ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. Eeva Heckwolf. Riikka Jääskeläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. Eeva Heckwolf. Riikka Jääskeläinen"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio AIKA: kello LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Jukka Forsman Pentti Hammar Eeva Heckwolf Sari Hildén Riikka Jääskeläinen Senja Laakso Jukka Niemi Marko Parkkali Pirjo Pekkarinen-Kanerva Pirjo-Riitta Sihvonen Ulla Soitinaho Alpo Tani Olavi Tikka Katri Kuusinen, sihteeri Rauno Tolonen, sihteeri Helsingin Toimitilat HKL KV/Tilakeskus Stara Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin Energia HEKA Rakennusvalvontavirasto Varhaiskasvatusvirasto Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin Energia 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN Hyväksyttiin edellisen kokouksen (18.6.) pöytäkirja muutoksitta. 3. KAUPUNGIN KULUTUSSEURANTAJÄRJESTELMÄT Katri Kuusinen esitteli vuodenvaihteessa kaupungin työntekijöille salasanattomina avattujen kulutusseurantajärjestelmien käytöstä alkukesästä toteutettua käyttäjäkyselyä. Kyselyyn osallistui yhteensä 167 henkilöä, joista 43 % ei ollut käyttänyt kulutusseurantajärjestelmiä aiemmin. Valitettavasti 33 % kyselyyn vastanneista ei käyttänyt järjestelmiä kyselyyn vastatessaankaan. Erityisesti WebKulun ja SävelPlussan tarjoama tieto koettiin hyödylliseksi ja järjestelmien käyttöön laaditut ohjeet toimiviksi. Omaa kiinteistöään koskevan kulutustiedon löysi 2/3 käyttäjistä WebKulusta. Tietoa haluttiin hyödyntää erityises- 1

2 ti henkilöstön motivointiin energiatehokkuuden edistämisessä sekä energiansäästötoimien suunnitteluun. Kyselyn tulokset ovat liitteessä 1. Huolestuttavin kyselystä selvinnyt asia oli, että vain 37 % kyselyyn vastanneista osasi vastata oikein kysymykseen, mikä on kaupungin vuotuinen energiansäästötavoite. Loput eivät osanneet vastata tai arvasivat väärin. Kuusinen kertoi myös keväällä pidetystä yhteistyöpalaverista HSY:n kanssa. Tässä palaverissa kerrottiin, että HSY:n vesilaskutus perustuu kerran vuodessa manuaalisesti luettuihin mittareihin, eikä HSY ole toistaiseksi investoimassa kattavasti etäluettaviin mittareihin. Lyhyemmän aikavälin kulutustietoa saa siis toistaiseksi vain lukemalla mittareita omatoimisesti useammin tai asentamalla erillisen etäluettavan mittarin. Huoltomiehet kirjaavat kuukausittaiset mittarilukemat WebKuluun. Mitox on ilmeisesti asentamassa etäluettavia mittareita joihinkin kohteisiin. Kuusinen esitti, että loppuvuoden käynnissä olevaa energiansäästökilpailua voitaisiin vielä käyttää kulutustietojen seurannan kokemusten keräämiseen. Marko Parkkali toi esiin, että asuntopuolella aktiivisesti kuukausikulutusseurantaan käytetty FimX-järjestelmä ei ollyt kulutusseurantaohjelmien käyttövertailussa mukana. Jukka Niemi esitti, että Sävel Plussan osalta tulisi viivyttelemättä aloittaa salasanattoman työkalun kehittäminen kaupungin yksiköiden käyttöön. 4. ESNK:N ENERGIANSÄÄSTÖKILPAILU Energiansäästöneuvottelukunnan tämän vuoden energiansäästökilpailu julkistettiin viime viikolla. Tänä vuonna osallistujat kilpailevat työyhteisöissä toteutuneesta energiansäästöstä. Osallistujayksiköiden nimet julkaistaan kilpailun nettisivulla Kilpailuaika on ja mukaan kilpailuun voi ilmoittautua Osallistujat seuraavat kilpailuaikana energiankulutustaan ja tehostavat energiankäyttöä. Kilpailuajan päätyttyä kilpailijat laativat toimenpiteistään ja saavutuksistaan selostuksen. Kilpailussa huomioidaan myös ne yksiköt, joiden energiankulutusta ei voida erikseen mitata ja ne, joiden energiatehokkuus on jo lähtökohtaisesti korkea ja saavutettavissa oleva säästöpotentiaali siis keskimääräistä pienempi. Keskustelussa käsiteltiin sekä Jari Viinasen että Jukka Niemen esiin nostamaa ideaa ulkopuolisesta tuomariraadista kilpailusuoritusten puolueettoman käsittelyn varmistamiseksi. Raatiin oli ehdotettu jäseniä mm. naapurikaupungeista, Motivasta ja HSY:stä. Keskustelun päätteeksi päätettiin, että voittajat valitaan samanlaisella menettelyllä kuin aikaisemmin, eli sisäinen raati valitsee ESNK:n kokoukseen esiteltäviksi parhaat suoritukset, joista ESNK valitsee voittajat. Valikoidut kilpailijat esitellään kokouksessa nimettöminä ja mahdollisimman vaikeasti tunnistettavina puolueettoman valinnan varmistamiseksi. 2

3 5. ESNK:N TAVOITTEET ENERGIANSÄÄSTÖN LISÄÄMISEKSI Strategiaohjelmassa annettiin energiansäästöneuvottelukunnalle tehtäväksi laatia uudet tavoitteet energiansäästön lisäämiseksi. Sirpa Eskelinen esitteli asiaa varten perustetun työryhmän näkemystä asiasta. Eskelisen esitys on liitteessä 2. Esityksen mukaisesti päätettiin esittää kaupungin vuotuisen energiansäästötavoitteen säilyttämistä kahdessa prosentissa. Päätöstä edeltäneessä keskustelussa puheenjohtaja totesi, että tavoitteen tulee olla mieluummin liian reipas kuin liian väljä. Rauno Tolonen totesi, että edellisen energiatehokkuussopimuskauden toteuma oli ollut 1,15 prosentinvuosisäästö. Energiatehokkuussopimuksen seuraavalla kaudella kunnille kansallisesti asetettu säästötavoite tulee olemaan 1,0 1,5 %, joten Helsingin sisäinen tavoite olisi edelleen tätä kunnianhimoisempi. Katri Kuusinen totesi, että olemassa olevan kahden prosentin tavoitteen korottaminen esimerkiksi kolmeen prosenttiin olisi 50 %:n tiukennus ja desimaalikorotukset taas tuntuvat merkityksettömiltä. 6. KETS-SOPIMUKSEN JATKOKAUTTA KOSKEVA AIESOPIMUS Ulla Soitinaho kertoi, että energiatehokkuussopimuksen jatkokautta koskeva aiesopimus on etenemässä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Aiesopimus on ehdotuksen mukaan kuutoskaupunkien yhteinen kuitenkin siten, että säästötavoite on kaupunkikohtainen. Aiesopimuksessa kaupungit sitoutuvat neuvottelemaan vuoden 2015 aikana uudesta käynnistyvästä vapaaehtoisesta sopimusjärjestelmästä ja tavoittelemaan voimassa olevan ja uuden vapaaehtoisen sopimusjärjestelmän puitteissa vuosina toteutetuilla energiatehokkuustoimilla kumulatiivista energiansäästöä, joka vastaa vuositasolla yhtä prosenttia (1 %) vuosien keskiarvokulutuksesta laskettuna. Kaupungit toimittavat em. laskentatavalla lasketut kumulatiiviset energiansäästön tavoitteet työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä ja tämän jälkeen TEM valmistelee lopullisen aiesopimuksen. Soitinahon esitys on liitteessä 3. Sopimus liittyy energiatehokkuusdirektiivin Suomen toimeenpanoon. ESNK päätti suositella kaupunginhallitukselle aiesopimuksen hyväksymistä. 7. ESNK:N VIESTINTÄ JA NÄKYVYYS Katri Kuusinen kertoi, että energiansäästöneuvottelukunnan uudet nettisivut ovat on osittain otettu käyttöön osana runsaat kaksi vuotta sitten laadittua Energiatehokas Helsinki sivustoa. Sivustolla on julkaistu vuoden alussa energiansäästöneuvottelukunnasta otettu ryhmäkuva kasvojen saamiseksi neuvottelukunnalle. 3

4 Energiansäästökilpailu ohjeineen ja ilmoittautumislistoineen on julkaistu osana sivustoa. Sivustolle on myös koottu erilaisia energiansäästöön liittyviä ohjeita ja linkkejä, mm. Palvelukiinteistöjen ympäristöopas, matalaenergiarakentamisohjeet ja parhaita käytäntöjä. Sivuilla on myös julkaistu energiansäästöneuvottelukunnan raportit, kokouspöytäkirjoja, yhteenvetoa kaupungin energiankäytöstä ja kasvihuonekaasupäästöistä sekä näihin aiheisiin liittyviä linkkejä mm. ympäristötilastoihin ja HSY:n sivuille. Sivuston sisältöä laajennetaan ja täydennetään syksyn mittaan. Sisältöön liittyvät ehdotukset ja kommentit ovat tervetulleita. 8. LAUSUNTO EKOLOGINEN HELSINKI JA ENERGIATEHOKKUUS Katri Kuusinen kiitti energiansäästöneuvottelukunnan jäseniä elokuussa sähköpostitse käsitellyn lausunnon aktiivisesta kommentoinnista. Täydennysten jälkeen lausunnosta saatiin varsin kattava ja se toimitettiin kirjaamoon elokuun lopussa. Puheenjohtajan mukaan lausuntoja ei ole vielä käsitelty valtuustossa. Lopullinen lausunto on liitteessä ESNK:N RAPORTTI Puheenjohtaja kertoi, että Katri Kuusinen kävi esittelemässä lyhyesti vuoden 2012 energiankäytön ja energiansäästötoiminnan raporttia kaupunginhallituksessa Kuusinen esitteli energiankulutuksen nykytilaa ja saavutettuja säästöjä ja vastasi esityksen jälkeen muutamiin kysymyksiin. 10. MUUT ASIAT 30 %:n vähennystavoitteen työryhmä Pekka Sauri kertoi, että kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään mahdollisuuksia saavuttaa 30 % päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä. Erillistä määrärahaa työryhmän toimintaan ei myönnetty, mutta ympäristökeskus kokoaa rahat konsulttityön teettämiseen. Työryhmän määräaika on vuoden loppuun, mutta asettamispäätöksen viivästymisen takia on todennäköistä, että jatkoaikaa tullaan hakemaan. Puheenjohtaja oli toiveikas sen suhteen, että sopivat keinot löytyvät. Hallintokuntien energiavastuuhenkilöt Katri Kuusinen kertoi, että hallintokunnissa oli aiemmin erikseen nimetyt energiavastuuhenkilöt, mutta koska verkostolla ei ole ollut toimintaa, yhteystiedot ovat vanhentuneet. Kuusinen kysyi, voidaanko hallintokuntia pyytää nimeämään uudet energiavastuuhenkilöt mm. energiaraportointia ja energiatiedon välitystä varten. Kaikilla hallintokunnilla ei ole edustajaa energiansäästöneuvottelukunnassa, mutta yhteyshenkilö voisi mainiosti olla esimerkiksi ympäristövastuuhenkilö tai ekotuen yhdyshenkilö, jos se tuntuu hallintokunnasta tarkoituksenmukaiselta. Tarkoitus ei ole rakentaa uutta verkostoa olemassa olevien rinnalle, vaan varmistaa energiatehokkuustiedolle toimiva viestintäkanava 4

5 kaikkiin hallintokuntiin. Ulla Soitinaho lisäsi, että energiatehokkuussopimus edellyttää hallintokuntakohtaisesti nimettyjä energiavastuuhenkilöitä. Päätettiin pyytää hallintokuntia nimeämään uudet energiavastuuhenkilöt. WWF:n kampanja Katri Kuusinen totesi, että WWF:n Näytä voimasi -kampanjaan osallistuminen on ollut pitkään ESNK:n kokousten asialistalla, mutta asian suhteen ei ole tehty päätöstä. JURA-ryhmä on keväällä todennut, että tällä hetkellä ei ole päätettynä sellaista uutta uusiutuvan energian hanketta, jolla kampanjaan voitaisiin osallistua. Uusiutuvan energian hankkeita tullaan jatkossa toteuttamaan kampanjasta riippumatta perustuen mm. taloudelliseen kannattavuuteen. Kuusinen kertoi, että kampanja ei ole saanut kerättyä suurta määrää osallistujia, tällä hetkellä mukaan ovat ilmoittautuneet Ympäristöministeriö ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Päätettiin, ettei Helsinki osallistu kampanjaan. Energiansäästöviikko Rauno Tolonen muistutti, että viikolla 41 vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Helsingin Energian Energiatorilla otetaan varaslähtö viikkoon jo lauantaina SEURAAVIEN KOKOUKSIEN ASIOITA ESNK 40 v Puheenjohtaja ja sihteeristö valmistelevat ehdotuksen juhlavuoden toimista ja tapahtumista. SEAP-päivitys Loppuvuoden aikana SEAP pitää päivittää, hyväksyttää kaupunginhallituksessa ja toimittaa sen toteutumisesta ensimmäinen seurantaraportti. Katri Kuusinen kertoo, miten asia edistyy. 12. SEURAAVA KOKOUS Seuraava ESNK:n kokous on tiistaina kello 9.00 Rakennusvirastossa. Syyskauden viimeinen kokous on keskiviikkona klo 13. Kokousten asialistalle saa mielellään esittää ehdotuksia etukäteen. 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Toimeksi saaneena 5

6 Katri Kuusinen sihteeri JAKELU: ESNK:n jäsenet ja sihteeristö TIEDOKSI: Kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Kulutusseurantajärjestelmien käyttäjäkyselyn tulokset Ehdotus uusiksi energiansäästötavoitteiksi KETS-sopimuksen jatkokauden aiesopimus, Ulla Soitinaho Lausunto Ekologinen Helsinki ja energiatehokkuus 6

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 12.11. kello 13.00 14.45 LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Joonas Hautala Eeva Heckwolf

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2014 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Nykytilanne...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1 LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET Aloitteen tekijät/ajankohta 1. Kokoomuksen valtuustoryhmä 4.4.2011 Aloitteen

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA

ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA POLITIIKKATOIMISTA Euroopan komissio Notifiointi-ilmoitus TEM/2616/03.02.02/2013 Energiapääosasto Osasto C 0 Yksikkö C.3 ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIN (2012/27/EU) 7 ARTIKLAN 9 KOHDAN MUKAINEN ILMOITUS SUOMEN KÄYTTÖÖNOTTAMISTA

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA

INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA INTERREG III A: YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN JA VERKOSTOITUMISEN LISÄÄMINEN SUOMEN JA VIRON PAIKALLISHALLINNOSSA Väliraportti Huhtikuu 2003 syyskuu 2003 Lahdessa 14.10.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAVOITTEET 3 2.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät 9. 10 Pakki-sähköinen

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Seuranta ja vaikutukset

Seuranta ja vaikutukset Seuranta ja vaikutukset Energiatehokkuussopimukset Energiakatselmus- ja analyysi Uusiutuva energia Viestintä ja tiedonvaihto EU-hankkeet Energiatyöohjelma Loppuraportti 2014 Loppuraportti: Energiatyöohjelma

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

Satu Routa-Lindroos. Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa

Satu Routa-Lindroos. Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa Satu Routa-Lindroos Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio

KMO:n koordinaatiopalaverin muistio KMO:n koordinaatiopalaverin muistio Paikka: Pihapaviljonki, kokoushuone 377 (Snellmaninkatu 5, sisäpiha) Aika: 5.12.2012 klo 9-12 Osallistujat: Marja Hilska-Aaltonen, Harri Hänninen, Marja Kokkonen (pj),

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot