Listening Post Taustaa. Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Pekka Tokola ja Timo Totro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Listening Post 2014. Taustaa. Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Pekka Tokola ja Timo Totro"

Transkriptio

1 1 Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Pekka Tokola ja Timo Totro Listening Post 2014 Taustaa Organisation for Promoting Understanding of Society (OPUS) on kansainvälinen organisaatio, joka nimensä mukaisesti pyrkii lisäämään ymmärrystämme yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista. OPUS on kehittänyt metodeja, joilla on mahdollista tavoittaa globaaleja kehitystendenssejä ja luoda eräänlaisia läpileikkauksia yksilön ja yhteiskunnan keskeisistä ajankohtaisista ongelmista. Listening Post, kuuntelupaikka, on eräs yksilö- ja ryhmädynaamista tietoutta hyödyntävä metodinen ratkaisu, johon myös psykoanalyyttinen kuuntelu on antanut sisältöä. Listening Post menetelmä ei ole tyypillinen seminaari, koska sen työskentely perustuu assosiatiiviseen, intersubjektiiviseen ja kokonaisvaltaiseen kuunteluprosessiin, jonka avulla luodaan pienoiskuva suomalaisen yhteiskunnan tilasta ja siihen vaikuttavista ajankohtaisista psykososiaalisista virtauksista. Kyseessä on tutkiva tapahtuma, jossa pyritään ymmärtämään yhteiskuntaa ja työelämää yksilön kokemusten kautta. Tapahtuman rakennetta olemme kuvanneet yksityiskohtaisemmin tämän lehden numerossa 1/2011. Listening Post toteutetaan saman viikon sisällä eri puolilla maailmaa, tänä vuonna jo 36:ssa maassa. Suomen tapahtuman järjestäjät Metanoia Instituutti ja Organisaatiodynamiikka FINOD ry ovat olleet mukana vuodesta 2005 lähtien joka vuosi. Alla oleva raportti on lähetetty kansainväliselle organisaatiolle, joka julkaisee yhteisen raportin ja eri maiden kansalliset raportit osoitteessa josta löytyy myös aikaisempien vuosien raportit. Psykoterapia lehdessä suomalaiset raportit ovat olleet vuodesta 2011 lähtien, vuoden ensimmäisessä numerossa. Osoitteesta fi löytyy raportteja pidemmältä ajalta. Niiden kautta löytyy historiallista perspektiiviä yhteiskunnassa tapahtuviin muutostrendeihin ja niiden heijastumiin yksilöiden elämään. Kokemusten jakaminen: Missä mennään? Miten me suomalaiset voimme? Eräs osallistuja totesi Listening Post seminaarin päätöskeskustelussa, että meistä syntyi työskentelyn aikana ryhmä. Ryhmässä syntyi sellaista jäsenten välistä vuorovaikutusta, joka kannatteli soljuvaa liikkumista ryhmään tuotujen ääripääilmiöiden välillä. Liikuttiin luovuttamisen ja luottamisen; jalat maassa maalaisjärjen ja ulkoistetun byrokratian heitteille jättämänä olemisen; paikallaan pyörivään oravanpyörään juuttumisen ja rinkka selässä maailman eri kolkilla kulkemisen; itsekkyyden ja kateuden tukahduttamissa ja ihminen tarvitsee toista ihmistä lajin selviytymisen maisemissa. Ryhmässä saatiin metaforisesti kiinni ja jaetuksi elämän pirullista kompleksisuutta, joka ei ole järjestettävissä toisiaan pois sulkeviin siiloihin. Vuoden 2014 Listening Post raportissa yritämmekin antaa tilaa ilmiöiden paralleelisuudelle, kerroksellisuudelle, ristikkäisyydelle ja sikinsokisuudelle, eri suuntiin liikkumiselle. Kaikki ei näin muodoin ole ilmaistavissa selkein sanoin. Molemmat hypoteesit sisältävät useita tulokulmia. Kaikkeen emme ryhmässä myöskään löytäneet sanoja. Niinpä jaoimme ja reflektoimme myös kuvametaforan kautta, josta sitten syntyi hypoteesi 1:n osa.

2 2 Pääteemojen etsiminen. Kokemuksen analyysi ja hypoteesit Teema 1. Yltiöyksilöllisyys ja uudenlainen ihmisten välisen yhteisöllisyys paikallaan pysyminen, lähteminen ja palaaminen Analyysi Ensimmäiseksi jaettiin masentaviksi kuvattuja kokemuksia siitä, kun on huomannut olevansa luovuttamassa maailmanparantamisesta. Kokemuksella ulkopuolisuudesta ja tietämättömyydestä, mihin voi vaikuttaa ja mihin ei. Pyörii vain oravanpyörässä, joka pysyy paikallaan eikä sieltä pääse pois. Mitä on kehitys ja mitä pitäisi edistää. Ammatillinen jännite toiveikkuuden ja sen välillä, että kokemustiedon yli kävellään. Osallistujat kertoivat matkoistaan maailman eri kolkissa ja Suomessa synnyinseuduillaan. Jaettiin sukujuurille paluun tuottamia mielihyvän tunteita, virtaava vesi on minun turvallinen mielenmaisemani. Jaettiin myös toisenlaisia kokemuksia liikkumisesta ja lähtemisestä. Ecuadorissa tajusin, miten eurooppalainen ajatus kehityksestä ja hyvinvoinnin turvaamisesta on itsekäs ja lisää epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä väkirikkaissa maissa. Pohjois-Karjalassa käydessäni tunsin suurta huolta siitä, miten ihmiset siellä tulevat toimeen, eriarvoisuus kasvaa. Sen huomaamista, että on luovuttamassa, ei pidetty pelkästään kielteisenä, vaan myös toiveikkaana, erilaiseen tulevaisuuteen uskaltautumisena. Pohdittiin, että uskallan luopua, koska luotan itseeni, siihen että löydän ja uskallan muuttaa elämääni. Eräs osallistuja kertoi lapsestaan, joka muuttaa Kanadasta Brysseliin ja tähtää perheensä kanssa avustustyöhön Afrikkaan. Toinen osallistuja kertoi pojastaan, joka meni töihin Kiinaan Pohjois-Korean rajalle ja alkoi harrastaa vanhoja miekkataistelulajeja. Minä äitinä jäin Suomeen ja minua pelottaa. Erään osallistujan 8- vuotias lapsenlapsi oli järjestänyt koulussaan keräyksen köyhien luokkakavereiden auttamiseksi. Kokemuksena Saimaan purjehdusretkeltä oli ihastusta syrjäseutujen ihmisten kyvystä verkostoitua, kukin tekee mitä osaa, kun valtio on keskittänyt palvelunsa pitkien matkojen päähän ja kunnat ulkoistaneet palvelunsa yksityisille yrityksille palvelun tarvitsijoiden ulottumattomiin. Kun matkailija kävi tiekirkossa ja olisi halunnut sytyttää kynttilän, ei turistioppaana ollut koululainen löytänyt kynttilää eikä tulitikkuja ja totesi: minua ei ole ohjeistettu näissä asioissa. Kokemuksen ihmisen koko olemuksen kohtaavasta yhteisöllisyydestä toi eräs osallistuja Thaimaan matkaltaan, jossa hän asui retriittityyppisessä toipumiskeskuksessa, johon kokoontui ammattilaisia ja vapaaehtoisia ympäri maailman. Jokainen siellä kokoontuva ryhmä otti tulijat vastaan taputuksin ja samoin hyvästeli lähtijän taputuksin. Yhteisön päämääränä on, että: kukaan ei tee tällä rahaa, mutta kaikki hyötyvät. Teema 2. Oravanpyörä, raha ja valta tilan antaminen uusille näkökulmille Analyysi Osallistuja näki unen, jossa hän myi huolella remontoimansa talon. Ja tyrmistyi, kun uudet omistajat saman tien häätivät hänet ulos. He halusivat muuttaa sisään heti, mene pois, meillä on

3 3 kiire, ei ole siirtymäaikoja. Terapeutti kertoi toisaalta syyllisyyden ja toisaalta omnipotenssin kokemuksistaan ja työpaineiden lisääntymisestä, kun avun tarpeessa olevat ovat alkaneet vedota terapeuttiin päästäkseen hoitoon, kun hoitoon hakeutuminen on ulkoistettu avuntarvitsijalle itselleen. Kysymys vallasta on samalla kysymys rahasta, joka arvottaa myös sisäistä maailmaa. Kolme konkurssia tehnyt yrittäjä kertoi olevansa tyytyväinen yrittäjyyteen. Hän kertoi päässeensä irti rahan vallan tuottamasta orjuutuksen ja pelon kokemuksesta. Kun luopui rahan vallasta, sai tilalle luottamuksen elämään, kyllä minä ja perheeni selviämme, kun teemme työtä emmekä rahaa. Puhuttiin turvallisuuden tunteen ja luottamuksen synnystä, pienistä iduista, joista saattaa nopeastikin kasvaa erilaisia, uusia tapoja kohdata ihmisiä ja paikallista elämäntapaa. Erään osallistujan kotikaupungissa suojatien ylittämisestä on tullut ystävällinen kävelijän ja autoilijan kohtaaminen. Autoilijat hiljentävät jo kaukaa, osoittavat kädenliikkeellä tietä ja tienylittäjä vilkuttaa kiitokseksi. On syntynyt paikallinen tapa, joka ei suinkaan päde kaikkialla. Eräs osallistuja kertoi silminnähden vieläkin vihaisena taannoisen suojatiekokemuksensa, jossa hän oli tulla citymaasturin yliajamaksi. Hän kertoi ensimmäisen reaktionsa olleen, kun selvisi auton tieltä pois, raivon: onko käden ulottuvilla mitään, millä voisin hakata autoa. Työelämä ajaa yli kiireeseen ja kilpailuun vedoten. Missä on ajatusten ja lupausten suojatie, kun niiden yli kävellään mennen tullen. Hypoteesi 1 Historian näkökulma. Moderni kulttuuri loi teollistuneen ja byrokraattisen yhteiskunnan. Teollisissa yhteisöissä työnantaja toimi kollektiivisena isänä, ammattiyhdistys äitinä. Tulevaisuus nähtiin nousuna ja kehityksenä. Postmoderni on tuonut epävarmuuden, perinteinen teollisuus on siirretty uuskolonialistisesti kehittyviin maihin, perinteiset instituutiot ovat rapautuneet. Holhoaminen on vaihtunut heitteillejättöön. Yhteiskunta ja kulttuuri korostavat yksilöllisyyttä ja pakottavat siihen. Normina on: tuota, ole tehokas, valitse pian (jo päiväkodissa), vastuu on yksin sinulla. Selviytymiskeinoiksi muotoutuu: ei ole ohjeistettu eli ulkoistaminen (myös eettisyyden ja kohtuuden osalta). Seurauksena ahneus ja itsekkyys. Vauhdissa ajetaan päälle ja jäädään alle, syrjäseuduilla ei päästä edes liikkumaan. Kuuluminen yhteisöön on yksilölle selviytymisen edellytys. Mihin liittyä, mihin luottaa? Liittyminen edellyttää luottamusta. Miten toteutuu tarve liittyä, jos ihmisen tärkein kyky on kilpailukyky? Psykodynaamisessa organisaatioajattelussa on sovellettu Melanie Kleinin esittämää ihmisen kehityspsykologista ajattelua. Sen mukaan varhaisen kehityksen, skitsoparanoidiseksi kutsutulle positiolle on ominaista vahva pyrkimys pysyä tasapainossa, erottaa hyvä pahasta. Muutosta vieroksutaan, mielellään torjutaan se, koetaan jopa vainon tunteita. Edellä tuli esille vetoa tämäntapaisen selviytymiskeinon käyttöön. Miten päästä eteenpäin, asioita jäsentävään depressiiviseen positioon? Kleinilla se perustui rakkauden, kiitollisuuden kokemuksen tuomaan luottamukseen. Bion puhui containerista, asioiden kypsyttelystä jonkun toisen kannattelemana. Edellä kuvatusta kokemuksellisesta maailmasta näyttävät kadonneen perinteiset kannattelijat. Selviytymiskeinoksi voi etsiä toipumiskeskusta Thaimaasta, tuoda idästä läntiseksi muovatun mindfufness-terapian, jossa ihminen taitaa itse pelastaa itsensä, myös toisten seurassa.

4 4 Tilanteen voisi nähdä myös kompleksisuusajattelun kuvaamana pirullisena ongelmana. Silloin jo itse ongelma on vaikea kuvata, ja samaan aikaan pitäisi jo etsiä ratkaisukeinoja. Mutta pyrkimyksenä ei olekaan saavuttaa entistä tasapainoa vaan sopeutua muutokseen. Kaaoksen reunalla oltaessa avautuu mahdollisuuksien ikkuna. Tällainen epävarmuus tarvitsee sekin kannattelua. Kompleksisuusajattelu tarjoaa vaihtoehdoksi pirstaleisuudelle kollektiivista älykkyyttä. Sitä kehkeytyy, kun ongelmaa käsittelevät ihmiset ymmärtävät sen sisällön ja merkityksen samalla tavalla, pirulliset ongelmat kun ovat monitulkintaisia ja vastauksia on monia. Kehkeytyminen edellyttää siten myös ihmisten vuorovaikutusta toistensa kanssa. Voisiko ajatella mutkia oikoen että LP-ryhmä edustaa juuri tällaista tulkintatyötä tekevää ja vaihtoehtoja reflektoivaa kollektiivista älykkyyttä? Ryhmä ja sen vuorovaikutus on työskentelyn kannattelija. Ryhmä on myös esimerkki itseorganisoitumisesta. Suunnittelun sijaan organisoitumista ruokkii vuorovaikutus ihmisten kesken. Katso kuva. Hypoteesi 2. Siivet ja juuret. Toinen selviytymiskeino voisi avautua juurilleen paluun metaforasta. Sillä on yhteisöllisen ulottuvuuden, sukujuurille paluun lisäksi myös ihmisen historiaan, biologiseen evoluutioon linkittyvä ulottuvuutensa. Onko tapahtumassa systeeminen muutos ihmisen kokonaisuuden ymmärtämisessä, perinteisen body-mind dikotomian ylittämisessä? Aivotutkimus on tässä merkittävässä roolissa. Ruumis reagoi, tietää ennen mieltä. Suojatiellä lähes yliajetuksi tullut tunnistaa ruumiinkielestä raivonsa ja vihansa. Ruumis ja tunteet reagoivat muihinkin kohtuuttomuuksiin, myös hyväänoloon. Meidän on aika siirtyä jäykästä konemetaforasta biologisesti sopeutuvan systeemin metaforaan, esimerkiksi aivoihin, eloperäiseen organisaatioon.

5 5 Oravanpyörä on pakkotahtisen liikkeen metafora. Usein sillä kuvataan omalakisena pidettyä talouselämää, rahan valtaa, siihen ei voi vaikuttaa. Toisaalta marsut juoksevat mielellään pyörässä, kaikki ihmiset eivät pääse siihen sisällekään. Toisaalta monet haluaisivat siitä pois. Vaikka juoksee kuinka kovaa tahansa, itse pyörä pysyy aina paikallaan; siinäkö turhautumisen syy? Mielenkiintoinen on myös fraktaalisuudeksi kutsuttu ilmiö: tietty erityispiirre toistuu systeemin eri tasoilla ja systeemien välillä. Näin voi ymmärtää kulttuurin suuren systeemin pirstaleisuuden toistuvan ihmisyksilön pienemmissä systeemeissä. Yksilöistä, työyhteisöistä ja organisaatioista tulee ahneen ja itsekkään numerotalouden näköisiä. Miten selvitä tästä suurten systeemien tuottamasta sisäisestä turbulenssista? Metaforisena hypoteesina voisi olla, että tarvitaan sekä juuret että siivet. Juuret pitävät jalat maassa eli realiteeteissa ja ihmisen ihmisenä tarvitsemissa perusasioissa. Tarvitaan myös siivet, kaukaa katsomista ja vieraaseen tutustumista, itselle uusia ja outoja näkökulmia, jolloin koko asetelma pääsee kääntymään ja asiat saavat mielessä uutta järjestystä.

Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Marianne Tensing, Timo Totro

Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Marianne Tensing, Timo Totro 1 Psykoterapia (2015), 34(1), 48 52 Maija-Leena Setälä, Leila Keski-Luopa, Marianne Tensing, Timo Totro Listening post -tutkimustapahtuma 2015 Tänä vuonna on kulunut 10 vuotta siitä, kun Metanoia Instituutti

Lisätiedot

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä:

Näihin kysymyksiin lähdemme etsimään vastauksia selvittämällä: Artikkeli on julkaistu kirjassa: Tensing, M & Totro T. (toim) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti 2010. IHMISMIELEN TOIMINTAA YMMÄRTÄVÄ STRATEGIA

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 R A T K E S N EI TARVI SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT TTÄ TIE- DÄ SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 / 99 2 N:o 1 / 99 (25.2.1999) 5.vuosikerta

Lisätiedot

Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille Kimmo Hätinen

Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille Kimmo Hätinen Jäsenlehti 2/2014 Jäsenlehti 2/2014 Puheenjohtajan palsta: Avoimuus, luottamus ja ystävällisyys 3 Taru Kaivola Kokemuksia ryhmäanalyyttisestä terapiaryhmästä 5 lähisuhteissaan väkivaltaa käyttäneille miehille

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Ruusun varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisältö 1. Saatesanat 2. Varhaiskasvatuksen perusta Ruusussa 2.1. Arvot ja niiden toteutuminen Ruusun arjessa 2.1.1.Henkilökunta 2.1.2.Vanhemmat 2.1.3.Lapset

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19 Jäsenlehti 1/2010 2 Jäsenlehti 1/2010 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Yksilö vai ryhmä Christine Zitting 4 Hiljaisuus ryhmässä Hanneli Pyhältö 5 Energiaa kollektiivisuudesta Kari Kähönen 9 Raunon

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26

Perheterapeutti. Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14. Valokuva terapian välineenä s. 26 Perheterapeutti 1-2014 Valokuva terapian välineenä s. 26 Keho kertoo, mikä terapiassa vaikuttaa s. 20 Perheterapeutit kokoontuvat Turussa Keula kohti kongressia s. 14 Tässä numerossa ARTIKKELIT VAKIOPALSTAT

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI S I S Ä L LY S L U E T T E L O 1 / 2015 4 MOBIILI TYÖ Ihan tavallinen sankari Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050 338 2601 J Y VÄ S K Y L Ä Yliopistonkatu 36, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti.

Ensimmäinen kokous. Aloittelijoiden kokoukset syntyivät varhain 40-luvun alussa kun AA alkoi kasvaa nopeasti. Paluu Perusasioihin - Aloittajien kokoukset 1 Ensimmäinen kokous TERVETULOA ensimmäiseen neljästä yhden tunnin AA-kokouksesta. Seuraavien viikkojen aikana tulet kuulemaan, miten toivutaan alkoholismin

Lisätiedot

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta"

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema ...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta" Arvoisat tulevaisuusvaliokunnan edustajat, Hyvät Kokeneiden viisaiden

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3. Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4

Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3. Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4 Jäsenlehti 1/2009 2 Jäsenlehti 1/2009 Naudankasvatuskulttuureita! Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde Taru Kaivola 4 Käymme aina rinnakkain? Tuula Grandell 8 Siltojen

Lisätiedot

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Jussi Pennanen E3 Tuomo Salo E3 Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot