asukas invånaren A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja"

Transkriptio

1 asukas invånaren A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

2 2 Pääkirjoitus l Ledare Kallistuva energia tuo haasteita budjetointiin V uoden 2012 budjetti on valmis ja sen aiheuttamat vuokrankorotukset käsitelty. Yksi merkittävimmistä korotusta aiheuttavista osaalueista on lämmitysenergia. Vaikka kokonaisuudessaan lämmitysenergian kulutus asetettiin budjetissa alle edellisen vuo den tason, nousi lämmitysener gian kokonaisosuus A- asuntojen budjetissa n euroa. Tähän, pelkän hinnankorotuksen aiheuttamaan nousuun, vastataan investoimalla kiinteistöjen automaatiotekniikkaan. Budjetissa on varattu pyöreät euroa pelkästään kiinteistöautomaatioon, eli kiinteistöjen ohjausjärjestelmän rakentamiseen. Parantamalla kiinteistöjen lämmitysjärjestelmän ohjautuvuutta ja lisäämälle sen automaattista toimintaa saadaan järjestelmät reagoimaan paremmin ympäristön muuttuviin olosuhteisiin ja siten voimme lämmittää kiinteistöjä tehokkaammin. Oikein rakennetun ja säädetyn automatiikan avulla voidaan säästää kulutuksissa jopa enemmänkin kuin hinnannousujen aiheuttama korotus. Täytyy kuitenkin muistaa, että saatava säästö on suurimmillaan alkuvaiheessa, kun järjestelmät saadaan toimimaan. Ajan kanssa on enemmänkin kyse siitä, että käytetään energiaa niin vähän kuin mahdollista, mutta siitä ei enää voida paljon säästää. Meille on kuitenkin vuokranantajana tärkeintä se, että huoneistoissa on sisäilmanlämpötila n. 21 astetta ja siten oikealla tasolla viihtyvyyden kannalta. Veden kulutuksen osalta säästötoimet tällä erää alkavat olla loppusuoralla. Energo säästöohjelma tehdään vielä loppuvuoden aikana muutamiin kohteisiin ja sitten onkin kaikki kohteet läpi käyty. Veden kulutus on tehtyjen toimenpiteiden ansiosta laskenut keskimäärin 15 prosenttia koko yhtiössä ja joissain kohteissa on päästy jopa yli 25 % vähennyksiin. Tehdyt toimenpiteet ovat siis osaltaan vähentäneet korotuspaineita. Sähkön kulutuksessa säästäminen onkin sitten oma lukunsa. Kiinteistöissä ja varsinkin uudiskohteissa on nykyään jo monenlaista laitetta ja vempelettä, ja ne kaikki toimivat sähköllä. Sähkönkulutuksen vähentämisessä onkin keinovalikoima hieman suppeampi, mutta sekin tehdään, mikä voidaan; lamppuja vaihdetaan energiasäästölampuiksi, saunavuoroja pyritään tiivistämään ja automaattilamppujen määrää lisäämään. Kun kulutukset saadaan oikealle tasolle, päästään toteuttamaan yhtiön osalta kestävän kehityksen vaatimia toimenpiteitä, toisin sanoen yhtiönä suoritamme oman osuutemme yhteiskuntavastuusta energiankulutuksen vähentämiseen ja edesautamme osaltamme Porvoon kaupunkia saavuttamaan ne säästötavoitteet, joihin kaupunki on sitoutunut. Lopuksi lanseerataan vielä se suurin säästösuunnitelma: Toivotaan lauhaa talvea! Hyvää syksyä toivottaen Teppo Riski, kiinteistöpäällikkö Stigande energipris en utmaning för budgeten B udgeten för år 2012 är klar och av den föranledda hyresförhöjningar är slutbehandlade. En av de centrala delorsakerna till förhöjningarna är värmeenergin. Fastän man i årets budget satte konsumtionen av värmeenergi under nivån för föregående år steg värmeenergins totala andel i A-bostädernas budget med ca euro. På denna stegring, föranledd endast av prisförhöjningar, svarar man med att investera i fastigheternas automationsteknik. I budgeten har man reserverat ca e enbart på fastighetsautomation, dvs. på att bygga styrningssystem för fastigheterna. Genom att förbättra styrningen av fastigheternas uppvärmningssystem och öka automationen kan man få systemen att bättre reagera på olika omväxlande miljöförhållanden. På det sättet kan vi värma upp fastigheterna effektivare. Med en på rätt sätt byggd och justerad automatik kan man ifråga om konsumtion spara t.o.m. mera än den förhöjning som förorsakas av prislyftet. Man måste i alla fall komma ihåg att den besparing man erhåller är störst i början, då systemen fås att fungera. Med tiden blir det mera fråga om att använda så lite energi som möjligt, men då finns finns det inte så mycket mera att spara. Som hyresvärd är det emellertid viktigast för oss att innetemperaturen i lägenheterna är ca 21 grader och därmed garanterar boendetrivseln. Ifråga om vattenkonsumtionen börjar sparåtgärderna vara på slutrakan. Sparprogrammet Energo ska ännu anpassas till vissa objekt under resten av året och efter det är alla objekt genomgångna.tack vare de åtgärder som vidtagits har vattenkonsumtionen sjunkit med i medeltal 15 % i hela bolaget och på sina håll har man rentav kommit upp till besparingar på 25 %. Dehär åtgärderna har alltså medverkat till minskat hyresförhöjningstryck. När det gäller elektriciteten är sparandet sedan ett kapitel för sig. I fastigheterna och särskilt i de nya objekten finns nuförtiden massor av olika slags apparater och grejor och alla fungerar med el. Om man vill minska konsumtionen av el är urvalet av metoder mera begränsat, men också där försöker man göra vad man kan: lampor byts ut till energisnåla lampor, Man försöker göra bastutidtabellerna tätare och öka antalet automatbelysningar. När konsumtionen fås till sin rätta nivå kan man börja göra det som begreppet hållbar utveckling innebär. Det betyder att vi som bolag fullgör vår andel och delar ansvaret för att samhället skär ner den allmänna energikonsumtionen. Vi hjälper därmed för vår del också Borgå stad att nå de sparmål som staden har satt upp. Och så slår vi ett slag vår största sparslogan: Måtte vintern bli mild! Med önskan om en god höst! Teppo Riski, fastighetschef YHTIÖT - BOLAGEN ASUMISPALVELUJA VAUVASTA VAARIIN - ASUMISEN VAHVA OSAAJA Toimisto Kontor ma-pe / må-fre Vuorikatu Porvoo Berggatan Borgå Puh./tel (019) Fax (019) Asiakaspalvelu Kundbetjäning Päivi Nousiainen asiakaspalvelusihteeri kundbetjäningssekreterare Marjo Hautamäki kiinteistösihteeri fastighetssekreterare Harri Rainio palveluesimies serviceförman Hallinto Administration Mika Vuori toimitusjohtaja VD Teppo Riski kiinteistöpäällikkö fastighetschef Carola Gustafsson talouspäällikkö ekonomichef Terhi Toppinen-Häyrinen isännöitsijä disponent Henna Jussila kiinteistösihteeri fastighetssekreterare henkilökohtaiset sähköpostisoitteet Huolto Service Arkisin/vardagar (019) Huoltopäivystys Servicedejour i nödfall asukas invånaren A-yhtiöiden tiedotus- ja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning Päätoimittaja Mika Vuori Toimittaja Kaisa Viitanen Svensk text P-H. Nyman Summary Ulla Schröder Paino SLY-Lehtipainot Oy kirjapaino Uusimaa Porvoo 2011 KANNESSA Isännöitsijä Terhi Toppinen-Häyrinen ojentaa A-yhtiöiden asukashallituksen puheenjohtajalle Aarne Laaksolle talotoimikunnan kansion.

3 Hallinto l Förvaltning A-yhtiöiden laatu sai tärkeän tunnustuksen A-yhtiöt markkinoi itseään sloganilla Asumisen vahva osaaja. Tämä ei ole pelkkää sanahelinää, sen osoitti myös alkusyksystä konsernin saama merkittävä tunnustus. A-yhtiöt läpäisi ensimmäisenä suomalaisena isännöintitoimistona tiukennetun ISAauktorisoinnin ilman yhtään ainoaa huomautusta. Suomalaisten isännöitsijöiden monille jo tuttu laadunvalvonta, Isännöitsijöiden Auktorisointi ISA ry:n myöntämä ja valvoma ISA-tunnus, on tämän vuoden ollut suurten muutosten kourissa. Vanhat, joillekin isännöitsijöille henkilökohtaisesti myönnetyt ISAtunnukset häviävät kokonaan vuoden lopussa. Nyt on auktorisoitu ainoastaan yrityksiä ja niitä paljon aiempaa tehokkaammin keinoin. Auditoinnit ovat siirtyneet kokonaan maailmankuulun laadunvalvojan, Det Norske Veritaksen hoidettavaksi, mikä tekee arvioinnista läpinäkyvän ja yhdenmukaisen kaikkialla Suomessa Uudistuksen taustalla on tarve vahvistaa Isännöitsijöiden Aukto- risoinnin myöntämän ISA-auktorisoinnin merkitystä. Muutos tekee auktorisoinnista isännöintiyrityksille jatkuvan kehittämisen välineen. Uudistuva ISA-tunnus on siis yhä vankemmin isännöintiyrityksen laadun tae. A-yhtiöissä, jolla vanhastaan on ollut ISA-tunnus, tehtiin ensimmäinen uudenlainen auditointi 4. elokuuta. Sen tulokset olivat porvoolaiskonsernille riemulliset. A-yhtiöt selvitti arvioinnin ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä kertaheitolla, ilman että yhtiön olisi tarvinnut lisäselvittää tai korjata yhtään mitään. Arvioinnin yhteenvedossa A- yhtiöitä kiitettiin erityisesti neljästä tärkeästä positiivisesta havainnosta: 1) Yrityksessä on pitkän tähtäimen strategia, jota päivitetään vuosittain. 2) Teknistä henkilökuntaa ja osaamista löytyy omasta organisaatiosta. 3) Asuntojen korjaus- ja huoltotöiden työkalu on hyvä. 4) henkilöstön tehtävät on jaettu selkeästi ja henkilöstön osaamista arvioidaan. Pääasiallisiksi kehityskohteiksi auditoija puolestaan kirjasi toisaalta yhtiön laatutavoitteiden syventämisen ja toisaalta asukastyytyväisyyden selvittämisen ja siitä vedettävät parannustoimet. Asukastyytyväisyyskysely oli jo A-yhtiöt on merkittävä isännöitsijäyritys, sillä on isännöitävään yli 1400 vuokra-asuntoa keskenään hyvinkin eri-ikäisissä ja -tyyppisissä taloissa Porvoossa. A-yhtiöt hoitaa ja korjaa kiinteistöjään suunnitellusti. Esimerkiksi tänä kesänä merkittävämmät pihatyöt tehtiin kuvassa syysasussaan näkyvän Lähdepolku 3-4:n laajan piha-alueen viihtyisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi. auditoinnin aikana suunnittelussa ja se toteutettiin elo-syyskuussa. Myös asukastyytyväisyyskysely, jonka ensimmäiset yhteenvedot löydät seuraavilta sivuilta, vahvis- tavat osaltaan A-yhtiöiden roolia asumisen osaajana. Suomessa on ISA-auktorisoituja isännöitsijöitä vajaa 500 ja auktorisoituja yhteisöjä 195 kappaletta. A-bolagens kvalitet har fått ett gott betyg A-bolagen marknadsför sig med en slogan expert på bättre boende. Det är inte bara fråga om lek med ord, det fick man belägg för när koncernen i början av hösten fick ett betydelsefullt erkännande. Som första finländska disponentbyrå klarade A- bolagen den nya stränga ISA-auktoriseringen utan en enda anmärkning. ISA-certifikatet, som beviljas och övervakas av Isännöitsijöiden Auktorisointi ISA ry, har under detta år undergått många förändringar. De gamla ISA-certifikaten, som har personligen tilldelats vissa disponenter, försvinner helt vid årets slut. Nu har man auktoriserat endast företag och det enligt betydligt strängare regler än hittills. Auditeringen har överförts till den världsberömda kvalitetsövervakaren Det Norske Veritas, vilket gör att bedömningen blir transparent och enhetlig överallt i Finland. I bakgrunden till förnyelsen finns ett behov av att förstärka betydelsen av den ISA-auktorisering som beviljas av Isännöitsijöiden Auktorisointi. Förändringen leder till att auktoriseringen blir ett redskap för disponentföretagens fortsatta utveckling. Det nya ISA-certikatet är alltså i högre grad än förr en garanti för ett disponentföretags kvalitet. Inom A-bolagen, som från tidigare har haft ISA-certifikat gjordes den första auditeringen av ny typ den 4 augusti. Resultaten innebär ett glädjebudskap för Borgåkoncernen. Som första finländska bolag klarade A-bolagen av bedömningarna i ett svep, utan att bolagen behövde ge tilläggsförklaringar eller korrigera någonting. Då bedömningen sammanfattades avtackades A-bolagen särskilt för fyra viktiga positiva iakttagelser: 1) Företaget har en långsiktig strategi, som uppdateras varje år. 2) Teknisk personal och kunskap finns inom den egna organisationen. 3) Beredskapen för reparations- och serviceverksamhet är god. 4) Uppgifterna inom personalen är klart uppdelade och personalens kunnande uppskattas. Ifråga om huvudsakliga utvecklingsbara saker antecknade auditorn å ena sidan ett behov av fördjupning beträffande kvalitetskriterierna och å andra sidan ett behov av att utreda de boendes uppskattning och därav föranledda förbättringar. De A-boende känner redan till att en utredning av de boendes synpunkter planerades vid den aktuella tidpunkten och att den genomfördes i augusti-september. Också utredningen om de boendes uppskattning, varom de första sammandragen återfinns på de närmaste sidorna, bildar en bekräftelse på A-bolagens stora kunskap om boendet. 3

4 Asukastyytyväisyyskysely 2011 l A-bolagens kundförfråga 2011 A-yhtiöiden vuokralaiset tyytyväisiä asuntoihinsa ja vuokranantajaansa A-yhtiöissä toteutettiin tänä syksynä asukastyytyväisyyskysely useamman vuoden tauon jälkeen. Sen tulokset kertovat, että A-taloissa asutaan viihtyen ja että vuokranantaja on onnistunut hyvin oman toimintansa alueilla. Peräti 87 prosenttia vastaajista oli valmis suosittelemaan A-yhtiöitä vuokranantajana. A-yhtiöiden tämän syksyn asukaskysely toteutettiin kaikissa talokunnissa pidettyjen asukaskokousten yhteydessä. Vastauksia saatiin yhteensä 163 kappaletta, mikä on otantana hyvä, reilu kuusi prosenttia koko konsernin asukkaiden määrästä. Asukkaiden kokonaismäärässä ovat mukana myös lapset, asukastyytyväisyyskyselyn täyttivät kokouksissa täysi-ikäiset. Kysely oli rakennettu niin, että se antaisi yksityiskohtiin menemättä mahdollisimman hyvän yleiskuvan A-yhtiöiden vuokralaisten näkökannoista liittyen niin omaan asumiseen ja asuntoon kuin A-yhtiöiden palveluihin. Tulokset olivat A-yhtiöiden kannalta kannustavat. Niin A-yhtiöiden asunnot ja asuintalot kuin myös A-yhtiöiden palvelut (asiakaspalvelu, kiinteistönhoito, isännöinti ja tiedottaminen) arvioitiin kyselyssä käytetyssä skaalassa nelosen molemmin puolin, monille tutummassa kouluarvioinnissa puhuttaisiin siis erinomaisesta kasin keski-arvosta. Oman pihapiirin asioista ehdottomasti eniten kiitosta keräsi jätehuolto. A-yhtiöiden jätehuollossa on käytössä selkeä lajittelu, ja paria poikkeusta lukuun ottamatta kiinteistöissä on syväkeräysastiat, jotka molemmat siis ilmeisesti toimivat erinomaisesti. Myös A-yhtiöiden vuokralaisten arvosanat asunnostaan ja yleensä kotitalostaan olivat korkeahkot. A-yhtiöiden oman henkilöstön työssä eniten tunnustusta keräsi erittäin kiitetty asiakaspalvelu. Ainoana yksityiskohtaa käsittelevänä kysymyksenä mukana oli ajankohtainen asia eli mielipide asuntoon ja vuokrasuhteeseen kuuluvasta internetliittymästä. Vastanneista selvä enemmistö kannatti asiaa. Osalle vastaajista asia oli ilmeisesti joko aivan itsestään selvä tai vähän liian vaikea äkkiseltään miellettäväksi, sillä viidennes vastaajista jätti kohdan tyhjäksi. Kiinteistönhuoltoa tahdotaan aina vastaavissa asukaskyselyissä kritisoida ankarallakin kädellä, mutta A-yhtiöiden huolto sai huomattavan hyvät arvioinnit. Kuvassa huoltomies Kristian Tuomala. Tämän syksyn asukastyytyväisyyskyselystä on valmistunut vasta yleispiirteinen kooste, joka esitellään ohessa. Vastausten analysointi jatkuu, ja tuloksia esitellään myöhemmin tarkemmin asukas- luottamushenkilöille. Asukastyytyväisyystutkimuksia toteutetaan A-yhtiöissä tulevaisuudessakin säännöllisesti. Otannat, keruumenetelmät ja kysymyksenasettelu tulevat vaihtelemaan. Yhteenveto A-yhtiöiden asukastyytyväisyyskyselystä 2011 A-yhtiöt/ A-bolagen A-yhtiöiden asiakaspalvelu/ A-bolagens kundbetjäning Yleisarvosana A-yhtiöiden asiakaspalvelusta 4,04 Vitsord gällande A-bolagens kundbetjäning A-yhtiöiden kiinteistönhoito/ A-bolagens fastighetsskötsel Yleisarvosana A-yhtiöiden kiinteistönhuollosta 3,47 Vitsord gällande A-bolagens fastighetsskötsel Yleisarvosana A-yhtiöiden kiinteistöjen siivouksesta 3,80 Vitsord gällande A-bolagens fastighetsstädning Yleisarvosana jätehuollosta 4,27 Vitsord gällande avfallshanteringen A-yhtiöiden isännöinti/ A-bolagens disponentverksamhet Yleisarvosana A-yhtiöiden isännöinnistä 3,84 Vitsord gällande A-bolagens disponentverksamhet A-yhtiöiden tiedottaminen ja viestintä/ A-bolagens informering och kommunicering Yleisarvosana A-yhtiöiden tiedottamisesta ja viestinnästä 3,90 Vitsord gällande A-bolagens informering och kommunicering Asunto ja talo/ Bostad och hus Mielipiteet omasta asunnosta/ Åsikter gällande egen bostad Yleiskunto/ Skicket på bostaden 3,70 Varustetaso/ Utrustning 3,67 Yleisarvosana asunnosta/ Vitsord gällande bostadet 3,80 Mielipiteet asuintalosta/ Åsikter gällande bostadshus Talon julkisivu/ Husfasaden 3,80 Yhteiset tilat (saunat, pesulat) 3,54 De allmänna utrymmena (bastu, tvättstuga) Porraskäytävät/ Trappuppgångarna 3,94 Yleisarvosana asuintalosta/ Vitsord gällande bostadshuset 3,90 4

5 LYHYESTI I KORTHET A-hyresgästerna nöjda med bostad och bolag Inom A-bolagen genomförde man denna höst efter en paus på många år en opinionsundersökning om hur tillfreds de boende är med sin bostad och sitt bolag. Resultaten visar att man trivs där man bor och att hyresvärden har framgångsrikt skött alla sina uppgifter. Hela 87 procent av de svarande var beredda att också rekommendera A-bolagen som hyresvärd. A-bolagens invånarundersökning genomfördes inom alla husenheter i samband med boendemötena. Man fick in sammanlagt 163 svar, vilket är ett gott samplingresultat, drygt 6 procent av alla som bor i koncernens bostäder. I totalsumman räknas också alla barn, även om endast de fullvuxna fyllde i frågeformulären. Undersökningen hade byggts upp så, att den utan att peta i detaljer skulle ge en god allmän bild av de åsikter som förekommer bland A-bolagens boende ifråga om både det egna boendet och A-bolagens service. Både bostäderna, bostadshusen och och A-bolagens service (kundservice, fastighetsskötsel, disponentskap och information) bedömdes enligt en skala på var sin sida om fyra. Ifråga om uteområdena gavs mest beröm åt avfallsservicen. I samband med A-bolagens av- Erikoiskysymykset/ Specialfrågor fallsservice är sorteringen klar och på ett par undatag när har fastigheterna djupgående avfallskärl. Allt fungerar bra. De allmänna vitsord som de boende gav beträffande sina bostäder och sina hus var genomgående höga. Ifråga om den egna personalen var det den utmärkta kundservicen som erhöll mest uppskattning. Den enda detaljfrågan som förekom i sammanhanget var den aktuella frågan om internetanslutningens roll i samband med bostad och hyresavtal. De flesta understödde, men för somliga deltagare var frågan antingen för självklar eller för svårförståelig eftersom en femtedel lät bli att svara. Av höstens trivselundersökning har man än så länge gjort endast ett allmänt sammandrag, som presenteras här intill. Analysen av svaren fortsätter och resultaten kommer mera i detalj att presenteras för de boendes förtroendepersoner. Undersökningar om de boendes åsikter kommer också framdeles att regelbundet ordnas inom A-bolagen. Samplingen (urvalet), insamlingsmetoderna och frågeställningarna kommer att variera och hela frågeföljetongen kommer att planeras så att de boendes feedback blir en ledstjärna för hela A-bolagen i framtiden. Jos A-yhtiöt tarjoaisi asuntooni valmiin internetliittymän vuokraan kuuluvana, olisin asiasta kiinnostunut. Skulle du vara intresserad av en färdig Internetanslutning i bostaden om tilläggstjänsten skulle ingå i hyran? kyllä/ja 74 en/nej 56 tyhjä/ingen svar 33 Suosittelisitko ystävillesi A-yhtiöitä vuokranantajana? Skulle du rekommendera A-bolagen, som hyresvärd, för dina vänner? kyllä/ja 141 en/nej 6 tyhjä/ingen svar 16 Arviointiasteikko/ Bedömningsskala 1 heikko / dålig 2 välttävä / ganska dålig 3 tyydyttävä / tillfredsställande 4 hyvä / bra 5 kiitettävä / berömlig 0 en osaa/ en halua vastata / kan inte säga/vill inte svara Huoneistoja ihan uuteen kuosiin A-yhtiöt jatkaa suunnitelmallisia peruskorjaustyyppisiä asuntokorjauksia useissa eri talokunnissa. Parasta aikaa mittavat huoneistokorjaukset ovat käynnissä Kevätkummussa, Hansatie 10:ssa ja kes- Lägenheter i ny skepnad A-bolagen fortsätter planenligt sina sanerande bostadsreparationer i många olika gårdsenheter. Senast har omfattande lägenhetssaneringar utförts vid Hansavägen 10 och Runebergsgatan 36. kustassa, Runeberginkatu 36:ssa. Jo aiemmin tänä vuonna vastaavia, asumistasoa huomattavasti nostavia huoneistoremontteja on tehty edellä mainittujen kohteiden lisäksi Viikinkitie 7-9:n taloissa. Redan tidigare detta år har motsvarande, väsentligt standardhöjande, lokalreparationer gjorts utöver i de nämnda husen också i husen vid Vikingavägen 7-9. Perusparannusremonteissa huoneistot muuttuvat uutta vastaaviksi. Kuva Hansatie 10:stä. Kiinteistöliittymä jo koekäytössä A-yhtiöt tutkii parhaillaan, onko mahdollista tulevaisuudessa varustaa jokainen A-yhtiöiden talo kiinteistökohtaisella internetliittymällä niin, että vuokralaiset saisivat asuntoonsa surffailuvalmiin internetyhteyden vuokrasuhteeseen kuuluvana osana. Asukkaiden mielipiteitä tiedusteltiin alkusyksyn asukastyytyväisyys- Nätanslutning provkörs A-bolagen undersöker som bäst om det i framtiden skulle vara möjligt att utrusta bolagets alla hus med fastighetsvisa internetanslutningar så att hyresgästerna i sin bostad skulle ha en surfingfärdig nätförbindelse som en del av hyresavtalet. En förfrågan om de boendes åsikter gjordes i samband med opinionsundersökningen i början av hösten och tanken vann starkt un- kyselyssä, ja hankkeelle on selvää kannatusta. Kiinteistöliittymä on ollut syksyn alusta jo koekäytössä yhdessä kohteessa, Laamanninpolku 2:ssa, ja kokemukset ovat positiiviset. Internetyhteys nostaisi vuokraa vähän, mutta asukkaan kokonaiskulut jäisivät halvemmiksi kuin nykymallissa, jossa asukas hankkii internetyhteytensä itse. derstöd. En fastighetsanslutning är också under provkörning i en fastighet vid Lagmansstigen 2 och erfarenheterna är positiva. En intenetförbindelse skulle i någon mån höja hyran, men för kunden skulle utgiften bli mindre än enligt nuvarande modell, där den boende själv skaffar sig sin internetförbindelse. 5

6 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukasdemokratian uusi malli A-yhtiöissä Talokunnissa: asukaskokous talotoimikunta luottamushenkilö Konsernitasolla: Toiminnan tavoitteet Asukashallituksen roolin luominen Asukastoimikunnan roolin selkeyttäminen Asukasyhdistystoiminnan vahvistaminen ja monipuolistaminen Asukasosallisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen isännöitsijän kanssa Viestinnän tehostaminen A-asukasyhdistys A-yhtiöiden asukasyhdistys on vapaamuotoista asukastoimintaa varten mutta toimii yhteistyössä asukasdemokratiaelinten kanssa. asukastoimikunta asukashallitus iso asukaskokous asukasedustaja yhtiön hallituksessa Vuokralaisdemokratia saa A-yhtiöissä uuden toimintamallin tuekseen Kaikissa A-yhtiöiden taloissa vedettiin elo-syyskuussa kattava talokuntakohtaisten asukaskokousten kierros. Kokouskimara oli ensimmäinen askel kohti uutta, entistä toimivampaa ja myös laajempaa asukasvaikuttamisen toimintamallia A-yhtiöissä. A-yhtiöiden emoyhtiössä, Porvoon A-asunnot Oy:ssä, on kaikkien aravavuokranantajien tapaan noudatettu 1990-luvun alkuvuosista alkaen asukasdemokratialakia, viralliselta nimeltään lakia yhteishallinnosta vuokrataloissa. Lain soveltamistavat ja organisaatiomallit ovat olleet pääosin alusta pitäen samat. Tällä vuosituhannella on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että vanhoilla toimintamalleilla ja organisaatioilla asukasvaikuttaminen ja osallisuus ei toteudu riittävästi A-yhtiöissä. A-YHTIÖT ON tätä nykyä vanhan aravavuokrayhtiönsä Porvoon A- asuntojen ympärille rakentuva konserni, jolla on arava-asuntojen lisäksi huomattava määrä jo noin 15 prosenttia koko huoneistokannasta vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteisten vuokraasuntojen määrä yhtiössä kasvaa koko ajan pääosin sen mukaan, milloin konsernin vanhemmat, aikanaan arava- tai korkotukilainoin rakennetut talot vapautuvat aravasäännöksistä. Mutta yhtiö on myös rakennuttanut Aran kustannusrajoista vapaata uudistuotantoa. Tähän asti asukasdemokratialain mukaisia toimintamuotoja, kuten asukaskokouksia ja luottamushenkilöitä, on A-yhtiöissä on ollut vain aravavuokratalokannassa. Tilanne on luonnollisesti ollut hölmö, ei ainoastaan vuokralaisten vaan myös vuokranantajan mielestä. Asukasdemokratialaki sanoo, että sitä voidaan soveltuvilta osin noudattaa myös muuhun asuntokantaan, jos omistaja niin päättää. A-yhtiöt päätti keväällä tehdä juuri näin ja laajentaa lain soveltamisen vapaarahoitteiseen asuntokantaansa. Päätös on konsernin strategian mukainen, se painottaa osaltaan A-yhtiöiden roolia vastuullisena vuokranantajana ja asumisen osaajana, sanoo A-yhtiöiden toimitusjohtaja Mika Vuori. Myös A-yhtiöiden pitkäaikaiset vuokralaiset entisistä aravataloista, sittemmin vapaarahoitteiseksi muuttuneista taloista ovat ottaneet viestin ilahtuneina vastaan. On hyvä, kun ei tunne enää itseään hyljätyksi, vaan on samalla viivalla aravavuokralaisten kanssa, veistelee leppoisasti Veikko Davitsainen Viikinkitie 7-9:n taloista. Tärkein ero aravavuokralaisten ja kovan rahan vuokralaisten välillä on vuokran määräytyminen. Aravavuokranantaja ei saa tuottaa voittoa, ja asuntojen vuokrat lasketaankin niin, että ne kattavat kulut. Neliövuokra on kaikille asukkaille A-yhtiöissä tasausryhmittäin aina sama. Vapaarahoitteisessa vuokrauksessa vuokra taas aina perustuu vuokranantajan ja yksittäisen vuokralaisen keskinäiseen sopimukseen, jolloin samassa talossakin voi olla erilaisia neliövuokria esim. asunnon kunnon tai koon mukaan. Vuokranantajan yritystoiminnassa voitontavoittelu ei ole kielletty. TÄSTÄ ETEENPÄIN kaikissa A- yhtiöiden vuokrakohteissa rahoitusjärjestelmästä riippumatta järjestetään asukaskokouksia ja niissä asukkaat voivat valita keskuudestaan luottamushenkilön sekä talotoimikunnan. Kaikkien eri talojen luottamushenkilöt yhdessä muodostavat koko A-konsernin asukastoimikunnan, jonka yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on myös jatkossa valvoa sekä aivan erityisesti edelleen kehittää asukasdemokratiaa ja osallisuutta A-yhtiöissä. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan asukashallituksen avukseen. Kerran vuodessa kaikki vuokralaiset kutsutaan isoon asukaskokoukseen, jossa on tarjolla runsain määrin tietoa A-yhtiöiden toiminnasta ja myös asukasdemokratiasta. Isossa asukaskokouksessa myös valitaan ehdokas asukasjäseneksi aravavuokrayhtiö Porvoon A-asunnot Oy:n hallitukseen. 6

7 Hyresgästdemokratin får i A-bolagen stöd av ny verksamhetsmodell I alla de hyreshus som ägs av A- bolagen har man under perioden augusti-september genomfört en heltäckande rond av husvisa boendemöten. Den av hyresvärden genomförda mötesserien är det första steget mot en verksamhetsmodell som fungerar bättre än tidigare och har en bredare effekt på de boendes möjligheter att påverka inom A-bolagen. Inom A-bolagens moderbolag, Borgå A-bostäder Ab, har man i likhet med alla andra aravahyresvärdar alltsedan början av 1990-talet tillämpat lagen om boendedemokrati, officiellt kallad lagen om samförvaltning i hyreshus. Tillämpningsmetoderna och organisationsmodellerna har varit desamma från första början. Under detta årtusende har det framstått allt tydligare att de boendes påverkan och medverkan inte förverkligas inom A-bolagen i tillräcklig utsträckning enligt de gamla modellerna för verksamhet och organisation. A-BOLAGEN är för närvarande en koncern, uppbyggd kring sitt gamla aravahyresbolag Borgå A-bostäder, som utöver aravabostäder har ett betydande antal - snart en sjättedel av hela lägenhetsbeståndet - fritt finansierade hyresbostäder. Antalet fritt finansierade bostäder ökar hela tiden, i huvudsak i takt med att koncernens gamla bostäder, på sin tid byggda med stöd av arava- och räntestödslån, befrias från aravareglerna. Men bolaget har också byggt sådan nyproduktion som är befriad från de av Ara fastställda kostnadsgränserna. Hittills har man inom A-bolagen ordnat sådan av boendelagen förutsatt verksamhet som exempelvis boendemöten och förtroendepersoner endast ifråga om aravahyreshusen. Det har varit dumt, inte bara ur de boendes synvinkel utan också enligt hyresvärdens uppfattning. Boendedemokratilagen säger att den till lämpligbefunna delar kan tillämpas också ifråga om annat bostadsbestånd, om ägaren besluter så. A-bolagen beslöt i våras att göra just så och bredda tillämpningen till det fritt finansierade bostadsbeståndet. Beslutet följer koncernens strategi, det betonar för sin del A-bolagens roll som ansvarsmedveten hyresvärd och och expert på boende, säger A-bolagens verkställande direktör Mika Vuori. Också A-bolagens mångåriga hyresgäster från de tidigare, numera fritt finansierade, aravahusen har tagit emot budskapet med glädje. Det är bra att man inte mera behöver känna sig övergiven utan finns på samma startstreck som aravahyresgästerna, skämtar Veikko Davitsainen från husen vid Vikingavägen 7-9. Den viktigaste skillnaden mellan en aravahyresgäst och en boende i ett fritt finansierat hus gäller fastställandet av hyran. Ett aravahyresbolag får inte ge vinst och hyrorna räknas ut så att de täcker utgifterna, men inte ger hyresvärden någon vinst. Kvadratmeterhyran är den samma för alla boende - hos A-bolagen enligt ett slags grupputjämningssystem. I ett fritt finansierat hyresförhållande baserar sig hyran alltid på en inbördes överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen och därför kan det hända att hyrorna i ett och samma hus kan variera beroende på skick och storlek. Att eftersträva vinst är inte förbjudet i en hyresvärds företagarverksamhet. FRÅN OCH MED NU ordnas i A- bolagens alla hyreshus - oavsett finansieringsmodell - boendemöten och vid dessa kan hyresgästerna ur sin egen krets välja förtroendeperson och huskommitté.förtroendepersonerna från samtliga hus bildar hela A-koncernens boendekommitté. En av dess främsta uppgifter är att i framtiden övervaka och framförallt vidareutveckla boendedemokratin och delaktighet i A-bolagen. En gång per år kallas alla hyresgäster till ett stort boendemöte, där det serveras rundligt med kunskap och fakta om A-bolagens verksamhet också om boendedemokrati. Vid det stora boendemötet väljs också en kandidat för medlemskap i styrelsen för aravahyresbolaget Borgå A-bostäder Ab. Mera om de olika organen och deras uppgiftsområden finns att läsa på de närmaste sidorna. ASUKASKOKOUKSET 2011 INVÅNARMÖTEN 2011 Laamanninpolun asukaskokousta aloitettiin asukastyytyväisyyskyselyyn vastaamisella, aivan samoin kuin kaikkialla muuallakin eri talokunnissa. Laamanninpolku/ Lagmanstigen 2 Erittäin vilkkaasti keskustellut asukaskokous pidettiin Laamanninpolku 2:ssa 5. syyskuuta. Puhetta riitti mm. parvekelasituksista ja pihan järjestelyistä. Henkilövalinnat tehtiin seuraavasti: Harri Rainio (Kauko Aittomäki) Harri Rainio, Kauko Aittomäki, Eila Häyhä, Heidi Mattila, Nina Seeck Huuhkajantie/ Uvvägen 5 - Kurjentie/ Tranvägen 6 Viisi talokunnan asukasta kokoontui talokunnan autotallissa 22. elokuuta. Keskustelua herättivät mm. pesutupa-asiat, autopaikat sekä häiritsevä ja vaarallinen pihaan ajo. Talokunnan pihakirppistä ideoitiin. Anette Schild (Robert Schild) Anette Schild, Robert Schild, Seija Anttonen, Iva Kitula, Sanna Humla, Merja Hongisto Sibeliuksenbulevardi/ Sibeliusbulevarden 6 Aikanaan ensimmäisenä A-yhtiöiden talona rakennetussa Sibeliuksenbulevardi 6:ssa löytyi asukaskokouksessa ilahduttavasti uusia asukasaktiiveja. Kokous talossa pidettiin 23. elokuuta. Mirja Martikainen (Anja Lindholm) Mirja Martikainen, Anja Lindholm, Reijo Säilä, Stina Lindqvist, Susanne Tallberg, Henrik Lindholm Sibeliuksenbulevardi/ Sibeliusbulevarden Talokunnan asukaskokouksessa 23. elokuuta kirjattiin pöytäkirjaan paljon erilaisia korjaus- ja kunnostustoiveita. Asukkaat myös esittivät A-yhtiöiden harkittavaksi idean maavaraisten patioiden suurentamisesta. Sebastian von Etter (Kaisa Vasamies-Helenius) Sebastian von Etter, Kaisa Vasamies-Helenius, Ann-Maj Hoffman 7

8 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Asukaskokoukset säännöllisiksi ja vilkkaiksi ideariihiksi Yksi A-yhtiöiden asukasdemokratian viime vuosien suuria kompastuskiviä on ollut se, että asukasdemokratialain mukaiset vuokralaisten kokoukset ovat kiinnostaneet perin harvoja. Lain mukaan vuokranantaja kutsuu uuden talon tai talokunnan valmistuttua aina ensimmäisen asukaskokouksen koolle, sen jälkeen vastuu kokousten järjestämisestä jää ensi sijassa talon asukkaille. Monessa talossa kokoukset ovat joko tykkänään unohtuneet tai niihin ei ole kutsusta huolimatta tullut väkeä paikalle. Kun A-yhtiöt keväällä palkkasi uuden isännöitsijän Terhi Toppinen- Häyrisen, hänen yhdeksi tehtäväkseen tuli asukasdemokratian vireyttäminen konsernissa. Ensitöikseen uusi isännöitsijä järjesti yhtiövetoisesti asukaskokoukset kaikissa A-yhtiöiden talokunnissa, yhteensä 32 kokouksen kierroksen. Osallistujien määrä ei vielä ollut paras mahdollinen, keskimäärin kuutisen ihmistä kokousta kohti, mutta vain yhdessä talokunnassa kokous jäi nyt kokonaan pitämättä osanottajien puutteen vuoksi. Luotan vahvasti, että seuraavissa kokouksissa osanottajien määrä kasvaa, sanoo Terhi Toppinen- Häyrinen. Uuden toimintamallin mukaan asukaskokoukset pyritään jatkossakin pitämään joka talossa ainakin kerran vuodessa, alkusyksystä. - Tuossa kokouksessa valitaan taloihin luottamushenkilö sekä hänen avukseen talotoimikunta. Kokoontuminen alkusyksystä taloissa on tärkeää, sillä silloin asukkaat voivat osallistua yhtiön budjetin laadintaan omine ehdotuksineen. Vuokralaisten kokoontumisilla ja asukkaiden äänen kuuntelemisella on Toppinen-Häyrisen mukaan tärkeä rooli niin asumisviihtyvyyden lisäämisessä kuin asumisen häiriöiden vähentäjänä. Vilkkaiksi keskustelufoorumeiksi ja ideariihiksi tarkoitettujen talokuntakohtaisten asukaskokousten ohella A-yhtiöissä järjestetään jatkossakin vuosittain kaikille vuokralaisille suunnattu iso asukaskokous, joka taas esittelee muun muassa koko yhtiön taloutta ja korjaussuunnitelmia. Regelbundna boendemöten En av de stora stötestenarna inom A-bolagens boendedemokrati har på senare år varit att hyresgästernas möten i enlighet med boendedemokratilagen har intresserat så få. Enligt lagen ska hyresvärden då ett hus eller en hushelhet har färdigställts alltid sammankalla ett första boendemöte, efter det övertas ansvaret för mötesverksamheten i huvudsak av de boende. I många hus har man helt och hållet glömt att hålla möten eller så har inga deltagare infunnit sig trots kallelse. När A-bolagen i våras anställde den nya disponenten Terhi Toppinen-Häyrinen blev en av hennes uppgifter att stimulera boendedemokratin inom koncernen. Som en första uppgift ordnade den nya disponenten på bolagets initiativ boendemöten i samtliga husenheter, det blev en runda på sammanlagt 32 möten. Framgången var mycket uppmuntrande. Bara ett möte annullerades på grund av deltagarbrist och bara i tre hus utsågs ingen förtroendeperson. Enligt den nya verksamhetsmodellen strävar man i fortsättningen till att i alla hus hålla minst ett möte per år, i början av hösten. Det är viktigt att på förhösten komma samman i husen eftersom de boende då kan vid behov delta i bolagets budgetarbete med egna förslag. Vid sidan om de boendemöten, som är avsedda att vara livliga diskussionsforum och idékläckningstillställningar, ordnar A-bolagen också framdeles årligen ett för alla hyresgäster avsett stort boendemöte, där man presenterar bl.a. hela bolagets ekonomi och saneringsplaner. Asukkaiden kokoukset A-yhtiöissä ISO ASUKASKOKOUS kaikille vuokralaisille kaikille A-yhtiöiden asukkaille järjestettävä kokous, jossa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki konsernin taloissa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pidetään A-yhtiöissä vakiintuneen käytännön mukaisesti aina kevättalvella maalis-huhtikuussa, tarpeen mukaan kutsuttavissa koolle muulloinkin. Kokoonkutsuja on asukastoimikunta. kokouksessa A-yhtiöiden edustaja/edustajat esittelevät konsernin toimintaa ja hoito-organisaatiota valmistuneen tilinpäätöksen valossa. Lisäksi kokouksessa kerrotaan tulevista korjauksista sekä esitellään asukasdemokratiaa ja toimintaa A-yhtiöissä ja päätetään asukkaiden edustajasta Porvoon A-asunnot Oy:n hallitukseen sekä mahdollisen valvojan valinnasta. ASUKASKOKOUS talokunnittain yhden talokunnan kaikkien asukkaiden kokous, jossa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa. Kokoonkutsuja on talon luottamushenkilö tai jos sellaista ei ole asukastoimikunta. valitsee talokunnan luottamushenkilön ja talotoimikunnan käsittelee kaikkia talokunnan asioita asukkaiden halun ja tarpeen mukaan Veikko Davitsainen valittiin Viikinkitie 7-9:n luottamushenkilöksi. 8

9 ASUKASKOKOUKSET 2011 INVÅNARMÖTEN 2011 Mannerheiminkatu/ Mannerheimgatan 25 Sinivuokon asukaskokous pidettiin 6. syyskuuta talon ala-aulassa. Paikalla oli 8 talon asukasta. Aarne Laakso (Eija Mäkinen) Mannerheiminkatu/ Mannerheimgatan 36 Asukaskokouksessa 6. syyskuuta talokunta sai uuden luottamushenkilön sekä kaikkiaan seitsemänjäsenisen talotoimikunnan. Valdemar Kliimask Valdemar Kliimask, Lars-Erik Ahlgren, Sirkka Virtanen, Maire Ståhlberg, Synnöve Olander, Göran Olander, Pekka Turtiainen, Irma Vilén Runeberginkatu 36:ssa ennalta tiedotettujen kokousasioiden lisäksi puitiin monia talon arkeen kuuluvia asioita, kuten talon pyykinpesukoneen uusimistarvetta ja saunakabinetin käyttömahdollisuutta kerhotilana. Runeberginkatu/Runebergsgatan 36 Suomentalon eli Runeberginkatu 36:n asukaskokous oli kokouskimaran runsasväkisimpiä, talon saunakabinettiin kokoontui 20. syyskuuta 13 talon asukasta. Usko Tuukkanen (Anu Rauta) Usko Tuukkanen, Anu Rauta, Maire Hirvisalmi, Kaisa Viitanen Talot ilman luottamushenkilöitä: Johannisbergintie 10, Ilmarisentie 6, Sammontie 4 ja Tulliportinkatu 4 ABC jäivät kokouskimarassa ilman talokunnan luottamushenkilöitä. Nordenskiöldinkatu/ Nordenskiöldsgatan 24 Talokunnan asukaskokous pidettiin 6. syyskuuta kerhotilassa. Ulla Schröder (Laila Kulojärvi) Ulla Schröder, Laila Kulojärvi, Lillemor Eriksson, Ulla Härkönen Fredrika Runebergin katu/ Fredrika Runebergs gata 5 Rivitalomaisen talokunnan asukaskokous pidettiin 31. elokuuta. Satu Porras (Ari Porras) Möten för de boende i A-bolagen STORT BOENDEMÖTE för alla hyresgäster ett möte som ordnas för A-bolagens alla hyresgäster och där alla som bor stadigt i koncernens hus och som har fyllt 18 år är röstberättigade och valbara ordnas traditionsenligt på vårvintern i mars-april, men kan också vid behov sammankallas vid andra tidpunkter. Sammankallare är boendekommittén. vid mötet presenterar företrädare för A-bolagen verksamheten och serviceorganisationen inom koncernen i belysning av det färdigställda bokslutet. Vidare redogörs vid mötet för förestående reparationer och därtill presenteras formerna för boendedemokrati och verksamheten inom A-bolagen och dessutom utses de boendes representant i Borgå A-bostäder Ab:s styrelse och eventuellt en övervakare. BOENDEMÖTEN husvis ett möte för alla boende i en hushelhet, där där alla permanent boende som har fyllt 18 år är röstberättigade och valbara sammankallas minst en gång per år. Sammankallare är husets förtroendeperson eller vid avsaknad av en sådan boendekommittén. väljer hushelhetens förtroendeperson och boendekommitté handlägger alla hushelhetens angelägenheter enligt de boendes önskan och behov. F.E. Sillanpään kadun asukkailla on erittäin kiva, hyvin varusteltu kerhohuoneisto käytössään. F.E. Sillanpään katu/ F.E. Sillanpääs gata 4 Aktiivisuudestaan tunnetun talokunnan kokouksessa 5. syyskuuta tuli esiin monia, lähinnä pihan viihtyvyyttä ja turvallisuutta koskeavia ideoita. Juha Liukkonen (Tapani Paananen) Juha Liukkonen, Tapani Paananen, Inkeri Eloranta, Jouni Metelinen, Monica Hanzik, Tom Grönholm, Lars Blomberg 9

10 Asukastoiminta l Invånarverksamhet Toiminnan perusta on Omassa pihapiirissä Grillijuhlat, pihakirppis, siivoustalkoot, kerhotilasäännöt, talokunnan omat järjestyssäännöt, pihan leikkialueet... Talokunnalla on halutessaan paljon mahdollisuuksia vaikuttaa niin asumisensa viihtyvyyteen kuin turvallisuuteen. A-yhtiöissä on syksyn suuren asukaskokousten kierroksen jälkeen asukasluottamushenkilö lähes joka talokunnassa. Valtaosassa talokuntia on luottamushenkilön avuksi valittu myös talotoimikunta. Tavoitteena on isännöitsijä Terhi Toppinen-Häyrisen mukaan yhtä lailla asukasosallisuuden ja vaikuttamisen lisääminen kuin aiempaa tiiviimpi viestintä, vuorovaikuttaminen ja yhteistyö vuokralaisten ja vuokranantajan välillä. Vaikka me ammattilaiset pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta kiinteistöissä ja miettimään esimerkiksi budjetin laadinnassa kiinteistöittäin tärkeimmät ajankohtaiset korjaustoimet, voi meiltä ilman asukkaiden osallisuutta jäädä jotakin huomaamatta. Kaiken ei aina tarvitse maksaa kauheasti ollakseen asukkaille tärkeää, sen osoitti tämän syksyn asukaskokousten kimara hyvin. Esimerkiksi parissa talokunnassa oli ongelmia tamppaustelineen riittävyydessä, pari naapuritalokuntaa taas informoi liki samoin sanoin pihapiirinsä villiintyneestä väärästä pysäköinnistä, yhdessä talokunnassa taas on pitkästä aikaa niin paljon pieniä lapsia, että vauvakeinua kaivataan. Asiat pannaan kuntoon, lupasi isännöitsijä. A-yhtiöiden taloissa on viihtyisiä pihoja, joista osassa pystyy hyvin järjestämään isompiakin tilaisuuksia. Kuva A-asukkaiden possujuhlista elokuulta. Asukasedustajat talokunnissa LUOTTAMUSHENKILÖ 10 Apuvälineitä asukasaktiiveille A-yhtiöt on koonnut asukastoiminnan avuksi Talotoimikunnan kansion, johon on kerätty sekä infoa asukasdemokratiasta että myös esimerkiksi kokouskutsujen ja pöytäkir- Hjälpmedel för aktivister Som ett hjälpmedel i arbetet för boendeaktivitet har A-bolagen sammanställt en Huskommitténs mapp, där man har samlat både information om boendedemokrati, men också mallar för t.ex. möteskallelser och jojen malleja. Jokainen luottamushenkilö saa kansion. Samoin yhtiöllä on asukastoiminnan vuosikalenteri, jota seuraamalla on helppo rytmittää niin kokoukset kuin käsiteltävät asiat. protokoll. Varje förtroendeperson får en sådan mapp. Likaså har bolaget en årskalender för boendeverksamheten, som gör det lätt att planera och gruppera både möten och ärenden som ska behandlas. talokunnan asukkaiden keskuudestaan valitsema henkilö, joka on asukasdemokratian ja toiminnan moottori omassa pihapiirissään toimii asukasdemokratian ja asukastoiminnan piiriin kuuluvien asioiden tiedottajana niin kotitalonsa asukkaiden kuin isännöitsijän suuntaan osallistuu talokuntansa edustajana kaikkien talokuntien luottamushenkilöistä koostuvan A-yhtiöiden asukastoimikunnan työskentelyyn kutsuu koolle oman talokuntansa talotoimikunnan TALOTOIMIKUNTA käsittelee kaikkia talokunnan asioita asukkailta tulleiden toiveiden mukaisesti toimii talokunnan luottamushenkilön työn tukena asukasdemokratiatyössä toimii A-asukasyhdistyksen kanssa yhteistyössä vapaamuotoista asukastoimintaa järjestettäessä kokoontuu tarvittaessa

11 ASUKASKOKOUKSET 2011 INVÅNARMÖTEN 2011 Joukahaisentie/ Joukahainenvägen 11 Talokunnan asukkailla on paljon ideoita erityisesti pihansa leikki- ja oleskelualueiden parantamiseksi. Ideat esiteltiin isännöitsijälle asukaskokouksessa 7. syyskuuta. Pertti Ojala (Sakari Söderström) Pertti Ojala, Sakari Söderström, Pirjo Lökschy, Ann-Christin Kurki, Dorrit Lehtonen Jousitie/ Pilbågsvägen 6 Talossa on viime vuodet ollut asukastoiminnan osalta hiljaista, se näkyi myös 14. syyskuuta koolle kutsutussa asukaskokouksessa, johon paikalle saapui vain talon luottamushenkilö. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Mauri Vänskä Jousitie/ Pilbågsvägen 4 Talon asukaskokoukseen 14. syyskuuta ehti vain kaksi asukasta, mutta keskustelu polveili hedelmällisesti monissa talokunnan ajankohtaissa asioissa, ja A-yhtiöiden uusi isännöitsijä sai paljon tärkeää infoa. Robert Gaggl (Lasse Lagerström) Jousitie/ Pilbågsvägen 8 Myös Jousitie 8:n asukaskokous järjestettiin 8. syyskuuta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Reijo Perälä Reijo Perälä, Henry Kling De boendes representanter FÖRTROENDEPERSON Joukahaisentie/ Joukahainenvägen 3 Joukahaisentie 3 tunnetaan sopuisana talokuntana, ja myös asukaskokouksessa 7. syyskuuta valinnat nuijittiin pöytäkirjaan leppoisasti jutellen. Aili Väisänen (Lyyli Hakala) Aili Väisänen, Lyyli Hakala, Mikko Immonen, Ann Kuhlberg, Ritva Idström, Tiina Koskinen en person som valts av husets boende ur deras egen krets och som är en motor för boendedemokratin och -verksamheten i den egna gårdskretsen, fungerar som informatör i frågor som gäller boendedemokrati och boendeaktiviteter i kontakter till både de boende i hemgården och disponenten. deltar som representant för hushelheten i det arbete som utförs i den boendekommitté som bildas av alla de olika hushelheternas förtroendepersoner. sammankallar den egna hushelhetens boendekommitté. HUSKOMMITTÉN behandlar gårdshelhetens alla frågor i enlighet med förslag från de boende fungerar som som stöd för förtroendepersonen i arbetet för boendedemokratin fungerar i samarbete med A-invånarföreningen när det gäller arrangemang av fria aktiviteter inom boendeverksamheten sammankommer vid behov Joukahaisentie 3:ssa asukaskokous oli vilkkaan keskusteleva. 11

12 Asukastoiminta l Invånarverksamhet 12 Luottamushenkilöt tärkeässä roolissa Eri talojen luottamushenkilöiden työkenttä ei jää ainoastaan omaan pihapiiriin. He kaikki yhdessä muodostavat A-yhtiöiden konsernitason keskeisen toimijan, asukastoimikunnan. Uusi asukastoimikunta on tietyllä tapaa sukua entiselle asukasdemokratiaryhmälle, mutta vain kaukaista sellaista. Asukastoimikunnassa on joka talokunnalla tasavertaisesti vain yksi edustaja ei siis enää talokohtaisesti vaihdellen erilaisia edustuksia. Asukastoimikunnassa myös A-Lukaalin vuokralaisilla, jotka olivat aiemmasta asukasdemokratiaelimestä poissa, on omat edustajansa. Asukastoimikunnalla on myös suuri tehtäväkenttä ja vastuu A-yhtiöiden asukasdemokratian ja -osallisuuden kehittämistyöstä. Jotta asukastoimikunta pääsee hyvin työnsä alkuun, A-yhtiöt on valmis satsaamaan lähitulevaisuudessa luottamushenkilöiden kouluttamiseen. Ensimmäinen koulutus järjestettiin jo 5. lokakuuta asukastoimikunnan kokoontuessa ensimmäistä kertaa. Koulutuksessa pääpaino oli tällä kertaa A-konsernin toimintojen ja talouden esittelyssä. A-yhtiöiden asukastoimikunta valitsee vuosittain keskuudestaan kahdeksanjäsenisen asukashallituksen valmistelevaksi ja toimeenpanevaksi elimeksi. Ensimmäiseen A-yhtiöiden uuden toimintamallin mukaiseen asukashallitukseen valittiin 5. lokakuuta seuraavat jäsenet: Aarne Laakso (Porvoon A- asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä), hänen lisäkseen A-asuntojen vuokralaisten edustajina Robert Gaggl, Sanna-Kaisa Siljamo, Tuula Jørgensen, Anette Schild ja Mirja Martikainen sekä A-lukaalin vuokralaisten edustajina Veikko Davitsainen ja Usko Tuukkanen. Uusi asukastoimikunta ryhmäkuvassa 5. lokakuuta Asukasedustajat konsernitasolla ASUKASTOIMIKUNTA koostuu kaikista eri talokuntien luottamushenkilöistä kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään 2-3 kertaa vuodessa kehittää ryhmänä asukasdemokratiaa ja asukasosallisuutta tukee talotoimikuntien ja luottamushenkilöiden toimintaa sekä pyrkii auttamaan talotoimikuntien perustamisessa tehtäväkenttä on määritelty asukasdemokratialaissa ASUKASHALLITUS asukastoimikunta valitsee keskuudestaan A-yhtiöiden asukashallitus koostuu 8 jäsenestä siten, että 1 heistä on Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen asukasedustaja, ja hän myös toimii asukashallituksen kokousten puheenjohtajana. Hänen lisäkseen asukashallituksessa on 5 jäsentä A-asunnoista ja 2 jäsentä A-Lukaalista toimii valmistelevana ja toimeksipanevana elimenä asukastoimikunnan päätösten mukaisesti ja valmistelee asukastoimikunnan esityslistalla olevat asiat toimii viestinviejänä asukastoimikunnan ja A-yhtiöiden välillä ASUKASJÄSEN A-asuntojen hallituksessa asukkailla on yksi edustaja A-konsernin aravavuokrayhtiössä Porvoon A- asunnot Oy:ssä ehdokkaan hallituksen asukasjäseneksi nimeää vuosittain iso asukaskokous, asiasta päättää Porvoon A-asunnot Oy:n yhtiökokous asukasjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin yhtiön hallituksen jäsenillä

13 ASUKASKOKOUKSET 2011 INVÅNARMÖTEN 2011 Lähdepolku/ Källstigen 3-4 Muutaman vuoden asukastoiminnassaan hiljaiseloa viettänyt Lähdepolku 3-4 on voimalla aktivoitumassa uudelleen. 24. elokuuta järjestetyssä talokunnan asukaskokouksessa oli liki kerhohuoneen täydeltä väkeä, ja asukkailla oli erittäin paljon hyviä ideoita ja toiveita. Sanna-Kaisa Siljamo (Sinikka Koivunen) Sanna-Kaisa Siljamo, Sinikka Koivunen, Birgitte Emeléus, Haidi Jørgensen, Jyri Väyrynen, Juha Rossi Linjatie/ Linjevägen 34 Rivitalomainen talokunta on koko olemassaolonsa ajan ollut jopa esimerkillisen toimiva asumisyhteisö, ja myös 24. elokuuta pidettyyn asukaskokoukseen tuotiin useita perusteltuja toiveita ja esityksiä. Talokunnassa on asukkaiden tällä hetkellä mukaan kunnostuksen tarvetta lähinnä saunatiloissa. Gunvor Rosenström (Timo Mehtonen) Gunvor Rosenström, Timo Mehtonen, Roger Andersson, Eljas Nylund, Pirjo Rantanen-Mäkilä, Pirjo Hara Boenderepresentanter på koncernnivå BOENDEKOMMITTÉN består av alla olika hushelheters förtroendepersoner sammanträder vid behov, minst 2-3 gånger per år arbetar som grupp för att utveckla boendedemokrati och -engagemang stöder huskommittén och förtroendepersonerna i deras verksamhet samt medverkar till att huskommittéer bildas uppgifterna är definierade i lagen om boendedemokrati BOENDESTYRELSE boendekommittén väljer inom sig A-bolagens boendestyrelse består av 8 medlemmar, av vilka en är den som företräder de boende i Borgå A-bostäders styrelse och han/hon fungerar också som ordförande vid boendestyrelsens möten. Därutöver består boendestyrelsen av 5 representanter från A-bostäderna och 2 från A-Lukaali. fungerar som beredande och verkställande organ i enlighet med boendestyrelsens beslut och bereder de ärenden som finns på boendekommitténs föredragningslista fungerar som budbärare mellan boendekommittén och A-bolagen. BOENDEREPRESENTANT i A-bostädernas styrelse de boende har en representant i styrelsen för A-koncernens aravahyrebolag Borgå A-bostäder Ab en kandidat till posten som boenderepresentant utses årligen av det stora boendemötet, frågan avgörs slutligt av Borgå A-bostäder Ab:s bolagsstämma. boenderepresentanten har samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar i bolagets styrelse. Ilmarisentie/ Ilmarinens väg 4+8 Ilmarisentie 4:ssä ja Ilmarisentie 8:ssa ei kummassakaan pystytty asukakokouksissa valitsemaan talotoimikuntaa osanottajien vähyyden takia, mutta luottamushenkilö valittiin monen vuoden tauon jälkeen molempiin talokuntiin, mikä on hyvä startti talotoiminnan viriämiseen. Ilmarisentie 4 luottamushenkilö/ förtroendeperson Sune Forsbäck Ilmarisentie 8 luottamushenkilö ja vara/ förtroendeperson Tuula Jørgensen (Bror Blomqvist) Ilmarisentie/ Ilmarinens väg 2b Takavuosina hyvinkin aktiivisesti toiminut mutta viime vuodet nukahdellut Ilmarisentie 2b on saanut uuden luottamushenkilön ja talotoimikunnan. Asukaskokouksessa 12. syyskuuta puhetta riitti mm. talon hissiremontista. Pirkko Mallenius (Tarja-Riitta Salmi) Pirkko Mallenius, Tarja-Riitta Salmi, Bengt Backman Ilmarisentie 2b:ssä pyritään jälleen virittämään talotoiminta. 13

14 ASUKASKOKOUKSET 2011 INVÅNARMÖTEN 2011 Hansatie/ Hansavägen 10 Hansatie 10 on yksi A-yhtiöiden vapaarahoitteisista talokunnista, ja siellä 19. syyskuuta järjestetty asukaskokous aloitti uuden aikakauden. Kjell Kortman (Keijo Weckman) Kjell Kortman, Keijo Weckman, Raija Karvonen, Marina Sjöström, Pekka Tuomisalo, Kaija Kniivilä 14 Viikinkitie/ Vikingavägen 7-9 Viikinkitie 7-9:n neljä, nykyisin vapaarahoitteista A-taloa saivat jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen luottamushenkilön ja talotoimikunnan. Kokouksessaan 19. syyskuuta talokunnan asukkaat keskustelivat myös muun muassa pihapiirissä havaitusta levottomuudesta. Veikko Davitsainen(Hilkka Montonen) Veikko Davitsainen, Hilkka Montonen, Beata Helenius, Maj-Britt Eriksson, Irja Ålander, Stig Silfver Galgbackantie/ Galgbacksvägen 9 Talokunnan asukkaat ovat kiinnostuneet kokeilemaan hyötykasvien kasvatusta kotipihassaan ja tekivät istustuslaatikoista toivomuksen asukaskokouksessa an 30. elokuuta. Myös grilliä esitettiin pihaan. Isa Myrtenblad (Anna Eriksson) Isa Myrtenblad, Anna Eriksson, Helena Hedman, Anneli Ekholm Hansatie/ Hansavägen 4-6 Hansatie 4-6:n asukaskokouksessa 19. syyskuuta oli runsas osanotto ja erittäin vilkasta keskustelua. Barbro Karlsson (Ville Saarela) Barbro Karlsson, Ville Saarela, Raija Oljemark, Ritva Nuutti, Marja-Liisa Blomqvist, Gunvor Laine, Pirjo Salmela Hansatie 4-6:ssa asukaskokous sai niin suuren suosion, että osa kokousväestä joutui etsimään istumapaikkoja kerhohuoneiston keittiöstä asti. Hansatie 10:n asukaskokous pidettiin kotoisasti talokunnan pesutuvassa. Tapani Löfvingin katu/ Stefan Löfvinsgatan 6-8 Nuorison aiheuttamat häiriöt - niin mopolla ajelu pihalla kuin ilkivalta - puhuttivat talokunnan asukaskokouksen osanottajia 29. elokuuta. Luottamushenkilö/ förtroendeperson Katri Kokko Katri Kokko, Merle Hirtentreu, Raimo Alestalo Tapani Löfvingin katu/ Stefan Löfvinsgatan Asukaskokouksen osanottajien huolenaiheina olivat mm. pihapiirissa havaittu huolimattomuus jätteiden lajittelussa sekä FG-talon saunan käyttöpulmat. Asukkaat toivoivat grillikatosta pihaan. Kokous pidettiin 29. elokuuta. Jelena Nyrhivaara (Anne Norrgård) Jelena Nyrhivaara, Anne Norrgård, Eija Toivola, Raija Mangström Kesätuulentie/ Sommarvindsvägen 8 Talokunnan asukkailla ja vuokranantajalla on viime aikoina ollut eriäviä näkemyksiä tietyistä talon yleisten tilojen käytöstä ja kunnostakin. Asukaskokouksessa sovittiin, että isännöitsijä tekee talotoimikunnalle suunnitelman entisen pukuhuone-pesuhuonetilan hyödyntämismahdollisuudesta kerhohuoneeksi. Asukkaat luetteloivat tarpeellisiksi katsomansa yleisten tilojen korjaustarpeet ensi kokouksessaan. Merja Hokkanen (Pentti Kurttila) Merja Hokkanen, Pentti Kurttila, Marika Ingelin, Vera Mäkeläinen Karhupolku/ Björnstigen 2-4 Asukaskokouksessa 30. elokuuta keskusteltiin muun muassa talon ilmapiirin kohentamisesta ja mahdollisuuksista saada lisää asukkaita mukaan talokunnan toimintaan. Hannu Maho (Baboucarr Fofana) Hannu Maho, Baboucarr Fofana, Iiris Roponen

15 Asukastoiminta l Invånarverksamhet A-asukasyhdistys täydentää omalla roolillaan asukkaiden toimintakentän Vaikka uusi malli tuo paljon muutoksia, yksi tärkeä osa vanhaa A-asukkaiden toimintamallia säilyy visusti. Vapaamuotoisen asukastoiminnan, kuten yhteisten retkien ja juhlien järjestämisestä vastaa edelleen A-yhtiöiden oma asukasyhdistys. A-asukasyhdistys perustettiin keväällä Sen perusajatuksena on järjestää kaikille asukkaille isompia yhteisiä tapahtumia ja tempauksia. Asukasyhdistys on vuosittain huolehtinut esimerkiksi kevättalkoiden ja jouluglögitilaisuuksien järjestelyistä. Lisäksi yhdistystä saa kiittää erilaisista pihajuhlista ja retkistä. Kuluneen kesän asukastapahtumina A-asukasyhdistys järjesti kesäkuussa perheretken Kotkaan, heinäkuussa teatteriliput kesäteatteriin Porvoossa ja elokuussa possujuhlan Omenamäen palvelukeskuksen pihamaalla. Vuokranantaja tukee A-asukasyhdistyksen toimintaa taloudellisesti myöntämällä vuosittain toiminta-avustusta. Asukasyhdistys puolestaan tukee harkintansa mukaan ja hakemuksesta eri pihapiirejä, jos ne esimerkiksi haluavat pihaansa asukkaiden itse hoitamia kesäkukkaistutuksia tai kehittävät muuta vapaamuotoista asukastoimintaa, josta koituu kuluja. Asukasyhdistyksen hallituksessa toimivat Aarne Laakso (Mannerheiminkatu 25), Veikko Davitsainen (Viikinkitie 7-9), Aili Väisänen (Joukahaisentie 3), Harri Rainio (Laamanninpolku 2) ja Jens Lindfors (Jousitie 8). Det blev en stor publikframgång när invånarföreningen i augusti för andra gången ordnade en grisfest. Närmare 150 A-boende besökte tillställningen på gården till Äppelbackens servicecenter. Marraskuussa Tallinnaan A-asukasyhdistyksen seuraava tapahtuma on loppusyksyn ostoretki Tallinnaan. Retki järjestetään asukkailta tulleiden toiveiden mukai- sesti lauantaipäiväna, retkipäivä on 26. marraskuuta. Tarkkaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet tulevat talojen ilmoitustauluille. Höstresa till Tallinn Invånarföreningens nästa evenemang är en shoppinghresa till Tallinn i slutet av hösten. Enligt de boendes önskemål försöker man ordna resan en lördag, datum är Noggranna uppgifter och anmälningsinstruktioner sätts upp på trapphusens infotavlor. 15

16 Rakentaminen ja peruskorjaus l Byggande och grundsanering A-yhtiöiden parhaillaan rakennuttama Aleksanterinkaari 6 on ensimmäinen uudiskohde kaupunkikeskustaa länteen päin levittävän Aleksanterinkaaren sisäkehällä. Ensi vuonna A-yhtiöt aloittaa rakennustyöt nykykohteen naapurustossa, kun opiskelija-asuntojen taloa ryhdytään rakentamaan Tolkkistentien risteyksen viereen. Aleksanterinkaaren uudistaloissa pian harjannostajaiset A-yhtiöiden uudisrakennuskohde Porvoonjoen länsirannalla on edennyt jo niin pitkälle, että Aleksanterinkaari 6:n rakennustyömaalla päästää viettämään harjannostajaisia lähiviikkoina. Talot valmistuvat kesällä Rakennustyöt ovat sujuneet ongelmitta ja aivan aikataulussaan. Tällä hetkellä näyttää jopa, että kohde voisi hyvin valmistua jo kesän alussa 2012, mutta sopimuksen mukaista rakennusaikaa on kesän loppuun, sanoo A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. A-yhtiöt rakennuttaa Aleksanterinkaari 6:een kaksi kerrostaloa. Tontin isompaan taloon tulee yhteensä 32 asuntoa. Niistä 17 kappaletta on suunniteltu erityisiksi senioriasunnoiksi. Tontille tulevan pienemmän talon saa kokonaan haltuunsa Kårkulla Samkommun. Sekä talot että kaikki kulku tontilla on suunniteltu esteettömäksi. A-yhtiöt julistaa isomman talon vuokra-asunnot haettaviksi myöhemmin tänä syksynä. Ilmoitukset hausta julkaistaan paikallisissa sanomalehdissä sekä konsernin www-sivuilla osoitteessa Rakennushankkeen kustannukset ovat kaikkineen noin 7,5 miljoonaa euroa. Koska Aleksanterinkaari vaatii paljon erikoisrakentamista, A-yhtiöt päätti yhdessä omistajansa Porvoon kaupungin kanssa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, että hankkeelle ei edes yritetä hakea valtion tukemaa asuntolainoitusta vaan että hanke toteutetaan vapaarahoitteisena. ARA-tuet kiven alla A-yhtiöt on ollut takavuosina yksi keskeisimpiä valtion asuntolainoilla vuokra-asuntoja rakentavista yhtiöistä Porvoossa. Tällä hetkellä A-yhtiöt on samassa suossa kuin kaikki muutkin valtion tuesta haaveilevat porvoolaisrakentajat: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n määrittelemät hintaraamit ovat niin matalat, ettei niillä Porvoossa pystytä rakentamaan. Porvoossa viimeisin ARA-rahoitettu uudiskohde on A-yhtiöiden alkuvuodesta 2009 valmistunut kerrostalo Laamanninpolku 2. Senkin jälkeen porvoolaisrakentajat ovat hakeneet hankkeilleen ARA:n myöntämää lainoitusta, mutta ARA on hylännyt hakemukset liian korkeiden urakkahintojen vuoksi. A-yhtiöt on osin pakon edessäkin keskittynyt erityisryhmille rakentamiseen. Vuoden 2009 jälkeen rakentanut Palomäen palvelukeskuksen, nyt rakenteilla on Aleksanterinkaari senioriasuntoineen ja Kårkullan tiloineen ja suunnittelussa opiskelija-asuntoja sisältävä kerrostalo. Porvoon asuntopäällikkö Ulf Backman pitää tilannetta huolestuttavana. Kun halutaan väestönkasvua, pitää olla tarjota asuntoja. Ja niitä pitää pystyä rakentamaan. Toivottavasti tämä on ohimenevä kausi. Backman ihmettelee suuresti ARA:n hylkypäätöksiä porvoolaisista urakkatarjoushinnoista. Kuinka paljon alle kilpailutettujen hintojen pitäisi mennä ennen kuin ne hyväksytään? Kustannukset on kuitenkin kilpailutettu kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, ja ne ovat sitä mitä ovat. Ei meillä Porvoossa rakentaminen ole sen halvempaa kuin pääkaupunkiseudulla, saman summan elementit maksavat tehtaalla, saman maksaa myös rakennusmiesten työ. 16

17 Työn alle 118 opiskelija-asuntoa A-yhtiöiden seuraava uudiskohde on samoin Aleksanterinkaaren varressa. A-konserni rakennuttaa Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien kulmaan kerrostalon, johon tulee kaikkiaan 118 opiskelija-asuntoa. Hankkeen suunnittelu on edennyt jo siihen vaiheeseen, että alustavat piirrokset ovat valmistuneet. Talosta on tulossa keskiosaltaan seitsemänkerroksinen, kerrosneliöitä on kaikkiaan noin Varsinaisia asuinkerroksia talossa on viisi. Asuntojen lisäksi taloon on suunniteltu erikokoisia katutason liiketiloja yhteensä 950 neliömetrin verran. Nykypäivän opiskelija haluavat asua mieluummin yksiöissä kuin entisajan asuntoloissa tai soluasunnoissa. Tämä on otettu alusta pitäen suunnittelussa huomioon. Alustavan tilajaon mukaan asunnoista on yksiöitä peräti 92 kappaletta. Lisäksi taloon on suunniteltu 13 kaksiota ja 13 kolmiota ennen muuta perheasunnoiksi, tosin ne voidaan hyödyntää myös soluasuntoina. Muutama kolmio on sijoitettu niin, että ne voisivat olla myös opettajien asuntoja, jos sellaiseen on tarvetta, sanoo A-yhtiöiden kiinteistöpäällikkö Teppo Riski. Dags för taklagsöl för husen vid Alexandersbågen A-bolagens nybygge på västra åstranden har nu avancerat så långt att det inom de närmaste veckorna blir dags att fira taklagsöl på byggplatsen Alexandersbågen 6. Husen blir färdiga sommaren Byggnadsarbetena har framskridit problemfritt och helt enligt tidtabellen. Just nu ser det ut som om objektet skulle kunna färdigställas redan på försommaren 2012, men den kontraktsenliga byggnadstiden gäller sommaren ut, säger A-bolagens fastighetschef Teppo Riski. A-bolagen låter bygga två våningshus vid Alexandersbågen 6. I det större huset på tomten kommer sammanlagt 32 bostäder. Av dem är 17 stycken planerade som speciella seniorbostäder. Det mindre huset på tomten kommer helt att disponeras av Kårkulla samkommun. Jatkosuunnittelun A-yhtiöt käy tiiviissä yhteistyössä porvoolaisten oppilaitosten kanssa, jolloin selviää talon lopullinen tilajako ja myös tarkemmat toiveet erityyppisten huoneistojen varustetasosta. A-yhtiöissä lempinimen Opiskelijakruunu saanut talo on suunniteltu vastaukseksi Porvoon huutavaan opiskelija-asuntojen pulaan, mutta myös talon elinkaarta on mietitty. Ainakin osa asunnoista on Både husen och alla områden där man rör sig är befriade från hinder. A-bolagen kommer att förklara alla hyresbostäder i det större huset lediga för ansökan senare denna höst. Annons om ansökningarna publiceras i de lokala tidningarna samt på koncernens www-sidor på adressen Byggnadsprojektets kostnader stiger tillsammantaget till 7,5 miljoner euro. Eftersom Alexandersbågens bygge förutsatte stora specialarrangemang beslöt A-bolagen i samråd med ägaren Borgå stad redan på planeringsstadiet att man inte ens försöker skaffa statsstött bostadslån. A-bolagen har under tidigare år i Borgå varit ett av de centrala bolagen när det gäller byggen av hyresbostäder med statsstöd. För ögonblicket har A-bolagen samma problem som alla andra byggare i Borgå med drömmar om statligt stöd. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA har fastställt så snäva och låga kostnadsramar att man inte i Borgå kan bygga enligt dem. Det sista ARA-finansierade nybygget i Borgå är det av A-bolagen i början av år 2009 byggda våningshuset vid Lagmansstigen 2. Också efter det har byggare i Borgå ansökt om lån från ARA, men ARA har förkastat ansökningarna på grund av alltför höga entreprenadkostnader. A-bolagen har, delvis av tvång, koncentrerat sig på att bygga för specialgrupper. Efter år 2009 har man byggt Brandbackens servicecenter och nu bygger man seniorbostäder och Kårkulla-utrymmen vid Alexandersbågen samtidigt som man planerar ett tarvittaessa muutettavissa kohtuukustannuksin esteettömiksi senioriasunnoiksi. Luonnollisesti talon huoneistot voivat palvella myös tavallisina vuokra-asuntoina. Opiskelijakruunusta on tulossa A-yhtiöiden kallein vuokratalohanke, sen kustannukset ovat toistakymmentä miljoonaa euroa. Talo rakennetaan ilman valtiolta haettavaa ARA-rahoitusta, mutta kiinteistöpäällikkö Riski uskoo tulevien asukkaiden vuokrien jäävän kohtuullisiksi. Asunnot ovat valtaosin kooltaan pieniä, ja katutasoon sijoitettavat liiketilat ovat osaltaan asukkaiden vuokratasoa alentava tekijä. A-yhtiöiden tavoitteena on päästä rakennustöihin jo ensi kesänä, jotta opiskelijat pääsisivät muuttamaan sisään vuoden 2013 lopulla. 118 studentbostäder vid Alexandersbågen A-bolagens nästa nya objekt ligger också vid Alexandersbågen. A-bolagen bygger vid korsningen av Alexandersbågen och Tolkisvägen ett våningshus med plats för sammanlagt 118 studerandebostäder, av dem 92 enrummare. De preliminära ritningarna för huset är färdiga. Mellandelen av huset kommer att byggas i sju våningar och antalet våningskvadratmeter är totalt ca Fem våningar kommer att inhysa egentliga bostäder och dessutom blir det affärsutrymmen i gatunivån. våninghus med studentbostäder. Bostadschefen Ulf Backman tycker att situationen är oroande. Om man vill ha befolkningstillväxt i Borgå måste man kunna erbjuda bostäder. Och man måste kunna bygga sådana. Vi får hoppas att det här är ett övergående skede. Backman är mycket förvånad över att ARA förkastar ansökningar från Borgå på grund av entreprenadkostnaderna. Hur mycket under de offererade priserna borde man gå för att de ska godkännas? Entreprenadofferterna har ju gjorts enligt alla konstens regler och de är det som de är. Inte är byggandet hos oss i Borgå billigare än i huvudstadsområdet, elementen kostar lika mycket vid fabriken och byggnadsarbetarna får lika mycket betalt. 17

18 18 LYHYESTI I KORTHET Suomentalon korjaus suunnittelussa Suomentalon eli Runeberginkatu 36:n julkisivuremontin suunnittelu on alkanut täydellä teholla A-yhtiöiden toimistossa. Kunhan urakoitsijat on kilpailutettu ja valittu, A-yhtiöt infoaa talon asukkaita hankkeesta yksityiskohtaisemmin. Vuonna 1963 valmistuneeseen kuusikerroksiseen taloon on tarkoitus uusia julkisivun pinnat sekä samalla korvata nykyiset, huonokuntoiset parvekkeet uusilla. Työt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta, ja korjauksen on arvioitu valmistuvan kesällä Snara reparationer i Suomentalo Planeringen av fasadsaneringen på Suomentalo vid Runebergsgatan 36 har kommit i full gång på A-bolagens kontor. Efter att offerttävlingen har avslutats kommer A-bolagen att mera detaljerat informera de boende om projektet. I det 1963 byggda huset i sex våningar är det meningen att förnya alla fasadytor och att samtidigt ersätta de nuvarande nerslitna balkongerna med nya. Meningen är att arbetet inleds i slutet av året och reparationerna ska vara slutförda på sommaren Tuttu mies taas huoltotiimissä A-yhtiöiden pitkäaikainen kiinteistönhoitaja Kari Lahti kävi muutaman vuoden töissä toisessa yrityksessä mutta palasi kaikkien iloksi syyskuussa takaisin kotiin. Karin työalue on tuttuun tapaan Kevätkummussa. Talous l Ekonomi Vuokrat nousevat keskimäärin 36 senttiä neliöltä Lokakuu ja ensi vuoden budjetin valmistelu toivat A-yhtiöille ikäviä uutisia. Yhtiön ulkopuoliset kustannukset nousevat niin rajusti, että vuokriin on tulossa ensi vuodeksi korotuksia. Vuokrankorotus saatiin kuitenkin puristettua maltilliseksi, keskimäärin 36 senttiä neliöltä. Suomalaisilla kiinteistönomistajilla on ollut tänä syksynä tosissaan miettimistä. Ennen muuta lämmön, sähkön ja veden hinnat ovat nousemassa niin paljon, että ensi vuoden asumiskuluihin on tulossa kaikkialla isoja korotuksia. Yksistään noiden kolmen tekijän hinnannousujen vaikutus ensi vuoden vuokriimme on 0,19 euroa neliöltä kuukaudessa, selventää talouspäällikkö Carola Gustafsson tilannetta Porvoon suurimman vuokranantajan, A-yhtiöiden osalta. Kun vielä monet muut tärkeät, yhtiön ulkopuoliset kustannukset näyttävät selvästi nousujohteisilta, sai A-yhtiöissä laskukone laulaa tosissaan lokakuussa, kun yhtiössä vertailtiin toisaalta pakollisia kuluja, toisaalta vuokratasoa, johon ihmisillä olisi varaa. A-yhtiöt on pystynyt viime vuosina toteuttamaan erittäin maltillisia vuokrankorotuksia ulkoisista kustannuspaineista huolimatta, ja sama lähtökohta budjetinteossa oli nytkin. Vaikka isommatkin korotukset näyttivät välillä olevan suorastaan pakollisia, A-yhtiöiden budjetti saatiin puristettua sellaiseen muotiin, että arava-asukkaiden vuokrat nousevat vuoden alusta keskimäärin vain 31 senttiä neliöltä. A-yhtiöiden vapaarahoitteisissa asunnoissa vuokrankorotukset tehdään kunkin asukkaan vuokrasopimuksen mukaisesti, mutta yleispiirteiltään korotukset noudattavat aravavuokrien linjaa, niin että keskimääräinen korotus koko konsernissa on 36 senttiä neliöltä kuussa. A-yhtiöissä korotus jää ainoastaan 3,82 prosenttiin. Monilla muilla vuokranantajilla ja paikkakunnilla nousut ovat huomattavasti kovempia. Monet yhtiöt ovat joutuneet A-yhtiöiden aravavuokrat 2012 laskemaan esimerkiksi pelkästään kiinteistönhoitokuluihinsa jopa kymmenen prosentin korotuksia. Vuoden alusta voimaan astuvat A-yhtiöiden uudet aravavuokrat on jo esitelty asukkaita edustavalle asukastoimikunnalle. Asukkaat ymmärsivät erinomaisesti sekä korotuspaineet että vuokranantajan toimet niiden hillitsemiseksi. A-yhtiöiden omasta toiminnasta johtuvat kulut jäävät ensi vuonna hyvin samansuuruisiksi kuin tänäkin vuonna, esimerkiksi henkilöstölisäyksiä ei ole suunnitteilla. Korjauksia toki tehdään, mutta harkiten. Lämmityksen kustannusnousua on pystytty tasoittamaan sillä, että tänä vuonna tehdyt monet korjaukset vähentävät vastaavasti kulutusta. Paineita helpottamassa on ollut myös tieto siitä, että lainojen korkotasoon ei ole odotettavissa rajuja muutoksia. Konsernilla on talojen rakennus- ja peruskorjauslainoja hoidettavana yhteensä noin 60 miljoonaa euroa, niistä hieman vajaa kolmannes pankkilainoja, loput valtionkonttorin yhtenäislainoja. Yhtenäislainoissa ei korkotasolla ole onneksi välitöntä merkitystä, sillä jos korkotaso nousee, vuosittainen lyhennys pienenee vastaavasti. Mutta muissa lainoissa pienikin korkotason nousu on aina tärkeä asia huomioitavaksi taloudenpidossamme. Onneksi lainakorot ovat tänä vuonna pysyneet maltillisella tasolla, eikä sinne myöskään näillä näkymin ole ensi vuodeksi odotettavissa suurempia muutoksia, Carola Gustafsson sanoo. Vaikka kustannukset nousevat, A-yhtiöiden kokonaistilanne on talouspäällikön mukaan riskitön. Tämäntyyppisten yhtiöiden suuri uhkatekijä on aina se, että asunnot eivät kiinnostaisi, että ne seisoisivat tyhjinä. Kuten hyvin tiedetään, tätä riskiä ei meillä ole, asuntojemme käyttöaste on koko ajan käytännössä sata prosenttia ja hakijoita on jonossa, Carola Gustafsson toteaa. Meillä on vuokranantajana myös se selkeä etu, että asukkaamme ovat vastuullisia vuokranmaksussa. Vuokrasaatavamme ovat koko ajan pysyneet erittäin kohtuullisella tasolla, niiden osuus liikevaihdostamme on todella vähäinen. Meillä on hyviä asiakkaita. tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. 1 Ilmarisentie 2b - 8/Ilmarinenvägen 2b - 8 (0,50) 9,30 Joukahaisentie 3/Joukahainenvägen 3 (0,50) Jousitie 8/Pilbågsvägen 8 (0,50) Jousitie 4 ja 6/Pilbågsvägen 4 och 6 (0,00) Johannisbergintie 10/Johannisbergsvägen 10 (0,00) Fredrika Runebergin katu 5/ Fredrika Runebergs gata 5 (0,00) Asunnoissa, joissa on vapaa vuokranmääritys, vuokrantarkistus tehdään vuokrasopimuksen mukaisesti. I de bostäder, som inte längre följer aravabestämmelserna, justeras hyran enligt hyreskontraktet. 2 Joukahaisentie 11/Joukahainenvägen 11 (0,50) 9,80 Lähdepolku 3-4/Källstigen 3-4 (0,50) Kesätuulentie 8/Sommarvindsvägen 8 (0,50) Karhupolku 2-4/Björnstigen 2-4 (0,50) Tapani Löfvingin katu 6-8, 10-14/ St. Löfvings gata 6-8, (0,50) Sammontie 4/Sampovägen 4 (0,50)

19 Kvm-hyrorna stiger med 36 cent i snitt Oktober och beredningen av budgeten för nästa år förde med sig många tråkiga nyheter för A- bolagen. Bolagets utomstående kostnader stiger så häftigt att hyrorna kommer att höjas nästa år. Man har ändå lyckats banta hyresförhöjningen så att den blir måttlig, i genomsnitt 36 cent per kvadratmeter. Finlands fastighetsägare har haft mycket att grubbla över denna höst. Priset på framförallt värme, el och vatten stiger så mycket att det på alla håll kommer att bli fråga om stegrade boendekostnader. Bara dehär tre nämnda faktorernas prisstegringar inverkar på Talouspäällikkö Carola Gustafsson. A-bolagens aravahyror 2012 våra hyror för nästa år med 0,19 euro per kvadratmeter, förklarar ekonomichefen Carola Gustafsson på A-bolagens vägnar. A-bolagen har under de senaste åren kunnat genomföra högst måttfulla hyresförhöjningar helt oberoende av det utomstående kostnadstrycket och man tillämpade i år samma utgångspunkt. Trots att det ibland kändes nödvändigt att ta till större höjningar lyckades man banta ner A-bolagens budget så att hyrorna för aravahyresgästerna stiger från årets början i genomsnitt med bara 31 cent per kvadrat. Ifråga om A-bolagens fritt finansierade bostäder sker hyresförhöjningarna i enlighet med respektive hyresgästs avtal, men allmänt taget följer förhöjningarna samma linje som aravahyrorna. Den genomsnittliga höjningen i hela koncernen är 36 cent per kvm i månaden. Inom A-bolagen stannar förhöjningen vid 3,82 procent. Många hyresvärdar tillämpar betydligt kraftigare förhöjningsskalor. De nya aravahyror som träder i kraft från årsskiftet har redan presenterats för den boendekommitté som representerar de boende. De kostnader som hänför sig till A-bolagens egen verksamhet blir nästa år i samma storleksklass tasausryhmä osoite /jyvitetty m²/kk Utjämn.grupp adress /grad.m²/mån. 3 Mannerheiminkatu 36/Mannerheimgatan 36 (0,40) 11,00 Nordenskiöldinkatu 24/Nordenskiöldsgatan 24 (0,40) Mannerheiminkatu 25/Mannerheimgatan 25 (0,40) Sibeliuksenbulevardi 11-13/ Sibeliusbulevarden (0,40) Tulliportinkatu 4/Tullportsgatan 4 (0,40) Linjatie 34/Linjevägen 34 (0,50) Galgbackantie 9/Galgbacksvägen 9 (0,50) 4 F. E. Sillanpään katu 4/F.E. Sillanpääs gata 4 (0,20) 10,70 Huuhkajantie 5/Uvvägeb 5 - Kurjentie 6/Tranvägen 6 (0,20) 5 Sibeliuksenbulevardi 6/Sibeliusbulevarden 6 (0,40) 12,00 6 Laamanninpolku 2 / Lagmansstigen 2 (0,40) 13,00 Neliövuokran muutos ()) verrattuna tähän vuoteen kiinteistökohtaisesti suluissa. som i år, några personalökningar är t.ex. inte planerade. Reparationer görs förstås, men efter prövning. Kostnadsökningen för värmens del har man lyckats utjämna tack vare att många saneringar har minskat konsumtionen i motsvarande grad. Till lättnaderna bidrar också uppgifterna om att några radikala förändringar inte är att räkna med ifråga om räntenivån. Koncernen har byggnads- och grundsaneringslån till ett sammanlagt belopp A-ASUNTOJEN TUNNUSLUVUT A-BOSTÄDERNAS NORMVÄRDEN KÄYTTÖASTE / ANVÄNDNINGSGRAD om 60 miljoner euro. Trots att kostnaderna ökar är helhetssituationen för A-bolagen, enligt ekonomichefen, riskfri. Bolagets hyresbostäder är efterfrågade och hyresgästerna visar stort ansvar ifråga om hyresbetalningen. Våra hyresfordringar har hela tiden hållits på en måttfull nivå, deras andel av vår totala omsättning är verkligt obetydlig. Vi har goda kunder, säger ekonomichefen Carola Gustafsson Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Genomsnittlig användningsgrad (bostäder) Tuloutetut vuokratuotot 1-6/ ,28 Redovisade hyresintäkter Laskennalliset vuokratuotot 1-6/ ,65 99,83 % Kalkylerade hyresintäkter VAIHTUVUUS / OMSÄTTNING Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 76 6,38 % Antal uppsägningar (också bostadsbyten) Asuntojen lukumäärä yhteensä 1192 Totalantal bostäder SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA / HYRESFORDRINGAR (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset ,27 0,57 /m 2 Hyresfordringar Vuokralla olevat huoneistoneliöt / Uthyrda lokal-kvm ,50 KESKINELIÖVUOKRA / MEDELHYRA PER KVM asunnot, lasketaan huhtikuun mukaan / bostäder, räknas per april Huhtikuun 2011 laskenn. vuokratuotot ,87 9,72 /m 2 /kk Kalkylerade hyresintäkter Huoneistoneliöt per / Lägenhets-kvm ,00 KESKIMÄÄRÄISET HOITOKULUT / GENOMSN. SKÖTSELKOSTNAD (myös liikehuoneistot, mukaan ei lasketa pääoma-, korjaus- ja tontinvuokrakuluja / inkl. affärsutrymmen, icke inkl. kostnader för kapitel, reparationer och arrende) Hoitokulut ,18 4,31 /m 2 /kk Skötselkostnader Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 KORJAUSKUSTANNUKSET / REPARATIONSKOSTNADER (myös liikehuoneistot / inkl. affärsutrymmen) Korjauskustannukset Reparationskostnader ,95 0,79 /m 2 /kk Huoneistoala per / Lägenhetsyta ,50 19

20 Summary Winds of changes are blowing for the residents activities The A-companies residents democracy and activities have been re-organized this autumn. The most important reform is that now almost every A- company owned house has its own trusted person and residents committee elected by the tenants. Each trusted person elected by the tenants is the official representative of their house. In addition the trusted person is in charge of the residents activities. As aid the trusted person has the residential committee. Names of all trusted persons are found in this newsletter. The names of your own houses trusted person and residents committee members are also to be found on the notice boards. The tenant s survey tells of contentment This autumn, after many years the A-companies carried out a survey about the residents living contentment. The results tell that living in the A- companies houses is enjoyable and that the landlord has succeeded, at least in a satisfactory manner to carry out all of his lines of activity. The A-companies this autumn s tenant s survey was carried out in connection with the tenants meetings. The number of answers was 163. The piggy feast arranged by Tenant s association was also this year a success. The next tenant event will be shopping trip to Tallinn on Saturday 26th of November. Of the things in the own yards the waste collection scored the absolutely highest points. The A- companies waste collection policy, a clear sorting of waste is in use and beside of a few exceptions, the houses have deep waste containers that obviously work very well. Also the A-companies tenants general appraisal about own home and of their house in general was in average fairly high. Of the A-companies own personnel s work the good customer services was most valued. As many as 87 per cent of the respondents were even willing to recommend the A- companies as landlords. Please find the questionnaire on pages 4 to 5. Rents raise at the beginning of the year Many of costs, such as energy, water and waste disposal fees will raise so much that the A-companies is compelled to raise the rents at the beginning of the year. The new per square meter rents were presented to the resident s trusted persons in October and a complied list is also on pages 18 to 19 in this newsletter. The A-companies will provide each tenants home exact information about their own new rent. Houses to Aleksanterinkaari The A-companies most recent building site is in process on the west bank of Porvoo River at the address Aleksanterinkaari 6. Two blocks of flats will be completed on the site next summer. The bigger of the two houses will have altogether 32 rental flats. The smaller house has premises for handicapped persons. The construction works are already advanced and the flats will be announced for application in the near future. Also the A-companies next site, a student hostel is situated on the west bank of the Porvoo River on Aleksanterinkaari. Its planning is well in progress and the construction works will start next year. Edullinen laajakaista A-Yhtiöiden asukkaille! Förmånligt bredband för invånarna i A-Bolagen! Avaus - Öppning 0 (norm. 79 ) * Ensimmäinen kk - Första månaden 0 * Kk-maksu alk. 18 /kk - Mån.avgift fr. 18 /mån Kysy lisää - fråga mera Puh./Tel. (019) * Edellyttää 12 kk:n määräaikaista sopimusta. / Förutsätter 12 mån. tidsbundet avtal. Hinnat sis. alv 23 %. / Priserna inkl. moms 23 %. LPOnet Oy Ab (Porvoon Puhelin - Borgå Telefon) Mannerheimink. 16 / Mannerheimg. 16 Puh./Tel. (019) Avoinna ma-pe / Öppet må-fre Paikallinen palvelee paremmin - Den lokala betjänar bättre 20

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot

Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Asukasdemokratia Lohjan Vuokraasunnot Oy:ssä (Lova) Lovan asukasdemokratiatyöryhmä 6.6.2014 Lovan hallitus 9.6.2014 Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.3.2015 Lovan varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää. tiistai 23.11.2010 Hotel Arthur

Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää. tiistai 23.11.2010 Hotel Arthur Päätösseminaari 4V Keke kuuluu kaikille- paikalliset toimijat kestävää ää kehitystä edistämäss ssä tiistai 3..00 Hotel Arthur Asukasosallisuuden kehittäminen vuokrataloyhtiöss ssä Terhi Toppinen-Häyrinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 318/2005 vp Vuokralaisten vaikutusmahdollisuudet omaan elinympäristöönsä Eduskunnan puhemiehelle Aravavuokra-asuntoyhtiöt keskittyvät tällä hetkellä voimallisesti. Yhä suurempia, tuhansien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy. Asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy Asukashallintosääntö 11.1.2011 VAV Asunnot Oy Veturitie 7, 01300 Vantaa 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö

VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö VAV Asunnot Oy:n asukashallintosääntö Päivitetty 25.4.2017 1. ORGANISAATIO VAV Asunnot Oy:llä on yhtiökokous ja hallitus sen mukaisesti kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Lisäksi yhtiön vuokranmääritysyksiköllä

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö

VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö Asukashallinnon organisaatio on hyväksytty asukashallituksen kokouksessa 2.6.2005. Asukasyhteistyön ohjesääntö on hyväksytty asukashallituksen työvaliokunnan kokouksessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET

ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET ASUKASDEMOKRATIAN TAVOITTEET Asumisviihtyvyyden parantaminen Asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen lisääminen omaan asumiseensa ja asuinympäristöönsä Yhteistyön, avoimuuden ja vuorovaikutuksen lisääminen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook

ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE. Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook ICDP OHJAUSRYHMÄ VANHEMMILLE Helena Smirnoff Saija Westerlund Cook PERHETALO ANKKURI Parainen * Moniammatillinen työyhteisö (äitiys ja lastenneuvola, lastenpsykologi, koulupsykologit, koulukuraattorit,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö

VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö VVO:N ASUKASYHTEISTYÖ -ohjesääntö Asukashallinnon organisaatio on hyväksytty asukashallituksen kokouksessa 2.6.2005. Asukasyhteistyön ohjesääntö on hyväksytty asukashallituksen työvaliokunnan kokouksessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä

Asukastoiminta. Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminta Osallistumista Vaikuttamista Viihtymistä Asukastoiminnan tärkeimpiä tehtäviä Asumisviihtyvyyden lisääminen asuinkiinteistössäsi Osallistumista Olet asumisesi paras asiantuntija - voit vaikuttaa

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen

Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Rajajokikomissio Gränsälvskommissionen Viranomaistapaaminen 19-20.1.2012 Myndighetssammanträde 19-20.1.2012 Torne Älv Total area 40 157 km 2 From alpine to coastal areas climate gradient Sensitive environment

Lisätiedot