12/2008. Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta. Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 UUSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12/2008. Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta. Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 UUSI"

Transkriptio

1 12/2008 Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta UUSI Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7

2 sisältö 10 Syysedustajakokous 12 Kunnallisvaaleissa hyväksyi korotetun jäsenmaksun sekä budjetin ja talousarvion ensi vuodelle. oli UIL:n ehdokkaita laajasti ja läpimenneitäkin lähes kaikista puolueista. Yksi heistä on nuori keskustalainen insinööriopiskelija Matias Ojalehto. Pääkirjoitus... 5 Koulutuksella tuottavuus nousuun ei lomautuksilla Uutisia... 6 Kolumni... 8 Lama vai taantuma? Puheenjohtajan palsta... 9 Liitosta erosi yhdistyksiä, liitto jatkaa kaikkien jäsentensä edunvalvontaa Edunvalvontaa Syysedustajakokous korotti jäsenmaksua Uuden Insinööriliiton jäseniä runsaasti kuntien valtuustoihin Palkansaajat ankaran ajan puristuksessa Tietoa lomautuksesta Ulosmarssi ja ELY-mielenilmaus kokosi virkamiehet Vaasan torille Yhteiskunnasta Tunnusta tunteesi työpaikalla Toimihenkilöt on yritetty kesyttää monin tavoin Akavalainen kuluttaja suosii kotimaista Totta ja tutkittua Yritykset aikovat panostaa palkitsemisen kokonaisuuteen Luottamus työelämässä ja organisaatioiden muutoksessa Maailmalta Valmiiksi ennen joulua! Osaaminen Innovointi tarvitsee rinnalleen kokemusta Taidestimulaatio sytyttää lamput Palkittu kesätyönantaja luottaa opiskelijoihin Oikeutta Työaikadirektiivin on suojeltava työntekijää Opiskelija-asiaa Jäsenetuja Uutisia Rahamarkkinakriisille ratkaisuja Järjestöyhteydet Mennen tullen Kannen kuva: Johannes Tervo 2

3 numero 12/2008 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaisten järjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. Julkaisija Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet UIL rf Osoite Ratavartijankatu 2, 8. krs Helsinki Puhelin, vaihde Faksi Valtion aluehallinnon uudistus uhkaa viedä ainakin 150 työpaikkaa Vaasasta, mikäli Pohjanmaan ELY-viraston päätoimipaikka sijoitetaan Seinäjoelle. Henkilöstö ilmaisi huolensa työpaikkojen säilymisen puolesta kokoontumalla Vaasan torille mielenilmaukseen. Päätoimittaja/toimituspäällikkö Ilona Mäenpää Taitto Kaaripiste Oy Ilmestymispäivät , 12.3., 23.4., 4.6., 20.8., 17.9., , ja Tarkastettu levikki kpl ( ) Painos Osoitteenmuutokset puh opiskelijat Painopaikka Acta Print Oy Verkkolehti: 30 Presecon Alf Prost (vas.) ja Jan Granlund suunnittelevat biodiesel- sekä jäte- ja juomavedenpuhdistuslaitoksia. Ilmoitushinnat Aukeama mv / 4-väri Sivu mv / 4-väri /2 sivu mv / 4-väri /4 sivu mv / 4-väri Tilaushinta 50 /vuosikerta Ilmoitukset ja tilaukset Ilona Mäenpää ISSN UUSI Insinööri 3

4 Muutosturvaa myös työttömyysuhan alaisille Opettajuudesta ammatti. Hakuaika opettajankoulutukseen Saat työuran, joka tarjoaa haasteita, osaamisen kehittämistä ja ajassa mukana olevia työympäristöjä. Osaavia ja ammattitaidon kehittämisestä kiinnostuneita opettajia tarvitaan yhä enemmän ammatilliseen peruskoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalle. Valitse itsellesi parhaiten sopiva opiskeluryhmä: Monimuotoinen opiskelu 1,5 vuodessa Hämeenlinnassa Monimuotoinen opiskelu 1,5 vuodessa Lahden alueryhmässä Monimuotoinen opiskelu 1,5 vuodessa Espoon alueryhmässä Verkko-opiskelu 1 vuodessa Verkko-opiskelu 2 vuodessa Yrittäjyyskasvatukseen suuntautunut opettajankoulutus 1,5 vuodessa Hämeelinnassa Monikulttuurisuuteen suuntautunut opettajankoulutus 1,5 vuodessa Hämeenlinnassa 60 opintopisteen laajuiset opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opettajiksi valmistuneet saavat pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin omalle ammattialalleen. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti ammattikorkeakoulu- tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta omalta ammattialaltaan. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu, johtava ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lupaamme antaa hyvän pohjan uudelle urallesi. Maamme taloudellisen tilanteen huononemiseen ja globaaliin talouselämän taantumaan varautumista pohditaan parhaillaan lukuisissa eri piireissä, maan hallitus etunenässä. Itsenäisyyden ajan pahimmasta talouskurimuksesta on kulunut runsas vuosikymmen ja sen kokemuksista tulisi nyt ottaa oppia. Työttömyys pääsi silloin räjähtämään käsiin erinäisten jälkeenpäin virheellisiksi arvioitujen päätösten takia. Lamasta noustessa tuli samalla selväksi, kuinka kallista ja työlästä on saada kerran irtisanottu työvoima takaisin töihin. Tällä kertaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä tulisi kohdentaa voimakkaasti kaikkeen sellaiseen, joka edesauttaa väen pysymistä töissä ja pitämään yllä ammattitaitoaan. käytännön kokemukset viime vuosilta ovat osoittaneet, että työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen väliin jää katveaukkoja, jotka pitäisi tukkia. Aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että insinöörikunnan ja muun korkeasti koulutetun väen osalta parhaita tuloksia saadaan, kun työllistämistoimet on voitu käynnistää välittömästi työttömyyden alussa. Asiaa parantaisi edelleen, jos muutosturvaa voitaisiin laajentaa koskemaan jo työttömyys- tai lomautusuhan alaisia. Yksilön kannalta se avaisi mahdollisuudet omatoimiseen itselle sopivan koulutuksen hakemiseen. Yritysten kannalta tilanne tulisi muodostaa sellaiseksi, että työvoiman koulutus olisi taloudellisesti mahdollinen ja järkevä tapa myös pk-sektorin yrityksille työvoiman vähentämisen sijaan. Jäsenkunnan osalta toimenpiteillä olisi vaikutusta mm. kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseen, opistoasteisen tutkinnon päivittämisessä amk-tutkinnoksi, tutkinnon uudelleen suuntaamiseen sekä jatko- ja lisäkoulutukseen. n

5 joulukuu 2008 pääkirjoitus Ilona Mäenpää Koulutuksella tuottavuus nousuun ei lomautuksilla Suomi on muutoksen vedenjakajalla. Näkyvyys ensi vuodelle on heikko, siksi yritykset varautuvat tulevaan irtisanomisilla ja lomautuksilla varmuuden vuoksi. Vaikka yleistyneet lomautukset ovat työntekijän kannalta kenties siedettävämpi keino kuin irtisanomiset, pitäisi nyt olla sekä halua että kykyä myös pitää kiinni työvoimasta. Se ei ole vain kuluerä, sillä työvoiman osaamisella ylläpidetään kilpailukykyä parhaiten. Sitran tuore tutkimus Muutoksen Suomi puhuu ihmisten voimaannuttamisesta. Työryhmän mukaan se on instituutioiden tärkein tehtävä ja kilpailukyvyn kannalta aivan ratkaisevaa. Raportin mukaan yhteiskunnan kehittämistä nyt ohjaava kilpailumalliajattelu johtaa kahtiajakoon, kova ydin vs. periferia. Vain parhaat kelpuutetaan kovaan ytimeen ja muut ihmiset, yritykset ja alueet ovat ylijäämää. Työryhmän mukaan inhimillistä ja taloudellista pääomaa ei kyetä käyttämään yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen ilman vahvaa sosiaalista pääomaa. Innovaatiot edellyttävät syntyäkseen tietojen jakamista ja tiedon jakaminen puolestaan yhteisöllisyyttä. Hyvinvointia ei voida siis edistää keinoilla, jotka edistävät pahoinvointia. Muuttamalla instituutiot voimaannuttaviksi, saamme yhteiskunnan käyttöön voimavarat, joiden varaan on hyvä rakentaa myös kilpailukykyä. Tämä voisi olla Suomelle suuri mahdollisuus, työryhmä uskoo. Myös järjestöissä visioidaan tulevaisuutta. Esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttiala etsii menestystekijöitään viiden vuoden tähtäimellä. SKOL- YTN:n tulevaisuushankkeen lähtökohtana on huoli suomalaisen suunnittelualan tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä, kun toimiala globalisoituu voimakkaasti. Osaamisen täytyy kehittyä, kun vaatimukset muuttuvat. Tehoa työntekoon tuodaan lisäämällä osaamista, ei poistamalla sitä. Valtion tukema koulutusloma yritysten henkilöstölle auttaisi organisaatioita kasvattamaan tuottavuutta vaikeassa työvoimatilanteessa talouskasvun hidastuessa. Kaiken tehokkuus- ja tuottavuuspuheen keskellä on syytä muistaa, että työn merkitys ihmisen mielen hyvinvoinnille on ratkaisevan tärkeä. Vain terve mieli on valmis vastaanottamaan sitä koulutusta, jota jatkuvan muutoksen kourissa elävä nykyyhteiskunta meiltä kaikilta vaatii. Rauhallista Joulun odotusta perheen ja ystävien seurassa! UUSI Insinööri 5

6 uutisia Rautaruukki käynnisti yt-neuvottelut n Rautaruukki on aloittanut yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista, irtisanomisista ja osa-aikaistamisista eri markkina-alueilla. Lomautettavien määrä täsmentyy neuvottelujen kuluessa. Lisäksi määräaikaisen ja vuokratyövoiman käyttöä vähennetään. Toiminnan tehostamisella tavoitellaan noin 60 miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä vuositasolla. Henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan Suomessa enintään 520, joista valtaosa teräsliiketoiminnasta ja teräspalvelukeskuksista. Vähennystarpeen koko konsernissa arvioidaan olevan noin henkilöä. Yhtiö ilmoitti käyttävänsä mahdollisuuksien mukaan myös eläkejärjestelyjä ja tutkivansa henkilöstön uudelleensijoittamismahdollisuuksia. Samalla yhtiö jatkaa lokakuussa käynnistettyä Boost-ohjelmaa, jolla niin ikään pyritään parantamaan kustannustehokkuutta. Vakuutusehtoihin muutoksia n Jäsenyyteen kuuluvan supereuro jäsenyysmatkavakuutuksen ja vapaa-ajan Tapaturmavakuutuksen vakuutusehtoihin muutoksia lähtien. Uuden Insinööriliiton SuperEuro Jäsenyysmatkavakuutusten ehtoihin on tehty muutoksia, jotka eivät kuitenkaan muuta vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä aikaisempaan verrattuna. Lisäksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hoitokulujen korvaamisessa on alkaen omavastuuosuus 100. Uudet vakuutusehdot ja tiivistelmä keskeisimmistä ehtomuutoksista julkaistaan Uuden Insinööriliiton jäsensivuilla kohdassa Pohjolan jäsenedut. Akava laajeni kolmella uudella jäsenjärjestöllä n Akava on hyväksynyt Akavan jäseniksi Päällystöliitto ry:n, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n ja Kuntien Tekniset ry:n. Uusien jäsenliittojen jäsenyys Akavassa alkaa vuoden 2009 alussa. Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnon aloilla toimiva valtakunnallinen ammattijärjestö, joka kuului aiemmin Palkansaajajärjestö Pardiaan. Päällystöliittoon kuuluu 60 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja kansainvälisen kriisinhallinnan aloilla. Sen jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin henkilöjäsentä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry on myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisten edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jossa on yli jäsentä. SMKJ kuului aiem min Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hen. Kuntien Tekniset KTK ry edustaa kuntasektorilla toimivia teknisen koulutuksen saaneita toimihenkilöitä ja esimiehiä. KTK ry:ssä on seitsemän jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli jäsentä. Lisäksi vuoden 2009 alussa Valtion sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry, joka on ollut järjestäytyneenä suoraan Akavaan, siirtyy Akavan Erityisalat ry:n jäseneksi. Akavassa on näiden muutosten tultua voimaan 33 jäsenliittoa ja arviolta jäsentä. YTN perustaa oman valmiusrahaston n Ylemmät Toimihenkilöt YTN on päättänyt perustaa oman valmiusrahaston nopeuttaakseen ja helpottaakseen työmarkkinaneuvottelujen tukitoimien käynnistämistä. Perustettavaa valmiusrahastoa voidaan käyttää jatkossa heti, kun YTN:n hallitus niin katsoo. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:hyn kuuluu 21 akavalaista liittoa, jotka yhteistyössä neuvottelevat työehtosopimukset ja muut sopimukset ylemmille toimihenkilöille. Valmiusrahasto otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Palkansaajajärjestöjen yhteistyöllä parempaa sopimuspolitiikkaa n Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry lähtee seuraavaan 2,5 vuotta kestävään neuvottelujaksoon hakemaan jäsenkunnalleen oikeudenmukaista palkkakehitystä ja reaaliansioiden kasvua ja näin lisää ostovoimaa kaikilla sopimusaloilla. Tavoitteena on myös saada vapaa-aikana työasiois sa matkustamisesta korvaus kirjatuksi sopimuksiin. Suunnittelualan TESiin se jo saatiin syksyn 2007 lakon ansiosta. Aiomme tehdä käytännönläheistä sopimuspoliittista ja toiminnallista yhteistyötä yli keskusjärjestörajojen, mikä on Akavan yksityisellä sektorilla uusi suunta. Tosiasia on, ettei uudessa ja kovassa sopimuspoliittisessa ilmastossa mikään palkansaajajärjestö pärjää yksin. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja joukkovoimaa, akavalaisen yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN ry:n puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo. Vuonna 2009 neuvotellaan työehtosopimusten jatkosta teknologiateollisuudessa, finanssialalla ja suunnittelualalla sekä viestinvälitys- ja logistiikka-aloilla. Teknologiateollisuuden työehtosopimus koskee yli palkansaajaa. Palkansaajakeskusjärjestöillä vahva halu yhteistyöhön n Akavan, SAK:n ja STTK:n hallitusten työvaliokunnat ja järjestöjen johtoryhmät kokoontuivat marraskuun lopulla yhteiseen tapaamiseen, jossa tuli esiin halu parantaa yhteistyötä seuraavalla neuvottelukierroksella yli keskusjärjestö- ja liittorajojen. Kokous oli kautta aikain ensimmäinen tällä kokoonpanolla. Järjestöjen edustajat saivat selvityksen erilaisista sopimusvaihtoehdoista seuraavaa neuvottelukierrosta ajatellen. Liittojen edustajat kävivät vilkkaan keskustelun yhteistyömuodoista. Tarkoituksena on lisätä koordinaatiota ja tietojen vaihtoa. Tapaamisessa sovittiin myös yhteisestä valmisteluaikataulusta. Keskustelua jatketaan seuraavassa tapaamisessa ensi helmikuussa. 6

7 Pertti Porokari: Jäitä hattuun, yritykset! n YTN:n varapuheenjohtaja Pertti Porokari pitää yritysten joukkolomautuksia ja irtisanomisia hätävarjelun liioitteluna. Suomen talousennusteet eivät vieläkään ole miinuksella, mutta silti erityisesti vuosia menestystä tahkonneet teknologiateollisuuden yritykset käynnistävät jo yt-neuvotteluja ikään kuin varmuuden vuoksi, Porokarin mielestä nyt on syytä lait taa jäitä hattuun eikä ryhtyä ennakoimaan tulevaisuutta tavalla, joka on omiaan vain viemään taloutta itseään ruokkivaan syöksykierteeseen. Yritysten pitäisi hiljaisempanakin aikana pitää kilpailukykynsä kunnossa pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluu osaajista huolehtiminen, Porokari sanoo. Yritysten on kannettava vastuuta työntekijöistään ja sen myötä myös tämän maan tulevaisuudesta. Yksisilmäisesti pelkästään osakkeen omistajien voittojen kasvattamiseen keskittyvät yritykset eivät tulevaisuuden työvoimapulassa houkuttele enää osaajia riveihinsä. Osaajista kannattaisi pitää kiinni ennen kuin on liian myöhäistä. Tiedote kunta-alalla työskenteleville jäsenille Seuraavat Uusi Insinööriliitto UIL ry:n jäsenjärjestöt ovat ilmoittaneet eroavansa UIL:sta: Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry, Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry, Kuntien Insinöörit KI ry, Kuntien rakennusmestarit ja insinöörit amk ry, Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry sekä Suomen Ammattikoulu- ja Opistotekniset SKT ry. Jos olet jäsenenä jossakin edellä mainituista järjestöistä, jäsenyytesi Uusi Insinööriliitto ry:ssä päättyy vuodenvaihteessa. Tällöin loppuvat UIL:n kautta saamasi kaikki jäsenpalvelut ja -edut. Näitä ovat mm työsuhde- ja lakimiespalvelut, vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus, oikeusturva- ja vastuuvakuutus, järjestövakuutus, jäsenetulehdet, jäsenkortti ja siihen liittyvät edut, web-palvelut Mikäli edelleen haluat säilyttää UIL:n kautta saamasi edut ja palvelut, voit liittyä UIL Kunta-ala ry:hyn (Jäsenmaksu 28 /kk sisältäen edunvalvonnan lisäksi kaikki UIL:n edut ja palvelut sekä työttömyyskassan). Lisätietoa ja liittymislomakkeen löydät nettiosoitteesta Huom! Jos olet UIL:n jonkin alueyhdistyksen jäsen, jäsenyytesi ja kaikki UIL:n edut ja palvelut jatkuvat normaalisti eikä Sinun tarvitse vaihtaa yhdistystä. Innovaatiopolitiikassa yksilöt ja yrittäjyys keskiöön n Valtioneuvoston hyväksymä Innovaatiopoliittinen selonteko sisältää keskeisiä linjauksia Suomen innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Innovaatiotoiminnan kehittäminen edellyttää uutta laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa, joka rakentuu jatkossakin vahvalle osaamisperustalle. Edessä oleviin haasteisiin kuten avautuva maailmantalous, Suomen talouden rakennemuutos, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos voidaan vastata hallintorajat ylittävällä laaja-alaisille ja tehokkaalla julkisella innovaatiopolitiikalla. Talouskasvun ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää Suomessa innovaatioihin perustuvaa tuottavuuden parantamista yrityksissä ja yhteisöissä, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen korostaa. Uusi jäsenetu Levillä n Snow White on uusi, korkeatasoinen huoneistohotelli-ketju. Sen ensimmäiset hotellit ovat valmistuneet syksyllä 2008 Leville. Levi Snow White huoneistohotellit ovat Klubi ja Unna & Mannu. Klubi sijaitsee ensilumenladun varrella ja laskettelurinteen juurella. Välittömässä läheisyydessä on rinneravintola Draivi, joka kesällä toimii Golf-klubiravintolana. Draivissa on mahdollista nauttia myös aamiainen. Klubilta on matkaa Levin keskustaan n. 6 km. Unna & Mannu sijaitsee Levin keskustassa, kaikkien palveluiden välittömässä läheisyydessä. Alennukset: Polar Meetings Oy tarjoaa kaikille Uuden Insinööriliiton jäsenille tutustumistarjouksena jopa yli 20% alennuksen normaalihintaisesta varauksesta Levi Snow White Klubissa. Keskustassa sijaitseviin Unna & Mannu huoneistoihin alennus on vähintään 10 %. Tämä tarjous on voimassa vuoden 2008 loppuun ja koko vuoden Varausta tehtäessä asiakkaan tulee kertoa olevansa akavalaisen Uuden Insinööriliiton jäsen saadakseen tämän edun. Varaukset ja tiedustelut suoraan Polar Meetings Oy:n myyntipalvelusta joko puhelimitse tai sähköpostilla Jäsenetu Hotelli Levitunturissa loppuu Uuden Insinööriliiton jäsenten saamat alennukset Hotelli Levitunturissa loppuvat UUSI Insinööri 7

8 kolumni Jaakko Kiander Kirjoittaja on Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Lama vai taantuma? Maailman rahamarkkinoiden ja samalla myös maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti Yhdysvalloista alkaneen pankkikriisin leviämisen ja kärjistymisen vuoksi. Pankkeja on kaatunut, päättäjät ovat pitäneet kriisikokouksia, valtiot ovat tarjonneet suuria pankkitukipaketteja. Pankkijärjestelmä on pystyssä, mutta toimet eivät ole riittäneet palauttamaan sijoittajien luottamusta ja niinpä pörssikurssit ovat kaikkialla romahtaneet. Kyseessä on nopeasti levinnyt luottamuskriisi, jonka taustalla on aiempina vuosina lähes kaikissa maissa voimakkaasti kasvanut velkaantuminen ja varallisuushintojen nousu ja erilaisten laina- ja sijoitusjohdannaisten kasvu. Tämä kehitys on tehnyt finanssisektorista globaalin korttitalon tai dominopelin, jossa yhden osasen kaatuminen näyttää johtavan tuhoisaan ketjureaktioon. Kriisin taustalla vaikuttaa viime vuosien voimakas öljyn hinnan nousu. Se sai aikaan inflaation kiihtymisen, johon keskuspankit puolestaan reagoivat nostamalla korkojaan vuosina Toimenpide oli oikeansuuntainen, mutta yhdessä kohoavien elinkustannusten kanssa korkojen nousu alkoi lopulta purra velallisiin odottamattoman voimakkaasti. Seuraukset tästä tulivat näkyviin elokuussa 2007, kun USA:ssa käynnistyi ns. sub-prime-asuntolainakriisi; köyhille asiakkaille markkinoidut ja heikoilla vakuuksilla varustetut asuntolainat alkoivat tuottaa pankeille luottotappio- ja arvostusongelmia. Syyskuuhun 2008 mennessä tämä alunperin suhteellisen pienen asiakasryhmän erityisongelma oli laajentunut globaaliksi finanssikriisiksi. Tätä edesauttoi se, että sijoittajat olivat hankkineet arvopaperistettuja asuntolainapaketteja velkarahoituksella, mikä moninkertaistaa tappion. Vaikka kriisi alkoi Yhdysvalloista, ei tilanne useissa Euroopan maissa näytä yhtään paremmalta. Monissa Euroopan maissa kotitalouksien velkaantuminen ja asuntojen hintojen nousu kuluneen vuosikymmenen aikana on ollut jopa nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. Tällaisia maita ovat mm. Espanja, Irlanti, Britannia, Islanti ja Tanska. Myös Baltian maissa oli kehittynyt suuri asuntojen hintakupla, jota pohjoismaiset pankit Rahoitusmarkkinoiden hyytyminen on jo johtanut luottolamaan, jota valtioiden ja keskuspankkien massiiviset pankkitukioperaatiot eivät ole onnistuneet parantamaan. olivat rahoittaneet. Epävarmuus rahamarkkinoilla on johtanut luottomarkkinoiden asteittaiseen kiristymiseen. Yrityslainoissa riskilisät ja vakuusvaatimukset ovat nousseet rajusti, jopa siinä määrin, että yritysten lainansaantimahdollisuudet ovat käytännössä tyrehtyneet. Rahoitusmarkkinoiden hyytyminen on jo johtanut luottolamaan, jota valtioiden ja keskuspankkien massiiviset pankkitukioperaatiot eivät ole onnistuneet parantamaan. Seurauksena on investointien supistuminen, kysynnän lasku ja yritysten kannattavuuden heikkeneminen. Tämä näkyy jo lähes kaikissa maissa asuntokaupan pysähtymisenä, rakennustoiminnan supistumisena ja autokaupan romahduksena. Näiden toimintojen lamaantuminen johtaa seuraavassa vaiheessa työttömyyden kasvuun ja talouden lamaantumiseen. Edessä on lisää koronlaskuja ja lisää valtiollisia tukitoimia. Teollisuusmaat joutuvat painamaan ohjauskorkojen tason hyvin lähelle nollaa. Kysynnän hiipuminen painaa nopeasti öljyn, elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintoja alas, minkä seurauksena myös inflaatio hidastuu. Onko edessä syvä lama vai pelkkä taantuma? Vuoden 2009 osalta voidaan Suomessa nähdä myös positiivisia tekijöitä. Tällaisia ovat jo sovitut palkankorotukset sekä hallituksen budjettiesitykseen sisältyvät tuloverokevennykset, jotka tulevat parantamaan kotitalouksien ostovoimaa. Samaan suuntaan vaikuttaa odotettavissa oleva inflaation hidastuminen ja nimelliskorkojen lasku. Näistä syistä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien pitäisi olla hyvät vuonna Kotimainen kysyntä voi siten auttaa Suomen taloutta selviämään pahimman yli, vaikka vienti ja investoinnit supistuvatkin. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu kotitalouksien luottamus. 8

9 joulukuu 2008 puheenjohtajan palsta Pertti Porokari Liitosta erosi yhdistyksiä, liitto jatkaa kaikkien jäsentensä edunvalvontaa Kuusi kuntapuolen yhdistystä on ilmoittanut eroavansa Uusi Insinööriliitto UIL ry:stä vuoden loppuun mennessä. Liitto jatkaa kuitenkin toimintaansa ilman riitelyjä, antaen kaikille jäsenilleen parhaat mahdolliset jäsenedut ja palvelut, kuten kattavat juristipalvelut. Kuntien teknisten kanssa solmittu liittoyhdistyminen ei siis ole purkautunut, eikä sitä pureta. Liitto ei myöskään ole hajonnut, eikä hajoa, vaan on täysin elinvoimainen ja iskukykyinen. Jäsenten ei tarvitse vaihtaa liittoa, vaan he voivat edelleen pysyä UIL:n jäseninä uuden yhdistyksen kautta tai alueyhdistysten kautta, joihin onkin viime päivinä liittynyt ilahduttavan paljon kunnissa töissä olevaa väkeä. UIL toivottaakin kaikki kunnissa töissä olevat terve tulleeksi pysymään edelleen jäseninä UIL:ssä. tulee myös tehdä rauhallisesti pitkäntähtäimen henkilöstöratkaisuja, eikä painaa paniikkinappulaa ja ryhtyä liian ennakoiviin sopeuttamistoimiin. Nyt, kun yritysten taseet ovat todella hyvässä kunnossa, olisi sopiva aika sijoittaa henkilöstön kouluttamiseen. Palkansaajat tiivistävät rivejään yhdessä ja valmistautuvat seuraavaan neuvottelujaksoon. Tällä kertaa on paljon yhteisiä tavoitteita, joita tullaan ajamaan vakavasti ja tuloksellisesti yhdessä kaikkien henkilöstöryhmien liittojen kanssa. Yhtenäisenä rintamana tulemme osoittamaan voimamme. Julkisuudessa usein esille nostetut ilmiannot työsuojelupiiriin on nyt käsitelty, eivätkä ole aiheuttaneet mitään toimenpiteitä, ehkä jopa median pettymykseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat vaikuttaneet maan hallitukseen esittäen elvyttämispakettia laman taittamiseksi. Nyt pitääkin käyttää kaikki mahdolliset keinot, että elinkeinoelämän pyörät eivät pysähdy. Yritysten Viettäkää rauhallista joulun aikaa ystävienne ja läheistenne kanssa ja levätkää. Hyvää joulua! Insinööri UUSI 9

10 edunvalvonta Teksti: Ilona Mäenpää n Kuva: Timo Syrjänen Edustajakokous korotti jäsenmaksua Syksyn edustajakokous marraskuuta vahvisti pidetyn toisen ylimääräisen edustajakokouksen päätökset. Se päätti myös 321 euron jäsenmaksusta ensi vuodelle ja hyväksyi liudan ponsia, joilla järjestön julkisuuskuvaa ja henkilökunnan hyvinvointia selvitetään sekä neuvotellaan KTK-piirin yhdistysten kanssa liittofuusion päättämisestä hyvässä yhteishengessä. Varapuheenjohtajia valittaessa päätettiin, että kaikki edustajakokousedustajat saavat sekä ehdottaa että äänestää kaikkia varapuheenjohtajia. Varapuheenjohtajat valittiin edustajakokouksen syyskokoukseen 2011 asti. Yksityisen sektorin työmarkkinaedunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Laakso ja hänen varajäsenekseen Jarmo Saarijärvi. Pekka Laakso on myös ensimmäinen varapuheenjohtaja. Yksityisen sektorin ammatillis-aatteellisesta edunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Härmälä ja hänen varajäsenekseen Markus Forma. Kuntasektorin työmarkkinaedunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aulis Huikko ja hänen varajäsenekseen Kalle Kaipainen. Valtiosektorin työmarkkinaedunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Liimatainen ja hänen varajäsenekseen Martti Halmela. Hallituksen täydentäminen Timo Ojala Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:stä valittiin hallituksen varajäseneksi edustajakokouksen syyskokoukseen 2009 asti. Jäsenmaksut, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Ennen kuin talousarviota alettiin käsitellä, Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry:n puheenjohtaja, tarkkailija Juhani Prusti ilmoitti, että Energiaalan Toimihenkilöliitto EATL ry eroaa UIL:n jäsenyydestä Karttaja suunnittelutekniset KST ry, Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit amk ry, Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry, Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry, olivat valtuuttaneet hänet ilmoittamaan, että jäsenjärjestöt ovat päättäneet erota Uudesta Insinööriliitosta. Kuntien Insinöörit KI ry:n hallitus kokoontui päättämään asiasta viikon kuluttua edustajakokouksesta ja päätös oli edellisten kaltainen. Budjettipäällikkö Marjut Lehtikari esitteli hallituksen uuden esityksen talousarvioksi. Uusi versio oli laadittu siten, että KTK-taustaisten henkilöiden ja jäsenten kulut ja tuotot on poistettu. Hallituksen esitys jäsenmaksuksi hyväksyttiin. Jäsenmaksu on ensi vuonna 321 euroa eli 26,75 euroa kuukaudessa sisältäen IAET-kassamaksun 45 euroa. Liittomaksu ilman kassaa on 276 euroa. JATTK-kassamaksu on 30 euroa eli jäsenmaksu olisi siis 306 euroa. Edustajakokous hyväksyi talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2009 hallituksen ja valiokunnan esittämin muutoksin. Hyväksytyt ponnet Hyväksyttiin Kuopion Insinöörien Timo Auvisen esittämä ja Helsingin Insinöörien Arto Isomäen kannattama Itä- ja Kaakkois- Suomen piirin tekemä ponsi, jossa edellytetään hallituksen perustavan vaaliohjesääntötyöryhmän, jossa on edustaja hallituksesta ja jokaisesta UIL:n vaalipiiristä. Lisäksi työryhmässä on oltava riittävä yhdistyslain lainopillinen tuntemus. Työryhmän tehtävänä on kehittää keskusliiton vaaliohjesääntöä ja edustajakokouksen menettelytapaohjesääntöjä niin, että ne ovat sisällöltään yhdistyslain ja tarkoituksen mukaisia, jotta jatkossa vältetään riitatilanteet näissä kysymyksissä. 10

11 Vaaliohjesäännön tulee olla sisällöltään sellainen, että alueellinen ja työmarkkinallinen sektoriedustavuus sekä jäsenistön tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen vaikutusmahdollisuus toteutuu riippumatta järjestäytymistavasta. Hyväksyttiin Tarmo Järvinen esittämä ja Riku Lemisen kannattama ponsi siitä, että hallitus selvittää, miten Helsingin Insinöörit noudattaa oikeudenkäyntikulujen maksamisesta tehtyä maksuohjelmaa, kuinka paljon UIL on käyttänyt ulkopuolisten lakimiesten tai asianajotoimistojen palveluja ja kuinka paljon vuonna 2008 on aiheutunut ylitöitä ajassa ja rahassa mitaten ja selvitys näiden jakautumisesta eri yksiköiden kesken. Hyväksyttiin Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL:in Stig Landénin esittämä ponsi siitä, että hallitusi toteuttaa ulkoisen järjestökuvatutkimuksen, joka erityisesti kohdistetaan Akava-yhteisöön, mediaan, työnantajaorganisaatioihin ja eduskuntaan. Vastaavia tutkimuksia on Insinööriliitossa toteutettu useita eli vertailutietoa on näin saatavilla. Hyväksyttiin myös Stig Landénin esittämä ponsi siitä, että hallitus ryhtyy välittömästi toteuttamaan Työterveyslaitoksen kanssa toimiston työhyvinvointikyselyä. Ponsien edellyttämät selvitykset on raportoitava kevään 2009 edustajakokouksen yhteydessä. Hyväksyttiin Tampereen Insinöörit TI ry:n esittämä ponsi Uusi Insinööriliitto ja ktk:laiset jäsenjärjestöt, jossa hallitus velvoitetaan neuvottelemaan KTK-piirin yhdistysten kanssa liittofuusion päättämisestä hyvässä yhteishengessä. Vanhat tilintarkastajat Valittiin tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2009 PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Jäsenyysstrategia Yksikön johtaja Ari Impivaara esitteli jäsenyysstrategian valmistelun tämän hetkisen vaiheen. Jäsenyysstrategia-asiakirja ja jäsenyysstrategian taustamuistio valmistellaan edustajakokouksen kevätkokoukseen 2009 hyväksyttäväksi. Edustajakokouksen puheenjohtajat kommentoivat Olo on nyt helpottunut, sillä fuusion loppuminen rauhoittaa liittotasolla jatkuvaksi muodostuneen riitelyn liiton sisällä, arveli edustajakokouksen toinen puheenjohtaja Jyrki Koskinen. Koskisen mielestä vanhan Insinööriliiton ja KTK:n toimintakulttuurit olivat niin erilaiset, että niiden yhteensovittaminen osoittautui vaikeaksi. Fuusio syntyi niin nopeasti, että tilanteeseen ei sopeuduttu ennalta ja sopeutuminen ei onnistunut myöskään fuusion aikana. Kentällä tilanne on Koskisen mukaan ollut rauhallinen ja riidaton. Niin ikään henkilöjäsenten edunvalvonta ja ongelmat on hoidettu kaiken aikaa ensiluokkaisella ammattitaidolla. Edustajakokouksen toinen puheenjohtaja Matti Palovaara sanoo olevansa erittäin pettynyt tilanteeseen, jossa liitto nyt on. On kurjaa nähdä että yhdessä sovitut tavoitteet eivät täyttynetkään. Syyksi näen muutaman ihmisen valtapoliittisen kilpailun ja joissakin jäsenyhdistyksissä vallitsevan nurkkakuntaisuuden Olemme taantuneet vuosia taaksepäin, lisäksi riitaisia ja epäluottamus vallitsee eri yhdistyksien ja ryhmittymien välillä. Lisäksi meneillään ja ilmeisesti tulossa on raskaita oikeudenkäyntejä sekä liitossa että sen jäsenyhdistyksissä. Näissä oikeudenkäynneissä voittajia ovat vain juristit ja häviäjiä jäsenemme. Julkilausuma yt-lain hengestä Onko yt-lain henki kuollut, kysyi edustajakokous julkilausumassaan. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on lähes työntekijää Suomessa ja viikottain uusia yt-neuvotteluja aloitetaan 5 6, viimeisimpinä NSN 750 työntekijää ja Metso 400 työntekijää koskien. Edustajakokous oli huolissaan siitä, että yt-lakia käytetään holtittomasti irtisanomisiin, varmuuden vuoksi lomautuksiin ja mielivaltaisiin uudelleenorganisointeihin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. UIL:n edustajakokous vaatii, että ytlain kokonaisuudistus käynnistetään pikaisesti ja se saatetaan vastaamaan suomalaisen työyhteisön haasteita. n Harri Rinne (vas.) Lasse Laurikainen miettimässä julkilausumaa. Varapuheenjohtajat Härmälä (vas.), Liimatainen, Huikko ja Laakso valittiin uudelleen 2011 edustajakokoukseen asti. UUSI Insinööri 11

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi

Hätäkeskusammattilaisten liitto. www.halry.fi Hätäkeskusammattilaisten liitto 112 112 www.halry.fi TYÖTÄ SINUN TURVALLISUUTESI PUOLESTA Meidän HAL Me hätäkeskusammattilaiset teemme arvostettua ja vastuullista työtä yhteiskunnan turvallisuuden puolesta.

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 155/2005 vp. Laki perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAKIALOITE 155/2005 vp perusopetuslain 37 :n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle Suomen tulevaisuus rakentuu korkeatasoisen ja kattavan koulutuksen sekä osaamisen varaan. Koulutukseen

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd

Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Merja Kyllönen /vas (1 2 ) Esa Lahtela /sd TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 41/2009 vp Torstai 28.5.2009 kello 12.15 14.17 Läsnä pj. Arto Satonen /kok vpj. Jukka Gustafsson /sd (1 5 ) jäs. Susanna Haapoja /kesk (1 5 ) Hannakaisa Heikkinen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm

Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Uuden Insinööriliiton jäsenyys kannattaa! VR Akava 2.11.2010 Tommi Grönholm Lehdet Kalenteri Jäsenelle helposti näkyvät jäsenedut Työttömyyskassa Alennukset Vakuutukset Verovähennyskelpoisuus Vaikeammin

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä?

Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Uhkaako työvoimapula alueiden kehitystä? Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Oulu 3.11.2008 Pankinjohtaja Seppo Honkapohja Suomen Pankki 1 Alueiden kehityksen haasteita Suomessa Talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Työvoiman vähentäminen Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Neuvotteluesitys (45 ) - Harkitaan irtisanomista, lomauttamista

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen Paikallinen sopiminen Puheenjohtajien neuvottelupäivät Kevät 2017 Kirsti Hietaranta Järjestöasiamies, OAJ Kilpailukykysopimus /Paikallinen sopiminen Alakohtaisesti sovitaan virka-ja työehtosopimuksissa:

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari

Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusala työllistää RT:n katsaus Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Rakennusteollisuus RT Tapio Kari Työkokeilu Kuuden euron

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, Keski-Pohjanmaan 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, Keski-Pohjanmaan 13.2.217 2 13.2.217 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Työmarkkinapolitiikan eriytyminen sopimuspolitiikka tulevaisuudessa

Työmarkkinapolitiikan eriytyminen sopimuspolitiikka tulevaisuudessa Työmarkkinapolitiikan eriytyminen sopimuspolitiikka tulevaisuudessa Kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumi Kuntatalo 23.3.2017 Henrika Nybondas-Kangas Keskusjärjestöjen asema tilanne muuttunut vuodessa

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Korko korkeaa osaamista yrityksiin

Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Korko korkeaa osaamista yrityksiin Mikä: Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen kehittämishanke, joka tähtää korkeakoulutettujen osaajien ja yritysten osaamistarpeiden

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot