KORTTELI 54 HUHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORTTELI 54 HUHTI 29.8.2014"

Transkriptio

1 URJALAN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELI 54 HUHTI Havainnekuvassa alue kuvattuna pohjoisesta kuva: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 1

2 KORTTELIN 54 ASEMAKAAVA-ALUE Korttelin 54 asemakaava muutosalue sisältää myös korttelin 92. Alue sijaitsee Huhdin taajamassa Aseman koulun läheisyydessä, Puistokujan ja Mikkolankankaantien välisellä alueella. Nämä rakentamistapaohjeet koskevat alueen uudis- ja korjausrakentamista. Kaavaa täydentävillä rakentamistapaohjeilla on tarkoitus auttaa rakentajaa, suunnittelijaa sekä rakennusvalvontaviranomaisia pääsemään mahdollisimman hyvään lopputulokseen sekä koko alueen yleisilmeen että jokaisen yksittäisen rakennuksen osalta. Urjalan kunnanhallitus on hyväksynyt xx.xx.2014 jäljempänä annetut ohjeet noudatettaviksi alueella. Ohjeiden noudattamisvelvollisuudesta tulee merkintä rakennuspaikan luovutusehtoihin. Rakentamistapaohjeet eivät vielä yksin takaa hyvää lopputulosta, vaan se riippuu paljon rakentajien käyttämien suunnittelijoiden ammattitaidosta. Pätevän suunnittelijan avulla voidaan löytää ratkaisut, jotka ovat onnistuneita sekä yksittäisen rakennuksen osalta että rakennuksen naapureineen muodostaman kokonaisuuden kannalta. Urjala Leena Lahtinen Aluearkkitehti Yhteyshenkilöt: Rakennusvalvonta rakennustarkastaja Hannu Kopola Kunnallistekniikka tekninen johtaja Jouni Vähäkyttä Rakennuspaikkojen hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma varaukset ja myynti kunnanjohtaja Hannu Maijala

3 1. LÄHTÖKOHDAT Korttelin 92 Huhdintien varren erillispientalojen tontit ja eteläosa toimitilarakennusten korttelialueesta on osoitettu Aseman seudun ja Huhdintien - Mikkolankankaan kulttuuriympäristön arvoalueeksi. Alueen kehityshistorian näkyminen maisemassa sekä kohteiden arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamistapaan ja ympäristöä hoitaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen. Asemakaavassa suunniteltu uudisrakentaminen sijoittuu nykyiselle peltoalueelle ja ajatellusti käytöstä poistuvalle nykyiselle teollisuusalueelle. Maasto näillä alueilla on tasaista. Uudisrakennukset liittyvät Huhdin nykyiseen pientaloasutukseen ja niiden tulee ilmeeltään ja muodonannoltaan olla nykyistä kyläkuvaa täydentäviä oman aikansa edustajia. Ympäröivälle pientaloasutukselle on tyypillistä asuinrakennusten noppamainen massa jota kattaa jyrkkä harjakatto. Alueella olemassa olevat rakennukset ovat pääosin ulkoseiniltään vaaleita ja tummilla vesikatteilla katettuja. Asuinrakennukset muodostavat tontille sijoitettujen talousrakennusten kanssa pihapiirejä joita kehystävät paikoin rehevät puutarhat. 2. RAKENNUSTEN SIJOITTELU RAKENNUSPAIKALLE Rakennukset tulee sijoittaa siten tontille että tontin korkeusasemat liittyvät naapuritonttiin luontevasti ilman voimakasta maaston muokkausta ja penkkaamista. Puistokujan puoleisilla AO- tonteilla nro1-4 ja 6 tulee asuinrakennukset rakentaa katutilan puoleiseen rakennusalueenrajaan kiinni. Näin rakennukset rajaavat katutilaa. Talousrakennukset tulisi sijoittaa tontin takaosaan jolloin asuinrakennus jää selkeästi dominoivaksi elementiksi tontilla. Puusepänraitin varren AO- tonteilla nro12,18-20 raittia rajaavat autosuojat/talousrakennukset jotka on rakennettava rakennusalueen raitin puoleiseen rajaan kiinni. Asuinrakennukset sijoitetaan näiden taakse harjansuunta raitin suuntaisesti. Autosuojan ovia ei tulisi suunnata raitille vaan ne tulisi sijoittaa talousrakennuksen pitkälle sivulle. AO- tonteilla suositellaan erillisen autotalli/ talousrakennuksen rakentamista. Tällä tavoin päärakennuksen julkisivu lyhenee, mittasuhteet paranevat ja asuinrakennusten välinen tila muodostuu isommaksi. Erillisellä rakennuksella voidaan näin rakentaen rajata ja muodostaa suojattua piha-aluetta. AR- tontilla autosuoja tulee rakentaa tontin rakennusalan rajaan kiinni sen itäsivulla. 3. UUDISRAKENNUSTEN RAKENNUSMATERIAALIT JA RAKENNUKSEN HAHMO 3.1 KERROSLUKU JA HAHMO Uudisrakennuksien tulisi edustaa aikansa arkkitehtuuria ja ilmentää linjakasta asuntosuunnittelua. Rakennusten tulisi olla moderneja ja niiden yksityiskohtien tulee olla harkittuja. Uudisrakennuksissa tulisi välttää ylikoristelua ja viittauksia historiallisiin rakennuksiin kuten voimakkaasti ruudutettuja ikkunoita ja julkisivujen vaakalistoituksia ja paneelipintojen suunnan vaihtelua. 3

4 Uudisrakennukset on määrätty asemakaavassa rakennettavaksi enintään Iu2/3-kerroksisiksi yhden perheen erillispientaloiksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Koska rakennuspaikkojen korkeuserot ovat vähäiset, voidaan alueen rakentaminen toteuttaa tasamaaratkaisuna. Suosituksena on suorakaiteen muotoinen rakennuksen perusrunko, jonka julkisivuja voidaan keventää rakentamalla esimerkiksi ulkonevia avoimia tai lasitettuja kuisteja, katoksia, pergoloita tai irtaimistovarastoja. Yllä esimerkkejä alueelle hyvin soveltuvista valmistaloista 3.2 KATTOMUODOT, HARJASUUNTA, KATTOKALTEVUUS JA RÄYSTÄÄT Asuinrakennuksissa uudisrakennusta rakennettaessa kattomuodon tulee olla harjakatto. Kattokaltevuus voi vaihdella välillä 1:1,5 1:2,5 Talousrakennuksissa sallitaan tätä loivempikin kattokaltevuus ja pienehköissä talousrakennuksissa myös pulpettikaton käyttö. Pienissä lappeissa voidaan käyttää myös muita kaltevuuksia. Rakennuspaikkojen osalta suositeltava asuinrakennusten pääharjansuunta on merkitty asemakaavaan. Pääosassa tontteja harjansuunnan tulee olla kadun suuntainen. Räystäät voidaan toteuttaa joko umpi- tai avorakenteella. Räystäät tulee käsitellä vaalealla peittomaalilla. 4

5 3.3 JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT Uudisrakentamisen pääjulkisivumateriaali tulisi olla peittomaalattu puu tai rappaus. Mikäli alueelle rakennetaan hirsirakennus siinä ei ole sallittua käyttää pyöröhirttä eikä ns. pitkänurkkia vaan rakennus on varustettava nurkkalaudoin. Julkisivulaudoitus tulee toteuttaa kauttaaltaan joko vaaka- tai pystysuuntaisena ja vähäisessä määrin voidaan käyttää tehosteena poikkeavan suuntaista paneelipintaa. Pääjulkisivumateriaalia on käytettävä koko julkisivun korkeudelta siten, että näkyvän sokkelin korkeus on vähintään 400 mm ja korkeintaan 800 mm kaikissa julkisivuissa. Julkisivujen päävärinä käytetään vaaleita ja keskivahvuisia harmaan, keltaisen, ja ruskean sävyjä. Julkisivut tulee käsitellä yhdellä päävärillä. Päävärin lisäksi voidaan käyttää vähäisessä määrin korostus- ja täydennysväriä, joilla julkisivuja voidaan elävöittää ja keventää. Suositeltavin täydennysväri on murrettu valkoinen, jota voidaan käyttää esimerkiksi ikkunanpuitteissa, listoituksissa ja vuorilaudoissa. Alla esimerkkejä pääväreistä: Vesikatemateriaalin alueella tulee olla huopa, pelti tai betonikattotiili. Vesikatteen väri tulisi olla tumma, joko tumma harmaa, musta tai tumman ruskea. Alla esimerkkejä vesikateväristä: 3.4 AUTOTALLI / TALOUSRAKENNUS Kaavassa on osoitettu rakennusalat erikseen asuinrakentamista ja talousrakennuksen sijaintia varten. Talousrakennuksen rakennusala on merkitty t-merkinnällä. Talousrakennukseen voidaan autotallin lisäksi sijoittaa esim. varasto- ja työtiloja tai pihasauna. Tämän lisäksi on esimerkiksi leikkimökin tai katetun grillipaikan rakentaminen mahdollista. Tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kaikki rakennelmat sopivat yhteen sekä hahmonsa että värityksensä puolesta. Talousrakennuksen tulee olla harjakorkeudeltaan matalampi kuin asuinrakennus. Harjakorkeus saa enimmillään olla 5 metriä. Erillisen autotalli-/ talousrakennuksen julkisivumateriaali voi olla sama kuin asuinrakennuksessa ja milloin asuinrakennus on kivirakenteinen sallitaan talousrakennuksessa myös puun käyttö julkisivupintana. Suositeltavaa on käyttää samaa ulkoväritystä kuin asuinrakennuksessakin. Kattomuoto tulisi olla harjakatto. Katemateriaaliksi suositellaan päärakennuksen kanssa yhteneväistä materiaalia. 5

6 3.5 YKSITYISKOHDAT, OVET JA IKKUNAT Rakennuksen yksityiskohtiin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ne olisivat luontevia ja yleisilmeeseen sopivia. Rakennuksen sisäänkäynti (ulko-ovi, katokset, kuistit ja ikkunat) antavat tulijalle ensivaikutelman rakennuksesta ja sen asukkaista. Sisäänkäyntiä on suositeltavaa korostaa rakentamalla siihen kuisti tai katos. Ikkunoiden merkitys on rakennuksen yleisilmeen kannalta olennainen. Uudisrakennuksissa suositellaan käytettäväksi tyyppejä joissa aukko on jaettu pystysuuntaisesti. Yllä suositeltavia ikkunatyyppejä kaaviomaisesti esitettyinä. Näitä muuntelemalla on helppo löytää pelkistetyn tyylikäs suomalaista rakennusperinnettä noudattava ratkaisu. 4. PIHAJÄRJESTELYT JA TONTIN AITAAMINEN Autopaikkoja on varattava erillispientalo tonteilla 2 autopaikkaa kutakin asuntoa kohden ja rivitalotontilla yksi autopaikka asuntoa kohden. Liikennöintialueet suositellaan rakennettaviksi sorapintaisina. Tonteille tulee varata riittävästi päällystämättömiä hulevesien imeyttämiseen sopivia alueita. Tonttien aitaamiseen voidaan käyttää leikattua pensasaitaa, vapaasti kasvavia puita ja pensaita tai lautarakenteista aitaa. Lautarakenteisen aidan korkeus saa olla enintään 900 mm. Tämä koskee ainoastaan rakennuspaikkojen rajoja; rakennuspaikan sisällä voidaan erillinen oleskelupaikka tai grillikatos aidata korkeammallakin aidalla. Lauta-aitaa voi keventää istuttamalla sen eteen pensaita. Muurattuja tai metallirakenteisia aitoja ei saa rakentaa alueelle. Tonteille suositellaan istutettaviksi alueelle tyypillisiä perinteisiä suomalaisia puutarhakasveja ja hedelmäpuita. Alueelle ovat tyypillisiä omena- ja luumupuut, syreenit ja juhannusruusut sekä perennaistutukset. Yksittäispuina tonteilla voi käyttää pihlajia, koivuja tai jalopuita. Puiden istuttamisessa tulee kuitenkin muistaa, että rakennuksen läheisyyteen 4-5 metrin matkalle ei ole suositeltavaa niitä istuttaa koska ne vaurioittavat rakennuksia kasvaessaan. Hyvin sijoitettuna puut ja pensaat rajaavat pihoja ja tekevät katutilasta miellyttävän. Viihtyisän ja toimivan asuinympäristön luomiseksi tulee asemapiirustuksessa esittää alustava suunnitelma pihan toimintojen sijoittumisesta kuten autopaikoitus, jätehuolto, pyykinkuivaus, oleskelualueet ja pihapintojen materiaalit sekä puutarhan rakentuminen ja istutusten sijainti. Pisteytyksellä merkityille istutettavaksi määrätyille alueille tulee istuttaa kaavassa merkitysti puurivit sekä pensasistutuksia. 5. PIHAKATU JA VIRKISTYSALUE Puusepän raitin varteen alueen keskelle on muodostettu pieni korttelipuisto. Korttelipuisto (VL) tulee toteuttaa siten että siitä muodostuu alueen kohtaamispaikka ja siellä on mahdollisuus leikkeihin ja peleihin. Korttelipuistoon tulisi rakentaa pieni sorapintainen leikkialue ja varustaa se esim. keinuilla. Reuna-alueelle tulee istuttaa puustoa ja pensaita. Alueelle tulisi varata myös pöytäpenkki yhdistelmät tai penkkejä oleskelua varten. 6

7 Kaavassa alueelle on osoitettu pihakatu Puusepänraitti. Pihakadulla tarkoitetaan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua aluetta. Pihakadulla saa ajaa ainoastaan kadun varrella oleville kiinteistöille. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää yli 20 km/h. Pihakadulle on suositeltavaa sijoittaa hidasteita ja istutuksia, joilla voidaan pitää ajonopeudet alhaalla ja luoda viihtyisää asuinympäristöä. Katusuunnitelmassa tulisi huomioida pihakadun vaatimat rakenteet. 6. TOIMITILARAKENNUSTEN ALUE Toimitilarakennusten alueella tapahtuva korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamistapaan ja ympäristöä hoitaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen. Alueelle on ja luvuilla rakentunut matala yksikerroksinen loivalla harjakatolla varustettu pienteollisuusrakennus. Rakennuksessa on pääosin vaaleanruskeat rapatut seinät ja sen yleisilme on linjakas. Julkisivukorjauksia tehtäessä tulisi rakennuksissa käyttää vain niiden alkuperäisiä materiaaleja ja värejä. Rakennusta korjattaessa tulee sen ikkunamuodot ja räystäsrakenteet säilyttää. Lisärakentamisessa kortteliin tulisi uudisrakennus toteuttaa olemassa olevan rakennuksen muotokieltä mukaillen. Uudisrakennuksen ulkoseinäpintojen tulee olla yleisilmeeltään tasaiset, joko yhdensuuntaisella laudoituksella vuoratut tai rapatut. Ulkovärityksen tulee noudattaa olemassa olevien rakennusten beigen ja hiekanruskean sävyjä. Uudisrakennus tulee varustaa loivalla harjakatolla jonka kaltevuus on 1:3-1:5. Vesikaton värin tulee noudattaa olemassa olevia toimitilarakennuksia joissa vesikate on harmaa. 7. KORTTELI 92, HUHDINTIEN VARREN PIENTALOTONTIT Kortteli 92, Huhdintien ja osin Mikkolankankaantien varressa on kulttuuriympäristön arvoaluetta. Sitä koskee seuraava kaavamääräys: Alueen kehityshistorian näkyminen maisemassa sekä kohteiden arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää. Korjaus- ja uudisrakentaminen tulee sopeuttaa alueen vanhaan rakentamistapaan ja ympäristöä hoitaa alueen kulttuuriympäristöarvoja kunnioittaen. Alueen pientalojen arvon säilyttämiseksi niitä tulisi korjata käyttämällä niiden alkuperäisiä materiaaleja ja värejä. Rakennuksia on osittain uudistettu mutta jatkosuunnitelmia tehtäessä tulisi vanhoja piirustuksia ja valokuvia tutkimalla selvittää alkuperäisten rakennusosien muotoa ja pyrkiä korjaustyössä entistämään rakennuksia mieluummin kuin muuttamaan niitä lisäämällä uudenaikaisia rakennusosia. Asuinrakennuksen ulkoväreinä tulisi käyttää rakentamisajankohdalle tyypillisiä vaaleita öljymaaleja seinäpinnoilla. Rakennusten vesikattomateriaaliksi ovat sopivia tummat huopa-, pelti- ja betonitiilikatteet. Mahdolliset rakennusten laajennusosat tulee suunnitella huolella sopeuttaen ne rakennuksen alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Piha-alueita jäsentää tyypillisesti matalahkot talousrakennukset. Talousrakennukset voivat erottautua asuinrakennuksesta poikkeavan värinsä osalta. Talousrakennusten tulisi olla myös selkeästi matalampia kuin tontin dominanttina oleva asuinrakennus. Talousrakennukset suositellaan rakennettavaksi harjakattoisiksi ja kapearunkoisiksi. Pienissä talousrakennuksissa sallitaan myös pulpettikaton käyttö. Vesikaton värin tulisi olla tumma mukaellen asuinrakennusta. Rakennusten pihapiirit tulisi säilyttää puutarhamaisina ja suosia perinteisiä suomalaisia puutarhakasveja. Alueelle ominaisia ovat hedelmäpuut, marjapensaat ja kukkivat pensaat kuten syreeni ja juhannusruusu sekä perennapenkit. Tonttien liikennöinti- ja autonsäilytysalueet tulisi säilyttää sorapintaisina. 7

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E MANNISENMÄKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E ASEMAKAAVAN MUUTOS 29. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEELLE JA 29. KAUPUNGINOSAN LAAJENNUS MANNISENMÄKI KAAVATUNNUS 29:020 KAAVAN PÄIVÄYS 20.01.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Jokainen voi tehdä tarjouksen vain kolmesta tontista. Lehtikankaan Hunajakujan tontti on myös mukana tarjouskilpailussa. 2. Jos

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132

Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Ympa 17.8.2010 85-87 Ympa liite 4 Linnanniitun rakentamistapaohje Kaavat N 82, N 135 ja N 132 Pientaloalueet: ALUE 1

Lisätiedot

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENNUSTAPAOHJEET KALAJÄRVI 304-306 28.4.2009 2 PERÄSEINÄJOEN 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 304-306 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan että rakennuksen

Lisätiedot

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ORIMATTILA ALEKSINPUISTO 1 Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 Rakennustapaohje Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy HAVAINNEKUVA 2 3 1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE Tavoitteena on, että

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI SANTILAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE. Koskee kortteleiden 402, 403, 405, 410 AO-2 alueita ja korttelia 406

LAITILAN KAUPUNKI SANTILAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE. Koskee kortteleiden 402, 403, 405, 410 AO-2 alueita ja korttelia 406 LAITILAN KAUPUNKI SANTILAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE Koskee kortteleiden 402, 403, 405, 410 AO-2 alueita ja korttelia 406 Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu 18.4.2011 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2.

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE

NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE NAANTALI KARJALUOTO PIRTTILUOTO RAKENNUSTAPAOHJE A-Konsultit 17.9.2012, 22.10.2012, 12.11.2012 1. OHJEIDEN TARKOITUS Asemakaavassa annetaan useita rakentamistapaa koskevia määräyksiä, jotka on esitetty

Lisätiedot

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011

NUIJAMIEHEN ASUINALUE OHJEELLISET RAKENTAMISOHJEET 17.01.2011 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli kaavoittaja Tuija Mustonen / kaavoituspäällikkö Ikka Tarkkanen puh. 015 1941, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003

Sisällysluettelo 14403 LOPEN KUNTA KYYNIÖNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 LOPPI LOPEN KUNTA Kyyniönrinteen asemakaava-alue rakennustapaohjeet 30.9.2003 Lopen kunta RAKENNUSTAPAOHJEET 1 14403 LOPEN KUNTA RAKENNUSTAPAOHJEET 30.9.2003 Sisällysluettelo 1 Rakennustapaohjeiden tavoite

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot