PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2010-2011. www.pkol.net"

Transkriptio

1 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS BORGÅ HANDELSLÄROVERK PORVOO COMMERCIAL COLLEGE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW53

2 REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Porvoon kauppaoppilaitokselle 53. lukuvuosi on ollut haastava monessa mielessä. Vuoden aikana olemme vieneet uusien opetussuunnitelmien kehitystyön onnistuneesti loppuun. Näyttöjen kautta alueen työelämästä on tullut entistä läheisempi yhteistyökumppani. Oppilaitoksen tulevaisuus on edelleen kysymysmerkki, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Porvoon kauppaoppilaitos ja Porvoon Terveydenhuolto-oppilaitos fuusioidaan vuodesta 2012 alkaen. Monikielisyys, kansainvälisyys, aikuiskoulutus ja etäopiskelu ovat oppilaitoksen selkeät vahvuudet. Porvoon kauppaoppilaitos on merkittävä aluevaikuttaja. Kehittämistyötä tehdään paitsi yritysten ja eri yhteisöjen, niin myös alueen muiden oppilaitosten kanssa. Kehittämistyössä oppilaitoksen hyvä menestys perustuu laadukkaaseen yhteistyöhön sekä kansallisten että kansainvälisten verkostojen kanssa. Vi lever i en tid av ständiga förändringar. Dagens Finland är i allra högsta grad en del av en global världsekonomi i vilken vårt land har utvecklats till ett viktigt exportland. Ingenting kan dock tas för givet och marknadsandelar kan hållas endast genom en ständig utveckling. Jag är helt övertygad om att vår framgång långt har varit beroende på vårt utbildningssystem. Borgå handelsläroverk ligger bra till i detta avseende, en trespråkig inlärningsmiljö gör skolan synnerligen väl förberedd för framtiden. We are living in an open global market where capital and technology are transferred to the world at an incredible speed. What happens in the USA or China today can be seen on the financial markets in Finland within seconds. The industrial countries are competing for the best human resources on a more and more international labor market. Porvoo Commercial College is taking its responsibility for this process in our region very seriously. The capability to provide tri-lingual (Finnish-Swedish-English) education, adult education, internationalization and distance learning are clear strengths of the college. These strengths are continually developed, based on cooperation with our networks both at a national and international level. Työvoiman puute on jo nyt arkipäivän todellisuutta ja kehitys tulee entisestään voimistumaan. Jo nyt elämme Suomessa, missä kaikkia yhteiskunnan toimintoja ei voida ylläpitää ilman ulkomailta tulevaa työvoimaa. Tulevaisuuden Suomi tulee olemaan monikulttuurinen maa. Uskon myös, että varsinkin palvelualoilla tulee lähiaikoina syntymään hyvin paljon pieniä yrityksiä ja sillä tavalla voidaan tehostaa henkilöresurssien käyttöä. Monilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus työssäoppimiseen ja opintomatkoihin ulkomailla. On syytä vahvistaa tätä suuntausta tulevaisuudessa, koska markkinat ovat avoimet. Lähes jokainen tarvitsee kykyä ajatella ja toimia kansainvälisillä markkinoilla. Erityisen tärkeät ovat mielestäni Ruotsin, Saksan, Venäjän ja Baltian markkinat. Näissä tapauksissa voidaan jo puhua kotimarkkinoista. Vuoden aikana Espanjan asema on vahvistunut ja Ranska on tullut uutena maana mukaan tarjontaamme. Hur framtiden kommer att se ut är till största delen beroende på oss själva. Dagens problem är av global karaktär och kan lösas endast av en enig mänsklighet. Den värld vi lever i kan inte mer administreras av nationella, egoistiska intressen, utan kräver en djupare internationell förståelse och framför allt nya metoder för att verkställa globala beslut. Goda praktiska och teoretiska kunskaper är inte alltid tillräckliga för att nå framgång i arbetslivet. En stor del av framgången är beroende på sociala färdigheter, som förmåga att arbeta i grupp, självständigt ta ansvar och flexibelt anpassa sig till förändringar. Katson luottamuksella tulevaisuuteen. Monikielistä, yrittäjähenkistä palvelualoihin suuntautunutta kaupallista koulutusta tarvitaan entistä enemmän. Jag ser med tillförsikt på framtiden. En mångspråkig handelsutbildning är livskraftig och viktig för regionens näringsliv. The college, as a trilingual school, has a unique position in the educational field in Finland. Jarl Bergström

3 LUKUVUOSI LÄSÅRET STUDY YEAR Porvoon kauppaoppilaitos tarjosi lukuvuonna opetusta kolmella kielellä. Peruskoulupohjaista, kolmivuotista liiketalouden perustutkintoa (merkonomi) opetetaan suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen koulutusohjelma on kaksivuotinen, ja se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo yksi toisen asteen tutkinto. Borgå handelsläroverk är en trespråkig skola. Undervisningspråken inom den treåriga grundskolbaserade grundexamen (merkonom) är finska och svenska. Det engelskspråkiga utbildningsprogrammet är tvåårigt och avsett för studerande som redan har en examen från andra stadiet. Vocational studies in Business Administration and Economics, the Merkonomi diploma programme is based on either upper secondary or high school education or on a basic vocational education. QBA students complete their studies in two years. Lukuvuosi / läsår / Study year Syyslukukausi / hösttermin / Autumn term Syysloma / höstlov / Autumn holiday Kevätlukukausi / vårtermin / Spring term Hiihtoloma / sportlov / Winter holiday

4 Opiskelijoita oli yhteensä 257 lukuvuonna Enemmistö opiskelijoista tulee Porvoosta, muut edustetut lähikunnat olivat Askola, Sipoo, Pernaja, Pukkila, Loviisa, Pornainen, Lapinjärvi, Liljendal, Myrskylä, Mäntsälä, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Mäntsälä, Tuusula, Kauniainen ja Helsinki. Yhteensä 67 opiskelijaa suoritti myös lukio-opintoja. Antalet studerande uppgick under läsåret till 257. Majoriteten av eleverna var borgåbor, följande närkommuner var också representerade: Askola, Sibbo, Pernå, Borgnäs, Lovisa, Lappträsk, Liljendal, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila, Strömfors, Kouvola, Tusby, Grankulla och Helsingfors. Sammanlagt 67 studerande bedrev också gymnasiestudier. The number of students in the English programmes was 42. They represented students from the following countries: Russia, Latvia, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Kenya, Moldova, Vietnam, Sweden and Ethiopia. By nationalities the biggest group of students is coming from Russia. Opiskelu on maksutonta, oppikirjat opiskelija hankkii itse. Opiskelija voi hakea Kelalta opintotukea ja koulumatkatukea. Opiskelijoiden ja henkilökunnan lounas- ja kahvilapalveluista huolehtii Sodexho Oy. Opiskelijat saavat ilmaisen ja ravinto-opillisesti oikeanlaisen lounaan. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat: rehtori Jarl Bergström, apulaisrehtori Raili Puisto, oppilaanohjaaja Matti Talvela ja terveydenhoitaja Mervi Ravanne. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat myös erityisopettaja Liselott Berg Ahlroth ja opiskelijacoach Annette Nyholm-Eriksson. Studierna vid Borgå handelsläroverk är avgiftsfria, läroböckerna skaffar den studerande själv. Studiestöd och reseersättning betalas enligt FPA:s gällande normer. Sodexho Oy ansvarar för lunch- och kaféverksamheten. Alla studerande erhåller avgiftsfritt varje skoldag en näringsmässigt riktig lunch. Till elevvårdsgruppen hör rektor Jarl Bergström, biträdande rektor Raili Puisto, studiehandledare Susanne Cederdahl och hälsovårdare Mervi Ravanne. Vid behov deltar i möten också skolans speciallärare Liselott Berg Ahlroth och studerandecoach Annette Nyholm- Eriksson. The study councellor and the coordinator of the QBA programme is Bryan Roberts who is often assisted by Anita Eglite-Osmane. Nurse Mervi Ravanne examines all new students and provides help and councelling in health issues. Studies are free of charge and students will be offered a free lunch in a school canteen. Sodexho Oy is in charge of lunch- and café activities at the college.

5 UUSIEN TUTKINNON OSIEN KEHITTÄMINEN JATKUU UTVECKLANDET AV LÄROPLANERNA FÖR NYA EXAMENSDELAR PÅGÅR THE DEVELOPMENT OF A NEW CURRICULUM CONTINUED Vuonna 2009 aloittaneet opiskelijat olivat ensimmäinen ryhmä, joka aloitti opiskelunsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Näin ollen tänäkin vuonna he pääsivät ensimmäisinä opiskelemaan uusia tutkinnon osia kuten Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, Sähköinen kaupankäynti, Toimistopalvelut, Kirjanpito ja Yrittäjyys. Keväällä valmistuneet, vuonna 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat olivat viimeiset, jotka suorittivat vanhan opetussuunnitelman mukaisen tutkinnon. Lukujärjestysten ja opetuksen suunnittelu on ollut haasteellista, sillä olemme halunneet lisätä mahdollisuuksia valita tutkinnon osia joustavasti yli kielirajojen. Opiskelijat ovatkin osoittaneet jonkin verran halukkuutta tähän, ja muutama ruotsinkielinen opiskelija on ensisijaisesti valinnut Toimistopalvelut suomen kielellä. Lisäksi keväällä toteutettiin kaksikielinen Yrittäjyys tutkinnonosa, jossa oli sekä suomen että ruotsinkielisiä opiskelijoita. De studerande som inledde sina studier år 2009 är de första som avlägger examen enligt den nya läroplanen. Under läsåret har de kunnat studera helt nya examensdelar som Planering och genomförande av marknadsföringsåtgärder, Elektronisk handel, Kontorstjänster och Företagsverksamhet. Vårens utexaminerade merkonomer, som inledde sina studier 2008, är de sista som avlägger examen enligt den gamla läroplanen. Planeringen av undervisningen och uppgörandet av läsordningar har varit en stor utmaning eftersom vi strävat till att erbjuda flexibla möjligheter att avlägga examensdelar över språkgränserna. De svenskspråkiga studerande har främst valt att studera Kontorstjänster på finska. Under våren genomfördes också examensdelen Företagsverksamhet som ett språkbad för finsk- och svenskspråkiga studerande. Both QBA classes studied now following the new curriculum. The QBA 2009 first had a chance to study the new study modules: Bookkeeping, Planning and implementing marketing communication and Entrepreneurship. There was also some co-operation with the Swedish and Finnish groups especially in the practice company.

6 OSAAMINEN NÄKYVÄKSI PROJEKTISSA KEHITETTIIN NÄYTTÖMATERIAALIA Syksyllä 2010 käynnistyi Opetushallituksen rahoittama Osaaminen näkyväksi- projekti, jonka tavoitteena on lisätä uusien perustutkintojen toimeenpanossa tarvittavaa osaamista sekä kehittää ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista. Hankkeessa aloitettiin ammattiosaamisen näyttöjen kuvaaminen aidoissa työtilanteissa. Näistä työstettiin materiaalia, joka sisältää kuvaa, tekstiä, videota ja ääntä. Lukuvuoden aikana saatiin valmiiksi materiaalit viiden tutkinnon osan esittelyaineistot. Aineistoa käytetään hyväksi työpaikkaohjaajien kouluttamisessa sekä esiteltäessä tutkinnonosia ja näyttöjä opiskelijoille. Hankkeen puitteissa aloitettiin myös näyttöjen suunnitteluun ja -arviointiin liittyvien lomakkeiden uusiminen. Projekti jatkuu vuoden 2011 loppuun. UTVÄCKLING AV YRKESPROVMATERIALEN I PROJEKTET OSAAMINEN NÄKYVÄKSI Hösten 2010 startade det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Osaaminen näkyväksi. Målet med projektet är att öka kunnandet i att förverkliga både de nya studieplanerna och yrkesproven i enlighet med de nya examensgrunderna. Under året började man samla och göra informationsmaterial som beskriver yrkesproven i verkliga arbetssituationer. Materialet innehåller bild, text, video och ljud. Under året fick man filmer om fem studiedelar. Materialet används vid utbildning av arbetsplatshandledare samt vid presentation av olika examensdelar och yrkesprov för studerande. Man började också förnya och utveckla blanketterna för planering och utvärdering av yrkesprov. Projektet fortsätter till utgången av år UUSIA TOIMIJOITA KAUPPAOPPILAITOKSEN TILOIHIN Vuoden lopussa Haaga-Helian ammattikorkeakoulu luopui kolmannen kerroksen tiloistaan Kauppaoppilaitoksella ja muutti uuteen Campukseen. Tilojen vapauduttua Porvoon kauppaoppilaitoksen Yrityspalvelu muutti vuoden alusta yläkerran toiseen siipeen ja otti käyttöönsä osan toisen kerroksen hallintotiloista. Pienien muutostöiden jälkeen Yrityspalvelu on kotiutunut Kauppiksen tiloihin hyvin. Maaliskuun alussa muutti myös kuusi Kvarnbackenin koulun ensimmäistä ja toista luokkaa opettajiensa johdolla kolmannen kerroksen toiseen siipeen omassa koulussa olleen kosteusongelman vuoksi. Pienet koululaiset ovat tuoneet rakennukseen iloista touhua ja puuhastelua. NYA AKTÖRER I HANDELSLÄROVERKETS UTRYMMEN Yrkeshögskolan Haaga-Helia avstod vid årsskiftet från sina utrymmen i tredje våningen och flyttade in i sitt nya Campus vid åstranden. Borgå handelsläroverks Företagsservice kunde därefter flytta in i ändamålsenliga utrymmen i den nyare delen av tredje våningen och administrativa utrymmen i andra våningen. Från början av mars har Kvarnbackens skolas ettor och tvåor varit inhyrda i klassrummen i tredje våningen. Småttingarnas vistelse i skolfastigheten har inneburit friska fläktar med roliga aktiviteter och stoj i korridorerna.

7 NEW ACTORS TO THE COLLEGE BUILDING The Haaga-Helia Polytechnic moved to the new Campus in the end of the year The Porvoo Commercial College Adult department Yrityspalvelu moved from the city center to the third floor. After some small renovation work they feel home in the building. In the beginning of March six classes of first and second year students with their teachers from the Kvarnbacke primary school moved to the other wing on the third floor due to some humidity problems in their own school. Small pupils have brought cheerful life to the college building. KAUPPIKSEN UUDET NETTISIVUT JA WILMA JÄRJESTELMÄ OTETTIIN KÄYTTÖÖN Kauppiksen nettisivut saivat uuden ilmeen ja ne otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Tarkoitus on ollut kehittää sivujen luettavuutta ja toimivuutta sekä tuoda lisätä opiskelijoita kiinnostavia juttuja kuten opiskelijoiden omia urakertomuksia sekä uutisia oppilaitoksen tapahtumista. Tarkoituksena on päivittää sivujen tiedot nopeasti. Sivut toimivat sekä oppilaitoksen markkinoinnin että tiedottamisen kanavana. Syksyllä otettiin myös käyttöön Wilma-järjestelmä, jonka avulla opiskelijat ja huoltajat voivat seurata poissaoloja, suorituksia ja tiedotuksia omalta tietokoneeltaan. Myös lukujärjestykset näkyvät Wilmassa. Alkuvaikeuksien jälkeen huoltajat ovat olleet aktiivisia ottamaan yhteyttä opettajiin ja ryhmänohjaajaan ongelmatilanteissa. Myös opettajat ovat lähettäneet viestejä luokille ja yksittäisille opiskelijoille. Oppilaitoksen tiedottaminen ja yhteydenpito on näin helpottunut. NYA HEMSIDOR OCH WILMA Skolans hemsidor har fått en ny utformning och togs i bruk i början av mars. Avsikten har varit att utveckla sidornas läsbarhet och funktion samt att få med mera material som intresserar de studerande. Via hemsidorna kan man bekanta sig med nuvarande och nyligen utexaminerade studerandes karriärberättelser och dessutom få aktuell information om vad som händer i Borgå handelsläroverk. Under hösten togs skoladministrationsprogrammet Wilma i bruk. Med hjälp av Wilma underlättas kontakten mellan vårdnadshavarna och skolan. Via Wilma kan man följa med närvaro/frånvaro, studieprestationer och läsordningarna. Efter smärre initialsvårigheter har vårdnadshavarna aktivt börjat använda Wilma för kontakt med lärare och gruppledare i problemsituationer. Wilma används också flitigt som intern kommunikationskanal. Som undervisningsplattform används Fronter. NEW WEB PAGES AND WILMA SYSTEM In the beginning of March the new, fresh looking web pages of the college were launched. The meaning has been to develop functionality and readability of the pages and bring in some topics which could interest students. These are e.g. career stories and articles about events in the college. The idea is that the pages would work for marketing and informing channel. In the autumn new Wilma-system was also launched. With this system, students may follow their participation and study achievements, check time schedules and send messages to teachers.

8 KOKEMUKSIA TYÖSSÄOPPIMISESTA ERFARENHETER AV INLÄRNING I ARBETET EXPERIENCES ABOUT ON THE JOB LEARNING TYÖSSÄOPPIMASSA RADIO GLOBAL FINLANDISSA - ESPANJASSA Viisi Porvoon kauppaoppilaitoksen opiskelijaa: Pilvi Yliopas, Markus Varkki, Krista Hentunen, Fanny Sjögård ja Iida Henriksson olivat viikon ajan huhtikuussa Espanjassa järjestämässä tapahtumaa Radio Global Finlandille, jossa suorittivat työssäoppimistaan. Maanantaiaamuna työnteko aloitettiin tapahtuman mainosmateriaalin jaolla. Mainoksia jaettiin Espanjan Fuengirolassa, markkinatapahtuman yhteydessä, paikalla asuville ja lomaileville suomalaisille. Tiistaina vuorossa oli yrityksen edustamista lehtitalo Fuengirola. fi:ssä. Siellä oppilaat pääsivät tapaamaan lehtitalon henkilökuntaa ja valmistelemaan Centro Finlandian pihassa järjestettävää tapahtumaa. Keskiviikkoaamu alkoi aikaisella herätyksellä. Centro Finlandiassa oppilaat olivat paikalla jo yhdeksältä aamulta. Nyt oli vuorossa koko päivän kestävää kovaa työtä: lava rakennettiin ja mainosmateriaalit aseteltiin paikoilleen ja samalla koottiin koripalloon tarvittava kori. Kaikki tietenkin televisioitiin nelosella elokuussa näytettävään, 12-osaiseen, Fuengirola-nimiseen televisiosarjaan. Itse tapahtuma lähti käyntiin kello Radio Global Finlandin toimitusjohtaja Pekka Heikkilän suorana radiosta lähetettävällä avauksella. Avauksen jälkeen meikkitaiteilija Aila Rosholm, piti meikkiluennon ja samaan aikaan pyöräytettiin käyntiin myös katukoris turnaus. Yhteensä viisi joukkuetta osallistui tavoittelemaan Radio Global Finlandin järjestämän turnauksen päävoittoa, jonka lopulta vei toinen pyörätuoleissa pelanneista joukkueista. Tapahtuma sujui hyvin vaikka matkalle sattui mutkia ja vähän stressiä. Krista, Pilvi, Iida, Fanny ja Markus AURINKORANNIKKO kevät 2011 Porvoon kauppaoppilaitos, Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos och Costa Blanca Suomi-Seura ry ovat rakentaneet keskenään toimivan yhteistyöverkoston, jonka tuloksena opiskelijamme pääsevät vuosittain työssäoppimisjaksolle Torreviehaan Espanjaan. Keväällä 2011 harjoittelupaikan Suomi-Seuran toimistosta kuudeksi viikoksi saivat Toni Ruotsalainen ja Reino Tennberg. Linda Väänänen oli kaikkiaan 12 viikkoa työssäoppimassa Espanjan aurinkorannikolla Fuengirolassa.

9 I INLÄRNING I ARBETE I RADIO GLOBAL FINLAND OCH EN ARBETSRESA TILL SPANIEN Fem av Borgå handelsläroverks studerande: Pilvi-Yliopas, Markus Varkki, Krista Hentunen, Fanny Sjögård och Iida Henriksson fick en möjlighet att under en vecka delta i planeringen av ett evenemang via sin praktikplats vid Radio Global Finland. De studerande åkte från Finland mellan torsdag 14.4 och lördag På allvar fick eleverna börja arbeta på måndag då arbetet började med att dela ut reklammaterial. Reklammaterialet delades ut i Fuengirola, Spanien i samband med en lokal marknad. Reklammaterial delades till finländare i staden, både sådana som bor där och tillfälligt besökande. Slutligen delades hundra reklamer ut fastän det i verkligheten gjordes flera kundkontakter. På tisdag var det dags att representera företaget vid tidningshuset Fuengirola.fi, de studerande fick träffa personalen vid tidningshuset och förbereda arrangemangen för evenemanget på Centro Finlandias gård. Det var även på tisdag som de sista tillbehören för evenemanget inskaffades, däribland korgboll, korg, buntband och scentillbehör. Onsdagen började med en tidig väckning och morgonmöte. I Centro Finlandia var de studerande redan klockan 9.00 för att förbereda evenemanget med stort E. Hela dagen bestod av hårt arbete bl.a. byggdes scenen, reklammaterialet ställdes på plats och korgen för streetbasket turneringen sattes ihop. Hela evenemanget filmatiserades som en del av serien Fuengirola som i höst kommer att visas som tolv delar på tv-kanalen Nelonen. Klockan startade evenemanget med direktsändning ledd av företagets VD Pekka Heikkilä. Efter starten började make-up artist Aila Rosholm hålla sin make-up skolning i samband med vilken korgbollsturneringen visslades i gång. Totalt deltog fem lag i Radio Global Finlands korgbollsturnering varav ett rullstolslag förde segern. Evenemanget rullade på och gick som planerat under en lätt stress. På torsdag var det dags för nedtagning av evenemanget i ett regnigt Spanien. Även en snabb genomgång av föregående dag hörde till dags ordningen. På torsdag var det också dags för den första studerande att returnera hem. Krista, Pilvi, Iida, Fanny ja Markus

10 INLÄRNING I ARBETET I ISLAND Jag hade väntat på att åka till Island på inlärning i arbete ända sedan nian när Kauppis besökte oss. Denna vår var det äntligen dags. Anita kontaktade samarbetsskolan VMA i Akureyri. Staden ligger vid nordkusten och är i samma storleksklass som Borgå. Jag jobbade deltid på Hotel Kea och turistinformationen. Det var bra att ha två olika arbetsplatser, då hann jag inte tröttna och fick uppleva mera. På turistinfon jobbade jag mest med några marknadsundersökningar och i hotellet var det receptionen och köket som gällde. Jag bodde i ett rum på samarbetsskolans internat. Eftersom internatet var stängt på påsklovet bodde jag hos läraren som ansvarade för mig. Vi spenderade ett veckoslut i Reykjavik. I april kom min mamma på besök. Vi gjorde en utfärd till ett naturbad och bodde i ett gästhus på landsbygden. I maj bjöd turistinfon mig på hästridning och en resa till ön Grímsey, som ligger vid polcirkeln. Som språk var det engelska som gällde. En del kunde prata någon form av skandinaviska men de förstod inte min finlandssvenska. Själv fattade jag ganska mycket isländska och hann även lära mig några ord. Roligt var det, fast efter elva veckor var det skönt att åka hem. Erika Lund FM2009

11 TYÖSSÄOPPIMASSA RANSKASSA Niina Penttilä ja Riikka Halmekoski LM2008TA luokalta Angersissa Ranskassa Saavuimme Ranskaan 21.maaliskuuta ja pääsimme asumaan mukavaan perheeseen kävelymatkan päähän kaupungin keskustasta. Aloitimme ensimmäisen viikkomme ranskalaisessa koulussa Chevrollierissa. Osallistuimme englannin tunneille, kiertelimme Angersin linnoja ja viinitiloja ja vierailimme useassa yrityksessä. Ranskalaiset opiskelijat olivat todella vastaanottavaisia, ja jo ensimmäisenä iltana he pyysivät meitä ulos kanssaan ja kaverikutsuja alkoi sadella Facebookissa. Seuraavalla viikolla aloitimme työssäoppimisen kahdessa yrityksessä: japanilaistyylisessä luontaishoitoja toteuttavassa kauneushoitolassa Chouchoutingissa ja suuressa merkkitavaratalossa Galeries Lafayettessa. Kauneushoitolassa työtehtävät olivat pääosin käännöstöitä ja asiakirjojen laatimista. Ihmiset olivat tosi mukavia, mutta päivät olivat vähän tylsiä, koska työtehtäviä ei ollut riittävästi. Tavaratalossa työskentelimme markkinointipäällikkö Dortheé Gilbertin kanssa. Osallistuimme mainoskampanja palavereihin, autoimme englanninkielisissä asiakirjoissa ja pääsimme pukemaan mallinukkeja ja sisustamaan liikettä. Työssäoppiminen oli tosi kivaa. Aika vierähti Ranskassa tosi nopeasti ja vaikka mitä tuli opittua ja nähtyä. Ihmiset olivat pääosin paljon vastaanottavaisempia ja mukavampia kuin suomalaiset. Ruokakulttuuri poikkesi suomalaisesta hyvin paljon ja ruoka oli tosi hyvää. Ehdimme nähdä ja kokea monenlaista. Kokemus oli todella mukava ja emme vaihtaisi sitä mihinkään. Tuli opittua itsestäkin paljon uutta ja näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin! Niina ja Riikka LM2009 TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS Toinen ryhmä kauppaoppilaitoksen opiskelijoita osallistui työpaikkaohjaajaksi valmentavaan kahden opintoviikon laajuiseen koulutukseen. Koulutuksessa käsiteltiin opiskelijoiden perehdytystä työpaikoilla, ohjaamista ja työssäoppimisen järjestämistä työpaikoilla, uuden tutkinnon mukaisia liiketalouden näyttöjä, niiden suunnittelua ja arviointia. Lähtiessään työelämään, opiskelijoilla on valmiudet toimia yritykseen tulevien uusien opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Kurssin suorittaneet 10 opiskelijaa saivat todistuksen helmikuussa 2011.

12 OPINTOMATKOJA JA VIERAILUJA STUDIERESOR OCH BESÖK STUDY TOURS AND VISITS STUDERANDE FRÅN FM 2010 GJORDE ETT STUDIEBESÖK TILL RIGA Kursen Baltic Business and Culture avslutades med ett studiebesök till Riga, Latvia. Dit åkte sex studerande från FM2010 med lärare Anita Eglite-Osmane och Ritva-Liisa Vainio. Målsättningen med den här kursen var att ge studerande en bild av Baltiska länder och en möjlighet att prova internationella kontakter och kommunikation i praktiken. Så här berättar en studerande Ida Holmström om resan. Resan till Riga var mycket roligt och intressant. Vi lärde oss många nya saker och man blev närmare med sina klasskompisar, vi hade faktiskt mycket roligt tillsammans. Vi gjorde också många intressanta saker, bl.a. åkte vi till en skola som var nära vårt hotell, och så gick vi i gamla stan, som var intressant och där var mycket att se på. Efter att vi hade gått i gamla stan gick vi till ett krigsmuseum. Vi hade också ganska mycket fritid, så det var skönt att bara ibland ta det lugnt på hotellet eller gå en sväng i Riga. Lördagskväll spenderade några av oss med sina nya kompisar som de hade fått i skolan, som vi var till i Riga. De var mycket vänliga och kunde bra engelska. Söndagsmorgonen när vi skulle återvända hem var inte alls lika rolig. Riga är en mycket fin stad och man skulle inte alls ha velat komma hem därifrån. Nå, mycket annat än packa och ge sig av kunde man inte. Men ett som är säkert, kommer att åka tillbaka till Riga! Ida Holmström FM 2010 TAIDETTA JA KULTTUURIA ATENEUMISSA Osana Taide ja Kulttuuri kurssia suomenkieliset ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät taide- ja kulttuuripainotteisen opintomatkan Helsinkiin perjantaina Siellä he kävivät katsomassa Arjen Sankarit-näyttelyä Ateneumissa ja Intia-näyttelyä Taidemuseossa. Reissu oli kaikille mieluinen ja todella mielenkiintoinen. LM2008MA YRITYSVIERAILULLA MUSAHOTELLI OY:SSÄ Osana Palveluyrityksen markkinointi kurssia järjestettiin opintomatka Helsingin Vallilaan, Musahotelliin. Yritys on rakentanut vanhaan teollisuustilaan musiikkistudioita, joita se vuokraa bändeille. Toimitusjohtaja Kari Fellman esitteli yrityksen toimintaa ryhmälle.

13 ULKOMAISIA VIERAITA PORVOOSSA Lukuvuoden aikana Porvoo on aktivoinut yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötään ja täällä on vieraillut useita ryhmiä eri oppilaitoksista Euroopasta. Maaliskuussa saapui kolme opiskelijaa opettajansa johdolla Riga Trade Technical oppilaitoksesta, Latviasta tutustumaan oppilaitokseen ja Suomeen. Ensimmäisen viikon he osallistuivat oppilaitoksen toimintaan, jonka jälkeen opiskelijat jatkoivat kaksi viikkoa työharjoittelussa Sokoksessa ja Vero Modassa. Vierailu oli osa FINLAT Leonardo Mobility projektia. Maalis-huhtikuun vaihteessa vieraili 12 hengen opiskelijaryhmä Lycée Santos Dumontista Ranskasta opettajansa johdolla. Ja myöhemmin huhtikuussa saapui kaksi opiskelijaa ja opettaja Palangasta, Liettuasta. He osallistuvat oppilaitoksen toimintaan viikon, jonka jälkeen opiskelijat jäivät viikoksi tutustumaan suomalaiseen työelämään. Vierailu oli osa NordBalt Nordplus projektia. Myöhemmin huhtikuussa saapui Anaïs Manceau Angersista Ranskasta Porvooseen. Hän osallistui viikon verran oppilaitoksen toimintaan, jonka jälkeen hän aloitti työharjoittelun Enstolla. Työssäoppiminen jatkuu 19.kesäkuuta saakka. Anaïsista ovat pitäneet huolta sekä QBA:n opiskelijat, että oppilaskunnan edustajat. Toukokuussa oppilaitoksessamme vieraili oppilaanohjaaja Emma Taylor Horshamista, Iso-Britanniasta tutustumassa oppilaanohjaukseen ja opetukseen oppilaitoksessamme. Hänen vierailunsa oli osa European Exchange of Guidance Practioners ohjelmaa. Hänen kanssaan samaan aikaan opetusta seurasivat myös Chantal Feron and Olivier Coursimault Lycee Jeanne d Arc oppilaitoksesta Rouenista, Ranskasta. Vierailun tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia työssäoppimisvaihdon käynnistämiseen oppilaitosten kesken. INTERNATIONAL GUESTS IN PORVOO During the spring there were several international study groups visiting Porvoo and the Commercial College. In March arrived three students and their teacher from Riga Trade Technical School, Latvia. They spent one week in the College familiarizing our studies and Finland. After the week students continued two weeks in practical training in companies OSLA-Sokos and Vero Moda. The visit was part of the Leonardo Mobility project FINLAT. In the end of March arrived 12 students with their teacher from Lycée Santos Dumont, France to our college. They participated in QBA s lessons and Finland. In the end of April visited two Lithuanian students with their teacher Porvoo. They spent a week participating lessons and activities in the College and after that, students did two week practical training in the Finnish companies. This was part of the NordBalt Nordplus project. In the end of April arrived Anaïs Manceau from Angers, France to Porvoo. She participated one week to the education of QBA and after this she started her practical training in the company Ensto. Her training continues till 19thof June. Anaïs has spent a lot of time with the QBA students, but was also surprised one morning by the Finnish students. In the beginning of May arrived a student counselor Emma Taylor from Horsham, Great Britain to Porvoo. She was interested to know about Finnish student counseling system. This study trip was part of the European Exchange of Guidance Practioners programme. At the same time also two French teachers Chantal Feron and Olivier Coursimault - from Lycee Jeanne d Arc in Rouen, France visited Porvoo. They were interested in starting a practical training exchange programme with Finland.

14 QBA S YEAR QBA (Qualification in Business and Administration- Merkonomi) students once again participated in many different educational activities, business interest events and international happenings during the year. Five students and their lecturer spent a week in Paris France participating in lectures and learning about French business, food and culture. A number of students performed their work placements overseas, we joined the local Finnish and Swedish students in classes to engender more team-spirit and communication and we visited Bookwell to learn about book publishing. We also spent some fruitful time with the visiting lecturer from China and attended a business gift fair in Helsinki. The French trip to a vocational school in downtown Paris gained a lot of attention. The French students actively participated in lectures when they came to Porvoo and there was keen interest to show them around the old town and participate in the field trip to Helsinki and Suomenlinna. They also spent an evening appreciating the invigorating effects of Finnish sauna. The students performing their On-the-job learning overseas added to our student application load, because some employers were impressed by the hard work and knowledge of our students in the workplace. The joint lectures improved the communication and understanding between all groups and resulted in Finnish students helping QBA students in the Practice Company. This kind of natural interaction with a common goal easily breaks down barriers. The visit to Bookwell showed how a real manufacturing plant works and allowed students to better understand the costing of products and marketing. After our Chinese visiting lecturer had returned home, our students were very active analysing what he had said and the implications of this on the Chinese economy and their local economies. Collection of freebies at the business gift fair and analysis of their benefits as a marketing tool is always popular and we hope this understanding will help our students make effective marketing decisions in the future. Recruitment of QBA students has gone well. We have a good reputation among students and much of our recruitment is now by word-of-mouth and in partnerships with international colleges. This augurs well for the future.

15 QBA STUDENTS VISITED Paris In May five QBA10 students (Mesay, Vasilina, Trang, Bishal and Bikash) visited the Louise Michel vocational school in Nanterre Prefecture, a north western suburb of Paris France. In addition to learning about French food and culture, they also learnt about customer service (and sometimes the lack of it), how to read maps and how to make business; especially from tourists, through souvenirs and entertainment. They also visited the clothing design and prototype manufacturing class in Nanterre, where they saw opportunities to brand their own products. Cultural differences and the importance of learning foreign languages were also highlighted. The QBA s also voluntarily gave a lecture to the French on customer service in France which was illuminating to all.

16 MESSUJA JA PROJEKTEJA MÄSSOR OCH PROJEKT TRADE EXHIBITIONS AND PROJECTS HYVÄNTEKEVÄISYYSTEEMAPÄIVÄ Keskiviikkona , vanhempainillan yhteydessä, pidettiin oppilaitoksessamme teemapäivä, jonka toteuttivat ensimmäisen vuosikurssin suomen- ja ruotsinkieliset opiskelijat. Teemapäivän ideana oli edistää yhteiskunnallista vastuullisuutta ja kasvattaa opiskelijoista yhteiskunnan epäkohtiin aktiivisesti kantaaottavia kansalaisia. Koulun aulaan oli rakennettu näyttäviä esittelypisteitä, joissa esiteltiin erilaisia hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjä. Näytteillä olivat esimerkiksi Unicef, Plan, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Pakolaisapu ry, Amnesty International, Reilu Kauppa, Cora zon Grande, Lions, Naisten Pankki, Suomen Sotaveteraanit ja Kirkon Ulkomaanapu. Lisäksi oli buffetti, sekä erilaisia itse tehtyjen tuotteiden kuten painettujen kangaskassien, leivonnaisten ja puuhelmien myyntipöytiä. Kerätyt varat menivät suoraan eri hyväntekeväisyyskohteille. VÄLGÖRENHET SOM TEMADAG Onsdagen den 24 november 2010 ordnade första årskursens finskoch svenskspråkiga studerande i anslutning till föräldrakvällen en temadag. Idén med temadagen var att befrämja den samhälleliga ansvarskänslan och fostra de studerande till medborgare som aktivt tar ställning mot samhälleliga orättvisor och olägenheter. I skolans aula hade de studerande konstruerat utställningsmontrar för presentation av olika välgörenhets- och medborgarorganisationer, bl.a. Unicef, Plan, Mannerheims barnskyddsförbund, Finlands Flyktinghjälp r.f., Amnesty International, Rejäl Handel, Cora zon Grande, Lions, Kvinnobanken, Finlands Krigsveteraner och Kyrkans Utlandshjälp. Dessutom fanns också en buffé samt försäljningsbord med självtillverkade produkter som tygkassar med trevliga texttryck, bakverk och träpärlor. Inbringade arrangemangen gick oavkortat till välgörande ändamål. JO-ILTA Itä-Uudemaan ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen jatko-opintoilta järjestettiin POMO-talossa tammikuussa Alueen kaikki koulutuksenjärjestäjät olivat paikalla kertomassa lähinnä peruskoulunsa päättävien opiskelijoiden huoltajille eri koulutusvaihtoehdoista Itä-Uudellamaalla. JO-AFTON I januari 2011 ordnades i POMO-huset en kväll med temat fortsatta studier inom yrkesutbildningen och den allmänbildande utbildningen i östra Nyland. Regionens samtliga utbildningsanordnare var representerade och erbjöd aktuell utbildningsinformation främst till målsmännen för studerande på nionde årskursen i grundskolan.

17 BARNFEST I KAUPPIS Onsdagen den 9 mars 2011 arrangerades en barnfest för Kvarnbackens skolas första och andra klassister i festsalen i Borgå handelsläroverk. För arrangemangen stod FM2008, festen ordnades för att välkomna Kvarnbackens elever till sina nya utrymmen. Temat på festen var cirkus, och hela salen var dekorerad och pyntad med färggranna ballonger och serpentiner. På cirkusen fanns det djur, allt från leoparder till björnar, balettdansöser, prinsessor. Med var också den traditionella starke mannen, ormtjusaren, spåkvinnan, cirkusdirektören samt clowner. Barnen stortrivdes på festen då de gick runt i sina grupper i tur och ordning till de olika stationerna så att alla fick delta i allting. Med fanns de traditionella barnlekarna mete, pricka näsan, bollkastning och ringkastning. Det fanns också möjlighet att öva sin koordinationsförmåga genom att dansa Street dance eller Zumba och spela Twister. Alla vann ett pris vid varje aktivitet, och snart var allas prispåsar fyllda med godis, leksaker och andra små priser som pennor och reflexer. På cirkusen fanns även lite ovanligare stationer, som spelhörnan där barnen kunde spela Nintendo-spel samt pinshörnan där de kunde rita och göra sina egna pinsar. Efter en och en halv timmes händelserikt festande kunde barnen sätta sig ner, nöjda och belåtna. Nu stod nämligen trollkarlen Max Merlin i tur. Flera av barnen fick assistera trollkarlen uppe på scenen och alla njöt av det halvtimme långa uppförandet. Festen var på alla sätt lyckad och vi hoppas att Kvarnbackens skolas elever och lärare kände sig välkomna till vår gemensamma utrymmen! TUOTE-ESITTELYPÄIVÄ Ensimmäisen vuoden Asiakkuuksien hoito ja myyntityön ryhmät järjestivät toukokuun 10.päivänä tuote-esittelypäivän oppilaitoksen ala-aulassa. Esittelypisteisiin olivat lainanneet tuotteita mm. Sokos, Mustapörssi, Plantagen, Polkupyöräkeskus, Kesport- Intersport, Topsport, Jim&Jill, Kallen Sumppu, S-market Porvoo ja Magy s. Kahvimaistiaiset tarjosi jälleen kerran Paulig. Opiskelijat esittelivät innoissaan tuotteitaan muille opiskelijoille ja opettajille. Erityisen aktiivisia kyselijöitä olivat QBA:n opiskelijat sekä Iso-Britanniasta vierailulle saapunut opinto-ohjaaja Emma Thompson. Opiskelijoiden tuotetietous ja kyky kertoa tuotteista myös englannin kielellä tekivät häneen suuren vaikutuksen.

18 KILPAILUJA JA MENESTYSTÄ / TÄVLINGAR OCH FRAMGÅNG Opiskelijamme ovat osallistuneet erilaisiin ammattitaitoa edistäviin kilpailuihin lukuvuoden aikana. Erityisesti yrittäjyys on noussut tänä vuonna nuoria kiinnostavaksi aiheeksi. BUSINESS PLAN KILPAILU LIETTUASSA Neljä opiskelijaa: Sini Iivari, Alisa Korhonen, Sylvi Odupaye ja Jenni Multanen osallistuivat huhtikuun lopussa kansainväliseen liikeideakilpailuun opettaja Liselott Berg- Ahlrothin valmentamina. He esittelivät kahta itse kehittämäänsä liikeideaa. Liikeideakilpailuun otti osaa yhdeksän pari- tai yksilötyötä viidestä eri oppilaitoksesta Virosta, Liettuasta, Latviasta, Ahvenanmaalta ja Porvoosta. Kilpailun taso oli hyvin tasainen. Kilpailijat esittelivät englanniksi kirjoittamansa liiketoimintasuunnitelmat auditoriossa n.50 hengen katsomon edessä ja tietysti englanniksi. Tuomaristo esitti kilpailijoille myös kysymyksiä. Porvoon joukkueet menestyivät hyvin. Sylvin ja Jennin työ sijoittui hienosti pronssille. Tuomarit arvostivat liikeideassa erityisesti sen innovatiivisuutta ja sitä, että se oli perheyritys. Myös Sinin ja Alisan työ sai kunniamaininnan. Opiskelijoista kilpailu oli hieno kokemus ja erityisesti se rohkaisi heitä käyttämään englannin kieltä. Kivointa olikin tutustua muihin kilpailijoihin ja vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan. Yrittäminen tuntuu kaikista tytöistä varsin varteenotettavalta ja kiinnostavaltakin uravaihtoehdolta. Eniten siinä houkuttaa itsenäinen työskentely. Melkein kaikilla kilpailijoista on jonkinlaista yrittäjätaustaa perheessä. Sinin ja Alisan verkkokauppa on jo ihan todellisesti rekisteröity, mutta sen viralliset avajaiset jäävät vielä vähäksi aikaa odottamaan, sillä ensi vuonna Alisaa odottaa vaihto-opiskeluvuosi ulkomailla.

19 MESTARIMYYJIÄ PALKITTIIN K-ryhmän Mestarimyyjäkoulutuksen suoritti tänä vuonna erittäin suuri joukko eli 27 opiskelijaa. Mestarimyyjäkoulutus tarjoaa kaupan alan tietoutta nuorille. Opiskelu tapahtuu etäopiskeluna, johon sisältyvät laajat, verkossa suoritettavat opintotehtävät. Opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan yhdeksästä eri tavara-alalinjasta haluamansa Mestarimyyjälinjan. Sisällön pääpaino on tuotetiedossa. Suosituimpia tuoteryhmiä olivat jälleen kerran vapaa-aika, vaatetus, kodintarvikkeet ja kassa. Parhaat opiskelijat palkittiin stipendeillä. Stipendin erinomaisesta suorituksesta saivat kuvassa olevat Leo-Matti Tölkkö (Kassa), Niina Miikki (Pukeutuminen) ja Catherine Bussman (Aktuell Utbildning). 27 MÄSTARFÖRSÄLJARE K-gruppens Mästarförsäljarutbildning avklarades i år av 27 studerande. Utbildningen erbjuder de unga aktuell kännedom om handelsbranschen. Studierna bedrivs som distansstudier och inkluderar omfattande inlärningsuppgifter. De studerande kan enligt egna preferenser välja sin egen Mästarförsäljarlinje mellan nio olika varubranschalternativ. Huvudvikten i innehållet ligger på produktkännedom. De mest populära produktgrupperna var fritid, beklädnad, husgeråd och kassa. De bästa mästarförsäljarna premierades med stipendier. Stipendier för utmärkta prestationer tilldelades Leo-Matti Tölkkö (Kassa), Niina Miikki (Beklädnad) och Catherine Bussman (Aktuell Utbildning). PORVOON KAUPPAOPPILAITOKSEN OPISKELIJAT PRONSSILLE TAITAJA-KILPAILUISSA Taitaja-Mästare 2011 ammattitaidon SM-kilpailut järjestettiin Kuopiossa ja ne keräsivät yli kävijää. Porvoon kauppaoppilaitos kisasi ainoana porvoolaisena oppilaitoksena tänä vuonna lajinaan yrittäjyys. Kolmen hengen joukkueeseen kuuluivat Leo-Matti Tölkkö, Thai Quach ja Niina Miikki. Semifinaalien 39 joukkueesta finaaliin pääsi kuusi parasta. Kolmipäiväisissä, erittäin raskaissa kisoissa Porvoon joukkue ylsi hienosti kolmanneksi. Monipuolisessa kilpailutehtävässä opiskelijat kehittivät todellista case-yritystä, jossa suunniteltiin sukupolvenvaihdosta, itselleen sopivaksi yritykseksi ja lisäksi ratkoivat pikataipaleilla kuopiolaisen Hanx- yrityksen moottoriajoneuvojen suojavarusteiden markkinointiin ja myyntiin liittyviä ongelmia. Teoriatiedon lisäksi kisassa mitattiin keskittymistä, paineensietokykyä, innovatiivisuutta, ryhmätyötaitoja ja esiintymistaitoja. Porvoon menestyksen salaisuus on varmasti joukkueen nuorten monipuolinen kokemus yrittäjyydestä ja erilaisista töistä. Leo on omien sanojensa mukaan kasvanut yrittäjyyteen jo pikkupojasta, sillä taustalla on monenlaista perheyrittäjyyttä. Hän suunnittelee jatkavansa valmistuttuaan perheyrityksessä Tee ja kahvihuone Helmessä. Thai perusti oman tapahtumapalveluita järjestävän yrityksensä jo vuosi sitten vain 17-vuotiaana ja on jo monessa isossakin projektissa mukana. Niinalla ei ole vielä varsinaista yrittäjäkokemusta, mutta tulevaisuudessa se saattaa olla edessä muodista, kauneudesta ja visuaalisesta markkinoinnista kiinnostuneelle nuorelle naiselle.

20 OSAAMISTA JA VOIMAVAROJA OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE KAM oon CHINA, OPH Opetushallituksen rahoittama KAM oon China projekti jatkui myös kuluvana vuonna. Syksyllä 2010 hallinnon edustaja osallistui Shanghain matkalle, jonka pääkohteena oli Shanghain maailmannäyttely. Kiinalainen opettaja Dr. Wenghong Li vieraili oppilaitoksessamme keväällä OSAAVA-OHJELMA, AVI Aluehallintoviraston rahoittamaa Oivalluksia oppilaitoksen arkeen OIVA -hanketta hallinnoi Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus. Hankkeen puitteissa järjestettiin iltapäivä Ajan hengessä, jonka veti Mirja Pyykkö. Kohderyhmänä olivat yli 55-vuotiaat. Haaga-Helian opettajakorkeakoulun yliopettaja Mika Saranpää ohjasi yhden pedagogisen iltapäivän koulussamme. Torstai-iltaisin henkilökunnalla on ollut mahdollisuus joogata koulumme juhlasalissa Annika Björkin johdolla. KEHITTÄMISKUMPPANUUS, ESR Porvoon kauppaoppilaitos osallistuu Kehittämiskumppanuus - Työelämäjaksot kehittämisen työkaluina hankkeeseen ( ). Helsingin yliopiston (Palmenia) hallinnoima ESR-hanke rahoittaa ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien opettajien työharjoittelua eri yritysten palveluksessa. Tavoitteena on päivittää opettajien osaamista ja kehittää oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyötä. Hanke mahdollistaa neljälle opettajalle työelämään perehtymisjakson. Opettajat Annette Nyholm-Eriksson (Radio Finlandia) ja Merja Törmänen (Keraplast Oy) suorittivat työelämäjaksot keväällä OPETTAJAN TYÖELÄMÄJAKSO KERAPLAST OY:SSÄ Toukokuussa 2011 sain tilaisuuden lähteä opettajan työelämäjaksolle kolmeksi viikoksi. Tämän teki mahdolliseksi oppilaitoksemme osallisuus ESR -rahoitteiseen Kehittämiskumppanuus -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on antaa opettajille ajankohtaista tietoa ja kokemusta työelämästä ja tarjota opettajille mahdollisuus viedä omaa erityisosaamistaan työpaikoille. Omat tavoitteeni opettajan työelämäjaksolle oli päivittää toimistopuolen työkokemustani. Halusin nähdä, mitä taitoja työntekijä tarvitsee työskennellessään nykyaikaisessa toimistossa. Työelämäyhteistyökumppanikseni löytyi orimattilalainen perheyritys Keraplast Oy. Keraplast Oy on vuonna 1971 toimintansa aloittanut rakennusalan muovituotteita valmistava yritys. Yrityksen päätuotteita ovat savunpoistoluukut ja kattokuvut. Keraplast Oy valmistaa myös terassin valokatteita omakotirakentajille sekä ikkunoita maatalousrakennuksiin. Näiden lisäksi yritys toimii muoviosien sopimusvalmistajana vene- ja valaisinteollisuudelle. Keraplast Oy:llä on Orimattilassa kaksi tehdasta ja ne työllistävät tällä hetkellä noin sata henkilöä. Yrityksellä on tytäryhtiö Pietarissa. Tätä kirjoittaessani on opettajan työelämäjaksostani kulunut kaksi viikkoa. Olen tutustunut molempiin tehtaisiin, mutta pääasiallinen toimipisteeni on Keraplast Oy:n Käkelän tehdas. Työtehtävinäni ovat olleet erilaiset postitukset, osoitetarrojen tekeminen, tuote- ja hinnastokansioiden valmistaminen ja toimistotarvikevaraston järjestäminen. Olen myös päässyt seuraamaan, miten puhelinvaihde ja viestien lähetys toimivat. Vielä viikko on jäljellä ja tavoitteenani on päästä kurkistamaan, miten yrityksessä hoidetaan osto- ja myyntireskontraa. Tänä kahden viikon aikana olen saanut paljon uusia ajatuksia ja ideoita oman työni kehittämiseen. Oman lyhyen kokemukseni perusteella voinkin lämpimästi suositella kaikille opettajan työelämäjaksoa, jos ja kun siihen vain tarjoutuu tilaisuus. Merja Törmänen

porvoo international college VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net

porvoo international college VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net porvoo international college VUOSIKERTOMUS 54 ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2011 2012 www.pkol.net REHTORIN KATSAUS REKTORNS ÖVERSIKT REPORT OF THE PRINCIPAL Porvoo International College muodostui vuoden

Lisätiedot

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL

YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL YHDISTYMISESTÄ UUDISTUMISEEN FRÅN FUSION TILL FÖRNYELSE FROM MERGER TO RENEWAL OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REVIEW 2013 2014 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Lisätiedot

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide

Hakijan opas 2010 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2010 Ansökningsguide Osaajaksi Vamk-tutkinnolla! Koulutamme työelämän vaativiin tarpeisiin tekniikan, liike talouden, matkailun, tietojen käsittelyn, sosiaalialan sekä sairaan-

Lisätiedot

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide

Hakijan opas 2009 Ansökningsguide be wanted! Hakijan opas 2009 Ansökningsguide Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistut työelämän halutuksi osaajaksi, sillä seudun työllisyys on erinomainen. Monialaiset ja monikieliset korkeakoulututkintomme

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. s. 12. Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin FORUM1/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Vaasa, an international city s. 8 s. 12 Turkit vaihtuivat mainoslippiksiin Pälsar byttes ut mot reklamkepsar

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS - ÅRSBERÄTTELSE - ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS - ÅRSBERÄTTELSE - ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS - ÅRSBERÄTTELSE - ANNUAL REPORT YHTEYSTIEDOT KONTAKTINFORMATION YHTEYSTIEDOT Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) Hämeentie 155 A 9 00560 HELSINKI (09) 612 9940 opko@opko.fi

Lisätiedot

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA

VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA VAASAN VERKKOVIESTINTÄ VASAS WEBB- KOMMUNIKATION ASUNTOMESSUT 2008 BOSTADSMÄSSAN 2008 KAKSIKIELISIÄ JURISTEJA VAASASTA TVÅSPRÅKIGA JURISTER FRÅN VASA YHTEISHAUT OPPILAITOKSIIN GEMENSAM ANSÖKAN TILL SKOLOR

Lisätiedot

E x N u n c. Justus Ry/Rf 3 / 2013. Kiitos, tack, takk, þakka þér, tak nordiska gäster!

E x N u n c. Justus Ry/Rf 3 / 2013. Kiitos, tack, takk, þakka þér, tak nordiska gäster! E x N u n c Justus Ry/Rf 3 / 2013 Kiitos, tack, takk, þakka þér, tak nordiska gäster! Talentum tukee opiskeluasi Talentum on Suomen suurin juridiikan kustantaja. Tuotteemme on tarkoitettu vaativaan ammatti

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse SUOMEN EV.LUT. OPISKELIJA- KOULULAISLÄHETYS RY (OPKO) FINLANDS EV.LUTH. STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF (FSSM) 2014 yhteystiedot Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

TOKI ammatillisessa koulutuksessa

TOKI ammatillisessa koulutuksessa TOKI ammatillisessa koulutuksessa Pirjo Väyrynen (toim.) Toisen kotimaisen kielen kehittämishanke 2008 2011 Loppuraportti ammatillisen koulutuksen hankkeista Opetushallitus www.oph.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHDEN JUHLANUMERO 1/2006 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING JUBILEUMSÅRSNUMMER VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS VAASAN KAUPUNGIN JUHLAVUOSI VASA STADS JUBILEUMSÅR KOTISEUTU- PÄIVÄT HEMBYGDS- DAGARNA MERENKURKUN TUNNUS- MAJAKOIDEN JA KAASOJEN HISTORIAA BÅKARNAS OCH KASARNAS HISTORIA I KVARKENOMRÅDET VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

Osaanko? Uskallanko? Tottakai!

Osaanko? Uskallanko? Tottakai! Osaanko? Uskallanko? Tottakai! opas koulujen kansainvälistämiseen 7 Kokemuksia ja näkemyksiä 8 Kansainvälisyys kotiovella 9 Uusia tuulia luokkahuoneessa Puolalainen Comenius-apulaisopettaja monipuolisti

Lisätiedot

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012

Ex Nunc. Justus RY/ RF 1/2012 Ex Nunc Justus RY/ RF 1/2012 2 SISÄLLYS -INNEHÅLL INNEHÅLL Ex Nunc 1/12 Pääkirjoitus... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Vuoden fuksi 2011... 7 Hallituksen esittely... 8 Kysymyksiä ja kehitysideoita... 16

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 2/2013 Muutama sana uutiskirjeestä..2 Kveekarikodin myynti.5 Liite 5.10.2013 työhartauskokouksen pöytäkirjaan..7 Bilaga 5.10.2013 till protokollet

Lisätiedot

TAIDENAVIGAATTORI 2 / KONSTNAVIGATORN 2 / ART NAVIGATOR 2 KAUPUNKITAIDETTA. YHDESSÄ. URBAN KONST. TILLSAMMANS. URBAN ART TOGETHER

TAIDENAVIGAATTORI 2 / KONSTNAVIGATORN 2 / ART NAVIGATOR 2 KAUPUNKITAIDETTA. YHDESSÄ. URBAN KONST. TILLSAMMANS. URBAN ART TOGETHER TAIDENAVIGAATTORI 2 / KONSTNAVIGATORN 2 / ART NAVIGATOR 2 KAUPUNKITAIDETTA. YHDESSÄ. URBAN KONST. TILLSAMMANS. URBAN ART TOGETHER ALUKSI / INLEDNING / IN THE BEGINNING 2-3 Hanketiimin tervehdys / Hälsning

Lisätiedot

Parhaat vuosikertomukset

Parhaat vuosikertomukset Parhaat vuosikertomukset NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Vuosi yrittäjänä -parhaat vuosikertomukset 2009 Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2009 Toimittaneet: Turo Numminen ja Virpi Utriainen

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

VAPAAVAHTI FRIVAKT M/S KUMPULA BESÖKTE TAHKOLUOTO SSB FICK NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VUODEN MERIMIES URHEILIJA FINNPOLARIS -MUISTELUA 4/2014 4 / 2014

VAPAAVAHTI FRIVAKT M/S KUMPULA BESÖKTE TAHKOLUOTO SSB FICK NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VUODEN MERIMIES URHEILIJA FINNPOLARIS -MUISTELUA 4/2014 4 / 2014 MERIMIESPALVELUTOIMISTO SJÖMANSSERVICEBYRÅN VAPAAVAHTI FRIVAKT 4/2014 M/S KUMPULA BESÖKTE TAHKOLUOTO SSB FICK NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR VUODEN MERIMIES URHEILIJA FINNPOLARIS -MUISTELUA 4 / 2014 Frivakt

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans gör vi strukturer för 2020-talet Tiderna vi lever i är exceptionellt svåra. Finanskrisen 2008-2009 innebar den största

Lisätiedot

OSAAJA. Kolmen tutkinnon Katja Uitto s.18. Tohtori suoritti yrittäjän ammattitutkinnon oppisopimuksella

OSAAJA. Kolmen tutkinnon Katja Uitto s.18. Tohtori suoritti yrittäjän ammattitutkinnon oppisopimuksella Oppisopimuskoulutuksen tiedotuslehti 2/2008 OSAAJA Kolmen tutkinnon Katja Uitto s.18 Tohtori suoritti yrittäjän ammattitutkinnon oppisopimuksella s.8 Päivikki Palosaari: Osatutkinnoista olisi hyötyä Lapille

Lisätiedot

59. vuosikerta 4/2012

59. vuosikerta 4/2012 59. vuosikerta 4/2012 Jäähyväistervehdys akateemisille sisarille! Farvälshälsning till akademiska systrar! Viimeiset kolme vuotta ovat SANL toiminnassa olleet sisältörikkaita monien projektiluonteisten

Lisätiedot

It makes sense - global sense

It makes sense - global sense Taksvärkki ry It makes sense - global sense Nylon Beat Bangladesh Bollywood Cambodia Burkina Faso 2003 A Trip to Finland ANOTHER LIFE Mercy lives in Kitwe with her grandmother (in the picture), aunt and

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 2 2013 www.a-yhtiot.fi A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot