Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot"

Transkriptio

1 SINI SALLINEN Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston Pinni B:n luentosalissa B1097, Kanslerinrinne 1, Tampere, 17. päivänä maaliskuuta 2007 klo 12. English abstract TAMPEREEN YLIOPISTO

2 SINI SALLINEN Kunnan itselleen ottamat tehtävät ja niiden oikeudelliset reunaehdot English abstract Acta Universitatis Tamperensis 1212 Tampere University Press Tampere 2007

3 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Myynti Tiedekirjakauppa TAJU PL Tampereen yliopisto Kannen suunnittelu Juha Siro Puh. (03) Fax (03) Taitto Aila Helin Painettu väitöskirja Acta Universitatis Tamperensis 1212 ISBN (nid.) ISSN Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2007 Sähköinen väitöskirja Acta Electronica Universitatis Tamperensis 598 ISBN (pdf) ISSN X

4 ALKUSANAT Yksi elämäni vaihe on loppumaisillaan, nimittäin väitöskirjailijan ura. Haikea en ole, vaan äärimmäisen helpottunut. Niin paljon työtunteja, niin paljon epävarmuutta, epätietoisuutta sekä niin paljon päänraapimista ja hampaiden kiristystä on takana. Väitöskirjailijan ura ei ole kuitenkaan ollut vain tuskaa ja hiusten haromista. Vuosien mittaan olen kokenut myös iloa uuden oppimisesta ja löytämisestä, iloa onnistumisesta ja oivaltamisesta sekä tekemisen meininkiä. Väitöskirjailijan urani tuotos on konkreettisesti tämä käsillä oleva teos. Itse en kuitenkaan näe väitöskirjailijan uraa vain tieteellisen kirjoittamisen prosessiksi. Näen sen myös ihmisenä kasvamisen ja itsensä tutkimisen prosessiksi. Vaikka olen itse yksin pakertanut tämän tekeleen, ovat useat tahot myötävaikuttaneet väitöskirjailijan uraani ja tähän lopputulokseen. On siis aika kiittää niitä tahoja ja ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla tukeneet minua näiden vuosien aikana. Suurimmat kiitokseni osoitan ohjaajalleni kunnallisoikeuden professori Aimo Ryynäselle Tampereen yliopistosta. Hänellä on ollut aina aikaa minulle, olivatpa kyseessä niin pienet kuin suuretkin ongelmani. Hän on myös osannut luoda positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä silloin, kun olen itse ollut epävarma tai stressaantunut. Työtäni ovat merkittävästi vieneet eteenpäin myös hänen kanssaan käydyt keskustelut tutkimusaiheeseeni liittyvistä asioista sekä vierailut hänen kirjahyllyillään. Väitöskirjani muotoutumisen kannalta kiitokset ansaitsee myös hallintooikeuden professori Eija Mäkinen Vaasan yliopistosta. Toimiessaan kunnallisoikeuden lehtorina Tampereella hän esitti tärkeitä kommentteja jatkokoulutusseminaareissa ja muissa keskusteluissamme. Hän on myös muutoin, huomaamattaan, onnistunut heittämään joitain sellaisia kommentteja, jotka ovat herättäneet tai vieneet omaa ajatteluani eteenpäin. Lopullisen ulkoasun suhteen esitän kiitokseni useille henkilöille. Esitarkastajilleni hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäälle Helsingin yliopistosta ja hallinto-oikeuden professori Heikki Kullalle Turun yliopistosta kiitokset kommenteista. Kauppatieteiden kandidaatti Kirsi Mäki-Kuutille suuret kiitokset oikolukemisesta, terävistä havainnoista ja muutosehdotuksista. Filosofian maisteri Marianne Saariselle kiitokset avusta englanninkielisen tiivistelmän kanssa. Melkein koko väitöskirjailijan urani olen ollut niin kutsuttu apurahatutkija. Olen ollut sikäli onnellisessa asemassa, että minun ei ole tarvinnut kärsiä taloudellisesta epävarmuudesta. Suuret kiitokset siten taloudellisesta tuesta Kunnallis- III

5 alan kehittämissäätiölle, Tampereen yliopiston tukisäätiölle sekä OMY -tutkijakoululle tutkijakoulupaikasta. Väitöskirjailijan urani pari ensimmäistä vuotta työskentelin fyysisesti Tampereen yliopiston Kunnallistieteiden laitoksella ja sen jälkeen Oikeustieteiden laitoksella. Kiitän molempia laitoksia työtilan järjestämisestä. Kiitän myös molempien laitosten henkilökuntaa mukavasta ja rennosta työilmapiiristä sekä kaikenlaisesta yhteistyöstä. Varsinkin Oikeustieteiden laitoksen muita tutkijoita ja assistentteja haluan kiittää kanssakäymisestä. Evästiimiläisten keskustelut ovat rönsyilleet tutkimuksen teosta ja ongelmista kaikkeen muuhunkin taivaan ja maan välisiin asioihin, mutta ne ovat kuitenkin tuoneet kaivattua vaihtelua ja taukoa tutkijan arkipäiviin. Erityisen lämmöllä ajattelen vero-oikeuden assistenttia Anne-Mari Matikaista. Hän on ollut erittäin hyvä keskustelukumppani ja kuuntelija tämän kaiken keskellä niin ammatillisessa kuin henkisessäkin mielessä. Kiitän myös amanuenssi Sari Saastamoista keskustelukumppanuudesta, vertaistuesta sekä kaikenlaisesta yhteistyöstä ja avunannosta. Väitöskirjailijana ollessani olen samalla toiminut myös Kunnallistieteen yhdistyksen sihteerinä sekä sivutoimisena opettajana. Kiitokset Kunnallistieteen yhdistyksen hallituksen jäsenille sekä muille toimihenkilöille yhteistyöstä. Luentokeikkoja kunnallisoikeuden perusopinnoista olen pitänyt eri paikka kunnilla avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen kautta. Olen kiitollinen kunnallisoikeuden opettajakunnalle, jotka ensin tarjosivat tätä mahdollisuutta ja myöhemmin kannustivat jatkamaan. Nämä kaksi sivuhommaa ovat tehneet väitöskirjailijan urasta antoisamman ja opettavaisemman, kuin jos olisin pakertanut vain omaa tutkimustani. Näiden sivuhommien kautta olen saanut toivottua vaihtelevuutta työpäiviini. Jo se, että olen näiden kautta saanut tehdä yhteistyötä ja toimia muiden ihmisten kanssa, on ollut tärkeä lisä muutoin niin yksinäiselle väitöskirjailijan työlle. Luentokeikat olen kokenut erittäin tärkeiksi, sillä koen, että ne ovat edesauttaneet asiantuntemukseni kehittymistä ja ihmisenä kypsymistä. Kiitokset myös kaikille niille sukulaisille, tuttaville ja yliopistomaailman ihmisille, jotka joskus ovat kyselleet tutkimuksestani tai sen etenemisestä. Väitöskirjailija voi kokea tällaiset kyselyt joskus jopa ahdistavina. On kuitenkin kiva kokea kiinnostusta itseään ja työtään kohtaan. Utelut antavat sitä paitsi lisäpotkua työn jatkamiselle. Kiitos kaikille ystäville, kavereille ja tuttaville, joiden kanssa olen näiden vuosien aikana tehnyt mökkireissuja, istunut iltaa, pelannut lautapelejä tai muutoin viettänyt vapaa-aikaa. Elämä ilman kanssakäymistä teidän kanssanne olisi kovin tylsää ja sitä paitsi teidän ansiostanne tutkimushuolet ovat viikonloppuisin siirtyneet syrjään, jopa unohtuneetkin. Erityiset kiitokset ansaitsevat appivan- IV

6 hempani Sirkka ja Tuomo Sallinen. Heiltä olen saanut ymmärtäväistä ja kannustavaa taustatukea sekä tilapäisen majapaikan Otto-mäyräkoiralleni silloin, kun olen tarvinnut lomaa tai kun tutkimus on vaatinut kaiken huomioni. Viimeisimpänä, mutta kaikkein eniten, kiitosta ansaitsee aviomieheni Marko. Hän on kuunnellut iloni, tuskani, huoleni ja ongelmani. Hän on myötäelänyt kanssani koko väitöskirjailijan urani. Hän on uskomattomalla tavalla uskonut minuun ja kannustanut eteenpäin, silloin kun itse olen kokenut epävarmuutta. Älykkäänä miehenä hän on ollut kaiken lisäksi erittäin hyvä keskustelukumppani, liittyivät keskustelun aiheet sitten päivän politiikkaan, tutkimukseeni tai muihin elämän asioihin. Hän on myös patistanut minua lenkille huomatessaan, että päässäni on meneillään sellainen myllerrys, etten muutoin saisi yöllä nukutuksi. Mieheni ansaitsee kiitokset myös ajoittain yksinäisestä kodin hoitamisesta. Väitöskirjailijan ajatukset kun välillä ovat haahuilleet niin, ettei ole tullut huomatuksi kasvavia pyykkivuoria, likaisia astioita tai homehtuvia ruokia jääkaapissa. Mutta niinhän se on, rakkaus näkyy myös arjen pienissä asioissa ja toiminnoissa. Mieheni on varmaan yhtä helpottunut kuin minäkin tämän elämänvaiheen päättymisestä. Jo pelkästään siitä syystä, että tästedes rouvakin osallistuu enemmän arkiaskareisiin. Myös Otto-mäyräkoirani ansaitsee kiitoksen. Otto on itsepäisesti pitänyt huolen säännöllisistä happihyppelyistä ja kunnon lenkeistä sekä tuonut iloa arkipäiviini. Kiitos. Hämeenlinnan Sairiossa, maamme itsenäisyyspäivänä 2006 Sini Sallinen V

7 SISÄLLYS ALKUSANAT... III SISÄLLYS... VII LÄHTEET...XIII OIKEUSTAPAUKSET... XLV LYHENTEET...LI I JOHDATUS TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAAN Kunnan elinkeinopoliittinen toiminta ja sen merkitys Kunnan elinkeinopoliittisen toiminnan kehittyminen...2 II TUTKIMUSTEHTÄVÄN ASETTAMINEN JA KESKEISET KÄSITTEET Hallinnon lainalaisuus Kunnan itselleen ottamat tehtävät Kunnan tehtävien sääntely Kunnan tehtäväpiirin sääntelyn yleisyys ja joustavuus Monta kutsumistapaa Tarkastelua puoltavat tekijät Kunnan vapaaehtoisen tehtäväpiirin uudelleenelpyminen Tutkimuskohteeseen liitettävissä olevat oikeudelliset muutokset Teeman ajankohtaisuus Tutkimustehtävä Tutkimuksen metodiikka Oikeudelliset lähestymistavat Oikeusdogmaattisesta osuudesta Keskeisiä käsitteitä Kunnallinen itsehallinto Toimivalta toimiala tehtäväpiiri Kunnan yksityisoikeudellinen toimintakyky Julkinen valta ja kunnan vapaaehtoinen tehtäväpiiri Oikeusperiaate VII

8 III KUNNAN TEHTÄVIÄ KOSKEVAN KAHTIAJAOTTELUN MUODOSTUMINEN luvulla Saksassa vallinneita käsityksiä kunnan asemasta ja tehtävistä Lähtökohdat Eri koulukuntien ajatuksia Ruotsissa esitettyjä kunnan tehtävien jaotteluita Suomessa esitetyt kunnan tehtävien jaottelumallit Organisaatioiden erotteluun perustuvat jaottelut Hermansonin kahtiajaottelu Ståhlbergin, Willgrenin ja Kekkosen kolmijaottelu Yhteenvetoa Valtion valvontaa korostavat jaottelut Kuuskosken jaottelu Muut jaottelut Yleinen erityinen -jaottelun vakiintuminen Jaotteluun vaikuttaneet tekijät Vakiintumisen syyt Vakiintumisen seurauksia Yleinen erityinen -jaottelun jatkuminen? Jaottelun perusteisiin kohdistuneet muutokset Viitteitä uudenlaisesta jaottelusta? IV KUNNAN ITSELLEEN OTTAMAT TEHTÄVÄT KUNNALLISEN ITSEHALLINNON OMINAISPIIRTEENÄ Lähtökohtia Kunnallisen itsehallinnon säädösperusta Kunnallisen itsehallinnon rajallisuus ja perustuslainsuoja Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan muodostuminen Hallitusmuodon voimaantulolla aluksi vähäinen vaikutus Oikeustieteilijöiden näkemykset Perustuslakivaliokunnan viimekätinen rooli Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa nauttiva sisältö Oikeustieteilijöiden näkemykset perustuslainsuojan laajuudesta Perustuslakivaliokunnan käytäntö Näkemykset kunnan itselleen ottamien tehtävien perustuslainsuojasta VIII

9 5 Kunnan itselleen ottamat tehtävät kunnallisen itsehallinnon ominaispiirteenä V KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIA TEHTÄVIÄ KOSKEVAT PERINTEISET MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Lähtökohdat Kunnan tehtäväpykälän tulkintaan perustuvat perusteet Yhteisyydestä yleishyödyllisyyteen Työnjako Paikallisuus Spekulatiivisen toiminnan kielto Harkintavallan rajoitusperusteet Tarkoitussidonnaisuus Objektiviteetti Suhteellisuus Yhdenvertaisuus Muut esitetyt perusteet Yhteiseen kokonaisuuteen sopeutuminen ja sen etujen huomioiminen Yleisiin perusteisiin nojautuminen Hallinnon toissijaisuus Yleiset käyttäytymis- ja suhtautumissäännöt Yhteistoiminta yksityisoikeudellisten yhteisöjen kanssa Taloudelliset näkökohdat Sopeutuminen muuhun lainsäädäntöön Perusteiden muodostumiseen liittyviä huomioita Laillisuusharkintaa vai tarkoituksenmukaisuusharkintaa? Yleinen toimiala merikoskelaisen opin mukaan Harkintatyyppien yhteenkietoutuminen VI KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIEN TEHTÄVIEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET REUNAEHDOT Kuntalain 1.3 :stä ilmenevät periaatteet Momentin oikeudellinen merkitys Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen periaate Kestävän kehityksen periaate Kestävän kehityksen kansainväliset lähtökohdat Kestävän kehityksen oikeusvaltio ja EU IX

10 1.3.3 Kestävä kehitys kunnallisoikeudellisena periaatteena Vaikutus kunnan itselleen ottamiin tehtäviin Paikallisuuden periaatteen konkretisoituminen Loppuhuomautuksia Spekulatiivisen toiminnan kiellon periaate Kysymys hallinnon toissijaisuuden periaatteesta Pohdiskelua hallinnon toissijaisuuden alkuperästä Perusteluja hallinnon toissijaisuuden hylkäämiselle Kysymys työnjaon periaatteesta Työnjaon lähtökohdat Työnjako suhteessa valtioon Aluepoliittisen lainsäädännön kehittyminen Valtion rooli alueellisessa elinkeinopolitiikassa Maakunnallinen elinkeinopolitiikka Pohdiskelua työnjaon periaatteeseen liittyen Perusoikeuksien vaikutukset Perusoikeuksien korostuminen Perusoikeuksien kohdistuminen kunnan vapaaehtoiseen tehtäväpiiriin Julkisen vallan turvaamisvelvollisuus Perusoikeuksien ulottuminen kunnan vapaaehtoiselle tehtäväpiirille Perusoikeuksien vaikutukset kunnan itselleen ottamiin tehtäviin Kysymys erityislainsäädännön tehtävien täydentämisestä VII KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIEN TEHTÄVIEN KEINOIHIN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET REUNAEHDOT Lähtökohtana vapaus valita ja yksityisoikeudellinen toimintakyky Kunnallisen itsehallinnon huomioonottamisen periaate Yhtiöitetyn toiminnan toimialanmukaisuuden periaate Suhteellisuusperiaate Hankintasäännösten asettamat rajoitukset Hankintasäännökset ja niiden tavoitteet Hankintasäännösten soveltamisedellytykset Soveltamisedellytyksistä yleisesti Hankintayksikkö Hankintayksikön kriteerit Tarkastelua kunnan osakeyhtiöihin liittyen X

11 5.3 Hankintasäännösten aiheuttamat rajoitukset Valtiontukea koskevien säännösten vaikutus kunnan elinkeinopoliittisiin keinoihin EU:n perustamissopimuksen valtiontukea koskevat artiklat Artiklan 87 soveltamisedellytykset Valtiontuen käsite Kauppa- ja kilpailukriteeri Valtiontukisäännösten soveltaminen kunnan tukitoimenpiteisiin artiklan 1 kohta Yhteismarkkinoille soveltuvan tukitoimenpiteen edellytykset Lähtökohdat Mahdolliset poikkeukset Erityiset edellytykset joissakin tukimuodoissa Tuki paikalliseen toimintaan Tuki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin De minimis -sääntö Keinojen arvioiminen valtiontukisäännösten perusteella VIII KUNNAN ITSELLEEN OTTAMIEN TEHTÄVIEN TOTEUT- TAMISEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET REUNAEHDOT Vapausoikeudet Yhdenvertaisuuden periaate Yhdenvertaisuuteen liittyvät säännökset Suomessa ja EU:ssa Erityisesti kunnan elinkeinopolitiikkaan kohdistuvat säännökset Pohdintaa Objektiviteettiperiaate Luottamuksensuojaperiaate EU-oikeudessa Suomen hallinto-oikeudessa Vaikutus kunnan itselleen ottamiin tehtäviin Kilpailuoikeudelliset reunaehdot Kilpailunrajoitussäännökset Suomessa ja Euroopan unionissa Kilpailunrajoitussäännösten soveltamisedellytykset Kilpailunrajoituslain soveltamisedellytykset Elinkeinonharjoittajan käsite Elinkeinonharjoittaminen kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä EU-artiklojen soveltamisedellytykset XI

12 EU-oikeuden yrityskäsite Kauppakriteeri, kilpailukriteeri ja aluekriteeri Soveltaminen kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä Kunnan vapaaehtoiseen toimintaan kohdistuvat kilpailunrajoitukset Yleiset kilpailunrajoitukset Määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto Kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman käsite EU-oikeuden määräävän markkina-aseman käsite Määräävä markkina-asema kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä Määräävän markkina-aseman väärinkäytön muodot Pohdiskelua vapaaehtoiseen tehtäväpiiriin liittyen Taloudellisen riskin minimoimisen periaate Kysymys omakustannusperiaatteesta Omakustannusperiaatteen asema kunnallishallinnossa Perusteluja omakustannusperiaatteen hylkäämiselle Kohtuusperiaate Kohtuusperiaatteen vakiintuminen Suomen hallinto-oikeudessa Kohtuusperiaate kunnan vapaaehtoisella tehtäväpiirillä Kohtuusnäkökohdat oikeuskäytännössä Pohdiskelua vakiintumisesta ja merkityksestä Kilpailun turvaamisen periaate IX TUTKIMUKSEN TULOKSIA Oikeudelliset reunaehdot nykyisen oikeusjärjestelmän mukaan Kunnan itselleen ottamia tehtäviä koskeva oikeudellinen arviointi Oikeudellisten reunaehtojen soveltaminen Kunta- ja tilannekohtaisuus Kunnan elinkeinopoliittiseen toimintaan liittyviä huomioita Laajemmat mahdollisuudet rajoitetummat keinot Liiketoiminnan ulottuvuus Markkinoilla toimiminen ja voiton tavoittelu Muita huomioita Toteutuvatko joustavuus ja yleisyys? Kunnan itselleen ottamien tehtävien tulevaisuus? De lege ferenda -näkökohtia ABSTRACT XII

13 LÄHTEET KIRJALLISUUS Aalto-Setälä, Ilkka Kärkkäinen, Hannu K Lehto, Petri Petäjäniemi-Björklund, Anne Stenborg, Markku: Kilpailulait ja julkiset hankinnat. Tietosanoma. Smedjebacken Aarnio, Aulis: Mitä lainoppi on? Forum-oikeustiede. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki Oikeussäännösten tulkinnasta. Tutkimus lainopillisen perustelun rationalisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Juridica. Helsinki Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva (Aarnio 1989a) Ottakaamme oikeussäännöt vakavasti. Oikeus 2/1989, s (Aarnio 1989b) Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Teoksessa: Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Werner Söderström Lakitieto Oy. Helsinki Oikeusvaltio tuomarivaltio? Teoksessa: Aarnio, Aulis Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio. Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Aattonen, Toivo: Harkintavallan väärinkäytöstä hallintotoiminnassa. Lakimies 1949, s Adamantopoulos, Konstantinos: State Aid and Public Undertakings with Specific Reference to the Airline Sector. Teoksessa: Biondi, Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Oxford University Press. Oxford Ahlborn, Christian Berg, Claudia: Can State Aid Control Learn from Antitrust? The Need for a Greater Role for Competition Analysis under the State Aid Rules. Teoksessa: Biondi, Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Oxford University Press. Oxford Aine, Antti: Kilpailulainsäädännön vaikutus sopimusten pätevyyteen. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden julkaisusarja A:95. Turku EY:n kilpailuoikeuden soveltamisen hajauttaminen. Teoksessa: Helander, Petri Lavapuro, Juha Mylly, Tuomas (toim.): Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A. juhlajulkaisut N:o 11. Turku Alanen, Aatos: Yleinen oikeustiede. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 26. Helsinki Alanen, Pekka: Kunnan yleinen toimiala. Erillisselvitys N:o 4. Kunnallishallintokomi tean mietintö 1973:60. Alexy, Robert: Theorie der juritischen Argumentation: Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juritischen Begründung. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main Theorie der Grundrechte. Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, Band 28. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Theorie der Grundrechte. Suhrkamp Verlag. Frankfurt Am Main XIII

14 Alkio, Mikko Wik, Christian: Kilpailuoikeus. Talentum. Jyväskylä Andersen, Ernst: Administrativt tilsyn med kommunalforvaltning. En stuide inderfor den offentlige ret. G.E.C.Gads Forlag. Kobenhavn Anderson, Nicholas Tuhkanen, Jorma: Järkevän sijoittamisen perusteet. Edita. Helsinki Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement. Sweet & Maxwell. London Backman, Eero: Rikoslaki ja yhteiskunta I. Teoreettinen erittely rikosoikeuden tieteenkäsityksistä 1800-luvulla ja sen konkretisointi moraalin, uskonnon ja rikoslain suhteisiin Suomessa vuosina Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 115. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Bacon, Kelyn: State Aid in the English Courts, Definition and other Problems. Teoksessa: Biondi, Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Oxford University Press. Oxford Balázs, István: Public Administration in Hungary. The present situation of central public administration and local governments in Hungary. Teoksessa: Public Administration in Hungary. Collection of Studies published by the Institute in 1992 in English and French language. Hungarian Institute of Public Administration. Budapest Becker, Erich: Entwicklung der deutschen Gemeinden und Gemeindeverbände im Hinblick auf die gegenwart. Teoksessa: Peters, Hans: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Herausgegeben in Verbindungen mit den kommunalen Spitzenverbänden im Auftrage des Forschungsinstitutets für Sozial- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Köln. Erster Band Kommunalverfassung. Springer Verlag. Berlin (Becker 1956a) Die Selbstverwaltung als verfassungsrechtliche Grundlage der kommunalen Ordnung in Bund und Länder. Teoksessa: Peters, Hans: Handbuch der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Herausgegeben in Verbindungen mit den kommunalen Spitzenverbänden im Auftrage des Forschungsinstitutets für sozial- und Verwaltungswissenschaften an der Universität Köln. Erster Band Kommunalverfassung. Springer Verlag. Berlin (Becker 1956b) Beer, Rüdiger Robert Laux, Eberhard: Die Gemeinde. Einführung in die Kommunalpolitik. 3. durchgesehene und erweiterte Auflage. Günter Olzog Verlag. München Wien Björne, Lars (toim.): Suomalaista oikeustiedettä Caloniuksesta Zittingiin. Osa I. 2. laajennettu painos. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A:74. Turku Bleckmann, Albert: Europarecht. Das Recht der Eoropäischen Union und der Europäischen Gemeinschaften. 6. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Academia iuris, Lehrbücher der Rechtswissenschaft. Carl Heymanns Verlag KG. Köln Blodig, Hermann: Die Selbstverwaltung als Rechtsbegriff. Eine Verwaltungsrechtliche Monographie. Wilhelm Braumyller. K.U.K. Hof- und Universitätsbuchhändler. Wien und Leipzig Blomberg, H.: Den nordiska förvaltningsrätten. Allmänna delen. Gyldendalske Bog handels Forlag. Kjobenhavn Blomstedt, Yrjö: K. J. Ståhlberg. Valtiomieselämäkerta. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu XIV

15 Bohlin, Alf: Kommunalrättens grunder. Norstedts juridik. Stockholm Borchardt, Klaus-Dieter: Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union. Eine systematische Darstellung für Studium und Praxis. 2. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. C.F.Müller Verlag. Heidelberg Bovis, Christopher: Public Procurement in the European Union. Palgrave Macmillan. Basingstoke Brorström, Björn Haglund, Anders Solli, Rolf: Förvaltningsekonomi. En bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting. Student litteratur. Lund Brusiin, Otto: Tuomarin harkinta normin puuttuessa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja N:o 14. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Bruun, Santtu von: Kuntien tulevaisuus. Kuntajohdon asiantuntijoiden näkemyksiä kuntien tulevai suudesta. Suomen Kuntaliitto. Helsinki Bull, Thomas: Självständighet och pluralism om vertikal maktdelning i Sverige. Teoksessa: Marcusson, Lena (red.): Festskrift till Fredrik Sterzel. Iustus Förlag. Uppsala Burmeister, Frank Staebe, Erik: Räumliche Beschränkung für kommunale Wirtschaftsunternehmen ein Verstoß gegen Europäisches Recht. Europarecht 2004, heft 5, s Carlsson, Kenny Söderlind, Erik Ulriksson, Magnus: Konkurrenslagen. En kommentar. Norstedts Juridik AB. Stockholm Dieckmann, Jochen: Die Städte im Bundesstaat. Teoksessa: Wollmann, Hellmut Roth, Roland (Hrsg.): Kommunalpolitik. 2. völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Politisches Handeln in den Gemeinden. Schriftenreihe, Band 356. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn D Sa, Rose M: European Community Law on State Aid. Sweet & Maxwell. London Dworkin, Ronald: Takings Rights Seriously. New Impression with a Reply to Critics. 3. impression. Duckworth. London Law s Empire. Fontana Masterguides. London Takings Rights Seriously. New Impression with a Reply to Critics. 5. impression. Duckworth. London Eckhoff, Torstein Helgesen, Jan E: Rettskildelaere. 5 utgave. Universitetsforlaget. Oslo Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi: EU-oikeuden perusteet. Tampereen yliopisto, julkisoikeuden laitos. Tampere Eilavaara, Pertti: Kunnan toimiala ja elinkeinojen tukeminen. Lapin korkeakoulun oikeustieteiden osaston juhlakirja. Pohjoismaisen oikeuden instituutti. Juridica lapponica 1. Lakimiesliiton kustannus. Rovaniemi Muuttuvan hallinnon oikeuskysymyksiä. Kuntien elinkeinopolitiikasta, kanto kykyluokituksesta, yksityistämisestä ja metsän rahoituksesta. Lapin korkeakoulun oikeustieteiden julkaisuja, sarja B, tieteellisiä tutkielmia ja selvityksiä 11. Rovaniemi Ekroos, Ari: Ympäristö- ja luonnonsuojeluoikeuden perusteet. Johdatusta ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua sekä luonnonvarojen käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Oy Edita Ab. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica I. Varallisuus ja yritysoikeus. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja n:o 24. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki XV

16 Encyclopedia Iuridica Fennica V. Julkisoikeus. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C- sarja n:o 28. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Encyclopedia Iuridica Fennica VII. Oikeuden yleistieteet. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja n:o 30. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Erich, Rafael: Suomen valtio-oikeus I osa. Tietosanakirja Osakeyhtiö. Helsinki Suomen valtio-oikeus II osa. Werner Söderström osakeyhtiö. Porvoo Eriksson, Lars D.: Syrjintäkielto ja yhdenvertaisuus. Lakimies 5-6/1996, s Ympäristöetiikan haasteet: Huomioita biosentrismin synnyttämistä kysymyksistä. Teoksessa: Thure, Velimatti (toim.): Oikeus ja oikeudenmukaisuus: Oikeustieteen päivät Joensuussa. Joensuun yliopisto, julkisoikeuden laitos. Joensuu Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. WSOY. Helsinki Eskola, Aarne: Maalaiskuntien elinkeino- ja teollistamislautakuntien tehtävistä. Maalaiskunta 11/1957, Evald, Jens: Om retsprincipper i formueretten. Teoksessa: Dalberg-Larsen, Jørgen Kristiansen, Bettina Lemann (red.): Om retsprincipper: Jurist- og Økonom forbundets Forlag. København Evans, Andrew: EC Law of State Aid. Oxford European Community Law Series. Oxford Fischer, Mary Black, Antony: Community in historical perspective. A translation of selections from Das Deutsche Genossenschaftsrecht by Otto von Gierke (1868), principally from volume 1 Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. Cambridge University Press. Cambridge Forsberg, Niclas: Offentlig upphandling i praktiken. Norstedts Juridik AB. Stockholm Friend, Mark: State Guarantees as State Aid: Some Practical Difficulties. Teoksessa: Andrea Eeckhout, Piet Flynn, James (ed.): The Law of State Aid in the European Union. Biondi. Oxford University Press. Oxford Goyder, D. G.: EC Competition LAW. 4. edition. Oxford University Press. Oxford Gustafsson, Agne: Kommunal självstyrelse. Kommunerna i det politiska systemet. LiberLäromedel. Lund Kommunal självstyrelse. Kommunerna i det politiska systemet. 4. reviderade upplagan. Liver Förlag. Lund Hagman, Konrad: Sveriges kommunallagar. Förordningarna den 21 mars 1862, jämte en mängd andra till kommunallagstiftningen hörande författingar. 2. fullständigt omarbetade upplagan. Fröleen & Comp. Stockholm Hagman, Rauni: Kilpailunrajoitus. Uusi kilpailulainsäädäntö ja ETA-sopimuksen kilpailusäännöt. Yrityksen Tietokirjat Oy. Jyväskylä Hallberg, Pekka: Hallitusmuodon soveltamisesta hallintolainkäytössä. Teoksessa: Holopainen, Toivo Hallberg, Pekka ja Hidén, Mikael (toim.): Juhlajulkaisu Aarne Nuorvala Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja C-sarja 18. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Kunnat ja elinkeinoelämä. Lakimies 7-8/1983, s Kuntien toimivalta ja kansainväliset kysymykset. Suomen Kunnallislehti 4/1988, s XVI

17 Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa: Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki Arvot tasapainossa? Mietteitä oikeudesta, kilpailukyvystä ja hyvinvoinnista. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki Hankintalakityöryhmän muistio. Julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän muistio Kauppa- ja teol lisuusministeriö, Julkaisuja 36/2004. Helsinki Hannus, Arno: Uusi kunnallislaki. 2. korjattu painos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 176. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Kunnallisoikeuden pääpiirteet. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 181. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Uusi kunnallislaki. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o painos. Helsinki Hannus, Arno Hallberg, Pekka: Kunnallislaki. 4. korjattu painos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 176. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva Kunnallislaki. 7. painos. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 176. Werner Söderström Osakeyhtiö. Helsinki Kuntalaki. 2. laitos. Werner Söderström Lakitieto OY. Juva Harisalo, Risto: Innovaatioiden diffuusio kunnallishallinnossa. Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol Tampereen yliopisto. Tampere Harjula, Heikki: Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. 4. uudistettu painos. Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Kuntalaki -tausta ja tulkinnat. 5. uudistettu painos. Talentum. Helsinki Herdegen, Matthias: Constitutional Rights and the Diminishing State. Teoksessa: Christian Starck (ed.): Constitutionalism, Universalism and Democracy a comparative analysis; The German Contributions to the Fifth World Congress of the International Association of Constitutional Law. Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, band 75. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Herlitz, Nils: Föreläsningar i förvaltningsrätt II. Den offentliga förvaltningens organisation. Förra delen. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. Stockholm Föreläsningar i förvaltningsrätt II. Den offentliga förvaltningens organisation. 2. utvigdade upplagan. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. Stockholm Hermanson, Robert: Anteckningar enligt professor R. F. Hermansons föreläsningar övfer inhemsk förvaltningsrätt. Viktor Pettersson & C:os Tryckeri-Aktiebolaget. Helsingfors Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. 2. lisätty ja korjattu painos. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo Lausuntoja ja mietintöjä. Valtioneuvoston toimeksiannosta koonnut ja julkaissut sitä varten asetettu komitea. Helsinki Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Tärkeimmissä kohdissaan nykyisen lainsäädännön tasolle saatettuna. Helsingin yliopisto. Helsinki XVII

18 Hermanson, Robert Kaira, Kaarlo (toim.): Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Liitteenä perustuslait ja niihin liittyviä lakeja. 3. uudistettu painos. Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Porvoo Helsinki Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. 4. uudistettu painos. Suomen valtiosääntö pääpiirteittäin. Porvoo Hesse, Konrad: Bedeutung der Grundrechte. Teoksessa: Benda, Ernst Maihofer, Werner Vogel, Hans-Jochen: Handbuch des Verfassungsrechts der Bundes republik Deutschland. 2. neuarbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter. Berlin Heuru, Kauko: Uusi kuntalaki. Painatuskeskus Oy. Helsinki Kunnan päätösvallan siirtyminen. Oikeudellinen tutkimus kunnanvaltuuston vallasta suomalaisen kunnallishallinnon demokraattisten arvojen ja tehokkuusarvojen ristipaineessa. Acta Universitatis Tamperensis 760. Tampereen yliopisto. Tampere Kuntalaki käytännössä. Edita Oyj. Helsinki Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Talentum. Helsinki Hyvä hallinto. Edita Publishing OY. Helsinki Perustuslaillinen kunnallishallinto. Edita. Helsinki Heuru, Kauko Mennola, Erkki Ryynänen, Aimo: Kunnallinen itsehallinto. Kunnallisoikeuden perusteet. Kauppakaari, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Hidén, Mikael: Perusoikeudet hallitusmuodon II luvussa. Oikeustiede Jurisprudentia I. Helsinki Perusoikeuksien yleisiä kysymyksiä. Teoksessa: Nieminen, Liisa (toim.): Perus oikeudet Suomessa. Kauppakaari OYJ, Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Hietala, Kari: Yrittäjyyden edistäminen. Myyttejä, mielikuvia, asenneilmastoja. Yliopistopaino. Helsinki Hillborn, Ingegärd Hjert, Christer Petersén, Leif Reinholdsson, Jonas Reuterfors-Mattson, Irene Riberdahl, Curt Torngren, Håkan Wikell, Staffan: Kommunnallagen. Kommentarer och praxis med ändringar t.o.m. i januari Svenska Kommunförbundet och Kommentus Förlaf. Stockholm Hirttiö, Kalevi: Oikeusperiaatteista ja niiden merkityksestä. Teoksessa: Hirttiö, Kalevi Husa, Jaakko Pohjolainen, Teuvo: Näkökulmia periaatteisiin. Lapin yliopiston hallintotieteellisiä julkaisuja B, tutkimusraportteja ja selvityksiä 7. Lapin yliopisto. Rovaniemi Hjelmborg, Simon Evers Jakobsen, Peter Stig Poulsen, Sune Troels: Public Procurement Law the EU directive on public contracts. DJØF publishing. Copenhagen Hoikka, Paavo: Kotikunta kukoistamaan. Tutkimus yrittäjien ja kunnallisten päättäjien suhteista kunnan elinkeinopolitiikassa. Suomen Yrittäjäin Keskusliitto R. Y. ja Yritystoiminnan Kehit tämissäätiö. Länsi-Savo OY. Mikkeli Hoikka, Paavo Lehkonen, Raimo Rajala, Tuija Ryynänen, Aimo Siitonen, Pentti Tetri, Eija: Kuntalaki kunnallishallinnon peruslakina. Kuntalain seurantatutkimus. Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos, Julkaisusarja 1/1999. Tampere Holopainen, Toivo: Kunnan asema valtiossa. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 81. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Kunnan toimiala muuttuvassa yhteiskunnassa. Suomen Kunnat 11/1981, s XVIII

19 Muuttuvan kunnan muuttuva toimiala. Suomen Kunnat 5/1982, Oikeuden kahtiajaon perusteista ja merkityksestä. Lakimies 7-8/1984, s Horváth, Tamás M: The Reformed Hungarian Self-government. Teoksessa: Public Administration in Hungary. Collection Studies published by the Institute in 1992 in English and French language. Hungarian Institute of Public Administration. Budapest Huovila, Mika: Periaatteet ja perustelut. Tutkimus käräjäoikeuden tuomion faktaperusteluista prosessuaalisten periaatteiden valossa arvioituna. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 242. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Hurskainen, Aimo: Hallintopäätöksen perustelemisesta. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja N:o 63. Joensuu Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan oikeusdogmatiikan metodologiasta. Acta Universitatis Lapponiensis N:o 4. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä Johdatus oikeusvertailuun. Oikeusvertailun perusteet erityisesti julkisoikeutta silmällä pitäen. Kauppakaari OYJ, Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Non liquet? Vallanjako, perusoikeudet, systematisointi oikeuden ja politiikan välisiä rajankäyntejä. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 254. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Hyltoft, Christian: Die Arbeit des Europarats-Ausschusses für lokale Strukturen. Teoksessa: Knemeyer, Franz-Ludwig (hrsg.): Die Europäische Charta der kommunalen Selbsverwaltung. Kommunalrecht Kommunalverwaltung, Band 1. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Hyvönen, J. T. (toim.): Maalaiskuntain kunnallislaki. Lyhyillä selityksillä varustettuna ja Kunnallinen vaalilaki sekä asetus taajaväkisistä yhdyskunnista. Kustannusosake yhtiö Otava. Helsinki Ikkala, Olli: Kunnan yleinen toimivalta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 60. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Ikola, Arto Rothovius, Timo Sahlström, Petri: Yritystoiminnan tukeminen kunnissa. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 40. Helsinki Indén, Tobias: Svenska kommuners engagement på en öppen marknad problem med bristande konkurrensneutralitet som kräver en lösning. Teoksessa: Mäkinen Eija (red.): Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt de grundläggande fri- och rättigheterna. Tammerfors universitet. Rättsvetenskapliga institutionen. Tammerfors Indén, Tobias Madell, Tom: Allmännyttig verksamhet eller missbruk av dominerande ställning? Kommunrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar. Juridisk tidskrift , s Jellinek, Georg: System der subjektiven öffentlichen Rechte. 2. unveränderter Nachdruck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt Johnson, Nevil: Länderbericht Großbritannien. Das Verhältnis Großbritanniens zur Charta. Teoksessa: Knemeyer, Franz-Ludwig (hrsg.): Die Europäische Charta der kommunalen Selbsverwaltung. Kommunalrecht Kommunalverwaltung, Band 1. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Jones, Alison Sufrin, Brenda: EC Competition Law. Text, Cases and Materials. 2. edi tion. Oxford. Oxford XIX

20 Jonkka, Jaakko: Syytekynnys. Tutkimus syytteen nostamiseen vaadittavan näytön arvioinnista. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 187. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. 3. uudistettu painos. Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus. Helsinki Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Iura Nova. Gummerus Kirjapaino Oy. Turku Jääskeläinen, Jukka: Kunta, käyttäjä, markkinavoima. Kunnallisen monopolin ohjaus ja johtaminen. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 4. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki Kahila, Petri: Kolme maata ja kolme elinkeinopolitiikkaa: Suomi, Saksa ja Irlanti. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C: 138. Turun yliopisto. Turku Kaijser, Fritz: 1862 års kommunalförordningar. Tillkomst och innebörd. Ekonomisk, social och ideapolitisk bakgrund. Teoksessa: Hudra år inder kommunalförfattningarna Svenska Landskommunernas Förbund, Svenska Landstingsförbundet, Svenska Stadsförbundet. Stockholm Kalima, Kai: Kunnan yleinen toimiala kunnallislain 4 1 momentin mukaan. Kunnallisoikeudellinen lisensiaatintutkimus (painamaton). Turku Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Oikeus 3/1983, s Kunnan talous. Tutkimus kunnan taloudenhoidon oikeudellisista perusteista. Gummerus Kirjapaino OY. Jyväskylä Julkisyhteisöjen hankintatoimi. Tutkimus julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöistä ja käytännöistä. 3. painos. Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ OY. Helsinki Kalliomaa-Puha, Laura: Julkisten hankintojen kansainvälinen sääntely. Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja 3. Helsinki Kaltenborn, Jens: Der Schutz der kommunalen Selbstverwaltung in Recht der Euro päischen Union. Kommunalrecht Kommunalverwaltung, Band 21. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden Kangas, Urpo: Lesken oikeudellinen asema. Oikeusdogmaattinen tutkimus lesken sosi aaliturvan laajuudesta. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:O 156. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki (toim.): Oikeustiede Suomessa Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki Karapuu, Heikki: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Teoksessa: Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perus oikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki (Karapuu 1999a) Oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Teoksessa: Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY. Helsinki (Karapuu 1999b) Kaukovalta, K. V.: Suomen maalaiskuntien kunnallisen itsehallinnon historia. Maalaiskuntien Liiton julkaisuja 1. Helsinki Kauppi, Aaro: Kunnallinen liiketoiminta. OY Liiton Kirjapaino. Oulu XX

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa

Oikeus veteen. Antti Belinskij. Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Antti Belinskij Oikeus veteen Talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Tuomas Mylly. Oikeustieteellinen tiedekunta. Eurooppalainen talousoikeus PROFESSORILUENTO Professori Tuomas Mylly Eurooppalainen talousoikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 4.2.2015 Professori Tuomas Mylly pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. helmikuuta

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338.

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338. LIST OF PUBLICATIONS Juha Lavapuro 25.9.2012 A. Articles in refereed scientific journals 1. Lavapuro, J., Ojanen T. & Scheinin M.: Rights-Based Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist

Lisätiedot

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE Liisa Nieminen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2098-6 ISBN 978-952-14-2099-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS EUROOPAN UNIONIN OIKEUS euroopan unionin oikeus Juha Raitio TALENTUM PRO Helsinki 2016 Pojalleni Joelille Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Juha Raitio Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2497-7

Lisätiedot

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma

Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma 63 Julkisoikeus: hallinnon juridiikan ohjelma Tieteenalana ja yliopistollisena oppiaineena julkisoikeus käsittelee valtiota, kuntia ja muita julkisyhteisöjä, niiden oikeudellista rakennetta, julkisen vallan

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6)

Ilmaolympiapistoolin SM-kilpailut 2012 Eräluettelo Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) Lauantai 24.3.2012 Sivu 1 (6) I erä klo 11:00, toinen puolikas 15:00 1. Y 2. Heikkinen Matti P-HA Y 3. Helassalo Heikki RSA Y 4. Virtanen Seppo P-HA Y 5. Meinander Ari LAS Y 6. Nevalainen Tarja SA Y 7.

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Hallinto-oikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Hallinto-oikeus 25 op opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012 Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Liisa Hankonen KUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Johtamismallina kunnanjohtaja, pormestari ja kunnallisneuvos Julkisoikeuden pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

I Finanssivalta ja sen ulottuvuus 1

I Finanssivalta ja sen ulottuvuus 1 Sisällys Esipuhe v Esipuhe teoksen toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenteet xv vi I Finanssivalta ja sen ulottuvuus 1 1. Finanssivallan ala 1 2. Julkistalous ja tutkimus 5 2.1 Politologia ja julkistalous

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI

SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI Arvo Myllymäki TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media ja tekijä ISBN 978-952-14-1526-5 Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS

Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS Erkki J. Hollo Tuomas Kuokkanen Robert Utter ILMASTO-OIKEUS TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1503-6 Kariston

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI Vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright Talentum Media Oy ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Kustantaja Talentum Media Oy Kansi: Lauri

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014

ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 1 (8) 5.6.2013 Liite 2/ ETA-KELPOISUUSKOE 2013-2014 Toisessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa valtiossa suoritetun tutkinnon perusteella on mahdollista saada kelpoisuus virkaan tai tehtävään,

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Pia-Maria Sillanpää RAKENTEELLINEN YHTEISTYÖ KUNNAN TOIMINNASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Pia-Maria Sillanpää RAKENTEELLINEN YHTEISTYÖ KUNNAN TOIMINNASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Pia-Maria Sillanpää RAKENTEELLINEN YHTEISTYÖ KUNNAN TOIMINNASSA Pro gradu -tutkielma Kunnallisoikeus Tampere 2007 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos SILLANPÄÄ,

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Lakiklinikka, 13.9.2012 Kuntamarkkinat Pasi Pönkä, lakimies Kunta Yhtiökokous Hallitus Toimitusomistajana johtaja OYL 1:7 OYL 5:2 (t) OYL 6:2 (t) OYL 6:17

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

KUNNAN TOIMIALARAJOJEN MUUTOS ELINKEINOPOLITIIKASSA

KUNNAN TOIMIALARAJOJEN MUUTOS ELINKEINOPOLITIIKASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Olli Niemi KUNNAN TOIMIALARAJOJEN MUUTOS ELINKEINOPOLITIIKASSA Pro gradu -tutkielma Kunnallisoikeus Tampere 2006 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Helena Niemi Kunnallinen päätösvalta, asukkaiden itsehallinto

Helena Niemi Kunnallinen päätösvalta, asukkaiden itsehallinto TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Helena Niemi Kunnallinen päätösvalta, asukkaiden itsehallinto ja kaavoitus Pro Gradu- tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015 Sisällys Kuvat... III TIIVISTELMÄ... IV

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Patentti strategisena kilpailun välineenä

Patentti strategisena kilpailun välineenä T i m o - J a a k k o Uotila Patentti strategisena kilpailun välineenä Oikeudellis-liiketaloudellinen tutkimus patentista ja sen toimivuudesta yrityksen strategiassa Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016

SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 SOSIAALIOIKEUS Kaarlo Tuori Toomas Kotkas TALENTUM PRO Helsinki 2016 5., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT

XXXXII AVOIMET LUHANGAN KISAT Pienoiskivääri lauantai 16.7.2016 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 10:30 mennessä. Paikka Sarja Nimi Seura Makuu Asento 1 2 3 M 50 Jari Lehtinen KSA x x 4 M 50 Juha Haavisto

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ

ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ ETELÄ-SUOMEN AM-KILPAILUT 8. - 9.9.2007 / HYVINKÄÄ TULOKSET - KIVÄÄRI 50m Kivääri 20 ls, makuu sarja 12T: 1) Sebastian Långström KSF 189, 2) Jens Rudnäs RS 189, 3) Niklas Nyman KSF 186, 4) Karolina Ekholm

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011

ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI. OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 ENNAKKOPÄÄTÖSANALYYSI OTT, VT Sampo Mielityinen 22.9.2011 Kurssin vaiheet Aloitusseminaari, ohjeet harjoitustyötä varten: to 22.9. klo 14-18 AU102 Töiden purku (esitykset, opponoinnit, keskustelu): Ma

Lisätiedot

Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus. Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa Suomen Kuntaliitto

Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus. Kunta, kuntalaiset ja palvelut tulevaisuudessa Suomen Kuntaliitto Kunnallisen itsehallinnon kokonaisuus Kunta, kuntalaiset ja palvelut l tulevaisuudessa kuntien uudistamisen perusteet 19.2.2013 Sini Sallinen, projektipäällikkö, Suomen Kuntaliitto 1 Mitä tarkoittaa kunnallinen

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot