oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 Laitteen hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 Laitteen hallinta"

Transkriptio

1 Mäntsälän kunta Sivistyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskuksen tietohallintotyöryhmän asettamat TAITOTASOT oppilaiden tietoteknisille taidoille luokilla 1-6 * noudattaa annettuja ohjeita ja edetä niiden mukaisessa järjestyksessä * koulun sääntöjä tietokoneiden käytöstä * kahden käden käyttöön näppäimistöllä * käynnistää ja sammuttaa tietokoneen * näppäimistön ja hiiren käyttöä * tarvitsemansa ohjelman käynnistämistä (esim. Word tai Paint) * oikeaa työasentoa ja työtottumuksia * tietokoneen perustermejä (näppäimistö, hiiri, näyttö) * käynnistää ja sammuttaa myös tietokoneen oheislaitteet (esim. tulostin) * kahden käden käyttöä näppäimistöllä * käynnistää tarvitsemansa ohjelman, jos sitä on * aiemmin opitun ohjelman itsenäistä käyttöä harjoiteltu aiemmin * avata ja tallentaa tiedostoja opettajan ohjeiden * tuotoksensa tulostamista opettajan mukaisesti opastuksella * käyttää näppäimistöä ja hiirtä (kirjaimet, * tietokoneen perustermejä (hiiren ykkös- ja numerot ja välimerkit) kakkospainike, osoitin näytöllä) * tietokoneen perustermit (näppäimistö, hiiri, näyttö) * käyttää tietokonetta koulun sääntöjen * tietokoneen perustermejä (työpöytä, valikko, mukaisesti kursori) * käyttää näppäimistöä ja hiirtä (nuoli-, Enter, askelpalautin- ja Delete-näppäimet) * oikean työasennon ja työtottumukset * käyttää aiemmin opittua ohjelmaa *tulostaa tuotoksensa opettajan opastuksella tai * tietokoneen perustermit (hiiren ykkös- ja kakkospainike, osoitin näytöllä) Laitteen hallinta "Oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin." (1-9 lk) * tiedoston avaamista ja tallentamista * leikepöydän käyttöön (teksti ja kuva)

2 * avata ja tallentaa tiedoston * leikepöydän käyttöä (teksti ja kuva) * tulostaa tuotoksensa * ohjelmien yhteiskäyttöä * tietokoneen perustermit (työpöytä, valikko, kursori) * käyttää näppäimistöä ja hiirtä (Shift- ja Escapenäppäimet) * leikepöydän käytön (teksti ja kuva) * itsenäistä toimimista käyttöliittymän * tiedostojen hallintaan: siirtäminen, kopiointi, ympäristössä liittäminen ja leikkaaminen * kahden käden sujuvaa ja luontevaa käyttöä näppäimistöllä * kansioiden hallintaan: alakansioiden luominen sekä siirtäminen ja kopioiminen * tarvittavien ohjelmien itsenäistä käyttöä * erilaisiin tiedostotyyppeihin * käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä * tiedostojen hallintaa: siirtäminen ja kopiointi * laitteissa mahdollisesti ilmeneviin vikoihin * toimia käyttöliittymän * kansioiden hallintaa: alakansioiden luominen (esim. johdot irti, laite ei sulkeudu, tiedosto ei ympäristössä sekä siirtäminen ja kopioiminen avaudu) * käyttää tarvittavia ohjelmia * erilaisten tiedostotyyppien tunnistamista * käyttää tarvittavia ohjelmia

3 "Oppii kirjoittamaan sujuvasti kirjoituskirjaimin ja saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla." (3-) "Pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä." (6-9 lk) "Tuntee kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan." (6-9 lk) * kirjoittaa tekstiä mallista * tekstinkäsittelyohjelmaan (esim. Word) * tekstinkäsittelyohjelman käyttöä (ohjelman avaaminen, kirjoittaminen ja tallentaminen) * perusasioita tekstin muokkaamisesta (Isot ja pienet kirjaimet, välimerkit, sanaväli, kappale) * tekstin korjaamista (Delete/askelpalautin) * tekstin muotoilua opettajan avustuksella * tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmaan (fontin ja koon vaihtaminen, lihavointi, opettajan avustuksella kursivointi, alleviivaus, väri) * tekstin tulostamista * tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla melko * tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla Kirjoittaminen "Oppii tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti." (1-9 lk) * tekstin muotoilua (fontin ja koon vaihtaminen, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, väri) * tekstin muotoilua (kappaleen tasaus, numerointi ja luettelomerkit) * sivun ulkoasun suunnitteluun (sommittelu) * muotoilla kirjoittamaansa tekstiä * tekstin kopioimista, liittämistä ja leikkaamista * lähteiden merkitsemiseen (fontin ja koon vaihtaminen, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, väri) * kuvan lisäämistä tekstiin (clipart) * kirjoittamista prosessina, jossa tekstiin palataan ja muokataan lisää (tiedosto tallennetaan, avataan muokkausta varten ja tallennetaan uudelleen)

4 * muotoilla kirjoittamaansa tekstiä (kappaleen tasaus, numerointi ja luettelomerkit) * kirjoittaa prosessina, jossa tekstiin palataan ja muokataan lisää (tiedosto tallennetaan, avataan muokkausta varten ja tallennetaan uudelleen) * kopioida, liittää ja leikata tekstiä * mahdollisuuksien mukaan tekstinkäsittelyohjelman erikoistoimintoja: esim. ylä- ja alatunnisteiden käyttöä, sivunumerointia, sivunasetuksia (reunukset ja suunta), tekstin ja kappaleen muokkausta (oikea ja vasen sisennys, fontin tehosteet) * mahdollisuuksien mukaan lisäämään objekteja ja muuttamaan niiden kokoa/paikkaa (viiva, nuoli, suorakulmio, ellipsi) * lähteiden merkitsemistä

5 Verkkoympäristö "Äidinkielen ja kirjallisuuden (lukeminen ja kirjoittaminen) keskeisenä sisältönä on mm. painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen." (1-) Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen (1-9 lk) "Osaa käyttää tietoverkkoja tiedonhankinnassaan, valita lähteensä ja myös ilmoittamaan ne." (1-9 lk) "Viestintä ja mediataitojen keskeisiä sisältöjä ovat mm. viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka." (1-9 lk) "Oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin. Oppii teknologiaan liittyvät eettiset ja moraaliset kysymykset. " (1-9 lk) "Osaa hyödyntää mm. Internetin kulttuuripalveluja." (5-9 lk) * kirjautua koulun verkkoon opettajan opastuksella * koulun verkkoon kirjautumista opettajan opastuksella (käyttäjätunnus ja salasana) * koulun verkkoon kirjautumista * koulun kotisivuihin opettajan avustuksella (koulun Pedanet-sivut) * opettajan opastuksella johonkin verkkooppimisympäristöön * Nettietiketti-ohjeisiin * kirjautua koulun verkkoon * tiedoston avaamista ja tallentamista koulun verkossa * Nettietiketin perussääntöjä (tekijänoikeudet, kirjoittaminen omalla nimellä, lähdekritiikki) * opettajan johdolla sähköpostiin sekä Internettietoverkkoon * palautteen antamiseen ja hyödyntämiseen * Internetin vaaroihin (tekniset vaarat kuten virukset tai laittomat palvelut, sosiaaliset ongelmat kuten henkilöllisyyden valehteleminen tai Internettiin koukkuun jääminen)

6 * avata ja tallentaa tiedoston koulun verkossa * sähköpostin lähettämisen periaatteita * joihinkin Internetin hakuohjelmiin (esim. Google, Yahoo, Alta Vista) * verkko-oppimisympäristön itsenäistä käyttöä * mielenkiintoisiin Internet-sivustoihin opettajan ohjeiden mukaisesti * Internet-selainohjelman päätoimintoja ja * mikäli mahdollista, sähköpostin osoitteiston periaatteita käyttöön * tiedon hakemista annettuun tehtävään tai parin kanssa tietoverkosta * Internetin vaarojen tunnistamista ja välttämistä * Nettietiketti-ohjeiden noudattamista * kriittistä verkon käyttöä * lähettää sähköpostia * mikäli mahdollista, sähköpostiohjelman käyttöä ja liitetiedoston lähettämistä * käyttää verkko-oppimisympäristöä ja tuottaa sinne aineistoa * Internet-selainohjelman päätoiminnot ja periaatteet * noudattaa Nettietiketti-sääntöjä liikkuessaan Internetissä ja ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit * hakea tietoa verkosta

7 Tiedonkäsittely ja -esittäminen Taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat *liittää valmiita kuvia (clipart, piirustusohjelmalla tehty tai digitaalinen) tekstiin * luoda yksinkertaisen taulukon taulukkolaskentaohjelmalla "Oppii käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa" (1-9 lk) "Osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja." (1-) "Osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä kriittisesti arvioida eri tietolähteitä." (5-) Tekstiilityön sisältöihin kuuluu mm. tietoteknisiä sovelluksia sekä uusi teknologia suunnittelun apuvälineenä." (5-9 lk) Tekniseen työhön sisältöihin kuuluvat mm. tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa. (5-9 lk) * piirto-ohjelmalla tuotetun kuvan tallentamista ja tulostamista * taulukkolaskentaohjelmaa yksinkertaisten tehtävien avulla (esim. Excel) * esitysgrafiikkaohjelman käyttöä opettajan opastuksella (tekstin, kuvan ja tehosteen lisääminen diaan, esim. Power Point) * taulukkolaskentaohjelmien käyttöä edelleen * esitysgrafiikkaohjelman käyttöä edelleen * tallentaa ja tulostaa piirto-ohjelmalla tuotetun kuvan * käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa melko ja laatia julkaisuja parin kanssa tai itse * luoda taulukosta yksinkertaisen kaavion * valmiiden kuvien (clipart, piirustusohjelmalla tehty tai digitaalinen) liittämistä tekstiin * mikäli mahdollista, kuvanlukijan käyttöä * esitysgrafiikkaohjelmaan (esim. Power Point)

8 Tiedonhallinta "Oppii kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa." (1-9 lk) "Osaa käyttää tietoverkkoja tiedonhankinnassaan, valita lähteensä ja myös ilmoittamaan ne." (1-9 lk) "Oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä." (1-9 lk) Kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti (3-) Tuntee tiedonhankinnan päävaiheet ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä (3-) Oppii käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä (3-) "Tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä." (6-9 lk) * tiedon luotettavuuden arvioimista * kirjaston tietokantaan Internetissä (Kirkes) * tiedonhakua käytettävissä olevista opetusohjelmista * tiedonhakua kirjaston tietokannasta (Kirkes) * tiedonhallinnan prosessin vaiheita 1. aiheen/ongelman määrittely * hakea tietoa kirjaston tietokannasta (Kirkes), varata ja tarkistaa omia tietoja * tiedon luotettavuuden arvioimista ja on tietoinen Internetin huonoista puolista, kielletyistä sivuista sekä netiketistä. 2. tiedonlähteiden etsiminen ja nimeäminen 3. tarvitun tiedon valitseminen 4. tiedon järjesteleminen 5. tulosten esitteleminen 6. prosessin ja työn arvioiminen * hakusanojen määrittelyä

9 Audiovisuaalinen viestintä "Oppii suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä." (1-9 lk) "Oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden välittämää viestintää." (1-9 lk) Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. (1-9 lk) Viestintä- ja mediataidon keskeisiä sisältöjä ovat mm. median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen." (1-9 lk) "Kuvataiteen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valokuvaus, video ja digitaalinen kuva. (1-) Oppii esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. (1-) Oppii käyttämään viestinnän välineitä. (3-) Oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti." (3-) On tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. (3-) "Kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan. (3-) "Osaa kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua. (5-9 lk) "Saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja. (6-9 lk) * piirto-ohjelman käyttöä (esim. Paint) * yksinkertaiseen kuvanlukutaitoon * piirtää piirto-ohjelmalla (esim. * elokuvan tai muun ohjelman katseluun ja siitä Paint) keskusteluun * kuvan- ja elokuvanlukutaitoa * mediaviestien erittelyä ja tulkintaa * videokameran tai digitaalisen valokuvakameran käyttöön * mikäli mahdollista, kuvanlukijan (skannerin) käyttöä opettajan opastuksella *editointiin (video tai ääni, esim. Movie Maker) * mikäli mahdollista, käyttää skanneria * mikäli mahdollista, digitaalisen videokameran * lähdekritiikkiin, oikeuksiin ja vastuuseen tai valokuvakameran käyttöä (sananvapaus)

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset

LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset LIITE 10 1. Tvt-taitotasokuvaukset - 1 - PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja viestintätekniikan taidot sisältyvät vuonna 2004 annettuihin perusopetuksen

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén

Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Kansi: Mukaelma Hannu Hyrskeen Järvenpää tunnuksesta, Marja Rosti 2005 Ulkoasu: Minca Wallius, Heidi Strandén SISÄLLYSLUETTELO Oppiaineosa 1 EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden opetussuunnitelma. Johdanto. Mediakasvatuksen tavoitteet. Keskeiset sisällöt

Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden opetussuunnitelma. Johdanto. Mediakasvatuksen tavoitteet. Keskeiset sisällöt Viestintä ja mediataito aihekokonaisuuden opetussuunnitelma Toukokuu 2006 1 Johdanto Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on harjoittaa ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT

PERUSOPETUKSEN OPPIAINEKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAT PRP PPH P ulunsalon kunta ÄY 6.2 Äidinkieli ja kirjallisuus 1 6.3 Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli 32 6.4. atematiikka 54 6.5 Ympäristö- ja luonnontieto 74 6.6. Biologia ja maantieto 86 6.7 Fysiikka

Lisätiedot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 16.5.2006. Kannen kuva: Vihdin museo / Niuhalan vanha kansakoulu, rakennettu 1874 Toimittaneet: Tuula Ahola, Pirjo Leväniemi Vihdin kunnan opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5

Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Hyv.ltk 21.6.2011 69, liite 5 Kiimingin opetustoimen TVT-strategia vuosille 2011-2012 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Tieto- ja viestintäteknisten taitojen osaamistasot... 5 2.1. 0.-2. -luokkien taitotasot...

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

Keskuskoulun opetussuunnitelma

Keskuskoulun opetussuunnitelma Keskuskoulun opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...2 1.1 Koulun arvot...2 1.2 Kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet...2 1.3 Keskuskoulun tehtävä

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

@-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti. Tutkinnon perusteet

@-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti. Tutkinnon perusteet @-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti Tutkinnon perusteet 1.9.2013 @-kortti ja Tietokoneen käyttäjän A-kortti, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkintojen tavoitteet ja sisällöt... 3 2 Tutkintojen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Jarkko Kultamies MODULI 1 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA Laitteen ja tiedon hallinta -moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa laitteen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta. MAOL ry

Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta. MAOL ry Mitä peruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta 1 Sisällys Sisällys... 2 Johdanto... 2 Työn lähtökohta... 2 Tietotekniikka valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa... 3 Koulutuksen ja

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot