AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA

2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Suunnittelukohde Suunnittelu Peruskorjauksen / hankesuunnitelman sisältö AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KORJAUKSET Palvelumuotoilu Esteettömyyskartoitus Rakennushistoriaselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Mittaus Rakennuksen teknistä kuntoa koskevat selvitykset Aikaisemmat korjaukset RAKENNUKSEN TOIMINNOT Toiminnot ja tilat nykyisin Toiminnot ja tarpeet tulevaisuudessa SUOJELUTAVOITTEET Suojelun lähtökohdat ja tavoitteet Suojelutavoitteiden merkitys rakennustyölle MUITA VIRANOMAISVAATIMUKSIA Palotekniset näkökohdat Osastointi ja uloskäytävät Savunpoisto Uusien savuilmaisimien, äänentoisto yms laitteiden johdotuksista Väestönsuojat Esteettömyysvaatimukset Nykyiseen asemakaavaan liittyvät kerrosala- ja autopaikkavaatimukset TILAT PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN Teoreettinen tilaohjelma Rakennuksen tilat, talotekniikka ja rakennustyön suoritus Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Tilaryhmät Aulat ja käytävät Kirjaston lainaussali, lukusalit Kirjaston uusi oppimiskeskustila Opetustilat, ATK -luokat, luentosali Henkilökunnan toimistotilat Kokoushuoneet ym toimistojen aputilat, WC- ja siivoustilat, opiskelijoiden ja henkilökunnan puku- ja pesutilat Sisätilojen yleiset korjaustoimenpiteet Lähtökohdat Yleisperiaate sisäpintojen peruskorjaukselle Talotekniikan toiminnalliset parannukset Ilmastointi...25

3 (22) Jäähdytyksen periaateratkaisu, lämmitys Vesi- ja viemärijärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmät Sähköistyksen muutokset toiminnallisilla tai arkitehtonisilla perusteilla HANKKEEN AIKATAULU 26 SUUNNITTELU KUSTANNUSTAVOITE 26 LIITTEET: L1 L2 Rakennustapaselostus Kustannusarviot Piirustukset/Lähtötilanne: L3 Asemakaava L4 a..e Pohjapiirustukset L5 Julkisivut L6 Leikkaukset L7 Nykytilanteen huoneluettelo Suunnitelmapiirustukset L8 Asemapiirros L9a..e Pohjapiirustukset L10 Julkisivut L11 Leikkaukset L12a..d Havainnekuvat L13 Tilaohjelma Rakennesuunnitelmapiirustukset L14a..eRakennepohjat L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 Sisustuskonsepti LVI-töiden rakennustapaselostus liitteineen Sähkötöiden rakennustapaselostus liitteineen Kalusteinventointi Palotekninen suunnitelma Hissiselvitys Esteettömyysselvitys Haitta-ainetutkimus Valokuvat: sivulla 12: Pietinen, Alvar Aalto-museo, 1969 sivulla 10 ja 11: Simo Rista; Alvar Aalto-museo, noin 1970 muut kuvat Arkkitehdit NRT Oy Pohjapiirustusotteet kohdassa 3.1, Sisustuskonsepti, JKMM Oy

4 (22) 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman, Otaniemessä sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston kirjastorakennus, joka on valmistunut vuonna Teknillisen korkeakoulun kirjastossa ei sen valmistumisen jälkeen ole tehty peruskorjausta, joitain pienehköjä rakennusosien ja kalusteiden korjauksia lukuunottamatta. Tehdyt korjaukset ks. kohta 2.7 Rakennus on toiminut alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja tilat ovat säilyneet kohtuullisen hyvin. Peruskorjauksen myötä rakennuksesta on tulossa uuden Aalto -yliopiston oppimiskeskus. 1.2 Suunnittelu Osapuolet ks. Rakennustapaselostus liite L1 Hankkeen suunnittelu alkoi syksyllä 2013 ja se toteutettiin yhdistämällä uudella tavalla palvelumuotoilu, sisustussuunnittelu ja hankesuunnittelu. Palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on ollut kirjaston henkilökuntaa ja käyttäjiä kuullen selvittää käyttäjätarpeet ja -profiilit ja luoda oppimiskeskukselle palvelukonsepti. Menetelmänä olivat haastattelut, työpajat ja kumppanuushaastattelut. Tekijänä oli Kuudes Kerros. Yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa syntyi hahmotelma palvelujen vaatimasta tilakonseptista. Ks. Palvelumuotoiluhankkeen loppuraportti ks. Sisustussuunnittelija ja arkkitehti yhdessä laativat tältä pohjalta nykyisen rakennuksen tiloihin sovitetun tilaohjelman ks liite 16. Sisustussuunnittelija inventoi nykyiset kalusteet ja laati sisustuskonseptin, jossa oppimiskeskuksen arvojen ja toimintojen sijoittumisen lisäksi on hahmoteltu tilojen visuaalista ilmettä, säilytettäviä kalusteita, värejä jne. Sisustussuunnittelusta vastasi JKMM Oy, ks liite L17 ja L18. Arkkitehdin (Arkkitehdit NRT Oy) tehtävänä puolestaan on ollut peruskorjauksen hankesuunnittelu yhdessä muiden erikoisalojen suunnittelijoiden kanssa, hankesuunnitelmaraportin laatiminen sekä yhteydenpito viranomaisiin. 1.3 Peruskorjauksen / hankesuunnitelman sisältö Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan rakennuksen tilojen muuttaminen liikuntaesteisille sopiviksi, sähkö- ja LVIAJ-järjestelmien uusiminen, palotekninen päivitys, vesikaton uusiminen ja uusi iv-konehuone katolle, julkisivun vaurioiden korjaaminen, ikkunoiden, ovien sekä valaisinten kunnostus ja oppimiskeskuksen uusien tilatarpeiden edellyttämät rakennustyöt, kalustekorjaukset ja -hankinnat. Kirjaston kolmen alimman kerroksen nykyiset varastotilat otetaan yleisökäyttöön. Alin välipohja puretaan ja 1. kerroksen lattiaan tehdään suurehko aukko. Lisäksi parannetaan ja selkiytetään nykyistä sisäyhteyttä tulevaan kandikeskukseen ja uuteen päärakennukseen.

5 (22) Ulkopuoliset viher- ja istutustyöt sekä rakennuksesta erillään oleva ulkovalaistus suunnitellaan ja tehdään vasta rakennuksen korjauksen valmistuttua uuden päärakennuksen ympäristön rakennustöiden yhteydessä. Edellisestä kirjaston piha-alueiden ja istutusten korjaustyöstä on kulunut vain 2 vuotta. Em. töitä ei ole tästä syystä sisällytetty hankesuunnitelmaan eikä kustannusarvioon. Sen sijaan niihin kuuluvat mm. rakenne- ja lvi-suunnitelmien mukaiset kaivutyöt rakennusten sokkelien yhteydessä rakennuksen ulkopuoliset, maanalaiset ilmastointikanavat maanpäällisine rakenteineen ja aitauksineen kevyen liikenteen väylien kiveysten ja asfalttipintojen sekä nurmialueiden paikkaukset sellaisissa kohdissa, joissa on tehty kaivutöitä. Uuden kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Otaniementieltä tulevan kahvilan sisäänkäynnille ja kahvilan terassin edellyttämät maastotyöt 2 AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KORJAUKSET 2.1 Palvelumuotoilu Kirjaston hankesuunnittelun pohjaksi on alkuvuonna 2014 valmistunut Kuudes Kerros Oy:n toteuttama palvelumuotoiluhanke, jonka tavoitteena on ollut oppimiskeskuksen toiminnan ja tilatarpeiden hahmottaminen. Hankkeen loppuraportti Oppimiskeskus palvelu- ja tilakonsepti Esteettömyyskartoitus Kirjastosta on tehty esteettömyyskartoitus vuonna Tekijänä Ira Verma Sotera-instituutti, Arkkitehtuurin laitos.ks liite L Rakennushistoriaselvitys Alvar Aalto-säätiön toimesta on v tehty seuraavat rakennushistoriaselvitykset: Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto, rakennushistoriallinen selvitys (Jaakko Penttilä) sekä TKK Kirjasto,rakennushistoriallinen inventointi /Alvar aalto Säätiö

6 (22) Arkkitehtuurin historian laitoksella on lisäksi v tehty kirjastosta rakennushistoriaselvitys ja korjaussuunnitelma, tekijöinä arkkitehtiylioppilaat Laura Mattila, Mikko Sinervo, Reeta Sakki ja Teea Suominen. 2.4 Ympäristövaikutusten arviointi Vuonna 2011 on Jenny Löfgren tehnyt Kiinteistötalouden koulutusohjelmaan kuuluvan harjoitustyön Ympäristövaikutusten arviointi, kestävä perusparannus-aalto-yliopiston Otaniemen kirjasto. 2.5 Mittaus Rakennuksen sisätilat, piha ja vesikatto on mitattu syksyllä 2013, Geotek Oy 2.6 Rakennuksen teknistä kuntoa koskevat selvitykset Iss-Proko Oy /Jarmo Minkkinen on tehnyt kohteesta haitta-ainetutkimuksen yhdessä WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut kanssa. Tukimus on päivätty Ks liite L22 Suunnittelun aikana tai ennen sitä tehdään lisäksi: ikkunoiden yksityiskohtaisempi kuntokartoitus pohjatutkimuksia, koekuoppia julkisivujen kuntotutkimus (myös lämmöneristys) radon- tutkimus putkistojen kuntotutkimus rakennuksen julkisivujen mittaus sekä sisätilojen mittauksen täydentäminen kun käyttäjä on muuttanut tiloista 2.7 Aikaisemmat korjaukset Kohteessa ei ole tehty yhtenäistä kokonaisvaltaista peruskorjausta. Yksittäisten rakennusosien muutokset ovat tapahtuneet yleensä kulumisen ja käytön muuttuneiden vaatimusten vuoksi. 1. Lainaussaliin johtavista portaista on poistettu pyöröportit sekä portaiden linoleummatto on korvattu muovilaatoilla mahdollisesti vuonna Toimistosiiven 1.kerroksen huoneista on väliseinin erotettu eteis- ja keittokomerotiloja mahdollisesti 1990-luvulla. 3. Valaisimia on korjattu vuonna 2002, jolloin on myös lisätty kalusteita ja uusia valaisimia lukupöytiin. Tällöin on myös aulan naulakkotila muutettu oleskelutilaksi, jossa on juoma-automaatteja ja ATK-päätteet, lisäksi on uusittu luentosalin ja 2.kerroksen aulan sähköasennuksia ja kunnostettu joitain työhuoneita (A-konsultit Oy). 4. Julkisivun saumausta, tiivistystä ja tiilimuurausta on korjattu vuonna (Ins tsto Tauno Lehtonen Oy ) 5. Lainaustiski on jaettu kahteen osaan ja osa paikoista muutettu asiakaspaikoiksi vuonna 2004 (Arkkitehtitoimisto Tapani Mustonen Oy). 6. Pääsisäänkäynnin tuulikaappi on rakennettu kokonaan uudestaan v Polkupyöräpaikat lisätty puiston puolelle ja sisäänkäynnin eteen sekä pysäköintialueet ja istutuksia uusittu v. 2011, MA-arkkitehdit Ikkunoita kunnostettu n.5 vuotta sitten: ikkunoiden ulkopuitteita uusittu / korjattu ainakin rakennuksen lounais- ja luoteissivuilla

7 (22) 3 RAKENNUKSEN TOIMINNOT 3.1 Toiminnot ja tilat nykyisin Ks. liite L4, jonka piirustuksissa on esitetty nykytilanne Ks. liite L7 jossa on esitetty luettelo nykyisistä huonetiloista Kirjastorakennus jakautuu nykyisin neljään pääasialliseen tilaryhmään, joita ovat : Sisääntuloaula Lainaus- ja lukusalit 2.kerroksessa Henkilökunnan työhuonesiipi sosiaalitiloineen 0-2. kerroksessa Kirjavarastot, jotka sijaitsevat kolmessa kerroksessa lainaussalin alapuolella Alunperin pääosin kellareissa sijaitsevat kirjavarastot oli tarkoitettu tiloiksi, joihin asiakkaalla ei ollut pääsyä. Tilanne on kuitenkin vuosien varrella muuttunut siten, että varsinkin 1. kerroksen varastossa on runsaasti lukupaikkoja ja kellarivarastoihinkin asiakas pääsee etsimään aineistoa. 3.1 Toiminnot ja tarpeet tulevaisuudessa Rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu, mutta tulevaisuuden oppimiskeskuksen toiminta poikkeaa kuitenkin huomattavasti siitä, millaista kirjaston toiminta oli rakennuksen valmistumisaikaan vuonna Peruskorjauksen jälkeen vuonna 2016 rakennukseen muuttavat myös Arabian ja Töölön kampuskirjastot sekä Arkkitehtuurin laitoksen kirjasto. Siirryttäessä sähköisiin aineistoihin, painetun aineiston määrä supistuu nykyisestä n. 10 hyllykilometristä noin 6 hyllykilometriin, jolloin varastotilan tarve vähenee ratkaisevasti. Henkilökunnan määrän on arvioitu vähenevän nykyisestä 92 työntekijästä 70 työntekijään vuoteen 2020 mennessä. Kävijämäärien on tulevaisuudessa arvioitu olevan noin puoli miljoonaa vuosittain, kun vuonna 2013 Otaniemen kirjastossa oli käyntejä Näkymä oppimiskeskustilan alatasolta

8 (22) Aalto-yliopiston nykyisen Otaniemen kirjastorakennuksen peruskorjattavat tilat muuttuvat uudistuksen myötä tulevaisuuden oppimiskeskukseksi. Monipuolisten kirjastopalveluiden rinnalle kehitetään uudenlaisia palveluita ja tiloja, jotka tukevat erilaisia opiskelu- ja työskentelytapoja. Uudistumisen myötä kirjasto tarjoaa modernit, dynaamiset puitteet, jotka tukevat Aalto-yliopiston hengen mukaista monialaista oppimista, tutkimusta ja työskentelyä uutta toiminta- ja oppimiskulttuuria. Oppimiskeskuksen kirjastotilat tulevat muotoutumaan selkeäksi osaksi Aaltoyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan työympäristöä ja palvelumaisemaa. Oppiminen ja työskentely tapahtuu luentosalien lisäksi yhä useammin tiimityönä ja epävirallisissa kohtaamisissa. Yliopistoyhteisön kansainvälisyys haastaa kirjaston tarjoamaan 24/7 -periaatteella älykkäitä, vuorovaikutteisia tiloja, joissa opiskelijat ja tutkimusryhmät voivat tehdä töitä aikavyöhykkeistä riippumatta. (Otteet Aaltoyliopiston oppimiskeskussuunnittelu -internet-sivuilta ) Rakennuksesta halutaan vetovoimainen kohtauspaikka ja Aalto-yliopiston toiminnasta kertova kuhiseva Tiede- ja taidekulma. Erityisesti 1. kerros tulee toimimaan joustavana ja monimuotoisena kohtaamis- ja tapahtumapaikkana. Muutoksen myötä henkilökunnan ja asiakkaan tilojen raja hämärtyy ja henkilökunta siirtyy enemmän työskentelemään samoihin tiloihin asiakkaiden kanssa. Lisäksi osa henkilökunnan työpisteistä tulee olemaan yhteiskäyttöisiä. Toisaalta asiakkailta suljettuja aineistotiloja on vain rajoitetusti. Monikäyttöisten ja ryhmätyöhön soveltuvien tilojen tarve kasvaa. Myös virkistäytymiseen tarvitaan tiloja sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

9 (22) Tavoitteena on rakentaa monitilaympäristöä, joka muodostuu työhuoneista ja tiimitiloista sekä näitä tukevista vetäytymistiloista kuten neuvottelu- ja projektitiloista, hiljaisista huoneista sekä puhelintiloista. Yksi tärkeä uudistus on koko henkilöstön yhteinen taukotila-keidas. Kirjaston henkilökunta testaa väistötiloissa uusia työympäristöratkaisuja. Toimistoratkaisuja ja niiden mitoitusta tarkennetaan tältä pohjalta jatkosuunnittelussa.

10 (22) Tärkeänä on pidetty myös hyviä yhteyksiä tulevaan kandikeskukseen ja uuteen päärakennukseen.

11 (2 Aalto-yliopisto Tämän hankesuunnitelman tavoitteeksi on otettu sellainen suunnitelma, jossa suojelutavoitteiden puitteissa: pyritään löytämään ratkaisu käyttäjän uusiin tarpeisiin parannetaan nykyistä yhteyttä tulevaan kandikeskukseen parannetaan rakennuksen yleispätevyyttä ja joustavuutta uusitaan rakennuksen talotekniikka parannetaan viranomaisten paloteknisiin vaatimuksiin liittyen rakennuksen yleisiä turvallisuusolosuhteita kehitetään talon sisäänkäyntejä ja sisäistä liikennettä niin, että liikkumista haittaavia esteitä voidaan vähentää tai poistaa parannetaan rakennuksen huollettavuutta ja energiataloutta ja otetaan huomioon myös elinkaariolosuhteet 4 SUOJELUTAVOITTEET 4.1 Suojelun lähtökohdat ja tavoitteet Alvar Aalto-Säätiö on laatinut kohteesta Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta rakennushistoriallisia selvityksiä ja inventointeja Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto, rakennushistoriallinen selvitys (yleinen osa) sekä TKK Kirjasto, rakennushistoriallinen inventointi /Alvar Aalto Säätiö Rakennushistoriallisen selvityksen yleinen osa sisältää yksityiskohtaisen analyysin rakennuksen arkkitehtonisista arvoista. Niistä on todettu mm seuraavaa: Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto muodostavat yhdessä erään Alvar Aallon arkkitehdinuran tärkeimmistä rakennuskokonaisuuksista, jossa ark-

12 (2 Aalto-yliopisto kitehdin luova panos on ulottunut asemakaavatasolta aina pieniin yksityiskohtiin saakka luvun arkkitehtuurin merkkiteoksina nämä rakennukset ovat kansainvälisestikin erittäin mielenkiintoisia; niistä muodostuu (tai on jo muodostunut) eräänlainen suomalaisen rakennuskulttuurin ja suojelun näyteikkuna. Kampusmiljöö on myös voimavara, jollaisesta useimmat korkeakoulut voivat vain haaveilla: ainutlaatuista, mieleenpainuvaa ja maailmanlaajuisesti tunnettua arkkitehtuuria voidaan käyttää vahvistamaan Teknilliseen korkeakouluun liitettyjä myönteisiä mielikuvia.... Päärakennuksessa ja jossain määrin myös kirjastossa on tapahtunut lukuisia pienimittakaavaisia tilamuutoksia, joiden tarkoituksesta, toteutusajankohdasta tai suunnittelijoista ei ole jäänyt jälkiä arkistoihin. Tulevaisuudessa korjaus- ja muutostyöt tulee dokumentoida niin, että ainakin perustiedot ovat myöhemmin käytettävissä. Säilyneisyydestä todetaan rakennushistoriallisessa selvityksessä mm: Korkeakoulun päärakennus laajennuksineen ja kirjasto ovat kokonaisuutena ottaen kohtuullisesti säilyneet. Alkuperäisiä pintamateriaaleja, yksityiskohtia, valaisimia ja kalusteita on jäljellä useissa tiloissa. Rakennuksen iästä johtuva kuluneisuus on havaittavaa, mutta pääsääntöisesti ei häiritsevää; alkuperäisten materiaalien, yksityiskohtien ja rakennustyön korkealaatuisuuden ansiosta se on jopa kohdittain jalostunut patinaksi. Julkisivut ovat kauttaaltaan säilyneet erittäin alkuperäisinä. Julkisivujen jalustojen ja terassimuurien graniittilevytyksiä on uudelleensaumattu. Julkisivumuurauksia on jouduttu paikkaamaan rakennuksen etelänpuoleisilla, rapautumiselle alttiilla sivuilla.... Hierarkkisesti merkittävimmät sisätilat (päärakennuksen keskus- ja ylähallit, amfiteatterimaiset auditoriot, fysiikan auditorio, lisäluentosalit, eri osastojen hallit, hallinto-osan toisen kerroksen käytävä, kolmannen kerroksen galleria ja opettajaneuvoston istuntosali sekä kirjaston lainaus- ja lukusalit) ovat edelleen alkuperäisessä käytössään, eikä tiloissa ole tapahtunut kuin vähäisiä tilallisia

13 (2 Aalto-yliopisto muutoksia, joissa niissäkin on pyritty tavanomaista huolitellumpaan lopputulokseen. Alkuperäiset pintamateriaalit ja yksityiskohdat (mm. lattiapäällysteet, alakatot ja akustiset verhoukset) ovat säilyneet. Alkuperäiset maalauskäsittelyt ovat jääneet uusintakäsittelyjen alle; maalauskorjausten työjälki ei aina vastaa tilojen arvolle asetettavia vaatimuksia. Uusilta sähkö- ja ilmanvaihtoasennuksilta ei ole täysin vältytty. Valaisimet ja kiinteät sisustukset ovat säilyneet miltei kokonaisuudessaan; myös irtokalusteet ovat olemassa, mutta hallitiloissa ne ovat hukkuneet tai sekoittuneet ajan kuluessa kertyneiden kalusteiden joukkoon. Huolimatta rakennustaiteellisista arvoistaan Teknillisen korkeakoulun nykyisen Aalto-yliopiston päärakennusta ja kirjastoa ei ole suojeltu asemakaavalla tai asetuksella. Espoon rakennusvalvontakeskuksen, Alvar Aalto-säätiön ja Museoviraston edustajat ovat kuitenkin ilmoittaneet suhtautuvansa rakennukseen kuin se olisi suojeltu ja katsovat, että peruskorjaus on tehtävä niin, että rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisämiljöön arvot voidaan säilyttää, paikoin myös palauttaa. 4.2 Suojelutavoitteiden merkitys rakennustyölle Suojelutavoitteella on peruskorjauksen suunnittelulle ja varsinkin sen toteutukselle merkittäviä vaikutuksia: alkuperäisen rakenteen, pinnan, verhouksen ja varusteen säilyttämisen ja tarvittaessa korjaamisen tulee aina olla etusijalla, vaikka uuden vastaavan käyttö olisi osapuolille helpompaa. Tämä merkitsee mm. säilyneiden valaisinten ja kalusteiden osalla mittavaa kunnostusohjelmaa. Alkuperäisten rakennusosien ja tarvikkeiden etsiminen ja hankkiminen on työlästä ja aikaa vievää. Monissa kohdissa vaaditaan sen lisäksi normaaliin nähden aikaa ja lisäkustannuksia vaativia erikoisratkaisuja, joilla mm. alkuperäiset pinnat ja arkkitehtoninen vaikutelma voidaan säilyttää.

14 (2 Lisäksi kaikki säilytettävät varusteet ja laitteet tulee luetteloida ja huolellisesti varastoida työmaan ulkopuolelle suojattuun ja lukittuun paikkaan. Kaikki paikallaan säilyvät osat ja pinnat tulee korjaustyön ajaksi suojata tukevilla levy- tms. rakenteilla esim. Museoviraston laatimien erillisten ohjeiden mukaisesti. 5 MUITA VIRANOMAISVAATIMUKSIA Vaikka rakennus on kestänyt aikaa melko hyvin, eräät tekniset ratkaisut eivät enää täytä nykyisiä viranomaisvaatimuksia. Tämä koskee erityisesti rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuutta. Kirjaston tulevan käytön mahdollistamiseksi on rakennukseen tehtävä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nykyisten kellarien osastot ovat liian suuret ja tilojen mataluus (alimmat palkit +1,85 lattiasta) suuri ongelma. Koska yleisöltä suljettuja kirjavarastoja ei jatkossa tarvita, vaan kellaritilat halutaan muuttaa yleisötiloiksi, on hankesuunnitelmassa päädytty ehdottamaan alimman välipohjan purkamista kokonaan. Peruskorjauksen hankesuunnitelmassa on pidetty tärkeimpinä lähtökohtina: rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus ei muutu korjauksen yhteydessä,vaikka toimintaa kehitetäänkin rakennukseen tulee osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä ja osittainen sprinklaus, joka koskee nykyisiä kellareita sekä 1.kerroksen oppimiskeskustilaa jotka yhdistetään yhdeksi osastoksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän paloturvallisuutta parannetaan henkilöturvallisuutta parannetaan mm. uloskäytäviä ja osastointia parantamalla ja tehostamalla olevaa tilannetta tullaan merkittävästi parantamaan mahdollisimman lähelle vastaavia uudisrakennuksia koskevia vaatimuksia Näiden periaatteiden mukaisesti hankesuunnitelmassa on osoitettu puutteellisia kohtia ja esitetty niihin tilannetta parantavia ratkaisumahdollisuuksia Suunnitelmaa on esitelty Espoon rakennusvalvontaviranomaisille

15 (2 5.1 Palotekniset näkökohdat Osastointi ja uloskäytävät Ks liite L9 Periaatepohjapiirustukset Nykyiset kellareiden palotekniset osastot (kirjavarastot) ovat määräysten mukaan liian suuria (yli 800 m2) ja lisäksi käyttöturvallisuuden kannalta liian matalia. Kun käyttäjän tavoitteena kuitenkin on saada tilat yleisökäyttöön, on hankesuunnitelmassa päädytty esittämään alimman välipohjan purkamista sekä 1.kerroksen välipohjaan suurehkoa aukkoa ja avoporrasta. Näistä nykyään kolmessa eri kerroksessa sijaitsevista tiloista muodostetaan kaksikerroksinen palo-osasto, joka on sprinklattava. Kirjaston 2.kerros ja 1.kerroksen sisääntuloaula muodostavat oman osastonsa kuten nykyisinkin, niitä ei sprinklata, vaan ne erotetaan sprinklattavista tiloista tunnin rakenteilla. Toimistosiiven kaikki kerrokset ovat omia palo-osastojaan kuten nykyisinkin. Nykyiset uloskäytävät ovat riittävät, niitä parannetaan lähinnä joidenkin vanhojen oviaukkojen leveyttä kasvattamalla ja ovia uusimalla. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä tulee yhdessä viranomaisten kanssa selvittää osastojen rajoilla olevien ja rakennuksen sisänurkkien ikkunarakenteiden osastointi Savunpoisto Koska kirjaston alimpien kerrosten oppimiskeskustila yhdistetään yhdeksi paloosastoksi ja välipohjaan tehdään kerrosten läpi ulottuva aukko, on savunpoisto järjestettävä k.o. aukon läheisyydestä. Hankesuunnitelmassa esitetään, että savunpoistokanava johdetaan 1.kerroksen katosta 2. kerroksessa sijaitsevan henkilökunnan tilan kautta katolle laajennettavaan konehuoneeseen ja yksi kattoikkunoista muutetaan savunpoistoikkunaksi. Osa nykyisistä kirjavarastojen savunpoistokanavista jää pois käytöstä ja osa julkisivulla olevista savunpoistoluukuista ja -säleiköistä muutetaan ilmanvaihdon raitisilmasäleiköiksi. Ks lvi-töiden rakennustapaselostus liite L Uusien savuilmaisimien, äänentoisto yms laitteiden johdotuksista Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen joudutaan asentamaan runsaasti uusia ja korjaamaan vanhoja sähköisiä laitteita. Niiden johdotus on puutteellisesti suunniteltuna yleensä merkittävä haitta suojelutavoitteen toteutumiselle.

16 (2 Vaikeuksia on odotettavissa mm. arkkitehtonisesti tärkeiden aula- ja käytävätilojen sileiden betonikatto- ja seinäpintojen sekä sauvaklinkkereillä verhottujen seinien ja pilareiden kohdilla; johdotusreitti puuttuu tai vanhojen putkitusten uudelleen johdotus ei ehkä ole enää tukkeumien tms. syystä mahdollista. 2.kerroksen kattoon lienee mahdollista lisätä savuilmaisimia yms. laitteita käyttämällä johtojen reittinä katon yläpuolella, vesikaton alla olevaa välitilaa, jonne on mahdollisuus päästä kun vesikaton pintarakenteet puretaan ja myöhemmin vesikaton kattoluukkujen kautta. Klinkkeriseiniin upotettujen kytkimien ja rasioiden johdotusten uusiminen samoin kuin mahdollisten uusien rasioiden sijoitus edellyttää vanhojen johdotusreittien käytön onnistumista tai klinkkerien purkua ja palautusta paikoilleen niin, että yhtenäinen klinkkeripinta voi säilyä. 5.2 Väestönsuojat Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Ks rakennustapaselitys kohta B Esteettömyysvaatimukset Ks.esteettömyysselvitys liite L 21 ja pohjapiirustus liite L9 Teknillisen korkeakoulun kirjastoa suunniteltaessa esteettömyysnäkökohtiin ei ole - aikakauden tavan mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota. Niinpä rakennuksessa on lukuisia kohtia, jotka eivät tässä asiassa enää täytä nykymääräyksiä mm. osa sisäänkäynneistä, hisseistä, saniteettitilat, aulojen ja käytävien pienehköt tasoerot. Seuraavassa on lueteltu esteettömyyteen liittyviä huomioita: Sisääntuloaula ja kirjaston lainaus- ja lukusalitilat Le-autopaikat (2kpl) ja niiltä pääsisäänkäynnille johtava väylä melko jyrkässä rinteessä, 1 le-autopaikka alapihalla. Ulko-ovien ja tuulikaapin ovien kynnykset on nykyisellään n 60mm korkeita. Jatkoyhteydet 1. kerroksen aulasta eteenpäin: toimistosiiven suuntaan nousevien sisäportaiden vieressä on luiska, joka ei kuitenkaan täytä esteettömyysvaatimuksia. Nykyisiin wc-tiloihin on portaat Liikuntaesteisille sopiva wc puuttuu Kirjavarastoon ja siihen liittyviin työtiloihin eli tulevaan oppimiskeskukseen pääsee aulasta ainoastaan portaita pitkin. Portaikkoon liittyvä luiska on liian jyrkkä liikuntaesteisille.

17 (2 Toiseen kerrokseen eli pääyleisötiloihin pääsee wc-aulasta hissillä, mutta hissin mitoitus on pyörätuolia varten liian ahdas. Nykyisen C-portaan hissi on niinikään liian ahdas ja porrashuoneen C ovissa liian korkeat kynnykset. Hankesuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet Kadunpuoleinen pääsisäänkäynti on muutettavissa esteettömäksi lisäämällä johonkin ulko-ovista sähköinen aukaisulaitteisto ja yhteen ovipariin esim. messinkilevyluiskat Esteetön pääsy aulan wc-tiloihin, nykyiseen toimistosiipeen ja siellä eri kerroksiin edellyttää aulan hissikuilun A suurentamista ja uutta läpikuljettavaa hissiä sekä hissin edustalla lattian korottamista. Aulan sekä oppimiskeskustilan wc-tilojen yhteyteen liikuntaesteisille sopiva wc Pääsy kirjaston 1.kerroksen oppimiskeskustilaan (nyk. Kirjavarasto) ja tulevaan kahvilaan voidaan saada esteettömäksi asentamalla kevythissi entiseen vahtimestarin tilaan. Aulaan johtava lasiovi pitää kunnostaa, korjata saranat ja hioa oven listoja/ jalkalistaa niin, että ovi aukeaa riittävästi. Suunnittelun yhteydessä tulee selvittää ja korjata tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa esim ovileveydet, avauslaitteiden tarve, kynnyskorkeudet jne. niin, että rakennus mahdollisimman hyvin soveltuu myös liikuntaesteisille. 5.4 Nykyiseen asemakaavaan liittyvät kerrosala- ja autopaikkavaatimukset Ks rakennustapaselostus kohta B02 Hankesuunnitelmassa ei ole esitetty kerrosalan lisäyksiä rakennusvaipan ulkopuolelle.jatkosuunnittelussa tulee selvittää, edellyttääkö kellariin tuleva lisäkerrosala (varaston muuttaminen yleisötilaksi) autopaikkoja ja jos edellyttää, voidaanko k.o. paikat rasitesopimuksilla osoittaa jostain muualta. Tulevan metroaseman uskotaan vähentävän autopaikkojen tarvetta.

18 (2 6 TILAT PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN 6.1 Teoreettinen tilaohjelma Ks. Suunnitelmapohjapiirustukset liite L9a...e ja suunnitelman mukainen tilaohjelma liite L Rakennuksen tilat, talotekniikka ja rakennustyön suoritus Rakennusta koskevat suojelutavoitteet puoltavat sitä, että toiminnan aiheuttamat rakenteelliset muutokset rakennuksen merkittävimmissä tiloissa 2.kerroksen lainaus- ja lukusaleissa ja sisääntuloaulassa pysyvät vähäisinä. 2.kerroksen lainaustilaan on kuitenkin ehdotettu uutta porrasta suoraan alemmasta kerroksesta, koska kerros on haluttu pitää elävänä osana oppimiskeskusta. Nykyisten kellarien radikaaliakin muuttamista taas on pidetty mahdollisena, koska muutettavat tilat ovat olleet toisarvoisia varastotiloja ja niiden käyttö nykymuodossaan on vaikeaa, jollei mahdotonta. Näinollen tulevan oppimiskeskuksen uudentyyppiset kokoontumis-, ryhmätyö- ja multimediatilat, kahvila, 24/7-tila sekä suuri osa aineistosta on sijoitettu kirjavarastoista vapautuvaan tilaan. Purkamalla alin välipohja saadaan oppimiskeskuksen alimmasta kerroksesta niin korkea, että ilmanvaihto ja muut tekniset asennukset on mahdollista toteuttaa järkevästi. Myös 1. kerroksen suhteellisen matala oppimiskeskustila kahviloineen voidaan näin ilmastoida alakautta. Talotekniikan saattaminen nykyaikaiselle tasolle tulee kuitenkin tehdä niin, ettei rakennuksen arkkitehtonista arvoa vähennetä. Nykyaikaisen talotekniikan toteuttaminen suojelutavoitteiden puitteissa ei tule olemaan helppoa johtuen mm. systemaattisten nousureittien puutteesta, niukasta kerroskorkeudesta, ilmanvaihdon jakautumisesta useisiin konehuoneisiin jne. Paikalleen jäävät rakenteet, pinnat ja varusteet tulee huolellisesti suojata ja tukea. Ennen remontin alkua on suoritettava tilojen kuntotarkastus sekä inventointi.

19 (2 Ilmastointi, jäähdytys, lämmitys, paloilmoittimet - säilyneet alkuperäiset lmastointisäleiköt pidetään alkuperäisinä - jäähdytyselimet toteutetaan yleensä erillisinä palkkeina, ks IVsuunnitelmat - paloilmoittimet ja niiden johdotukset pyritään sijoittamaan alakattoihin, tai mahdollisimman lyhyinä pintavetoina, milloin määräykset ao. kohdassa siihen pakottavat 6.3 Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Hankesuunnittelun aikana selvitettiin myös vaihtoehtoisia tilaratkaisuja, esim. uutta maanalaista huoltopihaa ja iv-konehuonetta sisääntulopihan alle, mistä kuitenkin kustannussyistä luovuttiin. Lisäksi tutkittiin vaihtoehto, jossa purettavan välipohjan tilalle olisi rakennettu parvikerros. Kerrosten korkeus olisi kuitenkin tällöin jäänyt tekniikka-asennuksille liian matalaksi. Lisäksi ilmanvaihdon vaatimat tekniikkakäytävät ja konehuoneet olisivat vieneet suhteettoman suuren osan parvikerroksen alasta ja jäljelle jääneen tilan käyttökelpoisuutta pidettiin kyseenalaisena. 6.4 Tilaryhmät Aulat ja käytävät Aulojen ja käytävien paikat ja luonne säilytetään, kuitenkin toimistokäytäviä ehdotetaan osittain avattaviksi työtiloihin ja henkilökunnan taukotiloihin. Palotekniset poistumisjärjestelyt ja talotekniikan kaapeloinnit järjestetään tilojen arkkitehtuurin ehdoilla Kirjaston lainaussali, lukusalit Alkuperäisen lainaussalin ja lukusalien seinät, alakatot, ovet, valaistus ja pinnat säilytetään pääosin ennallaan. Lvi-ja sähköasennukset pyritään tekemään yläpohjan kautta tai nykyisiä reittejä pitkin. Lisäksi käytetään olemassaolevia lattiarasioita. Osa lukusalin lehtihyllyistä korvataan matalammilla aineistohyllyillä ks sisustuskonsepti liite L15.

20 ( Kirjaston uusi oppimiskeskustila Oppimiskeskustila on kaksikerroksinen tila, joka käsittää uudentyyppistä avointa opiskelu-, kokoontumis- ja ryhmätyötilaa.siihen liittyy mm. kahvila ulkoterasseineen sekä alemmissa kerroksissa multimediatilat, laitteiden lataus- ja säilytystilaa sekä ainestohyllyjä Opetustilat, ATK -luokat, luentosali Peruskorjattavien opetustilojen ja ryhmätyötilojen talotekniset ratkaisut vastaavat seuraavassa luvussa esitettyjä henkilötyöhuoneiden ratkaisuja Jäähdytys kuitenkin hoidetaan opetustilojen vyöhykkeellä tuloilman jäähdytyksellä Henkilökunnan toimistotilat Toimistotilojen korjaustarpeesta voidaan yleisesti todeta, että suurin osa tiloista on edelleen sopivia normaaliin toimistokäyttöön. Käyttäjän toiveena ja palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on kuitenkin ollut työtilojen kehittäminen monipuolisiksi, osittain avoimiksi tiloiksi, joissa on myös jaettavia työpisteitä. Tavoitteena on rakentaa monitilaympäristöä, joka koostuu työhuoneista, tiimitiloista sekä näitä tukevista vetäytymistiloista. Osa henkilötyöhuoneista säilyy nykyisessä muodossaan, osaa ehdotetaan muutettaviksi avoimiksi työtiloksi ks sisustuskonsepti liite 17 Tärkeimpiä työhuoneiden ratkaisuja ovat: sähköjohdotukset viedään käytäviltä ikkunaseinille palkkien yhteyteen tehtävissä rakennusaineisissa koteloissa. kuhunkin ikkunalliseen huoneeseen rakennetaan uusi, tai kunnostetaan vanha ikkunapenkki, johon kiinnitetään uusi johtokouru Se sijoitetaan niin, että kouru mahtuu kulkemaan suorana julkisivupilareiden editse ja niin, että ikkunapenkin ja ulkoseinän väliin voidaan sijoittaa konvektorilaite. Käytävän puoleisten työpisteiden pistorasiat sijoitetaan rakennusaineisiin pystykoteloihin huoneen nurkkaan. Em. lisäysten jälkeen väliseinille vedetyt johtokourujen pätkät voidaan poistaa.

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1:

HANKESUUNNITELMA Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus -2. lastaus 1: HISSI 2 HISSI 1-2. lastaus 1:300 VARASTO VARASTO MERKKIEN SELITYKSET: NYKYINEN SEINÄRAKENNE VARASTO PURETTAVA SEINÄRAKENNE UUSI BETONISEINÄ UUSI TIILISEINÄ KYLMÄ 7,6 5,7 4,8 KYLMÄKONE 3,5 m2 KYLMÄKONE

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki

TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1. Antinkatu 1, Helsinki TOIMITILAA KAMPISSA ANTINKATU 1 Antinkatu 1, 00100 Helsinki MIELENKIINTOINEN FUNKKISKIINTEISTÖ Rakennushistorialtaan mielenkiintoinen funkkiskiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Kampissa ja tarjoaa

Lisätiedot

HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA. HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1

HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA. HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1 HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA HEKA JAKOMÄKI JAKOMÄENTIE 8 abd PERUSKORJAUS LUONNOSSUUNNITELMA ARKKITEHDIT 1:1 LÄHTÖKOHTATIEDOT KIINTEISTÖTIEDOT Sijainti Osoite Kaupunginosa

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon

Hissi vanhaan taloon Hissi vanhaan taloon 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Pohjoisesplanadi 15-17 B) 00099 Helsingin kaupunki Hissiasiamies Puhelin: (09) 310 36122 Faksi: (09) 310 36272 S-posti: simo.merila@hel.fi

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 11.01.2016 Sivu 1 / 1 2555/10.00.02/2014 67 2.6.2014 8 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen Otaniemestä Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiölle ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle yhteisesti, kortteli

Lisätiedot

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo

Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu - esimerkkitapauksena Porvoon museo Hietaniemi J. & Rinne T. SISÄLTÖ Historiallisesti arvokkaan kohteen toiminnallisen paloturvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta. Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus. Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan vaativuudesta Käyttötarkoitusten muutokset ja hankekuvaus Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2015 Vastuualueet ja pätevyyden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä

Pohjoinen Rautatiekatu 25. Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa. Noin 200 työpistettä Vuokraus: Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen, 0400-688 861 Mats Kuhlefelt, 0400-500 285 www.senaatinnotariaatti.fi Insinöörinkatu 7 B, 00880 Helsinki Moderni toimistotalo Helsingin keskustassa Noin

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012

Palvelukuvaus 1/7 27.11.2012 Palvelukuvaus 1/7 PALVELUKUVAUS Seminaarin koulu Seminaarinkatu 2 Ylläpitosiivous Tuulikaapit Lasipinnoilta tahrojen pyyhintä Oven kahvojen pyyhintä Mattojen imurointi Lattian nihkeä / kosteapyyhintä,(kura-aikoina

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista Risto Levanto Vs. Yli-insinööri 12.12.2016 Tietoa (luvanvaraisuuteen ja muuhunkin) löytyy Pääkaupunkiseudun yhteiset tulkinnat pksrava.fi Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA

YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa...

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot