NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI. Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Merimaskun entinen kunnantalo RAKENNUKSEN MYYNTI JA TONTIN VUOKRAUS SEKÄ VIEREISEN RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI 2014

2 - SIJAINTIKARTTA - Merimaskun entinen kunnantalo /HCN -

3

4 NAANTALI MERIMASKUN ENTINEN KUNNANTALO Rakennuksen myynti ja tontin vuokraus sekä viereisen rakentamattoman tontin myynti 2014 Ote Merimaskun kirkonkylän asemakaavan muutosehdotuksesta, vanhan kunnantalon alue (ei mittakaavassa) /HCN

5

6

7 Kuntotarkastusraportti

8 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto Yleistä tarkastuksesta Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset Rakennustekniikka LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmä Korjattavat puutteet Lisätutkimustarpeet ja muut jatkotoimenpidesuositukset Yleistä Kohteen / tarkastuksen yhteystiedot Tilaaja Rakennustekninen kuntotarkastaja Kohteen perustiedot Kiinteistötiedot Talotekniset järjestelmät ja liittymät Kohteen lähtötiedot Käytettävissä olevat asiakirjat Korjaushistoria Havainnot ja toimenpide-ehdotukset Piha-alueet Maaosat ja pintavedet Alueen rakenteet ja varusteet Toimenpide-ehdotukset Perustukset, alapohja ja runko Perustukset Alapohja Runko Toimenpide-ehdotukset Julkisivu Ulkoseinät Toimenpide-ehdotukset Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunat Ulko-ovet Toimenpide-ehdotukset Katto Vesikatto Yläpohja Toimenpide-ehdotukset Huonetilat Tilapinnat Sisä- ja väliovet Toimenpide-ehdotukset Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmät Lämmöntuotanto Lämmönjakelu Lämmönluovutus Toimenpide-ehdotukset A-Insinöörit Turun Juva Oy TURKU Ilmarisenkatu18 A Turku Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Turku

9 3 (15) 3.8 Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesijohtoverkosto Viemäriverkostot Vesi- ja viemärikalusteet Toimenpide-ehdotukset Ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä Toimenpide-ehdotukset Sähköjärjestelmä Sähköjärjestelmä Toimenpide-ehdotukset A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

10 4 (15) 1 Yhteenveto 1.1 Yleistä tarkastuksesta Tämä kuntotarkastus on tehty noudattaen soveltuvin osin sekä asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjetta (KH ) että asuinkiinteistön kuntoarvion suoritusohjetta rakennustekniseltä osaltaan (KH ). Kuntotarkastus on tehty aistinvaraisilla, pintapuolisilla ja rakennetta rikkomattomilla menetelmillä. Kuntotarkastaja on tarkastanut näkyvät pinnat kaikissa kulkuaukollisissa tiloissa, samoin julkisivut, katto ja rakennuksen vierusta on tarkistettu. Aistinvaraisessa tarkastuksessa on arvioitu, onko kohteessa olemassa riskejä myös muihin kuin aistinvaraisesti havaittuihin virheisiin ja puutteisiin. Tarkastuksessa on tehty aistinvaraisten havaintojen tueksi tutkimuksia pintakosteudentunnistimella ja mittauksia puunkosteusmittarilla. Mikäli epäilyttävästä rakenteesta ei ole saatu selvyyttä rakennetta ja pintamateriaalia rikkomattomin menetelmin, tarkastaja on suositellut lisätutkimuksia. Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkötekniikkaa on arvioitu vain rakennusteknisen asiantuntijan toimesta, ja ainoastaan näkyvin osin ja laitteistojen iän ja huoltohistorian perusteella. Tarkastusraportissa on esitetty kohteen tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä suositukset ja toimenpide-ehdotukset tarkastushetkellä havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi. Raportista ilmenee myös havaittujen epäkohtien merkitys, vakavuusaste, mahdolliset haitat asumiselle ja seuraukset, ellei havaittuja epäkohtia korjata. Kuntotarkastusraportissa on myös kohteesta otettuja valokuvia. Kuntotarkastusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma. Kuntotarkastusraporttiin ei myöskään sisälly kustannusarviota tai PTS -ehdotusta. Kuntotarkastuksen kenttätyöt suoritettiin 10.5 ja Tarkastuksen suoritti RI Tuomo Sibakov, A-Insinöörit Turun Juva Oy. Tarkastuksen epävarmuustekijöinä tulee huomioida, että pintapuolisen, aistinvaraisen ja pääosin rakenteita rikkomattoman tarkastusmenetelmän perusteella ei voi saada täyttä varmuutta kohteen vauriottomuudesta. Rakenteissa piileviä sisäisiä virheitä ja vaurioita ei voi havaita ellei vauriokohdissa ole tarkastushetkellä rakenteiden pinnalle näkyvää tai muulla tavalla aistittavaa viitettä tai näiden perusteella tehtävässä kartoituksessa kosteudentunnistimella, suhteellisen kosteuden mittalaitteella tai muulla mittalaitteella havaittavaa poikkeavaa kosteutta. Epäilyksien poissulkemiseksi epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä ja -tutkimuksia. Käytetyt mittarit: - pintakosteudentunnistin Exotek MC-100S - puunkosteusmittari Protimeter Digital Mini A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOSARVIORAPORTTI

11 5 (15) 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset Rakennustekniikka Kohderakennus on ollut jonkin aikaa pois käytöstä, mutta lämmitys on kuitenkin ollut toiminnassa. Kohde on yleisesti tyydyttävässä / hyvässä kunnossa, mutta kuitenkin osin vähintään pintaremontoinnin tarpeessa. Kiireellisin korjaustoimenpide on vesikaton toisesta päädystä irronneen räystäspellin kiinnittäminen. Muuten suositeltavat rakenteelliset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet ovat lähinnä rakennuksen vaurioitumisen ehkäisemiseen liittyviä tai normaaleja huoltotoimenpiteitä. Rakennuksen kunnostusten yhteydessä on suositeltavaa varmistaa etenkin rossipohjan ja ulkoseinärakenteiden kunto tarkemmin. Lisäksi WC- ja märkätilojen kohdilla mahdollisten vesivuotojen synnyttämien vaurioiden varalta rakenteita on syytä tutkia tarkemmin niitä avaamalla LVI-tekniikka ja sähköjärjestelmä Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on havaintojen mukaan käyttökuntoinen, mutta pääosiltaan se alkaa olla kuitenkin jo käyttöikänsä loppupuolella. Laajemman peruskorjauksen yhteydessä ainakin lämmitysjärjestelmän osittaista saneerausta kannattaakin jo harkita. Käyttövesi- ja viemäriputket on havaintojen mukaan uusittu todennäköisesti viimeisimmässä peruskorjauksessa 1980-luvun lopulla eikä välitöntä saneeraustarvetta havaittu. Osan vesikalusteista uusiminen on kuitenkin jo suositeltavaa. Ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen ja sen kokonaisvaltainen toimivuus olisi suositeltavaa suunnitella uudestaan. Poistoilmanvaihtoa ei kuitenkaan tule merkittävästi tehostaa, jos rakenteiden tiiveyttä ei paranneta Korjattavat puutteet - Kattovesien ja pintavesien johtamista tulee parantaa etenkin rakennuksen etusivulla. - Suositellaan ulkoverhoilun alapuun (vesipenkki) uusimista lahovaurioitunein osin. - Julkisivuverhoilujen maalipinnat suositellaan huoltomaalattaviksi vauriokohdissa. - Suositellaan rikkinäisten ikkunalasien uusimista. - Suositellaan kellaritilaan johtavan oven ulkoverhoilun uusimista. - Irronnut räystäspelti tulee uusia viipymättä. - Rakennuksen sisätilat ovat osin jo pintaremontoinnin tarpeessa. - Laajemman peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen lämmitysjärjestelmän saneeraus pääosiltaan on jo suositeltavaa. - Suositellaan vanhimpien vesikalusteiden uusimista. Keittiön hanan kääntyminen altaan ohi tulee estää hanan kääntymistä säätämällä. - Suositellaan rakennuksen ilmanvaihdon suunnittelua kokonaisuudessaan toimivammaksi ja hallitummaksi. - Yläkerran WC-tilan poistoilmaputki tulee jatkaa katon yläpohjarakenteen ja vesikaton läpi katolle tai yläpohjatilassa savupiipun ilmahormiin. Kylmässä tilassa kulkevat ilmakanavat tulee myös lämmöneristää. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

12 6 (15) Lisätutkimustarpeet ja muut jatkotoimenpidesuositukset - Rakennuksen alustilaan (ryömintätilaan) suositellaan tehtäväksi tarkastusaukot kaikkiin rossipohjan osiin, ja tilat ja rakenteet tulisi tarkastaa. Samalla humusperäinen maa-aines suositellaan poistettavaksi alustilan maapohjan pinnasta. - Ulkoseinien hirsi- / puurungon sisäpinnan ja mahdollisen lisälämmöneristyksen kunto suositellaan tarkastettavaksi rakennuksen kunnostuksen / tulevien remonttien yhteydessä. - Märkä-, WC- ja keittiötiloja korjattaessa niiden kohdalla lattia- ja seinärakenteet on syytä tutkia tarkemmin mahdollisten vesivuotojen takia. - Sähköjärjestelmä suositellaan tarkastettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön otettaessa. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

13 7 (15) 2 Yleistä 2.1 Kohteen / tarkastuksen yhteystiedot Tilaaja Naantalin tilalaitos Pekka Alm puh PL 35, Naantali Rakennustekninen kuntotarkastaja Insinööritoimisto A-Insinöörit Oy Tuomo Sibakov, RI, varanotaari puh Ilmarisenkatu 18 A puh , fax Kohteen perustiedot Kiinteistötiedot Perustiedot on kerätty osin havainnoista ja osin saatu puhelinhaastattelussa työpäällikkö Jari Nordlundilta. Kohteen suunnitelmia ei ollut käytettävissä. osoite Paltteentie 1, Merimasku rakennustyyppi toimistorakennus (nykyisellään) pääasiallinen rakennusaine puu / hirsi kattotyyppi / kate harjakatto / tiilikate rakentamisvuosi 1920-luku rakennuksia 1 kpl asuinkerroksia 2 kellarikerroksia 1 huoneistoala ei saatu tietoa / ei mitattu Talotekniset järjestelmät ja liittymät lämmitysjärjestelmä vesi- ja viemärijärjestelmä ilmanvaihtojärjestelmä öljylämmitys kunnallinen vesi- ja viemäriliittymä painovoimainen 2.3 Kohteen lähtötiedot Käytettävissä olevat asiakirjat Tarkastuksessa kohteesta ei ollut käytettävissä suunnitelmia Korjaushistoria Tiedossa olevat aikaisemmat korjaukset: - korotettu kahteen kerrokseen ja kuistien väliosa vuonna peruskorjaus A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

14 8 (15) 3 Havainnot ja toimenpide-ehdotukset 3.1 Piha-alueet Maaosat ja pintavedet Rakennuksen salaojituksesta ei tarkastuksessa voitu tehdä havaintoja, sillä tarkastuskaivoja ei havaittu talon kulmilla. Rakennus on perustettu osin kallion varaan, joten salaojitusta ei todennäköisesti ole ulotettu ainakaan kokonaan talon ympäri. Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä salaojituksen puutteen tai toimimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Rakennuksen kellarissa sijaitsevan pesuhuoneen lattiassa havaittiin kuitenkin pintakosteudentunnistimella kosteutta, mikä saattaa olla peräisin maaperästä. Rakennuksen takasivulla ja päädyissä maanpinta viettää hieman rakennuksesta pois päin ja näillä puolilla myös sokkelin korkeus on pääosin riittävä (pääosin yli 30 cm). Etupihan puolella maanpinnan kallistus on vähäisempää ja myös sokkelin korkeus on vähäinen, kuistiosilla osin jopa nollassa. Koska syksytorvista vesi valuu talon kulmille, etupihan puolella syöksytorvien kohdilla vettä pääsee valumaan jopa runsaana kohti rakennusta ja todennäköisesti ainakin osin myös rossipohjan alustilaan. Aivan rakennuksen seinustoille on tehty kivikaista erottamaan kasvillisuutta / nurmea sokkelista Alueen rakenteet ja varusteet Rakennuksen kummankin pääoven edustalla on muutaman askeleen betoniportaat. Länsisivulla kellarin ovelle on betoniporrassyvennys. Betoniportaiden kunto on tyydyttävä. Vasemmanpuolisen pääoven portaissa on betonirakenteessa rapautumaa Toimenpide-ehdotukset Kattovesien ja pintavesien johtamista tulee parantaa etenkin rakennuksen etusivulla. Suositellaan betoniportaiden korjaamista rapautuneilta osiltaan. 3.2 Perustukset, alapohja ja runko Perustukset Rakennus on perustettu ainakin osin kallion varaan. Havaintojen perusteella rakennuksen perusmuuri on betonia. Näkyvän sokkelin pinnassa on maalattu rappaus. Perusmuurin kunto on hyvä / tyydyttävä, eikä merkittäviä halkeamia havaittu. Muutamia hiushalkeamia sokkelissa kuitenkin havaittiin. Rakennuksessa ei havaittu merkittävää painumaa. Kellarissa havaittiin tilaan johtavan oven oikealla puolella sisäseinässä halkeilua, mikä viittaa tämän seinän perustuksen jonkin asteiseen painumiseen. Rakennuksen tarkevaaitus ei kuulunut tarkastuksen sisältöön. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

15 9 (15) Alapohja Runko Rakennuksen alapohjana on pääosin puurakenteinen, tuuletustilainen alapohja eli ns. rossipohja. Kellaritiloissa on alapohjana maanvarainen betonilaatta. Rossipohjan alle ei ollut tarkastusaukkoa, joten rakenteiden kuntoa ei voitu tarkastaa. Tuuletusaukkojen kautta rossipohjan tuuletustilasta otettujen valokuvien mukaan, rossipohjan kantavina osina ovat hirsipalkit, joiden varaan on tehty varsinainen lattiapalkisto. Tämä sekundaaripalkisto ei ole näkyvissä vaan se peittyy aluslaudoituksella. Primaarihirsipalkkeja on tuettu keskilinjalla puupölkyillä maapohjasta Tilasta otettujen valokuvien perusteella lattian aluslaudoitukset ovat näissä kohdissa silmämääräisesti tyydyttävässä kunnossa. Myöskään hirsipalkistossa ei havaittu kuvien perusteella merkittäviä vaurioita. Tulee kuitenkin huomioida, että valokuvia rossipohjan alta voitiin ottaa vain rajoitetulta alueella rakennuksen pohjoispuolelta. Rakennuksen rossipohjan alla maapohjan pinnassa on ainakin paikoin humusta, joka oli tarkastushetkellä jonkin verran kosteaa. Tuuletusaukon kautta alustilassa havaittiin maaperästä lähtevä mikrobiperäinen haju. Myöskään kuistien rossipohjien alustiloja ei päässyt tutkimaan kulkuaukottomuuden takia. Rossipohjan lämmöneristysmateriaalista ei saatu tarkastuksessa varmuutta. Kellaritilan betonilaatan pinnasta havaittiin paikoin kosteutta pintakosteudentunnistimella tutkittaessa. Betonilaatan alla olevasta kapillaarikatkon olemassa olosta ei ole tietoa. Betonilaatassa ei havaittu viitteitä merkittävästä halkeilusta. Saatujen tietojen mukaan rakennus on pääosin hirsirunkoinen. Hirsirungosta ei tarkastuksen rakenteita rikkomattoman luonteen tehdä voitu kuitenkaan tehdä havaintoja. Ullakon sivutilan havaintojen perusteella rakennuksen toisessa kerroksessa on puurankarunko. Myös puurankarunkoa voitiin havainnoida vain vähäisiltä osiltaan. Rungon näkyvissä osissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Tarkastuksessa ei myöskään tehty muita rungon merkittäviin vaurioihin viittaavia havaintoja. Rakennuksen hirsi- / puurunkorakenteen sisäpuolelle on kuisteja lukuun ottamatta todennäköisesti asennettu noin 50 mm lisäkoolaus talon peruskorjauksessa, mihin viittaa ikkunoiden "sisäsmyykien" syvyys. Lisäeristeestä ei saatu varmuutta. Haastattelussa saatujen tietojen mukaan lisäeristystä ei ainakaan kauttaaltaan ole rungon sisäpuolelle peruskorjauksessa tehty. Sisäverhouslevynä ulkoseinissä on käytetty osin lastulevyä ja osin kipsilevyä Jos alkuperäisen hirsi- / puurungon sisäpintaan asennetaan paksuja lisälämmöneristyksiä esim. mineraalivillalla, saattaa se aiheuttaa alkuperäisen ulkoseinärungon sisäpinnan (siis eristeen ja rungon rajapinnan) merkittävän viilenemisen. Jos tämä pinta on kylmä ja sisäilman kosteus pääsee rakenteeseen, saattaa kosteus päästä tiivistymään mainittuun kylmään pintaan. Pitkäaikainen kosteusrasitus rakenteessa saattaa aiheuttaa mikrobivaurion. Yleensä noin 50 mm lisäeristystä ei vielä ole liian paljon edellä mainitun ongelman syntymiseksi. Välipohja on puurakenteinen ja verhoiltu kummaltakin puolelta. Välipohjassa ei havaittu merkittäviä vaurioita. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

16 10 (15) Yläpohjan osalta runkoa on käsitelty tarkemmin kohdassa Toimenpide-ehdotukset Rakennuksen alustilaan (ryömintätilaan) suositellaan tehtäväksi tarkastusaukot kaikkiin rossipohjan osiin, ja tilat ja rakenteet tulisi tarkastaa. Samalla humusperäinen maa-aines suositellaan poistettavaksi alustilan maapohjan pinnasta. Ulkoseinien hirsi- / puurungon sisäpinnan ja mahdollisen lisälämmöneristyksen kunto suositellaan tarkastettavaksi rakennuksen kunnostuksen / tulevien remonttien yhteydessä. 3.3 Julkisivu Ulkoseinät Julkisivuverhouksena julkisivuissa on pääosin vaakapanelilaudoitus. Päätyjen yläosissa on vuorauksena pystypanelointi. Julkisivuverhoilun takana ei havaittu olevan tuuletusrakoa, mikä on tyypillistä kohteen ikäisissä rakennuksissa. Julkisivuverhoilua on tarkasteltu maanpinnan tasolta, joten verhoilun yläosan havainnot ovat silmämääräisiä. Julkisivuverhous on pääosin hyvässä / tyydyttävässä kunnossa. Verhoilun alareunassa olevassa vaakasuuntaisessa vesipenkissä havaittiin lahovauriota lounaiskulmalla. Muuallakin alapuu on paikoin hieman pehmennyt. Eteläsivuilla julkisivuverhoilun maalipinnoissa havaittiin alkavaa kulumaa. Pohjoissivulla yhdessä kohtaa koilliskulman lähellä ikkunan päällä maali irtoilee liuskamaisesti. Muuten maalipinnat ovat hyvässä kunnossa Toimenpide-ehdotukset Suositellaan ulkoverhoilun alapuun uusimista lahovaurioitunein osin. Julkisivuverhoilujen maalipinnat suositellaan huoltomaalattaviksi vauriokohdissa. Maalaukseen tulee käyttää vastaava maalia kuin aiemmin. 3.4 Ikkunat ja ulko-ovet Ikkunat Ulko-ovet Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäiset ja kunnostettu todennäköisesti useaankin otteeseen. Ikkunat ovat 2-puitteisia ja -lasisia puurakenteisia ikkunoita. Ulkopuite aukeaa ulospäin ja sisäpuite sisälle. Toisen kuistiosan sisäpuitteet on jossain vaiheessa uusittu. Ikkunoiden kunto on tyydyttävä (ikäänsä nähden hyvä). Maalipintojen kunto on hyvä. Länsipäädyssä ja eteläsivulla on muutaman ikkunan lasissa säröt. Ikkunoita ei ole varustettu vesipelleillä vaan ikkunoiden ulkopuitteen alareunan vesipenkkipuu ohjaa ikkunaa pitkin valuvaa vettä alas ulkoseinältä. Rakennuksen ulko-ovet ovat alumiinirakenteisia ja rakenteellisesti hyvässä kunnossa. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

17 11 (15) Ulko-ovien ulkopinnoissa on pystypaneliverhous. Pääosin puuverhoilut ovat hyväkuntoisia, mutta kellaritilan ovessa laudoitus on jo melko haristunutta Toimenpide-ehdotukset Suositellaan rikkinäisten ikkunalasien uusimista. Suositellaan kellaritilaan johtavan oven ulkoverhoilun uusimista. 3.5 Katto Vesikatto Yläpohja Rakennuksessa on harjakatto (satulakatto) ja vesikatemateriaalina on tiili. Vesikate on todennäköisesti uusittu lähivuosina ja sen kunto hyvä. Yläpohjatilasta ja ullakonsivutiloista havaittiin, että vanha pärekate on jätetty tiilikatteen alle. Tiilikatteen alla on todennäköisesti myös varsinainen aluskate, mutta siitä ei voitu tarkastuksessa tehdä havaintoja. Itäpäädyn koilliskulman päätyräystäspelti on irronnut ja roikkuu alas seinää pitkin. Muissa katon pellityksissä ei havaittu silmämääräisesti puutteita. Kahden syöksytorven pintamaali irtoilee paikallisesti. Vesikaton räystäslaudoitukset ovat maan tasolta tehtyjen havaintojen perusteella hyvässä kunnossa. Rakennuksen kattoharjan alla on harjalta alaspäin, korkeimmalta kohdaltaan noin 1,5 metriä korkea kolmion muotoinen yläpohjatila. Tällä osalla havaittiin lämmöneristeenä puhallettua villaa, jonka alla saattaa olla vanha lämmöneriste. Yläpohjan rakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Ainakin takasivun puolella yläkerrassa on yläpohjan sivutilat, joista oikean puoleinen on otettu varastokäyttöön. Vasemman puoleisen sivutilan havaintojen perusteella yläpohjan lämmöneristeenä on näillä osin mineraalivillaa levyeristeenä. Rakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Toisella sivulla yläpohjan sivutilaan ei ollut tarkastusaukkoja, joten havaintoja ei voitu näillä osin tehdä Toimenpide-ehdotukset Irronnut räystäspelti tulee uusia viipymättä. 3.6 Huonetilat Tilapinnat Kohteen tilojen pinnat ovat todennäköisesti pääosin rakennuksen laajemman peruskorjauksen aikaisia 1980-luvun lopulta. Pinnat ovat kuluneita, mutta osassa huoneita kuitenkin vielä käyttökuntoisia / kunnostettavissa. Osa tiloista kaipaa jo pintaremontointia. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

18 12 (15) Sisä- ja väliovet Lattioissa on pääosin muovimattopinnoite ja seinissä maalipinta. Kellaritilan pesuhuoneessa on lattiassa muovimatto betonilaattarakenteen pinnassa ja seinissä on pinnoitteena muovitapetti pääosin puu- / levyrakenteen pinnassa. WC-tiloissa on myös muovimatto- ja muovitapettipinnoitteet puu- / levyrakenteen pinnassa. Rakennuksen märkä- ja WC-tilat tutkittiin tarkastuksessa pintakosteudentunnistimella. WC-tiloissa ei havaittu kosteutta, mutta tulee kuitenkin huomioida, että tilat ovat olleet jonkin aikaa käyttämättä. Kellarissa sijaitsevan pesuhuoneen lattiassa havaittiin hieman kosteutta. Tämä kosteus saattaa olla rakenne huomioiden myös maaperästä rakenteeseen päässyttä. Keittiössä havaittiin vanhoja vuotojälkiä allaskaapin sokkelissa. Tilassa ei kuitenkaan havaittu tarkastushetkellä kosteutta pintakosteudentunnistimella tutkittaessa. Sisäovet ovat puurakenteisia ja todennäköisesti pääosin alkuperäisiä. Ovien kunto on tyydyttävä. Muutamia ovia on poistettu paikoiltaan. Näitä ovia on varastoitu ainakin kellaritilaan Toimenpide-ehdotukset Rakennuksen sisätilat ovat osin jo pintaremontoinnin tarpeessa. Märkä-, WC- ja keittiötiloja korjattaessa niiden kohdalla lattia- ja seinärakenteet on syytä tutkia tarkemmin mahdollisten vesivuotojen takia. 3.7 Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmät Rakennuksessa on öljylämmitys. Tilojen lämmitys on toteutettu pääosin vesipatterilämmityksellä. Kuisteilla ja toisessa alakerran WC-tilassa on sähköpatterit Lämmöntuotanto Lämmönjakelu Rakennuksen kellaritilassa sijaitsee pannuhuone, jossa on öljylämmityskattila ja kaksi kappaletta suojakaukaloon sijoitettua muovista öljysäiliötä. Öljylämmityskattila ja öljypoltin ovat luvulta, kalvopaisunta-astia on uudempi. Kattila ja poltin ovat käyttöikänsä loppupuolella, mutta hyvällä huollolla ne voivat toimia vielä vuosia. Yläkerran komerossa on vanha lämmitysjärjestelmän paisunta-astia, joka ei siis ole enää käytössä vaan korvattu kalvopaisunta-astialla. Lämmitysjärjestelmän suntti on varustettu melko uudella automatiikalla (Ouman). Pannuhuoneen lämmitysputket on todennäköisesti asennettu lämmityskattilan asennuksen yhteydessä. Muut talon lämpöputket ovat vanhempia. Lämpöjohdot on rakennettu teräsputkesta ja ne kulkevat alakerran osalta lattiarakenteissa ja yläkerran nousujen osalta pääosin seinärakenteissa. Lämpöjohtoputkia voitiin havainnoida vain näkyvin osin pattereiden lähellä. Näkyviä vuotoja ei havaittu. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

19 13 (15) Lämmönluovutus Tiloissa lämmönluovutus on toteutettu vanhoilla teräspattereilla, joiden ikä ei ole tarkasti tiedossa. Pattereissa ei havaittu näkyviä vuotoja. Lämpöpattereissa on pääosin melko iäkkäät termostaattiventtiilit, joiden toimintahäiriöihin tulee jo varautua. Muutaman patterin termostaattiventtiili on uusittu lähivuosina. Kuistien ja alakerran WC:n pienet sähköpatterit ovat melko uusia Toimenpide-ehdotukset Ei välttämättömiä toimenpiteitä, jos termostaatit toimivat. Rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä lämmitysjärjestelmän pääosainen saneeraus on jo suositeltavaa. 3.8 Vesi- ja viemärijärjestelmät Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Vesimittari sijaitsee pannuhuoneessa Vesijohtoverkosto Kiinteistön käyttövesiverkosto on asennettu todennäköisesti rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Sekä kylmä- että kuumavesijohdot ovat näkyvin osin pääosaltaan pinnoittamatonta kupariputkea ja osittain muovipinnoitettua kupariputkea. Putkilinjat kulkevat pääosin rakenteiden sisällä ja vesikalusteiden lähellä rakenteiden pinnoilla Viemäriverkostot Rakennuksen viemärit ovat näkyvin osin muhvillista muoviputkea ja ne on todennäköisesti asennettu rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Muoviputkimateriaalissa on yleisesti ikääntymisen myötä havaittu stabilisaattorien haihtumista, mistä johtuen putkien rasituskesto heikkenee ja lämpötilojen muutokset saattavat rikkoa putkistoa. Rikkoutumisille alttiita paikkoja ovat erityisesti putkien haaraosat sekä nousulinjojen pohjakäyrät. Tämä on hyvä tiedostaa, kun rakennuksessa suunnitellaan suurempia saneerauksia Vesi- ja viemärikalusteet Rakennuksen hanasekoittajat ovat eri ikäisiä, mutta pääosin käyttökuntoisia. Keittiön hana pääsee kuitenkin kääntymään reilusti altaan ohi ja heiluu myös kiinnityksestään. Pannuhuoneen vanha kaksiotehana jää valuttamaan eikä sulkeudu enää kunnolla. Kellarin pesuhuoneen suihkusta puuttuu suihkupää. Näkyvissä viemärikalusteissa ei havaittu vuotoja, mutta keittiön allaskaappiin on jossain vaiheessa jonkin verran päässyt valumaan vettä Toimenpide-ehdotukset Suositellaan vanhimpien vesikalusteiden uusimista. Keittiön hanan kääntyminen altaan ohi tulee estää hanan kääntymistä säätämällä. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

20 14 (15) 3.9 Ilmanvaihto Ilmanvaihtojärjestelmä Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa veto poistoilmaventtiileistä voi olla säästä riippuen ajoittain parempi ja ajoittain jopa olematon. Korvausilma tulee rakennukseen pääosin hallitsemattomasti lähinnä ikkunoiden epätiiveyden takia. Tällainen korvausilma koetaan yleisesti yleensä epämiellyttävänä vetona. Kolmeen alakerran huonetilaan havaittiin asennetun ilmaventtiili ulkoseinän läpi. Yläpohjan yläkolmiotilaan havaittiin päätetyn yläkerran WC-tilan poistoilmaputken (muoviputki) pää. Yläpohjan rakenteissa ei kuitenkaan havaittu silmämääräisesti vaurioita Toimenpide-ehdotukset Suositellaan rakennuksen ilmanvaihdon suunnittelua kokonaisuudessa toimivammaksi ja hallitummaksi. Rossipohjaisessa talossa, jossa talon alla olevassa maapohjassa voi olla hyvinkin paljon mikrobeja tulee kuitenkin huomioida, että poistoilmanvaihdon (alipaineen) merkittävä lisääminen voi lisätä haitallisia ilmavirtauksia talon alustilasta sisälle heikentäen sisäilman laatua. Yläkerran WC-tilan poistoilmaputki tulee jatkaa katon yläpohjarakenteen ja vesikaton läpi katolle tai yläpohjatilassa savupiipun ilmahormiin. Kylmässä tilassa kulkevat ilmakanavat tulee myös lämmöneristää Sähköjärjestelmä Sähköjärjestelmä Rakennuksen johdotukset ja sähkökalusteet (kytkimet ja pistorasiat) on asennettu todennäköisesti pääosin rakennuksen laajemman peruskorjauksen yhteydessä. Näiltä osin sähköjohdot kulkevat rakenteiden sisällä. Tämän jälkeen tehdyt sähköasennukset on tehty pääosin pintajohdotuksin. Osassa huoneita on seinällä sähköasennuskisko. Rakennuksen sähkökeskukset ja sulaketaulut ovat vanhempia ja ne todennäköisesti vain kunnostettu peruskorjauksessa. Rakennuksen sähköjärjestelmässä ei silmämääräisesti merkittäviä puutteita. Rakennuksessa sijaitseviin erikoissähköjärjestelmiin ja -laitteisiin ei ole otettu tarkastuksessa kantaa Toimenpide-ehdotukset Sähköjärjestelmä suositellaan tarkastettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön otettaessa. A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

21 15 (15) Turussa A-Insinöörit Turun Juva Oy Tuomo Sibakov LIITTEET Liite 1: Valokuvia kohteesta, 6 sivua A-Insinöörit Turun Juva Oy KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

22

23

24

25

26

27

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

Merimaskun rantamakasiini

Merimaskun rantamakasiini Kuntotarkastus Kuntotarkastusraportti 21.8.2012 (Päivitys 15.8.2014) 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0

Kuntotarkastus RS 3. Lounakuja 2, 04300 Tuusula. Tarkastuspäivä 9.7.2014. Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.racx.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotarkastus RS 3 Lounakuja 2, 04300 Tuusula Kuntotarkastus RS-3 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli 1900-luvun alussa rakennettu ja 60-luvulla laajettu koulurakennus Tuusulassa. Käytössä olleiden

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015

Kuntoarvio. Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Kalmarin kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Maksalantie 9 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (30) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Kolkanlahden koulu Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Kolkanrinteentie 5 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (28) Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Riitialan koulu Ikaalinen

Riitialan koulu Ikaalinen RS 15 Kuntoarvio Riitialan koulu Ikaalinen Tarkastuspäivä 15.1.2013 RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 6 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014

Kuntoarvio. Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki. Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Pylkömäen ala-aste Rahikaisentie 5a 43440 Pylkönmäki Hanke nro: 8520 / 12.11.2014 Inspecta Puh. 010521600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 0105216002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 2011 Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi KUNTOTUTKIMUS Cygnaeuksen

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot