Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot"

Transkriptio

1 SINI SALLINEN Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston Pinni B:n luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere, 17. päivänä maaliskuuta 2007 klo 12. English abstract TAMPEREEN YLIOPISTO

2 SINI SALLINEN Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot English abstract Acta Universitatis Tamperensis 1212 Tampere University Press Tampere 2007

3 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Myynti Tiedekirjakauppa TAJU PL Tampereen yliopisto Kannen suunnittelu Juha Siro Puh. (03) Fax (03) Taitto Aila Helin Painettu väitöskirja Acta Universitatis Tamperensis 1212 ISBN (nid.) ISSN Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2007 Sähköinen väitöskirja Acta Electronica Universitatis Tamperensis 598 ISBN (pdf) ISSN X

4 ALKUSANAT Yksi elämäni vaihe on loppumaisillaan, nimittäin väitöskirjailijan ura. Haikea en ole, vaan äärimmäisen helpottunut. Niin paljon työtunteja, niin paljon epävarmuutta, epätietoisuutta sekä niin paljon päänraapimista ja hampaiden kiristystä on takana. Väitöskirjailijan ura ei ole kuitenkaan ollut vain tuskaa ja hiusten haromista. Vuosien mittaan olen kokenut myös iloa uuden oppimisesta ja löytämisestä, iloa onnistumisesta ja oivaltamisesta sekä tekemisen meininkiä. Väitöskirjailijan urani tuotos on konkreettisesti tämä käsillä oleva teos. Itse en kuitenkaan näe väitöskirjailijan uraa vain tieteellisen kirjoittamisen prosessiksi. Näen sen myös ihmisenä kasvamisen ja itsensä tutkimisen prosessiksi. Vaikka olen itse yksin pakertanut tämän tekeleen, ovat useat tahot myötävaikuttaneet väitöskirjailijan uraani ja tähän lopputulokseen. On siis aika kiittää niitä tahoja ja ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla tukeneet minua näiden vuosien aikana. Suurimmat kiitokseni osoitan ohjaajalleni kunnallisoikeuden professori Aimo Ryynäselle Tampereen yliopistosta. Hänellä on ollut aina aikaa minulle, olivatpa kyseessä niin pienet kuin suuretkin ongelmani. Hän on myös osannut luoda positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä silloin, kun olen itse ollut epävarma tai stressaantunut. Työtäni ovat merkittävästi vieneet eteenpäin myös hänen kanssaan käydyt keskustelut tutkimusaiheeseeni liittyvistä asioista sekä vierailut hänen kirjahyllyillään. Väitöskirjani muotoutumisen kannalta kiitokset ansaitsee myös hallintooikeuden professori Eija Mäkinen Vaasan yliopistosta. Toimiessaan kunnallisoikeuden lehtorina Tampereella hän esitti tärkeitä kommentteja jatkokoulutusseminaareissa ja muissa keskusteluissamme. Hän on myös muutoin, huomaamattaan, onnistunut heittämään joitain sellaisia kommentteja, jotka ovat herättäneet tai vieneet omaa ajatteluani eteenpäin. Lopullisen ulkoasun suhteen esitän kiitokseni useille henkilöille. Esitarkastajilleni hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäälle Helsingin yliopistosta ja hallinto-oikeuden professori Heikki Kullalle Turun yliopistosta kiitokset kommenteista. Kauppatieteiden kandidaatti Kirsi Mäki-Kuutille suuret kiitokset oikolukemisesta, terävistä havainnoista ja muutosehdotuksista. Filosofian maisteri Marianne Saariselle kiitokset avusta englanninkielisen tiivistelmän kanssa. Melkein koko väitöskirjailijan urani olen ollut niin kutsuttu apurahatutkija. Olen ollut sikäli onnellisessa asemassa, että minun ei ole tarvinnut kärsiä taloudellisesta epävarmuudesta. Suuret kiitokset siten taloudellisesta tuesta Kunnallis- III

5 alan kehittämissäätiölle, Tampereen yliopiston tukisäätiölle sekä OMY -tutkijakoululle tutkijakoulupaikasta. Väitöskirjailijan urani pari ensimmäistä vuotta työskentelin fyysisesti Tampereen yliopiston Kunnallistieteiden laitoksella ja sen jälkeen Oikeustieteiden laitoksella. Kiitän molempia laitoksia työtilan järjestämisestä. Kiitän myös molempien laitosten henkilökuntaa mukavasta ja rennosta työilmapiiristä sekä kaikenlaisesta yhteistyöstä. Varsinkin Oikeustieteiden laitoksen muita tutkijoita ja assistentteja haluan kiittää kanssakäymisestä. Evästiimiläisten keskustelut ovat rönsyilleet tutkimuksen teosta ja ongelmista kaikkeen muuhunkin taivaan ja maan välisiin asioihin, mutta ne ovat kuitenkin tuoneet kaivattua vaihtelua ja taukoa tutkijan arkipäiviin. Erityisen lämmöllä ajattelen vero-oikeuden assistenttia Anne-Mari Matikaista. Hän on ollut erittäin hyvä keskustelukumppani ja kuuntelija tämän kaiken keskellä niin ammatillisessa kuin henkisessäkin mielessä. Kiitän myös amanuenssi Sari Saastamoista keskustelukumppanuudesta, vertaistuesta sekä kaikenlaisesta yhteistyöstä ja avunannosta. Väitöskirjailijana ollessani olen samalla toiminut myös Kunnallistieteen yhdistyksen sihteerinä sekä sivutoimisena opettajana. Kiitokset Kunnallistieteen yhdistyksen hallituksen jäsenille sekä muille toimihenkilöille yhteistyöstä. Luentokeikkoja kunnallisoikeuden perusopinnoista olen pitänyt eri paikka kunnilla avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen kautta. Olen kiitollinen kunnallisoikeuden opettajakunnalle, jotka ensin tarjosivat tätä mahdollisuutta ja myöhemmin kannustivat jatkamaan. Nämä kaksi sivuhommaa ovat tehneet väitöskirjailijan urasta antoisamman ja opettavaisemman, kuin jos olisin pakertanut vain omaa tutkimustani. Näiden sivuhommien kautta olen saanut toivottua vaihtelevuutta työpäiviini. Jo se, että olen näiden kautta saanut tehdä yhteistyötä ja toimia muiden ihmisten kanssa, on ollut tärkeä lisä muutoin niin yksinäiselle väitöskirjailijan työlle. Luentokeikat olen kokenut erittäin tärkeiksi, sillä koen, että ne ovat edesauttaneet asiantuntemukseni kehittymistä ja ihmisenä kypsymistä. Kiitokset myös kaikille niille sukulaisille, tuttaville ja yliopistomaailman ihmisille, jotka joskus ovat kyselleet tutkimuksestani tai sen etenemisestä. Väitöskirjailija voi kokea tällaiset kyselyt joskus jopa ahdistavina. On kuitenkin kiva kokea kiinnostusta itseään ja työtään kohtaan. Utelut antavat sitä paitsi lisäpotkua työn jatkamiselle. Kiitos kaikille ystäville, kavereille ja tuttaville, joiden kanssa olen näiden vuosien aikana tehnyt mökkireissuja, istunut iltaa, pelannut lautapelejä tai muutoin viettänyt vapaa-aikaa. Elämä ilman kanssakäymistä teidän kanssanne olisi kovin tylsää ja sitä paitsi teidän ansiostanne tutkimushuolet ovat viikonloppuisin siirtyneet syrjään, jopa unohtuneetkin. Erityiset kiitokset ansaitsevat appivan- IV

6 hempani Sirkka ja Tuomo Sallinen. Heiltä olen saanut ymmärtäväistä ja kannustavaa taustatukea sekä tilapäisen majapaikan Otto-mäyräkoiralleni silloin, kun olen tarvinnut lomaa tai kun tutkimus on vaatinut kaiken huomioni. Viimeisimpänä, mutta kaikkein eniten, kiitosta ansaitsee aviomieheni Marko. Hän on kuunnellut iloni, tuskani, huoleni ja ongelmani. Hän on myötäelänyt kanssani koko väitöskirjailijan urani. Hän on uskomattomalla tavalla uskonut minuun ja kannustanut eteenpäin, silloin kun itse olen kokenut epävarmuutta. Älykkäänä miehenä hän on ollut kaiken lisäksi erittäin hyvä keskustelukumppani, liittyivät keskustelun aiheet sitten päivän politiikkaan, tutkimukseeni tai muihin elämän asioihin. Hän on myös patistanut minua lenkille huomatessaan, että päässäni on meneillään sellainen myllerrys, etten muutoin saisi yöllä nukutuksi. Mieheni ansaitsee kiitokset myös ajoittain yksinäisestä kodin hoitamisesta. Väitöskirjailijan ajatukset kun välillä ovat haahuilleet niin, ettei ole tullut huomatuksi kasvavia pyykkivuoria, likaisia astioita tai homehtuvia ruokia jääkaapissa. Mutta niinhän se on, rakkaus näkyy myös arjen pienissä asioissa ja toiminnoissa. Mieheni on varmaan yhtä helpottunut kuin minäkin tämän elämänvaiheen päättymisestä. Jo pelkästään siitä syystä, että tästedes rouvakin osallistuu enemmän arkiaskareisiin. Myös Otto-mäyräkoirani ansaitsee kiitoksen. Otto on itsepäisesti pitänyt huolen säännöllisistä happihyppelyistä ja kunnon lenkeistä sekä tuonut iloa arkipäiviini. Kiitos. Hämeenlinnan Sairiossa, maamme itsenäisyyspäivänä 2006 Sini Sallinen V

7 SISÄLLYS ALKUSANAT... III SISÄLLYS... VII LÄHTEET...XIII OIKEUSTAPAUKSET... XLV LYHENTEET...LI I JOHDATUS TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAAN Kunnan elinkeinopoliittinen toiminta ja sen merkitys Kunnan elinkeinopoliittisen toiminnan kehittyminen...2 II TUTKIMUSTEHTÄVÄN ASETTAMINEN JA KESKEISET KÄSITTEET Hallinnon lainalaisuus Kunnan itselleen ottamat tehtävät Kunnan tehtävien sääntely Kunnan tehtäväpiirin sääntelyn yleisyys ja joustavuus Monta kutsumistapaa Tarkastelua puoltavat tekijät Kunnan vapaaehtoisen tehtäväpiirin uudelleenelpyminen Tutkimuskohteeseen liitettävissä olevat oikeudelliset muutokset Teeman ajankohtaisuus Tutkimustehtävä Tutkimuksen metodiikka Oikeudelliset lähestymistavat Oikeusdogmaattisesta osuudesta Keskeisiä käsitteitä Kunnallinen itsehallinto Toimivalta toimiala tehtäväpiiri Kunnan yksityisoikeudellinen toimintakyky Julkinen valta ja kunnan vapaaehtoinen tehtäväpiiri Oikeusperiaate VII

8 III KUNNAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAN KAHTIAJAOTTELUN MUODOSTUMINEN luvulla Saksassa vallinneita käsityksiä kunnan asemasta ja tehtävistä Lähtökohdat Eri koulukuntien ajatuksia Ruotsissa esitettyjä kunnan tehtävien jaotteluita Suomessa esitetyt kunnan tehtävien jaottelumallit Organisaatioiden erotteluun perustuvat jaottelut Hermansonin kahtiajaottelu Ståhlbergin, Willgrenin ja Kekkosen kolmijaottelu Yhteenvetoa Valtion valvontaa korostavat jaottelut Kuuskosken jaottelu Muut jaottelut Yleinen erityinen -jaottelun vakiintuminen Jaotteluun vaikuttaneet tekijät Vakiintumisen syyt Vakiintumisen seurauksia Yleinen erityinen -jaottelun jatkuminen? Jaottelun perusteisiin kohdistuneet muutokset Viitteitä uudenlaisesta jaottelusta? IV KUNNAN ITSELLEEN OTTAMAT TEHTÄVÄT KUNNALLISEN ITSEHALLINNON OMINAISPIIRTEENÄ Lähtökohtia Kunnallisen itsehallinnon säädösperusta Kunnallisen itsehallinnon rajallisuus ja perustuslainsuoja Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan muodostuminen Hallitusmuodon voimaantulolla aluksi vähäinen vaikutus Oikeustieteilijöiden näkemykset Perustuslakivaliokunnan viimekätinen rooli Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa nauttiva sisältö Oikeustieteilijöiden näkemykset perustuslainsuojan laajuudesta Perustuslakivaliokunnan käytäntö Näkemykset kunnan itselleen ottamien tehtävien perustuslainsuojasta VIII

9 5 Kunnan itselleen ottamat tehtävät kunnallisen itsehallinnon ominaispiirteenä V KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIA TEHTÄVIÄ KOSKEVAT PERINTEISET MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Lähtökohdat Kunnan tehtäväpykälän tulkintaan perustuvat perusteet Yhteisyydestä yleishyödyllisyyteen Työnjako Paikallisuus Spekulatiivisen toiminnan kielto Harkintavallan rajoitusperusteet Tarkoitussidonnaisuus Objektiviteetti Suhteellisuus Yhdenvertaisuus Muut esitetyt perusteet Yhteiseen kokonaisuuteen sopeutuminen ja sen etujen huomioiminen Yleisiin perusteisiin nojautuminen Hallinnon toissijaisuus Yleiset käyttäytymis- ja suhtautumissäännöt Yhteistoiminta yksityisoikeudellisten yhteisöjen kanssa Taloudelliset näkökohdat Sopeutuminen muuhun lainsäädäntöön Perusteiden muodostumiseen liittyviä huomioita Laillisuusharkintaa vai tarkoituksenmukaisuusharkintaa? Yleinen toimiala merikoskelaisen opin mukaan Harkintatyyppien yhteenkietoutuminen VI KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIEN TEHTÄVIEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET REUNAEHDOT Kuntalain 1.3 :stä ilmenevät periaatteet Momentin oikeudellinen merkitys Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen periaate Kestävän kehityksen periaate Kestävän kehityksen kansainväliset lähtökohdat Kestävän kehityksen oikeusvaltio ja EU IX

10 1.3.3 Kestävä kehitys kunnallisoikeudellisena periaatteena Vaikutus kunnan itselleen ottamiin tehtäviin Paikallisuuden periaatteen konkretisoituminen Loppuhuomautuksia Spekulatiivisen toiminnan kiellon periaate Kysymys hallinnon toissijaisuuden periaatteesta Pohdiskelua hallinnon toissijaisuuden alkuperästä Perusteluja hallinnon toissijaisuuden hylkäämiselle Kysymys työnjaon periaatteesta Työnjaon lähtökohdat Työnjako suhteessa valtioon Aluepoliittisen lainsäädännön kehittyminen Valtion rooli alueellisessa elinkeinopolitiikassa Maakunnallinen elinkeinopolitiikka Pohdiskelua työnjaon periaatteeseen liittyen Perusoikeuksien vaikutukset Perusoikeuksien korostuminen Perusoikeuksien kohdistuminen kunnan vapaaehtoiseen tehtäväpiiriin Julkisen vallan turvaamisvelvollisuus Perusoikeuksien ulottuminen kunnan vapaaehtoiselle tehtäväpiirille Perusoikeuksien vaikutukset kunnan itselleen ottamiin tehtäviin Kysymys erityislainsäädännön tehtävien täydentämisestä VII KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIEN TEHTÄVIEN KEINOIHIN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET REUNAEHDOT Lähtökohtana vapaus valita ja yksityisoikeudellinen toimintakyky Kunnallisen itsehallinnon huomioonottamisen periaate Yhtiöitetyn toiminnan toimialanmukaisuuden periaate Suhteellisuusperiaate Hankintasäännösten asettamat rajoitukset Hankintasäännökset ja niiden tavoitteet Hankintasäännösten soveltamisedellytykset Soveltamisedellytyksistä yleisesti Hankintayksikkö Hankintayksikön kriteerit Tarkastelua kunnan osakeyhtiöihin liittyen X

11 5.3 Hankintasäännösten aiheuttamat rajoitukset Valtiontukea koskevien säännösten vaikutus kunnan elinkeinopoliittisiin keinoihin EU:n perustamissopimuksen valtiontukea koskevat artiklat Artiklan 87 soveltamisedellytykset Valtiontuen käsite Kauppa- ja kilpailukriteeri Valtiontukisäännösten soveltaminen kunnan tukitoimenpiteisiin artiklan 1 kohta Yhteismarkkinoille soveltuvan tukitoimenpiteen edellytykset Lähtökohdat Mahdolliset poikkeukset Erityiset edellytykset joissakin tukimuodoissa Tuki paikalliseen toimintaan Tuki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin De minimis -sääntö Keinojen arvioiminen valtiontukisäännösten perusteella VIII KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIEN TEHTÄVIEN TOTEUT- TAMISEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET REUNAEHDOT Vapausoikeudet Yhdenvertaisuuden periaate Yhdenvertaisuuteen liittyvät säännökset Suomessa ja EU:ssa Erityisesti kunnan elinkeinopolitiikkaan kohdistuvat säännökset Pohdintaa Objektiviteettiperiaate Luottamuksensuojaperiaate EU-oikeudessa Suomen hallinto-oikeudessa Vaikutus kunnan itselleen ottamiin tehtäviin Kilpailuoikeudelliset reunaehdot Kilpailunrajoitussäännökset Suomessa ja Euroopan unionissa Kilpailunrajoitussäännösten soveltamisedellytykset Kilpailunrajoituslain soveltamisedellytykset Elinkeinonharjoittajan käsite Elinkeinonharjoittaminen kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä EU-artiklojen soveltamisedellytykset XI

12 EU-oikeuden yrityskäsite Kauppakriteeri, kilpailukriteeri ja aluekriteeri Soveltaminen kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä Kunnan vapaaehtoiseen toimintaan kohdistuvat kilpailunrajoitukset Yleiset kilpailunrajoitukset Määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto Kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman käsite EU-oikeuden määräävän markkina-aseman käsite Määräävä markkina-asema kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä Määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot Pohdiskelua vapaaehtoiseen tehtäväpiiriin liittyen Taloudellisen riskin minimoimisen periaate Kysymys omakustannusperiaatteesta Omakustannusperiaatteen asema kunnallishallinnossa Perusteluja omakustannusperiaatteen hylkäämiselle Kohtuusperiaate Kohtuusperiaatteen vakiintuminen Suomen hallinto-oikeudessa Kohtuusperiaate kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä Kohtuusnäkökohdat oikeuskäytännössä Pohdiskelua vakiintumisesta ja merkityksestä Kilpailun turvaamisen periaate IX TUTKIMUKSEN TULOKSIA Oikeudelliset reunaehdot nykyisen oikeusjärjestelmän mukaan Kunnan itselleen ottamia tehtäviä koskeva oikeudellinen arviointi Oikeudellisten reunaehtojen soveltaminen Kunta- ja tilannekohtaisuus Kunnan elinkeinopoliittiseen toimintaan liittyviä huomioita Laajemmat mahdollisuudet rajoitetummat keinot Liiketoiminnan ulottuvuus Markkinoilla toimiminen ja voiton tavoittelu Muita huomioita Toteutuvatko joustavuus ja yleisyys? Kunnan itselleen ottamien tehtävien tulevaisuus? De lege ferenda -näkökohtia ABSTRACT XII

13 LÄHTEET KIRJALLISUUS Aalto-Setälä, Ilkka Kärkkäinen, Hannu K Lehto, Petri Petäjäniemi-Björklund, Anne Stenborg, Markku: Kilpailulait ja julkiset hankinnat. Tietosanoma. Smedjebacken Aarnio, Aulis: Mitä lainoppi on? Forum-oikeustiede. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki Oikeussäännösten tulkinnasta. Tutkimus lainopillisen perustelun rationalisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Juridica. Helsinki Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva (Aarnio 1989a) Ottakaamme oikeussäännöt vakavasti. Oikeus 2/1989, s (Aarnio 1989b) Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Teoksessa: Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Werner Söderström Lakitieto Oy. Helsinki Oikeusvaltio tuomarivaltio? Teoksessa: Aarnio, Aulis Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio. Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Aattonen, Toivo: Harkintavallan väärinkäytöstä hallintotoiminnassa. Lakimies 1949, s Adamantopoulos, Konstantinos: State Aid and Public Undertakings with Specific Reference to the Airline Sector. Teoksessa: Biondi, Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Oxford University Press. Oxford Ahlborn, Christian Berg, Claudia: Can State Aid Control Learn from Antitrust? The Need for a Greater Role for Competition Analysis under the State Aid Rules. Teoksessa: Biondi, Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Oxford University Press. Oxford Aine, Antti: Kilpailulainsäädännön vaikutus sopimusten pätevyyteen. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:95. Turku EY:n kilpailuoikeuden soveltamisen hajauttaminen. Teoksessa: Helander, Petri Lavapuro, Juha Mylly, Tuomas (toim.): Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. juhlajulkaisut N:o 11. Turku Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 26. Helsinki Alanen, Pekka: Kunnan yleinen toimiala. Erillisselvitys N:o 4. Kunnallishallintokomi tean mietintö 1973:60. Alexy, Robert: Theorie der juritischen Argumentation: Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juritischen Begründung. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main Theorie der Grundrechte. Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, Band 28. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Theorie der Grundrechte. Suhrkamp Verlag. Frankfurt Am Main XIII

14 Alkio, Mikko Wik, Christian: Kilpailuoikeus. Talentum. Jyväskylä Andersen, Ernst: Administrativt tilsyn med kommunalforvaltning. En stuide inderfor den offentlige ret. G.E.C.Gads Forlag. Kobenhavn Anderson, Nicholas Tuhkanen, Jorma: Järkevän sijoittamisen perusteet. Edita. Helsinki Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement. Sweet & Maxwell. London Backman, Eero: Rikoslaki ja yhteiskunta I. Teoreettinen erittely rikosoikeuden tieteenkäsityksistä 1800-luvulla ja sen konkretisointi moraalin, uskonnon ja rikoslain suhteisiin Suomessa vuosina Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 115. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Bacon, Kelyn: State Aid in the English Courts, Definition and other Problems. Teoksessa: Biondi, Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Oxford University Press. Oxford Balázs, István: Public Administration in Hungary. The present situation of central public administration and local governments in Hungary. Teoksessa: Public Administration in Hungary. Collection of Studies published by the Institute in 1992 in English and French language. Hungarian Institute of Public Administration. Budapest Becker, Erich: Entwicklung der deutschen Gemeinden und Gemeindeverbände im Hinblick auf die gegenwart. Teoksessa: Peters, Hans: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Herausgegeben in Verbindungen mit den kommunalen Spitzenverbänden im Auftrage des Forschungsinstitutets für Sozial- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Köln. Erster Band Kommunalverfassung. Springer Verlag. Berlin (Becker 1956a) Die Selbstverwaltung als verfassungsrechtliche Grundlage der kommunalen Ordnung in Bund und Länder. Teoksessa: Peters, Hans: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Herausgegeben in Verbindungen mit den kommunalen Spitzenverbänden im Auftrage des Forschungsinstitutets für sozial- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Köln. Erster Band Kommunalverfassung. Springer Verlag. Berlin (Becker 1956b) Beer, Rüdiger Robert Laux, Eberhard: Die Gemeinde. Einführung in die Kommunalpolitik. 3. durchgesehene und erweiterte Auflage. Günter Olzog Verlag. München Wien Björne, Lars (toim.): Suomalaista oikeustiedettä Caloniuksesta Zittingiin. Osa I. 2. laajennettu painos. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A:74. Turku Bleckmann, Albert: Europarecht. Das Recht der Eoropäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften. 6. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Academia iuris, Lehrbücher der Rechtswissenschaft. Carl Heymanns Verlag KG. Köln Blodig, Hermann: Die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff. Eine Verwaltungsrechtliche Monographie. Wilhelm Braumyller. K.U.K. Hof- und Universitätsbuchhändler. Wien und Leipzig Blomberg, H.: Den nordiska förvaltningsrätten. Allmänna delen. Gyldendalske Bog handels Forlag. Kjobenhavn Blomstedt, Yrjö: K. J. Ståhlberg. Valtiomieselämäkerta. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu XIV

15 Bohlin, Alf: Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik. Stockholm Borchardt, Klaus-Dieter: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Eine systematische Darstellung für Studium und Praxis. 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. C.F.Müller Verlag. Heidelberg Bovis, Christopher: Public Procurement in the European Union. Palgrave Macmillan. Basingstoke Brorström, Björn Haglund, Anders Solli, Rolf: Förvaltningsekonomi. En bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting. Student litteratur. Lund Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja N:o 14. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Bruun, Santtu von: Kuntien tulevaisuus. Kuntajohdon asiantuntijoiden näkemyksiä kuntien tulevai suudesta. Suomen Kuntaliitto. Helsinki Bull, Thomas: Självständighet och pluralism om vertikal maktdelning i Sverige. Teoksessa: Marcusson, Lena (red.): Festskrift till Fredrik Sterzel. Iustus Förlag. Uppsala Burmeister, Frank Staebe, Erik: Räumliche Beschränkung für kommunale Wirtschaftsunternehmen ein Verstoß gegen Europäisches Recht. Europarecht 2004, heft 5, s Carlsson, Kenny Söderlind, Erik Ulriksson, Magnus: Konkurrenslagen. En kommentar. Norstedts Juridik AB. Stockholm Dieckmann, Jochen: Die Städte im Bundesstaat. Teoksessa: Wollmann, Hellmut Roth, Roland (Hrsg.): Kommunalpolitik. 2. völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Politisches Handeln in den Gemeinden. Schriftenreihe, Band 356. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn D Sa, Rose M: European Community Law on State Aid. Sweet & Maxwell. London Dworkin, Ronald: Takings Rights Seriously. New Impression with a Reply to Critics. 3. impression. Duckworth. London Law s Empire. Fontana Masterguides. London Takings Rights Seriously. New Impression with a Reply to Critics. 5. impression. Duckworth. London Eckhoff, Torstein Helgesen, Jan E: Rettskildelaere. 5 utgave. Universitetsforlaget. Oslo Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi: EU-oikeuden perusteet. Tampereen yliopisto, julkisoikeuden laitos. Tampere Eilavaara, Pertti: Kunnan toimiala ja elinkeinojen tukeminen. Lapin korkeakoulun oikeustieteiden osaston juhlakirja. Pohjoismaisen oikeuden instituutti. Juridica lapponica 1. Lakimiesliiton kustannus. Rovaniemi Muuttuvan hallinnon oikeuskysymyksiä. Kuntien elinkeinopolitiikasta, kanto kykyluokituksesta, yksityistämisestä ja metsän rahoituksesta. Lapin korkeakoulun oikeustieteiden julkaisuja, sarja B, tieteellisiä tutkielmia ja selvityksiä 11. Rovaniemi Ekroos, Ari: Ympäristö- ja luonnonsuojeluoikeuden perusteet. Johdatusta ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua sekä luonnonvarojen käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Oy Edita Ab. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica I. Varallisuus ja yritysoikeus. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja n:o 24. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki XV

16 Encyclopedia Iuridica Fennica V. Julkisoikeus. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C- sarja n:o 28. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica VII. Oikeuden yleistieteet. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja n:o 30. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus I osa. Tietosanakirja Osakeyhtiö. Helsinki Suomen valtio-oikeus II osa. Werner Söderström osakeyhtiö. Porvoo Eriksson, Lars D.: Syrjintäkielto ja yhdenvertaisuus. Lakimies 5-6/1996, s Ympäristöetiikan haasteet: Huomioita biosentrismin synnyttämistä kysymyksistä. Teoksessa: Thure, Velimatti (toim.): Oikeus ja oikeudenmukaisuus: Oikeustieteen päivät Joensuussa. Joensuun yliopisto, julkisoikeuden laitos. Joensuu Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. WSOY. Helsinki Eskola, Aarne: Maalaiskuntien elinkeino- ja teollistamislautakuntien tehtävistä. Maalaiskunta 11/1957, Evald, Jens: Om retsprincipper i formueretten. Teoksessa: Dalberg-Larsen, Jørgen Kristiansen, Bettina Lemann (red.): Om retsprincipper: Jurist- og Økonom forbundets Forlag. København Evans, Andrew: EC Law of State Aid. Oxford European Community Law Series. Oxford Fischer, Mary Black, Antony: Community in historical perspective. A translation of selections from Das Deutsche Genossenschaftsrecht by Otto von Gierke (1868), principally from volume 1 Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. Cambridge University Press. Cambridge Forsberg, Niclas: Offentlig upphandling i praktiken. Norstedts Juridik AB. Stockholm Friend, Mark: State Guarantees as State Aid: Some Practical Difficulties. Teoksessa: Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Biondi. Oxford University Press. Oxford Goyder, D. G.: EC Competition LAW. 4. edition. Oxford University Press. Oxford Gustafsson, Agne: Kommunal självstyrelse. Kommunerna i det politiska systemet. LiberLäromedel. Lund Kommunal självstyrelse. Kommunerna i det politiska systemet. 4. reviderade upplagan. Liver Förlag. Lund Hagman, Konrad: Sveriges kommunallagar. Förordningarna den 21 mars 1862, jämte en mängd andra till kommunallagstiftningen hörande författingar. 2. fullständigt omarbetade upplagan. Fröleen & Comp. Stockholm Hagman, Rauni: Kilpailunrajoitus. Uusi kilpailulainsäädäntö ja ETA-sopimuksen kilpailusäännöt. Yrityksen Tietokirjat Oy. Jyväskylä Hallberg, Pekka: Hallitusmuodon soveltamisesta hallintolainkäytössä. Teoksessa: Holopainen, Toivo Hallberg, Pekka ja Hidén, Mikael (toim.): Juhlajulkaisu Aarne Nuorvala Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja 18. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Kunnat ja elinkeinoelämä. Lakimies 7-8/1983, s Kuntien toimivalta ja kansainväliset kysymykset. Suomen Kunnallislehti 4/1988, s XVI

17 Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa: Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki Arvot tasapainossa? Mietteitä oikeudesta, kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki Hankintalakityöryhmän muistio. Julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän muistio Kauppa- ja teol lisuusministeriö, Julkaisuja 36/2004. Helsinki Hannus, Arno: Uusi kunnallislaki. 2. korjattu painos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 176. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Kunnallisoikeuden pääpiirteet. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 181. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Uusi kunnallislaki. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o painos. Helsinki Hannus, Arno Hallberg, Pekka: Kunnallislaki. 4. korjattu painos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 176. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva Kunnallislaki. 7. painos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 176. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki Kuntalaki. 2. laitos. Werner Söderström Lakitieto OY. Juva Harisalo, Risto: Innovaatioiden diffuusio kunnallishallinnossa. Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol Tampereen yliopisto. Tampere Harjula, Heikki: Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. 4. uudistettu painos. Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. 5. uudistettu painos. Talentum. Helsinki Herdegen, Matthias: Constitutional Rights and the Diminishing State. Teoksessa: Christian Starck (ed.): Constitutionalism, Universalism and Democracy a comparative analysis; The German Contributions to the Fifth World Congress of the International Association of Constitutional Law. Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, band 75. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Herlitz, Nils: Föreläsningar i förvaltningsrätt II. Den offentliga förvaltningens organisation. Förra delen. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. Stockholm Föreläsningar i förvaltningsrätt II. Den offentliga förvaltningens organisation. 2. utvigdade upplagan. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. Stockholm Hermanson, Robert: Anteckningar enligt professor R. F. Hermansons föreläsningar övfer inhemsk förvaltningsrätt. Viktor Pettersson & C:os Tryckeri-Aktiebolaget. Helsingfors Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. 2. lisätty ja korjattu painos. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Lausuntoja ja mietintöjä. Valtioneuvoston toimeksiannosta koonnut ja julkaissut sitä varten asetettu komitea. Helsinki Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Tärkeimmissä kohdissaan nykyisen lainsäädännön tasolle saatettuna. Helsingin yliopisto. Helsinki XVII

18 Hermanson, Robert Kaira, Kaarlo (toim.): Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Liitteenä perustuslait ja niihin liittyviä lakeja. 3. uudistettu painos. Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Porvoo Helsinki Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. 4. uudistettu painos. Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Porvoo Hesse, Konrad: Bedeutung der Grundrechte. Teoksessa: Benda, Ernst Maihofer, Werner Vogel, Hans-Jochen: Handbuch des Verfassungsrechts der Bundes republik Deutschland. 2. neuarbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter. Berlin Heuru, Kauko: Uusi kuntalaki. Painatuskeskus Oy. Helsinki Kunnan päätösvallan siirtyminen. Oikeudellinen tutkimus kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa. Acta Universitatis Tamperensis 760. Tampereen yliopisto. Tampere Kuntalaki käytännössä. Edita Oyj. Helsinki Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Talentum. Helsinki Hyvä hallinto. Edita Publishing OY. Helsinki Perustuslaillinen kunnallishallinto. Edita. Helsinki Heuru, Kauko Mennola, Erkki Ryynänen, Aimo: Kunnallinen itsehallinto. Kunnallisoikeuden perusteet. Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Hidén, Mikael: Perusoikeudet hallitusmuodon II luvussa. Oikeustiede Jurisprudentia I. Helsinki Perusoikeuksien yleisiä kysymyksiä. Teoksessa: Nieminen, Liisa (toim.): Perus oikeudet Suomessa. Kauppakaari OYJ, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Hietala, Kari: Yrittäjyyden edistäminen. Myyttejä, mielikuvia, asenneilmastoja. Yliopistopaino. Helsinki Hillborn, Ingegärd Hjert, Christer Petersén, Leif Reinholdsson, Jonas Reuterfors-Mattson, Irene Riberdahl, Curt Torngren, Håkan Wikell, Staffan: Kommunnallagen. Kommentarer och praxis med ändringar t.o.m. i januari Svenska Kommunförbundet och Kommentus Förlaf. Stockholm Hirttiö, Kalevi: Oikeusperiaatteista ja niiden merkityksestä. Teoksessa: Hirttiö, Kalevi Husa, Jaakko Pohjolainen, Teuvo: Näkökulmia periaatteisiin. Lapin yliopiston hallintotieteellisiä julkaisuja B, tutkimusraportteja ja selvityksiä 7. Lapin yliopisto. Rovaniemi Hjelmborg, Simon Evers Jakobsen, Peter Stig Poulsen, Sune Troels: Public Procurement Law the EU directive on public contracts. DJØF publishing. Copenhagen Hoikka, Paavo: Kotikunta kukoistamaan. Tutkimus yrittäjien ja kunnallisten päättäjien suhteista kunnan elinkeinopolitiikassa. Suomen Yrittäjäin Keskusliitto R. Y. ja Yritystoiminnan Kehit tämissäätiö. Länsi-Savo OY. Mikkeli Hoikka, Paavo Lehkonen, Raimo Rajala, Tuija Ryynänen, Aimo Siitonen, Pentti Tetri, Eija: Kuntalaki kunnallishallinnon peruslakina. Kuntalain seurantatutkimus. Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos, Julkaisusarja 1/1999. Tampere Holopainen, Toivo: Kunnan asema valtiossa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 81. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Kunnan toimiala muuttuvassa yhteiskunnassa. Suomen Kunnat 11/1981, s XVIII

19 Muuttuvan kunnan muuttuva toimiala. Suomen Kunnat 5/1982, Oikeuden kahtiajaon perusteista ja merkityksestä. Lakimies 7-8/1984, s Horváth, Tamás M: The Reformed Hungarian Self-government. Teoksessa: Public Administration in Hungary. Collection Studies published by the Institute in 1992 in English and French language. Hungarian Institute of Public Administration. Budapest Huovila, Mika: Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 242. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Hurskainen, Aimo: Hallintopäätöksen perustelemisesta. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja N:o 63. Joensuu Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan oikeusdogmatiikan metodologiasta. Acta Universitatis Lapponiensis N:o 4. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä Johdatus oikeusvertailuun. Oikeusvertailun perusteet erityisesti julkisoikeutta silmällä pitäen. Kauppakaari OYJ, Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 254. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Hyltoft, Christian: Die Arbeit des Europarats-Ausschusses für lokale Strukturen. Teoksessa: Knemeyer, Franz-Ludwig (hrsg.): Die Europäische Charta der kommunalen Selbsverwaltung. Kommunalrecht Kommunalverwaltung, Band 1. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Hyvönen, J. T. (toim.): Maalaiskuntain kunnallislaki. Lyhyillä selityksillä varustettuna ja Kunnallinen vaalilaki sekä asetus taajaväkisistä yhdyskunnista. Kustannusosake yhtiö Otava. Helsinki Ikkala, Olli: Kunnan yleinen toimivalta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 60. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Ikola, Arto Rothovius, Timo Sahlström, Petri: Yritystoiminnan tukeminen kunnissa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 40. Helsinki Indén, Tobias: Svenska kommuners engagement på en öppen marknad problem med bristande konkurrensneutralitet som kräver en lösning. Teoksessa: Mäkinen Eija (red.): Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt de grundläggande fri- och rättigheterna. Tammerfors universitet. Rättsvetenskapliga institutionen. Tammerfors Indén, Tobias Madell, Tom: Allmännyttig verksamhet eller missbruk av dominerande ställning? Kommunrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar. Juridisk tidskrift , s Jellinek, Georg: System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. unveränderter Nachdruck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt Johnson, Nevil: Länderbericht Großbritannien. Das Verhältnis Großbritanniens zur Charta. Teoksessa: Knemeyer, Franz-Ludwig (hrsg.): Die Europäische Charta der kommunalen Selbsverwaltung. Kommunalrecht Kommunalverwaltung, Band 1. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Jones, Alison Sufrin, Brenda: EC Competition Law. Text, Cases and Materials. 2. edi tion. Oxford. Oxford XIX

20 Jonkka, Jaakko: Syytekynnys. Tutkimus syytteen nostamiseen vaadittavan näytön arvioinnista. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 187. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. 3. uudistettu painos. Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Iura Nova. Gummerus Kirjapaino Oy. Turku Jääskeläinen, Jukka: Kunta, käyttäjä, markkinavoima. Kunnallisen monopolin ohjaus ja johtaminen. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 4. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki Kahila, Petri: Kolme maata ja kolme elinkeinopolitiikkaa: Suomi, Saksa ja Irlanti. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C: 138. Turun yliopisto. Turku Kaijser, Fritz: 1862 års kommunalförordningar. Tillkomst och innebörd. Ekonomisk, social och ideapolitisk bakgrund. Teoksessa: Hudra år inder kommunalförfattningarna Svenska Landskommunernas Förbund, Svenska Landstingsförbundet, Svenska Stadsförbundet. Stockholm Kalima, Kai: Kunnan yleinen toimiala kunnallislain 4 1 momentin mukaan. Kunnallisoikeudellinen lisensiaatintutkimus (painamaton). Turku Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Oikeus 3/1983, s Kunnan talous. Tutkimus kunnan taloudenhoidon oikeudellisista perusteista. Gummerus Kirjapaino OY. Jyväskylä Julkisyhteisöjen hankintatoimi. Tutkimus julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöistä ja käytännöistä. 3. painos. Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ OY. Helsinki Kalliomaa-Puha, Laura: Julkisten hankintojen kansainvälinen sääntely. Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja 3. Helsinki Kaltenborn, Jens: Der Schutz der kommunalen Selbstverwaltung in Recht der Euro päischen Union. Kommunalrecht Kommunalverwaltung, Band 21. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Kangas, Urpo: Lesken oikeudellinen asema. Oikeusdogmaattinen tutkimus lesken sosi aaliturvan laajuudesta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 156. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki (toim.): Oikeustiede Suomessa Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki Karapuu, Heikki: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Teoksessa: Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perus oikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki (Karapuu 1999a) Oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Teoksessa: Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki (Karapuu 1999b) Kaukovalta, K. V.: Suomen maalaiskuntien kunnallisen itsehallinnon historia. Maalaiskuntien Liiton julkaisuja 1. Helsinki Kauppi, Aaro: Kunnallinen liiketoiminta. OY Liiton Kirjapaino. Oulu XX

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan JANI WACKER Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu

Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Avustustoiminnan raportteja 9 Romppainen Esko Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista RAY:n avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu: Yritysjuridiikka

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu: Yritysjuridiikka TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu: Yritysjuridiikka Anna Tapio Tutkimus kuntayhtiöitä koskevan erityissääntelyn tarpeesta sähköntuotantoalan kuntayhtiöiden taloudellisen tilan ja tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden näkökulmasta Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Oikeustieteellinen tiedekunta Valtiosääntöoikeus Pro gradu -tutkielma Pekka Savola 10. 1. 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen

Lisätiedot

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Hallinto-oikeus 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetti sosiaali- ja terveysjärjestöjen verotuksessa

Kilpailuneutraliteetti sosiaali- ja terveysjärjestöjen verotuksessa Avustustoiminnan raportteja 12 Romppainen Esko Kilpailuneutraliteetti sosiaali- ja terveysjärjestöjen verotuksessa 2004 RAY:n avustustoiminnan raportteja 12 Esko Romppainen KILPAILUNEUTRALITEETTI SOSIAALI-

Lisätiedot

KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS

KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Mauno Ranto KUNNALLISEN HANKINTAKILPAILUN HYVÄKSYTTÄVYYS Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2013 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu RANTO, MAUNO: Kunnallisen

Lisätiedot

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013)

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013) Tiedekunnan oppiaineet Tiedekunnan oppiaineet on esitetty opintooppaassa aakkosjärjestyksessä. Oppiainekohtaiset valinnaiset opinnot seuraavat välittömästi pakollisten aineopintojen jälkeen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja

Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja Jukka O. Nikkilä Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja Corporate structure and legal protection of shareholders With an English summary Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus. Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot

Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus. Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot Anne Oravainen Projekti: Osakeyhtiön rahoitus ja yritysjärjestelyt Ohjaaja: Seppo Villa Syksy

Lisätiedot

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA

HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA HALLINTORIITA OIKEUSTURVAKEINONA TERVEYS- PALVELUISSA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteet Pro gradu-tutkielma 7.6.2015 Maarit Natunen, 168484 Ohjaaja:

Lisätiedot

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet. Urheilun mainonta. Opetusministeriön julkaisuja 2003:19 Jari Kantomaa

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet. Urheilun mainonta. Opetusministeriön julkaisuja 2003:19 Jari Kantomaa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Urheilun mainonta Opetusministeriön julkaisuja 2003:19 Jari Kantomaa LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos URHEILUN MAINONTA Tutkielma

Lisätiedot

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut ja alueellinen ulottuvuus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 9/2008 Marjo Ojala Riikka Sipponen Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin

Lisätiedot

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus:

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Suomen ja Englannin oikeuden eroista ja yhtäläisyyksistä rajat ylittävien rekisteröityjen parisuhteiden sääntelyssä Emmi Virranniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS

AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Pro gradu -tutkielma Laura Karolina Tawast Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2004 Viestintä. Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2004 Viestintä. Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2004 Viestintä Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 12.2.2004 Tekijät

Lisätiedot

Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002.

Aarnio, Aulis, Oikeusvaltio tuomarivaltio? teoksessa Oikeusvaltio, Aarnio & Uusitupa [toim.]. Helsinki 2002. 570 KIRJALLISUUTTA Aaltonen, Anna-Kaisa, Tuomari sovinnontekijänä perheoikeusasioissa. Teoksessa Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät (toim. Soile Pohjonen). Vantaa 2001. Aarnio,

Lisätiedot

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Maisteritutkielma Maiju Knuuti 0231617 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot