kunnonhallinta Vesitornien ja alavesisäiliöiden Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan osaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kunnonhallinta Vesitornien ja alavesisäiliöiden Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan osaaminen"

Transkriptio

1 Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta Heikki Kapanen Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinnan osaaminen Vesitornien ja alavesisäiliöiden omistus ja kunnonhallinta on hajautunut ympäri Suomea. Ylläpidon laatu vaihtelee. Ylläpito- ja tarkastustoiminta ei aina ole systemaattista ja kattavaa. Riskejä on jäänyt tunnistamatta. 2 1

2 Vesitornien ja alavesisäiliöiden tarkastaminen ja korjaaminen on haasteellista Vesisäiliöissä, erityisesti vesitorneissa on vaikeasti havainnoitavia rakenneosia. Poissa silmistä poissa mielestä. Korjaustöiden vaikeus. Vesitornien ahtaat kulkureitit, säiliöiden erikoiset muodot ja korkealla työskentely asettavat haasteita korjausten toteutukselle. Säiliötilojen hygieniavaatimukset sekä lyhyet ja harvinaiset huoltokatkot asettavat poikkeuksellisia rajoituksia työskentelytavoille ja rakennusmateriaaleille. Jääkö tarkastuksia ja korjauksia tekemättä, kun niistä aiheutuu riskejä ja haittaa vedenjakeluun? 3 Vesitornit ja alavesisäiliöt, miten ylläpitotoimintaa voisi kehittää Perusvaatimukset vesisäiliöiden ylläpitoon ja rakentamisen esittää englanninkielinen SFS-EN 1508 standardi Vesihuolto. Vaatimukset veden varastointijärjestelmille ja osille. Se on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi vuonna Standardi käsittelee asioita varsin yleisellä tasolla. RIL Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta on ensimmäinen vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallintaan keskittynyt suomenkielinen ohjekirja. Vesitornit ovat yksilöitä. Kyse on vaativista ja poikkeuksellisia rakenteista. Tarkastus- ja korjaussuunnittelutyössä tulee käyttää näihin tehtäviin erikoistuneita konsulttitoimistoja. Urakoitsijoiden valinnassa on huomioitava tehtävän erityispiirteiden vaatimustaso ja urakoitsijoiden kokemus. 4 2

3 RIL esittää hyväksi havaittuja toimintatapoja Muistilistat viikko- ja vuositarkastuksiin Ohjeet vesisäiliöiden puhdistamiseen ja desinfiointiin Ohjeet ovien lukituksesta ja kulunvalvonnasta Toimintaperiaatteita: ravintoloiden, toimistojen ja erilaisten antennien sijoittaminen vesitornien yhteyteen Tarkastajien ja suunnittelijoiden pätevyysvaatimusohjeet Kuntoarvioiden- ja tutkimusten työvaihekuvaukset ja raportoinnin rakenne Kuntotutkimuksiin soveltuvat tutkimusmenetelmät Rakenneosien tarkastelut ja niihin liittyvät erityispiirteet Korjaushankkeen prosessikuvaus Korjaushankkeiden kilpailuttamisohjeet Vesitornien korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavat erityispiirteet Vesisäiliöissä käytettävien rakennusmateriaalien soveltuvuus talousvesikäyttöön 5 RIL mukainen esitys tarkastuskäytännöistä Viikoittainen tarkastuskierros (viikonlopun jälkeen), ylläpidosta vastaava, toiminnallisuuden ja hygienian havainnointia. Vuositarkastus (keväällä), ylläpidosta vastaava ja rakennepuolen ammattilainen, vesisäiliön rakenteiden ja lvislaitteiden tarkastelu, erityistä huomiota kiinnitetään vesikaton toimivuuteen. Kuntoarviot vähintään kymmenen vuoden välein, FISE a- vaativuusluokan kuntotutkija, systemaattinen arvio, jossa tarkastellaan rakennesuunnitelmat ja arvioidaan kaikkien rakenneosien kunto nostolava-autoa apuna käyttäen. Kuntotutkimukset, kun havaitun vaurion tarkempi selvittäminen sitä vaatii tai mikäli on tarvetta selvittää kunto-, materiaali- tai mittatietoja korjaussuunnittelua varten. Kuntotutkimuksen suorittamiseen osallistuu FISE a-vaativuusluokan kuntotutkija ja AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija tai sen vaatimustasoa vastaavat näytöt omaava henkilö. Vesisäiliötilassa käyvillä henkilöillä pitää olla voimassa oleva vesityökortti. 6 3

4 Tunnistatko riskejä? Vesikattorakenteiden puutteet Vesikaton kunto on riski säiliötilan hygienialle. Silti vedeneristeen päälle perustetut antennit ovat hyvin yleisiä. Läpivientejä pitäisi välttää tai niiden kohdilla pitäisi käyttää asianmukaisia tuentoja ja laipallisia tiivisteitä. Säiliötilojen kulkureitit pitäisi olla hyvin suojattuja. Kulkuaukkojen sijoittamista katettuun tilaan suositellaan. 7 Tunnistatko riskitekijöitä? Hygieniariskejä Säilötilan ilmanvaihtoaukoissa pitäisi olla suojaverkot ja suodattimet. Vesikaton vedenpoiston johtaminen säiliötilan kautta on hygieniariski. Säiliötilan puisiin (katto)rakenteisiin liittyy homehtumis- ja lahoamisriskejä. Säiliötilassa käytettävien rakennusmateriaalien pitää olla talousvesikäyttöön soveltuvia. Säiliötilan korjaustyöt päättyvät aina säiliötilan pesuun ja desinfiointiin sekä veden laadun varmistamiseen. 8 4

5 Tunnistatko riskitekijöitä? Puutteelliset kulkutiet Uuden rakennuksen kulkureittien turvallisuusmääräykset on esitetty RakMK F2:ssa. Rakennustyömaata koskee VNa Vasemmassa valokuvassa näkyvälle tarkastustilaan johtavalle kulkuaukolle on tehty kaitein varustettu kulkusilta. Altaiden päällä ei saisi olla sellaisia kulkureittejä, joilta lika-aineita voi päästä veteen, kuten ritilätasoja. 9 Tunnistatko riskitekijöitä? Säiliöiden vesivuodot Säiliöiden vesivuodot aiheuttavat: pakkasvaurioita kylmissä betonirakenteissa, teräs- ja jänneteräskorroosiota, lämmöneristeiden vettymistä ja julkisivuverhouksia tukevien puurakenteiden lahoamista. Vesivuodoista voi seurata vaurioita, joista johtuen esim. julkisivuverhouksia irtoaa ja pahimmassa tapauksessa rakenteiden kantavuus vaarantuu. 10 5

6 Tunnistatko riskitekijöitä? Irtoilevat rakenneosat Julkisivuista irtoavat laasti- ja betonikappaleet, levyt sekä katolta putoava lumi ja jää ovat tyypillisiä ongelmia vesitornikohteissa. Vesitornien ympärille suositellaan suoja-aitojen rakentamista, mutta ne eivät saisi estää nostolavaauton käyttöä pelastus- tai tarkastustilanteessa. 11 Tunnistatko riskitekijöitä? Kantavien rakenteiden halkeilu Säiliötilojen kantavien rakenteiden halkeamien tarkastelu edellyttää nostolavaauton käyttöä. Halkeamien syyt ja seurausvaikutukset on arvioitava tapauskohtaisesti. Halkeamat kartoitetaan ja niiden leveydet mitataan. Halkeilleiden rakenteiden suunnitelmiin paneudutaan ja tarvittaessa tehdään laskennallisia kantavuustarkasteluja, jotta oikeat korjaustoimenpiteet osataan suunnitella. 12 6

7 Tunnistatko riskitekijöitä? Rakenteiden rapautuminen Säröillyt betonipinta enteilee pakkasrapautumista. Veden jäätyminen säröissä ja huokosissa aiheuttaa painetta, joka rapauttaa betonia. Alkavaa rapautumista voidaan tutkia vetokokein ja hienäyttein. Mureneva betonipinta on merkki vakavasta pakkasrapautumisesta. Timanttiporatussa lieriössä pakkasrapautuminen näkyy betonipinnan suuntaisena lustona (yleensä tämän havaitsee vasta hieanalyyseissä). 13 Tunnistatko riskitekijöitä? Teräskorroosio Teräskorroosio aiheuttaa betonipintojen lohkeamista ja vakavammissa tapauksissa myös rakenteiden sortumisriskejä. Teräskorroosioriskejä kartoitetaan mm. betoniraudoituksen peitekerrosmittauksin ja betonipinnan karbonatisoitumissyvyyden määrityskokeilla ja rakenneavauksilla. Jyväskylän Kangasvuoren vesitornin sortumaan johti jänneterästen viivästynyt vetymurtuma. Vetymurtuman syntyyn vaikutti teräskorroosio. 14 7

8 Tunnistatko riskitekijöitä? Puutteellinen ylläpito Vesitornien julkisivujen kuntoarvioissa ja tutkimuksissa pitää käyttää nostolava-autoa. Jyväskylän Kangasvuoren vesitornin sortumiseen vaikutti osaltaan vasemman puoleisen valokuvan kaltaiset vuotavat elementtisaumaukset (valokuva ei ole sortuneesta vesitornista). Säiliötilan puhdistuksen yhteydessä on hyvä tehdä säiliötilan kuntoarvio (dokumentoida tarkastus). Oikean puoleisessa valokuvassa näkyy säiliötilan vaurioitunut pinnoite. Säiliötiloissa on myös havaittu talousvesikäyttöön soveltumattomia pinnoitteita. 15 Riskit saadaan hallintaan systemaattisella tarkastustoiminnalla sekä suunnitelmallisella ja ammattitaitoisella ylläpitoja korjaustoiminnalla. 16 8

9 Kiitos 17 9

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

RIL 264-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta

RIL 264-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta RIL 264-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Vesitornien ja alavesisäiliöiden kunnonhallinta 2 RIL 264-2013 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko.

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Työn tekijä: Armi Vihattula Työn ohjaajat: Sami Laine Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Korjaustarpeen selvittäminen ja kuntotutkimukset päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa Matti Herranen, TkK Asiantuntija, Vahanen Oy matti.herranen@vahanen.com Betonijulkisivujen ja

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA

TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA I TEEMU ALASTALO KUNTIEN KIINTEISTÖJEN HALLINTA KOSTEUSVAURIONÄKÖKULMASTA KANDIDAATINTYÖ Tarkastaja: Tekniikan lisensiaatti Olli Teriö II Tiivistelmä TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioituneen asunnon VIRHESELVITYKSISSÄ JA KORJAUKSISSA HUOMIOITAVAA

Kosteus- ja homevaurioituneen asunnon VIRHESELVITYKSISSÄ JA KORJAUKSISSA HUOMIOITAVAA Kosteus- ja homevaurioituneen asunnon VIRHESELVITYKSISSÄ JA KORJAUKSISSA HUOMIOITAVAA VIRHESELVITYKSISSÄ JA KORJAUKSISSA HUOMIOITAVAA Pienkiinteistön rakenteiden kunnon ja sisäilman laadun selvittämiseksi

Lisätiedot

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat IV-KUNTOTUTKIMUS Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat Ilmastointijärjestelmän hyvä hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä IV-järjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI

HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI HIEKKAHARJUN UUSI VESITORNI Hankesuunnitelma HSY:n hallitus 21.8.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/51 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1990-2010 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY LOKAKUU 2006 Betonikeskus ry Tassu-projekti 1. JOHDANTO 3 2. LAATUPUUTTEET 4 2.1.M ITTAPOIKKEAMAT 4 2.1.1. Toleranssiohje 4 2.1.2. Ohjearvojen soveltaminen

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot