Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa"

Transkriptio

1 Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa Lilly Korpiola Lilly Korpiola

2 Lilly Korpiola 1etokirjailija, mediatutkija vies1nnän ja johtamisen valmentaja BBA, MA, tohtorikoulutebava Kirjat: Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa (2011 Infor) Arabikevät (2012 Avain) Yhdessä Hanna Nikkasen kanssa. Tieto Finlandia ehdokas 2012 Pitkä 'e äidiksi (2014 Tammi) Väitöskirjatutkimus käsi9elee median murrosta, strategista vies'ntää ja polii=sen vies'nnän muu9uvia pelisääntöjä Ilmestyvä kirja: Muutosjohtaminen, mediayhteiskunta ja strateginen vies'ntä Lilly Korpiola

3 Kolme median murrosta 1991 Pankkikriisi ja NL:n hajoaminen, korkean modernin julkisuuden murros Vies1ntä perinteisen median välityksellä Lehdistönvapaus Joukkovies1ntää valtavirtamedian kauba Kriisivies1ntä oli 1edoBamista tai 1edotuspimentoa 2001 Teknokuplan puhkeaminen, 9/11 Vies1nnän sykli ja reak1oaika lyheni Verkkovies1ntä ja monikanavainen vies1ntä Kansainvälistyvä kriisivies1ntä paikallinen globaaliksi 2011 Globaalit kriisit ja skandaalit Sosiaalinen media ja on- line kulbuuri Henkilökohtainen joukkovies1ntä Digitaalinen julkisuus Globaali vies1ntäkulbuuri ja verkobunut individualismi Globaalit mediatapahtumat, jolloin vastausaika - 10 minuu^a Lilly Korpiola

4 Miksi kriisivies1nnän valmius on tärkeää? Mitä tarinaa ja mielikuvaa kriisivies1nnällä halutaan suojella? Lilly Korpiola

5 rdana 20 pt

6 MTK:n tehtävät MTK tekee poliittista ja yhteiskunnallista edunvalvontatyötä MTK pyrkii vaikuttamaan maatalous- ja metsäpolittikkaan yrittämisen edellytyksiin maaseudulla vero-, rahoitus- ja lakiasioihin ympäristö- ja maapolitiikkaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaalipolitiikkaan Kuluttajiin jäsentä maatalouden ja metsätalouden piirissä!

7 Mitä kansalainen tuntee kriisi1lanteissa? TurvaBomuuBa Hämmennystä Ahdistusta Yhteisöllisyyden kaipuuta VastayhteisöllisyyBä Moraalista paniikkia Miten journalismi ja media vastaavat näihin tunteisiin ja tarpeisiin? Lilly Korpiola

8 Kriisit ovat täynnä tarinoita Median täytyy tänä päivänä tarjota tosiasioiden rinnalla tarinoita. Siksi tarinallisuus ja tarinoiden merkitys on korostunut myös uu1sten välityksessä. Kriisit heräbävät meissä tunteita ja tarveba päästä lähelle niitä jotka ovat sen kokeneet. ToimiBajan työssä ja 1edonvälityksessä on edelleen tärkeää virheebömys ja tarkuus, muba sisällöt ovat alkaneet muubua myös laatumedioissa viimeisten vuosien aikana. Kovenevassa kilpailussa median tulee tarjota elämyksiä lukijoille ja katsojille. Kriisi- ja traumajournalismin osaaminen ei ole Suomessa korkealla korkealla tasolla - > ylilyönnit ja klikkausjournalismi Lilly Korpiola

9 Millaista on hyvä kriisivies1ntä Avointa Läpinäkyvää Totuudenmukaista SaavuteBavaa eri medioiden kauba Nopeaa Tiivistä ja selkeää Lilly Korpiola

10 Kriisivies1nnän tarkastelutasot Yhteiskunnallisen toimintaympäristön taso (lokaali, alueellinen, globaali) Organisaa1on tai viiteryhmän taso Yksilön taso Lilly Korpiola

11 Kuviteltu yhteisö suomalaisina eli me me Julkisuus Kuviteltu yhteisö me suomalaiset me Lilly Korpiola

12 Sirpaloitunut julkisuus ja sosiaaliset kuplat me Julkisuus Kuviteltu yhteisö me suomalaiset me Lilly Korpiola

13 Vies1ntä Taistelua strategisista merkityksistä mediayhteiskunnassa Lilly Korpiola

14 Kriisiin vastaamisen mallit VastuunoBo Kieltäminen Kriisi Vahvistaminen VähäBely Vahvistamisessa keskitytään hyvien asioiden tai mahdollisuuksien korostamiseen, sidosryhmien kiibämiseen, menneiden voibojen ja onnistumisten muisteluun tai uhrin roolin obamiseen suhteessa johonkin toiseen osapuoleen. Kärjen katkaisulla tarkoitetaan tässä mallissa sitä, ebä kielteinen julkisuus käännetään myönteiseksi tai huomio suunataan toisaalle, johonkin toiseen asiayhteyteen, jolloin kriisin merkitys vähenee. Eri tasoisia vastuunobomalleja ovat: anteeksipyyntö, pahoibelu, korvaaminen, kompensaa1o, moraalinen tai taloudellinen vastuunobaminen ja hyvibäminen Lilly Korpiola

15 Maineenrakennuksen keskeiset komponen1t Vastuullisuus Läpinäkyvyys ja avoimmuus Tilivelvollisuus LuoBamus UskoBavuus Lilly Korpiola

16 Mediayhteiskunta Lilly Korpiola

17 Mediayhteiskunta ja huomiotalous Media on läsnä jokaisen kansalaisen elämässä ja jokaisen julkisyhteisön toiminnassa = mediayhteiskunta (Väliverronen & Seppänen 2012) Arki on medioitunut, sillä vies1nnästä yhä suurempi osa tapahtuu mediavälibeises1, kasvavassa määrin mobiilis1 ja visuaalises1 Leimahduspisteet (Malcolm Gladwell) Mediakierteiden kauba mediamyrskyihin ja mediatsunameihin Lilly Korpiola

18 Mediayhteiskunta, kriisit ja turvallisuusvies1ntä Media on mediatapahtumissa ikään kuin kriisin vanki, koska sen pitää raportoida jatkuvas1 kriiseistä ja ilmiöistä Mediayhteiskunnan ymmärtäminen on edellytys onnistuneelle kriisin hoidolle Lööpit, lehdet, internet, sosiaalinen media ja televisio tuobavat kriisiä, niin ebä (kaikki) kansalaiset tulevat osallisiksi kriisistä Kansalaisjournalismi osana mediaa ja kriisejä Uusi uhrityyppi: medioidut uhrit (Hakala 2012) Julkisuuden kentät sirpaloituneet! Lilly Korpiola

19 Sosiaalinen media on harhaanjohtava käsite, koska kaikki media on sosiaalisia suhteita välibävää! Lilly Korpiola

20 Lilly Korpiola

21 Tietoyhteiskunnasta mediayhteiskuntaan Teknis- ra1onaalisten 1etoyhteiskunnan sijaan on nousemassa mediayhteiskunta, jossa yksilöiden ja yhteisöjen tunteet ja niiden työstäminen ovat journalisimin keskiössä. Tavikset ja tarinat journalismi. Huomiotalouden mainekriisit Talvivaarasta, Himasgateen ja Marimekkoon. Perheyhteisöjen, sukupolvien välisen kytkennän ja vakiintuneiden yhteisöjen haurastuessa vertaisuudesta on tulossa yhteiskunnan perusyksikkö. VertaisuuBa koetaan ennen muuta median kauba. YhteisöllisyyBä koetaan yhä enemmän median välityksellä ja medioiduissa yhteisöissä. Keskeiset arvot: reiluus, oikeudenmukaisuus ja hyvän tahtominen/uskominen (benevolence) Lilly Korpiola

22 Sanoista kuviin! Vies1ntä muubumassa yhä visuaalisemmaksi ja nopeammaksi Kuvapalvelut kasvussa - Instagram, Pinterest, Youtube jne. Ajasta ja paikasta riippumabomaksi! Ei vain digitaalikseksi vaan mobiiliksi! media witnessing, eli visuaalisen vies1nnän todistusvoiman kasvu Kansalaisjournalismi olitko paikalla, ota kuva Henkilökohtainen joukkovies1ntä selfie- kulbuuri Televisiosta tulossa eläkeläismedia: innokkaimpia television katselijoita 2013 olivat yli 65- vuo1aat. He katsoivat televisiota keskimäärin 4 tun1a ja 42 minuu^a päivässä. Alle 25- vuo1aat katsoivat edellisvuoba vähemmän televisiota viime vuonna. Avaa omat mediakanavat! Lilly Korpiola 2014 TiedoGeista (visuaalisiin) tarinoihin! 23

23 Käytännössä on huomioitavia mm. seuraavia asioita: kuka tekee postaukset? Some1imi mistä ja keneltä kriisi1lanneba koskeva informaa1on on saatavilla ja kuka pääbää sen julkistamisesta päivitys1heys kriisin aikana ohjeet vastaamiseen ja vastaamaba jäbämiseen huomio vies1nnän tyylit eri kanavissa: TwiBer, blogit ja Facebook sekä Youtube- kanavat ja Flicker- kuvat keskustelujen monitoroin1 ja dokumentoin1 tallentamalla mm. Tweet- virta tai Facebook seinä ajoissa ennen kun se poistuu kanavalta toimijoiden ja toimijaroolien tunnistaminen mainekriisissä palautekanavat ja vuorovaikutuksen rakentuminen organisaa1on toimijoiden kasvot ja johdon rooli kuka esibää esim. viralliset anteeksipyynnöt tai antaa lausunnot kriisin jälkihoidon tuki tarvibaessa intrane1ssä tai kriisicha1ssä Lilly Korpiola

24 VIESTINNÄN PELINSÄÄNNÖT MUUTTUVAT

25 Vies1ntä Taistelua strategisista merkityksistä huomiotaloudessa Onko sinulla voibava tarina? Lilly Korpiola

26 Lilly Korpiola

27 Henkilökohtainen joukkovies'ntä vs. perinteinen joukkovies'ntä Kuka valitsee näkökulman? Säätytalolta eurovaaleihin ehdokkaiksi asebautuneet ministerit Stubb ja Henna Virkkunen asebuivat harkitus1 Säätytalon ulkoportaille aurinkoon obamaan itsestään selfie- kuvia Stubbin kännykällä. Stubbin kuvien tasosta ja suoda^mien käytöstä näkee ebä hän ei ole ensimmäistä kertaa kuvia lähebämässä. HS Lilly Korpiola

28 Sosiaalisen median vaikutus julkiseen mielipiteeseen Ei sillä somella ole mitään väliä (kriisi)vies'nnässä. Me emme ole somessa mukana. Arabikevät oli ensimmäisiä isompia mediatapahtumia, jossa sosiaalisen median kauba asete^in agenda, joka o^ valtavirtamedian mukaansa (mm. Korpiola 2011, 2012). Tutkimus1etoa syntyy koko ajan. Uusimmat tulokset osoibavat, ebä yleinen mielipide muodostuu usein äkkiä esim. TwiBerissä ja vakiintuu nopeas1 1laan, jolloin yhdestä mielipiteestä tulee hallitseva ko. mediassa. TwiBerin käybäjät todennäköises1 pyrkivät muubamaan mieluummin toisten käybäjien mielipiteitä kuin tekevät muutoksia omiin näkemyksiinsä. (mm. Yun Liu & Fei Xiong 2014) Ilmiön syntymiseen leimahdukseen TwiBerissä riibää jopa minuu^a. Sosiaalisessa mediassa ilmiön suosio myös katoaa nopeas1. Tarvitaan uusia avauksia. Usein ilmiö siirtyy valtavirtamedian puolelle. Sosiaalinen media osana uu1skilpailua ja journalismin uuba ekosysteemiä (Korpiola 2011, 2012) Lilly Korpiola

29 Avainkysymykset Kolme keskeistä asiaa, jotka tulee ymmärtää some ajan (kriisi)vies1nnässä: 1. Julkisen mielipiteen syntymisen mekanismit digitaalisessa julkisuudessa 2. Mediatapahtumien synty 3. Vastayhteisöllisyys, vihapuhe ja moraalinen närkästys Huonos1 hoidebu vies1ntä tuobaa usein mainekriisin Kriisin ratkaisu on avain mediajulkisuuden pysähtymiseen ja jatkokertomuksen katkaisuun Organisaa1oiden ja yhteiskunnan muutos tuobaa yhä enemmän muutosta. Dialogin puute synnybää yhä useammin kriisit. Vies1ntä on avain muutosjohtamisessa Lilly Korpiola

30 Suomalaisen julkisuuden lyhyt oppimäärä Lilly Korpiola

31 Kirkonmäki julkisuus Verkostomainen julkisuus Lilly Korpiola

32 Valtavirtamediajulkisuus LäheBäjälähtöi- nen julkisuus joukko1edotus- välinen kauba Lilly Korpiola

33 Sosiaalinen media verkostomaista mediavälibeistä julkisuuba Lilly Korpiola

34 radio, prin*, televisio, internet, some, mobiili Korkea moderni s Notkistuva moderni s Notkea moderni s Digina'ivit n Ins1tuu1ot Arvovalta Kansallinen vastuu Sitoutuminen Vakiintuneet käytännöt Hyvät verkostot Skandaalien välbely Ideologisuus Amma1llisuus Asiakeskeisyys Urakeskeisyys Erikoistuminen Tasa- arvo Julkisuuden hyödyntäminen Liikkuvuus Nopeat käänteet Ihmisläheisyys Yksilölliset Vaihtoehtoiset urapolut Merkityksellisyys Monipuoliset verkosto Skandaalit tulee ja menee Medioidut suhteet MediaväliBeinen elämä! Henkilökohtainen joukkovies1ntä Verkostoissa eläminen Globaali Occupy- sukupolvi Some ja mobiili Mukaeltu Bauman (2004); Kantola (2011) pohjalta. Lilly Korpiola Korpiola 2014 (2012) Digina1ivit. 35

35 Digitaalinen julkisuus ja mediatapahtumat Lilly Korpiola

36 Digitaalinen julkisuus ja journalismin uusi ekosysteemi (Korpiola 2011, 2012 & 2014) Valtavirta- media Sosiaalinen media Media- tapahtuma Hakukoneet Henkilö- kohtainen joukko- vies1ntä Lilly Korpiola

37 Digitaalinen julkisuus (Korpiola 2011 & 2014) Remediaa'o ja sirkulaa'o Jakaminen KierräBäminen LinkiBäminen Lainaminen Siteeraus Medialainat Leikkaa- liimaa - journalismi Sosiaalinen media Valtavirta- media Kriisi Hakukoneet Henkilö- kohtainen joukko- vies1ntä Lilly Korpiola

38 Uu1sprosessi Ideoin1, keskustelu, kysymykset Taustoitus HaastaBelut, raportoin1 TARINA UUTINEN Julkaisu, linkitys, online Talk back, palaute, (oikaisut) kommen1t Seuranta Julkinen keskustelu Lilly Korpiola

39 Uu1sprosessi ja sosiaalinen media Ideoin1, keskustelu, kysymykset Taustoitus HaastaBelut, raportoin1 Lähteiden tarkistus TARINA UUTINEN Julkaisu, linkitys, online Talk back, palaute, (oikaisut) kommen1t Seuranta Julkinen keskustelu Lilly Korpiola

40 KRIISIVIESTINNÄN HARJOITUS Lilly Korpiola

41 Kriisiuu1sen dramaturgia Konflik1n kehibyminen ja kriisin käynnistyminen Kriisin laajentuminen ja eskaloituminen Kärjistyminen Ratkaisu Jälkipuin1 Kriisi jatkuu jatkokertomuksena verkkouu1sen uu1slinkityksissä Lilly Korpiola

42 Digitaalisen julkisuuden vaikutukset kriisivies1ntään Some osaksi mediaseurantaa, on- line mediaseuranta Strateginen vies1ntä osana mediakamppailua - > vies1ntä osana organisaa1on strategista kyvykkyybä. Ei vain johdon pos1laa1kko. Nopeus, täsmällisyys ja visuaalisuus. Journalismista tullut sekä lyhybä ebä pitkää! Media cas1ng nousussa. Oikeat tyypit puhumaan oikealla tavalla oikeita asioita oikealla tunteella ja läsnäololla Lilly Korpiola

43 Some- ajan kriisivies1ntä Luotaamien somesta Teemojen hallinta somessa TwiBer Verkostoanalyysit Lilly Korpiola

44 Mediasuhteet ja suhde mediaan Lilly Korpiola

45 PohdiBavaksi: Mitä me odotamme medialta? On se uhka vai mahdollisuus? Miten suhtautua jatkuvassa muutoksessa olevaan digitaaliseen julkisuuteen? Miten löytää organisaa1ona tai yksilönä luonteva, muba erobuva tyyli vies1ä eri medioissa? Olemmeko vies1ä samanaikaises1 monelle vies1ntäkanavalle ja antaa lausunnot riibävän selkeäs1? Olemmeko organisaa1ona panostaneet mediasuhteiden luomiseen, hoitoon ja kehibämiseen? Vai onko se meille vain välbämätön paha? Lilly Korpiola

46 ToimiBajan peruskysymykset Neljä avainasiaa: Mitä, kuka, missä ja milloin? Onko uhreja? Vahingon tai kriisin laajuus Mitä tapahtui? Kuka on vastuussa? Mitä kriisissä on tehty tähän as1 ja tehdään jatkossa? Milloin kriisin oletetaan olevan ohi? Oliko varoitusmerkkejä? Lilly Korpiola

47 Muista: Muista ebä hyvään jubuun mahtuu vain rajallinen määrä merkkejä. Tavallinen uu1sjubu on merkkiä se on vajaa liuska. Tunnin haastabelusta ei jää aina paljoakaan paperille, joten pyri pääsemään y1meen yhdessä haastabelijan kanssa. Uu1seen ei mahdu pitkää lausuntoa. Pitemmän lausunnon voi jakaa vaikkapa omilla verkkosivuilla 2-3 minuu1n videona tai jatkaa lehdistö1laisuuba sosiaalisessa mediassa. Jatko1laisuuteen otetaan laajempi asiantun1javerkosto vastaamaan lehdistön ja kansalaisten sosiaalisenmedian kauba lähetebyihin kysymyksiin. Video kannabaa teks1bää tai tarjota kirjallinen versio puheesta, josta faktat saa poimibua nopeas1 jubua varten Lilly Korpiola

48 Lausunnon antajalle: Kerro kaikki mikä on mahdollista he1, ei 1poiBain, koska totuus tulee julki jossain vaiheessa digitaalisessa julkisuudessa. Älä pyri voibamaan argumentoin1a, vaan voita ihmisten sydämet. Ota sekä viholliset ebä ystävät huomioon kriiseissä. Sidosryhmät ovat tärkeitä maineen kannalta! Lilly Korpiola

49 Kriisivies1nnän tyyli Pohjoismaissa arvostetaan erityises1 rehellisyybä, vastuullisuuba ja oikeudenmukaisuuba, jonka vuoksi kriiseihin vastaamisessa pitäisi pysyä avoimessa totuudessa ja osoibaa vastuullisuuba vies1nnän ja toiminnan tasolla. Mal1llisuus on myös tärkeä asia kriisivies1nnän tyylissä. Mal1llisuus ei ole sama asia kuin tunteiden välbely tai vähäbely. Toisaalta kärjen nopea katkaiseminen tavalla, joka johtaa tunteiden ja menetyksien vähäbelyyn voi koitua kriiseissä tappioksi tai käynnistää epäluobamuksen organisaa1ota kohtaan. Kriiseissä on aina ihmisten tunteet mukana! Lilly Korpiola

50 Vies1ntä kriiseissä PÄÄ ra1onaalinen taso SYDÄN emo1ivinen taso KÄDET toiminnan taso Lilly Korpiola

51 KRIISIKUVAUKSIA Lilly Korpiola

52 Eläinten heigeillejägö Tauno ei ole nähnyt naapuriaan Kallea moneen päivään, ja lähtee varta vasten katsomaan tätä. Piha1ellä on vielä edellispäivän lumisateet, eikä 1ellä näy kuin jäniksen jäljet. Pos1tkin ovat pos1laa1kossa. Pihassa on hiljaista, muba parivuoba siben rakennetussa sonninavetasta kuuluu kova mölinä. Tauno aukaisee navetan oven ja häntä kohtaa synkkä näkymä. Jotkut sonnit ovat puoleen jalkaan as1 paskassa, ja peremmällä näkyy eloton eläin. Tänne pitää saada nyt apua, tuumaa Tauno, ja alkaa kännykällä soibelemaan. Samalla hiipii ajatus Kallen voinnista.kalle löytyykin tuvasta, istumassa penkillä ja tuijobamassa hiljaa sammunuba uunia. Kalle on aina ollut kova tekemään töitä, muba puolison löytäminen ei ole ollut niitä vahvempia puolia. Liika työ nujertaa kovemmankin kaverin, tuumaa Tauno. Apua saapuu paikalle ja poliisitkin. Tietys1 tuo lehden toimibajakin on saanut vihiä. Minä se 1etys1 joudun haastabeluja antamaan, kun olen paikallisen MTK:n puheenjohtaja, Tauno jupisee mielessään. Suurtulipalo Tauno herää yöllä paloautojen ulinaan. Autoja menee talon ohi. Taunon parempi puolisko Pirkko huutelee sängystä, ebä mikä siellä nyt on. Taitaa jossakin olla iso palo, Tauno sanoo. Tien varressa ei ole kun Kallen paikka ja muutama kesämökki. Parempi lähteä katsomaan, Tauno tuumaa. Hän ryntää eteiseen ja vetää kalsareiden päälle työhousut ja työtakin. Paita jäi, muba ei tässä nyt ehdi sitä laibamaan. Tauno hyppää ikäloppuun Passa^in ja huraubaa paloautojen perään. Liekit näkyvät jo Kallen uudesta navetasta. Mitäs nyt tehdään, mie^i Tauno. Luonnonkatastrofit Tauno katselee iltauu1sten lopuksi sääennusteba. Myrskyä lupaa. Puolen yön maissa Tauno herää siihen, kun tuuli ravistaa ikkunan edessä olevaa omenapuuta. Ja siben rysähtää. Pihassa sata vuoba seisonut kuusiaita on äkkiä nurin, ja sama meno jatkuu konehallin kohdalla. KaBopellit ovat kuin pahvia voimakkaan tuulen kourissa. Salama iskee laitumella olevaan koivuun ja kaksi lehmää on polvillaan. Tuuli hiljenee ja myrsky laantuu, muba jälki on kauheaa. Puita on nurin. Sähköt eivät toimi. Kylä1e on ummessa. Jos jotain hyvää täytyy keksiä, niin se toimibaja ei ainakaan nyt pääse paikalle, Kalle tuumaa. MuBa mitenkähän muille kyläläisille on käynyt. Kallella ei ainakaan näy valoja. Ensi kertaa näkee Kallen luokse suoraan, kun puut ovat peltojen välistä kaatuneet. Mistä sitä oikein aloibaisi Lilly Korpiola

53 Itsemurhatapaus / muu äkillinen kuolema Tauno on juuri iskemässä kiinni isoon vastakuoribuun perunaan, kun puhelin pärähtää. NäyBää naapurin Kallen vaimo Irma soibavan. Kallea ei kuulu ko1in, eikä hän vastaa puhelimeen, Irma kertoo. Voisitko käydä katsomassa, minun täytyy mennä syöbämään sonnit. Kalle läh1 peräpalstalle tekemään tuulenkaatoja. Tauno laskee perunan lautaselle ja lähtee huolissaan laibamaan saappaita jalkaan. Peräpalstalla näkyy Kallen Valtra, muba miestä ei näy missään. Hetken kierreltyään Tauno huomaa mooborisahan tuulenkaadon vierellä. Sahan vieressä näkyy Kallen eloton ruumis. Puun rungossa olleet jännibeet ovat tehneet tehtävänsä. Koskaan ei saisi yksin lähteä tuulenkaatoja tekemään, mie^i Tauno harmissaan. Eläinak'vismi Tauno puhelin pärähtää. NäyBää taas olevan se paikallislehden toimibaja. Mitähän sillä nyt on? Tauno puhelimessa. Onko teillä hetki aikaa, sanoo tubu toimibajan ääni toisesta päästä, ja jatkaa yhtä kyy1ä riippumaba siitä, oliko Taunolla aikaa vai ei. Illalla tulee Ajankohtaisessa kakkosessa eläinrääkkäysvideoita, joista osa on kuvabu teidän navetasta. Tauno on hölmistynyt: mitä ihmebä höpiset, meillä on kaikki kunnossa. Ei videon mukaan, toimibaja jatkaa. Videolla näkyy kuollut vasikka ja likaisia eläimiä. MuBa meillä on kaikki kunnossa, jatkaa Tauno. Oli miten oli, huomenna on jubu lehdessä Lilly Korpiola

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ. Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015

MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ. Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015 MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015 BRÄNDI = MITÄ SINUSTA AJATELLAAN Mitä edustat Miten käy:äydyt Miltä näytät Miten erotut muista

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA Pohdittavaa 1: Ohjaajan raivoaminen Nuoret linkittävät nuorisotalon Facebook seinälle pari tuntia sitten kuvatun Youtube -videon, missä työntekijä raivoaa nuorisotalolla

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

Pidä Lappi Siis+nä ry

Pidä Lappi Siis+nä ry Pidä Lappi Siis+nä ry 25- vuo+sjuhlaseminaari 9.- 10.2.2012 Rovaniemi Vies+nnän ja sidosryhmäsuhteiden kehibäminen vies+ntäpäällikkö Emmi Lah+nen Mitä, kuka, miksi, miten, milloin, missä, kenelle? Vies+nnän

Lisätiedot

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy

SOME. Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa. S.E.V.I. Consulting Group Oy SOME Sosiaalisen median hyödyntäminen kuluttajamarkkinoinnissa TIEDONLÄHDE Facebookista on tullut uusi Google: kuluttajien ensisijainen tiedonlähde on monesti sosiaalinen media Kuluttajat muodostavat mielipiteensä

Lisätiedot

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Yhteistyö7laisuus Helsinki 10.9.2014, Salla Halme Sosiaalinen media MIELETÖN MAHDOLLISTAJA vuorovaikumeinen verkkovies7ntäväline tai - kanava jokainen voi

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen

Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen Mediallistumisen vaikutukset johtajuuteen, maineeseen ja asiantuntijuuteen #Otehanke 16.10.2017 Jukka Saksi jukka.saksi@johtajaonmedia.fi www.johtajaonmedia.fi AUTTAMINEN Agenda 16.10.2017: Esittäytyminen

Lisätiedot

Verkostomainen ja luova 1imityö

Verkostomainen ja luova 1imityö Verkostomainen ja luova 1imityö Juha Laamanen/ Sovelto Var$ tunnista Agenda Läpinäkyvyyden aika Tieto on arvokasta, eikä sitä pidä jakaa kenelle tahansa? Organisaa@o on yhteisö, ei koneisto Sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Mitä on yritysvastuu media-alalla?

Mitä on yritysvastuu media-alalla? Mitä on yritysvastuu media-alalla? VKL:n seminaari 24.8.2010 Riikka Poukka, yritysvastuusuunnittelija, Alma Media Sisältö Mitä yritysvastuu on? Miksi yritysvastuu on noussut agendalle myös media-alalla?

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

MILLAISTA ON TULEVAISUUDEN VIESTINTÄ? Pekka Sauri Viestintä viranomaistoiminnassa

MILLAISTA ON TULEVAISUUDEN VIESTINTÄ? Pekka Sauri Viestintä viranomaistoiminnassa MILLAISTA ON TULEVAISUUDEN VIESTINTÄ? Pekka Sauri Viestintä viranomaistoiminnassa 7.9.2017 Demokratian perusta on kansalaisten ja julkishallinnon niin valtion kuin kuntienkin välinen suhde Kaikki hallinto

Lisätiedot

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Millaisia kokemuksia ja ajatuksia teillä on sosiaalisesta mediasta? Mihin koulussa voitaisiin

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10

Kaija Rantakari. hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 Kaija Rantakari hänen takaraivostaan kasvaa varis, joka katsoo yhdellä silmällä, ainoalla 1/10 astun tarinan yli, aloitan lopusta: sydämeni ei ole kello putoan hyvin hitaasti ansaan unohdan puhua sinulle,

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Viestintää jatkuvassa kriisissä

Viestintää jatkuvassa kriisissä Case Migri ja turvapaikanhakijat: Viestintää jatkuvassa kriisissä Viestintäpäällikkö Aino Likitalo Tässä esityksessä 1. Kuinka tähän on tultu: Taustoittavia faktoja ennen kokemattomasta. 2. Mikä muuttui

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

Mitä mediassa tapahtuu?

Mitä mediassa tapahtuu? Mitä mediassa tapahtuu? 12 maakuntalehden yhteistä valtakunnallista toimitusta rakentava päätoimittaja Matti Posio Lännen Media Oy Northern Glow, Oulu 29.8.2014 Tulevaisuus on jo täällä. Se on vain jakautunut

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.

Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut. Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5. Kohti Suomen halutuinta elämisen ympäristöä maakunnan tulevaisuuden viestintäpalvelut Viestintäryhmän 2. vaiheen raportti 5.5.2017 Avoin, vastuullinen ja laaja-alainen kumppani Raportti sisältää viestintäryhmän

Lisätiedot

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014

Vallataan varainhankinta. Salla Saarinen 24.2.2014 Vallataan varainhankinta Salla Saarinen 24.2.2014 1 Salla Saarinen Varainhankinnan Kampanjoinnin Markkinoinnin Sparrausta * Koulutusta * Suunnittelua * Toteutusta Lisää tunnetta ja tulosta järjestökentälle

Lisätiedot

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul

INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul INNOSTU JA INNOSTA MUKAAN! Salla Saarinen Twitter @salsaari Email salla@radicalsoul.fi Radical Soul 1 Salla Saarinen Radical Soul Oy Osaava ja kokenut järjestöasiantuntija ja mukaansatempaava kouluttaja

Lisätiedot

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine

Viestintä. Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Viestintä Purjelentokerhojen päivä 11. maaliskuuta 2017, Kouvola tiedottaja Hanna Laine Aiheet Elokuun Pohjoismaisen purjelentopäivän markkinointiviestintä Kriisitiedottaminen ilmailukerhossa Liiton viestintäpalvelut

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa!

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mainoskatko Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mari Männistö & Emma Alftan Toimialapäivä 24.5.2012 Tampere Kuka lukee kirjoja? Kenelle me markkinoimme?

Lisätiedot

Viestinnän muutosten jalkautus

Viestinnän muutosten jalkautus Viestinnän muutosten jalkautus Ponnistus Ryhmän käyttäytyminen Yksilön käyttäytyminen Asenne Tieto Aika Viestintästrategia Suomen Akatemiassa Akatemia viestii aktiivisesti tutkijoille ja tiedeyhteisöllä

Lisätiedot

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen

VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015. Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen VIESTI RY:N MENTOROINTI 2015 Huominen on aina tulevaisuutta! VTT Hanna Salminen UUSIA URAKEHITYSMALLEJA! Sama tehtävä eri toimialalla Sama toimiala, mutta eri tehtävä Nousujohteisen tai tasaisen työn sijaan

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille. OVOn tehopäivä

Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille. OVOn tehopäivä Sosiaalisen median ohjeistus joukkueille OVOn tehopäivä 22.1.2017 OVON UUSILLA NETTISIVUILLA SOME- SISÄLLÖT OVAT ENTISTÄ NÄKYVÄMMÄSSÄ ROOLISSA OVOn some-kanavat Facebook Olarin Voimistelijat OVO Team OVO

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä

Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä Kohti innostavaa mediakasvatusta nuorisotyössä Pro gradu -tutkielma Heli Heino Vaikuttamaan pyrkivä mediasisältö Mediakasvatus Nuorisotyö Sosiaalipedagogiikka / sosiokulttuurinen innostaminen Osallisuus,

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Valtteri Pihlajaniemi Key Account Manager Meltwater Group 0 Sisältö @MeltwaterFIN I. PARI SANAA MELTWATERISTA II. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA

Lisätiedot

Viestintä tulevaisuudessa Turvallisuusviestinnän opintopäivät viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, sisäministeriö

Viestintä tulevaisuudessa Turvallisuusviestinnän opintopäivät viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, sisäministeriö Viestintä tulevaisuudessa Turvallisuusviestinnän opintopäivät 23.5.2017 viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, sisäministeriö Tänään aiheena 1. Viestinnän muuttuva maailma 2. Mitä muutos tarkoittaa viranomaisviestinnälle?

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa Elintarvikepäivä 2004 4.5. Messukeskus Professori (vt.) Pekka Aula Helsingin yliopiston viestinnän laitos pekka.aula@helsinki.fi www.aula.fi Pekka

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia

Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia Ree#a Nousiainen & Johanna Vehkoo 9.12.2013 Haaga- Helia Mikä Long Play? Uusi digitaalinen julkaisu, joka keskittyy pitkiin tutkiviin juttuihin ja narratiiviseen journalismiin. Juttuja myydään 3,90 euron

Lisätiedot

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals

FINLAND FESTIVALS. Finland Festivals FINLAND FESTIVALS Finland Festivals 24.4.2017 Päivän aiheina: 1. Viestintä rytmihäiriön maailmassa 2. Kriisiviestinnän perusperiaatteet 2. KRIISIVIESTINNÄN PERUSPERIAATTEET KRIISIVIESTINNÄN PORTAAT Tunnista

Lisätiedot

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Sosiaalisessa mediassa toimimisen edellytykset Sosiaalinen media

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

430 m2. Plussummapeleistä yhteismaahan ja siitä tapahtumien hallintaan John Boydilaisesta näkökulmasta

430 m2. Plussummapeleistä yhteismaahan ja siitä tapahtumien hallintaan John Boydilaisesta näkökulmasta 430 m2 51 m2 42 m2 Plussummapeleistä yhteismaahan ja siitä tapahtumien hallintaan John Boydilaisesta näkökulmasta ARVO-LÄHIÖ Usean pelaajan plussummapeli 1999 Kooperatiivisen ratkaisun valinta: Ehto 1:

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Lions Clubs International MD 107 Finland IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS KOODIT, SIGNAALIT, JOTKA KUVAAVAT AIVOJEN SYNAPSIEN VÄLISET KYTKENNÄT 1 Lions Clubs International MD 107 Finland TUOTTEESI/PALVELUSI,

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna

Tervetuloa Expokeskukseen. Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna Tervetuloa Expokeskukseen Virtuaalitapahtumat netissä 24/7 - aina avoinna WWW.NETEXPO.CENTER aukeaa lokakuussa 2015 Netexpo näkyy ja kuuluu 15.10 alkaen Virtuaalisen Expokeskuksen maailma kutsuu vierailijaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot