaa hulevesien käsittelyyn s. 25 Laserkeilaukseen ja optiseen kuituun perustuva rakenteiden monitorointi s. 26 Asiantuntijahaastattelut: Sami Sillstén, HSY s. 8 Antero Kuitunen, Jyväskylän Energia s. 12 Pekka Pesonen, Tampereen Vesi s. 14 Jouni Lähdemäki, Oulun Vesi s. 15 Tarja Laine,Vantaan kaupunki s. 18 Jorma Vaskelainen, Lahden kaupunki s. 22 Minna Torkkeli, Liikennevirasto s. 26 ErkkiNurmi, HKR-Rakennuttaja s. 28 Sakari Suominen, Tampereen Infra s. 32 Kuva: Styrud Boreal Oy

2 2 KunnallisSuomi Vedenkulutuksen etäluennassa huomattava säästöpotentiaali Reaaliaikainen tieto vedenkulutuksestatuo vesiyhtiöille uusiamahdollisuuksia.etäluenta tarjoaatäysinuudenlaisiatyökaluja kehittää vesijohtoverkostonhallintaa ja lisätäasiakastyytyväisyyttä. Kun vesijohtoverkosto vanhenee,asiakkaiden vaatimukset lisääntyvät ja paine kulutustietoisuuden lisäämisestä kasvaa, on vesiyhtiöiden tehtävä suuria muutoksia toiminnassaan. Teknologian näkökulmasta vedenkäytön ja vesijohtoverkostonhallinnan seuraavaankehitysvaiheeseen ollaan valmiina jotänään: etäluentateknologia mahdollistaa älykkään veden mittauksen. Sen edut tunnetaan jo laajastisähkön, kaukolämmönjakaasunmittauksessa, ja sillä voidaan ratkaista myös monia vedenkäyttöön liittyviä haasteita. -Kiinnostusvedenkulutuksen reaaliaikaiseen mittaukseen on suurtajapilottihankkeita on jo aloitettu.etäluenta tarjoaavesiyhtiöille jakuluttajille valtavan potentiaalin vedenkulutuksen seuraamiseen ja hallintaan, Landis+Gyrin toimitusjohtaja Ari Tolonen kertoo. Landis+Gyr toimittaa etäluettavansähkömittarin joka kolmanteen kotitalouteensuomessa. Lisäksi käytössä on paljon yrityksen kaukolämpö-jakaasumittareita.yli miljoonassa suomalaiskodissa on Landis+Gyrin etäluentateknologiaa. Vakaavesijohtoverkosto Etäluettavien kotitalousmittareiden lisäksi myös verkoston solmukohtiin voidaan asentaa Etäluettava vesimittari moninkertaistaa kulutustiedon määrän.tuntipohjaisessa mittauksessa kulutuslukema saadaan 8760 kertaa vuodessa. etäluettava mittari. Näin kulutuksesta saadaan tietoa alueittainjajopayksittäisenmittauspisteen tarkkuudella. Etäluentajärjestelmämahdollistaamyösautomaattiset hälytykset. -Yleensä esimerkiksi vesijohtoverkoston vuotokohdat löydetään vasta sitten, kun vuoto on jo ehtinyt aiheuttaa kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Etäluennalla vuoto voidaan havaitanopeastijapaikallistaatarkasti, mikä minimoi vahingotjaehkäiseeniitä,tolonen sanoo. Etäluenta lisäävesijohtoverkostonläpinäkyvyyttä ja tarjoaa kattavan kuvan verkoston toiminnasta ja vedenkulutuksesta erialueilla. Sentuottamaa tietoa voidaanhyödyntää esimerkiksi verkoston suunnittelussa jamitoituksessa.etäluenta tarjoaamyöserinomaisen työkalun vesitaseen hallintaan: verkostoon pumpatun veden määrää voidaan verrata käyttökohteiden kuluttamaan vesimäärään. Tyytyväisempi asiakas Etäluennan avulla vesiyhtiöt voivat myös automatisoida mittarinluentaprosessin. Kulutuslukemat saadaanvarmasti ja täsmällisesti kaikista kohteista ilman manuaalista työtä. Myöskäänasiakkaaneienäätarvitselähetellä mittarinlukemiavesiyhtiölle.etäluennalla voidaan lisätä asiakastyytyväisyyttä laajemminkin, silläesimerkiksi web-portaalit,joita kuluttajat hyödyntävät jo laajasti muun muassa sähkönkulutuksenseurannassa,ovatmahdollisia myös vesiyhtiöiden asiakkaille. -Uudet palvelut ja työkalut auttavat asiakkaita pienentämään vedenkulutusta ja havaitsemaan esimerkiksi asuntojen vesivuodot. Asiakasonvarmasti tyytyväinenvoidessaan löytää kotinsa vesisyöpöt tai ehkäistä mittavat vesivahingot, Tolonenvalottaa. Uudet palvelut ja työkalut tarjoavat myös taloyhtiöillemittavansäästöpotentiaalin, sillä 40 prosenttia kiinteistöjen hoitokustannuksista muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Lämpimän veden käyttö on merkittävä tekijä myös energiakustannusten syntymisessä. -Vedenkäytön järkevöittäminen ja ennakoiva vesivarojenhallinta on tärkeässäroolissa tavoitteissa pienentääkokonaisenergiankulutusta. Etäluennan tuottaman reaaliaikaisen kulutustiedon ansiosta tavoite voidaan saavuttaa. Landis+Gyr Oy Salvesenintie JYSKÄ Puh Työkoneiden moottoritekniikan valinta on osa ympäristötyötä Volvon tuotepäällikkö Teijo Lähdekorpi toteaa, että asiantuntemuksella toteutettu ympäristönormien huomioiminen ei tunnu koneen käytössä tai tehossa. Volvon Tier 4/Stage 3B -moottorin erikoisominaisuudet toimivat samallakun vääntösäilyy. Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota aikaisempaa enemmän ja julkisen sektorin toimijalta odotetaan yksityistä vastuullisempia valintoja.raskaiden ajoneuvojen ympäristökuormituksesta puhuttaessa tarkoitetaanmuutakin kuin renkaiden jälkiä maastossa. Tuotepäällikkö Teijo Lähdekorventyökavereitaovatisonkokoluokanajoneuvot ja työkoneet. Hänen mukaansa yhä useammin ajoneuvon valintaan vaikuttaa myös moottorin päästöjen puntarointi. Hyviä kokemuksia regeneroinnista Volvon uusien Tier Stage 4 Interim -moottoreiden päästöhallinnan periaatteistapuhuttaessa Lähdekorpi sanoo, että nykyaikainen dieselmoottoreiden valmistaja keskittyy kahteen asiaan: pienentämään pakokaasujensisältämääpalamatonta ainesta(pm) ja typpioksidien määrää (NOx). Palamattoman vähentäminen onnistuu polttolämpötiloja sylinterissä nostaen -ja tämä taas lisää typpioksidien määrää. Ympäristöystävällisemmän moottorin valmistus on näiden kahden kontrollointia.lisäksi pitää tietysti kiinnittää huomiota polttoaineen kulutukseen ja tehojen säilymiseen. Lähdekorpi kertoo,että Volvolla on hyviä kokemuksiakuorma-autojenmoottoreissa jo vuodesta 2007 käytetystä regeneroinnista. Siinä haitallisista hiukkasista päästään eroonpolttamallane. Nythaitallisethiukkasetkerätään polttoon myös maansiirtokoneiden moottoreissa. Dieselpartikkelisuodatin (DPF)on eräänlainen keraaminen kennosto, joka kerää palamattomatnokihiukkaset. Nämä sitten poltetaan moottorissa tietyin ajoin. Tätä kutsutaanregeneroinniksi.yleensä poltto hoidetaan8-10 käyntitunnin välein. Palaminen tapahtuu ilman että sillä olisi vaikutusta moottorin muuhun toimintaan.työnteko voi jatkua myös polton aikana. Typpioksidien muodostuminen minimoidaan pakokaasu-ilmaseoksen sekoitussuhdetta säätelemällä. Tämä vaikuttaapolttolämpötilaan, joka taas vaikuttaa typpioksidien muodostumiseen. Lähdekorven mukaan Volvoonregeneroinnin avullaonnistunut hallitsemaan epäpuhtauksia ilman että polttoaineen kulutus juurikaan nousee. -Tehojen säilyminen on tämän kokoluokan koneissaavainkysymysuusiin ympäristönormeihin pyrittäessä.regenerointitekniikka ontoteutettu niin, että polton alkaminen ei milläänlaillahaittaakoneen käyttöä. Polttoaineen kulutukseen voi myös kuljettaja itse vaikuttaa, sillä hän saa tiedon toiminnon alkamisesta ja voi säätää kierrokset optimaalisiksi.moottorin käytön tunteminenon luonnollinen osakuljettajan ammattitaitoatänäpäivänä. Tavoitteena ympäristölupausten täyttäminen Lähdekorpi korostaa, että järeän luokan koneet ovat julkisen sektorin toimijan työvälineitä ja niiden ympäristövaikutustentunteminen on nykyaikaa. -Moottoreiden ympäristövaikutukset ovat Volvo CE:lle tärkeitä hallittavia. Niiden avulla asiakkaamme lunastavat omia ympäristölupauksiaan. VolvoConstruction Equipment Finland Oy Toimipisteidenyhteystiedot:

3 Toteutuuko valtakunnallinen viemäröintiohjelma vuoteen 2016 mennessä? 3 Ympäristöministeriöjamaa- ja metsätalousministeriökäynnistivätkeväällä2011 viemäröintiohjelmanyhteisenvalmistelun. Ohjelman tavoitteena on esittää yleisiäperiaatteitajakeskeisiä kriteerejä haja-asutusalueiden saattamiselle viemäriverkostojen piiriin sekä suunnitelma ja kriteerit valtion tuelle viemäriverkostojenlaajentamishankkeisiin. Ohjelman valmistelemiseksi maa- ja metsätalousministeriö pyysi ELY-keskuksilta tiedot alueidensa kuntien vesihuollonkehittämissuunnitelmien mukaisesta hajaasutusalueiden viemäriverkostojen laajentamisesta vuosina Esitettävien kohteiden tuli olla tukikelpoisia ja käynnistettävissä ennen Tarveselvityksen perusteella viemäröinnin piiriin saatettava talouksien yhteismäärä on noin ja hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio noin 550 miljoonaa euroa. Esitettyjä hankkeitaonyhteensänoin Tarveselvityksen mukaan suurin suhteellinen tarve on Lounais-ja Etelä-Suomen haja-asutusalueilla, joissa asutus kasvaa ja kaupunkien läheisenmaaseudun osuuson suuri. VastaavastiItä-jaPohjois-Suomessa asutusta siirtyy vesihuoltoverkostojen ulkopuolelta jo rakennettujen verkostojen piiriin. Tarveselvityksen tulosten perusteella valtion tukimäärärahan tarvevuosina olisiyhteensä60miljoonaa euroa eli vuosittain 12 miljoonaaeuroa.tuellaedistettäisiin viemäriverkoston laajentamista noin kotitalouteen haja-asutusalueilla.vuoden 2012 talousarvion tasolla tukea voidaanmyöntää noin 40 miljoonaaeuroa elivuosittainnoin8miljoonaa euroa.tällä tukitasolla jää toteutumatta moni viemäröintihanke,joka olisi ympäristönsuojelullisestijataloudellisesti perusteltu.tarveselvitykseensisältyi noin sata siirtoviemärihanketta, joiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio oli noin 300 miljoonaa euroa. Jos tukimäärärahat siirtoviemäreihin säilyvätvuoden 2012 tasolla, suuriosa suunnitelluistahankkeistasiirtyyvuoden 2016 jälkeiselleajalle. Useissasiirtoviemärihankkeissa puhdistamoiden ympäristöluvat ja laitostenelinkaari edellyttävätmääräajassa toteutettavia investointeja, jolloin tuen puuttumisenvuoksi siirtoviemäreiden rakentamisen sijasta investoinnit kohdistetaan yksittäisten puhdistamoiden saneerauksiin. Viemäröintiohjelman tarveselvityksen mukaan valtiontuenkysyntä jatkuu edelleen hyvin suurena -samalla kun valtion tukeen kohdistuu valtiontaloudellisista syistä säästöpaineita lähivuosina. Viemäröintiohjelman tarveselvityksessä esitettyjen siirtoviemärihankkeiden jahajaasutusalueiden viemäröinnin laajennusten toteutusta voitaisiin tehokkaasti edistää, jos tarkoitukseen osoitettaisiin lisärahoitusta ohjelmakauden aikana.viemäröintiohjelmassa esitettyjen tärkeimpien siirtoviemärien tukeminen edellyttäisi tarkoitukseen käytettävän tuen lisäämistä vähintään kaksinkertaiseksi vuoden 2012 tasosta. Tämä tarkoittaisimomentin (Ympäristönsuojelun edistäminen) 8 miljoonan euron määrärahan korottamista vähintään tasoon 13 miljoonaaeuroa. Valtiontuen määrävahvistetaanvuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.alantoimijatovatjovuosiaolleet valmiita laajamittaiseenviemäriverkoston uudistamiseen. Uusiakustannustehokkaita pumppaamomallejajaerilaisiaputkimateriaalivaihtoehtoja kehitetään koko ajan,joten ainakaanmateriaalitoimittajien osaltaviemäröintiohjelman toteutus ei ole vaarassa. Artikkelin kirjoittaja Jukka Saarenpää työskentelee Suomen suurimman materiaalipalvelutoimittajan Onninen Oy:n Infrasegmentinjohtajana. Sähkötoimilaitteet venttiiliautomaatioon Tallberg Tech Oy Ab toimittaa sähkötoimilaitteitaventtiiliautomaatioonsekätarjoaa niiden asennus-, huolto- javaraosapalvelut. Tallberg-konserniin kuuluva Tallberg Tech Oy Ab maahantuo, myy ja markkinoi maalaus- jaliimauslaitteita sekä venttiiliautomaation toimilaitteita. Yritys jatkaa Oy Soffco Ab:n ja Tallberg Roboma Oy Ab:n toimintaa teknisen tukkukaupan alalla. Tunnettuja tuotemerkkejä Tallberg Techillä on pitkä kokemus ranskalaistenbernard-, saksalaisten Drehmo-ja ruotsalaisten Oden Control -sähkötoimilaitteiden maahantuonnista, asennus- ja huoltopalveluista sekä tuotteiden asiakaskohtaisestaräätälöinnistä. -Tuotemerkkien valikoimat täydentävät toisiaan,joten aina löytyy sopiva vaihtoehto teollisuuden ja vesilaitostenperuslaitteista aina ydinvoimasertifioituihin laitteisiin asti.saatavillaonsekätoimilaitteita90asteen liikkeelle että monikierrostoimilaitteita venttiilien sulku- ja säätökäyttöön. Erikoisuutena ovat jousipalautteiset toimilaitteet, joitakäytetään venttiilien hätäsulussa, tuotepäällikkö JukkaTervo kertoo. Tervo korostaa, että koska Tallberg Tech on erikoistunut toimilaitteisiin eikä ole venttiilitoimittaja, pystyy yritys tarjoamaan puolueetonta asiantuntemustasekäventtii- lienvalmistajille, maahantuojilleettäkäyttäjille. Kokonaispalvelu on tämän päivän vaatimus Tänä päivänä asiakkaat osaavat vaatia laitetoimittajilta kokonaispalveluaeli pelkkä tuotetoimitus eienää riitä. Laitemyynnin lisäksi Tallerg Tech tarjoaa asiakkailleen asennus-, huolto- javaraosapalvelut. -Toimilaitteitaasennetaanerimerkkisten ja erimallistenventtiilien yhteyteen, joten tarvitaan erityistä ammattiosaamista. On järkevää, että toimilaitteiden toimittaja tarjoaamyösasennuspalvelut.ammattitaitoisethuolto- ja varaosapalvelummetakaavat toimilaitteiden moitteettoman toiminnan ja asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa,tervo toteaa. -Palvelemme mielellämme asiakkaitamme kaikissa venttiiliautomaation toimilaitteisiin liittyvissä asioissa.asiakaslähtöiseen palveluumme kuuluu esimerkiksi asennusosien räätälöinti, jos sopivia ei löydy valmiina.yhteistyöverkostommeavullapystymme auttamaan asiakasta myös venttiiliautomaatiotakoskevissaasioissa. Tallberg Tech Oy Ab Hiojankuja 5, ESPOO Puh

4 4 KunnallisSuomi Pääkirjoitus: Avaimet toimivaan taajamainfraan Vaikka talouden tila eisuuria valmiuksia annakaan, Suomessa on korkea vaatimustasoinfran, liikenteen ja vesihuollontoimivuudelle. Yhtälö on mutkikas:olisi säästettävä jasamalla parannettavapalveluita. Julkisella sektorilla on paljon tehostettavaa, mutta infra ja vesi ovat toimialoja, joilla eivoida palvelujasulkea yöksi eikä viikonlopuksi.tarvitaan yhteistyötäalantekijöiden kanssa.kysymälläjasuunnittelemalla löytyy ratkaisuja ennen ylivoimaisiksi koet- tuihin pulmiin. Infraa palvelevatyritykset ovat innovatiivisia ja niillä on tahtoa osoittaaosaamista haasteellisissakinprojekteissa. Yrityksiltä löytyy maapallon laajuinen verkostoosaajia,jotka ovat kenties jo ratkaisseet eteentulleenhaasteen. Kunvaaditaan alan tarjoajilta ehdotuksia, eikä ainoastaan hankita julkisten hankintojen kautta,ratkaisut kehittyvät ja rahaa säästyy. Vesihuollossa ajankohtaisia asioita ovat etävalvonnan,automaation ja IT:n tuomat säästöt. Ennen huoltomiehetkiersivättarkastamassa,ettäkaikkionkunnossa,mutta nykyään he menevät vain sinne, mistä anturit ja sovellukset antavat ennakkovaroitusta tulevasta ongelmasta.kun kunnat yhdistyvät, myös vesilaitoksetjavesihuollonliikelaitoksetvoivatnykyteknologianavullahallita laajempiaalueita. Taajamissa palvellaanasukkaita.tässäkin kysymällä mahdollistetaan tarkoituksenmukainen taajaman kehittäminen. Poliisikin hoksasikysyä kansalaisilta, missähalutaan valvontaa! Kun siirrytään lähemmäs asukas-eli asiakaslähtöistä toimintaa, saadaansamallatyytyväisiä kuntalaisia. Elipuistotvihertämään siellä, mihin niitä toivotaan. Viherrytäänpitkittyneenkevättalven jälkeen Jyväskylässä, tiivistetyssä Yhdyskuntatekniikannäyttelyssä.Aikaallakkaan, kun nyt onkaksi päivää mahdollisuus haastaa alan tekijöitä ja palvelijoita. Nähdään toukokuuta. Terveisin EsaVirtanen,päätoimittaja Älykkäät, langattomat ratkaisut huoneistokohtaisiin kulutusmittauksiin Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus on ollut pakollista uudisrakennuksissa vuoden 2011 alusta alkaen ja velvoite astuu tämän vuoden aikana voimaan myös saneerauskohteissa. Kamstrup tarjoaa edistyksellistä mittausteknologiaa sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin. Multical 21onkestävä ja luotettavaelektroninen kylmän ja lämpimän käyttöveden mittari, jonka toiminta perustuu ultraääniteknologiaan.mittarissaonvalmiinalangatonm-bus-etäluentamahdollisuus. -Etäluenta voi olla puoli- tai täysautomaattinen. Yksinkertaisimmillaan puoliautomaattista vaihtoehtoa käytettäessä isännöitsijä voi käydä keräämässä kulutustiedothuoneistokohtaisistamittareista kannettavaantietokoneeseensa USBMeter Reader -etälukijalla vaikkapa taloyhtiön pihalta. Täysautomaattisessa Radiolinketäluennassa taloyhtiöön sijoitetaan keruuyksikkö, johonhuoneistokohtaisetkulutustiedot välittyvät langattomasti.isännöitsijä voilukea huoneistokohtaisetkulutustiedot toimistossaan nettiselaimen kautta,myyntiinsinööri Markku Haikonen Kamstrupin Suomen-toimistosta kertoo. Etäluentajärjestelmien ongelmattoman toiminnan varmistaa Kamstrupin Metring Services -palvelu,jokasisältääesimerkiksi huolto-, tuki- jakoulutuspalvelut. Multical 21-mittarissa onerilaisia diagnostisiaominaisuuksia, joista olennaisin on vuotohälytysominaisuus. Mittausjärjestelmään voidaan liittää langattomat huoneistonäytöt,joistahuoneistojenhaltijat voivatseurata omia vedenkulutustietojaan ja diagnostiikkaa reaaliajassa. Huoneistokohtaiset Multical 21 -mittarit ovat todella hyvä ratkaisu myös saneerauskohteisiin. -Langaton mittausteknologia on kustannustehokkain vaihtoehto, kun rakennuksessa siirrytään saneerauksen yhteydessä huoneistokohtaiseenkulutusmittaukseen, koskakalliita kaapelointi-jajohdotustöitäei tarvita. Multical-mittareiden etuihin kuuluu myös se,että mittari voidaan asentaa mihin kohtaanjamihin asentoon tahansamittaustarkkuuden kärsimättä. Haikonen huomauttaa, että myös lämpöenergian kulutustamitataan yhä useammin huoneistokohtaisesti.kamstrupillaonlangatonvaihtoehtotähänkintarkoitukseen. Tanskalaista laatua Tanskalainen Kamstrup A/S on valmistanuterilaisiamittareitavuodesta 1946lähtien. Nykyisin yhtiö onmaailman suurin ultraäänivirtausmittareiden valmistaja. Sen valmistamia mittareita käytetään veden, sähkön sekä lämpö- jajäähdytysenergian kulutuksen seurantaan. Tänä päivänä tuotekehityksessä pääpaino on langattomassa kommunikoinnissajaetäluennassa. -Yhtiö suunnittelee ja valmistaa kaikki tuotteet Tanskassa, mikä takaa tuotantoprosessin jatkuvan kontrollin. Kamstrupin valmistamat mittarit ovat pitkäikäisiä laatutuotteita, joiden tarkkuusominaisuudet säilyvätluotettavinatuotteenkokoelinkaaren ajan,haikonentoteaa. Kamstrup A/S Lars Sonckin kaari ESPOO Puh KunnallisSuomi ISSN: Kustantaja: Suomiviesti Oy, Y-tunnus Ruotsinkatu 54, Kuopio Puh Osoite- ja henkilötietojen muutokset, tilaukset (maksuton) ja laskutusasiat: Markkinointi: Puh Toimitus: Päätoimittaja Esa Virtanen, puh Toimittaja Anne Pitkänen, puh Taitto: Graafinen suunnittelu Nieminen Arto Nieminen, puh KunnallisSuomi on puolueisiin ja järjestöihin sitoutumaton julkaisu. Vastuu virheistä: Kustantaja ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä. Kustantajan vastuu rajoittuu siihen, että virheellinen, maksullinen ilmoitus tai artikkeli julkaistaan korjattuna veloituksetta asiakkaan kanssa erikseen sovittavassa numerossa. Huomautukset on tehtävä seitsemän arkipäivän sisällä lehden ilmestymisestä. Paino: Sanomapaino Oy, Varkaus 2013 Lue myös:

5 Keskitettyä johtotietopalvelua Kohti resurssitehokasta yhteiskuntaa Kierrätysmateriaalienhyötykäytöllä voidaan vastata resurssitehokkaan yhteiskunnanvaatimuksiin. Resurssitehokkuudella tarkoitetaanmateriaalien, energian,veden ja maankäytön saattamista sellaiselle tasolle, etteisevaaranna ilmastoa, puhtaan veden saatavuutta eikä ekosysteemipalvelujen toimivuutta. 5 Johtotieto Oy:n toimitusjohtaja Petri Nuutinen toteaa, että johtotietojen keskittäminen on kaikkien etu. Johtotieto kehittää uusia palveluja eri osapuolten yhteistoiminnan parantamiseksi. Johtotieto Oy on tarjonnut valtakunnallisiamaanalaistenjamaanpäällistenjohtojen sijaintieto-janäytönvarauspalveluja jo yli20 vuoden ajan. Valtion täysin omistamaan Suomen Erillisverkot -konserniin kuuluva Johtotieto tarjoaa keskitettyä, puolueetonta palvelua, jonkatarkoituksena on ennaltaehkäistä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojeninfrastruktuurinvaurioitumista. -Johtotieto-järjestelmässä on mukana noin 70 johdonomistajaa eli sähkö- javesilaitosta sekä puhelin- ja teleyhtiöitä, jotka tuottavat järjestelmään sijaintitietoa maanalaisista ja maanpäällisistä johdoista jakaapeleista. Aineistoa käyttävät puhelimen, sähköpostin ja kotisivujen välityksellä maanrakennusyritykset ja-urakoitsijat, kunnat, suunnittelijat ja viranomaiset. Kysyjä saajärjestelmässä olevien johdonomistajien johtotiedot kohteesta ja tarvittaessa teemme kysyjän puolesta näyttövarauksen, toimitusjohtaja Petri Nuutinen kertoo. Pari vuotta sitten Johtotieto lanseerasi Yhteiskaivu-portaalin, johon johdonomistajat voivat ilmoittaa tulevat verkonrakennushankkeensa reittitietoina.muut johdonomistajat voivat etsiä mahdollisia synergiakohteita esimerkiksi maanrakennustöistä. Huhtikuussa Johtotieto avasi nettipohjaisen Johtotietopankin. Palvelu tarjoaaesiselvityspalvelunjohtojensijainnista. Tarvittaessa palvelu ohjautuu Johtotiedon asiakasneuvojalle jatkotoimenpiteitä varten. Nuutinen korostaa, että Johtotietopankkionmuita palvelumuotojatäydentävä palvelu. Johtotietopalveleemyöspoikkeustilanteiden kuten myrskyjen jälkiselvitystyössä. Metsänraivaukseenosallistuvilleurakoitsijoilletoimitetaan reittitietoja ilmajohtojen sijainnista, mikäli aineistoonkäytettävissä. -Olemme myös mukana yhteisnäyttötoiminnan kehittämisessä. Pyrkimyksenä on, että jokainenjohdonomistajaeijärjestäisi omaa näyttöä, vaan kaikkihoituisi yhdellä näytöllä esimerkiksi Johtotiedon kautta. Aloitamme pilottihankkeen toukokuussa, Nuutinen sanoo. Johtotieto Oy Seutulantie 3-5 B,04410 JÄRVENPÄÄ Puh EU:n mineraalipolitiikan yhtenä päämääränä on lisätä yleistä tehokkuutta ja edistää kierrätystäprimääriraaka-aineidenkulutuksenpienentämiseksi EU:ssa. Mineraaliala nähdään Suomen mahdollisuutena, ja visiona on olla vuoteen 2050 mennessä mineraalien kestävän hyödyntämisenglobaaliedelläkävijä. Tähän tarvitaanpaljontahtoa, työtäjatoimenpiteitä, Insinööritoimisto Gradientin toimitusjohtaja Kirsti Määttä toteaa. Kotimaisen mineraalistrategian tavoitteet ovat kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ympäristöhaittojenvähentäminen. Todellisuutta on,että soravarat hupenevat ja kiviainesten saatavuus kulutuskohteiden läheltä vähenee. Lupaprosessit tulevatmyös monimutkaistumaan ja pitkittymään. Myös maisemansuojelun näkökohdat otetaan entistä kriittisemmin huomioon tulevaisuudessa.mineraalistrategiaesittää toimenpiteenä raakaaineen riittävyyden turvaamiseksi sivutuotteiden hyödyntämisen edistämistä jakorvaavien materiaalien kehittämistä. Kierrätysmateriaaleistalöytyypaljonhyötykäyttökelpoisia mineraalisia materiaaleja. Purkujätteestä tuotettu betonimurske on yksi yleisimmin tiedossa oleva hyödyntämiskelpoinen kierrätysmateriaali. Betonimursketta on tutkittu paljon ja tiedetään sen soveltuvuus maarakennusaineeksi niin teknisten kuin ym- päristöominaisuuksiensa puolesta.myöstuhkien käyttökelpoisuus maanrakentamisessa on tiedossa.kierrätysmateriaaleja voidaan käyttää hyvin myös erikoisrakenteissa, esimerkiksi tiiveyttä taijoustavuutta vaativissarakenteissa. -Kierrätysmateriaalien turvallinen hyötykäyttö vaatiitietenkinsekäteknistätuntemustaettäympäristöosaamista, Määttä huomauttaa. Määttä haluaa uskoa,että kiristyvä lainsäädäntötulevaisuudessa ohjaaentistä enemmän luonnonvarojen säästöön ja kierrätysmateriaalien käyttöön. -Toivotaan,ettämyösheinäkuussavoimaan astuva rakennustuotteiden ja -materiaalien CE-merkintävelvoite edesauttaa uudelleenkäyttöäjamateriaalien kierrätystäeikätorppaasitäkokonaan. Insinööritoimisto Gradientti Oy Niemenkatu LAHTI Bürkert-venttiilit ja -mittalaitteet vedenkäsittelyyn SaksalainenBürkert GmbH on globaalisti toimiva lähes 70-vuotias venttiili- ja mittalaitevalmistaja. Bürkert Oy on palvellut Suomessa eri teollisuudenaloja ja laitevalmistajiasekämyösvesilaitoksia jo yli 25 vuoden ajan. asiakasjää yksin tuotetoimituksen jälkeen, vaan annamme tarpeen mukaan käyttöönotto- jakäyttötukea sekä puhelimitse että paikan päällä, Laitala toteaa. Bürkertvalmistaa säätö- ja sulkuventtiilejä pienistä, esimerkiksi sairaalatekniikassa käytettävistäventtiileistäisoihin prosessiventtiileihin. Valmistusohjelmassa olevat mittalaitteet on tarkoitettu perussuureiden elivirtauksen, pinnankorkeuden, paineen ja lämpötilan mittaukseen ja erilaisten nesteanalyysien tekemiseen. Lähes70-vuotisenkokemuksenjaaktiivisen tuotekehityshistorian ansiosta Bürkert on tänä päivänä yksi toimialansa monipuolisimmista laitevalmistajista maailmassa. Yhtiöllä on viisi SystemHaus-tehdasta eli tutkimus-jakehityskeskusta,viisi tuotantolaitosta tuotteiden valmistukseen ja 35 tytäryhtiötä eripuolillamaailmaa. Vedenkäsittely on yksi segmenteistä Bürkertonsegmentoinuttoimintansateollisuuden eriprosessin osien mukaan. Yksi segmenteistä on vedenkäsittely. Segmentti sisältää sekä puhtaanveden tuotannossa että jäteveden käsittelyssä tarvittavatlaitteet ja ratkaisut. -Pystymme toimittamaan lähes kaikki vesilaitoksissatarvittavatventtiiliteli niin sulku- kuin säätöventtiilit. Saatavilla ovat myös prosessin ohjauksessa tarvittavat mit- Mustasaaren vesilaitos Pohjanmaalla. talaitteet. Projektitoimituksemmesisältää yleensäsulku- ja säätöventtiilit, mittalaitteet sekä käyttöönottotuen ja -koulutuksen, AnssiLaitala kertoo. Uutena tuotteenaonpienillevedentuotanto- taivedenkäsittely-yksiköilletarkoitettu BürkertCloud -palvelu.kyseessäon niin sanottuna pilvipalveluna toteutettava avaimet käteen -valvomopalvelu. Uusien ja/tai jo olemassa olevien laitteiden ulostulot kootaan pilveen, ja yksikön toiminnasta vastaavat henkilöt voivat seurata yksikön toimintaa jahälytyksiä internetin kautta PC:llä taimatkapuhelimella. Tavoitteena pitkä yhteistyö BürkertOyhaluaaollaasiakkailleenluotettava kumppani,jonka kanssa on turvallista luodapitkäkestoinen yhteistyösuhde. -Toiminta-ajatuksemme onasiakkaan tuotantoprosessin kehittäminen. Luottamukselliseen yhteistyösuhteeseenkuuluvat tietenkin täsmälliset tuotetoimitukset ja laadukkaat palvelut. Meille ontärkeää, ettei Bürkert Oy Atomitie HELSINKI Puh Bürkert-pilvipalveluun liitettävät kenttälaitteet ovat luettavissa PC:llä tai matkapuhelimella.

6 6 KunnallisSuomi Älykästä, energiatehokasta led-valaisintekniikkaa ValopaaOyonsuomalainenledvalaisinratkaisujen kehittäjä ja valmistaja. Valopaalla on laadukkaitajaenergiatehokkaitaratkaisuja esimerkiksi katu-ja aluevalaistukseen. Valopaa kehittää javalmistaa suomalaisiin olosuhteisiin sopivia led-valaisintuotteita.valaisintentekniikkaonsuunniteltukestämään Rovaniemellä sijaitsevan Jätkänkynttiläsillan valaistus uusittiin vuonna 2011.Vanhat 50 watin elohopeahöyryvalaisimet korvattiin Valopaan 11-wattisilla led-valaisimilla. Vanhojen Cupola-valaisinten 125- ja 250-wattiset elohopeahöyrylamput korvattiin vuonna 2012Valopaan 39- ja 75-wattisilla Cupola-retrofit-yksiköillä Orionin tehtaan pysäköintialueellaturussa. niin pakkasen, sateen kuin kesähelteen. Valopaa valmistaa valaisimet Suomessa ja ne ovat avainlipputuotteita. -Tähtäämme tuotekehityksessävähintään 30 vuoden kestoikään, mikä täyttääliikennevirastonsuosituksen. Vikoja on harvoin, mutta moduulirakenteisuus tekee valaisimen korjaamisestahelppoa.koska olemmekotimainen valmistaja, on varaosia aina saatavilla.myös tukipalvelut ovat aina asiakkaan ulottuvilla, toimitusjohtaja ToivoVilmi sanoo. Valopaalla onvakiotuotemallisto, mutta tarvittaessa tuotteita voidaan muokata asiakkaantarpeitaparemmin vastaaviksi.asiakaskohtaisissa projekteissa Valopaaonmyös korvannutvanhojenvalaisintensisäosialedtekniikalla. Vilmi huomauttaa, että valaistusta uusittaessa led-valaisimet voidaan asentaa olemassa oleviin valopylväisiin. Esimerkiksi katuvalaistuksessa on kuitenkin laskettava, että valaistustoimii toivotullatavallavanhallapylväsvälillä. Uudessa asennuksessapylväsväliton helppomääritelläled-valaisimillesopiviksi. Energiatehokkuuden taustalla monta asiaa Pelkästään led-teknologia tuottaa energiansäästöä, mutta Vilmin mukaan tuotesuunnittelulla on mahdollista parantaa valaisinten energiatehokkuutta vielälisää. -Tuotteidemmemuotoilupalveleevalontuottoajaoptiset ratkaisummemahdollistavatoptimaalisenvalonhallinnan.myöslämmönhallinta vaikuttaaenergiatehokkuuteen. Valaisimissamme ledin lämpö ei rasita liitäntälaitettaeikäliitäntälaitteenlämpö lediä. Energiankulutukseen voidaan vaikuttaa todellapaljonvalaisintenälykkäälläohjauksella. Valopaakehittäämyösälykästäohjaustekniikkaa. -Älykästä ohjaustekniikkaa käytettäessä valaisimen tuottaman valon määrä säätyy tilanteen ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi perustua esimerkiksi kellonaikaan, liiketunnistukseen taiulkoa tulevanvalon määrään. Älykäsohjauseipoissuljemanuaalistensäätöjen mahdollisuutta,vilmi toteaa. Valopaakäyttää valaisimissaanlangatonta valaistuksenohjausta,jossa valaisimet ovat radioverkon kautta yhteydessä ohjauskeskukseen. Ohjauskomennot voidaan kohdistaa joko yksittäiselle valaisimelle tai valaisinryhmälle. Vikailmoitus lähtee valaisimesta suoraanohjauskeskukseen, jotenvikapaikannus on helppoa. ValopaaOy Konekuja 2, OULU Puh Timantinkovaa osaamista rakennuttamiseen Fimpec Oy:ssä henkilöstön pitkäaikainen kokemus projektinjohtamisen eri osa-alueista jalostuu monipuoliseksi palveluksi. Fimpec aloitti toimintansa vuonna 2009, kunkuusi projektinjohdoneri osa-alueiden ammattilaista päätti yhdistää osaamisensa. Tällähetkelläyrityksen palveluksessa toimii parisenkymmentäasiantuntijaa. FimpecOy on Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n sekä Rakennuttajatoimistojen liiton RTL:n jäsen. Yrityksellä on AAA-luottoluokitus. -Olemme rakennushankkeissa tilaajan riippumaton edunvalvoja. Hyödynnämme toiminnassamme vuosikymmenten kokemustaasiakkaaneduksi.strategiammemukaisesti keskitymme toiminnassanne kolmeen pääliiketoiminta-alueseen: rakennuttamiseen, projektinjohtopalveluihin ja projektien turvallisuusjohtamiseen, hallituksen puheenjohtaja Marko Mäkimartti sanoo. Rakennuttaminen sisältäärakennuttamisja valvontapalvelut eri urakkamuodoissa sekä talon-ettäinfrarakentamisessa.valvojinaja projektipäällikköinätoimivillahenkilöilläon pääosin RAP- tai RAPS-pätevyys. Projektinjohtopalveluihin kuuluu rakennusprojektin päätoteuttajan velvollisuuksista huolehtiminentilaajanpuolesta.turvallisuusjohtaminen pitää sisällään tilaajan työsuojeluvelvoitteiden hoitamisen sekä työsuojelukoordinaattorin ja -päällikön tehtävien hoitamisen. -Vahvinta osaamisaluettamme ovat selkeästi infra- ja energiasektorininvestointiprojektit, joissa voimme tuoda tilaajan käyt- töön projektintoteutusvaiheeseenosaavia ja sitoutuneita ammattilaisia. Referenssejä ovat esimerkiksi KeljonlahdenvoimalaitosJyväskylässäjaHaapaniemen voimalaitoskuopiossa.henkilöstöllämmeonmyösvakuuttava osaaminen niin julkisten, liike- kuin asuntokohteiden rakennuttamisessa. Edellisvuonna viennin osuus Fimpecin liikevaihdosta olinoinpuolet, ja ulkomaisia toimeksiantoja olietelä-amerikassa,puolassa ja Venäjällä. Fimpecillä on toimipaikat Helsingissä, JyväskylässäjaLappeenrannassa. Fimpec Oy Hämeentie 19, HELSINKI Puh Yrjönkatu D 55, JYVÄSKYLÄ Puh Valtakatu 49, LAPPEENRANTA Puh Polyureapinnoituksella potentiaalia myös infrakohteissa ElastoproOyonerikoistunutruiskutettavien polyureapinnoitteidenasennukseen. Pinnoituskohteiksisoveltuvatesimerkiksi betoniset viemärintarkastuskaivot. Polyureapinnoitteenominaisuuksiin kuuluu erinomainen kemiallinen ja mekaaninen kulutuksenkesto.rakenteellinen kestävyys on hyvä suuren murtovenymän ansiosta.pinnoite on saumaton,joten se on tiivis ja helppo puhdistaa. Polyureapinnoitetta käytetäänesimerkiksi altaiden, viemärikaivojen, kattojen ja lattioiden pinnoituksessa sekä korroosiosuojauksessa. -Polyureatuotteetsoveltuvaterittäinhyvin betonirakenteistenviemärintarkastuskaivojenvahvistamiseenjavesieristämiseen. Pinnoituksellavoidaan lisästäkaivonelinkaarta useillavuosilla. Parastulos saavutetaanluonnollisestisulan maan aikaan, muttaperiaatteessa pinnoitus voidaan tehdä talvellakin, jos kaivon luokse on esteetön pääsy. Polyureapinnoite nimittäin kovettuu lämpötilasta riippumatta, toimitusjohtaja TapioVirtanen kertoo. Kermikattojen pinnoitukseen saneerauskohteissapinnoitesoveltuumyöserittäinhyvin. Vanhakermi voidaanpinnoittaauudelleen nopeasti ja ilman tulitöitä. Vaalealla pinnoitteella saavutetaan myös energiansäästöetuja, mikäli katolla sijaitsee esimerkiksi lauhduttimia. Virtanen korostaa, että yksi polyureatuote ei sovellu kaikkiin kohteisiin. ElastoProlla on pitkä kokemus alalta,joten yrityksessä tiedetään,mitä pinnoitevaihtoehtoja missäkin kohteessa kannattaa käyttää parhaan lopputuloksenaikaansaamiseksi. ElastoPro palvelee asiakkaita eteläisessä Suomessa.Asiakkainaonesimerkiksi teollisuusyrityksiäjataloyhtiöitä. Polyurepinnoitus soveltuu monenlaisiin kohteisiin. Kuvassa ovat meneillään makeavesialtaan pinnoituksen viimeistelytyöt. -Julkisen sektorin kanssa emme ole toistaiseksi tehneetkovin paljonyhteistyötä,mutta toivomme esimerkiksi edellä esitellyn viemärintarkastuskaivojen pinnoituksen herättävän kiinnostusta. Meilläonvalmiudet laadukkaaseen ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön. ElastoProOy Rätiäistentie 2,14820 TUULOS Puh

KunnallisSuomi. Asiantuntijahaastattelut:

KunnallisSuomi. Asiantuntijahaastattelut: KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 LOKAKUU 2011 KIINTEISTÖ -TURVALLISUUS Asiantuntijahaastattelut: Anu Kärkkäinen, Kiinteistöliitto s. 2 Sampsa Kataja, kansanedustaja s. 2 Sari Hildén, Helsingin Tilakeskus

Lisätiedot

KunnallisSuomi. Kuva: Havells Sylvania Finland Oy. Asiantuntijahaastattelut: Jukka Hagelberg, Vantaan kaupunki s. 8

KunnallisSuomi. Kuva: Havells Sylvania Finland Oy. Asiantuntijahaastattelut: Jukka Hagelberg, Vantaan kaupunki s. 8 KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 MAALISKUU 2013 TILATOIMI JA OPPILAITOKSET Kuva: Akukon Oy/Jaana Jokitulppo Kuva: Trison Oy Kuva: Havells Sylvania Finland Oy Kuva: Warmia Oy Sisällä: Älykäs ylläpito on uusi

Lisätiedot

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI. Kuva: Suutarinen. Kuva: Leakomatic. Kuva: DreamIt. Kuva: Sitecno KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 HUHTIKUU 2012 -TILATOIMI Kuva: Suutarinen Asiantuntijahaastattelut: Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt s. 8 Olavi Tikka, HKR-Rakennuttaja s. 14 Kimmo Rintala, VVO s. 18

Lisätiedot

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 TAMMIKUU 2012 -TERVEYDENHUOLTO -SAIRAALATEKNIIKKA. Kuva: UKI Arkkitehdit Oy. Kuva: Suomen Välinehuolto Oy

KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 TAMMIKUU 2012 -TERVEYDENHUOLTO -SAIRAALATEKNIIKKA. Kuva: UKI Arkkitehdit Oy. Kuva: Suomen Välinehuolto Oy KunnallisSuomi ISSN: 1458-3259 TAMMIKUU 2012 -TERVEYDENHUOLTO -SAIRAALATEKNIIKKA Kuva: UKI Arkkitehdit Oy Asiantuntijahaastattelut: Timo Säisä, KYS s. 8 Tuula Karhumäki, HUS-Desiko s. 15 Juha Nurkkala,

Lisätiedot

www.lämpökamera.fi Helsingin Ammattitason suorituskykyä kiinteistöjen lämpökuvaukseen 7/2014

www.lämpökamera.fi Helsingin Ammattitason suorituskykyä kiinteistöjen lämpökuvaukseen 7/2014 Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 7/2014 www.lämpökamera.fi Osastomme 1-3.10. FinnBuildissa on 6b86 Tervetuloa! Lämpökamerat alk.880 +alv www.lämpökamera.fi/e LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN www.lämpökamera.fi/rakennus

Lisätiedot

Yritys- TOIMITILAT. Lämmitykseen ja Jäähdytykseen. Markkinoiden johtavat. Markkinoiden johtavat. www.lampopalvelu.com

Yritys- TOIMITILAT. Lämmitykseen ja Jäähdytykseen. Markkinoiden johtavat. Markkinoiden johtavat. www.lampopalvelu.com Keski-Suomen Yritys- maailma TOIMITILAT Kattava tilatarjonta ja kiinteistöarvioinnit asiantuntijalta. www.toimitilatjkl.fi Lokakuu 3/2013 AMMATTILAISJOUKKUE PALVELUKSESSASI Harjun Hammas ja Ilmarisen Hammas

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Helsingin Yritys- maailma Kesäkuu 2/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2014 Pihapuiden kaadot Kantojen jyrsintä Pihanurmikon jyrsintä ja mullan levitys TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215 - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt

Lisätiedot

TeollisuusSuomi. Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13. Komponenttitoimitukset kone- ja laitevalmistajille, Etiketin tuntevaa painopalvelua, s.

TeollisuusSuomi. Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13. Komponenttitoimitukset kone- ja laitevalmistajille, Etiketin tuntevaa painopalvelua, s. TeollisuusSuomi ISSN: 1458-3259 SYYSKUU 2010 GRAAFINEN, PAKKAUS, ELINTARVIKE, AUTOMAATIO AINOASTAAN TEOLLISUUTEEN SITOUTUNUT JULKAISU Pakkaamista materiaalia säästäen, s.13 Etiketin tuntevaa painopalvelua,

Lisätiedot

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 5/2014 Antero Alenius uskoo kunnan elinkaarihankkeen laatuun. sivu 11 Pumppaamojen saneeraus parantaa energiatehokkuutta sivu 14 Ympäristönsuojelulaki uudistui valvonta osin maksulliseksi

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7

Kodin. mukavuudeksi. Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4. Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 1/2003 Tammikuu mukavuudeksi Kodin Paremman rakentamisen ratkaisut Tervetuloa Uponorin maailmaan Sivut 3-4 Asuntomessut Laukaassa Asumisen laatua ja mukavuutta Sivu 6-7 Markkinoiden monipuolisin valikoima

Lisätiedot

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 3 / 2008. 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 3 / 2008. 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa SLO asiakaslehti 3 / 2008 Tässä numerossa mm: 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa 12 Puistomuuntamokaupassa puhaltavat uudet tuulet 14 Vikavirtasuojaus lisää sähkölaitteiden

Lisätiedot

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012 Helsingin Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen työympäristöön. Pyydä työnantajaasi hankkimaan

Lisätiedot

Labkotec on palvelua.

Labkotec on palvelua. Vol. 2 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Labkotec on palvelua. Muutimme uusiin tiloihin. Labkotec toimii nyt Pirkkalassa. Katso tarkemmin s. 3. Laajensimme automaation ylläpitopalvelua. Lue käyttäjien

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

HELPPOA NOPEAA TEHOKASTA

HELPPOA NOPEAA TEHOKASTA Yritys- maailma Helsinki Koneikkojen suunnittelu ja valmistus prosessiteollisuuden käyttöön 3/2010 Puh. 02 437 9300 www.steelmaster.fi Helsingin Yritysmaailma-lehden seuraava numero ilmestyy viikolla 48.

Lisätiedot

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä

SIILIN PUTKIPOJAT OY. LVI-asennukset Korjaukset Huollot Tarvikkeet ÖP-huollot ja tarvikkeet. -tarvikemyymälä SAVON SAVON YRITYSUUTISET YRITYS- UUTISET Kesäkuu 3/2010 SISÄLLÄ: s. 2-8 Ympäristö/ jätehuolto s. 9-15 LVIS s. 16-25 Rakentaminen s. 26-31 Kiviteollisuus 1 Kalliomurskeet pihoille, rakennuspohjiin, ajoteille,

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

Taloautomaatio helpottaa elämää ja tuo säästöjä. www.kita.fi. Putkiremontti on hyvä sijoitus. Energiatehokkuus kiinteistöissä

Taloautomaatio helpottaa elämää ja tuo säästöjä. www.kita.fi. Putkiremontti on hyvä sijoitus. Energiatehokkuus kiinteistöissä Putkiremontti on hyvä sijoitus Energiatehokkuus kiinteistöissä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Korjaus- ja muutostyöt parvekkeella Taloautomaatio helpottaa elämää ja tuo säästöjä Suomen Sukittajat on työntekijöidensä

Lisätiedot

Pakon edessä, jalat vedessä

Pakon edessä, jalat vedessä Energiatehokkuudesta lisää säädöksiä Syväkeräys yleistyy kiinteistöissä www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Pakon edessä, jalat vedessä Linjasaneeraus extra A member of PUTKIREMONTTIEN YKKÖSLUOKKAA. EMC Emator

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin SOSIAALI- Sasu Karkiainen, JA KUNTATALOUS 1 Pirkanmaan SHP s. 6 Kaija Jokela, HUS Apuvälinekeskus s. 8 SISÄLLÄ Petri Moisio, HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue s. 10 Heikki Hannonen,

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Savon Yritys- maailma Hyvää kesää! Heinäkuu 2/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää

Lisätiedot

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss. Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla Lisätietoja: Puh. 09-8622 0100 www.guehring.fi Futuristiset pikkukopterit löytävät muotonsa Dassault Systèmesin SolidWorks Industrial Design -sovelluksen

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

Taloyhtiöt oppivat huoltamaan kattoa kantapään kautta. www.kita.fi. Maalämpö on edullisin tapa lämmittää ja vielä ympäristöystävällisesti

Taloyhtiöt oppivat huoltamaan kattoa kantapään kautta. www.kita.fi. Maalämpö on edullisin tapa lämmittää ja vielä ympäristöystävällisesti Maalämpö on edullisin tapa lämmittää ja vielä ympäristöystävällisesti Wibe Ladders tähtää korkealle turvallisuusasioissa www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Vallankäyttäjänä taloyhtiö Taloyhtiöt oppivat huoltamaan

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä

Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä 2/08 Paikkatietojärjestelmä pikkukunnille yhteistyöllä SISÄLTÖ 9 10 12 14 18 19 20 24 25 26 Paikkatietoprojektin hyödyistä mitattavia Projektitoimituksia vahvalla osaamisella Paikkatieto palvelemaan kuntien

Lisätiedot

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.

Pohjanmaa-Oulu 3/2010. MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam. Teollisuuslisuus maailma Pohjanmaa-Oulu 3/2010 MTT Machine Trading Team Ltd. Ilveskaari 19 A, 01900 Nurmijärvi puh. 0757 560310, faksi 0757 56444 www.mteam.fi 2 TEOLLISUUSMAAILMA Kumppanuutta ilman säätämistä

Lisätiedot