AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA

2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Suunnittelukohde Suunnittelu Peruskorjauksen / hankesuunnitelman sisältö AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KORJAUKSET Palvelumuotoilu Esteettömyyskartoitus Rakennushistoriaselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Mittaus Rakennuksen teknistä kuntoa koskevat selvitykset Aikaisemmat korjaukset RAKENNUKSEN TOIMINNOT Toiminnot ja tilat nykyisin Toiminnot ja tarpeet tulevaisuudessa SUOJELUTAVOITTEET Suojelun lähtökohdat ja tavoitteet Suojelutavoitteiden merkitys rakennustyölle MUITA VIRANOMAISVAATIMUKSIA Palotekniset näkökohdat Osastointi ja uloskäytävät Savunpoisto Uusien savuilmaisimien, äänentoisto yms laitteiden johdotuksista Väestönsuojat Esteettömyysvaatimukset Nykyiseen asemakaavaan liittyvät kerrosala- ja autopaikkavaatimukset TILAT PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN Teoreettinen tilaohjelma Rakennuksen tilat, talotekniikka ja rakennustyön suoritus Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Tilaryhmät Aulat ja käytävät Kirjaston lainaussali, lukusalit Kirjaston uusi oppimiskeskustila Opetustilat, ATK -luokat, luentosali Henkilökunnan toimistotilat Kokoushuoneet ym toimistojen aputilat, WC- ja siivoustilat, opiskelijoiden ja henkilökunnan puku- ja pesutilat Sisätilojen yleiset korjaustoimenpiteet Lähtökohdat Yleisperiaate sisäpintojen peruskorjaukselle Talotekniikan toiminnalliset parannukset Ilmastointi...25

3 (22) Jäähdytyksen periaateratkaisu, lämmitys Vesi- ja viemärijärjestelmät Rakennusautomaatiojärjestelmät Sähköistyksen muutokset toiminnallisilla tai arkitehtonisilla perusteilla HANKKEEN AIKATAULU 26 SUUNNITTELU KUSTANNUSTAVOITE 26 LIITTEET: L1 L2 Rakennustapaselostus Kustannusarviot Piirustukset/Lähtötilanne: L3 Asemakaava L4 a..e Pohjapiirustukset L5 Julkisivut L6 Leikkaukset L7 Nykytilanteen huoneluettelo Suunnitelmapiirustukset L8 Asemapiirros L9a..e Pohjapiirustukset L10 Julkisivut L11 Leikkaukset L12a..d Havainnekuvat L13 Tilaohjelma Rakennesuunnitelmapiirustukset L14a..eRakennepohjat L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 Sisustuskonsepti LVI-töiden rakennustapaselostus liitteineen Sähkötöiden rakennustapaselostus liitteineen Kalusteinventointi Palotekninen suunnitelma Hissiselvitys Esteettömyysselvitys Haitta-ainetutkimus Valokuvat: sivulla 12: Pietinen, Alvar Aalto-museo, 1969 sivulla 10 ja 11: Simo Rista; Alvar Aalto-museo, noin 1970 muut kuvat Arkkitehdit NRT Oy Pohjapiirustusotteet kohdassa 3.1, Sisustuskonsepti, JKMM Oy

4 (22) 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman, Otaniemessä sijaitsevan Teknillisen korkeakoulun, nykyisen Aalto-yliopiston kirjastorakennus, joka on valmistunut vuonna Teknillisen korkeakoulun kirjastossa ei sen valmistumisen jälkeen ole tehty peruskorjausta, joitain pienehköjä rakennusosien ja kalusteiden korjauksia lukuunottamatta. Tehdyt korjaukset ks. kohta 2.7 Rakennus on toiminut alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja tilat ovat säilyneet kohtuullisen hyvin. Peruskorjauksen myötä rakennuksesta on tulossa uuden Aalto -yliopiston oppimiskeskus. 1.2 Suunnittelu Osapuolet ks. Rakennustapaselostus liite L1 Hankkeen suunnittelu alkoi syksyllä 2013 ja se toteutettiin yhdistämällä uudella tavalla palvelumuotoilu, sisustussuunnittelu ja hankesuunnittelu. Palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on ollut kirjaston henkilökuntaa ja käyttäjiä kuullen selvittää käyttäjätarpeet ja -profiilit ja luoda oppimiskeskukselle palvelukonsepti. Menetelmänä olivat haastattelut, työpajat ja kumppanuushaastattelut. Tekijänä oli Kuudes Kerros. Yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa syntyi hahmotelma palvelujen vaatimasta tilakonseptista. Ks. Palvelumuotoiluhankkeen loppuraportti ks. Sisustussuunnittelija ja arkkitehti yhdessä laativat tältä pohjalta nykyisen rakennuksen tiloihin sovitetun tilaohjelman ks liite 16. Sisustussuunnittelija inventoi nykyiset kalusteet ja laati sisustuskonseptin, jossa oppimiskeskuksen arvojen ja toimintojen sijoittumisen lisäksi on hahmoteltu tilojen visuaalista ilmettä, säilytettäviä kalusteita, värejä jne. Sisustussuunnittelusta vastasi JKMM Oy, ks liite L17 ja L18. Arkkitehdin (Arkkitehdit NRT Oy) tehtävänä puolestaan on ollut peruskorjauksen hankesuunnittelu yhdessä muiden erikoisalojen suunnittelijoiden kanssa, hankesuunnitelmaraportin laatiminen sekä yhteydenpito viranomaisiin. 1.3 Peruskorjauksen / hankesuunnitelman sisältö Peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan rakennuksen tilojen muuttaminen liikuntaesteisille sopiviksi, sähkö- ja LVIAJ-järjestelmien uusiminen, palotekninen päivitys, vesikaton uusiminen ja uusi iv-konehuone katolle, julkisivun vaurioiden korjaaminen, ikkunoiden, ovien sekä valaisinten kunnostus ja oppimiskeskuksen uusien tilatarpeiden edellyttämät rakennustyöt, kalustekorjaukset ja -hankinnat. Kirjaston kolmen alimman kerroksen nykyiset varastotilat otetaan yleisökäyttöön. Alin välipohja puretaan ja 1. kerroksen lattiaan tehdään suurehko aukko. Lisäksi parannetaan ja selkiytetään nykyistä sisäyhteyttä tulevaan kandikeskukseen ja uuteen päärakennukseen.

5 (22) Ulkopuoliset viher- ja istutustyöt sekä rakennuksesta erillään oleva ulkovalaistus suunnitellaan ja tehdään vasta rakennuksen korjauksen valmistuttua uuden päärakennuksen ympäristön rakennustöiden yhteydessä. Edellisestä kirjaston piha-alueiden ja istutusten korjaustyöstä on kulunut vain 2 vuotta. Em. töitä ei ole tästä syystä sisällytetty hankesuunnitelmaan eikä kustannusarvioon. Sen sijaan niihin kuuluvat mm. rakenne- ja lvi-suunnitelmien mukaiset kaivutyöt rakennusten sokkelien yhteydessä rakennuksen ulkopuoliset, maanalaiset ilmastointikanavat maanpäällisine rakenteineen ja aitauksineen kevyen liikenteen väylien kiveysten ja asfalttipintojen sekä nurmialueiden paikkaukset sellaisissa kohdissa, joissa on tehty kaivutöitä. Uuden kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Otaniementieltä tulevan kahvilan sisäänkäynnille ja kahvilan terassin edellyttämät maastotyöt 2 AIKAISEMMAT SELVITYKSET JA KORJAUKSET 2.1 Palvelumuotoilu Kirjaston hankesuunnittelun pohjaksi on alkuvuonna 2014 valmistunut Kuudes Kerros Oy:n toteuttama palvelumuotoiluhanke, jonka tavoitteena on ollut oppimiskeskuksen toiminnan ja tilatarpeiden hahmottaminen. Hankkeen loppuraportti Oppimiskeskus palvelu- ja tilakonsepti Esteettömyyskartoitus Kirjastosta on tehty esteettömyyskartoitus vuonna Tekijänä Ira Verma Sotera-instituutti, Arkkitehtuurin laitos.ks liite L Rakennushistoriaselvitys Alvar Aalto-säätiön toimesta on v tehty seuraavat rakennushistoriaselvitykset: Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto, rakennushistoriallinen selvitys (Jaakko Penttilä) sekä TKK Kirjasto,rakennushistoriallinen inventointi /Alvar aalto Säätiö

6 (22) Arkkitehtuurin historian laitoksella on lisäksi v tehty kirjastosta rakennushistoriaselvitys ja korjaussuunnitelma, tekijöinä arkkitehtiylioppilaat Laura Mattila, Mikko Sinervo, Reeta Sakki ja Teea Suominen. 2.4 Ympäristövaikutusten arviointi Vuonna 2011 on Jenny Löfgren tehnyt Kiinteistötalouden koulutusohjelmaan kuuluvan harjoitustyön Ympäristövaikutusten arviointi, kestävä perusparannus-aalto-yliopiston Otaniemen kirjasto. 2.5 Mittaus Rakennuksen sisätilat, piha ja vesikatto on mitattu syksyllä 2013, Geotek Oy 2.6 Rakennuksen teknistä kuntoa koskevat selvitykset Iss-Proko Oy /Jarmo Minkkinen on tehnyt kohteesta haitta-ainetutkimuksen yhdessä WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut kanssa. Tukimus on päivätty Ks liite L22 Suunnittelun aikana tai ennen sitä tehdään lisäksi: ikkunoiden yksityiskohtaisempi kuntokartoitus pohjatutkimuksia, koekuoppia julkisivujen kuntotutkimus (myös lämmöneristys) radon- tutkimus putkistojen kuntotutkimus rakennuksen julkisivujen mittaus sekä sisätilojen mittauksen täydentäminen kun käyttäjä on muuttanut tiloista 2.7 Aikaisemmat korjaukset Kohteessa ei ole tehty yhtenäistä kokonaisvaltaista peruskorjausta. Yksittäisten rakennusosien muutokset ovat tapahtuneet yleensä kulumisen ja käytön muuttuneiden vaatimusten vuoksi. 1. Lainaussaliin johtavista portaista on poistettu pyöröportit sekä portaiden linoleummatto on korvattu muovilaatoilla mahdollisesti vuonna Toimistosiiven 1.kerroksen huoneista on väliseinin erotettu eteis- ja keittokomerotiloja mahdollisesti 1990-luvulla. 3. Valaisimia on korjattu vuonna 2002, jolloin on myös lisätty kalusteita ja uusia valaisimia lukupöytiin. Tällöin on myös aulan naulakkotila muutettu oleskelutilaksi, jossa on juoma-automaatteja ja ATK-päätteet, lisäksi on uusittu luentosalin ja 2.kerroksen aulan sähköasennuksia ja kunnostettu joitain työhuoneita (A-konsultit Oy). 4. Julkisivun saumausta, tiivistystä ja tiilimuurausta on korjattu vuonna (Ins tsto Tauno Lehtonen Oy ) 5. Lainaustiski on jaettu kahteen osaan ja osa paikoista muutettu asiakaspaikoiksi vuonna 2004 (Arkkitehtitoimisto Tapani Mustonen Oy). 6. Pääsisäänkäynnin tuulikaappi on rakennettu kokonaan uudestaan v Polkupyöräpaikat lisätty puiston puolelle ja sisäänkäynnin eteen sekä pysäköintialueet ja istutuksia uusittu v. 2011, MA-arkkitehdit Ikkunoita kunnostettu n.5 vuotta sitten: ikkunoiden ulkopuitteita uusittu / korjattu ainakin rakennuksen lounais- ja luoteissivuilla

7 (22) 3 RAKENNUKSEN TOIMINNOT 3.1 Toiminnot ja tilat nykyisin Ks. liite L4, jonka piirustuksissa on esitetty nykytilanne Ks. liite L7 jossa on esitetty luettelo nykyisistä huonetiloista Kirjastorakennus jakautuu nykyisin neljään pääasialliseen tilaryhmään, joita ovat : Sisääntuloaula Lainaus- ja lukusalit 2.kerroksessa Henkilökunnan työhuonesiipi sosiaalitiloineen 0-2. kerroksessa Kirjavarastot, jotka sijaitsevat kolmessa kerroksessa lainaussalin alapuolella Alunperin pääosin kellareissa sijaitsevat kirjavarastot oli tarkoitettu tiloiksi, joihin asiakkaalla ei ollut pääsyä. Tilanne on kuitenkin vuosien varrella muuttunut siten, että varsinkin 1. kerroksen varastossa on runsaasti lukupaikkoja ja kellarivarastoihinkin asiakas pääsee etsimään aineistoa. 3.1 Toiminnot ja tarpeet tulevaisuudessa Rakennuksen käyttötarkoitus ei muutu, mutta tulevaisuuden oppimiskeskuksen toiminta poikkeaa kuitenkin huomattavasti siitä, millaista kirjaston toiminta oli rakennuksen valmistumisaikaan vuonna Peruskorjauksen jälkeen vuonna 2016 rakennukseen muuttavat myös Arabian ja Töölön kampuskirjastot sekä Arkkitehtuurin laitoksen kirjasto. Siirryttäessä sähköisiin aineistoihin, painetun aineiston määrä supistuu nykyisestä n. 10 hyllykilometristä noin 6 hyllykilometriin, jolloin varastotilan tarve vähenee ratkaisevasti. Henkilökunnan määrän on arvioitu vähenevän nykyisestä 92 työntekijästä 70 työntekijään vuoteen 2020 mennessä. Kävijämäärien on tulevaisuudessa arvioitu olevan noin puoli miljoonaa vuosittain, kun vuonna 2013 Otaniemen kirjastossa oli käyntejä Näkymä oppimiskeskustilan alatasolta

8 (22) Aalto-yliopiston nykyisen Otaniemen kirjastorakennuksen peruskorjattavat tilat muuttuvat uudistuksen myötä tulevaisuuden oppimiskeskukseksi. Monipuolisten kirjastopalveluiden rinnalle kehitetään uudenlaisia palveluita ja tiloja, jotka tukevat erilaisia opiskelu- ja työskentelytapoja. Uudistumisen myötä kirjasto tarjoaa modernit, dynaamiset puitteet, jotka tukevat Aalto-yliopiston hengen mukaista monialaista oppimista, tutkimusta ja työskentelyä uutta toiminta- ja oppimiskulttuuria. Oppimiskeskuksen kirjastotilat tulevat muotoutumaan selkeäksi osaksi Aaltoyliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan työympäristöä ja palvelumaisemaa. Oppiminen ja työskentely tapahtuu luentosalien lisäksi yhä useammin tiimityönä ja epävirallisissa kohtaamisissa. Yliopistoyhteisön kansainvälisyys haastaa kirjaston tarjoamaan 24/7 -periaatteella älykkäitä, vuorovaikutteisia tiloja, joissa opiskelijat ja tutkimusryhmät voivat tehdä töitä aikavyöhykkeistä riippumatta. (Otteet Aaltoyliopiston oppimiskeskussuunnittelu -internet-sivuilta ) Rakennuksesta halutaan vetovoimainen kohtauspaikka ja Aalto-yliopiston toiminnasta kertova kuhiseva Tiede- ja taidekulma. Erityisesti 1. kerros tulee toimimaan joustavana ja monimuotoisena kohtaamis- ja tapahtumapaikkana. Muutoksen myötä henkilökunnan ja asiakkaan tilojen raja hämärtyy ja henkilökunta siirtyy enemmän työskentelemään samoihin tiloihin asiakkaiden kanssa. Lisäksi osa henkilökunnan työpisteistä tulee olemaan yhteiskäyttöisiä. Toisaalta asiakkailta suljettuja aineistotiloja on vain rajoitetusti. Monikäyttöisten ja ryhmätyöhön soveltuvien tilojen tarve kasvaa. Myös virkistäytymiseen tarvitaan tiloja sekä henkilökunnalle että asiakkaille.

9 (22) Tavoitteena on rakentaa monitilaympäristöä, joka muodostuu työhuoneista ja tiimitiloista sekä näitä tukevista vetäytymistiloista kuten neuvottelu- ja projektitiloista, hiljaisista huoneista sekä puhelintiloista. Yksi tärkeä uudistus on koko henkilöstön yhteinen taukotila-keidas. Kirjaston henkilökunta testaa väistötiloissa uusia työympäristöratkaisuja. Toimistoratkaisuja ja niiden mitoitusta tarkennetaan tältä pohjalta jatkosuunnittelussa.

10 (22) Tärkeänä on pidetty myös hyviä yhteyksiä tulevaan kandikeskukseen ja uuteen päärakennukseen.

11 (2 Aalto-yliopisto Tämän hankesuunnitelman tavoitteeksi on otettu sellainen suunnitelma, jossa suojelutavoitteiden puitteissa: pyritään löytämään ratkaisu käyttäjän uusiin tarpeisiin parannetaan nykyistä yhteyttä tulevaan kandikeskukseen parannetaan rakennuksen yleispätevyyttä ja joustavuutta uusitaan rakennuksen talotekniikka parannetaan viranomaisten paloteknisiin vaatimuksiin liittyen rakennuksen yleisiä turvallisuusolosuhteita kehitetään talon sisäänkäyntejä ja sisäistä liikennettä niin, että liikkumista haittaavia esteitä voidaan vähentää tai poistaa parannetaan rakennuksen huollettavuutta ja energiataloutta ja otetaan huomioon myös elinkaariolosuhteet 4 SUOJELUTAVOITTEET 4.1 Suojelun lähtökohdat ja tavoitteet Alvar Aalto-Säätiö on laatinut kohteesta Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta rakennushistoriallisia selvityksiä ja inventointeja Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto, rakennushistoriallinen selvitys (yleinen osa) sekä TKK Kirjasto, rakennushistoriallinen inventointi /Alvar Aalto Säätiö Rakennushistoriallisen selvityksen yleinen osa sisältää yksityiskohtaisen analyysin rakennuksen arkkitehtonisista arvoista. Niistä on todettu mm seuraavaa: Teknillisen korkeakoulun päärakennus ja kirjasto muodostavat yhdessä erään Alvar Aallon arkkitehdinuran tärkeimmistä rakennuskokonaisuuksista, jossa ark-

12 (2 Aalto-yliopisto kitehdin luova panos on ulottunut asemakaavatasolta aina pieniin yksityiskohtiin saakka luvun arkkitehtuurin merkkiteoksina nämä rakennukset ovat kansainvälisestikin erittäin mielenkiintoisia; niistä muodostuu (tai on jo muodostunut) eräänlainen suomalaisen rakennuskulttuurin ja suojelun näyteikkuna. Kampusmiljöö on myös voimavara, jollaisesta useimmat korkeakoulut voivat vain haaveilla: ainutlaatuista, mieleenpainuvaa ja maailmanlaajuisesti tunnettua arkkitehtuuria voidaan käyttää vahvistamaan Teknilliseen korkeakouluun liitettyjä myönteisiä mielikuvia.... Päärakennuksessa ja jossain määrin myös kirjastossa on tapahtunut lukuisia pienimittakaavaisia tilamuutoksia, joiden tarkoituksesta, toteutusajankohdasta tai suunnittelijoista ei ole jäänyt jälkiä arkistoihin. Tulevaisuudessa korjaus- ja muutostyöt tulee dokumentoida niin, että ainakin perustiedot ovat myöhemmin käytettävissä. Säilyneisyydestä todetaan rakennushistoriallisessa selvityksessä mm: Korkeakoulun päärakennus laajennuksineen ja kirjasto ovat kokonaisuutena ottaen kohtuullisesti säilyneet. Alkuperäisiä pintamateriaaleja, yksityiskohtia, valaisimia ja kalusteita on jäljellä useissa tiloissa. Rakennuksen iästä johtuva kuluneisuus on havaittavaa, mutta pääsääntöisesti ei häiritsevää; alkuperäisten materiaalien, yksityiskohtien ja rakennustyön korkealaatuisuuden ansiosta se on jopa kohdittain jalostunut patinaksi. Julkisivut ovat kauttaaltaan säilyneet erittäin alkuperäisinä. Julkisivujen jalustojen ja terassimuurien graniittilevytyksiä on uudelleensaumattu. Julkisivumuurauksia on jouduttu paikkaamaan rakennuksen etelänpuoleisilla, rapautumiselle alttiilla sivuilla.... Hierarkkisesti merkittävimmät sisätilat (päärakennuksen keskus- ja ylähallit, amfiteatterimaiset auditoriot, fysiikan auditorio, lisäluentosalit, eri osastojen hallit, hallinto-osan toisen kerroksen käytävä, kolmannen kerroksen galleria ja opettajaneuvoston istuntosali sekä kirjaston lainaus- ja lukusalit) ovat edelleen alkuperäisessä käytössään, eikä tiloissa ole tapahtunut kuin vähäisiä tilallisia

13 (2 Aalto-yliopisto muutoksia, joissa niissäkin on pyritty tavanomaista huolitellumpaan lopputulokseen. Alkuperäiset pintamateriaalit ja yksityiskohdat (mm. lattiapäällysteet, alakatot ja akustiset verhoukset) ovat säilyneet. Alkuperäiset maalauskäsittelyt ovat jääneet uusintakäsittelyjen alle; maalauskorjausten työjälki ei aina vastaa tilojen arvolle asetettavia vaatimuksia. Uusilta sähkö- ja ilmanvaihtoasennuksilta ei ole täysin vältytty. Valaisimet ja kiinteät sisustukset ovat säilyneet miltei kokonaisuudessaan; myös irtokalusteet ovat olemassa, mutta hallitiloissa ne ovat hukkuneet tai sekoittuneet ajan kuluessa kertyneiden kalusteiden joukkoon. Huolimatta rakennustaiteellisista arvoistaan Teknillisen korkeakoulun nykyisen Aalto-yliopiston päärakennusta ja kirjastoa ei ole suojeltu asemakaavalla tai asetuksella. Espoon rakennusvalvontakeskuksen, Alvar Aalto-säätiön ja Museoviraston edustajat ovat kuitenkin ilmoittaneet suhtautuvansa rakennukseen kuin se olisi suojeltu ja katsovat, että peruskorjaus on tehtävä niin, että rakennuksen ulkoarkkitehtuurin ja sisämiljöön arvot voidaan säilyttää, paikoin myös palauttaa. 4.2 Suojelutavoitteiden merkitys rakennustyölle Suojelutavoitteella on peruskorjauksen suunnittelulle ja varsinkin sen toteutukselle merkittäviä vaikutuksia: alkuperäisen rakenteen, pinnan, verhouksen ja varusteen säilyttämisen ja tarvittaessa korjaamisen tulee aina olla etusijalla, vaikka uuden vastaavan käyttö olisi osapuolille helpompaa. Tämä merkitsee mm. säilyneiden valaisinten ja kalusteiden osalla mittavaa kunnostusohjelmaa. Alkuperäisten rakennusosien ja tarvikkeiden etsiminen ja hankkiminen on työlästä ja aikaa vievää. Monissa kohdissa vaaditaan sen lisäksi normaaliin nähden aikaa ja lisäkustannuksia vaativia erikoisratkaisuja, joilla mm. alkuperäiset pinnat ja arkkitehtoninen vaikutelma voidaan säilyttää.

14 (2 Lisäksi kaikki säilytettävät varusteet ja laitteet tulee luetteloida ja huolellisesti varastoida työmaan ulkopuolelle suojattuun ja lukittuun paikkaan. Kaikki paikallaan säilyvät osat ja pinnat tulee korjaustyön ajaksi suojata tukevilla levy- tms. rakenteilla esim. Museoviraston laatimien erillisten ohjeiden mukaisesti. 5 MUITA VIRANOMAISVAATIMUKSIA Vaikka rakennus on kestänyt aikaa melko hyvin, eräät tekniset ratkaisut eivät enää täytä nykyisiä viranomaisvaatimuksia. Tämä koskee erityisesti rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuutta. Kirjaston tulevan käytön mahdollistamiseksi on rakennukseen tehtävä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nykyisten kellarien osastot ovat liian suuret ja tilojen mataluus (alimmat palkit +1,85 lattiasta) suuri ongelma. Koska yleisöltä suljettuja kirjavarastoja ei jatkossa tarvita, vaan kellaritilat halutaan muuttaa yleisötiloiksi, on hankesuunnitelmassa päädytty ehdottamaan alimman välipohjan purkamista kokonaan. Peruskorjauksen hankesuunnitelmassa on pidetty tärkeimpinä lähtökohtina: rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus ei muutu korjauksen yhteydessä,vaikka toimintaa kehitetäänkin rakennukseen tulee osoitteellinen paloilmoitusjärjestelmä ja osittainen sprinklaus, joka koskee nykyisiä kellareita sekä 1.kerroksen oppimiskeskustilaa jotka yhdistetään yhdeksi osastoksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän paloturvallisuutta parannetaan henkilöturvallisuutta parannetaan mm. uloskäytäviä ja osastointia parantamalla ja tehostamalla olevaa tilannetta tullaan merkittävästi parantamaan mahdollisimman lähelle vastaavia uudisrakennuksia koskevia vaatimuksia Näiden periaatteiden mukaisesti hankesuunnitelmassa on osoitettu puutteellisia kohtia ja esitetty niihin tilannetta parantavia ratkaisumahdollisuuksia Suunnitelmaa on esitelty Espoon rakennusvalvontaviranomaisille

15 (2 5.1 Palotekniset näkökohdat Osastointi ja uloskäytävät Ks liite L9 Periaatepohjapiirustukset Nykyiset kellareiden palotekniset osastot (kirjavarastot) ovat määräysten mukaan liian suuria (yli 800 m2) ja lisäksi käyttöturvallisuuden kannalta liian matalia. Kun käyttäjän tavoitteena kuitenkin on saada tilat yleisökäyttöön, on hankesuunnitelmassa päädytty esittämään alimman välipohjan purkamista sekä 1.kerroksen välipohjaan suurehkoa aukkoa ja avoporrasta. Näistä nykyään kolmessa eri kerroksessa sijaitsevista tiloista muodostetaan kaksikerroksinen palo-osasto, joka on sprinklattava. Kirjaston 2.kerros ja 1.kerroksen sisääntuloaula muodostavat oman osastonsa kuten nykyisinkin, niitä ei sprinklata, vaan ne erotetaan sprinklattavista tiloista tunnin rakenteilla. Toimistosiiven kaikki kerrokset ovat omia palo-osastojaan kuten nykyisinkin. Nykyiset uloskäytävät ovat riittävät, niitä parannetaan lähinnä joidenkin vanhojen oviaukkojen leveyttä kasvattamalla ja ovia uusimalla. Varsinaisen suunnittelun yhteydessä tulee yhdessä viranomaisten kanssa selvittää osastojen rajoilla olevien ja rakennuksen sisänurkkien ikkunarakenteiden osastointi Savunpoisto Koska kirjaston alimpien kerrosten oppimiskeskustila yhdistetään yhdeksi paloosastoksi ja välipohjaan tehdään kerrosten läpi ulottuva aukko, on savunpoisto järjestettävä k.o. aukon läheisyydestä. Hankesuunnitelmassa esitetään, että savunpoistokanava johdetaan 1.kerroksen katosta 2. kerroksessa sijaitsevan henkilökunnan tilan kautta katolle laajennettavaan konehuoneeseen ja yksi kattoikkunoista muutetaan savunpoistoikkunaksi. Osa nykyisistä kirjavarastojen savunpoistokanavista jää pois käytöstä ja osa julkisivulla olevista savunpoistoluukuista ja -säleiköistä muutetaan ilmanvaihdon raitisilmasäleiköiksi. Ks lvi-töiden rakennustapaselostus liite L Uusien savuilmaisimien, äänentoisto yms laitteiden johdotuksista Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen joudutaan asentamaan runsaasti uusia ja korjaamaan vanhoja sähköisiä laitteita. Niiden johdotus on puutteellisesti suunniteltuna yleensä merkittävä haitta suojelutavoitteen toteutumiselle.

16 (2 Vaikeuksia on odotettavissa mm. arkkitehtonisesti tärkeiden aula- ja käytävätilojen sileiden betonikatto- ja seinäpintojen sekä sauvaklinkkereillä verhottujen seinien ja pilareiden kohdilla; johdotusreitti puuttuu tai vanhojen putkitusten uudelleen johdotus ei ehkä ole enää tukkeumien tms. syystä mahdollista. 2.kerroksen kattoon lienee mahdollista lisätä savuilmaisimia yms. laitteita käyttämällä johtojen reittinä katon yläpuolella, vesikaton alla olevaa välitilaa, jonne on mahdollisuus päästä kun vesikaton pintarakenteet puretaan ja myöhemmin vesikaton kattoluukkujen kautta. Klinkkeriseiniin upotettujen kytkimien ja rasioiden johdotusten uusiminen samoin kuin mahdollisten uusien rasioiden sijoitus edellyttää vanhojen johdotusreittien käytön onnistumista tai klinkkerien purkua ja palautusta paikoilleen niin, että yhtenäinen klinkkeripinta voi säilyä. 5.2 Väestönsuojat Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa. Ks rakennustapaselitys kohta B Esteettömyysvaatimukset Ks.esteettömyysselvitys liite L 21 ja pohjapiirustus liite L9 Teknillisen korkeakoulun kirjastoa suunniteltaessa esteettömyysnäkökohtiin ei ole - aikakauden tavan mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota. Niinpä rakennuksessa on lukuisia kohtia, jotka eivät tässä asiassa enää täytä nykymääräyksiä mm. osa sisäänkäynneistä, hisseistä, saniteettitilat, aulojen ja käytävien pienehköt tasoerot. Seuraavassa on lueteltu esteettömyyteen liittyviä huomioita: Sisääntuloaula ja kirjaston lainaus- ja lukusalitilat Le-autopaikat (2kpl) ja niiltä pääsisäänkäynnille johtava väylä melko jyrkässä rinteessä, 1 le-autopaikka alapihalla. Ulko-ovien ja tuulikaapin ovien kynnykset on nykyisellään n 60mm korkeita. Jatkoyhteydet 1. kerroksen aulasta eteenpäin: toimistosiiven suuntaan nousevien sisäportaiden vieressä on luiska, joka ei kuitenkaan täytä esteettömyysvaatimuksia. Nykyisiin wc-tiloihin on portaat Liikuntaesteisille sopiva wc puuttuu Kirjavarastoon ja siihen liittyviin työtiloihin eli tulevaan oppimiskeskukseen pääsee aulasta ainoastaan portaita pitkin. Portaikkoon liittyvä luiska on liian jyrkkä liikuntaesteisille.

17 (2 Toiseen kerrokseen eli pääyleisötiloihin pääsee wc-aulasta hissillä, mutta hissin mitoitus on pyörätuolia varten liian ahdas. Nykyisen C-portaan hissi on niinikään liian ahdas ja porrashuoneen C ovissa liian korkeat kynnykset. Hankesuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet Kadunpuoleinen pääsisäänkäynti on muutettavissa esteettömäksi lisäämällä johonkin ulko-ovista sähköinen aukaisulaitteisto ja yhteen ovipariin esim. messinkilevyluiskat Esteetön pääsy aulan wc-tiloihin, nykyiseen toimistosiipeen ja siellä eri kerroksiin edellyttää aulan hissikuilun A suurentamista ja uutta läpikuljettavaa hissiä sekä hissin edustalla lattian korottamista. Aulan sekä oppimiskeskustilan wc-tilojen yhteyteen liikuntaesteisille sopiva wc Pääsy kirjaston 1.kerroksen oppimiskeskustilaan (nyk. Kirjavarasto) ja tulevaan kahvilaan voidaan saada esteettömäksi asentamalla kevythissi entiseen vahtimestarin tilaan. Aulaan johtava lasiovi pitää kunnostaa, korjata saranat ja hioa oven listoja/ jalkalistaa niin, että ovi aukeaa riittävästi. Suunnittelun yhteydessä tulee selvittää ja korjata tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa esim ovileveydet, avauslaitteiden tarve, kynnyskorkeudet jne. niin, että rakennus mahdollisimman hyvin soveltuu myös liikuntaesteisille. 5.4 Nykyiseen asemakaavaan liittyvät kerrosala- ja autopaikkavaatimukset Ks rakennustapaselostus kohta B02 Hankesuunnitelmassa ei ole esitetty kerrosalan lisäyksiä rakennusvaipan ulkopuolelle.jatkosuunnittelussa tulee selvittää, edellyttääkö kellariin tuleva lisäkerrosala (varaston muuttaminen yleisötilaksi) autopaikkoja ja jos edellyttää, voidaanko k.o. paikat rasitesopimuksilla osoittaa jostain muualta. Tulevan metroaseman uskotaan vähentävän autopaikkojen tarvetta.

18 (2 6 TILAT PERUSKORJAUKSEN JÄLKEEN 6.1 Teoreettinen tilaohjelma Ks. Suunnitelmapohjapiirustukset liite L9a...e ja suunnitelman mukainen tilaohjelma liite L Rakennuksen tilat, talotekniikka ja rakennustyön suoritus Rakennusta koskevat suojelutavoitteet puoltavat sitä, että toiminnan aiheuttamat rakenteelliset muutokset rakennuksen merkittävimmissä tiloissa 2.kerroksen lainaus- ja lukusaleissa ja sisääntuloaulassa pysyvät vähäisinä. 2.kerroksen lainaustilaan on kuitenkin ehdotettu uutta porrasta suoraan alemmasta kerroksesta, koska kerros on haluttu pitää elävänä osana oppimiskeskusta. Nykyisten kellarien radikaaliakin muuttamista taas on pidetty mahdollisena, koska muutettavat tilat ovat olleet toisarvoisia varastotiloja ja niiden käyttö nykymuodossaan on vaikeaa, jollei mahdotonta. Näinollen tulevan oppimiskeskuksen uudentyyppiset kokoontumis-, ryhmätyö- ja multimediatilat, kahvila, 24/7-tila sekä suuri osa aineistosta on sijoitettu kirjavarastoista vapautuvaan tilaan. Purkamalla alin välipohja saadaan oppimiskeskuksen alimmasta kerroksesta niin korkea, että ilmanvaihto ja muut tekniset asennukset on mahdollista toteuttaa järkevästi. Myös 1. kerroksen suhteellisen matala oppimiskeskustila kahviloineen voidaan näin ilmastoida alakautta. Talotekniikan saattaminen nykyaikaiselle tasolle tulee kuitenkin tehdä niin, ettei rakennuksen arkkitehtonista arvoa vähennetä. Nykyaikaisen talotekniikan toteuttaminen suojelutavoitteiden puitteissa ei tule olemaan helppoa johtuen mm. systemaattisten nousureittien puutteesta, niukasta kerroskorkeudesta, ilmanvaihdon jakautumisesta useisiin konehuoneisiin jne. Paikalleen jäävät rakenteet, pinnat ja varusteet tulee huolellisesti suojata ja tukea. Ennen remontin alkua on suoritettava tilojen kuntotarkastus sekä inventointi.

19 (2 Ilmastointi, jäähdytys, lämmitys, paloilmoittimet - säilyneet alkuperäiset lmastointisäleiköt pidetään alkuperäisinä - jäähdytyselimet toteutetaan yleensä erillisinä palkkeina, ks IVsuunnitelmat - paloilmoittimet ja niiden johdotukset pyritään sijoittamaan alakattoihin, tai mahdollisimman lyhyinä pintavetoina, milloin määräykset ao. kohdassa siihen pakottavat 6.3 Vaihtoehtoiset tilaratkaisut Hankesuunnittelun aikana selvitettiin myös vaihtoehtoisia tilaratkaisuja, esim. uutta maanalaista huoltopihaa ja iv-konehuonetta sisääntulopihan alle, mistä kuitenkin kustannussyistä luovuttiin. Lisäksi tutkittiin vaihtoehto, jossa purettavan välipohjan tilalle olisi rakennettu parvikerros. Kerrosten korkeus olisi kuitenkin tällöin jäänyt tekniikka-asennuksille liian matalaksi. Lisäksi ilmanvaihdon vaatimat tekniikkakäytävät ja konehuoneet olisivat vieneet suhteettoman suuren osan parvikerroksen alasta ja jäljelle jääneen tilan käyttökelpoisuutta pidettiin kyseenalaisena. 6.4 Tilaryhmät Aulat ja käytävät Aulojen ja käytävien paikat ja luonne säilytetään, kuitenkin toimistokäytäviä ehdotetaan osittain avattaviksi työtiloihin ja henkilökunnan taukotiloihin. Palotekniset poistumisjärjestelyt ja talotekniikan kaapeloinnit järjestetään tilojen arkkitehtuurin ehdoilla Kirjaston lainaussali, lukusalit Alkuperäisen lainaussalin ja lukusalien seinät, alakatot, ovet, valaistus ja pinnat säilytetään pääosin ennallaan. Lvi-ja sähköasennukset pyritään tekemään yläpohjan kautta tai nykyisiä reittejä pitkin. Lisäksi käytetään olemassaolevia lattiarasioita. Osa lukusalin lehtihyllyistä korvataan matalammilla aineistohyllyillä ks sisustuskonsepti liite L15.

20 ( Kirjaston uusi oppimiskeskustila Oppimiskeskustila on kaksikerroksinen tila, joka käsittää uudentyyppistä avointa opiskelu-, kokoontumis- ja ryhmätyötilaa.siihen liittyy mm. kahvila ulkoterasseineen sekä alemmissa kerroksissa multimediatilat, laitteiden lataus- ja säilytystilaa sekä ainestohyllyjä Opetustilat, ATK -luokat, luentosali Peruskorjattavien opetustilojen ja ryhmätyötilojen talotekniset ratkaisut vastaavat seuraavassa luvussa esitettyjä henkilötyöhuoneiden ratkaisuja Jäähdytys kuitenkin hoidetaan opetustilojen vyöhykkeellä tuloilman jäähdytyksellä Henkilökunnan toimistotilat Toimistotilojen korjaustarpeesta voidaan yleisesti todeta, että suurin osa tiloista on edelleen sopivia normaaliin toimistokäyttöön. Käyttäjän toiveena ja palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on kuitenkin ollut työtilojen kehittäminen monipuolisiksi, osittain avoimiksi tiloiksi, joissa on myös jaettavia työpisteitä. Tavoitteena on rakentaa monitilaympäristöä, joka koostuu työhuoneista, tiimitiloista sekä näitä tukevista vetäytymistiloista. Osa henkilötyöhuoneista säilyy nykyisessä muodossaan, osaa ehdotetaan muutettaviksi avoimiksi työtiloksi ks sisustuskonsepti liite 17 Tärkeimpiä työhuoneiden ratkaisuja ovat: sähköjohdotukset viedään käytäviltä ikkunaseinille palkkien yhteyteen tehtävissä rakennusaineisissa koteloissa. kuhunkin ikkunalliseen huoneeseen rakennetaan uusi, tai kunnostetaan vanha ikkunapenkki, johon kiinnitetään uusi johtokouru Se sijoitetaan niin, että kouru mahtuu kulkemaan suorana julkisivupilareiden editse ja niin, että ikkunapenkin ja ulkoseinän väliin voidaan sijoittaa konvektorilaite. Käytävän puoleisten työpisteiden pistorasiat sijoitetaan rakennusaineisiin pystykoteloihin huoneen nurkkaan. Em. lisäysten jälkeen väliseinille vedetyt johtokourujen pätkät voidaan poistaa.

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS

KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS KANNELMÄEN PERUSKOULU, PERUSKORJAUS RUNONLAULAJANTIE 40 00420 HELSINKI Bruttoala 5410 Valmistunut 2009 KOULUN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI KOHDE Koulu on rakennettu vuonna 1966 Etelä-Kaarelan Yhteiskouluksi. Rakennuksen

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta

Kaupunginmuseon huomioita Forenom Oy:n vuokratarjouksesta LAUSUNTO 9.10.2015 Tilakeskus-liikelaitos Isännöitsijä Sara Welling PL 6200 02070 ESPOON KAUPUNKI Lausuntopyyntönne 8.10.2015 TRÄSKÄNDAN KARTANON VUOKRAKILPAILUTUS Tilakeskus -liikelaitos on pyytänyt kaupunginmuseon

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009

HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 KAUPUNGINMUSEO KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO Sanna Granbacka 18.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI LAUSUNTO 153 1 Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö 4.12.2009, 8-3385-09-E LAIVASTOKATU 4 (8/147/4), ULLAKKORAKENTAMIS- JA HISSI- SUUNNITELMAT Museo 2009-277 Kaupunginmuseo on tutustunut

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Matti Raatikainen Aalto-yliopiston kirjasto Tuuletetaan palveluajattelua! seminaari 24.10.2014 Sisältö 1. Kirjastosta Oppimiskeskukseksi 2. Palvelumuotoiluhanke

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Microkatu 1, Technopolis Oyj Kunta: Kuopio Päivämäärä: 2.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Haukisaarentie 2 Kunta: Iisalmi Päivämäärä: 9.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994

KOHDE. REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN v. 1994 KOHDE VUONNA 1970 VALMISTUNUT 3-KERROKSINEN, KELLARILLINEN, 2-PORTAINEN, PÄÄOSIN KAHI-TIILI VERHOILTU, HISSITÖN KUNNAN KIINTEISTÖYHTIÖN OMISTAMA VUOKRATALO PELLON KYLÄKESKUKSESSA REMONTOITU OSITTAIN AIEMMIN

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Yliarkkitehti Niina Kilpelä Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Mitä ja miksi? Esteettömyys on hyviä perusratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Menestystarina jatkuu

Menestystarina jatkuu Menestystarina jatkuu Kaikki tietävät Autotalon Kamppia on kehitetty kaupunkilaisia palvelevana alueena yli 100 vuotta. Sotien jälkeen Helsingin keskustaan rakennettiin kiihtyvään tahtiin liikerakennuksia,

Lisätiedot

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet

Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Helsingin / TOP TEN alustavat esteettömyysohjeet Hanna-Leena Rissanen Rakennusvalvonta PIENTALOT 2 Rakennukseen johtava kulkuväylä Ei koske omakotitaloa, paritaloa eikä kaupunkipientaloa, jos esteettömän

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET

HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI. Hakkilankaari 1 11.6.2007 LOGISTIIKKAKIINTEISTÖN EVALUOINTI Hakkilankaari 1 11.6.2007 Sijainti ja tontti Vantaa, Hakkilan teollisuusalue Sijainti logistiikan kannalta hyvä Pääliikenneyhteydet Lahden, Porvoon ja Tuusulan moottoritiet,

Lisätiedot

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut:

Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: Satamasaarentie 5, Helsinki 06 Selvitys poikkeamisista ja perustelut: 04.04.2016 Helsinki Liitteenä kaaviokuvat poikkeamista (1) Kaava: VI ul/3 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuri

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI

28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI

PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI PIEKSÄMÄEN VANHA VETURITALLI Päivämäärä 23.04.2012 Alustavat kustannusarviot Ramboll Ylistönmäentie 26 40500 JYVÄSKYLÄ 1. Yleistä Ramboll Finland Oy on laatinut Pieksämäen vanhan veturitallin kunnostamisesta

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta Property Nordic Finland Oy Marja Liisa Suutarinen, Asset Manager 0400 250 869, marjaliisa.suutarinen@genesta.

yhteenveto YHTEYSHENKILÖMME: Genesta Property Nordic Finland Oy Marja Liisa Suutarinen, Asset Manager 0400 250 869, marjaliisa.suutarinen@genesta. Miestentie 1 yhteenveto MIESTENTIE 1, 02150 ESPOO Miestentie 1 sijaitsee keskeisellä paikalla Otaniemen, Tapiolan ja Keilaniemen alueiden yhtymäkohdassa Kehä I:n varrella. Lähimmät naapurit ovat Aaltoyliopiston

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY

KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY KAUPUNGINTALON peruskorjaus ja entisöinti TYÖMAA- ja SUUNNITTELUTILANNE 25.5.2011 ARK-KANTONEN OY RAKENNUSURAKOITSIJAN VALINTA ON KÄYNNISSÄ. LVISA-URAKAT OVAT LASKENNASSA. RAKENNUSLUPA ODOTTAA KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

Heka Vartioharju, Rekitie 4

Heka Vartioharju, Rekitie 4 2 HANKESELOSTUS 1 / 10 Heka Vartioharju, Rekitie 4 hnro 7303001 18.11.2013 Heka Vartioharju, Rekitie 4 Luonnokset 21.10.2013 Sijainti Kohde Rekitie 4, 00950 Helsinki Vartiokylä, kortteli 45330, tontti

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Hyvä Ikä 2016 tapahtuma Esteettömyyskartoittajien tapaaminen Johanna Hätönen, Kynnys ry Esteettömyyskartoitus Tarjouksesta toteutukseen Tilaajan yhteydenotto

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

MYYDÄÄN ASUNNOIKSI MUUTETTAVISSA OLEVA TOIMISTOKIINTEISTÖ

MYYDÄÄN ASUNNOIKSI MUUTETTAVISSA OLEVA TOIMISTOKIINTEISTÖ MYYDÄÄN ASUNNOIKSI MUUTETTAVISSA OLEVA TOIMISTOKIINTEISTÖ LAIVANVARUSTAJANKATU 6, 00140 HELSINKI Tuloskiinteistöt Oy Erottajankatu 5 A 4 00130 Helsinki Puhelin 09-6841 620 Faksi 09-2783 239 etunimi.sukunimi@tuloskiinteistot.fi

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA JA SEN NURKKAPISTE RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROSLUKU 7. 8.9 7.7 Rumpu #0.9 800 000 80 9. 7099 000 LJK/SPK/INVA W 0. 78.9 8 0 7 9 Kaltevuus % Kaltevuus % +9.800 8 +9.800 7 090 000 0 9 +9.800 +9.800 +9.800. KARHUSUO TT..8 e=0. Ju- hule- db KTY- 7P ASEMAKAAVAMEINTÖJÄ

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014

RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 ARKKITEHTITOIMISTO L&M S i e v ä n e n Oy RIILAHDEN TOIMINTAKESKUS Esteettömyystarkastelu 27.2.2014 TALO A (alatalo) Sisäänkäynti Sisäänkäynti rakennukseen on esteellinen: - Piha-alueelta sisäänkäyntikatoksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo

Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie 9, 02150 Espoo Esteettömyyskartoitus 1 (12) 21.12.2012 Ira Verma, tutkija Sotera Instituutti Arkkitehtuurin laitos ira.verma@aalto.fi +358 50 369 3226 Esteettömyyskartoitus Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi Otaniementie

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot