KARATIE. yhtiökokousohjeita. youtubessa. korjaustarveselvitys. Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARATIE. yhtiökokousohjeita. youtubessa. korjaustarveselvitys. Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2011"

Transkriptio

1 KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO korjaustarveselvitys Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! youtubessa yhtiökokousohjeita Isännöintiä ja kiinteistönhuoltoa Karatie 1

2 Paljonkohan teidän taloyhtiössänne säästettäisiin WelhoTaloyhtiölaajakaistalla? Satasen vuodessa per talous? Vai enemmän? Nettimaksut voivat alentua jopa puoleen, kun Welho Taloyhtiölaajakaista kytketään kerralla kaikkiin huoneistoihin sovitulla nopeusluokalla. Näin helppoa on taloyhtiölaajakaistan hankinta: Varmista, että Welho Taloyhtiölaajakaista on yhtiökokouksen esityslistalla päätösasiana. Katso video ja esittely taloyhtiölaajakaista.fi Järkevään päätökseen riittää yhtiökokouksen enemmistön tahto. H OMMAT HANSKASSA R EMONTIT REILASSA Ja kerrankin homma toimii alusta loppuun! Kysy lisää ja pyydä tarjous! puh. (09) ja Vaadi käyttöösi työnsä osaavat luottomiehet. Haluamasi lopputulos syntyy kustannustehokkaasti, varmoin ottein ja luvatun aikataulun puitteissa. Soita Jussi Kiviluoto welho.

3 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS Palveluverkoston johtaminen 3 Pääkirjoitus 4 Isännöintiliitto tutki: Isännöintiin luotetaan 5 Taloyhtiön edustajan tarkistettava palveluntuottajan vastuut 6 Kunnossapitotarveselvitykset yhtiökokouksessa 7 Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! 8 Taloyhtiön kulujen muodostuminen 10 Pakkaskauden energiansäästö ja käyttövinkkejä 11 Poikkeustilanteet tulisi huomioida kiinteistöjen pelastussuunnitelmissa 12 Ryhmäkorjaushankkeen toteuttaminen 13 Sinustako hallitusammattilainen? 14 Kiinteistöliitolta videosarja yhtiökokouksista 15 Muistilista asunto-osakeyhtiölain muutoksista 16 Kuinka voimme palvella? ja palaute Isännöitsijä toimii taloyhtiön toimitusjohtajana. Lain mukaan juoksevan hallinnon hoito kuuluu toimitusjohtajan tehtäviin. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan valvontaa, palvelutuottajien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaiken toiminnan varmistamista taloyhtiössä. Tavoite on taata asukkaille mahdollisimman huoleton asuminen ja hyvä asumisviihtyvyys. Keskeisessä roolissa on taloyhtiön hallitus. Hallituksen tulee antaa isännöitsijälle selkeät suuntaviivat, joiden mukaan toimitaan. Kun tavoite on tiedossa, kaikkea on helpompi hoitaa. Isännöitsijä on toimessaan palveluverkoston johtaja. Verkosto muodostuu isosta joukosta yhteistyökumppaneita, joilla on vakiintuneet toimintatavat. Useasti näiden kumppaneiden toimintaa ohjaavat viranomaiset. Määräyksillä säädellään mm. sähkötöitä, vesieristystöitä sekä urakointiin liittyviä tehtäviä. Työturvallisuusnäkökohdat täytyy palvelun tuottajan aina ottaa huomioon. Isännöinnin eettiset ohjeet velvoittavat isännöitsijää tarkistamaan kumppaneiden täyttävän yhteiskunnalliset velvoitteensa työnantajana. Palveluverkosto palvelee taloyhtiötä. Yhteisesti sovitut suuntaviivat määrittävät toimintaa. Toiminnan taustalla pitää olla kannattava liiketoiminta. Kannattavuus takaa kaikille toimijoille jatkuvuuden, työpaikat sekä asiakkaille luotettavan ja tutun kumppanin. Tämän isännöitsijä varmistaa tekemällä sopimukset sellaisen toimijan kanssa, joka toimii asetettujen suuntaviivojen mukaisesti. Koko palveluverkosto on siis kytketty mukaan taloyhtiön tavoitteisiin. Näin taataan parhaiten huoleton asuminen ja hyvä asumisviihtyvyys. Tehdään se yhdessä! Mikko Elosuo toimitusjohtaja PS. Kannen kuva on elokuulta 2010, kuvattuna Leppäsillan päältä Pitkäjärven suuntaan. Näkymä Karakalliosta. KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI korjaustarveselvitys Osoite Karakallion huolto Oy Käyntiosoite: Karakalliontie 10 (ostoskeskus) PL 25, Espoo Puh. (09) Sähköposti: Päätoimittaja Mikko Elosuo Ulkoasu ja taitto Ilove Creative Oy Paino SanomaPaino Oy Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! youtubessa yhtiökokousohjeita Isännöintiä ja kiinteistönhuoltoa 3

4 Isännöintiliitto tutki: Isännöintiin luotetaan Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että isännöintiyrityksiä pidetään luotettavina, ammattitaitoisina ja vastuullisina. Eniten hallitukset kehuvat isännöitsijöiden talousasioiden osaamista. Kokousten hoitamiseen ja taloushallintoon ollaan hyvin tyytyväisiä. Asiakaspalveluun ja teknisiin asioihin hallitukset toivovat enemmän osaamista. Viestintä asukkaille ja taloyhtiön johtaminen mainitaan tavanomaista useammin kehittämiskohteina. Vaikka viestinnässä on toivomisen varaa, taloyhtiöiden hallitukset pitävät isännöintiä palveluhenkisenä. Tutkimukseen vastasi lähes taloyhtiöiden hallituksen jäsentä eri puolilta maata. Tutkimuksen toteutti Promenade Research Oy. Asunto-osakeyhtiöissä asuu suomalaista. Suomen asunto-osakeyhtiössä vaikuttaa hallituksen jäsentä. Isännöintiyrityksiä maassamme on noin 800. Niissä työskentelee isännöintialan ammattilaista. Karakallion Huolto Oy oli mukana tutkimuksessa. Tulosten perusteella voimme suunnata omaa toimintaamme asiakkaiden toivomaan suuntaan. Esittelemme tässä lehdessä ryhmäkorjaushanketta, jossa tuomme hallitukselle uusia vaihtoehtoja taloyhtiön korjaushankkeisiin. Olemme panostaneet tekniseen osaamiseen sekä oman henkilöstön että myös yhteistyökumppaneiden valinnassa. Asiakastyytyväisyystutkimus on osa toimintaamme. Osallistumme tutkimukseen joka vuosi ja vertaamme tuloksia aiempiin vuosiin. Määrittelemme tulosten perusteella kehityskohteet ja tavoitteet. Tällä tavoin varmistamme, että elämme ajan hengessä ja asiakkaiden vaatimustason mukana. Isännöintipalvelun arviointi (tekijöiden osalta, joilla syy-seuraus-suhde kokonaistyytyväisyyteen) Millaisen arvosanan annatte seuraaville isännöintipalvelua kuvaaville tekijöille? = 1 (Heikko) = 2 = 3 = 4 = 5 (Erinomainen) EOS% Ka. Luetettavuus 3, % Ammattitaito 3, % Palveluhenkisyys 3, % Huolellisuus 3, % Johtajuus (taloyhtiön asioissa) 3, % Oma-aloitteisuus 3, % Vastuullisuus 3, % Tehokkuus 3, % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Millaisen arvosanan annatte isännöintipalvelulle seuraavissa taloyhtiön hallituksen kokouksiin liittyvissä asioissa? Ka. Hallitustyöskentelyn suunnittelu 3, % Päätösten valmistelu (päätösesitykset ennakkomateriaali) 3, % Kyky esittää ja perustella asiat 3, % Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitussa aikataulussa 3, % Päätettyjen asioiden hoitaminen sovitulla tavalla 3, % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 taloyhtiön edustajan tarkistettava palveluntuottajan vastuut Taloyhtiön isännöitsijä tarkastaa palveluntuottajan hoitaneen lakisääteiset velvoitteensa. Tätä edellyttää tilaajavastuulaki ja se koskee työsuorituksia, joissa vuokratun työntekijän tai työntekijöiden työskentely kestää yhteensä enintään 10 työpäivää, tai joiden hinta on yli 7500 euroa ja joiden tilaaja on yritys. Tilaajan vastuu ei ulotu hankkeen koko alihankkijaketjuun. Selvitysvelvollisuus on hoidettava kuntoon ennen sopimuksen tekemistä. Oikeudessa on jo ollut tapauksia, joissa suullisenkin sopimuksen tehnyt tilaaja on tuomittu laiminlyöntimaksuihin, kun tilaajavastuuvelvoitteet on tarkistettu liian myöhään. Vielä urakkakilpailuvaiheessa ei kuitenkaan tarvitse tarkistaa tietoja kaikilta osallistujilta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Tilaajan on selvitettävä, että toimittajan rekisteritiedot ovat kunnossa, saatava tältä kaupparekisteriote tai kopio siitä sekä varmistettava, että sopijakumppani on maksanut veronsa, hoitanut eläkevakuutusmaksut ja soveltaa työehtosopimusta. Tiedot saavat olla maksimissaan kolme kuukautta vanhoja. Ajan tasalla olevat selvitykset saa helposti yhdestä paikasta esimerkiksi Tilaajavastuu.fipalvelusta. Ulkomaisilta yrityksiltä on saatava vastaavat tiedot heidän omasta maastaan. Kaikilla on oltava suomalainen eläkevakuutus tai lähetetyillä työntekijöillä sitä vastaava todistus lähtömaasta. Varminta on aina tarkistaa tilaajavastuutiedot Laissa on määritelty tiettyjä tilanteita, joissa tilaajavastuuta ei synny. Suositeltavaa on kuitenkin aina tarkistaa tiedot, koska muuten on olemassa suuri väärin tulkinnan riski. Esimerkiksi eri tuomioistuinten päätökset siitä, millaisen yrityksen toiminta voidaan katsoa niin vakiintuneeksi, ettei selvityksiä tarvita, ovat vaihdelleet. Laiminlyöntimaksuja on määrätty melko helposti ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että maksujen ylärajaa nostetaan nykyisestä eurosta. 5

6 Näkinkuja 4 Helsinki. Nyt on hyvä aika myydä! ASUNTOKAUPPA KÄY TODELLA HYVIN. Meillä on tämän alueen asuntojen tuntemus. Vain soitto ja tulemme tekemään hinta-arvion, joka ei maksa mitään. Arviomme perustuvat yhtiössä/alueella toteutuneisiin kauppoihin. Teemme jokaiselle sopivan toimeksiannon ja hoidamme sen yksilöllisesti kaikki toiveet huomioiden. Otamme kuvat, joissa asuntonne on edukseen. Kunnossapitotarveselvitykset yhtiökokouksessa Ensimmäiset uuden asunto-osakeyhtiölain edellyttämät hallituksen kunnossapitotarveselvitykset esitetään käytännössä tämän kevään yhtiökokouksissa. Selvityksessä voidaan hyödyntää jo tehtyä kuntoarvioita tai kuntotutkimusta. Selvityksessä pitää näkyä seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarve, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin menoihin. Käytännössä yhtiökokous merkitsee hallituksen selvityksen tiedoksi. Käynnistettävien toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta päätetään yhtiökokouksessa erikseen. Juhani Honkanen puh Kalasääksentie 3, Espoo Välityspalkkiomme 2,8 % + alv. = 3,4 % osakehuoneistojen kokonaishinnasta. Sisältää lehti- ja netti-ilmoitukset: ja sekä huippulaatuiset kuvat. 6

7 Kiinteistövakuutus ja kotivakuutus Kotivakuutus irtaimistosi turvaksi! Taloyhtiöllä on velvollisuus vakuuttaa vain itsensä ja asukkaat vastaavat itse oman omaisuutensa vakuuttamisesta. Asukas voi joutua korvausvastuuseen Asukas saattaa joutua vastuuseen kiinteistölle aiheuttamistaan vahingoista. Jos asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta. Asunnosta saattaa päästä vettä rakenteisiin, jos esimerkiksi kosteiden tilojen pintarakenteet rikkoutuvat, heikkenevät iän myötä tai pesukoneiden liitoskohdista vuotaa vettä riittävästi lattialle. Jos kotivakuutukseen on liitetty vastuuvakuutus, asukas voi hakea korvausta omasta vakuutuksestaan. Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Oman vakuutuksen korvaavuus on syytä selvittää ennakkoon, silla laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkia vahinkoja. Lisätietoja: Taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Kiinteistövakuutuksella vakuutetaan rakennus ja siihen kiinteästi asennetut rakenteet ja kalusteet sekä kiinteistöä palveleva Ivis-tekniikka. Asukkaiden omaisuus ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella. Kun kiinteistössä sattuu vahinko esimerkiksi putkivuoto, tulipalo, ilkivaltaa aiheutuu siitä usein menetyksiä myös asukkaiden irtaimistolle. Yleisimmin asukkaalle aiheutuneita vahinkoja ovat irtaimistovahingot, ylimääräiset muutto- ja muualla asumisen kustannukset, irtaimiston varastointikustannukset ja taloudelliset menetykset irtaimiston vaurioitumisen tai tuhoutumisen johdosta. Asukkaan täytyy näissä asioissa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä. Tarkista pesukoneiden liitännät Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava koneen valmistajan hyväksymä ja viranomaismääräysten mukainen täyttö- ja poistoletku liitäntöineen. Laitteet on liitettävä kiinteästi vesi- ja viemäriverkostoon. Suositus on, että vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden letkut vaihdetaan 10 vuoden välein. Liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Pesukonetta on valvottava käytön aikana, ja hana on pidettävä suljettuna, kun kone ei ole käytössä. Putkistoissa ja laitteistoissa havaitut viat pitää heti korjauttaa tai ilmoittaa taloyhtiölle tai huoltoyhtiölle. Asukkaan pitää tehdä viivyttelemättä ilmoitus myös muista havaitsemistaan rakenteellisista vioista ja kosteusvaurioista. Vesivahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan ja pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa. 7

8 Taloyhtiön kulujen muodostuminen Taloyhtiö saa rahat kulujensa kattamiseen osakkaiden maksamista hoitovastikkeista. Osakkaat päättävät yhtiökokouksessa hoitovastikkeen riittävyydestä kulujen kattamiseen. Mikäli syntyy isoja alijäämiä, taloyhtiön maksuvalmius romahtaa ja laskuista syntyy viivästyskuluja. Vastikkeen tulisi seurata vähintään kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin kehitystä. Tällä indeksillä voidaan parhaiten tarkastella kulujen korotuspainetta Yhtiövastike Yhtiövastike on taloyhtiön osakkailtaan perimä maksu, jolla katetaan yhtiön menoja. Menot aiheutuvat mm. kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta, kiinteistön ja rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta tai kiinteistön ja rakennuksen perusparannuksesta, lisärakentamisesta ja lisäalueen hankkimisesta. Vastikkeella katetaan myös yhtiölle kuuluvat muut velvoitteet (AsOYL 3:2 ). Erityyppisiä vastikkeita ovat mm. hoito-, erityis- ja pääomavastikkeet sekä kulutusperusteiset vastikkeet. AsOYL:ssa ei ole määritelty vastikkeista käytettäviä nimikkeitä muutoin kuin pääomavastikkeen osalta. Hoitovastikkeiden osuus 84 % tuloista Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden pääasiallisen tulonlähteen muodostivat edelleen hoitovastikkeet (ml. vesimaksut), jotka olivat vuonna 2009 keskimäärin 3,51 euroa neliöltä kuukaudessa. Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet nousivat 5,8 % vuodesta Hoitovastikkeiden osuus yhtiöiden varsinaisista tuotoista oli 84 %. Vuokrien osuus oli 6,3 % ja käyttökorvausten 9,1 %. Kaikkiaan kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden tuotot nousivat 6,7 % vuodesta Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 4,04 euroa, jossa nousua edellisvuodesta oli 8,9 prosenttia. Eniten vuodessa kohosivat korjauskulut, 18 prosenttia. Hoitokuluista suurin suhteellinen osuus, 26 %, meni korjauksiin. Lämmityksen osuus hoitokuluista oli 24 % ja vedenkäytön 8 %. Rivitalo-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin 2,54 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Vastike kiinteistön tuottona/liikevaihtona Hoitovastike Hoitovastiketta ovat yhtiön osakkailtaan kiinteistön hoitomenoja varten perimät maksut. Hoitovastikkeilla katetaan mm. lämpö-, vesi- ja sähkökustannukset. Kiinteistönhuolto, siivous, isännöinti- ja korjauskustannukset vaikuttavat myös vastikkeen suuruuteen. Hoitovastikkeena kerätyillä varoilla ei voida kattaa pääomaja erityisvastikkeilla katettavaksi tarkoitettuja menoja. Kulutusperusteinen vastike Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä osakkeenomistajalle velvollisuus suorittaa yhtiölle esimerkiksi käytetystä vedestä, lämpimästä vedestä, sähköstä tai lämmityksestä maksu, jonka suuruus määräytyy jonkin yhtiöjärjestyksessä määritellyn perusteen, kuten huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän, huoneistokohtaisen mittauksen tai muun perusteen mukaan. Tavanomainen kulutusperusteinen vastike on yhtiöjärjestykseen perustuva vesimaksu. Erityisvastike Erityisvastikkeella tarkoitetaan yhtiön normaalista vastikeperusteesta poikkeavalla tavalla perittyjä vastikkeita. Esimerkiksi kun vastikkeella katetaan osakkeenomistajien hallinnassa oleviin huoneistoihin suoritettava kunnossapitotai muutostyö, josta kunkin huoneiston osalta tuleva etu ja kustannus ovat yhtä suuret, yhtiökokous voi päättää määräenemmistöllä kulujen jakamisesta tasan (AsOYL 6:32 :n 2 mom.). Erityisvastikkeen luonteesta johtuen vastikkeen maksuvelvollisuus ei välttämättä koske tiettyjä osakkeenomistajia lainkaan. Erityisvastike voi olla myös AsOYL 6:32 :n 3 momentin mukainen hissin jälkiasennukseen liittyvä normaalista vastikeperusteesta poikkeava ns. hissivastike. 8

9 Käyttökorvaukset Käyttökorvauksilla tarkoitetaan tässä yhtiön keräämiä korvauksia saunojen, pesutupien, kuivaushuoneiden tms. käytöstä. Maksut perustuvat käyttäjän ostamaan palveluun, eikä niistä ole yleensä määräyksiä yhtiöjärjestyksessä. Hankeosuus (osakkaan urakkaosuus) Hankeosuudella tarkoitetaan tietyn osakehuoneiston maksettavaksi kuuluvaa osuutta yhtiön tietystä rakennus-, korjaus- tai muusta investointihankkeesta. Osakkailla voi olla yhtiökokouksen päätökseen perustuen mahdollisuus suorittaa oma osuutensa hankkeesta ennen hankkeen aloittamista tai sen alkuvaiheessa, jolloin tätä osaa menoista yhtiö ei rahoita vieraalla pääomalla. Hankeosuudesta saatu suoritus on yhtiölle yhtiöjärjestyksen määräyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti joko tuloa (vastike) tai saatua pääomasijoitusta (yleensä rahastosuoritus). Ne osakkaat, jotka eivät maksa yhtiölle vastike- tai rahastosuoritusta, rahoittavat hankeosuutensa lainalla, jonka yhtiö nostaa (ks. jäljempänä lainaosuus). Vastike rahoitustuottona Pääomavastike (rahoitusvastike) Pääomavastikkeilla tarkoitetaan kirjanpidollisesti vieraaseen pääomaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseen kerättyjä vastikkeita. Pääomavastiketuloja käytetään lainojen pääoman takaisinmaksuun tai lyhentämiseen sekä korko- ja muihin rahoitusmenoihin. Yhtiössä voidaan periä samanaikaisesti useita eri pääomavastikkeita eri lainojen hoitoa varten. Kullakin pääomavastikkeella katetaan vain kyseiseen vastikkeeseen kohdistuvia tapahtumia. Pääomavastikkeista on käytetty varsin yleisesti myös termiä rahoitusvastike. Kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden kulujen rakenne vuonna 2009 Lämmitys Korjaukset Kiinteistövero Henkilöstö (sis. alv) Vuokrat Vesi Lainaosuus Lainaosuus on tietyn osakehuoneiston osuus yhtiön pankki- tms. lainasta. Osakkaalla on usein oikeus joko yhtiöjärjestysmääräyksen tai yhtiökokouksen asiasta tekemän päätöksen mukaisesti suorittaa hallitsemaansa osakehuoneistoon kohdistuva osuus lainasta. Lainaosuuden poismaksulla osakas vapautuu maksamasta lainan hoitoon perittävää pääomavastiketta. Lainaosuudesta saatu suoritus on yhtiölle yhtiöjärjestyksen määräyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti joko tuloa tai saatua pääomasijoitusta. Muut Palvelu ja huolto Lähde: Tilastokeskus 9

10 Pakkaskauden energiansäästö ja käyttövinkkejä Kovilla pakkasilla energiankäyttö kasvaa kun lämmitystä tarvitaan enemmän. Energiaa voi ja kannattaa pakkasillakin käyttää järkevästi ja tehokkaasti. Omia toimintatapojaan kannattaa tarkkailla erityisesti aamuisin ja iltapäivisin, kun käyttö on huipussaan. Motiva on koonnut muutamia perusohjeita, joilla voi varautua talvisiin pakkasiin ja niiden tuomaan lisälämmöntarpeeseen. Pukeudu oikein, välttää turhaa lisälämmitystä. Pakkasella on kunnon kerrospukeutuminen tarpeen ulkona liikuttaessa, mutta sisälläkin kannattaa laittaa villaa ylle. Suositeltava asuinhuoneen lämpötila on astetta. Kotitekoiseen tropiikkiin ei kannata pyrkiä. Sen sijaan olisi hyvä pukeutua villasukkiin ja pistää päälle muutakin lämmintä. Jos joudut jatkuvasti turvautumaan lisälämmittimeen, on lämmitysjärjestelmässä tai talossa jotain vialla. Tarkista, että patterit ovat tasalämpöiset, ja mikäli näin ei ole, ota yhteys huoltoyhtiöön tai isännöitsijään. Tarkista myös ikkunoiden tiivisteet ja tarvittaessa tiivistä vuotokohdat. Huolehdi kuitenkin riittävästä korvausilman saannista. Alenna huonelämpötilaa tiloissa, joissa ei oleskella. Tiloissa joissa ei oleskella, kuten varastoissa, ylimääräisissä huoneissa ja porraskäytävissä voidaan pitää matalampia lämpötiloja. Käyttämättömissä huonetiloissa, varastoissa ja autotalleissa lämpötilaksi riittää 7 12 astetta. Talvilomien tai muiden useiden päivien poissaolojen ajaksi huonelämpötilaa kannattaa alentaa useilla asteilla. Myös ilmanvaihto kannattaa säätää pienemmälle. Vältä lämpöhukkaa. Sälekaihtimet kannattaa laittaa kiinni ja vetää verhot ikkunan eteen ainakin yöksi. Se vähentää lämmönhukkaa yhden ikkunalasin verran. Verhoilla ei kuitenkaan kannata verhota lämmityspattereita, jottei lämmön leviäminen huonetiloihin esty. Pakkasella on hyvä tuu- 10 lettaa mahdollisimman nopeasti ristivedolla. Kovimmilla pakkasilla kannattaa tuuletusta välttää kokonaan. Käytä puuta lisälämmönlähteenä. Jos asunnossa on varaava takka tai leivinuuni, sitä kannattaa paukkupakkasten aikana lämmittää jo hieman etukäteen, jotta muun lämmittämisen tarve vähenee. Erityisesti sähkölämmitteisessä talossa varaava tulisija vähentää sähkötehon tarvetta. Sauno nopeasti lämmintä vettä säästäen. Sähköä järkevästi käyttävän sähkösauna lämpiää juuri sopivasti löylyttelijöille. Suositeltava löylyn lämpötila on astetta. Sata-asteinen sauna lisää saunomisen energiankulutusta jopa 30 %. Tavalliseen saunaan mahtuu kerralla useampia löylynottajia eikä saunojien ja suihkuttelijoiden kannata suotta juoksuttaa vettä. Lämmin käyttövesi on noin kolme kertaa arvokkaampaa kuin kylmä vesi. Käyttöveden lämmittäminen vie viidenneksen kodin energiakakusta. Sammuta aina turhat valot ja sähkölaitteet. Valaistuksessa syntyy säästöjä helposti. Sammuta aina turhat valot. Tyhjää huonetta on turha valaista. Mahdollisimman monen valaisimen hehkulamput on hyvä vaihtaa energiansäästölampuiksi. Mahdolliset koristevalot kannattaa varustaa ajastimella sammumaan yösydämen ja valoisimman päivän ajaksi. Kynttilä luo kaunista ja lämmintä tunnelmaa talvi-iltaan sekä sisällä että ulkona vaikkapa jäälyhdyn sisällä. Kovimmilla pakkasilla koristevalot on hyvä sammuttaa kokonaan. Tietokoneet, televisiot ja muut kodinkoneet ja -laitteet kannattaa sulkea virtakytkimestä, jotta myös valmiustilan saa pois päältä. Muutoinkaan laitteita ei kannata pitää päällä silloin, kun niitä ei käytetä. Kovien pakkasten aikaan on hyvä välttää usean eniten sähkötehoa vaativan laitteen uunin, lieden, sähkökiukaan, pesukoneiden, kuivaimen ja auton moottoritilan lämmittimen samanaikaista käyttöä. Kovallakin pakkasella riittää auton esilämmitykseen kaksi tuntia. Auton esilämmitys on tärkeää, mutta sitäkään ei kannata pitää turhaan päällä. Puolesta tunnista kahteen tuntiin on riittävä aika pakkasesta riippuen. Lämmittimen yhteydessä kannattaa käyttää ajastinta, joka kytkee virran päälle halutuksi ajaksi. Vältä kovimmilla pakkasilla myös auton sisätilan lämmittimen käyttöä. Eniten hyötyä lisälaitteesta on pienillä pakkasilla, jolloin kosteus tiivistyy ja jäätyy kovaksi auton laseihin. Systemaattinen huolto ja kunnossapito kannattaa. Hyvin hoidettu rakennus oikein mitoitettuine ja säädettyine järjestelmineen toimii tarkoituksenmukaisesti myös pakkasilla. Ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään, mikäli näin ei ole. Asiat kannattaa hoitaa kuntoon pikaisesti. Tarkoituksenmukaisesti hoidetussa rakennuksessa on miellyttävä ja terveellinen sisäilma, eikä se tuhlaa energiaa. Lähde: Motiva

11 Poikkeustilanteet tulisi huomioida kiinteistöjen pelastussuunnitelmissa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK suosittaa kiinteistöjä tarkistamaan pelastussuunnitelmansa ja varmistamaan, että niissä on annettu ohjeet myös erilaisten yhteiskunnan poikkeustilanteiden varalle. Laaja-alaiset ja pitkäkestoiset sähkö- tai lämpökatkot ovat mahdollisia myös pääkaupunkiseudulla. Talo- ja kiinteistöyhtiöiden on hyvä arvioida poikkeustilanteiden riskiä ja miettiä mahdolliset toimenpiteet sellaisen varalle. Vakavissa häiriötilanteissa viranomaispalvelut kuormittuvat ja perheiltä ja yhteisöiltä edellytetään tavanomaista suurempaa omatoimisuutta. Yhteisöllisyys ja naapuriapu ovat tärkeitä tekijöitä. Yli viiden asunnon kiinteistöiltä edellytetään pelastussuunnitelmaa. nossa. Taloyhtiöissä, joissa on väestönsuoja, voidaan turvautua väestönsuojelumateriaalin käyttöön. Väestönsuojan vesisäiliötä voidaan käyttää varaveden varastointiin. Kuivakäymälät taas toimivat vaikka jätevesihuolto pettäisi. Jokaisen talouden on hyvä varautua osaltaan mahdolliseen häiriöön. SPEK suosittelee kotitalouksia varautumaan kotivaralla eli päivittäisen tarpeen ylittävällä elintarvike- ja lääkevarastolla. Lisäksi on hyvä varata taskulamppuja ja radio paristoineen sekä riittävästi käteistä muutaman päivän perushankintoihin. Tiedotus ja viestintä ovat sähköverkon häiriötilanteessa kriittisiä osa-alueita. Riittääkö kännykän lataus ja saako lisävirtaa esimerkiksi auton akusta tai invertterin kautta? Viranomaistiedotuksia varten pitäisi olla toimiva patteriradio. Yle Radio Suomen lähetyksiä voi kuunnella myös autoradion kautta. Hätäkeskuksen toiminta saattaa olla laajassa häiriötilanteessa tukossa, pitkittyvä sähköhäiriö voi myös häiritä matkapuhelinverkon toimivuutta. Avun saanti voi siis viipyä. Pelastuslaitokset ja hätäkeskukset antavat tilanteen varalta ohjeita. Kuntien vastuulla on häiriötilanteessa väestön perushuolto eli esimerkiksi hätämajoituksen ja muonituksen järjestäminen. Viranomaiset ohjeistavat varaveden jakelusta. Pelastusviranomaiset vastaavat mahdollisista evakuoinneista sekä kiireellisistä pelastustehtävistä. Sähköyhtiöt antavat tietoja vikatilanteesta sekä muita neuvoja. Pelastuslaitokset ja aluehallintoviranomaiset tiedottavat kunta- ja aluekohtaisista toimista. Lähde: SPEK Yli viiden asunnon kiinteistöiltä edellytetään pelastussuunnitelmaa. Suunnitelma on hyvä väline arvioida katkon aiheuttamat riskit ja ohjeistaa asukkaiden toimintaa. Pelastussuunnitelmassa tulisi nimetä turvallisuushenkilöstö, joka tarvittaessa välittää ohjeet asukkaille ja auttaa hädänalaisia. Laaja-alainen katko vaikuttaa kaikkeen elämiseen. Valaistuksen ja lämmityksen katkeamisen lisäksi pitkittyvä häiriö vaikuttaa yhdyskuntatekniikan toimivuuteen ja viestintään. Ruuan ja polttoaineen saatavuus voivat vaikeutua jakeluasemien ja maksupäätteiden pimentyessä. Pitkässä sähkökatkossa erityisiä riskiryhmiä ovat yksinelävät vanhukset ja ulkopuolisesta avusta riippuvaiset henkilöt. Asuinrakennuksissa on hyvä kartoittaa riskiryhmiin kuuluvat ja selvittää, että asiat ovat häiriön sattuessa kun- Muita neuvoja tilanteeseen: Älä mene hissiin. Sulje kaikki auki jääneet sähkölaitteet, jotta et unohda niitä päälle sähkökatkon jälkeen. Pidä pakastin suljettuna, niin se säilyttää kylmyyden paremmin. Pakastimen voi myös peittää huovalla tai vastaavalla. Kylmänä aikana sulje ovet ja ikkunat hukkalämmön estämiseksi. Maahan pudonneet sähköjohdot ovat vaarallisia ja niistä pitää pysyä vähintään 30 metrin päässä. Varmista, että vesijohdot eivät pääse jäätymään. 11

12 Ryhmäkorjaushankkeen toteuttaminen Karakallion Huolto Oy on käynnistänyt selvitykset ryhmäkorjaushankkeen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakastaloyhtiöille tarjoutuu mahdollisuus tilata kuntotutkimukset putkistosta tai julkisivuista Karakallion Huolto Oy:n tekemän palveluntuottajien kilpailutuksen perusteella. Taloyhtiöitten korjaustarpeet tulevalle 10-vuodelle, ns. pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS), eivät yleensä ole sisältäneet erillisiä kuntotutkimuksia. Tarkemman korjausaikataulutuksen tekemistä varten olisi siis perusteltua teettää taloyhtiössä kuntotutkimus joko putkistolle tai julkisivulle tai molemmille. Mikäli kuntotutkimus on yli viisi vuotta vanha, on perusteltua tehdä se uudelleen. Hankkeeseen osallistuvat taloyhtiöt saavat selvityksen korjausaikataulusta ja ehdotuksen ryhmäkorjaamismahdollisuudesta. Ryhmäkorjaamisella haetaan kustannussäästöjä suurempien kokonaisuuksien yhdistämisellä. Toteutusajankohdat määritellään suositusluonteisesti ja lopulliset päätökset tekee kukin taloyhtiö yhtiökokouksessaan. Lähiöanalyysi Kuntotutkimuksen yhteenvetona tuotetaan Lähiöanalyysi, jossa on tarkoituksena tarkastella asiakastaloyhtiöiden rakennusten korjaustarpeet, tehdä taloudelliset laskelmat sekä pohtia kaavoituksellisten keinojen (lisä- ja täydennysrakentaminen) mahdollisuuksia urakoiden rahoituksessa. Suurimpina haasteina ovat korjausrakentamisen määräysten muuttuminen energiatehokkuutta painottaviin ratkaisuihin seuraavan kahden vuoden kuluessa. Mikäli taloyhtiönne on kiinnostunut ryhmäkorjaushankkeesta, saa asiasta lisätietoja lähettämällä yhteystiedot Vuosina valmistuneille taloille on tehty useissa tapauksissa kuntoarviot. Arvioissa annetaan suuntaviivat tulevien korjaushankkeiden toteutusajankohdasta. Hyvä valmistautuminen edesauttaa kustannusten hallinnassa. Hankesuunnittelu auttaa hallitusta kartoittamaan toteutustavat, korjausmenetelmät sekä kustannukset. Vuosille painottuvat erityisesti julkisivukorjaukset ja 2020-luvulle putkisaneeraukset. Asunto Oy Mallitalon korjausvastikkeiden arvio /m 2 /kk 6 Hoitolaina Asfaltti 4 Putkiremontti

13 Sinustako hallitusammattilainen? Taloyhtiön edustajat kysyvät meiltä yhä useammin, löytyisikö taloyhtiön ulkopuolista asiantuntijaa hallitukseen? Olemme antaneet tällaisia vinkkejä taloyhtiöille. Lopullisen päätöksen tekee tietysti yhtiökokous. O lemme nyt kokoamassa asiantuntijoita tai hallitustyöskentelyssä mukana olleita verkostoksi, joka voisi palvella taloyhtiöiden hallitusammattilaisten kysyntää. Mikäli koet omaavasi tietoja ja taitoja, joita tarvitaan taloyhtiön eri elinkaaren vaiheissa, ota yhteyttä sähköpostilla Järjestämme asiakasyhtiöillemme koulutustilaisuuden hyvästä hallintotavasta toukokuussa Kutsumme mukaan myös kiinnostuksensa osoittaneet hallitusammattilaiset. Välitämme tietoja taloyhtiöille kysynnän mukaan. Ammattilainen hallitukseen? Mikäli taloyhtiössä ilmenee tarvetta hallitusammattilaiselle, välitämme kevään aikana hallitusammattilaisia taloyhtiöiden käyttöön. Lopulliset päätökset tekee taloyhtiön yhtiökokous. Hallitusammattilainen ja taloyhtiö sopivat keskenään yksityiskohdat. Karakallion Huolto Oy toimii intressitahojen välittäjänä ilman mitään veloitusta. Koulutusta hallituksen jäsenille Järjestämme koulutustilaisuuden hallituksen jäsenille klo alkaen. Tarkempi paikka tiedotetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Ilmoittaudu osoitteessa viimeistään Tilaisuudessa käsitellään hyvää hallintotapaa taloyhtiön hallituksen näkökulmasta. Tilaisuus on asiakasyhtiön hallituksen jäsenille maksuton. Tervetuloa! KOULUTUS

KARATIE. kotivakuutus MUISTA OSAKAS REMONTOI KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 2 2011. Karatie 1

KARATIE. kotivakuutus MUISTA OSAKAS REMONTOI KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 2 2011. Karatie 1 KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 2 2011 OSAKAS REMONTOI MUISTA kotivakuutus Isännöintiä ja kiinteistönhuoltoa Karatie 1 Vuosittaiset tarkastukset huoneistossa Hellan yläpuolinen rasvasuodatin

Lisätiedot

KARATIE. mikä muuttuu? uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee. Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä. Putkiremonttivaihtoehdot

KARATIE. mikä muuttuu? uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee. Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä. Putkiremonttivaihtoehdot KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2010 Taloyhtiön yhteisöllisyys lisää viihtyvyyttä Putkiremonttivaihtoehdot PUNTARISSA uusi asunto-osakeyhtiölaki tulee mikä muuttuu? Karatie 1 Helsingin

Lisätiedot

Mikalo. oy:n asukaslehti. sivu. sivu

Mikalo. oy:n asukaslehti. sivu. sivu Mikalo mikalo Mikalo 2 0 1 1 oy:n asukaslehti 2 4 Kiinan Henan-provinssin kaupunki- ja kylärakentamisen johtavia virkamiehiä kävi Suomen vierailullaan myös Mikkelissä, yhtenä yrityskohteena Mikalo Oy.

Lisätiedot

Kiinteistön omistaja!

Kiinteistön omistaja! Turvallinen koti - turvallisuus ennen kaikkea - Koti ja kodin ympäristön on tarkoitus luoda turvallisuuden tunnetta ja sen pitäisi myös olla turvallinen. Finanssialan Keskusliiton (FK) julkaisemien vahinkotilastojen

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen Opastaja remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2012 Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille Kattoremontti keskellä talvea Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Lisätiedot

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie

ParaNtavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan HaNKeSUUNNitteLU LeiKKiPaiKaN KUNNOStaMiNeN on hyvä investointi Karatie KARATIE KARAKALLION HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI NRO 1 2009 Kotitalon kotisivut parantavat tiedonkulkua reklamoi ajallaan asuntokaupassa Hankesuunnittelu varmistaa osakkaan tahdon LEIKKIPAIKAN KUNNOSTAMINEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER tammikuu 1 2011 Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen tiedotuslehti www.kiinteistöliitto.fi/kanta-hame Anna-Mari Ahonen tekninen johtaja Koko ihmiselämän kirjo sivuaa aina jollakin lailla asumista. Tiina Vehkakoski-Helén,

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

Näin onnistut peruskorjauksessa

Näin onnistut peruskorjauksessa HELSINGIN SEUDUN ISÄNNÖITSIJÄT OY:N ASIAKASLEHTI Kivijalka 01 2015 Kuka korvaa vesivahingon? Tulipaloon voi varautua Näin onnistut peruskorjauksessa MUKANA MYÖS VASTUUNJAKOTAULUKKO, NAPPAA TALTEEN! VASTUUNJAKOTAULUKKO

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2012. Konalan ostoskeskus uudistuu

ISÄNNÖINTI 2012. Konalan ostoskeskus uudistuu ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Konalan ostoskeskus uudistuu Tässä numerossa: Energiatehokkuuden parantaminen S. 6 Huoneistoremontti ja muutostyöt

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2013 MAALISKUU Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut Kiinteistöliitto Kotisi asialla LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Uusi

Lisätiedot

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan.

Talvi 2009-2010. Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Rakentaja.fi Talvi 2009-2010 Pysy ajan hermolla: www.rakentaja.fi/taloyhtio opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Tilaa sivustolta veloituksetta Taloyhtiö-lehti kaikille

Lisätiedot

Taloyhtiöt oppivat huoltamaan kattoa kantapään kautta. www.kita.fi. Maalämpö on edullisin tapa lämmittää ja vielä ympäristöystävällisesti

Taloyhtiöt oppivat huoltamaan kattoa kantapään kautta. www.kita.fi. Maalämpö on edullisin tapa lämmittää ja vielä ympäristöystävällisesti Maalämpö on edullisin tapa lämmittää ja vielä ympäristöystävällisesti Wibe Ladders tähtää korkealle turvallisuusasioissa www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Vallankäyttäjänä taloyhtiö Taloyhtiöt oppivat huoltamaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON

Lisätiedot

4/2011. Virheellisesti pysäköityjen tai hylättyjen ajoneuvojen poisto taloyhtiön alueelta. Myös käyttövesiputket voidaan pinnoittaa.

4/2011. Virheellisesti pysäköityjen tai hylättyjen ajoneuvojen poisto taloyhtiön alueelta. Myös käyttövesiputket voidaan pinnoittaa. 4/2011 Virheellisesti pysäköityjen tai hylättyjen ajoneuvojen poisto taloyhtiön alueelta Myös käyttövesiputket voidaan pinnoittaa Tilaajavastuu Tulityöt taloyhtiössä Kuka vastaa nuohouksesta taloyhtiöissä?

Lisätiedot

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia

Käpylässä valmistellaan putkiremonttia 1/2012 1/2014 Hakunilan Huolto Oy:n asiakaslehti Käpylässä valmistellaan putkiremonttia s. 4 Käpylässä valmistellaan putkiremonttia, jonka yhteydessä pohditaan myös ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason.

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason. Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2010 Mistä vastikkeissasi maksat Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason Asokoti ensiasunnoksi Uusi alueosa tuo tiedon lähellesi sisältö 2/2010

Lisätiedot