PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2010-2011. www.pkol.net"

Transkriptio

1 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW53

2 REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Porvoon kauppaoppilaitokselle 53. lukuvuosi on ollut haastava monessa mielessä. Vuoden aikana olemme vieneet uusien opetussuunnitelmien kehitystyön onnistuneesti loppuun. Näyttöjen kautta alueen työelämästä on tullut entistä läheisempi yhteistyökumppani. Oppilaitoksen tulevaisuus on edelleen kysymysmerkki, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon Terveydenhuolto-oppilaitos fuusioidaan vuodesta 2012 alkaen. Monikielisyys, kansainvälisyys, aikuiskoulutus ja etäopiskelu ovat oppilaitoksen selkeät vahvuudet. Porvoon kauppaoppilaitos on merkittävä aluevaikuttaja. Kehittämistyötä tehdään paitsi yritysten ja eri yhteisöjen, niin myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. Kehittämistyössä oppilaitoksen hyvä menestys perustuu laadukkaaseen yhteistyöhön sekä kansallisten että kansainvälisten verkostojen kanssa. Vi lever i en tid av ständiga förändringar. Dagens Finland är i allra högsta grad en del av en global världsekonomi i vilken vårt land har utvecklats till ett viktigt exportland. Ingenting kan dock tas för givet och marknadsandelar kan hållas endast genom en ständig utveckling. Jag är helt övertygad om att vår framgång långt har varit beroende på vårt utbildningssystem. Borgå handelsläroverk ligger bra till i detta avseende, en trespråkig inlärningsmiljö gör skolan synnerligen väl förberedd för framtiden. We are living in an open global market where capital and technology are transferred to the world at an incredible speed. What happens in the USA or China today can be seen on the financial markets in Finland within seconds. The industrial countries are competing for the best human resources on a more and more international labor market. Porvoo Commercial College is taking its responsibility for this process in our region very seriously. The capability to provide tri-lingual (Finnish-Swedish-English) education, adult education, internationalization and distance learning are clear strengths of the college. These strengths are continually developed, based on cooperation with our networks both at a national and international level. Työvoiman puute on jo nyt arkipäivän todellisuutta ja kehitys tulee entisestään voimistumaan. Jo nyt elämme Suomessa, missä kaikkia yhteiskunnan toimintoja ei voida ylläpitää ilman ulkomailta tulevaa työvoimaa. Tulevaisuuden Suomi tulee olemaan monikulttuurinen maa. Uskon myös, että varsinkin palvelualoilla tulee lähiaikoina syntymään hyvin paljon pieniä yrityksiä ja sillä tavalla voidaan tehostaa henkilöresurssien käyttöä. Monilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus työssäoppimiseen ja opintomatkoihin ulkomailla. On syytä vahvistaa tätä suuntausta tulevaisuudessa, koska markkinat ovat avoimet. Lähes jokainen tarvitsee kykyä ajatella ja toimia kansainvälisillä markkinoilla. Erityisen tärkeät ovat mielestäni Ruotsin, Saksan, Venäjän ja Baltian markkinat. Näissä tapauksissa voidaan jo puhua kotimarkkinoista. Vuoden aikana Espanjan asema on vahvistunut ja Ranska on tullut uutena maana mukaan tarjontaamme. Hur framtiden kommer att se ut är till största delen beroende på oss själva. Dagens problem är av global karaktär och kan lösas endast av en enig mänsklighet. Den värld vi lever i kan inte mer administreras av nationella, egoistiska intressen, utan kräver en djupare internationell förståelse och framför allt nya metoder för att verkställa globala beslut. Goda praktiska och teoretiska kunskaper är inte alltid tillräckliga för att nå framgång i arbetslivet. En stor del av framgången är beroende på sociala färdigheter, som förmåga att arbeta i grupp, självständigt ta ansvar och flexibelt anpassa sig till förändringar. Katson luottamuksella tulevaisuuteen. Monikielistä, yrittäjähenkistä palvelualoihin suuntautunutta kaupallista koulutusta tarvitaan entistä enemmän. Jag ser med tillförsikt på framtiden. En mångspråkig handelsutbildning är livskraftig och viktig för regionens näringsliv. The college, as a trilingual school, has a unique position in the educational field in Finland. Jarl Bergström

3 LUKUVUOSI LÄSÅRET STUDY YEAR Porvoon kauppaoppilaitos tarjosi lukuvuonna opetusta kolmella kielellä. Peruskoulupohjaista, kolmivuotista liiketalouden perustutkintoa (merkonomi) opetetaan suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen koulutusohjelma on kaksivuotinen, ja se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo yksi toisen asteen tutkinto. Borgå handelsläroverk är en trespråkig skola. Undervisningspråken inom den treåriga grundskolbaserade grundexamen (merkonom) är finska och svenska. Det engelskspråkiga utbildningsprogrammet är tvåårigt och avsett för studerande som redan har en examen från andra stadiet. Vocational studies in Business Administration and Economics, the Merkonomi diploma programme is based on either upper secondary or high school education or on a basic vocational education. QBA students complete their studies in two years. Lukuvuosi / läsår / Study year Syyslukukausi / hösttermin / Autumn term Syysloma / höstlov / Autumn holiday Kevätlukukausi / vårtermin / Spring term Hiihtoloma / sportlov / Winter holiday

4 Opiskelijoita oli yhteensä 257 lukuvuonna Enemmistö opiskelijoista tulee Porvoosta, muut edustetut lähikunnat olivat Askola, Sipoo, Pernaja, Pukkila, Loviisa, Pornainen, Lapinjärvi, Liljendal, Myrskylä, Mäntsälä, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Mäntsälä, Tuusula, Kauniainen ja Helsinki. Yhteensä 67 opiskelijaa suoritti myös lukio-opintoja. Antalet studerande uppgick under läsåret till 257. Majoriteten av eleverna var borgåbor, följande närkommuner var också representerade: Askola, Sibbo, Pernå, Borgnäs, Lovisa, Lappträsk, Liljendal, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila, Strömfors, Kouvola, Tusby, Grankulla och Helsingfors. Sammanlagt 67 studerande bedrev också gymnasiestudier. The number of students in the English programmes was 42. They represented students from the following countries: Russia, Latvia, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Kenya, Moldova, Vietnam, Sweden and Ethiopia. By nationalities the biggest group of students is coming from Russia. Opiskelu on maksutonta, oppikirjat opiskelija hankkii itse. Opiskelija voi hakea Kelalta opintotukea ja koulumatkatukea. Opiskelijoiden ja henkilökunnan lounas- ja kahvilapalveluista huolehtii Sodexho Oy. Opiskelijat saavat ilmaisen ja ravinto-opillisesti oikeanlaisen lounaan. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat: rehtori Jarl Bergström, apulaisrehtori Raili Puisto, oppilaanohjaaja Matti Talvela ja terveydenhoitaja Mervi Ravanne. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat myös erityisopettaja Liselott Berg Ahlroth ja opiskelijacoach Annette Nyholm-Eriksson. Studierna vid Borgå handelsläroverk är avgiftsfria, läroböckerna skaffar den studerande själv. Studiestöd och reseersättning betalas enligt FPA:s gällande normer. Sodexho Oy ansvarar för lunch- och kaféverksamheten. Alla studerande erhåller avgiftsfritt varje skoldag en näringsmässigt riktig lunch. Till elevvårdsgruppen hör rektor Jarl Bergström, biträdande rektor Raili Puisto, studiehandledare Susanne Cederdahl och hälsovårdare Mervi Ravanne. Vid behov deltar i möten också skolans speciallärare Liselott Berg Ahlroth och studerandecoach Annette Nyholm- Eriksson. The study councellor and the coordinator of the QBA programme is Bryan Roberts who is often assisted by Anita Eglite-Osmane. Nurse Mervi Ravanne examines all new students and provides help and councelling in health issues. Studies are free of charge and students will be offered a free lunch in a school canteen. Sodexho Oy is in charge of lunch- and café activities at the college.

5 UUSIEN TUTKINNON OSIEN KEHITTÄMINEN JATKUU UTVECKLANDET AV LÄROPLANERNA FÖR NYA EXAMENSDELAR PÅGÅR THE DEVELOPMENT OF A NEW CURRICULUM CONTINUED Vuonna 2009 aloittaneet opiskelijat olivat ensimmäinen ryhmä, joka aloitti opiskelunsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Näin ollen tänäkin vuonna he pääsivät ensimmäisinä opiskelemaan uusia tutkinnon osia kuten Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, Sähköinen kaupankäynti, Toimistopalvelut, Kirjanpito ja Yrittäjyys. Keväällä valmistuneet, vuonna 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat olivat viimeiset, jotka suorittivat vanhan opetussuunnitelman mukaisen tutkinnon. Lukujärjestysten ja opetuksen suunnittelu on ollut haasteellista, sillä olemme halunneet lisätä mahdollisuuksia valita tutkinnon osia joustavasti yli kielirajojen. Opiskelijat ovatkin osoittaneet jonkin verran halukkuutta tähän, ja muutama ruotsinkielinen opiskelija on ensisijaisesti valinnut Toimistopalvelut suomen kielellä. Lisäksi keväällä toteutettiin kaksikielinen Yrittäjyys tutkinnonosa, jossa oli sekä suomen että ruotsinkielisiä opiskelijoita. De studerande som inledde sina studier år 2009 är de första som avlägger examen enligt den nya läroplanen. Under läsåret har de kunnat studera helt nya examensdelar som Planering och genomförande av marknadsföringsåtgärder, Elektronisk handel, Kontorstjänster och Företagsverksamhet. Vårens utexaminerade merkonomer, som inledde sina studier 2008, är de sista som avlägger examen enligt den gamla läroplanen. Planeringen av undervisningen och uppgörandet av läsordningar har varit en stor utmaning eftersom vi strävat till att erbjuda flexibla möjligheter att avlägga examensdelar över språkgränserna. De svenskspråkiga studerande har främst valt att studera Kontorstjänster på finska. Under våren genomfördes också examensdelen Företagsverksamhet som ett språkbad för finsk- och svenskspråkiga studerande. Both QBA classes studied now following the new curriculum. The QBA 2009 first had a chance to study the new study modules: Bookkeeping, Planning and implementing marketing communication and Entrepreneurship. There was also some co-operation with the Swedish and Finnish groups especially in the practice company.

6 OSAAMINEN NÄKYVÄKSI PROJEKTISSA KEHITETTIIN NÄYTTÖMATERIAALIA Syksyllä 2010 käynnistyi Opetushallituksen rahoittama Osaaminen näkyväksi- projekti, jonka tavoitteena on lisätä uusien perustutkintojen toimeenpanossa tarvittavaa osaamista sekä kehittää ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista. Hankkeessa aloitettiin ammattiosaamisen näyttöjen kuvaaminen aidoissa työtilanteissa. Näistä työstettiin materiaalia, joka sisältää kuvaa, tekstiä, videota ja ääntä. Lukuvuoden aikana saatiin valmiiksi materiaalit viiden tutkinnon osan esittelyaineistot. Aineistoa käytetään hyväksi työpaikkaohjaajien kouluttamisessa sekä esiteltäessä tutkinnonosia ja näyttöjä opiskelijoille. Hankkeen puitteissa aloitettiin myös näyttöjen suunnitteluun ja -arviointiin liittyvien lomakkeiden uusiminen. Projekti jatkuu vuoden 2011 loppuun. UTVÄCKLING AV YRKESPROVMATERIALEN I PROJEKTET OSAAMINEN NÄKYVÄKSI Hösten 2010 startade det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Osaaminen näkyväksi. Målet med projektet är att öka kunnandet i att förverkliga både de nya studieplanerna och yrkesproven i enlighet med de nya examensgrunderna. Under året började man samla och göra informationsmaterial som beskriver yrkesproven i verkliga arbetssituationer. Materialet innehåller bild, text, video och ljud. Under året fick man filmer om fem studiedelar. Materialet används vid utbildning av arbetsplatshandledare samt vid presentation av olika examensdelar och yrkesprov för studerande. Man började också förnya och utveckla blanketterna för planering och utvärdering av yrkesprov. Projektet fortsätter till utgången av år UUSIA TOIMIJOITA KAUPPAOPPILAITOKSEN TILOIHIN Vuoden lopussa Haaga-Helian ammattikorkeakoulu luopui kolmannen kerroksen tiloistaan Kauppaoppilaitoksella ja muutti uuteen Campukseen. Tilojen vapauduttua Porvoon kauppaoppilaitoksen Yrityspalvelu muutti vuoden alusta yläkerran toiseen siipeen ja otti käyttöönsä osan toisen kerroksen hallintotiloista. Pienien muutostöiden jälkeen Yrityspalvelu on kotiutunut Kauppiksen tiloihin hyvin. Maaliskuun alussa muutti myös kuusi Kvarnbackenin koulun ensimmäistä ja toista luokkaa opettajiensa johdolla kolmannen kerroksen toiseen siipeen omassa koulussa olleen kosteusongelman vuoksi. Pienet koululaiset ovat tuoneet rakennukseen iloista touhua ja puuhastelua. NYA AKTÖRER I HANDELSLÄROVERKETS UTRYMMEN Yrkeshögskolan Haaga-Helia avstod vid årsskiftet från sina utrymmen i tredje våningen och flyttade in i sitt nya Campus vid åstranden. Borgå handelsläroverks Företagsservice kunde därefter flytta in i ändamålsenliga utrymmen i den nyare delen av tredje våningen och administrativa utrymmen i andra våningen. Från början av mars har Kvarnbackens skolas ettor och tvåor varit inhyrda i klassrummen i tredje våningen. Småttingarnas vistelse i skolfastigheten har inneburit friska fläktar med roliga aktiviteter och stoj i korridorerna.

7 NEW ACTORS TO THE COLLEGE BUILDING The Haaga-Helia Polytechnic moved to the new Campus in the end of the year The Porvoo Commercial College Adult department Yrityspalvelu moved from the city center to the third floor. After some small renovation work they feel home in the building. In the beginning of March six classes of first and second year students with their teachers from the Kvarnbacke primary school moved to the other wing on the third floor due to some humidity problems in their own school. Small pupils have brought cheerful life to the college building. KAUPPIKSEN UUDET NETTISIVUT JA WILMA JÄRJESTELMÄ OTETTIIN KÄYTTÖÖN Kauppiksen nettisivut saivat uuden ilmeen ja ne otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Tarkoitus on ollut kehittää sivujen luettavuutta ja toimivuutta sekä tuoda lisätä opiskelijoita kiinnostavia juttuja kuten opiskelijoiden omia urakertomuksia sekä uutisia oppilaitoksen tapahtumista. Tarkoituksena on päivittää sivujen tiedot nopeasti. Sivut toimivat sekä oppilaitoksen markkinoinnin että tiedottamisen kanavana. Syksyllä otettiin myös käyttöön Wilma-järjestelmä, jonka avulla opiskelijat ja huoltajat voivat seurata poissaoloja, suorituksia ja tiedotuksia omalta tietokoneeltaan. Myös lukujärjestykset näkyvät Wilmassa. Alkuvaikeuksien jälkeen huoltajat ovat olleet aktiivisia ottamaan yhteyttä opettajiin ja ryhmänohjaajaan ongelmatilanteissa. Myös opettajat ovat lähettäneet viestejä luokille ja yksittäisille opiskelijoille. Oppilaitoksen tiedottaminen ja yhteydenpito on näin helpottunut. NYA HEMSIDOR OCH WILMA Skolans hemsidor har fått en ny utformning och togs i bruk i början av mars. Avsikten har varit att utveckla sidornas läsbarhet och funktion samt att få med mera material som intresserar de studerande. Via hemsidorna kan man bekanta sig med nuvarande och nyligen utexaminerade studerandes karriärberättelser och dessutom få aktuell information om vad som händer i Borgå handelsläroverk. Under hösten togs skoladministrationsprogrammet Wilma i bruk. Med hjälp av Wilma underlättas kontakten mellan vårdnadshavarna och skolan. Via Wilma kan man följa med närvaro/frånvaro, studieprestationer och läsordningarna. Efter smärre initialsvårigheter har vårdnadshavarna aktivt börjat använda Wilma för kontakt med lärare och gruppledare i problemsituationer. Wilma används också flitigt som intern kommunikationskanal. Som undervisningsplattform används Fronter. NEW WEB PAGES AND WILMA SYSTEM In the beginning of March the new, fresh looking web pages of the college were launched. The meaning has been to develop functionality and readability of the pages and bring in some topics which could interest students. These are e.g. career stories and articles about events in the college. The idea is that the pages would work for marketing and informing channel. In the autumn new Wilma-system was also launched. With this system, students may follow their participation and study achievements, check time schedules and send messages to teachers.

8 KOKEMUKSIA TYÖSSÄOPPIMISESTA ERFARENHETER AV INLÄRNING I ARBETET EXPERIENCES ABOUT ON THE JOB LEARNING TYÖSSÄOPPIMASSA RADIO GLOBAL FINLANDISSA - ESPANJASSA Viisi Porvoon kauppaoppilaitoksen opiskelijaa: Pilvi Yliopas, Markus Varkki, Krista Hentunen, Fanny Sjögård ja Iida Henriksson olivat viikon ajan huhtikuussa Espanjassa järjestämässä tapahtumaa Radio Global Finlandille, jossa suorittivat työssäoppimistaan. Maanantaiaamuna työnteko aloitettiin tapahtuman mainosmateriaalin jaolla. Mainoksia jaettiin Espanjan Fuengirolassa, markkinatapahtuman yhteydessä, paikalla asuville ja lomaileville suomalaisille. Tiistaina vuorossa oli yrityksen edustamista lehtitalo Fuengirola. fi:ssä. Siellä oppilaat pääsivät tapaamaan lehtitalon henkilökuntaa ja valmistelemaan Centro Finlandian pihassa järjestettävää tapahtumaa. Keskiviikkoaamu alkoi aikaisella herätyksellä. Centro Finlandiassa oppilaat olivat paikalla jo yhdeksältä aamulta. Nyt oli vuorossa koko päivän kestävää kovaa työtä: lava rakennettiin ja mainosmateriaalit aseteltiin paikoilleen ja samalla koottiin koripalloon tarvittava kori. Kaikki tietenkin televisioitiin nelosella elokuussa näytettävään, 12-osaiseen, Fuengirola-nimiseen televisiosarjaan. Itse tapahtuma lähti käyntiin kello Radio Global Finlandin toimitusjohtaja Pekka Heikkilän suorana radiosta lähetettävällä avauksella. Avauksen jälkeen meikkitaiteilija Aila Rosholm, piti meikkiluennon ja samaan aikaan pyöräytettiin käyntiin myös katukoris turnaus. Yhteensä viisi joukkuetta osallistui tavoittelemaan Radio Global Finlandin järjestämän turnauksen päävoittoa, jonka lopulta vei toinen pyörätuoleissa pelanneista joukkueista. Tapahtuma sujui hyvin vaikka matkalle sattui mutkia ja vähän stressiä. Krista, Pilvi, Iida, Fanny ja Markus AURINKORANNIKKO kevät 2011 Porvoon kauppaoppilaitos, Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos och Costa Blanca Suomi-Seura ry ovat rakentaneet keskenään toimivan yhteistyöverkoston, jonka tuloksena opiskelijamme pääsevät vuosittain työssäoppimisjaksolle Torreviehaan Espanjaan. Keväällä 2011 harjoittelupaikan Suomi-Seuran toimistosta kuudeksi viikoksi saivat Toni Ruotsalainen ja Reino Tennberg. Linda Väänänen oli kaikkiaan 12 viikkoa työssäoppimassa Espanjan aurinkorannikolla Fuengirolassa.

9 I INLÄRNING I ARBETE I RADIO GLOBAL FINLAND OCH EN ARBETSRESA TILL SPANIEN Fem av Borgå handelsläroverks studerande: Pilvi-Yliopas, Markus Varkki, Krista Hentunen, Fanny Sjögård och Iida Henriksson fick en möjlighet att under en vecka delta i planeringen av ett evenemang via sin praktikplats vid Radio Global Finland. De studerande åkte från Finland mellan torsdag 14.4 och lördag På allvar fick eleverna börja arbeta på måndag då arbetet började med att dela ut reklammaterial. Reklammaterialet delades ut i Fuengirola, Spanien i samband med en lokal marknad. Reklammaterial delades till finländare i staden, både sådana som bor där och tillfälligt besökande. Slutligen delades hundra reklamer ut fastän det i verkligheten gjordes flera kundkontakter. På tisdag var det dags att representera företaget vid tidningshuset Fuengirola.fi, de studerande fick träffa personalen vid tidningshuset och förbereda arrangemangen för evenemanget på Centro Finlandias gård. Det var även på tisdag som de sista tillbehören för evenemanget inskaffades, däribland korgboll, korg, buntband och scentillbehör. Onsdagen började med en tidig väckning och morgonmöte. I Centro Finlandia var de studerande redan klockan 9.00 för att förbereda evenemanget med stort E. Hela dagen bestod av hårt arbete bl.a. byggdes scenen, reklammaterialet ställdes på plats och korgen för streetbasket turneringen sattes ihop. Hela evenemanget filmatiserades som en del av serien Fuengirola som i höst kommer att visas som tolv delar på tv-kanalen Nelonen. Klockan startade evenemanget med direktsändning ledd av företagets VD Pekka Heikkilä. Efter starten började make-up artist Aila Rosholm hålla sin make-up skolning i samband med vilken korgbollsturneringen visslades i gång. Totalt deltog fem lag i Radio Global Finlands korgbollsturnering varav ett rullstolslag förde segern. Evenemanget rullade på och gick som planerat under en lätt stress. På torsdag var det dags för nedtagning av evenemanget i ett regnigt Spanien. Även en snabb genomgång av föregående dag hörde till dags ordningen. På torsdag var det också dags för den första studerande att returnera hem. Krista, Pilvi, Iida, Fanny ja Markus

10 INLÄRNING I ARBETET I ISLAND Jag hade väntat på att åka till Island på inlärning i arbete ända sedan nian när Kauppis besökte oss. Denna vår var det äntligen dags. Anita kontaktade samarbetsskolan VMA i Akureyri. Staden ligger vid nordkusten och är i samma storleksklass som Borgå. Jag jobbade deltid på Hotel Kea och turistinformationen. Det var bra att ha två olika arbetsplatser, då hann jag inte tröttna och fick uppleva mera. På turistinfon jobbade jag mest med några marknadsundersökningar och i hotellet var det receptionen och köket som gällde. Jag bodde i ett rum på samarbetsskolans internat. Eftersom internatet var stängt på påsklovet bodde jag hos läraren som ansvarade för mig. Vi spenderade ett veckoslut i Reykjavik. I april kom min mamma på besök. Vi gjorde en utfärd till ett naturbad och bodde i ett gästhus på landsbygden. I maj bjöd turistinfon mig på hästridning och en resa till ön Grímsey, som ligger vid polcirkeln. Som språk var det engelska som gällde. En del kunde prata någon form av skandinaviska men de förstod inte min finlandssvenska. Själv fattade jag ganska mycket isländska och hann även lära mig några ord. Roligt var det, fast efter elva veckor var det skönt att åka hem. Erika Lund FM2009

11 TYÖSSÄOPPIMASSA RANSKASSA Niina Penttilä ja Riikka Halmekoski LM2008TA luokalta Angersissa Ranskassa Saavuimme Ranskaan 21.maaliskuuta ja pääsimme asumaan mukavaan perheeseen kävelymatkan päähän kaupungin keskustasta. Aloitimme ensimmäisen viikkomme ranskalaisessa koulussa Chevrollierissa. Osallistuimme englannin tunneille, kiertelimme Angersin linnoja ja viinitiloja ja vierailimme useassa yrityksessä. Ranskalaiset opiskelijat olivat todella vastaanottavaisia, ja jo ensimmäisenä iltana he pyysivät meitä ulos kanssaan ja kaverikutsuja alkoi sadella Facebookissa. Seuraavalla viikolla aloitimme työssäoppimisen kahdessa yrityksessä: japanilaistyylisessä luontaishoitoja toteuttavassa kauneushoitolassa Chouchoutingissa ja suuressa merkkitavaratalossa Galeries Lafayettessa. Kauneushoitolassa työtehtävät olivat pääosin käännöstöitä ja asiakirjojen laatimista. Ihmiset olivat tosi mukavia, mutta päivät olivat vähän tylsiä, koska työtehtäviä ei ollut riittävästi. Tavaratalossa työskentelimme markkinointipäällikkö Dortheé Gilbertin kanssa. Osallistuimme mainoskampanja palavereihin, autoimme englanninkielisissä asiakirjoissa ja pääsimme pukemaan mallinukkeja ja sisustamaan liikettä. Työssäoppiminen oli tosi kivaa. Aika vierähti Ranskassa tosi nopeasti ja vaikka mitä tuli opittua ja nähtyä. Ihmiset olivat pääosin paljon vastaanottavaisempia ja mukavampia kuin suomalaiset. Ruokakulttuuri poikkesi suomalaisesta hyvin paljon ja ruoka oli tosi hyvää. Ehdimme nähdä ja kokea monenlaista. Kokemus oli todella mukava ja emme vaihtaisi sitä mihinkään. Tuli opittua itsestäkin paljon uutta ja näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin! Niina ja Riikka LM2009 TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS Toinen ryhmä kauppaoppilaitoksen opiskelijoita osallistui työpaikkaohjaajaksi valmentavaan kahden opintoviikon laajuiseen koulutukseen. Koulutuksessa käsiteltiin opiskelijoiden perehdytystä työpaikoilla, ohjaamista ja työssäoppimisen järjestämistä työpaikoilla, uuden tutkinnon mukaisia liiketalouden näyttöjä, niiden suunnittelua ja arviointia. Lähtiessään työelämään, opiskelijoilla on valmiudet toimia yritykseen tulevien uusien opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Kurssin suorittaneet 10 opiskelijaa saivat todistuksen helmikuussa 2011.

12 OPINTOMATKOJA JA VIERAILUJA STUDIERESOR OCH BESÖK STUDY TOURS AND VISITS STUDERANDE FRÅN FM 2010 GJORDE ETT STUDIEBESÖK TILL RIGA Kursen Baltic Business and Culture avslutades med ett studiebesök till Riga, Latvia. Dit åkte sex studerande från FM2010 med lärare Anita Eglite-Osmane och Ritva-Liisa Vainio. Målsättningen med den här kursen var att ge studerande en bild av Baltiska länder och en möjlighet att prova internationella kontakter och kommunikation i praktiken. Så här berättar en studerande Ida Holmström om resan. Resan till Riga var mycket roligt och intressant. Vi lärde oss många nya saker och man blev närmare med sina klasskompisar, vi hade faktiskt mycket roligt tillsammans. Vi gjorde också många intressanta saker, bl.a. åkte vi till en skola som var nära vårt hotell, och så gick vi i gamla stan, som var intressant och där var mycket att se på. Efter att vi hade gått i gamla stan gick vi till ett krigsmuseum. Vi hade också ganska mycket fritid, så det var skönt att bara ibland ta det lugnt på hotellet eller gå en sväng i Riga. Lördagskväll spenderade några av oss med sina nya kompisar som de hade fått i skolan, som vi var till i Riga. De var mycket vänliga och kunde bra engelska. Söndagsmorgonen när vi skulle återvända hem var inte alls lika rolig. Riga är en mycket fin stad och man skulle inte alls ha velat komma hem därifrån. Nå, mycket annat än packa och ge sig av kunde man inte. Men ett som är säkert, kommer att åka tillbaka till Riga! Ida Holmström FM 2010 TAIDETTA JA KULTTUURIA ATENEUMISSA Osana Taide ja Kulttuuri kurssia suomenkieliset ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät taide- ja kulttuuripainotteisen opintomatkan Helsinkiin perjantaina Siellä he kävivät katsomassa Arjen Sankarit-näyttelyä Ateneumissa ja Intia-näyttelyä Taidemuseossa. Reissu oli kaikille mieluinen ja todella mielenkiintoinen. LM2008MA YRITYSVIERAILULLA MUSAHOTELLI OY:SSÄ Osana Palveluyrityksen markkinointi kurssia järjestettiin opintomatka Helsingin Vallilaan, Musahotelliin. Yritys on rakentanut vanhaan teollisuustilaan musiikkistudioita, joita se vuokraa bändeille. Toimitusjohtaja Kari Fellman esitteli yrityksen toimintaa ryhmälle.

13 ULKOMAISIA VIERAITA PORVOOSSA Lukuvuoden aikana Porvoo on aktivoinut yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötään ja täällä on vieraillut useita ryhmiä eri oppilaitoksista Euroopasta. Maaliskuussa saapui kolme opiskelijaa opettajansa johdolla Riga Trade Technical oppilaitoksesta, Latviasta tutustumaan oppilaitokseen ja Suomeen. Ensimmäisen viikon he osallistuivat oppilaitoksen toimintaan, jonka jälkeen opiskelijat jatkoivat kaksi viikkoa työharjoittelussa Sokoksessa ja Vero Modassa. Vierailu oli osa FINLAT Leonardo Mobility projektia. Maalis-huhtikuun vaihteessa vieraili 12 hengen opiskelijaryhmä Lycée Santos Dumontista Ranskasta opettajansa johdolla. Ja myöhemmin huhtikuussa saapui kaksi opiskelijaa ja opettaja Palangasta, Liettuasta. He osallistuvat oppilaitoksen toimintaan viikon, jonka jälkeen opiskelijat jäivät viikoksi tutustumaan suomalaiseen työelämään. Vierailu oli osa NordBalt Nordplus projektia. Myöhemmin huhtikuussa saapui Anaïs Manceau Angersista Ranskasta Porvooseen. Hän osallistui viikon verran oppilaitoksen toimintaan, jonka jälkeen hän aloitti työharjoittelun Enstolla. Työssäoppiminen jatkuu 19.kesäkuuta saakka. Anaïsista ovat pitäneet huolta sekä QBA:n opiskelijat, että oppilaskunnan edustajat. Toukokuussa oppilaitoksessamme vieraili oppilaanohjaaja Emma Taylor Horshamista, Iso-Britanniasta tutustumassa oppilaanohjaukseen ja opetukseen oppilaitoksessamme. Hänen vierailunsa oli osa European Exchange of Guidance Practioners ohjelmaa. Hänen kanssaan samaan aikaan opetusta seurasivat myös Chantal Feron and Olivier Coursimault Lycee Jeanne d Arc oppilaitoksesta Rouenista, Ranskasta. Vierailun tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia työssäoppimisvaihdon käynnistämiseen oppilaitosten kesken. INTERNATIONAL GUESTS IN PORVOO During the spring there were several international study groups visiting Porvoo and the Commercial College. In March arrived three students and their teacher from Riga Trade Technical School, Latvia. They spent one week in the College familiarizing our studies and Finland. After the week students continued two weeks in practical training in companies OSLA-Sokos and Vero Moda. The visit was part of the Leonardo Mobility project FINLAT. In the end of March arrived 12 students with their teacher from Lycée Santos Dumont, France to our college. They participated in QBA s lessons and Finland. In the end of April visited two Lithuanian students with their teacher Porvoo. They spent a week participating lessons and activities in the College and after that, students did two week practical training in the Finnish companies. This was part of the NordBalt Nordplus project. In the end of April arrived Anaïs Manceau from Angers, France to Porvoo. She participated one week to the education of QBA and after this she started her practical training in the company Ensto. Her training continues till 19thof June. Anaïs has spent a lot of time with the QBA students, but was also surprised one morning by the Finnish students. In the beginning of May arrived a student counselor Emma Taylor from Horsham, Great Britain to Porvoo. She was interested to know about Finnish student counseling system. This study trip was part of the European Exchange of Guidance Practioners programme. At the same time also two French teachers Chantal Feron and Olivier Coursimault - from Lycee Jeanne d Arc in Rouen, France visited Porvoo. They were interested in starting a practical training exchange programme with Finland.

14 QBA S YEAR QBA (Qualification in Business and Administration- Merkonomi) students once again participated in many different educational activities, business interest events and international happenings during the year. Five students and their lecturer spent a week in Paris France participating in lectures and learning about French business, food and culture. A number of students performed their work placements overseas, we joined the local Finnish and Swedish students in classes to engender more team-spirit and communication and we visited Bookwell to learn about book publishing. We also spent some fruitful time with the visiting lecturer from China and attended a business gift fair in Helsinki. The French trip to a vocational school in downtown Paris gained a lot of attention. The French students actively participated in lectures when they came to Porvoo and there was keen interest to show them around the old town and participate in the field trip to Helsinki and Suomenlinna. They also spent an evening appreciating the invigorating effects of Finnish sauna. The students performing their On-the-job learning overseas added to our student application load, because some employers were impressed by the hard work and knowledge of our students in the workplace. The joint lectures improved the communication and understanding between all groups and resulted in Finnish students helping QBA students in the Practice Company. This kind of natural interaction with a common goal easily breaks down barriers. The visit to Bookwell showed how a real manufacturing plant works and allowed students to better understand the costing of products and marketing. After our Chinese visiting lecturer had returned home, our students were very active analysing what he had said and the implications of this on the Chinese economy and their local economies. Collection of freebies at the business gift fair and analysis of their benefits as a marketing tool is always popular and we hope this understanding will help our students make effective marketing decisions in the future. Recruitment of QBA students has gone well. We have a good reputation among students and much of our recruitment is now by word-of-mouth and in partnerships with international colleges. This augurs well for the future.

15 QBA STUDENTS VISITED Paris In May five QBA10 students (Mesay, Vasilina, Trang, Bishal and Bikash) visited the Louise Michel vocational school in Nanterre Prefecture, a north western suburb of Paris France. In addition to learning about French food and culture, they also learnt about customer service (and sometimes the lack of it), how to read maps and how to make business; especially from tourists, through souvenirs and entertainment. They also visited the clothing design and prototype manufacturing class in Nanterre, where they saw opportunities to brand their own products. Cultural differences and the importance of learning foreign languages were also highlighted. The QBA s also voluntarily gave a lecture to the French on customer service in France which was illuminating to all.

16 MESSUJA JA PROJEKTEJA MÄSSOR OCH PROJEKT TRADE EXHIBITIONS AND PROJECTS HYVÄNTEKEVÄISYYSTEEMAPÄIVÄ Keskiviikkona , vanhempainillan yhteydessä, pidettiin oppilaitoksessamme teemapäivä, jonka toteuttivat ensimmäisen vuosikurssin suomen- ja ruotsinkieliset opiskelijat. Teemapäivän ideana oli edistää yhteiskunnallista vastuullisuutta ja kasvattaa opiskelijoista yhteiskunnan epäkohtiin aktiivisesti kantaaottavia kansalaisia. Koulun aulaan oli rakennettu näyttäviä esittelypisteitä, joissa esiteltiin erilaisia hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjä. Näytteillä olivat esimerkiksi Unicef, Plan, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Pakolaisapu ry, Amnesty International, Reilu Kauppa, Cora zon Grande, Lions, Naisten Pankki, Suomen Sotaveteraanit ja Kirkon Ulkomaanapu. Lisäksi oli buffetti, sekä erilaisia itse tehtyjen tuotteiden kuten painettujen kangaskassien, leivonnaisten ja puuhelmien myyntipöytiä. Kerätyt varat menivät suoraan eri hyväntekeväisyyskohteille. VÄLGÖRENHET SOM TEMADAG Onsdagen den 24 november 2010 ordnade första årskursens finskoch svenskspråkiga studerande i anslutning till föräldrakvällen en temadag. Idén med temadagen var att befrämja den samhälleliga ansvarskänslan och fostra de studerande till medborgare som aktivt tar ställning mot samhälleliga orättvisor och olägenheter. I skolans aula hade de studerande konstruerat utställningsmontrar för presentation av olika välgörenhets- och medborgarorganisationer, bl.a. Unicef, Plan, Mannerheims barnskyddsförbund, Finlands Flyktinghjälp r.f., Amnesty International, Rejäl Handel, Cora zon Grande, Lions, Kvinnobanken, Finlands Krigsveteraner och Kyrkans Utlandshjälp. Dessutom fanns också en buffé samt försäljningsbord med självtillverkade produkter som tygkassar med trevliga texttryck, bakverk och träpärlor. Inbringade arrangemangen gick oavkortat till välgörande ändamål. JO-ILTA Itä-Uudemaan ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen jatko-opintoilta järjestettiin POMO-talossa tammikuussa Alueen kaikki koulutuksenjärjestäjät olivat paikalla kertomassa lähinnä peruskoulunsa päättävien opiskelijoiden huoltajille eri koulutusvaihtoehdoista Itä-Uudellamaalla. JO-AFTON I januari 2011 ordnades i POMO-huset en kväll med temat fortsatta studier inom yrkesutbildningen och den allmänbildande utbildningen i östra Nyland. Regionens samtliga utbildningsanordnare var representerade och erbjöd aktuell utbildningsinformation främst till målsmännen för studerande på nionde årskursen i grundskolan.

17 BARNFEST I KAUPPIS Onsdagen den 9 mars 2011 arrangerades en barnfest för Kvarnbackens skolas första och andra klassister i festsalen i Borgå handelsläroverk. För arrangemangen stod FM2008, festen ordnades för att välkomna Kvarnbackens elever till sina nya utrymmen. Temat på festen var cirkus, och hela salen var dekorerad och pyntad med färggranna ballonger och serpentiner. På cirkusen fanns det djur, allt från leoparder till björnar, balettdansöser, prinsessor. Med var också den traditionella starke mannen, ormtjusaren, spåkvinnan, cirkusdirektören samt clowner. Barnen stortrivdes på festen då de gick runt i sina grupper i tur och ordning till de olika stationerna så att alla fick delta i allting. Med fanns de traditionella barnlekarna mete, pricka näsan, bollkastning och ringkastning. Det fanns också möjlighet att öva sin koordinationsförmåga genom att dansa Street dance eller Zumba och spela Twister. Alla vann ett pris vid varje aktivitet, och snart var allas prispåsar fyllda med godis, leksaker och andra små priser som pennor och reflexer. På cirkusen fanns även lite ovanligare stationer, som spelhörnan där barnen kunde spela Nintendo-spel samt pinshörnan där de kunde rita och göra sina egna pinsar. Efter en och en halv timmes händelserikt festande kunde barnen sätta sig ner, nöjda och belåtna. Nu stod nämligen trollkarlen Max Merlin i tur. Flera av barnen fick assistera trollkarlen uppe på scenen och alla njöt av det halvtimme långa uppförandet. Festen var på alla sätt lyckad och vi hoppas att Kvarnbackens skolas elever och lärare kände sig välkomna till vår gemensamma utrymmen! TUOTE-ESITTELYPÄIVÄ Ensimmäisen vuoden Asiakkuuksien hoito ja myyntityön ryhmät järjestivät toukokuun 10.päivänä tuote-esittelypäivän oppilaitoksen ala-aulassa. Esittelypisteisiin olivat lainanneet tuotteita mm. Sokos, Mustapörssi, Plantagen, Polkupyöräkeskus, Kesport- Intersport, Topsport, Jim&Jill, Kallen Sumppu, S-market Porvoo ja Magy s. Kahvimaistiaiset tarjosi jälleen kerran Paulig. Opiskelijat esittelivät innoissaan tuotteitaan muille opiskelijoille ja opettajille. Erityisen aktiivisia kyselijöitä olivat QBA:n opiskelijat sekä Iso-Britanniasta vierailulle saapunut opinto-ohjaaja Emma Thompson. Opiskelijoiden tuotetietous ja kyky kertoa tuotteista myös englannin kielellä tekivät häneen suuren vaikutuksen.

18 KILPAILUJA JA MENESTYSTÄ / TÄVLINGAR OCH FRAMGÅNG Opiskelijamme ovat osallistuneet erilaisiin ammattitaitoa edistäviin kilpailuihin lukuvuoden aikana. Erityisesti yrittäjyys on noussut tänä vuonna nuoria kiinnostavaksi aiheeksi. BUSINESS PLAN KILPAILU LIETTUASSA Neljä opiskelijaa: Sini Iivari, Alisa Korhonen, Sylvi Odupaye ja Jenni Multanen osallistuivat huhtikuun lopussa kansainväliseen liikeideakilpailuun opettaja Liselott Berg- Ahlrothin valmentamina. He esittelivät kahta itse kehittämäänsä liikeideaa. Liikeideakilpailuun otti osaa yhdeksän pari- tai yksilötyötä viidestä eri oppilaitoksesta Virosta, Liettuasta, Latviasta, Ahvenanmaalta ja Porvoosta. Kilpailun taso oli hyvin tasainen. Kilpailijat esittelivät englanniksi kirjoittamansa liiketoimintasuunnitelmat auditoriossa n.50 hengen katsomon edessä ja tietysti englanniksi. Tuomaristo esitti kilpailijoille myös kysymyksiä. Porvoon joukkueet menestyivät hyvin. Sylvin ja Jennin työ sijoittui hienosti pronssille. Tuomarit arvostivat liikeideassa erityisesti sen innovatiivisuutta ja sitä, että se oli perheyritys. Myös Sinin ja Alisan työ sai kunniamaininnan. Opiskelijoista kilpailu oli hieno kokemus ja erityisesti se rohkaisi heitä käyttämään englannin kieltä. Kivointa olikin tutustua muihin kilpailijoihin ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. Yrittäminen tuntuu kaikista tytöistä varsin varteenotettavalta ja kiinnostavaltakin uravaihtoehdolta. Eniten siinä houkuttaa itsenäinen työskentely. Melkein kaikilla kilpailijoista on jonkinlaista yrittäjätaustaa perheessä. Sinin ja Alisan verkkokauppa on jo ihan todellisesti rekisteröity, mutta sen viralliset avajaiset jäävät vielä vähäksi aikaa odottamaan, sillä ensi vuonna Alisaa odottaa vaihto-opiskeluvuosi ulkomailla.

19 MESTARIMYYJIÄ PALKITTIIN K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutuksen suoritti tänä vuonna erittäin suuri joukko eli 27 opiskelijaa. Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa kaupan alan tietoutta nuorille. Opiskelu tapahtuu etäopiskeluna, johon sisältyvät laajat, verkossa suoritettavat opintotehtävät. Opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan yhdeksästä eri tavara-alalinjasta haluamansa Mestarimyyjälinjan. Sisällön pääpaino on tuotetiedossa. Suosituimpia tuoteryhmiä olivat jälleen kerran vapaa-aika, vaatetus, kodintarvikkeet ja kassa. Parhaat opiskelijat palkittiin stipendeillä. Stipendin erinomaisesta suorituksesta saivat kuvassa olevat Leo-Matti Tölkkö (Kassa), Niina Miikki (Pukeutuminen) ja Catherine Bussman (Aktuell Utbildning). 27 MÄSTARFÖRSÄLJARE K-gruppens Mästarförsäljarutbildning avklarades i år av 27 studerande. Utbildningen erbjuder de unga aktuell kännedom om handelsbranschen. Studierna bedrivs som distansstudier och inkluderar omfattande inlärningsuppgifter. De studerande kan enligt egna preferenser välja sin egen Mästarförsäljarlinje mellan nio olika varubranschalternativ. Huvudvikten i innehållet ligger på produktkännedom. De mest populära produktgrupperna var fritid, beklädnad, husgeråd och kassa. De bästa mästarförsäljarna premierades med stipendier. Stipendier för utmärkta prestationer tilldelades Leo-Matti Tölkkö (Kassa), Niina Miikki (Beklädnad) och Catherine Bussman (Aktuell Utbildning). PORVOON KAUPPAOPPILAITOKSEN OPISKELIJAT PRONSSILLE TAITAJA-KILPAILUISSA Taitaja-Mästare 2011 ammattitaidon SM-kilpailut järjestettiin Kuopiossa ja ne keräsivät yli kävijää. Porvoon kauppaoppilaitos kisasi ainoana porvoolaisena oppilaitoksena tänä vuonna lajinaan yrittäjyys. Kolmen hengen joukkueeseen kuuluivat Leo-Matti Tölkkö, Thai Quach ja Niina Miikki. Semifinaalien 39 joukkueesta finaaliin pääsi kuusi parasta. Kolmipäiväisissä, erittäin raskaissa kisoissa Porvoon joukkue ylsi hienosti kolmanneksi. Monipuolisessa kilpailutehtävässä opiskelijat kehittivät todellista case-yritystä, jossa suunniteltiin sukupolvenvaihdosta, itselleen sopivaksi yritykseksi ja lisäksi ratkoivat pikataipaleilla kuopiolaisen Hanx- yrityksen moottoriajoneuvojen suojavarusteiden markkinointiin ja myyntiin liittyviä ongelmia. Teoriatiedon lisäksi kisassa mitattiin keskittymistä, paineensietokykyä, innovatiivisuutta, ryhmätyötaitoja ja esiintymistaitoja. Porvoon menestyksen salaisuus on varmasti joukkueen nuorten monipuolinen kokemus yrittäjyydestä ja erilaisista töistä. Leo on omien sanojensa mukaan kasvanut yrittäjyyteen jo pikkupojasta, sillä taustalla on monenlaista perheyrittäjyyttä. Hän suunnittelee jatkavansa valmistuttuaan perheyrityksessä Tee ja kahvihuone Helmessä. Thai perusti oman tapahtumapalveluita järjestävän yrityksensä jo vuosi sitten vain 17-vuotiaana ja on jo monessa isossakin projektissa mukana. Niinalla ei ole vielä varsinaista yrittäjäkokemusta, mutta tulevaisuudessa se saattaa olla edessä muodista, kauneudesta ja visuaalisesta markkinoinnista kiinnostuneelle nuorelle naiselle.

20 OSAAMISTA JA VOIMAVAROJA OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE KAM oon CHINA, OPH Opetushallituksen rahoittama KAM oon China projekti jatkui myös kuluvana vuonna. Syksyllä 2010 hallinnon edustaja osallistui Shanghain matkalle, jonka pääkohteena oli Shanghain maailmannäyttely. Kiinalainen opettaja Dr. Wenghong Li vieraili oppilaitoksessamme keväällä OSAAVA-OHJELMA, AVI Aluehallintoviraston rahoittamaa Oivalluksia oppilaitoksen arkeen OIVA -hanketta hallinnoi Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus. Hankkeen puitteissa järjestettiin iltapäivä Ajan hengessä, jonka veti Mirja Pyykkö. Kohderyhmänä olivat yli 55-vuotiaat. Haaga-Helian opettajakorkeakoulun yliopettaja Mika Saranpää ohjasi yhden pedagogisen iltapäivän koulussamme. Torstai-iltaisin henkilökunnalla on ollut mahdollisuus joogata koulumme juhlasalissa Annika Björkin johdolla. KEHITTÄMISKUMPPANUUS, ESR Porvoon kauppaoppilaitos osallistuu Kehittämiskumppanuus - Työelämäjaksot kehittämisen työkaluina hankkeeseen ( ). Helsingin yliopiston (Palmenia) hallinnoima ESR-hanke rahoittaa ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien opettajien työharjoittelua eri yritysten palveluksessa. Tavoitteena on päivittää opettajien osaamista ja kehittää oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyötä. Hanke mahdollistaa neljälle opettajalle työelämään perehtymisjakson. Opettajat Annette Nyholm-Eriksson (Radio Finlandia) ja Merja Törmänen (Keraplast Oy) suorittivat työelämäjaksot keväällä OPETTAJAN TYÖELÄMÄJAKSO KERAPLAST OY:SSÄ Toukokuussa 2011 sain tilaisuuden lähteä opettajan työelämäjaksolle kolmeksi viikoksi. Tämän teki mahdolliseksi oppilaitoksemme osallisuus ESR -rahoitteiseen Kehittämiskumppanuus -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on antaa opettajille ajankohtaista tietoa ja kokemusta työelämästä ja tarjota opettajille mahdollisuus viedä omaa erityisosaamistaan työpaikoille. Omat tavoitteeni opettajan työelämäjaksolle oli päivittää toimistopuolen työkokemustani. Halusin nähdä, mitä taitoja työntekijä tarvitsee työskennellessään nykyaikaisessa toimistossa. Työelämäyhteistyökumppanikseni löytyi orimattilalainen perheyritys Keraplast Oy. Keraplast Oy on vuonna 1971 toimintansa aloittanut rakennusalan muovituotteita valmistava yritys. Yrityksen päätuotteita ovat savunpoistoluukut ja kattokuvut. Keraplast Oy valmistaa myös terassin valokatteita omakotirakentajille sekä ikkunoita maatalousrakennuksiin. Näiden lisäksi yritys toimii muoviosien sopimusvalmistajana vene- ja valaisinteollisuudelle. Keraplast Oy:llä on Orimattilassa kaksi tehdasta ja ne työllistävät tällä hetkellä noin sata henkilöä. Yrityksellä on tytäryhtiö Pietarissa. Tätä kirjoittaessani on opettajan työelämäjaksostani kulunut kaksi viikkoa. Olen tutustunut molempiin tehtaisiin, mutta pääasiallinen toimipisteeni on Keraplast Oy:n Käkelän tehdas. Työtehtävinäni ovat olleet erilaiset postitukset, osoitetarrojen tekeminen, tuote- ja hinnastokansioiden valmistaminen ja toimistotarvikevaraston järjestäminen. Olen myös päässyt seuraamaan, miten puhelinvaihde ja viestien lähetys toimivat. Vielä viikko on jäljellä ja tavoitteenani on päästä kurkistamaan, miten yrityksessä hoidetaan osto- ja myyntireskontraa. Tänä kahden viikon aikana olen saanut paljon uusia ajatuksia ja ideoita oman työni kehittämiseen. Oman lyhyen kokemukseni perusteella voinkin lämpimästi suositella kaikille opettajan työelämäjaksoa, jos ja kun siihen vain tarjoutuu tilaisuus. Merja Törmänen

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä!

Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Kansainvälinen neulontapäivä 12.6.2010 Taito Helskyssä! Vaaleanvihreä patalappu asuu nyt Kruununhaassa Meritullinkadulla, vanhan jugendtalon sisäpihalle antavan huoneiston keittiössä. Lappu roikkuu kavereineen

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Verkoston toiminta

Verkoston toiminta Verkoston toiminta 2010-2014 KKK-UUU KKK = Kartoita, Kehitä, Kouluta UUU = Uppdatera, Utveckla, Utbilda Toiminta-alue on itäinen Uusimaa Alueen kuntien suomen- ja ruotsinkieliset opetustoimet Esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Kysely koulutuksen järjestäjille vastaukset Soila Salonen Osaamisen ja sivistyksen asialla 10.10.2008 www.oph.fi 40 Koulutuksen alat, joita koulutuksen järjestäjät järjestävät

Lisätiedot

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa

Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Venäjä-yhteistyö Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa 11.11.2010 Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät Learning and Competence Creating Ecosystem LCCE Tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla. Andra stadiets yrkesutbildning i Östra Nyland

Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla. Andra stadiets yrkesutbildning i Östra Nyland Toisen asteen ammatillinen koulutus Itä-Uudellamaalla Andra stadiets yrkesutbildning i Östra Nyland Historiaa OKM vauhdittamiskirje - 2009 Posintra / Auros Consulting selvitys 2010 Kuntarakenneselvitys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot