Etelä-Savon. Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, KUOPIO Puh , fax MIKKELIN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon. Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, 70500 KUOPIO Puh. 0400-675 621, fax 017-263 2464 MIKKELIN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Etelä-Savon YRITYSMAAILMA 1 Lokakuu 3/2013 Mittaukset, maaperätutkimukset, kiviaineslaboratoriopalvelut MAAPERÄTUTKIMUKSET - maastotutkimukset - paino-, täry-, porakone- ja heijarikairaus - siipikairaus - routa-avaukset ja kallion varmistukset - näytteenotto - pohjavesiputkien asennus ja seuranta - pohjatutkimukset - ympäristönäytteenotot, (Pima) MIKKELIN KAUPUNKI TYÖLLISYYSPALVELUT MAA- JA KIVIAINESLABORATORIO Laboratoriomme on PANK ry:n hyväksymä sekä INSPECTA:n sertifi oima maa- ja kiviainestestauksiin erikoistunut laboratorio. Tarjoamme SFS-normien mukaiset maa- ja kiviaines-testit (mm. kuulamylly-, Los Angeles- ja Micro- Deval-testit) sekä sitomattomille kiviaineksille että päällyste-, raidesepeli- ja betonikiviaineksille. Suoritamme myös kiviainesten CE-merkintään liittyvät palvelut. Lisää tietoa netistä: Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12, KUOPIO Puh , fax TYÖNANTAJA! Kiinnostaako sinua, mitä mahdollisuuksia alueella oleva työvoimareservi voisi Sinulle antaa? OTA YHTEYTTÄ: Mikkelin Työllisyyspalvelut ovat mukana valtakunnallisessa kuntakokeilussa, jonka tarkoituksena on edistää pitkään työttömyysetuutta saaneiden henkilöiden työllistymistä. Hankkeen rahoittaa Työ- ja Elinkeinoministeriö. Uusimmat kohteemme As Oy Juvan Kruunuhovi As Oy Mikkelin Satukirja

2 2 YRITYSMAAILMA Yhä useammin maatilayritykset toimivat myös työnantajina ja palkkaavat maataloustyöntekijöitä, karjanhoitajia, lomittajia, tallityöntekijöitä, ratsastuksenopettajia, metsureita ja muita näiden alojen ammattiihmisiä. Kauppapuutarhat, viherrakentajat ja taimistot tarjoavat työtä sekä vakinaisille että isolle joukolle kausityöntekijöitä. Ulkomaisia kausityöntekijöitä sadonkorjuutöissä on vuosittain toistakymmentä tuhatta henkilöä. -Tuotantoaan laajentavat kotieläinyritykset palkkaavat uusia työntekijöitä. Yrittäjän siirtyessä työnantajan rooliin tulevat hänelle eteen työsopimukseen, palkkaan ja työaikaan sekä lakisääteisiin maksuihin liittyvät kysymykset. Myös ulkomaiseen työvoimaan liittyvät säännökset aiheuttavat työnantajille tiedontarvetta, kertoo Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola. -Tavoitteenamme on toimia työnantajan tukena kaikissa työsuhdeasioissa. Maaseutuyrityksissä työtä tarjolla! Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola tutustumassa hevostallin toimintaan. Maatalousalalla oma työehtosopimus Nykyinen Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on voimassa tammikuuhun Työehtosopimus on yleissitova eli se koskee alan kaikkia työnantajia. -MTA:n jäsenet saavat jäsentiedotteet uusista palkoista ja muista sopimukseen tulevista muutoksista. Ajan tasalla oleva ja yhdestä paikasta saatava tieto työsuhdeasioista on tärkein hyöty työnantajaliiton jäsenyydestä, Rekola toteaa. -Uudelle jäsentyönantajalle lähetämme työsuhdekansion, MTA joka sisältää työehtosopimuksen ja muut voimassa olevat säännökset. Tiedotteet ja erilaiset työsuhdeasioiden lomakkeet ovat extranet -jäsensivuilla vapaasti jäsentyönantajien käytettävissä. MTA:n lakimiehiin työnantaja voi aina ottaa yhteyttä työelämän kysymyksissä. Tee aina kirjallinen työsopimus Kirjallisessa työsopimuksessa työehdot tulevat selkeästi sovituiksi. MTA:n jäsenet voivat käyttää valmista lomaketta, joka on ulkomaisia työntekijöitä varten myös englannin, viron ja venäjän kielellä. Koeajan käyttö työsuhteen alussa on aina suositeltavaa ja sekin edellyttää kirjallista työsopimusta. Työsuhteen aikana työpaikalla syntyy joskus tulkinta- tai erimielisyystapauksia. Liiton lakimiesten hoitama neuvontapalvelu on jäsenille ilmaista. MTA:n jäseniksi ovat tervetulleita sekä vakinaisesti että kausiluonteisesti työnantajina toimivat yrittäjät. Vaativuus ja pätevyys palkan perusteina Työehtosopimuksen palkkausjärjestelmä perustuu työn vaativuuteen ja työntekijän pätevyyteen. -Vaativammasta työstä parempi palkka ja myös hyvästä työsuorituksesta parempi palkka kuin välttävästä; nämä ovat yleisesti hyväksyttyjä palkkauksen periaatteita, selvittää Rekola. -Töiden vaativuuden arviointi on perusteltua, koska erilaiset työt eroavat toisistaan koulutuksen, vastuun ja kuormituksen osalta. Alin taulukkopalkka on tällä hetkellä 8,04 euroa/tunti. Työehtosopimus mahdollistaa työaikajoustot -Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus on työaikajärjestelyjen osalta melkoisen joustava, myöntää Rekola. -Työpaikalla voidaan käyttää kiireaikana yhdeksän tai kymmenen tunnin työpäivää ja tasoittaa pitkät työpäivät hiljaisempana aikana. Ylityökorvauksia ei silloin muodostu. Säännöllisen työajan tasoittumisjakso voi olla vuoden pituinen. Näin saadaan arvokkaita työtunteja kohdistettua kiireimpiin työkausiin. Työnantajalta tämä edellyttää työajan suunnittelua ja myös tiedottamista työajan jaksotuksista työntekijöille. -Tämän tapaiset joustavat työaikamallit sopivat nimeen omaan kausiluontoisille maaseutualoille ja omalta osaltaan edesauttavat palkatun työvoiman käyttöä yrityksissä, Rekola uskoo. Tarvitsemme työvoimaa sekä kotimaasta että ulkomailta -Maa- ja puutarhatilat työllistivät viime vuonna n ulkomaalaista. Kotimaan työmarkkinoilta ei enää löydy riittävästi väkeä esim. marja- ja vihannestilojen kausiluonteisiin töihin. Työnantajan kannalta ulkomaista työvoimaa käytettäessä pelisäännöt ovat selvät eli työehdot ovat samat kuin kotimaan työntekijöille. Työsuhteessa ulkomainen työntekijä vaatii työnantajalta enemmän panostusta asuntojärjestelyjen ja työnopastuksen muodossa, toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola uskoo. MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Maatilat, ratsastustallit ja -koulut, maaseutumatkailuyritykset, lomitustyönantajat, puutarhat, taimistot, sienimöt, viherrakentajat. Työntekijöiden palkkaus- ja muissa työsuhdekysymyksissä asiantuntijanasi on Maaseudun Työnantajaliitto. Ota yhteyttä neuvontapalveluumme! MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA Annankatu C 48 Puh Helsinki Tarkkaa työtä rennolla ilmapiirillä! Elina Jaana Elisa Suvi-Tuuli TAITOA TAHTOA TUNNETTA Graanintie 7 (3. krs), MIKKELI, puh ,

3 ASIANAJOTOIMISTO RÖNKÄ asianajaja Petteri Rönkä Vahingonkorvaukset Perintöasiat, perunkirjoitukset Testamentit, lahjakirjat, avioehdot Rikosasiat Saatavien perintä Asianajotoimisto Rönkä Maaherrankatu 22 A 1, Mikkeli Puh. (015) , fax (015) YRITYSMAAILMA 3 Työnantaja, työllistä ja saat palkkion! Mikkelin työllisyyspalvelut on mukana valtakunnallisessa kuntakokeilussa, jonka tarkoituksena on edistää pitkään työttömyysetuutta saaneiden henkilöiden työllistymistä. Työllisyyspalveluiden toiminnan ydinajatus on mahdollistaa yrityksille ja työnantajille riskitön pitkäaikaistyöttömän rekrytointi ja tukea sitä rahallisesti (palkkatuki, työllistämispalkkio). Hankkeen rahoittaa Työ- ja Elinkeinoministeriö. Työllisyyspalveluissa hankkeesta vastaa palvelupäällikkö Pekka Patama. Kuvassa vasemmalla työnsuunnittelija Kaija Väisänen, keskellä projektisihteeri Mira Myyryläinen ja työnsuunnittelija Ari Myyryläinen -Kartoitamme alueen työnantajien tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää tarjolla olevaa työvoimareserviä. Asiakastuntemuksemme luo edellytykset hyvään lopputulokseen erilaisissa rekrytointitilanteissa, Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden työnsuunnittelija Kaija Väisänen toteaa. -Yrityksen rekrytointitarpeiden selvittäminen ja työllisyyspalveluista kertominen ovat lähtökohdat, kun Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen työntekijä ottaa yhteyttä yritykseen. -Tapaamisissa työntekijä kertoo yrittäjille työllisyyspalveluiden tarjoamista palveluista, tiedossa olevasta työntekijäreservistä ja työntekijän palkkaamiseen saatavasta palkkatuesta. Lähes aina yrittäjän tietämys palkkatuella palkkaamisesta täsmentyy ja syvenee. Yrityskontaktien tavoitteena onkin työntekijätarpeen ja -tarjonnan kohtaaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. -Ensimmäisellä tapaamisella selvitetään yrittäjälle, miten häntä voidaan palvella rekrytoinneissa. Parhaassa tapauksessa puheeksi tulee työ, johon yritys tarvitsee tekijän. Tällöin yritykselle ryhdytään etsimään työhön sopivia ehdokkaita niistä työllisyyspalvelujen asiakkaina olevista työnhakijoista, joiden tämänhetkisistä työelämävalmiuksista on saatu sellaista palautetta, että heitä voidaan esitellä yrityksiin. Esittelyssä voidaan käyttää apuna työllisyyspalveluissa kehiteltyä työnhakijan esittelykorttia, jonka aktiivisimmat avoimille työmarkkinoille haluavat työnhakijat ovat halunneet työnhakunsa tueksi työllisyyspalveluissa teettää. Kortissa kerrotaan työnhakijan koulutus, työkokemus, vahvuudet ja mahdollisesti muitakin työnhaun kannalta oleellisia asioita. Yrityksiin esiteltäviä työnhakijoita kartoitetaan koko työllisyyspalvelujen henkilöstön toimesta, Väisänen kertoo. -Yrityksiin esiteltävät henkilöt voivat löytyä työpajoille, liikuntatoimeen, päiväkotiin tai muuhun kaupungin yksikköön työllistetyistä henkilöistä, Etelä-Savon TE toimiston työnhakijoista tai eri järjestöistä. Toimintatapamme on otettu yrityksissä hyvin vastaan, koska se nopeuttaa rekrytointia. Yritys haastattelee haluamansa ehdokkaat ja päättää työntekijän palkkaamisesta. Jos työntekijän palkkaaminen palkkatuen avulla ei ole yrittäjälle tuttua, työllisyyspalvelut auttaa selvittämään palkkatuen määrän, keston ja hakumenettelyn, Kaija Väisänen selvittää. -Kaupunginhallitus teki kesäkuussa päätöksen, että yrityksille maksetaan palkkio sellaisen henkilön työllistämisestä, josta kaupunki maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. -Yritys voi työllistää työntekijän myös tekemällä kaupungin kanssa ns. edelleensijoitussopimuksen. Siinä tapauksessa työ tehdään yrityksessä mutta työsuhde on kaupunkiin. Edelleensijoituksen aikana työntekijä pääsee näyttämään osaamistaan ja oppimishalujaan. Edelleensijoituksen avulla yritys voi riskittömästi selvittää työntekijän sopivuuden tarjottavaan työhön. Se voi olla myös joustava ratkaisu tilapäiseen työvoiman tarpeeseen, kuten kausivaihteluihin tai pitempiin sijaisuuksiin. Tämä Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelujen toiminta ei korvaa TE -toimistojen tekemää työnvälitystä, vaan tukee sitä, kun vaaditaan yksilöllisempiä ratkaisuja, Kaija Väisänen mainitsee. Mikkelin työllisyyspalvelujen työntekijän soitto yrittäjälle on yrityskontaktin ensimmäinen vaihe Työllisyyspalveluiden työnsuunnittelija Ari Myyryläinen kertoo pari esimerkkiä työllisyyspalveluiden käytännön toiminnasta pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä. -Pitkäaikaistyötön eli työttömyysetuutta yli 12 kk saanut työnhakija ohjautuu työ- ja elinkeinotoimistosta työllisyyspalveluiden asiakkaaksi. Asiakkaalle tehdään työhaastattelun kaltainen alkuhaastattelu, jossa todetaan hänen ammatillisten valmiuksien vastaavan tämän hetken avointen työmarkkinoiden vaatimuksia, Myyryläinen kertoo. -Asiakas palkataan palkkatuella esim. Mikkelin kaupungin liikuntatoimeen kentänhoitajaksi. Työsuhteen aikana hänestä saadaan yksikön esimieheltä ja työtovereilta palautetta työssä suoriutumisesta ja hänen vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistä vaativista osaalueista. -Työllisyyspalveluiden yrityskontaktien kautta tietoon tulleiden rekrytointitarpeiden tiimoilta lähdemme esittelemään asiakasta sopivaksi katsomallemme työnantajalle. Tällöin meillä on käytettävissä asiakkaasta työ- ja elinkeinotoimiston tiedot, omat havaintomme ja näkemykset sekä palaute hänen esimieheltään, Myyryläinen sanoo. -Haastateltuaan hakijan työnantaja on valmis kokeilemaan työntekijää, mutta ei vielä halua välttämättä sitoutua tekemään työsopimusta, vaan haluaa varmistua hänen sopivuudesta kyseiseen työpaikkaan. Tällöin työnantajan ja kaupungin välille tehdään edelleensijoitussopimus, jossa kaupunki on edelleen varsinainen työnantaja velvoitteineen mutta työntekijä työskentelee yrityksessä, joka vastaa työhön ohjauksesta, työturvallisuudesta jne.. (kaupunki laskuttaa yritystä työntekijän työpanoksesta). Kun edelleensijoituksen aikana työntekijän sopivuus työtehtäviin todentuu, päätetään edelleensijoitus ja työntekijä siirtyy työsopimuksella työnantajan palvelukseen, Ari Myyryläinen kertoo. Työnantajan tarve työntekijästä Toinen esimerkki on tilanteesta kun työnantaja/ yritys ottaa yhteyttä rekrytoidakseen työntekijän. -Aluksi selvitetään työnantajalta tehtävään vaadittava koulutus / ei koulutusta, tehtävän kuvaus, työn alkamisajankohta, työaika, arvioitu kesto ja sopimusmuoto (yrittäjän palkkaama vai edelleensijoitus). Sen jälkeen kartoitetaan mahdolliset työhön sopivat ehdokkaat joko palkkatukityössä olevista tai työttömistä työnhakija-asiakkaistamme. Ko. ehdokkaiden kanssa keskustellaan avoinna olevasta työstä, johon heitä on ajateltu esitellä, koska periaatteena on, että asiakkaamme tietävät,! Mikä? Työllistämispalkkio on Mikkelin kaupungin maksama palkkio yritykselle, joka työllistää henkilön, josta kaupunki maksaa Kelalle työmarkkinatuen kuntaosuutta. Miksi? Mikkelin kaupunki on mukana valtakunnallisessa kuntakokeilussa, jonka tarkoituksena on edistää pitkään työttömyysetuutta saaneiden henkilöiden työllistymistä. Työllistymistä edistetään mm. esittelemällä haastateltuja työntekijöistä suoraan yrityksiin, tarjoamalla mahdollisuutta palkata työntekijöitä yrityksiin palkkatuella, palkkaamalla työntekijöitä palkkatuella kaupungin yksiköihin ja ns. edelleensijoittamalla heidän työpanoksensa yritysten käyttöön. Uusi keino on Mikkelin kaupunginhallituksen päätös maksaa yrityksille työllistämispalkkiota siihen oikeuttavien henkilöiden työllistämisestä. Kenelle? Yritykselle, jolla ei ole esteitä työllistämiselle. Esteenä voi olla esim. lomauttaminen. Paljonko? Tällä hetkellä työllistämispalkkion suuruus on 320 kuukaudessa tai vajaalta kuukaudelta 15 arkipäivältä. Lisäksi yritys voi saada palkkatukea, jonka myöntää aina TE -toimisto. Palkkatuen suuruus määräytyy työnhakijan tilanteen mukaan, alimmillaan se on n. 700 kuukaudessa. Työllistämispalkkioon oikeuttavan henkilön palkkaamisessa palkkatuki voi olla alussa enemmän, jopa n Työllistämispalkkio maksetaan aina palkkatuen lisäksi. Työllistämispalkkio katsotaan yritykselle palkkatukeen rinnastettavaksi satunnaiseksi tueksi, tuotoksi tai palkkausmenojen oikaisuksi. Miltä ajalta? Ajanjakso ja summa määräytyvät työntekijän työsuhteen alkamispäivän ja työssäoloehdon täyttymisen välisestä ajasta. Työllistämispalkkio maksetaan takautuvasti kertasuorituksena, n. 2 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Miten asia vireille? Työllistämispalkkion saamisen edellytyksenä on yhteydenotto työllisyyspalveluihin, kun yrityksellä on rekrytointitarve. Työllisyyspalveluista tarjotaan työntekijäehdokkaita, joista yritys valitsee sopivimmat ja haastattelee heidät. Sopivan työntekijän löydyttyä Mikkelin kaupunki sitoutuu maksamaan työllistämispalkkion työssäoloehdon täytyttyä. Sitoumuslomake täytetään ennen työllistämisjakson alkamista. Yrityksen velvollisuudet Työntekijöiden haastattelut, valinnat ja muut työnantajan velvoitteet Yrityksen edut Rekrytoimalla työllisyyspalvelujen kautta, yritys saa taloudellisia etuja ja hyötyjä mm. asiakastuntemuksemme kautta sopivat työnhakijaehdokkaat palkkatuki (TE toimisto myöntää) tarvittaessa apua palkkatukihakemusten tekemisessä työllistämispalkkio Lisätietoja: Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut Kaija Väisänen, työnsuunnittelija, p Ari Myyryläinen, työnsuunnittelija, työllisyyspalvelut, p Mira Myyryläinen, asiakaspalvelu, p mihin heitä esitellään ja millä sopimusmuodolla. Sen jälkeen käydään yrityksessä esittelemässä tai esitellään puhelimitse ehdokkaat, joista yrittäjä valitsee työnhakijat haastatteluun. Kun yrittäjä valitsee työntekijän, selvitetään palkkatuki ja tarvittaessa sen hakeminen, edelleensijoitukseen liittyvät tiedot ja kun palkkatuki on myönnetty, tehdään sopimukset ja allekirjoitetaan ne, Ari Myyryläinen opastaa. Hormitiilet, seinätiilet, takkatiilet, käsin lyödyt tiilet EDULLISESTI Tiilitehdas POTILA Hämeenkyrö p./f

4 4 YRITYSMAAILMA Terveystalo Mikkeli on monipuolinen lääkärikeskussairaala, jonka käytössä on vankka asiantuntemus ja laaja 109 henkilön osaaja verkosto. Lääkärikeskus-sairaalan monipuoliseen palvelutarjontaan sisältyvät jatkossa kahdessa yksikössä kaikki yleis- ja erikoislääkäripalvelut, leikkaukset ja toimenpiteet, työterveyspalvelut sekä uusinta teknologiaa hyödyntävät kuvantamispalvelut ja oma laboratorio. Tarjoamme palveluja sekä Maaherrankadulla että Vilhonkadulla Marskissa. Asiantuntija organisaatio on vahvistunut Olemme kesän ja syksyn aikana rekrytoineet Mikkeliin 11 eri alan asiantuntijaa ja lääkäriä vahvistamaan olemassa olevia resursseja ja asiantuntemusta asiakkaiden, sekä eri kokoisten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme ja otamme käyttöön uusia menetelmiä asiakaspalveluun ja työterveyshuoltoon. Esimerkiksi molempiin toimipaikkoihin asennetaan syksyn aikana itsepalveluautomaatit helpottamaan asiointia henkilökohtaisen asiakaspalvelun rinnalle, kertoo Mikkelin Terveystalon johtaja Harri Turunen. Mikkelin Terveystalo toimii lähellä asiakkaitaan Usein ajatellaan, että ole- Mikkelin Terveystalo työterveyshuollon asiantuntija ja yritysten yhteistyökumppani Terveystalo julkaisi verojalanjälkensä Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys, joka tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yli 60 paikkakunnalla runsaassa 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalossa työskentelee terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalo on maan johtava työterveyspalvelujen tuottaja. Yritys tarjoaa monipuolisia työterveyspalveluja yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Koko Suomessa vastuulla on yli työntekijän työterveys. Lisäksi yhtiö toimii aktiivisessa yhteistyössä julkisen sektorin, sairaus- ja vakuutuskassojen sekä vakuutusyhtiöiden kanssa. malla osa isoa konsernia, paikallisuus katoaa. Terveystalo on vahva valtakunnallinen toimija, joka haluaa kehittää palveluita paikallisesti myös maakunnissa. Suomen suurimpana terveyspalveluyrityksenä olemme investoineet erityisesti asiakaslähtöiseen palvelukehitykseen ja laadun kehittämiseen. Olemme alan edelläkävijänä tuoneet asiakkaillemme verkko- ja mobiiliajanvarauskanavat sekä sähköisen Oma Terveys palvelun, jossa asiakas voi seurata omia terveystietojaan. Kuuntelemme jatkuvasti asiakkaidemme palautteita ja rakennamme, sekä kehitämme palvelutarjontaamme sen mukaan. Voidaan perustellusti sanoa, että Mikkelin Terveystalo toimii lähellä asiakkaita, sanoo yksikönjohtaja Harri Turunen Terveystalo julkaisi verojalanjälkensä, vastuullisena toimijana verot kotimaahan Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Terveystalon verojalanjäljessä on avattu henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2012 oli yhteensä 71,9 miljoonaa euroa. Tästä verojen osuus oli 15,6 miljoonaa Mikkelin Terveystalon johtaja Harri Turunen euroa, henkilöstöön liittyviä veroluonteisia maksuja oli 25,4 miljoonaa euroa ja työntekijöiden ennakonpidätyksiä yli 30,8 miljoonaa euroa. Lisäksi ammatinharjoittajille tilitettiin palkkioita yhteensä 149,1 miljoonaa euroa, joista jokainen ammatinharjoittaja tilittää veronsa itse Mikkelin Terveystalo ostaa tuotteita ja palveluja paikallisesti esimerkiksi apteekeilta ja paikalliselta terveystuotteita valmistavalta yritykseltä, lisäksi maksamme välillisesti ison määrän veroluontoisia maksuja mm. palkkojen ja palkkioiden ennakkopidätyksinä maakuntaan, Harri Turunen painottaa. Monipuoliset työterveyspalvelut Terveystalon työterveyspalvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä palveluja, työterveyspainotteista sairaanhoitoa, tutkimus- ja toimenpidepalveluja sekä muuta terveydenhuoltoa. Asiakasyritykset voivat tarjota Terveystalosta työtekijöilleen myös erikoislääkäripalveluita. Laadukas työterveyshuolto lähtee työpaikan tilanteen kartoituksesta ja toiminnan suunnittelusta. Teemme työpaikkaselvityksen, tarvittavat terveystarkastukset ja määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa toiminnan sisällön ja muodot. Asiakkaat arvostavat nykyään tiivistä yhteistyötä. Esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvät kysymykset, tapaturmien ennalta ehkäisy, työergonomia, sairauspoissaolojen hallinta ja työssä jaksaminen ovat keskeisiä kysymyksiä, joita yhdessä pohdimme. Osallistava ja ennakoiva työterveyshuolto on Terveystalon kehittämä yhteistyön muoto Harri Turunen toteaa, että Mikkelin Terveystalo on mukana rakentamassa toimialueensa yritysten ja yhteisöjen työhyvinvointia. Hyvin toimiva, kehittyvä ja kehittävä työterveyshuolto on yritysten voimavara ja menestystekijä. Terveystalon tavoitteena on yhteistyössä asiakasyritysten kanssa edistää työntekijöiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, työhön liittyvien sairauksien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisöjen toimivuutta. Olemme osaltamme vaikuttamassa työyhteisöjen kehittämiseen ja kehittymiseen. Keskeistä on, millä keinoin työterveyshuolto voi auttaa yrityksiä siinä, että ihmiset pysyvät terveinä töissä pitempään. Terveystalo on nimenomaan yritysten yhteistyökumppani. Asiantuntijamme voivat keskustella työyhteisöjen kehittämisestä niin, että saavutetaan pysyviä tuloksia. Työterveyden rooli on muuttunut, emme ole enää pelkästään terveyden ammattilaisia vaan pystymme vaikuttamaan työyhteisöihin laajemminkin. Nykyään ymmärretään, että työterveys ei ole yrityksille menoerä vaan pitkäjänteinen investointi tulevaisuuteen. Osallistavan työterveyshuollon tavoitteena on, että työyhteisöt reagoivat omaan toimintaansa ja kehittävät ennakoivasti työympäristöään. Työterveyshuollon tehtävä tällaisessa yhteistyössä on tukea yritystä, antaa vinkkejä ja kokemusperäistä tietoa. Säännöllinen yhteydenpito auttaa ennakoivassa työterveyshuollossa. Parhaimmillaan yhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan välillä on vuosien kumppanuutta, jolloin mahdollistuu sitoutuminen pitkäjänteisiin tavoitteisiin, vaikuttavuuden arviointiin sovituilla mittareilla ja toimintojen oikea kohdistaminen. Terveystalo tarjoaa asiantuntemusta myös esimieskoulutukseen Esimiestyö on tärkeä osa yritysten työhyvinvointia ja se on muuttunut vaativammaksi. Terveystalolla on koulutettuja esimiestyön ammattilaisia, esimerkiksi esimiesvalmennukseen perehtyneitä työterveyspsykologeja, jotka voivat tarjota esimiestehtävissä työskenteleville kohdennettua apua ja tukea. Muuttuvassa työelämässä esimiestaidoilla on kasvava merkitys. Toisaalta on syytä nostaa esille myös työntekijätaidot yritysten hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Hyvät työyhteisö- ja esimiestaidot luovat yhdessä toimivan, terveellisen ja tuottavan työyhteisön. Työterveyspsykologit Markku Hokkanen ja Suvi Ikonen ovat erikoistuneet johdon coachaukseen, joka tarkoittaa yrityksen avainhenkilöiden henkistä valmennusta joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Valmennukseen kuuluva voimavaraistava työtapa tarjoaa tilaisuuden vahvistaa ammatillista identiteettiä ja löytää uusia johtamisen, vaikuttamisen ja tekemisen tapoja. Ainoa tapa varmistaa tuottavuus ja menestys pitkällä tähtäimellä on pitää huolta, että työntekijät ovat innostuneita ja uskovat siihen, mitä tekevät. Kun esimies voi hyvin ja toimii tavoitteellisesti, heijastuu tämä myönteisesti yhteisöön ja päinvastoin. On kiinnostavaa tehdä työtä yhdessä näkyväksi ja ymmärtää sitä, miten tällainen hyvä vuorovaikutus, luottamus, innostus ja usko saadaan aikaan, Harri Turunen toteaa. Työterveyspsykologit työyhteisöjen tukena Työterveyspsykologit toimivat sekä yksittäisten työntekijöiden että työyhteisöjen apuna. Työterveyspsykologia on yksilötyötä ja monenlaista työyhteisöjen kehittämiseen liittyvää toimintaa. Yksittäisten asiakkaiden kanssa tehtävä työ on neuvontaa ja ohjausta, joissa käytetään erilaisia menetelmiä ja harjoituksia. Työntekijät kääntyvät neuvonta- ja ohjauskäynneillä työterveyspsykologin puoleen erilaisissa stressi-, uupumus- ja masennustilanteissa tai elämän kriiseissä. Myös ennaltaehkäisevä työ on erittäin tärkeä osa työpsykologiaa. Tavoitteena on puuttua ongelmiin ennen kuin ne syvenevät ja laajenevat ja johtavat sairastumiseen. Työ on usein ryhmätyötä Työ on yhä useammin asiantuntijatyötä, joka toteutuu niin tietotyössä kuin yhtä lailla suorittavissakin tehtävissä. Organisaatiot ovat madaltuneet ja vastuu tuloksesta on usein lähellä tuotantoa ja asiakasrajapintaa. Työntekijät toimivat moniosaamista edellyttävissä monitehtäväympäristöissä. Työn keskeisiä ominaisuuksia ovat tietointensiivisyys, aika- ja tulossidonnaisuus, vastuullisuus, itsenäisyys, usein monikulttuurisuus ja/tai kansainvälisyys, reaaliaikaisuus ja virtuaalisuus. Työ on yhä vähemmän ns. paikka- ja aikasidonnaista. Monissa tehtävissä on tyypillistä työajattomuus ja kuormitushuiput. Työ on prosessi, joka tapahtuu ja edistyy aina ja vain ihmisten välisissä suhteissa. Työ on siis vuorovaikutteista ja edellyttää tavalla tai toisella ihmisten välisiä kohtaamisia ja keskusteluja, Harri Turunen sanoo. Työn vaatimukset ja inhimilliset voimavarat Terveystalon tehtävä on osaltaan auttaa johtoa ja työntekijöitä tunnistamaan työn ominaisuudet ja säätämään toimintaa hyvinvointia, terveyttä ja hallinnantunnetta edistäväksi. Yhteistyön menetelmiä johdon ja HR:n tukena ovat muun muassa työkykyriskien varhainen tunnistaminen, arvostavan puheeksioton ja yhteistyön käytänteiden ylläpitäminen ja monet työurien pidentämisen keinot. Työelämähaaste onkin suunnitella työ siten, että työn vaatimukset kohtaavat viisaalla tavalla yrityksen inhimilliset voimavarat. Työn jatkuva suunnittelu ja toteutumisen arviointi on johdon ja työntekijöiden yhteinen asia: kun yhteistyössä varmistetaan osaaminen ja työn sujumista tukevat hyvät työkäytännöt seuraa menestys ja tuottavuus väistämättä. Ns. hyvän työn kriteerit tulee olla yhdessä ymmärrettyjä, Harri Turunen ajattelee. Terveystalo Mikkeli Maaherrankatu 19, Mikkeli ma-to 8-17 pe 8-16 Terveystalo Mikkeli Marski Vilhonkatu 13, Mikkeli ma-to pe ja la

5 Hyvän saunan sisustus alkaa lauteista Lumisaunat on laaturatkaisu nautinnollisiin löylyhetkiin YRITYSMAAILMA 5 Sauna on olennainen osa suomalaisten arkipäivää ja identiteettiä. Suomessa on runsas 3 miljoonaa saunaa. Niiden joukossa on pieniä huoneistosaunoja, rantasaunoja, uimahallisaunoja, edustussaunoja ja nykyään jopa pyörien päällä kulkevia saunoja. Suomalainen on kekseliäs myös saunansa suhteen. on helppoa. Saunan lauteet ja paneelit kannattaa Käräjäojan mukana tilata samalta toimittajalta. -Näin välytytään materiaalien sävyeroilta, jotka voivat olla suuriakin vaikka kyseessä olisikin sama puulaji, Jarno Käräjäoja selvittää. Nykyisin saunojakin sisustettaessa pyritään löytämään yksilöllisiä ja esteettisiä ratkaisuja. Omasta saunasta halutaan paikka, jossa myös mieli ja silmä lepäävät. Tällaista tarkoitusta palvelemaan perustettiin LS Lumisaunat Oy. LS Lumisaunat valmistaa, myy sekä asentaa saunanlauteita. Yrityksen tuotantotilat sijaitsevat Lumijoella. Kempeleellä sijaitsevassa myyntija suunnittelutoimistossa on esillä esimerkkejä ratkaisuista, jotka sopivat niin kotien kuin mökkien sekä yritysten edustussaunatiloihin. -Suomalaisen saunan ikiaikainen lämpö yhdistettynä nykyaikaiseen, yksilölliseen tunnelmaan ja viihtyvyyteen saunassa, ovat synnyttäneet uuden upean Lumisaunat-mallistomme. Mallisto koostuu 5 erilaisesta laudemallista retrosta trendiin. Jokaiseen malliin löytyy jopa kuuttakin eri puulaatua. Puumateriaaleista suositumpia ovat lämpömänty, haapa, lämpöhaapa, radiata sekä jättiläistuija, yrittäjä, toimitusjohtaja Jarno Käräjäoja kertoo. -Lumitähti-lauteet tarjoavat tyylikkään ja viimeistellyn ilmeen tämän päivän saunoihin. Lumiretro-lauteet henkivät puolestaan selkeälinjaista ja aavistuksen menneisiin aikoihin viittaavaa tyyliä, kuitenkin nykyaikaisella tavalla. Lumitrendi-lauteet ovat ylistys yksinkertaiselle minimalismille. Lumitrendi-lauteet on saatava- Lauteet Lumiretro, materiaali haapa ja lämpöhaapa. Paneeli haapaa. na sekä 140 mm leveästä, että huippumodernista 185 mm leveästä laudepuusta, Käräjänoja esittelee. -Lisäksi mallistoomme kuuluu myös Luminormi-lauteet, joissa parhaat materiaalit ja ammattitaitoinen työnjälki yhdistyvät kilpailukykyiseen hintaan. -Piristystä lauteisiin sekä seiniin haetaan myös voimakkailla tehosteilla. Esimerkiksi katajalevyllä saadaan saunaan tyylikkäitä yksityiskohtia, Käräjäoja kuvailee. Lauderatkaisujen lisäksi yrityksen valikoimiin kuuluvat seinä- ja kattopaneelit, verhoilukivet, lasiseinät, kiukaat, erilaiset valaistusratkaisut ja myös kylpytynnyrit. -Lumisauna toimittaa saunoja omakotitaloihin, sekä kerrosettä rivitaloihin, Toimitamme saunoja myös rakennusyhtiöille. Mallistomme laajuus ja hyvät muuntelumahdollisuudet ovat saaneet paljon kiitosta. Lumisaunat panostaa kustannustehokkuuteen, huolellisesti valikoituihin materiaaleihin ja tinkimättömään työn laatuun. Suora ja välitön yhteys asiakkaisiin mahdollistaa mutkattoman palautteen ja joustavan toimintatavan, Käräjäoja määrittelee. Lauteet Lumitrendi 140, materiaali radiata. Paneeli radiata 185 mm. Lauteet Lumitähti, materiaali terveleppä. Paneeli tervaleppä Uudenajan saunaratkaisut Lumisaunat Oy:n lauteet edustavat perinteistä ja tinkimätöntä puusepäntyötä parhaimmillaan, joilla luodaan tyyliä ja tunnelmaa niin kotisaunaan kuin edustustiloihin. -Sekä laude-että muut saunaratkaisut räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Laudepaketin voi asentaa itse tai asennuksen voi myös tilata meiltä. Laudetoimitus perustuu pääsääntöisesti kokonaissuunnitelmaan, jossa otetaan kaikki saunan elementit huomioon. Valitsemme rakenneratkaisut niin, että kokonaisuuden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Käytämme ainoastaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, jotka pidentävät merkittävästi lauteiden elinikää. Irrotettavien osien johdosta saunan puhdistaminen Kauniit saunatilat viimeistelee hyvin harkittu ja asianmukainen valaistus. -Useimmat asiakkaat haluavat valaistuksella lisäviihtyvyyttä saunaan. Parhaimmillaan valaistus tuo rauhallisesti korostaen saunan yksityiskohtia. Valaistuksessa käytetään joko kuitu- tai ledivaloja. Valokuituvalaistus on jo pitkään ollut saunavalaistuksessa yleistyvä valaistustapa. Valokuitujen käyttö mahdollisuudet saunatilojen valaisemiseksi ovat rajattomat, tilan ja lauteiden muotoja voidaan korostaa tyylikkäästi tai valaistuksella voidaan tuoda esiin jokin tilan erikoinen yksityiskohta, kuten kiuas, verhoilukivet, lämpömittari tms. tai valaista esim. löylyvesiastia. Lasiseinä luo kokonaisvaltaisen saunomiskokemuksen ja kylpylämäisen tunnelman -Sauna ja kylpyhuone yhdistyvät lasiseinällä yhtenäiseksi ja avaraksi tunnelmalliseksi tilaksi. Lasiseinän mitoitusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Saunan lasiseinä suunnitellaan asiakkaan omien toiveiden mukaisesti. Lasiseinän eri elementit voidaan mitoittaa ja sijoittaa yksilöllisesti koko kylpytilan tavoiteltu toimivuus huomioiden. Ovivaihtoehtoina ovat yksi- ja kaksilehtiset ovet tai liukuovi. Samat vaihtoehdot sopivat myös pukuhuoneen ja pesuhuoneen väliseksi kostean tilan oveksi, Jarno Käräjäoja kuvailee.

TYÖNANTAJA! TYÖNANTAJA! Avainasioissa apu löytyy Abloy valtuutetusta lukkoliikkeestä! TYÖNANTAJA! TYÖNANTAJA! Etelä-Savon

TYÖNANTAJA! TYÖNANTAJA! Avainasioissa apu löytyy Abloy valtuutetusta lukkoliikkeestä! TYÖNANTAJA! TYÖNANTAJA! Etelä-Savon Etelä-Savon YRITYSMAAILMA 1 TYÖLLISYYSPALVELUT 3/2014 TYÖNANTAJA! TYÖNANTAJA! TYÖLLISYYSPALVELUT TYÖLLISYYSPALVELUT TYÖNANTAJA! Meiltä saat tuetun työllistämisen asiantuntijapalvelut ja meiltä löytyy eri

Lisätiedot

www.lämpökamera.fi Lämpökuvauksen hyödyt edullisesti FLIR i3 alk.995 +alv www.lämpökamera.fi/i

www.lämpökamera.fi Lämpökuvauksen hyödyt edullisesti FLIR i3 alk.995 +alv www.lämpökamera.fi/i Tampereen seudun Löylyn Tähden! TM 1 -kiuaskivet. Paras keksintö sitten saunan. Helmikuu 1/2013 Soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin Lyömätön kestävyys Puhtaat löylyt Vertailun Voittaja! Katso lähin jälleenmyyjäsi

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin seudun

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin seudun Helsingin seudun 1 3 RAKENNUSMAAILMA 1 UUTTA GRILLAAMISESSA! Huhtikuu 2/2013 Koska haluatte vain parhaan ja laadukkaimman teillä on tasan yksi vaihtoehto Rüegg tulisija! Rüegg tarkoittaa innovatiivistä,

Lisätiedot

Helsingin SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA KEVOX KY 3/2014. Elysator vedenkäsittelylaitteet myös omakotitalojen lattialämmityksiin RAKENNUSMAAILMA 1

Helsingin SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA KEVOX KY 3/2014. Elysator vedenkäsittelylaitteet myös omakotitalojen lattialämmityksiin RAKENNUSMAAILMA 1 Helsingin 1 Kotaan tai terassille! 1 3 Uusiin- ja saneerauskohteisiin! 3/2014 SÄÄSTÄ LÄMMITYSKULUISSA Elysator vedenkäsittelylaitteet myös omakotitalojen lattialämmityksiin - soveltuu kaikkiin suljettuihin

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON. Outokumpu palvelee! Kalkitseminen kannattaa! Sisällä:

YRITYS- UUTISET SAVON. Outokumpu palvelee! Kalkitseminen kannattaa! Sisällä: SAVON YRITYS- UUTISET 4/2013 Heinäkuu Sisällä: s. 2-6 Maatalous s. 7-18 Eläimet s. 19-27 Rakentaminen s. 28-36 Koneet s. 37-46 Metsä s. 47 Erä SAVON YRITYSUUTISET 1 Kalkitseminen kannattaa! Outokumpu palvelee!

Lisätiedot

Yritys- Herkut. Rautavaara ETSITKÖ OMAKOTITALOTONTTIA? SAVOLAESTA OSSOOMISTA PARHAIMMILLAAN. Teemme rakennusurakointia kaikissa muodoissaan

Yritys- Herkut. Rautavaara ETSITKÖ OMAKOTITALOTONTTIA? SAVOLAESTA OSSOOMISTA PARHAIMMILLAAN. Teemme rakennusurakointia kaikissa muodoissaan Savon Yritys- maailma Huhtikuu 1/2013 Rautavaara Teemme rakennusurakointia kaikissa muodoissaan ETSITKÖ OMAKOTITALOTONTTIA? Ei huolta. Meiltä niitä löytyy! Katso www.rautavaara.fi ja www.kotimaallainfo.fi

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Tervetuloa messuosastollemme

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Tervetuloa messuosastollemme METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Huhtikuu 4/2007 2/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu

Lisätiedot

Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh. 010 820 5700 Fax. 013-312 199

Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh. 010 820 5700 Fax. 013-312 199 Helsingin TASAUSKAUHA VASTALEVY Yritys- maailma Joulukuu 4/2013 KANTO- JA KIVIHARAT 3-10 piikkiä Piikkimateriaali kulutuslevy 400 Routapiikkejä 8 eri mallia T. Latvala, Jalasjärvi 0500 269 944 Paljon enemmän

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Kahvimyllyn ja Opintien alueilla vapaita tontteja, 2 km Suonenjoen keskustasta, 50 km Kuopiosta.

Kahvimyllyn ja Opintien alueilla vapaita tontteja, 2 km Suonenjoen keskustasta, 50 km Kuopiosta. Savon RAKENNUSMAAILMA 1 LVI-ASENNUKSET JA SADEVESI- JÄRJESTELMÄT Kourut, tikkaat, kattosillat, lumiesteet, piipunhatut ja -pellitykset 2/2014 H ja T Jukarainen Ay Heikki 0400 277 576 Tuomas 0400 278 098

Lisätiedot

33 TEKSTI. Insinööritoimisto Easytec Oy Kauppakatu 14 A 27, 40100 Jyväskylä puh. 010 4235 200, www.easytec.fi

33 TEKSTI. Insinööritoimisto Easytec Oy Kauppakatu 14 A 27, 40100 Jyväskylä puh. 010 4235 200, www.easytec.fi maailma Keski-Suomi Tammikuu 1/2012 www.jyvaskyla.fi Katso Jyväskylän kaupungin myytävät ja vuokrattavat toimitilat www-sivultamme www.jyvaskyla.fi/ tilapalvelu/vapaat LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ANNA

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Luonnontieteen opetusvälineet Laboratoriokalusteet Metallituotteet:

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Luonnontieteen opetusvälineet Laboratoriokalusteet Metallituotteet: METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Syyskuu 4/2007 4/2014 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra Osoitteellinen jakelu

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot

Tässä osa Konneveden 36000 m 3 myrskysavotasta. kauppamuodoilla. Talven hyvät korjuukelit on hyödynnetty maksimaalisesti

Tässä osa Konneveden 36000 m 3 myrskysavotasta. kauppamuodoilla. Talven hyvät korjuukelit on hyödynnetty maksimaalisesti Tästä alkaa yrityksen bioenergiakentän SAVON rakennusurakka. Metsäkolmio katkoo tukin tarkkaan Tavoitteet puunostossa vuodelle 2011 Metsäkolmio Oy:n puunhankintamäärät Kiuruvedellä vuonna 2011 ovat samaa

Lisätiedot

JA TEOLLISUUSUUTISET

JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu 4/2007 4/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Pakki sekaisin? Asta Rakentaja-messut järjestetään 13. 15.2.2015 Tampereella

Pakki sekaisin? Asta Rakentaja-messut järjestetään 13. 15.2.2015 Tampereella Tampereen seudun 1/2015 RAKENNUSMAAILMA 1 energiatodistukset kuntoarviot asuntokiinteistön tarkastukset kauppaa varten kosteusmittaukset kosteustarkastukset kosteuskorjaussuunnittelu työnjohto valvonta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa Toukokuu 2/2010

Keski-Pohjanmaa Toukokuu 2/2010 Keski-Pohjanmaa Toukokuu 2/2010 2 YRITYSMAAILMA Hyvät liikenneyhteydet Kruunupyyn vahvuutena - Erinomainen sijaintipaikka kaikenlaisille yrityksille Kruunupyy sijaitsee vihreissä jokilaaksoissa, lähellä

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Oulun seudun Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

SAVON. METALLIROMUT KIERTOON! Ostamme rauta- ja metalliromua

SAVON. METALLIROMUT KIERTOON! Ostamme rauta- ja metalliromua SAVON YRITYSUUTISET SAVON YRITYSUUTISET 1/2012 1 Sisällä: s. 2-40 Teknologiateollisuus s. 41-52 Rakentaminen s. 53-63 Palo ja pelastus Huhtikuu METALLIROMUT KIERTOON! Ostamme rauta- ja metalliromua M y

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

YRITYS- UUTISET SAVON. Luonnonkivi on aito asia. Tutustu valikoimaamme

YRITYS- UUTISET SAVON. Luonnonkivi on aito asia. Tutustu valikoimaamme SAVON YRITYS- UUTISET 3/2013 Heinäkuu SHV-HUOLTOPALVELUT Sisällä: 1 s. 2-13 Kuljetus s. 14-27 Maarakentaminen s. 28-34 Kiviteollisuus s. 35-44 Tie- ja siltarakentaminen s. 44-61 Rakentaminen s. 62-63 Kierrätys/ympäristö

Lisätiedot

Yritys- TOIMITILAT. Lämmitykseen ja Jäähdytykseen. Markkinoiden johtavat. Markkinoiden johtavat. www.lampopalvelu.com

Yritys- TOIMITILAT. Lämmitykseen ja Jäähdytykseen. Markkinoiden johtavat. Markkinoiden johtavat. www.lampopalvelu.com Keski-Suomen Yritys- maailma TOIMITILAT Kattava tilatarjonta ja kiinteistöarvioinnit asiantuntijalta. www.toimitilatjkl.fi Lokakuu 3/2013 AMMATTILAISJOUKKUE PALVELUKSESSASI Harjun Hammas ja Ilmarisen Hammas

Lisätiedot

Yritys- Parannuksia työympäristöösi! Onko terveys sinulle tärkeä? Pohjois-Suomen. Kittilä, Levi 3.-5.6.2015. Huhtikuu 2/2015

Yritys- Parannuksia työympäristöösi! Onko terveys sinulle tärkeä? Pohjois-Suomen. Kittilä, Levi 3.-5.6.2015. Huhtikuu 2/2015 Pohjois-Suomen Yritys- maailma Huhtikuu 2/2015 Ved Systems Oy Engineering mittarit, laitteet, ilmankostuttimet 040 7676 486 myynti@vedsys.com www.vedsys.com Onko terveys sinulle tärkeä? RollerMouse tietokonehiiren

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Yritys- TYNNYRIEN KÄSITTELYLAITOS. Onni Forsell Oy

Yritys- TYNNYRIEN KÄSITTELYLAITOS. Onni Forsell Oy Pohjois-Karjalan Yritys- maailma Heinäkuu 3/2015 Olemme muuttaneet Kauppakadulle! Kauppakatu 17 B, 3.krs, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi

Lisätiedot

Yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. OmaKammari Oy. Savo Lokakuu 3/2010 HOLLEN AUTOSÄHKÖ OY. Päivystys 24 h

Yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. OmaKammari Oy. Savo Lokakuu 3/2010 HOLLEN AUTOSÄHKÖ OY. Päivystys 24 h Yritys- maailma Savo Lokakuu 3/2010 Kuljetamme energiapuuta yritysten ja yksityisten tarpeisiin. Haketamme energiapuuta. Toimialueemme kattaa Pohjois- Savon lisäksi Keski- ja Etelä- Pohjanmaan. Toimialaamme

Lisätiedot

FEIN MultiMaster nyt myös akkukäyttöisenä versiona

FEIN MultiMaster nyt myös akkukäyttöisenä versiona Alkuperäinen Saksassa valmistettu FEIN MultiMaster on nyt saatavana myös akkumallina. 14,4 voltin litiumioniakuilla varustetun monitoimikoneen teho ja käyttömahdollisuudet ovat samat kuin tutulla verkkolaitteella,

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 Ruiskuvalettujen muoviosien palveleva moniosaaja. Syyskuu Joulukuu 4/2007 6/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen

Lisätiedot

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas

Sosiaalisen yrityksen perustamisopas Sosiaalisen yrityksen perustamisopas www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Sisältö Alkusanat 3 Miksi tämä opas? 4 Kannusteita ja hidasteita 6 Hyötyjä ja haasteita 7 Sosiaalinen yritys, ei aivan

Lisätiedot