JOUTSAN JA LEIVONMÄEN KUNTALIITOSSOPIMUS KUNTALIITOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN. Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN JA LEIVONMÄEN KUNTALIITOSSOPIMUS KUNTALIITOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN. Kunnanjohtaja Harri Nissinen"

Transkriptio

1 Liite nro 6 Kvalt JOUTSAN JA LEIVONMÄEN KUNTALIITOSSOPIMUS KUNTALIITOSSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN Kunnanjohtaja Harri Nissinen

2 1.Sopimuksen perusteet 1.1 Sopimuksen tarkoitus Kuntien palvelurakenteita on sovitettu yhteen taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi mm. osaamisen vahvistamisen seurauksena, henkilöstöjärjestelyillä ja yhteisen henkilöstön määrän vähenemisenä sekä toiminnallisten rakenteiden uudistamisen seurauksena. Leivonmäen kunta liitettiin Joutsan kuntaan sopimuksen mukaisesti. 1.2 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo Sopimus on sitonut Joutsan kuntaa ja Leivonmäen kuntaa kuntajaon muutospäätöksestä lähtien sen voimaantuloon saakka ja sen jälkeen uutta perustettavaa kuntaa kuntajaotuksen muutoksen voimaantulosta kolmen (3) vuoden ajan. 2. Uuden kunnan kehityksen tavoitteet 2.1 Yhdistymisen kehittämistavoitteet Joutsan ja Leivonmäen kunnan yhdistymisen tavoitteet olivat: 1. vahvistetaan uuden kunnan talouden kehitystä kunnan talous heikentyi yhdistymisavustusten päätyttyä, mutta nyt kunta on kattanut alijäämät ja talous on ylijäämäinen 2. varmistetaan kuntalaisille hyvät kunnalliset palvelut kuntalaisten palvelut ovat pysyneet pääosin ennallaan. Terveyspalvelut ovat muuttuneet, kun kunta on liittynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ylläpitämään seututerveyskeskukseen. Kunta on hyväksynyt kouluverkkosuunnitelman, jonka mukaan on toteutettu yhtenäiskoulu ja lakkautettu Koskikaran koulu. 3. turvataan uuden kunnan palveluja kunnan koko alueella palveluja on koko kunnan alueella jos niihin on taloudelliset- ja henkilöstöresurssit sekä palvelujen laatu on voitu taata. 4. vahvistetaan uuden kunnan alueella yritysten ja elinkeinojen kehittymistä Leivonmäen saha lopetti toimintansa Leivonmäen alueella. Elinkeinorakenne on muuten pysynyt verrattain vakaana.

3 5. vahvistetaan uuden kunnan maakunnallista ja kansallista asemaa. nelostien peruskorjauksen myötä kunnan maakunnallinen ja valtakunnallinen asema ja näkyvyys on vahvistunut. 2.2 Strateginen yhdistyminen ja yhteistyötavoitteet Toiminnallisesti muodostettiin uusi kunta. Kuntajakolain 25 mukaisesti molempien kuntien valtuutetut muodostivat uuden kunnan valtuuston, johon kuului 44 jäsentä, kunnallisen vaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanhallituksen. Vuosiksi kunnanhallitukseen nimettiin 11 jäsentä, joista kaksi (2) oli Leivonmäen kunnan alueelta. Joutsan kunnan lautakuntia täydennettiin kahdella Leivonmäen kunnan alueelta olevalla jäsenellä. 2.3 Hallinnon ja henkilöstön kehittämistavoitteet Hallinnon kehittämistavoitteet Kunnanvaltuusto toimi päättyvän vaalikauden yhdistyneenä. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhdistettiin perusturvaksi. Joutsan kunnan kehittämisyksikköön sisällytettiin elinkeinotoimi, maaseututoimi ja kaavoitus sekä maankäyttö. Myöhemmin tehtävät on jaettu uudelleen kehittämisyksikön ja teknisen osaston välillä Henkilöstöhallinnon kehittämistavoitteet Henkilöstöllä oli mahdollisuus sijoittua koulutustaan ja työkokemustaan sekä osaamistaan vastaaviin tehtäviin uudessa kunnassa. Siirtymävaiheessa (3 vuotta) henkilöstölle järjestetään tehostettua koulutusta, mikä ei täysimääräisesti toteutunut. Henkilöstölle tehtiin henkilöstökysely. 2.4 Palvelujen kehittämistavoitteet Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhdistettiin perusturvaksi. Sivistystoimen palvelut arvioitiin koko kunnan alueella päivittämällä kouluverkkosuunnitelma sekä muut sivistystoimen palvelut.

4 2.5 Elinkeinopoliittiset tavoitteet Kunnan elinkeinotoiminnassa kehittämistavoitealueet ovat olleet silloisen elinkeinorakenteen ylläpitäminen ja kehittäminen, matkailu, maankäyttö ja kaavoitus, maa- ja metsätalous, työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen ja vetovoimatekijöiden hyödyntäminen. Pääkehittämiskohteet ovat olleet Oravakiven alue, 4-tien varsi sekä Joutsan ja Leivonmäen kirkonkylän alueet. Maankäytössä ja kaavoituksessa varauduttiin yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin. Lisäksi rantakaavoituksessa huomioitiin riittävästi omarantaisten, vakinaisen asumisen tontit. Vetovoimatekijöistä tärkeimmät ovat olleet nelostiehen tukeutuvat palvelut, yksityistieverkosto, asumisen vaihtoehdot, toimitilat, yritysilmasto, palvelut ja koulutus. Matkailun kehittämiseksi ei ole tehty ulkopuolista arviointia. Yritysten määrä on ollut n. 300 yrityksessä. Liikevaihdon kasvutavoitteeksi asetettiin 2,5 M /vuosi, työttömyysastetavoitteeksi 8 % ja työllisyysastetavoitteeksi 61 %. Liikevaihto on kasvanut enemmän, mutta työttömyys on heikentynyt yleisen taloudellisen tilanteen mukaisesti. 2.6 Talouden kehittämistavoitteet ja vetovoimatekijät Talouden tasapaino on saavutettu. Yhdistymisavustuksista pääosa on käytetty talouden tasapainottamiseen ja molempien kuntaliitokseen osallistuvien kuntien alijäämien kattamiseen. Kunnan vetovoimatekijät ovat olleet monipuolisen asumisen mahdollisuudet, palvelurakenne, kunnan sijainti ja hyvä imago. Joutsan kunnan asukaslukutavoitteena on asukasta vuoteen 2015 mennessä. Asukaslukutavoite ei onnistunut. Asumisen painopistealueet ovat olleet Joutsan keskusta sekä Rutalahden ja Leivonmäen taajamat. 3. Yhdistymisen toteuttamistapa 3.1 Uuden kunnan perustaminen Leivonmäen kunta liittyi Joutsan kuntaan. Leivonmäen kunnan omaisuus ja velat sekä velvoitteet siirtyivät Joutsan kunnalle. 3.2 Yhdistymisen ajankohta

5 Leivonmäen kunta liitettiin Joutsan kuntaan ja sen itsenäinen toiminta lakkasi Uuden kunnan nimi ja vaakuna Leivonmäen kunnan liittyessä Joutsan kuntaan, kunnan nimenä on ollut Joutsa. Uutta vaakunaa ei ole suunniteltu. 3.4 Kuntaliitoksen myötä syntyvän kunnan valmistelutehtävät Uuden kunnan valmistelutehtäviä hoiti Joutsan kunnanhallitus, jonka yhteisvaltuusto asetti kesällä 2007, kun valtioneuvosto hyväksyi kuntajaon muutoksen. Joutsan kunnanhallitus suoritti syksyn 2007 aikana ne toimenpiteet, jotka liittyvät Leivonmäen kunnan lakkaamiseen. 4. Uuden kunnan organisaatio ja toiminta 4.1 Luottamushenkilöorganisaatio Leivonmäen kunta nimesi kunnanvaltuuston jäsenistä yhteisvaltuustoon 3. varapuheenjohtajan. Joutsan kunnanvaltuuston puheenjohtajisto säilyi entisellään. Vuoden 2008 kunnallisvaalit toimitettiin uuden kuntajaon pohjalta kuntajakolain 23 mukaisesti. Vaalien toimittamista varten Joutsan kunta valitsi Leivonmäen kunnan alueelta kunnan keskusvaalilautakuntaan vaalilain 13 mukaisesti kaksi jäsentä ja varajäsentä. Kunnanvaltuustoon valittiin kuntalain 10 mukaisesti 27 valtuutettua. Seuraavaksi vaalikaudeksi kunnanhallituksen jäsenmääräksi määrättiin 9 jäsentä. Vuonna 2008 Joutsan kunnan nykyisiin lautakuntiin nimettiin kaksi lisäjäsentä, jotka olivat Leivonmäen alueelta. Vaalilautakuntia täydennettiin lain mukaisesti. Vaalikaudella kunnanvaltuusto valitsi jäsenet kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Vuodesta 2009 alkaen Joutsan kunnassa toimi seuraavat lautakunnat: keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) tarkastuslautakunta (5 jäsentä) perusturvalautakunta (9 jäsentä) sivistyslautakunta (7 jäsentä). Lisäksi sivistyslautakuntaan kuului kaksi Luhangan kunnan nimeämää edustajaa

6 tekninen lautakunta ja sen lupa- ja tiejaostot (lautakunnassa 7 jäsentä, jaostoissa 5 jäsentä). Kehittämisen toimialalle kunnanhallitus nimesi kehittämistoimikunnan (7 jäsentä), jonka tehtävänä olivat elinkeino-, maaseutu- ja kaavoitusasiat. 4.2 Hallinto, henkilöstö ja toimitilat Uuden kunnan organisaatio muodostettiin siirtämällä Leivonmäen kunnan viroissa olevat vakinaiset viranhaltijat ja pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevat työntekijät Joutsan kunnan palvelukseen kuntajakolain 13 :ssä ja 15 :ssä säädetyllä ja tällä sopimuksella tarkennetulla tavalla. Tämä menettely koski myös Joutsan seudun terveyskuntayhtymän vastaavia viranhaltijoita ja pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä sen jälkeen kun kunnat päättivät terveyskuntayhtymän purkautumisesta. Leivonmäen kunnan vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät kuntajakolain mukaisesti vanhoina viranhaltijoina ja työntekijöinä Joutsan kunnan palvelukseen säilyttäen entisissä palvelussuhteissa saavuttamansa palkka ja muut edut kuntajakolain 13 mukaisesti. Joutsan ja Leivonmäen kuntien henkilöstön palvelussuhteet turvattiin viideksi vuodeksi alkaen. Kunnanjohtajaksi nimettiin Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen. Kunnanjohtaja muodosti yhdessä viiden osastopäällikön, talousjohtajan ja henkilöstön edustajan kanssa johtoryhmän. Osastopäällikköinä toimivat hallintojohtaja, tekninen johtaja, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja ja kehittämisjohtaja. Leivonmäen kunnanjohtaja Merja Ristikangas siirtyi Joutsan kunnassa perustettavaan perusturvajohtajan virkaan hänen kanssaan erikseen sovituin ehdoin. Hallintojohtajana toimi Joutsan kunnan hallintojohtaja Hannu Pulkkinen, teknisenä johtajana Leivonmäen kunnan tekninen johtaja Antero Korhonen, sivistystoimenjohtajana Joutsan kunnan sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkinen ja kehittämisjohtajana Joutsan kunnan elinkeinojohtaja Eero Ahola, jonka silloinen tehtävänimike muutettiin lukien elinkeinojohtajasta kehittämisjohtajaksi. Talousjohtajana jatkoi Joutsan kunnan talousjohtaja Pekka Takala. Leivonmäen kunnan ja Joutsan kunnan määräaikainen henkilöstö siirtyi uuden kunnan palvelukseen määräajan täyttymiseen saakka samoin periaattein kuin vakinainen henkilökunta. Määräaikaisen henkilöstön palvelussuhteen jatkumisesta päätettiin erikseen normaalissa järjestyksessä. Joutsan kunnan tarkempi henkilöstösuunnittelu käynnistettiin sen jälkeen, kun kuntien yhdistyminen on hyväksytty. Henkilöstön sijoittelussa ja tehtävien määrittämisessä kuunneltiin henkilöstön mielipiteitä ja noudatettiin hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön tehtävien jaosta tehtiin erillinen sopimus vuoden 2007 loppuun mennessä. Joutsan kunnan hallinto keskitettiin Joutsaan, ns. valtion virastotaloon. Leivonmäellä säilytettiin aluksi palvelupiste, joka sijoitettiin nykyiselle terveysasemalle. Palvelupisteessä toimi mm. perusturvan palveluja sekä muita erikseen sovittuja asiakaspalveluja.

7 4.3 Talous ja yhdistymisavustusten kohdentaminen Talouden hoitamisen periaate Kumpikin kunta ei saanut hukata tai luovuttaa omaisuuttaan, eikä tehdä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat kustannuksia uudelle kunnalle, neuvottelematta ensin toisen liitoskunnan kanssa. Leivonmäen kunta möi Suur Savon Sähkö Oy:n osakkeita ilman Joutsan kunnan lupaa. Molempien kuntien viranomaisten toimivaltaa rajoitti ennen yhdistymisajankohtaa kuntajakolain 33. Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien sekä kunnallisten maksujen määrittelyssä pyrittiin siihen, että ne eivät heikennä kunnan vetovoimaa asuinalueena. Vuonna 2008 veroprosentit määräytyivät Joutsan kunnan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Yhdistymisavustukset Kuntaliitoksella yhdistynyt Joutsan kunta sai kuntajakolain 38 :ssä tarkoitettua laskennallista yhdistymisavustusta vuosina yhteensä euroa. Yhdistymisavustukset käytettiin pääsääntöisesti kunnan talouden perustan kehittämiseen. Yhdistymisavustuksella hoidettiin ensin talousarviossa kuntien alijäämät ja osoitettiin määrärahoja lainojen maksamiseen. Yhdistymisavustuksia päätettiin käyttää elinkeinopoliittisiin hankkeisiin ja euroa henkilöstön sijoittelusta aiheutuviin muutos- ja täydennyskoulutuskustannuksiin sekä uuden kunnan imagotyöhön. Avustukset käytettiin kuitenkin pääsääntöisesti talouden tasapainottamiseen. 5. Yhdistymisestä aiheutuvat muut järjestelyt 5.1 Yhteistoimintasopimukset Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan keskinäiset kunnallista yhteistoimintaa koskevat sopimukset ja järjestelyt sekä muut keskinäiset sopimukset raukesivat tai ne purettiin Leivonmäen kunnan toiminnan päättyessä. 5.2 Kuntayhtymät Valtioneuvoston tekemän yhdistymispäätöksen jälkeen Joutsan kunta tarkasti Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan kuntayhtymien sopimukset ja neuvotteli niihin tarvittavat muutokset.

8 5.3 Joutsan seudun perusterveyden kuntayhtymä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan yhdistyessä Joutsan kunta muodosti perusturvan palvelualueen. Joutsan kunta ja Leivonmäen kunta ehdottavat Luhangan kunnalle kuntayhtymän purkamista alkaen. Uusi kunta liittyi seututerveyskeskukseen. 5.4 Omaisuus ja velat Kun Leivonmäen kunta lakkasi ja liittyy Joutsan kuntaan alkaen, siirtyvät Leivonmäen kunnan omaisuus, velat ja velvoitteet kuntajakolain 19 :n mukaan Joutsan kunnan omaisuudeksi, veloiksi ja velvoitteiksi. 6. Palvelujen turvaaminen liitosalueella Perusperiaatteena on pidetty, että palvelut turvataan taloudellisten edellytysten mukaisesti ja koko laajentuvan kunnan alueella. Leivonmäen kunnan investointiohjelman mukaisten investointien toteutuminen: Vuoden 2007 investointimäärärahat:

9 Kangastien kunnostukseen Kangastien kunnostus Teboilin liittymän ympäristössä tehty v Yleinen matonpesupaikka rakennetaan Kangaslammen läheisyyteen, jonka vettä voidaan käyttää pesupaikalla. Investoinnin kokonaiskustannukseksi arvioidaan Ei ole toteutunut paloaseman ensivasteautotallin laajennus , johon (palosuojelurahaston) avustuksen osuus on On toteutunut palvelukoti Leivon vesikaton korjaus , johon työllisyysperusteisen investointiavustuksen osuus on On toteutunut Taloussuunnitelmassa vuosille suunnitellut investoinnit: Palvelukeskus Huuponhovin automaattisen springler -sammutusjärjestelmän hankkiminen, joka on lain mukaan pakollinen, noin On toteutunut Rutalahden kaava-alueella Varvintien jätevesipumppaamon rakentaminen, jonka kustannusarvio on noin Ei toteutunut, Varvintie ei ole myöhemmin hyväksytyssä jätevesilaitoksen toiminta-alueessa. Alueella on vain Koskikaran vesiosuuskunnan vesijohdot. Kuusitien kunnostus Osittain v paikkauksia tehty Investointitarpeet joille ei ole määritelty tarkkaa toteuttamisajankohtaa: Rutalahden koulun peruskorjaus

10 - Käyttökiellossa. Ei enää ajankohtainen Postirivitalon vaurioituneen osan (150 m2) purkaminen - tontille on tehty 8- asunnon rivitalosuunnitelma Jukka S. Lehtosen piirustusten mukaan - Purku tulee v investointiohjelmaan Katuvalaistuksen ja kevyen liikenteen väylän järjestäminen Niinniementien alueelle, jossa on asutusta ja jonne laaditaan suunnittelutarveratkaisuna (+ 10 tonttia sekä kirkonkylässä puuttuville kaduille (Kallenkuja, Kirkkotie, Pihlajatie, Tuomitie) - Tievalaistus uusittu v valaisimien osalta (elohopeahöyrylampuista suurpaine-natrium lamppuihin) Vesihuollon jatkaminen Rutajärven itäpuoliselle osalle Urpisiin saakka 2012 mennessä - Ei ole suunniteltu. Alue on ollut mukana Leivonmäen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa v Joutsan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa v alueelle ei ole esitetty enää vesihuoltolaitosten laajentumista. Joutsan ja Leivonmäen kunnanvaltuustojen yhteisesti hyväksymät tavoitteet, joilla turvataan lakkaavan kunnan palvelujen tai tärkeiden yhteistyösuhteiden säilyminen:

11 Leivonmäelle perustetaan kuntalaisten asiointipiste terveydenhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen yhteispalveluyksikköön (nykyiset terveysaseman tilat), jonka yhteydessä on saatavilla nykyisen kaltaiset Kelan asiointipalvelut sekä eri viranomaisten lomakkeet. Lisäksi osoitetaan tilat viranomaisten asiakastyöhön Leivonmäellä Arviointi: Leivonmäelle perustettiin asiointipiste, mikä myöhemmin lakkautettiin säästösyistä ja asiakaskäyntien vähyyden vuoksi. yhdyskuntarakennetta kehitetään edistämällä kaavoitusta ja alueen infrastruktuuria, avustamalla yksityistiestön kunnossapitoa sekä toteuttamalla vesi- ja jätevesihuoltoa suunnitelmien mukaisesti Arviointi: Leivonmäen alueella on kaavoitettu ja osittain kaavoitus on kesken. Yksityistieavustukset ovat yhteiset koko kunnan aluella. Vesi-ja jätehuolto toimivat suunnitellusti. Joutsan lisäksi asukashankinnan ja elinkeinotoiminnan painopistealueita ovat sekä Rutalahden että Leivonmäen taajamat Arviointi: koko Joutsan kunnan alueella väkiluku on pienentynyt. Asukashankinta ei ole eriytynyt eri alueille, vaan kunta on markkinoinut koko kunnan aluetta. Elinkeinotoimessa nykyinen painopiste on Oravakivi-Karimäki alueella, mutta kunnan strateginen painopiste on ollut nelostien hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa ja siten myös Leivonmäen taajaman alueella. Kurkiauran koulun yhteydessä olevaa ulkoilualuetta kehitetään liikuntapuistona (hankerahoituksella) Arviointi: liikuntapuistoon ei ole haettu hankerahoitusta minkään järjestön tai yhdistyksen toimesta. Liikuntapaikat ovat hyvät. laajentuneen kunnan sidosryhmätyötä jatketaan Päijänteen virkistysalueyhdistyksen jäsenenä ja Leivonmäen ystävyyskunta Haaslava otetaan ystävyyskunnaksi Arviointia: Joutsa on Päijänteen virkistysalueyhdistyksen jäsen. Ystävyyskuntatoiminta (lähes kaikissa kunnissa) on ollut ylipäätään vähäistä. Pekka Hytönen on huolehtinut Haaslava yhteistyöstä. laajentunut kunta on yhteistyökumppanina Leivonmäen kansallispuiston luontokeskushankkeissa Arviointia: Joutsa on huolehtinut tarvittavasta kansallispuisto yhteistyöstä. Luontokeskusta ei ole perustettu. Leivonmäellä säilyy kunnanhallituksen valitsema varaedustajan paikka Maaseutukehitys ry:n hallituksessa vuosina ja Leivonmäen

12 kunnanhallituksen vuosille varaama asukaslukupohjainen kuntarahaosuus toimintaryhmähankkeisiin lasketaan yhteen Joutsan kunnan kuntarahaosuuden kanssa Arviointia: toteutunut kunta kohdentaa seutuopiston tuntikehyksen mukaista opetusta (nyk. 850 tuntia) edelleen Leivonmäelle Arviointia: Leivonmäelle on suunnattu seutuopisto toimintaa suunnitellulla tavalla. kunta tukee 4-H toiminnan järjestämistä Joutsan alueella siten, että ohjattu 4-H toiminta jatkuu myös Leivonmäen ja Rutalahden taajamissa Arviointia: Ohjattua toimintaa on ollut Leivonmäen alueella. Kunta tukee 4Htoimintaa määrärahojen puitteissa. Leivonmäki säilyy omana äänestysalueena kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa Arviointia: on säilynyt omana äänestysalueena KUNTALIITOS

13 Yht. Nettoinvestoinnit Lainakanta Poimintoja investoinneista Kaavatiet+liittymät Osakkeet Yhtenäiskoulu Rutjakka Yhdistymisavustus Lainakannan muutos Nettoinvestoinnit

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Turun kaupunki Kaarinan kaupunki Raision kaupunki Liedon kunta Ruskon kunta Sisällys 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat... 2 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä

Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä MUISTIO Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitosselvityksen ohjausryhmä Aika: 27.11.2007 kello 18.25 0.26 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, valtuuston kokoushuone Paikalla: Ohjausryhmä Henkilöstöryhmä, poistui

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila

Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden tila Lausunto Punkaharjun sosialidemokraattisen valtuustoryhmän huomautuksesta Yhdistymisen hyödyt saavutetaan erityisesti yhteisesti sopimalla ja Yhdistymissopimuksessa on huomioitu yhdistyvien kuntien talouden

Lisätiedot

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus

Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnan ja Kiteen kaupungin yhdistymissopimus Kesälahden kunnanvaltuusto 26.4.2012 17 Kiteen kaupunginvaltuusto 26.4.2012 25 1. Kuntien yhdistymissopimuksen lähtökohta Tämä asiakirja on kuntajakolain

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012. Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 Kunnanhallitus 2.4.2013 69 Tarkastuslautakunta 6.6.2013 5 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 42 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA

TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA TERVON KUNTA TILINPÄÄTÖS/ TASEKIRJA 2010 Toimintakertomus 2010 2 Sisällysluettelo 1YLEISTÄ...5 1.1KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...5 1.2TERVON KUNTA...6 1.2.1TOIMINTA-AJATUS...6 1.2.2MAANTIETEELLINEN SIJAINTI...6

Lisätiedot

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS

KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS KAJAANI VUOLIJOKI KUNTALIITOSSELVITYS 8.3.2006 2 Sisältö Johdanto........................................... 5 1 Yleistä.......................................... 6 1.1 Historiaa........................................

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3

Lisätiedot