URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin

2 s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä olevan rakennuksen peruskorjauksen. Urakassa tehdään mm rakennuksen ympäristön maanrakennustöitä, kantavan seinärungon alaosia uusitaan, pintamateriaalit ja kalusteet uusitaan ja tehdään huonetilamuutoksia. Taloteknisiä muutostöitä ovat mm. ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen, sekä lämpöjohto-, käyttövesijohto- ja sähköasennusten uusimistyötä. Rakenteiden korjauksessa kiinnitetään huomiota sisäilmaparannuksiin tähtääviin toimenpiteisiin sekä työnaikaiseen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Rakennushanke tehdään kaksivaiheisena, osa rakennuksesta on käytössä töiden aikana. Kohde sijaitsee osoitteessa Lossintie 19, Äänekoski. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Äänekosken kaupunki/ Tilapalvelut Hallintokatu Äänekoski Hannu Saarela, kiinteistöpäällikkö Jorma Pekkala, valvoja Käyttäjä 1.4 Valvoja Äänekosken Toimintakeskus Päivi Pulli, päivätoimintojen esimies Jorma Pekkala Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, Jyväskylä p Pirkko Hildén

3 s.3/ Rakennesuunnittelija WSP Finland Oy Ylistönmäentie 31 B, Jyväskylä Marko Pitkänen Sähkösuunnittelija Insinööritoimisto Koski-Sähkö Oy Kauppakatu 11, Äänekoski Pekka Vainiola LVI-suunnittelija LVI-Insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy Koskikeskus, Kauppakatu 11, Äänekoski Martti Peltovuori Rakennuttamistehtävät Äänekosken kaupunki/ Tilapalvelut Hallintokatu Äänekoski Jorma Pekkala

4 s.4/25 2 URAKKAMUOTO JA MAKSUPERUSTE 2.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Kohdassa 3.2 mainitut urakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivuurakoina RT-8027 alistamissopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. 2.2 Maksuperuste Rakennusteknisten töiden urakka suoritetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana, ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuuksia. LVISA-työt tehdään tunti- tai yksikköhintaveloitusperusteisesti. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Pääurakka Pääurakkaan (rakennusurakka) sisältyvät kaikki maanrakennus- ja rakennustekniset työt valmiiksi asti tehtynä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet, sekä päätoteuttajan velvoitteet. Lisäksi urakkaan kuuluvat mm. säilytettävien rakenteiden suojaukset, pölyn- ja kosteudenhallinta ja osastointityöt, työturvallisuudesta huolehtiminen, rakennusjätteiden hävittäminen, sekä työalueiden loppusiivous. Pääurakoitsija vastaa YSE 1998 mukaisesti pääsuoritusvelvollisuudesta 1 ja sivuvelvollisuuksista 2. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan eikä muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. 3.2 Sivu-urakat Sähköurakka Sähkötöihin kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- toimintakoe- ja valvontalaitetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu sähkötöihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Ilmanvaihtourakka Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen

5 s.5/25 suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu IV-töihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Putkiurakka Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset putkityöt täysin valmiiksi asti saatettuna, sekä asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- ja toimintakoetyöt. Rakennusurakkaan kuuluu LVI-töihin liittyvät aputyöt urakkarajaliitteen mukaisesti. Kukin urakoitsija vastaa oman urakkansa alueen purkutöistä. Purkutöiden urakkarajoja esitetty urakkarajaliitteessä. Pääurakoitsija hankkii työmaalle jätelavat määräysten mukaisen lajittelun huomioiden sekä tyhjentää ne. Kukin urakoitsija toimittaa omat purkujätteensä ko. lavoille. 3.3 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat Rakennusautomaatiotyöt Irtokalusteet ja toiminnan varusteet Pääurakoitsija suojaa lattiapinnat vastaanottotarkastuksen jälkeen muuttoa ja irtokalustamista varten. 3.4 Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset Työ toteutetaan Sisäilmastoluokitus 2008 asiakirjaa 2008 (RT-kortti ) sekä Terve talo-kriteereitä (RT-kortti ) noudattaen. Rakennuksen sisäilmaston laatuluokka on S2, rakennustöiden puhtausluokka P1 ja rakennusmateriaalien päästöluokka M1. Työmaa-alue rajautuu kehitysvammaisten työkeskustoiminnassa olevaan rakennuksen osaan. Työmaan huolto tulee järjestää huomioiden osittain käyttäjän käytössä olevan rakennuksen liikenne siten, että mahdolliset vaaratilanteet saadaan minimoitua. Liikennöinti ja työmaaalueen rajaukset tulee sovittaa yhteistyössä henkilökunnan ja rakennuttajan kanssa siten, ettei henkilöturvallisuus vaarannu. Työmaan sisätiloihin kulku on valittava siten. että aiheutettaisiin mahdollisimman vähän häiriötä työkeskustoiminnassa olevan rakennuksen paikoitusalueelle ja kulkuväylille. Työmaan ulkoalueet tulee aidata tukevalla aidalla ja aitaan tulee kiinnittää riittävä määrä työmaasta varoittavia kylttejä siten, että sivullisten tahaton pääsy työmaan alueelle on luotettavasti estetty. Lippusiima ei ole riittävä työmaa-alueen rajausmenetelmä. On huomioitava, että toiminnassa olevan rakennuksen osan lämmön/viilennyksen, sähkön ja veden saantiin ei saa tulla kuin lyhyitä ennalta sovitttuja keskeytyksiä. Työkohteessa suoritetaan purkutöiden aloituskatselmus tilaajan edustajan, rakennusvalvojan, ja urakoitsijan kesken. Katselmus suoritetaan ennen purkutöiden aloitusta, katselmuksessa tarkastetaan mm.osastoivat seinät, pölynhallintaosastointien määräystenmukaisuus ja ilmanvaihdon suojaukset.

6 s.6/25 Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat, kulkureitit, jätekeräyspisteiden sijoitus, materiaalien kuljetusreitit, pölynhallinnan osastoinnit, työmaa-aitaukset. Puhtausluokkaan P1 varattujen tarvikkeiden varastointia, säilytystä ja kokoonpanoa varten varatun varaston/tilan tulee olla kuiva ja hyvin siivottu. Kanavat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetussa välivarastossa hyvin suojattuina niin, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle tai ulkopuolelta tulevalle lialle. Urakoitsija toimii rakennusjätteitä koskevan Valtioneuvoston päätöksen mukaisena rakentamisen päätoteuttajana ja rakennusjätteen haltijana ja urakoitsijalla on ko. päätöksen mukaiset velvoitteet ja vastuut. Urakoitsijan tulee noudattaa Äänekosken kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja jätteen lajittelemista koskevia ohjeita. Korjaustyöhön liittyvät jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksut sisältyvät urakkaan. Kohteessa ei ole teetetty asbestikartoitusta (kts Työturvallisuusasiakirja) 4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET JA TYÖMAAPALVELUT Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Työmaan johtovelvollisuudet koskevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.2 mukaisia alistettuja urakoita, sekä kohdan 3.3 mukaisia tilaajan/ käyttäjän hankintoja. Työmaan hallintoa ja työmaapalveluja koskevissa asioissa noudatetaan lisäksi urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeita. 5 ASIAKIRJAT 5.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöaineisto on julkaistu sähköisesti Hankintailmoitukset.fi-verkkopalvelussa (HILMA), josta tarjoajat voivat tulostaa niitä maan käyttöönsä. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. 5.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta Rakennustietosäätiön RT mukaiselle lomakkeelle tai vastaavalle sopimuslomakkeelle. Alistussopimukset laaditaan RT tai vastaavalle alistamissopimuslomakkeelle. Rakenustyössä noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT , tässä urakkaohjelmassa, urakkarajaliitteessä, työturvallisuusasiakirjassa ja tarjouspyynnössä ilmenevin poikkeuksin.

7 Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma ja muut asiakirjaluettelossa ja tarjouspyyntökirjessä luetellut kaupalliset ja tekniset asiakirjat sekä mahdolliset suunnitelmakatselmus- ja tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirjat. 5.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKAOHJELMA s.7/25 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :ään tehdyin lisäyksin ja täsmennyksin seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakan alistamissopimus 3. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 4. YSE 1998, RT Ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 6. Tarjouspyyntö 7. Urakkaohjelma liitteineen 8. Urakkarajaliite 9. Työturvallisuusasiakirja 10. Turvallisuussäännöt 11. Maksuerätaulukko 12. Urakoitsijan tarjous 13. Muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Suunnitelmakatselmuspöytäkirja 2. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 3. Sopimuspiirustukset 4. Yleisesti laatuvaatimukset ja työselostukset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työhjeita ja selostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle aineistossa havaitsemistaan ristiriitaisuuksista ja virheistä heti ne havaittuaan. 5.4 Tilaajan määrälaskenta Ei laadittu. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Tarjousaika ja tarjousten voimassaoloaika Tarjouslaskenta-aikaa on varattu n viikkoa. Tarjousten jättöajankohta täsmennetään

8 s.8/25 tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjousten on oltava voimassa sitovasti kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien. 6.2 Töiden aloitus Työt saa aloittaa, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee aloittaa kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluttua siitä, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan urakoitsijaksi tai ellei valinnasta ole kirjallisesti ilmoitettu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Töiden aloitusajankohta on alustavasti Rakennusaika ja töiden vaiheistus Urakan 1. ja 2. vaiheen raja ja vaihejako on esitetty oikein arkkitehdin pohjapiirustuksissa. Noudatetaan vaihejakona piirustuksessa ARK esitettyä jakoa. Talotekniikka- ja rakennesuunnitelmissa saattaa olla ko. piirroksesta eriäviä esityksiä. Rakennusaikaa hankkeen 1. vaiheelle on varattu alustavasti n. 5kk aikavälille Rakennushankkeen 2.vaiheen aloitus on alustavan arvion mukaan ja työaikaa 2. vaiheelle on varattu n.5kk. Huom! 2-vaiheen aloitusajankohta varmistuu vasta kun Äänekosken Kaupungin vuoden 2016 budjetti varmistuu. Urakan tarkka aloituspäivä tarkennetaan neuvotteluin valitun urakoitsijan kanssa. Urakoitsijan on hoidettava kohteen rakentaminen siten, että rakennuskohteen kumpikin vaihe on täysin valmis ja viranomaisten hyväksymässä käyttöönottokunnossa mennessä. Töiden tulee jatkua keskeytyksettä koko mainitut urakka-ajat. Välitavoitteet 1. vaiheen rakennustyöt valmiit Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista (ellei kyseessä ole YSE 20 :n tarkoittama ylivoimainen este) peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05% ja sivu-urakoista 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Välitavoitteiden viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista ajankohdista (ellei kyseessä ole YSE 20 :n tarkoittama ylivoimainen este) peritään kultakin työpäivältä viivästyssakkoa pääurakasta 0,05% ja sivu-urakoista 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta,

9 s.9/25 kuitenkin valmistumisen osalta enintään 25 työpäivältä. Työpäivillä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. Viivästysvastuun osalta noudatetaan sivu-urakan alistamissopimusta RT Työaikataulun tekeminen Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava yhteistyössä sivuurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään työmaakokouksessa yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työmaan aikataulussa tulee huomioida P1-rakentamisen periaatteet. Aikataulussa otetaan huomioon Työmaan puhtaudenhallintaohje (Liite 1). Aikataulussa ja työjärjestyksessä on otettava huomioon Terve-talo -projektin vaatimus siitä, että kaikki alakattojen yläpuolelle jäävät katto- ja seinäpinnat on maalattava. Työvaiheet on järjestetty siten, että tilojen sisäilmastoluokituksen edellyttämät rakennustöiden puhtausluokkavaatimukset (P1) saavutetaan. Lisäksi työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika. Työaikataulussa on huomioitava betoni- ja tasoitealustojen kuivumisajat, jotta em. alustojen pinnoitettavuus- ja päällystettävyys voidaan suorittaan pinnoitevalmistajan ohjeiden, sekä tämän tarjouspyynnön asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. 7 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 7.1 Takuuaika Takuuaika alkaa rakennuskohteen hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta kohteen vastaanottotarkastuksesta lukien. Mikäli urakkasuorituksen tarkastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, kestää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. Takuuaika 24kk koskee myös koneita ja laitteita. 1. ja 2. vaiheelle suoritetaan vastaanottotarkastukset kummallekin erikseen. 7.2 Vakuudet Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, jonka suuruus on 10% arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden on astuttava voimaan urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä ja oltava voimassa kolme kuukautta yli rakennusajan. Vakuus on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Urakan rakennusaikaista

10 s.10/25 vakuutta ei vapauteta ennen kuin vastaanotossa todetut virheet ja puutteet on todettu hyväksytysti korjatuksi. Rakennusaikaista vakuutta ei myöskään vapauteta ennen kuin takuuajan vakuus on toimitettu. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet (rakennusaikainen ja takuuajan vakuus) ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena, josta tulee mainita takaussitoumuksissa. Takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.. Takuuajan vakuus annetaan täysimääräisenä ja sen voimassaoloaika on 24kk hyväksytyn urakan vastaanottotarkastuksen jälkeen. Vakuuksien on oltava voimassa 3kk yli rakennus- tai takuuajan. 7.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutus on kiinteistövakuutusta täydentävä ja sen tulee joka hetki vastata vähintään urakan täyttä arvonlisäverollista jälleenhankinta-arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa pääurakan lisäksi myös urakkaohjelman kohdissa 3.2 ja 3.3 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5% pääurakoitsijan urakkahinnasta. Urakoitsija vakuuttaa omat työntekijänsä vähintään lain määräämällä tavalla. Lisäksi urakoitsijalla tulee olla toimintansa vastuuvakuutus vähintään vakuutussummalle euroa. Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Urakoitsijoilla ja mahdollisilla aliurakoitsijoilla on oltava yrityskohtaiset ja voimassa olevat tapaturmavakuutukset henkilöstönsä vakuuttamiseksi. Edellisten lisäksi rakennuttajalla on kiinteistön täysarvovakuutus ja rakennuttaja huolehtii ko. vakuutusten tarvittavista riskipäivityksistä korjaustyön ajaksi. 7.4 Vartiointi Työmaapalveluista vastaava päätoteuttaja järjestää työmaalle vartioinnin. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta.

11 s.11/ Hintasidonnaisuudet Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuuksia. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisena kaikkien urakoiden yleiskustannuslisäprosenttina käytetään lisä- ja muutostöissä 10%. Hyvityksissä ei yleiskustannusprosenttia huomioida. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarjouksessaan lisä- ja muutostöitä varten työntekijöiden kiinteät tuntiveloitukset ilman yleiskustannuslisää, joka huomioidaan tarjouksessa alla mainituin perustein. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan YSE mukaista menettelyä seuraavin täsmennyksin: kustakin muutos- ja lisätyöstä on urakoitsijan laadittava eritelty laskelma. Laskelman tulee olla laadittu määriin perustuvana. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista (ryhmä 8-9 kulut) hyväksytään vain suoraan kyseiseen lisä- ja muutostyöhön kohdistuvat välittömät yksilöidyt kulut. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan vastattaviksi. 8.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko, kokonaisurakka Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta, että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Maksuerätaulukon tulee koostua arvonlisäverottomista eristä. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50% rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu. Lisäksi maksuerän ehtona on, että työmaan aluesuunnitelma, pölyn- ja kosteudenhallintasuunnitelmat sekä työmaan laatu- ja turvallisuussuunnitelma on luovutettu tilaajalle ja suunnitelmat on hyväksytty. Kaikissa urakoissa tulee olla omat maksuerät kohdassa 6.2 mainituista välitavoitteista. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeisestä maksuerästä maksetaan: 50% kun 1.vaiheen urakkasuoritus on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on saapunut

12 s.12/25 tilaajalle. 50% kun vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu ja taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja on allekijoitettu, valvojien hyväksymät luovtusasiakirjat on toimitettu tilaajalle ja tarvittavat huoltokirjavelvoitteet on hyväksytysti hoidettu. Erityiset maksuerät Rakennusurakan loppusiivoukselle varataan oma maksuerä, joka on 1,0% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kohdassa 6.2 mainitulle 1. vaiheen valmistumiselle varattava maksuerä oltava vähintään 10%, 1.vaiheen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sivu-urakat Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden laskut suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksuerän suorittamiseen saatava pääurakoitsijan ja valvojan hyväksyminen työn suorittamisesta. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun valvoja on tarkastanut ja hyväksynyt työsuorituksen. Työn tilaajana toimii rakennuttaja, lasku osoitetaan rakennuttajalle. Lasku eräpäivä on 21 vrk siitä päivämäärästä, kun työmaan valvoja on todennut ko. maksuerän perusteena olevan työvaiheen tehdyksi ja hyväksynyt laskun tai maksuerän. Jos tilaaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Koron maksun edellytyksenä on se, että urakoitsija on viipymättä ilmoittanut puuttuvasta suoritteesta tilaajalle. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija 8.5 Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Hintojen ja palkkojen muuttamisen sekä valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden vaikutus huomioidaan YSE 49 mukaisesti. Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 9.1 Luvat ja katselmukset Rakennuttaja hakee suunnitelmien mukaisen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien muiden mahdollisten viranomaislupien, katselmusten ja työmaata palvelevien mittausten hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii ao. urakoitsija.

13 s.13/ Suunnitelmat Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle urakkarajaliitteen kohdan 4.1 mukaisen tai työmaakokouksissa sovitun määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä. 9.3 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 9.4 Kiinteistön liittymät Kohteessa on olemassa tarvittavat liittymät. Tilaaja maksaa mahdollisten liittymien liittymismaksut. Kiinteistöstä luovutetaan urakoitsijan käyttöön sähköjännite ja vesi työsuorituksen edellyttämässä laajuudessa. Sähkön ja veden työnaikaisen syötön järjestelyistä vastaa urakoitsija. 10 LAATU 10.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Kohteen sisäilmaluokka on S2 sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. Pintamateriaalien päästöluokka on M1. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma työmaan laatusuunnitelma ennen töiden aloitusta. Laatusuunnitelman tulee sisältää myös veden- ja kosteudenhallintasekä puhtaudenhallintasuunnitelmat. Laatusuunnitelma rinnastetaan urakkasopimusten urakka-asiakirjoihin. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontatoimenpiteet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontatoimenpiteistä on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksissa. Pääurakoitsijan työnjohto osallistuu tilaajan edustajan 2-3 kertaa kuukaudessa suorittamiin puhtaudenhallinnan laadunseurantoihin. Urakoitsijan halutessa käyttää asiakirjoissa mainittujen tuotteiden asemesta täysin vastaavia

14 s.14/25 tuotteita on urakoitsijan hankittava vaihtoehdolle etukäteen tilaajan hyväksyntä. Tuotteiden vastaavuudet on esitettävä, vaikka suunnitelmissa ei esitetylle tuotteelle olisi erikseen määritelty vaatimuksia tai ominaisuuksia. Urakoitsijoiden jättämään tarjoukseen tulee sisältyä suunnitelma-asiakirjojen mukaiset tuotteet Tilaajan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuita Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. 11 TYÖMAAN HALLINTO JA JÄRJESTELYT 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työmaata valvomaan nimeämänsä paikallisvalvojan lisäksi LVI- ja sähkötöiden valvojan. Urakkasummaan vaikuttavista muutoksista päättää tilaaja. Vähäisistä ja kiireellisistä muutoksista päättää rakennuttajan nimeämä Rak-valvoja Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työmaan organisoinnissa noudatetaan urakkarajaliitteen kohdan 3.2 ohjeita.

15 s.15/25 Pääurakoitsijalla tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja ja riittävä määrä ammattitaitoista ja pätevää työnjohtoa. Kunkin sivu-urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja. Lisäksi urakoitsijat hyväksyttävät seuraavat työnjohtajat rakennusvalvontaviranomaisella: Putkiurakoitsija: KVV-työnjohtaja urakkaan kuuluville putkitöille Ilmanvaihtourakoitsija: IV- työnjohtaja urakka-alueen ilmanvaihtoasennustöille 11.3 Kirjaukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa yleisten sopimusehtojen 75 mukaisesti. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työmaahäiriöt ja muut tapahtumat joilla on merkitystä rakennustyölle. Sisäilman lämpötilan ja sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustulokset kirjataan vähintään 2 kertaa viikossa työmaapäiväkirjaan (ks. urakkaohjelma kohta 13.3). Pääurakoitsijan on pidettävä tilaajan toimittamaa rakennustyön tarkastusasiakirjaa soveltuvin osin. Tarkastusasiakirjan täydentymistä seurataan työmaakokouksissa Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa tilaajan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhdessä sopimina ajankohtina. Sopijapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan ennakolta kokouksissa esille otettavat asiat niin hyvissä ajoin, että sopijapuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kolme työpäivää ennen kokouksia. Työmaakokouksissa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja pääurakoitsijan edustajat allekirjoittavat. Urakoitsijan tulee esittää pöytäkirjaan kohdistuvat perustellut vastalauseet kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden sisällä pöytäkirjaluonnoksen saatuaan Työaikataulu Työaikataulun laatimisessa huomioidaan urakkaohjelman kohdan 6 ja urakkarajaliitteen kohdan 3.3 ohjeet. Aikataulun seuraamista ja noudattamista varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa aikataulukokouksia. Puhtausluokitus P1 otetaan huomioon aikataulun laadinnassa ja huomioitava ettei ilmanvaihtoasennuksia voida tehdä yhtä aikaa ko. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. Ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan puhtausluokan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat ohjeet Sisäilmaluokitus 2008 (RT ). Rakennusurakoitsija laatii

16 s.16/25 pölynhallintasuunnitelman, jonka vaatimukset on esitetty Työmaan puhtaudenhallintaohjeessa (Liite 1). Aikataulussa otetaan huomioon Työmaan puhtaudenhallintaohje ja kosteudenhallintasuunnitelma. Huomioitava myös, mikäli kanavat joudutaan puhdistamaan työmaalla, saa puhdistustyöt aloittaa vasta ko. tilojen puhtaustason ollessa toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksen mukaiset Töiden järjestelyt ja yhteensovitus Pääurakoitsija nimeää työnjohtajan koordinoimaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin littyviä rakennus- ja aputöitä. Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava viipymättä toisen osapuolen kanssa. 12 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUS 12.1 Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston päätöksen(vnp) nro 205 ja valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Urakoitsija vastaa VNp:n ja Vna:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista ja huolehtii työsuojelusta ja turvallisuudesta. Rakennustyötä varten on laadittu erillinen työturvallisuusasiakirja. Kukin urakoitsija perehdyttää omat työntekijänsä työmaahan, noudatettaviin käytäntöihin ja työmaalla vallitseviin olosuhteisiin. Urakka-alueen tulityöluvat myöntää työmaan vastaava työnjohtaja, jolla tulee olla voimassa oikeus tulityölupien myöntämiseen. Työmaan vastaava työnjohtaja toimittaa kopion voimassa olevasta tulityökortista tilaajan edustajalle Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön, joka huolehtii työmaan turvallisuudesta ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. 13 TYÖMAAN KOSTEUDEN- JA PUHTAUDENHALLINTA

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871

LAUKAAN KUNTA. Y- tunnus 0176478-2. Yhteyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen p. 050 5980 871 LAUKAAN KUNTA 1(7) TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Kehitysvammaisten ohjattu asuminen uudisrakennuksen IV- urakasta. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, KORJAUSRAKENTAMINEN

KOKONAISURAKKA, KORJAUSRAKENTAMINEN 30.8.2016 Sivu 1/21 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Asematien ja Ratatien tien valaistus 2016 KOKONAISURAKKA, KORJAUSRAKENTAMINEN Sivu 2/21 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

RÄIKÄN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS

RÄIKÄN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS 1.3.2016 RÄIKÄN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisällys 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA... 3 1.1 Rakennuskohde... 3 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 3 1.3 Tilaaja... 3 1.4 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Kokonaisurakka, purkutyöt

Kokonaisurakka, purkutyöt PIR 59/5102/2015 Sivu 1/18 8.3.2016 Tilaaja: Pirkkalan kunta Tilapalvelu Rohtokuja 4 33960 Pirkkala Hanke: Nuolialan vanhan kivikoulun purku-urakka Kokonaisurakka, purkutyöt Sivu 2/18 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

RAUDASKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN PERUSKORJAUS

RAUDASKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN PERUSKORJAUS Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, 84100 YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ RAUDASKOSKEN KOULUN LIIKUNTASALIOSAN PERUSKORJAUS 1. Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on Raudaskosken

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Vetelin paloaseman peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita

Vetelin paloaseman peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita 1 Vetelin kunta Vetelin paloaseman peruskorjaus Urakkaohjelma 16.2.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) ILMASTOINTIURAKKA PUTKIURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot