Cleantech peruskorjauksessa. Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus Peruskorjauksen Cleantech tilaaja-toimittajatilaisuus 10.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cleantech peruskorjauksessa. Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus Peruskorjauksen Cleantech tilaaja-toimittajatilaisuus 10.2."

Transkriptio

1 Cleantech peruskorjauksessa Katriina Alhola Suomen ympäristökeskus Peruskorjauksen Cleantech tilaaja-toimittajatilaisuus , SYKE

2 Esityksen sisältö: Peruskorjauksen cleantech potentiaali Cleantech peruskorjauksessa esimerkkejä HANKINTAmappi Kuva: SYKE

3 Peruskorjaus Suomessa tilanne vuonna 2013 Korjausrakentamisen volyymi ohitti uudisrakentamisen, kasvaa n. 2,5 % vuodessa Julkisten palvelurakennusten peruskorjauksen osuus < 10 % talonrakentamisen kokonaistuotannosta (22,4 miljardia euroa, Forecon Oy) Korkeimmat korjauskustannukset ovat rakennusvuosikymmenen mukaan 70-luvulla valmistuneissa palvelurakennuksissa (86,2 /m2) (Tilastokeskus, 2014) Korjausrak. Uudisrak. 11,1 11,3 Mrd. Mrd.

4 Julkisia palvelurakennuksia peruskorjattiin 1.3 miljardilla eurolla vuonna 2013 Sosiaalitoimi Päiväkodit Koulut ja oppilaitokset Terveyskeskukset, sairaalat 1,3 miljardia Sisätilat 40 % Talotekniikka 35 % Ulkopinnat ja rakenteet 25 % Lähde: Tilastokeskus, 2014

5 Peruskorjaustarpeeseen johtavat syyt (terveydenhuolto- ja opetusrakennuksissa) Normaali vanheneminen tai Käyttötarkoitus- Sisäilman tai huono kuluminen toiminnallisuusmuutos laatu Vakavamman 80 % vaurion ehkäisy Laatu- tai varustustason parantaminen Energiatehokkuuden parantaminen (alle 20 %) Lähde: Tilastokeskus, 2014

6 Suomen rakennuskanta Kuva: Rakennusteollisuus, RT, ry Suomessa on n rakennusta, josta asuinrakennuksia 85 % Arviolta 50 % vuoden 2050 rakennuskannasta on rakennettu ennen vuotta 2010 (Vuolle, M., 2010) Merkittävä osa luvulla rakennettuja kiinteistöjä, jotka tulevat peruskorjausikään luvuilla Näiden energiatehokkuuden parantamisella olisi tod.näk. kustannustehokkain vaikutus koko maan energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen (SAFA, 2012)

7 HINKU kuntien hankintoja vuosille (yht. 70 milj. ) 2 % 2 % 1 % 19 % 13 % 8 % 6 % Peruskorjaus 20 % Uudisrakentaminen - energiatehokkuusinvestoinnit Peruskorjaus - ilmanvaihdon 29 % saneeraus tai uusiminen - lämmöneristävyyden Valaistus parantaminen, ikkunoiden uusiminen Sähkö ja lämpö - lämmitysjärjestelmän muuttaminen Kalustohankinnat - koulun ja/tai päiväkodin peruskorjaus 6kpl - tilaratkaisujen tehostaminen Liikenneinfra - terveyskeskuksen sekä Vesi sairaalan ja viemäröinti tilojen saneeraus 3 kpl Laitehankinnat - vuokra-asuntojen peruskorjaus - jäähallin korjaus Muut 20 % Katriina Alhola, SYKE

8 Rakennusten ympäristövaikutukset Nykyinen rakennuskanta kuluttaa 40 % Suomessa käytetystä energiasta ja aiheuttaa 30 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä Uudisrakentamisen vaikutus hidas, korjausrakentaminen tärkeässä asemassa % rakennuksen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana, loput rakentamisesta, purkamisesta ja kunnossapidosta (ks mm. Rakennusteollisuus RT ry, VTT, Lounamaa, 2010) Yli 90 % purkumateriaalista on kierrätettävissä Käyttövaihe 84 % -> 60 % Huolto ja ylläpito 4 % -> 9 % Purku 0,4 % -> 1 % Rakentaminen 12 % -> 30 % Kuva: Aleksi Lounamaa, 2010

9 Mitä ovat cleantech ratkaisut hankinnoissa? Tukee innovatiivisuutta ja edistää yritysten liiketoimintaa Teknologiaan perustuva ratkaisu Merkittävä elinkaaren aikainen ympäristöhyöty Taloudellisesti järkevä toteuttaa

10 Cleantech korjausrakentamisessa Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden on oltava TEKNISESTI, TOIMINNALLISESTI ja TALOUDELLISESTI mahdollisia. 1. Parantaa korjattavien tai uusittavien rakennusosien lämmönpitävyyttä vaatimusten mukaisiin arvoihin 2. Parantaa energiatehokkuutta kyseiselle rakennustyypille määritellylle tasolle 3. Laskea E-luku ja pienentää sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti. YM asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (annettu , voimaan viranom.)

11 Cleantech peruskorjauksessa TEKNOLOGIA CLEANTECH RATKAISUT KUULUVAT MARKKINOIDEN PARHAIMMISTOON ELINKAAREN AIKAISTEN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN NÄKÖKULMASTA Energiansäästömahdollisuudet tulee harkita tapauskohtaisesti lähtötilanteen huolellisen arvioinnin ja suunnittelun pohjalta. TALOUDELLISUUS CLEANTECH RATKAISUT OVAT ELINKAARIKUSTANNUK- SILTAAN KILPAILUKYKYISIÄ Toimenpiteet tulee valita suhteessa niistä saatavaan hyötyyn ja sopivuuteen toiminnalliseen kokonaisuuteen. TOIMINNALLISUUS VASTAA TARVETTA JA MUUTTUNEITA VAATIMUKSIA ESIM. TILANKÄYTÖLLE, TOIMII OSANA JÄRKEVÄÄ KOKONAISUUTTA Jos huolellisella suunnittelullakaan kohteesta ei saada toimivaa kokonaisuutta, ei sitä ole taloudellisesti järkevää remontoida ja käyttää.

12 Cleantech peruskorjauksessa YKSITTÄISET TEKNOLOGIAT Lämmitysjärjestelmä Oma energiantuotanto Ilmanvaihto ja jäähdytys Ikkunat ja ulko-ovet Lämmin käyttövesi, viemäröinti Valaistus Hissit, liukuportaat Sähkönkulutus ja mittarointi Rakenteet Puurakentaminen ÄLYKÄS JA TOIMIVA KOKONAISUUS Kiinteistön käytön hallinta avainasemassa Kokonaisenergiankulutuksen hallinta Materiaalien ekotehokkuus ja purkujätteen hallinta Viihtyisyys ja toimivuus PROSESSIN HALLINTA Korjausrakentamisen kokonaissuunnitelma Uusia kokonaisratkaisuja yhteistyöllä ja innovatiivisilla toteutusmuodoilla ja rahoitusratkaisuilla

13 Peruskorjaus voi olla Energiatehokkuustoimenpiteitä Kunnostusta Laajempi peruskorjaus Vanhan uudistamista Entisöintiä Uuden ja vanhan yhdistämistä (Purkamista ja uuden rakentamista) Korjaustarve erityisesti julkisivuihin ja taloteknisiin järjestelmiin sekä energiatehokkuustoimenpiteisiin. Kuva: SYKE

14 Ateneumin taidemuseo - Senaatti Kevät 2014 syksy 2015, n. 6 milj. Vesikaton korjaus n m2 Erityispiirteenä rakennushistoriallisesti tärkeä kohde Suunnitteluun tavallista enemmän aikaa, näyttelytoiminta jatkuu remontin ajan Ullakon ikkunoihin vaihdetaan energiatehokkaat eristyslasit ja uudet teräsrakenteet Erityishuomiota kiinnitetään näyttelyvalaistuksen suunnitteluun; LED-valoilla päivänvalosimulaationa ja johdetaan sisällä olevien kattoikkunoiden kautta näyttelytiloihin, panostettu valosuunnitteluun Lisäksi tärkeää ilmanvaihdon uusiminen Remontin yhteydessä liitytään kaukokylmään, mikä tuo lisätehoa jäähdytykseen Lähde: Korjausrakentaminen 1/2015

15 Espoo Lintuvaaran koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus Elinkaarihanke, yli 30 milj. Euroa 25 vuoden elinkaarivastuu YIT vastaa rakentamisvaiheesta ja Caverion toteuttaa rakennuksen talotekniikan ja vastaa kiinteistön 25 vuoden elinkaarijakson palvelusopimuksesta tuottaen kiinteistön ylläpitopalvelut sekä vastaa tilojen toimivuudesta, käytettävyydestä, kunnosta ja energianhallinnasta koko elinkaaren ajan Kiinteistön energiankäyttöä tehostetaan hyödyntämällä geotermistä energiaa lämmitykseen ja viilennykseen, samoin tarpeenmukaisesti toimivaa ilmanvaihtoa ja ledvalaistusta

16 Kuopion verotalo arvorakennus elinkaarimallilla Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde Talotekniikkaurakalle oli kaksi vaihtoehtoa, joista molemmista laadittiin luonnosvaiheen suunnitelma urakkaohjelmineen, joka tarkennettiin toteutussuunnitelmaksi yhteistyössä voittaneen urakoitsijan kanssa Jäähdytyspalkki-lämmityspatteri Säteilylämmitys-jäähdytysratkaisu Urakkahinnan lisäksi huomioitiin kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannukset 15 vuoden laskenta-ajalle Erityistä huomiota kiinnitetään mm. teknisen kiinteistöhoidon laadunhallintaan, lämpöenergian kulutukseen, käyttäjätyytyväisyyteen, kiinteistönhoidon laatuun ja lämpöolosuhteiden pysyvyyteen. Näitä arvioidaan ylläpitojakson aikana. Kilpailukykyisin vaihtoehto sisälsi huonekohtaisen sensorin, jota säätämällä voitiin vaikuttaa lämpötilaan. Tunnistettiin mm. ihmisistä lähtevä lämpö.

17 Koulun lämmitys maatilan hakelämmöllä (2013) Nousiaisten Kirkonpiirin koulun öljylämmitys korvattiin läheiseltä maatilalta saatavalla hakelämmöllä. Maatilan lämpökeskuksessa on 500 kw hakelämpökattila, jota käytetään maatilan lämmöntuotantoon sekä viljan kuivaukseen. Lämpökeskuksessa oli ylimääräistä lämpötehoa. Omistaja toteutti koulun lämmitysmuodon vaihdoksen avaimet käteen -ratkaisuna, jolloin kunta vain maksaa lämmöstä ja lämmöntuottajan vastuulla oli rakentaa putkisto sekä lämmönsiirtimet. Koulun ollessa vain noin 300 metrin päässä tilalta oli putkiston asentaminen helppo toimenpide. Kuva: Google

18 HUS Tornisairaala Huomattava energiankulutuksen pieneneminen Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan Julkisivun korjaus paremmin lämmöneristäväksi Maalämmön vaatima 80 kaivon putkisto rakennetaan Meilahden sairaala-alueella rakenteilla oleviin pysäköintilaitos- ja huoltopihatiloihin Valaistus uusitaan niin, että led-valoja käytetään mm. wc-tiloissa, lisäksi läsnäolotunnistimia ja aikaohjausta Katolle asennettavat aurinkolämpökerääjät tuottavat lämpöä sairaalan märkätilojen lattialämmitykseen Kuva:Google

19 Seurakunnat siirtyvät maalämpöön Sipoon kirkko siirtyi maalämpöön v Säästöt 10 vuodessa öljylaskussa ja sähkölaskussa kun maalämmön sähkölasku on ollut Mäntyharjulla kirkon energialasku pieneni 60 %, aiemmin öljyä kului litraa vuodessa Alatornion kirkon sähkölasku pieneni 80 % kun sähkölämmitys vaihdettiin maalämpöön Itse järjestelmät maksavat itsensä takaisin 4-7 vuodessa Lähde: KotimaaPro

20 Jäähdytysilman käyttöönotto rakennuksen lämmitykseen Raumalla lääkärikeskus Minerva teki ison uusien tilojen saneerauksen. Samassa rakennuksessa toimii myös puhelinyhtiö DNA, jolla on käytössään paljon tietotekniikkaa ja etenkin palvelimien jäähdyttäminen on merkittävää. Peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin järjestelmä, jossa palvelimien jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö otetaan käyttöön rakennuksen lämmityksessä. Lämmityskustannusten merkittävä aleneminen. Lähde: HINKUfoorumi

21 m3 Padasjoen monitoimitalo (uimahalli) Veden säästötoimet 2010: hanat, suihkut, wcistuimet Veden kulutus -8 %. Luonnollisesti säästöä myös lämmössä Kuormitusperusteinen veden kierrätys 2012 Sähkön kulutus -22 % (ensimmäinen täysi vuosi) Säästö sähkössä noin 6000 ensimmäisenä vuotena. Lisäksi säästöä kloorissa Uimahallin sisävalaistus LED-tekniikkaan 2013 Sähkön kulutus - 8 % (säästöä lisää toisena vuonna) Monitoimitalo Pasi Tainio, SYKE 21

22 Aurinkopaneelit Esimerkki: Paikallisia aurinkovoimaloita yhteishankinnalla Kesällä 2013 käynnistyneessä aurinkovoimaloiden HINKU-yhteishankinnassa oli mukana yksityishenkilöiden lisäksi Padasjoen, Laitilan ja Maskun kunnat. Padasjoella voimala asennettiin terveyskeskuksen katolle, Maskussa kirjaston katolle ja Laitilassa kaupungin viraston katolle. Kunnat tilasivat toimittajalta vain komponentit, jotta asennuksessa pystyttiin hyödyntämään mahdollisimman paljon omia työntekijöitä ja siten saamaan osaamista paikkakunnalle tulevia aurinkoenergian hankintoja silmällä pitäen. Sitovat tarjoukset solmittiin tilaajan ja tarjoajan välillä tapauskohtaisesti. 5 kwp-voimalan hankinta ei useimmissa kunnissa vaadi lautakunta-, hallitus- tai valtuustokäsittelyä, sillä voimalan alv 0% -hinta jää alle kuntien kynnysarvojen. Tällöin viranhaltijat pystyivät itse tekemään päätökset, mikäli budjetissa on varaa. Laitilassa kokonaisinvestointi saatiin verottomana yli kymmeneen tuhanteen euroon ja siten hanke oli oikeutettu 30 %:n investointitukeen. Mynämäen kunta ei osallistunut yhteishankintaan, mutta kilpailutti itsenäisesti uuden juuri valmistumassa olleen päiväkodin katolle 18 kwp-voimalan, jonka tuotto menee pääosin rakennuksen jäähdytykseen, jonka tehontarve on kesäpäivänä 15,4 kw. Lähde: SYKE HINKUverkosto / Pasi Tainio 22

23 Cleantech HANKINTAmappi Selventää Cleantech käsitettä julkisissa hankinnoissa Löytää tuoteryhmät ja hankkeet, joihin cleantech parhaiten soveltuu, sekä tätä tukevat hankintamallit Kehittää tiedonhallinnan ja päätöksenteon tueksi HANKINTAmappi portaali Lisätietoja:

24 HANKINTAmappi Rahoittajat ja muita yhteistyökumppaneita

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HAJAUTETUT ENERGIAJÄRJESTELMÄT SUOMEN ILMASTOPANEELI RAPORTTI 4/2013 M. AIRAKSINEN 1, J. SEPPÄLÄ 2 T. VAINIO 1, P. TUOMINEN 1, P K. REGINA 2, P. PELTONEN-SAINIO 2, S. LUOSTARINEN

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot

Arvorakennuksen suunnittelua ohjasi elinkaarimalli

Arvorakennuksen suunnittelua ohjasi elinkaarimalli Ku vat: Pent ti Potkonen Kuopion verotalo Arvorakennuksen suunnittelua ohjasi elinkaarimalli Kuopion verotalo sijaitsee arvokiinteistössä aivan kaupungin ydinkeskustassa. Peruskorjauksessa ja laajennuksessa

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015

Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015 Kuvat: SYKE Innovatiivisiin julkisiin cleantech hankintoihin johtavat prosessit ja päätöksentukijärjestelmä 11/2013 09/2015 Jyri Seppälä (vast. joht.), Katriina Alhola, Ari Nissinen, Olli Saarinen, Erika

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Onnelanpolku - Energiatehokas senioriasumishanke. Hankintaklinikan tulosraportti

Onnelanpolku - Energiatehokas senioriasumishanke. Hankintaklinikan tulosraportti Onnelanpolku - Energiatehokas senioriasumishanke Hankintaklinikan tulosraportti Syyskuu 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Hankintaklinikan idea ja työtapa...4 3. Hankintaklinikan tavoitteet ja

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006

CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006. Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Teknologiaohjelmaraportti 19/2006 Loppuraportti CUBE 2002-2006 2 CUBE 2002-2006 CUBE Talotekniikan teknologiaohjelma 2002-2006 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

KUNNAT ILMASTOKRIISIN RATKAISIJOINA

KUNNAT ILMASTOKRIISIN RATKAISIJOINA RAPORTTI SUOMI 2015 KUNNAT ILMASTOKRIISIN RATKAISIJOINA Kuinka kunnat voivat vähentää päästöjä kustannustehokkaasti energiatehokkuutta parantamalla Teksti: Jere Lehtomaa Hanna-Liisa Kangas Valokuvat: WWF

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 3 2013 Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Mari Sepponen, Jyri Nieminen & Veijo Nykänen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI Vaasan tiedepuistotalon energianhallintaratkaisut Riku Rikkola Patrik Sjöholm Pekka Peura VAASA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun

Tieto. Rakentajat. - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt. TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215. Oulun seudun Oulun seudun Rakentajan Tieto Huhtikuu 2/2014 Pihapuiden kaadot Kantojen jyrsintä Pihanurmikon jyrsintä ja mullan levitys TMI RAKENNUS-HARTIKKA Puh. 0400-890 215 - salaojat - pihatyöt - kivityöt - maarakennustyöt

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma 1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma KRITEERISTÖ ENERGIATEHOKKUUDEN TOTEUTUMISEKSI KAUPUNGIN JULKISISSA RAKENNUSHANKKEISSA Lappeenranta, 2012

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Toimitus: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Turun kaupunki Kiinteistöliitto

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Paavo Leinonen ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN SEUDUN OPISKELIJA- ASUNTOSÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA Työn

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö

Loppujulkaisu. Kestävä asuminen ja ympäristö Loppujulkaisu Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö Kestävä asuminen ja ympäristö -hanke, K-EASY, tarkasteli kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella jätehuoltoa, kierrätystä sekä

Lisätiedot