12/2008. Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta. Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 UUSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12/2008. Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta. Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 UUSI"

Transkriptio

1 12/2008 Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta UUSI Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7

2 sisältö 10 Syysedustajakokous 12 Kunnallisvaaleissa hyväksyi korotetun jäsenmaksun sekä budjetin ja talousarvion ensi vuodelle. oli UIL:n ehdokkaita laajasti ja läpimenneitäkin lähes kaikista puolueista. Yksi heistä on nuori keskustalainen insinööriopiskelija Matias Ojalehto. Pääkirjoitus... 5 Koulutuksella tuottavuus nousuun ei lomautuksilla Uutisia... 6 Kolumni... 8 Lama vai taantuma? Puheenjohtajan palsta... 9 Liitosta erosi yhdistyksiä, liitto jatkaa kaikkien jäsentensä edunvalvontaa Edunvalvontaa Syysedustajakokous korotti jäsenmaksua Uuden Insinööriliiton jäseniä runsaasti kuntien valtuustoihin Palkansaajat ankaran ajan puristuksessa Tietoa lomautuksesta Ulosmarssi ja ELY-mielenilmaus kokosi virkamiehet Vaasan torille Yhteiskunnasta Tunnusta tunteesi työpaikalla Toimihenkilöt on yritetty kesyttää monin tavoin Akavalainen kuluttaja suosii kotimaista Totta ja tutkittua Yritykset aikovat panostaa palkitsemisen kokonaisuuteen Luottamus työelämässä ja organisaatioiden muutoksessa Maailmalta Valmiiksi ennen joulua! Osaaminen Innovointi tarvitsee rinnalleen kokemusta Taidestimulaatio sytyttää lamput Palkittu kesätyönantaja luottaa opiskelijoihin Oikeutta Työaikadirektiivin on suojeltava työntekijää Opiskelija-asiaa Jäsenetuja Uutisia Rahamarkkinakriisille ratkaisuja Järjestöyhteydet Mennen tullen Kannen kuva: Johannes Tervo 2

3 numero 12/2008 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaisten järjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. Julkaisija Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet UIL rf Osoite Ratavartijankatu 2, 8. krs Helsinki Puhelin, vaihde Faksi Valtion aluehallinnon uudistus uhkaa viedä ainakin 150 työpaikkaa Vaasasta, mikäli Pohjanmaan ELY-viraston päätoimipaikka sijoitetaan Seinäjoelle. Henkilöstö ilmaisi huolensa työpaikkojen säilymisen puolesta kokoontumalla Vaasan torille mielenilmaukseen. Päätoimittaja/toimituspäällikkö Ilona Mäenpää Taitto Kaaripiste Oy Ilmestymispäivät , 12.3., 23.4., 4.6., 20.8., 17.9., , ja Tarkastettu levikki kpl ( ) Painos Osoitteenmuutokset puh opiskelijat Painopaikka Acta Print Oy Verkkolehti: 30 Presecon Alf Prost (vas.) ja Jan Granlund suunnittelevat biodiesel- sekä jäte- ja juomavedenpuhdistuslaitoksia. Ilmoitushinnat Aukeama mv / 4-väri Sivu mv / 4-väri /2 sivu mv / 4-väri /4 sivu mv / 4-väri Tilaushinta 50 /vuosikerta Ilmoitukset ja tilaukset Ilona Mäenpää ISSN UUSI Insinööri 3

4 Muutosturvaa myös työttömyysuhan alaisille Opettajuudesta ammatti. Hakuaika opettajankoulutukseen Saat työuran, joka tarjoaa haasteita, osaamisen kehittämistä ja ajassa mukana olevia työympäristöjä. Osaavia ja ammattitaidon kehittämisestä kiinnostuneita opettajia tarvitaan yhä enemmän ammatilliseen peruskoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin, erityisesti tekniikan ja liikenteen alalle. Valitse itsellesi parhaiten sopiva opiskeluryhmä: Monimuotoinen opiskelu 1,5 vuodessa Hämeenlinnassa Monimuotoinen opiskelu 1,5 vuodessa Lahden alueryhmässä Monimuotoinen opiskelu 1,5 vuodessa Espoon alueryhmässä Verkko-opiskelu 1 vuodessa Verkko-opiskelu 2 vuodessa Yrittäjyyskasvatukseen suuntautunut opettajankoulutus 1,5 vuodessa Hämeelinnassa Monikulttuurisuuteen suuntautunut opettajankoulutus 1,5 vuodessa Hämeenlinnassa 60 opintopisteen laajuiset opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opettajiksi valmistuneet saavat pedagogisen pätevyyden opettajan tehtäviin omalle ammattialalleen. Hakijoilta edellytetään pääsääntöisesti ammattikorkeakoulu- tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta omalta ammattialaltaan. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu, johtava ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lupaamme antaa hyvän pohjan uudelle urallesi. Maamme taloudellisen tilanteen huononemiseen ja globaaliin talouselämän taantumaan varautumista pohditaan parhaillaan lukuisissa eri piireissä, maan hallitus etunenässä. Itsenäisyyden ajan pahimmasta talouskurimuksesta on kulunut runsas vuosikymmen ja sen kokemuksista tulisi nyt ottaa oppia. Työttömyys pääsi silloin räjähtämään käsiin erinäisten jälkeenpäin virheellisiksi arvioitujen päätösten takia. Lamasta noustessa tuli samalla selväksi, kuinka kallista ja työlästä on saada kerran irtisanottu työvoima takaisin töihin. Tällä kertaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä tulisi kohdentaa voimakkaasti kaikkeen sellaiseen, joka edesauttaa väen pysymistä töissä ja pitämään yllä ammattitaitoaan. käytännön kokemukset viime vuosilta ovat osoittaneet, että työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen väliin jää katveaukkoja, jotka pitäisi tukkia. Aiemmat selvitykset ovat osoittaneet, että insinöörikunnan ja muun korkeasti koulutetun väen osalta parhaita tuloksia saadaan, kun työllistämistoimet on voitu käynnistää välittömästi työttömyyden alussa. Asiaa parantaisi edelleen, jos muutosturvaa voitaisiin laajentaa koskemaan jo työttömyys- tai lomautusuhan alaisia. Yksilön kannalta se avaisi mahdollisuudet omatoimiseen itselle sopivan koulutuksen hakemiseen. Yritysten kannalta tilanne tulisi muodostaa sellaiseksi, että työvoiman koulutus olisi taloudellisesti mahdollinen ja järkevä tapa myös pk-sektorin yrityksille työvoiman vähentämisen sijaan. Jäsenkunnan osalta toimenpiteillä olisi vaikutusta mm. kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiseen, opistoasteisen tutkinnon päivittämisessä amk-tutkinnoksi, tutkinnon uudelleen suuntaamiseen sekä jatko- ja lisäkoulutukseen. n

5 joulukuu 2008 pääkirjoitus Ilona Mäenpää Koulutuksella tuottavuus nousuun ei lomautuksilla Suomi on muutoksen vedenjakajalla. Näkyvyys ensi vuodelle on heikko, siksi yritykset varautuvat tulevaan irtisanomisilla ja lomautuksilla varmuuden vuoksi. Vaikka yleistyneet lomautukset ovat työntekijän kannalta kenties siedettävämpi keino kuin irtisanomiset, pitäisi nyt olla sekä halua että kykyä myös pitää kiinni työvoimasta. Se ei ole vain kuluerä, sillä työvoiman osaamisella ylläpidetään kilpailukykyä parhaiten. Sitran tuore tutkimus Muutoksen Suomi puhuu ihmisten voimaannuttamisesta. Työryhmän mukaan se on instituutioiden tärkein tehtävä ja kilpailukyvyn kannalta aivan ratkaisevaa. Raportin mukaan yhteiskunnan kehittämistä nyt ohjaava kilpailumalliajattelu johtaa kahtiajakoon, kova ydin vs. periferia. Vain parhaat kelpuutetaan kovaan ytimeen ja muut ihmiset, yritykset ja alueet ovat ylijäämää. Työryhmän mukaan inhimillistä ja taloudellista pääomaa ei kyetä käyttämään yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen ilman vahvaa sosiaalista pääomaa. Innovaatiot edellyttävät syntyäkseen tietojen jakamista ja tiedon jakaminen puolestaan yhteisöllisyyttä. Hyvinvointia ei voida siis edistää keinoilla, jotka edistävät pahoinvointia. Muuttamalla instituutiot voimaannuttaviksi, saamme yhteiskunnan käyttöön voimavarat, joiden varaan on hyvä rakentaa myös kilpailukykyä. Tämä voisi olla Suomelle suuri mahdollisuus, työryhmä uskoo. Myös järjestöissä visioidaan tulevaisuutta. Esimerkiksi suunnittelu- ja konsulttiala etsii menestystekijöitään viiden vuoden tähtäimellä. SKOL- YTN:n tulevaisuushankkeen lähtökohtana on huoli suomalaisen suunnittelualan tulevaisuudesta ja kilpailukyvystä, kun toimiala globalisoituu voimakkaasti. Osaamisen täytyy kehittyä, kun vaatimukset muuttuvat. Tehoa työntekoon tuodaan lisäämällä osaamista, ei poistamalla sitä. Valtion tukema koulutusloma yritysten henkilöstölle auttaisi organisaatioita kasvattamaan tuottavuutta vaikeassa työvoimatilanteessa talouskasvun hidastuessa. Kaiken tehokkuus- ja tuottavuuspuheen keskellä on syytä muistaa, että työn merkitys ihmisen mielen hyvinvoinnille on ratkaisevan tärkeä. Vain terve mieli on valmis vastaanottamaan sitä koulutusta, jota jatkuvan muutoksen kourissa elävä nykyyhteiskunta meiltä kaikilta vaatii. Rauhallista Joulun odotusta perheen ja ystävien seurassa! UUSI Insinööri 5

6 uutisia Rautaruukki käynnisti yt-neuvottelut n Rautaruukki on aloittanut yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista, irtisanomisista ja osa-aikaistamisista eri markkina-alueilla. Lomautettavien määrä täsmentyy neuvottelujen kuluessa. Lisäksi määräaikaisen ja vuokratyövoiman käyttöä vähennetään. Toiminnan tehostamisella tavoitellaan noin 60 miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä vuositasolla. Henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan Suomessa enintään 520, joista valtaosa teräsliiketoiminnasta ja teräspalvelukeskuksista. Vähennystarpeen koko konsernissa arvioidaan olevan noin henkilöä. Yhtiö ilmoitti käyttävänsä mahdollisuuksien mukaan myös eläkejärjestelyjä ja tutkivansa henkilöstön uudelleensijoittamismahdollisuuksia. Samalla yhtiö jatkaa lokakuussa käynnistettyä Boost-ohjelmaa, jolla niin ikään pyritään parantamaan kustannustehokkuutta. Vakuutusehtoihin muutoksia n Jäsenyyteen kuuluvan supereuro jäsenyysmatkavakuutuksen ja vapaa-ajan Tapaturmavakuutuksen vakuutusehtoihin muutoksia lähtien. Uuden Insinööriliiton SuperEuro Jäsenyysmatkavakuutusten ehtoihin on tehty muutoksia, jotka eivät kuitenkaan muuta vakuutussopimuksen keskeistä sisältöä aikaisempaan verrattuna. Lisäksi vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen hoitokulujen korvaamisessa on alkaen omavastuuosuus 100. Uudet vakuutusehdot ja tiivistelmä keskeisimmistä ehtomuutoksista julkaistaan Uuden Insinööriliiton jäsensivuilla kohdassa Pohjolan jäsenedut. Akava laajeni kolmella uudella jäsenjärjestöllä n Akava on hyväksynyt Akavan jäseniksi Päällystöliitto ry:n, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry:n ja Kuntien Tekniset ry:n. Uusien jäsenliittojen jäsenyys Akavassa alkaa vuoden 2009 alussa. Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnon aloilla toimiva valtakunnallinen ammattijärjestö, joka kuului aiemmin Palkansaajajärjestö Pardiaan. Päällystöliittoon kuuluu 60 jäsenyhdistystä, jotka toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja kansainvälisen kriisinhallinnan aloilla. Sen jäsenyhdistyksissä on yhteensä noin henkilöjäsentä. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry on myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisten edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jossa on yli jäsentä. SMKJ kuului aiem min Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hen. Kuntien Tekniset KTK ry edustaa kuntasektorilla toimivia teknisen koulutuksen saaneita toimihenkilöitä ja esimiehiä. KTK ry:ssä on seitsemän jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli jäsentä. Lisäksi vuoden 2009 alussa Valtion sivistyshallinnon virkamiehet VSV ry, joka on ollut järjestäytyneenä suoraan Akavaan, siirtyy Akavan Erityisalat ry:n jäseneksi. Akavassa on näiden muutosten tultua voimaan 33 jäsenliittoa ja arviolta jäsentä. YTN perustaa oman valmiusrahaston n Ylemmät Toimihenkilöt YTN on päättänyt perustaa oman valmiusrahaston nopeuttaakseen ja helpottaakseen työmarkkinaneuvottelujen tukitoimien käynnistämistä. Perustettavaa valmiusrahastoa voidaan käyttää jatkossa heti, kun YTN:n hallitus niin katsoo. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:hyn kuuluu 21 akavalaista liittoa, jotka yhteistyössä neuvottelevat työehtosopimukset ja muut sopimukset ylemmille toimihenkilöille. Valmiusrahasto otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. Palkansaajajärjestöjen yhteistyöllä parempaa sopimuspolitiikkaa n Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry lähtee seuraavaan 2,5 vuotta kestävään neuvottelujaksoon hakemaan jäsenkunnalleen oikeudenmukaista palkkakehitystä ja reaaliansioiden kasvua ja näin lisää ostovoimaa kaikilla sopimusaloilla. Tavoitteena on myös saada vapaa-aikana työasiois sa matkustamisesta korvaus kirjatuksi sopimuksiin. Suunnittelualan TESiin se jo saatiin syksyn 2007 lakon ansiosta. Aiomme tehdä käytännönläheistä sopimuspoliittista ja toiminnallista yhteistyötä yli keskusjärjestörajojen, mikä on Akavan yksityisellä sektorilla uusi suunta. Tosiasia on, ettei uudessa ja kovassa sopimuspoliittisessa ilmastossa mikään palkansaajajärjestö pärjää yksin. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja joukkovoimaa, akavalaisen yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN ry:n puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo. Vuonna 2009 neuvotellaan työehtosopimusten jatkosta teknologiateollisuudessa, finanssialalla ja suunnittelualalla sekä viestinvälitys- ja logistiikka-aloilla. Teknologiateollisuuden työehtosopimus koskee yli palkansaajaa. Palkansaajakeskusjärjestöillä vahva halu yhteistyöhön n Akavan, SAK:n ja STTK:n hallitusten työvaliokunnat ja järjestöjen johtoryhmät kokoontuivat marraskuun lopulla yhteiseen tapaamiseen, jossa tuli esiin halu parantaa yhteistyötä seuraavalla neuvottelukierroksella yli keskusjärjestö- ja liittorajojen. Kokous oli kautta aikain ensimmäinen tällä kokoonpanolla. Järjestöjen edustajat saivat selvityksen erilaisista sopimusvaihtoehdoista seuraavaa neuvottelukierrosta ajatellen. Liittojen edustajat kävivät vilkkaan keskustelun yhteistyömuodoista. Tarkoituksena on lisätä koordinaatiota ja tietojen vaihtoa. Tapaamisessa sovittiin myös yhteisestä valmisteluaikataulusta. Keskustelua jatketaan seuraavassa tapaamisessa ensi helmikuussa. 6

7 Pertti Porokari: Jäitä hattuun, yritykset! n YTN:n varapuheenjohtaja Pertti Porokari pitää yritysten joukkolomautuksia ja irtisanomisia hätävarjelun liioitteluna. Suomen talousennusteet eivät vieläkään ole miinuksella, mutta silti erityisesti vuosia menestystä tahkonneet teknologiateollisuuden yritykset käynnistävät jo yt-neuvotteluja ikään kuin varmuuden vuoksi, Porokarin mielestä nyt on syytä lait taa jäitä hattuun eikä ryhtyä ennakoimaan tulevaisuutta tavalla, joka on omiaan vain viemään taloutta itseään ruokkivaan syöksykierteeseen. Yritysten pitäisi hiljaisempanakin aikana pitää kilpailukykynsä kunnossa pitkäjänteisellä henkilöstöpolitiikalla, johon kuuluu osaajista huolehtiminen, Porokari sanoo. Yritysten on kannettava vastuuta työntekijöistään ja sen myötä myös tämän maan tulevaisuudesta. Yksisilmäisesti pelkästään osakkeen omistajien voittojen kasvattamiseen keskittyvät yritykset eivät tulevaisuuden työvoimapulassa houkuttele enää osaajia riveihinsä. Osaajista kannattaisi pitää kiinni ennen kuin on liian myöhäistä. Tiedote kunta-alalla työskenteleville jäsenille Seuraavat Uusi Insinööriliitto UIL ry:n jäsenjärjestöt ovat ilmoittaneet eroavansa UIL:sta: Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry, Kartta- ja suunnittelutekniset KST ry, Kuntien Insinöörit KI ry, Kuntien rakennusmestarit ja insinöörit amk ry, Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry sekä Suomen Ammattikoulu- ja Opistotekniset SKT ry. Jos olet jäsenenä jossakin edellä mainituista järjestöistä, jäsenyytesi Uusi Insinööriliitto ry:ssä päättyy vuodenvaihteessa. Tällöin loppuvat UIL:n kautta saamasi kaikki jäsenpalvelut ja -edut. Näitä ovat mm työsuhde- ja lakimiespalvelut, vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus, oikeusturva- ja vastuuvakuutus, järjestövakuutus, jäsenetulehdet, jäsenkortti ja siihen liittyvät edut, web-palvelut Mikäli edelleen haluat säilyttää UIL:n kautta saamasi edut ja palvelut, voit liittyä UIL Kunta-ala ry:hyn (Jäsenmaksu 28 /kk sisältäen edunvalvonnan lisäksi kaikki UIL:n edut ja palvelut sekä työttömyyskassan). Lisätietoa ja liittymislomakkeen löydät nettiosoitteesta Huom! Jos olet UIL:n jonkin alueyhdistyksen jäsen, jäsenyytesi ja kaikki UIL:n edut ja palvelut jatkuvat normaalisti eikä Sinun tarvitse vaihtaa yhdistystä. Innovaatiopolitiikassa yksilöt ja yrittäjyys keskiöön n Valtioneuvoston hyväksymä Innovaatiopoliittinen selonteko sisältää keskeisiä linjauksia Suomen innovaatiopolitiikan kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Innovaatiotoiminnan kehittäminen edellyttää uutta laaja-alaista innovaatiopolitiikkaa, joka rakentuu jatkossakin vahvalle osaamisperustalle. Edessä oleviin haasteisiin kuten avautuva maailmantalous, Suomen talouden rakennemuutos, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos voidaan vastata hallintorajat ylittävällä laaja-alaisille ja tehokkaalla julkisella innovaatiopolitiikalla. Talouskasvun ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää Suomessa innovaatioihin perustuvaa tuottavuuden parantamista yrityksissä ja yhteisöissä, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen korostaa. Uusi jäsenetu Levillä n Snow White on uusi, korkeatasoinen huoneistohotelli-ketju. Sen ensimmäiset hotellit ovat valmistuneet syksyllä 2008 Leville. Levi Snow White huoneistohotellit ovat Klubi ja Unna & Mannu. Klubi sijaitsee ensilumenladun varrella ja laskettelurinteen juurella. Välittömässä läheisyydessä on rinneravintola Draivi, joka kesällä toimii Golf-klubiravintolana. Draivissa on mahdollista nauttia myös aamiainen. Klubilta on matkaa Levin keskustaan n. 6 km. Unna & Mannu sijaitsee Levin keskustassa, kaikkien palveluiden välittömässä läheisyydessä. Alennukset: Polar Meetings Oy tarjoaa kaikille Uuden Insinööriliiton jäsenille tutustumistarjouksena jopa yli 20% alennuksen normaalihintaisesta varauksesta Levi Snow White Klubissa. Keskustassa sijaitseviin Unna & Mannu huoneistoihin alennus on vähintään 10 %. Tämä tarjous on voimassa vuoden 2008 loppuun ja koko vuoden Varausta tehtäessä asiakkaan tulee kertoa olevansa akavalaisen Uuden Insinööriliiton jäsen saadakseen tämän edun. Varaukset ja tiedustelut suoraan Polar Meetings Oy:n myyntipalvelusta joko puhelimitse tai sähköpostilla Jäsenetu Hotelli Levitunturissa loppuu Uuden Insinööriliiton jäsenten saamat alennukset Hotelli Levitunturissa loppuvat UUSI Insinööri 7

8 kolumni Jaakko Kiander Kirjoittaja on Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Lama vai taantuma? Maailman rahamarkkinoiden ja samalla myös maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti Yhdysvalloista alkaneen pankkikriisin leviämisen ja kärjistymisen vuoksi. Pankkeja on kaatunut, päättäjät ovat pitäneet kriisikokouksia, valtiot ovat tarjonneet suuria pankkitukipaketteja. Pankkijärjestelmä on pystyssä, mutta toimet eivät ole riittäneet palauttamaan sijoittajien luottamusta ja niinpä pörssikurssit ovat kaikkialla romahtaneet. Kyseessä on nopeasti levinnyt luottamuskriisi, jonka taustalla on aiempina vuosina lähes kaikissa maissa voimakkaasti kasvanut velkaantuminen ja varallisuushintojen nousu ja erilaisten laina- ja sijoitusjohdannaisten kasvu. Tämä kehitys on tehnyt finanssisektorista globaalin korttitalon tai dominopelin, jossa yhden osasen kaatuminen näyttää johtavan tuhoisaan ketjureaktioon. Kriisin taustalla vaikuttaa viime vuosien voimakas öljyn hinnan nousu. Se sai aikaan inflaation kiihtymisen, johon keskuspankit puolestaan reagoivat nostamalla korkojaan vuosina Toimenpide oli oikeansuuntainen, mutta yhdessä kohoavien elinkustannusten kanssa korkojen nousu alkoi lopulta purra velallisiin odottamattoman voimakkaasti. Seuraukset tästä tulivat näkyviin elokuussa 2007, kun USA:ssa käynnistyi ns. sub-prime-asuntolainakriisi; köyhille asiakkaille markkinoidut ja heikoilla vakuuksilla varustetut asuntolainat alkoivat tuottaa pankeille luottotappio- ja arvostusongelmia. Syyskuuhun 2008 mennessä tämä alunperin suhteellisen pienen asiakasryhmän erityisongelma oli laajentunut globaaliksi finanssikriisiksi. Tätä edesauttoi se, että sijoittajat olivat hankkineet arvopaperistettuja asuntolainapaketteja velkarahoituksella, mikä moninkertaistaa tappion. Vaikka kriisi alkoi Yhdysvalloista, ei tilanne useissa Euroopan maissa näytä yhtään paremmalta. Monissa Euroopan maissa kotitalouksien velkaantuminen ja asuntojen hintojen nousu kuluneen vuosikymmenen aikana on ollut jopa nopeampaa kuin Yhdysvalloissa. Tällaisia maita ovat mm. Espanja, Irlanti, Britannia, Islanti ja Tanska. Myös Baltian maissa oli kehittynyt suuri asuntojen hintakupla, jota pohjoismaiset pankit Rahoitusmarkkinoiden hyytyminen on jo johtanut luottolamaan, jota valtioiden ja keskuspankkien massiiviset pankkitukioperaatiot eivät ole onnistuneet parantamaan. olivat rahoittaneet. Epävarmuus rahamarkkinoilla on johtanut luottomarkkinoiden asteittaiseen kiristymiseen. Yrityslainoissa riskilisät ja vakuusvaatimukset ovat nousseet rajusti, jopa siinä määrin, että yritysten lainansaantimahdollisuudet ovat käytännössä tyrehtyneet. Rahoitusmarkkinoiden hyytyminen on jo johtanut luottolamaan, jota valtioiden ja keskuspankkien massiiviset pankkitukioperaatiot eivät ole onnistuneet parantamaan. Seurauksena on investointien supistuminen, kysynnän lasku ja yritysten kannattavuuden heikkeneminen. Tämä näkyy jo lähes kaikissa maissa asuntokaupan pysähtymisenä, rakennustoiminnan supistumisena ja autokaupan romahduksena. Näiden toimintojen lamaantuminen johtaa seuraavassa vaiheessa työttömyyden kasvuun ja talouden lamaantumiseen. Edessä on lisää koronlaskuja ja lisää valtiollisia tukitoimia. Teollisuusmaat joutuvat painamaan ohjauskorkojen tason hyvin lähelle nollaa. Kysynnän hiipuminen painaa nopeasti öljyn, elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hintoja alas, minkä seurauksena myös inflaatio hidastuu. Onko edessä syvä lama vai pelkkä taantuma? Vuoden 2009 osalta voidaan Suomessa nähdä myös positiivisia tekijöitä. Tällaisia ovat jo sovitut palkankorotukset sekä hallituksen budjettiesitykseen sisältyvät tuloverokevennykset, jotka tulevat parantamaan kotitalouksien ostovoimaa. Samaan suuntaan vaikuttaa odotettavissa oleva inflaation hidastuminen ja nimelliskorkojen lasku. Näistä syistä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien pitäisi olla hyvät vuonna Kotimainen kysyntä voi siten auttaa Suomen taloutta selviämään pahimman yli, vaikka vienti ja investoinnit supistuvatkin. Ratkaisevaksi tekijäksi muodostuu kotitalouksien luottamus. 8

9 joulukuu 2008 puheenjohtajan palsta Pertti Porokari Liitosta erosi yhdistyksiä, liitto jatkaa kaikkien jäsentensä edunvalvontaa Kuusi kuntapuolen yhdistystä on ilmoittanut eroavansa Uusi Insinööriliitto UIL ry:stä vuoden loppuun mennessä. Liitto jatkaa kuitenkin toimintaansa ilman riitelyjä, antaen kaikille jäsenilleen parhaat mahdolliset jäsenedut ja palvelut, kuten kattavat juristipalvelut. Kuntien teknisten kanssa solmittu liittoyhdistyminen ei siis ole purkautunut, eikä sitä pureta. Liitto ei myöskään ole hajonnut, eikä hajoa, vaan on täysin elinvoimainen ja iskukykyinen. Jäsenten ei tarvitse vaihtaa liittoa, vaan he voivat edelleen pysyä UIL:n jäseninä uuden yhdistyksen kautta tai alueyhdistysten kautta, joihin onkin viime päivinä liittynyt ilahduttavan paljon kunnissa töissä olevaa väkeä. UIL toivottaakin kaikki kunnissa töissä olevat terve tulleeksi pysymään edelleen jäseninä UIL:ssä. tulee myös tehdä rauhallisesti pitkäntähtäimen henkilöstöratkaisuja, eikä painaa paniikkinappulaa ja ryhtyä liian ennakoiviin sopeuttamistoimiin. Nyt, kun yritysten taseet ovat todella hyvässä kunnossa, olisi sopiva aika sijoittaa henkilöstön kouluttamiseen. Palkansaajat tiivistävät rivejään yhdessä ja valmistautuvat seuraavaan neuvottelujaksoon. Tällä kertaa on paljon yhteisiä tavoitteita, joita tullaan ajamaan vakavasti ja tuloksellisesti yhdessä kaikkien henkilöstöryhmien liittojen kanssa. Yhtenäisenä rintamana tulemme osoittamaan voimamme. Julkisuudessa usein esille nostetut ilmiannot työsuojelupiiriin on nyt käsitelty, eivätkä ole aiheuttaneet mitään toimenpiteitä, ehkä jopa median pettymykseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt ovat vaikuttaneet maan hallitukseen esittäen elvyttämispakettia laman taittamiseksi. Nyt pitääkin käyttää kaikki mahdolliset keinot, että elinkeinoelämän pyörät eivät pysähdy. Yritysten Viettäkää rauhallista joulun aikaa ystävienne ja läheistenne kanssa ja levätkää. Hyvää joulua! Insinööri UUSI 9

10 edunvalvonta Teksti: Ilona Mäenpää n Kuva: Timo Syrjänen Edustajakokous korotti jäsenmaksua Syksyn edustajakokous marraskuuta vahvisti pidetyn toisen ylimääräisen edustajakokouksen päätökset. Se päätti myös 321 euron jäsenmaksusta ensi vuodelle ja hyväksyi liudan ponsia, joilla järjestön julkisuuskuvaa ja henkilökunnan hyvinvointia selvitetään sekä neuvotellaan KTK-piirin yhdistysten kanssa liittofuusion päättämisestä hyvässä yhteishengessä. Varapuheenjohtajia valittaessa päätettiin, että kaikki edustajakokousedustajat saavat sekä ehdottaa että äänestää kaikkia varapuheenjohtajia. Varapuheenjohtajat valittiin edustajakokouksen syyskokoukseen 2011 asti. Yksityisen sektorin työmarkkinaedunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Laakso ja hänen varajäsenekseen Jarmo Saarijärvi. Pekka Laakso on myös ensimmäinen varapuheenjohtaja. Yksityisen sektorin ammatillis-aatteellisesta edunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Härmälä ja hänen varajäsenekseen Markus Forma. Kuntasektorin työmarkkinaedunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Aulis Huikko ja hänen varajäsenekseen Kalle Kaipainen. Valtiosektorin työmarkkinaedunvalvonnasta vastaavaksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Liimatainen ja hänen varajäsenekseen Martti Halmela. Hallituksen täydentäminen Timo Ojala Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:stä valittiin hallituksen varajäseneksi edustajakokouksen syyskokoukseen 2009 asti. Jäsenmaksut, talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Ennen kuin talousarviota alettiin käsitellä, Energia-alan Toimihenkilöliitto EATL ry:n puheenjohtaja, tarkkailija Juhani Prusti ilmoitti, että Energiaalan Toimihenkilöliitto EATL ry eroaa UIL:n jäsenyydestä Karttaja suunnittelutekniset KST ry, Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit amk ry, Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry, Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry, olivat valtuuttaneet hänet ilmoittamaan, että jäsenjärjestöt ovat päättäneet erota Uudesta Insinööriliitosta. Kuntien Insinöörit KI ry:n hallitus kokoontui päättämään asiasta viikon kuluttua edustajakokouksesta ja päätös oli edellisten kaltainen. Budjettipäällikkö Marjut Lehtikari esitteli hallituksen uuden esityksen talousarvioksi. Uusi versio oli laadittu siten, että KTK-taustaisten henkilöiden ja jäsenten kulut ja tuotot on poistettu. Hallituksen esitys jäsenmaksuksi hyväksyttiin. Jäsenmaksu on ensi vuonna 321 euroa eli 26,75 euroa kuukaudessa sisältäen IAET-kassamaksun 45 euroa. Liittomaksu ilman kassaa on 276 euroa. JATTK-kassamaksu on 30 euroa eli jäsenmaksu olisi siis 306 euroa. Edustajakokous hyväksyi talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2009 hallituksen ja valiokunnan esittämin muutoksin. Hyväksytyt ponnet Hyväksyttiin Kuopion Insinöörien Timo Auvisen esittämä ja Helsingin Insinöörien Arto Isomäen kannattama Itä- ja Kaakkois- Suomen piirin tekemä ponsi, jossa edellytetään hallituksen perustavan vaaliohjesääntötyöryhmän, jossa on edustaja hallituksesta ja jokaisesta UIL:n vaalipiiristä. Lisäksi työryhmässä on oltava riittävä yhdistyslain lainopillinen tuntemus. Työryhmän tehtävänä on kehittää keskusliiton vaaliohjesääntöä ja edustajakokouksen menettelytapaohjesääntöjä niin, että ne ovat sisällöltään yhdistyslain ja tarkoituksen mukaisia, jotta jatkossa vältetään riitatilanteet näissä kysymyksissä. 10

11 Vaaliohjesäännön tulee olla sisällöltään sellainen, että alueellinen ja työmarkkinallinen sektoriedustavuus sekä jäsenistön tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen vaikutusmahdollisuus toteutuu riippumatta järjestäytymistavasta. Hyväksyttiin Tarmo Järvinen esittämä ja Riku Lemisen kannattama ponsi siitä, että hallitus selvittää, miten Helsingin Insinöörit noudattaa oikeudenkäyntikulujen maksamisesta tehtyä maksuohjelmaa, kuinka paljon UIL on käyttänyt ulkopuolisten lakimiesten tai asianajotoimistojen palveluja ja kuinka paljon vuonna 2008 on aiheutunut ylitöitä ajassa ja rahassa mitaten ja selvitys näiden jakautumisesta eri yksiköiden kesken. Hyväksyttiin Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL:in Stig Landénin esittämä ponsi siitä, että hallitusi toteuttaa ulkoisen järjestökuvatutkimuksen, joka erityisesti kohdistetaan Akava-yhteisöön, mediaan, työnantajaorganisaatioihin ja eduskuntaan. Vastaavia tutkimuksia on Insinööriliitossa toteutettu useita eli vertailutietoa on näin saatavilla. Hyväksyttiin myös Stig Landénin esittämä ponsi siitä, että hallitus ryhtyy välittömästi toteuttamaan Työterveyslaitoksen kanssa toimiston työhyvinvointikyselyä. Ponsien edellyttämät selvitykset on raportoitava kevään 2009 edustajakokouksen yhteydessä. Hyväksyttiin Tampereen Insinöörit TI ry:n esittämä ponsi Uusi Insinööriliitto ja ktk:laiset jäsenjärjestöt, jossa hallitus velvoitetaan neuvottelemaan KTK-piirin yhdistysten kanssa liittofuusion päättämisestä hyvässä yhteishengessä. Vanhat tilintarkastajat Valittiin tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2009 PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Jäsenyysstrategia Yksikön johtaja Ari Impivaara esitteli jäsenyysstrategian valmistelun tämän hetkisen vaiheen. Jäsenyysstrategia-asiakirja ja jäsenyysstrategian taustamuistio valmistellaan edustajakokouksen kevätkokoukseen 2009 hyväksyttäväksi. Edustajakokouksen puheenjohtajat kommentoivat Olo on nyt helpottunut, sillä fuusion loppuminen rauhoittaa liittotasolla jatkuvaksi muodostuneen riitelyn liiton sisällä, arveli edustajakokouksen toinen puheenjohtaja Jyrki Koskinen. Koskisen mielestä vanhan Insinööriliiton ja KTK:n toimintakulttuurit olivat niin erilaiset, että niiden yhteensovittaminen osoittautui vaikeaksi. Fuusio syntyi niin nopeasti, että tilanteeseen ei sopeuduttu ennalta ja sopeutuminen ei onnistunut myöskään fuusion aikana. Kentällä tilanne on Koskisen mukaan ollut rauhallinen ja riidaton. Niin ikään henkilöjäsenten edunvalvonta ja ongelmat on hoidettu kaiken aikaa ensiluokkaisella ammattitaidolla. Edustajakokouksen toinen puheenjohtaja Matti Palovaara sanoo olevansa erittäin pettynyt tilanteeseen, jossa liitto nyt on. On kurjaa nähdä että yhdessä sovitut tavoitteet eivät täyttynetkään. Syyksi näen muutaman ihmisen valtapoliittisen kilpailun ja joissakin jäsenyhdistyksissä vallitsevan nurkkakuntaisuuden Olemme taantuneet vuosia taaksepäin, lisäksi riitaisia ja epäluottamus vallitsee eri yhdistyksien ja ryhmittymien välillä. Lisäksi meneillään ja ilmeisesti tulossa on raskaita oikeudenkäyntejä sekä liitossa että sen jäsenyhdistyksissä. Näissä oikeudenkäynneissä voittajia ovat vain juristit ja häviäjiä jäsenemme. Julkilausuma yt-lain hengestä Onko yt-lain henki kuollut, kysyi edustajakokous julkilausumassaan. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on lähes työntekijää Suomessa ja viikottain uusia yt-neuvotteluja aloitetaan 5 6, viimeisimpinä NSN 750 työntekijää ja Metso 400 työntekijää koskien. Edustajakokous oli huolissaan siitä, että yt-lakia käytetään holtittomasti irtisanomisiin, varmuuden vuoksi lomautuksiin ja mielivaltaisiin uudelleenorganisointeihin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. UIL:n edustajakokous vaatii, että ytlain kokonaisuudistus käynnistetään pikaisesti ja se saatetaan vastaamaan suomalaisen työyhteisön haasteita. n Harri Rinne (vas.) Lasse Laurikainen miettimässä julkilausumaa. Varapuheenjohtajat Härmälä (vas.), Liimatainen, Huikko ja Laakso valittiin uudelleen 2011 edustajakokoukseen asti. UUSI Insinööri 11

11/2008. Virpi Valkeapää ja Tiina Virtanen: Ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhdyttävä UUSI

11/2008. Virpi Valkeapää ja Tiina Virtanen: Ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhdyttävä UUSI 11/2008 Virpi Valkeapää ja Tiina Virtanen: Ilmastonmuutoksen torjuntaan ryhdyttävä UUSI sisältö 22 Vaasalaisinsinööri Kannen kuva: Ari Nakari 12 ABB:n luottamus miehet ovat hämmentyneitä paikallisen sopimisen

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

UIL juhli 90-vuotista taivaltaan marraskuun

UIL juhli 90-vuotista taivaltaan marraskuun 9/2009 Juhlan humua sisältö Pääkirjoitus... 5 Ota aikaa itsellesi! Uutisia... 6 10 UIL juhli 90-vuotista taivaltaan marraskuun lopulla. Kolumni... 8 Antti Kylliäinen: Inhimilliset tekijät huomioitava työkulttuurissa

Lisätiedot

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia 6/2009 Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia sisältö 10 Yrittäjä Juha Niemiahon mielestä muutos palkkatyöstä yrittäjyyteen ei ole enää valtaisa loikka, sillä

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI 4/2008 Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI sisältö 13 Jäsenenä 19 Jäsenyyden mukanaan tuoma turva kiinnostaa myös nuoria jäseniä. Luottamusmiehenä Metso Mineralsissa toimiva Janne Seppälä

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa

Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa 7/2011 Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa sisältö 10 14 Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden historian ensimmäinen lakkopäivä piti väen pois lakossa olevilta työpaikoilta

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI 1/2008 Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Hyvinvoivat tekevät tulosta Uutisia... 6 14 Keravan Wipro korvamerkitsee uudet työntekijänsä jo opiskeluaikana. Kapea-alaisessa

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

1/2009. Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI. Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7

1/2009. Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI. Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7 1/2009 Teemu Hanelius: Koulutuksella uutta tietoa energiatehokkuudesta UUSI Pikaohje ansiopäivärahan hakemiseksi. Katso sivu 7 sisältö 10 UIL ja TEK laativat insinöörien ehdotuksen Suomen ilmasto-ohjelmaksi.

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 4/2013 Pian työehtosopimusneuvottelujen vuoro Puolustusvoimissa myllertää Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 10 32 43 13.6. numero 4/2013 Kansi: Kimmo Brandt Luottamus työnantajaan tallella...10

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon 5/2010 TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon sisältö 10 IOL:n paikallisyhdistyksien tapahtumat ovat mainioita paikkoja tutustua muihin insinööriopiskelijoihin. Valtakunnallisesti kokoonnutaan Insinööriopiskelijapäiville,

Lisätiedot

Tes tarjoaa palkallista isyysvapaata 4/2011

Tes tarjoaa palkallista isyysvapaata 4/2011 Tes tarjoaa palkallista isyysvapaata 4/2011 sisältö 13 18 Tommi Kannen kuva: Timo Hartikainen Niina Salmi (oik.) ja Anna-Maija Kankare järjestävät Ala-Kymen Insinööreille edunvalvontakoulutusta. Grönholm

Lisätiedot

Insinööri vaikuttajana. Ay-liike viestii verkossa. ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan

Insinööri vaikuttajana. Ay-liike viestii verkossa. ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan 8/2012 Insinööri vaikuttajana Ay-liike viestii verkossa ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan 18 10 26 sisältö 13.12. numero 8/2012 Kannen kuva: Kimmo Brandt Kyläyhteisön insinööri...10 ABB investoi

Lisätiedot

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin Muuntautumiskyky takaa työnsaannin 42015 Työturvallisuus ydinvoimalassa Inssikerhossa lapsikin oppii Lavan parketilla kesätansseissa 22 10 Sisällys 4/2015 10 Kiinalaisia kaivinkoneita 14 Työturvallisuus

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Varon upea paluu palkittiin

Varon upea paluu palkittiin 5/2012 Varon upea paluu palkittiin sisältö 10 14 Onnenpekka Valkeakosken Insinööriopiskelijoiden aktiivien mielestä yhdistystoiminnan parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen, hauskanpito saman

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot