Mhy-laki uusiksi mitä sitten? Vesa Yli-Hongisto uskoo, että metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa eniten pieniin yhdistyksiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mhy-laki uusiksi mitä sitten? Vesa Yli-Hongisto uskoo, että metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa eniten pieniin yhdistyksiin."

Transkriptio

1 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 26. HUHTIkuuta 2012 Nro 8 Mhy-laki uusiksi mitä sitten? Vesa Yli-Hongisto uskoo, että metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa eniten pieniin yhdistyksiin. Sivut Ajankohtaista: Puukauppanäkemykset ristissä sivu 3 Puukauppa: Kevät ollut otollinen sivu 12 Metsänhoito: 40 vuotta hoitamatta sivut Palstalla: Istuta koivu lämpimään maahan sivu 19 Emil Bobyrev

2 2 METSÄLEHTI Taantumapuheista huolimatta, puulla on hyvä kysyntä. Pellervon taloustutkimus (PTT) ennustaa, että pystykauppoja tehdään tänä vuonna yli 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kantohintojen PTT ei silti arvioi nousevan, sillä heikko suhdanne painaa metsätuotteiden hintoja. Korotuksia on odotettavissa vasta ensi vuonna. Sitä ennen hintataso laskee muutaman prosentin. Kasvava puuntarve ja laskevat kantohinnat tietävät puunostajille töitä. Metsäntutkimuslaitoksen tekemän kyselyn mukaan puukauppa aiheuttaa muutenkin enemmän päänvaivaa ostajille kuin myyjille. Metsänomistajien mielestä kaupanteko sujuu hyvin. Monet ovat NÄKÖKULMA tyytyväisiä saamiinsa puukaupan palveluihin eikä puun menekissä ole paljon moitittavaa. Hinta on myyjille tärkeä mutta ei ainoa syy kauppaan. Usein myyntipäätökseen vaikuttaa myös metsänhoito. Harvennukset halutaan tehdä ajallaan eikä kuusikkoa päästetä lahoamaan. Puukauppa syntyy yleensä myyjän aloitteesta. Jos myyjä ei lähesty puunostajaa, on todennäköistä, että ostajakaan ei soita. Näin näyttää olevan ainakin MTK:n teettämän kyselyn mukaan. Siihen vastanneista metsänomistajista 68 prosenttia väittää, että kukaan ei ole oma-aloitteisesti ottanut heihin yhteyttä tarjoamalla puukauppapalveluita. Kemeran ehdot päälaelleen PÄÄKIRJOITUS ELIISA KALLIONIEMI päätoimittaja Soita metsänomistajalle Nykymuodossaan kemera-tuki vetelee viimeisiään. Laki loppuu ensi vuonna tukirahat jo tänä vuonna. Tukien perusteet on mietittävä uusiksi, jos niukkenevien rahojen halutaan riittävän edes tärkeimpiin työlajeihin, joista taimikoiden hoito lienee kärjessä. Eli: miten entistä vähemmällä rahalla hoidetaan nykyinen tai jopa kasvava määrä taimikoita? Kas näin: käännetään taimikonhoidon kemera-tuen ehdot ylösalaisin. Rajataan tuki enintään 2,5 metriä pitkille taimikoille. Samalla tuen tasoa voidaan laskea. Pienten taimikoiden hoito on edullista. Metsänomistajalle maksettavaksi jäävä lasku pienenee nykyisestä, kun metsurit saavat taistella taivaan peittävissä lepikoissa monta päivää hehtaarilla. MIKKO RIIKILÄ Ostajista Stora Enso on kyselyn perusteella ollut kaikkein aloitteellisin. Metsäliitto, UPM ja tutkimuksessa mukana olleet metsänhoitoyhdistykset ovat olleet metsänomistajiin yhteydessä harvemmin. Kaikkien puukauppayhteydenotot ovat viime vuosina vähentyneet. Ostajien kannattaa aktivoitua, sillä puhelin ja sähköposti ovat tehokkaita välineitä lisätä tasaista puuvirtaa. Moni metsänomistaja varmasti arvostaisi yhteydenottoa, jos ostaja tarjoaisi esimerkiksi mahdollisuutta päästä mukaan hyödyntämään talvitietä tai osaksi isompaa hakkuutyömaata. Pienen aukon siemenpuut on kallista kerätä, mutta naapurin leimikon yhteydessä puut voitaisiin korjata järkevin kustannuksin. SITAATTI Mielestäni yksi keskeisimmistä suomalaisen yhteiskunnan uusiutumisen esteistä on vaikeus ylittää sektori- ja hallintorajat. Monet toimintomme ovat aivan liian siiloutuneita. Olemme jumittuneet pönttöihimme ja kangistuneet kaavoihimme. Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio totesi Bioenergiaa metsistä -tutkimusohjelman päätös seminaarissa. TÄSSÄ NUMEROSSA AJANKOHTAISTA Suurin muutos on ajattelutapa Ari Eini johtaa rooliaan hakevaa valtakunnallista metsäkeskusta. Sivut 4 5 Hirvikorvauksia entistä vähemmän Sivu 6 Aika tarkistaa veroehdotus Sivu 7 Metsälehti sai uudet nettisivut Metsälehti-fi juhlii 15-vuotista taivaltaan uudistumalla. Sivu 9 METSÄSTÄ Avohakkuun ei tarvitse olla ruma Uutuuskirja opastaa, kuinka maisema otetaan huomioon metsätaloudessa. Sivut Raja vaihtuu metsänhoitoon Sivut METSÄPILA Mikko Riikilä Tela-alustaa ei rospuutto haittaa Sivu 22 Pihakarhuja ei pidä ruokkia Sivu 24 PILKKEITÄ Metsäteollisuus kirvoitti keskustelun Sivu 25 Visamäntyä ei ole helppo tunnistaa Tutkijat toivovat näytteitä visamännystä ja muista puuaine-erikoisuuksista. Sivu 27 Päätoimittaja: Eliisa Kallioniemi p Toimitussihteeri: Eero Sala p AD: Tuomas Karppinen (sij.) p Toimituksen sihteeri: Päivi Laipio p Asiakaspalvelu: p Postiosoite: Soidinkuja 4 C, 00700, Hki Julkaisija: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Sähköposti: Kiinan keisari on teen keksijä Sattumalta syntynyt luontaistuote on valloittanut maailman. Sivu 30

3 3 METSÄLEHTI AJANKOHTAISTA Vuotuiset puukauppamäärät ovat viime vuosina alentuneet, vaikka metsien hakkuumahdollisuudet ovat kasvussa. Metla koettaa selvittää, miten kauppa saataisiin sujumaan. Ostajat ovat pettyneitä puukaupan kehitykseen Kyselyn mukaan puun myyjät ovat tyytyväisempiä puu markkinoiden muutoksiin kuin ostajat. MIKKO RIIKILÄ teksti ja kuva Metsäntutkimuslaitoksen tekemän kyselytutkimuksen alustavien tulosten mukaan metsänomistajat arvioivat, ettei puukaupassa ole tapahtunut viime vuosina muutoksia huonompaan suuntaan. Ne myyjät, jotka katsoivat puumarkkinoiden sujuvuuden lisääntyneen, kehuivat metsänhoitoyhdistysten, puunostajien ja sähköisen asioinnin palveluiden parantumista. Myös puun kysyntä koettiin hyväksi, tutkija Eero Mikkola kertoo. Ostajat näkivät puumarkkinoiden vaikeutuneen. Syiksi nimettiin metsänhoitoyhdistysten toiminta, metsänomistajien myyntihaluttomuus, puukaupan suuret vaihtelut sekä niitä voimistaneet verotuksen muutokset. Pitää tosin muistaa, että teollisuus oli itse ajamassa viimeisimpiä puuntarjontaan vaikuttaneita metsäverotuksen muutoksia, Mikkola huomauttaa. Kovin aktiiviselta ostajien toiminta ei kyselyn mukaan vaikuta. Useimmiten puukaupan lähtökohtana on metsänomistajan yhteydenotto ostajaan. Ostajat pitävät metsänhoitoyhdistysten roolia puukaupassa kyseenalaisena. Erityinen kipukohta on yhdistysten oman korjuupalvelun osallistuminen valtakirjoin myytävien leimikoiden kilpailutukseen. Arvostelu tuli isommilta metsäyhtiöiltä. Pienemmät sahat suhtautuivat yhdistyksiin positiivisemmin. Tämä on ymmärrettävää, koska yhdistykset ovat Puukaupan vaihtelut jyrkentyneet Puun osto yksityismetsistä Milj. m Lähde: Metla niille tärkeitä puuntoimittajia, Mikkola toteaa. Hän epäilee, etteivät puunostajat täysin tunne metsänomistajien arvostuksia. Kysyimme, mitkä ovat metsänomistajan tärkeimmät perusteet puukaupan tekemiselle. Ostajien vastaukset eivät osuneet yksiin metsänomistajien vastausten kanssa. Tässä voisi olla parannettavaa, Mikkola pohtii. Metsänomistajille tärkeitä olivat tukin hinnan lisäksi metsänhoidolliset tarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Esimerkiksi rahantarve ei heidän mukaansa ole yhtä tärkeä peruste puukaupalle. Mittareita kannattavuudelle Myyjät kokevat ostotarjousten vertailun hankalaksi, koska tukkien mittavaatimukset vaihtelevat. Tätä ei kysytty, mutta tukkirunkojen katkontaan liittyvät kommentit tulivat esille useissa vastaajien vapaissa kommenteissa, Mikkola toteaa. Sekä metsänomistajat että puun ostajat toivoivat helppotajuisia työkaluja metsätalouden kannattavuuden mittaamiseen. Nykyisin sellaisia ei ole. Näin ostajan tai leimikkoa tekevän metsäneuvojan on vaikea havainnollistaa, mitä taloudellista hyötyä esimerkiksi harvennushakkuulla saavutetaan. Sekä metsänomistajat että puun ostajat olivat yhtä mieltä, että varmimmin puumarkkinoiden sujuvuutta voisi parantaa edistämällä metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Ennustettavuus heikentynyt UPM:n hankintapäällikkö Tero E. Nieminen on yhtä mieltä tutkimuksen tulosten kanssa. Sujuvan puuhuollon järjestäminen on käymässä vaikeaksi. Puun tarjonnan ja hintatason ennustettavuus on heikentynyt. Se vaikeuttaa teollisuuden puuhuollon suunnittelemista. Metsänomistajakunnan kaupungistuminen on luonut uusia haasteita. Se ei välttämättä merkitse puunhankinnan vaikeutumista vaan tarvetta kehittää toimintatapoja, Nieminen toteaa. Nieminen uskoo, että metsänhoitoyhdistyslain uudistaminen parantaa puumarkkinoiden toimintaedellytyksiä. Turun Seudun Metsänomistajien yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Vahvaselkä arvioi kysynnän vaihtelut puumarkkinoiden pahimmaksi pullonkaulaksi. Jos puun myyjällä on aikaa odotella, kaupat sujuvat hyvin. Hankalampi tilanne on, jos on pakko myydä nopeasti puuta. Metsäntutkimuslaitos selvittää puumarkkinoiden toimivuutta ja tärkeimpiä kehittämis kohteita maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Aineisto kerättiin puumarkkinoiden toimijoille lähetetyllä internet-kyselyllä. Esitellyt tulokset perustuvat ensimmäisiin aineistosta tehtyihin laskelmiin. Lopullisia tuloksia on määrä käyttää puumarkkinoiden kehittämistyön perustana. Metsänomistajista vastaajiksi valikoituivat lähinnä aktiivisesti metsätaloutta harjoittavat, tilalla tai sen lähistöllä asuvat metsänomistajat. Esimerkiksi perikunnilta vastauksia saatiin hyvin vähän.

4 14 METSÄSTÄ METSÄLEHTI Metsänhoito Kuusentaimikko sai uuden elämän Joutsassa kokeiltiin mitä tapahtuu, kun taimikolle ei 40 vuoteen tehdä yhtään mitään. Tulos yllätti. MIKKO RIIKILÄ, teksti ja kuvat Ollaan Joutsan syrjäkulmilla Keski-Suomessa rakennemuutosalueella. Karja laidunsi täällä vielä 1950-luvulla. Sitten torpat tyhjenivät, ja ajan myötä peltoheitot ja joutoniityt metsitettiin. Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savon alueneuvoja Kari Paaso on selvitellyt puuston historiaa. Kuuset ilmeisesti on istutettu pari-kolmemetrisen lehtipuuvesakon alle, kuten tapana oli. Valtaosa 15 hehtaarin palstasta oli peltomaata, osa rehevää järvenrantaa. Parin kilometrin patikkataipaleen taakse jäänyt istutusalue unohtui oman onnensa nojaan. Viime syksynä tilanne muuttui, kun palstalle valmistui metsäautotie. Metsä löytyi uudestaan. Muutama vuosi sitten tehdyssä metsäsuunnitelmassa 15 hehtaarin palsta oli merkitty kiireellistä hoitoa kaipaavaksi. Suunnittelijan suositusta ei voi pitää liioitteluna. Kuorma yhdellä pysähdyksellä Ensimmäistä istutuksen jälkeistä hoitokertaa kutsutaan varhaisperkaukseksi. Nyt se tehtiin lievästi sanoen viiveellä ja pikkuisen erilaisella kalustolla kuin yleensä. Koneyrittäjä Teuvo Salonen toi harvennuskoneensa perkaamaan haapavaltaista viidakkoa. Viime syksynä hän teki alueella lievän ennakkoraivauksen. Entiseltä yrittäjämetsurilta sekin luontuu. Tavallisesti heitteille jääneet vitelikot ovat varsinaisia konemiesten painajaisia. Tällä kertaa hakkuukoneen kuljettajalla ei ollut mitään valittamista. Puuta täältä lähtee aivan hirveästi. Hehtaarilta kertyy lehtipuuta mottia. Korjattavien puiden keskikoko on lähes 200 litraa. Tämä on parhaasta päästä työmaita, mitä Kantohintaa roskapuulle jää ilman tukeakin toista kymppiä. meillä on ollut, kehuu Teuvon poika Harri-Pekka Salonen. Hakkuukertymä on samaa luok Yrittäjä Teuvo Salosen hakkuukoneella riitti puitavaa. Haapaa kertyi energiapuuksi 250 kuutiota hehtaarilta. Haapa myydään Jyväskylän energialle. Tienvarsihinta kohoaa lähelle 30:tä euroa. kaa kuin keskimääräisellä eteläsuomalaisella päätehakkuulla. Myös ajokonetta ohjastava isäukko on saanut huomata puusadon runsauden. Parhaillaan kuorma ja enemmänkin täyttyy yhdeltä koneensijalta. Kovia kokenut kuusikko selviää Haavat ja koivut ovat kasvaneet tiheässä. Tämän vuoksi puut ovat hento-oksaisia. Se tekee koneellisesta hakkuusta sujuvaa. Vuorossa puuta kertyy noin 150 kuutiota, arvioi nuorempi Salonen. Riukuuntuneiden lehtipuiden vähäoksaisuus koitunee myös kuusentaimikon pelastukseksi. Vaikka hakkuussa kertyy valtavasti puuta, enin osa kuusista näyttää selviävän yllättävän vähin vaurioin. Kyllähän tämä hakkuun jäl keen pahalta näyttää. Tärkeintä kuitenkin on, että taimikko jää lähes täystiheäk si. Rehevän maan kuuset ovat sitkeitä toipumaan. Veikkaan, että viiden vuoden kuluttua kuuset kasvavat jo terhakasti, Paaso ennustaa. Jos haapoja olisi kasvanut harvakseltaan, niiden oksistot olisivat levinneet. Kaadettaessa ne olisivat musertaneet kuusentaimikon. Ylispuuston korjuu lykättiin kevääseen, ihan kelirikon kynnykselle, jotta hakkuu voitiin tehdä leudolla säällä. Jälki olisi ollut kamalaa, jos ylispuusto olisi kaadettu pakkasella. Kuusista olisi jäljellä vain oksattomat karat, Paaso arvioi. Tällaiseksi 40 vuotta sitten istutettu kuusikko varttuu, kun hoito työt tehdään ajallaan. Neuvoja Kari Paaso arvelee, että puusto saavuttaa hakkuukypsyyden 10 vuoden kuluessa. Yrittäjä Teuvo Salosen mukaan työmaa oli puunkorjaajalle kannattava, koska poistettavat puut olivat kohtalaisen isoja ja puuta kertyi runsaasti. Kantohintaa ihan kivasti Puukaupasta pyydettiin tarjoukset lukuisilta ostajilta. Kohde jäi lopulta yhdistyksen korjuupalvelulle. Meillä on käytössämme tälle kohteelle sopivan kevyt korjuukalusto. Lisäksi tilitämme mahdolliset kemera-tuet suoraan metsänomistajalle, Paaso perustelee. Rappiometsän kunnostuksesta kertyy metsänomistajalle kohtalainen tili. Puiden yllättävän isoksi osoittautuva keskikoko painaa korjuukustannukset alle 20 euron kuutiolta. Tuloksen ratkaisee haapa, jota val

5 METSÄLEHTI Näin kunnostat hoitamattoman ryteikön Pohdi, onko kasvatuskelpoisia puita riittävästi. Puuston kasvatus on järkevää, jos kunnostuksen jälkeen nuoreen metsään jää noin elinvoimaista mäntyä, kuusta tai rauduskoivua. Vähäarvoista haapa-leppä sekamelskaa ei kannata harventaa. Tällöin puusto raivataan, ja hakkuuala viljellään, jos metsikössä halutaan tuottaa puuta Metsälaki ei velvoita hoitamaan metsää, ellei kyse ole taimettumatta jääneestä uudistusalasta. Runsaan ylispuuston alla riutuneen kuusentaimikon toipumiskykyä voi arvioida pituuskasvun perusteella. Jos latvakasvaimet ovat vähintään 10 senttiä pitkiä, taimikon elpymiskyky on hyvä. Jos kasvu on taantunut alle viiteen senttiin vuodessa, taimikon toipuminen on epätodennäköistä. Jos kuusentaimikko on pahoin riutunut, kannattaa tutkia, onko kuusikkoa vallitsevan lehtipuuston kasvatukseen paremmat edellytykset. Katso kohta 1. Jos päädyt kunnostamaan pitkään hoitamattomana olleen palstan, kannattaa selvittää paikalliset energiapuumarkkinat. Runsaasta energiapuusadosta saatavat myyntitulot voivat yllättää. Jos päätät tehdä itse, arvioi ennalta paljonko aikaa kuluu. Jos teetät työn, pyydä ennalta kustannusarvio. Jos hanke on iso, kannattaa kysyä tarjouksia alan yrittäjiltä, metsänhoitoyhdistykseltä ja metsäfirmoilta. Varmista, että ylispuut kuusentaimikon päältä korjataan leudolla säällä. taosa hakkuukertymästä on. Se menee karsittuna rankana Jyväskylän energialle. Tienvarressa hinta on 29 euroa kuutiolta eikä laadulla nirsoilla. Kantohintaa roskapuulle jää ilman valtion tukeakin toista kymppiä. Korjuussa kertyy puuta liki tuplaten leimausarvioon verrattuna. Kyllä tästä parituhatta kiintoa varmasti kertyy, nuorempi Salonen arvelee. Vaihtoehtona tukkikuusikko Ryteikön hakkuu tuottaa ensimmäisessä hakkuussa liki euron kantorahatulot hehtaarilla ilman mitään hoitokuluja. Paason mukaan hoidettuna metsä olisi silti tuottanut paremmin. Hän löytää näkemykselleen perustelut saman tilan mailta. Kylän laidalla samoihin aikoihin istutettu kuusikko on hoidettu viimeistä piirtoa myöten. Puuston keskiläpimitta on 21 senttiä ja pohjapinta-ala yli 20. Puuta on yli 200 kuutiota hehtaarilla. Oikea-aikaisten harvennusten ansiosta tukkipuun osuus on jo nyt suuri ja kasvaa edelleen nopeasti. Kymmenen vuoden kuluttua närei kössä on puuta yli 300 kuutiota ja rungot ovat päätehakkuuseen kypsiä. Haavikosta juuri vapautettu kuusikko ei todennäköisesti vielä kymmenen vuoden kuluttua ole ensiharvennuskunnossa. Taajassa kasvaneiden lehtipuiden oksat olivat jääneet hennoiksi. Näin hakkuu sujui joutuisasti ja valtaosa kuusista pystyttiin pelastamaan.

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija.

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija. Kuva Seppo Samuli METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 23. HUHTIKUUTA 2015 Nro 8 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Veljet taimien kimpussa. Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat Veikko ja Kauko Kulla. Sivut 22 23

Veljet taimien kimpussa. Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat Veikko ja Kauko Kulla. Sivut 22 23 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 7. TOUKOKUUTA 2015 Nro 9 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kuva Seppo Samuli Veljet taimien kimpussa Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat

Lisätiedot

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 27. ELOKUUTA 2015 Nro 16 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kannot suojaan Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut

Lisätiedot

Myskihärille murkinaa. Santtu Berggrenin kerppuyritys vastaa osaltaan Korkeasaaren ruokahuollosta. Sivut 6 7

Myskihärille murkinaa. Santtu Berggrenin kerppuyritys vastaa osaltaan Korkeasaaren ruokahuollosta. Sivut 6 7 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 18. KESÄKUUTA 2015 Nro 12 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kuva: Seppo Samuli Myskihärille murkinaa Santtu Berggrenin kerppuyritys vastaa osaltaan Korkeasaaren ruokahuollosta.

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa MetsäSanoma 1/2013 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti

Lisätiedot

Saha soimaan. Yrittäjä Tapio Hovi viihtyy metsätöissä. UUTISIA ALAN KÄÄNNE KOHDISTA VARUSTEET MITÄ METSÄN- OMISTAJA TARVITSEE?

Saha soimaan. Yrittäjä Tapio Hovi viihtyy metsätöissä. UUTISIA ALAN KÄÄNNE KOHDISTA VARUSTEET MITÄ METSÄN- OMISTAJA TARVITSEE? 5. JOULUKUUTA NUMERO 8/2013 9 WWW.METSALEHTI.FI VARUSTEET MITÄ METSÄN- OMISTAJA TARVITSEE? 18KYSYMYSTÄ METSÄ- SUUNNITELMASTA METSÄLEHTI 80 VUOTTA UUTISIA ALAN KÄÄNNE KOHDISTA MOOTTORI- SAHAKOULU HANKINTA

Lisätiedot

Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4

Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4 Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2012 Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4 Ennättääkö laho koivikkoosi ennen hakkuukonetta? s. 8 S I S Ä L T Ö SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys tuo etuja metsänomistajalle Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 1/2014 11.4.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyys

Lisätiedot

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11

Hakevuori odottaa. Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 29. MAALISkuuta 2012 Nro 6 www.metsalehti.fi Hakevuori odottaa Markus Tykkyläinen haluaisi jo rakentaa uuden voimalan Rovaniemelle. Sivut 10 11 Ajankohtaista: Jalostettu

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana 2/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012 Puukauppa

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012. Urheiluagenttien vieraana 1/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012 PUUKAUPPA

Lisätiedot

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22.

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivut 4 5 Puukaupassa

Lisätiedot

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5

Konkari jo 31-vuotiaana. Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Metsäalan ajankohtaislehti TORSTAINA 10. TOUKOkuuta 2012 Nro 9 www.metsalehti.fi Konkari jo 31-vuotiaana Matti Heikkilä on vuoden 2012 nuori metsänomistaja. Sivut 4 5 Ajankohtaista: Energiapuulle hintatilastot

Lisätiedot

Kuoret pois klapeista

Kuoret pois klapeista METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015 Nro 5 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Arttu Lamminmäki sai julkisuutta puhtaammin syttyvillä klapeillaan. Kauppaa keksintö ei vilkastuttanut.

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013. Pieksämäen toimisto. Kangasniemen toimisto

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013. Pieksämäen toimisto. Kangasniemen toimisto Metsänomistajat Kangasniemi-Pieksämäki Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013 Sivu 4-5 Hallitus esittäytyy Sivu 12 Partaharjun puutarhurit puubisnekseen Sivu 20 Metsäilta

Lisätiedot

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010 Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. MetsäPäijänne KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3 Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 1/7.5.2010 Luonto muutti suunnitelmia Yhdistyksen

Lisätiedot

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat.

KotiMetsä. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014. sivu 3. sivu 7. sivu 13. sivu 16. sivu 21. Metsänomistajat. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 2/2014 16.9.2014 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivu 3 Eskon puumerkki

Lisätiedot

LAPIN METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TIEDOTUSLEHTI 1/2013

LAPIN METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TIEDOTUSLEHTI 1/2013 metsänomistajat 1 Utsjoki LAPIN METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TIEDOTUSLEHTI 1/2013 Enontekiö Inari Muonio Kittilä Sodankylä Savukoski Kolari Pelkosenniemi Pello Salla Kemijärvi Ylitornio Rovaniemi Tornio Tervola

Lisätiedot

Metsä. Sanoma TAIMIKON VARHAISHOITO RAKASTA VEROJA PUUKAUPPA HILJENI JÄLLEEN. Usein tekemättä. Veronurkka opastaa

Metsä. Sanoma TAIMIKON VARHAISHOITO RAKASTA VEROJA PUUKAUPPA HILJENI JÄLLEEN. Usein tekemättä. Veronurkka opastaa Metsä Sanoma 1/2011 II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUSEUTU MUHOS UTAJÄRVI 1 Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2011 TAIMIKON

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti IA Itella Posti Oy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti / Toiminnanjohtajan kynästä s. Uusi metsälaki lisää vapautta ja vastuuta s. Uudet kotisivut avattu s. Maratoonarista metsänomistajaksi

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015 Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan asiakaslehti 2/2015 20.4.2015 Tuomas Koski Imatra Lappeenranta, Lemi, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Taipalsaari sivu 3 Raivaussahan terät teräviksi

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat

Metsä. Sanoma. Puukauppa hiipui alkuvuonna. Energiapuun osto. Puunkuljetukset ja autot talvella lujilla. Vesakontorjuntalennot palaavat 1/2015 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2015 Puukauppa

Lisätiedot

ÖSTERBOTTEN 1/ 2014 4 8 9 11 3 PEFC/02-21-14

ÖSTERBOTTEN 1/ 2014 4 8 9 11 3 PEFC/02-21-14 MetsänOmistaja Metsänhoitoyhdistys Österbottenin jäsenlehti www.mhy.fi/osterbotten Toukokuu 1/ 2014 Metsänomistajat ÖSTERBOTTEN sivu 4 Neuvoja hyvään metsänhoitoon sivu 8 Metsäkiinteistön luovutus suvussa

Lisätiedot

MetsäPäijänne. Päijänteen uuden valtuutetun Jouko Palmrothin mielestä metsänhoitoyhdistys on metsänomistajalle hyvä kumppani.

MetsäPäijänne. Päijänteen uuden valtuutetun Jouko Palmrothin mielestä metsänhoitoyhdistys on metsänomistajalle hyvä kumppani. VEROMUUTOKSET OVAT VALMISTELUN ALLA s.7 MetsäPäijänne Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 3/28.11.2008 Päijänteen uuden valtuutetun Jouko Palmrothin mielestä metsänhoitoyhdistys on metsänomistajalle

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot