V U O S I K E R TO M U S 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R TO M U S 2013"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 213

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Kemin Vesilaitoksen historia 4-11 Organisaatio ja hallinto 12 Talous 13 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Asiakkaat ja myynti 17 Veden hankinta 18 Johtoverkosto 19 Jäteveden puhdistus 21

3 Kaupungintalo keväällä 214. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 213 tuli kuluneeksi 75 vuotta siitä kun Kemin kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen. Merkkivuoden kunniaksi tässä vuosikertomuksessa kerrotaan viimeisimmän toimintavuoden lisäksi myös vesilaitoksen perustamisesta ja historiasta 193-luvulta tähän päivään saakka. Vesijohtoverkoston ja vesilaitoksen rakentaminen aloitettiin talvisodan alla vuonna 1939 ja veden toimitus kaupungin keskustaan Sauvosaareen saatiin virallisesti käyntiin välirauhakesänä 194. Sotavuosien jälkeen kaupunki kasvoi voimakkaasti ja veden kulutus lisääntyi. Kemijoen vettä juomavedeksi puhdistanutta Lautiosaaren vesilaitosta jouduttiinkin laajentamaan 195-luvun lopussa ja 196-luvun puolivälissä kaupungintaloon rakennettiin laajennusosa vesisäiliötilan kasvattamiseksi. Veden laadun parantamiseksi 199-luvulla tutkittiin laajalti Meri-Lapin alueen pohjavesivaroja ja vuonna 1997 alueen kunnat Kemi, Tornio, Keminmaa ja Tervola perustivat pohjaveden käyttöönottamiseksi vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiön Meri-Lapin Vesi Oy:n. Vuosituhannen vaihteessa Kemin ja Tornion kaupungit luopuivat jokiveden käytöstä ja nykyään merilappilaiset juovat ympärivuoden hyvälaatuista luonnon pohjavettä. Kemin kaupunki päätti yhtiöittää vesilaitostoiminnan vuonna 25 ja Kemin Vesi Oy aloitti toimintansa eli toimintavuosi 213 oli kahdeksas vuosi osakeyhtiönä. jätevedenpuhdistamon koneisto- ja talotekniikan saneeraus. Kyseessä oli 3 vuotta palvelleen jätevedenpuhdistamon ensimmäinen laajamittainen saneeraus, ja sillä parannettiin työolosuhteita ja varmistettiin puhdistamon toimivuus pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden 213 aikana saatiin valmiiksi Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen toimesta selvitys tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista Meri-Lapin alueen kuntien jäteveden käsittelyssä. Jätevedenpuhdistamoiden yhdistäminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos jäteveden lupaehdot kiristyvät vuoden 216 ympäristölupakierroksella. Kiitokset kuluneesta vuodesta kaikille asiakkaille, osaavalle henkilökunnalle, yhtiön hallitukselle ja yhteistyökumppaneille! Juha Hiltula, toimitusjohtaja Toimintavuosi 213 oli osakeyhtiön historian suurin investointivuosi. Vesihuoltoa rakennettiin yhteensä 56 uudelle asunto- ja teollisuustontille. Uudella Kemintullin yritysalueella vesihuoltolinjat rakennettiin 21 teollisuustontille. Hankkeen kustannuksiin saatiin rahoitusta Euroopan kehitysrahastosta 3 %. Rovanrinteen uuden asuntoalueen rakentaminen aloitettiin ja 1. rakennusvaiheessa vesihuolto rakennettiin 31 uudelle omakotitalotontille. Nauskan asuntoalueella vesihuolto rakennettiin 4 uudelle omakotitalotontille. Vuotovesien vähentämisen kannalta tärkeitä verkoston saneerauksia suoritettiin Ajoksessa Lastaajankadulla ja Laivapojankadulla sekä Haukkarin kaupunginosassa Haukkarinkadulla. Toimintavuonna valmistui myös KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 3

4 Kaupunkinäkymiä Kemistä 1944 ja kaupunginvaltuuston istuntosali (SA-kuva-arkisto) Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen perustaminen vuonna 1938 Toisen maailmansodan kynnyksellä Kemin kaupungin kehitys kulki valoisaan suuntaan. Kaupungin kasvuedellytykset näyttivät monestakin syystä hyviltä, ja yleistä mielialaa hallitsi positiivisuus. Tulevasta suuresta maailmanpalosta oli tosin ennusmerkkejä, mutta valtaosa suomalaisista luotti vielä siihen, ettei kansakunta joutuisi sotaan. Kemi oli täyttänyt aikansa modernin kaupungin tunnusmerkit jo 19-luvun alussa, sillä asemakaava oli synnyttänyt korttelit katuineen ja kunnallistekniikka oli kehittynyt muun muassa paremman viemäröinnin ansiosta. Tärkeimpiä työllistäjiä olivat aikansa metsäteollisuusjätit Kemi Oy ja Veitsiluoto Oy, jotka toivat leivän monen kemiläisen kodin pöytään. Tultaessa 193-luvun lopulle Kemi oli kehittyvä teollisuuskaupunki, jonka elämänmenosta nautti yli 18 asukasta. Kemi otti tuohon aikaan monia tärkeitä kehitysaskelia. Vuonna 1936 kaupunginvaltuusto hyväksyi lentokentän rakentamissuunnitelman, ja varsinainen reittiliikenne alkoi kolme vuotta myöhemmin. Vuonna 1937 kaupunginvaltuusto päätti anoa valtioneuvostolta 25 miljoonaa markkaa syvävesisataman toteuttamiseen, ja päätös Ajoksen rakennustöistä tehtiin pari vuotta myöhemmin. Vuonna 1938 paikallinen sähkölaitos kunnallistettiin, mikä oli tärkeä askel paikallisen energiantuotannon kehityksen kannalta. Yhdessä yhteiskunnan toiminnan kannalta oleellisessa asiassa Kemi oli kuitenkin selkeästi monia muita kaupunkeja perässä: vesihuollon taso ei vastannut lainkaan kasvavan kaupungin tarpeita. Suomen ensimmäisen vesilaitoksen rakentaminen Helsinkiin oli aloitettu jo vuonna 1872, joten Kemi tuli vesiasiassa pahasti jälkijunassa. Vesijohtolaitos kaupungin suurimmaksi hankkeeksi Kemin kehnon vesitilanteen kohentamiseen saatiin vauhtia 193-luvun alkupuolella mm. kaupungininsinööri Gunnar Riskulan kommentista, jossa hän totesi kunnollisen ja riittävän veden hankkimisen olevan eräs yhteiskunnan perustehtävistä Koepumppaukset ja pohjavesitutkimukset Kaupunginhallitus päätti tilata suunnittelutyön Yleiseltä Insinööritoimistolta Kaupunginhallitus jätti vesilaitossuunnitelman yllättäen pöydälle. Aikajana Kaupunginhallitus päätti pyytää vesilaitoksen suunnittelutarjouksia Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vesitornin rakennussuunnitelman kaupungintalon yhteyteen Kemin kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen. 4 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

5 Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa 5 -luvulla. Vesijohtolaitoksesta lehtiartikkelit, Pohjolan Sanomat Urakkasopimus Oy Yleinen Insinööritoimiston kanssa Kaupunginvaltuuston rakennuspäätös kaupungintalosta ja vesitornista Kaupungintalon ja vesitornin rakentaminen Ensimmäinen putkilähetys upposi Gdańskin satamaan Vesijohto vedettiin Kemi Oy:n alueelle ja yhtiön vesijohtoverkoston liitettiin kaupungin verkostoon. 194 Jakeluverkostoa oli rakennettu jm. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 5

6 Pääpaineputken rakennustyömaa Pohjavesitutkimukset aloitettiin vuonna 1934, jolloin veden laatua tutkittiin 66 koeputkella. Koepumppauksia tehtiin Nauskanojan alueella, Ruutinrannalla, Siikakankaalla, Karihaaran Marttalan vainiolla ja Hahtisaarella. Tutkimusten perusteella ainoastaan Nauskanojan alue sopi jollain tavoin vedenottoon, vaikka vesi oli laadultaan suhteellisen kovaa sekä rauta- ja fosfaattipitoista. Tämä johtui silloisten asiantuntijoiden mukaan siitä, että seutu oli vanhaa merenpohjaa. Alue päätettiin kuitenkin hylätä, sillä vesimäärä arvioitiin jo tuolloin riittämättömäksi. Lisäksi arvioitiin, ettei vesi sopisi mm. korkean rautapitoisuuden vuoksi teollisuuden käyttöön. Vesilaitoksen perustaminen sai seuraavan kerran kunnolla potkua eteenpäin vuonna 1937, kun kaupunkiin suunniteltiin yleistä sairaalaa, jonka arvioitu vedentarve oli huomattava. Toimitusjohtaja ja raatimies Toivo Björkman esittikin kaupunginhallitukselle, että Kemiin täytyi saada vesilaitos pikaisesti. Vesilaitosta kaupunkiin ajaneiden tahojen muita vankkoja perusteluja olivat mm. Kemiin syntyneen teollisuuskeskittymän runsas vedentarve, alueen kaivojen riittämättömyys sekä puutalovaltaisen kaupungin kohonnut tulipalovaara. Hankkeen ensimmäinen konkreettinen askel otettiin tammikuussa 1938, jolloin kaupunginhallitus päätti pyytää vesilaitoksen suunnittelutarjouksia helsinkiläisiltä ja tamperelaisilta toimistoilta. Helmikuun kokouksessa kaupunginhallitus päätti tilata työn tamperelaiselta Yleiseltä Insinööritoimistolta (nykyinen YIT), joka suunnitteli johtoverkoston, pumppu- ja puhdistuslaitoksen ja vesitornin (alustava suunnitelma) sekä teki kustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Suunnitelmat olivat valmiina elokuussa Vauhdikkaasta alusta huolimatta hanketta vastustettiin syyskuisessa kaupunginhallituksen kokouksessa. Vastustajien perusteluina oli mm. se, että alkuvaiheessa vain Sauvosaari ja Ruutin kaupunginosa liitettiin verkkoon, kun taas alueen pohjoisosa ja Syväkangas jäivät ilman vesijohtoa. Lisäksi hankkeen kannattavuuslaskelmia kritisoitiin liian optimistisiksi, joten asia päätettiin jättää kokouksessa pöydälle. Syyskuun lopun kokouksessa hallituksen oppositiosiipi rauhoittui vesilaitoksen rahoituksen suhteen, kun kaupungille oli luvassa 1 miljoonan markan laina Vakuutusyhtiö Kansalta. Kaupunginhallitus pääsikin yksimielisyyteen vesilaitoksen perustamisesta vielä syksyn aikana, ja se esitti 1. lokakuuta 1938 kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Koska talous- ja teollisuustarkoituksiin käyttökelpoisesta vedestä on kaupungissa tunnetusti huutava puute ja kun kaikki edellytykset vesijohtolaitoksen rakentamiselle ovat olemassa, on kaupunginhallitus yhtynyt rakennustoimiston mielipiteeseen, että laitosta on edellä esitetyssä muodossa ja laajuudessa viipymättä ryhdyttävä perustamaan. Kaupunginvaltuusto sinetöi päätöksen Kemin kaupungin vesijohtolaitoksen perustamisesta 14. lokakuuta pitämässään Johtajana diplomi-insinööri Väinö Pekkala Suunnitteluvirheiden korjaaminen ja vesilaitoksen lopullinen vastaanotto Johtajana diplomi-insinööri Veikko Kauppinen Vesijohtolaitos luovutettiin kaupungille ja vedentoimitus alkoi virallisesti Saksalaiset yrittivät räjäyttää kaupungintalon ja vesitornin Kaupungintalon korjaus- ja laajennussuunnitelman hyväksyminen. 6 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

7 kokouksessa Kemin Pirtin juhlasalissa. Samassa yhteydessä päätettiin rakentaa vedenpuhdistamo, pumppuasema, päävesijohto, vesitorni sekä Sauvosaaren ja Ruutin kaupunginosien verkostot vuoden 194 alkuun mennessä. Vesilaitos oli kaupungille mittava taloudellinen panostus, ja esimerkiksi vuonna 1939 hanke nieli yli kolmasosan kaikista kaupungin menoista. Saksalaisten räjäyttämä kaupungintalo (SA-kuva-arkisto) Urakka valmiiksi sota-aikana Vesilaitoksen työt alkoivat vuonna 1938 vauhdikkaasti ja urakkasopimus pumppuaseman, pääpaineputken ja Sauvosaaren vesijohtoverkoston rakentamisesta tehtiin Yleisen Insinööritoimiston kanssa viikko valtuuston päätöksen jälkeen. Alkuvaiheessa rakennettiin katujohdot, joiden suunnittelussa piti huomioida kasvava veden tarve ja verkoston laajeneminen. Ensimmäisen vesijohtoverkoston liittymissopimuksen teki Pohjoispuistorantakadulla sijainnut Kauppiaitten Osakeyhtiö toukokuussa 1939 ja vuoden loppuun mennessä 174 kuluttajalla oli sopimus. Alun perin urakan piti olla valmis vuoden 194 alussa, mutta marraskuun lopulla 1939 syttynyt talvisota vaikutti välittömästi laitoksen valmistumisaikatauluun. Vesijohtolaitoksen ensimmäisenä johtajana vuosina toimineen diplomi-insinööri Väinö Pekkalan kaudella laitos piti saada valmiiksi ja toimimaan normaalisti sodasta huolimatta, vaikka kunnollisten tarvikkeiden, rakennusmateriaalien Isohaaran voimalaitoksen rakentaminen ja Lautiosaaren pumppuaseman suojaaminen Johtajana diplomi-insinööri Arvo Soira Johtajana diplomi-insinööri Gunnar Riskula Vettä pumpattiin 54 7 kuutiometriä Yleissuunnitelma vesilaitoksen laajentamisesta Vettä pumpattiin 1,128 miljoonaa kuutiometriä. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 7

8 Vedenpuhdistuslaitos 1959 laajennustyön jälkeen. Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa 6 -luvulta. ja ammattitaitoisen työvoiman saanti oli hankalaa. Laitoksen alkutaivalta vaikeuttivat myös suunnitteluaikataulun kireys, pohjakallion ennakoitua suuremmat louhintatyöt ja maaperän suuri vaihtelu. Kaikesta huolimatta vesilaitos luovutettiin kaupungille 17. heinäkuuta 194, jolloin se toimi kokonaisuudessaan. Laitoksen ensimmäisten vuosien suurimmat vedenkuluttajat olivat Valio, Yleinen Sairaala, Kemi Oy, Pohjolan Voima ja Valtionrautatiet. Vesilaitos kohtasi kuitenkin parina ensimmäisenä talvenaan pulmia, jotka tulevat ilmi vuonna 1942 Rakennustoimiston kaupunginhallitukselle tekemästä selvityksestä. Suurimman ongelman aiheuttivat paikoitellen liian matalalle kaivetut putket, jotka olivat jäätyneet jokaisena talvena. Myös välittömästi putkien päälle ladotut suuret kivet aiheuttivat lisää päänvaivaa. Kaupunki vaatikin Yleistä Insinööritoimistoa korjaamaan puutteet. Urakoitsija suostui neuvotteluiden jälkeen maksamaan myös osan korjaustöistä, jotka tehtiin pääosin vuoden 1942 aikana. Vesilaitosurakka saatiin viimein päätökseen 24. marraskuuta 1942, kun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan vastaanottaa laitoksen virallisesti urakoitsijalta. Vesi Kemijoesta Vesilaitoksen vedensaantia oli tutkittu jo 193-luvun alkupuolella lukuisilla pohjaveden koepumppauksilla. Koska seudulla ei ollut kunnollista pohjaveden ottopaikkaa, päädyttiin käyttä- mään Kemijoen pintavettä. Kemijoen vesi oli insinööri Knut Alftanin kesällä 1938 tekemien tutkimusten mukaan melko puhdasta ja siinä oli vähän esimerkiksi kolibakteereja. Laadultaan vesi oli kuitenkin hapanta ja humus värjäsi sen ruskeaksi. Alftan ehdottikin raportissaan, että vesi pitäisi suodattaa kunnolla, jotta siitä saisi kirkkaampaa. Tampereen kaupungininsinööri Akseli Linnavuori korosti puolestaan lausunnossaan, että vesi täytyi ennen käyttöä puhdistaa kemiallisesti ja mekaanisesti sekä steriloida ja neutraloida. Lisäksi Linnavuori mainitsi, että veden värin takia kemiallinen puhdistus on aivan välttämätön. Hänen arvionsa mukaan happamasta vedestä tulisi ajan kuluessa harmia putkistolle, joka saattoi syöpyä tavallista nopeammin. Pumppuaseman paikaksi oli kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa. Ensimmäiseksi paikaksi kaavailtiin Kemijoen siltojen pohjoispuolista aluetta, mutta se hylättiin meren läheisyyden, jäteveden, maanlaadun ja jäidenlähdön takia. Vesilaitoksen vedenottopaikka valittiin lopulta Kemin maalaiskunnan puolelta, jossa imujohto saatiin paremmin suojattua valjastamattoman Kemijoen rajulta jäidenlähdöltä ja kesäiseltä puiden uitolta. Vedenottopaikka sijaitsi noin 4 metrin päässä kaupungin rajasta Lautiosaaren jakokunnan yhteismaalla, Viheriälän kallion kohdalla, jonka jakokunta päätti neuvotteluiden jälkeen luovuttaa ilmaiseksi vesilaitoksen käyttöön. Sijoituspaikan ainoat haittapuolet olivat pääjohdon pituus ja epäily maalaiskunnan Vesilaitoksen laajennuksen käyttöönotto Kemi oli ilman vettä useamman vuorokauden pääpaineputken halkeamisen takia Johtajana vt. kaupungininsinööri Kyösti Marjakaarto Kaupungintalon laajennuksen yhteydessä vesitornia laajennettiin 2 m³:llä Johtajana diplomi-insinööri Heikki Matala Ajoksen pohjaveden pumppaamo valmistui. 8 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

9 Kaupungintalon vesisäiliöiden laajennustyö mahdollisesta innokkuudesta verottaa kemiläisiä maillaan sijainneesta vedenottopaikasta. Kemi-Rovaniemi -maantien varrella sijainneen pumppuaseman rakentaminen aloitettiin talvella Kaksikerroksisen pumppuaseman alakerrassa sijaitsivat varsinainen konesali, valvomo sekä kemikalio- ja steriloimiskoneiden osastot. Konesalin alapuolelle rakennettiin puhdasvesisäiliöt ja pannuhuone. Toiseen kerrokseen sijoitettiin tilava halli, varasto, laboratorio ja ilmakompressio-osasto. Laitoksen tehoksi valittiin 4 litraa sekunnissa (3456 m 3 / vrk). Tätä määrää pidettiin riittävänä, kun arvioitu kulutus oli vuorokaudessa 1 litraa asukasta kohti. Vesilaitoksen tehokas käyttö varmistettiin myöntämällä kiinteistöille 5 prosentin alennus vesijohtoverkkoon liittymisestä. Yleisten töiden lautakunta tiivisti tilanteen 194-luvulla tekemässään yhteenvedossa seuraavasti: Tästä ja muista eduista huolimatta ilmeni osittain vastahakoisuutta, jonka syynä mainittakoon mm. se, että eräistä osista Kemiä puuttui vielä viemäriverkosto, joten talonomistajan olisi ollut tyydyttävä ulkoposteihin, jota ei taas paikoin katsottu kovinkaan suureksi eduksi kaivoon verrattuna. Vesitorni kaupungintaloon Samassa yhteydessä vesilaitoksen suunnitelmien kanssa eteni myös vesitornin rakentaminen, missä päädyttiin hyvin Johtajana kaupungininsinööri Erkki Ronkainen Johtajana Mauri Alakare Vt. johtajana Sakari Hurtig Vettä pumpattiin 2,229 miljoonaa kuutiometriä Sopimus Peurasaaren jätevedenpuhdistamon rakentamisesta allekirjoitettiin Kemin ja Perusyhtymä Oy:n kesken Peurasaaren jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön. Kemin puhdistamo oli ensimmäinen, joka suunniteltiin yhteistyössä neuvostoliittolaisen vesihuoltoalan suunnitteluorganisaation Giprokommunvodokanalin kanssa. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213 9

10 Pääpaineputken korjaustyömaa 8 -luvulla. omaperäiseen ratkaisuun. Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt heinäkuussa 1938 yksimielisesti vesitornin rakentamisen kaupungintalon yhteyteen, mikä kirjattiin pöytäkirjaan seuraavasti: Kaupungintalo rakennetaan Isopuistokadun pohjoispäähän kortteliin N:o 22, joka kaupungin asemakaavassa on varattu julkista rakennusta varten, ja jota paikkaa asemakaavatoimikunta pitää tarkoitukseen sopivana; että kaupungintalon yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi vesitorni, mikäli arkkitehtooniselta tai tekniseltä kannalta ei ilmaannu siihen estettä. Myös Tampereen kaupungininsinööri Akseli Linnavuori kallistui syyskuussa 1938 tekemissään laskelmissa siihen, että ns. Kasarmin kentän tontille kaavailtu kaupungintalo olisi samalla paras sijoituspaikka vesitornille. Hän arvioi myös, että vesisäiliön tilavuudeksi riitti 5 kuutiometriä Kemin kokoisen kaupungin väkimäärälle. Kaupungintalon suunnittelua varten päätettiin järjestää arkkitehtikilpailu, jonka päätteeksi työhön valittiin Tampereen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Strömmerin suunnitelman huhtikuisessa kokouksessaan Samassa yhteydessä valtuusto päätti rakennuttaa kaupungintalon ja vesitornin. Kaupungintalo valmistui talvisodasta huolimatta kesällä 194. Rakennuksessa oli alun perin 13 maanpäällistä kerrosta, joissa neljässä ylimmässä kerroksessa oli vesisäiliö. Vesisäiliö rakennettiin yli 49 metriä merenpinnan yläpuolelle, koska pumppuasema sijaitsi kaupunkiin nähden kaukana. Kaupungin rakennustoimiston tekemä vesisäiliö otettiin käyttöön vuoden 194 aikana ja virastot pääsivät muuttamaan uunituoreen kaupungintalon suojiin marraskuussa 194. Ensimmäinen kaupunginvaltuuston kokous istuttiin 23. joulukuuta 194 uunituoreen kaupungintalon yhdeksännessä kerroksessa eli vesisäiliön alapuolella. Kuuluisimman hetkensä Kemin kaupungintalo koki Lapin sodassa, joka syttyi 1. lokakuuta Tornion maihinnousulla saksalaisten selustaan. Tornion lisäksi myös Kemissä käytiin kovia taisteluja lokakuuta, ja kaupunki kärsi oman osansa saksalaisten tuhotoimista. Yhdessä tuhotyössä saksalaiset eivät kuitenkaan onnistuneet. Aamuyöllä 8. lokakuuta Kemistä poistuessaan saksalaiset yrittivät räjäyttää kaupungintalon, jonka vahvat rakenteet kestivät. Kaupungintalon räjäyttämisyrityksellä oli sotilaallinen perustelunsa, sillä paikkakunnan korkeimpana rakennuksena sen katto oli oivallinen paikka tykistön tulenjohdolle. Alakerran kolmen kerroksen rajusta runtelusta huolimatta valkoinen monumentaalinen rakennus jäi uljaana seisomaan pystyyn. Suomalaisten vallattua kaupungin talon katolla liehui siniristilippu. Kuuluisien valokuvien ansiosta Kemin kaupungintalosta tuli suomalaisten päättäväisyyden ja myös jälleenrakennuksen symboli. Teksti: Mika Kulju ja Erja Aikavuori Toimitusjohtajana DI Juhani Seppänen. Helmikuu 1999 Ajoksen pohjavesikaivojen käyttöönotto Meri-Lapin Vesi Oy aloitti pohjaveden toimittamisen Kemiin Kemin, Tornion, Keminmaan ja Tervolan kuntien omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö Meri-Lapin Vesi Oy:n perustettiin Kemi-Tornio alueen pohjavesihankeen toteutus Meri-Lapin Vesi Oy:n toimesta Meri-Lapin Vesi Oy:n Lautiosaaren vedenkäsittelylaitoksen vihkiäiset. 1 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

11 Vesihuoltoputkien asennusta 8 -luvulla. Kemin Vesilaitoksen historian lähteet: Jatuli X (Kemin Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen julkaisu 1966) Kemin Veden arkisto Kemin Veden toimintakertomukset Ossi Hedman, Kemin kaupungin historia 2. osa (Kemi 1976) Mika Kulju, Sähkövalon ja höyryvoiman aikakausi teoksessa Kemin Energia sata vuotta sähköä elämään (Kemin Energia 213) Mika Kulju, Lapin sota (Gummerus 213) Pohjolan Sanomat , Kemin kaupungintalon historiaa (PDF-esitys) Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa 199 -luvulla Kemin Vesi Oy perustettiin Toimitusjohtajana DI Juha Hiltula Myyty vesi 1,4 miljoonaa kuutiometriä, pumpattu vesi 1,84 miljoonaa kuutiometriä ja puhdistettu jätevesi 3,67 miljoonaa kuutiometriä. 213 Vesijohtoverkoston kokonaispituus 23 km. Vettä myytiin 1,327 miljoonaa kuutiometriä. Yhtiö hankki 92 prosenttia pohjavedestä Meri-Lapin Vesi Oy:ltä ja loput kahdeksan prosenttia pumpattiin Kemin Ajoksessa sijaitsevasta, yhtiön omasta pohjavedenottamosta. Jätevesiviemäriverkoston kokonaispituus 167 km ja hulevesiviemäriverkoston kokonaispituus 66 km. Jätevettä käsiteltiin Peurasaaren jätevedenpuhdistamossa 3,72 miljoonaa kuutiometriä, ja jätevettä laskutettiin 1,188 miljoonaa kuutiometriä. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

12 Vesisäiliöiden laajennustyö 196 -luvulla. ORGANISAATIO JA HALLINTO Kemin Vesi Oy perustettiin Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiöksi ja koko osakekanta on Kemin kaupungin omistuksessa. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Vuoden kahdessa ensimmäisessä kokouksessa hallituksen jäseninä olivat: Jouko Juntunen, Lasse Ilves, Risto Myyry, Antero Mäki-Jokela, Teija Jestilä, Tytti Kumpulainen ja Tuomo Kallijärvi ja varajäseninä olivat: Juha Taanila, Matti Muranen, Ritva Aheinen, Jaakko Alamommo, Merja Holpainen-Myllymäki, Olga Inkilä ja Ilari Ikonen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen varajäsenistä luovuttiin. Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenistä vaihtui 3 henkilöä ja hallituksen kokoonpano alkaen oli: Jouko Juntunen, Antero Mäki-Jokela, Teija Jestilä, Tuomo Kallijärvi, Mirja Vallasvuo-Paavola, Raimo Holopainen ja Anneli Mikkanen. Kaupungin lakimies Matti Rask toimi Kemin kaupungin nimeämänä yhtiökokousedustajana. Hallitus kokoontui vuonna 213 kahdeksan kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jouko Juntunen ja varapuheenjohtajana kahdessa ensimmäisessä kokouksessa Lasse Ilves ja seuraavissa kokouksissa Antero Mäki-Jokela. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Juha Hiltula ja sihteerinä taloussihteeri Tanja Uimonen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy. BDO Oy osti Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy:n ja tämän vuoksi yhtiö valitsi ylimääräisessä yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi vuodelle 213 BDO Oy:n. Toimintavuoden lopussa henkilökunnan lukumäärä oli 24, joista toimihenkilöitä oli 9 ja työntekijöitä 15. Yksi henkilö oli osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Henkilöstön keski-ikä oli 48 v, ja sukupuolijakauma oli 4 naista ja 2 miestä. Organisaatiokaavio KEMIN VESI OY:N HALLITUS Pj. Juntunen Jouko TOIMITUSJOHTAJA Hiltula Juha VERKOSTOT JA VEDENHANKINTA Verkostopäällikkö Happonen Jyrki JÄTEVEDEN PUHDISTUS Käyttöpäällikkö Parkkila Reino* * Ostopalveluna Meri-Lapin Vesi Oy:ltä TALOUS JA HALLINTO Taloussihteeri Uimonen Tanja SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Suunnittelupäällikkö Heinineva Mikko Verkostojen rakentaminen Verkostojen kunnossapito Veden hankinta Jäteveden puhdistus Jäteveden pumppaamot Vesilaskutus Työlaskutus Kirjanpito Suunnittelu Mittaus Verkostotutkimukset 12 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

13 Kemin kaupunkinäkymiä 6 -luvulta. TALOUS Toimintavuoden liikevaihto oli euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli euroa eli 6,7 %. Liikevaihto jakautui käyttömaksuihin 8,7 %, perusmaksuihin 14,2 %, työlaskutukseen 4,4 % ja liittymismaksuihin,7 %. Suunnitelman mukaiset poistot olivat euroa. Yhtiö maksoi omistajan antamille pitkäaikaisille lainoille korkoa euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli euroa. Yhtiön investointimenot olivat yhteensä euroa ja investointeihin saatava EAKR-rahoitusosuus oli euroa. Investointeja varten otettiin 1,5 miljoonan euron investointilaina 1 vuoden takaisinmaksuajalla. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,93 Valmiiden ja kesk.er.tuotteidenvaraston muutos ,4-13.9,83 Liiketoiminnan muut tuotot , ,93 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,86 Ulkopuoliset palvelut , ,57 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,88 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,73 Muut henkilösivukulut , ,71 Henkilöstökulut yhteensä , ,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,8 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,8 Liiketoiminnan muut kulut , ,22 LIIKEVOITTO , ,98 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 284,12 679,77 Muut rahoitustuotot 4.926, ,52 Kunnalle maksetut korkokulut , ,31 Muille maksetut korkokulut , ,85 Muut rahoituskulut , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,24 VOITTO ENNEN TPSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Poistoeron lisäys (-) , ,87 Tuloverot , ,18 TILIKAUDEN VOITTO , ,69 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

14 Pääpaineputkisaneeraus TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 928,7 Muut pitkävaikutteiset menot , ,81 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,51 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,51 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,59 Koneet ja kalusto , ,48 Ennakkom. ja kesker. hankinnat 116.7, ,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,7 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 17.1, ,59 Vaihto-omaisuus yhteensä 17.1, ,59 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,43 Siirtosaamiset , ,33 Saamiset yhteensä , ,76 Rahat ja pankkisaamiset , ,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.., 1.., Ylikurssirahasto 2.5., 2.5., Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,85 Tilikauden voitto , ,69 OMA PÄÄOMA , ,54 POISTOERO , ,87 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , 964.1, Lainat kunnalta 17.5., 17.5., Muut velat , , Pitkäaikainen yhteensä , , Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Lainat kunnalta 1., 645., Saadut ennakot 1.365, ,83 Ostovelat , ,34 Muut velat , ,14 Siirtovelat , ,4 Lyhytaikainen yhteensä , ,71 VIERAS PÄÄOMA , ,71 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,12 14 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

15 Vesilaitoksen työmaahenkilökuntaa RAHOITUSLASKELMA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/-tappio ennen satunnaisia eriä , ,74 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut 42.18, ,24 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,6 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) , ,17 Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) ,4 13.9,83 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 8.447, ,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,4 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,46 Saadut korot liiketoiminnasta 5.21, ,29 Maksetut välittömät verot , ,11 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , ,76 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,76 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,62 Investointien rahavirta (B) , ,62 Rahoituksen rahavirta Muilta saatujen pa.-lainojen nostot 1.5., Muilta saatujen pa.-lainojen takaisinmaksut , , La.- lainojen nostot kunnalta 75., 845., La.- lainojen takaisinmaksut kunnalle , -2., Rahoituksen rahavirta (C) , , Rahavarojen muutos (A+B+C) , ,86 Rahavarat tilikauden alussa , ,5 Rahavarat tilikauden lopussa , ,19 Vesilaitoksen henkilökuntaa 8 -luvulta. KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS

16 Kaupunkinäkymiä 6 -luvulta ja kapupungintalon laajennustyömaa TUNNUSLUVUT Liikevaihto 1 Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) Omavaraisuus %,6,5,4,3,2,36,56,45,29, ,8 13,1 14,9 15,8 16,3,1 2, Sijoitetun pääoman tuotto % Liikevoitto % 5, 4,5 4, 3,5 4,3 4,1 3,9 4, ,7 16,6 16,6 19,5 3, 2,5 2, ,8 2, 8 1,5 6 1, 4,5 2, TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Maksuvalmius lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset lyhytaikainen vieraspääoma saadut ennakot Liikevoitto-% liikevoitto x 1 liikevaihto Sijoitetun pääoman tuotto-% tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut x 1 (sij. pääoma kauden alussa + sij. pääoma kauden lopussa)/2 Omavaraisuus-% oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä x 1 vastattavaa yhteensä saadut ennakot Sijoitettu pääoma oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + korolliset velat 16 KEMIN VESI OY VUOSIKERTOMUS 213

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS vuosikertomus 215 sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Organisaatio ja hallinto...4 Talous...5 Tuloslaskelma...5 Tase...6 Rahoituslaskelma...7 Asiakkaat ja myynti...9 Veden hankinta...1 Johtoverkosto...11

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot