Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa"

Transkriptio

1 Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa Lilly Korpiola Lilly Korpiola

2 Lilly Korpiola 1etokirjailija, mediatutkija vies1nnän ja johtamisen valmentaja BBA, MA, tohtorikoulutebava Kirjat: Kriisivies'ntä digitaalisessa julkisuudessa (2011 Infor) Arabikevät (2012 Avain) Yhdessä Hanna Nikkasen kanssa. Tieto Finlandia ehdokas 2012 Pitkä 'e äidiksi (2014 Tammi) Väitöskirjatutkimus käsi9elee median murrosta, strategista vies'ntää ja polii=sen vies'nnän muu9uvia pelisääntöjä Ilmestyvä kirja: Muutosjohtaminen, mediayhteiskunta ja strateginen vies'ntä Lilly Korpiola

3 Kolme median murrosta 1991 Pankkikriisi ja NL:n hajoaminen, korkean modernin julkisuuden murros Vies1ntä perinteisen median välityksellä Lehdistönvapaus Joukkovies1ntää valtavirtamedian kauba Kriisivies1ntä oli 1edoBamista tai 1edotuspimentoa 2001 Teknokuplan puhkeaminen, 9/11 Vies1nnän sykli ja reak1oaika lyheni Verkkovies1ntä ja monikanavainen vies1ntä Kansainvälistyvä kriisivies1ntä paikallinen globaaliksi 2011 Globaalit kriisit ja skandaalit Sosiaalinen media ja on- line kulbuuri Henkilökohtainen joukkovies1ntä Digitaalinen julkisuus Globaali vies1ntäkulbuuri ja verkobunut individualismi Globaalit mediatapahtumat, jolloin vastausaika - 10 minuu^a Lilly Korpiola

4 Miksi kriisivies1nnän valmius on tärkeää? Mitä tarinaa ja mielikuvaa kriisivies1nnällä halutaan suojella? Lilly Korpiola

5 rdana 20 pt

6 MTK:n tehtävät MTK tekee poliittista ja yhteiskunnallista edunvalvontatyötä MTK pyrkii vaikuttamaan maatalous- ja metsäpolittikkaan yrittämisen edellytyksiin maaseudulla vero-, rahoitus- ja lakiasioihin ympäristö- ja maapolitiikkaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaalipolitiikkaan Kuluttajiin jäsentä maatalouden ja metsätalouden piirissä!

7 Mitä kansalainen tuntee kriisi1lanteissa? TurvaBomuuBa Hämmennystä Ahdistusta Yhteisöllisyyden kaipuuta VastayhteisöllisyyBä Moraalista paniikkia Miten journalismi ja media vastaavat näihin tunteisiin ja tarpeisiin? Lilly Korpiola

8 Kriisit ovat täynnä tarinoita Median täytyy tänä päivänä tarjota tosiasioiden rinnalla tarinoita. Siksi tarinallisuus ja tarinoiden merkitys on korostunut myös uu1sten välityksessä. Kriisit heräbävät meissä tunteita ja tarveba päästä lähelle niitä jotka ovat sen kokeneet. ToimiBajan työssä ja 1edonvälityksessä on edelleen tärkeää virheebömys ja tarkuus, muba sisällöt ovat alkaneet muubua myös laatumedioissa viimeisten vuosien aikana. Kovenevassa kilpailussa median tulee tarjota elämyksiä lukijoille ja katsojille. Kriisi- ja traumajournalismin osaaminen ei ole Suomessa korkealla korkealla tasolla - > ylilyönnit ja klikkausjournalismi Lilly Korpiola

9 Millaista on hyvä kriisivies1ntä Avointa Läpinäkyvää Totuudenmukaista SaavuteBavaa eri medioiden kauba Nopeaa Tiivistä ja selkeää Lilly Korpiola

10 Kriisivies1nnän tarkastelutasot Yhteiskunnallisen toimintaympäristön taso (lokaali, alueellinen, globaali) Organisaa1on tai viiteryhmän taso Yksilön taso Lilly Korpiola

11 Kuviteltu yhteisö suomalaisina eli me me Julkisuus Kuviteltu yhteisö me suomalaiset me Lilly Korpiola

12 Sirpaloitunut julkisuus ja sosiaaliset kuplat me Julkisuus Kuviteltu yhteisö me suomalaiset me Lilly Korpiola

13 Vies1ntä Taistelua strategisista merkityksistä mediayhteiskunnassa Lilly Korpiola

14 Kriisiin vastaamisen mallit VastuunoBo Kieltäminen Kriisi Vahvistaminen VähäBely Vahvistamisessa keskitytään hyvien asioiden tai mahdollisuuksien korostamiseen, sidosryhmien kiibämiseen, menneiden voibojen ja onnistumisten muisteluun tai uhrin roolin obamiseen suhteessa johonkin toiseen osapuoleen. Kärjen katkaisulla tarkoitetaan tässä mallissa sitä, ebä kielteinen julkisuus käännetään myönteiseksi tai huomio suunataan toisaalle, johonkin toiseen asiayhteyteen, jolloin kriisin merkitys vähenee. Eri tasoisia vastuunobomalleja ovat: anteeksipyyntö, pahoibelu, korvaaminen, kompensaa1o, moraalinen tai taloudellinen vastuunobaminen ja hyvibäminen Lilly Korpiola

15 Maineenrakennuksen keskeiset komponen1t Vastuullisuus Läpinäkyvyys ja avoimmuus Tilivelvollisuus LuoBamus UskoBavuus Lilly Korpiola

16 Mediayhteiskunta Lilly Korpiola

17 Mediayhteiskunta ja huomiotalous Media on läsnä jokaisen kansalaisen elämässä ja jokaisen julkisyhteisön toiminnassa = mediayhteiskunta (Väliverronen & Seppänen 2012) Arki on medioitunut, sillä vies1nnästä yhä suurempi osa tapahtuu mediavälibeises1, kasvavassa määrin mobiilis1 ja visuaalises1 Leimahduspisteet (Malcolm Gladwell) Mediakierteiden kauba mediamyrskyihin ja mediatsunameihin Lilly Korpiola

18 Mediayhteiskunta, kriisit ja turvallisuusvies1ntä Media on mediatapahtumissa ikään kuin kriisin vanki, koska sen pitää raportoida jatkuvas1 kriiseistä ja ilmiöistä Mediayhteiskunnan ymmärtäminen on edellytys onnistuneelle kriisin hoidolle Lööpit, lehdet, internet, sosiaalinen media ja televisio tuobavat kriisiä, niin ebä (kaikki) kansalaiset tulevat osallisiksi kriisistä Kansalaisjournalismi osana mediaa ja kriisejä Uusi uhrityyppi: medioidut uhrit (Hakala 2012) Julkisuuden kentät sirpaloituneet! Lilly Korpiola

19 Sosiaalinen media on harhaanjohtava käsite, koska kaikki media on sosiaalisia suhteita välibävää! Lilly Korpiola

20 Lilly Korpiola

21 Tietoyhteiskunnasta mediayhteiskuntaan Teknis- ra1onaalisten 1etoyhteiskunnan sijaan on nousemassa mediayhteiskunta, jossa yksilöiden ja yhteisöjen tunteet ja niiden työstäminen ovat journalisimin keskiössä. Tavikset ja tarinat journalismi. Huomiotalouden mainekriisit Talvivaarasta, Himasgateen ja Marimekkoon. Perheyhteisöjen, sukupolvien välisen kytkennän ja vakiintuneiden yhteisöjen haurastuessa vertaisuudesta on tulossa yhteiskunnan perusyksikkö. VertaisuuBa koetaan ennen muuta median kauba. YhteisöllisyyBä koetaan yhä enemmän median välityksellä ja medioiduissa yhteisöissä. Keskeiset arvot: reiluus, oikeudenmukaisuus ja hyvän tahtominen/uskominen (benevolence) Lilly Korpiola

22 Sanoista kuviin! Vies1ntä muubumassa yhä visuaalisemmaksi ja nopeammaksi Kuvapalvelut kasvussa - Instagram, Pinterest, Youtube jne. Ajasta ja paikasta riippumabomaksi! Ei vain digitaalikseksi vaan mobiiliksi! media witnessing, eli visuaalisen vies1nnän todistusvoiman kasvu Kansalaisjournalismi olitko paikalla, ota kuva Henkilökohtainen joukkovies1ntä selfie- kulbuuri Televisiosta tulossa eläkeläismedia: innokkaimpia television katselijoita 2013 olivat yli 65- vuo1aat. He katsoivat televisiota keskimäärin 4 tun1a ja 42 minuu^a päivässä. Alle 25- vuo1aat katsoivat edellisvuoba vähemmän televisiota viime vuonna. Avaa omat mediakanavat! Lilly Korpiola 2014 TiedoGeista (visuaalisiin) tarinoihin! 23

23 Käytännössä on huomioitavia mm. seuraavia asioita: kuka tekee postaukset? Some1imi mistä ja keneltä kriisi1lanneba koskeva informaa1on on saatavilla ja kuka pääbää sen julkistamisesta päivitys1heys kriisin aikana ohjeet vastaamiseen ja vastaamaba jäbämiseen huomio vies1nnän tyylit eri kanavissa: TwiBer, blogit ja Facebook sekä Youtube- kanavat ja Flicker- kuvat keskustelujen monitoroin1 ja dokumentoin1 tallentamalla mm. Tweet- virta tai Facebook seinä ajoissa ennen kun se poistuu kanavalta toimijoiden ja toimijaroolien tunnistaminen mainekriisissä palautekanavat ja vuorovaikutuksen rakentuminen organisaa1on toimijoiden kasvot ja johdon rooli kuka esibää esim. viralliset anteeksipyynnöt tai antaa lausunnot kriisin jälkihoidon tuki tarvibaessa intrane1ssä tai kriisicha1ssä Lilly Korpiola

24 VIESTINNÄN PELINSÄÄNNÖT MUUTTUVAT

25 Vies1ntä Taistelua strategisista merkityksistä huomiotaloudessa Onko sinulla voibava tarina? Lilly Korpiola

26 Lilly Korpiola

27 Henkilökohtainen joukkovies'ntä vs. perinteinen joukkovies'ntä Kuka valitsee näkökulman? Säätytalolta eurovaaleihin ehdokkaiksi asebautuneet ministerit Stubb ja Henna Virkkunen asebuivat harkitus1 Säätytalon ulkoportaille aurinkoon obamaan itsestään selfie- kuvia Stubbin kännykällä. Stubbin kuvien tasosta ja suoda^mien käytöstä näkee ebä hän ei ole ensimmäistä kertaa kuvia lähebämässä. HS Lilly Korpiola

28 Sosiaalisen median vaikutus julkiseen mielipiteeseen Ei sillä somella ole mitään väliä (kriisi)vies'nnässä. Me emme ole somessa mukana. Arabikevät oli ensimmäisiä isompia mediatapahtumia, jossa sosiaalisen median kauba asete^in agenda, joka o^ valtavirtamedian mukaansa (mm. Korpiola 2011, 2012). Tutkimus1etoa syntyy koko ajan. Uusimmat tulokset osoibavat, ebä yleinen mielipide muodostuu usein äkkiä esim. TwiBerissä ja vakiintuu nopeas1 1laan, jolloin yhdestä mielipiteestä tulee hallitseva ko. mediassa. TwiBerin käybäjät todennäköises1 pyrkivät muubamaan mieluummin toisten käybäjien mielipiteitä kuin tekevät muutoksia omiin näkemyksiinsä. (mm. Yun Liu & Fei Xiong 2014) Ilmiön syntymiseen leimahdukseen TwiBerissä riibää jopa minuu^a. Sosiaalisessa mediassa ilmiön suosio myös katoaa nopeas1. Tarvitaan uusia avauksia. Usein ilmiö siirtyy valtavirtamedian puolelle. Sosiaalinen media osana uu1skilpailua ja journalismin uuba ekosysteemiä (Korpiola 2011, 2012) Lilly Korpiola

29 Avainkysymykset Kolme keskeistä asiaa, jotka tulee ymmärtää some ajan (kriisi)vies1nnässä: 1. Julkisen mielipiteen syntymisen mekanismit digitaalisessa julkisuudessa 2. Mediatapahtumien synty 3. Vastayhteisöllisyys, vihapuhe ja moraalinen närkästys Huonos1 hoidebu vies1ntä tuobaa usein mainekriisin Kriisin ratkaisu on avain mediajulkisuuden pysähtymiseen ja jatkokertomuksen katkaisuun Organisaa1oiden ja yhteiskunnan muutos tuobaa yhä enemmän muutosta. Dialogin puute synnybää yhä useammin kriisit. Vies1ntä on avain muutosjohtamisessa Lilly Korpiola

30 Suomalaisen julkisuuden lyhyt oppimäärä Lilly Korpiola

31 Kirkonmäki julkisuus Verkostomainen julkisuus Lilly Korpiola

32 Valtavirtamediajulkisuus LäheBäjälähtöi- nen julkisuus joukko1edotus- välinen kauba Lilly Korpiola

33 Sosiaalinen media verkostomaista mediavälibeistä julkisuuba Lilly Korpiola

34 radio, prin*, televisio, internet, some, mobiili Korkea moderni s Notkistuva moderni s Notkea moderni s Digina'ivit n Ins1tuu1ot Arvovalta Kansallinen vastuu Sitoutuminen Vakiintuneet käytännöt Hyvät verkostot Skandaalien välbely Ideologisuus Amma1llisuus Asiakeskeisyys Urakeskeisyys Erikoistuminen Tasa- arvo Julkisuuden hyödyntäminen Liikkuvuus Nopeat käänteet Ihmisläheisyys Yksilölliset Vaihtoehtoiset urapolut Merkityksellisyys Monipuoliset verkosto Skandaalit tulee ja menee Medioidut suhteet MediaväliBeinen elämä! Henkilökohtainen joukkovies1ntä Verkostoissa eläminen Globaali Occupy- sukupolvi Some ja mobiili Mukaeltu Bauman (2004); Kantola (2011) pohjalta. Lilly Korpiola Korpiola 2014 (2012) Digina1ivit. 35

35 Digitaalinen julkisuus ja mediatapahtumat Lilly Korpiola

36 Digitaalinen julkisuus ja journalismin uusi ekosysteemi (Korpiola 2011, 2012 & 2014) Valtavirta- media Sosiaalinen media Media- tapahtuma Hakukoneet Henkilö- kohtainen joukko- vies1ntä Lilly Korpiola

37 Digitaalinen julkisuus (Korpiola 2011 & 2014) Remediaa'o ja sirkulaa'o Jakaminen KierräBäminen LinkiBäminen Lainaminen Siteeraus Medialainat Leikkaa- liimaa - journalismi Sosiaalinen media Valtavirta- media Kriisi Hakukoneet Henkilö- kohtainen joukko- vies1ntä Lilly Korpiola

38 Uu1sprosessi Ideoin1, keskustelu, kysymykset Taustoitus HaastaBelut, raportoin1 TARINA UUTINEN Julkaisu, linkitys, online Talk back, palaute, (oikaisut) kommen1t Seuranta Julkinen keskustelu Lilly Korpiola

39 Uu1sprosessi ja sosiaalinen media Ideoin1, keskustelu, kysymykset Taustoitus HaastaBelut, raportoin1 Lähteiden tarkistus TARINA UUTINEN Julkaisu, linkitys, online Talk back, palaute, (oikaisut) kommen1t Seuranta Julkinen keskustelu Lilly Korpiola

40 KRIISIVIESTINNÄN HARJOITUS Lilly Korpiola

41 Kriisiuu1sen dramaturgia Konflik1n kehibyminen ja kriisin käynnistyminen Kriisin laajentuminen ja eskaloituminen Kärjistyminen Ratkaisu Jälkipuin1 Kriisi jatkuu jatkokertomuksena verkkouu1sen uu1slinkityksissä Lilly Korpiola

42 Digitaalisen julkisuuden vaikutukset kriisivies1ntään Some osaksi mediaseurantaa, on- line mediaseuranta Strateginen vies1ntä osana mediakamppailua - > vies1ntä osana organisaa1on strategista kyvykkyybä. Ei vain johdon pos1laa1kko. Nopeus, täsmällisyys ja visuaalisuus. Journalismista tullut sekä lyhybä ebä pitkää! Media cas1ng nousussa. Oikeat tyypit puhumaan oikealla tavalla oikeita asioita oikealla tunteella ja läsnäololla Lilly Korpiola

43 Some- ajan kriisivies1ntä Luotaamien somesta Teemojen hallinta somessa TwiBer Verkostoanalyysit Lilly Korpiola

44 Mediasuhteet ja suhde mediaan Lilly Korpiola

45 PohdiBavaksi: Mitä me odotamme medialta? On se uhka vai mahdollisuus? Miten suhtautua jatkuvassa muutoksessa olevaan digitaaliseen julkisuuteen? Miten löytää organisaa1ona tai yksilönä luonteva, muba erobuva tyyli vies1ä eri medioissa? Olemmeko vies1ä samanaikaises1 monelle vies1ntäkanavalle ja antaa lausunnot riibävän selkeäs1? Olemmeko organisaa1ona panostaneet mediasuhteiden luomiseen, hoitoon ja kehibämiseen? Vai onko se meille vain välbämätön paha? Lilly Korpiola

46 ToimiBajan peruskysymykset Neljä avainasiaa: Mitä, kuka, missä ja milloin? Onko uhreja? Vahingon tai kriisin laajuus Mitä tapahtui? Kuka on vastuussa? Mitä kriisissä on tehty tähän as1 ja tehdään jatkossa? Milloin kriisin oletetaan olevan ohi? Oliko varoitusmerkkejä? Lilly Korpiola

47 Muista: Muista ebä hyvään jubuun mahtuu vain rajallinen määrä merkkejä. Tavallinen uu1sjubu on merkkiä se on vajaa liuska. Tunnin haastabelusta ei jää aina paljoakaan paperille, joten pyri pääsemään y1meen yhdessä haastabelijan kanssa. Uu1seen ei mahdu pitkää lausuntoa. Pitemmän lausunnon voi jakaa vaikkapa omilla verkkosivuilla 2-3 minuu1n videona tai jatkaa lehdistö1laisuuba sosiaalisessa mediassa. Jatko1laisuuteen otetaan laajempi asiantun1javerkosto vastaamaan lehdistön ja kansalaisten sosiaalisenmedian kauba lähetebyihin kysymyksiin. Video kannabaa teks1bää tai tarjota kirjallinen versio puheesta, josta faktat saa poimibua nopeas1 jubua varten Lilly Korpiola

48 Lausunnon antajalle: Kerro kaikki mikä on mahdollista he1, ei 1poiBain, koska totuus tulee julki jossain vaiheessa digitaalisessa julkisuudessa. Älä pyri voibamaan argumentoin1a, vaan voita ihmisten sydämet. Ota sekä viholliset ebä ystävät huomioon kriiseissä. Sidosryhmät ovat tärkeitä maineen kannalta! Lilly Korpiola

49 Kriisivies1nnän tyyli Pohjoismaissa arvostetaan erityises1 rehellisyybä, vastuullisuuba ja oikeudenmukaisuuba, jonka vuoksi kriiseihin vastaamisessa pitäisi pysyä avoimessa totuudessa ja osoibaa vastuullisuuba vies1nnän ja toiminnan tasolla. Mal1llisuus on myös tärkeä asia kriisivies1nnän tyylissä. Mal1llisuus ei ole sama asia kuin tunteiden välbely tai vähäbely. Toisaalta kärjen nopea katkaiseminen tavalla, joka johtaa tunteiden ja menetyksien vähäbelyyn voi koitua kriiseissä tappioksi tai käynnistää epäluobamuksen organisaa1ota kohtaan. Kriiseissä on aina ihmisten tunteet mukana! Lilly Korpiola

50 Vies1ntä kriiseissä PÄÄ ra1onaalinen taso SYDÄN emo1ivinen taso KÄDET toiminnan taso Lilly Korpiola

51 KRIISIKUVAUKSIA Lilly Korpiola

52 Eläinten heigeillejägö Tauno ei ole nähnyt naapuriaan Kallea moneen päivään, ja lähtee varta vasten katsomaan tätä. Piha1ellä on vielä edellispäivän lumisateet, eikä 1ellä näy kuin jäniksen jäljet. Pos1tkin ovat pos1laa1kossa. Pihassa on hiljaista, muba parivuoba siben rakennetussa sonninavetasta kuuluu kova mölinä. Tauno aukaisee navetan oven ja häntä kohtaa synkkä näkymä. Jotkut sonnit ovat puoleen jalkaan as1 paskassa, ja peremmällä näkyy eloton eläin. Tänne pitää saada nyt apua, tuumaa Tauno, ja alkaa kännykällä soibelemaan. Samalla hiipii ajatus Kallen voinnista.kalle löytyykin tuvasta, istumassa penkillä ja tuijobamassa hiljaa sammunuba uunia. Kalle on aina ollut kova tekemään töitä, muba puolison löytäminen ei ole ollut niitä vahvempia puolia. Liika työ nujertaa kovemmankin kaverin, tuumaa Tauno. Apua saapuu paikalle ja poliisitkin. Tietys1 tuo lehden toimibajakin on saanut vihiä. Minä se 1etys1 joudun haastabeluja antamaan, kun olen paikallisen MTK:n puheenjohtaja, Tauno jupisee mielessään. Suurtulipalo Tauno herää yöllä paloautojen ulinaan. Autoja menee talon ohi. Taunon parempi puolisko Pirkko huutelee sängystä, ebä mikä siellä nyt on. Taitaa jossakin olla iso palo, Tauno sanoo. Tien varressa ei ole kun Kallen paikka ja muutama kesämökki. Parempi lähteä katsomaan, Tauno tuumaa. Hän ryntää eteiseen ja vetää kalsareiden päälle työhousut ja työtakin. Paita jäi, muba ei tässä nyt ehdi sitä laibamaan. Tauno hyppää ikäloppuun Passa^in ja huraubaa paloautojen perään. Liekit näkyvät jo Kallen uudesta navetasta. Mitäs nyt tehdään, mie^i Tauno. Luonnonkatastrofit Tauno katselee iltauu1sten lopuksi sääennusteba. Myrskyä lupaa. Puolen yön maissa Tauno herää siihen, kun tuuli ravistaa ikkunan edessä olevaa omenapuuta. Ja siben rysähtää. Pihassa sata vuoba seisonut kuusiaita on äkkiä nurin, ja sama meno jatkuu konehallin kohdalla. KaBopellit ovat kuin pahvia voimakkaan tuulen kourissa. Salama iskee laitumella olevaan koivuun ja kaksi lehmää on polvillaan. Tuuli hiljenee ja myrsky laantuu, muba jälki on kauheaa. Puita on nurin. Sähköt eivät toimi. Kylä1e on ummessa. Jos jotain hyvää täytyy keksiä, niin se toimibaja ei ainakaan nyt pääse paikalle, Kalle tuumaa. MuBa mitenkähän muille kyläläisille on käynyt. Kallella ei ainakaan näy valoja. Ensi kertaa näkee Kallen luokse suoraan, kun puut ovat peltojen välistä kaatuneet. Mistä sitä oikein aloibaisi Lilly Korpiola

53 Itsemurhatapaus / muu äkillinen kuolema Tauno on juuri iskemässä kiinni isoon vastakuoribuun perunaan, kun puhelin pärähtää. NäyBää naapurin Kallen vaimo Irma soibavan. Kallea ei kuulu ko1in, eikä hän vastaa puhelimeen, Irma kertoo. Voisitko käydä katsomassa, minun täytyy mennä syöbämään sonnit. Kalle läh1 peräpalstalle tekemään tuulenkaatoja. Tauno laskee perunan lautaselle ja lähtee huolissaan laibamaan saappaita jalkaan. Peräpalstalla näkyy Kallen Valtra, muba miestä ei näy missään. Hetken kierreltyään Tauno huomaa mooborisahan tuulenkaadon vierellä. Sahan vieressä näkyy Kallen eloton ruumis. Puun rungossa olleet jännibeet ovat tehneet tehtävänsä. Koskaan ei saisi yksin lähteä tuulenkaatoja tekemään, mie^i Tauno harmissaan. Eläinak'vismi Tauno puhelin pärähtää. NäyBää taas olevan se paikallislehden toimibaja. Mitähän sillä nyt on? Tauno puhelimessa. Onko teillä hetki aikaa, sanoo tubu toimibajan ääni toisesta päästä, ja jatkaa yhtä kyy1ä riippumaba siitä, oliko Taunolla aikaa vai ei. Illalla tulee Ajankohtaisessa kakkosessa eläinrääkkäysvideoita, joista osa on kuvabu teidän navetasta. Tauno on hölmistynyt: mitä ihmebä höpiset, meillä on kaikki kunnossa. Ei videon mukaan, toimibaja jatkaa. Videolla näkyy kuollut vasikka ja likaisia eläimiä. MuBa meillä on kaikki kunnossa, jatkaa Tauno. Oli miten oli, huomenna on jubu lehdessä Lilly Korpiola

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ. Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015

MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ. Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015 MARKKINOINNISTA MIKÄ ON TARINASI JA KUINKA SE LEVIÄÄ Voimistelulii:o Sari Mikkonen- Mannila, HJK 14.11.2015 BRÄNDI = MITÄ SINUSTA AJATELLAAN Mitä edustat Miten käy:äydyt Miltä näytät Miten erotut muista

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA

REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA REKRYTOINNIN TRENDIT & TILA Kansallinen Rekrytointitutkimus 2015 MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358

Lisätiedot

Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan?

Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan? FINAS-päivä 2017 Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja @salomaavalkamo Turvallisempi

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013

Lapset, nuoret ja sosiaalinen media. Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Lapset, nuoret ja sosiaalinen media Pirjo Sallmén Kirjastot.fi, 2013 Tilastoja 89% suomalaisista 16 74-vuotiaista käyttää nettiä - EU-maiden välisessä vertailussa suomalaiset nuoret sijoittuvat internetin

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti

Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Väsyttääkö viestintä? 7.4.2016 Yhteismetsäpäivät Sibelius-talo, Lahti Ehkä et näe kaikkia MAHDOLLISUUKSIA! Herätysvinkit tarjoaa @Someleontti Saa kuvata & somettaa! Viestintätyyli: Lulu Manhattan HENKILÖ

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA!

VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! VIESTINTÄÄ RYTMIHÄIRIÖN MAAILMASSA! OLIPA KERRAN MAAILMA Se oli suoraviivainen. Tekojen vaikutukset olivat selkeitä. Se oli ennustettava. Organisaatiot luottivat pitkän aikavälin suunnitelmiin. SIINÄ

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Arvioija digiyhteiskunnan aarreaitassa mitä verkko voi antaa? Sari Siikasalmi, vies:ntäjohtaja, VTM

Arvioija digiyhteiskunnan aarreaitassa mitä verkko voi antaa? Sari Siikasalmi, vies:ntäjohtaja, VTM Arvioija digiyhteiskunnan aarreaitassa mitä verkko voi antaa? Sari Siikasalmi, vies:ntäjohtaja, VTM Verkko ei ole tosimaailma. Verkko ei ole tosimaailma. Höpöhöpö. Verkko on :etoyhteiskunnan tori ViikoBain

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Etelä-Pohjanmaan sote Viestintästrategia ja -suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä,

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta

Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Sosiaalisen toimiluvan käsite ja paikallinen hallinta Kuopasta kansalle kaivosteollisuuden hyväksyntä ja paikallinen hallinta 17.3.2015 Lasse Peltonen, SYKE Hyväksyttävyyden ja sosiaalisen toimiluvan ajankohtaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Mediatutkimuksen päivät, Turku 4.2.2011 Esa Reunanen Perustiedot Käynnistyi syksyllä 2010 Valmistuu vuodenvaihteessa 2011 / 2012 Tutkijat: Esa Reunanen, Auli Harju,

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit)

Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Kainuulainenkin ikääntyy (kainuulaiset Harmaat pantterit) Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvitys 1.5. 31.10.2010 6.10.2010 Marika Kurth, suunnittelija KTM Taustaa: Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät

Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät Kenelle ja missä kritiikki on sallittu? Lapin metsätalouspäivät 2.2.2017 Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Suomen Metsäkeskus Kritiikki? = Arvostelu (https://fi.wikipedia.org/wiki/arvostelu)

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN

BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN BRÄNDIEN VIESTINTÄ JA JOHTAMINEN Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Johtamisen laitos, organisaatioviestinnän oppiaine Kurssi 71C04000 Prof. Nando Malmelin 21.1.2016 Brändi- SABOTOIJA Brändi- KYYNIKKO

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto

20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto 20.11.2012 Anna Seppänen Nuorisosihteeri, kulttuurinen nuorisotyö Vaasan kaupunki, nuoriso-osasto Mikä Sober Truth? 13 17 vuotiallle suunnattu ehkäisevän päihdetyön hanke Alko Pohjanmaa hanke VAMK, SEAMK

Lisätiedot

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki

OECD:n hallintoministerikokous Helsinki OECD:n hallintoministerikokous Helsinki 28.10.2015 Ensimmäinen Suomessa koskaan järjestetty OECD:n ministeritason kokous Suomi isännöi OECD:n hallintoministerien kokousta Helsingissä 28.10.2015. Kokouksen

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku

Megatrendit ja kulttuurialan muutos Työpajan purku Megatrendit ja kulttuurialan muutos 3.6.2016 Työpajan purku Osallistujattila 2025 Ilmoittautuneita 175 kpl Ilmoittautuneet aloittain: Museoala Orkesterit Teatterit Muut Ryhmätöiden lm. 20+1 kpl ks. dokumentointi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Hot session: Ti klo 13:45-14:15

Hot session: Ti klo 13:45-14:15 Hot session: Ti 1.11.2016 klo 13:45-14:15 2 Krooninen vaiva ei korjaudu akuu/lla lääkityksellä Toimintamalli Moduulipohjainen, pitkäkestoinen ja osallistava valmennusohjelma Intensiiviset noin 3h tapaamiset

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA

TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA TOISINAJATTELUA STRATEGISESTA JOHTAMISESTA Saku Mantere, Eero Vaara, Hanken Kimmo Suominen, Perfecto Oy (Aalto/Tuotantotalous) 18.11.2011 STRATEGIA JA IHMISET Strategian eriskummallisuuksia 1. Strategia

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Ennakointityö itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista Uuden sukupolven organisaatiot ja

Lisätiedot

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari

Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä. Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari Tarinankerronnan hyödyntäminen viestinnässä Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja markkinointiseminaari 2015 2.6.2015 Uudistuva viestintätoimisto Aino Ruikka, viestintätoimisto AC-Sanafor Aino on kuluttajaviestinnän

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot