V U O S I K E R TO M U S 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R TO M U S 2013"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 213

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Kemin Vesilaitoksen historia 4-11 Organisaatio ja hallinto 12 Talous 13 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Asiakkaat ja myynti 17 Veden hankinta 18 Johtoverkosto 19 Jäteveden puhdistus 21

3 Kaupungintalo keväällä 214. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 213 tuli kuluneeksi 75 vuotta siitä kun Kemin kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen. Merkkivuoden kunniaksi tässä vuosikertomuksessa kerrotaan viimeisimmän toimintavuoden lisäksi myös vesilaitoksen perustamisesta ja historiasta 193-luvulta tähän päivään saakka. Vesijohtoverkoston ja vesilaitoksen rakentaminen aloitettiin talvisodan alla vuonna 1939 ja veden toimitus kaupungin keskustaan Sauvosaareen saatiin virallisesti käyntiin välirauhakesänä 194. Sotavuosien jälkeen kaupunki kasvoi voimakkaasti ja veden kulutus lisääntyi. Kemijoen vettä juomavedeksi puhdistanutta Lautiosaaren vesilaitosta jouduttiinkin laajentamaan 195-luvun lopussa ja 196-luvun puolivälissä kaupungintaloon rakennettiin laajennusosa vesisäiliötilan kasvattamiseksi. Veden laadun parantamiseksi 199-luvulla tutkittiin laajalti Meri-Lapin alueen pohjavesivaroja ja vuonna 1997 alueen kunnat Kemi, Tornio, Keminmaa ja Tervola perustivat pohjaveden käyttöönottamiseksi vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiön Meri-Lapin Vesi Oy:n. Vuosituhannen vaihteessa Kemin ja Tornion kaupungit luopuivat jokiveden käytöstä ja nykyään merilappilaiset juovat ympärivuoden hyvälaatuista luonnon pohjavettä. Kemin kaupunki päätti yhtiöittää vesilaitostoiminnan vuonna 25 ja Kemin Vesi Oy aloitti toimintansa eli toimintavuosi 213 oli kahdeksas vuosi osakeyhtiönä. jätevedenpuhdistamon koneisto- ja talotekniikan saneeraus. Kyseessä oli 3 vuotta palvelleen jätevedenpuhdistamon ensimmäinen laajamittainen saneeraus, ja sillä parannettiin työolosuhteita ja varmistettiin puhdistamon toimivuus pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden 213 aikana saatiin valmiiksi Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen toimesta selvitys tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista Meri-Lapin alueen kuntien jäteveden käsittelyssä. Jätevedenpuhdistamoiden yhdistäminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos jäteveden lupaehdot kiristyvät vuoden 216 ympäristölupakierroksella. Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille, osaavalle henkilökunnalle, yhtiön hallitukselle ja yhteistyökumppaneille! Juha Hiltula, toimitusjohtaja Toimintavuosi 213 oli osakeyhtiön historian suurin investointivuosi. Vesihuoltoa rakennettiin yhteensä 56 uudelle asunto- ja teollisuustontille. Uudella Kemintullin yritysalueella vesihuoltolinjat rakennettiin 21 teollisuustontille. Hankkeen kustannuksiin saatiin rahoitusta Euroopan kehitysrahastosta 3 %. Rovanrinteen uuden asuntoalueen rakentaminen aloitettiin ja 1. rakennusvaiheessa vesihuolto rakennettiin 31 uudelle omakotitalotontille. Nauskan asuntoalueella vesihuolto rakennettiin 4 uudelle omakotitalotontille. Vuotovesien vähentämisen kannalta tärkeitä verkoston saneerauksia suoritettiin Ajoksessa Lastaajankadulla ja Laivapojankadulla sekä Haukkarin kaupunginosassa Haukkarinkadulla. Toimintavuonna valmistui myös KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 3

4 Kaupunkinäkymiä Kemistä 1944 ja kaupunginvaltuuston istuntosali (SA-kuva-arkisto) Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen perustaminen vuonna 1938 Toisen maailmansodan kynnyksellä Kemin kaupungin kehitys kulki valoisaan suuntaan. Kaupungin kasvuedellytykset näyttivät monestakin syystä hyviltä, ja yleistä mielialaa hallitsi positiivisuus. Tulevasta suuresta maailmanpalosta oli tosin ennusmerkkejä, mutta valtaosa suomalaisista luotti vielä siihen, ettei kansakunta joutuisi sotaan. Kemi oli täyttänyt aikansa modernin kaupungin tunnusmerkit jo 19-luvun alussa, sillä asemakaava oli synnyttänyt korttelit katuineen ja kunnallistekniikka oli kehittynyt muun muassa paremman viemäröinnin ansiosta. Tärkeimpiä työllistäjiä olivat aikansa metsäteollisuusjätit Kemi Oy ja Veitsiluoto Oy, jotka toivat leivän monen kemiläisen kodin pöytään. Tultaessa 193-luvun lopulle Kemi oli kehittyvä teollisuuskaupunki, jonka elämänmenosta nautti yli 18 asukasta. Kemi otti tuohon aikaan monia tärkeitä kehitysaskelia. Vuonna 1936 kaupunginvaltuusto hyväksyi lentokentän rakentamissuunnitelman, ja varsinainen reittiliikenne alkoi kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 1937 kaupunginvaltuusto päätti anoa valtioneuvostolta 25 miljoonaa markkaa syvävesisataman toteuttamiseen, ja päätös Ajoksen rakennustöistä tehtiin pari vuotta myöhemmin. Vuonna 1938 paikallinen sähkölaitos kunnallistettiin, mikä oli tärkeä askel paikallisen energiantuotannon kehityksen kannalta. Yhdessä yhteiskunnan toiminnan kannalta oleellisessa asiassa Kemi oli kuitenkin selkeästi monia muita kaupunkeja perässä: vesihuollon taso ei vastannut lainkaan kasvavan kaupungin tarpeita. Suomen ensimmäisen vesilaitoksen rakentaminen Helsinkiin oli aloitettu jo vuonna 1872, joten Kemi tuli vesiasiassa pahasti jälkijunassa. Vesijohtolaitos kaupungin suurimmaksi hankkeeksi Kemin kehnon vesitilanteen kohentamiseen saatiin vauhtia 193-luvun alkupuolella mm. kaupungininsinööri Gunnar Riskulan kommentista, jossa hän totesi kunnollisen ja riittävän veden hankkimisen olevan eräs yhteiskunnan perustehtävistä Koepumppaukset ja pohjavesitutkimukset Kaupunginhallitus päätti tilata suunnittelutyön Yleiseltä Insinööritoimistolta Kaupunginhallitus jätti vesilaitossuunnitelman yllättäen pöydälle. Aikajana Kaupunginhallitus päätti pyytää vesilaitoksen suunnittelutarjouksia Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vesitornin rakennussuunnitelman kaupungintalon yhteyteen Kemin kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen. 4 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

5 Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa 5 -luvulla. Vesijohtolaitoksesta lehtiartikkelit, Pohjolan Sanomat Urakkasopimus Oy Yleinen Insinööritoimiston kanssa Kaupunginvaltuuston rakennuspäätös kaupungintalosta ja vesitornista Kaupungintalon ja vesitornin rakentaminen Ensimmäinen putkilähetys upposi Gdańskin satamaan Vesijohto vedettiin Kemi Oy:n alueelle ja yhtiön vesijohtoverkoston liitettiin kaupungin verkostoon. 194 Jakeluverkostoa oli rakennettu jm. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 5

6 Pääpaineputken rakennustyömaa Pohjavesitutkimukset aloitettiin vuonna 1934, jolloin veden laatua tutkittiin 66 koeputkella. Koepumppauksia tehtiin Nauskanojan alueella, Ruutinrannalla, Siikakankaalla, Karihaaran Marttalan vainiolla ja Hahtisaarella. Tutkimusten perusteella ainoastaan Nauskanojan alue sopi jollain tavoin vedenottoon, vaikka vesi oli laadultaan suhteellisen kovaa sekä rauta- ja fosfaattipitoista. Tämä johtui silloisten asiantuntijoiden mukaan siitä, että seutu oli vanhaa merenpohjaa. Alue päätettiin kuitenkin hylätä, sillä vesimäärä arvioitiin jo tuolloin riittämättömäksi. Lisäksi arvioitiin, ettei vesi sopisi mm. korkean rautapitoisuuden vuoksi teollisuuden käyttöön. Vesilaitoksen perustaminen sai seuraavan kerran kunnolla potkua eteenpäin vuonna 1937, kun kaupunkiin suunniteltiin yleistä sairaalaa, jonka arvioitu vedentarve oli huomattava. Toimitusjohtaja ja raatimies Toivo Björkman esittikin kaupunginhallitukselle, että Kemiin täytyi saada vesilaitos pikaisesti. Vesilaitosta kaupunkiin ajaneiden tahojen muita vankkoja perusteluja olivat mm. Kemiin syntyneen teollisuuskeskittymän runsas vedentarve, alueen kaivojen riittämättömyys sekä puutalovaltaisen kaupungin kohonnut tulipalovaara. Hankkeen ensimmäinen konkreettinen askel otettiin tammikuussa 1938, jolloin kaupunginhallitus päätti pyytää vesilaitoksen suunnittelutarjouksia helsinkiläisiltä ja tamperelaisilta toimistoilta. Helmikuun kokouksessa kaupunginhallitus päätti tilata työn tamperelaiselta Yleiseltä Insinööritoimistolta (nykyinen YIT), joka suunnitteli johtoverkoston, pumppu- ja puhdistuslaitoksen ja vesitornin (alustava suunnitelma) sekä teki kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Suunnitelmat olivat valmiina elokuussa Vauhdikkaasta alusta huolimatta hanketta vastustettiin syyskuisessa kaupunginhallituksen kokouksessa. Vastustajien perusteluina oli mm. se, että alkuvaiheessa vain Sauvosaari ja Ruutin kaupunginosa liitettiin verkkoon, kun taas alueen pohjoisosa ja Syväkangas jäivät ilman vesijohtoa. Lisäksi hankkeen kannattavuuslaskelmia kritisoitiin liian optimistisiksi, joten asia päätettiin jättää kokouksessa pöydälle. Syyskuun lopun kokouksessa hallituksen oppositiosiipi rauhoittui vesilaitoksen rahoituksen suhteen, kun kaupungille oli luvassa 1 miljoonan markan laina Vakuutusyhtiö Kansalta. Kaupunginhallitus pääsikin yksimielisyyteen vesilaitoksen perustamisesta vielä syksyn aikana, ja se esitti 1. lokakuuta 1938 kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Koska talous- ja teollisuustarkoituksiin käyttökelpoisesta vedestä on kaupungissa tunnetusti huutava puute ja kun kaikki edellytykset vesijohtolaitoksen rakentamiselle ovat olemassa, on kaupunginhallitus yhtynyt rakennustoimiston mielipiteeseen, että laitosta on edellä esitetyssä muodossa ja laajuudessa viipymättä ryhdyttävä perustamaan. Kaupunginvaltuusto sinetöi päätöksen Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen perustamisesta 14. lokakuuta pitämässään Johtajana diplomi-insinööri Väinö Pekkala Suunnitteluvirheiden korjaaminen ja vesilaitoksen lopullinen vastaanotto Johtajana diplomi-insinööri Veikko Kauppinen Vesijohtolaitos luovutettiin kaupungille ja vedentoimitus alkoi virallisesti Saksalaiset yrittivät räjäyttää kaupungintalon ja vesitornin Kaupungintalon korjaus- ja laajennussuunnitelman hyväksyminen. 6 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

7 kokouksessa Kemin Pirtin juhlasalissa. Samassa yhteydessä päätettiin rakentaa vedenpuhdistamo, pumppuasema, päävesijohto, vesitorni sekä Sauvosaaren ja Ruutin kaupunginosien verkostot vuoden 194 alkuun mennessä. Vesilaitos oli kaupungille mittava taloudellinen panostus, ja esimerkiksi vuonna 1939 hanke nieli yli kolmasosan kaikista kaupungin menoista. Saksalaisten räjäyttämä kaupungintalo (SA-kuva-arkisto) Urakka valmiiksi sota-aikana Vesilaitoksen työt alkoivat vuonna 1938 vauhdikkaasti ja urakkasopimus pumppuaseman, pääpaineputken ja Sauvosaaren vesijohtoverkoston rakentamisesta tehtiin Yleisen Insinööritoimiston kanssa viikko valtuuston päätöksen jälkeen. Alkuvaiheessa rakennettiin katujohdot, joiden suunnittelussa piti huomioida kasvava veden tarve ja verkoston laajeneminen. Ensimmäisen vesijohtoverkoston liittymissopimuksen teki Pohjoispuistorantakadulla sijainnut Kauppiaitten Osakeyhtiö toukokuussa 1939 ja vuoden loppuun mennessä 174 kuluttajalla oli sopimus. Alun perin urakan piti olla valmis vuoden 194 alussa, mutta marraskuun lopulla 1939 syttynyt talvisota vaikutti välittömästi laitoksen valmistumisaikatauluun. Vesijohtolaitoksen ensimmäisenä johtajana vuosina toimineen diplomi-insinööri Väinö Pekkalan kaudella laitos piti saada valmiiksi ja toimimaan normaalisti sodasta huolimatta, vaikka kunnollisten tarvikkeiden, rakennusmateriaalien Isohaaran voimalaitoksen rakentaminen ja Lautiosaaren pumppuaseman suojaaminen Johtajana diplomi-insinööri Arvo Soira Johtajana diplomi-insinööri Gunnar Riskula Vettä pumpattiin 54 7 kuutiometriä Yleissuunnitelma vesilaitoksen laajentamisesta Vettä pumpattiin 1,128 miljoonaa kuutiometriä. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 7

8 Vedenpuhdistuslaitos 1959 laajennustyön jälkeen. Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa 6 -luvulta. ja ammattitaitoisen työvoiman saanti oli hankalaa. Laitoksen alkutaivalta vaikeuttivat myös suunnitteluaikataulun kireys, pohjakallion ennakoitua suuremmat louhintatyöt ja maaperän suuri vaihtelu. Kaikesta huolimatta vesilaitos luovutettiin kaupungille 17. heinäkuuta 194, jolloin se toimi kokonaisuudessaan. Laitoksen ensimmäisten vuosien suurimmat vedenkuluttajat olivat Valio, Yleinen Sairaala, Kemi Oy, Pohjolan Voima ja Valtionrautatiet. Vesilaitos kohtasi kuitenkin parina ensimmäisenä talvenaan pulmia, jotka tulevat ilmi vuonna 1942 Rakennustoimiston kaupunginhallitukselle tekemästä selvityksestä. Suurimman ongelman aiheuttivat paikoitellen liian matalalle kaivetut putket, jotka olivat jäätyneet jokaisena talvena. Myös välittömästi putkien päälle ladotut suuret kivet aiheuttivat lisää päänvaivaa. Kaupunki vaatikin Yleistä Insinööritoimistoa korjaamaan puutteet. Urakoitsija suostui neuvotteluiden jälkeen maksamaan myös osan korjaustöistä, jotka tehtiin pääosin vuoden 1942 aikana. Vesilaitosurakka saatiin viimein päätökseen 24. marraskuuta 1942, kun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan vastaanottaa laitoksen virallisesti urakoitsijalta. Vesi Kemijoesta Vesilaitoksen vedensaantia oli tutkittu jo 193-luvun alkupuolella lukuisilla pohjaveden koepumppauksilla. Koska seudulla ei ollut kunnollista pohjaveden ottopaikkaa, päädyttiin käyttä- mään Kemijoen pintavettä. Kemijoen vesi oli insinööri Knut Alftanin kesällä 1938 tekemien tutkimusten mukaan melko puhdasta ja siinä oli vähän esimerkiksi kolibakteereja. Laadultaan vesi oli kuitenkin hapanta ja humus värjäsi sen ruskeaksi. Alftan ehdottikin raportissaan, että vesi pitäisi suodattaa kunnolla, jotta siitä saisi kirkkaampaa. Tampereen kaupungininsinööri Akseli Linnavuori korosti puolestaan lausunnossaan, että vesi täytyi ennen käyttöä puhdistaa kemiallisesti ja mekaanisesti sekä steriloida ja neutraloida. Lisäksi Linnavuori mainitsi, että veden värin takia kemiallinen puhdistus on aivan välttämätön. Hänen arvionsa mukaan happamasta vedestä tulisi ajan kuluessa harmia putkistolle, joka saattoi syöpyä tavallista nopeammin. Pumppuaseman paikaksi oli kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa. Ensimmäiseksi paikaksi kaavailtiin Kemijoen siltojen pohjoispuolista aluetta, mutta se hylättiin meren läheisyyden, jäteveden, maanlaadun ja jäidenlähdön takia. Vesilaitoksen vedenottopaikka valittiin lopulta Kemin maalaiskunnan puolelta, jossa imujohto saatiin paremmin suojattua valjastamattoman Kemijoen rajulta jäidenlähdöltä ja kesäiseltä puiden uitolta. Vedenottopaikka sijaitsi noin 4 metrin päässä kaupungin rajasta Lautiosaaren jakokunnan yhteismaalla, Viheriälän kallion kohdalla, jonka jakokunta päätti neuvotteluiden jälkeen luovuttaa ilmaiseksi vesilaitoksen käyttöön. Sijoituspaikan ainoat haittapuolet olivat pääjohdon pituus ja epäily maalaiskunnan Vesilaitoksen laajennuksen käyttöönotto Kemi oli ilman vettä useamman vuorokauden pääpaineputken halkeamisen takia Johtajana vt. kaupungininsinööri Kyösti Marjakaarto Kaupungintalon laajennuksen yhteydessä vesitornia laajennettiin 2 m³:llä Johtajana diplomi-insinööri Heikki Matala Ajoksen pohjaveden pumppaamo valmistui. 8 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

9 Kaupungintalon vesisäiliöiden laajennustyö mahdollisesta innokkuudesta verottaa kemiläisiä maillaan sijainneesta vedenottopaikasta. Kemi-Rovaniemi -maantien varrella sijainneen pumppuaseman rakentaminen aloitettiin talvella Kaksikerroksisen pumppuaseman alakerrassa sijaitsivat varsinainen konesali, valvomo sekä kemikalio- ja steriloimiskoneiden osastot. Konesalin alapuolelle rakennettiin puhdasvesisäiliöt ja pannuhuone. Toiseen kerrokseen sijoitettiin tilava halli, varasto, laboratorio ja ilmakompressio-osasto. Laitoksen tehoksi valittiin 4 litraa sekunnissa (3456 m 3 / vrk). Tätä määrää pidettiin riittävänä, kun arvioitu kulutus oli vuorokaudessa 1 litraa asukasta kohti. Vesilaitoksen tehokas käyttö varmistettiin myöntämällä kiinteistöille 5 prosentin alennus vesijohtoverkkoon liittymisestä. Yleisten töiden lautakunta tiivisti tilanteen 194-luvulla tekemässään yhteenvedossa seuraavasti: Tästä ja muista eduista huolimatta ilmeni osittain vastahakoisuutta, jonka syynä mainittakoon mm. se, että eräistä osista Kemiä puuttui vielä viemäriverkosto, joten talonomistajan olisi ollut tyydyttävä ulkoposteihin, jota ei taas paikoin katsottu kovinkaan suureksi eduksi kaivoon verrattuna. Vesitorni kaupungintaloon Samassa yhteydessä vesilaitoksen suunnitelmien kanssa eteni myös vesitornin rakentaminen, missä päädyttiin hyvin Johtajana kaupungininsinööri Erkki Ronkainen Johtajana Mauri Alakare Vt. johtajana Sakari Hurtig Vettä pumpattiin 2,229 miljoonaa kuutiometriä Sopimus Peurasaaren jätevedenpuhdistamon rakentamisesta allekirjoitettiin Kemin ja Perusyhtymä Oy:n kesken Peurasaaren jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön. Kemin puhdistamo oli ensimmäinen, joka suunniteltiin yhteistyössä neuvostoliittolaisen vesihuoltoalan suunnitteluorganisaation Giprokommunvodokanalin kanssa. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 9

10 Pääpaineputken korjaustyömaa 8 -luvulla. omaperäiseen ratkaisuun. Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt heinäkuussa 1938 yksimielisesti vesitornin rakentamisen kaupungintalon yhteyteen, mikä kirjattiin pöytäkirjaan seuraavasti: Kaupungintalo rakennetaan Isopuistokadun pohjoispäähän kortteliin N:o 22, joka kaupungin asemakaavassa on varattu julkista rakennusta varten, ja jota paikkaa asemakaavatoimikunta pitää tarkoitukseen sopivana; että kaupungintalon yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi vesitorni, mikäli arkkitehtooniselta tai tekniseltä kannalta ei ilmaannu siihen estettä. Myös Tampereen kaupungininsinööri Akseli Linnavuori kallistui syyskuussa 1938 tekemissään laskelmissa siihen, että ns. Kasarmin kentän tontille kaavailtu kaupungintalo olisi samalla paras sijoituspaikka vesitornille. Hän arvioi myös, että vesisäiliön tilavuudeksi riitti 5 kuutiometriä Kemin kokoisen kaupungin väkimäärälle. Kaupungintalon suunnittelua varten päätettiin järjestää arkkitehtikilpailu, jonka päätteeksi työhön valittiin Tampereen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Strömmerin suunnitelman huhtikuisessa kokouksessaan Samassa yhteydessä valtuusto päätti rakennuttaa kaupungintalon ja vesitornin. Kaupungintalo valmistui talvisodasta huolimatta kesällä 194. Rakennuksessa oli alun perin 13 maanpäällistä kerrosta, joissa neljässä ylimmässä kerroksessa oli vesisäiliö. Vesisäiliö rakennettiin yli 49 metriä merenpinnan yläpuolelle, koska pumppuasema sijaitsi kaupunkiin nähden kaukana. Kaupungin rakennustoimiston tekemä vesisäiliö otettiin käyttöön vuoden 194 aikana ja virastot pääsivät muuttamaan uunituoreen kaupungintalon suojiin marraskuussa 194. Ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous istuttiin 23. joulukuuta 194 uunituoreen kaupungintalon yhdeksännessä kerroksessa eli vesisäiliön alapuolella. Kuuluisimman hetkensä Kemin kaupungintalo koki Lapin sodassa, joka syttyi 1. lokakuuta Tornion maihinnousulla saksalaisten selustaan. Tornion lisäksi myös Kemissä käytiin kovia taisteluja lokakuuta, ja kaupunki kärsi oman osansa saksalaisten tuhotoimista. Yhdessä tuhotyössä saksalaiset eivät kuitenkaan onnistuneet. Aamuyöllä 8. lokakuuta Kemistä poistuessaan saksalaiset yrittivät räjäyttää kaupungintalon, jonka vahvat rakenteet kestivät. Kaupungintalon räjäyttämisyrityksellä oli sotilaallinen perustelunsa, sillä paikkakunnan korkeimpana rakennuksena sen katto oli oivallinen paikka tykistön tulenjohdolle. Alakerran kolmen kerroksen rajusta runtelusta huolimatta valkoinen monumentaalinen rakennus jäi uljaana seisomaan pystyyn. Suomalaisten vallattua kaupungin talon katolla liehui siniristilippu. Kuuluisien valokuvien ansiosta Kemin kaupungintalosta tuli suomalaisten päättäväisyyden ja myös jälleenrakennuksen symboli. Teksti: Mika Kulju ja Erja Aikavuori Toimitusjohtajana DI Juhani Seppänen. Helmikuu 1999 Ajoksen pohjavesikaivojen käyttöönotto Meri-Lapin Vesi Oy aloitti pohjaveden toimittamisen Kemiin Kemin, Tornion, Keminmaan ja Tervolan kuntien omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö Meri-Lapin Vesi Oy:n perustettiin Kemi-Tornio alueen pohjavesihankeen toteutus Meri-Lapin Vesi Oy:n toimesta Meri-Lapin Vesi Oy:n Lautiosaaren vedenkäsittelylaitoksen vihkiäiset. 1 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

11 Vesihuoltoputkien asennusta 8 -luvulla. Kemin Vesilaitoksen historian lähteet: Jatuli X (Kemin Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen julkaisu 1966) Kemin Veden arkisto Kemin Veden toimintakertomukset Ossi Hedman, Kemin kaupungin historia 2. osa (Kemi 1976) Mika Kulju, Sähkövalon ja höyryvoiman aikakausi teoksessa Kemin Energia sata vuotta sähköä elämään (Kemin Energia 213) Mika Kulju, Lapin sota (Gummerus 213) Pohjolan Sanomat , Kemin kaupungintalon historiaa (PDF-esitys) Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa 199 -luvulla Kemin Vesi Oy perustettiin Toimitusjohtajana DI Juha Hiltula Myyty vesi 1,4 miljoonaa kuutiometriä, pumpattu vesi 1,84 miljoonaa kuutiometriä ja puhdistettu jätevesi 3,67 miljoonaa kuutiometriä. 213 Vesijohtoverkoston kokonaispituus 23 km. Vettä myytiin 1,327 miljoonaa kuutiometriä. Yhtiö hankki 92 prosenttia pohjavedestä Meri-Lapin Vesi Oy:ltä ja loput kahdeksan prosenttia pumpattiin Kemin Ajoksessa sijaitsevasta, yhtiön omasta pohjavedenottamosta. Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus 167 km ja hulevesiviemäriverkoston kokonaispituus 66 km. Jätevettä käsiteltiin Peurasaaren jätevedenpuhdistamossa 3,72 miljoonaa kuutiometriä, ja jätevettä laskutettiin 1,188 miljoonaa kuutiometriä. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

12 Vesisäiliöiden laajennustyö 196 -luvulla. ORGANISAATIO JA HALLINTO Kemin Vesi Oy perustettiin Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiöksi ja koko osakekanta on Kemin kaupungin omistuksessa. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Vuoden kahdessa ensimmäisessä kokouksessa hallituksen jäseninä olivat: Jouko Juntunen, Lasse Ilves, Risto Myyry, Antero Mäki-Jokela, Teija Jestilä, Tytti Kumpulainen ja Tuomo Kallijärvi ja varajäseninä olivat: Juha Taanila, Matti Muranen, Ritva Aheinen, Jaakko Alamommo, Merja Holpainen-Myllymäki, Olga Inkilä ja Ilari Ikonen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen varajäsenistä luovuttiin. Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenistä vaihtui 3 henkilöä ja hallituksen kokoonpano alkaen oli: Jouko Juntunen, Antero Mäki-Jokela, Teija Jestilä, Tuomo Kallijärvi, Mirja Vallasvuo-Paavola, Raimo Holopainen ja Anneli Mikkanen. Kaupungin lakimies Matti Rask toimi Kemin kaupungin nimeämänä yhtiökokousedustajana. Hallitus kokoontui vuonna 213 kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Juntunen ja varapuheenjohtajana kahdessa ensimmäisessä kokouksessa Lasse Ilves ja seuraavissa kokouksissa Antero Mäki-Jokela. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Juha Hiltula ja sihteerinä taloussihteeri Tanja Uimonen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy. BDO Oy osti Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy:n ja tämän vuoksi yhtiö valitsi ylimääräisessä yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi vuodelle 213 BDO Oy:n. Toimintavuoden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 24, joista toimihenkilöitä oli 9 ja työntekijöitä 15. Yksi henkilö oli osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Henkilöstön keski-ikä oli 48 v, ja sukupuolijakauma oli 4 naista ja 2 miestä. Organisaatiokaavio KEMIN VESI OY:N HALLITUS Pj. Juntunen Jouko TOIMITUSJOHTAJA Hiltula Juha VERKOSTOT JA VEDENHANKINTA Verkostopäällikkö Happonen Jyrki JÄTEVEDEN PUHDISTUS Käyttöpäällikkö Parkkila Reino* * Ostopalveluna Meri-Lapin Vesi Oy:ltä TALOUS JA HALLINTO Taloussihteeri Uimonen Tanja SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Suunnittelupäällikkö Heinineva Mikko Verkostojen rakentaminen Verkostojen kunnossapito Veden hankinta Jäteveden puhdistus Jäteveden pumppaamot Vesilaskutus Työlaskutus Kirjanpito Suunnittelu Mittaus Verkostotutkimukset 12 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

13 Kemin kaupunkinäkymiä 6 -luvulta. TALOUS Toimintavuoden liikevaihto oli euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli euroa eli 6,7 %. Liikevaihto jakautui käyttömaksuihin 8,7 %, perusmaksuihin 14,2 %, työlaskutukseen 4,4 % ja liittymismaksuihin,7 %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa. Yhtiö maksoi omistajan antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli euroa. Yhtiön investointimenot olivat yhteensä euroa ja investointeihin saatava EAKR-rahoitusosuus oli euroa. Investointeja varten otettiin 1,5 miljoonan euron investointilaina 1 vuoden takaisinmaksuajalla. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,93 Valmiiden ja kesk.er.tuotteidenvaraston muutos ,4-13.9,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,93 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,86 Ulkopuoliset palvelut , ,57 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,73 Muut henkilösivukulut , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,8 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,8 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 284,12 679,77 Muut rahoitustuotot 4.926, ,52 Kunnalle maksetut korkokulut , ,31 Muille maksetut korkokulut , ,85 Muut rahoituskulut , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,24 VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Poistoeron lisäys (-) , ,87 Tuloverot , ,18 TILIKAUDEN VOITTO , ,69 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

14 Pääpaineputkisaneeraus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 928,7 Muut pitkävaikutteiset menot , ,81 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,51 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,51 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,59 Koneet ja kalusto , ,48 Ennakkom. ja kesker. hankinnat 116.7, ,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,7 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 17.1, ,59 Vaihto-omaisuus yhteensä 17.1, ,59 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,33 Saamiset yhteensä , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.., 1.., Ylikurssirahasto 2.5., 2.5., Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,85 Tilikauden voitto , ,69 OMA PÄÄOMA , ,54 POISTOERO , ,87 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , 964.1, Lainat kunnalta 17.5., 17.5., Muut velat , , Pitkäaikainen yhteensä , , Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Lainat kunnalta 1., 645., Saadut ennakot 1.365, ,83 Ostovelat , ,34 Muut velat , ,14 Siirtovelat , ,4 Lyhytaikainen yhteensä , ,71 VIERAS PÄÄOMA , ,71 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 14 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

15 Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/-tappio ennen satunnaisia eriä , ,74 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut 42.18, ,24 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,6 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) , ,17 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) ,4 13.9,83 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 8.447, ,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,4 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,46 Saadut korot liiketoiminnasta 5.21, ,29 Maksetut välittömät verot , ,11 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,76 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,76 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,62 Investointien rahavirta (B) , ,62 Rahoituksen rahavirta Muilta saatujen pa.-lainojen nostot 1.5., Muilta saatujen pa.-lainojen takaisinmaksut , , La.- lainojen nostot kunnalta 75., 845., La.- lainojen takaisinmaksut kunnalle , -2., Rahoituksen rahavirta (C) , , Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,86 Rahavarat tilikauden alussa , ,5 Rahavarat tilikauden lopussa , ,19 Vesilaitoksen henkilökuntaa 8 -luvulta. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

16 Kaupunkinäkymiä 6 -luvulta ja kapupungintalon laajennustyömaa TUNNUSLUVUT Liikevaihto 1 Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) Omavaraisuus %,6,5,4,3,2,36,56,45,29, ,8 13,1 14,9 15,8 16,3,1 2, Sijoitetun pääoman tuotto % Liikevoitto % 5, 4,5 4, 3,5 4,3 4,1 3,9 4, ,7 16,6 16,6 19,5 3, 2,5 2, ,8 2, 8 1,5 6 1, 4,5 2, TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Maksuvalmius lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakot Liikevoitto-% liikevoitto x 1 liikevaihto Sijoitetun pääoman tuotto-% tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut x 1 (sij. pääoma kauden alussa + sij. pääoma kauden lopussa)/2 Omavaraisuus-% oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä x 1 vastattavaa yhteensä saadut ennakot Sijoitettu pääoma oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + korolliset velat 16 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2013 3 Katsaus vuoteen 2013 4 Tapahtui vuonna 2013 6 Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi VUOSIKERTOMUS 2010 1. Katsaus vuoteen 2010 Liikelaitos Kouvolan Veden toinen vuosi kuntalain 10a luvun tarkoittamana kunnallisena liikelaitoksena oli edelleen haasteellinen. Uuden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013

Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Liite 1 KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Johtokunta 27.2.2014 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 3 Liikelaitoksen toiminta ja talous... 3 Liikelaitoksen johtajan katsaus... 3 Liikelaitoksen hallinto...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2012 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2012 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus............................. 5 Jäsenet ja hallinto...................................

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu

TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu HAMINAN VESI SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA 31.12.2011 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 1 HAMINAN VESI LIIKELAITOS 1 Tilivelvollinen viranhaltija 1 Tulosyksiköt 1 Toiminta-ajatus 1

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu VUOSIkertomus 2014 Tilikausi 1.10.2013-31.12.2014 (Poikkeava tilikausi) IMATRAN LÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2014 1. Toimitusjohtajan katsaus 4 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot