AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA

2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Suunnittelukohde Suunnittelu Peruskorjauksen / hankesuunnitelman sisältö AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KORJAUKSET Palvelumuotoilu Esteettömyyskartoitus Rakennushistoriaselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Mittaus Rakennuksen teknistä kuntoa koskevat selvitykset Aikaisemmat korjaukset RAKENNUKSEN TOIMINNOT Toiminnot ja tilat nykyisin Toiminnot ja tarpeet tulevaisuudessa SUOJELUTAVOITTEET Suojelun lähtökohdat ja tavoitteet Suojelutavoitteiden merkitys rakennustyölle MUITA VIRANOMAISVAATIMUKSIA Palotekniset näkökohdat Osastointi ja uloskäytävät Savunpoisto Uusien savuilmaisimien, äänentoisto yms laitteiden johdotuksista Väestönsuojat Esteettömyysvaatimukset Nykyiseen asemakaavaan liittyvät kerrosala- ja autopaikkavaatimukset TILAT PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN Teoreettinen tilaohjelma Rakennuksen tilat, talotekniikka ja rakennustyön suoritus Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Tilaryhmät Aulat ja käytävät Kirjaston lainaussali, lukusalit Kirjaston uusi oppimiskeskustila Opetustilat, ATK -luokat, luentosali Henkilökunnan toimistotilat Kokoushuoneet ym toimistojen aputilat, WC- ja siivoustilat, opiskelijoiden ja henkilökunnan puku- ja pesutilat Sisätilojen yleiset korjaustoimenpiteet Lähtökohdat Yleisperiaate sisäpintojen peruskorjaukselle Talotekniikan toiminnalliset parannukset Ilmastointi...25

3 (22) Jäähdytyksen periaateratkaisu, lämmitys Vesi- ja viemärijärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmät Sähköistyksen muutokset toiminnallisilla tai arkitehtonisilla perusteilla HANKKEEN AIKATAULU 26 SUUNNITTELU KUSTANNUSTAVOITE 26 LIITTEET: L1 L2 Rakennustapaselostus Kustannusarviot Piirustukset/Lähtötilanne: L3 Asemakaava L4 a..e Pohjapiirustukset L5 Julkisivut L6 Leikkaukset L7 Nykytilanteen huoneluettelo Suunnitelmapiirustukset L8 Asemapiirros L9a..e Pohjapiirustukset L10 Julkisivut L11 Leikkaukset L12a..d Havainnekuvat L13 Tilaohjelma Rakennesuunnitelmapiirustukset L14a..eRakennepohjat L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 Sisustuskonsepti LVI-töiden rakennustapaselostus liitteineen Sähkötöiden rakennustapaselostus liitteineen Kalusteinventointi Palotekninen suunnitelma Hissiselvitys Esteettömyysselvitys Haitta-ainetutkimus Valokuvat: sivulla 12: Pietinen, Alvar Aalto-museo, 1969 sivulla 10 ja 11: Simo Rista; Alvar Aalto-museo, noin 1970 muut kuvat Arkkitehdit NRT Oy Pohjapiirustusotteet kohdassa 3.1, Sisustuskonsepti, JKMM Oy

4 (22) 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman, Otaniemessä sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston kirjastorakennus, joka on valmistunut vuonna Teknillisen korkeakoulun kirjastossa ei sen valmistumisen jälkeen ole tehty peruskorjausta, joitain pienehköjä rakennusosien ja kalusteiden korjauksia lukuunottamatta. Tehdyt korjaukset ks. kohta 2.7 Rakennus on toiminut alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja tilat ovat säilyneet kohtuullisen hyvin. Peruskorjauksen myötä rakennuksesta on tulossa uuden Aalto -yliopiston oppimiskeskus. 1.2 Suunnittelu Osapuolet ks. Rakennustapaselostus liite L1 Hankkeen suunnittelu alkoi syksyllä 2013 ja se toteutettiin yhdistämällä uudella tavalla palvelumuotoilu, sisustussuunnittelu ja hankesuunnittelu. Palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on ollut kirjaston henkilökuntaa ja käyttäjiä kuullen selvittää käyttäjätarpeet ja -profiilit ja luoda oppimiskeskukselle palvelukonsepti. Menetelmänä olivat haastattelut, työpajat ja kumppanuushaastattelut. Tekijänä oli Kuudes Kerros. Yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa syntyi hahmotelma palvelujen vaatimasta tilakonseptista. Ks. Palvelumuotoiluhankkeen loppuraportti ks. Sisustussuunnittelija ja arkkitehti yhdessä laativat tältä pohjalta nykyisen rakennuksen tiloihin sovitetun tilaohjelman ks liite 16. Sisustussuunnittelija inventoi nykyiset kalusteet ja laati sisustuskonseptin, jossa oppimiskeskuksen arvojen ja toimintojen sijoittumisen lisäksi on hahmoteltu tilojen visuaalista ilmettä, säilytettäviä kalusteita, värejä jne. Sisustussuunnittelusta vastasi JKMM Oy, ks liite L17 ja L18. Arkkitehdin (Arkkitehdit NRT Oy) tehtävänä puolestaan on ollut peruskorjauksen hankesuunnittelu yhdessä muiden erikoisalojen suunnittelijoiden kanssa, hankesuunnitelmaraportin laatiminen sekä yhteydenpito viranomaisiin. 1.3 Peruskorjauksen / hankesuunnitelman sisältö Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan rakennuksen tilojen muuttaminen liikuntaesteisille sopiviksi, sähkö- ja LVIAJ-järjestelmien uusiminen, palotekninen päivitys, vesikaton uusiminen ja uusi iv-konehuone katolle, julkisivun vaurioiden korjaaminen, ikkunoiden, ovien sekä valaisinten kunnostus ja oppimiskeskuksen uusien tilatarpeiden edellyttämät rakennustyöt, kalustekorjaukset ja -hankinnat. Kirjaston kolmen alimman kerroksen nykyiset varastotilat otetaan yleisökäyttöön. Alin välipohja puretaan ja 1. kerroksen lattiaan tehdään suurehko aukko. Lisäksi parannetaan ja selkiytetään nykyistä sisäyhteyttä tulevaan kandikeskukseen ja uuteen päärakennukseen.

5 (22) Ulkopuoliset viher- ja istutustyöt sekä rakennuksesta erillään oleva ulkovalaistus suunnitellaan ja tehdään vasta rakennuksen korjauksen valmistuttua uuden päärakennuksen ympäristön rakennustöiden yhteydessä. Edellisestä kirjaston piha-alueiden ja istutusten korjaustyöstä on kulunut vain 2 vuotta. Em. töitä ei ole tästä syystä sisällytetty hankesuunnitelmaan eikä kustannusarvioon. Sen sijaan niihin kuuluvat mm. rakenne- ja lvi-suunnitelmien mukaiset kaivutyöt rakennusten sokkelien yhteydessä rakennuksen ulkopuoliset, maanalaiset ilmastointikanavat maanpäällisine rakenteineen ja aitauksineen kevyen liikenteen väylien kiveysten ja asfalttipintojen sekä nurmialueiden paikkaukset sellaisissa kohdissa, joissa on tehty kaivutöitä. Uuden kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Otaniementieltä tulevan kahvilan sisäänkäynnille ja kahvilan terassin edellyttämät maastotyöt 2 AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KORJAUKSET 2.1 Palvelumuotoilu Kirjaston hankesuunnittelun pohjaksi on alkuvuonna 2014 valmistunut Kuudes Kerros Oy:n toteuttama palvelumuotoiluhanke, jonka tavoitteena on ollut oppimiskeskuksen toiminnan ja tilatarpeiden hahmottaminen. Hankkeen loppuraportti Oppimiskeskus palvelu- ja tilakonsepti Esteettömyyskartoitus Kirjastosta on tehty esteettömyyskartoitus vuonna Tekijänä Ira Verma Sotera-instituutti, Arkkitehtuurin laitos.ks liite L Rakennushistoriaselvitys Alvar Aalto-säätiön toimesta on v tehty seuraavat rakennushistoriaselvitykset: Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto, rakennushistoriallinen selvitys (Jaakko Penttilä) sekä TKK Kirjasto,rakennushistoriallinen inventointi /Alvar aalto Säätiö

6 (22) Arkkitehtuurin historian laitoksella on lisäksi v tehty kirjastosta rakennushistoriaselvitys ja korjaussuunnitelma, tekijöinä arkkitehtiylioppilaat Laura Mattila, Mikko Sinervo, Reeta Sakki ja Teea Suominen. 2.4 Ympäristövaikutusten arviointi Vuonna 2011 on Jenny Löfgren tehnyt Kiinteistötalouden koulutusohjelmaan kuuluvan harjoitustyön Ympäristövaikutusten arviointi, kestävä perusparannus-aalto-yliopiston Otaniemen kirjasto. 2.5 Mittaus Rakennuksen sisätilat, piha ja vesikatto on mitattu syksyllä 2013, Geotek Oy 2.6 Rakennuksen teknistä kuntoa koskevat selvitykset Iss-Proko Oy /Jarmo Minkkinen on tehnyt kohteesta haitta-ainetutkimuksen yhdessä WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut kanssa. Tukimus on päivätty Ks liite L22 Suunnittelun aikana tai ennen sitä tehdään lisäksi: ikkunoiden yksityiskohtaisempi kuntokartoitus pohjatutkimuksia, koekuoppia julkisivujen kuntotutkimus (myös lämmöneristys) radon- tutkimus putkistojen kuntotutkimus rakennuksen julkisivujen mittaus sekä sisätilojen mittauksen täydentäminen kun käyttäjä on muuttanut tiloista 2.7 Aikaisemmat korjaukset Kohteessa ei ole tehty yhtenäistä kokonaisvaltaista peruskorjausta. Yksittäisten rakennusosien muutokset ovat tapahtuneet yleensä kulumisen ja käytön muuttuneiden vaatimusten vuoksi. 1. Lainaussaliin johtavista portaista on poistettu pyöröportit sekä portaiden linoleummatto on korvattu muovilaatoilla mahdollisesti vuonna Toimistosiiven 1.kerroksen huoneista on väliseinin erotettu eteis- ja keittokomerotiloja mahdollisesti 1990-luvulla. 3. Valaisimia on korjattu vuonna 2002, jolloin on myös lisätty kalusteita ja uusia valaisimia lukupöytiin. Tällöin on myös aulan naulakkotila muutettu oleskelutilaksi, jossa on juoma-automaatteja ja ATK-päätteet, lisäksi on uusittu luentosalin ja 2.kerroksen aulan sähköasennuksia ja kunnostettu joitain työhuoneita (A-konsultit Oy). 4. Julkisivun saumausta, tiivistystä ja tiilimuurausta on korjattu vuonna (Ins tsto Tauno Lehtonen Oy ) 5. Lainaustiski on jaettu kahteen osaan ja osa paikoista muutettu asiakaspaikoiksi vuonna 2004 (Arkkitehtitoimisto Tapani Mustonen Oy). 6. Pääsisäänkäynnin tuulikaappi on rakennettu kokonaan uudestaan v Polkupyöräpaikat lisätty puiston puolelle ja sisäänkäynnin eteen sekä pysäköintialueet ja istutuksia uusittu v. 2011, MA-arkkitehdit Ikkunoita kunnostettu n.5 vuotta sitten: ikkunoiden ulkopuitteita uusittu / korjattu ainakin rakennuksen lounais- ja luoteissivuilla

7 (22) 3 RAKENNUKSEN TOIMINNOT 3.1 Toiminnot ja tilat nykyisin Ks. liite L4, jonka piirustuksissa on esitetty nykytilanne Ks. liite L7 jossa on esitetty luettelo nykyisistä huonetiloista Kirjastorakennus jakautuu nykyisin neljään pääasialliseen tilaryhmään, joita ovat : Sisääntuloaula Lainaus- ja lukusalit 2.kerroksessa Henkilökunnan työhuonesiipi sosiaalitiloineen 0-2. kerroksessa Kirjavarastot, jotka sijaitsevat kolmessa kerroksessa lainaussalin alapuolella Alunperin pääosin kellareissa sijaitsevat kirjavarastot oli tarkoitettu tiloiksi, joihin asiakkaalla ei ollut pääsyä. Tilanne on kuitenkin vuosien varrella muuttunut siten, että varsinkin 1. kerroksen varastossa on runsaasti lukupaikkoja ja kellarivarastoihinkin asiakas pääsee etsimään aineistoa. 3.1 Toiminnot ja tarpeet tulevaisuudessa Rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu, mutta tulevaisuuden oppimiskeskuksen toiminta poikkeaa kuitenkin huomattavasti siitä, millaista kirjaston toiminta oli rakennuksen valmistumisaikaan vuonna Peruskorjauksen jälkeen vuonna 2016 rakennukseen muuttavat myös Arabian ja Töölön kampuskirjastot sekä Arkkitehtuurin laitoksen kirjasto. Siirryttäessä sähköisiin aineistoihin, painetun aineiston määrä supistuu nykyisestä n. 10 hyllykilometristä noin 6 hyllykilometriin, jolloin varastotilan tarve vähenee ratkaisevasti. Henkilökunnan määrän on arvioitu vähenevän nykyisestä 92 työntekijästä 70 työntekijään vuoteen 2020 mennessä. Kävijämäärien on tulevaisuudessa arvioitu olevan noin puoli miljoonaa vuosittain, kun vuonna 2013 Otaniemen kirjastossa oli käyntejä Näkymä oppimiskeskustilan alatasolta

8 (22) Aalto-yliopiston nykyisen Otaniemen kirjastorakennuksen peruskorjattavat tilat muuttuvat uudistuksen myötä tulevaisuuden oppimiskeskukseksi. Monipuolisten kirjastopalveluiden rinnalle kehitetään uudenlaisia palveluita ja tiloja, jotka tukevat erilaisia opiskelu- ja työskentelytapoja. Uudistumisen myötä kirjasto tarjoaa modernit, dynaamiset puitteet, jotka tukevat Aalto-yliopiston hengen mukaista monialaista oppimista, tutkimusta ja työskentelyä uutta toiminta- ja oppimiskulttuuria. Oppimiskeskuksen kirjastotilat tulevat muotoutumaan selkeäksi osaksi Aaltoyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan työympäristöä ja palvelumaisemaa. Oppiminen ja työskentely tapahtuu luentosalien lisäksi yhä useammin tiimityönä ja epävirallisissa kohtaamisissa. Yliopistoyhteisön kansainvälisyys haastaa kirjaston tarjoamaan 24/7 -periaatteella älykkäitä, vuorovaikutteisia tiloja, joissa opiskelijat ja tutkimusryhmät voivat tehdä töitä aikavyöhykkeistä riippumatta. (Otteet Aaltoyliopiston oppimiskeskussuunnittelu -internet-sivuilta ) Rakennuksesta halutaan vetovoimainen kohtauspaikka ja Aalto-yliopiston toiminnasta kertova kuhiseva Tiede- ja taidekulma. Erityisesti 1. kerros tulee toimimaan joustavana ja monimuotoisena kohtaamis- ja tapahtumapaikkana. Muutoksen myötä henkilökunnan ja asiakkaan tilojen raja hämärtyy ja henkilökunta siirtyy enemmän työskentelemään samoihin tiloihin asiakkaiden kanssa. Lisäksi osa henkilökunnan työpisteistä tulee olemaan yhteiskäyttöisiä. Toisaalta asiakkailta suljettuja aineistotiloja on vain rajoitetusti. Monikäyttöisten ja ryhmätyöhön soveltuvien tilojen tarve kasvaa. Myös virkistäytymiseen tarvitaan tiloja sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

9 (22) Tavoitteena on rakentaa monitilaympäristöä, joka muodostuu työhuoneista ja tiimitiloista sekä näitä tukevista vetäytymistiloista kuten neuvottelu- ja projektitiloista, hiljaisista huoneista sekä puhelintiloista. Yksi tärkeä uudistus on koko henkilöstön yhteinen taukotila-keidas. Kirjaston henkilökunta testaa väistötiloissa uusia työympäristöratkaisuja. Toimistoratkaisuja ja niiden mitoitusta tarkennetaan tältä pohjalta jatkosuunnittelussa.

10 (22) Tärkeänä on pidetty myös hyviä yhteyksiä tulevaan kandikeskukseen ja uuteen päärakennukseen.

11 (2 Aalto-yliopisto Tämän hankesuunnitelman tavoitteeksi on otettu sellainen suunnitelma, jossa suojelutavoitteiden puitteissa: pyritään löytämään ratkaisu käyttäjän uusiin tarpeisiin parannetaan nykyistä yhteyttä tulevaan kandikeskukseen parannetaan rakennuksen yleispätevyyttä ja joustavuutta uusitaan rakennuksen talotekniikka parannetaan viranomaisten paloteknisiin vaatimuksiin liittyen rakennuksen yleisiä turvallisuusolosuhteita kehitetään talon sisäänkäyntejä ja sisäistä liikennettä niin, että liikkumista haittaavia esteitä voidaan vähentää tai poistaa parannetaan rakennuksen huollettavuutta ja energiataloutta ja otetaan huomioon myös elinkaariolosuhteet 4 SUOJELUTAVOITTEET 4.1 Suojelun lähtökohdat ja tavoitteet Alvar Aalto-Säätiö on laatinut kohteesta Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta rakennushistoriallisia selvityksiä ja inventointeja Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto, rakennushistoriallinen selvitys (yleinen osa) sekä TKK Kirjasto, rakennushistoriallinen inventointi /Alvar Aalto Säätiö Rakennushistoriallisen selvityksen yleinen osa sisältää yksityiskohtaisen analyysin rakennuksen arkkitehtonisista arvoista. Niistä on todettu mm seuraavaa: Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto muodostavat yhdessä erään Alvar Aallon arkkitehdinuran tärkeimmistä rakennuskokonaisuuksista, jossa ark-

12 (2 Aalto-yliopisto kitehdin luova panos on ulottunut asemakaavatasolta aina pieniin yksityiskohtiin saakka luvun arkkitehtuurin merkkiteoksina nämä rakennukset ovat kansainvälisestikin erittäin mielenkiintoisia; niistä muodostuu (tai on jo muodostunut) eräänlainen suomalaisen rakennuskulttuurin ja suojelun näyteikkuna. Kampusmiljöö on myös voimavara, jollaisesta useimmat korkeakoulut voivat vain haaveilla: ainutlaatuista, mieleenpainuvaa ja maailmanlaajuisesti tunnettua arkkitehtuuria voidaan käyttää vahvistamaan Teknilliseen korkeakouluun liitettyjä myönteisiä mielikuvia.... Päärakennuksessa ja jossain määrin myös kirjastossa on tapahtunut lukuisia pienimittakaavaisia tilamuutoksia, joiden tarkoituksesta, toteutusajankohdasta tai suunnittelijoista ei ole jäänyt jälkiä arkistoihin. Tulevaisuudessa korjaus- ja muutostyöt tulee dokumentoida niin, että ainakin perustiedot ovat myöhemmin käytettävissä. Säilyneisyydestä todetaan rakennushistoriallisessa selvityksessä mm: Korkeakoulun päärakennus laajennuksineen ja kirjasto ovat kokonaisuutena ottaen kohtuullisesti säilyneet. Alkuperäisiä pintamateriaaleja, yksityiskohtia, valaisimia ja kalusteita on jäljellä useissa tiloissa. Rakennuksen iästä johtuva kuluneisuus on havaittavaa, mutta pääsääntöisesti ei häiritsevää; alkuperäisten materiaalien, yksityiskohtien ja rakennustyön korkealaatuisuuden ansiosta se on jopa kohdittain jalostunut patinaksi. Julkisivut ovat kauttaaltaan säilyneet erittäin alkuperäisinä. Julkisivujen jalustojen ja terassimuurien graniittilevytyksiä on uudelleensaumattu. Julkisivumuurauksia on jouduttu paikkaamaan rakennuksen etelänpuoleisilla, rapautumiselle alttiilla sivuilla.... Hierarkkisesti merkittävimmät sisätilat (päärakennuksen keskus- ja ylähallit, amfiteatterimaiset auditoriot, fysiikan auditorio, lisäluentosalit, eri osastojen hallit, hallinto-osan toisen kerroksen käytävä, kolmannen kerroksen galleria ja opettajaneuvoston istuntosali sekä kirjaston lainaus- ja lukusalit) ovat edelleen alkuperäisessä käytössään, eikä tiloissa ole tapahtunut kuin vähäisiä tilallisia

13 (2 Aalto-yliopisto muutoksia, joissa niissäkin on pyritty tavanomaista huolitellumpaan lopputulokseen. Alkuperäiset pintamateriaalit ja yksityiskohdat (mm. lattiapäällysteet, alakatot ja akustiset verhoukset) ovat säilyneet. Alkuperäiset maalauskäsittelyt ovat jääneet uusintakäsittelyjen alle; maalauskorjausten työjälki ei aina vastaa tilojen arvolle asetettavia vaatimuksia. Uusilta sähkö- ja ilmanvaihtoasennuksilta ei ole täysin vältytty. Valaisimet ja kiinteät sisustukset ovat säilyneet miltei kokonaisuudessaan; myös irtokalusteet ovat olemassa, mutta hallitiloissa ne ovat hukkuneet tai sekoittuneet ajan kuluessa kertyneiden kalusteiden joukkoon. Huolimatta rakennustaiteellisista arvoistaan Teknillisen korkeakoulun nykyisen Aalto-yliopiston päärakennusta ja kirjastoa ei ole suojeltu asemakaavalla tai asetuksella. Espoon rakennusvalvontakeskuksen, Alvar Aalto-säätiön ja Museoviraston edustajat ovat kuitenkin ilmoittaneet suhtautuvansa rakennukseen kuin se olisi suojeltu ja katsovat, että peruskorjaus on tehtävä niin, että rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisämiljöön arvot voidaan säilyttää, paikoin myös palauttaa. 4.2 Suojelutavoitteiden merkitys rakennustyölle Suojelutavoitteella on peruskorjauksen suunnittelulle ja varsinkin sen toteutukselle merkittäviä vaikutuksia: alkuperäisen rakenteen, pinnan, verhouksen ja varusteen säilyttämisen ja tarvittaessa korjaamisen tulee aina olla etusijalla, vaikka uuden vastaavan käyttö olisi osapuolille helpompaa. Tämä merkitsee mm. säilyneiden valaisinten ja kalusteiden osalla mittavaa kunnostusohjelmaa. Alkuperäisten rakennusosien ja tarvikkeiden etsiminen ja hankkiminen on työlästä ja aikaa vievää. Monissa kohdissa vaaditaan sen lisäksi normaaliin nähden aikaa ja lisäkustannuksia vaativia erikoisratkaisuja, joilla mm. alkuperäiset pinnat ja arkkitehtoninen vaikutelma voidaan säilyttää.

14 (2 Lisäksi kaikki säilytettävät varusteet ja laitteet tulee luetteloida ja huolellisesti varastoida työmaan ulkopuolelle suojattuun ja lukittuun paikkaan. Kaikki paikallaan säilyvät osat ja pinnat tulee korjaustyön ajaksi suojata tukevilla levy- tms. rakenteilla esim. Museoviraston laatimien erillisten ohjeiden mukaisesti. 5 MUITA VIRANOMAISVAATIMUKSIA Vaikka rakennus on kestänyt aikaa melko hyvin, eräät tekniset ratkaisut eivät enää täytä nykyisiä viranomaisvaatimuksia. Tämä koskee erityisesti rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuutta. Kirjaston tulevan käytön mahdollistamiseksi on rakennukseen tehtävä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nykyisten kellarien osastot ovat liian suuret ja tilojen mataluus (alimmat palkit +1,85 lattiasta) suuri ongelma. Koska yleisöltä suljettuja kirjavarastoja ei jatkossa tarvita, vaan kellaritilat halutaan muuttaa yleisötiloiksi, on hankesuunnitelmassa päädytty ehdottamaan alimman välipohjan purkamista kokonaan. Peruskorjauksen hankesuunnitelmassa on pidetty tärkeimpinä lähtökohtina: rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus ei muutu korjauksen yhteydessä,vaikka toimintaa kehitetäänkin rakennukseen tulee osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä ja osittainen sprinklaus, joka koskee nykyisiä kellareita sekä 1.kerroksen oppimiskeskustilaa jotka yhdistetään yhdeksi osastoksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän paloturvallisuutta parannetaan henkilöturvallisuutta parannetaan mm. uloskäytäviä ja osastointia parantamalla ja tehostamalla olevaa tilannetta tullaan merkittävästi parantamaan mahdollisimman lähelle vastaavia uudisrakennuksia koskevia vaatimuksia Näiden periaatteiden mukaisesti hankesuunnitelmassa on osoitettu puutteellisia kohtia ja esitetty niihin tilannetta parantavia ratkaisumahdollisuuksia Suunnitelmaa on esitelty Espoon rakennusvalvontaviranomaisille

15 (2 5.1 Palotekniset näkökohdat Osastointi ja uloskäytävät Ks liite L9 Periaatepohjapiirustukset Nykyiset kellareiden palotekniset osastot (kirjavarastot) ovat määräysten mukaan liian suuria (yli 800 m2) ja lisäksi käyttöturvallisuuden kannalta liian matalia. Kun käyttäjän tavoitteena kuitenkin on saada tilat yleisökäyttöön, on hankesuunnitelmassa päädytty esittämään alimman välipohjan purkamista sekä 1.kerroksen välipohjaan suurehkoa aukkoa ja avoporrasta. Näistä nykyään kolmessa eri kerroksessa sijaitsevista tiloista muodostetaan kaksikerroksinen palo-osasto, joka on sprinklattava. Kirjaston 2.kerros ja 1.kerroksen sisääntuloaula muodostavat oman osastonsa kuten nykyisinkin, niitä ei sprinklata, vaan ne erotetaan sprinklattavista tiloista tunnin rakenteilla. Toimistosiiven kaikki kerrokset ovat omia palo-osastojaan kuten nykyisinkin. Nykyiset uloskäytävät ovat riittävät, niitä parannetaan lähinnä joidenkin vanhojen oviaukkojen leveyttä kasvattamalla ja ovia uusimalla. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä tulee yhdessä viranomaisten kanssa selvittää osastojen rajoilla olevien ja rakennuksen sisänurkkien ikkunarakenteiden osastointi Savunpoisto Koska kirjaston alimpien kerrosten oppimiskeskustila yhdistetään yhdeksi paloosastoksi ja välipohjaan tehdään kerrosten läpi ulottuva aukko, on savunpoisto järjestettävä k.o. aukon läheisyydestä. Hankesuunnitelmassa esitetään, että savunpoistokanava johdetaan 1.kerroksen katosta 2. kerroksessa sijaitsevan henkilökunnan tilan kautta katolle laajennettavaan konehuoneeseen ja yksi kattoikkunoista muutetaan savunpoistoikkunaksi. Osa nykyisistä kirjavarastojen savunpoistokanavista jää pois käytöstä ja osa julkisivulla olevista savunpoistoluukuista ja -säleiköistä muutetaan ilmanvaihdon raitisilmasäleiköiksi. Ks lvi-töiden rakennustapaselostus liite L Uusien savuilmaisimien, äänentoisto yms laitteiden johdotuksista Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen joudutaan asentamaan runsaasti uusia ja korjaamaan vanhoja sähköisiä laitteita. Niiden johdotus on puutteellisesti suunniteltuna yleensä merkittävä haitta suojelutavoitteen toteutumiselle.

16 (2 Vaikeuksia on odotettavissa mm. arkkitehtonisesti tärkeiden aula- ja käytävätilojen sileiden betonikatto- ja seinäpintojen sekä sauvaklinkkereillä verhottujen seinien ja pilareiden kohdilla; johdotusreitti puuttuu tai vanhojen putkitusten uudelleen johdotus ei ehkä ole enää tukkeumien tms. syystä mahdollista. 2.kerroksen kattoon lienee mahdollista lisätä savuilmaisimia yms. laitteita käyttämällä johtojen reittinä katon yläpuolella, vesikaton alla olevaa välitilaa, jonne on mahdollisuus päästä kun vesikaton pintarakenteet puretaan ja myöhemmin vesikaton kattoluukkujen kautta. Klinkkeriseiniin upotettujen kytkimien ja rasioiden johdotusten uusiminen samoin kuin mahdollisten uusien rasioiden sijoitus edellyttää vanhojen johdotusreittien käytön onnistumista tai klinkkerien purkua ja palautusta paikoilleen niin, että yhtenäinen klinkkeripinta voi säilyä. 5.2 Väestönsuojat Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Ks rakennustapaselitys kohta B Esteettömyysvaatimukset Ks.esteettömyysselvitys liite L 21 ja pohjapiirustus liite L9 Teknillisen korkeakoulun kirjastoa suunniteltaessa esteettömyysnäkökohtiin ei ole - aikakauden tavan mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota. Niinpä rakennuksessa on lukuisia kohtia, jotka eivät tässä asiassa enää täytä nykymääräyksiä mm. osa sisäänkäynneistä, hisseistä, saniteettitilat, aulojen ja käytävien pienehköt tasoerot. Seuraavassa on lueteltu esteettömyyteen liittyviä huomioita: Sisääntuloaula ja kirjaston lainaus- ja lukusalitilat Le-autopaikat (2kpl) ja niiltä pääsisäänkäynnille johtava väylä melko jyrkässä rinteessä, 1 le-autopaikka alapihalla. Ulko-ovien ja tuulikaapin ovien kynnykset on nykyisellään n 60mm korkeita. Jatkoyhteydet 1. kerroksen aulasta eteenpäin: toimistosiiven suuntaan nousevien sisäportaiden vieressä on luiska, joka ei kuitenkaan täytä esteettömyysvaatimuksia. Nykyisiin wc-tiloihin on portaat Liikuntaesteisille sopiva wc puuttuu Kirjavarastoon ja siihen liittyviin työtiloihin eli tulevaan oppimiskeskukseen pääsee aulasta ainoastaan portaita pitkin. Portaikkoon liittyvä luiska on liian jyrkkä liikuntaesteisille.

17 (2 Toiseen kerrokseen eli pääyleisötiloihin pääsee wc-aulasta hissillä, mutta hissin mitoitus on pyörätuolia varten liian ahdas. Nykyisen C-portaan hissi on niinikään liian ahdas ja porrashuoneen C ovissa liian korkeat kynnykset. Hankesuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet Kadunpuoleinen pääsisäänkäynti on muutettavissa esteettömäksi lisäämällä johonkin ulko-ovista sähköinen aukaisulaitteisto ja yhteen ovipariin esim. messinkilevyluiskat Esteetön pääsy aulan wc-tiloihin, nykyiseen toimistosiipeen ja siellä eri kerroksiin edellyttää aulan hissikuilun A suurentamista ja uutta läpikuljettavaa hissiä sekä hissin edustalla lattian korottamista. Aulan sekä oppimiskeskustilan wc-tilojen yhteyteen liikuntaesteisille sopiva wc Pääsy kirjaston 1.kerroksen oppimiskeskustilaan (nyk. Kirjavarasto) ja tulevaan kahvilaan voidaan saada esteettömäksi asentamalla kevythissi entiseen vahtimestarin tilaan. Aulaan johtava lasiovi pitää kunnostaa, korjata saranat ja hioa oven listoja/ jalkalistaa niin, että ovi aukeaa riittävästi. Suunnittelun yhteydessä tulee selvittää ja korjata tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa esim ovileveydet, avauslaitteiden tarve, kynnyskorkeudet jne. niin, että rakennus mahdollisimman hyvin soveltuu myös liikuntaesteisille. 5.4 Nykyiseen asemakaavaan liittyvät kerrosala- ja autopaikkavaatimukset Ks rakennustapaselostus kohta B02 Hankesuunnitelmassa ei ole esitetty kerrosalan lisäyksiä rakennusvaipan ulkopuolelle.jatkosuunnittelussa tulee selvittää, edellyttääkö kellariin tuleva lisäkerrosala (varaston muuttaminen yleisötilaksi) autopaikkoja ja jos edellyttää, voidaanko k.o. paikat rasitesopimuksilla osoittaa jostain muualta. Tulevan metroaseman uskotaan vähentävän autopaikkojen tarvetta.

18 (2 6 TILAT PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN 6.1 Teoreettinen tilaohjelma Ks. Suunnitelmapohjapiirustukset liite L9a...e ja suunnitelman mukainen tilaohjelma liite L Rakennuksen tilat, talotekniikka ja rakennustyön suoritus Rakennusta koskevat suojelutavoitteet puoltavat sitä, että toiminnan aiheuttamat rakenteelliset muutokset rakennuksen merkittävimmissä tiloissa 2.kerroksen lainaus- ja lukusaleissa ja sisääntuloaulassa pysyvät vähäisinä. 2.kerroksen lainaustilaan on kuitenkin ehdotettu uutta porrasta suoraan alemmasta kerroksesta, koska kerros on haluttu pitää elävänä osana oppimiskeskusta. Nykyisten kellarien radikaaliakin muuttamista taas on pidetty mahdollisena, koska muutettavat tilat ovat olleet toisarvoisia varastotiloja ja niiden käyttö nykymuodossaan on vaikeaa, jollei mahdotonta. Näinollen tulevan oppimiskeskuksen uudentyyppiset kokoontumis-, ryhmätyö- ja multimediatilat, kahvila, 24/7-tila sekä suuri osa aineistosta on sijoitettu kirjavarastoista vapautuvaan tilaan. Purkamalla alin välipohja saadaan oppimiskeskuksen alimmasta kerroksesta niin korkea, että ilmanvaihto ja muut tekniset asennukset on mahdollista toteuttaa järkevästi. Myös 1. kerroksen suhteellisen matala oppimiskeskustila kahviloineen voidaan näin ilmastoida alakautta. Talotekniikan saattaminen nykyaikaiselle tasolle tulee kuitenkin tehdä niin, ettei rakennuksen arkkitehtonista arvoa vähennetä. Nykyaikaisen talotekniikan toteuttaminen suojelutavoitteiden puitteissa ei tule olemaan helppoa johtuen mm. systemaattisten nousureittien puutteesta, niukasta kerroskorkeudesta, ilmanvaihdon jakautumisesta useisiin konehuoneisiin jne. Paikalleen jäävät rakenteet, pinnat ja varusteet tulee huolellisesti suojata ja tukea. Ennen remontin alkua on suoritettava tilojen kuntotarkastus sekä inventointi.

19 (2 Ilmastointi, jäähdytys, lämmitys, paloilmoittimet - säilyneet alkuperäiset lmastointisäleiköt pidetään alkuperäisinä - jäähdytyselimet toteutetaan yleensä erillisinä palkkeina, ks IVsuunnitelmat - paloilmoittimet ja niiden johdotukset pyritään sijoittamaan alakattoihin, tai mahdollisimman lyhyinä pintavetoina, milloin määräykset ao. kohdassa siihen pakottavat 6.3 Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Hankesuunnittelun aikana selvitettiin myös vaihtoehtoisia tilaratkaisuja, esim. uutta maanalaista huoltopihaa ja iv-konehuonetta sisääntulopihan alle, mistä kuitenkin kustannussyistä luovuttiin. Lisäksi tutkittiin vaihtoehto, jossa purettavan välipohjan tilalle olisi rakennettu parvikerros. Kerrosten korkeus olisi kuitenkin tällöin jäänyt tekniikka-asennuksille liian matalaksi. Lisäksi ilmanvaihdon vaatimat tekniikkakäytävät ja konehuoneet olisivat vieneet suhteettoman suuren osan parvikerroksen alasta ja jäljelle jääneen tilan käyttökelpoisuutta pidettiin kyseenalaisena. 6.4 Tilaryhmät Aulat ja käytävät Aulojen ja käytävien paikat ja luonne säilytetään, kuitenkin toimistokäytäviä ehdotetaan osittain avattaviksi työtiloihin ja henkilökunnan taukotiloihin. Palotekniset poistumisjärjestelyt ja talotekniikan kaapeloinnit järjestetään tilojen arkkitehtuurin ehdoilla Kirjaston lainaussali, lukusalit Alkuperäisen lainaussalin ja lukusalien seinät, alakatot, ovet, valaistus ja pinnat säilytetään pääosin ennallaan. Lvi-ja sähköasennukset pyritään tekemään yläpohjan kautta tai nykyisiä reittejä pitkin. Lisäksi käytetään olemassaolevia lattiarasioita. Osa lukusalin lehtihyllyistä korvataan matalammilla aineistohyllyillä ks sisustuskonsepti liite L15.

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S

RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S RAK. Nro 2001 P U O L A R M E T S Ä N S A I R A A L A N K O R J A U S HANKESUUNNITELMA 13.6.2013 1 S I S Ä L LY S L U E T T E L O 0. H A N K K E E N K U V A U S 1. Y H T E E N V E T O H A N K K E E S T

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander

Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 6:ssa sijaitseva entinen koulurakennus on korjattu ja muutettu tieteellisten seurojen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2011

HANKESUUNNITELMA 2011 HANKESUUNNITELMA 2011 Nikkilän sosiaali- ja terveysasema; lisärakentaminen ja perusparantaminen Jussaksentie 14 04130 SIPOO sivu 1/10 NIKKILÄN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMA HANKESUUNNITELMA 2011 HS 3010 001

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS

TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI TILAKESKUS Puutarhakatu 2 TEL. 03 314 611 PL 487 33101 TAMPERE FAX. 03 314 66 475 25.1.2003 KORJAUSTARVESELVITYS PYYNIKIN UIMAHALLI Pirkankatu 10 33230 Tampere Korjaustarveselvitys 25.1.2003

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014

AALLON HARJALLA SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014 AALLON HARJALLA A A LTO - Y L I O P I S TO N O P P I M I S K E S K U S SISUSTUSKONSEPTI 2013-2016 01.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. OPPIMISKESKUKSEN ARVOT 4 2. PALVELUT 9 2.1 Palvelupolku 10 2.2

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä!

OLYMPIASTADION TARVESELVITYS. Olympiastadion - Suuria elämyksiä! OLYMPIASTADION TARVESELVITYS Olympiastadion - Suuria elämyksiä! Stadion-säätiö 20.1.2012 1 SUURIA ELÄMYKSIÄ! Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on ajanmukaiset vaatimukset täyttävä kaikenikäisten ihmisten

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN Työn tekijä: Ville Multamäki Työn valvoja: Pekka Tommila Työ hyväksytty:.. 2008 Pekka Tommila yliopettaja

Lisätiedot

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA

SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA SIPOON TERVEYSKESKUS NIKKILÄN TERVEYSASEMA LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖ HANKESUUNNITELMA 10.9. NIKKILÄN TERVEYSASEMA / LAAJENNUS- JA KORJAUSTYÖN HANKESUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 0 TIEDOT HANKKEESTA 1 YHTEENVETO

Lisätiedot

PERUSTIEDOT. Jyväskylän kaupunginteatteri Vapaudenkatu 36, 40100 Jyväskylä Kaupunginosa 1, kortteli 3, tontti - Suunnittelijat

PERUSTIEDOT. Jyväskylän kaupunginteatteri Vapaudenkatu 36, 40100 Jyväskylä Kaupunginosa 1, kortteli 3, tontti - Suunnittelijat w Sisällys Perustiedot... 4 Selvityksestä... 5 Tiivistelmä... 6 Pari vuosikymmentä suunnittelua... 6 Osittain toteutunut kulttuuri- ja hallintokeskus... 6 Teatteritalon arvoista ja säilymistavoitteista...

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA Hallitus 1.6.2009, LIITE3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS HYKS SHA:n lautakunta HYKS tilakeskus hyväksynyt 9.6.2008 28.5.2008 MEILAHDEN SAIRAALA ALUEEN MAANALAINEN HUOLTOPIHA HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna

UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 18.11.2009 rev B 27.11.2009 Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut Olavinkatu 27 57130 Savonlinna Hanke: Pääkirjasto, uudisrakennus UUDISRAKENTAMINEN Savonlinnan kaupunki,

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.)

Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) 1 (15) Riilahden toimintakeskus, peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma 21.5.2014 Täsmennyksiä 4.9.2014 (kappaleet: 12., 15. ja 16.) Ilmakuva Riilahden toimintakeskuksesta kiinteistörajoineen 2 (15)

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita

Sisällys Rakennushistoriaa ja säilyttämisen tavoitteita Sisällys Perustiedot... 4 Rakennuslupahistoria... 5 Selvityksestä... 6 Tiivistelmä... 7 Suunnittelu ja rakentaminen... 8 Tausta... 8 Ajatus rakennuksesta ja tontista... 8 Luonnosvaiheista... 10 Loka marraskuun

Lisätiedot

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös

tai detaljia. Paikalla tekeminen mahdollisti myös Työnkulma Rupla, Kuopio RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 2 1. Saatteeksi Työnkulma eli ns. Rupla on Skdl:n ja SKP:n yhdistysten rakennuttama työväentalo, joka on valmistunut 1957. Se toimi järjestöjen juhla-,

Lisätiedot