Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013"

Transkriptio

1 13Lisätietoliite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/2013

2 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit Elinvoima ja kilpailukyky Kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö Kortit Sisäinen toiminta ja johtaminen Kortit Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Kortit Pirkanmaan pelastuslaitos Kortit 61a 61b Liikelaitokset Kortit hyvinvointipalvelut Avopalvelut Laitoshoito...47 Erikoissairaanhoito Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut...51 konsernipalvelut...52 Taloushallinnon palvelukeskus...52 Hallintopalvelukeskus...53 Työllisyydenhoidon palvelukeskus...54 liikelaitokset...55 Tampereen Infra...55 Tampereen Tilakeskus...56 Tampereen Kaupunkiliikenne Tampereen Vesi...58 Tullinkulman Työterveys...59 Tampereen Ateria...60 Tampereen Logistiikka... 61

3 strategiakortit strategiakortit Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2013 talousarviossa 52 suoraan kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Talousarviossa asetettiin sitovat toiminnalliset tavoitteet myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Lisäksi tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa. Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 4/2013 raportoidaan talousarviossa asetettujen suoraan kaupunkistrategiasta johdettujen tavoitteiden, hyvinvointipalvelujen tuotantoaluekohtaisten tavoitteiden, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden sekä liikelaitosten liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteumat tammi-huhtikuun 2013 ajalta. Kaupunkistrategiasta suoraan johdettujen tavoitteiden toteumat löytyvät strategiakorteista Hyvinvointipalvelujen tuotantoaluekohtaisten tavoitteiden toteumat löytyvät korteista 55 60, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteumat korteista 61a-61b ja liikelaitosten liikelaitoskohtaisten tavoitteiden toteumat korteista Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden yhteiset tavoitteet (53 54), pelastuslaitoksen työhyvinvointia koskeva tavoite (61c) ja liikelaitosten liikelaitoskohtaiset tavoitteet (62 63) sekä tytäryhteisöjen tavoitteet raportoidaan vuoden lopussa Tampereen toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2013 (tilinpäätösennuste). Kukin strategiakortti sisältää pormestarin arvion siitä, kuinka tavoitteen ennustetaan saavutettavan huhtikuun toteuman perusteella vuoden 2013 loppuun mennessä. Aalborgin sitoumusten mukaiset kestävää kehitystä edistävät tavoitteet on osoitettu puusymbolilla. Strategiakorttien symbolit Edetään tavoitteen mukaisesti Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta Tavoite ollaan osittain saavuttamassa? Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida Aalborgin sitoumusten mukainen kestävän kehityksen tavoite Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite 3

4 strategiakortit Toiminnalliset tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö Kortit Sisäinen toiminta ja johtaminen Kortit Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Kortit Pirkanmaan pelastuslaitos Kortit 61a 61b Liikelaitokset Kortit Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on lisätty uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia toteutetaan 15 yhteistyötiimissä ja sitä suunnitellaan otettavaksi käyttöön uusissa tiimeissä. Perusopetuksen järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui yhteensä lasta. Kolme yläkouluille jalkautunutta psykiatrista sairaanhoitajaa on jatkanut toimintaansa kolmella koulualueella. Perhepiste Nopean alakoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu palvelu on laajentunut maaliskuussa 2013 kattamaan kaikki Tampereen koulualueet. Hyvinvointineuvolan erityinen kotikäyntityö 0-2-vuotiaiden lasten perheiden tueksi vakiintui. Nuorten ja perheiden päihde- ja mielenterveyssuunnitelmatyö käynnistettiin. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Työttömien terveystarkastuksia kehitettiin yhteistyössä uuden toimijan, TE-toimiston kanssa. Sosiaalinen kuntoutus kilpailutettiin ja tuottajaksi valittiin 6 järjestöä. Terveystutkan eli internetpohjaisen terveystietoa ja terveyden edistämisen palveluita kokoavaa portaalia kehitettiin. Sivusto palvelukoneineen avataan palveluntarjoajille ja markkinointi kuntalaisille toteutetaan syyskuussa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Palvelukeskustoiminnan sisältöä on kehitetty. Uusina palveluina Taatalan, Keinupuiston ja Viola-kodin palvelukeskuksissa on alkanut muun muassa ennakoivaa ryhmätoimintaa, sosiaalista neuvontaa ja saunapalvelua. Lisäksi Kuuselan palvelukeskuksessa on aloitettu seniorineuvolatoimintaa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Oppilaitosnuorisotyö-hankkeessa on madallettu nuorisotyön menetelmin perusasteen ja toisen asteen koulutuksen rajapintaa. Korjaamo-hankkeessa on tuettu ammatillisten opintojen ja maahanmuuttajien lukio-opintojen etenemistä sekä opiskelijoiden kasvua ja itsenäistymistä. TIKAS-pajatoiminnalla on kehitetty uusia väyliä opiskelijoille, joiden ammatillinen tutkinto on jäänyt kesken. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Liikkumisresepti- ja liikuntaneuvontahanketta laajennettiin käynnistämällä toiminta kahdella uudella terveysasemalla. Lukivaikeuksista ja esiintymisjännityksestä kärsiville lapsille käynnistettiin Pääkirjasto Metsossa ja Kämmenniemessä Lue luppakorvalle -toimintaa. Kirjastojen lehtilukusalien avoinnaoloaikaa on aikaistettu kirjastojen aukioloaikoja aiemmaksi, mikä hyödyttää erityisesti työelämän ulkopuolella olevia. Kortti 1 4 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite

5 strategiakortit Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia Kuntalaisten hyvinvointi edistäviä on valintoja parantunut Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia Perusopetuksen edistäviä valintojaoppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty Apulaispormestari Leena Kostiainen Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty Perusopetuksen oppilaille suunnattu Apulaispormestari kaupunkikohtainen Leena Kostiainen määritelmä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kriteereiksi on tehty. Perusopetus seuraa tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden prosentuaalisia osuuksia alueittain: Tehostetun tuen piirissä alueella : itäinen 6,0%, keskinen 10,10%, läntinen 9,0% alueen oppilaista. Erityisen tuen piirissä alueella : itäinen 2,0%, keskinen 0,92%, läntinen 1,12% alueen oppilaista. Perusopetuksen Erityisen tuen päätökset oppilaille : suunnattu 7,0 kaupunkikohtainen % koko perusopetuksen määritelmä oppilasmäärästä. yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kriteereiksi on tehty. Perusopetus seuraa tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden prosentuaalisia osuuksia alueittain: OPPILAALLE. SUUNNITELTU TUKI ESIOPETUKSESSA JA PERUSOPETUKSESSA. Tehostetun tuen piirissä alueella : itäinen 6,0%, keskinen 10,10%, läntinen 9,0% alueen oppilaista.. Erityisen tuen piirissä alueella : itäinen 2,0%, keskinen Yleinen 0,92%, läntinen 1,12% alueen oppilaista. Tehostettu Erityinen Perusopetuslaki ja OPS laadukas opetus sekä erilaiset monimuotoiset pitkäkestoinen, systemaattinen ja useita tukimuotoja sisältävä tuki, tuki kirjataan oppimis- yhteydessä tai erityisluokassa, tuki kirjataan. erityisopetus ja muu tuki yleisopetuksen. Erityisen tuen päätökset : 7,0 % koko perusopetuksen oppilasmäärästä. perusteet tuen muodot ja tavat. suunnitelmaan HOJKS:aan.. Oppimäärä. yleinen opetussuunnitelma yleinen opetussuunnitelma, erityiset painoalueet yleinen opetussuunnitelma, erityiset painoalu-. eet, yksilöllistetty oppimäärä, opiskelu toimintaalueittain. Oppivelvollisuus.. yleinen yleinen yleinen, pidennetty oppivelvollisuus Opetusjärjestelyt. yleisopetus (joustavat ryhmittelyt) erilaiset joustavat opetusryhmät pääsääntöisesti edellä mainitut tai pääsääntöisesti erityisluokka. ja yli 6kk tai erityisryhmä (esiopetus, integroitu) Tuen. kesto yleistä tukea annetaan kaikille, yksi tai useampia tuen monimuotoinen ja säännöllinen tarve jatkuu pääsääntöisesti edellyttää tehostetun tuen anta-. tukimuotoja yhtä aikaa käytössä yli 6 kk mista vähintään 6 kk, määräaikainen Pormestarin Muuta. arvio vuosiluokkiin Edetään sitomaton tavoitteen opetus, mukaisesti. erityiset vuosiluokkiin sitomaton opetus, erityiset opetusjärjestelyt. opetusjärjestelyt Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite vuosiluokkiin sitomaton opetus, erityiset opetusjärjestelyt, JOPO-opetus, opetus valmistavan opetuksen jälkeen Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Kortti 2 Kortti 2 /- Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Mikko Aaltonen (TETO) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hoitotakuu toteutuu kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikalla, lasten ja nuorten poliklinikalla, psykologipalveluissa sekä lasten ja nuorten suun terveydenhuollossa. Opiskeluterveydenhuollon sairaanhoidossa välitön yhteydensaanti toteutuu, mutta puhelimitse yhteydensaanti ei ole riittävällä tasolla. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu hoitotakuun mukaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonta kuuluu kaupungin vapaaehtoisen tulkinnan mukaan hoitotakuun piiriin. Kiireellisiksi luokiteltujen asiakkaiden hoitoon pääsy toteutuu kolmen viikon kuluessa. Ei-kiireellisten asiakkaiden hoitoon pääsy viivästyi usein yli kolmen kuukauden aikarajan (pisimillään odotusaika 7 kk). Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutui tammi-huhtikuussa. Suun terveydenhuollon jonot onnistuttiin pitämään vielä 6 kk:n sisällä. Kaupungin omana tuotantona toteutetun esh:n hoitotakuu ei tammi-huhtikuussa toteutunut urologian, psykiatrian ja geriatrisen psykiatrian erikoisaloilla. Urologiassa ensimmäistä palvelutarpeen arviointikäyntiä ei pystytty toteuttamaan hoitotakuun mukaisesti. Ruuhkaa on purettu lisätyönä ja tilanne korjaantuu kesään mennessä. Geriatrisen psykiatrian erikoisalalla ensimmäistä palvelutarpeen arviointikäyntiä ei pystytty toteuttamaan hoitotakuun mukaisesti. Psykiatrian erikoisalalla lähetteitä ei ole pystytty käsittelemään hoitotakuun mukaisissa aikarajoissa. Psykiatrisilla erikoisaloilla hoitotakuun mukaisten rajojen ylittyminen koski muutamaa potilasta. Hoitotakuun toteutumisen seurantaa vaikeuttaa psykiatrisilla erikoisaloilla se, ettei tilastoissa näy asiakkaiden kanssa yhteisymmärryksessä tehdyt päätökset hoitojen aloittamisen siirroista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaman esh:n osalta hoitotakuun toteutuminen raportoidaan myöhemmin THL:n raportoinnin valmistuttua. Hoitotakuun toteutuminen on arvioitu seuraavien THL:n ja AVI:n määrittelemien kriteerien perusteella: Hoitotakuun toteutuminen edellyttää, että 95 % lähetteistä on käsitelty 21 vrk:n sisällä lähetteen tekemisestä, 85 % hoidon tarpeen arviointiin liittyvistä arviointikäynneistä on toteutuu 90 vrk:n sisällä lähetteen tekemisestä ja vähemmän kuin viisi potilasta asukasta kohden odottaa hoidon aloittamista yli 180 vrk. Sosiaalitakuu katsotaan toteutuneeksi, mikäli toimeentulotukihakemukset kyetään käsittelemään kiireellisissä tapauksissa välittömästi ja kaikissa tapauksissa vähintään 7 arkipäivän aikana. Tammi-huhtikuussa 2013 sosiaalitakuu ei toteutunut, sillä hakemukset käsiteltiin määräajassa vain 93,3 % tapauksista. Käsittelyaika näiden osalta oli 4,3 päivää. Tavoite ollaan osittain saavuttamassa. Kortti 3 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite 5

6 strategiakortit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta /- Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, apulaispormestari Pekka Salmi, tilaajajohtaja Kari Hakari ja hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän johtaja Kirsi Koski Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Lasten ja nuorten palveluiden rakennemuutosta on valmisteltu tuotantoalueiden kanssa määrittelemällä palvelusopimusten tuotteet asiakastarpeen ja iän perusteella. Jaottelu toimii vuonna 2015 käyttöönotettavien palvelusopimusten lähtökohtana. Nepsy-nuorten palveluketjua on kehitetty. Ala- ja yläkoulun nivelvaihetta tukevia työmuotoja ja nepsy-oppilaan palveluita on pilotoitu. Hyvinvointineuvolan moniammatillista tiimityötä on kehitetty. Perhepiste Nopean työntekijät osallistuvat tarvittaessa vanhojen asiakasperheidensä lastensuojelutarpeen selvitystyöskentelyyn. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Sosiaalisen asuttamisen ketjua on kehitetty edelleen lisäämällä yhteistyötä vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Neurologisen potilaan hoitoketjua ja hoitoketjuun liittyvää työnjakoa on kehitetty. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos on edennyt. Tehostetun palveluasumisen ostoja lisättiin. Lisäksi moniammatillinen työryhmä on saanut valmiiksi esityksen kotona tapahtuvasta päihdekatkaisuhoidosta, jota on tarkoitus pilotoida vuonna Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Työllisyydenhoidon kuntakokeilussa kehitetään kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyönä pitkään työttömänä olleille työelämään ja koulutukseen johtavia katkeamattomia palvelupolkuja. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Neuvola- ja museopalvelujen välistä palveluohjausta virtaviivaistetaan syksyllä ohjaamalla neuvolasta vanhempia vauvojen värikylpytoimintaan. Ryhmien koostumus mahdollistaa tukea tarvitsevien vanhempien vertaisoppimisen muilta perheiltä. Vauvaperheille suunnattua palvelukirjoa ollaan myös kasvattamassa. Kaupunkiympäristön kehittäminen (PS): Ei raportoitavaa. Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä (KK): Koukkuniemessä kehitetään asukaslähtöistä toimintatapaa asukkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Toiminnalla pyritään edesauttamaan rakennemuutoksen onnistumista laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Tavoite ollaan osittain saavuttamassa. Kortti 4 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Varhaiskasvatuspalveluiden alueellinen kattavuus Alle kouluikäisen väestön lisääntyvään palvelutarpeeseen on vastattu alueellisesti Apulaispormestari Leena Kostiainen Kaikilla viidellä palvelualueella vähintään 90 % päivähoitoikäisistä lapsista kyetään hoitamaan oman palvelualueen hoitopaikoissa (maaliskuu 2013). Vuoden 2012 vertailukelpoista tilastoa ei ole saatavilla varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen takia. Vuoden 2011 vertailukelpoinen tilasto puolestaan osoitti, että kaikki muut alueet paitsi koillinen ja läntinen palvelualue kykenivät hoitamaan alueensa omat lapset vähintään 90 %:n tasolla. Vuonna 2011 koillisella alueella hoidettiin 86 % ja läntisellä alueella 89 % oman alueen lapsista. Tammi-huhtikuussa 2013 avointen varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten osuus suhteessa päiväkotihoidossa oleviin lapsiin oli 6,5 % (6,7 % 1-12/2012). Uusia päiväkoteja ei ole otettu käyttöön alkuvuonna Kortti 5 6 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite

7 strategiakortit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Palvelusetelien käyttöönoton tilanne Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Mikko Aaltonen (IKI) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Päivähoidon palvelusetelin sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta on päätetty lautakunnassa. Viisi ostopalvelupäiväkotia siirtyy palvelusetelin piiriin elokuussa Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Palvelusetelin käyttö ei ole ikäihmisten palveluissa laajentunut uusiin palveluihin, mutta sen käyttö on lisääntynyt erityisesti tehostetussa palveluasumisessa. Lisäksi selvitetään kotihoidon palvelusetelin laajentamista kattamaan yöhoito. Kortti 6 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa /- Uudet sähköiset palvelut Sähköisiä palveluja on laajennettu Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja apulaispormestari Pekka Salmi Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Sähköinen äitiyskorttipalvelu on kehitys- ja koekäyttövaiheessa Hervannan ja Muotialan hyvinvointineuvoloissa sekä keskusäitiysneuvolassa. Opiskeluterveydenhuollossa on avattu huhtikuun lopussa Facebook-sivut. Helmi -järjestelmän käyttöä on laajennettu perusopetuksessa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluiden verkkoportaalikokonaisuuden (Visit, Invest, Live, Innovate) sisältöjä ja toiminnallisuutta kehitettiin edelleen. Muun muassa otettiin käyttöön mobiilisovellus CityOpas-matkailukartasta. Työllisyydenhoidon palveluissa on aloitettu kuntakokeilun puitteissa sähköisten palveluiden kehittämistyö. Toisen asteen koulutus ottaa syksyllä käyttöön Primus-opiskelijahallinto-ohjelman, jonka nettipohjainen Wilma-liittymä helpottaa koulun ja kodin välistä kanssakäymistä. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Tampereella toimivien sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden palvelut yhteenkokoavan verkkosivun, Terveystutkan, käyttöönottoa on valmisteltu. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK), Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA), Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Suurten kuntien yhteinen sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on edennyt kilpailutusvaiheeseen. Kaupunkiympäristön kehittäminen (PS): Paikkatietoja on avattu ja tästä on saatu Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n tunnustuspalkinto Paikkatietoalan kehittyminen, tiedon yhteiskäyttöisyyden kehittäminen ja innovatiivisten hyötykäyttötapojen perusedellytys on tiedon avoimuus. Paikkatietoalan avaintoimijoilla on siksi hyvät perusteet saattaa tiedot yhteiskunnan käyttöön avoimesti. Tampereen kaupunki on toiminut ennakkoluulottomasti paikkatiedon avoimuuden esitämiseksi ja ollut alan esimerkkinä Suomessa. S ivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Ei raportoitavaa. Tavoite ollaan osittain saavuttamassa. Kortti 7 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite 7

8 strategiakortit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Uudet käytännöt palvelujen kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden ja palvelutuottajien kanssa Palvelujen kehittämisen toimintamallia on uudistettu yhteistyölähtöiseksi Tilaajajohtaja Kari Hakari ja hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän johtaja Kirsi Koski Tilaajaryhmä (KH) ja hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä (KK): Asiakkuuden hallinta ja kehittäminen -projekti on käynnistynyt Projektissa kehitetään kaupungin palveluja yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden osallistumiselle palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen luodaan pysyvä käytäntö. Projekti vie eteenpäin asiakkaiden osallistumista pilottien avulla, joiden pohjalta määritellään osallistumiskäytännöt osana Tampereen kaupungin asiakkuudenhallinnan toimintamallia mennessä on aloitettu yhteistyö kahden pilotin kanssa Annalassa ja Tesomalla. Perheverkko, joka yhdistää kaupungin palvelujen, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien asiantuntemusta ja voimia tamperelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi, on vakiinnuttanut toimintansa osana lasten ja nuorten kasvun tukemisen kehittämistä. Lasten ja nuorten palveluiden rakennemuutosta on valmisteltu yhteistyössä oman tuotannon eri tuotantoalueiden kanssa, osittain myös Perheverkon kanssa. Lasten vanhempien ja lasten ja nuorten kasvun tukemisen yhteistyöryhmä on vakiinnuttanut toimintansa yhtenä palveluiden kehittämisen foorumina. Kortti 8 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen /- Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Monikulttuurisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä on vahvistettu Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista tukevan MAKO-hankkeen avulla päivitetään lasten ja nuorten terveyspalveluiden asiakkaille ja ammattilaisille suunnattua ohjeistusta, vahvistetaan henkilöstön osaamista ja kartoitetaan jatkokehittämistyön tarpeita. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tredea järjesti työnantajille ulkomaalaisviranomaisten kanssa ensimmäisen kansainvälisen rekrytoinnin roadshow-tapahtuman, jossa käsiteltiin muun muassa lupa-asioita, verotusta ja ulkomaisen työvoiman valvontaa. Työperusteisille maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten juurruttamista pysyväksi toiminnaksi valmisteltiin ELY-keskuksen kanssa. Kotoutumiskoulutusta kehittävä hanke jatkui Tampereen seudun ammattiopistossa. Hankkeen tuloksena syntynyt Nuorten maahanmuuttajien luku- ja opiskelutaitojen koulutuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Ei raportoitavaa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Ei raportoitavaa. Tavoite ollaan osittain saavuttamassa. Kortti 9 8 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite

9 strategiakortit Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa? 1. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75-vuotiaista ja 2. Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75-vuotiaista Ikäihmisistä vähintään 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4,5 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 4,5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa viimeistään Jukolan peruskorjauksen ja Impivaaran uudisrakennuksen valmistuttua Apulaispormestari Mikko Aaltonen (IKI) Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa eli seuraavan kerran vuoden 2013 lopun tilanteesta. Vuoden 2012 lopun tilanteen perusteella valtuustokauden tavoite on saavutettu. Vuoden 2012 lopussa yli 75-vuotiaista 4,1 prosenttia asui tehostetussa palveluasumisessa, 4,7 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 91,2 prosenttia kotona. Impivaaran uudisrakennus valmistuu ja sen käyttöönotto on marraskuun alussa. Vastaavasti Jukolan peruskorjaus valmistuu ja sen käyttöönotto on joulukuun puolivälissä. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 10 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisätty - Perhehoitovuorokausien osuus suhteessa ostopalvelulaitosvuorokausien määrään Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on vähintään 56 prosenttia Apulaispormestari Leena Kostiainen Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on 54,3 % (/2012: 54,6%). Perhehoidon osuus sijaishuollosta oli vuoden 2012 lopulla 56,2%. Koko vuoden 2013 tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Tämän vuoden aikana keskitytään ehkäisemään laitossijoituksia ja vuodelle 2014 on suunnitelmana resurssilisäys perhehoitoon. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 11 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite 9

10 strategiakortit Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisätty - Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla enintään 90 vuorokauden kuluessa Apulaispormestari Leena Kostiainen Lastensuojelulain mukaan selvityksen tulee valmistua kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Tammi-huhtikuussa 2013 selvityksistä 74,5 % valmistui kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, kun vuonna 2012 vastaavana ajankohtana luku oli 65 %. Lastensuojelutarpeen selvitysten lukumäärä jatkoi kasvuaan. Selvityksiä laadittiin alkuvuodesta noin 10 % enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut viime vuodesta noin 14 %. Lastensuojelutarpeen tilastoja seurataan esimiestasolla viikoittain. Selvitysten keston lisäksi niiden laatua on arvioitu. Asiakas siirretään palveluun heti, kun huoli on ilmeinen ilman että selvitystä jatketaan. Lastensuojelutarpeen selvityksiin työpariksi on siirretty toisesta palvelusta ohjaaja puolentoista kuukauden ajaksi touko-kesäkuussa. Työparityötä selvitysprosesseissa on tehostettu, työpareina toimii lastensuojelun ammattilaisia (ohjaajia, perhetyöntekijöitä) joille on tarjottu sisäistä koulutusta alkuarviointimalliin. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Huhtikuussa kahdesta avoinna olleesta sosiaalityöntekijän virasta vain toinen saatiin täytettyä. Noin 30 prosenttia vakansseista oli sijaistettu epäpätevillä sosiaalityöntekijöillä rekrytointiongelman vuoksi. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 12 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu? Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna valtion ja kaupungin välisen aiesopimuksen mukaisesti Apulaispormestari Mikko Aaltonen (TETO) ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Asunnottomien määrä selvitetään kerran vuodessa marraskuun 15. päivänä vallitsevan tilanteen pohjalta. Selvitys valmistuu joulukuun 2013 puolivälissä. Vuonna 2012 pitkäaikaisasunnottomia oli 64. Kaupunginhallitus hyväksyi valtion ja Tampereen kaupungin välisen aiesopimuksen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Ohjelmakauden tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen, sosiaalisen vuokra-asuntokannan käytön tehostaminen, uusien tukiasumisyksiköiden rakentaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Aiesopimuksen edellyttämä kokonaissuunnitelma on laadittu ja sitä toteutetaan tänä vuonna. Vuonna 2013 on esimerkiksi kehitetty edelleen sosiaalisen asuttamisen ketjua lisäämällä yhteistyötä vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite

11 strategiakortit Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla Vuorovaikutteiset sähköisen osallistumisen muodot Uusi alueellinen sähköisen osallistumisen palvelu on otettu käyttöön Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän johtaja Kirsi Koski Alueellinen sähköinen palvelu toteutetaan Valma-foorumia uudistamalla. Uudistamisella tavoitellaan sitä, että kuntalaisen antamilla yhteystiedoilla kyselyjä voidaan toteuttaa asuinalueen mukaan. Käyttäjä voi seurata kiinnostuksen kohteitaan kuten omaa aluettaan koskevia asioita. Ohjelmistotoimittajilta on tilattu asiaa koskeva vaatimusmäärittely, joka tuottaa suosituksen tarvittavasta järjestelmäarkkitehtuurista. Valma tulee toimimaan sekä kaupungin intranetin että kuntalaisportaalin kautta. Kortti 14 Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet? Toimenpiteet yhteisöjen toimintaedellytysten edistämiseksi Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Yhdistystoimintaa on tuettu neljän lautakunnan toiminta-avustuksin yhteensä eurolla (v. 2012: euroa). Tilaajaryhmän johtoryhmässä hyväksyttiin avustustoiminnan uudistamisen projektisuunnitelma vuodelle Hankkeen tavoitteena on selvittää kaupungin avustustoiminnan vaikuttavuutta ja tuottaa esitys sen uudistamisesta vastaamaan paremmin kansalaistoiminnan, tapahtumatoiminnan ja harrastamisen tarpeisiin. Hanketta on esitelty urheiluseuroille muun muassa Tampereen Urheilun edistämissäätiön vuosikokouksessa 3.4. Koulutilojen iltakäytön pilotille on suunniteltu nettisivut, joiden käyttöönottoa on valmisteltu syksylle yhteistyössä liikuntapalvelujen ja tilaajaryhmän kesken. Nettisivuilla mahdollistetaan myös koulutilojen iltakäytön varaus ja maksaminen. Kulttuuripalvelut järjesti yhdessä Tampere-seuran, Kotiseutuliiton ja Pirkamaan liiton kanssa kotiseutuyhdistysten verkostoitumistilaisuuden. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida. Kortti 15 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 4/ Lisätietoliite 11

Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013

Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013 13Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15...4 Elinvoima ja kilpailukyky

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 LIITE OSELA 7.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014

Tampere toimii. Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 Tampere toimii Kaupungin toimintamalli ja organisaatio 1.10.2014 1 Sisällys Kaupungin organisaatio, toimijat ja niiden tehtävät (diat 4-32) Toimintamallin kuvaus (diat 33-45) Toimintamallin uudistuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI

KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI KUNNANJOHTAJAN RAPORTTI Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2014 Sisällys TALOUSKATSAUS... 1 RAHOITUSLASKELMA... 3 YLEISHALLINTO... 4 KONSERNIHALLINTO... 4 ELINKEINOT... 8 TYÖLLISTÄMINEN... 12 MAASEUTU- JA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 ILMAJOEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HYVINVOINNIN NYKYTILA... 6 VÄESTÖTIEDOT... 6 VÄESTÖN ELINOLOT... 8 NUORTEN TERVEYDENTILA JA HYVINVOINTI... 10

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot