Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa"

Transkriptio

1 Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa Lilly Korpiola Lilly Korpiola

2 Lilly Korpiola 1etokirjailija, mediatutkija vies1nnän ja johtamisen valmentaja BBA, MA, tohtorikoulutebava Kirjat: Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa (2011 Infor) Arabikevät (2012 Avain) Yhdessä Hanna Nikkasen kanssa. Tieto Finlandia ehdokas 2012 Pitkä 'e äidiksi (2014 Tammi) Väitöskirjatutkimus käsi9elee median murrosta, strategista vies'ntää ja polii=sen vies'nnän muu9uvia pelisääntöjä Ilmestyvä kirja: Muutosjohtaminen, mediayhteiskunta ja strateginen vies'ntä Lilly Korpiola

3 Kolme median murrosta 1991 Pankkikriisi ja NL:n hajoaminen, korkean modernin julkisuuden murros Vies1ntä perinteisen median välityksellä Lehdistönvapaus Joukkovies1ntää valtavirtamedian kauba Kriisivies1ntä oli 1edoBamista tai 1edotuspimentoa 2001 Teknokuplan puhkeaminen, 9/11 Vies1nnän sykli ja reak1oaika lyheni Verkkovies1ntä ja monikanavainen vies1ntä Kansainvälistyvä kriisivies1ntä paikallinen globaaliksi 2011 Globaalit kriisit ja skandaalit Sosiaalinen media ja on- line kulbuuri Henkilökohtainen joukkovies1ntä Digitaalinen julkisuus Globaali vies1ntäkulbuuri ja verkobunut individualismi Globaalit mediatapahtumat, jolloin vastausaika - 10 minuu^a Lilly Korpiola

4 Miksi kriisivies1nnän valmius on tärkeää? Mitä tarinaa ja mielikuvaa kriisivies1nnällä halutaan suojella? Lilly Korpiola

5 rdana 20 pt

6 MTK:n tehtävät MTK tekee poliittista ja yhteiskunnallista edunvalvontatyötä MTK pyrkii vaikuttamaan maatalous- ja metsäpolittikkaan yrittämisen edellytyksiin maaseudulla vero-, rahoitus- ja lakiasioihin ympäristö- ja maapolitiikkaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaalipolitiikkaan Kuluttajiin jäsentä maatalouden ja metsätalouden piirissä!

7 Mitä kansalainen tuntee kriisi1lanteissa? TurvaBomuuBa Hämmennystä Ahdistusta Yhteisöllisyyden kaipuuta VastayhteisöllisyyBä Moraalista paniikkia Miten journalismi ja media vastaavat näihin tunteisiin ja tarpeisiin? Lilly Korpiola

8 Kriisit ovat täynnä tarinoita Median täytyy tänä päivänä tarjota tosiasioiden rinnalla tarinoita. Siksi tarinallisuus ja tarinoiden merkitys on korostunut myös uu1sten välityksessä. Kriisit heräbävät meissä tunteita ja tarveba päästä lähelle niitä jotka ovat sen kokeneet. ToimiBajan työssä ja 1edonvälityksessä on edelleen tärkeää virheebömys ja tarkuus, muba sisällöt ovat alkaneet muubua myös laatumedioissa viimeisten vuosien aikana. Kovenevassa kilpailussa median tulee tarjota elämyksiä lukijoille ja katsojille. Kriisi- ja traumajournalismin osaaminen ei ole Suomessa korkealla korkealla tasolla - > ylilyönnit ja klikkausjournalismi Lilly Korpiola

9 Millaista on hyvä kriisivies1ntä Avointa Läpinäkyvää Totuudenmukaista SaavuteBavaa eri medioiden kauba Nopeaa Tiivistä ja selkeää Lilly Korpiola

10 Kriisivies1nnän tarkastelutasot Yhteiskunnallisen toimintaympäristön taso (lokaali, alueellinen, globaali) Organisaa1on tai viiteryhmän taso Yksilön taso Lilly Korpiola

11 Kuviteltu yhteisö suomalaisina eli me me Julkisuus Kuviteltu yhteisö me suomalaiset me Lilly Korpiola

12 Sirpaloitunut julkisuus ja sosiaaliset kuplat me Julkisuus Kuviteltu yhteisö me suomalaiset me Lilly Korpiola

13 Vies1ntä Taistelua strategisista merkityksistä mediayhteiskunnassa Lilly Korpiola

14 Kriisiin vastaamisen mallit VastuunoBo Kieltäminen Kriisi Vahvistaminen VähäBely Vahvistamisessa keskitytään hyvien asioiden tai mahdollisuuksien korostamiseen, sidosryhmien kiibämiseen, menneiden voibojen ja onnistumisten muisteluun tai uhrin roolin obamiseen suhteessa johonkin toiseen osapuoleen. Kärjen katkaisulla tarkoitetaan tässä mallissa sitä, ebä kielteinen julkisuus käännetään myönteiseksi tai huomio suunataan toisaalle, johonkin toiseen asiayhteyteen, jolloin kriisin merkitys vähenee. Eri tasoisia vastuunobomalleja ovat: anteeksipyyntö, pahoibelu, korvaaminen, kompensaa1o, moraalinen tai taloudellinen vastuunobaminen ja hyvibäminen Lilly Korpiola

15 Maineenrakennuksen keskeiset komponen1t Vastuullisuus Läpinäkyvyys ja avoimmuus Tilivelvollisuus LuoBamus UskoBavuus Lilly Korpiola

16 Mediayhteiskunta Lilly Korpiola

17 Mediayhteiskunta ja huomiotalous Media on läsnä jokaisen kansalaisen elämässä ja jokaisen julkisyhteisön toiminnassa = mediayhteiskunta (Väliverronen & Seppänen 2012) Arki on medioitunut, sillä vies1nnästä yhä suurempi osa tapahtuu mediavälibeises1, kasvavassa määrin mobiilis1 ja visuaalises1 Leimahduspisteet (Malcolm Gladwell) Mediakierteiden kauba mediamyrskyihin ja mediatsunameihin Lilly Korpiola

18 Mediayhteiskunta, kriisit ja turvallisuusvies1ntä Media on mediatapahtumissa ikään kuin kriisin vanki, koska sen pitää raportoida jatkuvas1 kriiseistä ja ilmiöistä Mediayhteiskunnan ymmärtäminen on edellytys onnistuneelle kriisin hoidolle Lööpit, lehdet, internet, sosiaalinen media ja televisio tuobavat kriisiä, niin ebä (kaikki) kansalaiset tulevat osallisiksi kriisistä Kansalaisjournalismi osana mediaa ja kriisejä Uusi uhrityyppi: medioidut uhrit (Hakala 2012) Julkisuuden kentät sirpaloituneet! Lilly Korpiola

19 Sosiaalinen media on harhaanjohtava käsite, koska kaikki media on sosiaalisia suhteita välibävää! Lilly Korpiola

20 Lilly Korpiola

21 Tietoyhteiskunnasta mediayhteiskuntaan Teknis- ra1onaalisten 1etoyhteiskunnan sijaan on nousemassa mediayhteiskunta, jossa yksilöiden ja yhteisöjen tunteet ja niiden työstäminen ovat journalisimin keskiössä. Tavikset ja tarinat journalismi. Huomiotalouden mainekriisit Talvivaarasta, Himasgateen ja Marimekkoon. Perheyhteisöjen, sukupolvien välisen kytkennän ja vakiintuneiden yhteisöjen haurastuessa vertaisuudesta on tulossa yhteiskunnan perusyksikkö. VertaisuuBa koetaan ennen muuta median kauba. YhteisöllisyyBä koetaan yhä enemmän median välityksellä ja medioiduissa yhteisöissä. Keskeiset arvot: reiluus, oikeudenmukaisuus ja hyvän tahtominen/uskominen (benevolence) Lilly Korpiola

22 Sanoista kuviin! Vies1ntä muubumassa yhä visuaalisemmaksi ja nopeammaksi Kuvapalvelut kasvussa - Instagram, Pinterest, Youtube jne. Ajasta ja paikasta riippumabomaksi! Ei vain digitaalikseksi vaan mobiiliksi! media witnessing, eli visuaalisen vies1nnän todistusvoiman kasvu Kansalaisjournalismi olitko paikalla, ota kuva Henkilökohtainen joukkovies1ntä selfie- kulbuuri Televisiosta tulossa eläkeläismedia: innokkaimpia television katselijoita 2013 olivat yli 65- vuo1aat. He katsoivat televisiota keskimäärin 4 tun1a ja 42 minuu^a päivässä. Alle 25- vuo1aat katsoivat edellisvuoba vähemmän televisiota viime vuonna. Avaa omat mediakanavat! Lilly Korpiola 2014 TiedoGeista (visuaalisiin) tarinoihin! 23

23 Käytännössä on huomioitavia mm. seuraavia asioita: kuka tekee postaukset? Some1imi mistä ja keneltä kriisi1lanneba koskeva informaa1on on saatavilla ja kuka pääbää sen julkistamisesta päivitys1heys kriisin aikana ohjeet vastaamiseen ja vastaamaba jäbämiseen huomio vies1nnän tyylit eri kanavissa: TwiBer, blogit ja Facebook sekä Youtube- kanavat ja Flicker- kuvat keskustelujen monitoroin1 ja dokumentoin1 tallentamalla mm. Tweet- virta tai Facebook seinä ajoissa ennen kun se poistuu kanavalta toimijoiden ja toimijaroolien tunnistaminen mainekriisissä palautekanavat ja vuorovaikutuksen rakentuminen organisaa1on toimijoiden kasvot ja johdon rooli kuka esibää esim. viralliset anteeksipyynnöt tai antaa lausunnot kriisin jälkihoidon tuki tarvibaessa intrane1ssä tai kriisicha1ssä Lilly Korpiola

24 VIESTINNÄN PELINSÄÄNNÖT MUUTTUVAT

25 Vies1ntä Taistelua strategisista merkityksistä huomiotaloudessa Onko sinulla voibava tarina? Lilly Korpiola

26 Lilly Korpiola

27 Henkilökohtainen joukkovies'ntä vs. perinteinen joukkovies'ntä Kuka valitsee näkökulman? Säätytalolta eurovaaleihin ehdokkaiksi asebautuneet ministerit Stubb ja Henna Virkkunen asebuivat harkitus1 Säätytalon ulkoportaille aurinkoon obamaan itsestään selfie- kuvia Stubbin kännykällä. Stubbin kuvien tasosta ja suoda^mien käytöstä näkee ebä hän ei ole ensimmäistä kertaa kuvia lähebämässä. HS Lilly Korpiola

28 Sosiaalisen median vaikutus julkiseen mielipiteeseen Ei sillä somella ole mitään väliä (kriisi)vies'nnässä. Me emme ole somessa mukana. Arabikevät oli ensimmäisiä isompia mediatapahtumia, jossa sosiaalisen median kauba asete^in agenda, joka o^ valtavirtamedian mukaansa (mm. Korpiola 2011, 2012). Tutkimus1etoa syntyy koko ajan. Uusimmat tulokset osoibavat, ebä yleinen mielipide muodostuu usein äkkiä esim. TwiBerissä ja vakiintuu nopeas1 1laan, jolloin yhdestä mielipiteestä tulee hallitseva ko. mediassa. TwiBerin käybäjät todennäköises1 pyrkivät muubamaan mieluummin toisten käybäjien mielipiteitä kuin tekevät muutoksia omiin näkemyksiinsä. (mm. Yun Liu & Fei Xiong 2014) Ilmiön syntymiseen leimahdukseen TwiBerissä riibää jopa minuu^a. Sosiaalisessa mediassa ilmiön suosio myös katoaa nopeas1. Tarvitaan uusia avauksia. Usein ilmiö siirtyy valtavirtamedian puolelle. Sosiaalinen media osana uu1skilpailua ja journalismin uuba ekosysteemiä (Korpiola 2011, 2012) Lilly Korpiola

29 Avainkysymykset Kolme keskeistä asiaa, jotka tulee ymmärtää some ajan (kriisi)vies1nnässä: 1. Julkisen mielipiteen syntymisen mekanismit digitaalisessa julkisuudessa 2. Mediatapahtumien synty 3. Vastayhteisöllisyys, vihapuhe ja moraalinen närkästys Huonos1 hoidebu vies1ntä tuobaa usein mainekriisin Kriisin ratkaisu on avain mediajulkisuuden pysähtymiseen ja jatkokertomuksen katkaisuun Organisaa1oiden ja yhteiskunnan muutos tuobaa yhä enemmän muutosta. Dialogin puute synnybää yhä useammin kriisit. Vies1ntä on avain muutosjohtamisessa Lilly Korpiola

30 Suomalaisen julkisuuden lyhyt oppimäärä Lilly Korpiola

31 Kirkonmäki julkisuus Verkostomainen julkisuus Lilly Korpiola

32 Valtavirtamediajulkisuus LäheBäjälähtöi- nen julkisuus joukko1edotus- välinen kauba Lilly Korpiola

33 Sosiaalinen media verkostomaista mediavälibeistä julkisuuba Lilly Korpiola

34 radio, prin*, televisio, internet, some, mobiili Korkea moderni s Notkistuva moderni s Notkea moderni s Digina'ivit n Ins1tuu1ot Arvovalta Kansallinen vastuu Sitoutuminen Vakiintuneet käytännöt Hyvät verkostot Skandaalien välbely Ideologisuus Amma1llisuus Asiakeskeisyys Urakeskeisyys Erikoistuminen Tasa- arvo Julkisuuden hyödyntäminen Liikkuvuus Nopeat käänteet Ihmisläheisyys Yksilölliset Vaihtoehtoiset urapolut Merkityksellisyys Monipuoliset verkosto Skandaalit tulee ja menee Medioidut suhteet MediaväliBeinen elämä! Henkilökohtainen joukkovies1ntä Verkostoissa eläminen Globaali Occupy- sukupolvi Some ja mobiili Mukaeltu Bauman (2004); Kantola (2011) pohjalta. Lilly Korpiola Korpiola 2014 (2012) Digina1ivit. 35

35 Digitaalinen julkisuus ja mediatapahtumat Lilly Korpiola

36 Digitaalinen julkisuus ja journalismin uusi ekosysteemi (Korpiola 2011, 2012 & 2014) Valtavirta- media Sosiaalinen media Media- tapahtuma Hakukoneet Henkilö- kohtainen joukko- vies1ntä Lilly Korpiola

37 Digitaalinen julkisuus (Korpiola 2011 & 2014) Remediaa'o ja sirkulaa'o Jakaminen KierräBäminen LinkiBäminen Lainaminen Siteeraus Medialainat Leikkaa- liimaa - journalismi Sosiaalinen media Valtavirta- media Kriisi Hakukoneet Henkilö- kohtainen joukko- vies1ntä Lilly Korpiola

38 Uu1sprosessi Ideoin1, keskustelu, kysymykset Taustoitus HaastaBelut, raportoin1 TARINA UUTINEN Julkaisu, linkitys, online Talk back, palaute, (oikaisut) kommen1t Seuranta Julkinen keskustelu Lilly Korpiola

39 Uu1sprosessi ja sosiaalinen media Ideoin1, keskustelu, kysymykset Taustoitus HaastaBelut, raportoin1 Lähteiden tarkistus TARINA UUTINEN Julkaisu, linkitys, online Talk back, palaute, (oikaisut) kommen1t Seuranta Julkinen keskustelu Lilly Korpiola

40 KRIISIVIESTINNÄN HARJOITUS Lilly Korpiola

41 Kriisiuu1sen dramaturgia Konflik1n kehibyminen ja kriisin käynnistyminen Kriisin laajentuminen ja eskaloituminen Kärjistyminen Ratkaisu Jälkipuin1 Kriisi jatkuu jatkokertomuksena verkkouu1sen uu1slinkityksissä Lilly Korpiola

42 Digitaalisen julkisuuden vaikutukset kriisivies1ntään Some osaksi mediaseurantaa, on- line mediaseuranta Strateginen vies1ntä osana mediakamppailua - > vies1ntä osana organisaa1on strategista kyvykkyybä. Ei vain johdon pos1laa1kko. Nopeus, täsmällisyys ja visuaalisuus. Journalismista tullut sekä lyhybä ebä pitkää! Media cas1ng nousussa. Oikeat tyypit puhumaan oikealla tavalla oikeita asioita oikealla tunteella ja läsnäololla Lilly Korpiola

43 Some- ajan kriisivies1ntä Luotaamien somesta Teemojen hallinta somessa TwiBer Verkostoanalyysit Lilly Korpiola

44 Mediasuhteet ja suhde mediaan Lilly Korpiola

45 PohdiBavaksi: Mitä me odotamme medialta? On se uhka vai mahdollisuus? Miten suhtautua jatkuvassa muutoksessa olevaan digitaaliseen julkisuuteen? Miten löytää organisaa1ona tai yksilönä luonteva, muba erobuva tyyli vies1ä eri medioissa? Olemmeko vies1ä samanaikaises1 monelle vies1ntäkanavalle ja antaa lausunnot riibävän selkeäs1? Olemmeko organisaa1ona panostaneet mediasuhteiden luomiseen, hoitoon ja kehibämiseen? Vai onko se meille vain välbämätön paha? Lilly Korpiola

46 ToimiBajan peruskysymykset Neljä avainasiaa: Mitä, kuka, missä ja milloin? Onko uhreja? Vahingon tai kriisin laajuus Mitä tapahtui? Kuka on vastuussa? Mitä kriisissä on tehty tähän as1 ja tehdään jatkossa? Milloin kriisin oletetaan olevan ohi? Oliko varoitusmerkkejä? Lilly Korpiola

47 Muista: Muista ebä hyvään jubuun mahtuu vain rajallinen määrä merkkejä. Tavallinen uu1sjubu on merkkiä se on vajaa liuska. Tunnin haastabelusta ei jää aina paljoakaan paperille, joten pyri pääsemään y1meen yhdessä haastabelijan kanssa. Uu1seen ei mahdu pitkää lausuntoa. Pitemmän lausunnon voi jakaa vaikkapa omilla verkkosivuilla 2-3 minuu1n videona tai jatkaa lehdistö1laisuuba sosiaalisessa mediassa. Jatko1laisuuteen otetaan laajempi asiantun1javerkosto vastaamaan lehdistön ja kansalaisten sosiaalisenmedian kauba lähetebyihin kysymyksiin. Video kannabaa teks1bää tai tarjota kirjallinen versio puheesta, josta faktat saa poimibua nopeas1 jubua varten Lilly Korpiola

48 Lausunnon antajalle: Kerro kaikki mikä on mahdollista he1, ei 1poiBain, koska totuus tulee julki jossain vaiheessa digitaalisessa julkisuudessa. Älä pyri voibamaan argumentoin1a, vaan voita ihmisten sydämet. Ota sekä viholliset ebä ystävät huomioon kriiseissä. Sidosryhmät ovat tärkeitä maineen kannalta! Lilly Korpiola

49 Kriisivies1nnän tyyli Pohjoismaissa arvostetaan erityises1 rehellisyybä, vastuullisuuba ja oikeudenmukaisuuba, jonka vuoksi kriiseihin vastaamisessa pitäisi pysyä avoimessa totuudessa ja osoibaa vastuullisuuba vies1nnän ja toiminnan tasolla. Mal1llisuus on myös tärkeä asia kriisivies1nnän tyylissä. Mal1llisuus ei ole sama asia kuin tunteiden välbely tai vähäbely. Toisaalta kärjen nopea katkaiseminen tavalla, joka johtaa tunteiden ja menetyksien vähäbelyyn voi koitua kriiseissä tappioksi tai käynnistää epäluobamuksen organisaa1ota kohtaan. Kriiseissä on aina ihmisten tunteet mukana! Lilly Korpiola

50 Vies1ntä kriiseissä PÄÄ ra1onaalinen taso SYDÄN emo1ivinen taso KÄDET toiminnan taso Lilly Korpiola

51 KRIISIKUVAUKSIA Lilly Korpiola

52 Eläinten heigeillejägö Tauno ei ole nähnyt naapuriaan Kallea moneen päivään, ja lähtee varta vasten katsomaan tätä. Piha1ellä on vielä edellispäivän lumisateet, eikä 1ellä näy kuin jäniksen jäljet. Pos1tkin ovat pos1laa1kossa. Pihassa on hiljaista, muba parivuoba siben rakennetussa sonninavetasta kuuluu kova mölinä. Tauno aukaisee navetan oven ja häntä kohtaa synkkä näkymä. Jotkut sonnit ovat puoleen jalkaan as1 paskassa, ja peremmällä näkyy eloton eläin. Tänne pitää saada nyt apua, tuumaa Tauno, ja alkaa kännykällä soibelemaan. Samalla hiipii ajatus Kallen voinnista.kalle löytyykin tuvasta, istumassa penkillä ja tuijobamassa hiljaa sammunuba uunia. Kalle on aina ollut kova tekemään töitä, muba puolison löytäminen ei ole ollut niitä vahvempia puolia. Liika työ nujertaa kovemmankin kaverin, tuumaa Tauno. Apua saapuu paikalle ja poliisitkin. Tietys1 tuo lehden toimibajakin on saanut vihiä. Minä se 1etys1 joudun haastabeluja antamaan, kun olen paikallisen MTK:n puheenjohtaja, Tauno jupisee mielessään. Suurtulipalo Tauno herää yöllä paloautojen ulinaan. Autoja menee talon ohi. Taunon parempi puolisko Pirkko huutelee sängystä, ebä mikä siellä nyt on. Taitaa jossakin olla iso palo, Tauno sanoo. Tien varressa ei ole kun Kallen paikka ja muutama kesämökki. Parempi lähteä katsomaan, Tauno tuumaa. Hän ryntää eteiseen ja vetää kalsareiden päälle työhousut ja työtakin. Paita jäi, muba ei tässä nyt ehdi sitä laibamaan. Tauno hyppää ikäloppuun Passa^in ja huraubaa paloautojen perään. Liekit näkyvät jo Kallen uudesta navetasta. Mitäs nyt tehdään, mie^i Tauno. Luonnonkatastrofit Tauno katselee iltauu1sten lopuksi sääennusteba. Myrskyä lupaa. Puolen yön maissa Tauno herää siihen, kun tuuli ravistaa ikkunan edessä olevaa omenapuuta. Ja siben rysähtää. Pihassa sata vuoba seisonut kuusiaita on äkkiä nurin, ja sama meno jatkuu konehallin kohdalla. KaBopellit ovat kuin pahvia voimakkaan tuulen kourissa. Salama iskee laitumella olevaan koivuun ja kaksi lehmää on polvillaan. Tuuli hiljenee ja myrsky laantuu, muba jälki on kauheaa. Puita on nurin. Sähköt eivät toimi. Kylä1e on ummessa. Jos jotain hyvää täytyy keksiä, niin se toimibaja ei ainakaan nyt pääse paikalle, Kalle tuumaa. MuBa mitenkähän muille kyläläisille on käynyt. Kallella ei ainakaan näy valoja. Ensi kertaa näkee Kallen luokse suoraan, kun puut ovat peltojen välistä kaatuneet. Mistä sitä oikein aloibaisi Lilly Korpiola

53 Itsemurhatapaus / muu äkillinen kuolema Tauno on juuri iskemässä kiinni isoon vastakuoribuun perunaan, kun puhelin pärähtää. NäyBää naapurin Kallen vaimo Irma soibavan. Kallea ei kuulu ko1in, eikä hän vastaa puhelimeen, Irma kertoo. Voisitko käydä katsomassa, minun täytyy mennä syöbämään sonnit. Kalle läh1 peräpalstalle tekemään tuulenkaatoja. Tauno laskee perunan lautaselle ja lähtee huolissaan laibamaan saappaita jalkaan. Peräpalstalla näkyy Kallen Valtra, muba miestä ei näy missään. Hetken kierreltyään Tauno huomaa mooborisahan tuulenkaadon vierellä. Sahan vieressä näkyy Kallen eloton ruumis. Puun rungossa olleet jännibeet ovat tehneet tehtävänsä. Koskaan ei saisi yksin lähteä tuulenkaatoja tekemään, mie^i Tauno harmissaan. Eläinak'vismi Tauno puhelin pärähtää. NäyBää taas olevan se paikallislehden toimibaja. Mitähän sillä nyt on? Tauno puhelimessa. Onko teillä hetki aikaa, sanoo tubu toimibajan ääni toisesta päästä, ja jatkaa yhtä kyy1ä riippumaba siitä, oliko Taunolla aikaa vai ei. Illalla tulee Ajankohtaisessa kakkosessa eläinrääkkäysvideoita, joista osa on kuvabu teidän navetasta. Tauno on hölmistynyt: mitä ihmebä höpiset, meillä on kaikki kunnossa. Ei videon mukaan, toimibaja jatkaa. Videolla näkyy kuollut vasikka ja likaisia eläimiä. MuBa meillä on kaikki kunnossa, jatkaa Tauno. Oli miten oli, huomenna on jubu lehdessä Lilly Korpiola

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Voidaanko journalismin yhteiskunnallinen tehtävä pelastaa? Mediafoorumi

Voidaanko journalismin yhteiskunnallinen tehtävä pelastaa? Mediafoorumi Voidaanko journalismin yhteiskunnallinen tehtävä pelastaa? Mediafoorumi Hannu Nieminen Pekka Hallberg Ville Pernaa Janne Virkkunen Hannu Olkinuora Mikael Pentikäinen Salla Paajanen Janne Matikainen Heikki

Lisätiedot

Somemarkkinoinnin trendit 2013

Somemarkkinoinnin trendit 2013 8 johtavan kotimaisen asiantuntijan näkemys KATI SULIN / AMOS AHOLA / TANELI TIKKA / SAKU TUOMINEN / PETTERI LILLBERG AKU VARAMÄKI / RIKU VASSINEN / JUSSI-PEKKA ERKKOLA / ANTTI LEINO IDA HAKOLA / TOMMI

Lisätiedot

Media kansalaisuuden rakentajana

Media kansalaisuuden rakentajana Satu Seppä (toim.) Media kansalaisuuden rakentajana 4 + 4 puheenvuoroa median ja kansalaisuuden suhteista Tampereen yliopistolla 6.10.2005 Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopisto 2005 Tampere

Lisätiedot

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012

Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä vuosina 2000 2012 Heidi Laurila Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Syksy 2013 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Toni Nieppola JOHTAMINEN KRIISITILANTEISSA - JOHTAJAN VASTUUALUEET JA OMINAISUUDET POIKKEUSTILASSA Pro gradu-tutkielma Oulun Yliopiston Kauppakorkeakoulu Marraskuu 2014 OULUN

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinpäivä Mikael Pentikäinen 2.12.2011. Tilannekuva ja todellisuus. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat,

Hallintotuomioistuinpäivä Mikael Pentikäinen 2.12.2011. Tilannekuva ja todellisuus. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Hallintotuomioistuinpäivä Mikael Pentikäinen 2.12.2011 Tilannekuva ja todellisuus Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg piti pari viikkoa

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Osallista asiakkaasi

Osallista asiakkaasi True Insight 2 communication design Some on meillä ihan zero Jospa toimisto tekisi edes sen minkä lupaa Ideointia ja selkeitä käytännön ratkaisuja, pliis. Viestintämuotoilu 2013 -raportti Osallista asiakkaasi

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

Ehdokkaan viestintä ja markkinointi

Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Ehdokkaan viestintä ja markkinointi Suvi Reijonen, Ville Tuominen ja Kirsi Syväri Viestinnällä luot tunnettuutta ja mainetta Viestinnän ensimmäisenä tavoitteena on hankkia sinulle ehdokkaana tunnettuutta:

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Kun odottamaton tapahtuu. Perheyritysten liitto. Kasvu ja johtaminen vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä.

Kun odottamaton tapahtuu. Perheyritysten liitto. Kasvu ja johtaminen vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Kun odottamaton tapahtuu Kasvu ja johtaminen vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Kun odottamaton tapahtuu Sisällysluettelo Maailma ei ole entisensä. Ympäristön monimutkaisuus lisääntyy ja tilastollinen

Lisätiedot

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista

KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista KRISTILLISTEN YHTEISÖJEN VIESTINTÄ Käytännön toimijoiden näkemyksiä kristillisen yhteisöviestinnän haasteista ja koulutustarpeista Minna Mustonen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia Odotuksen tuntua Medo-projektin loppuraportti Erkki Kupari Projektin rahoittaja on Opetusministeriö Arcada, Helia, Stadia Tiivistelmä Viestintäalalla on selvää odotuksen tuntua. Kaksi vuotta kestänyt taloudellinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot