URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin

2 s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä olevan rakennuksen peruskorjauksen. Urakassa tehdään mm rakennuksen ympäristön maanrakennustöitä, kantavan seinärungon alaosia uusitaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan ja tehdään huonetilamuutoksia. Taloteknisiä muutostöitä ovat mm. ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, sekä lämpöjohto-, käyttövesijohto- ja sähköasennusten uusimistyötä. Rakenteiden korjauksessa kiinnitetään huomiota sisäilmaparannuksiin tähtääviin toimenpiteisiin sekä työnaikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Rakennushanke tehdään kaksivaiheisena, osa rakennuksesta on käytössä töiden aikana. Kohde sijaitsee osoitteessa Lossintie 19, Äänekoski. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Äänekosken kaupunki/ Tilapalvelut Hallintokatu Äänekoski Hannu Saarela, kiinteistöpäällikkö Jorma Pekkala, valvoja Käyttäjä 1.4 Valvoja Äänekosken Toimintakeskus Päivi Pulli, päivätoimintojen esimies Jorma Pekkala Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, Jyväskylä p Pirkko Hildén

3 s.3/ Rakennesuunnittelija WSP Finland Oy Ylistönmäentie 31 B, Jyväskylä Marko Pitkänen Sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Koski-Sähkö Oy Kauppakatu 11, Äänekoski Pekka Vainiola LVI-suunnittelija LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy Koskikeskus, Kauppakatu 11, Äänekoski Martti Peltovuori Rakennuttamistehtävät Äänekosken kaupunki/ Tilapalvelut Hallintokatu Äänekoski Jorma Pekkala

4 s.4/25 2 URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Kohdassa 3.2 mainitut urakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivuurakoina RT-8027 alistamissopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 2.2 Maksuperuste Rakennusteknisten töiden urakka suoritetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana, ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuuksia. LVISA-työt tehdään tunti- tai yksikköhintaveloitusperusteisesti. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Pääurakka Pääurakkaan (rakennusurakka) sisältyvät kaikki maanrakennus- ja rakennustekniset työt valmiiksi asti tehtynä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet, sekä päätoteuttajan velvoitteet. Lisäksi urakkaan kuuluvat mm. säilytettävien rakenteiden suojaukset, pölyn- ja kosteudenhallinta ja osastointityöt, työturvallisuudesta huolehtiminen, rakennusjätteiden hävittäminen, sekä työalueiden loppusiivous. Pääurakoitsija vastaa YSE 1998 mukaisesti pääsuoritusvelvollisuudesta 1 ja sivuvelvollisuuksista 2. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan eikä muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 3.2 Sivu-urakat Sähköurakka Sähkötöihin kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- toimintakoe- ja valvontalaitetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu sähkötöihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Ilmanvaihtourakka Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen

5 s.5/25 suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu IV-töihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Putkiurakka Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset putkityöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu LVI-töihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Kukin urakoitsija vastaa oman urakkansa alueen purkutöistä. Purkutöiden urakkarajoja esitetty urakkarajaliitteessä. Pääurakoitsija hankkii työmaalle jätelavat määräysten mukaisen lajittelun huomioiden sekä tyhjentää ne. Kukin urakoitsija toimittaa omat purkujätteensä ko. lavoille. 3.3 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat Rakennusautomaatiotyöt Irtokalusteet ja toiminnan varusteet Pääurakoitsija suojaa lattiapinnat vastaanottotarkastuksen jälkeen muuttoa ja irtokalustamista varten. 3.4 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset Työ toteutetaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjaa 2008 (RT-kortti ) sekä Terve talo-kriteereitä (RT-kortti ) noudattaen. Rakennuksen sisäilmaston laatuluokka on S2, rakennustöiden puhtausluokka P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Työmaa-alue rajautuu kehitysvammaisten työkeskustoiminnassa olevaan rakennuksen osaan. Työmaan huolto tulee järjestää huomioiden osittain käyttäjän käytössä olevan rakennuksen liikenne siten, että mahdolliset vaaratilanteet saadaan minimoitua. Liikennöinti ja työmaaalueen rajaukset tulee sovittaa yhteistyössä henkilökunnan ja rakennuttajan kanssa siten, ettei henkilöturvallisuus vaarannu. Työmaan sisätiloihin kulku on valittava siten. että aiheutettaisiin mahdollisimman vähän häiriötä työkeskustoiminnassa olevan rakennuksen paikoitusalueelle ja kulkuväylille. Työmaan ulkoalueet tulee aidata tukevalla aidalla ja aitaan tulee kiinnittää riittävä määrä työmaasta varoittavia kylttejä siten, että sivullisten tahaton pääsy työmaan alueelle on luotettavasti estetty. Lippusiima ei ole riittävä työmaa-alueen rajausmenetelmä. On huomioitava, että toiminnassa olevan rakennuksen osan lämmön/viilennyksen, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla kuin lyhyitä ennalta sovitttuja keskeytyksiä. Työkohteessa suoritetaan purkutöiden aloituskatselmus tilaajan edustajan, rakennusvalvojan, ja urakoitsijan kesken. Katselmus suoritetaan ennen purkutöiden aloitusta, katselmuksessa tarkastetaan mm.osastoivat seinät, pölynhallintaosastointien määräystenmukaisuus ja ilmanvaihdon suojaukset.

6 s.6/25 Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat, kulkureitit, jätekeräyspisteiden sijoitus, materiaalien kuljetusreitit, pölynhallinnan osastoinnit, työmaa-aitaukset. Puhtausluokkaan P1 varattujen tarvikkeiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/tilan tulee olla kuiva ja hyvin siivottu. Kanavat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetussa välivarastossa hyvin suojattuina niin, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Urakoitsija toimii rakennusjätteitä koskevan Valtioneuvoston päätöksen mukaisena rakentamisen päätoteuttajana ja rakennusjätteen haltijana ja urakoitsijalla on ko. päätöksen mukaiset velvoitteet ja vastuut. Urakoitsijan tulee noudattaa Äänekosken kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja jätteen lajittelemista koskevia ohjeita. Korjaustyöhön liittyvät jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan. Kohteessa ei ole teetetty asbestikartoitusta (kts Työturvallisuusasiakirja) 4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Työmaan johtovelvollisuudet koskevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.2 mukaisia alistettuja urakoita, sekä kohdan 3.3 mukaisia tilaajan/ käyttäjän hankintoja. Työmaan hallintoa ja työmaapalveluja koskevissa asioissa noudatetaan lisäksi urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeita. 5 ASIAKIRJAT 5.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöaineisto on julkaistu sähköisesti Hankintailmoitukset.fi-verkkopalvelussa (HILMA), josta tarjoajat voivat tulostaa niitä maan käyttöönsä. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 5.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta Rakennustietosäätiön RT mukaiselle lomakkeelle tai vastaavalle sopimuslomakkeelle. Alistussopimukset laaditaan RT tai vastaavalle alistamissopimuslomakkeelle. Rakenustyössä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT , tässä urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä, työturvallisuusasiakirjassa ja tarjouspyynnössä ilmenevin poikkeuksin.

7 Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma ja muut asiakirjaluettelossa ja tarjouspyyntökirjessä luetellut kaupalliset ja tekniset asiakirjat sekä mahdolliset suunnitelmakatselmus- ja tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirjat. 5.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKAOHJELMA s.7/25 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakan alistamissopimus 3. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 4. YSE 1998, RT Ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 6. Tarjouspyyntö 7. Urakkaohjelma liitteineen 8. Urakkarajaliite 9. Työturvallisuusasiakirja 10. Turvallisuussäännöt 11. Maksuerätaulukko 12. Urakoitsijan tarjous 13. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Suunnitelmakatselmuspöytäkirja 2. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 3. Sopimuspiirustukset 4. Yleisesti laatuvaatimukset ja työselostukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työhjeita ja selostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle aineistossa havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä heti ne havaittuaan. 5.4 Tilaajan määrälaskenta Ei laadittu. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Tarjousaika ja tarjousten voimassaoloaika Tarjouslaskenta-aikaa on varattu n viikkoa. Tarjousten jättöajankohta täsmennetään

8 s.8/25 tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjousten on oltava voimassa sitovasti kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. 6.2 Töiden aloitus Työt saa aloittaa, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee aloittaa kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluttua siitä, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan urakoitsijaksi tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Töiden aloitusajankohta on alustavasti Rakennusaika ja töiden vaiheistus Urakan 1. ja 2. vaiheen raja ja vaihejako on esitetty oikein arkkitehdin pohjapiirustuksissa. Noudatetaan vaihejakona piirustuksessa ARK esitettyä jakoa. Talotekniikka- ja rakennesuunnitelmissa saattaa olla ko. piirroksesta eriäviä esityksiä. Rakennusaikaa hankkeen 1. vaiheelle on varattu alustavasti n. 5kk aikavälille Rakennushankkeen 2.vaiheen aloitus on alustavan arvion mukaan ja työaikaa 2. vaiheelle on varattu n.5kk. Huom! 2-vaiheen aloitusajankohta varmistuu vasta kun Äänekosken Kaupungin vuoden 2016 budjetti varmistuu. Urakan tarkka aloituspäivä tarkennetaan neuvotteluin valitun urakoitsijan kanssa. Urakoitsijan on hoidettava kohteen rakentaminen siten, että rakennuskohteen kumpikin vaihe on täysin valmis ja viranomaisten hyväksymässä käyttöönottokunnossa mennessä. Töiden tulee jatkua keskeytyksettä koko mainitut urakka-ajat. Välitavoitteet 1. vaiheen rakennustyöt valmiit Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista (ellei kyseessä ole YSE 20 :n tarkoittama ylivoimainen este) peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05% ja sivu-urakoista 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Välitavoitteiden viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista (ellei kyseessä ole YSE 20 :n tarkoittama ylivoimainen este) peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05% ja sivu-urakoista 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta,

9 s.9/25 kuitenkin valmistumisen osalta enintään 25 työpäivältä. Työpäivillä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Viivästysvastuun osalta noudatetaan sivu-urakan alistamissopimusta RT Työaikataulun tekeminen Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava yhteistyössä sivuurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään työmaakokouksessa yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työmaan aikataulussa tulee huomioida P1-rakentamisen periaatteet. Aikataulussa otetaan huomioon Työmaan puhtaudenhallintaohje (Liite 1). Aikataulussa ja työjärjestyksessä on otettava huomioon Terve-talo -projektin vaatimus siitä, että kaikki alakattojen yläpuolelle jäävät katto- ja seinäpinnat on maalattava. Työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edellyttämät rakennustöiden puhtausluokkavaatimukset (P1) saavutetaan. Lisäksi työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika. Työaikataulussa on huomioitava betoni- ja tasoitealustojen kuivumisajat, jotta em. alustojen pinnoitettavuus- ja päällystettävyys voidaan suorittaan pinnoitevalmistajan ohjeiden, sekä tämän tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. 7 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 7.1 Takuuaika Takuuaika alkaa rakennuskohteen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Mikäli urakkasuorituksen tarkastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, kestää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. Takuuaika 24kk koskee myös koneita ja laitteita. 1. ja 2. vaiheelle suoritetaan vastaanottotarkastukset kummallekin erikseen. 7.2 Vakuudet Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on 10% arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on astuttava voimaan urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä ja oltava voimassa kolme kuukautta yli rakennusajan. Vakuus on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Urakan rakennusaikaista

10 s.10/25 vakuutta ei vapauteta ennen kuin vastaanotossa todetut virheet ja puutteet on todettu hyväksytysti korjatuksi. Rakennusaikaista vakuutta ei myöskään vapauteta ennen kuin takuuajan vakuus on toimitettu. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet (rakennusaikainen ja takuuajan vakuus) ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena, josta tulee mainita takaussitoumuksissa. Takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.. Takuuajan vakuus annetaan täysimääräisenä ja sen voimassaoloaika on 24kk hyväksytyn urakan vastaanottotarkastuksen jälkeen. Vakuuksien on oltava voimassa 3kk yli rakennus- tai takuuajan. 7.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutus on kiinteistövakuutusta täydentävä ja sen tulee joka hetki vastata vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista jälleenhankinta-arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa pääurakan lisäksi myös urakkaohjelman kohdissa 3.2 ja 3.3 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5% pääurakoitsijan urakkahinnasta. Urakoitsija vakuuttaa omat työntekijänsä vähintään lain määräämällä tavalla. Lisäksi urakoitsijalla tulee olla toimintansa vastuuvakuutus vähintään vakuutussummalle euroa. Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Urakoitsijoilla ja mahdollisilla aliurakoitsijoilla on oltava yrityskohtaiset ja voimassa olevat tapaturmavakuutukset henkilöstönsä vakuuttamiseksi. Edellisten lisäksi rakennuttajalla on kiinteistön täysarvovakuutus ja rakennuttaja huolehtii ko. vakuutusten tarvittavista riskipäivityksistä korjaustyön ajaksi. 7.4 Vartiointi Työmaapalveluista vastaava päätoteuttaja järjestää työmaalle vartioinnin. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta.

11 s.11/ Hintasidonnaisuudet Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuuksia. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisena kaikkien urakoiden yleiskustannuslisäprosenttina käytetään lisä- ja muutostöissä 10%. Hyvityksissä ei yleiskustannusprosenttia huomioida. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarjouksessaan lisä- ja muutostöitä varten työntekijöiden kiinteät tuntiveloitukset ilman yleiskustannuslisää, joka huomioidaan tarjouksessa alla mainituin perustein. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan YSE mukaista menettelyä seuraavin täsmennyksin: kustakin muutos- ja lisätyöstä on urakoitsijan laadittava eritelty laskelma. Laskelman tulee olla laadittu määriin perustuvana. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista (ryhmä 8-9 kulut) hyväksytään vain suoraan kyseiseen lisä- ja muutostyöhön kohdistuvat välittömät yksilöidyt kulut. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan vastattaviksi. 8.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko, kokonaisurakka Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta, että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Maksuerätaulukon tulee koostua arvonlisäverottomista eristä. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50% rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Lisäksi maksuerän ehtona on, että työmaan aluesuunnitelma, pölyn- ja kosteudenhallintasuunnitelmat sekä työmaan laatu- ja turvallisuussuunnitelma on luovutettu tilaajalle ja suunnitelmat on hyväksytty. Kaikissa urakoissa tulee olla omat maksuerät kohdassa 6.2 mainituista välitavoitteista. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeisestä maksuerästä maksetaan: 50% kun 1.vaiheen urakkasuoritus on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on saapunut

12 s.12/25 tilaajalle. 50% kun vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja on allekijoitettu, valvojien hyväksymät luovtusasiakirjat on toimitettu tilaajalle ja tarvittavat huoltokirjavelvoitteet on hyväksytysti hoidettu. Erityiset maksuerät Rakennusurakan loppusiivoukselle varataan oma maksuerä, joka on 1,0% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kohdassa 6.2 mainitulle 1. vaiheen valmistumiselle varattava maksuerä oltava vähintään 10%, 1.vaiheen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sivu-urakat Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden laskut suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksuerän suorittamiseen saatava pääurakoitsijan ja valvojan hyväksyminen työn suorittamisesta. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun valvoja on tarkastanut ja hyväksynyt työsuorituksen. Työn tilaajana toimii rakennuttaja, lasku osoitetaan rakennuttajalle. Lasku eräpäivä on 21 vrk siitä päivämäärästä, kun työmaan valvoja on todennut ko. maksuerän perusteena olevan työvaiheen tehdyksi ja hyväksynyt laskun tai maksuerän. Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Koron maksun edellytyksenä on se, että urakoitsija on viipymättä ilmoittanut puuttuvasta suoritteesta tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija 8.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Hintojen ja palkkojen muuttamisen sekä valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden vaikutus huomioidaan YSE 49 mukaisesti. Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 9.1 Luvat ja katselmukset Rakennuttaja hakee suunnitelmien mukaisen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien muiden mahdollisten viranomaislupien, katselmusten ja työmaata palvelevien mittausten hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii ao. urakoitsija.

13 s.13/ Suunnitelmat Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle urakkarajaliitteen kohdan 4.1 mukaisen tai työmaakokouksissa sovitun määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. 9.3 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 9.4 Kiinteistön liittymät Kohteessa on olemassa tarvittavat liittymät. Tilaaja maksaa mahdollisten liittymien liittymismaksut. Kiinteistöstä luovutetaan urakoitsijan käyttöön sähköjännite ja vesi työsuorituksen edellyttämässä laajuudessa. Sähkön ja veden työnaikaisen syötön järjestelyistä vastaa urakoitsija. 10 LAATU 10.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Kohteen sisäilmaluokka on S2 sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. Pintamateriaalien päästöluokka on M1. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma työmaan laatusuunnitelma ennen töiden aloitusta. Laatusuunnitelman tulee sisältää myös veden- ja kosteudenhallintasekä puhtaudenhallintasuunnitelmat. Laatusuunnitelma rinnastetaan urakkasopimusten urakka-asiakirjoihin. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontatoimenpiteet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontatoimenpiteistä on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksissa. Pääurakoitsijan työnjohto osallistuu tilaajan edustajan 2-3 kertaa kuukaudessa suorittamiin puhtaudenhallinnan laadunseurantoihin. Urakoitsijan halutessa käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta täysin vastaavia

14 s.14/25 tuotteita on urakoitsijan hankittava vaihtoehdolle etukäteen tilaajan hyväksyntä. Tuotteiden vastaavuudet on esitettävä, vaikka suunnitelmissa ei esitetylle tuotteelle olisi erikseen määritelty vaatimuksia tai ominaisuuksia. Urakoitsijoiden jättämään tarjoukseen tulee sisältyä suunnitelma-asiakirjojen mukaiset tuotteet Tilaajan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuita Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. 11 TYÖMAAN HALLINTO JA JÄRJESTELYT 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työmaata valvomaan nimeämänsä paikallisvalvojan lisäksi LVI- ja sähkötöiden valvojan. Urakkasummaan vaikuttavista muutoksista päättää tilaaja. Vähäisistä ja kiireellisistä muutoksista päättää rakennuttajan nimeämä Rak-valvoja Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaan organisoinnissa noudatetaan urakkarajaliitteen kohdan 3.2 ohjeita.

15 s.15/25 Pääurakoitsijalla tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja ja riittävä määrä ammattitaitoista ja pätevää työnjohtoa. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja. Lisäksi urakoitsijat hyväksyttävät seuraavat työnjohtajat rakennusvalvontaviranomaisella: Putkiurakoitsija: KVV-työnjohtaja urakkaan kuuluville putkitöille Ilmanvaihtourakoitsija: IV- työnjohtaja urakka-alueen ilmanvaihtoasennustöille 11.3 Kirjaukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 mukaisesti. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työmaahäiriöt ja muut tapahtumat joilla on merkitystä rakennustyölle. Sisäilman lämpötilan ja sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustulokset kirjataan vähintään 2 kertaa viikossa työmaapäiväkirjaan (ks. urakkaohjelma kohta 13.3). Pääurakoitsijan on pidettävä tilaajan toimittamaa rakennustyön tarkastusasiakirjaa soveltuvin osin. Tarkastusasiakirjan täydentymistä seurataan työmaakokouksissa Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhdessä sopimina ajankohtina. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan ennakolta kokouksissa esille otettavat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kolme työpäivää ennen kokouksia. Työmaakokouksissa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja pääurakoitsijan edustajat allekirjoittavat. Urakoitsijan tulee esittää pöytäkirjaan kohdistuvat perustellut vastalauseet kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden sisällä pöytäkirjaluonnoksen saatuaan Työaikataulu Työaikataulun laatimisessa huomioidaan urakkaohjelman kohdan 6 ja urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeet. Aikataulun seuraamista ja noudattamista varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulukokouksia. Puhtausluokitus P1 otetaan huomioon aikataulun laadinnassa ja huomioitava ettei ilmanvaihtoasennuksia voida tehdä yhtä aikaa ko. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan puhtausluokan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat ohjeet Sisäilmaluokitus 2008 (RT ). Rakennusurakoitsija laatii

16 s.16/25 pölynhallintasuunnitelman, jonka vaatimukset on esitetty Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa (Liite 1). Aikataulussa otetaan huomioon Työmaan puhtaudenhallintaohje ja kosteudenhallintasuunnitelma. Huomioitava myös, mikäli kanavat joudutaan puhdistamaan työmaalla, saa puhdistustyöt aloittaa vasta ko. tilojen puhtaustason ollessa toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksen mukaiset Töiden järjestelyt ja yhteensovitus Pääurakoitsija nimeää työnjohtajan koordinoimaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin littyviä rakennus- ja aputöitä. Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava viipymättä toisen osapuolen kanssa. 12 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 12.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston päätöksen(vnp) nro 205 ja valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsija vastaa VNp:n ja Vna:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista ja huolehtii työsuojelusta ja turvallisuudesta. Rakennustyötä varten on laadittu erillinen työturvallisuusasiakirja. Kukin urakoitsija perehdyttää omat työntekijänsä työmaahan, noudatettaviin käytäntöihin ja työmaalla vallitseviin olosuhteisiin. Urakka-alueen tulityöluvat myöntää työmaan vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla voimassa oikeus tulityölupien myöntämiseen. Työmaan vastaava työnjohtaja toimittaa kopion voimassa olevasta tulityökortista tilaajan edustajalle Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön, joka huolehtii työmaan turvallisuudesta ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 13 TYÖMAAN KOSTEUDEN- JA PUHTAUDENHALLINTA

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot