URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin

2 s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä olevan rakennuksen peruskorjauksen. Urakassa tehdään mm rakennuksen ympäristön maanrakennustöitä, kantavan seinärungon alaosia uusitaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan ja tehdään huonetilamuutoksia. Taloteknisiä muutostöitä ovat mm. ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, sekä lämpöjohto-, käyttövesijohto- ja sähköasennusten uusimistyötä. Rakenteiden korjauksessa kiinnitetään huomiota sisäilmaparannuksiin tähtääviin toimenpiteisiin sekä työnaikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Rakennushanke tehdään kaksivaiheisena, osa rakennuksesta on käytössä töiden aikana. Kohde sijaitsee osoitteessa Lossintie 19, Äänekoski. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Äänekosken kaupunki/ Tilapalvelut Hallintokatu Äänekoski Hannu Saarela, kiinteistöpäällikkö Jorma Pekkala, valvoja Käyttäjä 1.4 Valvoja Äänekosken Toimintakeskus Päivi Pulli, päivätoimintojen esimies Jorma Pekkala Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, Jyväskylä p Pirkko Hildén

3 s.3/ Rakennesuunnittelija WSP Finland Oy Ylistönmäentie 31 B, Jyväskylä Marko Pitkänen Sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Koski-Sähkö Oy Kauppakatu 11, Äänekoski Pekka Vainiola LVI-suunnittelija LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy Koskikeskus, Kauppakatu 11, Äänekoski Martti Peltovuori Rakennuttamistehtävät Äänekosken kaupunki/ Tilapalvelut Hallintokatu Äänekoski Jorma Pekkala

4 s.4/25 2 URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Kohdassa 3.2 mainitut urakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivuurakoina RT-8027 alistamissopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 2.2 Maksuperuste Rakennusteknisten töiden urakka suoritetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana, ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuuksia. LVISA-työt tehdään tunti- tai yksikköhintaveloitusperusteisesti. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Pääurakka Pääurakkaan (rakennusurakka) sisältyvät kaikki maanrakennus- ja rakennustekniset työt valmiiksi asti tehtynä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet, sekä päätoteuttajan velvoitteet. Lisäksi urakkaan kuuluvat mm. säilytettävien rakenteiden suojaukset, pölyn- ja kosteudenhallinta ja osastointityöt, työturvallisuudesta huolehtiminen, rakennusjätteiden hävittäminen, sekä työalueiden loppusiivous. Pääurakoitsija vastaa YSE 1998 mukaisesti pääsuoritusvelvollisuudesta 1 ja sivuvelvollisuuksista 2. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan eikä muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 3.2 Sivu-urakat Sähköurakka Sähkötöihin kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- toimintakoe- ja valvontalaitetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu sähkötöihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Ilmanvaihtourakka Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen

5 s.5/25 suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu IV-töihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Putkiurakka Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset putkityöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu LVI-töihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Kukin urakoitsija vastaa oman urakkansa alueen purkutöistä. Purkutöiden urakkarajoja esitetty urakkarajaliitteessä. Pääurakoitsija hankkii työmaalle jätelavat määräysten mukaisen lajittelun huomioiden sekä tyhjentää ne. Kukin urakoitsija toimittaa omat purkujätteensä ko. lavoille. 3.3 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat Rakennusautomaatiotyöt Irtokalusteet ja toiminnan varusteet Pääurakoitsija suojaa lattiapinnat vastaanottotarkastuksen jälkeen muuttoa ja irtokalustamista varten. 3.4 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset Työ toteutetaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjaa 2008 (RT-kortti ) sekä Terve talo-kriteereitä (RT-kortti ) noudattaen. Rakennuksen sisäilmaston laatuluokka on S2, rakennustöiden puhtausluokka P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Työmaa-alue rajautuu kehitysvammaisten työkeskustoiminnassa olevaan rakennuksen osaan. Työmaan huolto tulee järjestää huomioiden osittain käyttäjän käytössä olevan rakennuksen liikenne siten, että mahdolliset vaaratilanteet saadaan minimoitua. Liikennöinti ja työmaaalueen rajaukset tulee sovittaa yhteistyössä henkilökunnan ja rakennuttajan kanssa siten, ettei henkilöturvallisuus vaarannu. Työmaan sisätiloihin kulku on valittava siten. että aiheutettaisiin mahdollisimman vähän häiriötä työkeskustoiminnassa olevan rakennuksen paikoitusalueelle ja kulkuväylille. Työmaan ulkoalueet tulee aidata tukevalla aidalla ja aitaan tulee kiinnittää riittävä määrä työmaasta varoittavia kylttejä siten, että sivullisten tahaton pääsy työmaan alueelle on luotettavasti estetty. Lippusiima ei ole riittävä työmaa-alueen rajausmenetelmä. On huomioitava, että toiminnassa olevan rakennuksen osan lämmön/viilennyksen, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla kuin lyhyitä ennalta sovitttuja keskeytyksiä. Työkohteessa suoritetaan purkutöiden aloituskatselmus tilaajan edustajan, rakennusvalvojan, ja urakoitsijan kesken. Katselmus suoritetaan ennen purkutöiden aloitusta, katselmuksessa tarkastetaan mm.osastoivat seinät, pölynhallintaosastointien määräystenmukaisuus ja ilmanvaihdon suojaukset.

6 s.6/25 Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat, kulkureitit, jätekeräyspisteiden sijoitus, materiaalien kuljetusreitit, pölynhallinnan osastoinnit, työmaa-aitaukset. Puhtausluokkaan P1 varattujen tarvikkeiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/tilan tulee olla kuiva ja hyvin siivottu. Kanavat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetussa välivarastossa hyvin suojattuina niin, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Urakoitsija toimii rakennusjätteitä koskevan Valtioneuvoston päätöksen mukaisena rakentamisen päätoteuttajana ja rakennusjätteen haltijana ja urakoitsijalla on ko. päätöksen mukaiset velvoitteet ja vastuut. Urakoitsijan tulee noudattaa Äänekosken kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja jätteen lajittelemista koskevia ohjeita. Korjaustyöhön liittyvät jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan. Kohteessa ei ole teetetty asbestikartoitusta (kts Työturvallisuusasiakirja) 4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Työmaan johtovelvollisuudet koskevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.2 mukaisia alistettuja urakoita, sekä kohdan 3.3 mukaisia tilaajan/ käyttäjän hankintoja. Työmaan hallintoa ja työmaapalveluja koskevissa asioissa noudatetaan lisäksi urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeita. 5 ASIAKIRJAT 5.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöaineisto on julkaistu sähköisesti Hankintailmoitukset.fi-verkkopalvelussa (HILMA), josta tarjoajat voivat tulostaa niitä maan käyttöönsä. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 5.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta Rakennustietosäätiön RT mukaiselle lomakkeelle tai vastaavalle sopimuslomakkeelle. Alistussopimukset laaditaan RT tai vastaavalle alistamissopimuslomakkeelle. Rakenustyössä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT , tässä urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä, työturvallisuusasiakirjassa ja tarjouspyynnössä ilmenevin poikkeuksin.

7 Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma ja muut asiakirjaluettelossa ja tarjouspyyntökirjessä luetellut kaupalliset ja tekniset asiakirjat sekä mahdolliset suunnitelmakatselmus- ja tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirjat. 5.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKAOHJELMA s.7/25 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakan alistamissopimus 3. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 4. YSE 1998, RT Ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 6. Tarjouspyyntö 7. Urakkaohjelma liitteineen 8. Urakkarajaliite 9. Työturvallisuusasiakirja 10. Turvallisuussäännöt 11. Maksuerätaulukko 12. Urakoitsijan tarjous 13. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Suunnitelmakatselmuspöytäkirja 2. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 3. Sopimuspiirustukset 4. Yleisesti laatuvaatimukset ja työselostukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työhjeita ja selostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle aineistossa havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä heti ne havaittuaan. 5.4 Tilaajan määrälaskenta Ei laadittu. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Tarjousaika ja tarjousten voimassaoloaika Tarjouslaskenta-aikaa on varattu n viikkoa. Tarjousten jättöajankohta täsmennetään

8 s.8/25 tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjousten on oltava voimassa sitovasti kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. 6.2 Töiden aloitus Työt saa aloittaa, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee aloittaa kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluttua siitä, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan urakoitsijaksi tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Töiden aloitusajankohta on alustavasti Rakennusaika ja töiden vaiheistus Urakan 1. ja 2. vaiheen raja ja vaihejako on esitetty oikein arkkitehdin pohjapiirustuksissa. Noudatetaan vaihejakona piirustuksessa ARK esitettyä jakoa. Talotekniikka- ja rakennesuunnitelmissa saattaa olla ko. piirroksesta eriäviä esityksiä. Rakennusaikaa hankkeen 1. vaiheelle on varattu alustavasti n. 5kk aikavälille Rakennushankkeen 2.vaiheen aloitus on alustavan arvion mukaan ja työaikaa 2. vaiheelle on varattu n.5kk. Huom! 2-vaiheen aloitusajankohta varmistuu vasta kun Äänekosken Kaupungin vuoden 2016 budjetti varmistuu. Urakan tarkka aloituspäivä tarkennetaan neuvotteluin valitun urakoitsijan kanssa. Urakoitsijan on hoidettava kohteen rakentaminen siten, että rakennuskohteen kumpikin vaihe on täysin valmis ja viranomaisten hyväksymässä käyttöönottokunnossa mennessä. Töiden tulee jatkua keskeytyksettä koko mainitut urakka-ajat. Välitavoitteet 1. vaiheen rakennustyöt valmiit Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista (ellei kyseessä ole YSE 20 :n tarkoittama ylivoimainen este) peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05% ja sivu-urakoista 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Välitavoitteiden viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista (ellei kyseessä ole YSE 20 :n tarkoittama ylivoimainen este) peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05% ja sivu-urakoista 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta,

9 s.9/25 kuitenkin valmistumisen osalta enintään 25 työpäivältä. Työpäivillä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Viivästysvastuun osalta noudatetaan sivu-urakan alistamissopimusta RT Työaikataulun tekeminen Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava yhteistyössä sivuurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään työmaakokouksessa yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työmaan aikataulussa tulee huomioida P1-rakentamisen periaatteet. Aikataulussa otetaan huomioon Työmaan puhtaudenhallintaohje (Liite 1). Aikataulussa ja työjärjestyksessä on otettava huomioon Terve-talo -projektin vaatimus siitä, että kaikki alakattojen yläpuolelle jäävät katto- ja seinäpinnat on maalattava. Työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edellyttämät rakennustöiden puhtausluokkavaatimukset (P1) saavutetaan. Lisäksi työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika. Työaikataulussa on huomioitava betoni- ja tasoitealustojen kuivumisajat, jotta em. alustojen pinnoitettavuus- ja päällystettävyys voidaan suorittaan pinnoitevalmistajan ohjeiden, sekä tämän tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. 7 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 7.1 Takuuaika Takuuaika alkaa rakennuskohteen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Mikäli urakkasuorituksen tarkastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, kestää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. Takuuaika 24kk koskee myös koneita ja laitteita. 1. ja 2. vaiheelle suoritetaan vastaanottotarkastukset kummallekin erikseen. 7.2 Vakuudet Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on 10% arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on astuttava voimaan urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä ja oltava voimassa kolme kuukautta yli rakennusajan. Vakuus on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Urakan rakennusaikaista

10 s.10/25 vakuutta ei vapauteta ennen kuin vastaanotossa todetut virheet ja puutteet on todettu hyväksytysti korjatuksi. Rakennusaikaista vakuutta ei myöskään vapauteta ennen kuin takuuajan vakuus on toimitettu. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet (rakennusaikainen ja takuuajan vakuus) ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena, josta tulee mainita takaussitoumuksissa. Takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.. Takuuajan vakuus annetaan täysimääräisenä ja sen voimassaoloaika on 24kk hyväksytyn urakan vastaanottotarkastuksen jälkeen. Vakuuksien on oltava voimassa 3kk yli rakennus- tai takuuajan. 7.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutus on kiinteistövakuutusta täydentävä ja sen tulee joka hetki vastata vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista jälleenhankinta-arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa pääurakan lisäksi myös urakkaohjelman kohdissa 3.2 ja 3.3 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5% pääurakoitsijan urakkahinnasta. Urakoitsija vakuuttaa omat työntekijänsä vähintään lain määräämällä tavalla. Lisäksi urakoitsijalla tulee olla toimintansa vastuuvakuutus vähintään vakuutussummalle euroa. Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Urakoitsijoilla ja mahdollisilla aliurakoitsijoilla on oltava yrityskohtaiset ja voimassa olevat tapaturmavakuutukset henkilöstönsä vakuuttamiseksi. Edellisten lisäksi rakennuttajalla on kiinteistön täysarvovakuutus ja rakennuttaja huolehtii ko. vakuutusten tarvittavista riskipäivityksistä korjaustyön ajaksi. 7.4 Vartiointi Työmaapalveluista vastaava päätoteuttaja järjestää työmaalle vartioinnin. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta.

11 s.11/ Hintasidonnaisuudet Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuuksia. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisena kaikkien urakoiden yleiskustannuslisäprosenttina käytetään lisä- ja muutostöissä 10%. Hyvityksissä ei yleiskustannusprosenttia huomioida. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarjouksessaan lisä- ja muutostöitä varten työntekijöiden kiinteät tuntiveloitukset ilman yleiskustannuslisää, joka huomioidaan tarjouksessa alla mainituin perustein. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan YSE mukaista menettelyä seuraavin täsmennyksin: kustakin muutos- ja lisätyöstä on urakoitsijan laadittava eritelty laskelma. Laskelman tulee olla laadittu määriin perustuvana. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista (ryhmä 8-9 kulut) hyväksytään vain suoraan kyseiseen lisä- ja muutostyöhön kohdistuvat välittömät yksilöidyt kulut. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan vastattaviksi. 8.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko, kokonaisurakka Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta, että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Maksuerätaulukon tulee koostua arvonlisäverottomista eristä. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50% rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Lisäksi maksuerän ehtona on, että työmaan aluesuunnitelma, pölyn- ja kosteudenhallintasuunnitelmat sekä työmaan laatu- ja turvallisuussuunnitelma on luovutettu tilaajalle ja suunnitelmat on hyväksytty. Kaikissa urakoissa tulee olla omat maksuerät kohdassa 6.2 mainituista välitavoitteista. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeisestä maksuerästä maksetaan: 50% kun 1.vaiheen urakkasuoritus on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on saapunut

12 s.12/25 tilaajalle. 50% kun vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja on allekijoitettu, valvojien hyväksymät luovtusasiakirjat on toimitettu tilaajalle ja tarvittavat huoltokirjavelvoitteet on hyväksytysti hoidettu. Erityiset maksuerät Rakennusurakan loppusiivoukselle varataan oma maksuerä, joka on 1,0% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kohdassa 6.2 mainitulle 1. vaiheen valmistumiselle varattava maksuerä oltava vähintään 10%, 1.vaiheen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sivu-urakat Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden laskut suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksuerän suorittamiseen saatava pääurakoitsijan ja valvojan hyväksyminen työn suorittamisesta. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun valvoja on tarkastanut ja hyväksynyt työsuorituksen. Työn tilaajana toimii rakennuttaja, lasku osoitetaan rakennuttajalle. Lasku eräpäivä on 21 vrk siitä päivämäärästä, kun työmaan valvoja on todennut ko. maksuerän perusteena olevan työvaiheen tehdyksi ja hyväksynyt laskun tai maksuerän. Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Koron maksun edellytyksenä on se, että urakoitsija on viipymättä ilmoittanut puuttuvasta suoritteesta tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija 8.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Hintojen ja palkkojen muuttamisen sekä valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden vaikutus huomioidaan YSE 49 mukaisesti. Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 9.1 Luvat ja katselmukset Rakennuttaja hakee suunnitelmien mukaisen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien muiden mahdollisten viranomaislupien, katselmusten ja työmaata palvelevien mittausten hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii ao. urakoitsija.

13 s.13/ Suunnitelmat Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle urakkarajaliitteen kohdan 4.1 mukaisen tai työmaakokouksissa sovitun määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. 9.3 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 9.4 Kiinteistön liittymät Kohteessa on olemassa tarvittavat liittymät. Tilaaja maksaa mahdollisten liittymien liittymismaksut. Kiinteistöstä luovutetaan urakoitsijan käyttöön sähköjännite ja vesi työsuorituksen edellyttämässä laajuudessa. Sähkön ja veden työnaikaisen syötön järjestelyistä vastaa urakoitsija. 10 LAATU 10.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Kohteen sisäilmaluokka on S2 sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. Pintamateriaalien päästöluokka on M1. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma työmaan laatusuunnitelma ennen töiden aloitusta. Laatusuunnitelman tulee sisältää myös veden- ja kosteudenhallintasekä puhtaudenhallintasuunnitelmat. Laatusuunnitelma rinnastetaan urakkasopimusten urakka-asiakirjoihin. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontatoimenpiteet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontatoimenpiteistä on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksissa. Pääurakoitsijan työnjohto osallistuu tilaajan edustajan 2-3 kertaa kuukaudessa suorittamiin puhtaudenhallinnan laadunseurantoihin. Urakoitsijan halutessa käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta täysin vastaavia

14 s.14/25 tuotteita on urakoitsijan hankittava vaihtoehdolle etukäteen tilaajan hyväksyntä. Tuotteiden vastaavuudet on esitettävä, vaikka suunnitelmissa ei esitetylle tuotteelle olisi erikseen määritelty vaatimuksia tai ominaisuuksia. Urakoitsijoiden jättämään tarjoukseen tulee sisältyä suunnitelma-asiakirjojen mukaiset tuotteet Tilaajan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuita Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. 11 TYÖMAAN HALLINTO JA JÄRJESTELYT 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työmaata valvomaan nimeämänsä paikallisvalvojan lisäksi LVI- ja sähkötöiden valvojan. Urakkasummaan vaikuttavista muutoksista päättää tilaaja. Vähäisistä ja kiireellisistä muutoksista päättää rakennuttajan nimeämä Rak-valvoja Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaan organisoinnissa noudatetaan urakkarajaliitteen kohdan 3.2 ohjeita.

15 s.15/25 Pääurakoitsijalla tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja ja riittävä määrä ammattitaitoista ja pätevää työnjohtoa. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja. Lisäksi urakoitsijat hyväksyttävät seuraavat työnjohtajat rakennusvalvontaviranomaisella: Putkiurakoitsija: KVV-työnjohtaja urakkaan kuuluville putkitöille Ilmanvaihtourakoitsija: IV- työnjohtaja urakka-alueen ilmanvaihtoasennustöille 11.3 Kirjaukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 mukaisesti. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työmaahäiriöt ja muut tapahtumat joilla on merkitystä rakennustyölle. Sisäilman lämpötilan ja sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustulokset kirjataan vähintään 2 kertaa viikossa työmaapäiväkirjaan (ks. urakkaohjelma kohta 13.3). Pääurakoitsijan on pidettävä tilaajan toimittamaa rakennustyön tarkastusasiakirjaa soveltuvin osin. Tarkastusasiakirjan täydentymistä seurataan työmaakokouksissa Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhdessä sopimina ajankohtina. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan ennakolta kokouksissa esille otettavat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kolme työpäivää ennen kokouksia. Työmaakokouksissa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja pääurakoitsijan edustajat allekirjoittavat. Urakoitsijan tulee esittää pöytäkirjaan kohdistuvat perustellut vastalauseet kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden sisällä pöytäkirjaluonnoksen saatuaan Työaikataulu Työaikataulun laatimisessa huomioidaan urakkaohjelman kohdan 6 ja urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeet. Aikataulun seuraamista ja noudattamista varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulukokouksia. Puhtausluokitus P1 otetaan huomioon aikataulun laadinnassa ja huomioitava ettei ilmanvaihtoasennuksia voida tehdä yhtä aikaa ko. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan puhtausluokan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat ohjeet Sisäilmaluokitus 2008 (RT ). Rakennusurakoitsija laatii

16 s.16/25 pölynhallintasuunnitelman, jonka vaatimukset on esitetty Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa (Liite 1). Aikataulussa otetaan huomioon Työmaan puhtaudenhallintaohje ja kosteudenhallintasuunnitelma. Huomioitava myös, mikäli kanavat joudutaan puhdistamaan työmaalla, saa puhdistustyöt aloittaa vasta ko. tilojen puhtaustason ollessa toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksen mukaiset Töiden järjestelyt ja yhteensovitus Pääurakoitsija nimeää työnjohtajan koordinoimaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin littyviä rakennus- ja aputöitä. Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava viipymättä toisen osapuolen kanssa. 12 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 12.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston päätöksen(vnp) nro 205 ja valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsija vastaa VNp:n ja Vna:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista ja huolehtii työsuojelusta ja turvallisuudesta. Rakennustyötä varten on laadittu erillinen työturvallisuusasiakirja. Kukin urakoitsija perehdyttää omat työntekijänsä työmaahan, noudatettaviin käytäntöihin ja työmaalla vallitseviin olosuhteisiin. Urakka-alueen tulityöluvat myöntää työmaan vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla voimassa oikeus tulityölupien myöntämiseen. Työmaan vastaava työnjohtaja toimittaa kopion voimassa olevasta tulityökortista tilaajan edustajalle Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön, joka huolehtii työmaan turvallisuudesta ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 13 TYÖMAAN KOSTEUDEN- JA PUHTAUDENHALLINTA

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

automaatiourakka ja sprinkleriurakka

automaatiourakka ja sprinkleriurakka TARJOUSPYYNTÖ HAKALAHDEN PÄIVÄKOTI 13.10.2017 Hakalahden päiväkoti Katajistontie 15 Rakennusurakka (pääurakka), Sähköurakka, LVI urakka, Automaatiourakka Rakennuttaja: Ylivieskan kaupunki / Tilapalveluyksikkö

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

KVR-URAKKA, MUUT RAKENNUKSET

KVR-URAKKA, MUUT RAKENNUKSET 11.4.2014 Sivu 1/21 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKKA, MUUT RAKENNUKSET Sivu 2/21 SISÄLLYSLUETTELO: 1. RAKENNUSKOHDE JA

Lisätiedot

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN SIVU- URAKKA ALISTAMISEHDOIN

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN SIVU- URAKKA ALISTAMISEHDOIN 2017 Sivu 1/11 Tilaaja: Vihdin kunta Tilapalvelu PL 67 03101 Nummela Urakoitsija: (Jakeluosoite) Hanke: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU,

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1611 URAKKAOHJELMA JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN PÄÄURAKKA ALISTAMISEHDOIN

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN PÄÄURAKKA ALISTAMISEHDOIN 2017 Sivu 1/11 Tilaaja: Vihdin kunta Tilapalvelu PL 67 03101 Nummela Urakoitsija: (Jakeluosoite) Hanke: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Urakkaohjelma

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Urakkaohjelma GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1. RAKENNUSKOHDE, YLEISTÄ... 4 1.1 Kohteen nimi... 4 1.2 Sijainti... 4 1.3 Laajuus... 4 2. RAKENNUTTAJA...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Kokonaisurakka, korjausrakentaminen. Lahden seurakuntayhtymä PL Lahti. Salpausselän kirkon vesikaton peruskorjaus

Urakkaohjelma. Kokonaisurakka, korjausrakentaminen. Lahden seurakuntayhtymä PL Lahti. Salpausselän kirkon vesikaton peruskorjaus 1 / 19 28.7.2017 Tilaaja Lahden seurakuntayhtymä PL 84 15111 Lahti Hanke Salpausselän kirkon vesikaton peruskorjaus Urakkaohjelma Kokonaisurakka, korjausrakentaminen 2 / 19 Sisällysluettelo Sivu 1. Tietoja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871 LAUKAAN KUNTA 1(7) TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Kehitysvammaisten ohjattu asuminen uudisrakennuksen IV- urakasta. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot